Duurzame Dialogen. over people, planet, profit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame Dialogen. over people, planet, profit"

Transcriptie

1 Duurzame Dialogen over people, planet, profit

2 Sinds 2013 organiseert Delta Lloyd een serie dialogen over duurzaamheid. We willen daarmee inzicht krijgen in actuele ontwikkelingen en trends en tegelijkertijd feedback krijgen op de visie en het beleid van Delta Lloyd op duurzaamheidthema s. We bouwen hiermee ook aan een netwerk van relevante experts en stakeholders. De gesprekken gingen over thema s die relevant zijn voor ons als verzekeraar en waar wij een impact op kunnen hebben: Armoede & Schuld Water & Wind Impact & Investeringen

3 Wij moeten onszelf opnieuw uitvinden. Daarbij draait alles om vertrouwen. Als je als financiële dienstverlener wordt vertrouwd, dan heb je de toekomst. Ingrid de Graaf, Raad van Bestuur

4 In totaal spraken we met zo n 100 experts: wetenschappers, onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, journalisten, (sociaal) ondernemers en ervaringsdeskundigen. 11 mensen van Delta Lloyd en alle leden van de Raad van Bestuur namen deel.

5 Drie thema s die relevant zijn voor onze bedrijfsvoering en waar wij impact op kunnen hebben

6 Armoede & Schuld Water & Wind Impact & Investeringen

7 Armoede & Schuld Schaarste neemt bezit van ons denken. Het leidt tot een tunnelvisie en verkeerde beslissingen. Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir in Schaarste (2013)

8 Door veel in gesprek te zijn met de buitenwereld, worden we ook weer geattendeerd op voortschrijdende inzichten of zaken waar we zelf nog niet aan hadden gedacht. Marie-Louise Voors, Delta Lloyd Foundation

9 Armoede & Schuld Delta Lloyd Groep maakt zich als financiële dienstverlener sterk voor duurzame financiële zekerheid en zelfredzaamheid van haar klanten. Met haar producten en diensten, maar ook door de (vrijwillige) inzet van medewerkers en middelen voor mensen in armoedesituaties via Delta Lloyd Foundation. Delta Lloyd levert hiermee een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van armoede in Nederland en verschaft zich hiermee een beter inzicht in de samenleving waarin zij opereert en de rol die ze daarin speelt.

10 Feiten over armoede en schulden (10%) huishoudens in Nederland heeft een inkomen onder de lage inkomensgrens (9.250 euro) 1 op de 7 kinderen jonger dan 18 jaar leeft in armoede 28% van de huishoudens heeft betalingsachterstanden 12% loopt risico op problematische schulden 3 tot 5% heeft problematische schulden en geen regeling huishoudens hebben een schuldregeling Jaarlijks nieuwe klanten schulddienstverlening Schulden kosten de samenleving jaarlijks 11 miljard

11 Wie, wat, waar Er zijn zes dialogen gevoerd over Armoede en Schuld. De eerste drie met experts op het gebied van armoede en schuldhulp: onderzoekers, wetenschappers, journalisten, adviseurs, sociaal ondernemers en deurwaarders. Daarna zijn we in gesprek gegaan met schuldenaren en vervolgens met schuldeisers, waaronder de Belastingdienst, energieleveranciers, zorgverzekeraars, telecomaanbieders en woningbouwverenigingen. De gesprekken vonden plaats op passende locaties, zoals het voormalig Maagdenhuis, het Talentenhuis en de Diaconie in Amsterdam.

12

13 Dialoogvragen We stelden elkaar de volgende vragen: 1.Wat verstaan we onder armoede en schuld? Welke oorzaken kunnen we aanwijzen? 2.Hoe kunnen armoede en schuld worden voorkomen of opgelost? Wat werkt en wat werkt niet? 3.Welke rol kan het bedrijfsleven (en specifiek Delta Lloyd) spelen bij het terugdringen van armoede en schulden? 4.Waarmee moeten we beginnen? Wat heeft de meeste impact?

14 Wat zeiden onze stakeholders? Er moet onderscheid gemaakt worden tussen verschillende typen armoede en schuld. Langdurige schulden ontstaan meestal door een combinatie van factoren. Sommige mensen zijn niet zelfredzaam en kunnen eigen verantwoordelijkheid niet aan. Dit vraagt om maatwerk in de hulpverlening. Bedrijven kunnen en willen een bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van langlopende schulden. Uit maatschappelijke verantwoordelijkheid en eigen belang.

15 Betalingsachterstanden en incasso s kosten de samenleving miljarden per jaar. Dit oplossen loont. Annemarie van Gaal

16 Wat hebben we ervan geleerd? De oplossing voor armoede veroorzaakt door problematische schulden vraagt om twee sporen: 1. Gedragsverandering via voorlichting en nudging 2. Systeemaanpak: aanpassen van regelgeving en hulpverlening Wij zien 6 kansen en prioriteiten voor schuldeisers: 1. Kosten-batenanalyse van het creditmanagement bij bedrijven; 2. Vereenvoudigen van de communicatie over lenen en schulden; 3. Delen van informatie over wanbetalers tussen bedrijven; 4. De krachten bundelen voor schuldhulp op maat door bedrijven; 5. Bijdragen aan goed toegepast rekenonderwijs; 6. Herijking van de schuldmoraal (ethische uitgangspunten).

17 Wat gaan we ermee doen? (1) Delta Lloyd neemt het voortouw in een landelijke bedrijvencoalitie Van Schulden naar Kansen gericht op een effectieve, efficiënte en inclusieve benadering van klanten met betalingsachterstanden in De doelstellingen voor 2015 zijn een coalitie vormen en samen een heldere betaal-taal ontwikkelen voor klanten. En werken aan een ethiek voor schuldeisers. Delta Lloyd is ambitiedrager Armoede & Schuld in nationaal ambitie 2020-programma van MVO Nederland.

18 Wat gaan we ermee doen? (2) Delta Lloyd Foundation gaat tussen 2015 en 2020 in de steden Amsterdam, Arnhem, Helmond, Rotterdam en Zwolle huishoudens helpen die in armoede leven veroorzaakt door problematische schulden. Delta Lloyd Foundation levert vrijwilligers, denkkracht, netwerk, creativiteit, financiën en daadkracht waarmee van gebaande paden kan worden afgeweken en lokale coalities in beweging kunnen komen. In 2015 staat het smeden van lokale allianties en het plan van aanpak op het programma. Delta Lloyd Foundation 2020: van financiële zelfredzaamheid naar structurele zelfredzaamheid.

19 Belang voor stakeholders 5 1. Eenvoudige communicatie voor mensen over lenen/afbetalen 2. Bewustmaking door campagnes 3. Schuldhulp op maat 4. Financiële educatie in basis- en voortgezet onderwijs / Risicovolle standaardkeuzes voor klanten vermijden Digitaal huishoudboekje om budget te beheren 7. Belonen van goed betaalgedrag 8. Een schuldenloket dat schuldenlast beheert voor schuldenaren 9. Informatiesysteem betalingsachterstanden/schulden voor schuldeisers 10. Toeslagenbeleid herzien 11. Arbeidsbemiddeling om inkomsten te kunnen genereren Belang voor Delta Lloyd

20 Water & Wind Er zit geld in Duurzaamheid, alleen hier heb je bewustzijn voor nodig. En bewustzijn is iets voor individuen. Tomas te Velde, Solar Boat Team

21 Water & Wind Delta Lloyd is geïnteresseerd in Water & Wind vanuit de noodzaak en verantwoordelijkheid om duurzaam gebruik van grondstoffen te bevorderen. Hier ligt een belangrijke rol voor ons als financieel dienstverlener. Als investeerder, maar ook als schadeverzekeraar. Bovendien ondersteunt Delta Lloyd als grootste watersportverzekeraar van Nederland de watersport in de breedste zin van het woord: van de Olympische zeilploeg tot het Scheepvaartmuseum.

22 Feiten over Water & Wind Minder dan 1% van de watervoorraad op aarde kan gebruikt worden als drinkwater De menselijke consumptie van water neemt jaarlijks toe Minder dan 1% van het water dat door waterbedrijven wordt behandeld, wordt gebruikt om te drinken of te koken Er zijn waterverontreinigingen geïdentificeerd Plastic (inclusief microplastics) vormen een groot aandeel Water kost gemiddeld 0,13 cent per liter

23 Wie, wat, waar Over het thema Water & Wind heeft Delta Lloyd gesproken met 20 experts en inhoudelijk betrokkenen van waterbedrijven, waterschappen, NGO s, ingenieursbureaus en investeerders. Ook spraken we met innovatieve ondernemers, adviseurs, studenten en watersporters. De dialogen werden gevoerd op en aan het water: bij RIVA aan de Amstel, GeWoonboot in het IJ en De Nieuwe Liefde aan de gracht.

24

25 Dialoogvragen We stelden elkaar de volgende vragen: 1. Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaam water- & windmanagement? 2. Hoe kunnen we de waarde van water en wind vergroten en welke investeringen zijn hiervoor nodig? 3. Welke rol kan Delta Lloyd als verzekeraar en investeerder spelen op het gebied van duurzaam water & windbeheer?

26 Wat zeiden onze stakeholders? Water is het blauwe goud: investeren in duurzaam water- en windmanagement is lonend. Bijvoorbeeld investeren in waterzuivering levert nieuwe grondstoffen op. Men is zich nog onvoldoende bewust van de waarde van water (en wind). Die zou inzichtelijk gemaakt moeten worden. Dit vereist een regionale aanpak omdat de waarde van water regionaal verschilt. Het is logisch en wenselijk dat Delta Lloyd bijdraagt aan schoon en veilig (drink)water.

27 Drinkwater is niet per se schaars, maar wel oneerlijk verdeeld. Michel Scholte, True Price

28 Wat hebben we ervan geleerd? Het is complex om de waarde van water en wind te bepalen. Er liggen kansen voor Delta Lloyd als verzekeraar om samen met sociale ondernemers nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor duurzame innovaties op het gebied van water en wind. Als investeerder kan Delta Lloyd bijdragen door via engagement aandacht te vragen voor duurzaam water- en windgebruik.

29 Wat gaan we ermee doen? Delta Lloyd gaat de opgedane kennis en contacten op het gebied van duurzaam water- en windgebruik inzetten voor de ontwikkeling van een duurzame strategie voor de stimulering van sociaal en innovatief ondernemerschap en de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten.

30 Belang voor stakeholders 5 1. Belonen van duurzaam water/windgebruik (bijvoorbeeld winddelen) 2. Waterveiligheid (Deltaplan) bevorderen Waterkwaliteit (schoon) bevorderen 4. Duurzame watersport (SAIL) 5. Verzekeren van duurzame water&windprojecten Waarde van water beprijzen (True Price) 7. Investeren in duurzame innovaties (Water&windfonds) Water als energiebron bevorderen 9. Bewustwording waarde van water & wind door campagnes 10. Eigen water&windlab 11. Risicoanalyses maken voor duurzame ondernemingen 12. Engagement op thema water & wind door beleggers Belang voor Delta Lloyd

31 Impact & Investeringen Wij willen de wereld duurzamer maken door invloed uit te oefenen op waar het geld naartoe gaat. Jack Jonk, Delta Lloyd Asset Management

32 Impact & Investeringen Als grote pensioenverzekeraar belegt Delta Lloyd miljarden in aandelen en obligaties. Onze klanten vertrouwen erop dat wij dit op een verantwoorde wijze doen. Als grote belegger oefent Delta Lloyd haar invloed uit op het duurzaamheidsbeleid van de ondernemingen waarin zij belegt door regelmatig in dialoog te gaan met hen en ons actief en betrokken op te stellen bij de ontwikkeling van hun duurzaamheidsbeleid.

33 Feiten over Impact & Investeringen

34 Wie, wat, waar? De dialogen over Impact & Investeringen werden gevoerd met 20 specialisten op het gebied van duurzaam beleggen: Asset Managers, duurzaamheidadviseurs, economen, onderzoekers, ondernemers en journalisten. De drie dialogen vonden plaats in de Beurs van Berlage, De Rode Hoed en De Nieuwe Liefde. Daarnaast zijn er ook enkele bilaterale gesprekken gevoerd met de Eerlijke Verzekeringswijzer, VBDO en ABN AMRO.

35

36 Dialoogvragen We stelden elkaar de volgende vragen: 1. Wat verstaan wij onder duurzame impact van investeringen? 2. Welke kansen en dilemma s zien we voor het verduurzamen van onze economie? 3. Welke thema s zijn relevant en materieel? 4. Hoe kan engagement de duurzame impact van onze investeringen vergroten?

37 Wat zeiden onze stakeholders? Duurzaam beleggen begint bij een hele heldere visie. Vanuit die visie spreek je de bedrijven waarin je investeert aan op alle issues die de business raken en dus de waarde van de aandelen bepalen. Daarnaast is het goed om één of meer thema s te kiezen waarbij je extra inzet op verduurzaming. Water zou zo n thema kunnen zijn. Laat als belegger de ontwikkeling en geleerde lessen zien in het proces van verduurzaming en laat die je motivatie zijn voor keuzes.

38 Maak het transparant: koppel de (pensioen)verzekeringen aan de investeringen en leg uit wat ze opleveren voor de klant in termen van goede zorg, een woning, voorzieningen. Marleen Janssen Groesbeek, lector Sustainable Finance

39 Wat hebben we ervan geleerd? Er zijn twee visies op het verduurzamen van beleggingen: enerzijds de noodzaak om voor de hele beleggingsportefeuille de duurzame lat hoger te leggen en anderzijds het belang van keuzes maken voor een of meer thema s die bij Delta Lloyd passen en waarmee je een voortrekkersrol vervult. Beide sporen kunnen naast elkaar bestaan. Transparantie (uitleggen wat je doet) en samenwerking (risico spreiden) vormen een voorwaarde voor duurzaam beleggen.

40 Wat gaan we ermee doen? Delta Lloyd zal het netwerk van experts blijven betrekken bij de verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid en de eventuele keuze voor thema s. Ook zal Delta Lloyd blijven samenwerken met andere beleggers en verzekeraars bij het verduurzamen van de bedrijven (via engagement); Delta Lloyd zal helder communiceren over haar werkwijze en resultaten.

41 Belang voor stakeholders 5 1. Specifieke duurzaamheidsthema s bevorderen 2. Bevorderen van nieuwe economische modellen en systemen 3. Vitaliteit/gezond ouder worden bevorderen Duurzaamheid in brede zin bevorderen 5. Flexibiliteit in verzekeringsproducten en diensten Koppeling pensioen - zorg/hypotheek (beleggen/verzekeren) Duurzame innovaties bevorderen:ondernemers steunen 8. Aandacht op waarde in plaats van alleen geld Voldoen aan internationale indices en benchmarking 10. Gezamenlijk engagement via climate en social bonds 11. Transparantie in geldstromen bevorderen Belang voor Delta Lloyd

42 Duurzame Dialogen

43 Geraadpleegde literatuur Het Pauperparadijs Suzanna Jansen Schaarste Sendhil Mullainathan & Eldar Shafir Every picture tells a story Roeland van Geuns (HvA) Schulden in Nederland Tamara Madern (NIBUD) Vergroenen en verdienen Planbureau voor de Leefomgeving De Staat van het klimaat 2013 HIER Klimaatbureau Water, een kostbaar goed Wereldnatuurfonds Nederland Waterweetjes en feiten Lemtech

Duurzame Dialogen. over people, planet, profit

Duurzame Dialogen. over people, planet, profit Duurzame Dialogen over people, planet, profit Sinds 2013 organiseert Delta Lloyd een serie dialogen over duurzaamheid. We willen daarmee inzicht krijgen in actuele ontwikkelingen en trends en tegelijkertijd

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Een nieuw paternalisme in wonen?

Een nieuw paternalisme in wonen? Een nieuw paternalisme in wonen? Meer informatie huurders leidt tot betere klantbediening Introductie Is het niet tijd voor een andere benadering van huurachterstanden in de woningmarkt? Voornamelijk in

Nadere informatie

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Inhoudsopgave 1. Klein is het nieuwe groot 2. Onze missie 3. Trends, ontwikkelingen en uitdagingen 4. Onze maatschappelijke en regionale rol 5. Richtsnoeren

Nadere informatie

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek Amsterdam, 1 november 2011 Ruud Schuurs, Wibo Koole, Marleen Janssen Groesbeek,

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand

De belofte om het klantbelang centraal te stellen. De tussenstand De belofte om het klantbelang centraal te stellen De tussenstand Amsterdam, 20 juni 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia.

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia. Speech CEO en Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM N.V. Feike Sijbesma bij afscheid Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW, 30 Juni 2014, Den Haag Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

duurzame groei Commercial & Merchant Banking

duurzame groei Commercial & Merchant Banking duurzame groei Commercial & Merchant Banking inhoudsopgave Voorwoord 5 C&MB kiest voor stimuleren van social entrepreneurship 6 Interview met Claire lutje Schipholt & Joost Loeb Eosta vecht tegen anonimiteit

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Volgens de internationale richtlijn ISO 26000 In het kader van de NEN NPR 9026 Praktijknorm voor zelfverklaring ISO 26000 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie