INFORMATIEBOEKJE SCHOOLJAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBOEKJE SCHOOLJAAR 2015-2016"

Transcriptie

1 INFORMATIEBOEKJE LOCATIE OSS-stageafdeling SCHOOLJAAR Palestrinastraat 6a 5344 AA Oss tel fax website:

2 INHOUD 1. Voorwoord 3 2. Informatie de Sonnewijser 4 Stichting Oosterwijs REC-Vierland Medezeggenschapsraad 3. Vakanties, vrije dagen en lestijden 5 Feestdagen en vakanties Studiedagen Bijzondere schoolweken Avonden Lestijden schooldagen 4. Afwezig zijn 6 Ziek melden Beter melden Verlofaanvraag 5. Ouderbijdrage, verzekering en klachten 7 Ouderbijdrage W.A. verzekering Klachten Klachtenregeling 6. Schoolregels Gedrag 9 Gedragscode Medicatie 8. Lessen en stage 10 Bewegingsonderwijs Kluisjes Verdere benodigdheden Stage 9. Examens en vervolgopleiding 11 VCA ROC De Leijgraaf Oss / ROC Rivor Tiel 10. Personeel 11. Adressen 2

3 1 VOORWOORD Schooljaar staat voor de deur, dit betekent dat je bij ons naar school komt. Misschien ken je de Sonnewijser al of misschien is het voor jou een nieuwe school. Je bent 15 jaar of ouder en komt met een eigen verhaal deze school binnen. Net als jij, zal iedereen vanuit deze locatie op zijn of haar eigen manier de toekomst ingaan: veelal werkend of verder lerend. Schooljaar is een bijzonder jaar. De praktijklokalen worden omgebouwd tot woonhuis. In het woonhuis kun je alles doen wat je thuis ook doet. Van strijken tot klussen, van boodschappen en koken tot de kerstboom optuigen. De ene keer krijg je in het woonhuis een verplichte opdracht, de andere keer mag je bepalen wat je er gaat doen. Naast praktijkles, krijg je ook theorieles. Ook voor de theorievakken geldt: een aantal vakken moet je doen en een aantal vakken mag je kiezen, de keuzevakken. ln dit informatieboekje vind je alle belangrijke gegevens over schooltijden en vrije dagen van dit schooljaar. Ook vind je bijvoorbeeld telefoonnummers en uitleg over de schoolregels. In de schoolgids en op de website van de school (www.sonnewijser.nl) kun je nog meer informatie vinden. Ik wens je een fijn schooljaar! Theo van Kilsdonk 3

4 2 INFORMATIE DE SONNEWIJSER Stichting Oosterwijs De Sonnewijser valt onder het bestuur van Stichting Oosterwijs. Naast de Sonnewijser valt ook de Sterrenkijker (www.desterrenkijker.nl) in Oss en Uden onder dit bestuur. Stichting Oosterwijs is een dochterstichting van Stichting Oosterpoort (www.oosterpoort.org), een instelling voor jeugd- en opvoedhulp. REC-Vierland. De school is lid van REC-Vierland. Dit is een Regionaal Expertise Centrum van ongeveer 10 gelijksoortige scholen in de regio Arnhem, Nijmegen, Oss en Tiel. Medezeggenschapsraad Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad weet wat er op school gaande is en wat leerlingen, ouders en personeel bezig houdt. Of het nu gaat over zaken als ouderbijdrage, lesroosters of over de inhoud van het onderwijs: de MR heeft over al deze onderwerpen een mening en bespreekt deze met de directie en het bestuur. Wanneer jij of je ouders/verzorgers vragen, opmerkingen of suggesties hebben over de inhoud van het onderwijs, dan kun je deze altijd voorleggen aan een van de leden van de medezeggenschapsraad. Voor onze school hebben twee personeelsleden zitting in de MR. 4

5 3 VAKANTIES, VRIJE DAGEN EN LESTIJDEN Feestdagen en vakanties (geen school en ook geen stage) Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie: t/m Carnavalsvakantie: t/m Paasvakantie: t/m Meivakantie: t/m Pinksteren : Zomervakantie: t/m Studiedagen (geen school en ook geen stage) Vrijdag Maandag én (voor de meivakantie) Dinsdag (voor de meivakantie) Woensdag (voor zomervakantie) Bijzondere schoolweken (normale schooltijden) Toetsweek t/m (1 e schoolweek) Themaweek beroepen t/m Toetsweek t/m (na vakantie) Themaweek 18 en dan t/m (na toetsweek2) Toetsweek t/m Avonden Maandag minuten gesprekken Dinsdag Bedankavond stage/ouders Woensdag Open avond Maandag minuten gesprekken Dinsdag Certificaatuitreikingen Lestijden schooldagen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag uur uur uur uur uur 5

6 4 AFWEZIG ZIJN Ziek melden Schooldagen: Stagedagen: Als je ziek bent op een schooldag moet je ouder/verzorger voor 8.30u naar school bellen. Als je (ook nog) ziek bent op een stagedag moet je ouder/verzorger voor 8.30u naar school bellen én het stagebedrijf moet op de hoogte gebracht worden. Beter melden Wanneer je weer beter bent, ontvangen stagebedrijf en school graag een betermelding. Verlofaanvraag Bij hoge uitzondering kun je verlof krijgen. Voor extra verlof moeten je ouders/verzorgers een aanvraagformulier invullen. Dit formulier is bij je groepsmentor verkrijgbaar en moet worden ingeleverd bij de directeur. Je krijgt dan later te horen of het verlof wel of niet verleend wordt. 6

7 5 OUDERBIJDRAGE, VERZEKERING EN KLACHTEN Ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage voor leerlingen is voor dit schooljaar vastgesteld op 45,00. Van deze ouderbijdrage worden bijvoorbeeld de kerstviering, een sportdag en andere buitenschoolse activiteiten betaald. Het is mogelijk om in termijnen te betalen of een andere regeling te treffen, laat je ouders/verzorgers dan contact opnemen met de administratie. W.A. verzekering School heeft een collectieve leerlingen ongevallenverzekering. Dat betekent dat je tegen ongevallen op school en tijdens uitstapjes verzekerd bent. Je ouders/verzorgers moeten thuis ook een W.A. verzekering afsluiten, het is niet mogelijk een W.A.-verzekering op of met school af te sluiten. Het kan gebeuren dat er onder schooltijd schade ontstaat door jouw toedoen. De kosten van dat wat kapot is, kunnen dan worden verhaald op de W.A.-verzekering van je ouders/verzorgers. Klachten Net zoals op andere plekken in de maatschappij, komt het ook op school voor dat er klachten zijn. Gelukkig kunnen de meeste klachten op school worden besproken en afgehandeld. Iedereen die bij de school betrokken is: jijzelf, je ouders/verzorgers, je mentor, de directeur en het bestuur heeftqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq er baat bij dat klachten op tijd gezien worden. Zo kan er een oplossing worden gezocht: Spreek de juiste persoon aan. Wacht niet te lang met het signaleren van een probleem. Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe beter dat is. Wie kennis heeft van een probleem, zal erover gaan nadenken. Dat is het begin van een oplossing. Maak snel een afspraak. Geef duidelijk aan wat het probleem is. Beperk je tot hoofdzaken, vermijd details. Voorkom machtsongelijkheid. De leerkracht met wie je praat is deskundige op onderwijsgebied. Ouders/verzorgers zijn deskundige op het gebied van het opvoeden van hun kind/pupil. Bedenk mogelijke oplossingen. Het probleem stellen is één; een oplossing aandragen is twee. Voorstellen voor oplossingen kunnen het gesprek in een goede richting duwen. Maak als je er samen niet uitkomt, gebruik van een contactpersoon. Soms kunnen de emoties hoog oplopen tijdens een gesprek. Dan kan het handig zijn om samen af te spreken een neutraal, onafhankelijk persoon aanwezig te laten zijn bij het gesprek. 7

8 Houd bij wat is afgesproken. Een kort verslag van elk gesprek dat door iedereen wordt ondertekend, is wel zo handig. Je kunt elkaar dan aanspreken op de gemaakte afspraken. Klachtenregeling Wanneer een klacht niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kun je een beroep doen op de klachtenregeling: 1. Ga naar de vertrouwenspersoon. 2. Mocht het niet gelukt zijn het probleem met de vertrouwenspersoon op te lossen, dan verwijst deze door naar een landelijke klachtencommissie. 3. Het bestuur van de Sonnewijser is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (www.gcbo.nl). Als je op de website gaat kijken, kies dan voor Algemeen Bijzonder. De klachtenregeling kun je op deze website vinden. 4. Wie kunnen er klagen? - de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen - leerkrachten - leerlingen - leden van de directie - leden van het bestuur Waarover kan men klagen? - de begeleiding van leerlingen - de toepassing van strafmaatregelen - de beoordeling van leerlingen - de inrichting van de schoolorganisatie - seksuele intimidatie, discriminerend en agressief gedrag, geweld, pesten 8

9 6 SCHOOLREGELS Het is de bedoeling dat iedereen zich op school prettig voelt. Daarom zijn de volgende regels opgesteld: Fietsen en bromfietsen Deze moeten op slot in de fietsenstalling worden geplaatst. Jassen en tassen Je jas en tas hang je onder lestijd op. Als je naar praktijkles gaat, blijven ze in het theorielokaal. Te laat komen en te vroeg weggaan Je mentor bepaalt of je met of zonder geldige reden te laat bent, dit kan dus per situatie verschillen. Te laat komen of te vroeg weggaan (ook bij leswisseling) betekent dat je de tijd (dubbel) moet inhalen. Pauzes, voor en na schooltijd Je mag niet van het schoolplein af. De school is rond uur open en vanaf die tijd kun je buiten of in de aula wachten. Leswisseling Je loopt rustig door de gang en neemt de kortste weg. Mobiele telefoons/smartphones Aan het begin van de schooldag en na elke pauze moet je je telefoon inleveren bij je groepsmentor. In de pauze(s) krijg je je telefoon terug en mag je deze buiten gebruiken om te bellen. De leerlingen zijn op het plein of in de aula. Er mag niet getelefoneerd worden en muziek wordt geluisterd met koptelefoon. Wapens Wapens zijn op school verboden en worden ingenomen. Je krijgt ze niet meer terug, tevens worden je ouders/verzorgers op de hoogte gesteld. Eten en drinken Het is voor iedereen belangrijk dat je gezond eet en drinkt. Wij verwachten dan ook dat je brood en drinken meeneemt. Energie-opwekkende-drankjes, veel snoep en snacks zijn verboden. Drugs Het is bekend dat bepaalde middelen (drugs) bij de wet verboden zijn en vooral ook schadelijk zijn voor je gezondheid. Op onze school is het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn én het verhandelen van drugs strikt verboden. Dit geldt ook voor wiet, alcohol(houdende drank), medicatie anders dan voorgeschreven en overige illegale verdovende middelen. Als we vermoeden of vaststellen dat dit binnen of buiten school gebeurt, dan nemen wij de volgende maatregelen: 9

10 o de leidinggevende bespreekt het vermoeden en/of gebruik met de betrokken leerling; o de politie wordt hiervan op de hoogte gebracht en de leerling wordt waarschijnlijk meegenomen naar het bureau (zie ook de informatie van de politie hieronder). o ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gebracht en moeten een afspraak maken voor een gesprek waarbij de betrokken leerling aanwezig is. o Tot het moment van het gesprek is de leerling niet welkom op school. o Met ouders en leerling wordt een contractafspraak gemaakt. In dit contract wordt in ieder geval gezet dat deze leerling niet nog een keer eerder genoemde middelen gebruikt of erin handelt. Ook wordt hierin afgesproken dat de leerling een aantal weken langere lesdagen gaat maken. Als dit contract niet wordt nagekomen, dan start de school een verwijderingsprocedure. Drugsinformatie van de politie Softdrugs Kinderen beneden de 16 jaar: Drugs worden altijd (ongeacht de hoeveelheid) in beslag genomen, een verklaring wordt opgenomen, proces-verbaal wordt opgemaakt en de ouders worden in kennis gesteld. Kinderen tussen 16 en 17 jaar: Aantreffen van/minder dan 5 gram: verklaring wordt opgenomen, ouders worden in kennis gesteld, minderjarige wordt gevraagd afstand te doen (geen inbeslagname). Geen proces-verbaal wordt opgemaakt tenzij meerdere druggerelateerde incidenten bekend zijn. Aantreffen van meer dan 5 gram: verklaring wordt opgenomen, ouders worden in kennis gesteld, drugs wordt in beslag genomen, proces-verbaal wordt opgemaakt (aanhouding is afhankelijk van situatie en hoeveelheid). Harddrugs Aantreffen van harddrugs bij personen beneden de 18 jaar: de minderjarige wordt altijd aangehouden, drugs worden in beslag genomen, ouders worden in kennis gesteld en proces-verbaal wordt opgemaakt. 10

11 7 GEDRAG Gedragscode De Sonnewijser is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Alle leerlingen die op de Sonnewijser naar school gaan hebben problemen op een of ander gebied. Die problemen kunnen heel verschillend van aard zijn. We willen alle leerlingen helpen met het oplossen van die problemen. Daarvoor spreken we deze gedragscode af, die op sommige punten anders is dan van een reguliere school. Op onze school zijn de volwassenen de baas. Veel van onze leerlingen hebben problemen in omgang met anderen. Zij gebruiken andere regels dan de maatschappij van hen verlangt. De problemen die zij hebben zijn heel verschillend, daarom is een gedragsreglement dat voor alle leerlingen geldt moeilijk te geven. De leerlingen doen wat de leerkrachten vragen. Leerkrachten zullen de leerlingen, rekening houdend met hun problematiek, op een goede, pedagogisch verantwoorde wijze benaderen. Leerkrachten zullen leerlingen respectvol behandelen, maar er moet wel gebeuren wat de volwassene vraagt. Dit zal in eerste instantie gebeuren door leerlingen dat meerdere malen te vragen. Als leerlingen blijven weigeren om te doen wat de volwassene vraagt, zal in extreme gevallen een fysieke benadering niet uitgesloten zijn. Wel kunnen we een aantal algemeen geldende aandachtspunten noemen: - iedereen heeft een naam, bijnamen zijn niet toegestaan - je beoordeelt niemand op uiterlijk - je lacht elkaar niet uit - je scheldt niet en roddelt niet over elkaar - de enige waar je op moet letten is jezelf - je blijft van elkaar af (ook van elkaars spullen) - je laat elkaar met rust en bemoeit je niet met anderen - mishandeling, lichamelijk of geestelijk is niet toegestaan, evenals bedreigen Als je ziet, merkt of hoort dat iemand gepest wordt, besteed je geen aandacht aan de pester maar meld je het bij een volwassene. Als je goed luistert naar de ander helpt dat problemen voorkomen en oplossen. Nieuwkomers op school help je en vang je op; weet je nog hoe jij je voelde toen je voor het eerst kwam? Medicatie Veel van onze leerlingen moeten op vaste tijden medicatie innemen, misschien jij ook wel. Maak hier goede afspraken over maken met je mentor. Wanneer je geen voorgeschreven medicijnen ingenomen hebt en je daardoor niet handelbaar bent, moeten je ouders/verzorgers je ophalen van school. 11

12 8 LESSEN EN STAGE Bewegingsonderwijs Je krijgt in het eerste jaar twee uur lichamelijke oefening in de week. We maken gebruik van een sportzaal in Oss, hier gaan we met de auto naartoe. Verschillende bewegingsactiviteiten komen aan bod. Je mag sporten in de kleren die jou lekker zitten. Sportschoenen (zonder zwarte zolen) zijn ook aan te bevelen; het alternatief is blote voeten. Kluisjes Alle leerlingen kunnen op school een kluisje huren. In dit kluisje je allerlei zaken opbergen zoals bijvoorbeeld je mp3 speler, ipod, dure pennen en gymspullen. De borg van een kluisje is 10 per jaar. Dit bedrag krijg je terug als je aan het einde van het schooljaar de sleutel inlevert. Je kluisje kan (in jouw bijzijn) worden ingezien door een docent, de directeur of achterwacht. Verdere benodigdheden De school is verantwoordelijk voor de zorg van leermiddelen. Dat wil zeggen dat je van school de boeken, schriftjes, mappen etc. zult krijgen. Op school zijn ook lijm, scharen, linialen, rekenmachientjes etc. aanwezig. Zelf zorg je voor een etui met pen, potlood, gum, puntenslijper en kleurpotloden. Stage Samen gaan we op zoek naar een geschikte stageplek. We proberen een plek te zoeken die aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden. Het stagebedrijf investeert tijd om jou als stagiair zo goed mogelijk te begeleiden, heel soms krijg je een stagevergoeding. Afspraken met stagebedrijven lopen altijd via school. Het is niet de bedoeling dat ouders/verzorgers zelf contact opnemen met een bedrijf, behalve in geval van ziekte. Een stageperiode duurt in principe minimaal 6 weken en wordt pas afgesloten als er een ander stagebedrijf is gevonden. Een stage kan dus niet afgelopen zijn als er géén andere plek is. Als een stagebedrijf de stage toch wil beëindigen kan dit verschillende redenen hebben. Als school maken wij verschil tussen verwijtbare en niet verwijtbare redenen. Als een stageperiode om verwijtbare reden beëindigd wordt, krijgen je ouders een uitnodiging om op school afspraken te maken. Bij dit overleg kan ook de leerplichtambtenaar aanwezig zijn. 9 EXAMENS EN VERVOLGOPLEIDING 12

13 VCA VCA staat voor: Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers, het is een lijst waarmee bedrijven laten zien dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen. Om bij zo n bedrijf te mogen werken, heb je een pasje nodig waarmee je ook laat zien dat je deze kennis beheerst. Dit pasje krijg je door een VCA-cursus en examen op school te doen. Je kunt dan bijvoorbeeld gaan werken bij een schilders-, bouw-, reinigings-, of transportbedrijf. ROC DE LEIJGRAAF OSS en ROC RIVOR TIEL De Sonnewijser werkt samen met ROC de Leijgraaf in Oss en ROC Rivor in Tiel. Leerlingen van de Sonnewijser die dit willen, volgen een MBO-1opleiding: Entree. Ze krijgen extra begeleiding van een medewerker van de Sonnewijser. Met een Entree-opleiding haal je een diploma waarmee je een mbo-opleiding op niveau 2 kunt volgen of je stroomt uit naar de arbeidsmarkt. Wanneer je slaagt, krijg je een ROC diploma. 13

14 10 PERSONEEL Directeur: Locatiedirecteur: Groepsleerkrachten: Trajectbegeleider: Vakleerkrachten: Maatschappelijk werk: Psycholoog: Vertrouwenspersonen: Administratie: Susan van Proosdij Theo van Kilsdonk Angela Habraken Jan Jeuken Gerard de Bresser Femke van Berkel Janneke Woudenberg Debby vd Boogaard Melanie Grol Kamiel de Jager Ron de Jong Berteld Beks Sander Naus Bram van Kampen Kristel Bakker Han van Riel Kristel Bakker Hans Jansen Han van Riel Doret Verhoeven Mirjam Ottenhof 14

15 11 ADRESSEN School: Sonnewijser Stage Palestrinastraat 6a 5344 AA Oss tel fax website: Bestuur en Medezeggenschapsraad: p/a Gerrit van der Veenstraat RD Oss tel REC-Vierland: website: Tarweweg AM Nijmegen Inspectie speciaal onderwijs: tel website: Administratiekantoor Onderwijs Service Groep: Kortestraat SZ Sint-Oedenrode tel:

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om Zo gaan we met elkaar om 2014-2015 1 Beste leerling, Dit boekje leert je om een goede Lyceum-Ypenburger te worden. De sfeer op school is heel plezierig. Op kan veel. Leerlingen mógen een heleboel, maar

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool

Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool Doe het zo en t gaat goed! Let op, echt, dit moet! En dit mag echt niet! DE INHOUD 1. Informatie... 2 1.1 Schoolregels zijn spelregels

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Schoolgids Rebound 2013-2014

Schoolgids Rebound 2013-2014 Schoolgids Rebound 2013-2014 Welkom Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Welkom... 3 Wat is Rebound?... 4 Hoe bereik je Rebound?... 5 Lesrooster... 8 Beoordeling schoolactiviteiten... 8 Equip... 8 Pauze...

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND SCHOOL GIDS VSO DE GLIND 2014 2015 Inhoud Voorwoord 3 1 De J.H. Donnerschool 4 2 Waar de school voor staat 6 Missie 6 Uitgangspunten 6 Prioriteiten 6 3 De organisatie van onze school 7 Afdeling SO 8 Afdeling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie