10. WAT MOET GEREGELD WORDEN VOOR HET VERTREK? LEEROVEREENKOMST CHECKLIST VOOR STUDEREN IN HET BUITENLAND...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10. WAT MOET GEREGELD WORDEN VOOR HET VERTREK?... 34 10.1 LEEROVEREENKOMST... 34 12. CHECKLIST VOOR STUDEREN IN HET BUITENLAND..."

Transcriptie

1 INHOUD 1. INLEIDING NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN? DEELNEMEN AAN EEN UITWISSELINGSPROGRAMMA VIA OFFICIËLE SAMENWERKINGSVERBANDEN ALS FREE MOVER HET STUDIEVERBLIJF IN HET BUITENLAND ZELF REGELEN ERKENNING VAN STUDIEONDERDELEN HET VOLGEN VAN STUDIEONDERDELEN IN HET BUITENLAND HET VOLGEN VAN KEUZEVAKKEN IN HET BUITENLAND TIJDENS DE BACHELOR HET AFLEGGEN VAN EEN VERPLICHT VAK UIT HET LEIDSE CURRICULUM IN HET BUITENLAND VERSLAG STUDIEPUNTENOMZETTING PUNTENOMZETTING BUITEN EUROPA LEEROVEREENKOMST (ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR UITWISSELINGEN BINNEN EUROPA) WAAR NAAR TOE? BEHEERSING VAN DE TAAL ALGEMEEN JURIDISCHE PROGRAMMA S SPECIALE JURIDISCHE PROGRAMMA S EN (ZOMER)CURSUSSEN STAGE WAAR KUNT U INFORMATIE VINDEN? HOE KUNT U ZICH AANMELDEN? KOSTEN EN FINANCIERING WAT MOET GEREGELD WORDEN VOOR HET VERTREK? LEEROVEREENKOMST TAAL VOORBEREIDING OP BUITENLANDSE RECHTENVAKKEN HUISVESTING IN HET BUITENLAND EIGEN KAMER ONDERVERHUREN LIPPMANNVERZEKERING VOOR STUDIEREIS/STAGE ZIEKTEKOSTEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID REISVERZEKERING VISUM ALUMNI-NETWERKEN ERASMUS STUDENT NETWORK NUTTIGE ADRESSEN EN LITERATUUR CHECKLIST VOOR STUDEREN IN HET BUITENLAND B.I. BIJLAGE I - EISEN STUDIEVERSLAG...I B.II. BIJLAGE II CRIMINOLOGIE STUDEREN IN HET BUITENLAND... II 1

2 FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID Steenschuur 25 Postbus RA Leiden Aan: alle studenten in de Bachelorfase en de Masterfase Betreft: informatie studeren in het buitenland Beste student, Hierbij treft u het facultaire buitenlandboekje aan. De bedoeling is om u zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden die de faculteit u biedt om naar het buitenland te gaan, zonder dat het u studietijd hoeft te kosten. U kunt uw vakken erkend krijgen binnen de vrije keuzevakruimte, u kunt (een deel van) uw scriptie in het buitenland schrijven en in een aantal gevallen kunt u vrijstellingen krijgen voor in het buitenland succesvol gevolgde verplichte vakken. Het Bureau Internationaal Onderwijs (BIO) verstrekt u informatie over het regelen van een buitenlands studieverblijf voor kortere of langere duur, adviseert en verleent u hierbij assistentie. U kunt zich aanmelden voor een verblijf in het buitenland vóór 15 maart 2007 bij het BIO, Steenschuur 25, 2320 RA Leiden. De voorwaarden voor aanmelding staan vermeld op pagina 3. Hoe u zich kunt aanmelden staat op pagina 25. Niet ingenomen buitenlandse studieplaatsen worden via de reguliere media bekend gemaakt (Blackboard, Studenten E-Nieuws etc.). Voor informatie kunt u terecht bij onze balie bij het Onderwijs Informatie Centrum, (C031) van maandag tot en met vrijdag van en van uur. Op maandag en vrijdag van tot uur is er speciaal voor de Leidse rechtenstudent een open spreekuur. Voor het maken van een persoonlijke afspraak kunt u bellen naar Ik hoop dat deze informatiebrochure vele vragen beantwoordt en dat het u motiveert om gedurende een kortere of langere periode in het buitenland te gaan studeren. U treft deze brochure ook aan op de website van de faculteit (www.law.leidenuniv.nl) en op Blackboard ( Studeren in het buitenland (BIO)-->Buitenlandboekje ). Mocht u nog vragen hebben, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen! Met vriendelijke groet, Mw. drs. Els Lemaire Hoofd, Bureau Internationaal Onderwijs P.S. Mocht u, om welke reden ook, deze brochure onterecht van ons ontvangen hebben, wilt u deze dan doorgeven aan iemand die wellicht in een buitenlands studieverblijf is geïnteresseerd? 2

3 1. INLEIDING Studeren in het buitenland is een boeiende ervaring waar u gedurende uw studie, maar ook zeker daarna, veel aan kunt hebben. U komt in contact met andere culturen, u krijgt de kans om de spreekvaardigheid in een andere taal te verbeteren, maar bovenal leert u zichzelf redden en kennen in een onbekende omgeving. Tot slot vergroot u uw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk, doordat u een periode in het buitenland hebt gestudeerd. Uiteraard is studeren in het buitenland ook gewoon leuk, u leert nieuwe mensen kennen en verruimt uw blik op de wereld. Omdat de Universiteit Leiden (UL) diverse uitwisselingsprogramma s met buitenlandse universiteiten heeft, kunt u in heel veel landen studeren, binnen en buiten Europa (voor de facultaire overeenkomsten, zie de pagina s 16-20). Met de partneruniversiteiten zijn afspraken gemaakt over studieonderdelen die door studenten van de UL kunnen worden gevolgd. Dit houdt onder andere in dat de Leidse rechtenstudent de mogelijkheid heeft om in het buitenland verschillende verplichte vakken van het curriculum of keuzevakken te volgen en erkend te krijgen. Ook bestaat de mogelijkheid om een (deel van een) (rechts)vergelijkende scriptie in het buitenland te schrijven. In het buitenland krijgt u voor elk gevolgd en met succes afgerond vak studiepunten, net zoals dat in Leiden gebeurt. Binnen Europa zijn dit de zogenaamde EC *. In de praktijk noemen de (buitenlandse) universiteiten dit ECTS credits. Ook de faculteit der Rechtsgeleerdheid gebruikt de term ECTS. De expertise om buiten Europa verkregen studiepunten om te zetten is bij het BIO aanwezig (zie voor nadere details met betrekking tot de omzettingsregel pagina s 13-15). Het BIO is de plek waar u terecht kunt met vragen over het studeren in het buitenland, waaronder het omzetten van cijfers en studiepunten. Het BIO doet de omzetting in overleg met de examencommissie. Adres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden Openingstijden: balie bij het OIC: maandag t/m vrijdag uur en van uur. Open spreekuur speciaal voor Leidse rechten studenten op maandag en vrijdag van uur. Tel: Fax: Website: Blackboard: ( studeren in het buitenland ) Dr. Robert Coelen, Vice-President International/Directeur International Office, Universiteit Leiden: "Een student die nu niet denkt: Waar in Europa ga ik werken?, is niet goed bezig. Wie met andere culturen kan omgaan, presteert beter, heeft meer voldoening in zijn werk, krijgt interessantere en beter beloonde banen." (Nieuwsbrief Universiteit Leiden, 1 maart 2005). * European Credits (European Credit Transfer System). 3

4 2. NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN Voor studenten Nederlands recht is de meest aangewezen periode om naar het buitenland te gaan het láátste jaar van de bachelorfase of ná de bachelor. In deze fase heeft men een beter zicht op de richting die de studie uitgaat, het wordt duidelijk welke (buitenlandse) vakken het best zijn in te passen in het afstudeerprogramma en zaken als inschrijvingstijd en recht op studiefinanciering zijn beter te overzien. Voor de major Rechtsgeleerdheid met minor Economie geldt als geschiktste periode: ná de bachelorfase vóór de Masterfase. Voor andere studierichtingen geld: raadpleeg bij twijfel uw studieadviseur. Wie in aanmerking wil komen voor een studieverblijf in het buitenland zonder studievertraging op te lopen, moet er voor zorgen het eerste of tweede semester van het derde jaar vrij te maken. Wilt u het eerste semester gaan, dan moet u in het 1 e semester van het 2 e jaar de vakken Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Straf- en Strafprocesrecht en Burgerlijk procesrecht gehaald hebben. Wil men het tweede semester van het 3 e bachelorjaar gaan dan dient men de vakken Staats- en Bestuursrecht, Goederenrecht, Belastingrecht, Sociaal recht, Moot Court en Geschiedenis van het Privaatrecht behaald hebben. Gaat u toch naar het buitenland zonder deze vakken gehaald te hebben, dan loopt u grote kans om studievertraging op te lopen. De vakken Economie, Internationaal Europees recht, Rechtsfilosofie en de vrije keuzeruimte van 15 ECTS met de bachelorscriptie lenen er zich goed om aan een (Europese) buitenlandse universiteit te volgen. Ook de bachelorscriptie kan in het buitenland geschreven worden. Zie voor verdere details: hoofdstuk 4 erkenning van studieonderdelen. Let wel dat u ingeschreven blijft als student bij de Universiteit Leiden (ofwel in de bachelor- ofwel in de masterfase). Dit is een voorwaarde om deel te mogen nemen aan een uitwisselingsprogramma. De beurzen en toelagen die beschikbaar zijn, zoals Erasmus en Lustra, worden alleen aan ingeschreven studenten (aan de thuisuniversiteit) verstrekt. Als de uitwisseling plaatsvindt nadat u alle vakken in de bachelorfase heeft afgerond, dient u zich dus (wederom) in te schrijven als student. In het eerste of tweede jaar van de studie kan men natuurlijk wel in het buitenland zomercursussen volgen of een stage lopen. Zie: Summer school of "Stage buitenland" op onze Blackboardpagina s. Een studieverblijf in het buitenland zal tussen 4-10 maanden duren. Men moet rekening houden met het feit dat niet alle onderwijssystemen precies op elkaar aansluiten: de semesters of trimesters zijn veelal net anders ingedeeld dan in Leiden. Voor de rechtenfaculteit geld vanaf het academische jaar een semester indeling. In het algemeen sluit dit beter aan op de buitenlandse onderwijsperioden. Langdurig verblijf in het buitenland heeft gevolgen voor de prestatiebeurs, zeker als dat verblijf over de peildatum van 1 september heenloopt. De uitslag en de daarmee samenhangende studiepunten tellen mee in het collegejaar waarin u het tentamen heeft afgelegd. U dient er echter rekening mee te houden dat de administratieve afhandeling van de in het buitenland afgelegde tentamens enige tijd in beslag neemt, zeker in de zomermaanden wegens zomerreces van het BIO en de partneruniversiteiten. Bovendien kan de toekenning en erkenning van het aantal studiepunten, afgelegd in het buitenland, anders zijn. Zo is bijvoorbeeld de studielast uitgedrukt in één creditpoint, niet altijd gelijk aan één EC! Het is raadzaam dat u zich voor vertrek naar het buitenland goed op de hoogte stelt van de consequenties van een verblijf in het buitenland voor de prestatiebeurs. 4

5 Tot slot is het belangrijk dat een verblijf aan een buitenlandse universiteit past in de studieplanning: dat betekent dat de voorbereiding vroegtijdig dient te worden begonnen (zeker zo n 8 à 10 maanden van tevoren). Hiermee wordt bedoeld dat het verstandig is op tijd te gaan nadenken over de mogelijkheden. Oriënteert u zich en win informatie in! Als u eenmaal een keuze heeft gemaakt, dan kan een buitenlands studieverblijf relatief eenvoudig en snel worden gerealiseerd. Raadpleeg de checklist achter in dit boekje. Of lees de speciaal hiervoor geschreven brochure van het International Office Studeren in het buitenland. Kijk ook naar het stappenplan op 5

6 3. WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN? Een studieverblijf in het buitenland is op verschillende manieren te verwezenlijken. Men kan deelnemen aan een uitwisselingsprogramma, gebruik maken van multilaterale of bilaterale samenwerkingsverbanden, of het verblijf zelf regelen als free mover. Deze laatstgenoemde variant biedt niet de vele voordelen die een uitwisseling via een samenwerkingsovereenkomst biedt. Als u nog niet duidelijk voor ogen heeft waar u heen wilt gaan, oriënteert u zich dan eerst bij PITSstop in Plexus, met betrekking tot de mogelijkheden. Plexus geeft algemene informatie over universitaire uitwisselingen en studiebeursmogelijkheden. Weet u al dat u via een facultaire overeenkomst naar het buitenland wilt gaan, kom dan langs bij het BIO. 3.1 Deelnemen aan een uitwisselingsprogramma Deelneming aan een bestaand uitwisselingsprogramma bespaart veel tijd en kosten. In een uitwisselingsprogramma is namelijk een aantal zaken al geregeld, zoals de begeleiding door docenten van de buitenlandse universiteit en de erkenning van de behaalde studieresultaten door de eigen instelling. Ook bestaat er bij een aantal uitwisselingsprogramma s de mogelijkheid van een tegemoetkoming in de extra kosten die een studieperiode in het buitenland met zich meebrengt. Er zijn verschillende uitwisselingsprogramma s waarvan de bekendste het Erasmusprogramma is (onderdeel van het Socratesprogramma). Voor verdere informatie zie of 3.2 Via officiële samenwerkingsverbanden De Faculteit kent een aantal officiële samenwerkingsverbanden, al dan niet binnen het Socratesprogramma. Een overzicht treft u aan op de pagina s Indien u aan één van deze partneruniversiteiten wilt gaan studeren kan het BIO u van alle noodzakelijke informatie en assistentie voorzien. BIO adviseert u graag in detail wat voor u de mogelijkheden zijn. De verslagen van medestudenten die al weg zijn geweest, zijn ook in te zien op de Blackboardomgeving van de faculteit der Rechtsgeleerdheid *. Loopt u even langs bij onze balie bij het Onderwijs Informatie Centrum (C. O31). We zijn elke dag open van tot uur en van tot uur. Ook de universiteit als geheel heeft een aantal officiële bilaterale samenwerkingsverdragen met buitenlandse universiteiten gesloten, onder andere met universiteiten in Zuid-Afrika, de V.S., Zuid-Amerika, Canada, Azië en Australië. Vaak zijn in deze verdragen de vrijstelling van collegegeld en de erkenning van studiepunten geregeld. Zie de website van het International Office: De UL maakt deel uit van de prestigieuze Coimbragroep. Dit is een netwerk van een aantal universiteiten in Europa die in een handvest hebben afgesproken samen te werken op het gebied van onderwijs, culturele zaken en onderzoek. In dit multilaterale samenwerkingsverband zijn zaken geregeld als vrijstelling van collegegeld, erkenning van studiepunten en begeleiding. Het karakter van de samenwerking biedt goede mogelijkheden voor studenten die, buiten de bestaande uitwisselingsprogramma s om, aan een buitenlandse universiteit willen studeren. Indien u via een universitaire uitwisseling in het buitenland wilt studeren, dan kunt u informatie krijgen bij het Plexus (PITSstop), adres: Kaiserstraat 25 in Leiden. Het * direct naar Blackboard, inloggen, courses, klik op Faculteit der Rechtsgeleerdheid / Studeren in het buitenland (BIO) / Uitwisselingen, de verslagen zijn per universiteit gerangschikt. 6

7 inloopspreekuur is bij PITSstop op maandag en donderdagmiddag van uur bij mevrouw Rietdijk. Wilt u weten welke overeenkomsten dit zijn, raadpleeg: Voor de facultaire uitwisselingen neemt u contact op met het BIO, Steenschuur 25, Leiden. Onze balie zit in het Onderwijs Informatie Centrum C De balie is elke werkdag geopend van uur en van tot Er is een speciaal inloopspreekuur voor Nederlandse studenten op maandag en vrijdagmiddag van tot uur. Het overzicht met de universiteiten waarmee de faculteit een overeenkomst heeft is te zien op: (klik op Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Studeren in het buitenland/uitwisselingen ). Op de website vind je het bij studenten/studeren in het buitenland/buitenlandboekje. 3.3 Als Free Mover het studieverblijf in het buitenland zelf regelen Mocht er binnen de eigen faculteit of universiteit helemaal niets van uw gading zijn of komt u niet in aanmerking voor deelname aan een uitwisselingsprogramma, dan kunt u ook op eigen initiatief een studieverblijf in het buitenland regelen. Houdt u er wel rekening mee dat dit veel meer moeite en tijd vergt, dat er een voorbereidingstijd nodig is van meer dan één jaar en dat u geen vrijstelling krijgt van buitenlands collegegeld. Ook dient u zelf alles te regelen betreffende visa en studiebeurzen, huisvesting en aanmelding. Bent u bereid te investeren en heeft u geen voorkeur voor een bepaalde universiteit dan kan u het beste eerst aan docenten of aan het BIO vragen of zij een instelling kunnen aanbevelen. Verscheidene departementen binnen de faculteit hebben een lijst met instellingen in het buitenland waarmee ze ook informele contacten onderhouden. Vraag dit na. 7

8 4. ERKENNING VAN STUDIEONDERDELEN Het is belangrijk dat voor het vertrek afspraken gemaakt worden over de erkenning van de studieonderdelen die in het buitenland gevolgd gaan worden. Dit geldt te meer wanneer u zélf uw verblijf regelt (dus buiten bestaande samenwerkingsverbanden om). U dient hiervoor contact op te nemen met het BIO. Om studievertraging te voorkomen is het van belang dat studiepunten die in het buitenland worden behaald meetellen als onderdeel van de huidige studie. Vaak is erkenning vooraf een vereiste voor het verkrijgen van beurzen of toelagen en ook visa. Bovendien komt men alleen in aanmerking voor studiefinanciering als het verblijf in het buitenland wordt erkend als een deel van het onderwijsprogramma. Voor het Socratesprogramma dient daartoe bijvoorbeeld het zogenaamde learning agreement. 4.1 Het volgen van studieonderdelen in het buitenland In het buitenland kunnen op drie manieren studieonderdelen worden gevolgd die in uw Leidse studieprogramma kunnen worden ingebracht: 1) door middel van het volgen van keuzevakken, 2) het schrijven van een (deel van een) scriptie, of 3) het afleggen van een verplicht vak van het curriculum. Op elk van deze mogelijkheden wordt in het navolgende ingegaan. De hierna volgende opties hebben tot gevolg dat indien u zich in de bachelorfase bevindt - de beste periode om te kiezen voor een buitenlandverblijf gelegen is in de keuzevakruimte en de scriptieperiode van de bachelor, dat wil zeggen het tweede semester van het derde jaar in de bachelor. Hier kan natuurlijk van worden afgeweken in overleg met de studieadviseur. Als u hier van afwijkt, dient u in samenwerking met de studieadviseur een nauwgezette planning op te zetten. Wilt u tijdens een andere periode naar het buitenland, dan kunt u ervoor kiezen toestemming te vragen een of meer verplichte vakken uit het curriculum in het buitenland te volgen. Als alternatief kunt u ook overwegen ná het einde van uw bacheloropleiding naar het buitenland te gaan voordat u met uw master begint. U dient dan nog steeds ingeschreven te zijn als student aan de Universiteit Leiden om in aanmerking te komen voor de buitenlandse beurs. Ook kunt u in de master zelf naar het buitenland gaan (dit laatste geldt onder andere voor studenten Criminologie die aan de Universiteit van Texas onderdelen van hun masterprogramma kunnen volgen). Dit kan een iets langere studieduur opleveren, maar dat weegt niet op tegen de opgedane kennis en ervaring in het buitenland. BIO heeft een lijst gemaakt van de partneruniversiteiten waar mastervakken gevolgd kunnen worden, zie hiervoor de volgende paragraaf Tijdens de master naar het buitenland Hoewel het wel mogelijk is om tijdens de master enkele graduate vakken aan een buitenlandse universiteit te volgen, zijn de opties waaruit gekozen kan worden, aanzienlijk minder. Dit heeft te maken met het feit dat de meeste uitwisselingen standaard plaatsvinden op bachelor niveau en omdat het vooralsnog moeilijker is om een buitenlandperiode in te plannen binnen een masterprogramma, dat meestal maar één of maximaal twee jaar duurt. Ondanks het feit dat er minder opties zijn om uit te kiezen gedurende de master, is het zeker niet onmogelijk! Hieronder de lijst met buitenlandse universiteiten die hebben aangegeven Leidse masterstudenten te willen ontvangen in het kader van het volgen van vakken behorende tot een master s programma. Let wel op dat de Mastervakken over het algemeen worden gegeven in de voertaal van het desbetreffende land! Voorwaarde om voor zo n uitwisseling in aanmerking te komen is dat de student 8

9 vakken volgt op masterniveau, maar niet afstudeert aan de buitenlandse universiteit. Na het verblijf in het buitenland rondt de student zijn studie af aan de Leidse universiteit. Oxford, University of Oxford Rome, Libera Università Internazionale Degli Studi Sociali Aarhus, Aarhus Universitet Tours, Université de Tours Lyon, Université Jean Moulin (Lyon III) Kaapstad, Universiteit van Kaapstad Leuven, Katholieke Universiteit Leuven Bologna, Università Degli Studi di Bologna Lyon, Université Jean Moulin Hamburg, Universität Hamburg Uppsala, University of Uppsala Boston, University of Boston Austin, University of Texas 4.2 Het volgen van keuzevakken in het buitenland tijdens de bachelor Keuzevakken kunnen niet alleen aan een Leidse faculteit of aan een andere Nederlandse universiteit worden gevolgd, maar ook in het buitenland. De in Leiden omgezette studiepunten tellen mee voor de prestatiebeurs. De keuzevakken in de vrije keuzeruimte hoeven niet per sé juridische keuzevakken te zijn, maar moeten wel aan de buitenlandse partneruniversiteit gevolgd zijn. Wanneer u op basis van een uitwisselingsprogramma (facultair of universitair) in het buitenland studeert, dan worden de keuzevakken die u in het buitenland heeft afgelegd en behaald, zonder speciale toestemming van desbetreffend departement/docent binnen uw keuzevakruimte erkend. Let op: voor Leidse erkenning is vereist dat het keuzevak minimaal 5 ECTS bedraagt (zie het Onderwijsen Examenreglement). De toestemming en omzetting wordt geregeld bij het BIO. Nadat u terug bent gekeerd in Nederland gaat u met de in het buitenland behaalde cijfers en studiepunten naar het BIO. Voor gevolgde vakken waar geen exacte omzettingstabel van bekend is (o.a. Australië, Zuid-Afrika) dient u aanvullende informatie met betrekking tot het vak te verschaffen, opdat het BIO de punten kan omzetten. Zie blz.13 Studiepuntenomzetting. Pas nadat u een studieverslag hebt ingeleverd, zet het BIO de punten daadwerkelijk om. Voor de inhoud van het studieverslag raadpleeg bijlage I, achterin dit boekje. Als er specifiekere voorwaarden voor erkenning van de vakken worden gesteld door de Faculteit krijgt u deze toegestuurd bij uw plaatsingsbrief. U wordt in de gelegenheid gesteld de plaatsing en de bijbehorende voorwaarden te aanvaarden. Het op basis van individuele afspraken in het buitenland studeren (als zgn. free mover), dus niet via een uitwisselingsprogramma, heeft tot gevolg dat vooraf toestemming van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid moet worden gevraagd voor de erkenning van de in het buitenland gevolgde vakken als Leidse keuzevakken. U vraagt de toestemming van de examencommissie in samenspraak met de studieadviseur. Dien de aanvraag voor toestemming pas in na overleg met het BIO! 9

10 4.3 Het schrijven van een scriptie in het buitenland Naast het afleggen van keuzevakken in het buitenland kan een student een scriptie in het buitenland schrijven. Een voor de hand liggende invulling kan het schrijven van een rechtsvergelijkende scriptie zijn. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, die hieronder per opleiding staan vermeld Doctoraalscriptie oude stijl Voor de doctoraalscriptie oude stijl dient er vooraf (dat wil zeggen: ruim voor vertrek) toestemming te zijn verkregen van de Nederlandse scriptiebegeleider. Bovendien dient er vóór vertrek minstens twee maal persoonlijk contact te zijn geweest tussen de scriptiebegeleider en de student. De overige contacten mogen per plaatsvinden. Dit laatste is in afwijking van het Onderwijs- en Examenreglement dat een minimum van drie persoonlijke gesprekken vereist (zie het Onderwijs- en Examenreglement). De scriptiebegeleider en de student dienen persoonlijk te spreken over de opzet van de scriptie en over de gehele scriptie inclusief het vaststellen van het cijfer Bachelorscriptie Voor de bachelorscriptie bestaat een specifieke procedure van aanmelding en begeleiding. Deze informatie is beschikbaar op Blackboard en staat onder de courses van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij het desbetreffende academische jaar in de map semester 2 Bachelor III. De student kiest een onderwerp uit de lijst die bekend gemaakt wordt via Blackboard. Vervolgens meldt de student zich aan bij de scriptiecoördinator van het desbetreffende departement. Hierna vindt een intake gesprek plaats. Uiteindelijk wordt gekeken wie de student gaat begeleiden en op welke manier. De studenten die in het buitenland verblijven mogen als uitzondering op de reguliere procedure hun scriptie schrijven zonder persoonlijke gesprekken (behalve de twee intakegesprekken) en worden per begeleid. De aanmelding en onderwerpkeuze verlopen volgens dezelfde reguliere procedure zoals hierboven vermeld. Blackboard dient tijdens het verblijf in het buitenland dus regelmatig geraadpleegd te worden! Masterscriptie Het betreft een scriptie waarbij zoals gebruikelijk de goedkeuring van het onderwerp, de begeleiding en de eindbeoordeling in handen van een docent van onze faculteit moeten zijn. Dit biedt echter ook de mogelijkheid dat de student zijn scriptie in het buitenland schrijft en dat hij/zij bij een verblijf aldaar tevens door de partneruniversiteit begeleid wordt. Dit neemt evenwel niet weg dat de beoordeling van het eindproduct aan Leidse criteria dient te voldoen en dat daarom een docent van onze faculteit verantwoordelijk is en blijft voor de beoordeling en de vaststelling van het cijfer Het afleggen van een verplicht vak uit het Leidse curriculum in het buitenland De Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid biedt een student de mogelijkheid om niet alleen keuzevakken in het buitenland af te leggen of een deel van een (rechtsvergelijkende) scriptie te schrijven, maar ook verschillende verplichte vakken van het curriculum in het buitenland te volgen, mits het buitenlandse vak een equivalent is van dat verplichte vak. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen dient er aan de hiernavolgende (aanvullende) voorwaarden te worden voldaan. 10

11 4.4.1 Voorwaarden voor het volgen van een verplicht vak uit het Leidse curriculum De student dient vooraf aan het buitenlandverblijf (minimaal twee maanden van tevoren) toestemming te vragen voor een in het buitenland af te leggen verplicht vak aan de coördinator van het betreffende vak. Dit schriftelijke verzoek dient te vermelden: 1. aan welke buitenlandse universiteit u wilt gaan studeren; 2. titel van het buitenlandse vak dat u wilt volgen met vermelding van het aantal (omgerekende) ECTS en voor welk verplicht vak het als equivalent zou moet gelden met vermelding van het aantal ECTS van het Leidse vak; 3. de bij het buitenlandse vak behorende literatuur (u zult dus enig onderzoek dienen te verrichten en contact op te nemen met de desbetreffende buitenlandse universiteit). N.B.: Verzoeken tot vrijstelling voor het vak Rechtsfilosofie dienen ingediend te worden bij uw studieadviseur. Deze bespreekt het met de vakcoördinator. Binnen twee weken na indiening van het verzoek geeft het desbetreffende departement een met redenen omkleed antwoord. De coördinator stelt de student schriftelijk (mag ook per , mits er een originele handtekening van de docent is bijgevoegd) van de beslissing op de hoogte. Het BIO ontvangt een afschrift van deze beslissing, zodat centraal geregistreerd wordt voor welke vakken wel of geen toestemming wordt verleend. Nadat de student terug is uit het buitenland en zijn behaalde cijfers (het academic transcript) en zijn studieverslag heeft ingeleverd, stuurt het BIO een ondertekende brief (puntverklaring) aan het Onderwijsinformatiecentrum (OIC). Het OIC verwerkt dan het resultaat cq. de resultaten, zodat deze wordt/worden vermeld op de cijferlijst van de desbetreffende student. Let op: in sommige gevallen zal het aantal ECTS van het buitenlandse vak niet overeenkomen met het aantal ECTS van het verplichte vak van het Leidse curriculum. Is na omzetting het aantal ECTS behorende bij het buitenlandse vak minder dan het aantal ECTS van het verplichte vak van het Leidse curriculum, dan kan het departement of de docent aanvullende eisen stellen bij het verlenen van de toestemming. Pas als aan deze aanvullende voorwaarde voldaan is zal het BIO het cijfer verwerken en doorgeven aan de administratie. Indien het departement of de docent toestemming verleent, tellen de in het buitenland behaalde studiepunten, na omzetting in ECTS, mee voor de prestatiebeurs. Dit geldt alleen indien het vak wordt behaald. Het in het buitenland behaalde vak wordt dan omgezet naar een vrijstelling. Bij een vrijstelling wordt er geen cijfer gegeven, maar wordt de vermelding VR toegevoegd op de cijferlijst. Wil de student zijn buitenlandse cijfer(s) vermeld zien dan kan hij/zij dit bij zijn afstuderen als extra vak op het diplomasupplement laten vermelden. Ook is het mogelijk om een apart getuigschrift aan te vragen. De cijfers tellen in al deze gevallen niet mee voor het gemiddelde. De bachelorvakken waarvan al globaal bekend is dat deze in het buitenland gevolgd kunnen worden als equivalent vak voor het Leidse vak, worden hieronder genoemd. Let wel: de opsomming is gebaseerd op de goedkeuring van het desbetreffende departement. De student dient altijd voor vertrek het departement in te lichten en officiële bevestiging te vragen. Het BIO draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. 11

12 Rechtsgeleerdheid (Inleiding) Internationaal- en Europees recht Recht der Europese Gemeenschappen Basics International Humanitarian Law European Protection of Human Rights Internationaal Privaatrecht (Master rechtsgeleerdheid en notarieel recht) Minor Bedrijfswetenschappen Strategic Marketing Management Financial Accounting (is het Europese equivalent, niet het Amerikaanse) Banking & Finance (onder voorwaarde dat het vak Corporate Finance en Security Rights bevat) Economie Vakken Buitenlands Equivalent Level ECTS Inleiding Economie Principles of Economics Rechtsgeleerdheid +Fiscaal recht Rechtseconomie Law and Economics Overige richtingen Rechtseconomie Law and Economics Trade and Finance International Economics 200/300 5 Eur Ec. integration Economics of the EU 200/300 5 Openbare Financiën Public Finance/Public Sector Economics 200/300 5 Minor ORM ORM vak Buitenlands Equivalent ECTS Level Legal Accounting Introduction to Business Management Accounting & Management Accounting Control Human Resource Management Human Resource Management Strategisch Marketing Strategic Marketing Management Management Accounting & Legal Report Financial Accounting with focus on Systems International Financial Reporting Standards (European) Banking & Finance Banking & Finance

13 4.4.2 Voorwaarden voor het volgen van een verplicht vak uit het Leidse curriculum in de Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Een master-student mag voor maximaal 10 ECTS vakken in het buitenland afleggen. Eén vak van 10 ECTS of twee vakken van 5 ECTS. Hiervoor geldt dezelfde regeling als voor de bachelor-studenten. De student moet schriftelijk en gemotiveerd een duidelijke omschrijving van inhoud en eindtermen van het desbetreffende vak voorleggen aan de verantwoordelijke docent. De voor het vak verantwoordelijke docent geeft vervolgens schriftelijk een reactie op de vraag of het in het buitenland af te leggen vak van zodanig niveau en zwaarte is dat dit het vak waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, kan vervangen. Vervolgens beslist de examencommissie. De beslissing geeft de examencommissie door aan het BIO. Vakken die civiel effect betreffen kunnen echter nooit in het buitenland afgelegd worden Fiscaal In de Blackboard-omgeving 'Fiscaal recht studeren in het buitenland' treffen studenten Belastingrecht uitgebreide informatie aan over het vervangen van een Leids vak door een in het buitenland afgelegd equivalent vak. Voor master-studenten Fiscaal Recht bestaat namelijk de mogelijkheid om een gedeelte van het tweede semester te studeren aan de University of Florida (UF) in Gainesville. Voorlichting over deelname aan deze uitwisseling wordt in het najaar verzorgd. Studenten met vragen omtrent de uitwisseling met UF kunnen contact opnemen met Mw. mr. C.N.H. Lokerse: of een berichtje sturen naar Bovendien staan in de Blackboard-omgeving de voorwaarden beschreven voor het schrijven van een (een deel van de) masterscriptie tijdens een buitenlandverblijf en welke vakken zich er voor lenen om als gebonden keuzevak in het buitenland te volgen. (Income Taxation of Trust and Estates, Estates and Trusts Law. 13

14 4.5 Verslag Elke student die terugkeert na een verblijf aan een buitenlandse universiteit dient binnen één maand na terugkeer een verslag (minimaal drie A4-tjes) over het verblijf in te leveren bij het BIO, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, liefst per Dit verslag is enerzijds bedoeld om de faculteit te informeren over uw ervaringen, anderzijds om uw medestudenten, die na u naar het buitenland zullen gaan, handige tips en informatie mee te kunnen geven. In uw verslag dient in ieder geval aan de orde te komen hoe de huisvesting in het buitenland geregeld is, de visumprocedure (indien van toepassing), de introductiedag, het academische programma (kon u zich voor alle vakken inschrijven?) en de kosten van het buitenlandse verblijf. Verslagen die niet aan de vereisten voldoen - u krijgt deze voor vertrek toegezonden - worden niet in behandeling genomen. Het BIO zal pas tot studiepunten- en cijferomzetting overgaan nadat uw correcte verslag ontvangen is. * In Bijlage I treft u de voorwaarden waaraan een studieverslag minimaal dient te voldoen. 14

15 5. STUDIEPUNTENOMZETTING 5.1 Puntenomzetting binnen Europa Het BIO zet alle behaalde studiepunten om in ECTS. De meeste Europese landen waarmee de Universiteit Leiden een overeenkomst mee heeft, hanteren het ECTSsysteem. Uitsluitend het Bureau Internationaal Onderwijs in samenwerking met de examencommissie is bevoegd de in het buitenland behaalde studieresultaten om te zetten naar Nederlandse cijfers. Mededelingen door de buitenlandse universiteit over de omzetting zijn niet rechtsgeldig. 5.2 Puntenomzetting buiten Europa Verenigde Staten van Amerika In de Verenigde Staten wordt gewerkt met Amerikaanse credits. U kunt er 2, 3 of 4- credit vakken volgen. 2 Amerikaanse credits = 5.7 ECTS 3 Amerikaanse credits = 8.6 ECTS 4 Amerikaanse credits = 11.4 ECTS Canada University of Calgary: 3 Canadese credits = 6 ECTS Australië Wanneer u naar Australië vertrekt dient u, teneinde uw ECTS te laten bepalen, de volgende informatie vanuit het buitenland aan het BIO door te geven: titel van het vak het totaal aantal pagina s te bestuderen literatuur, met titels en jaar van uitgave het totaal aantal college uren per week de exacte lengte van de periode waarin het vak wordt gegeven Bond University rekent in principe: 120 Australische credits voor een heel academisch jaar: dit is omgerekend 60 ECTS. 60 Australische credits voor 6 maanden: dit is 30 ECTS. 40 Australische credits voor 4 maanden: dit is 20 ECTS Zuid-Afrika Wanneer u naar Zuid-Afrika vertrekt dient u, teneinde uw ECTS te laten bepalen, de volgende informatie vanuit het buitenland aan het BIO door te geven: titel van het vak het totaal aantal pagina s te bestuderen literatuur, met titels en jaar van uitgave het totaal aantal college-uren per week de exacte lengte van de periode waarin het vak wordt gegeven Het BIO zal u na ontvangst van de gegevens zo snel mogelijk duidelijkheid verschaffen over het aantal behaalde studiepunten. Bovengenoemde gegevens worden regelmatig gecontroleerd en aangepast aan de actualiteit. Tussentijdse veranderingen zijn dus mogelijk. 15

16 Zuid-Amerika titel van het vak het totaal aantal pagina s te bestuderen literatuur, met titels en jaar van uitgave het totaal aantal college-uren per week de exacte lengte van de periode waarin het vak wordt gegeven 5.3 Leerovereenkomst (alleen van toepassing voor uitwisselingen binnen Europa) De UL werkt, net als onze Europese (Socrates)partners, met leerovereenkomsten (learning agreements). Deze leerovereenkomst wordt gesloten tussen de student, de thuisuniversiteit én de gastuniversiteit. De inhoud van de leerovereenkomst omvat de vakken die gevolgd worden aan de gastuniversiteit en de erkenning ervan. Het aantal studiepunten per vak wordt aangegeven in Europese credits: de EC(TS-credits). Een cijfer kan op tweeërlei manieren worden weergegeven, óf via de Europese grading scale óf via de nationale norm. Van beiden volgt hierna een overzicht. Cijferomzetting via Europese grading scale The ECTS Grading Scale Percentage of successful students normally achieving the grade: A 10% Excellent = 10 B 25% Very good = 9 C 30% Good = 8 D 25% Satisfactory = 7 E 10% Sufficient = 6 F(X) Fail Definitions: EXCELLENT: VERY GOOD: GOOD: SATISFACTORY: SUFFICIENT: FAIL: outstanding performance with only minor errors above the average standard but with some errors generally sound work with a number of notable errors fair but with significant shortcomings performance meets the minimum criteria considerable work required before credits can be awarded Cijferomzetting via de nationale norm Tabel 1: buiten Europa Nederland < Verenigde F/D C-/C C+/B- B/B+ A/A- A+ staten Australië Bond F P C D HD HD Monash fail pass credit merit distinction high distinction Zuid- NN PII-FP- C-HD HIII- HIIA HI Afrika P HIIB Canada F D/C-/C C+/B- B/B+ A/ A- A+ 16

17 6. WAAR NAAR TOE? De Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft contacten met universiteiten over de hele wereld. Een overzicht staat hieronder vermeld. Naast de facultaire overeenkomsten bestaan er universiteitsbrede overeenkomsten waardoor u ook in andere landen dan de in het schema vermelde landen kunt gaan studeren. Meer informatie hierover vindt u op de facultaire website: of: studeren in het buitenland of via 6.1 Beheersing van de taal Studenten kunnen er van uitgaan dat, tenzij anders aangegeven, het onderwijs wordt verzorgd in de taal van het land van keuze. Dit houdt in dat men zowel passief als actief de desbetreffende taal dient te beheersen! (zie verder pagina s 32-34) 6.2 Algemeen juridische programma s Contactpersoon: mw. Magali Dirven, Exchange Officer, BIO. BUITEN EUROPA AUSTRALIË Periode: februari-juni/juli-november Melbourne: Monash University (http://www.monash.edu.au) Periode: januari-april/mei-augustus/september-december (trimester systeem) Gold Coast: Bond University (http://www.bond.edu.au) VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA Periode: augustus-december/januari-mei (juni) Florida/Gainesville: University of Florida (http://www.ufl.edu) Connecticut/Hartford: University of Connecticut (http://www.uconn.edu) California/SF: University of California, Hastings College of the Law (http://www.uchastings.edu) Texas/Austin: The University of Texas (at Austin) (http://www.utexas.edu) Periode: september-december/januari-mei Boston/Massachusetts: Boston University (http://www.bu.edu) * Voor deze universiteit is een hoog cijfergemiddelde vereist. 17

18 CANADA Periode: september-december/januari-april/mei-juni/juli-augustus Calgary: University of Calgary (http://www.ucalgary.ca/) ZUID-AFRIKA Periode: eind januar/februaryi-juni Potchefstroom: North-West University (http://www.nwu.ac.za) 2 e semester half juli-oktober is ook mogelijk. Pretoria: University of Pretoria (http://www.up.ac.za) Stellenbosch: University of Stellenbosch (http://www.sun.ac.za) EUROPA BELGIË Periode: september-februari/februari-juni Liège: Université de Liège (http://www.ulg.ac.be) Periode: eind september-februari en februari-juli Leuven: Katholieke Universiteit Leuven (http://www.kuleuven.ac.be/) DENEMARKEN Periode: september-februari/februari-juni Aarhus: Aarhus Universitet (http://www.au.dk) Kopenhagen: Københavns Universitet (http://www.ku.dk) DUITSLAND Periode: oktober-maart/april-juli Göttingen: Georg-August-Universität (http://www.uni-goettingen.de) Periode: oktober-maart/april-juli Heidelberg: Ruprecht-Karls-Universität (http://www.uni-heidelberg.de) Periode: wintersemester: oktober- maart/zomersemester april- september Hamburg: Universität Hamburg (http://www.uni-hamburg.de) FRANKRIJK Periode: september-januari/januari-mei Lyon: Université Jean Moulin (Lyon III) (http://www.univ-lyon3.fr) Paris: Institut d Études Politiques de Paris (Sciences Po, Paris XIV) 18

19 (zie verdere informatie onder: Speciale Juridische Programma s) (http://www.sciences-po.fr) Periode: oktober-december/januari-mei Paris II: Université Panthéon-Assas (Paris II) (http://www.u-paris2.fr) Periode: september januari/januari-mei Poitiers: Université de Poitiers (http://www.univ-poitiers.fr) Strasbourg: Université Robert Schuman* (http://www-urs.u-strasbg.fr) Tours : Université François-Rabelais, Tours (http://www.univ-tours.fr) GRIEKENLAND Periode: september-februari/februari-juni Thessaloniki: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (University of Thessaloniki) (http://www.auth.gr) IERLAND Periode: september-december/januari-juni Cork: University College Cork* Periode: oktober-december/januari-maart/maart-juni) Dublin: University of Dublin, Trinity College* (alleen 1e trimester ook mogelijk) (http://www.tcd.ie) Periode: september-december/januari-mei Galway: National University of Ireland, Galway (http://www.nuigalway.ie/) ITALIË Periode: oktober-februari/februari-juli Siena: Università degli Studi di Siena (http://www.unisi.it) Periode: sept/okt-februari en februari-juli Bologna: Università di Bologna (http://www.unibo.it) Periode: september-februari/februari-juli Rome: Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (La Luiss, Roma III) (http://www.luiss.it) NOORWEGEN Periode: augustus-december/januari-juni. Gehele jaar ook Engelstalig onderwijs Oslo: Universitetet i Oslo (http://www.uio.no) 19

20 OOSTENRIJK Periode: oktober-februari/maart-juni Wenen: Universität Wien (http://www.univie.ac.at) PORTUGAL Periode: oktober-februari/februari-juli Coimbra: Universidade de Coimbra (http://www.uc.pt) SPANJE Periode: september-februari/februari-juli Barcelona: Universidad de Barcelona (http://www.ub.es) Periode: september-februari/februari-juni Bilbao: Universidad de Deusto (http://www.deusto.es) Periode : oktober- februari/februari-juli Granada: Universidad de Granada (http://www.ugr.es) VERENIGD KONINKRIJK Periode: academisch jaar: Bristol: University of Bristol* (http://www.bris.ac.uk) Dundee: University of Dundee* (http://www.dundee.ac.uk) London: King s College, University of London* (http://www.kcl.ac.uk) Periode: geheel academisch jaar óf het Fall semester Norwich: University of East Anglia (Norwich) (http://www.uea.ac.uk) Oxford: University of Oxford ** (http://www.ox.ac.uk) London: Queen Mary, University of London (http://www.qmul.ac.uk) ZWEDEN Periode: augustus-januari/januari-juni. Gehele jaar ook Engelstalig onderwijs Uppsala: Uppsala Universitet (http://www.uu.se) ZWITSERLAND Periode: september-februari/ februari-mei Freiburg: Universität Freiburg/Université de Fribourg (http://www.unifr.ch) Periode: midden oktober-eind februari/midden april-half juli Zürich: Universität Zürich (http://www.unizh.ch) 20

1. INLEIDING... 3 2. NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN... 4

1. INLEIDING... 3 2. NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN... 4 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN 4 3 WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN? 6 31 DEELNEMEN AAN EEN UITWISSELINGSPROGRAMMA 6 32 VIA OFFICIËLE SAMENWERKINGSVERBANDEN 6 33 ALS FREE MOVER HET STUDIEVERBLIJF

Nadere informatie

Rechten Studeren in het Buitenland 2005-2006. Grenzeloos Leiden. Universiteit Leiden

Rechten Studeren in het Buitenland 2005-2006. Grenzeloos Leiden. Universiteit Leiden Rechten Studeren in het Buitenland 2005-2006 Grenzeloos Leiden Universiteit Leiden INHOUD 1. INLEIDING...3 2. NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN...4 3. WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?...5 3.1 DEELNEMEN AAN EEN UITWISSELINGSPROGRAMMA...5

Nadere informatie

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID...2 1. INLEIDING...3 2. NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN...4

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID...2 1. INLEIDING...3 2. NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN...4 INHOUD FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID...2 1. INLEIDING...3 2. NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN...4 3. WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?...6 3.1 DEELNEMEN AAN EEN UITWISSELINGSPROGRAMMA...6 3.2 VIA OFFICIËLE SAMENWERKINGSVERBANDEN...6

Nadere informatie

STUDEREN IN HET BUITENLAND

STUDEREN IN HET BUITENLAND STUDEREN IN HET BUITENLAND Waarom studeren in het buitenland? Leuke en leerzame ervaring (van aanmelding tot terugkomst) Je leert je staande houden in een vreemde omgeving Je leert met een ander onderwijssysteem

Nadere informatie

Algemene informatie 2014/2015

Algemene informatie 2014/2015 1 Algemene informatie 2014/2015 1. Waarom? 2. Wat? 3. Wanneer? 4. Waarheen? 5. Hoe? 2 Uitgangspunten Studie aan partneruniversiteit onderdeel studie UU Vermelding behaalde vakken op diplomasupplement Géén

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN:

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN: ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN (STANDAARD)VRIJSTELLINGEN: De hieronder genoemde standaardvrijstellingen worden -zodra u in het bezit bent van een Leids studentnummer- op uw verzoek (dus niet

Nadere informatie

College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding

College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding 14 november 2014 Programma Jelka Driehuis, coördinator Internationalisering

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum

Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling bij herziening bachelorcurriculum Faculteit der Rechtsgeleerdheid: overgangsregeling 2014-2015 bij herziening bachelorcurriculum 26 mei 2014 Aanvulling 10 juli 2014, betreft een explicitering van de overgangsbepaling voor het vak Economie.

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN VRIJSTELLINGEN:

ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN VRIJSTELLINGEN: ALGEMENE INFORMATIE VOOR HET AANVRAGEN VAN VRIJSTELLINGEN: De hieronder genoemde vrijstellingen worden -zodra u in het bezit bent van een Leids studentnummer- op uw verzoek (dus niet automatisch) verleend.

Nadere informatie

Studeren in het buitenland! Zaterdag 5 november 2016, Buitenlandmanifestatie

Studeren in het buitenland! Zaterdag 5 november 2016, Buitenlandmanifestatie Coördinatiepunt Internationalisering Geke Meessen - Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Sarah Plunkett - Psychologie Studeren in het buitenland! Zaterdag 5 november 2016, Buitenlandmanifestatie

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid agv. wijzigingen onderwijsprogramma s FdR Concept - Leiden, 5 augustus 2013 V2 1 Overzicht miv. 1 sept. 2013 gewijzigde onderwijsprogramma s en

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2015-2016 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Moederbestand bachelor onderwijsprogramma s Leiden, 17 februari 2014 mr. K.

Nadere informatie

Studeren in het buitenland. Daniëlle Lovink FSW, Leiden 14 oktober 2016

Studeren in het buitenland. Daniëlle Lovink FSW, Leiden 14 oktober 2016 Studeren in het buitenland Daniëlle Lovink FSW, Leiden 14 oktober 2016 Inhoud 1. Wanneer? 2. Waarheen? 3. Oriënteren 4. Aanmelden 5. Nominatie 6. Vakken 7. Terug in Leiden 8. Vragen? Wanneer kan ik op

Nadere informatie

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland Studeren in het buitenland Daniëlle Lovink en Nikki Gommers FSW, Leiden 13 oktober 2017 Bij ons leer je de wereld kennen Inhoud 1. Wanneer? 2. Waarheen? 3. Oriënteren 4. Aanmelden 5. Nominatie 6. Vakken

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Studie / onderzoek in het buitenland. Selma Kujundzic Contactpersoon internationalisering FNWI

Studie / onderzoek in het buitenland. Selma Kujundzic Contactpersoon internationalisering FNWI Studie / onderzoek in het buitenland Selma Kujundzic Contactpersoon internationalisering FNWI Studeren in het buitenland Mogelijkheden bij de UvA/FNWI Wanneer en hoe beginnen? Keuzes maken Praktische zaken

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID INLEIDING NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN...4

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID INLEIDING NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN...4 INHOUD FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID...2 1. INLEIDING...3 2. NAAR HET BUITENLAND ALGEMEEN...4 3. WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?...6 3.1 DEELNEMEN AAN EEN UITWISSELINGSPROGRAMMA...6 3.2 VIA OFFICIËLE SAMENWERKINGSVERBANDEN...6

Nadere informatie

Algemene informatie 2012/2013

Algemene informatie 2012/2013 1 Algemene informatie 2012/2013 1. Wat zou je willen doen in het buitenland? 2. Wanneer zou je naar het buitenland willen? 3. Waar zou je naar toe willen? 2 Bilateraal programma Tweezijdige uitwisseling

Nadere informatie

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland Studeren in het buitenland op uitwisseling in 2018/2019 Gerdien Ramaker Exchange Coordinator - International Office Faculteit Geesteswetenschappen 11 oktober 2017 International Office - Geesteswetenschappen

Nadere informatie

Studeren in het Buitenland. Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2013

Studeren in het Buitenland. Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2013 Studeren in het Buitenland Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2013 Dieuwerke de Groot Buitenlandcoördinator Psychologie Kamer 2A55 dgroot@fsw.leidenuniv.nl Programma Waarheen? Selectie en Aanmelding

Nadere informatie

semester 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Ethiek voor juristen (2) Europees economisch recht (7)

semester 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Ethiek voor juristen (2) Europees economisch recht (7) Studieschema Dubbelstudie Recht en studiejaar 2015 2016 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2015 2016 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting & Control tot de Straf

Nadere informatie

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld door het FB) Redactionele aanpassingen:

Nadere informatie

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange?

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden administratie door SAC 13-10-2014 pag. 1 13-10-2014 pag. 2 Waarom

Nadere informatie

U I T S P R A A K 10 136

U I T S P R A A K 10 136 U I T S P R A A K 10 136 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland

College van Bestuur Lijst Calimero Dagtekening: 17 december 2014 Notitie Studeren in het buitenland Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees economisch recht (7) Ethiek voor juristen (2)

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees economisch recht (7) Ethiek voor juristen (2) Studieschema Dubbelstudie Recht en studiejaar 2017 2018 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2017 2018 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting & Control tot de Straf

Nadere informatie

Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 Faculty of Psychology and Neuroscience

Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 Faculty of Psychology and Neuroscience Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 1. Welkom & Introductie FPN/International Relations Office Ms. Merlijne van Overbruggen Head International Relations Office Ms. Ellen Blaauw International Relations

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Bestuurskunde Public Administration

Bestuurskunde Public Administration Bestuurskunde Public Administration Jolanda den Heijer 13/10/2017 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Who s who? Intro Who am I Who are you? Ba / Ma Dutch / English? 2 Today Exchange Europa Bachelor -Requirements,

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Overgangsregelingen nav. onderwijsprogramma s 2010-2011 c.q. curriculumwijzigingen miv. 1 sept. 2010 bij de vier bachelor- en master-opleidingen: Rechtsgeleerdheid, Notarieel, Fiscaal en Criminologie

Nadere informatie

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014 REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014 Voor informatie over uitleg en toepassing van deze regeling kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, via e-mail te bereiken op Examencommissie.Rechten@uu.nl

Nadere informatie

Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014

Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014 Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014 Programma voorlichtingsbijeenkomst Voorwaarden en uitwisselingscontracten Kirsten Boersma-van Nierop (BMW) Praktische

Nadere informatie

Studeren in het Buitenland. Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2012

Studeren in het Buitenland. Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2012 Studeren in het Buitenland Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2012 Dieuwerke de Groot Buitenlandcoördinator Psychologie Kamer 2A55 dgroot@fsw.leidenuniv.nl Programma Waarheen? Selectie en Aanmelding

Nadere informatie

Studeren in het Buitenland 2016-17. International Office Geesteswetenschappen

Studeren in het Buitenland 2016-17. International Office Geesteswetenschappen Studeren in het Buitenland 2016-17 International Office Geesteswetenschappen PROGRAMMA International Office GW: Monique Hanrath (en Gerdien Ramaker) Studieadviseur: Stefan Vuurens Student: Tijn Sinke Vragen,

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen A. Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Roepnaam Geslacht : V M Geboortedatum Studentnummer Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Stage/studie buitenland. Verleg je grenzen, ga naar het buitenland!

Stage/studie buitenland. Verleg je grenzen, ga naar het buitenland! Stage/studie buitenland Verleg je grenzen, ga naar het buitenland! Inhoudsopgave 1. Waarom naar het buitenland? 3 2. Wat zijn de mogelijkheden in het buitenland? 5 3. Hoe krijg je toestemming om te gaan?

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees Ethiek voor juristen (2) economisch recht (7)

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees Ethiek voor juristen (2) economisch recht (7) Rechtsgeleerdheid Studieschema Dubbelstudie Recht en Economie studiejaar 2016-2017 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2016-2017 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting

Nadere informatie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie POLIS Minor Voorlichting Development Commissie Indeling bachelor Major + Minor Systeem: Major: 162 ects Minor 18 ects + Bachelor 180 ects Inhoudsopgave Verschillende soorten Minors: Standaard minors binnen

Nadere informatie

Tijdens de studie naar het buitenland?

Tijdens de studie naar het buitenland? 28-5-2016 Tijdens de studie naar het buitenland? Faculteit der Letteren, Mobility Office Joyce Snijder-Gelling Janet Caspers Sigrid Hasper Uitwisselingscoördinatoren Laura Dekker Uitwisselingsstudent exchange.out.arts@rug.nl

Nadere informatie

VOORLICHTING STUDIE EN STAGE BUITENLAND. Domein Media, Creatie en Informatie Opleiding Interactieve Media

VOORLICHTING STUDIE EN STAGE BUITENLAND. Domein Media, Creatie en Informatie Opleiding Interactieve Media VOORLICHTING STUDIE EN STAGE BUITENLAND Domein Media, Creatie en Informatie Opleiding Interactieve Media 1 PROGRAMMA 10.10 10.15 Inloop 10.15 10.25 Inleiding + Aankondiging nieuwe partnerscholen 10.25

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Met ingang van 1 september 2016 start de vernieuwde master Onderneming en recht. Toelating

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie 1 STAGEHANDLEIDING Master Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Procedure aanvraag Bachelordiploma voor de Bacheloropleidingen: EDUCATION SERVICE CENTRE SERVICEDESK - Biologie, -

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

VOORLICHTING STUDIE EN STAGE BUITENLAND. Domein Media, Creatie en Informatie Opleiding CMD Amsterdam

VOORLICHTING STUDIE EN STAGE BUITENLAND. Domein Media, Creatie en Informatie Opleiding CMD Amsterdam VOORLICHTING STUDIE EN STAGE BUITENLAND Domein Media, Creatie en Informatie Opleiding CMD Amsterdam 1 PROGRAMMA Studeren in het buitenland 16.00 16.15 Inloop P + V1 studenten 16.15 16.25 Inleiding Marian

Nadere informatie

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht 2014/2015 2013/2014 2012/2013 OVERZICHT PROGRAMMA NOTARIEEL RECHT 1. Inleiding Vanaf het academisch jaar 2015-2016 is het nieuwe bachelorprogramma in werking getreden. Van het nieuwe bachelorprogramma

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt.

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt. Studenten uitwisselingsreglement Dit reglement is van toepassing voor de studenten die op uitwisseling (wensen te) gaan tijdens het academiejaar 2014-2015. 1. Programma voor de mobiliteit van studenten

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 0 5 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie Bacheloropleiding Fiscaal Recht, verweerder

Nadere informatie

Infosessie LOBW 25/11/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange?

Infosessie LOBW 25/11/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Infosessie LOBW dinsdag 25 november 2014, 16u Exchange coordinator LOBW: Prof. De Martelaer Sinds 1 september: Internationalisation coordinator faculteit LK Katrijn

Nadere informatie

Get out of the building! Studie en stage in het buitenland

Get out of the building! Studie en stage in het buitenland Get out of the building! Studie en stage in het buitenland Programma 10:00 11:00 uur Inleiding / Mattijs Blekemolen Studie in het buitenland / Kim Voogdt Stage in het buitenland / Anne-Marleen Olthof Ruimte

Nadere informatie

Bart Hoeijmaekers en Merel Rens. Instituut recht 2017

Bart Hoeijmaekers en Merel Rens. Instituut recht 2017 Bart Hoeijmaekers en Merel Rens Instituut recht 2017 Als invulling van profileringsruimte /minor(30 EC) Profileringsruimte normaal in jaar 4 (periode a en b) Profileringsruimte ruilen dan jaar 3 (eerst

Nadere informatie

Presentatie Recht en Economie

Presentatie Recht en Economie Presentatie Recht en Economie Prof. dr. Koen Caminada Index - Programma s met economie - Afstudeerrichting Recht & economie - Waarom Recht & economie - Voorbeelden van vragen - Afstudeerrichtingen - Opbouw

Nadere informatie

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China Faculteit der Letteren Opleiding Talen en culturen van China Aan: alle BA-studenten van de opleiding Talen en culturen van China betreft: Generieke overgangsregeling voor de BA Leiden, 6 maart 2008 Geachte

Nadere informatie

Verzoek tot toelating

Verzoek tot toelating Verzoek tot toelating Masteropleidingen Universiteit Leiden versie: februari 2008 International students are referred to the form that can be downloaded from www.mastersinleiden.nl Voor wie is dit formulier?

Nadere informatie

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2013-2014 Datum Blz Omschrijving 12-06-2013 15 art. 5.9 termijn beoordeling Het moet zijn: 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Get out of the building! Studie en stage in het buitenland

Get out of the building! Studie en stage in het buitenland Get out of the building! Studie en stage in het buitenland Programma 09:00 10:30 uur Inleiding / Mattijs Blekemolen Studie in het buitenland / Kim Voogdt Stage in het buitenland / Anne-Marleen Olthof Ervaring

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten

Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten Handleiding aanmelding vakkenpakket masterdiploma aanvraag voor studenten Versie: 5.3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Intekenen door student... 4 Variant / Specialisatie... 6 Aanpassen

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier bachelor 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

20. 30 : Vlir-UOS reisbeurzen (grote aula MTC2.00.0010) Vanaf 20.00 : Receptie en infomarkt in de Hallen

20. 30 : Vlir-UOS reisbeurzen (grote aula MTC2.00.0010) Vanaf 20.00 : Receptie en infomarkt in de Hallen 18.30 : algemene infosessie Verwelkoming Studentengetuigenis over Göteborg: Leonie Verberckmoes voorstelling verschillende mogelijkheden voor een buitenlandse ervaring studentengetuigenis: buitenlandse

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Deze hand-out

Nadere informatie

Application forms Study Abroad

Application forms Study Abroad Application forms Study Abroad 2011-2012 Inhoudsopgave Welkom p. 3 Inbrengregeling voor Studenten Rechtsgeleerdheid p. 4 Inbrengregeling voor Studenten Fiscaal Recht en Criminologie p. 5 Inschrijfformulieren

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

WilWeg Hét startpunt om verder te studeren in het buitenland. 30 November 2017 Inge Schouten

WilWeg Hét startpunt om verder te studeren in het buitenland. 30 November 2017 Inge Schouten WilWeg Hét startpunt om verder te studeren in het buitenland 30 November 2017 Inge Schouten Waarom naar het buitenland Academische uitdaging Persoonlijke groei Voordeel bij het betreden van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

De zomerperiode ligt achter ons, het nieuwe collegejaar is gestart.

De zomerperiode ligt achter ons, het nieuwe collegejaar is gestart. Beste bachelorstudent, De zomerperiode ligt achter ons, het nieuwe collegejaar is gestart. Voor ons een goede gelegenheid je te informeren over onderwerpen binnen het onderwijsprogramma en/of met betrekking

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie