MOTORSPORT REGLEMENT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOTORSPORT REGLEMENT 2011"

Transcriptie

1 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: Tel. KNMV-Sport: Fax.: Internet: (algemeen) (sport) MOTORSPORT REGLEMENT 2011 Wijzigingen en/of aanvullingen ten opzichte van het Motorsport Reglement 2010 zijn vet en cursief afgedrukt. Vervallen tekst ten opzichte van 2010 wordt doorgestreept weergegeven. Hiermede komen alle voorgaande edities te vervallen.

2 INHOUDSOPGAVE MOTORSPORTREGLEMENT INHOUDSOPGAVE MOTORSPORTREGLEMENT BEVOEGDHEID VAN DE KNMV KNMV-MOTORSPORTREGLEMENT Goedkeuring Recht van beslissingen Aanvullingen op het motorsportreglement en daarbij behorende reglementen ERKENNING VAN AUTORITEIT RECHT TOT ORGANISATIE WEDSTRIJDEN/EVENEMENTEN Soorten evenementen Nationale wedstrijden tijdens een internationaal evenement Clubwedstrijden gehouden tijdens een districtsevenement Wedstrijden en de daarbij behorende trainingen Niet toegestane wedstrijden en evenementen Uitstel of afgelasting van een evenement Niet doorgaan van evenementen Gebruik van titels Circuits en banen voor wedstrijden Toegang tot de evenementen Inschrijfgelden DE WEDSTRIJDKALENDER Samenstelling van de kalender Volgorde van belangrijkheid voor evenementen op de kalender Toevoegingen en wijzigingen op de kalender Organisatievergunning (OV) KNMV-KAMPIOENSCHAPPEN EN KNMV-PRIJZEN Kampioenschappen en Prijzen Wijziging wedstrijdcategorieën Criteria Kampioenschappen en Prijzen Organisatie-aanvragen kampioenschappen en prijzen Verantwoordelijkheid van de organisatie Accepteren van rijders Classificatie Bekers en Prijzen Wisselbekers en Prijzen Start- en prijzengelden Reclame-uitingen bij evenementen en op/in programma boekjes COMMISSIES EN OFFICIALS Commissies Officials Taken en bevoegdheden van officials Verantwoordelijkheid van de Sportautoriteiten DEELNEMERS Deelnemers aan een wedstrijd Nationale of Regionale Teams Club/Merkenteams Acceptatie van uitslagen en publicaties Vrijwaring door de deelnemers en monteurs/aangevers Verplichtingen van de licentiehouder Reclame op deelnemers en machines

3 70 LICENTIES Nationale licentie Het verkrijgen van een nationale licentie Nationale, Euro- en Internationale startlicentie Beperkte licenties Uitgifte van een startlicentie Industrie licenties Recht van toegang AFGIFTE VAN LICENTIES HET TONEN VAN EEN LICENTIE HET INTREKKEN VAN EEN LICENTIE ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN Wettelijke vergunningen Aanvullend Reglement (AR) Wijzigingen op het aanvullend reglement Officieel programma Officiële emblemen Medische keuring, doping en/of alcohol controle tijdens het evenement Administratieve en technische controle Veiligheid Eerste hulp Brandpreventie Milieubescherming Reglementen voor clubwedstrijden VERZEKERINGEN TIJDENS TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN WA-Verzekering Ongevallenverzekering voor rijders/passagiers Aansprakelijkheid voor materiële schade INSCHRIJVINGEN EN ACCEPTATIES VOOR WEDSTRIJDEN Inschrijvingen Selectie bij inschrijvingen Sluitingsdata voor inschrijvingen Weigeren van inschrijvingen Niet deelnemen aan een wedstrijd Terugbetaling van inschrijfgelden en het annuleren van een inschrijving Niet geoorloofde dubbele inschrijving door geselecteerden in vertegenwoordigende teams DE WEDSTRIJD Officiële signalen Wisseling van motor, rijder of passagier Reparaties en het tanken van brandstof Het passeren van de finish Het voortijdig afbreken van een wedstrijd PROCEDURE NA DE WEDSTRIJD Wijziging van de klasseringen en toekenning van prijzen Verlies van het recht op een prijs Betaling van prijzengelden Beëindiging van een wedstrijd SLOTBEPALING

4 1 BEVOEGDHEID VAN DE KNMV De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) is de leidende autoriteit op het gebied van de motorsport in Nederland. Zij is gesprekspartner voor de Nederlandse overheid en erkent door de Fédération Internationale Motocycliste (FIM) en de Union Européenne de Motocyclisme (UEM) en aangesloten bij NOC*NSF. Zij treedt voor zover mogelijk leidend en regelend op, op het gebied van de motorsport in de meest algemene zin van het woord, dit met inachtneming van de bepalingen in de reglementen van de FIM en UEM. 2 KNMV-MOTORSPORTREGLEMENT 2.1 Goedkeuring Het KNMV-Motorsportreglement (hierna genoemd "motorsportreglement") bevat regels opgesteld door het Dagelijks Bestuur van de KNMV onder wiens auspiciën (motorsport) evenementen worden georganiseerd. Dit reglement is goedgekeurd door het Hoofdbestuur van de KNMV in december Recht van beslissingen Het Dagelijks Bestuur van de KNMV treedt leidend en regelend op ten aanzien van motorsport-evenementen die onder auspiciën van de KNMV en/of FIM/UEM worden gehouden, met inachtneming van de bepalingen in de Statuten, het Algemeen Reglement, het Districtsreglement, het Reglement voor de aangesloten motorclubs en de reglementen van de FIM en de UEM. 2.3 Aanvullingen op het motorsportreglement en de daarbij behorende reglementen Alle reglementen in de per motorsportdisciplines en de Aanvullende reglementen voor motorsportevenementen, zijn opgesteld in overeenstemming met dit reglement. Elke nieuwe of gewijzigde reglementering, mits deze is goedgekeurd door het Hoofdbestuur, moet in dit reglement of in het reglement van de betreffende discipline worden opgenomen. Elke wijziging of aanvulling op het motorsportreglement gedurende het lopende jaar, zal in het officieel orgaan op de KNMV-website gepubliceerd worden met vermelding van de ingangsdatum. 3 ERKENNING VAN AUTORITEIT Organisatoren van KNMV-, UEM- en FIM-evenementen geven, door het enkele feit van hun verzoek tot plaatsing van hun evenement op één der KNMV-wedstrijdkalenders, te kennen dat zij kennis dragen van het bestaan en de inhoud van dit motorsportreglement en de UEM- en FIM-sportcode en dat zij zich aan de daarin voorkomende bepalingen zullen onderwerpen. Voorts verklaren organisatoren en licentiehouders van de KNMV dat, ten aanzien van geschillen van welke aard ook tussen hen en de KNMV, niet de burgerlijk rechter bevoegd is om daarvan kennis te nemen doch de Commissie van Beroep van de KNMV. 4 RECHT TOT ORGANISATIE Evenementen mogen georganiseerd worden door: a. of namens het KNMV Hoofdbestuur; b. een bij de KNMV aangesloten vereniging; c. een bij de KNMV aangesloten stichting; d. elk natuurlijk persoon (lid zijnde van de KNMV) of rechtspersoon, indien deze door het Hoofdbestuur gemachtigd is om evenementen te organiseren. binnen haar/zijn eigen motorsporttak 4

5 10 WEDSTRIJDEN/EVENEMENTEN 10.1 Soorten evenementen De KNMV maakt in het algemeen onderscheid tussen de volgende soorten motorsportevenementen: - Internationale evenementen - Euro-evenementen - Nationale evenementen - Districtsevenementen - Clubevenementen - Off roadritten Internationale evenementen mogen niet georganiseerd worden zonder vermeld te zijn op de FIM- en/of UEM- en de KNMV-wedstrijdkalender. Euro evenementen dienen vermeld te zijn op de UEM en KNMV-wedstrijdkalender. Nationale evenementen dienen vermeld te zijn op de KNMV-wedstrijdkalender. Districtsevenementen dienen vermeld te zijn op de KNMV-districtskalender. Clubevenementen dienen vermeld te zijn op de KNMV-clubkalender. Off Roadritten dienen vermeld te zijn op de KNMV Off Road kalender. Een evenement kan één of meer wedstrijden omvatten. De officiële trainingen maken deel uit van de wedstrijd. Alle evenementen met uitzondering van districts- en clubevenementen moeten onder toezicht van één of meerdere KNMV-officials staan, die in het bezit zijn van een geldige licentie voor de betreffende discipline Internationale evenementen Internationale evenementen staan open voor KNMV licentiehouders en licentiehouders van één of meer buitenlandse bonden aangesloten bij de FIM. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een internationale FIM-licentie met daaraan gekoppeld een toestemming tot deelname, die door de betreffende landelijke bond wordt afgegeven. Voor deze evenementen in Nederland gelden de reglementen van de KNMV Euro-evenementen Euro-evenementen staan open voor licentiehouders van de bij de UEM aangesloten bonden. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een Euro-licentie. Voor deze wedstrijden in Nederland gelden de KNMV-reglementen Nationale evenementen Nationale evenementen worden georganiseerd voor KNMV licentiehouders. Voor deze evenementen gelden de reglementen van de KNMV Districtsevenementen Districtsevenementen worden georganiseerd voor KNMV districtslicentiehouders. Voor de evenementen gelden de (districts) reglementen van de KNMV Clubevenementen Clubevenementen worden georganiseerd door bij de KNMV aangesloten verenigingen voor haar leden. Voor deze evenementen zijn de aanvullende bepalingen voor clubevenementen van kracht. De deelnemers aan clubwedstrijden dienen in het bezit te zijn van een KNMV-districtslicentie of een andere KNMV-startlicentie. 5

6 Off Road ritten Off Road ritten worden georganiseerd door bij de KNMV aangesloten verenigingen. Voor deze ritten is het Off Road reglement van toepassing. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een KNMV Off Roadlicentie. De ritten omvatten geen wedstrijdelement Niet geoorloofde dubbele inschrijving Het is een licentiehouder niet toegestaan voor meer dan één evenement welke plaatsvinden op dezelfde datum in te schrijven Nationale wedstrijden tijdens een internationaal evenement Tijdens een internationaal evenement mogen er nationale wedstrijden aan het evenement worden toegevoegd, echter deze mogen nimmer gelijktijdig met de internationale wedstrijd worden verreden Clubwedstrijden gehouden tijdens een districtsevenement Een clubwedstrijd mag tijdens een districtsevenement, niet zijnde een districtswedstrijd, plaatsvinden. (Hiervoor dient er een schriftelijke toestemming van de voorzitter van de desbetreffende commissie verkregen te zijn) Wedstrijden en de daarbij behorende trainingen Wedstrijden en de daarbij behorende trainingen tussen 2- en 3-wielige motoren, quads en auto s onderling, zijn verboden Niet toegestane wedstrijden en evenementen Het is voor leden, aangesloten verenigingen of elk ander rechtspersoon aangesloten bij de KNMV verboden wedstrijden en evenementen van welke aard ook te organiseren of te houden die niet volgens de bepalingen in de reglementen van de KNMV, de UEM en/of FIM worden georganiseerd, of waarvoor de KNMV geen goedkeuring heeft verleend. Individuelen of rechtspersonen die deelnemen aan zo n een dergelijke wedstrijd (organisator, inschrijver, rijder, passagier, monteur) worden onderworpen aan de rechtsbevoegdheid van de KNMV. Wanneer een dergelijk evenement deel uitmaakt van een ander evenement, waarvoor een organisatievergunning is verleend, zal deze vergunning automatisch als vervallen worden beschouwd en zullen de organisatoren verplicht zijn, het evenement te annuleren en het eventuele inschrijfgeld aan de deelnemers of inschrijvers te restitueren, ongeacht de disciplinaire maatregelen die overeenkomstig dit reglement en het Tuchtreglement kunnen worden opgelegd Verbod tot deelname Het Dagelijks Bestuur heeft het recht deelname aan evenementen (onder opgaaf van redenen) te weigeren, indien zij dit in het belang acht van de motorsport of van de KNMV Uitstel of afgelasting van een evenement Een daartoe aangewezen lid van het Dagelijks Bestuurs en/of de wedstrijdleider kan een evenement, wanneer reeds een organisatievergunning is afgegeven, in bijzondere omstandigheden en met gegronde redenen, verbieden of uitstellen. De omstandigheid, dat naar het oordeel van de organisator te weinig publiek aanwezig is, kan nimmer als reden gelden. Indien het evenement reeds is begonnen of verreden kan een daartoe aangewezen Dagelijks Bestuurslid c.q. de wedstrijdleider deze afgelasten of geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaren, tevens kan hij de uitslagen nietig verklaren of herzien. De organisator is in geval van afgelasting van het gehele evenement verplicht de gestorte inschrijfgelden te restitueren. Op voorstel van de wedstrijdjury kan de organisator tevens verplicht worden de reiskosten van de deelnemers te vergoeden. Bij niet-acceptatie door de organisator zal het Dagelijks Bestuur beslissen. In laatste instantie kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep. 6

7 10.7 Niet doorgaan van evenementen Indien een evenement met of zonder voorinschrijving ten gevolge van gebrek aan deelnemers niet doorgaat, dienen de organisatoren ervoor zorg te dragen dat de inschrijvers minstens 48 uur vóór aanvang van de training en/of wedstrijd op het door hen bij de inschrijving opgegeven adres in het bezit zijn van een mededeling daaromtrent in kennis worden gesteld via of door publicatie op de KNMV-website. Bij gebreke van een zodanige mededeling is de organisator aansprakelijk voor de door de inschrijvers gemaakte reiskosten, zulks ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur/de Commissie van Beroep Gebruik van titels Het gebruik van titels van FIM-klassieke evenementen, bijv. FIM-Wereld- en Continentale Kampioenschappen of Prijzen, "Grand Prix", Wereld Cup, Europa Cup, Landenwedstrijd, "Prijs der Naties", Olympisch of enig andere omschrijving van een evenement of wedstrijd met een wereld- of continentale status, en/of het gebruik van de termen "Internationaal", "TT", "Kampioenschap", en/of "Record" als titel of subtitel is gereserveerd voor wedstrijden welke overeenkomstig zijn ingeschreven in respectievelijk de FIM, UEM en de KNMVwedstrijdkalender. De door het Dagelijks Bestuur gekeurde titels kunnen in officiële documenten, advertenties, posters en andere uitingen gebruikt worden, mits schriftelijke toestemming van de KNMV is verkregen. Overeenkomstig de voorschriften van de FIM mag de titel "Grand Prix" alleen door de KNMV of met haar toestemming worden gebruikt. In de titel "Grand Prix" moet de naam van Nederland verwerkt zijn (bijv. 'Grand Prix van Nederland" of "Nederlandse Grand Prix") of een naam door de FIM vastgesteld. Het afsluiten van sponsorcontracten voor series tellend voor Nederlandse Kampioenschappen en/of klassen is het exclusieve recht van de KNMV. Voor elk evenement, meetellend voor een KNMV-Kampioenschap mag aan de titel of subtitel de naam van een evenement sponsor worden verbonden, mits hiervoor de schriftelijke goedkeuring van de KNMV is verkregen. In dit geval wordt een financiële regeling door het Dagelijks Bestuur van de KNMV vastgesteld. Namen van evenement sponsoren zullen niet in de KNMV wedstrijdkalender en -publicaties worden opgenomen Circuits en banen voor wedstrijden Alle circuits en banen voor internationale, nationale en districtswedstrijden dienen te voldoen aan de regels of eisen vastgelegd in respectievelijk dit motorsportreglement en/of de reglementen per discipline en/of normen voor circuits per discipline. De wedstrijdaccommodaties moeten goedgekeurd zijn door of namens het Dagelijks Bestuur. Voor clubevenementen zijn de minimale veiligheidseisen van kracht die door de KNMV aan de clubs zijn verstrekt Veiligheid en milieu Deelnemers dienen er voor zorg te dragen dat hun uitrusting en motoren gedurende het gehele evenement voldoen aan de veiligheids- en milieubepalingen van het geldende sportreglement en technische reglement Toegang tot de evenementen De leden van het Dagelijks Bestuur, het Hoofdbestuur, de KNMV afgevaardigden bij de UEM en/of FIM, de directie van de KNMV, Hoofd Sportzaken, medewerkers sportafdeling en de voorzitters van de commissies hebben vrije toegang tot alle hier te lande onder auspiciën van de KNMV te organiseren evenementen. Zij hebben het recht zich op alle door hen gewenste plaatsen op terreinen of circuits te bevinden, indien de veiligheid niet in het geding komt. 7

8 De leden van het Districtsbestuur en officials woonachtig in het betreffende district hebben vrije toegang tot alle in dit district onder auspiciën van de KNMV te organiseren wedstrijden, mits dit tevoren schriftelijk bij de organisator is aangevraagd. De leden van de diverse sportcommissies, KNMV-bondsbureaumedewerkers, trainers en/of coaches van de nationale selecties, de gediplomeerde Motorsport Trainers hebben vrije toegang tot alle onder auspiciën van de KNMV en onder verantwoordelijkheid van de betreffende sportcommissie vallende evenementen, mits dit tevoren bij de organisator is aangevraagd. De organisator is verplicht hen hiervoor de benodigde kaarten en/of doorlaten ter beschikking te stellen. Deze regeling geldt niet voor wedstrijden die in samenwerking met FIM Promotors worden georganiseerd Inschrijfgelden Een organisator kan voor deelname aan een evenement, waarvoor een organisatievergunning is verleend, van de startlicentiehouder een inschrijfvergoeding vragen, mits schriftelijke toestemming van de KNMV is verkregen. De hoogte van de inschrijfvergoedingen worden jaarlijks door het Hoofdbestuur vastgesteld. 20 DE WEDSTRIJDKALENDER De KNMV zal jaarlijks in haar publicaties orgaan de wedstrijdkalender publiceren; indien nodig met klassenindeling. De wedstrijdkalender zal actueel worden gehouden door publicaties in het officiële orgaan op de KNMV-website Samenstelling van de kalender Aanvragen voor alle motorsportevenementen, indien nodig met klassenindeling, dienen door de organisatoren bij de KNMV ingediend te worden. Tijdens de kalendervergaderingen worden zoveel mogelijk aanvragen voor de motorsportkalender toegewezen door het Dagelijks Bestuur. Indien een organisator niet op de kalendervergadering vertegenwoordigd is, heeft het Dagelijks Bestuur het recht om zonder overleg met de betreffende organisator de aanvraag te annuleren of te wijzigen. Het Dagelijks Bestuur van de KNMV is vrij data toe te wijzen, nadat zij rekening heeft gehouden met de aanvragen en het belang van de motorsport. Hierbij zal worden getracht om evenementen die op dicht bij elkaar gelegen accommodaties en/of data of gelijktijdig zullen worden verreden, te vermijden Volgorde van belangrijkheid voor evenementen op de kalender De volgorde van belangrijkheid voor evenementen op de kalender is als volgt: - Individuele of Team Wereld Kampioenschappen in de verschillende disciplines - Continentale Kampioenschappen (Europese Kampioenschappen) - FIM-Prijs Evenementen - Grand Prix evenementen (die niet meetellen voor het Wereld Kampioenschap) - Kampioensevenementen (Open Nederlandse Kampioenschappen) - Internationale evenementen - Euro-nationale evenementen - Nationale evenementen - Districtsevenementen - Clubevenementen 20.3 Toevoegingen en wijzigingen op de kalender Late aanmeldingen van evenementen kunnen tot 5 weken voor de datum van het evenement worden geaccepteerd. Een door weersomstandigheden afgelast evenement kan naar elke andere overeengekomen datum worden verplaatst, met inachtneming van de reeds vastgestelde wedstrijdkalender. 8

9 Het KNMV-bondsbureau, als ook alle deelnemers wiens inschrijvingen zijn ingediend, moeten door de organisator geïnformeerd worden over een datumwijziging of afgelasting. Alle deelnemers en betrokkenen dienen door het bondsbureau te worden geïnformeerd over de betreffende wijziging via publicatie op de KNMV-website, In geval van een datumwijziging blijven de ontvangen inschrijvingen geldig tenzij de deelnemer zich heeft afgemeld. Voor het verplaatsen van een evenement dient schriftelijk toestemming te worden gevraagd aan het Dagelijks Bestuur Organisatievergunning (OV) Voor de organisatie van elk evenement, met uitzondering van clubevenementen, dient de organisator in het bezit te zijn van een OV, afgegeven door de KNMV. Voor een districts- en clubwedstrijd dient een verzekeringscoupon te worden afgegeven Aanvraag organisatievergunning Een aanvraag voor het organiseren van een competitie wedstrijd moet worden ingediend bij het KNMV-Bondsbureau Verstrekking van organisatievergunning De OV wordt zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de motorsportkalender uitgereikt namens het Dagelijks Bestuur. De kosten van de OV worden door het Hoofdbestuur vastgesteld Voorwaarden bij verstrekking organisatievergunning Het Dagelijks Bestuur kan bij het verstrekken van een OV de door haar nodig geachte voorwaarden stellen en kan het storten van een voorschot en/of borgstelling verplicht stellen Aansprakelijkheid houder organisatievergunning De houders van een OV zijn aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen welke uit de verstrekte OV voortvloeien Overeenkomst gekoppeld aan organisatievergunning Voor publieksevenementen die staan vermeld op de kalender kan het Dagelijks Bestuur in een schriftelijke overeenkomst met de organiserende vereniging of stichting de door haar nodig geachte voorwaarden vaststellen Vervallen organisatievergunning Een OV vervalt indien de organisatie van het evenement waarvoor de OV is verleend in andere handen overgaat. De nieuwe organisator moet een nieuwe OV aanvragen. Deze kan worden geweigerd, zolang niet aan de op de oorspronkelijke organisator rustende verplichtingen zijn voldaan of daarvoor zekerheid is gesteld. Een organisatievergunning vervalt tevens wanneer door de organisatie surséance van betaling is aangevraagd en/of failliet is verklaard Opnieuw verstrekken van een organisatievergunning Het in het vorig artikel bepaalde is niet van toepassing, indien naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur de in art bedoelde verplichtingen zijn vervallen door een bindend gerechtelijk of overeengekomen akkoord. 9

10 Recht van afstand van organisatievergunning De houder van een OV heeft te allen tijde het recht afstand te doen van zijn OV, zonder recht op restitutie van de voor het verkrijgen daarvan gedane betalingen met inachtneming van art Ontneming Intrekkenvan de organisatievergunning Onverminderd de mogelijkheid van intrekking van de OV bij wijze van straf maatregel, kan een OV door of namens het Dagelijks Bestuur worden ontnomen of opgeschort op grond van het feit, dat de organisator niet of niet meer voldoet aan de eisen welke ter zake zijn gesteld en/of de belangen van de KNMV of de bij haar aangesloten verenigingen kan schaden. Bij opschorting van de OV lopen alle daaraan verbonden verplichtingen door, zonder dat de houder de uit de OV voortvloeiende rechten kan genieten. Bij intrekking van de OV, als in dit artikel bedoeld, vervalt het recht op restitutie van de voor het verkrijgen van de OV gedane of nog verschuldigde betalingen Afwijzing aanvraag organisatievergunning Een aanvraag om een OV kan worden afgewezen, indien het verstrekken ervan naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur in strijd zou zijn met de belangen van de KNMV of de motorsport in het algemeen. Een aanvraag om een OV kan worden afgewezen indien het te organiseren evenement schade zal kunnen doen aan enig ander evenement, waarvoor een OV is afgegeven, of het principe-besluit tot het verstrekken daarvan is genomen Reclame-uitingen bij evenementen en op/in programma boekjes Bij alle wedstrijden onder auspiciën van de KNMV is het verplicht het KNMV-logo goed zichtbaar voor op het programma boekje te plaatsen, alsmede de logo s van de FIM en/of UEM bij respectievelijke Internationale of Euro-wedstrijden. Middels contracten met de betreffende organisator kan bepaald worden welke sponsoruitingen verplicht zijn. Alle gevoerde reclame en publiciteit zal in overeenstemming dienen te zijn met de werkelijkheid van het evenement. De organisator wordt door het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk gesteld in geval van de door hem eventueel verstrekte misleidende reclame. Beroep op derden kan hierbij niet worden geaccepteerd. Het voeren van misleidende of niet door het Dagelijks Bestuur toegelaten reclame kan worden bestraft met intrekking van de OV en/of een geldboete van ten hoogste 2.500,--. Indien overtreding van dit verbod bij herhaling voorkomt, kan het Dagelijks Bestuur maatregelen toepassen ongeacht het tijdstip waarop de overtreding wordt vastgesteld. Tabaksreclame is bij wet verboden. Het is niet toegestaan reclame te voeren welke aanstootgevend is en/of reclame te voeren voor producten die bij de wet of waarvan het gebruik in de motorsport middels het dopingreglement verboden zijn. 10

11 30 KNMV-KAMPIOENSCHAPPEN EN KNMV-PRIJZEN 30.1 Kampioenschappen en Prijzen In overeenstemming met gedetailleerde condities zoals vermeld in de bijzondere voorschriften behorende bij elke sportdiscipline erkent de KNMV Kampioenschappen en Prijzen zoals omschreven in de volgende artikelen. KNMV-kampioenschappen en -prijzen worden alleen dan toegekend wanneer er minimaal 10 startlicentiehouders of een ander door het Dagelijks Bestuur vastgesteld aantal aan het kampioenschap of de prijs hebben deelgenomen Series van evenementen De organisatie van een serie evenementen welke gehouden worden op verschillende circuits moeten altijd vóór of tijdens de kalendervergadering door de betrokken organisatoren ter goedkeuring aan het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd. Het is niet toegestaan onderling series voor enige, niet door de KNMV ingestelde, competitie te organiseren zonder hiervoor schriftelijke toestemming te hebben van het Dagelijks Bestuur Kampioenschaps-evenementen De KNMV kent series voor het Nederlands Kampioenschap, het Open Nederlands Kampioenschap en KNMV-prijzen. Jaarlijks worden de kampioenschappen en prijzen voor de diverse disciplines door het Hoofdbestuur vastgesteld, op voordracht van de betreffende commissies. Wegrace en dragrace - Open Nederlands Kampioenschap Wegrace voor rijders en passagiers - Open Nederlands Kampioenschap Dragrace voor rijders - Nederlands of Cup Kampioenschap Wegrace voor rijders Motocross - Open Nederlands Kampioenschap voor rijders en passagiers - Nederlands Jeugdkampioenschap voor rijders) Trial en enduro - Open Nederlands Kampioenschap Trial voor rijders - Open Nederlands Kampioenschap Enduro voor rijders - Open Nederlands Kampioenschap Enduro voor merken- en clubteams - Nederlands Jeugdkampioenschap Trial Baansport en motoball - Open Nederlands Kampioenschap Speedway voor rijders - Open Nederlands Kampioenschap Grasbaan voor rijders en passagiers - Open Nederlands Kampioenschap voor IJsrace - Nederlands Kampioenschap Grasbaan voor rijders - Nederlands Jeugdgrasbaan Kampioenschap voor rijders - Nederlands Motoball Kampioenschap voor clubteams Pocketbikes - Nederlands Jeugdkampioenschap Pocketbikes voor rijders Brommerrace - Nederlands Jeugdkampioenschap Brommerrace voor rijders 11

12 Supermoto - Open Nederlands Kampioenschap Supermoto voor rijders - Nederlands Jeugdkampioenschap Supermoto voor rijders KNMV-Prijzen - KNMV-Cup Nationaal voor rijders en/of passagiers - KNMV Euro Cup Supermoto voor rijders - KNMV-Cup Junior voor rijders en/of passagiers - KNMV-Cup Regio voor rijders en/of passagiers - KNMV-Prijs Jeugd voor rijders - KNMV Districtskampioenschappen 30.2 Wijziging wedstrijdcategorieën Alle wedstrijden genoemd in art , mogen op voorstel van de betreffende commissies en met goedkeuring van het Dagelijks Bestuur gewijzigd worden in een hogere of een lagere categorie Criteria Kampioenschappen en Prijzen Kampioenschappen en Prijzen Het Dagelijks Bestuur bepaalt op voorstel van de betreffende commissies, naar aanleiding van de opgedane ervaringen, het minimale en maximale aantal wedstrijden dat verlangd wordt voor een Kampioenschap en/of KNMV Prijs. Deze wedstrijden dienen in de wedstrijdkalender opgenomen te zijn om het kampioenschap mee te laten tellen. Bij annulering kan een andere organisator de betreffende wedstrijd organiseren Organisatie-aanvragen kampioenschappen en prijzen Aan organisatoren die een evenement met KNMV-titel wensen te organiseren kunnen condities waaronder georganiseerd dient te worden opgelegd worden. Deze condities dienen reglementair door de betreffende commissie te zijn vastgelegd, dan wel in een contract tussen organisator en het KNMV-bondsbureau te zijn opgenomen. dienen te voldoen aan de volgende condities: Individuele Nederlandse Kampioenschappen Om als organisator voor een individueel Nederlandse Kampioenswedstrijd in aanmerking te komen moet deze in de regel eerder een nationale wedstrijd (met uitzondering van trial en enduro) van dezelfde discipline georganiseerd hebben. Van deze regel kan na goedkeuring van het Dagelijks Bestuur worden afgeweken. Teamkampioenschappen De condities gesteld voor aanmeldingen van wedstrijden meetellend voor het Individuele Kampioenschap gelden eveneens voor Team-Kampioenschappen. Algemene opmerking Alle bovengenoemde wedstrijden kunnen alleen plaatsvinden op circuits welke door de KNMV zijn goedgekeurd. Als het aantal aanvragers voor wedstrijden geldend voor een KNMV-Kampioenschap of KNMV-prijs het verlangde aantal heeft bereikt, kan het Dagelijks Bestuur op voorstel van de betreffende commissie kwalificatie-condities opleggen en/of besluiten jaarlijks te rouleren tussen de aangemelde organisatoren. 12

13 30.5 Verantwoordelijkheid van de organisatie Alle kampioenswedstrijden en prijzen worden alleen aan die organisaties toegewezen die aan het gestelde in art 4. van dit reglement voldoen. De organisator is verantwoordelijk voor de verplichtingen ten opzichte van de KNMV Acceptatie van rijders De organisatie van een wedstrijd moet de rijders accepteren overeenkomstig de deelnemerslijst samengesteld door of namens het Dagelijks Bestuur. De gegarandeerde financiële condities waaronder de rijders kunnen deelnemen worden elk jaar door het Dagelijks Bestuur vastgesteld Klassering Individuele Kampioenschappen Alle bepalingen voor de kampioenschappen worden vastgelegd in de specifieke reglementen van de diverse motorsportdisciplines. Voor alle kampioenschappen bestemd voor rijders en passagiers zullen alle te organiseren wedstrijden meetellen voor het betreffende kampioenschap. Echter, het Dagelijks Bestuur is bevoegd, op voorstel van de betreffende commissies en in bijzondere omstandigheden, een beslissing te nemen afwijkend van deze regel. Deze afwijkende regel dient te worden gepubliceerd in het reglement van de betreffende tak van motorsport. De classificatie van de rijders en passagiers is gebaseerd op het aantal punten door hen behaald tijdens de verschillende kampioenswedstrijden, waarbij rekening wordt gehouden met de van toepassing zijnde reglementen voor de competitie. Voor zijspankampioen-schappen zullen de punten in principe toegewezen worden aan de rijders. Echter, de passagiers kunnen samen met de rijders ook gekwalificeerd worden in de eindstand, vooropgesteld dat zij samen deel hebben genomen aan meer dan de helft van het aantal wedstrijden meetellende voor het kampioenschap en zij samen meer dan 50% van het aantal punten van de rijder hebben behaald KNMV-Prijzen Wedstrijden voor deze prijzen zullen georganiseerd worden volgens de reglementen vastgesteld door de betreffende commissies Bekers en Prijzen Bekers/Oorkondes voor kampioenschappen bestemd voor rijders/passagiers De KNMV stelt voor de kampioenen de Kampioensbeker, herinnering en/of oorkonde ter beschikking. De KNMV stelt voor de winnaar van een KNMV-Cup een beker en/of herinnering ter beschikking Merkenprijzen Indien de KNMV een merkencompetitie uitschrijft reglementeert zal de betreffende prijs door de KNMV ter beschikking worden gesteld Kampioenschappen of prijzen bestemd voor teams Voor kampioenschappen of prijzen bestemd voor teams worden de volgende prijzen door de KNMV beschikbaar gesteld. gegeven: 1 beker, herinnering en/of oorkonde voor het team en een medaille voor alle betrokken deelnemers van het winnende team. 13

14 30.9 Wisselbekers en Prijzen Het Dagelijks Bestuur kan op voorstel van de betreffende commissie beslissen over de instelling van een wisselbeker of prijs, indien deze nog niet vermeld is in de betreffende competitie-reglementen. De houder van een wisselbeker of prijs is verantwoordelijk voor elke beschadiging of verlies tijdens de periode dat deze in zijn bezit is Start- en prijzengelden Bij uitkering van start- en prijzengelden, indien van toepassing, zullen de wettelijke fiscale/sociale inhoudingen gelden van toepassing zijn. De inhoudingen zullen door de organisator worden gedaan Reclame-uitingen bij evenementen en op/in programma boekjes Bij alle wedstrijden onder auspiciën van de KNMV is het verplicht het KNMV-logo goed zichtbaar voor op het programma boekje te plaatsen, alsmede de logo s van de FIM en/of UEM bij respectievelijke Internationale of Euro-wedstrijden. Middels contracten met de betreffende organisator kan bepaald worden welke sponsoruitingen verplicht zijn.het is niet toegestaan reclame te voeren welke aanstootgevend is en/of reclame te voeren voor producten die bij de wet of waarvan het gebruik in de motorsport middels het dopingreglement verboden zijn. 40 COMMISSIES EN OFFICIALS 40.1 Commissies De KNMV telt een aantal commissies die het Bestuur in de uitoefening van haar taak terzijde staat. Leden van deze commissies worden voor de tijd van één jaar door het Hoofdbestuur benoemd. De benoeming van de voorzitter van de onder genoemde commissies geschiedt door aanwijzing door het Hoofdbestuur. Commissies vallen onder de verantwoording van het Hoofdbestuur. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, bij een gelijk aantal stemmen is de stem van de commissievoorzitter doorslaggevend De Commissies - Baansport Commissie - Off Road, Enduro en Trial Commissie - Motocross Commissie - Wegrace Commissie - Technische Commissie - Commissie Tijdwaarneming - Medische Commissie - Competitie Commissie Motoball - Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu Beslissingsbevoegdheid De commissies hebben het recht, na overleg met het Dagelijks Bestuur, maatregelingen en beslissingen te nemen die noodzakelijk en in het belang zijn van hun werkterrein. Deze mogen niet in strijd zijn met dit reglement, de betreffende reglementen per discipline en/of de belangen van de KNMV schaden. Commissies zijn bevoegd te allen tijde het bestuur te adviseren of voorstellen in te dienen. De voorzitter van de commissie is bevoegd om, na overleg met en goedkeuring van het Dagelijks bestuur, besluiten te nemen namens de betreffende commissie. Eén van de daartoe aangewezen leden van het Dagelijks Bestuur en/of de directeur van de KNMV is bevoegd namens de commissie besluiten te nemen na overleg te hebben gepleegd met de voorzitter van de betreffende commissie. 14

15 De commissies hebben het recht beslissingen te nemen en maatregelen uit te vaardigen, welke in het belang zijn van zaken op hun terrein en niet in strijd zijn met het algemeen motorsportbelang. De verantwoordelijkheid ten aanzien van het Bestuur geldt in die gevallen waar duidelijk algemene regels in het geding zijn, dan wel uniforme regels of coördinerende zaken van belang zijn. Commissies zijn bevoegd te allen tijde adviezen te geven aan het Bestuur. De voorzitter van een commissie is bevoegd besluiten te nemen namens de betreffende commissie. Een der aangewezen leden van het Dagelijks Bestuur en/of de directeur van de KNMV is bevoegd besluiten te nemen uit naam van een commissie na overleg te hebben gepleegd met de voorzitter van de betreffende commissie. De commissievoorzitter kan ter ondersteuning van de taken een aantal sportofficials voordragen die door het Hoofdbestuur steeds voor de tijd van één jaar kunnen worden benoemd Taken en bevoegdheden van het Hoofdbestuur en haar commissies Bestuur - Vaststellen algemene beleidslijnen voor de motorsport - Toetsing van en controle op het beleid van commissies - Algemene verantwoordelijkheid voor de motorsport - Behartiging van alle motorsportbelangen - Leiding en beslissing in algemene sportzaken - Toetsing en samenstelling van vaste commissies - Benoeming van Internationale officials - Toetsing en goedkeuring van alle motorsportreglementen - Vaststellen van voorkeurslijsten EK en WK wedstrijden - Representatieve taken - Het vaststellen van wedstrijdkalenders - Verantwoordelijk voor sportbegeleiding - Verantwoordelijk voor de kampioenshuldiging en het toekennen van ere-prijzen - Benoemen van officials - Vaststellen van UEM- en FIM-voorstellen - Vaststellen opleidingsprogramma - Regeling Motoball in overleg met de Competitie Commissie Motoball - Het vaststellen van inschrijfgelden, reiskosten en prijzenschema's voor deelnemers aan wedstrijden - Het goedkeuren van de instelling en/of opheffing van een werkgroep Commissies Baansport Commissie - Wedstrijdtechnische regeling met betrekking tot de baansport - Beleidsvoorbereiding - Het beleid ten uitvoer brengen - Reglementering baansport - Toepassing en uitvoering, alsmede het toezicht op de naleving van de bepalingen en reglementen van de KNMV, UEM en FIM - Voorbereiden van FIM-voorstellen aan het bestuur - Voorbereiden van UEM-voorstellen aan het bestuur - Promotie/degradatie-regeling - Voorstellen voorkeurslijst deelnemers EK en WK wedstrijden aan het Dagelijks Bestuur - Representatieve taken binnen de baansport - Voordracht officials aan het bestuur 15

16 - Opleidingen in overleg met bondsbureau - Taakverdeling officials - Voorstellen prijzenschema's - Voorstel wedstrijdkalender - De Baansport Commissie laat zich bijstaan door baansportofficials - Verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van de veiligheidsnormen - Goedkeuring accommodaties - Het bespreken van het wedstrijdrapport met de organisatie, eventueel in samenspraak met de commissievoorzitter - Het keuren van trainings- en wedstrijdbanen of circuits en het adviseren tot het al dan niet verstrekken van een organisatievergunning door het Bestuur Off Road, Enduro en Trial Commissie - Wedstrijdtechnische regeling met betrekking tot enduro en trial - Evenementtechnische regeling met betrekking tot off roadritten - Beleidsvoorbereiding - Het beleid ten uitvoer brengen - Reglementering enduro, trial en off roadritten - Toepassing en uitvoering, alsmede het toezicht op de naleving van de bepalingen en reglementen van de KNMV, UEM en FIM - Voorbereiden van FIM-voorstellen via de FIM-delegatie aan het bestuur - Voorbereidingen van UEM-voorstellen via de UEM-delegatie aan het bestuur - Promotie/degradatie-regeling - Voorstellen voorkeurslijst deelnemers EK en WK wedstrijden aan het Dagelijks Bestuur - Representatieve taken binnen de enduro en trial sport - Voordracht officials aan het bestuur - Opleidingen in overleg met bondsbureau - Taakverdeling officials - Voorstel wedstrijdkalender - De Off Road, Enduro en Trial Commissie laat zich bijstaan door off road, enduro en trial officials - Verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van de veiligheidsnormen - Goedkeuring accommodaties - Het bespreken van het wedstrijdrapport met de organisatie, eventueel in samenspraak met de commissievoorzitter - Het keuren van banen of wedstrijdtrajecten en het adviseren tot het al dan niet verstrekken van een organisatievergunning door het Bestuur Motocross Commissie - Wedstrijdtechnische regeling met betrekking tot de motocross - Wedstrijdtechnische regeling met betrekking tot de supermotard - Beleidsvoorbereiding - Het beleid ten uitvoer brengen - Reglementering motocross - Toepassing en uitvoering, alsmede het toezicht op de naleving van de bepalingen en reglementen van de KNMV, UEM en FIM - Voorbereiden van FIM-voorstellen aan het bestuur - Voorstellen van UEM-voorstellen aan het Bestuur - Promotie/degradatie-regeling - Voorstellen voorkeurslijst deelnemers EK en WK wedstrijden aan het Dagelijks Bestuur - Representatieve taken binnen de motocross sport 16

17 - Voordracht officials aan het bestuur - Opleidingen in overleg met bondsbureau - Taakverdeling officials - Voorstel wedstrijdkalender - Voorstel prijzenschema's - De Motocross Commissie laat zich bijstaan door motocrossofficials - Verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van de veiligheidsnormen - Goedkeuring accommodaties - Het bespreken van het wedstrijdrapport met de organisatie, eventueel in samenspraak met de commissievoorzitter - Het keuren van trainings- of wedstrijdcircuits en het adviseren tot het al dan niet verstrekken van een organisatievergunning door het bestuur Wegrace Commissie - Wedstrijdtechnische regeling met betrekking tot de Wegrace, Dragrace, Pocketbikes en Brommerraces - Beleidsvoorbereiding - Het beleid ten uitvoer brengen - Reglementering Wegrace en Dragrace - Toepassing en uitvoering, alsmede het toezicht op de naleving van de bepalingen en reglementen van de KNMV, de UEM en FIM - Voorbereiden van FIM-voorstellen aan het Bestuur - Voorbereiden van UEM-voorstellen aan het Bestuur - Promotie/degradatie-regeling - Voorstellen voorkeurslijst deelnemers EK en WK wedstrijden aan het Dagelijks Bestuur - Representatieve taken binnen de wegrace en dragrace sport - Voordracht officials aan het bestuur - Opleidingen in overleg met bondsbureau - Taakverdeling officials - Voorstellen prijzenschema's - Voorstel wedstrijdkalender - Wedstrijdtechnische begeleiding mini-motoren en brommers - De Wegrace Commissie laat zich bijstaan door wegraceofficials - Verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van de veiligheidsnormen - Goedkeuring accommodaties - Het bespreken van het wedstrijdrapport met de organisatie, eventueel in samenspraak met de commissievoorzitter - Het keuren van trainings- of wedstrijdcircuits en het adviseren tot het al dan niet verstrekken van een organisatievergunning door het bestuur Technische Commissie - Voorstellen van de technische eisen waaraan de motoren, brandstof en de uitrusting van de deelnemers moeten voldoen - Beleidsvoorbereiding in overleg met de commissie van de betreffende motorsportdiscipline - Coördinatie van technische zaken vanuit de vaste commissies - Samenstelling van alle technische reglementen - Controle op de toepassing van de motortechnische reglementen - Onderzoek bij protesten van technische aard - Onderzoek en rapportage bij ernstige wedstrijdongevallen - Voorbereiden van FIM-voorstellen via de FIM-delegatie aan het bestuur 17

18 - Voorbereiden van UEM-voorstellen via de UEM-delegatie aan het bestuur - Voordracht officials aan het bestuur - Opleidingen in overleg met het bondsbureau - Coördinatie en toezicht op werkzaamheden van technische officials - Taakverdeling officials - De Technische Commissie laat zich bijstaan door technische officials Commissie Tijdwaarneming - Coördinatie van puntentellingen en reglementering van verscheidene sportcommissies die betrekking hebben op het werk van de tijdwaarneming - Beleidsvoorbereiding in overleg met de commissie van de betreffende motorsportdiscipline - Voordracht officials aan het Bestuur - Opleidingen in overleg met het bondbureau - Coördinatie en toezicht op werkzaamheden van de officials tijdwaarneming - Taakverdeling officials - De Commissie Tijdwaarneming laat zich bijstaan door officials tijdwaarneming 18

19 Medische Commissie - Het ontwikkelen van initiatieven en de voortgang daarvan te bevorderen die leiden tot een goede medische begeleiding van de sporter en/of het sportevenement - Het opstellen van medische keuringseisen voor de deelnemer en toezien op een goede uitvoering daarvan - Het vaststellen van de noodzakelijke medische voorzieningen op wedstrijdaccommodaties en de controle daarop - Advisering ten aanzien van medische geschiktheid tot deelname aan wedstrijden na een ongeval of ziekte - Coördinatie van medische zaken van de diverse motorsport disciplines - Coördinatie wedstrijdartsenpool - Coördinatie fysiotherapiegroep - Coördinatie paramedische groep - Coördinatie en toezicht op werkzaamheden van medische officials - Controle op de toepassing van de medische reglementen - Toepassing en uitvoering, alsmede het toezicht op de naleving van de bepalingen en reglementen van de KNMV, de UEM en FIM - Voorbereiden van FIM-voorstellen aan het bestuur - Voorbereiden van UEM-voorstellen aan het bestuur - Voorlichting op medisch gebied - Sportmedische begeleiding van wedstrijdsporters - Representatieve taken met betrekking tot medische zaken - Voordracht officials aan het bestuur - Vertegenwoordiging in overlegorganen - Het uitbrengen van adviezen aan de Technische Commissie met betrekking tot de wedstrijduitrusting van wedstrijddeelnemers - Opleidingen in overleg met bondsbureau - Taakverdeling officials - De Medische Commissie laat zich bijstaan door medische officials Competitie Commissie Motoball - Regeling competitie motoball - Wedstrijdtechnische regeling met betrekking tot Motoball - Voorstel Motoball Reglement - Toepassing en uitvoering, alsmede het toezicht op de naleving van de bepalingen en reglementen van de KNMV en de UEM - Voorbereiden van UEM-voorstellen via de UEM-delegatie aan het bestuur - Voordracht samenstelling vertegenwoordigend team aan bestuur - Voordracht officials aan het bestuur - Opleidingen in overleg met het bondsbureau - Taakverdeling officials - Voorstellen wedstrijdkalender - De Competitie Commissie Motoball laat zich bijstaan door scheidsrechters motoball Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu - Beleidsvoorbereiding op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu en onroerende zaken - Het beleid ten uitvoer brengen - Ondersteuning en advisering van de bij de KNMV aangesloten verenigingen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en onroerende zaken 19

20 - Coördinatie en strategische en beleidsmatige aansturing van in- en externe professionele bijstand aan bij de KNMV aangesloten verenigingen - De beoordeling van trainings- en wedstrijdaccommodaties op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en onroerende zaken - Het vertegenwoordigen van de KNMV en aangesloten verenigingen bij overleg met lokale, provinciale en nationale overheidsorganen en maatschappelijke groeperingen - Representatie van de KNMV op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en onroerende zaken - Het formuleren van voorstellen ter implementatie in de reglementering van de verschillende sportdisciplines - Onderzoek bij geschillen en accommodatievraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en onroerende Zaken - Het gevraagd en ongevraagd fungeren als toezichthoudend official bij nationale en internationale evenementen met betrekking tot de omgevingsaspecten in de ruimste zin des woords - Het beleidsmatig aansturen en begeleiden van het opzetten en onderhouden van een kennisbank op ROM-gebied - Het in overleg met de overige sportcommissies begeleiden en coördineren van de werkzaamheden van de milieuofficials - Voorbereiden van FIM-voorstellen op het gebied van ruimtelijke ordening, Milieu en Onroerende Zaken via de FIM-delegatie aan het bestuur - Voorbereiden van UEM-voorstellen op het gebied van Ruimtelijke Ordening, milieu en onroerende zaken via de UEM-delegatie aan het bestuur - Voordracht officials aan het bestuur - Opleidingen in overleg met bondsbureau - Taakverdeling officials - Voordracht toekenning KNMV-Milieuprijs aan het bestuur - Voordracht kandidaten FIM-Milieuprijs aan het bestuur Vergaderingen - De commissievergaderingen worden namens de voorzitter uitgeschreven - De data worden zoveel mogelijk in overleg met de commissieleden vastgesteld - De data worden in onderling overleg tussen de commissievoorzitters vastgesteld - De uitnodigingen worden door het KNMV bondsbureau verzonden na goedkeuring van de directeur van de KNMV - Door de directeur van de KNMV wordt een secretaris van het bondsbureau aan een commissie toegevoegd, die geen stemrecht heeft - Alle uitgaande stukken van de betreffende commissie worden door of namens de directeur van de KNMV ondertekend - Elke commissie houdt minimaal drie maal per jaar een officiële vergadering Werkgroepen en adviseurs - Een commissie kan zich laten bijstaan door een of meerdere werkgroepen, welke onder verantwoordelijkheid van de betreffende commissievoorzitter met één of meerdere taken kunnen worden belast - Instelling en opheffing van werkgroepen kan alleen geschieden met goedkeuring van het Bestuur - De voorzitter en de leden van een werkgroep hebben geen beslissingsbevoegdheid. - Werkgroepen dienen bij oprichting nauwkeurig omschreven te worden. Zij dienen een duidelijke doelstelling te hebben met een daaraan gekoppeld tijdsplan - Een commissie kan zich laten bijstaan door (externe) adviseurs 20

MOTORSPORT REGLEMENT 2015

MOTORSPORT REGLEMENT 2015 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-35 28 510 Tel. KNMV-Sport: 026-35 28 515 Fax: 026-35 28 522 Internet: www.knmv.nl E-mail: (algemeen) info@knmv.nl (sport) sport@knmv.nl

Nadere informatie

MOTORSPORT REGLEMENT 2016

MOTORSPORT REGLEMENT 2016 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-35 28 510 Tel. KNMV-Sport: 026-35 28 515 Fax: 026-35 28 522 Internet: www.knmv.nl E-mail: (algemeen) info@knmv.nl (sport) sport@knmv.nl

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave november 2014 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Algemeen Evenement: Toernooi: Wedstrijd: Meerkamp: Evenementenseizoen: Bondsvertegenwoordiger:

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid

DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid 2016 REGLEMENT DISTRICTS (DMX CUP) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX CUP wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders,

Nadere informatie

Algemeen reglement 2012

Algemeen reglement 2012 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen 026-3528510 Fax 026-3528522 Internet www.knmv.nl E-mail: info@knmv.nl Algemeen reglement 2012 Dit reglement is april 2012 volledig herzien.

Nadere informatie

KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR ORGANISATOREN 2016

KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR ORGANISATOREN 2016 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Telefoon KNMV-Algemeen: 026-3528510 Fax: 026-3528522 E-mail: sport@knmv.nl Internet: www.knmv.nl KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR ORGANISATOREN 2016 INLEIDING

Nadere informatie

DIGITAAL JE LICENTIE AANVRAGEN

DIGITAAL JE LICENTIE AANVRAGEN *0 LICENTIE-INFORMATIE 2013 Hoewel de winter nog echt moet komen wordt het toch voor iedereen al weer tijd om de voorbereidingen voor 2013 te treffen. Daarom willen wij je zo veel mogelijk informeren over

Nadere informatie

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 E-mail: info@knmv.nl Internet: www.knmv.nl KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR

Nadere informatie

Nationaal Kampioenschap voor BMX Clubs 2017

Nationaal Kampioenschap voor BMX Clubs 2017 Algemeen Het Nederlands Kampioenschap voor BMX Clubs, hierna te noemen NK Clubs, wordt gehouden als een algemeen Nationaal Clubkampioenschap, waaraan verenigingen aangesloten zowel bij de Koninklijke Nederlandsche

Nadere informatie

DOELSTELLING... 2 OPZET EN ORGANISATIE... 2 DEELNAME/DEELNEMERS... 2 DEELNEMENDE KLASSEN ALS OOK TRAININGS- EN WEDSTRIJDVOLGORDE...

DOELSTELLING... 2 OPZET EN ORGANISATIE... 2 DEELNAME/DEELNEMERS... 2 DEELNEMENDE KLASSEN ALS OOK TRAININGS- EN WEDSTRIJDVOLGORDE... INHOUD DOELSTELLING... 2 OPZET EN ORGANISATIE... 2 DEELNAME/DEELNEMERS... 2 DEELNEMENDE KLASSEN ALS OOK TRAININGS- EN WEDSTRIJDVOLGORDE... 2 WEDSTRIJDEN... 2 LEEFTIJD... 3 RIJDEN IN EEN ANDER DISTRICT

Nadere informatie

Reglement op de Commissies

Reglement op de Commissies Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...1 HOOFDSTUK 2 STANDAARDCOMMISSIES...2 1 Financiële Commissie...2 2 Commissie van Beroep...3 HOOFDSTUK 3 VASTE COMMISSIES...4 1 Commissie Jury & Reglementen...4 2 Commissie

Nadere informatie

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 E-mail: info@knmv.nl Internet: www.knmv.nl KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder a Vereniging: IJsvereniging Doetinchem 96 b bestuur: het bestuur van de Vereniging; c statuten: de statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522

KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-3528510 Tel. KNMV-Sport: 026-3528515 Fax: 026-3528522 E-mail: info@knmv.nl Internet: www.knmv.nl KNMV WEDSTRIJD INFORMATIE VOOR

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES

REGLEMENT TRAINERS EN COACHES REGLEMENT TRAINERS EN COACHES BEGRIPSBEPALINGEN Bondsbestuur : het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) Vereniging : organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden Artikel

Nadere informatie

MON. AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus AH Cuijk

MON. AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus AH Cuijk MON AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie 2016 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: www.mon.nl info@mon.nl Pagina

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM)

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure

Nadere informatie

Dynamic Tennis Bond Nederland

Dynamic Tennis Bond Nederland TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN) Vastgesteld op de ALV d.d. 24 april 2010 en van kracht m.i.v. 01-01-2012 BEGRIPPEN Artikel 1 toernooi Een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen

Nadere informatie

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden.

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. NFF District OOST Algemeen regionale afspraken, District Oost Datum: 30 januari 2014 Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. Wedstrijd reglement

Nadere informatie

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland De Tuchtrechtspraak binnen Badminton Nederland is onafhankelijk. Er bestaan twee commissies die zich hiermee bezig houden, te weten de Tuchtcommissie

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

CONCEPT Algemeen reglement Peugeot Sport Challenge 2017

CONCEPT Algemeen reglement Peugeot Sport Challenge 2017 Concept Reglement Versie 07-01-2017 Peugeot Sport Challenge 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Stichting... 2 3. Inschrijving... 2 4. Deelname Peugeot Sport Challenge... 3 5. Veiligheid... 3 6. Evenementen...

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl KNBB Vereniging Carambole WEDSTRIJDREGLEMENT ROLSTOELBILJARTEN INHOUD HOOFDSTUK I

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016 ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 1 Voor de Jeugdcompetitie zijn de algemene bepalingen van het competitiereglement van toepassing. Beroepscommissie Commissie welke ingeschakeld kan worden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

IJ.V. Amstel Tijgers anno Huishoudelijk Reglement

IJ.V. Amstel Tijgers anno Huishoudelijk Reglement IJ.V. Amstel Tijgers anno 1963 Huishoudelijk Reglement (Versie 2011) Artikel 1 In dit reglement Het bestuur: De bond: Leden: Statuten: wordt verstaan onder: Het bestuur van de vereniging Amstel Tijgers

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Naam, duur en plaats van vestiging Grondslag Doel Leden, aspirant-leden en geassocieerde

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole.

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole. REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole. Artikel 1 - Reglement 1. De KNBB-Vereniging Carambole wordt in dit reglement aangeduid als Sectievereniging Carambole. 2. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van KNBB vereniging Carambole

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van KNBB vereniging Carambole REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van KNBB vereniging Carambole Artikel 1 - Reglement 1. De KNBB-Vereniging Carambole wordt in dit reglement aangeduid als Sectievereniging Carambole. 2. Dit reglement

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016

COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016 COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016 1. Algemeen 1.1. Dit reglement is van toepassing op het Nederlands Kampioenschap en klasseringswedstrijden in alle IPSC divisies die onder

Nadere informatie

RO&RC : REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

RO&RC : REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN KONINKLIJK BELGISCH YACHTING VERBOND vzw FEDERATION ROYALE BELGE DU YACHTING asbl RO&RC : REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Goedgekeurd RO&RC/KBYV 29-03-2011 - RvB/KBYV 27-04-2011 Dit reglement is geldig

Nadere informatie

R.K. ZUID - LIMBURGSE - SCHUTTERSBOND.

R.K. ZUID - LIMBURGSE - SCHUTTERSBOND. BONDSFEESTREGLEMENT. R.K. ZUID - LIMBURGSE - SCHUTTERSBOND. Deel A: algemene artikelen Deel B: algemene wedstrijden Deel C: wedstrijden op het terrein Deel D: draaiboek bondsfeest Deel E: uitwerking/toelichting

Nadere informatie

BELGIAN CUP MTB GRAND PRIX REGLEMENT 2013

BELGIAN CUP MTB GRAND PRIX REGLEMENT 2013 BELGIAN CUP MTB GRAND PRIX REGLEMENT 2013 Artikel 1 De Belgian Cup MTB GP is een mountainbike XCO regelmatigheidscriterium en staat onder toezicht van de KBWB-RLVB. Artikel 2 De wedstrijden worden verreden

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie KBRSF VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 26 mei 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE RUITERSPORTFEDERATIE

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016

SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016 SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport

Nadere informatie

Kampioenschapsbepalingen

Kampioenschapsbepalingen Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Kampioenschapsbepalingen KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden 2010 ALGEMEEN 1. Het KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden heeft als belangrijkste

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Beroep 5 Artikel 24 Indienen beroepschrift 5 Artikel 25 Kosten beroep 5 Artikel 26 Schorsende werking 5

Hoofdstuk 5: Beroep 5 Artikel 24 Indienen beroepschrift 5 Artikel 25 Kosten beroep 5 Artikel 26 Schorsende werking 5 Licentiereglement Inhoudsopgave Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 1: Soorten licenties 2 Artikel 1 Licentie A 2 Artikel 2 Licentie B 2 Artikel 3 Licentie C 3 Artikel 4 Licentie S 3 Artikel 5 Licentie R 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht

WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht WEDSTRIJDREGLEMENT van de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DOVEN SPORT BOND statutair gevestigd te Utrecht 1. SOORTEN WEDSTRIJDEN art. 1.1.a Interne titelwedstrijd op verenigingsniveau voor leden of teams van de

Nadere informatie

Reglement Editie 2013

Reglement Editie 2013 Reglement Editie 2013 1. Wat is International Road Racing Championship Het International Road Racing Championship (IRRC) is een kampioenschap die verreden wordt over 5 wedstrijden, zie kalender, die hernomen

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2014 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Handleiding Selectiecriteria en Meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2014

Handleiding Selectiecriteria en Meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2014 Handleiding Selectiecriteria en Meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2014 Doel selectiecriteria en meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2014: De doelen van de selectiecriteria en

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5

Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5 UITGAVE januari 2008 KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Opgericht 1907 Beschermheer: Mr. Pieter van Vollenhoven Afdeling Utrecht Reglement voor Demonstraties, Oefendagen en Wedstrijden Hoofdstuk

Nadere informatie

POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN TUCHTREGLEMENT. KNSA Tuchtreglement (2016), blz. 1

POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN TUCHTREGLEMENT. KNSA Tuchtreglement (2016), blz. 1 POSTBUS 303, 3830 AJ LEUSDEN TUCHTREGLEMENT KNSA Tuchtreglement (2016), blz. 1 BEGRIPSBEPALINGEN TC Tuchtcommissie CvB Commissie van Beroep als bedoeld in art. 21 van de statuten en art. 26 van het huishoudelijk

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2015 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie Reglement Reguliere Competitie Hoofdstuk 1: Algemeen 1. De wedstrijden in de Reguliere Competitie van de Afdeling Achterhoek-Betuwe worden verschoten met in achtneming van de bepalingen in het Schiet-

Nadere informatie

KNMV MOTOCROSS GELUID REGLEMENT 2017

KNMV MOTOCROSS GELUID REGLEMENT 2017 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-35 28 510 Tel. KNMV-Sport: 026-35 28 515 Fax.: 026-35 28 522 Internet: E-mail : www.knmv.nl (algemeen) info@knmv.nl (sport) sport@knmv.nl

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Algemeen:

WEDSTRIJDREGLEMENT. Algemeen: WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Algemeen: Jaarlijks worden door het hoofdbestuur van de KNPV de Nationale kampioenswedstrijden politiehond 1, politiehond 2, objectbewakingshond

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015

ALGEMEEN REGLEMENT. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 ALGEMEEN REGLEMENT vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Dit algemeen reglement is onlosmakelijk verbonden met de statuten van de Nederlandse Ski Vereniging. Al

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

09 Doping bijlage 1 Dispensaties

09 Doping bijlage 1 Dispensaties Deze bijlage is gebaseerd op de Dispensatiebijlage Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport versie 2.0 van 1 september 2011. Inhoudopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT District Zuid NFF Seizoen 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT District Zuid NFF Seizoen 2015 Algemeen De wedstrijden worden verreden volgens het geldende WEDSTRIJDREGLEMENT van de N(ederlandse) F(ietscross) F(ederatie) tenzij in dit reglement anders is bepaald. Iedereen dient zich te houden aan

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 1 Inhoud Artikel Omschrijving Bladzijde 1 De afdeling 2 2 Doel van de afdeling 2 3 Leden van de afdeling 2 4 De algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016

Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016 Inschrijvingsreglement FIS wedstrijden seizoen 2015-2016 Vanaf seizoen 2014-2015 werkt de Koninklijke Belgische Ski Federatie met een nieuw online systeem voor FIS-inschrijvingen. Elke Belgische renner

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V.

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met PROTASK ACADEMY B.V., tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. 1. Cursussen met open inschrijving 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

Competitiereglement Run Bike Run Series 2017

Competitiereglement Run Bike Run Series 2017 Competitiereglement Run Bike Run Series 2017 Artikel 1 Algemeen 1. De Run Bike Run Series (verder te noemen: RBR Series), worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond. 2a Het

Nadere informatie

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN Badminton Vlaanderen vzw Info@badmintonvlaanderen.be www.badmintonvlaanderen.be HOOFDSTUK 1. VOOR HET TORNOOI ARTIKEL

Nadere informatie

Wedstrijden 2014 In 2014 worden 5 TopCompetitie wedstrijden verreden, waarvan 2 met UCI C1 status, te weten TC1 en TC5.

Wedstrijden 2014 In 2014 worden 5 TopCompetitie wedstrijden verreden, waarvan 2 met UCI C1 status, te weten TC1 en TC5. REGLEMENT KNWU BMX Topcompetitie 2014 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave, is van toepassing op de Topcompetitie,

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u altijd contact op nemen met onze afdeling verzekeringen: Telefoonnummer (026) 35 28 518 E-mail: b.fenten@knmv.

Voor meer informatie kunt u altijd contact op nemen met onze afdeling verzekeringen: Telefoonnummer (026) 35 28 518 E-mail: b.fenten@knmv. Informatieformulier wedstrijdseizoen seizoen 2014 voor aanvullende verzekeringen voor KNMV licentiehouders. Het seizoen loopt van het moment van betaling tot en met 31 december 2014. Aanvullende dekkingen:

Nadere informatie

Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016

Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016 Bijscholingsbeleid Technisch Kader Niveau 2 tot en met 5 Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Introductie... 3 1.2. Begrippenlijst... 3 2. Bijscholingsbeleid

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT District Zuid NFF Seizoen 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT District Zuid NFF Seizoen 2017 Algemeen De wedstrijden worden verreden volgens het geldende WEDSTRIJDREGLEMENT van de N(ederlandse) F(ietscross) F(ederatie) tenzij in dit reglement anders is bepaald. Iedereen dient zich te houden aan

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie