VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE"

Transcriptie

1 WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

2 INHOUD EDITORIAAL STRATEGIE VOORUITBLIK INTERNATIONALE ECONOMIE ASSET ALLOCATIE DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE DE BEDRIJFSOBLIGATIEBEVEK PETERCAM L BONDS EUR QUALITY, HOEKSTEEN VAN EEN EVENWICHTIGE PORTEFEUILLE VERANTWOORD BELEGGEN DUURZAAMHEIDSANALYSE VAN LANDEN BIEDT ECHTE TOEGEVOEGDE WAARDE ESTATE PLANNING BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN CHARITY DE ONLINEMODULE MY PETERCAM CONTACT De informatie opgenomen in het huidige document wordt u enkel gecommuniceerd op informatieve wijze en mag niet beschouwd worden als een persoonlijk beleggingsadvies. Zij vormt geen bod tot de aankoop of verkoop van roerende waarden. Indien deze informatie voor u van belang zou kunnen zijn, kan u contact opnemen met uw beheerder om de geldigheid van deze belegging(en) na te gaan met betrekking tot uw risicoprofiel. Wij herinneren u eraan dat prestaties uit het verleden geen indicatie zijn voor toekomstige resultaten. De informatie en standpunten in dit document zijn een weergave van de situatie op datum van het opstellen van het document en kunnen op gelijk welk moment worden gewijzigd zonder vooropzeg. Verantwoordelijke uitgever: Geoffroy d Aspremont, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel. Redactie beëindigd op 13 december Beelden: Shutterstock HORIZON WINTER

3 EDITORIAAL Beste cliënt, In deze periode van het jaar maken we de balans op was zonder enige twijfel een scharnierjaar. Voor het eerst sinds het begin van de crisis werden immers extreme doemscenario s zoals onder meer het einde van de euro en een apocalyptisch debacle in Griekenland afgezwakt. In de eurozone lijkt het ergste achter de rug en in de rest van de wereld is het vertrouwen min of meer teruggekeerd. De jongste maanden vertaalde zich dat in een heropleving van de economische activiteit. Zoals we een jaar geleden hadden verwacht, waren de aandelenmarkten de eerste om voordeel te halen uit deze economische heropleving. Over het algemeen hebben ze dan ook sterk gepresteerd. Dat was zeker het geval voor de Amerikaanse aandelen. In de groeilanden stelden de beurzen echter teleur. Want zodra Ben Bernanke, de toekomstige ex-voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, had laten verstaan dat hij de teugels van het monetaire beleid misschien weer wat strakker zou aanhalen, haalden heel wat beleggers massaal hun geld uit de groeilanden weg. Omdat ze dat geld weer repatrieerden naar veiligere oorden, stonden zowel de aandelen als de obligaties in de groeilanden onder druk. Door het teruggekeerde vertrouwen is de nood aan een verzekering tegen een mogelijke systeemcrisis trouwens wat op het achterplan geraakt. Vandaar ook dat we een forse correctie hebben gezien van de goudkoers was dus een jaar waarin we hadden daar trouwens in geloofd de economie wereldwijd weer begon te groeien en in haar kielzog ook de ondernemingen en de beleggers meetrok. Vandaar dat het uiteindelijk ook een goed beursjaar is geworden, vooral voor de aandelenmarkten. Wordt 2014 het jaar van de bevestiging van de economische heropleving? Zal het betere klimaat op de financiële markten ook al duikt er af en toe een onvermijdelijke storm op, zoals we onlangs nog hebben gezien blijven duren? Zijn de aandelenkoersen al niet te veel vooruitgelopen op het economische herstel? Wat zal er gebeuren met de staatsobligaties in de nog altijd actuele context van de financiële repressie in de landen die nog altijd tot over hun oren in de schulden zitten? Hoe zal de economie in China en Japan zich gedragen? Welke gevolgen zal de tapering* van de Fed hebben voor de volatiliteit van de markten? U vindt onze vooruitzichten, analyses en antwoorden op deze vragen in verschillende artikels van deze editie van Horizon. Wat we nu al kunnen voorspellen, is dat 2014 een jaar wordt met veel sportieve hoogtepunten. Niet alleen dankzij de aanwezigheid van de Rode Duivels op het WK Voetbal in Brazilië, maar ook op het vlak van de allocatie van de activa in uw portefeuille. In dit verband stellen we in dit nummer twee pijlers voor die u volgens ons absoluut niet links mag laten liggen: aandelen van bedrijven met een hoog dividendrendement en bedrijfsobligaties. Voor nog meer topsport zullen ook de Belgische verkiezingen van mei 2014 zorgen. Krijgt het fiscale vuurwerk dat in 2013 werd afgestoken en dat we hier het hele jaar uitvoerig hebben becommentarieerd, volgend jaar een hoogtepunt? Zodra daarover meer duidelijk is, komen we er in onze volgende nummers ongetwijfeld op terug. In dit nummer concentreren we ons op het Belgische fiscale regime dat van toepassing is als u vastgoed bezit in het buitenland. Het gaat alleszins om bakstenen die in bepaalde gevallen zwaar op de maag kunnen blijven liggen. Tot slot, en dat mag ook wel eens, geven we ook wat meer informatie over de krachtlijnen van ons maatschappelijk engagement voor diverse liefdadigheidsinstellingen en rond de problematiek die verband houdt met dementie. Petercam wenst u en uw familie een bijzonder succesvol nieuwjaar en vooral een uitstekende gezondheid! We wensen u veel leesgenot. Fritz Mertens Vennoot Lid van het Directiecomité * Geleidelijk vertragen door de Fed van het tempo waartegen ze obligaties aankoopt en dus geleidelijk afbouwen van de liquiditeitsinjecties. HORIZON WINTER

4 STRATEGIE ONDANKS DE KOERSSTIJGING DIE AL ACHTER DE RUG LIGT EN DE VOLATILITEIT GELINKT AAN EEN MOGELIJKE BIJSTURING VAN HET AMERIKAANSE MONETAIRE BELEID BLIJVEN AANDELEN DE BESTE MANIER OM IN TE SPELEN OP HET VERDERE HERSTEL VAN DE WERELDECONOMIE. 4

5 STRATEGIE Een dikke vijf jaar na de val van Lehman Brothers lijkt de wereldeconomie eindelijk op koers voor een echt economisch herstel. Onder leiding van de VS zijn de klassieke industrielanden in betere doen, en ondanks de interne uitdagingen zijn er stilaan ook tekenen van beterschap in de groeilanden. Het economische herstel blijft voorlopig nog aarzelend, maar de vooruitzichten voor 2014 zijn vrij positief. De wereldeconomie zou in 2014 krachtiger moeten groeien dan in 2013 het geval was. Bovendien blijft de inflatie voorlopig erg goed onder controle. Op dat vlak ligt het risico vandaag eerder in te lage inflatie dan in te hoge inflatie. Tegen die achtergrond blijven centrale bankiers de rente laag houden. In een omgeving van aantrekkende economische groei, stabiele inflatie en lage rente zijn bedrijven goed geplaatst om optimaal te profiteren. Zeker ook gezien de zwakke positie van werknemers in de huidige wereldeconomie door de nog altijd aanzienlijke ongebruikte arbeidsreserve. Maar dat bedrijven er goed voor staan, is al een tijdje geen nieuws meer. Aandelenmarkten klimmen dan ook al enige tijd duidelijk hoger. De vraag is dan ook of het vandaag wel nog interessant is om in aandelen te zitten: is het herstel al niet volledig ingeprijsd op de aandelenmarkten? Gemiddeld is de stijging van de koersen redelijk in lijn gebeurd met de indicaties van het economische herstel en de toenemende bedrijfswinsten. Daarbij zijn wel belangrijke regionale verschillen. De waarderingsvraag stelt zich vooral voor de Amerikaanse markt. Daar zijn de koersen al duidelijk voorop gelopen op het winstherstel. Hoewel de koersen nog ver onder de zeepbelniveaus van eind jaren 90 blijven, geven de meeste waarderingsmaatstaven aan dat Amerikaanse aandelen stilaan te duur zijn. In Europa en al helemaal in de groeilanden is dat veel minder het geval. Daar zijn de aandelenmarkten vandaag nog heel wat aantrekkelijker gewaardeerd. Naarmate het economische herstel de komende maanden vastere vorm aanneemt, moeten die markten kunnen profiteren. Interessante thema s daarbij zijn kwaliteitsvolle cyclische aandelen die door hun regionale of sectorfocus de voorbije jaren wat achtergebleven zijn en potentiële overnamekandidaten die kunnen profiteren van de aantrekkende activiteit in fusies en overnames. Voor de obligatiemarkten zijn de vooruitzichten minder rooskleurig. Daar blijft het kernthema financiële repressie. Centrale bankiers houden de rente laag en streven naar iets hogere inflatie in een poging om met de bestaande schuldenberg, vooral in de klassieke industrielanden, om te gaan. Dat is vandaag een expliciete beleidskeuze en dat zal op korte termijn niet veranderen. Die beleidskeuze impliceert een beperkt opbrengstpotentieel voor klassieke overheidsobligaties. Met hoogrentende obligaties valt een iets hoger rendement te behalen, maar ook daar blijven de verwachtingen bescheiden. De cruciale vraag voor 2014 wordt hoe de financiële markten zullen reageren als de Amerikaanse centrale bank straks haar beleid begint bij te sturen. Dat betekent zo goed als zeker meer volatiliteit. De voorbije maanden hebben evenwel al geïllustreerd dat de Fed op dat vlak heel voorzichtig te werk Jérôme van der Bruggen Head of Investments Private Banking zal gaan. De Fed zal er alles aan doen om de negatieve impact op de markten te beperken. Tegen die achtergrond blijft een strategie gericht op aandelen, vooral dan in de achtergebleven regio s Europa en de groeilanden, en een meer terughoudendere positie in obligaties de beste manier om met het huidige klimaat om te gaan. HORIZON WINTER

6 VOORUITBLIK DE 10 VOOR 14 NET ALS DE VOORBIJE JAREN BUNDELEN WE ONZE VERWACHTINGEN VOOR HET KOMENDE JAAR IN EEN LIJST CONCRETE VOORSPELLINGEN WORDT HET JAAR VAN BEVESTIGING VAN HET HERSTEL EN VAN DE OMMEKEER IN HET BELEID VAN DE AMERIKAANSE CENTRALE BANK. HIER VOLGEN ONZE 10 VOOR MAGER HERSTEL IN DE EUROZONE 2. NIEUWE GRIEKSE SCHULDHERSCHIKKING 3. AMERIKAANS HERSTEL ZET DOOR De eurozone klauterde in 2013 uit recessie. Meer vertrouwen, minder nadruk op besparingen en een positief internationaal klimaat suggereren dat de euro-economie ook in 2014 groeit. Vooral de bedrijfsinvesteringen zouden voor een impuls moeten zorgen doordat bedrijven stilaan de eerder uitgestelde vervangingsinvesteringen op touw zetten. Maar daarmee is het beste ook meteen gezegd. Een groei van net iets meer dan 1% is het hoogst haalbare (en dat geldt trouwens ook voor de Belgische economie). Hoewel dat duidelijk beter is dan de jongste jaren, is dat onvoldoende om de littekens van de voorbije crisisjaren uit te vegen. De Europese economie blijft ver onder het trendniveau van voor de crisis, de werkloosheid zal onaanvaardbaar hoog blijven en de overheidsfinanciën blijven fragiel. De eurozone blijft dan ook kwetsbaar voor nieuwe schokken, zeker gezien de buffers om die op te vangen zo goed als opgebruikt zijn. Bovendien zal de bereidheid om verdere inspanningen te leveren op het vlak van structurele hervormingen en van het uitwerken van het institutionele kader in 2014 allicht eerder afnemen. Zelfs Griekenland lijkt opnieuw op weg naar positieve groeicijfers. Dat zal evenwel niet volstaan om enige merkbare verandering te brengen in de dramatische werkloosheidscijfers of de torenhoge overheidsschuld. Ondanks een eerste schuldherschikking is die schuld vandaag opgelopen tot 176% van het bbp. Er is weinig kans dat de Griekse overheid die schuld binnen een redelijke termijn kan terugbrengen tot aanvaardbare niveaus. Bovendien is het de bedoeling van het huidige internationale ondersteuningsplan dat Griekenland vanaf 2015 opnieuw zelf (gedeeltelijk) geld gaat ophalen op de kapitaalmarkten. Dat zal enkel haalbaar zijn na een nieuwe schuldherschikking. Die kan best in 2014 opgezet worden. De ECB heeft eerder al bewezen dat ze eventuele schokgolven van zo n ingreep naar de rest van de eurozone onder controle kan houden. Toch blijft het te vroeg om het einde van de eurocrisis te vieren: aanslepende discussies over de beloofde bankenunie en toenemende spanning binnen de ECB zijn de meest voor de hand liggende risico s voor Het herstel van de Amerikaanse economie sinds midden 2009 bleef de voorbije jaren vrij mager. Ondertussen zijn de problemen die aan de basis lagen van de Grote Recessie stilaan opgelost: de huizenmarkt, de gezinsfinanciën en de situatie van de banken zijn opnieuw genormaliseerd. Op die fundamenten kan de Amerikaanse economie in 2014 een versnelling hoger schakelen. Het feit dat er voor volgend jaar geen herhaling van de belastingverhoging van begin 2013 op de agenda staat, is daarbij een belangrijke factor. Samen met het toenemende vertrouwen, het nog altijd fors ondersteunende monetaire beleid, de sterke financiële positie van de bedrijven en langetermijninvesteringsverhalen zoals schaliegas moet dat leiden tot een verder aantrekkende economische groei. Het grootste gevaar komt in 2014 van een te bruuske ommekeer in het monetaire beleid, maar op dat vlak zal de centrale bank heel voorzichtig te werk gaan (zie 6). 6

7 VOORUITBLIK JAPANSE COMEBACK HOUDT AAN Het nieuwe beleid in Japan zorgde in 2013 voor een opmerkelijke positieve wind. De echte test komt echter in Het zou immers niet de eerste keer zijn dat de Japanse economie kortstondig opflakkert om vervolgens opnieuw in een crisis weg te zinken. Deze keer lijken de beleidsmakers evenwel voldoende overtuigd om door te duwen. Abenomics kan ook in 2014 resultaten opleveren. De forse verzwakking van de yen zal de export stimuleren, terwijl er stilaan ook binnenlands wat lijkt te bewegen. Of het op langere termijn mogelijk is om de negatieve demografische dynamiek volledig te counteren, blijft nog maar de vraag brengt alvast meer positief nieuws uit Japan. 5. INHAALBEWEGING VOOR DE GROEILANDEN De groeilanden ontgoochelden in Anders dan in het verleden stapten de groeilanden immers niet mee in de hersteldynamiek van de klassieke industrielanden. Bovendien bleken de financiële markten er heel gevoelig voor fluctuaties in de verwachtingen rond het beleid van de Amerikaanse centrale bank. Dit laatste blijft ook in 2014 een belangrijke factor. Niettemin staan de groeilanden voor een inhaalbeweging. De VS, Japan en Europa zijn nog altijd goed voor iets meer dan de helft van de wereldeconomie. Tekenen van beterschap in die regio impliceren een toenemende vraag in de groeilanden. Een vrij lage inflatie, een ondersteunend monetair beleid en goedkopere munten zullen bijdragen tot de economische inhaalbeweging in de groeilanden. Specifieke binnenlandse problemen, o.a. een te sterke kredietgroei in heel wat groeilanden, zullen evenwel verhinderen dat de regio terug aanknoopt met de zeer krachtige groei van voor de crisis van Dat zit er niet meer in. 6. INFLATIE BLIJFT LAAG Vanuit de hoek van de inflatiedoemdenkers, die het geld drukken van de centrale bankiers regelrecht naar een ontsporende inflatie zagen leiden, is het al een tijdje erg stil geworden. Daar komt ook in 2014 geen verandering in. Het bijgedrukte geld kan pas voor inflatie zorgen als het ook effectief in de economie terecht komt en als ze op een normaal toerental draait. Ondanks de tekenen van economisch herstel zijn die voorwaarden vandaag nog altijd niet vervuld. Zowel in de VS als in Europa draait de economie nog lang niet opnieuw op volle toeren. De werkloosheid blijft in de meeste industrielanden vrij hoog zodat er geen opwaartse druk op de lonen komt. En ook de vooruitzichten voor de grondstoffenmarkten wijzen niet op forse prijsstijgingen. Tegen die achtergrond blijft de inflatie in 2014 laag. Op langere termijn houdt het ongezien soepele monetaire beleid wel inflatierisico s in, maar die zijn nog niet meteen voor morgen. 7. AMERIKAANSE CENTRALE BANK STOPT MET OBLIGATIEAANKOPEN Sinds de val van Lehman Brothers in september 2008 heeft de Fed bijna alles uit de kast gehaald om de economische motor terug aan de praat te krijgen. Naast een verlaging van de beleidsrente tot 0%, drukte ze in die periode zo n miljard dollar bij. Daarmee vermeed ze allicht een nog grotere economische catastrofe. Maar naarmate de economie herleeft, nemen ook de gevaren verbonden aan dat agressieve beleid - m.n. het gevaar van nieuwe zeepbellen en inflatoire druk toe. In 2014 zal de Fed haar obligatieaankopen afbouwen. Daarbij zal ze heel geleidelijk te werk gaan om al te grote schokken op de financiële markten te vermijden. Bovendien zal ze te pas en te onpas beklemtonen dat een eerste renteverhoging nog lang niet aan de orde is. Op die manier wil de Fed zich heel voorzichtig naar de uitgang van het extreem soepele monetaire beleid begeven. 8. OPNIEUW EEN GOED JAAR VOOR AANDELEN, MAAR MET MEER VOLATILITEIT De aandelenmarkten zetten in 2013 al mooie resultaten neer, en die positieve trend kan nog wel even aanhouden. Bedrijven zijn immers ideaal geplaatst om optimaal te profiteren van het economische herstel. Dat heeft veel te maken met de verzwakte positie van de werknemers door de grote arbeidsreserve die vandaag in de wereldeconomie beschikbaar is. Daarbovenop kunnen bedrijven ook genieten van extreem gunstige financieringsvoorwaarden. Die twee factoren blijven ook in 2014 aanwezig, wat samen met het herstel een positief kader schetst voor de bedrijfswinsten. Sommige markten en sectoren zijn al flink vooruit gelopen op die positieve vooruitzichten. Zo is de Amerikaanse aandelenmarkt al vrij duur. In Europa en vooral in de groeilanden zijn evenwel nog heel wat opportuniteiten te vinden. Een stijgend aantal fusies en overnames dankzij de combinatie van goedkope financiering en toenemend vertrouwen zal daartoe bijdragen. Het belangrijkste risico voor de aandelenmarkten schuilt in het monetaire beleid van de Fed. De geleidelijke afbouw van de extreme monetaire stimulus zal onvermijdelijk voor volatiliteit zorgen op de markten. Doorheen die volatiliteit zou het herstel evenwel de bovenhand moeten nemen. HORIZON WINTER

8 VOORUITBLIK BESCHEIDEN RENDEMENT VOOR OBLIGATIES Hoewel de inflatie het voorbije jaar erg laag bleef, zorgden de tekenen van economisch herstel en de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank stilaan haar beleid moet gaan bijsturen al voor een stijging van de rente in de loop van Die trend houdt ook in 2014 aan. Centrale bankiers zullen er alles aan doen om een forse renteopstoot te vermijden omdat die het herstel in het gedrang zou brengen. Het gevaar van een echte obligatiecrash blijft daardoor beperkt. Niettemin lijkt een zekere opwaartse druk op de langetermijnrente onvermijdelijk naarmate het herstel sterker wordt. Dat betekent dat 2014 opnieuw een jaar wordt van magere rendementen op obligaties. Het huidige lopende rendement van zo n 2 à 3% op klassieke overheidsobligaties lijkt het hoogst haalbare. Met hoogrentende obligaties is een iets hoger rendement mogelijk, maar ook daar valt weinig spectaculairs te verwachten. 10.VEEL VERKIEZINGEN, MET VOORAL NIEUWS UIT DE GROEILANDEN Voor 2014 staan er opnieuw heel wat belangrijke verkiezingen op de agenda. Samen met de moeder aller verkiezingen in België zijn er in mei ook Europese verkiezingen. In beide gevallen zijn sterke prestaties te verwachten van partijen die tegen de klassieke partijen ingaan. Niettemin zullen die sterke prestaties onvoldoende zijn om een echte koerswijziging te forceren. Dat betekent dat België zich kan opmaken voor Di Rupo II, terwijl in Europa de pro-europa partijen de bovenhand zullen blijven voeren. Daarnaast zijn er in november tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Congres. Ook daar blijft de huidige machtsverhouding ondanks het recente gesukkel van de Republikeinen allicht overeind. Belangrijker worden de verkiezingen in heel wat groeilanden: Brazilië, Zuid-Afrika, India en Indonesië trekken in 2014 naar de stembus. De onzekerheid rond de mogelijke impact daarvan op het beleid kan de markten in die regio s wel wat parten spelen. DE 10 VOOR 13: DE EINDEVALUATIE Naar goeie gewoonte kijken we niet alleen vooruit naar 2014, maar evalueren we ook onze voorspellingen voor het voorbije jaar. En dat blijkt geen onverdeeld succes. Hoewel we wel correct ingeschat hadden dat de wereldeconomie doorheen 2013 verder kon herstellen, hadden we de regionale ontplooiing van dat herstel anders verwacht. We bleken te optimistisch voor de groeilanden, terwijl vooral Europa het net iets beter deed dan we dachten. Op de financiële markten werden onze positieve verwachtingen voor aandelen bevestigd, alsook onze ongerustheid over het rendement van obligaties. Daartegenover presteerden de dollar en vooral goud slechter dan we verwacht hadden. Drie voorspellingen kwamen niet uit. Hoewel het herstel vooralsnog bescheiden blijft, knoopte de eurozone vanaf de lente opnieuw aan met positieve groeicijfers. Tegen die achtergrond bleef de werkloosheid wel verder oplopen, van januari tot eind september kwamen er in de eurozone werklozen bij (tot 19,5 miljoen), maar onze voorspelling van meer dan 20 miljoen werklozen zal dit jaar gelukkig niet gehaald worden. De ontgoocheling van het jaar kwam voor ons uit de groeilanden. Hoewel we ons bewust waren van de structurele problemen in de belangrijkste groeilanden, gingen we er van uit dat die traditiegetrouw zouden meestappen in de dynamiek van de Amerikaanse economie. De jongste weken duiken er wel meer en meer signalen op dat dat eindelijk aan het gebeuren is, maar al bij al was 2013 een ontgoochelend jaar voor de groeilanden. Op de financiële markten zorgde de goudprijs voor de grootste verrassing. In de eerste helft van het jaar kreeg die een klap van bijna 30%. In tegenstelling tot onze voorspelling presteerde goud daarmee spectaculair slechter dan overheidsobligaties, hoewel deze laatsten wel onze verwachting van een moeilijk jaar voor obligaties bevestigden. Over drie voorspellingen is de jury nog aan het beraadslagen. In België schatten we vooral de politieke dynamiek verkeerd in. De regering Di Rupo ging zich meer en meer gedragen als een blok van allen tegen één en kon in die zin tegen onze verwachtingen in redelijk vlot een begroting opstellen voor Dat lukte evenwel enkel omdat ze de doelstelling van een tekort van 2,15% van het bbp inruilde voor een veel makkelijkere doelstelling van 2,6%. Over de eurocrisis dachten we eind vorig jaar dat we het ergste nog niet gezien hadden. Ondanks de dramatische aanpak van de Cypriotische crisis en de verkiezingskoorts in Italië en Duitsland bleef een nieuwe escalatie van de eurocrisis uit. Dat was zo goed als uitsluitend te danken aan de inspanningen van de ECB. Verontrustend blijft evenwel dat de structurele oorzaken van de crisis nog altijd niet aangepakt zijn. De eurozone blijft kwetsbaar voor asymmetrische schokken omdat de instellingen om daarmee om te gaan nog altijd niet uitgebouwd zijn op euro-niveau. Zolang dat niet het geval is, blijft een nieuwe opflakkering van de eurocrisis mogelijk. De financiële markten maken zich daar alvast geen zorgen meer over. Dat wordt ook weerspiegeld in de koers van de euro. Op het ogenblik van schrijven 8

9 VOORUITBLIK 2014 is die in vergelijking met eind vorig jaar zo n 2% verstevigd tegenover de dollar, in tegenstelling tot onze verwachting. Daar kan voor het einde van het jaar nog verandering in komen, aangezien het er meer en meer naar uit ziet dat de ECB door de economische omstandigheden verplicht zal worden om maatregelen te nemen om de euro te verzwakken. Vier voorspellingen werden bevestigd: de Amerikaanse economie zette door met het herstel, de inflatie bleef duidelijk onder controle (ondanks het massale geld drukken door de centrale banken), de Belgische vastgoedmarkt is aan het stagneren en vooral, de aandelenmarkten trokken de positieve lijn van 2012 met overtuiging door. Vooral deze laatste voorspelling maakt veel goed (1). Geen grand cru jaar voor onze voorspellingen dus. Benieuwd wat 2014 brengt. (1) Ook onze nevenvoorspelling dat de Rode Duivels hun kwalificatiegroep voor het WK in Brazilië zouden winnen, kwam trouwens mooi uit. HORIZON WINTER

10 INTERNATIONALE ECONOMIE DE WERELDECONOMIE, MET DE VS OP KOP, IS OP SCHEMA OM IN 2014 HET HERSTEL VERDER UIT TE BOUWEN. OP KORTE TERMIJN BLIJFT DE BELANGRIJKSTE VRAAG WAT DE AMERIKAANSE CENTRALE BANK ZAL DOEN, EN HOE DE REST VAN DE WERELD DAAR OP ZAL REAGEREN. DE FED ZAL ER ALLICHT ALLES AAN DOEN OM HET HERSTEL NIET IN GEVAAR TE BRENGEN. De voorbije maanden zette het herstel van de wereldeconomie door. Ondanks wat, vooral politieke, onrust bleven de positieve signalen toenemen. Zowel de VS, Japan als Europa is op weg naar sterkere economische groei. En recent doken ook in de groeilanden opnieuw tekenen van beterschap op. Ondertussen blijft de inflatie heel erg laag en blijft het monetaire beleid ondersteunend. Dat monetaire beleid zal de komende kwartalen een cruciale rol spelen. Naarmate het herstel aantrekt, zullen centrale bankiers zich meer en meer vragen gaan stellen over de houdbaarheid van het huidige beleid. Op korte termijn geldt dat vooral voor de Amerikaanse centrale bank. Die begint in de loop van volgend jaar meer dan waarschijnlijk aan de geleidelijke afbouw van de monetaire stimulus. En dat zal merkbaar zijn op de financiële markten en in de reële economie, tot ver buiten de VS. AMERIKAANS HERSTEL ZET DOOR In de VS vochten de Democraten en de Republikeinen in oktober nog maar eens een robbertje uit over de overheidsfinanciën met als inzet de noodzakelijke verhoging van het schuldenplafond. Zonder die verhoging zou de overheid niet langer haar rekeningen kunnen betalen en dreigde een faillissement. Uiteindelijk kwam er een tijdelijke oplossing uit de bus. Mogelijk wordt dit politieke theater begin 2014 nog eens overgedaan, maar allicht wordt het debat dan minder hard gespeeld. De harde opstelling van de Republikeinen werd in de opiniepeilingen immers afgestraft. Met belangrijke verkiezingen in november in zicht zullen de Republikeinen het politieke gevecht allicht op andere thema s concentreren. Ondertussen trok de economie zich niet al te veel aan van het politieke toneel. De meeste vertrouwensindicatoren blijven wijzen op een verder economisch herstel. De vastgoedmarkt, de gezinsfinanciën en de situatie in de bankensector zijn er stilaan weer bovenop, zodat de economie eindelijk kan normaliseren. Bovendien staan er voor 2014 duidelijk minder besparingen en belastingverhogingen op de agenda dan in 2013, wat de economie nog een extra duw in de rug moet geven. Daarmee lijkt de Amerikaanse economie goed op weg om in 2014 de sterkste groei sinds 2005 te laten optekenen. Het grote vraagteken in de VS is wat er de komende kwartalen zal gebeuren met het monetaire beleid. Tegen de achtergrond van het aantrekkende herstel is het extreem ondersteunende beleid minder aangewezen. Dat was de voorbije maanden al een belangrijk thema, en dat zal het ook blijven. DE EUROPESE ECONOMIE KLAUTERDE IN DE LENTE UIT RECESSIE, EN VOOR- LOPENDE INDICATOREN SUGGEREREN DAT HET BESCHEIDEN HERSTEL AANHOUDT. De centrale bank wil de monetaire stimulus ongetwijfeld geleidelijk afbouwen, maar wil koste wat het kost vermijden dat dit leidt tot een forse renteopstoot. De voorbije zomer werd al duidelijk hoe moeilijk dat wordt. Omdat het economische herstel kwetsbaar blijft, zal de Fed op dat vlak niet al te veel risico willen nemen. Ze zal dan ook heel behoedzaam te werk gaan en eerder te lang doorgaan met de stimulus, dan te bruusk het roer om te gooien. Ze heeft daarvoor de ruimte omdat de risico s verbonden aan zo n agressief monetair beleid, m.n. inflatie en zeepbellen, voorlopig beperkt blijven. Die risico s worden belangrijker naarmate de economie sterker wordt, maar zullen in 2014 nog geen belangrijke rol spelen. LICHTPUNTJES IN EUROPA De Europese economie klauterde in de lente uit recessie, en voorlopende indicatoren suggereren dat het bescheiden herstel aanhoudt. Dat is goed nieuws, maar niets om euforisch over te worden. De Europese economie blijft ver onder haar normale capaciteit draaien en de werkloosheid blijft op historische piekniveaus. Dat vertaalde zich al in erg lage inflatiecijfers: de 10

11 INTERNATIONALE ECONOMIE kerninflatie zakte terug tot het laagste niveau sinds de start van de euro. Hoewel de euro-periferie wel degelijk geconfronteerd wordt met deflatiescenario s, blijft het deflatiegevaar voor de hele eurozone voorlopig beperkt. Bij een eventuele nieuwe negatieve schok zou dat gevaar evenwel heel snel heel reëel kunnen worden. Tegen die achtergrond reageerde de ECB begin november met een nieuwe verlaging van de beleidsrente. Die ingreep was meer dan welkom als signaal dat de ECB ook ongerust is over de lage inflatie, maar zal allicht niet veel verandering brengen in de economische dynamiek. De komende maanden zal de ECB nog verdere initiatieven moeten nemen, zeker als de Fed geleidelijk het monetaire beleid gaat bijsturen. Dat laatste zal immers ook een impact hebben op de Europese rente, iets waar de Europese economie nog lang niet klaar voor is. In plaats van te profiteren van de beslissingen van de Fed, wat de voorbije jaren het geval was, zal de ECB in 2014 tegengas moeten geven. Daarnaast blijft er vooral veel werk voor de Europese politici. De ECB kan de economische conjunctuur (proberen te) sturen, maar de structurele en institutionele hervormingen moeten van de politici komen. Op dat vlak is de vooruitgang evenwel verontrustend traag. EEN NIEUWE TEST VOOR JAPAN In het eerste jaar van zijn nieuwe bewindsperiode heeft premier Abe het beleidsroer spectaculair omgegooid. De resultaten van zijn Abenomics waren de voorbije kwartalen positief: de Japanse economie herleeft en lijkt op weg om af te rekenen met deflatie. In 2014 moet het beleid bevestigen. In een eerste poging om de torenhoge overheidsschuld terug een beetje onder controle te krijgen, zal de regering in het voorjaar de btw verhogen. Toen ze dat in 1997 een eerste keer deed, betekende dat meteen het einde van een prille herstelfase. Om dat te vermijden, wordt de btwverhoging deze keer gedeeltelijk gecompenseerd met belastingvoordelen voor de ondernemingen. Als Japan echt uit de decennialange crisissfeer wil breken, moet de beleidsmakers allicht nog een versnelling hoger schakelen. Het blijft afwachten of ze bereid zijn om dat te doen. De krachtige ingrepen die ze al deden, laten op dat vlak het beste vermoeden. UITKIJKEN NAAR DE GROEILANDEN Heel wat groeilanden werden de voorbije kwartalen geconfronteerd met belangrijke interne problemen. Zo probeert China de moeilijke verschuiving naar meer binnenlandse vraag te maken en tegelijkertijd de kredietverlening onder controle te krijgen. De Russische economie blijft te afhankelijk van olie. India en Brazilië hebben dan weer af rekenen met te hoge inflatie. Niettemin moeten de groeilanden profiteren van het aantrekkende herstel in de klassieke industrielanden, zoals ze in het verleden altijd gedaan hebben. Recent doken dan ook al positieve signalen op in de meeste groeilanden. Hoewel de interne uitdagingen belangrijk blijven, kan de regio de komende kwartalen genieten van een exportgedreven heropleving. Een terugkeer naar de spectaculaire groeicijfers van voor de crisis zit er evenwel niet meer in. Lees meer over onze economische analyses op https://insights.petercam.com. Groei bbp (jaar op jaar % wijziging) VERENIGDE STATEN Groei bbp (jaar op jaar % wijziging) Economische indicator Duitsland (IFO enquête) BELGIË DUITSLAND Economische indicator België (NBB enquête) Groei bbp (jaar op jaar % wijziging) CHINA Groei bbp (jaar op jaar % wijziging) Economische indicator VS (opinie aankoopmanagers) Economische indicator China HORIZON WINTER

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA Uw Beleggingen oktober april 2014 2013 STRATEGIE De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel ACTUA Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? FOCUS Small Caps: kleinere bedrijven, groot potentieel!

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2012

RENDEMENT EN RISICO IN 2012 RENDEMENT EN RISICO IN 2012 Januari 2012 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen

Nadere informatie

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch:

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE DECEMBER 2013 Neo-impressionisme De aanzet naar de moderne schilderkunst Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: Gesplitste aankoop vruchtgebruik/blote

Nadere informatie

Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies

Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies Oktober 2011 Marktvooruitzichten Inhoud Marktvooruitzichten: de tol van het tijdverlies... 2 Kunnen we dit een bazooka noemen?...3 Het venijn zit in de details...4 Het juiste evenwicht vinden tussen crediteuren

Nadere informatie

KBC Institutional Asset Management. Mei 2014

KBC Institutional Asset Management. Mei 2014 Investment Outlook KBC Institutional Asset Management Mei 2014 De Draghi-put Waardering alleen kan de aandelenmarkten niet blijven trekken Desinflatie, ja Deflatie, neen Monetair beleid: Een God, vele

Nadere informatie

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 300,00 JPMorgan GBI (overheidsobligaties wereldwijd - USD) MSCI World (aandelen wereldwijd - USD) 250,00 CRB/Reuters (grondstoffen - USD) FTSE EPRA NAREIT

Nadere informatie

My big fat Greek divorce

My big fat Greek divorce AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 3 JULI / AUGUSTUS / SEPTEMBER 2015 My big fat Greek divorce 1 INHOUD My big fat Greek divorce 1 LS Value Equity Global Fund 3 Het Chinese groeiverhaal een

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie