1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN"

Transcriptie

1 1 REISBIJSTAND 1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN De prestaties die in 2.1 worden gewaarborgd zijn van toepassing in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde tijdens een verplaatsing naar aanleiding van een verzekerde reis Vervoer/repatriëring van de zieke of de gewonde Onze prestaties zijn in geen geval een vervanging voor de interventies van de openbare hulpdiensten, vooral niet in noodgevallen. Wanneer u tijdens een verplaatsing ziek of gewond bent, moet u eerst een beroep doen op de plaatselijke eerste hulp (ziekenwagen, ziekenhuis, arts, ) en ons vervolgens de gegevens melden van de dokter die u behandelt. Zodra wij op de hoogte zijn gebracht, nemen wij contact op met deze dokter. Zonder voorafgaand medisch contact kunnen wij u niet vervoeren. Aan de hand van dit contact worden de beslissingen genomen over de meest geschikte handelwijze. Indien u dit wenst, kunnen wij u uitleggen wat de plaatselijke dokter u heeft verteld. Op uw uitdrukkelijke aanvraag kunnen wij een derde die u ons zal aanduiden, inlichten over uw medische situatie. Als de dokter die u ter plaatse verzorgt uw vervoer/repatriëring voorschrijft naar uw woonplaats of uw transfer van het ene ziekenhuis naar het andere, passen wij de volgende regels toe: - elk vervoer/repatriëring om medische redenen en gewaarborgd door de overeenkomst moet vooraf het akkoord van onze medische dienst krijgen. Het medische attest van de dokter die u ter plaatse behandelt, is op zich niet voldoende. - zodra onze dokters beslist hebben om u te vervoeren of te repatriëren, wordt een datum overeengekomen, evenals de wijze van vervoer en een eventuele medische begeleiding. Wij organiseren en betalen het vervoer vanaf de instelling waar u zich bevindt. - het vervoer/de repatriëring verloopt volgens de beslissingen die onze dokters nemen via: speciale ziekenhuisvlucht helikopter vliegtuig slaaptrein 1e klasse trein

2 ziekenwagen lichte ziekenwagen taxi - dit vervoer gebeurt volgens de beslissingen genomen door onze dokters en desgevallend onder constante medische of paramedische begeleiding tot aan uw woonplaats of een ziekenhuisinstelling dicht bij uw woonplaats waar een plaats voor u zal gereserveerd worden. - alleen uw medisch belang en het respect van de geldende gezondheidsnormen worden in aanmerking genomen bij de beslissing om het vervoer te stoppen, en bij de keuze van het vervoermiddel en de eventuele plaats van ziekenhuisopname. - de informatie van lokale dokters of uw gebruikelijke behandelende dokter kunnen van essentieel belang zijn en helpen ons de beste beslissing te nemen. In dit verband is uitdrukkelijk overeengekomen dat de uiteindelijke beslissing met het oog op uw medisch belang door onze artsen wordt genomen om elk conflict met medische autoriteiten te vermijden. - in geval u weigert onze beslissing te volgen, ontlast u ons bovendien expliciet van alle verantwoordelijkheid, met name in het geval van een terugkeer op eigen kracht of bij een verergering van uw gezondheidstoestand. - afwijkend van hoofdstuk 4 Uitsluitingen en beperkingen, kan Europe Assistance in het kader van een orgaantransplantatie op uw verzoek en op uw verantwoordelijkheid en indien het tijdsbestek het toelaat, de terugkeer naar het ziekenhuis voor een transplantatie organiseren en ten laste nemen, en dit voor de donor van de orgaantransplantatie, één meereizend reisgezel en de begeleidende minderjarige kinderen van de donor. Dezelfde afwijking geldt indien u opgeroepen wordt als lid van een assisenjury terwijl u op verplaatsing bent voor een verzekerde reis Begeleiding van de zieke of de gewonde Wanneer wij u om medische reden vervoeren, regelen en betalen wij de terugkeer van een andere verzekerde die met u meereist om u tot op uw bestemming te vergezellen Opsporingskosten Wij betalen de kosten voor opsporing indien de verzekerden verdwaald zijn aan land of op zee binnen de territoriale wateren op voorwaarde dat de opsporing het gevolg is van een beslissing van de bevoegde plaatselijke overheden of de officiële reddings-organisaties. Behalve de originele factuur dient u ons ook een attest te bezorgen van de plaatselijke overheden of van de reddingsorganisaties. Wij betalen de opsporingskosten tot een bedrag van maximaal voor alle verzekerden samen.

3 Wij waarborgen deze kosten na tussenkomst van uw sociale zekerheid. Deze prestatie kan niet worden gecumuleerd met de prestaties «Reddingskosten» en «Kosten voor primair vervoer». De opsporingskosten zijn niet gewaarborgd bij wintersportactiviteiten op sneeuw of ijs buiten de aangegeven pistes Reddingskosten Wij betalen de reddingskosten aan land of op zee binnen de territoriale wateren om het leven of de fysieke integriteit van de verzekerden veilig te stellen, op voorwaarde dat de redding het gevolg is van een beslissing van de bevoegde plaatselijke overheden of van officiële hulpdiensten. Behalve de originele factuur dient u ons ook een attest te bezorgen van de plaatselijke overheden of van de reddingsorganisaties. Wij betalen de tot een bedrag van maximaal voor alle verzekerden samen. Wij waarborgen deze kosten na tussenkomst van uw sociale zekerheid. Deze prestatie kan niet worden gecumuleerd met de prestaties «Opsporingskosten» en «Kosten voor primair vervoer». De reddingskosten zijn niet gewaarborgd bij wintersportactiviteiten op sneeuw of ijs buiten de aangegeven pistes Kosten voor primair vervoer Bij ziekte of ongeval tijdens een verplaatsing, betalen wij u de kosten voor primair vervoer in ziekenwagen of helikopter naar de dichtstbijzijnde ziekenhuisinstelling of medisch centrum. Wij waarborgen deze kosten na tussenkomst van uw sociale zekerheid. Deze prestatie kan niet worden gecumuleerd met de prestaties «Opsporingskosten» en «Reddingskosten». De kosten voor primair vervoer zijn niet gewaarborgd bij wintersportactiviteiten op sneeuw of ijs buiten de aangegeven pistes.

4 1.1.6 Aanvullende terugbetaling van medische onkosten betaald in het buitenland Voorwaarden voor de terugbetaling: onder voorbehoud van de uitsluitingen voorzien in hoofdstuk 4 «Uitsluitingen en beperkingen» en van de voorziene vrijstelling, waarborgen wij de kosten voor verzorging in het buitenland, in een door het contract gedekt land, ten gevolge van een ziekte of ongeval die zich in dat land hebben voorgedaan, niet te voorzien waren en waarvoor geen gekende medische antecedenten zijn. de aanvullende terugbetaling begint na ontvangst van alle vergoedingen waarvoor u voor dezelfde risico s bent gedekt bij uw sociale zekerheid. Dit betekent dat u zowel in België als in het buitenland vooraf de nodige stappen moet ondernemen om de terugbetalingen te krijgen waarop u recht hebt. indien de verzekerden niet aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds of niet in regel zijn met de bepalingen van hun sociale zekerheid (meer bepaald indien ze hun bijdragen niet hebben betaald), zal de tussenkomst van Europ Assistance voor alle medische kosten beperkt zijn tot een maximaal bedrag van per verzekerde en per gebeurtenis. in geval van ziekenhuisopname, dient u ons nog dezelfde dag of ten laatste binnen de 48 uur op de hoogte te brengen. De betaling van de ziekenhuiskosten vervalt zodra uw repatriëring kan plaatsvinden of wanneer u ons voorstel tot repatriëring weigert of uitstelt. voor de ambulante medische kosten (verzorging en medicatie buiten het ziekenhuis), dient u ons een attest voor te leggen dat door de voorschrijvende arts is opgemaakt ter attentie van onze dokters Gewaarborgde medische en paramedische prestaties: De volgende in het buitenland gemaakte medische kosten geven recht op onze aanvullende terugbetaling: medische en chirurgische erelonen door een dokter voorgeschreven medicijnen dringende tandverzorging ten gevolge van een ongeval of een acute aanval. kosten voor ziekenhuisopname kosten voor kinesitherapie, chiropraxie en fysiotherapie tijdens het verblijf in het ziekenhuis kosten voor een verlengd hotelverblijf of een verblijf in een betere accommodatie op doktersvoorschrift als de zieke of gewonde de terugreis naar zijn woonplaats niet kan aanvatten. De waarborg is uitgebreid naar één verzekerde persoon die de patiënt begeleidt.

5 Gewaarborgde bedragen wij nemen alle medische en paramedische prestaties zoals voorzien onder voor onze rekening tot een maximaal bedrag van per verzekerde persoon en per gebeurtenis in Europa en een maximaal bedrag van per verzekerde persoon en per gebeurtenis elders in de wereld, na tussenkomst van uw sociale zekerheid. dringende tandverzorging tot een bedrag van 250 per verzekerde persoon en per gebeurtenis na tussenkomst van uw sociale zekerheid, inbegrepen de dringende herstellingskosten van de tandprothese van verzekerde tot maximum 50. kosten voor een verlengd verblijf of een betere accommodatie voor de verzekerde zieke en een begeleider tot een bedrag van maximaal 100 per dag gedurende maximum 10 dagen. Wij vergoeden de bijkomende transportkosten naar de woonplaats per trein (eerste klasse) of per vliegtuig (economy class of charter) van de verzekerde en van de verzekerde levens- of reisgezel die hem begeleidt, ingeval de terugreis niet op voorziene datum kan aanvangen als gevolg van een verlengd verblijf op medisch advies. De terugbetaling van de medische prestaties gewaarborgd in is onderworpen aan een vrijstelling van 75 per verzekerde en per gebeurtenis. De terugbetaling van ziekenhuiskosten en ambulante medische kosten zal gebeuren op basis van de volgende bewijsstukken: een gedetailleerd medisch rapport van de voorschrijvende arts die u in het buitenland verzorgt; de originele afrekeningen van de sociale zekerheid die de terugbetalingen aangeven, samen met een kopie van de onkosten. Indien een tussenkomst geweigerd wordt, vragen wij u een attest van de weigering van uw sociale zekerheid en de oorspronkelijke bewijsstukken van uw uitgaven Terugbetaling van medische kosten in België ten gevolge van een ongeval in België of in het buitenland Wij betalen de in België op voorschrift van een dokter gemaakte medische kosten gedurende één jaar voor zover deze het gevolg zijn van een lichamelijk ongeval dat gedekt is door onderhavig contract en overkomen is gedurende de reis in België of in het buitenland tot een bedrag van per verzekerde. De medische kosten in België moeten een direct verband hebben met dit ongeval. U dient ons hiervoor een medisch rapport voor te leggen dat uw voorschrijvende dokter heeft opgemaakt ter attentie van onze raadgevende dokter. De terugbetaling van deze medische prestaties gebeurt na aftrek van een eenmalige vrijstelling van 75 per verzekerde en per gebeurtenis.

6 1.1.8 Bijstand bij overlijden Overlijden in België of in het land van zijn woonplaats tijdens een verplaatsing Wanneer een verzekerde tijdens een verplaatsing in België of in het land van zijn woonplaats overlijdt, regelen en betalen wij het vervoer van het stoffelijk overschot van het ziekenhuis of mortuarium naar de door de familie in België of in het land van zijn woonplaats opgegeven plaats, met uitsluiting van alle andere begrafeniskosten. Wanneer dit overlijden de verzekerden die de overledene begeleidden, verhindert op de oorspronkelijk geplande manier hun verplaatsing voort te zetten, regelen en betalen wij hun terugkeer naar huis Overlijden in het buitenland Wanneer een verzekerde overlijdt in het buitenland: regelen en betalen wij het vervoer van het stoffelijk overschot van het ziekenhuis of mortuarium naar de door de familie in het land van domicilie aangeduide plaats; betalen wij de kosten voor de post-mortembehandeling en het kisten; dragen wij bij in de kosten voor de lijkkist tot maximum 1 500; NB: Kosten voor de uitvaartplechtigheid en alle andere kosten zijn uitgesloten Begrafenis of crematie in het buitenland Indien de verzekerde ter plaatse wordt begraven of in het buitenland wordt gecremeerd: betalen wij de kosten voor de post-mortembehandeling en het kisten; dragen wij bij in de kosten voor de lijkkist en de urne tot maximum 1 500; betalen wij de begrafeniskosten ter plaatse in het buitenalnd ten gevolge van een overlijden in het buitenland tot maximaal het bedrag van tussenkomst in geval van repatriëring van de overledene. Ingeval van overlijden van de verzekerde in het buitenland, regelen wij en betalen wij de bijkomende transportkosten van de andere verzekerden die met de verzekerde meereizen en die afhankelijk zijn van de overleden verzekerde en de terugreis met het oorspronkelijk voorziene vervoermiddel op eigen krachten niet aankunnen, en dit van de plaats van immobilisatie naar de woonplaats van de verzekerde gezinsleden en van de verzekerde reisgezellen.

7 1.2 TEN LASTE NEMING VAN MEEREIZENDEN De gewaarborgde prestaties onder 2.2 «ten laste neming van meereizenden» zijn van toepassing indien u op verplaatsing bent naar aanleiding van een verzekerde reis Terugkeer en begeleiding van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Deze prestatie geldt voor kinderen jonger dan 18 jaar die u vergezellen, als u om medische redenen niet voor hen kan zorgen en geen enkele andere persoon ter plaatse voor die zorg kan instaan. Wij regelen en betalen hun terugreis naar hun woonplaats door hen op onze kosten te laten begeleiden door een hostess of een in het land van hun woonplaats wonende persoon van uw keuze. Wij nemen de de vervoerskosten van de hostess of de begeleider ten laste en komen tussen in de hotelkosten van de begeleider tot een maximaal bedrag van Terugkeer van andere verzekerden Als uw vervoer of repatriëring om medische redenen de andere verzekerden die met u meereizen, belet hun reis verder te zetten op de oorspronkelijk geplande manier, regelen en betalen wij hun terugkeer van de plaats van immobilisatie naar hun woonplaats, per trein (eerste klasse) of per vliegtuig (economy class of charter) naar de woonplaats van de verzekerde gezinsleden en van de verzekerde reisgezellen die afhankelijk zijn van de verzekerde en de terugreis met het oorspronkelijk voorziene vervoermiddel op eigen krachten niet aankunnen Bezoek aan de gehospitaliseerde Als u tijdens een verplaatsing in het ziekenhuis wordt opgenomen gedurende een periode van 5 dagen, regelen en betalen wij, het vervoer heen en terug per trein (eerste klasse) of per vliegtuig (economy class of charter) van een familielid tot de 2de graad zodat deze u kan komen bezoeken. Wij komen tussen in de taxikosten naar het ziekenhuis om u te kunnen bezoeken tot een maximaal bedrag van 100; Daarenboven betalen wij de hotelkosten van de bezoeker ter plaatse gedurende uw opname tot een bedrag van 100 per kamer per nacht. Deze waarborg is beperkt tot een totaal bedrag van 400; Het vervoer heen en terug per trein (eerste klasse) of per vliegtuig (economy class of charter) van een familielid of een andere persoon door de familie aangeduid om er de verzekerde minderjarige kinderen te vervoegen en te begeleiden tijdens hun terugkeer naar hun woonplaats, indien ze zich niet op eigen krachten kunnen behelpen. Wij betalen de verblijfkosten ter plaatse van het familielid of van de andere aangeduide persoon tot maximum 400.

8 1.2.4 Vervroegde terugkeer wegens ernstige ziekte of ongeval van uw levensgezel of een familielid tot de tweede graad. Indien u op verplaatsing bent en de behandelende dokter verzekert ons dat deze ziekenhuisopname in land van uw woonplaats meer dan 1 dag zal duren, dat ze van onverwachte aard is en dat de ernst van de gezondheidstoestand van de patiënt uw aanwezigheid rechtvaardigt, regelen en betalen wij de terugkeer van één verzekerde. U moet ons een medisch certificaat overmaken. Voor de organisatie van de vervroegde terugkeer, behouden wij ons het recht voor het vervoermiddel en het ogenblik van vervroegde terugkeer te kiezen. Rekening houdend met de hoogdringendheid van de situatie zullen wij dit organiseren binnen de 24 uur na de vraag tot vervroegde terugkeer. In geval van definitieve terugkeer met de eigen wagen is er geen tussenkomst in de gemaakte kosten voor de terugkeer Vervroegde terugkeer wegens overlijden van een verwant U bent op verplaatsing en een familielied tot in de tweede graad overlijdt plotseling in het land van uw woonplaats. Om u toe te laten er de uitvaartplechtigheid bij te wonen, betalen wij de enkele reis van alle verzekerden ter plaatse die met de overledene de vereiste graad van verwantschap hadden. Wij betalen de terugkeer van de verzekerde minderjarige kinderen, al dan niet onder uw begeleiding, naar hun woonplaats zelfs indien ze niet de vereiste graad van verwantschap hebben. Voor de organisatie van de vervroegde terugkeer, behouden wij ons het recht voor het vervoermiddel en het ogenblik van vervroegde terugkeer te kiezen. Rekening houdend met de hoogdringendheid van de situatie zullen wij dit organiseren binnen de 24 uur na de vraag tot vervroegde terugkeer. In geval van definitieve terugkeer met de eigen wagen is er geen tussenkomst in de gemaakte kosten voor de terugkeer. Indien het verzekerd voertuig definitief moet worden gerepatrieerd en er geen enkele verzekerde te plaatse is om het te besturen, sturen wij een chauffeur om het voertuig terug te brengen naar huis aan dezelfde voorwaarden als in

9 1.2.6 Vervroegde terugkeer wegens zware schade aan de woning Wanneer uw woning in het land van uw woonplaats zware schade heeft opgelopen ten gevolge van een brand, waterschade, storm, ontploffing of implosie, diefstal met inbraak, regelen en betalen wij het vervoer van een verzekerde om hem naar zijn woonplaats te laten terugkeren Voor de organisatie van de vervroegde terugkeer, behouden wij ons het recht voor het vervoermiddel en het ogenblik van vervroegde terugkeer te kiezen. Rekening houdend met de hoogdringendheid van de situatie zullen wij dit organiseren binnen de 24 uur na de vraag tot vervroegde terugkeer. In geval van definitieve terugkeer met de eigen wagen is er geen tussenkomst in de gemaakte kosten voor de terugkeer. U dient ons het bewijs van de schade te overhandigen, evenals een expertiserapport en/of een factuur voor reparaties. In geval van diefstal vragen wij u bovendien om een kopie van uw aangifte bij de politie Hulp van een slotenmaker Indien het slot van de hoofddeur van uw woning of van uw tweede verblijfplaats in België beschadigd is, of indien u gewoonweg uw sleutels verloren heeft, waardoor u uw woning niet meer binnen kan, stellen wij u in verbinding met een slotenmaker uit uw streek en betalen u de kosten van de werkuren en de verplaatsingskosten van de slotenmaker terug tot een bedrag van 125, met uitsluiting van de prijs voor de onderdelen. U moet aan de slotenmaker kunnen bewijzen dat u in de woning verblijft. 1.3 LOGISTIEKE EN ADMINISTRATIEVE BIJSTAND Opsturen van brillen, protheses, medicijnen Indien u in het buitenland naar aanleiding van een ongeval met lichamelijke letsels geen gelijke of gelijksoortige bril, prothese of geneesmiddelen kunt vinden en op voorwaarde dat deze onontbeerlijk zijn en voorgeschreven door een dokter naar aanleiding van het ongeval, kunnen wij deze op basis van uw aanwijzingen in België bestellen en ze u op de door ons gekozen wijze opsturen. Wij betalen de verzendingskosten van deze voorwerpen en komen tussen in de aankoopkosten tot maximaal 250. Deze prestatie is onderworpen aan de toestemming van onze dokters en aan de lokale en internationale wetgeving.

10 1.3.2 Doorgeven van dringende boodschappen Naar aanleiding van een ernstige gebeurtenis (overlijden, ziekte, ongeval, ernstige schade aan de woning), kunnen wij contact opnemen met een derde van wie u ons de gegevens hebt bezorgd om hem de boodschap over te maken die u ons heeft meegedeeld. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van deze boodschap, die de Belgische en internationale wetgeving moet respecteren Bijstand bij gerechtelijke vervolgingen in het buitenland Wanneer u in het buitenland gerechtelijk vervolgd wordt als gevolg van een ongeval, schieten wij u de volgende bedragen voor: het bedrag van de door de overheid geëiste borgtocht tot een bedrag van per vervolgde verzekerde. Voor de toepassing van deze prestatie vragen wij u een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de beslissing van de overheid. Het ereloon van een advocaat die u vrij kunt kiezen in het buitenland tot een bedrag van Wij dragen niet bij in de gerechtelijke gevolgen in het land van uw woonplaats van een in het buitenland tegen u ingestelde vervolging. U dient ons deze voorschotten spontaan terug te betalen binnen één maand na de dag waarop het voorschot ter beschikking is gesteld. Als de overheid u de borgtocht vóór deze termijn terugbetaalt, dient het bedrag onmiddellijk aan ons te worden overgemaakt Bijstandsverlening in een vreemde taal Wanneer u recht heeft op een gewaarborgde prestatie voor een verzekerde gebeurtenis, helpen onze diensten of onze correspondenten u indien u ernstige problemen ondervindt om de gesproken taal te verstaan. 1.4 Informatieverstrekking Onze informatiedienst is bereikbaar van maandag tot zaterdag van 9 tot 20 uur. Medische informatie is 24 uur per dag beschikbaar. Deze inlichtingen worden uitsluitend telefonisch verkregen en verstrekt. Sommige vragen kunnen niet onmiddellijk worden beantwoord. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat de verzekerden maken van de antwoorden. 1 Uw reis Vóór u naar het buitenland vertrekt kunt u onze informatiedienst raadplegen, die u zal helpen bij de praktische regeling van uw reis. Wij verstrekken u informatie in verband met: Visa en administratieve formaliteiten vóór en tijdens de reis voor personen, voertuigen en huisdieren; Verplichte of aanbevolen inentingen; Hygiënische en medische voorzorgsmaatregelen naargelang het te bezoeken land; Douanevoorschriften voor privégebruik;

11 De gegevens van buitenlandse consulaten en toeristische diensten in uw land van domicilie en van de Europese consulaten in het buitenland; Het klimaat en de mee te nemen kleding; De feestdagen en het uurverschil; Reisomstandigheden te land, op zee en in de lucht, de hotels, de reiswegen. 2 Uw gezondheid Op verzoek geven wij u inlichtingen over de volgende onderwerpen: ziekenhuizen en klinieken; ambulancediensten in de buurt van uw woonplaats; instellingen voor thuisverpleging; verhuurders van medisch materiaal;

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 77 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering voor Medische Zorg van DKV

Nadere informatie

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 ONVZ vergoedt de kosten van zorg en overige diensten als hierna omschreven. Daarbij zijn de algemene regels ook van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. Bijstand. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bijstand. Specifieke bepalingen TALENSIA Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering De woordenlijst

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie SUNASSISTANCE Technische Fiche: Jaarpolissen ANNO GOLD ANNO 1. Annulering 2.500,00-2. Niet verbleven dagen 2.500,00 - Geldig in België en buitenland vanaf 1 overnachting 3. Bagage 1. Diefstal of beschadiging

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

0.2. Verzekeringsnemer De maatschappij BANK CARD COMPANY NV, uitgever van de MasterCard Gold in België.

0.2. Verzekeringsnemer De maatschappij BANK CARD COMPANY NV, uitgever van de MasterCard Gold in België. DE COMFORT BIJSTANDSDIENSTEN VAN DE MASTERCARD GOLD GETUIGSCHRIFT ALGEMENE BIJSTANDSVOORWAARDEN 0. Definities 0.1. MasterCard Comfort De organisatie, opgericht om de overeenkomst tot stand te brengen tussen

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014. REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID

Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014. REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID Marc Vandenthoren Malika Koukabi 26/02/2014 REISBIJSTANDSVERZEKERING onderschreven door DE VLAAMSE OVERHEID Wie is verzekerd? De personeelsleden en de personen die hen vergezellen tijdens hun dienstreizen.

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Visa premiumplus verzekering voor medische bijstand en reisbijstand

Visa premiumplus verzekering voor medische bijstand en reisbijstand Visa premiumplus verzekering voor medische bijstand en reisbijstand 1 / 8 Bijzondere voorwaarden 1. Definities Woonplaats: de plaats waar de verzekerde gewoonlijk verblijft in België of in het Groothertogdom

Nadere informatie

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen titel V VIVIUM TRAVEL RELAX inleiding Zolang het voertuig dat wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van de huidige autopolis geniet van de waarborg Vivium car relax, kan de verzekeringnemer de aanvullende

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE

GOLDEN TRAVEL INSURANCE GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN ASSISTANCE (REF 0420-GTIN-010107) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE

DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE DEEL IV : ALGEMENE BIJSTAND PERSONEN EXCLUSIVE De algemene voorwaarden van deel I zijn van toepassing, voor zover er in onderstaande bepalingen niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt. Inleiding De waarborgen

Nadere informatie

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen 0096-0166V0000.05-01062015 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Uitgebreide Baloise Assistance

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

ING Lion Assistance. Algemene voorwaarden Jaarcontract bijstand aan personen en voertuigen

ING Lion Assistance. Algemene voorwaarden Jaarcontract bijstand aan personen en voertuigen ING Lion Assistance Algemene voorwaarden Jaarcontract bijstand aan personen en voertuigen Algemene voorwaarden ING lion assistance: Jaarcontract bijstand aan personen en voertuigen De verzekeringspolis

Nadere informatie

Inhoud van TRIUMPH road Assistance

Inhoud van TRIUMPH road Assistance Inhoud van TRIUMPH road Assistance 1) Bijstand aan geimmobiliseerde motorfietsen a) Plaatselijke pechverhelping, 24uur op 24, op de openbare weg, de woon- of werkplaats van de bestuurder, zonder kilometer

Nadere informatie

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. 1 Plaatselijke pechverhelping De dienstverlening zal gebeuren, 24u/24u, hetzij langs of op de openbare weg, hetzij op

Nadere informatie

bijstand voertuig en personen

bijstand voertuig en personen bijstand voertuig en personen ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden én de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assistance personen polis Geldig vanaf 01.10.2010 GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-011010)

Algemene voorwaarden Assistance personen polis Geldig vanaf 01.10.2010 GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-011010) Niko Solo_Assitance_0420-GTIN-011010 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) Algemene voorwaarden Assistance personen polis Geldig

Nadere informatie

Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+

Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+ Verzekeringnemer : * Polisnummer : **/****/** Toelichting bijstand hospitalisatie Assi-Link+ Deze versie is geldig vanaf *. WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling op uw

Nadere informatie

ING Assistance. Algemene voorwaarden

ING Assistance. Algemene voorwaarden ING Assistance Algemene voorwaarden @# UW KWALITEITSGARANTIE 2 ING Assistance garandeert kwaliteit: bij uw oproep zorgen wij voor een persoonlijk onthaal krijgt u steeds onmiddellijk antwoord wordt u geholpen

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

TALENSIA. Bijstand. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bijstand. Specifieke bepalingen TALENSIA Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing en beschikbaar

Nadere informatie

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) VIEF TRAVEL Vief Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande formules

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD10 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

ING Lion Assistance. Algemene voorwaarden Tijdelijk contract bijstand aan personen en voertuigen

ING Lion Assistance. Algemene voorwaarden Tijdelijk contract bijstand aan personen en voertuigen ING Lion Assistance Algemene voorwaarden Tijdelijk contract bijstand aan personen en voertuigen Algemene voorwaarden tijdelijk contract bijstand aan personen en voertuigen De verzekeringspolis De verzekeringspolis

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD06 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

UW VERZEKERINGS-EN BIJSTANDSCONTRACT MULTIRISICO CRUISE CONTRACT NR HIB 0900200 NL DE VERZEKERINGSWAARBORGEN MULTIRISICO MSC CRUISES

UW VERZEKERINGS-EN BIJSTANDSCONTRACT MULTIRISICO CRUISE CONTRACT NR HIB 0900200 NL DE VERZEKERINGSWAARBORGEN MULTIRISICO MSC CRUISES UW VERZEKERINGS-EN BIJSTANDSCONTRACT MULTIRISICO CRUISE CONTRACT NR HIB 0900200 NL DE VERZEKERINGSWAARBORGEN MULTIRISICO MSC CRUISES ENKELE RAADGEVINGEN Zorg ervoor in het bezit te zijn van een Europese

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijstand

Algemene Voorwaarden Bijstand YOUR LIFE. OUR WORLD Algemene Voorwaarden Bijstand Geldig vanaf 01.10.2010 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN Bijstand aan personen GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-011010) GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

BIJSTAND AAN PERSONEN PECHVERHELPING 1 / 7

BIJSTAND AAN PERSONEN PECHVERHELPING 1 / 7 BIJSTAND AAN PERSONEN PECHVERHELPING 1 / 7 2 / 7 PR-18.02-10.2013 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR ALLE WAARBORGEN INLEIDING De waarborgen van de Bijstand aan personen en van de Pechverhelping worden

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Ziekenvervoer. Liberale Mutualiteit

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Ziekenvervoer. Liberale Mutualiteit Wij zijn echt met je gezondheid bezig Ziekenvervoer Liberale Mutualiteit Heb je nood aan ziekenvervoer? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! LM-Antwerpen organiseert een dienst ziekenvervoer

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende

Nadere informatie

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden,

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE U vertrekt op reis en wil er vooral het beste van maken. Samen met uw reisagent is alles tot in de puntjes geregeld. Ook voor de onverwachte momenten kiest u kwaliteit:

Nadere informatie

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA

POLIS GEZONDHEIDSZORGEN AFGESLOTEN DOOR AZ ALMA Datum van opmaak : Juni 2012 In het kader van uw arbeidsovereenkomst geniet u een collectieve verzekering gezondheidszorgen. Hierna vindt u : De belangrijkste kenmerken van deze dekking Een dokument dat

Nadere informatie

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025

Leliegaarde Zellik INFORMATIEBROCHURE. HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C Polis nr. M025 Leliegaarde 22 1731 Zellik INFORMATIEBROCHURE HOSPITALISATIEVERZEKERING arbeiders P.C. 109 Polis nr. M025 Inhoud Wie sluit de polis af? p.1 Wie is verzekerd? p.1 Wie wordt niet verzekerd? p.1 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Business Premium

Algemene voorwaarden Business Premium Algemene voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen 0096-0166V0000.03-01032014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Inhoud Uw polis bestaat uit

Nadere informatie

Reis- en Bijstandsverzekering. Tijdelijke en Jaarlijkse contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00

Reis- en Bijstandsverzekering. Tijdelijke en Jaarlijkse contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Reis- en Bijstandsverzekering Tijdelijke en Jaarlijkse contracten, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Reis- en bijstandsverzekeringen voor particulieren en bedrijven Versie September

Nadere informatie

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles

Hospit-All. De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De verzekering gezondheidszorg die alles regelt of toch bijna alles De hospitalisatieverzekering: een concreet voordeel voor uw werknemers. De cijfers bewijzen het. De vergrijzing van de bevolking en de

Nadere informatie

Antwoorden op enkele vaak gestelde vragen DE GROEPSVERZEKERING JEUGD VOOR EUROPA

Antwoorden op enkele vaak gestelde vragen DE GROEPSVERZEKERING JEUGD VOOR EUROPA Antwoorden op enkele vaak gestelde vragen Pag. 1/7 Onderwijs en Cultuur JEUGD Antwoorden op enkele vaak gestelde vragen DE GROEPSVERZEKERING JEUGD VOOR EUROPA Een verzekeringsplan op maat dat de deelnemer

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 Gezinsbijstand De top in bijstand voor het hele gezin In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 In België of in het buitenland, alleen of met uw gezin? U kunt altijd rekenen op Gezinsbijstand

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Gegevens Voorletters en man vrouw Adres Postcode Woon Telefoon Mobiele nummer Geboortedatum E-mail IBAN Is er recht op aftrek btw? ja nee Beroep/bedrijf annulering

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

CORPORATE PLUS & CORPORATE GOLD ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN

CORPORATE PLUS & CORPORATE GOLD ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN CORPORATE PLUS & CORPORATE GOLD ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN Polis, onderschreven door BCC Corporate NV, Vorstlaan 100, 1170 Brussel, bij AIG Europe Limited. AIG Europe Limited is een vennootschap naar

Nadere informatie

Touring Belgium bijstand voertuigen

Touring Belgium bijstand voertuigen Belgium bijstand voertuigen Het hieronder vermelde tarief is een jaarpremie, taksen inbegrepen. Territorialiteit : België Begunstigden : Eigenaar van het voertuig+ bestuurder (mits toestemming) + alle

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH JA REF.:TYPEPERPERSOON MODELVOOROPTIONELEVERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEKBESTUDEERD VOOR: ALQUILERESOLTASUCH Valencia(Spanje),Woensdag14deMaart2012 Pagina 1 van 10 1.-KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN De

Nadere informatie

Keytrade Bank VISA Gold kaart Reisbijstand

Keytrade Bank VISA Gold kaart Reisbijstand Bijzondere voorwaarden Keytrade Bank VISA Gold kaart Reisbijstand Inhoudstafel 1. Definities...3 2. Waarborgen...3 2.1 Territoriale uitgestrektheid...4 2.2 Geldigheid...4 2.3 Aanvraag prestaties...4 2.4

Nadere informatie

Touring Belgium bijstand voertuigen

Touring Belgium bijstand voertuigen Belgium bijstand voertuigen Het hieronder vermelde tarief is een jaarpremie, taksen inbegrepen. Territorialiteit : België Begunstigden : Eigenaar van het voertuig+ bestuurder (mits toestemming) + alle

Nadere informatie

Idéaalpakket Doorlopende annulering

Idéaalpakket Doorlopende annulering Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Doorlopende annulering Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Doorlopende annulering (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Door adviseur ENNIA in te vullen relatie nr. agent naam agent nr. naam adviseur adviseur nr. telefoon adviseur telefoon agent uw schade aangifteformulier

Nadere informatie

MODULE 1: KBC-BIJSTANDSVERZEKERING 1. Toepassingsgebied. KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze

MODULE 1: KBC-BIJSTANDSVERZEKERING 1. Toepassingsgebied. KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze KBC-VAB Bijstand N0003 0001 0500 0905 Drie modules volgens uw keuze KBC Verzekeringen biedt u in samenwerking met VAB een gecombineerd en uniek bijstandsproduct aan. Dit product bestaat uit een verzekering

Nadere informatie

0745-22783-04-N-01012013. I. DEFINITIES 5 1. ARTIKEL 1 Bagage 5. 2. ARTIKEL 2 Bevoegde medische autoriteit 5

0745-22783-04-N-01012013. I. DEFINITIES 5 1. ARTIKEL 1 Bagage 5. 2. ARTIKEL 2 Bevoegde medische autoriteit 5 Pagina 1 van 30 INHOUDSTAFEL I. DEFINITIES 5 1. ARTIKEL 1 Bagage 5 2. ARTIKEL 2 Bevoegde medische autoriteit 5 3. ARTIKEL 3 Bijstandsmaatschappij / Verzekeraar 5 4. ARTIKEL 4 Brand 5 5. ARTIKEL 5 Diefstal

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering

Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering Dekkingsoverzicht doorlopende reisverzekering Comfortpakket (m.i.v. december 2009) Budgetpakket Verzekerde periode 180 dagen 60 dagen (Uitbreiding naar 180 dagen is mogelijk) Dekkingsgebied Wereld Europa

Nadere informatie

ree n ve i r z zek e erin n gen

ree n ve i r z zek e erin n gen reizen en verzekeringen Op reis kan er vaker dan thuis iets onverwachts gebeuren. Daarom wil je misschien extra bescherming tegen de financiële gevolgen van vervelende gebeurtenissen. Maar verzekeringen

Nadere informatie

Zorg in het buitenland Productvergelijking aanvullende verzekeringen en Wereldfit. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Zorg in het buitenland Productvergelijking aanvullende verzekeringen en Wereldfit. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Zorg in het buitenland Productvergelijking aanvullende verzekeringen en Wereldfit ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Aanspraken Zorg in het buitenland Basisverzekering 2016/2017 Startfit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND met vervangwagen

ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND met vervangwagen ALGEMENE VOORWAARDEN REISBIJSTAND met vervangwagen Referte: REI.002 201503 REI.002-V2 OPTIMCO N.V. - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be - www.optimco.be

Nadere informatie

Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver. Reisverzekering voor studenten in het buitenland

Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver. Reisverzekering voor studenten in het buitenland Global Student Insurance Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver inzake internationale mobiliteitsverzekeringen Reisverzekering voor studenten in het buitenland (Europa inkomend/uitgaand)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Full Travel Assistance

Algemene Voorwaarden Full Travel Assistance +32 2 550 05 00 Algemene Voorwaarden Full Travel Assistance INLEIDING Uw contract omvat twee delen 1. De algemene voorwaarden die het reglement van het contract omschrijven. Zij bepalen de rechten en plichten

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website)

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website) WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ONGEVAL Onder ongeval wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza reisverzekering

dekkingsoverzicht iza reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAR06 2 Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 2.113.636 / A B.A. 2.113.637 / A R.B. 2.113.637/1 C/18.700 Niet-leden Polissen L.O. 2.113.636 / B B.A. 2.113.637 / B R.B. 2.113.637/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INCOMINGS COMFORT (V )

ALGEMENE VOORWAARDEN INCOMINGS COMFORT (V ) ALGEMENE VOORWAARDEN INCOMINGS COMFORT (V. 02.04.2013) De huidige overeenkomst bevat de Algemene Voorwaarden van het verzekeringscontract afgesloten tussen de verzekeraar en de verzekerde. Zij bepaalt

Nadere informatie

EUROP ASSISTANCE (BIJSTAND): ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE LIFE (geldig vanaf 01.03.2008)

EUROP ASSISTANCE (BIJSTAND): ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE LIFE (geldig vanaf 01.03.2008) EUROP ASSISTANCE (BIJSTAND): ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE LIFE (geldig vanaf 01.03.2008) INHOUD I. TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN HET CONTRACT 3-6 1.1 Definities 3 1.2 Betekenis van de afkortingen D, B/E, E,

Nadere informatie

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15

SOS-verzekering. Bijzondere Voorwaarden SOS15 SOS-verzekering Bijzondere Voorwaarden SOS15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Waar bent u verzekerd? 5 2.2 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005

Algemene Voorwaarden: Reisverzekering Schengen ELV-SCH-01 10/2005 Uw contract bestaat uit twee delen: - De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen en de uitsluitingen weer. - De

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Bijstand. Algemene Voorwaarden

Bijstand. Algemene Voorwaarden Bijstand Algemene Voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2 406

Nadere informatie

INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN

INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN INFO REISVERZEKERINGEN & DIENSTEN REISBIJSTAND: BELEID VOORAFBESTAANDE ZIEKTES EN AANDOENINGEN HEVERLEE, 31 JULI 2017 Auteur Datum laatste aanpassing Status Kristien Dierckx 31 juli 2017 Finale versie

Nadere informatie