INFORMATIEBOEKJE SCHOOLJAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBOEKJE SCHOOLJAAR 2015-2016"

Transcriptie

1 INFORMATIEBOEKJE LOCATIE OSS-stageafdeling SCHOOLJAAR Palestrinastraat 6a 5344 AA Oss tel fax website:

2 INHOUD 1. Voorwoord 3 2. Informatie de Sonnewijser 4 Stichting Oosterwijs REC-Vierland Medezeggenschapsraad 3. Vakanties, vrije dagen en lestijden 5 Feestdagen en vakanties Studiedagen Bijzondere schoolweken Avonden Lestijden schooldagen 4. Afwezig zijn 6 Ziek melden Beter melden Verlofaanvraag 5. Ouderbijdrage, verzekering en klachten 7 Ouderbijdrage W.A. verzekering Klachten Klachtenregeling 6. Schoolregels Gedrag 9 Gedragscode Medicatie 8. Lessen en stage 10 Bewegingsonderwijs Kluisjes Verdere benodigdheden Stage 9. Examens en vervolgopleiding 11 VCA ROC De Leijgraaf Oss / ROC Rivor Tiel 10. Personeel 11. Adressen 2

3 1 VOORWOORD Schooljaar staat voor de deur, dit betekent dat je bij ons naar school komt. Misschien ken je de Sonnewijser al of misschien is het voor jou een nieuwe school. Je bent 15 jaar of ouder en komt met een eigen verhaal deze school binnen. Net als jij, zal iedereen vanuit deze locatie op zijn of haar eigen manier de toekomst ingaan: veelal werkend of verder lerend. Schooljaar is een bijzonder jaar. De praktijklokalen worden omgebouwd tot woonhuis. In het woonhuis kun je alles doen wat je thuis ook doet. Van strijken tot klussen, van boodschappen en koken tot de kerstboom optuigen. De ene keer krijg je in het woonhuis een verplichte opdracht, de andere keer mag je bepalen wat je er gaat doen. Naast praktijkles, krijg je ook theorieles. Ook voor de theorievakken geldt: een aantal vakken moet je doen en een aantal vakken mag je kiezen, de keuzevakken. ln dit informatieboekje vind je alle belangrijke gegevens over schooltijden en vrije dagen van dit schooljaar. Ook vind je bijvoorbeeld telefoonnummers en uitleg over de schoolregels. In de schoolgids en op de website van de school (www.sonnewijser.nl) kun je nog meer informatie vinden. Ik wens je een fijn schooljaar! Theo van Kilsdonk 3

4 2 INFORMATIE DE SONNEWIJSER Stichting Oosterwijs De Sonnewijser valt onder het bestuur van Stichting Oosterwijs. Naast de Sonnewijser valt ook de Sterrenkijker (www.desterrenkijker.nl) in Oss en Uden onder dit bestuur. Stichting Oosterwijs is een dochterstichting van Stichting Oosterpoort (www.oosterpoort.org), een instelling voor jeugd- en opvoedhulp. REC-Vierland. De school is lid van REC-Vierland. Dit is een Regionaal Expertise Centrum van ongeveer 10 gelijksoortige scholen in de regio Arnhem, Nijmegen, Oss en Tiel. Medezeggenschapsraad Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad weet wat er op school gaande is en wat leerlingen, ouders en personeel bezig houdt. Of het nu gaat over zaken als ouderbijdrage, lesroosters of over de inhoud van het onderwijs: de MR heeft over al deze onderwerpen een mening en bespreekt deze met de directie en het bestuur. Wanneer jij of je ouders/verzorgers vragen, opmerkingen of suggesties hebben over de inhoud van het onderwijs, dan kun je deze altijd voorleggen aan een van de leden van de medezeggenschapsraad. Voor onze school hebben twee personeelsleden zitting in de MR. 4

5 3 VAKANTIES, VRIJE DAGEN EN LESTIJDEN Feestdagen en vakanties (geen school en ook geen stage) Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie: t/m Carnavalsvakantie: t/m Paasvakantie: t/m Meivakantie: t/m Pinksteren : Zomervakantie: t/m Studiedagen (geen school en ook geen stage) Vrijdag Maandag én (voor de meivakantie) Dinsdag (voor de meivakantie) Woensdag (voor zomervakantie) Bijzondere schoolweken (normale schooltijden) Toetsweek t/m (1 e schoolweek) Themaweek beroepen t/m Toetsweek t/m (na vakantie) Themaweek 18 en dan t/m (na toetsweek2) Toetsweek t/m Avonden Maandag minuten gesprekken Dinsdag Bedankavond stage/ouders Woensdag Open avond Maandag minuten gesprekken Dinsdag Certificaatuitreikingen Lestijden schooldagen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag uur uur uur uur uur 5

6 4 AFWEZIG ZIJN Ziek melden Schooldagen: Stagedagen: Als je ziek bent op een schooldag moet je ouder/verzorger voor 8.30u naar school bellen. Als je (ook nog) ziek bent op een stagedag moet je ouder/verzorger voor 8.30u naar school bellen én het stagebedrijf moet op de hoogte gebracht worden. Beter melden Wanneer je weer beter bent, ontvangen stagebedrijf en school graag een betermelding. Verlofaanvraag Bij hoge uitzondering kun je verlof krijgen. Voor extra verlof moeten je ouders/verzorgers een aanvraagformulier invullen. Dit formulier is bij je groepsmentor verkrijgbaar en moet worden ingeleverd bij de directeur. Je krijgt dan later te horen of het verlof wel of niet verleend wordt. 6

7 5 OUDERBIJDRAGE, VERZEKERING EN KLACHTEN Ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage voor leerlingen is voor dit schooljaar vastgesteld op 45,00. Van deze ouderbijdrage worden bijvoorbeeld de kerstviering, een sportdag en andere buitenschoolse activiteiten betaald. Het is mogelijk om in termijnen te betalen of een andere regeling te treffen, laat je ouders/verzorgers dan contact opnemen met de administratie. W.A. verzekering School heeft een collectieve leerlingen ongevallenverzekering. Dat betekent dat je tegen ongevallen op school en tijdens uitstapjes verzekerd bent. Je ouders/verzorgers moeten thuis ook een W.A. verzekering afsluiten, het is niet mogelijk een W.A.-verzekering op of met school af te sluiten. Het kan gebeuren dat er onder schooltijd schade ontstaat door jouw toedoen. De kosten van dat wat kapot is, kunnen dan worden verhaald op de W.A.-verzekering van je ouders/verzorgers. Klachten Net zoals op andere plekken in de maatschappij, komt het ook op school voor dat er klachten zijn. Gelukkig kunnen de meeste klachten op school worden besproken en afgehandeld. Iedereen die bij de school betrokken is: jijzelf, je ouders/verzorgers, je mentor, de directeur en het bestuur heeftqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq er baat bij dat klachten op tijd gezien worden. Zo kan er een oplossing worden gezocht: Spreek de juiste persoon aan. Wacht niet te lang met het signaleren van een probleem. Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe beter dat is. Wie kennis heeft van een probleem, zal erover gaan nadenken. Dat is het begin van een oplossing. Maak snel een afspraak. Geef duidelijk aan wat het probleem is. Beperk je tot hoofdzaken, vermijd details. Voorkom machtsongelijkheid. De leerkracht met wie je praat is deskundige op onderwijsgebied. Ouders/verzorgers zijn deskundige op het gebied van het opvoeden van hun kind/pupil. Bedenk mogelijke oplossingen. Het probleem stellen is één; een oplossing aandragen is twee. Voorstellen voor oplossingen kunnen het gesprek in een goede richting duwen. Maak als je er samen niet uitkomt, gebruik van een contactpersoon. Soms kunnen de emoties hoog oplopen tijdens een gesprek. Dan kan het handig zijn om samen af te spreken een neutraal, onafhankelijk persoon aanwezig te laten zijn bij het gesprek. 7

8 Houd bij wat is afgesproken. Een kort verslag van elk gesprek dat door iedereen wordt ondertekend, is wel zo handig. Je kunt elkaar dan aanspreken op de gemaakte afspraken. Klachtenregeling Wanneer een klacht niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kun je een beroep doen op de klachtenregeling: 1. Ga naar de vertrouwenspersoon. 2. Mocht het niet gelukt zijn het probleem met de vertrouwenspersoon op te lossen, dan verwijst deze door naar een landelijke klachtencommissie. 3. Het bestuur van de Sonnewijser is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (www.gcbo.nl). Als je op de website gaat kijken, kies dan voor Algemeen Bijzonder. De klachtenregeling kun je op deze website vinden. 4. Wie kunnen er klagen? - de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen - leerkrachten - leerlingen - leden van de directie - leden van het bestuur Waarover kan men klagen? - de begeleiding van leerlingen - de toepassing van strafmaatregelen - de beoordeling van leerlingen - de inrichting van de schoolorganisatie - seksuele intimidatie, discriminerend en agressief gedrag, geweld, pesten 8

9 6 SCHOOLREGELS Het is de bedoeling dat iedereen zich op school prettig voelt. Daarom zijn de volgende regels opgesteld: Fietsen en bromfietsen Deze moeten op slot in de fietsenstalling worden geplaatst. Jassen en tassen Je jas en tas hang je onder lestijd op. Als je naar praktijkles gaat, blijven ze in het theorielokaal. Te laat komen en te vroeg weggaan Je mentor bepaalt of je met of zonder geldige reden te laat bent, dit kan dus per situatie verschillen. Te laat komen of te vroeg weggaan (ook bij leswisseling) betekent dat je de tijd (dubbel) moet inhalen. Pauzes, voor en na schooltijd Je mag niet van het schoolplein af. De school is rond uur open en vanaf die tijd kun je buiten of in de aula wachten. Leswisseling Je loopt rustig door de gang en neemt de kortste weg. Mobiele telefoons/smartphones Aan het begin van de schooldag en na elke pauze moet je je telefoon inleveren bij je groepsmentor. In de pauze(s) krijg je je telefoon terug en mag je deze buiten gebruiken om te bellen. De leerlingen zijn op het plein of in de aula. Er mag niet getelefoneerd worden en muziek wordt geluisterd met koptelefoon. Wapens Wapens zijn op school verboden en worden ingenomen. Je krijgt ze niet meer terug, tevens worden je ouders/verzorgers op de hoogte gesteld. Eten en drinken Het is voor iedereen belangrijk dat je gezond eet en drinkt. Wij verwachten dan ook dat je brood en drinken meeneemt. Energie-opwekkende-drankjes, veel snoep en snacks zijn verboden. Drugs Het is bekend dat bepaalde middelen (drugs) bij de wet verboden zijn en vooral ook schadelijk zijn voor je gezondheid. Op onze school is het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn én het verhandelen van drugs strikt verboden. Dit geldt ook voor wiet, alcohol(houdende drank), medicatie anders dan voorgeschreven en overige illegale verdovende middelen. Als we vermoeden of vaststellen dat dit binnen of buiten school gebeurt, dan nemen wij de volgende maatregelen: 9

10 o de leidinggevende bespreekt het vermoeden en/of gebruik met de betrokken leerling; o de politie wordt hiervan op de hoogte gebracht en de leerling wordt waarschijnlijk meegenomen naar het bureau (zie ook de informatie van de politie hieronder). o ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gebracht en moeten een afspraak maken voor een gesprek waarbij de betrokken leerling aanwezig is. o Tot het moment van het gesprek is de leerling niet welkom op school. o Met ouders en leerling wordt een contractafspraak gemaakt. In dit contract wordt in ieder geval gezet dat deze leerling niet nog een keer eerder genoemde middelen gebruikt of erin handelt. Ook wordt hierin afgesproken dat de leerling een aantal weken langere lesdagen gaat maken. Als dit contract niet wordt nagekomen, dan start de school een verwijderingsprocedure. Drugsinformatie van de politie Softdrugs Kinderen beneden de 16 jaar: Drugs worden altijd (ongeacht de hoeveelheid) in beslag genomen, een verklaring wordt opgenomen, proces-verbaal wordt opgemaakt en de ouders worden in kennis gesteld. Kinderen tussen 16 en 17 jaar: Aantreffen van/minder dan 5 gram: verklaring wordt opgenomen, ouders worden in kennis gesteld, minderjarige wordt gevraagd afstand te doen (geen inbeslagname). Geen proces-verbaal wordt opgemaakt tenzij meerdere druggerelateerde incidenten bekend zijn. Aantreffen van meer dan 5 gram: verklaring wordt opgenomen, ouders worden in kennis gesteld, drugs wordt in beslag genomen, proces-verbaal wordt opgemaakt (aanhouding is afhankelijk van situatie en hoeveelheid). Harddrugs Aantreffen van harddrugs bij personen beneden de 18 jaar: de minderjarige wordt altijd aangehouden, drugs worden in beslag genomen, ouders worden in kennis gesteld en proces-verbaal wordt opgemaakt. 10

11 7 GEDRAG Gedragscode De Sonnewijser is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Alle leerlingen die op de Sonnewijser naar school gaan hebben problemen op een of ander gebied. Die problemen kunnen heel verschillend van aard zijn. We willen alle leerlingen helpen met het oplossen van die problemen. Daarvoor spreken we deze gedragscode af, die op sommige punten anders is dan van een reguliere school. Op onze school zijn de volwassenen de baas. Veel van onze leerlingen hebben problemen in omgang met anderen. Zij gebruiken andere regels dan de maatschappij van hen verlangt. De problemen die zij hebben zijn heel verschillend, daarom is een gedragsreglement dat voor alle leerlingen geldt moeilijk te geven. De leerlingen doen wat de leerkrachten vragen. Leerkrachten zullen de leerlingen, rekening houdend met hun problematiek, op een goede, pedagogisch verantwoorde wijze benaderen. Leerkrachten zullen leerlingen respectvol behandelen, maar er moet wel gebeuren wat de volwassene vraagt. Dit zal in eerste instantie gebeuren door leerlingen dat meerdere malen te vragen. Als leerlingen blijven weigeren om te doen wat de volwassene vraagt, zal in extreme gevallen een fysieke benadering niet uitgesloten zijn. Wel kunnen we een aantal algemeen geldende aandachtspunten noemen: - iedereen heeft een naam, bijnamen zijn niet toegestaan - je beoordeelt niemand op uiterlijk - je lacht elkaar niet uit - je scheldt niet en roddelt niet over elkaar - de enige waar je op moet letten is jezelf - je blijft van elkaar af (ook van elkaars spullen) - je laat elkaar met rust en bemoeit je niet met anderen - mishandeling, lichamelijk of geestelijk is niet toegestaan, evenals bedreigen Als je ziet, merkt of hoort dat iemand gepest wordt, besteed je geen aandacht aan de pester maar meld je het bij een volwassene. Als je goed luistert naar de ander helpt dat problemen voorkomen en oplossen. Nieuwkomers op school help je en vang je op; weet je nog hoe jij je voelde toen je voor het eerst kwam? Medicatie Veel van onze leerlingen moeten op vaste tijden medicatie innemen, misschien jij ook wel. Maak hier goede afspraken over maken met je mentor. Wanneer je geen voorgeschreven medicijnen ingenomen hebt en je daardoor niet handelbaar bent, moeten je ouders/verzorgers je ophalen van school. 11

12 8 LESSEN EN STAGE Bewegingsonderwijs Je krijgt in het eerste jaar twee uur lichamelijke oefening in de week. We maken gebruik van een sportzaal in Oss, hier gaan we met de auto naartoe. Verschillende bewegingsactiviteiten komen aan bod. Je mag sporten in de kleren die jou lekker zitten. Sportschoenen (zonder zwarte zolen) zijn ook aan te bevelen; het alternatief is blote voeten. Kluisjes Alle leerlingen kunnen op school een kluisje huren. In dit kluisje je allerlei zaken opbergen zoals bijvoorbeeld je mp3 speler, ipod, dure pennen en gymspullen. De borg van een kluisje is 10 per jaar. Dit bedrag krijg je terug als je aan het einde van het schooljaar de sleutel inlevert. Je kluisje kan (in jouw bijzijn) worden ingezien door een docent, de directeur of achterwacht. Verdere benodigdheden De school is verantwoordelijk voor de zorg van leermiddelen. Dat wil zeggen dat je van school de boeken, schriftjes, mappen etc. zult krijgen. Op school zijn ook lijm, scharen, linialen, rekenmachientjes etc. aanwezig. Zelf zorg je voor een etui met pen, potlood, gum, puntenslijper en kleurpotloden. Stage Samen gaan we op zoek naar een geschikte stageplek. We proberen een plek te zoeken die aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden. Het stagebedrijf investeert tijd om jou als stagiair zo goed mogelijk te begeleiden, heel soms krijg je een stagevergoeding. Afspraken met stagebedrijven lopen altijd via school. Het is niet de bedoeling dat ouders/verzorgers zelf contact opnemen met een bedrijf, behalve in geval van ziekte. Een stageperiode duurt in principe minimaal 6 weken en wordt pas afgesloten als er een ander stagebedrijf is gevonden. Een stage kan dus niet afgelopen zijn als er géén andere plek is. Als een stagebedrijf de stage toch wil beëindigen kan dit verschillende redenen hebben. Als school maken wij verschil tussen verwijtbare en niet verwijtbare redenen. Als een stageperiode om verwijtbare reden beëindigd wordt, krijgen je ouders een uitnodiging om op school afspraken te maken. Bij dit overleg kan ook de leerplichtambtenaar aanwezig zijn. 9 EXAMENS EN VERVOLGOPLEIDING 12

13 VCA VCA staat voor: Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers, het is een lijst waarmee bedrijven laten zien dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen. Om bij zo n bedrijf te mogen werken, heb je een pasje nodig waarmee je ook laat zien dat je deze kennis beheerst. Dit pasje krijg je door een VCA-cursus en examen op school te doen. Je kunt dan bijvoorbeeld gaan werken bij een schilders-, bouw-, reinigings-, of transportbedrijf. ROC DE LEIJGRAAF OSS en ROC RIVOR TIEL De Sonnewijser werkt samen met ROC de Leijgraaf in Oss en ROC Rivor in Tiel. Leerlingen van de Sonnewijser die dit willen, volgen een MBO-1opleiding: Entree. Ze krijgen extra begeleiding van een medewerker van de Sonnewijser. Met een Entree-opleiding haal je een diploma waarmee je een mbo-opleiding op niveau 2 kunt volgen of je stroomt uit naar de arbeidsmarkt. Wanneer je slaagt, krijg je een ROC diploma. 13

14 10 PERSONEEL Directeur: Locatiedirecteur: Groepsleerkrachten: Trajectbegeleider: Vakleerkrachten: Maatschappelijk werk: Psycholoog: Vertrouwenspersonen: Administratie: Susan van Proosdij Theo van Kilsdonk Angela Habraken Jan Jeuken Gerard de Bresser Femke van Berkel Janneke Woudenberg Debby vd Boogaard Melanie Grol Kamiel de Jager Ron de Jong Berteld Beks Sander Naus Bram van Kampen Kristel Bakker Han van Riel Kristel Bakker Hans Jansen Han van Riel Doret Verhoeven Mirjam Ottenhof 14

15 11 ADRESSEN School: Sonnewijser Stage Palestrinastraat 6a 5344 AA Oss tel fax website: Bestuur en Medezeggenschapsraad: p/a Gerrit van der Veenstraat RD Oss tel REC-Vierland: website: Tarweweg AM Nijmegen Inspectie speciaal onderwijs: tel website: Administratiekantoor Onderwijs Service Groep: Kortestraat SZ Sint-Oedenrode tel:

INFORMATIEBOEKJE SCHOOLJAAR 2012-2013

INFORMATIEBOEKJE SCHOOLJAAR 2012-2013 INFORMATIEBOEKJE LOCATIE OSS SCHOOLJAAR 2012-2013 Palestrinastraat 6a 5344 AA Oss tel. 0412-625544 fax. 0412-632667 e-mail: info@sonnewijser.nl website: www.sonnewijser.nl 1. VOORWOORD... 3 1.1 Stichting

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE SCHOOLJAAR 2011-2012

INFORMATIEBOEKJE SCHOOLJAAR 2011-2012 INFORMATIEBOEKJE LOCATIE OSS SCHOOLJAAR 2011-2012 Palestrinastraat 6a 5344 AA Oss tel. 0412-625544 fax. 0412-632667 e-mail: info@sonnewijser.nl website: www.sonnewijser.nl 1. VOORWOORD... 3 1.1 Stichting

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE SCHOOLJAAR 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE SCHOOLJAAR 2014-2015 INFORMATIEBOEKJE LOCATIE OSS SCHOOLJAAR 2014-2015 Gerrit v.d. Veenstraat 24 5348 RD Oss tel. 0412-626300 fax. 0412 450210 e-mail: info@sonnewijser.nl website: www.sonnewijser.nl 1. VOORWOORD... 3 1.1 Stichting

Nadere informatie

SCHOOLJAAR

SCHOOLJAAR INFORMATIEBOEKJE LOCATIE OSS-stageafdeling SCHOOLJAAR 2016-2017 Palestrinastraat 6a 5344 AA Oss tel. 0412-625544 e-mail: stage@sonnewijser.nl website: www.sonnewijser.nl INHOUD 1. Voorwoord 3 2. Kalender

Nadere informatie

INHOUD. Locatie Gerrit van der Veenstraat Oss 2

INHOUD. Locatie Gerrit van der Veenstraat Oss 2 INHOUD 1. Voorwoord 3 2. Informatie de Sonnewijser 4 Stichting Oosterwijs Medezeggenschapsraad 3. Vakanties, vrije dagen en lestijden 5 Feestdagen en vakanties Lestijden en pauzes 4. Afwezig zijn 6 Ziek

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE SCHOOLJAAR 2013-2014

INFORMATIEBOEKJE SCHOOLJAAR 2013-2014 INFORMATIEBOEKJE LOCATIE OSS SCHOOLJAAR 2013-2014 Gerrit v.d. Veenstraat 24 5348 RD Oss tel. 0412-626300 fax. 0412-450210 e-mail: info@sonnewijser.nl website: www.sonnewijser.nl 1. VOORWOORD... 3 1.1 Stichting

Nadere informatie

INHOUD. Locatie Gerrit van der Veenstraat Oss 2

INHOUD. Locatie Gerrit van der Veenstraat Oss 2 INHOUD 1. Voorwoord 3 2. Vakanties, vrije dagen en lestijden 4 Feestdagen en vakanties Lestijden en pauzes 3. Afwezig zijn 5 Ziek melden Beter melden Verlofaanvraag 4. Ouderbijdrage en verzekering 6 Ouderbijdrage

Nadere informatie

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl)

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) Juli 2014 De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) In dit boekje staat de volgende informatie: De mensen die op school werken blz. 3 t/m 12 Een plattegrond van de

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE SCHOOLJAAR 2015-2016

INFORMATIEBOEKJE SCHOOLJAAR 2015-2016 INFORMATIEBOEKJE LOCATIE TIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jacob Cremerstraat 1 4001 XM Tiel tel: 0344-627042 e-mail: info@sonnewijser.nl website: www.sonnewijser.nl 1. VOORWOORD 1.1 Stichting Oosterwijs De Sonnewijser

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2017-2018 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2017-2018. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes, blad 1 van 13 Beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op Calvijn, vestiging Meerpaal. Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een nieuwe school!!! Best wel spannend en een beetje eng. Je bent

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw brugklasboekje Schooljaar 2017-2018 Beste brugklassers, Op maandag 4 september is de vakantie al weer afgelopen en begint voor jullie een nieuwe toekomst op de Bonifatius mavo. We hopen dat jullie je hier

Nadere informatie

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan Inhoudsopgave Huisregels blz. 2 Voordat de les begint 2 Het rooster en dagrooster / Kom je te laat 3 Absentie en verlof 4 Tijdens

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE voor leerlingen

INFORMATIEBOEKJE voor leerlingen INFORMATIEBOEKJE voor leerlingen schooljaar 2013-2014 Inleiding In dit boekje staat informatie over het schoolgebouw en staan de afspraken die in de school en op het terrein van de school gelden. In de

Nadere informatie

EXAMENBOEK BASIS 2016

EXAMENBOEK BASIS 2016 EXAMENBOEK BASIS 2016 Aan de leerlingen van klas 4. In dit boekje vinden jullie, op datum, informatie over alles wat te maken heeft met het Centraal Examen en de afronding daarvan tot en met de diploma-uitreiking.

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te vertellen voor jullie zomervakantie echt gaat beginnen.

De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te vertellen voor jullie zomervakantie echt gaat beginnen. afdeling (H)TL Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, Maandag 24 augustus is het zover. Jullie gaan dan starten op een nieuwe school: het Gemini College. In dit boekje vinden jullie informatie die

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Leren en werken voor je toekomst

Leren en werken voor je toekomst ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL minigids_altra NOORD_ZUIDOOST.indd 1 09-08-16 10:40 Beste leerling, welkom bij Altra College! We zijn blij dat je er bent. Bij

Nadere informatie

even bijtanken Doorstart

even bijtanken Doorstart Doorstart even bijtanken Welkom bij schakelopvang De Doorstart Waarom naar De Doorstart? Je bent nog (partieel) leerplichtig maar het kan zijn dat het niet zo lekker loopt op school. Misschien doordat

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

VSO. Het Lingewaal College. Informatieboekje voor leerlingen. Merwedekanaal 8A 4206 BC Gorinchem Vestigingsnummer: 01UC-19

VSO. Het Lingewaal College. Informatieboekje voor leerlingen. Merwedekanaal 8A 4206 BC Gorinchem Vestigingsnummer: 01UC-19 Informatieboekje voor leerlingen Het Lingewaal College VSO Merwedekanaal 8A 4206 BC Gorinchem Vestigingsnummer: 01UC-19 Informatieboekje voor leerlingen van het Lingewaal College 2015-2016 1 Beste leerling,

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

Je toekomst maak je met Altra

Je toekomst maak je met Altra 2017-2018 ALTRA COLLEGE WATERLAND Je toekomst maak je met Altra WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College Waterland! Altra College Waterland is een school met kleine klassen en veel individuele

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs STAGE 2015 2016 Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Uw zoon /dochter/pupil begint na de zomervakantie in de derde klas. Dat

Nadere informatie

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen.

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen. Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 Geldermalsen, 17 juni 2015 Betreft : belangrijke informatie voor schooljaar 2015-2016 Kenmerk : 15.333/bri-oud/VLI/ksl-sol Geachte ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016 Bredero Mavo Brugklas informatieboekje 2015-2016 bbbbbbbbrbbbbbbrugklad informatieboekje 2015-2016 Voorwoord Welkom nieuwe leerling! Eindelijk is dan zover: je gaat naar de middelbare school. En nog wel

Nadere informatie

Informatieboekje Continurooster

Informatieboekje Continurooster Cbs De Bolster Informatieboekje Continurooster 2015-2016 1 1. Voorwoord Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt het continurooster ingevoerd op onze school. Dit betekent dat de kinderen overblijven

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan INFORMATIE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2017-2018 Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 5 september 2017 tot en met Vrijdag 8 september 2017 Voor onze nieuwe eersteklassers

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Welkom Esdal College Oosterhesselen

Welkom Esdal College Oosterhesselen Welkom Esdal College Oosterhesselen Beste jongens en meisjes, Het schooljaar in groep 8 is bijna voorbij en dan komt de vakantie. Toch kijken we even vooruit naar het nieuwe schooljaar. De eerste kennismakingsmiddag

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Jouw wereld Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Dagelijks gebruiken we ons Heister- en Essenpasgebouw met verschillende mensen. Om dit drukke verkeer op een goede manier te laten verlopen,

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

INFO VOOR NIEUWE LEERLINGEN MIDDELBURG

INFO VOOR NIEUWE LEERLINGEN MIDDELBURG INFO VOOR NIEUWE LEERLINGEN MIDDELBURG Hallo jongens en meisjes, 2 Naar een nieuwe school gaan is leuk, maar er verandert heel wat voor je. We kunnen ons best voorstellen dat je nog veel vragen hebt en

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag CONTRACT OVERBLIJFREGLEMENT Ds. D.A. van den Boschschool Gegevens ouders / verzorgers Naam leerling: Groep: Bijzonderheden ( allergie, medicatie ): Achternaam Voorletters Relatie Telefoonnummer Mobiel

Nadere informatie

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam 1 / 6 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gedragsregels.. 3 1.1 Basis Huisregels 3 1.2 Schoolwacht 4 1.3 Corvee.. 4 1.4 Leswisselingen. 4 2. Veiligheid.. 4 2.1

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

augustus 2017 maandag Kalendermaand Kalenderjaar Eerste dag van de week

augustus 2017 maandag Kalendermaand Kalenderjaar Eerste dag van de week augustus 20 maandag 31 31 01 02 03 04 05 06 32 07 08 09 10 11 12 13 21 augustus: 1e schooldag, start les om 8:30 uur 21 t/m 25 augustus: verzamelstaat invullen en zo vlug mogelijk weer inleveren bij groepsleerkracht

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7 inhoudsopgave: Aanmelden:... 4 Afmelden:... 5 Aanwezigheidsregistratie:... 5 Aanmeldingsformulier:... 5 Kosten TSO... 6 Betaling... 7 Pedagogische visie van het overblijven... 8 Overblijfhulpen:... 9 Overblijfcoördinator:...

Nadere informatie

Alles uit de kast voor een diploma!

Alles uit de kast voor een diploma! 2017-2018 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN REGELS EN RICHTLIJNEN Een woord vooraf Om een school als de onze, met drie gebouwen, zo n 2300 leerlingen, 200 docenten en 40 leden van het ondersteunend personeel, goed te laten functioneren, hebben we

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Tessenderlandt. Puberbrein als innovatiekans. Project puberbrein Kompas

Tessenderlandt. Puberbrein als innovatiekans. Project puberbrein Kompas Tessenderlandt Puberbrein als innovatiekans Project puberbrein Kompas Product presentatie Kompas Van PSL naar activerend onderwijs. Kompas heeft in de loop der jaren het bestaande stage programma omgebouwd

Nadere informatie

De administratie meldt het in Magister. De mentor praat met je. Magister. De teamleider geeft het door aan de leerplichtambtenaar.

De administratie meldt het in Magister. De mentor praat met je. Magister. De teamleider geeft het door aan de leerplichtambtenaar. TE LAAT Je komt te laat met een geldige De conciërge meldt het in Magister. Jouw ouder/verzorger belt de reden. administratie 035-6950172. zonder geldige reden Je komt te laat zonder geldige reden. Je

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2016-2017 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Het wordt een bijzonder schooljaar 2016-2017 want de eerste lichting 6 vwo leerlingen doet eindexamen. Dat is best spannend. Wij hebben er vertrouwen

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli Betreft: informatie schooljaar

Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli Betreft: informatie schooljaar Aan alle leerlingen van het VHBO Maastricht en hun ouder(s)/verzorger(s) Maastricht, juli 2017 Betreft: informatie schooljaar 2017-2018 Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), Met nog een groot deel

Nadere informatie

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk Huisregels Kijkduin In deze huisregels staan belangrijke afspraken over de manier waarop we op het Maris College met elkaar omgaan en hoe we een ordelijk en veilig schoolklimaat kunnen houden. 1.Respect

Nadere informatie