Waarom verdient u meer met Tropicote?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom verdient u meer met Tropicote?"

Transcriptie

1 Waarom verdient u meer met Tropicote? Waarom Tropicote als bijbemesting gebruiken? Om op deze vraag genuanceerd te antwoorden hadden we het eerst graag over efficiënt bemesten gehad. Daarin wordt uitgelegd hoe met een besparing op meststoffengift een hogere opbrengst kan worden behaald. Vervolgens vertellen we u meer over de essentiële voedingselementen die Tropicote bevat. Daarna worden Tropicote en de voordelen ervan belicht. Tot slot kunt u bemestingsadviezen voor verscheidene gewassen raadplegen. Overzicht Efficiënt bemesten Seizoensafhankelijkheid Optimaal financieel resultaat Milieu Stikstof Rol Gebreksziekten Stikstofvormen Stikstofmanagement Calcium Rol Calciumtekort Calciumopname Calciummanagement Beschikbaarheid Waarom met Tropicote overbemesten? Wat is Tropicote? Voordelen van Tropicote Bemestingsadviezen voor diverse gewassen

2 Efficiënt bemesten De efficiëntie van uw (stikstof) meststoffen verhoogt aanzienlijk wanneer de totale meststofdosis opgesplitst wordt in meerdere meststofgiften. In een bemestingsstrategie met slechts één N-gift moet de totale dosis (hoeveelheid) vόόr het groeiseizoen bepaald worden. Er is bovendien een (te) grote tijdspanne tussen het bepalen van de dosis en het opnemen van de voedingselementen. Dit kan voor uitspoeling van meststoffen zorgen. Bij een te grote hoeveelheid meststof, kan de plant niet alle voedingselementen opnemen en daalt de N- gebruiksefficiëntie. De overbodige hoeveelheid N spoelt grotendeels uit. Dit betekent niet alleen een verlies voor het milieu maar ook voor uw portemonnee. Efficiënt bemesten is dus kiezen voor een lagere basisbemesting gecombineerd met een seizoensafhankelijke overbemesting. Deze strategie verzekert een optimaal financieel resultaat en meer zekerheid dan traagwerkende meststoffen. Wat is efficiënt bemesten? Efficiënt bemesten is met zo weinig mogelijk meststoffen een zo hoog mogelijke opbrengst behalen of proberen te zorgen dat zo veel mogelijk toegediende meststof ook door de plant benut wordt. Seizoensafhankelijkheid De bemestingshoeveelheid dient seizoensafhankelijk te zijn. Dit omwille van twee redenen: - De stikstofopname van het gewas hangt af van de groeicondities. De N-opname varieert per jaar omdat de groeicondities ieder jaar verschillend zijn. Verschillende onafhankelijke veldproeven toonden dit aan. In de volgende grafiek worden de resultaten weergegeven van een 11 jaar durende proef met wintertarwe (Rothamsted, UK). Er is duidelijk te zien dat de optimum stikstofgift jaarafhankelijk is.

3 - In het organisch materiaal in de bodem is stikstof opgeslagen. Via mineralisatie komt deze stikstof vrij. Het mineralisatieproces is temperatuur- en vochtafhankelijk en daardoor dus ook jaarafhankelijk. Deze twee factoren bepalen de totale benodigde stikstofdosis. Onderstaande figuur geeft het effect van beide factoren weer. In het groen is de N-gewasvraag voor verschillende jaren weergeven. De bruine curve is de totale gemineraliseerde hoeveelheid N van verschillende jaren. Het verschil tussen de groene en de bruine curven is de benodigde hoeveelheid N. De grafiek maakt duidelijk dat de benodigde hoeveelheid N jaarafhankelijk is. Optimaal financieel resultaat In de praktijk betekent een jaarafhankelijke bijbemesting dat in een seizoen met een lage N-behoefte en veel mineralisatie bespaard kan worden op meststoffen. In een jaar met hoge N-behoefte en weinig mineralisatie verzekert deze bemestingsstrategie de hoogste opbrengst. In de beide gevallen levert deze strategie u (financieel) het meest op!

4 Milieu Een jaarsafhankelijke bemestingsstrategie is niet alleen goed voor uw portemonnee maar ook voor het milieu. Uitspoeling van nitraat kan tot een minimum beperkt worden. Stikstof Rol Stikstof is het element dat in de grootste hoeveelheid nodig is! In de plant wordt het omgezet tot aminozuren, aminen, amiden en organische moleculen. Dit zijn de bouwstenen voor proteïnen. Stikstof is belangrijk voor de aanmaak van chlorophyl. Het zorgt voor celdeling en groei van nieuwe weefsels. Plantenwortels kunnen twee vormen van stikstof opnemen namelijk nitraat (NO 3 - ) en ammonium (NH 4 + ). Planten geven de voorkeur aan de nitraatvorm. Deze vorm zorgt voor een beter wortelgroei (zie figuur). Gebreksziekten Stikstof wordt al in het beginstadium van de plant opgenomen. Het is belangrijk voor de scheut- en wortelgroei. Stikstof is nodig tijdens periodes van actieve groei. Bij een tekort tijdens de groei, zal de uiteindelijke opbrengst lager zijn. De bladeren kleuren ook minder groen en er is minder vrucht- of knolzetting. Stikstofmanagement De stikstof van YaraLiva Tropicote is vrijwel geheel in de vorm van nitraatstikstof. Deze vorm van stikstof is direct beschikbaar voor de plant. Het werkt snel en samen met de andere elementen stimuleert het de productiviteit.

5 Bemesten gebeurt het best op het moment dat het gewas de nutriënten nodig heeft. De specifieke gewasvraag kan men het beste beantwoorden door totale hoeveelheid op te splitsen in verschillende giften afgestemd om de gewasvraag. Stikstofvormen Voordelen van nitraatstikstof tov. Ammoniumstikstof: - Net zoals planten hebben bodem organismen ook stikstof nodig voor hun groei. De meeste bodemorganismen verkiezen de ammoniumvorm van stikstof. Stikstofmeststoffen met een hoog gehalte aan ammonium worden opgenomen door bodemorganismen en komen later via mineralisatie ongecontroleerd vrij. - In gronden met een hoge ph vervluchtigt een deel van ammonium als ammoniak. Hoe meer ammoniumstikstof in de meststof, hoe meer verloren gaat via vervluchtiging. - Ammoniumionen (NH 4 + ) worden sterk geabsorbeerd door bepaalde kleideeltjes in de bodem. Nitraationen worden niet geabsorbeerd en zijn dus wel direct plant beschikbaar.

6 Calcium Rol Calcium is een essentieel element voor de plantengroei. Het is verantwoordelijk voor goede celdeling, het is de lijm die celwanden tezamen houdt. Het beschermt nieuw plantenweefsel door celwanden te versterken Te weinig calcium leidt tot celdood (denk aan inwendig rand, rot, bitterpit) Een versterkte celwand leidt tot minder waterverlies tijdens opslag van het product omdat het de membranen van de cel stabiliseert Calcium verhindert de activiteit van enzymen die cel(wanden) afbreken. Dit betekent een langere houdbaarheid van het product. Een betere opbouw van de celwand zorgt voor tolerantie tegen hitte-, koude- en droogtestress Calciumtekort De verschijnselen van een calciumtekort worden vaak pas waargenomen in het volwassen stadium van de vrucht. De ontwikkeling van de gebreksziekte begon echter veel vroeger in het seizoen. Een typisch voorbeeld is bitterpit in appel of inwendig rand in rode kool. Andere voorbeelden: Zwarte harten bij knolselderij Inwendig rand bij sla en kool Interne bruinverkleuring bij spruiten Neusrot bij tomaat, paprika en pepers Bitterpit in appel

7 Kurkstip op appel en peren (Groei)scheuren op kleinfruit (kersen) Calciumopname Calcium wordt alleen opgenomen door jonge wortelhaartjes omdat bij deze cellen de Caspari-bandjes nog niet (volledig) ontwikkeld zijn. Eenmaal opgenomen wordt Calcium via het xyleem getransporteerd. Xyleemvaten zijn vaatbundels die plantensap en voedingselementen transporteren. Via het xyleem is er alleen opwaarts transport mogelijk. Calcium volgt de transpiratiestroom; het wordt opgenomen door de wortel en via de stengel wordt het naar het blad getransporteerd. Het water verdampt via het blad in de lucht, Calcium blijft daarentegen in het blad. Omdat Calcium via de transpiratiestroom getransporteerd wordt, is de calcium concentratie in weinig transpirerende plantendelen veel lager! Daar komt bij dat er geen herverdeling van Calcium in de plant plaatsvindt met als gevolg dat een Calciumtekort altijd in jonge of weinig transpirerende weefsels (zoals vruchten) voortkomt! Omdat Calcium enkel via de transpiratiestroom getransporteerd wordt binnen de plant heeft het geen zin om grote hoeveelheden Calcium via het blad toe te dienen. Calcium toedienen via bladvoeding kan nuttig zijn maar het is slechts een pleister op de wonde. Calcium Management Uit de vorige paragraaf werd duidelijk dat het leeuwendeel van de benodigde hoeveelheid calcium via de bodem opgenomen moet worden maar zelfs in een bodem met een grote calciumvoorraad, is calcium niet altijd in voldoende hoge hoeveelheden beschikbaar om de noden van de plant te vervullen. Een groot deel van het calcium wordt vastgehouden aan klei en is gebonden aan silicaten, carbonaten en gips.

8 Kalk voorkomt het verzuren van de bodem maar is geen betrouwbare bron van calcium. Calcium uit kalk komt niet direct vrij in de bodem. Calcium wordt opgenomen als Ca ++ -ion. De calcium opname wordt verhinderd als andere kationen (Na +, K +, NH + 4, Fe ++ en Al +++ ) in te grote concentratie voorkomen. Negatieve nitraationen bespoedigen echter de calciumopname (onderstaande figuur).

9 Beschikbaarheid van Calcium De beschikbaarheid van Calcium is van cruciaal belang. Slechts een klein deel van de totale bodemvoorraad Calcium is in de bodemoplossing aanwezig en dus direct opneembaar voor de plant. Eerder (zie rol van Calcium) werd het belang van Calcium aangetoond. Calcium moet beschikbaar zijn tijdens het gehele groeicyclus van de plant maar de behoefte is het grootst tijdens de celdeling en fases van sterke groei. Als er tijdens de groei echter geen extra Calcium wordt toegediend, raakt de bodemoplossing uitgeput en heeft de plant een Calciumtekort. In de volgende figuur is de concentratie van calcium in de bodemoplossing tijdens de groei van broccoli weergegeven. Door te bemesten met Tropicote kan de concentratie gedeeltelijk terug op niveau gebracht worden. (Referentie: Research Center Hanninghof, Yara; trial code: 2008-DE-CAL-G-31) Dankzij de aanwezigheid van volledig wateroplosbaar Calcium kan Tropicote toegepast worden: Voor/bij knolinitiatie en ontwikkeling bij aardappel Voor/bij de aanleg van fruit en begin groei Als sluitkolen zich beginnen te vormen

10 Dit alles maakt dat Tropicote toegepast wordt: Als bijbemesting. De direct beschikbare nitraat stimuleert groei en productiviteit van het gewas. In periodes van actieve groei. Calcium zorgt voor een betere kwaliteit, langere houdbaarheid en minder stress van het gewas. Nitraatstikstof zorgt voor een snelle beheersbare groei. Nitraatstikstof helpt kationen zoals Ca ++ op te nemen.

11 Concrete adviezen: Aardappel Pas 60 à 70% van de stikstofbehoefte toe als basisbemesting Dien het overige toe als Tropicote bij knolinitiatie (375 à 500 kg/ha) Witloof Met een bijbemesting met Tropicote (260 kg/ha) verzekert u een goede wortelbewaring en een optimaal forceerresultaat. Fruitteelt Een gift van 200 à 300 kg/ha zorgt voor voldoende gewasontwikkeling in het voorjaar. Vollegrondsgroenten Afhankelijk van het gewas, 1 tot 3 giften ( kg/ha) Graan Een bijbemesting van 200 à 400 kg/ha verzekert een snelle hergroei na de winter.

Voorwoord. 30 vragen. en antwoorden. over bodemvruchtbaarheid

Voorwoord. 30 vragen. en antwoorden. over bodemvruchtbaarheid Voorwoord 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid Voorwoord 30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid René Schils 2012 2 Voorwoord Voorwoord Bodemvruchtbaarheid is een klassiek thema in

Nadere informatie

Eigen Eiwit Eerst. Onderzoeksrapport. Meer graseiwit voor een duurzamere melkveehouderij

Eigen Eiwit Eerst. Onderzoeksrapport. Meer graseiwit voor een duurzamere melkveehouderij Eigen Eiwit Eerst Onderzoeksrapport Meer graseiwit voor een duurzamere melkveehouderij Niek Konijn Jelle Koopman Bart Kistemaker Januari 2012 Meer graseiwit voor een duurzamere melkveehouderij Auteurs:

Nadere informatie

Groenbemesters en nitraatresidu

Groenbemesters en nitraatresidu Groenbemesters en nitraatresidu Deze brochure kadert in het demoproject Beheersing van nitraatresidu in de akkerbouw: een permanente uitdaging. Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie

Nadere informatie

Organische stof in de bodem

Organische stof in de bodem Organische stof in de bodem Theorie C1 Wat is organische stof in de bodem? Organische stof in de bodem bestaat uit materiaal zoals bv. oogst- en plantenresten, compost en mest, maar ook het bodemleven

Nadere informatie

Biologische appels en peren

Biologische appels en peren Biologische appels en peren Teeltmaatregelen voor kwaliteitsfruit Joke Bloksma (redactie, 2003) met medewerking van: Pieterjans Jansonius (LBI), Marleen Zanen (LBI), Jan Peeters (FCH), Gerjan Brouwer (DLV),

Nadere informatie

het gazon van A tot Z

het gazon van A tot Z het gazon van A tot Z Het gazon van A tot Z Uitgave 2009 INHOUD VOORWOORD Bodem Bemesting Onderhoud Betekenis van de bodem Bodemeigenschappen Aanpassing aan het type grasveld De bemestingstoestand van

Nadere informatie

Biologisch telen doe je in de grond Handleiding voor een vruchtbare kasbodem Leen Janmaat en Bart Willems

Biologisch telen doe je in de grond Handleiding voor een vruchtbare kasbodem Leen Janmaat en Bart Willems I N S T I T U U T Biologisch telen doe je in de grond Handleiding voor een vruchtbare kasbodem Leen Janmaat en Bart Willems Verantwoording Deze brochure is het resultaat van samenwerking tussen biologische

Nadere informatie

Handleiding goed koolstofbeheer

Handleiding goed koolstofbeheer Handleiding goed koolstofbeheer Januari 2013 Petra Rietberg (LBI) Boki Luske (LBI) Anneloes Visser (CLM) Peter Kuikman (Alterra) Project Credits for Carbon Care wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut

Nadere informatie

Nota van Toelichting. 1 Inleiding

Nota van Toelichting. 1 Inleiding 1 Nota van Toelichting 1 Inleiding Het Besluit gebruik meststoffen (hierna: Bgm) heeft tot doel om de belasting van de bodem en het water door fosfaat- en stikstofverbindingen afkomstig uit dierlijke meststoffen,

Nadere informatie

Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu. staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012

Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu. staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012 Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012 VOORWOORD Elk najaar laat de Mestbank het nitraatresidu in de bodem meten op een gerichte selectie

Nadere informatie

Regenwormen op het melkveebedrijf Handreiking voor herkennen, benutten en managen Nick van Eekeren, Jan Bokhorst, Joachim Deru, Jan de Wit

Regenwormen op het melkveebedrijf Handreiking voor herkennen, benutten en managen Nick van Eekeren, Jan Bokhorst, Joachim Deru, Jan de Wit I N S T I T U U T Regenwormen op het melkveebedrijf Handreiking voor herkennen, benutten en managen Nick van Eekeren, Jan Bokhorst, Joachim Deru, Jan de Wit Verantwoording Deze brochure is onderdeel van

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Permacultuur. Ontwerpen met de natuur

Permacultuur. Ontwerpen met de natuur Permacultuur Ontwerpen met de natuur 1 Inhoudsopgave. Les 1: Permacultuur, ontwerpen met de natuur....5 Oorsprong van de lessenserie....5 Inleiding....6 Wat is permacultuur?...6 De achtergrond van permacultuur....6

Nadere informatie

Licht: Genoeg is meer dan veel

Licht: Genoeg is meer dan veel Licht: Genoeg is meer dan veel Leo Marcelis, Esther Meinen, Feije de Zwart, Arie de Gelder, Anne Elings Rapport GTB-1182 Referaat In de teelt van glasgroenten wordt sterk de nadruk gelegd op de bouw van

Nadere informatie

Bodemgezondheid in de biologische kasteelt

Bodemgezondheid in de biologische kasteelt Bodemgezondheid in de biologische kasteelt Deel 2: ziektewerendheid tegen bodemgebonden schimmels Willemijn Cuijpers Leen Janmaat Geert-Jan van der Burgt In Nederland vindt het meeste onderzoek voor biologische

Nadere informatie

O en ph-kcl In de praktijk kunnen laboratoria 2 verschillende analyses uitvoeren ter bepaling van de bodem-ph: De ph-h 2

O en ph-kcl In de praktijk kunnen laboratoria 2 verschillende analyses uitvoeren ter bepaling van de bodem-ph: De ph-h 2 De bodem ph Theorie B2 De ph is een maat voor de zuurtegraad van de bodem. Ze hangt af van de concentratie aan protonen (H3O + - ionen) aanwezig in de bodemoplossing: hoe meer protonen er in een bodem

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De Zaaier: Ik laat de grond zijn wie ze is Neem grond mee naar de Winterconferentie Levenskrachten waarnemen Zeewier: rijk én eenzijdig

De Zaaier: Ik laat de grond zijn wie ze is Neem grond mee naar de Winterconferentie Levenskrachten waarnemen Zeewier: rijk én eenzijdig Thema-uitgave 2014 Thema-uitgave van Dynamisch Perspectief, het ledenblad van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding De bodem ademt Fosfaatmysterie in de polder Inleven in grond Van

Nadere informatie

Een luchtwasser, wat nu?

Een luchtwasser, wat nu? Een luchtwasser, wat nu? Types Wettelijke verplichtingen Praktijkvoorbeelden Voorwoord De intensieve veehouderij in Vlaanderen is absoluut één van de belangrijkste economische landbouwsectoren. Met ongeveer

Nadere informatie

Waar leven is, zijn ook Enzymen

Waar leven is, zijn ook Enzymen Waar leven is, zijn ook Enzymen De verschillende functies van de Enzymen zijn ontelbaar veelzijdig, net zo als bij Microorganismen, maar Enzymen zijn geen Micro organismen. Het betreft hier dus geen levende

Nadere informatie

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat In uw woonkamer hangt momenteel een zogenaamde modulerende kamerthermostaat die uw nieuwe cv-ketel aanstuurt. Dit is een ander type thermostaat

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Terug naar de graswortel Een betere nutriëntenbenutting door een intensievere en diepere beworteling

Terug naar de graswortel Een betere nutriëntenbenutting door een intensievere en diepere beworteling I N S T I T U U T Terug naar de graswortel Een betere nutriëntenbenutting door een intensievere en diepere beworteling Nick van Eekeren, Joachim Deru, Herman de Boer, Bert Philipsen Verantwoording Deze

Nadere informatie

Natuurlijke Afbraak: Het is niet niks!

Natuurlijke Afbraak: Het is niet niks! SKB De Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem draagt zorg voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht die eigenaren en beheerders van percelen en terreinen nodig hebben om de kwaliteit van

Nadere informatie

Frank Verhoeven en Jet Proost. Werkboek studiegroepen melkveehouders. Samen werken. Gebaseerd op ervaringen van milieucoöperaties VEL en VANLA

Frank Verhoeven en Jet Proost. Werkboek studiegroepen melkveehouders. Samen werken. Gebaseerd op ervaringen van milieucoöperaties VEL en VANLA Werkboek studiegroepen melkveehouders Frank Verhoeven en Jet Proost Samen werken Gebaseerd op ervaringen van milieucoöperaties VEL en VANLA De eerste keer: opstart 1 colofon Inhoudsopgave pagina 7 Samen

Nadere informatie

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk?

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk? Een werkstuk van: Rob Stalpers Joni van der Ceelen Max Robben, www.havovwo.nl INHOUDSOPGAVE Titelpagina... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 De geschiedenis van Mars...4-6 De mens als

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

En de boer, hij ploegde niet meer?

En de boer, hij ploegde niet meer? En de boer, hij ploegde niet meer? Literatuurstudie naar effecten van niet kerende grondbewerking versus ploegen. Rommie van der Weide, Frans van Alebeek & Rob van den Broek Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie