INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1"

Transcriptie

1 AT

2

3 2.0 BIBLITHEEK BUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 NR. C.Z^3:H...Q>^ INLEIDING Stellingen Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Cnlusie Hudig-Langeveldt

4

5 STELLINGEN Vanuit de nieuwe rl van Rijkswaterstaat als adviseur/ rdinatr/ tetsingsinstelling zal Rijkswaterstaat respetievelijk de verheid meer aandaht meten gaan besteden aan kwaliteitsbepalende aspeten. Hudig-Langeveldt

6 STELLINGEN Aannemen vlgens Van Dale: "Aannemen is zih verbinden een arbeid f leverantie p bepaalde vrwaarden ten uitver te brengen (het tegengestelde van aanbesteden) Hudig-Langeveldt

7 4 STELLINGEN Dus: shenmaker blijf bij je leest!! Stel (daar waar ndig) kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Laat de aannemer vr de verzekering zrgen Hudig-Langeveldt

8 KWALITEITSEISEN Zij blijken uit: De Wet U.A.V. FIDIC. Bestekken. Risi analyse's Hudig-Langeveldt

9 KWALITEITSEISEN De wet Siale verzekeringen: - W.A.. - Z.W. - W.W. - Z.F.W. (Wet Arbeids ngeshiktheid) (Ziektewet) (Werkelsheidswet) (Ziekenfndswet) W.A.M. (de verplihte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vr mtrrijtuigen). Hudig-Langeveldt

10 KWALITEITSEISEN UAV. (artikel 43.b.1) "De aannemer dient verzekeringen aan te gaan, waarin de pdrahtgever en de diretie als medeverzekerde zijn pgenmen, een en ander vrzver dit naar de aard en de mvang van het werk ndig en gebruikelijk is". 2 De pdrahtgever dient het bewijs van de verzekering z spedig mgelijk te ntvangen. Hudig-Langeveldt

11 8 KWALITEITSEISEN (vervlg U.A.V.). Nadeel van 1 : Er wrdt niet aangegeven m welke verzekerinq net gaat, laat staan aan welke eisen deze verzekering met vlden. De nadelen van 2 zijn: Veelal is het werk al een eind gevrderd, als de plis aan de pdrahtgever ter beshikking wrdt gesteld. Als de plis wrdt ntvangen : Wat dan? Is de plis naeptabel : Wat dan? Santies? Cnlusie: Er dienen dus bestekseisen gesteld te wrden. Hudig-Langeveldt

12 KWALITEITS EISEN Federatin Internatinale Des Ingenieurs-Cnseils, krtweg FIDIC Deze stelt de aannemer verpliht een verzekering af te sluiten met de vlgende inhud: - Het werk tt een bed rag van 115% van de herstelksten 2 Het werkmateriaal p basis van genegzame vervangingswaarde 3 Shade aan derden a De plis dient mede p naam te staan van de pdrahtgever 5 De verzekeringstermijn, inlusief nderhud 6 Tegestane uitsluitingen Veelal zal in internatinale aannemingsntraten de FIDIC als leidraad wrden gebruikt, zij het dat drhalingen en wijzigingen de strekking kunnen aantasten. In z'n geval, dient men alert te blijven. Hudig-Langeveldt

13 10 KWALITEITSEISEN Ervaringen van Hudig-Langeveldt ten aanzien van bestekseisen. mvang van de dekking Maeslantkering Spuisluis Haringvliet Piet Hein Tunnel Tunnel nder de Nn Brienenrd Haagse Prt FIDIC Verzekeringsvrmen Verzekerde bjeten Verzekerde gevaren Verzekeringstermijnen Verzekerde partijen Verzekerde bedragen Tegestane uitsluitingen X X X 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X1 X x2 X X X Hudig-Langeveldt

14 11 KWALITEITSEISEN Vervlg ervaringen van Hudig-Langeveldt ten aanzien van bestekseisen. 1 Het verzekerd bedrag is aanzienlijk hger dan de aanneemsm in verband met het risi van ttal lss van bestaande sluisdeuren e.d. 2 Het verzekerd bedrag is lager dan de aanneemsm. vershrijdende shade is vr rekening van de pdrahtgever. 3 Het bestek van de van Brienenrd verwees naar de plis die vr het pmaken van het bestek was gerealiseerd. Hudig-Langeveldt

15 12 KWALITEITSEISEN Risi analyse: Zihtbaar, bespreekbaar en beheersbaar maken. In samenwerking met Rijkswaterstaat, aannemerij, finaniers en nafhankelijke verzekeringsdeskundigen vaststellen welke verzekeringsvereisten dienen te wrden gesteld vr een speifiek (grt) werk. Hierte dient het werk in fasen te wrden nderverdeeld. A B C Vrtrajet Uitvering vemame/ Explitatie Hudig-Langeveldt

16 1 RISI-MSCHRIJVING RISI ANALYSE A) VRTRAJECT WIENS RISI VERZEKERBAAR? 1. verkeerd/futief ntwerp leveranier/ ingenieursbureau berepsaansprakelijkheidsj verzekering 2. njuiste aanbesteding, althans niet in vereenstemming met administratieve bepalingen pdrahtgever niet verzekerbaar 3. niet nakmen inshrijving/ pdrahtgever brgtht/bankgarantie verplihtingen aannemer/ te stellen dr aannemer/ leveranier leveranier 4. administratief -rehtelijke geshillen, ntratuele geshillen pdrahtgever niet verzekerbaar; rehtsbijstandverzekering niet mgelijk 5. uitstel aanvang werkzaamheden pdrahtgever niet verzekerbaar; in ntrat regelbaar met leveranier? bete? 6. et.

17 RISI ANALYSE B) UITVERING RISI-MSCHRUVING WIENS RISI VERZEKERBAAR? 1. nsrti u m/leveranier - integriteit, ntinutteit - slvabiliteit, ingebreke blijven 2. ntwerp/buwfuten (geen materiele shade) pdrahtgever leveranier brgtht/bankgarantie te stellen dr aannemer leveranier berepsaansprakelijkheidsverzekering 3. shade aan werk leveranier CAR-verzekering (materiele shade) setie I 4. a) shade aan derden (letsel/materiele shade) b) shade aan derden (geleidelijke milieu-aantasting) pdrahtgever/ leveranier pdrahtgever/ leveranier CAR-verzekering setie II niet verzekerbaar 5. shade aan eigendmmen pdrahtgever leveranier CAR-verzekering setie III 6. verige shade - plitieke ppsitie - bstakels - alamiteiten pdrahtgever niet verzekerbaar in ntrat regelen met leveranier? 7. te late plevering - inkmsten derving - renteverlies 8 stilstand - dr uitspraak rehter - dr wijziging RV pdrahtgever pdrahtgever "advaned lss prfit' verzekering, bete van leveranier niet verzekerbaar in ntrat regelen met leveranier

18 15 RISI ANALYSE C) VERNAME/EXPLITATIE RISI-MSCHRIJVING WIENS RISI VERZEKERBAAR? 1. shade aan pstallen/ installaties, a. pdrahtgever brand/mahinebreuk.q. all risks-verzekering garantie leveranier (beperkte peride) 2. bedrijfsshade pdrahtgever 3. a) shade aan derden (letsel/materiele shade) pdrahtgever b) shade aan derden (geleidelijke milieu-aantasting) pdrahtgever brand/mahinebreukbedrijfsshadeverzekering aansprakelijkheidsverzekering milieu-aansprakelijkheidsverzekering

19 16 NCLUSIE Er zijn geunifrmeerde bestekseisen te stellen ten aanzien van een grt aantal werken. Vr grte werken is een risi-analyse ndig. Vr kleine werken (aanneemsm < / ,-), pleiten de vrdelen van kstenbesparing (premie, persneel en dergelijke) vr een drlpende nstrutieverzekering p naam van Rijkswaterstaat. Hudig-Langeveldt

20 Mees&znen BIJDRAGE R. MEES & ZNEN AAN: VERZEKERINGS-SPECIAL BUWDIENST RWS UITGANGSPUNT: UAV 1989 ART. 43B: TENZIJ HET BESTEK ANDERS BEPAALT, DIENT DE AANNEMER VERZEKERINGEN AAN TE GAAN WAARIN DE PDRACHTGEVER EN DE DIRECTIE ALS MEDEVERZEKERDEN ZIJN PGENMEN, EEN EN ANDER VR ZVER DIT NAAR DE AARD EN DE MVANG VAN HET WERK NDIG EN GEBRUIKELIJK IS. ETC. ETC. VAN BELANG ZIJN IN DIT VERBAND: la C. A. R. 2. BEREPSAANSPRAKELIJKHEID 3. A.V.B. I. C.A.R. Zeker vr kleinere en middelgrte werken kan de pdrahtgever beter zelf een C.A.R. plis afsluiten p basis van'een z.g. jaarnstrutieverzekering. Vrdeel hier is, dat zwel premiebesparing als tijdsbesparing kan wrden gerealiseerd. Minimumpremies wrden vrkmen: de premie wrdt immers ngeaht de grtte van het werk ver het ttaal aan prjetsmmen p jaarbasis berekend; vrts kunnen de bestekken simpel wrden gefrmuleerd en beheft men niet iedere keer andermans plissen te sreenen. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V.

21 Mees&znen verige belangrijke argumenten zijn welliht de vlgende: - Ttale kstenbesparing (afgezien van "minimum" premies): winst en verhead pslag wrdt geelimineerd, - Zekerheid bij finaniele prblemen bij de aannemer, - Tenemend belang van de pdrahtgever tijdens de buwfase, - Effiienter beheer van de verzekeringsprtefeuille. Deze argumenten gelden verigens k vr grtere prjeten: een belangrijk argument kan zijn de "Buying pwer" van een grte verzekeringsinkper in de Assurantiemarkt. BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VAN EEN GEDE NSTRUCTIE ALL RISKS DEKKING: Het prjet wrdt verzekerd gedurende de duur van het prjet plus - zij het p wat beperktere basis gedurende de nderhudstermijn - tegen: 1. Shade aan het werk. Als uitgangspunt geldt een zeer ruime dekking tegen z.g. materiele shade aan het werk dr een ruim sala van rzaken. Smmige dekkingen gaan ng iets verder - zij het dat de marktapaiteit dan wat beperkter is - dr k defeten in het Werk znder materiele shade te dekken. Wat evenwel niet gedekt is zijn b.v. laims in de sfeer van niet vlden aan apaiteit, het niet halen van de planning, bedrijfsshade - tenzij apart medeverzekerd, niet vlden aan de speifiaties e.d. Vrts behren tt de standaarduitsluitingen mlest- ^haden en shaden aan niet tt het werk te rekenen bjeten zals aannemersmaterieel, ldsen, keten en gereedshappen. Dergelijke bjeten behren ns inziens drgaans dr middel van separate jaarplissen gedekt te zijn. k belangrijk is dat verkeerd ntwerp als zdanig niet gedekt is, bij daaruit vrtvleiende shade wel, dh nimmer ksten ter verbetering. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V. Manrlkritr QnttrHam 1?flfl05

22 Mees&znen AANSPRAKELIJKHEID VR SCHADE AAN DERDEN EN DE NDERLINGE AANSPRA- KELIJKHEID VAN VERZEKERDE PARTIJEN VR AAN ELKAAR TEGEBRACHTE SCHADE. ruime dekking met relatief weinig uit- Dit is drgaans een zeer sluitingen. De belangrijkste ziin: - shade tegebraht dr WAM-plihtig Aannemersmaterieel en andere mtrrijtuigen, - aanvaringsaansprakelijkheid vr dr shepen en/f drijvend materieel tegebrahte zaakshade, - z.g. huurders en/f gebruikersaansprakelijkheid vr dr een verzekerde bij de uitvering van het werk gebruikte zaken, zals materieel e.d. Dit is dus en zeer beperkte vrm van de zgenaamde pzihtlausule welke uitsluiting veelal veel uitgebreider in bedrijfsaansprakelijkheidsplissen staat, - de zgenaamde werkgeversaansprakelijkheid (art. 1638x BW), - beten, - last but nt least aansprakelijkheid vr shade aan het nder Setie I verzekerde werk. Hiermede wrdt vrkmen dat via een ahterdeur een nder Setie I niet gedekte shade (inlusief eventueel daaruit vrtvleiende gevlgshade), nder de aansprakeli jkheidssetie wrdt verhaald. - zuivere vermgensshade (znder materiele shade). Vrts kan wrden pgemerkt dat de nder deze setie II gebden aansprakeli jkheidsdekking ruimer is dan hetgeen nrmaliter nder nrmale AVB-dekkingen wrdt gebden. Dit betreft niet alleen een veel beperktere "pzihtlausule" dh vrts kan wrden pgemerkt dat zeker k vr de pdrahtgever deze dekking ndig is mdat drgaans AVBplissen uitgaan van een bepaalde hedanigheidsmshrijving vr verzekerde. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V. Handelsregister Rtterdam

23 Mees&znen SCHADE AAN BESTAANDE EIGENDMMEN (SECTIE III). De in Setie III gebden dekking vr shade aan bestaande eigendmmen van de pdrahtgever is in feite een afgeleide van de dekking in Setie II. Kenmerkend is evenwel dat geen aansprakelijkheid beheft te wrden vastgesteld vr, als gevlg van de uitvering van de werkzaamheden, aan bestaande eigendmmen van de pdrahtgever tegebrahte shade. verigens geldt in de dr ns gehanteerde bewrding dat Setie III eerst dan uitkeert indien geen dekking nder Setie II wrdt gebden, dat wil zeggen indien geen aansprakelijkheid kan wrden vastgesteld. Hiermede wrdt dan k de ndzaak van deze Setie III dekking aangegeven. Het aantal uitsluitingen nder deze Setie III is relatief beperkt. De belangrijkste zijn: - shaden verhaalbaar nder Setie II (zals reeds pgemerkt), - veelal wrden de risi's van brand et. uitgeslten. mdat er drgaans adeguate brandplissen zullen bestaan, kunnen in een dergelijke situatie, risi's die gedekt zijn in de brandplis, in Setie III wrden uitgeslten. k hier speelt in prinipe geen samenlp, mdat een zrgvuldige frmulering erte leidt dat: - er primaire dekking is en, - slehts die risi's zijn uitgeslten die nder een afznderlijke brandplis gedekt zijn. Eventueel kan bij hge eigen risi's nder een bestaande brandverzekering het vershil in eigen risi dr de CAR-plis wrden afgedekt. Bedrijfsshade is nrmaliter uitgeslten nder Setie III en veelal k nder Setie II, vrzver het bestaande eigendmmen van een der verzekerden betreft. Dit laatste mdat Verzekeraars meer en meer de mening zijn tegedaan dat zulks separaat dient te wrden afgedekt eventueel dr een aparte Setie in de CAR-plis. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V.

24 Mees&znen Hiervr is extra premie ngetwijfeld een belangrijke drijfveer en k de wens van verzekeraars m pas na ntvangst van relevante gegevens met betrekking tt dit risi, zulks apart te kunnen berdelen en eventueel te aepteren. Het gaat hier uiteraard m risi's die een speiale premiealulatie en infrmatieverstrekking vereisen. De dekking tijdens de buwfase is p een zeer ruime All Risks basis zals hierbven glbaal aangegeven. Na aflp van de nstrutiefase, sms geldt k ng een peride van prefbedrijf gedurende welke de dekking drlpt drgaans vr periden van maximaal 3 maanden, wrdt veelal een zgenaamde nderhudstermijn gedekt gedurende welke peride de dekking beperkter is. Hier zijn een aantal mgelijkheden aanwezig: a) de meest beperkte vrm dekt shade aan het werk tegebraht dr de aannemers bij het uitveren van de werkzaamheden in het kader van hun nderhudsverplihtingen. b) een wat uitgebreidere vrm dekt a) plus shaden die zih in de nderhudstermijn vrden als gevlg van rzaken die ntstnden tijdens de buwfase. ) de meest uitgebreide vrm dekt a) plus al die shaden die een rzaak vinden in mstandigheden aanwezig vrdat de nderhudstermi jn inging. Deze uitgebreide nderhudsdekkingsvrra dekt dan k shade als gevlg van bijvrbeeld gebreken ntstaan tijdens fabriage van aan de buw bestaande nderdelen. Nrmaliter wrden nderhudstermi jnen gedekt van 6 f 12 maanden. In smmige gevallen zijn langere termijnen mgelijk. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V. Handelsregister Rtterdam

25 Mees&znen C.A.R. plisbewrdingen kmen in velerlei vrmen vr en zijn typish prduten van Assurantiemakelaars, zeker wat betreft vr p de beurs f in het buitenland nder te brengen risi's. Mmenteel zijn in de Nederlandse markt, dh k elders, gezien de gemiddeld genmen slehte resultaten van verzekeraars duidelijke tendensen te bespeuren m de dekkingen enigszins te beperken. Als vrbeeld mge dienen een enige tijd geleden dr Tehnishe verzekeraars vrgestelde en naar het zih laat aanzien in te veren Beurs C.A.R. Rubrieken plis die p velerlei punten een beperking van de huidige dr de meeste makelaars gehanteerde ruime ndities behelst. Tevens zien wij dat het begrip materiele shade dr reente afspraken van Rehter en Arbiters enger wrdt geintepreteerd dan wij in het verleden zagen. Als uitgangspunt wrdt tegenwrdig dr verzekeraars veelal gekzen vr het riterium dat materiele shade betekent dat het verzekerde bjet in vrm f strutuur met zijn aangetast. Daarmede wrdt dan aangegeven dat: a) zaken die van het begin af aan niet ged waren dus niet binnen dat begrip van shade vallen, b) verntreiniging en dergelijke buiten de dekking blijven, Zals eerder k aangegeven levert een laim in verband met gebreken in materiaal, ntwerp en uitvering als zdanig geen shadevergedingspliht p, tenzij als gevlg daarvan een en ander beshadigd wrdt. Afhankelijk van de plisbewrding zullen dan de gevlgen, met uitzndering van het defete deel, verged wrden f in de meest ruime dekkingsmshrijving het defete deel zelf. Ksten van verbetering, met andere wrden, de ksten gemeid met het pheffen als zdanig van de gebreken wrden niet verged. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V.

26 Mees&znen Bij natte werken is het veelal ng mgelijk m tt een wat uitgebreidere dekking te kmen namelijk p basis van de Marine Builders Risks ndities. Ksten van verbetering zijn hier evenwel k niet gedekt terwijl ntwerpfuten znder materiele shade eveneens uitgeslten blijven. De marktapaiteit vr dergelijke ruimere aanbuwverzekeringen in de sfeer van niet varende bjeten is helaas aanmerkelijk beperkter dan van de zgenaamde Nn Marine C.A.R.-plissen. Sms wrdt dan k tt een bepaald bedrag dekking verleend dr middel van een aparte plis p basis van deze ruimere ndities en vr het meerdere daarbven p basis van de wat beperktere Nn Marine ndities. WELKE EISEN KUNNEN WIJ STELLEN AAN EEN GEDE C.A.R.-PLIS. a) Alle bij een prjet betrkken partijen zijn medeverzekerd. Hiermede wrdt zveel mgelijk vrkmen dat er disputen ntstaan ver de vraag wie preies een shade heeft verrzaakt. Dit is zeker een kernelement in de dekking nder Setie III (shade aan bestaande eigendmmen). b) De CAR-plis biedt een primaire dekking: dat wil zeggen er is een bepaling pgenmen dat de CAR-plis vrrang heeft p eventueel elders lpende verzekeringen (in welke vrm k), die een nder de CAR-plis gedekte shade eventueel k zuden vergeden. Samenlp wrdt dan vrkmen. ) De verzekerde bedragen blijven gedurende de lptijd van de verzekering vlledig in tat, ngeaht het aantal en de hgte van eventuele shadeuitkeringen. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V. Handelsregister Rtterdam

27 Mees&znen d) De dekking is niet beperkt tt shade-rzaken p de buwplaats, dat wil zeggen dat bijvrbeeld shaden tijdens de buw als gevlg van fabriage- f ntwerpfuten vlledig gedekt zijn. e) Er wrdt een z ruim mgelijke dekking tijdens de nderhudstermi jn gebden. SCHADEN IN DE SFEER VAN VERKEERD NTWERP Zals uit het bvenstaande blijkt dekken CAR-plissen verkeerd ntwerp als zdanig niet. Wel zijn eventueel de gevlgen daarvan in de sfeer van materiele shade gedekt. Dit betekent dat een CAR-plis de aansprakelijkheid van arhiteten en ntwerpers vr een verkeerd ntwerp als zdanig niet dekt. Dergelijke risi's zijn tt p zekere hgte te verzekeren dr een z.g. Berepsaansprakelijkheidsverzekering. De dekkingsapaiteit hiervr is evenwel beperkt, dat wil zeggen, tt bedragen van / ,-- tt / ,-- is de dekking veelal znder al te veel prblemen in de markt te verkrijgen. Dit is veelal vldende in die gevallen waarin de arhitet/ntwerper zijn aansprakelijkheid kan beperken, hetgeen drgaans het geval is als hij uitsluitend in die hedanigheid ptreedt. Indien een aannemer als zgenaamde "turn-key ntratr" ptreedt zal hij sms geen vlledige dekking kunnen vinden vr zijn dan veel hgere aansprakelijkheidsrisi's met name als het m grte prjeten gaat. Immers in dergelijke gevallen kan hij veelal ngelimiteerd, dat wil zeggen, vr zijn ttale prestatie aansprakelijk gesteld wrden uit hfde van verkeerd ntwerp. Gede kwaliteitsntrle k vr wat betreft ntwerp is dan k uiteraard vr alle partijen van levensbelang. -/- R. Mees & Znen Assurantien B.V.

28 Mees&znen XII. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VR BEDRIJVEN (AVB) Dit is een dekking die drgaans dr aannemers en andere bij de buw betrkken partijen p jaarbasis wrdt afgeslten en die de aansprakelijkheid van hen dekt vrtvleiend uit hun bedrijfsativiteiten. Veelal wrden in de plissen zgenaamde hedanigheidsmshrijvingen pgenmen, waarbij de aansprakelijkheid gedekt is mits de shade werd tegebraht binnen dat kader. Hewel CAR-plissen een ruime aansprakelijkheidsdekking kennen is vr hen een dergelijke AVB-dekking wenselijk en ndzakelijk, niet alleen vanwege de mstandigheid dat veelal de zgenaamde werkgeversaansprakelijkheid, dat wil zeggen aansprakelijkheid vr shade dr letsel tegebraht aan eigen persneel in de CAR-plis is uitgeslten dh k mdat dergelijke AVB-dekkingen niet beperkt zijn tt ativiteiten p de buwplaats en bij vrbeeld dus k het zgenaamde kantrrisi dekken. Anders dan vr CAR-plissen bevelen wij aan dat dergelijke dekkingen dr de aannemers et. wrden afgeslten met als belangrijkste argument dat zij deze dekkingen k buiten het verzekerd prjet ndig hebben. Een uitzndering mge welliht zijn de AVB-dekkingen gerelateerd aan speifieke langlpende prjeten, indien in de ntraten bepaald is dat dergelijke dekkingen gedurende de ttale buwtermijn van kraht meten zijn. Een zgenaamde jaarplis biedt dan de pdrahtgever nvldende zekerheid ten aanzien het bestaan e.g. de kwaliteit van de dekking na de eerste 12 maanden. Als vrbeeld mge dienen dat een dergelijke dekking dan k gerealiseerd werd vr het Maeslantkering prjet. P.L. Seteman rijks R. Mees & Znen Assurantien B.V. ManHkraitr QnHarrfim

29 SHEET I UITGANGSPUNT: UAV 1989 ART. 43B: TENZIJ HET BESTEK ANDERS BEPAALT, DIENT DE AANNEMER VERZEKERINGEN AAN TE GAAN WAARIN DE PDRACHTGEVER EN DE DIRECTIE ALS MEDE- VERZEKERDEN ZIJN PGENMEN, EEN EN ANDER VR ZVER DIT NAAR DE AARD EN DE MVANG VAN HET WERK NDIG EN GEBRUIKELIJK IS. ETC. ETC.

30 SHEET II VAN BELANG ZIJN IN DIT VERBAND: 1) C.A.R. 2) BEREPSAANSPRAKELIJKHEID 3) A.V.B.

31 SHEET III C.A.R. PLIS DR PDRACHTGEVER AF TE SLUITEN. VRDELEN: PREMIEBESPARING TIJDSBESPARING MET NAME VR KLEINE EN MIDDELGRTE WERKEN.

32 SHEET IV VR GRTERE PRJECTEN: INVLED VAN EEN EEN GRTE VERZEKERINGS- INKPER IN DE ASSURANTIEMARKT KAN VRDEEL PLEVEREN.

33 SHEET V BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VR EEN GEDE C.A.R. DEKKING: SCHADE AAN HET WERK AANSPRAKELIJKHEID VR SCHADEN AAN DERDEN INCLUSIEF NDERLINGE AAN SPRAKELI J KHE I D VAN VERZEKERDEN. SCHADE AAN BESTAANDE EIGENDMMEN

34 SHEET VI BIJ NN-MARINE C.A.R. PLISSEN MATERIELE SCHADE

35 SHEET VII BEPERKT AANTAL UITSLUITINGEN IN C.A.R.- PLISSEN. BELANGRIJKSTE: SECTIE I: BEDRIJFSSCHADEN E.D. (NIET MATERIELE SCHADE) VERKEERD NTWERP ALS ZDANIG IS NIET GEDEKT. SECTIE I I : WAM SCHADEN AANVARINGSAANSPRAKELIJKEID ZUIVERE VERMGENSSCHADE (ZNDER MATERIELE SCHADE) BETEN SECTIE I I I : VEELAL BRAND E.D. RISI'S

36 SHEET VIII RUIME DEKKING TIJDENS NSTRUCT IE-FASE BEPERKTER TIJDENS DE NDERHUDSTERMIJN 3 VRMEN VAN NDERHUDSDEKKING

37 SHEET IX DR MINDER GEDE RESULTATEN VERHARDENDE MARKT GEVLGEN: MEILIJKER SCHADEAFWIKKELING BEPERKING VAN NDITIES

38 SHEET X EISEN VAN EEN GEDE C.A.R.-PLIS: A) ALLE BETRKKEN PARTIJEN VERZEKERD B) PRIMAIRE DEKKING C) VERZEKERDE BEDRAGEN BLIJVEN VAN KRACHT TIJDENS DE VERZEKERINGSDUUR ETC. ETC.

39 SHEET XI BERE P S AAN SPRAKELIJ KHE I D VERKEERD NTWERP ALS ZDANIG NIET GEDEKT IN C.A.R.-PLIS. DEZE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN/ NTWERPERS TE DEKKEN DR: BEREPSAANSPRAKELIJKHEIDSPL IS. BIJ TURN KEY NTRACTEN: AANSPRAKELIJKHEID TT PRJECTSM PRBLEMEN BIJ GRTE NTRACTEN DR BEPERKTE MARKTCAPACITEIT.

40 SHEET XII AANSP RAKE L U KHE IDS VERZ EKER ING VR BEDRIJVEN A.V.B. DRGAANS APART TE VERZEKEREN DR VERSCHILLENDE PARTIJEN. NDIG MDAT: DEKKING NIET BEPERKT IS TT DE BUWPLAATS KANTRRISI GEDEKT IS WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID IS. GEDEKT

41 10/ : MINT IN afd FMI BUWDIENST RWS 0002 HET RISI- EN VER2EKSRINGSBELEID VAN DE RIJKSQVERHEID INLEIDING DR MR H. VAN HEDVELN AFDELING VERZEKERINGSWEZEN MINISTERIE VAN FlNANCIEN TER GELEGENHEID VAN VERZEKEJRING-SPECIAL BUWDIENST RWS UTRECHT 11 JUNI 1992 Inleiding Mij i s gevraagd m vr u een inleiding te huden ver het beleid van de r i jksverheid met betrekking tt verzekeren van de eigen risi's. Het aardige van de mstandigheid dat ik als eerste verheidsinleider mag fungeren is natuurlijk dat het gras ng niet vr mijn veten is weggemaaid; en bij dit warme en vhtige weer i s er heel wat gras te maaien. Nu zal dat maaien k wel weer meevallen mdat ik mij zal beperken tt een meer algemeen verhaal en de sprekers na mij het zullen hebben ver de verzekeringspraktijk. In uw prgramma wrdt als t i t e l van mijn inleiding genemd het verzekeringsbeleid van de verheid m.b.t. verzekeren. Ik geef er ehter de vrkeur aan te spreken ver het risibeheer van de rijksverheid. Dat is een wat ruimer begrip, waarbinnen k het verzekeringsbeleid de aandaht zal krijgen. In de v i j f tien minuten die mij zijn tegemeten kan ik niet te diep ingaan p het begrip risibeheer in het algemeen. Laat ik het daarm z uitdrukken: de beslissing f het gewenst is eeh bepaald risi wel f niet te verzekeren behrt bij een juist risibeheer pas te wrden genmen nadat eerst een aantal andere stappen de revue zijn gepasseerd. Juist k p die stappen wil ik aan de hand van enkele praktijkvrbeelden nader ingaan. Ahtergrnd van het niet-verzeket-enbal ef H Nu eerst de ahtergrnd van het beleid en een stukje therie. Zals u alien bekend zal zijn is de Staat eigen-risidrager. De Staat verzekert zih in prinipe dus niet. verigens is uit een enkele jaren geleden dr ns in het Insurane Cmmittee van de ES gehuden enquete, gebleken dat k in het buitenland een dergelijke beleidslijn als de juiste wrdt gezien. Daar zijn k gede redenen vr.

42 10/06 '92 12: MINFIN afd FMI»-»-. BUWDIENST RWS Drhut Mees nemt in zijn Nederlands Handels- en f a i l l i s s e - mentsreht als primaire delstelling van het verzekeren "er is reden een verzekering te sluiten vr degene die een bepaald materieel risi niet zelf kan dragen". Als grndslag vr verzekeren nemt h i j : "de mstandigheid dat een verzekeraar in staat is het risi te dragen wrdt verklaard dr de risiverdeling". m bij het laatste te beginnen. Het bezit van het Rijk is in beginsel maximaal gespreid ver het hele land. Er is sprake van een natuurlijke spreiding van het risi. Dit gaat slehts in een enkel geval niet p. B.v. als ergens een enrme waarde is bijeengebraht p weinig vierkante meters. Denk b.v. aan de kunstwerken - in dit gezelshap met ik benadxukken dat ik daarmee ditmaal geen tunnels en bruggen bedel - die zijn samengebraht in een rijksmuseum. Dit wil verigens niet zeggen dat je in die situatie zu meten verzekeren. De grtste - materiele - ramp is natuurlijk het verlies van de lletie, een belangrijk deel van het natinale erfged. Die lletie is natuurlijk nit te vervangen. Die krijg je uiteraard k met verzekeren niet terug. Hguit zu met het verzekeringsgeld sneller een nieuwe lletie kunnen wrden pgebuwd. Terug naar Drhut Mees, hij nemt als primaire delstelling. van verzekeren: i "er is reden een verzekering te sluiten vr degene die een bepaald materieel risi niet zelf kan dragen". Cijfers waaruit de draagkraht van het Rijk zu blijken zal ik u besparen. Laten we vaststellen dat, rekening hudend met de relatief grte i n f l e x i b i l i t e i t van de verheidsuitgaven, de draagkraht van het Rijk ver uitgaat bven die van de gemiddelde verzekeringsmaatshappij. Getetst aan de dr Drhut Mees gefrmuleerde delstellingen en grndslagen, kan het vrgaande leiden tt de nlusie dat het Rijk zwel qua spreiding als qua draagkraht grt geneg i s m zelf de risi's te dragen.

43 10/ : MINFIN afd FMI ->->-> BUWDIENST RWS Diensten Nu zult u misshien pmerken: dit is allemaal ged en aardig, maar vr een nderdeel van het Rijk f vr een gesubsidieerde instelling is z'n mar-redenering th van betrekkelijke waarde. Met andere wrden: de wet van de grte getallen gaat vr een individuele dienst niet p. Dit nderdeel f deze gesubsidieerde instelling - ik zal verder gemakshalve spreken van de dienst - heeft tt taak een betrkken sub-delstelling daadwerkelijk te realiseren. De dienst zal vaak als eerste wrden genfrnteerd met de gevlgen van de shade. Deze shade kan al snel z mvangrijk zijn dat deze niet ten laste van het gebruikelijke budget kan wrden hersteld. Znder hulp van de finanieringsbrn (b.v. het ministerie) zu derhalve het realiseren van de betrkken sub-delstelling niet langer mgelijk zijn f in gevaar kmen f wrden vertraagd. Indien een verzekering zu zijn afgeslten zu het risi dat de finanieringsbrn weigert bij te springen niet langer bestaan. Dr te verzekeren zuden dus de kwetsbare ativiteiten kunnen wrden veiliggesteld. U velt wel aan dat verzekeren in die situatie niet de juiste plssing i s, uitznderingen daargelaten. Verzekeren, zeker als dit p grte shaal zu gebeuren, zu vr het Rijk aanzienlijke ksten meebrengen. De Staat, en indiret k de dienst, kan niet meer prfiteren van de wet van de grte getallen. Het draagvlak vr het eigen-risi dragen wrdt verzwakt. Uitgangspunt met dus blijven dat k de dienst de risi's niet verzekert. Nu zu er k het ndige te zeggen zijn ver de budgettaire kant van het eigen-risidragen, maar vanwege de beshikbare t i j d met ik beperken tt het eigenlijke risibeheer. Laat ik vlstaan met te benadrukken dat getraht zal meten wrden eventuele budgettaire knelpunten bij het eigen-risi dragen, p te lssen in de budgettaire sfeer. Een vrbeeld waarin budgettaire knelpunten p vruhtbare wijze zijn weggenmen is het zgn mslagstelsel vr rijksmtrvertuigen. Bij het bespreken van enkele vrbeelden zal ik daar nader p terugkmen.

44 10^ : S M l N P Tv n f H C MT MINFIN afd FMI 4 Risibshppr BUWDIENST Dat de Staat eigen-risidrager i s, betekent niet dat liidzaam met wrden afgewaht f 2ih shadas vrden. Integendeel er M l p een verantwrde manier met de risi's meten wrden mgegaan. Een bewust tegepast risibeheer is ndsae t n 1 ^ 6 " ^ : " S t - analyseren vral k kwestxe van de juiste vlgrde aanhuden. Daarbij 2ullen «elk geval de vlgende risibehandelingsmethden de revue»eten passeren: e l e n van risi's, verminderen, verm e n, 2 e l f ^agen e n a l s ; «^tenti^ met - met nadrnk - als eerste wrden genemd.' Het rs een veel verbreid misverstand dat preventie a l t i j d h ge ksten met 2r = b mee 2u brengen. Be praktijk wijst nit at 'I f " r d e n V r k M e n ^ 3 e, vaak weialg f nxets kstende maatregelen. in de term^lgie van ^ i j n vrrge vakgebied, de seesbeepvaart: wat extra stuwhut kan van het shxp, vrkmen. E e n ander vrbeeld: een Universit e i t werd er eens p gewe.en dat een dagelijks dr ve!e n l T T Z m e d e " e r k e" - *- ^bruilte.vlnbtweg- beter st ^ ^ * l 0 P e n " a a r -P-ters waren pgesteld. Ten de vluhtweg werd verlegd behrden de v e e ^ l d i g vrkmende diefstallen tt het verleden ee.vnldrg f je shadebeperking kan bereiken vlgens het r^penplan van P l l r <e vraag. in dat ra m pen- d " " f ^ " ^ - ndgevallen de ge.eenteplib e L M e S t W a " S C h D«, «t gedateerde, vrbeeld rs ntleend aan het enkele jaren geleden vershenen rapprt van de Algemene Rekenkamer ver de rijksmusea. Kleine veel vrkmende shades z^len 2 e i d e n aanleidi meten geven tt ver 2 ekeren. Juist in die gevallen is vaak de *gelr,kheid aanwe.ig m maatregelen te nemen m shade te vrkmen f te beperken. Th blijkt in de praktijk vaak dat ~ n d.,e risi's in strijd met de t>eleidslijn heeft ver-er!ra;-t, r e a l i S e e r t Z i C h l d ^ e dat de premie dan keraar 1 / " d «-** k vr een verse- Keraar geen gede risi's zijn vrbeeld: een nderdeel van de belastingdienst wilde een

45 12)006 ^ r ^ r r d i e f s t a i i e n ~ - «- Miners stlen p een nie a f? ' * e d «e n-»»r dat de srg ^ d s e e ^ e t d e t s s i n g ras, Trk «^ ^ s t a l l e n, dr e^v"^ ^ * t - r e i n en van de ntainers D.t",f " het Staat k als gede ;!" -teraard B e d e m d a t d e tt 2akan van derden. * " S m s is h e t m 0 g e l i j k r i s i, s h a n d e l e n met betrekking kan vr de hand l i g g e n -a - ^raaea aan derden. Dit ^Paalde ^ e n s t ^ ^ ^ 2 7 ^ "» * ^enstnderdli s t : : r r n e l d T ; *" rb ~ M «" hrgh-teh apparatuur uite^ T «gelmatig een *et derden. Het l i g t ^ ^ - n ter h e s h i l ^ g van 's draagt. E r kan d a n d _ * f ^ ^ sebruiksrisiwrden gevraagd, b.v. s e n ~ S ^ - n d e garantie u k r J-s het ged te ven "" sprakelijkheid k a n ^ ^ J " geval aantijkvrbeeld nemen de uitsiuit e e n vrk rae d h i e r -n-e die 2u kunnen ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ venhnden (snifferdgs) dr d. Z ' ^ brd van vliegtuigen. ^ k s p l i t i e p Seniphl, aan * l s De verzekeri'ngsvxaaq- d' alle andere m 0 g e l j k e ^ ^. ^ 7 *" ^ *" * i - m a r k i n g k.ende g e ^ ul^z ^ ' * *" ~ I i f l 2 S S antraten vaak aan.ienii i~ i f a - j a a S M^Sr S eke = P <t*. v i j 2 e, m e t T ^ t T ^ - n i e l e vrdelen bieden. ver 2 6 k 9 ringsksten w r d ^ p e ^. ^ ^ r l S i ~' > ~ 3 i s a i a j ^ e - J ^ i b e h e ; r J n. D i t i s " <=«"trale rihtlijnen pge- ^ binnen de JLZZLZ^TT - ^rbeelden pgenmen van -. L a T ^ S T ^ T ^

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening.

1 Onderwerp Aankoop van het kantoorgebouw aan de Fakkelstede 2 van Stichting Dyade Dienstverlening. Nieuwegein Gemeentead nderwerp Aankp van het kantrgebuw aan de Fakkelstede 2 van Stihting Dyade Dienstverlening. Datum 2 ktber 211 Raadsvrstel Afdeling Grndbedrijf en Vastgedzaken Prtefeuillehuder rjl*s.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR)

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR) BedrijfsOpvlgingsRegeling (BOR) Dit krte memrandum behandelt p een praktische wijze de BOR tegen de achtergrnd van de inkmstenbelasting, de erfbelasting en enkele structureren. Het is bedeld als een krte

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

E-pupillen. Leeftijdskenmerken

E-pupillen. Leeftijdskenmerken E-pupillen Leeftijdskenmerken De kinderen hebben een grte speldrang. Ze den dingen vanwege het plezier van-hetden. De kinderen meten de kans krijgen allerlei vaardigheden en plssingen in spelsituaties

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering technische berepen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet DB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : WM/MIW/SSl/8372 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Professional Coaching. Franck Struyf

Professional Coaching. Franck Struyf Prfessinal Caching Franck Struyf Ervaring is niet wat iemand verkmt, maar wat iemand det met wat hem verkmt. (Aldus Huxley) Persnlijke ervaring Mijn naam is Franck Struyf en ik ben life en- prfessinal

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKEN SWAARD

GEMEENTE VA LKEN SWAARD GEMEENTE VA LKEN SWAARD de Hfnar 15 Pstbus 10100 5550 GA Aan de leden van de raad Valkenswaard Telefn (040) 208 34 44 Telefax (040) 204 58 90 e-mail Kenmerk: 10uit06511 genieente@valkenswaard.nl nderwerp:

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

`Over het voorkomen van voorzienbare teleurstellingen` Wat u kunt doen om het vertrouwen van consumenten terug te winnen

`Over het voorkomen van voorzienbare teleurstellingen` Wat u kunt doen om het vertrouwen van consumenten terug te winnen `Over het vrkmen van vrzienbare teleurstellingen` Wat u kunt den m het vertruwen van cnsumenten terug te winnen Inhudelijke bijdrage van Michiel Denkers van de AFM tijdens het 20ste Hyptheken Event p 15

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

Beheerplan voor bouwhistorische objecten

Beheerplan voor bouwhistorische objecten Beheerplan vr buwhistrische bjecten 2.7.1 Inleiding Met een beschermd stadsgezicht, ngeveer 1500 mnumenten en een uniek laatmiddeleeuws bdemarchief heeft Drdrecht een mvangrijke bven- en ndergrndse cultuurhistrische

Nadere informatie

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Aanpassingen vrwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Op 4 januari 2017 is de Milieulijst 2017 van de Rijksdienst vr Ondernemend Nederland gepubliceerd. Net zals in vrige

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr studievaardigheid. Delgrep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedeld vr het vrtgezet

Nadere informatie

wat een redelijke vergoeding voor de investering zal zijn, kan geen oordeel over het wetsvoorstel

wat een redelijke vergoeding voor de investering zal zijn, kan geen oordeel over het wetsvoorstel Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kninkrijkrelaties Ministerie vr Wnen en Rijksdienst Pstbus 20011 25OOEA DEN HAAG Amsterdam, 26 nvember 2OL4 Mijne dames en heren, Ondergetekenden, allen advcaat en

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed

Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functineel Gebruik Erfged De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: a. bescherming,

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie