Nr. 1, oktober Hans Witt, directeur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. 1, oktober 2013. Hans Witt, directeur"

Transcriptie

1 Nr. 1, oktober 2013 Schooljaar Ook dit schooljaar zijn we gestart met weer een flink aantal nieuwe leerlingen. Ruim 160 leerlingen kwamen van de basisschool naar ons eerste leerjaar. In de hogere leerjaren stroomden ongeveer 50 nieuwe leerlingen in. Bij de afdeling ISK (internationale schakelklas) zijn we gestart met drie groepen maar deze week komt daar al weer een vierde lesgroep bij. Het totaal aantal leerlingen dat les krijgt in ons gebouw komt daarmee uit op iets meer dan 680 leerlingen. Hiernaast krijgen ongeveer 60 ISKleerlingen die ouder zijn dan 16 jaar onder onze verantwoordelijkheid de lessen aangeboden in Wageningen. t Venster heeft goede onderwijsresultaten, heeft een positief imago en is een school die dus groeit (dit jaar ongeveer met ongeveer 10%). Door onze kleinschalige organisatiestructuur waarbinnen de thuisbasis centraal staat ervaren de leerlingen de school echter niet als groot en massaal. Dit bleek ook weer tijdens de ouderavonden van de afgelopen periode waar de geluiden over het algemeen erg positief waren. Wel werd hier terecht zorg uitgesproken over het feit dat we in de onderbouw er nog niet in waren geslaagd een langdurig zieke docent te vervangen. Het is niet altijd even eenvoudig om een vacature die plotseling ontstaat onmiddellijk weer in te vullen. Vanaf deze week hebben we echter al die vacatureplekken weer gevuld. In deze eerste nieuwsbrief vindt u ondermeer de informatie die we een paar jaar geleden nog via een informatieboekje naar de ouders communiceerden (lestijden, vakanties, financiën enz). Al deze informatie staat inmiddels op de website. In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting daarvan. Ook zijn de afkortingen en mailadressen van medewerkers bijgevoegd. Tot slot hoop ik dat de leerlingen weer een waardevol en succesvol schooljaar tegemoet gaan. Hierbij is ook de betrokkenheid van de ouders belangrijk: voor goede resultaten is niet alleen de inzet van school, maar ook die vanuit het thuisfront een voorwaarde. Hans Witt, directeur Nieuwe schoolgids Een school is wettelijk verplicht jaarlijks een schoolgids uit te geven met daarin informatie over een aantal voorgeschreven zaken. U vind de schoolgids op onze website onder het menuonderdeel <Algemene informatie> Een nieuwe manier van het innen van de ouderbijdragen. Schoolloket: een webshop voor scholen t Venster is onderdeel van Quadraam. Binnen dit bestuur wil men een meer eigentijdse wijze van het innen van de gelden gaan invoeren. Tot op heden worden er op alle scholen op veel momenten in het jaar tienduizenden facturen verzonden met daarbij uiteraard een behoorlijk grote administratieve last. Het bestuur heeft gevraagd of t Venster als eerste school binnen ons bestuur een pilot wil draaien om op een digitale manier de diverse bedragen te gaan innen. Ouders krijgen een eigen account waar ze via bijvoorbeeld Ideal-betaling hun financiële zaken met betrekking tot de school kunnen regelen. Zowel de ouders als de scholen hebben hierdoor een veel beter overzicht en voor de scholen zal dit op termijn betekenen dat er een kleinere administratieve last zal zijn en een betere beheersing van de middelen. U zult binnenkort informatie hierover ontvangen. Examennieuws Met ingang van deze nieuwsbrief starten we met een vaste rubriek: Examennieuws. Op deze manier willen wij u blijvend informeren over de laatste ontwikkelingen betreffende de voorbereiding op en de afname van de centrale examens. Naar aanleiding van de ouderavonden van 23 en 24 september gaat het in deze nieuwsbrief over de rekentoets. ffffffvmbo nieuwsbrief, blz. 1Vmbo nieuwsbrief, blz. 1

2 De rekentoets is tot dit schooljaar als pilot aangeboden. Met ingang van dit examenjaar is de rekentoets voor iedereen verplicht. Deze toets wordt digitaal afgenomen. De school krijgt een groot aantal varianten toegewezen om te gebruiken bij de afname. De periode waarin de rekentoets wordt afgenomen staat vast: periode 1 start op 12 maart en duurt tot uiterlijk 25 maart en periode 2 start op 26 mei en eindigt op 6 juni. De 1 e periode gebruikt t Venster voor de leerlingen in de 4 e klas en de 2 e periode voor de leerling in klas 3 en de 4 e jaars die in periode 1 verhinderd waren. Een groot aantal huidige 4 e jaars leerlingen heeft deelgenomen aan de pilot rekentoets in maart De resultaten van deze toets zijn bekend bij de mentor. Het resultaat bestaat uit een vaardigheidsscore en uit een cijfer. Dit zijn gegevens die wij als school krijgen aangeleverd van de Commissie van Examens(CvE). Wij bepalen dus niet welk cijfer bij een bepaalde score hoort. Alle leerlingen in de 4 e klas doen dit jaar verplicht opnieuw mee aan de rekentoets. Eerder behaalde resultaten blijven wel gelden. De leerlingen die in de pilot een voldoende hebben gescoord scoren dus minimaal die voldoende. U bent natuurlijk nieuwsgierig naar de behaalde resultaten van uw kind. Dit cijfer wordt apart in het eerste rapport van dit schooljaar vermeld. Het cijfer wordt dit jaar voor het eerst ook vermeld op de officiële cijferlijst die bij afronding van het examen wordt uitgereikt. Tot slot iets over toegestane hulpmiddelen bij de rekentoets. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van de regelgeving zoals het ministerie die aanlevert via examenblad.nl : De regeling rooster en toegestane hulpmiddelen 2014 geeft, net als die in voorgaande jaren, aan dat bij dyscalculie een school geen extra informatiemateriaal (formule- of rekenkaart) mag toestaan. In een pilot in het schooljaar zal het CvE nagaan of beperkte formulekaarten bij de rekentoets en bij centrale examens met substantieel rekenwerk, een doeltreffend hulpmiddel kunnen zijn. Nadere informatie over de pilot volgt in september Op dit moment is niet bekend of t Venster hoort bij de scholen die aan de pilot mogen deelnemen. Tot zover deze eerst examenrubriek. Het kan zijn dat u naar aanleiding van deze informatie aanvullende vragen of opmerkingen heeft, stuur dan a.u.b. een mailtje naar met als onderwerp examennieuws. U ontvangt van ons in ieder geval een reactie en mogelijk wordt uw vraag of opmerking in de volgende rubriek meegenomen. Jan Peter de Weijer afdelingsleider Algemene informatie schooljaar Met uitzondering van de schoolvakanties is de school telefonisch bereikbaar van 8.00 tot uur: Het mailadres van onze school is Ziekmelden/lesverzuim Van ouders wordt verwacht ongeoorloofd lesverzuim tegen te gaan door: * hun zoon/dochter op tijd naar school te sturen (na te laat komen moeten leerlingen zich de volgende dag om u. melden);; * in geval van ziekte vóór uur via nummer: de school te informeren en hun zoon/dochter meteen na beëindiging van het ziekteverzuim door middel van de oranje brief beter te melden; * in geval van buitengewoon verlof van te voren bij de afdelingsleider schriftelijk toestemming te vragen; * maatregelen te nemen als de mentor contact opneemt met betrekking van vermoedelijk ongeoorloofd lesverzuim; * regelmatig in Magister te kijken naar het verzuimoverzicht van hun zoon/dochter en, bij vragen over het lesverzuim, contact op te nemen met de mentor (alle ouders hebben inmiddels een persoonlijke inlogcode ontvangen). NB De ziekteverzuimcoördinatoren kunnen bij regelmatig ziekteverzuim contact opnemen met de ouders. ffffffvmbo nieuwsbrief, blz. 2Vmbo nieuwsbrief, blz. 2

3 Namen-functies-telefoonnummers Directeur: Dhr. J.C. Witt, , Afdelingsleiders: Dhr. J.P. de Weijer, , Mevr. G. Bagijn, , De namen en telefoonnummers van de mentoren worden aan het begin van het schooljaar aan de betrokken ouders en leerlingen verstrekt. adressen docenten Achteraan deze nieuwsbrief staan de adressen van alle docenten. Thuisbases: Thuisbasis Regievoerder Afdelingsleider Business dhr. R. van Buuren mevr. G. Bagijn Leerjaar 1 en 2 business Sport dhr. E.J. Berns dhr. J.P. de Weijer Leerjaar 1 en 2 sport Kunst&Cultuur dhr. J.P. van Dooren mevr. G. Bagijn Leerjaar 1 en 2 kunst &cultuur Podium, UV, GM, VT. mevr. S. Lelieveld mevr. G. Bagijn Leerjaar 3 en 4 podium Leerjaar 3 en 4 uiterlijke verzorging Leerjaar 3 en 4 grafimedia Leerjaar 4 voertuigentechniek GL/TL/HA/CONS dhr. J.A.W. Zwartkruis dhr. J.P. de Weijer Leerjaar 3 en 4 theoretische en gemengde leerweg Leerjaar 3 en 4 handel en administratie Leerjaar 3 en 4 consumptief SDV dhr. B. Draaijer dhr. J.P. de Weijer Leerjaar 3 en 4 sport, dienstverlening en veiligheid ISK mevr. E.M. de Boer dhr. J.P. de Weijer introductie- en schakelklassen Topsport Contactpersoon: dhr. J.P.G.A. Breur, manager Topsport, Onderwijsondersteunende begeleiding De begeleidingskaart kunt u inzien via de website. Hierop is te vinden welke vormen van onderwijsondersteunende begeleiding op 't Venster geboden worden en door wie. Verzekeringen Voor leerlingen en personeel is een beperkte ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is een aanvullende verzekering: er wordt dus alleen vergoed waar u zelf niet tegen verzekerd bent. U dient altijd eerst uw eigen verzekering aan te spreken. De verzekering is geldig van één uur voor tot één uur na schooltijd. Dit geldt tevens voor schoolreizen. Risicovolle activiteiten worden extra verzekerd door de school. Binnen 24 uur na een ongeval moet de school een schadeformulier indienen en moeten alle gegevens op de administratie aanwezig zijn. (Materiële schade valt niet onder deze verzekering). De administratie is met de afhandeling belast. Eigendommen zijn niet verzekerd! De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van eigendommen. Het afsluiten van een WA-verzekering wordt aanbevolen. U kunt een extra verzekering afsluiten. Dit is een gecombineerde eigendommen- en ongevallenverzekering. Hierin worden ook andere risico s zoals diefstal en materiële schade aan kleding en andere eigendommen van het kind tijdens het verblijf op school gedekt. Voor meer informatie en het afsluiten van deze verzekeringen kunt u kijken op ffffffvmbo nieuwsbrief, blz. 3Vmbo nieuwsbrief, blz. 3

4 Schade Voor beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen van leerlingen stelt de school zich niet aansprakelijk. Wij raden aan om fietsen altijd op slot te zetten en niets van waarde in tassen en jassen te laten zitten. Schade, veroorzaakt door leerlingen aan gebouw, inventaris of leermiddelen, verhalen wij op de veroorzaker. Schoolpas en kluisjes Elke leerling krijgt een schoolpas. Op deze wijze logt de leerling in bij de aanwezigheidsregistratie van de school. De schoolpas kan ook gebruikt worden voor de toegang tot zijn of haar gehuurde kluisje. De kosten voor de huur van een kluisje voor een heel schooljaar bedragen 17,50, dit bedrag moet betaald worden aan de mentor. Bij verlies of opzettelijke beschadiging van de pas moeten we vanwege de aanschaf van een nieuwe pas, de administratiekosten en indien een kluisje wordt gehuurd voor het opnieuw programmeren van het kluisje, kosten in rekening brengen. Deze kosten zijn als volgt: 5,- voor een pasje zonder kluishuur. 7,50 voor een pasje met kluishuur. Lestijden Onderbouw 1 e e pauze e e pauze e e e e bovenbouw 1 e e e pauze e e pauze e e e Vakanties en lesvrije dagen van t/m Herfstvakantie 14 oktober oktober 2013 Kerstvakantie 23 december januari 2014 Voorjaarsvakantie 3 maart maart 2014 Meivakantie (incl. Pasen) 21 april mei 2014 Hemelvaartsdag 29 mei mei 2014 Pinksteren Tweede Pinksterdag 9 juni 2014 Zomervakantie 12 juli augustus2014 ffffffvmbo nieuwsbrief, blz. 4Vmbo nieuwsbrief, blz. 4

5 Mailadressen en afkortingen(code) docenten, onderwijsondersteunend personeel, directie t Venster Code Achternaam (werk) Code Achternaam (werk) bagg Bagijn ketg Ketel beej Beekhuizen koks Kok berd Berendsen kosa Koster bere Berns leic Leisink binh Bindsbergen lels Lelieveld boee Boer linp Linden booc Boonstra masi Massop bore Borst meej Meer bosg Bos mema Meiling bosm Bosschaart mell Mellema bobo Bouwer minj Minnaar ganl Broekhuizen nooj Noordenburg brua Bruins pama Pape buur Buuren pebm Pebesma dava Davina petw Peters deck Deckers plsa Pols dijr Dijkstra prec Preuter dirc Dirks prin Prins dolh Doldersum raab van Raaij dooj Dooren ranh Randsdorp drab Draaijer rano Ranft enze Enzerink ritf Ritmeester esia Esirgensiz sana Sanders essc Essers schl Schaap fabk Faber schc Schipstal fava Favier scjo Schurink feld Feld stow Storms fuym Fuykschot terb Terwel gouh Gouders tijk Tijink gras Graaf uijj Uijl groa Groenendijk vlir Vliet grtm Groothuis vrit Vries gurw Gurp weij Weijer hamw Ham wijw Wijmenga heip Heide wilk Willemsen hogi Hoeve will Willighagen horc Horssen with Witt kamy Kamp ziea Ziel kama Kamps zwah Zwartkruis kapt Kaplan ffffffvmbo nieuwsbrief, blz. 5Vmbo nieuwsbrief, blz. 5

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015 Schoolar 2014-2015 Financiële Brochure Schoolar 2014-2015 Zuyderzee College versie 1.3 1 Schoolar 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015 De schoolleiding is als volgt georganiseerd: OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS DELFT Rector: De heer W.A. van den Bosch MBA Directeur Praktijkonderwijs : De heer R.G. Boers mail: r.boers@grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie