Bibliografie Bestuur van lagere overheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bibliografie Bestuur van lagere overheden"

Transcriptie

1 Bibliografie Bestuur van lagere overheden Prof.dr. A.F.A. Korsten Aa, A. van der, en T. Konijn, Ketens, ketenregisseurs en ketenontwikkeling, Lemma, Utrecht, Aalders, M.V.C., Bureaucratie en ambtelijk handelen, in: Derksen, W. en A.F.A. Korsten (red.), Lokaal bestuur in: Nederland, Samsom, Alphen, 1989, pp Aalders, M.V.C., De Hinderwetafdeling, het bouwtoezicht en uitvoeringsstijlen, in: Korsten, A.F.A. en W. Derksen (red.), Uitvoering van overheidsbeleid, Stenfert Kroese, Leiden, 1986, pp Aalders, M.V.C., Industrie, milieu en wetgeving. De Hinderwet tussen symboliek en effectiviteit, Kobra, Amsterdam, Aalders, M.V.C., Onderhandelen en afspraken in het vooroverleg bij de vergunningverlening, in: Aalders, M.V.C. en R.J.J. van Acht (red.), Afspraken in het milieurecht, W. Tjeenk Willink, Zwolle, Aalders, M.V.C., Regeltoepassing in: de ambtelijke praktijk van Hinderwet en Bouwtoezichtafdeling, Wolters-Noordhoff, Groningen, Aardema H., Stille waarden Een reflectie op overnormering in publiek management, OU/BMC, Den Haag, Aardema, H. en A.F.A. Korsten, De staat van de gemeente Op weg naar een handzame landelijke gemeentemonitor, VGS-rapport, Den Haag, Aardema, H. en E. Evers, Burgemeester en arbeidsmarkt, Leusden 2004 (BMC-rapport). Aardema, H., Contextmanagement, VNG Uitgeverij, Den Haag, Aardema, H., Control voor leiders, Reed, Den Haag, Aardema, H., Doorwerking van BBI, BMC, Leusden, Aardema, H., Het directiemodel (1) en (2), in: Overheidsmanagement, jan. en febr Aardema, H., Verbindend leiderschap Inspiratie voor leren en veranderen bij de overheid, InAxis, Den Haag, Aarts, C.W.A.M., Bodemverontreiniging en collectieve actie, UT, Enschede, Aarts, C.W.A.M., Democratische vernieuwing , in: Openbaar Bestuur, jrg. 6, 1996, nr. 5, pp Aarts, C.W.A.M., Dwarse kiezers, UTwente, Enschede, 2005 (oratie). Aarts, J.H.W.M., en J. Huigen, Snelheid van uitvoering onder Tracéwet: op weg naar pervertering van de verhouding tussen rijksoverheid en mede-overheden?, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 49, juli-aug. 1995, nr. 4, pp Abbenes, N. van, Burgemeester Coninck Nieuwe belevenissen van een gemeentebestuurder, Afferden, Abbenes, N. van, Wethouder Coninck. Belevenissen van een gemeentebestuurder, Uitgeverij BZZTôH, Den Haag, Abma, T. en R.J. in t Veld (red.), Handboek beleidswetenschap, Boom, Amsterdam, Achtereekte, H., Zwols HRM-programma leidraad voor organisatieontwikkeling, in: Overheidsmanagement, sept. 2007, nr. 9, pp

2 Ackaert, J., De burgemeestersfunctie in België - Analyse van haar legitimering en van de bestaande rolpatronen en conflicten, Leuven, Aderson, R.J., Tussen schakelen en switchen Over de rol van de controller in gemeentelijke organisaties, Rotterdam, Advies van de Raad voor het binnenlands bestuur over de positie van het lokaal bestuur in stadsprovincies, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 48, 1994, nr. 1, pp Adviescommissie Beleidsplanning Politie, Politiebeleid volgens plan? Eindrapport, Den Haag, 1987 Adviescommissie Enschede/Hengelo, Beter samen, sept Adviescommissie sanering planprocedures, Carnavalsoptocht der planprocedures, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag, Aerts, R. en P. Castenmiller, Kwaliteit en gemeenten: door de bomen het bos niet meer zien, in: NG, 31 mei 1996, nr. 24, p. 21. Aerts, R.J.M.G., A. van der Veen, en A. Waterbolk, Randgemeenten en de vorming van regionaal bestuurlijke samenwerkingsverbanden in grootstedelijke gebieden, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 46, 1992, nr. 4, pp Aerts, R.J.M.G., en P.G. Castenmiller, Kwaliteit van dienstverlening. Ontwikkelingen bij de lokale overheid, Binnenlandse Zaken, Den Haag, Ahuja, M. & K. Carley, Network Structure in Virtual Organisations, in: Organization Science, vol. 10, nov-dec. 1999, nr. 6. Aiken, M. en P.E. Mott (eds.), The structure of community power, New York, Aken, J. van, L. Hop en G.Post, The Virtual Organization: a Special Mode of Strong Interorganisational Cooperation, in: Hitt, M.A. e.a. (eds.), Managing Strategically in an Interconnected World, John Wiley and Sons, Chicester, 1998, pp Akerboom, M., Te rade gaan I. Een onderzoek naar opvattingen van gemeenteraadsleden over hun positie en het raadswerk, Leiden, Akerboom, M.P. en V.P. van Stipdonk, Te rade gaan I. Een onderzoek naar achtergronden, taakopvatting en tijdsbesteding van gemeenteraadsleden, Stichting Burgerschapskunde, Leiden Akkerman, T. en S. Stuurman (red.), De zondige Riviera van het katholicisme. Een lokale studie over feminisme en ontzuiling, SUA, Amsterdam, Akro consult, Eindrapportage publiek-private samenwerkingsvorm in: de burgerlijke en utiliteitssector, Den Haag, juni Akro consult, Publiek-private samenwerking als uitvoeringsinstrument van het Vinex-beleid, Den Haag, Albers, G., Stadtplanung und Kommunalwissenschaften, in: Hesse, J.J. (Hrsg.), Kommunalwissenschaften in: der Bundesrepublik Deutschland, Nomos, Baden-Baden, 1989, pp Albert, H., De ongelijkzijdige driehoek. Onderlinge betrekkingen tussen lokaal bestuur, Openbaar Ministerie en politie, Gouda Quint, Arnhem, Alberts, W.J., De geboorte en groei van de Nederlandse gemeente, Samsom, Alphen, Alblas, G. en E. van de Vliert, Doelmatig organiseren, Wolters-Noordhoff, Groningen, Algemene Rekenkamer, Beheer in: het nieuwe politiebestel: stand van zaken op hoofdlijnen, Den Haag, december Algemene Rekenkamer, Grotestedenbeleid, TK , , nr Allen, G., The Private Finance Initiative, research paper 01/117, House of Commons Library, 18 december Allers, M. en C. Sterks, Lokale lastendruk en het flypapereffect, in: ESB, 10 april 1996, pp Allers, M., Verschillen in koopkracht door lokale en regionale heffingen, in: Openbare Uitgaven,

3 1996, nr. 3, pp Altink, W.W.M., Personeelsselektie, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1991, F2130. Amin, A. & N. Thrift (eds.), Glocalisation, institutions and regional development in Europe, Oxford University Press, Oxford, Amin, A., Post-fordism. Models, fantasies and phantoms of transition, in: A. Amin (ed.) Post-fordism. A reader, Blackwell, Oxford, Anderson, R.J., Tussen schakelen en switchen Over de rol van de controller in gemeentelijke organisaties, Rotterdam, 2006 Andersson Advies, Deelonderzoek Cultuur, Dienst RO/EZ, Gemeente Groningen, 4 dec Andersson Elffers Felix (AEF), Regie in de uitvoering, een kwestie van willen, kennen en kunnen, Utrecht, Andeweg, R.B. en G.A. Irwin, Dutch government and politics, MacMillan, Londen, Andeweg, R.B., A. Hoogerwerf en J.J.A. Thomassen (red.), Politiek in Nederland, Samsom, Alphen, 1993 (vierde druk). Andeweg, R.B., Burgemeester verkozen door raad of bevolking: geef gemeenten de keuze, in: Staatscourant, nr. 57, 21 maart 2006, p. 6. Andeweg, R.B., Politiek gedrag, in: Deth, J.W. van (red.), Handboek politicologie, Van Gorcum, Assen Andriessen, M., Kat in een vreemd pakhuis Gebruiksaanwijzingen voor je eerste week als manager in een gemeente, Van der Kruijs RPD, De Bilt, Het Spectrum, Anker, H. en E. Oppenhuis, Profiteert de PvdA van een hoge opkomst?, in: Socialisme en Democratie, 1994, nr. 1, pp Anker, H. en P. Depla, De opkomst in Nijmegen, in: Socialisme en Democratie, 1994, nr. 1, pp Anker, H. en T. van Dijk, De gemeenteraadsverkiezingen van 1994, in: Socialisme en Democratie, jrg. 51, 1994, nr. 4, pp Annink, G., Het preventief en positief toezicht op het gemeentebestuur, s-gravenhage, Anton, Th.J., Roles and symboles in the determination of state expenditure, in: Midwest Journal of Political Science, 1967, nr. 11, pp. 85 e.v. Aquina, H.J., Overeenkomsten tussen overheden, Kluwer, Deventer, Ardenne-van der Hoeven, A. van, Economische Zaken, Algemeen bestuur, in: Praktijkgids voor gemeenteraadsleden, Samsom, Alphen, 1994, katern 4. Arkel, D. van, Bedrijfsvergelijking interessant, maar beperkt mogelijk, in: B&G, sept. 1995, pp Armstrong, M., Performance management, Kogan/Page, Londen, 2006 (3rd edition). Arntzen, H.L. en C. Schalken, Het stadsmarktonderzoek: een brug tussen bedrijfsmatig werken en bestuurlijke vernieuwing, in: Openbaar Bestuur, 1994, nr. 6/7, pp Arntzen, H.L., De gemeente in ontwikkeling: naar betere beheersing en effectiever sturing, in: Openbaar Bestuur, 1992, nr. 2, pp Arntzen, H.L., De managementrapportage. Een ingeburgerd overheidsinstrument?, in: Bestuur, maart 1988, pp Arntzen, H.L., De managementrapportage. Een opkomend beleidsinstrument, in: Bestuur, april 1986, pp Arntzen, H.L., Planning en control in Tilburg, in: Molen, F. van der (red.), Dienstverlening op niveau, Vuga, Den Haag, 1992, pp Arts, G.J., Kennis en ruimtelijk beleid. Naar kennismanagement in de ruimtelijke ordening, KUN,

4 Nijmegen, 1991 (diss.). Arts, G.J., Succes en falen van vijf jaar lokaal architectuurbeleid, in: Openbaar Bestuur, jrg. 6, 1996, nr. 6/7, pp Asscher, L., Nieuw Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, Assen, Audenaerde, R.F.C. en R.A. Koole, Lokale partijen kiezen massaal positie in het midden, in: Binnenlands Bestuur, 15 april 1994, pp Avoird, M. van de, G.A. van den Ende, P.C.T. Jongenelen en J.W.C. van Kleef (red.), Gemeentelijk personeelsbeleid, Samsom, Alphen, 1985 e.v. B&A Groep, Handhaving en naleving bestemmingsplannen buitengebied in de provincie Zuid-Holland, Den Haag, Baak, J.A.M. en J. van Deth, Kiezersvoorkeuren en gemeentelijke vraagstukken, in: Korsten, A.F.A. en W. Kuiper (red.), Limburg kiest, Uitgeverij Kerckebosch, Zeist, 1991, pp Baakman, N.A.A., A.F.A. Korsten en J.G.A. van Mierlo, Lobbyen bij de overheid, in: Berg, A. e.a. (red.), Handboek Strategie en beleid in de publieke sector, Samsom, Alphen, 1996, H2500. Baakman, N.A.A., Kritiek van het openbare bestuur -Besluitvorming over de bouw van ziekenhuizen in Nederland tussen 1960 en 1985, Thesis, Amsterdam, Baalen, A.D.M. van, en P.W. Tops, Het bestuur, de pastoor en het dorp. De vestiging van een asielzoekerscentrum in Udenhout, in: Tops, P., P. Depla en P. Manders (red.), Verhalen over co-produktie, Tilburg, 1996, pp Bac, A. en E. Jans, Grondslagen van de administratieve organisatie. Deel C. De publieke sector en organisaties zonder winstdoel, Samsom, Alphen, Bac, A., C. Knoop en J. van Zanten, Gemeentelijk financieel beheer, Stenfert Kroese, Leiden, 1991 (tweede druk). Bachrach, P. & M.S. Baratz, Power and poverty: theory and practice, Oxford UP, New York, Back, H., H. Heinelt, A. Magnier (eds.), The European Mayor - Political leaders in the changing context of local democracy, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, Baeten, P. e.a., De verdwenen grens als barrière?. Een onderzoek naar grensoverschrijdende samenwerking tussen openbare bibliotheken in Vlaanderen en Zuid-Nederland, Provincie Limburg, Maastricht, Bakkenist, S.C. en H.C. King, De interne stedelijke bestuursorganisatie van Amsterdam. Eindrapport, Stadsdrukkerij Amsterdam, Bakker, R.C.L., Gereedschap voor publiek-private samenwerking, in: Brouwer, J. en H. Voogd (red.), Investeren in ruimte, Samsom, Alphen, 1995, pp Bakker, W. en K. Yesilkagit (red.), Publieke verantwoording- Regimes van inzicht en rekenschap bij de uitvoering van publieke taken, Boom, Amsterdam, Baldersheim, H. & H. Wollmann (eds.), Comparative Study of Local Government and Politics: Overview and Synthesis, Burdich Publishers, Opladen/Farmington Hills, Balen, L. van, Te veel vrouw De politieke carrière van een moeder, Uitgeverij Jan Mets, Amsterdam, Baljé, Chr., Th.G. Drupsteen, M.P.H. van Haeften en Th.A.J. Toonen (red.), De ontzuiling voorbij. Openbaar bestuur en individualistisch burgerschap, Sdu, s-gravenhage, Balkenende, J.P., Neemt de politieke betekenis van de gemeente af?: een christen-democratische positiebepaling, in: Bestuursforum, jrg. 18, maart 1994, nr. 3, pp Ballegooij, G.A.C.M. van, e.a., Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Kluwer, Deventer, Barkhuis, J., Enige aspecten van het wethouderschap (II), in: TvO, 1984, nr. 16, pp Barkmeijer, A.R.G., H.J. Hoorweg en W. de Jong, Pluriformiteit in wetgeving: empirische

5 aspecten, in: Toonen, T. e.a. (red.), De pluriformiteitsgedachte in het openbaar bestuur, Staatsuitgeverij, Den Haag, Barzelay, M., The New Public Management, University of California Press, Berkeley, Batley, R. en G. Stoker (eds.), Local government in Europe. Trends and developments, MacMillan, Londen, Becker, B. en M. Boogers, Bestuursakkoorden vergeleken: een vergelijking van 150 lokale bestuurakkoorden, TSPB, Tilburg, Becker, B.L., Operationele samenwerking op uiteenlopende beleidsterreinen Vijf gemeenten werken intensief samen volgens een unieke formule: de K5-formule, in: Korsten, A.F.A. e.a., Samenwerking beproefd, Heerlen/Arnhem, 2006, pp Becker, U. en Ph. Van Praag (red.), Politicologie, Het Spinhuis, Amsterdam, Bedrijfsgezondheidszorg, in: Avoird, M. van de, G.A. van den Ende, P.C.T. Jongenelen en J.W.C. van Kleef (red.), Gemeentelijk personeelsbeleid, Samsom, Alphen, 1985 e.v., B1600. Beek, A. van, en H. van de Goor, Modern lokaal bestuur: vernieuwen op eigen bestuurskracht, in: De overheidsmanager, Samsom, Alphen, Beek, C. van, Samenwerking? Er zijn grenzen!. Onderzoek naar de invloed van de culturele factor op het proces van economische en politiek-bestuurlijke integratie in de Euregio Maas-Rijn, Syntax, Rotterdam, Beek, D. van, Sturen naar een intelligente overheid, Reed Elsevier, Den Haag, Beek, K. van, en M. Ham (red.), Gaat de elite ons redden? De nieuwe rol van de bovenlaag in onze samenleving, Van Gennep, Amsterdam,2007. Beek, K.W.H. van, Zin en onzin van een optimale schaal, in: Derksen, W. en W.G.M. Salet (red.), Bouwen aan het binnenlands bestuur, WRR, Sdu, Den Haag, 1996, pp Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie, Culturen rond besturen Bestuurskracht en bestuurscultuur in gedualiseerde gemeenten, Den Haag, 23 maart Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie, Culturen rond besturen, Den Haag, Behn, R.D., Rethinking Public Accountability,Brookings Institution Press, Washington D.C., Bekke, A.G., Experiences and experiments in Dutch local government, in: Batley, R. & G. Stoker (eds.), Local government in Europe. Trends and developments, MacMillan, Londen, 1991, pp Bekke, A.J.G.M. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1988 en later (losbladig). Bekke, A.J.G.M. en D.A.P.W. van der Ende, Decentralisatie als bestuurlijk antwoord op ontwikkelingen in de omgeving van het openbaar bestuur, in: M. Oosting (red.), Aspecten van decentralisatie, Rbb, s-gravenhage, Bekke, A.J.G.M. Organisatorische innovatie in het lokaal bestuur, in: Brasz, H.A. en J.W. van der Dussen (red.), Gemeenten in verandering. Is er ook innovatie?, Vuga, s-gravenhage, 1987, pp Bekke, A.J.G.M., De kunst van het veranderen, in: Bestuur, l982, nr. 4, pp Bekke, A.J.G.M., De ontwikkeling van functies in het openbaar bestuur, in: Verslag vijfde Congres CIVOB, CIVOB-publikatie nr. 8, s-gravenhage, l982. Bekke, A.J.G.M., Gemeente-ambtenaren en het ambtelijk apparaat, in: Derksen, W. en A.F.A. Korsten (red.), Lokaal bestuur in Nederland, Samsom, Alphen, 1989, pp Bekke, A.J.G.M., Integriteit en organisatie, in: Bestuurswetenschappen, 1995, nr. 6, pp Bekke, A.J.G.M., J.L. Perry en Th.A.J. Toonen (eds.), Civil service systems in comparative perspective,

6 Bloomington, Bekke, H., J. de Vries en G. Neelen, De salto mortale van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Samsom, Alphen, 1994 Bekkering, T. e.a., Management van processen, Het Spectrum, Utrecht, Bekkers, H., Grote ambtelijke weerstand tegen PPS, in: Binnenlands Bestuur, 16 jan. 2004, p. 11. Bekkers, R.M., Doelmatigheidsbeheersing voor en door de gemeentelijke organisatie, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1990, C2220. Bekkers, V.J. en A. van Baalen, Catch 22 in de Peel. Het verplaatsen van kassen in Helenaveen, in: Tops, P., P. Depla en P. Manders (red.), Verhalen over co-produktie, Tilburg, 1996, pp Bekkers, V.J., Voorbij de virtuele organisatie? Rotterdam, 2000 (oratie). Bekkers, V.J.J.M. en P. Depla (red.), Digitale posities in het lokale bestuur, Otto Cramwinckel, Amsterdam, Bekkers, V.J.J.M., De Europese Gemeenschap en de grote stad, in: Huberts, L. en A. Korsten, Besturen op niveau. Bestuur in grootstedelijke gebieden ter discussie, Vuga, Den Haag, 1990, pp Bekkers, V.J.J.M., De lagere overheden, in: Wolters, M. (red.), Democratie en beleid in de Europese Gemeenschap, Samsom, Alphen, 1992, pp Bekkers, V.J.J.M., Een grenzeloze overheid?, in: Bestuurswetenschappen, 1997, nr. 1, pp Bekkers, V.J.J.M., en A.F.A. Korsten, Gemeentebestuur in het landelijk gebied, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 47, 1993, nr. 6, pp Bekkers, V.J.J.M., G.A.W.M. Heijne e.a., Sturingsconcepties en instrumenten in het milieubeleid. Op zoek naar nieuwe vormen van co-produktie, Tilburg, Bekkers, V.J.J.M., Gemeentelijke herindeling in en rondom Maasbracht, in: Korsten, A.F.A., W. Kuiper en F. Tonnaer (red.), Herindeling: keuzen en kansen, Kerckebosch, Zeist, 1991, pp Bekkers, V.J.J.M., H.T.P.M. van de Hurk & G. Leenknegt (red.), Subsidiariteit en Europese integratie, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Bekkers, V.J.J.M., J.W. van der Dussen, S. Gosses, A. Korsten en H. Schuwer (red.), Uitvoering van EG-beleid, Den Haag, Bekkers, V.J.J.M., L.W. Huberts en A.F.A. Korsten, Europese Gemeenschap en binnenlands bestuur, in: Bestuur, 1990, nr. 6, pp Belbin, R.M., Managementteams, Academic Service, Schoonhoven, 1998.Belbin, R.M., Teamrollen op het werk, Academic Service, Schoonhoven, Bemelmans-Videc, M.L., Bekwamen en besturen Over disciplines en dilemma s in de bestuurlijke oordeelsvorming, Nijmegen, 1993 (oratie). Benda-Beckmann, K. von, De ongrijpbaarheid van informeel recht, in: Recht der Werkelijkheid, 1988, nr. 1, pp Bennebroek Gravenhorst, K., Sterke staaltjes van samenwerking, Kluwer, Deventer, 2002 (dissertatie). Benner, J.G.L., A. Hoekstra en M. Bouland, Het diagnosticeren van integriteitsaspecten, in: Openbaar Bestuur, dec. 2006, nr. 12,pp Benou, G.J. en F. Hendriks, De delicate verhouding tussen politiek en co-produktie, in: Tops, P.W., P.F.G. Depla en P.J.C. Manders (red.), Verhalen over co-produktie, KUB, Tilburg, 1996, pp Benou, G.J. en P. Depla, Een bom of Manneke Pis. Eindhoven en zijn uitgaanscentrum, in: Tops, P., P. Depla en P. Manders (red.), Verhalen over co-produktie, Tilburg, 1996, pp Benou, G.J. en P.F.G. Depla, `Buurt-bobo s en `papieren participatie. De verkoop van

7 woningwetwoningen in Waalwijk, in: Tops, P., P. Depla en P. Manders (red.), Verhalen over co-produktie, Tilburg, 1996, pp Bentlage, F.A. e.a., De excellente overheidsorganisatie, Kluwer, Deventer, Benz, A. e.a. (Hrsg.), Handbuch Governance, VS Verlag,Wiesbaden, Berends, H.J., Het functioneringsgesprek, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1988, F2120. Berenschot e.a., Ruimte voor regie - Ketenregie in het openbaar bestuur, Den Haag Berenschot, Evaluatie van de Wet dualisering gemeentebestuur, Utrecht, Berg, A. e.a. (red.), Handboek Strategie en beleid in de publieke sector, Samsom, Alphen, 1994 en later (losbladig). Berg, A., De lokale politicus aan zet, in: Bestuurswetenschappen, 1993, nr. 6, pp Berg, A.H. van den, J.V. Buissink, en B. Kokx, De opleiding van gekwalificeerde gemeenteambtenaren, in: Openbaar Bestuur, jrg. 6, 1996, nr. 5, pp Berg, B. van den, Milieubeleid in de gemeente, Leiden, Berg, C. van den, De structuur van de gemeentelijke uitgaven, Leiden, Berg, C., R. van Oosteroom & J. Slootmaker (red.), Moderne bedrijfsvoering bij de overheid, Sdu, Den Haag, Berg, E.L. en D. Hillenius, De VNG in de jaren zeventig, VNG Uitgeverij, Den Haag, Berg, E.L., Decentralisatie in drievoud,vng Uitgeverij, s-gravenhage, Berg, E.L., Management in het lokaal bestuur, in: Bestuur, jan. 1985, nr. 1, pp Berg, E.L., Verdeling van inkomen, informatie en invloed tussen overheden, in: Niekerk, N.C.M. van, Macht en middelen in de verhouding rijk-lagere overheid, IOO, Den Haag, 1982, pp Berg, J.J. van den, Wat provincies beter kunnen doen, in: Openbaar Bestuur, jrg. 6, 1996, nr. 4, pp Berg, J.Th.J. en H.A. Molleman, Crisis in de Nederlandse politiek, Samsom, Alphen, 1975 (tweede druk). Berg, J.Th.J. van den (red.), Inleiding staatkunde, Kluwer, Deventer, Berg, J.Th.J. van den, De bureaucratisering van politiek en partijen, in: Beleid en Maatschappij, 1990, pp Berg, J.Th.J. van den, Het collegeakkoord, in: VNG Magazine, 8 febr. 2008, p. 15. Berg, J.Th.J. van den, In het stadhuis zijn geen stemmen te halen, VNG Uitgeverij, Den Haag, Berg, J.Th.J. van den, Negentig jaar gemeentepolitiek, in: Lokaal Bestuur, 1990, nr. 4, pp Berg, J.Th.J. van den, Samenhang en overzicht Een essay over de lokale democratie aan het einde van de eeuw van de staat, VNG Uitgeverij, Den Haag, Berg, J.Th.J. van den, Stelregels en spelregels in de Nederlandse politiek, Samsom, Alphen, Berg, J.Th.J. van den, Verantwoorden of vertrekken, VNG Uitgeverij, Den Haag, Berg, L. van den, en L.H. Klaassen, De bestuurbaarheid van grote gemeenten, in: Beleid en Maatschappij, 1981, nr. 9, pp Berge, J.B.J.M. ten, Bescherming tegen de overheid, W. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995 (derde druk). Berge, J.B.J.M. ten, Decentraliseren met commissies. Binnengemeentelijke organisatiestructuren op basis van artikel 61 Gemeentewet, Den Haag, Berge, J.B.J.M. ten, en H. van Ruller, Binnengemeentelijke decentralisatie Amsterdam als innovatie, in: Brasz, H.A. en J.W. van der Dussen (red.), Gemeenten in verandering; is er ook innovatie?, Vuga, Den Haag, 1987, pp Berge, J.B.J.M. ten, Het platteland: proeftuin van gedecentraliseerd bestuur?, St. Maartensdijk, 1974.

8 Bergen, J. van, en H. ter Braak, Organisatievernieuwing in Delft. Van vorm naar inhoud, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management van overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1989, pp Berger, A., A. Dölle, H. Eenhoorn en J. Wallage, Gids voor gemeenteraadsleden, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1993 (1989). Berghouts, H.C.L. e.a., Medezeggenschap bij de overheid, Kluwer, Deventer, Berghuis, J.M.J. en M. Herweijer, Wethouders in deeltijd, in: Tops, P.W., A.F.A. Korsten en C. Schalken (red.), De wethouder, Vuga, Den Haag, 1994, pp Berghuis, J.M.J., M. Herweijer en W.J.M. Pol (red.), Effecten van herindeling, Kluwer, Deventer, Bergsma, M., Betrouwbaarheid en validiteit van kwalitatief georiënteerde operational audits, Erasmus Universiteit Rotterdam, Berndsen, R.C.D., M.J. Fraanje, A.F.A. Korsten & M. Kort, Beoordeling van provinciale bestuurskracht, in: Bestuurswetenschappen, 2007, nr. 6 pp Berveling, J., Het stempel op de besluitvorming. Macht, invloed en besluitvorming op twee Amsterdamse beleidsterreinen, Thesis Publishers, Amsterdam, Berveling, J., M. van Dam en G. Neelen, De deugd in het midden. Over de sleutelpositie van de gemeentesecretaris, Eburon, Delft, Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing, Als het dan toch gebeurt - Bestuurlijke ervaringen met crises, Enschede, Bestuurskrachtmeting provincie Limburg, Opgavenprofiel en nadere concretisering van de opgaven voor bestuurskrachtmeting, 15 aug Beuckers, H.G., Robur Animi: Niederlandische Liberalität des J.R Thorbecke und positivistischer Liberalismus, Frankfurt, Beukema, G., Het boeiende uitzicht van de ruimtelijke ordening, in: Liber amicorum H.J.L. Vonhoff, Vuga, Den Haag, 1996, pp Beukema, N., Gemeentelijke herindelingsprocessen missen te vaak de externe dimensie, in: Bestuurswetenschappen, 1997, nr. 4, pp Beunders, H., Publieke tranen De drijfveren van de emotiecultuur, Uitgeverij Contact, Amsterdam, Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur (BIBOB), Brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie aan de Tweede Kamer, 10 oktober Bie, B.C. de, Overgangsrecht. Een herwaardering na vijftig jaar, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1979, nr. 3. Bierens, H. en G. Uhl, De gemeentelijke activiteiten in middelgrote gemeenten. Een modelmatige benadering, Amsterdam, 1977 (SEO). Bij, J. van der, Het rechtskarakter van de gemeentebegroting, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 1, pp Bijloos, A.W.M., De algemene wet bestuursrecht en het bijzondere sociale zekerheidsrecht, in: Nederlands Juristenblad, jrg. 69, 7 jan. 1994, nr. 1, pp Bijlsma, T. en F. Koopmans, Stemmen op extreem-rechts in Amsterdamse buurten, in: Sociologische Gids, 1996, pp Bilderbeek, H. van, Schaalvergroting in de vorm van ambtelijke pooling: trend of blijvende optie, in: VGS Nieuws, jrg. 16, aug. 2007, nr. 4, pp. 11. Blau, P.M., The dynamics of bureaucracy. A study of interpersonal relations in two government agencies, Chicago, Blécourt, A.S. de, De organisatie der gemeenten, Haarlem, Bleijenberg, C. e.a., Het beeld van de burger, SGBO, De Haag, 2005.

9 Bleker en De Koningh, Gemeentegrootte en ambtelijke organisatie, Groningen, 24 maart Bleker, H. en W. van den Bremen, Macht in het binnenlands bestuur, Kluwer, Deventer, Bleker, H., A. de Kroon en C. Langerwerf (red.), Bestuurslagen in beweging, VNG Uitgeverij, Den Haag, Blijswijk, M. van, W. Buunk en J. van de Ree (red.), Het ruimtelijk planningstelsel op de schop!, PIN-Nieuws, 19/4, Nijmegen, Blokhuis, H.C., Burgemeester en secretaris in een veranderende gemeente, in: Beeld van besturen, Vuga, Den Haag, 1992, pp Blom, J.C.H. en C.J. Misset (red.), `Broeders sluit U aan -Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten, De Bataafsche Leeuw, Baarn, Blom, Ph.W., Organisatie- en managementaspecten bij herindeling, in: Korsten, A.F.A., W. Kuiper en F. Tonnaer (red.), Herindeling: keuzen en kansen, Kerckebosch, Zeist, 1991, pp Blom, R.J., Kernboekje gemeenteraad, Uitgeverij FED, Deventer, BNG, Burgemeesters bijeen Vijftig jaar BNG, Den Haag, Böcker, A. en Clermonts, L., Poortwachters van de Nederlandse arbeidsmarkt. Arbeidsvoorziening en de verlening van tewerkstellingsvergunningen, KUN, Nijmegen, Böcker, A. en P. Minderhoud, Migranten en sociale zekerheid. De perspectieven van Nederlandse uitvoeringsfunctionarissen en Turkse cliënten, in: Recht der Werkelijkheid, 1991, nr. 2, pp Boekbespreking van `C. Knoester, De beheersbare gemeente: de ontwikkeling van een inrichtingsmodel voor de controlfunctie bij gemeentelijke organisaties, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, juni-juli 1995, nr. 6-7, pp. 29. Boelens, J.B. en H.H. Ossel, Strategische kerntakenanalyse bij gemeenten: op weg naar strategische sturing, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1994, C1110. Boelens, J.B., K. Hofman, K. en A.M. Koster, Inbedding van vervoerregio in regionaal bestuur: maatwerk, in: Openbaar Bestuur, jrg. 3, 1993, nr. 3, pp Boers, E., Het duale raadslid actief, Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam, Boersema, K.H., Johan Rudolf Thorbecke. Een historisch-critische studie, E.J. Brill, Leiden, Bogt, H. ter, en G. van Helden, Zelfbeheer en contractmanagement, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1995, C1160. Bogt, H. ter, Prestatiegegevens: nuttig voor sturing van gemeentelijke taken?, in: Tijdschrift Public Controlling, juni 2004, pp Bogt, H.J. ter, Boekbespreking van `H. Volmer, Enige beschouwingen met betrekking tot de gemeenterekening, in: MAB, maart 1993, pp Bogt, H.J. ter, Bronnen van controlinformatie voor politieke bestuurders, in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, jrg. 75, 2001a, nr. 12, pp Bogt, H.J. ter, De doelmatigheid van outputgerichte managementinformatie, in: Beleidswetenschap, jrg. 16, 2002, nr. 2, pp Bogt, H.J. ter, en G. van Helden, Kwaliteit van prestatiemeting bij gemeentelijke overheden, in: Bestuurskunde, 1994, nr. 1, pp Bogt, H.J. ter, en G. van Helden, Verbetering van doelmatigheid bij gemeenten als organisatievraagstuk, in: B&G, 1995a, nr. 12. Bogt, H.J. ter, en G.J. van Helden, Kontraktmanagement in der niederländischen Praxis, in: Mix, U. en M. Herweijer (Hrsg.), 10 Jahre Tilburger Modell, Sachbuchverl. Kellner, Bremen, 1996, pp Bogt, H.J. ter, Gebruik van outputinformatie door gemeentebestuurders, in:

10 Overheidsmanagement, 2000, nr. 7/8, pp Bogt, H.J. ter, Managementvernieuwing bij de overheid? Mooie woorden of echte daden?, Groningen, 2005 (oratie). Bogt, H.J. ter, Neo-institutionele economie, management control en verzelfstandiging van overheidsorganisaties, RUG, Groningen, 1998 (diss.). Bogt, H.J. ter, Politicians and output-oriented performance evaluation in municipalities, in: The European Accounting Review, vol. 10, 2001b, nr. 3, pp Bogt, H.J. ter, Politieke bestuurders, productbegrotingen en prestatiebeoordelingen bij gemeenten, in: MAB, jrg. 73, 1999, nr. 12, pp Bogumil, J. e.a., Perspektiven kommunaler Verwaltungsmodernisierung, Edition Sigma, Berlin, Boin, A. e.a., The Politics of Crisis Management Public Leadership under Pressure, Cambridge UP, Cambridge, Bok, A., De lagere overheden als medebewindsuitvoerders van Rijkswetgeving, in: RegelMaat, jan. 1986, pp Bolman, L.G. & T.E. Deal, Reframing Organizations, Jossey-Bass, San Francisco, Boneschansker, E. en J.H. Hoogteijling, Eenheid en verscheidenheid van informatievoorziening, in: Openbaar Bestuur, jrg. 1, 1991, nr. 6/7, pp Bongers-Sauër, E., Sociale relaties van het gemeentebestuur, in: Bestuurswetenschappen, nov. 1980, pp Bonnema, W. (red.), Toezicht en controle op de gemeentefinanciën, SBN nr. 2, Groningen, Bonnema, W., e.a. Gemeentefinanciën, Samsom, Alphen, 1996 (1993). Bonnema, W., Het toezicht op de gemeentefinanciën, in: Drijber, J. e.a., In goede verhouding. Opstellen aangeboden aan prof.dr. C. Goedhart, Den Haag, Bonnema, W., M.H.M. Cuppen, A.J.M. Evers en W. Rikken, Gemeentefinanciën, Samsom, Alphen, 1996 (tweede druk). Bonnema, W., Zelfbeheer bij de lagere overheid, in: B&G, juli/aug. 1985, pp Bonnes, J., Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland, W. Tjeenk Willink, Zwolle, Boogaard, H., Energiebeleid, in: Staatsen, J.M. e.a. (red.), Handboek voor gemeenteraadsleden, Samsom, Alphen, 1986, hst. H3. Boogers, M. & L. Schaap, Bestuurskracht, wat moeten we ermee?, in: Bestuurskunde, jrg. 16, 2007, nr. 2, pp Boogers, M. en P.W. Tops, Externe effecten van dualisering, in: Bestuurswetenschappen, okt. 2005, nr. 5, pp Boogers, M. en R. Keizers, Een verdeelde eenheid. Lokale politiek in Sittard tussen 1900 en 1991, UM, Maastricht, Boogers, M. en R. Weterings, Het gebeurde in Rotterdam, Hilversum en Drimmelen, in: Beleid en Maatschappij, 2002, nr. 3, pp Boogers, M. en W. Kuiper, Verkiezingscampagnes bij gemeenteraadsverkiezingen nader bezien. De politiek van de raad naar de straat?, in: Korsten, A.F.A. en W. Kuiper (red.), Limburg kiest, Uitgeverij Kerckebosch, Zeist, 1991, pp Boogers, M., Bestuurlijke vernieuwing in het knooppunt Arnhem-Nijmegen, in: Buursink, J. en H. Donkers (red.), Beleidsvernieuwend onderzoek, KUN, Nijmegen, 1993, pp Boogers, M., Het onderste uit de KAN- Draagvlak voor stadsregionaal bestuur in het knooppunt Arnhem-Nijmegen, Eburon, Delft, Boogers, M., L. Schaap, E.D. van den Munckhof en N. Karsten, Decentralisatie als opgave- Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid, , Ministeriue van BZK, Den

11 Haag, Boogers, M., Lokale politiek in Nederland, Lemma, Utrecht, Boogers, M., P.W. Tops en A. Vries, Effecten van dualisering voor burgers: beweging naar buiten, Derde jaarbericht van de Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale Democratie, VNG Uitgeverij, Den Haag, Boonstra, J.J. en H. Schreuder, Leidinggeven aan strategisch management, in: Vlist, R. van der, e.a. (red.), Handboek leiderschap in arbeidsorganisaties, Lemma/Ou, Utrecht, 1995, pp Boonstra, J.J., Lopen over water, Vossiuspers, Amsterdam, 2000 (oratie). Boorsma, P.B., J.C. Koning en H.J. Lindenhovius, Financieel management in gemeenten, s-gravenhage, Boorsma, P.B., Reallocatie van gemeentelijke middelen, in: Niekerk, N.C.M. van, Macht en middelen in de verhouding rijk-lagere overheid, IOO, Den Haag, 1982, pp Boot, A., In de raad. Een praktische handleiding voor gemeenteraadsleden, Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam, Boot, A.J.M., Bestuurlijke organisatie: beleid belicht, UT, Enschede, Bordewijk, P. & H. Klaassen, Wij laten ons niet kennen- Een onderzoek naar het gebruik van kengetallen in negen grotere gemeenten, VNG uitgeverij, Den Haag, Bordewijk, P. en H.L. Klaassen, Het hoge aspiratieniveau van de nieuwe Financiële verhoudingswet (1), in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 2, pp Bordewijk, P. en H.L. Klaassen, Het hoge aspiratieniveau van de nieuwe Financiële verhoudingswet (2), in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 3, pp Bordewijk, P., Amsterdams referendum dwingt tot nieuwe raadsverkiezingen, in: Binnenlands Bestuur, 10 april 1992, p. 37. Bordewijk, P., Beeldvorming ambtenarij stoelt niet op aanvaringen met bureaucratie, in: Binnenlands Bestuur, 24 april 1992, p. 31. Bordewijk, P., Begroting Tilburg maakt pretenties niet waar, in: Binnenlands Bestuur, 14 okt. 1994, p. 31. Bordewijk, P., Contractmanagement, in: Bordewijk, P., Het nut van wethouders, Samsom, Alphen, 1991, pp Bordewijk, P., De deelgeldwethouder, in: Bordewijk, P., Het nut van wethouders, Samsom, Alphen, 1991, pp Bordewijk, P., De kaart van Nederland en de financiële verhouding, Vuga, Den Haag, Bordewijk, P., De omvang van gemeenten, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 1, pp Bordewijk, P., De positie van de wethouder gewogen, in: Tops, P.W., A.F.A. Korsten en C. Schalken (red.), De wethouder, Vuga, Den Haag, 1994, pp Bordewijk, P., De sterkste schouders, in: Intermediair, 16 dec. 1994, nr. 50, p. 11. Bordewijk, P., De wethouder tussen raadslid en ambtenaar, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1992, B2150. Bordewijk, P., Dualisme in de politiek (1), in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 8, pp Bordewijk, P., Dualisme in de politiek (2), in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 9. pp Bordewijk, P., Financieel beleid, in: Handboek gemeenteraadsleden, Samsom, Alphen, januari Bordewijk, P., Financieel beleid, in: Staatsen, J.M. e.a. (red.), Handboek voor gemeenteraadsleden, Samsom, Alphen, 1986, hst. B1. Bordewijk, P., Gemeentesecretaris moet primair college ondersteunen, in: Binnenlands Bestuur, 7 april 1989, p. 31. Bordewijk, P., Het functioneren van kleine gemeenten, in: B&G, april Bordewijk, P., Het nut van wethouders, Samsom, Alphen, 1991.

12 Bordewijk, P., Het restaurantmodel, in: Bordewijk, P., Het nut van wethouders, Samsom, Alphen, 1991, pp Bordewijk, P., Kleinere gemeenten en de nieuwe Financiële verhoudingswet, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 10, pp Bordewijk, P., Plaatselijke partijen, in: Bordewijk, P., Het nut van wethouders, Samsom, Alphen, 1991,pp Bordewijk, P., Voor collegiaal bestuur zijn collega s nodig, in: Openbaar Bestuur, jrg. 4, 1994, nr. 9, pp Bordewijk, P., Wethouders en burgemeester moeten zelfde positie hebben, in: Binnenlands Bestuur, 22 maart 1996, p. 29. Bordewijk, P., Wethouders moeten niet zichzelf controleren, in: Intermediair, 7 juli 1995, nr. 27, p. 17. Borger, S. en K.F. Schuiling, De Awb getoetst door de rechter: de begripsbepalingen, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 9, pp Borger, S. en K.F. Schuiling, De Awb getoetst door de rechter: procesrecht, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr 11, pp Borger, S. en K.F. Schuiling, De Awb getoetst door de rechter: voorbereiding van besluiten, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 10, pp Borrie, G.W.B., F.M. Wibaut - Mens en magistraat, Staatsdrukkerij, Den Haag, Borrie, G.W.B., Dagboeknotities van een Gelders burgemeester, De Walburg Pers, Zutphen, Borrie, G.W.B., Monne de Miranda; een biografie, SDU, Den Haag, Bos, C. e.a., Successen en mislukkingen in de Nederlandse ruimtelijke ordening, Amsterdam, Bos, H. en F. Spijkers, Van produktbegroting naar matrixbegroting, in: Overheidsmanagement, 1993, nr. 2, pp Bos, H., en A. Schinkel, Automatisering en gemeentelijke samenwerking -1. I en I, 1983, nr. 3, pp ; nr. 4, pp Bos, J. en G. Braam, Invloed van voetbalclubs op de gemeentelijke overheid, in: Sociologische Gids, 1980, nr. 6, pp Bos, W., Eerherstel Vlissingse ambtenaren, in: Binnenlands Bestuur, 22 febr. 2008b, p. 13. Bos, W., Nieuwe bezems voor oud vuil in Vlissingen, in: Binnenlands Bestuur, 8 februari 2008a, pp Bosch, J.J.A., De Awb en de Wet op de studiefinanciering, Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde RuG, Groningen, Boskma, J., Samen in een SSC: waarheen, waarvoor?, in: Overheidsmanagement, april 2007, nr. 4, pp Both, G.P., en T.J.M. Spit, Gemeente in de magere jaren tachtig; perspectief voor de jaren negentig?, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 45, 1991, nr. 5, pp Botkin, J., Smart Business: How Knowledge Communities can revolutionize your company, The Free Press, New York, Bouma, J.L. en G.J. van Helden, De teloorgang van een Gemeentelijke Kredietbank, in: MAB, juni Bouman, A. e.a., Samenhang in de maatschappelijke dienstverlening, Amsterdam, Bouman, W. e.a., Business reengineering, Universiteit van Amsterdam,Amsterdam, Bours, A., Management, tiers, size and amalgamations of local government, in: R.J. Bennett (ed.), Local government in the new Europe, London, 1993, pp Bouter, J., Het functioneren van een burgemeester in een kleine gemeente, Vuga, Den Haag, Bouwmans, H., 90 Gevallen, in: Binnenlands Bestuur, 6 januari 2006, pp

13 Bouter, J., Het functioneren van een burgemeester in een kleine gemeente, Vuga, Den Haag, Bouwer, K. en P. Leroy (red.), Milieu en ruimte, Boom, Meppel, Meppel, Bouwman-Geeraedts, M. en G. Jansen, Het buitengebied landelijk bezien, in: Stedebouw en Volkshuisvesting, juni 1981, pp Bouwmans, H., 90 Gevallen, in: Binnenlands Bestuur, 6 januari 2006, pp Boven, R. van, en B. Buiten, Outplacement, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1991, F2160. Bovenkerk, F., e.a., Bedreigingen in Nederland, Augustus, Amsterdam, Bovens, M. en P. t Hart, Understanding policy fiascoes, Transaction Books, New Brunswick, Bovens, M., De centrumloze democratie en het primaat van de politiek, in: Openbaar Bestuur, 1996, nr. 1, pp Bovens, M.A.P, W. Derksen, W. Witteveen, F. Becker, P. Kalma, De verplaatsing van de politiek, Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam, Bovens, M.A.P., G. Pikker en A. Harreman, Op elkaar aangewezen Een verkenning van kwetsbaarheden in de professionele verantwoordelijkheden van topambtenaren, Universiteit Utrecht, Bovens, M.A.P., W. Derksen en W.J. Witteveen (red.), Sturing van de samenleving, W. Tjeenk Willink, Zwolle, Bovens, M.A.P., Wie het profiel past, FED, Arnhem,1983. Bovens, M.A.P., P. t Hart en M.J.W. van Twist, Openbaar bestuur, Kluwer, Deventer, 2007 (zevende druk). Bovens, M.A.P., Wie het profiel past; een analyse van tien jaar inspraak van de gemeenteraad bij de benoeming van de burgemeester, Kluwer, Deventer, Bovens, Th. e.a., Wil tot verschil - Gemeenten in 2015, VNG-Uitgeverij, Den Haag, Boxall, P. & J. Purcell, Strategy and Human Resources Management, Palgrave, Londen, Boyne, G., Population size and economies of scale in local government, in: Policy and politics, vol. 23, 1995, pp Boyne, G.A. e.a., Public Service Performance, Cambridge University Press, Cambridge, Braak, H. ter, Management op basis van resultaatverantwoordelijkheid, in: Korsten, A., N. Mol en A. Sorber (red.), Sturen op produktie en kwaliteit, Min. van Financiën, Den Haag, 1991, pp Braak, H.J. ter, en D. Monsma, Choreografie van een gemeente, Sdu, Den Haag, Braak, H.J.M. ter, en D.W. Monsma, Choreografie van een gemeente, Sdu, Den Haag, Braam, A. van, Leerboek bestuurskunde, Coutinho, Muiderberg, Braam, G. en J. Swinkels, De verdeling van invloedskanalen bij collectieve acties vanuit plaatselijk niveau, in: Sociologische Gids, 1969, pp Braam, G.P.A., e.a., Collectieve acties. Participanten, ongelijkheid en lokale democratie. Een veldstudie in zeven Nederlandse gemeenten, Boom, Meppel, Braam, G.P.A., Invloed van bedrijven op de overheid. Een empirische studie over de verdeling van maatschappelijke invloed, Boom, Meppel, Brake, H. ter, Het strafrecht in de gemeente, Gouda Quint, Arnhem, Brand, A., H. van Goor en B. Poiesz, Protestacties van middenstanders tegen beleidsmaatregelen van lokale overheden, in: Acta Politica, 1981, pp Brands, K., Double bind of de ambivalente relatie tussen politiek en media, Universiteit Leiden, 2000 (oratie). Brandsen, T., W. van de Donk en P. Kenis (red.), Meervoudig bestuur Publieke dienstverlening door hybride organisaties, Lemma, Utrecht, 2006.

14 Brandsen, T., W. van den Donk en C. van Montfort, Hybriditeit als onontkoombaar fenomeen, in: Bestuurskunde, jrg. 14, mei 2005, pp Brasz, H.A. en J.G. Steenbeek (red.), Klachten en bezwaren tegen de gemeente, Vuga, Den Haag, Brasz, H.A. en J.W. van der Dussen (red.), Gemeenten in verandering; is er ook innovatie?, Vuga, Den Haag, Brasz, H.A. en L. de Jong, Burger en gemeente, Samsom, Alphen, Brasz, H.A., Kleine gemeenten en regionale samenwerking, in: Derksen, W. en A.F.A. Korsten (red.), Lokaal bestuur in Nederland, Samsom, Alphen, 1985, pp (eerste druk). Brasz, H.A., Toezicht op gemeentebesturen, Samsom, alphen, Brasz, H.A., Veranderingen in het Nederlands communalisme, Van Gorcum, Assen, Brasz, H.A., Veranderingen in het Nederlandse communalisme, Van Gorcum, Assen, Braungart, M. & W. McDonough, Cradle to cradle, Scriptum, Schiedam, Brederveld, E., Gemeenterecht, W. Tjeenk Willink, Zwolle, Brederveld, E., J. Schroot en N. Wijma, Begrip van de Nederlandse gemeente, Samsom, Alphen, 1990 (twee delen). Brenters, M., De organisatie als netwerk, Samsom, Alphen, Bressers, H., N. Fikke en E. de Vries, Milieubeleid in Enschede, CSTM, Enschede, Bressers, J.Th.A. en A. Hoogerwerf (red.), Beleidsevaluatie, Samsom, Alphen, Bressers, J.Th.A., P. de Jong, P.J. Klok en A.F.A. Korsten (red.), Beleidsinstrumenten bestuurskundig beschouwd, Van Gorcum, Assen/Maastricht, Bressers, J.Th.A., P. de Jong, P.J. Klok en A.F.A. Korsten (red.), Beleidsinstrumenten bestuurskundig beschouwd, Van Gorcum, Assen, Breukelen, J.W.M. van, en R. van Eybergen, Leiderschap en motivatie, in: Vlist, R. van der, e.a. (red.), Handboek leiderschap in arbeidsorganisaties, Lemma/OU, Utrecht, 1995, pp Breunese, J. en H.A. van der Heijden, Bestuurlijke reorganisatie in Nederland: een spel zonder grenzen, in: Acta Politica, 1979, pp Breunese, J.N., Bestuurlijke reorganisatie: 38 jaar `Papierkrieg, in: Bestuur, 1984, nr. 1, pp. 6-13; en nr. 2, pp Breunese, J.N., Gemeentelijke herindeling; de Wet ARHI in de praktijk, in: Openbaar Bestuur, jrg. 3, 1993, nr. 2, pp Breunese, J.N., Wasdom der gemeenten. Geschiedenis en perspectief, in: Bestuur, 1983, nr. 2, pp Brink, G. van den, Culturele contrasten Het verhaal van de migranten in Rotterdam, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, Brink, G. van den, Van waarheid naar veiligheid, Sun, Amsterdam, Brink, H. van den, en H.A.B. van der Heijden, Bestuurlijke problemen van de grote steden, in: Derksen, W. en A.F.A. Korsten (red.), Lokaal bestuur in Nederland, Samsom, Alphen, 1989, pp Brink, H. van den, Pluriformiteit in recht en staat, in: Toonen, Th.A.J. e.a., De pluriformiteitsgedachte in het openbaar bestuur, Staatsuitgeverij, Rbb, Den Haag, 1982, pp Brink, H., Concentratie van publieksfuncties in Amersfoort, in: Molen, F. van der (red.), Dienstverlening op niveau, Vuga, Den Haag, 1992, pp Brink, R., INK-model bij de Nederlandse politie, in: Berg, C. e.a. (red.), Moderne bedrijfsvoering bij de overheid, Sdu, Den Haag, 2003, pp Brink, T. van den, De vier grote steden: een aparte status?, in: Derksen, W. en A.F.A. Korsten (red.), Lokaal bestuur in Nederland, Samsom, Alphen, 1985, pp

15 Brinkman, E., Duyvendak e.a., De vele gezichten van het GSB, visitatierapport G 21, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag, Broek, J.G.A. van den, Elektronische burgerconsultatie, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, sept. 1995, nr. 9, pp Broeksteeg, J. L. W., De direct gekozen burgemeester in Duitsland - De staatsrechtelijke verhouding tussen burgemeester, raad en wethouders in zeven Duits deelstaten, Den Haag, Broer, C., Beleid vormt overlast Hoe beleidsdiscoursen de beleving van geluid bepalen, Aksant, Amsterdam, Amsterdam, Bron, J.A.H. e.a., Gevolgen van gemeentelijke ombuigingen, IOO, Den Haag, Bron, J.A.H., Den Haag-Den Haag. De vierde haven en het kustlokatieplan, in: Openbare Uitgaven, 1986, nr. 5, pp Bron, K. en J. Hofland, Gevolgen van gemeentelijke ombuigingen, in: Openbare Uitgaven, 1986, pp Broodbakker, N.W., C.L. van der Lugt, en D. de Smit, Van gemeentelijk rioleringsplan naar gemeentelijk waterplan, in: Openbaar Bestuur, jrg. 6, 1996, nr. 5, pp Brouwer, F.F.W., Kanttekeningen bij de nieuwe bestuursdwangregeling, in: De Gemeentestem, 1987, nr Brouwer, J. en R. Vonk, De P&O-functie en integraal management; op zoek naar een nieuw evenwicht, in: Overheidsmanagement, 1996, nr. 1, pp Brouwer, O.G., Besluiten over een railverbinding. Tram-melant in Utrecht, in: Bestuurskunde, 1997, nr. 4, pp Brouwer, Ph., Afrekenen in Heythuysen, in: Binnenlands Bestuur, 25 oktober 2002, pp Brouwer, R., Gemeentelijke samenwerking vanuit fiscaal perspectief, in: Bestuursmiddelen, 24 dec. 2002, pp Brugmans, I.J., Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland , Den Haag, Bruijn, H. de, e.a., Procesmanagement, Academic Service, Schoonhoven, Bruijn, H. de, Processen van verandering, Lemma, Utrecht, Bruijn, J.A. de, en E.F. ten Heuvelhof, Netwerkmanagement. Strategieën, instrumenten en normen, Lemma, Utrecht, Bruijn, J.A. de, G.R. Teisman, J. Edelenbos en W. Veeneman (red.), Meervoudig ruimtegebruik en het management van meerstemmige processen, Lemma, Utrecht, Bruijn, J.A. de, P. de Jong, A.F.A. Korsten en W.P.C. van Zanten (red.), Grote projecten. Besluitvorming en management, Samsom, Alphen, Bruijn, J.A. de, R.W. Wagenaar, H.G. van der Voort e.a., Shared services in de overheid Samenwerking tussen beleidspartners. Een ond erzoek naar aspecten van besturing bij shared services in de rijksdienst, TU Delft, Bruin, H. de, en E. ten Heuvelhof, Handhaving, Lemma, Utrecht, Bruin, J.A. de, Handhaving als zero tolerance, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 60, febr. 2006, nr. 1, pp Bruil, D., Materiële en procedurele regels van bestuursrecht, in: Berg, J. van den (red.), Inleiding staatkunde, Kluwer, Deventer, 1995, pp Bruins, B.J., Vormen van vervoerregio s, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 47, 1993, nr. 4, pp Brunt, L., Stad, Boom, Meppel, Bruseker, J. en J. Elzinga, Teammanagement in gemeenten, Brochure Vereniging van Gemeentesecretarissen, 1989.

16 Bruseker, J.H., Ambtelijk topoverleg in diverse gedaanten, in: IME consult, Teammanagement in gemeenten, Nijmegen, 1989, pp Buck Consultants International, Evaluatie DBFM Rijksweg 31, Den Haag, juli Budäus, D., Der Beitrag der Betriebswirtschaftslehre zur Erforschung kommunaler Verwaltungen, in: Hesse, J.J. (Hrsg.), Kommunalwissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland, Nomos, Baden-Baden, 1989, pp Bührman, J.C., De burgemeester: een politieke figuur van betekenis geworden, in: Gemeentebeleid, 1962, pp ; Buijs, J., V. van Doorn en P. Noordam, Shared service centers, Kluwer, Deventer, Buitendam, A., Flexibiliteit in de ambtelijke organisatie, in: Akkermans, M. e.a. (red.), Autonomie in arbeidssociologisch vraagstuk, Zeist, 1987, pp Buitenhek en Van Doorn consultancy i.s.n. D.J. Elzinga, Federatiegemeente- De krachten gebundeld, Nijkerk, Bullmann, U. (Hrsg.), Die Politik der dritten Ebene. Regionen im Europa der Union, Nomos, Baden-Baden, Bulte, J.J., Bij zo n eerste herdenking knijp je de billen bij elkaar, in: Vuijsje, B., Avonturen in besturen, De Bezige Bij, Amsterdam, 2006, pp Bult-Spiering, M., A. Blanken en G. Dewulf, Handboek publiek-private samenwerking, Lemma, Utrecht, Bult-Spiering, M., Publiek-private Samenwerking; de interactie centraal, Lemma BV, Utrecht, Burg, P. van der, Kwaliteit bij gemeenten. Het invoeren van integrale kwaliteitszorg, VNG Uitg., Den Haag, Burger, B. e.a., Schets van het Nederlands gemeenterecht, Samsom, Alphen, 1983 (derde druk). Burger, B., A.J. Nieuwenhuizen, J. Schroot en J. Sikkes, Schets van het Nederlands gemeenterecht, Alphen, 1983 (derde druk). Burger, Y. en E. de Haan, Coachen: oude wijn rijpt in nieuwe vaten, in: Openbaar Bestuur, juni/juli 2005, nr. 6/7, pp Burger, Y. en J.J. Sylvester, Verzelfstandiging van een dienst afvalverzameling, in: Overheidsmanagement, 1996, pp Burger, Y., M. Demenint, en J. Treur (red.), Effectief organiseren in de publieke en private sector, Lemma, Utrecht, Burgers, D.C.B., Politiebeleid, in: Staatsen, J.M. e.a. (red.), Handboek voor gemeenteraadsleden, Samsom, Alphen, 1986, hst. D5. Burgers, J. en W. Dercksen, Stedelijke problemen en sociaal beleid, in: Bestuurswetenschappen, 1993, nr. 6, pp Burgers, J., A. Kreukels en M. Mentzel (red.), Stedelijk Nederland in de jaren negentig, Jan van Arkel, Utrecht, Burkens, M.C., De noodverordeningsbevoegdheid van de burgemeester, in: TvO, jrg. 8, 1982, Burns, D., R. Hambleton en P. Hoggett, The politicis of decentralisation, MacMillan, Londen, Bussink, E., Investeringen en politieke besluitvorming, in: Brouwer, J. en H. Voogd (red.), Investeren in ruimte, Samsom, Alphen, 1995, pp Bussink, F.L., Besluitvorming over grote infrastructuurprojecten in een aantal Europese landen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag, Bussink, F.L., Samenwerken bij het ruimtelijk beleid. Samenwerking tussen overheden als voorwaarde voor publiek-private samenwerking, Samsom, Alphen, Buuren, A. van, Competente besluitvorming, Lemma, Den Haag, 2006.

17 Buuren, J. van, Verdrag van Prüm leidt tot verwarring bij grensoverschrijdende politiesamenwerking, in: Staatscourant, 2 aug. 2007, p. 3. Buuren, P.J.J. van, De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het ruimtelijk bestuursrecht, in: Nederlands Juristenblad, jrg. 69, 7 jan. 1994, nr. 1, pp Buuren, P.J.J. van, en F.C.M.A. Michiels, Bestuursdwang, W. Tjeenk Willink, Zwolle, Buurma, H. en C.W.J.M. Jacobs (red.), Integraal management in overheid en publieke sector, Lemma, Utrecht, Buurma, H., Bedrijfsplanning voor overheid en publieke sector. Werkboek voor het opstellen van resultaatgerichte bedrijfs- en werkplannen, Samsom, Alphen, Buurma, H., De zakelijke ambtenaar, Samsom, Alphen, Buurma, H., Verschillende manieren van sturen door managers, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1988, E1130. Buursink, J., De wervende gemeente, in: Cornelisse, P. en A. Ros (red.), De ondernemende gemeente, Stenfert Kroese, Leiden, 1990, pp Buys, J.T., De Grondwet, toelichting en kritiek, Arnhem, Buys, J.T., Het moderne staatsbegrip, Inwijdingsrede juni 1864, herdrukt in: W.H. de Beaufort & A.R. Arntzenius (red.), Studiën over staatskunde en staatsrecht van Mr. J.T. Buys, Arnhem, Buys, J.Th., Studieën over staatkunde en staatsrecht II, Arnhem, Cachet, A. e.a., Het derde klaphek voorbij? Een analyse van de Volendamse bestuurscultuur, Centre for Local Democracy, Rotterdam, Cachet, A. e.a., Politiebestel in verandering, Gouda Quint, Arnhem, Cachet, A. en E.R. Muller, Beslissen over voetbalvandalisme. Een permanent probleem, Gouda Quint, Arnhem, Cachet, A. en E.R. Muller, De reorganisatie van de politie. Het begin van verandering, in: Bestuurskunde, 1995, nr. 2, pp Cachet, A. en M.J. Meiboom, BIBOB: Verkeerde partners beter mijden, in: Het Tijdschrift voor de politie, juli/augustus 1997, blz Cachet, A. en U. Rosenthal (red.), Reorganisatie van de politie: een tussenbalans, Gouda Quint, Arnhem, Cachet, A., A van Sluis e.a., Ambities en prestaties in Hollands Midden: de reorganisatie in beeld gebracht, Rotterdam /Leiden, Cachet, A., H. Daemen, A. Ringeling & L. Schaap, Bestuurscultuur in Volendam, in: Openbaar Bestuur, jrg. 11, sept. 2001, pp Cachet, A., Naar een haalbare Veiligheideffectrapportage. Een studie naar de haalbaarheid van een besluitvormingsondersteunend instrument ten behoeve van het Integrale Veiligheidsbeleid, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag, Cachet, A., Politie en sociale controle, Gouda Quint, Arnhem, Cachet, L. en A. van Sluis, De politie als gewone publieke organisatie, in: Kickert, W.J.M., L. Cachet, F.B. van der Meer en L. Schaap (red.), Liefde voor het openbaar Bestuur en liefde voor de bestuurskunde, Eburon, Delft, 2007, pp Cachet, L., H. Daemen, A. Ringeling & L. Schaap, Bestuurscultuur in Volendam, in: Openbaar Bestuur, jrg. 11, sept. 2001, pp Cachet, L., H.H.E.M. Daemen, R. Noppe, A. Ringeling en L. Schaap, Buitenlandse burgemeesters bekeken, Center for Local Democracy, Rotterdam, Callahan, K., Elements of Effective Governance, CRC Press, Boca Raton, Caluwé, L. de, en H. Vermaak, Leren veranderen, Kluwer, Deventer, Cameron, J.M., Ideology and policy determination, in: J.V. May & A. Wildawsky (eds.) The

18 policy cycle, Sage, Beverly Hills, Campert, R., De lijst Mallebrootje, De Bezige Bij, Amsterdam, Camps, Th. e.a., Is er nog toekomst na het sectorenmodel, Rijnconsult, Velp, Camps, Th., De charmes van amateurbestuur. Beschouwingen over lokaal bestuur, Nijmegen, Camps, Th.W.A., Bij het scheiden van de markt Symbiose en antibiose in publiek-private relaties, Van Gorcum, Assen, 2001 (oratie). Camps, Th.W.A., Burgemeestersbenoemingen: het perspectief van groei- en krimpburgemeesters, in: Openbaar Bestuur, jrg. 1, 1991, nr. 1, pp Carnevale, D.G., Thrustworthy Government, Jossey-Bass, San Francisco, Casasus, G., Kommunalpolitik in Penzberg und Saint-Fons, Minerva, München, Castells, M., The informational city, Basil Blackwell, Oxford, Castenmiller, P. en F. Zorge, Voorzieningengebruik in gemeente Velsen, Research voor Beleid, Leiden, Castenmiller, P. en M. van Dam, Wethouder van buiten is gewoon geworden, in: VNG Magazine, 22 februari 2008, pp Castenmiller, P. en P. Dekker, Politieke participatie van vrouwen en mannen in Nederland , in: Acta Politica, jrg. 22, okt. 1987, nr. 4, pp Castenmiller, P. en V.C. Veldheer, Bedrijfsmatig bestuur verwijdert de burger nog verder van de lokale overheid, in: Namens, jrg. 4, 1989, nr. 2, pp Castenmiller, P., Burgers over lokaal bestuur, SGBO, Den Haag, Castenmiller, P., F. Zorge en D. Aldershoff, Den Haag in gebruik, Research voor Beleid, Leiden, Castenmiller, P., Kwart wethouders voortijdig weg, in: VNG-Magazine, 13 januari Castenmiller, P., Lokale overheid moet bij kwaliteitsverbetering ook stem van burger laten tellen, in: Namens, jrg. 3, 1988, nr. 8, pp Castenmiller, P., Onverschillige democratie. Betrokkenheid bij de lokale politiek, Het Spinhuis, Amsterdam, Castenmiller, P.G., Herindeling in zicht. Opvattingen en verwachtingen over veranderingen in de schaal van bestuur, in: Bestuurswetenschappen, 1997, nr. 5, pp Castenmiller, P.G., Politiek op kleine schaal, in: Bestuurswetenschappen, 1996, nr. 6, pp CBS, Brandweerstatistiek 1994, Voorburg, CBS, Overheidstaken. Een financiële verkenning 1995, Voorburg, CBS, Statistiek der verkiezingen 1994: gemeenteraden 1994, Voorburg/Heerlen, CBS, Statistisch jaarboek 1994, SDU-uitgeverij/CBS publicaties, s-gravenhage, CBS, Statistisch Zakboek, diverse jaren. CBS, Tachtig jaar statistiek in tijdreeksen , Den Haag, CBS., Negentig jaar statistiek in tijdreeksen, SDU, s-gravenhage, CBS., Statistiek gemeentebegrotingen 1996, SDU, s-gravenhage, CDA Stuurgroep 2000, Europees denken, lokaal handelen, Den Haag, mei Cels, S., A. Zuurmond e.a., De ambtenaar die er werk van maakte: managementroman over verandering in het openbaar bestuur, Sdu, Den Haag, Centraal Planbureau, Naar een effectiever grotestedenbeleid, Den Haag, 2000 (werkdocument). Centrum voor Onderzoek en Statistiek, Enquête onder burgers van Rotterdam, Cijsouw, J.J.W., Financieel toezicht en artikel 12, Provincie Zeeland, Middelburg, 1996 (Scriptie bestuurskunde Open universiteit). Clark, T., Community power and policy outputs: a review of urban research, Beverly Hills, Clermonts, L., Inzicht in toezicht. De praktijk van het vreemdelingentoezicht in Amsterdam en

19 Rotterdam, Gouda Quint, Arnhem, Clermonts, L., Macht en onmacht bij toezicht op vreemdelingen, in: Migrantenstudies, jrg. 11, 1995, nr. 2, pp Cnudde, C. en D. McCrone, Party competition and welfare politics, in: American Political Science Review, 1969, pp Cobben, R., Wethouder dreigt met opstappen, in: De Limburger, 27 febr Coenen, F., De effectiviteit van gemeentelijke milieubeleidsplanning, UT, Enschede, Coenen, F., Verschillende visies op de uitvoeringsstrategie, in: Heffen, O. van, en M. van Twist (red.), Beleid en wetenschap, Samsom, Alphen, 1993, pp Coenen, L., P. Hupe, e.a., Van uitvoeringsorganisatie naar service-centrum. Eindrapport onderzoek cliëntgerichtheid afd. sociale zaken Capelle aan den IJssel, RISBO, Rotterdam, Coffeeshops en canabis, Themanummer van Justitiële Verkenningen2006, nr. 1. Cohen, M. e.a., Rechter en politiek, in: Andeweg, R.B., A. Hoogerwerf en J.J.A. Thomassen (red.), Politiek in Nederland, Samsom, Alphen, 1993 (vierde druk), pp Cole, M. en G. Boyne, So you think you know what local government is?, in: Local Government Studies, vol. 21, summer 1995, nr. 2, pp College van B&W Emmen, Discussienota Overzicht prioriteiten verbeterproces 96/97, 29 okt College voor Arbeidszaken, Arbeidsduurverkorting en flexibilisering, VNG Uitgeverij, Den Haag, College voor Arbeidszaken, Flexibele arbeidsrelaties, VNG Uitgeverij, Den Haag, Commissie Dualisme en Lokale Democratie, De gemeente vernieuwt, Samsom, Alphen, Commissie Dualisme en lokale democratie, Tweede jaarbericht, De positie van de wethouder: de toekomst van het verleden?, Den Haag, maart Commissie Dualisme en lokale democratie, Tweede jaarbericht, De positie van de Commissie herziening gemeentelijke inkomsten, Lokale beleidsvrijheid en financiële armslag, Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam, Commissie hoofdstructuur rijksdienst, Elk kent de laan die derwaart gaat, Min. van Binnenlandse Zaken, Den Haag, Commissie modernisering ouderenzorg (cie-welschen), Ouderenzorg met toekomst, Eindhoven, Commissie sociale vernieuwing, Het nieuwe Rotterdam in sociaal perspectief, Rotterdam, Commissie stimulering privatisering bij de lagere overheid, Privatisering bij de lagere overheden, Privatisering bij lagere overheden, Den Haag, Commissie van Advies en Verwijzing, Rapportage en verantwoording, gemeente Emmen, 11 nov Commissie van onderzoek inzake de Coupépolder, De onderste steen, Alphen, Commissie-Andriessen, De toekomst wacht niet, Commissie-Brinkman, Grotestedenbeleid in Heerlen Visitatierapport, Den Haag, augustus Commissie-Brinkman, Grotestedenbeleid in Maastricht Visitatierapport, Den Haag, februari Commissie-Brinkman, Grotestedenbeleid in Venlo Visitatierapport, Den Haag, juli Commissie-Christiaanse, Rapport inzake de herziening van het belastinggebruik van provincies en gemeenten, s-gravenhage, Commissie-De Kam (commissie verruiming eigen middelen lagere overheden), Belastingen omlaag, Den Haag, Commissie-Franssen, Over decentralisatie is nog nooit een vers geschreven, Rapport van de bijzondere

20 commissie vraagpunten decentralisatie, Tweede Kamer, 21427, Den Haag, Commissie-Geelhoed, Op schaal gewogen Regionaal bestuur in Nederland in de 21 ste eeuw, IPO, Commissie-Herweijer, Onderzoek naar de financiële situatie rondom de bouw van het stadhuis/ muziektheater, Amsterdam, 18 mei Commissie-Kordes, Rapportage over de financiële administratie van de gemeente Den Haag, ong Commissie-Korsten, De kunst van het balanceren, Den Haag, 2003 (visitatie hbo-opleidingen op het terrein van bestuurskunde/overheidsmanagement). Commissie-Montijn (Externe Commissie Grote Stedenbeleid), Grote steden, grote kansen, Den Haag, Commissie-Montijn, Grote steden, grote kansen, Den Haag, SDU, Commissie-Van Aartsen, De eerste overheid, Den Haag, Commissie-Van der Zwan, Erop of eronder. Rapport van de commissie van onderzoek Gemeentevervoerbedrijf, Amsterdam, Commissie-Van der Zwan, Het recht op bijstand. Naar een beheerst proces bij de toekenning van bijstand, Den Haag, Commissie-Van Thijn, De burgemeester ontketend, TK , 21427, nrs Commissie-Van Thijn, De burgemeester ontketend, Tweede Kamerstukken, vergaderjaar , 21427, nrs Commissie-Verkuylen, Ze stonden erbij en..., Gemeente Eindhoven, Commissie-Vis, De burger aan tafel, Groningen, Coolsma, J.C. en M. Herweijer, Provincies plannen met gemeenten, SBN, Groningen, Copus, C., Party Politics and Local Government, Manchester University Press, Manchester, Cornelisse, P.A. en A.P. Ros (red.), De ondernemende gemeente, Stenfert Kroese, Leiden, Cortie, C., S. Dekker, M.J. Dijst en W. Ostendorf, Kleine gemeenten in het spanningsveld van stadsgewest en provincie; een institutionele analyse, in: Wusten, H. van der (red.), Postmoderne aardrijkskunde, Coutinho, Bussum, 1987, pp Cörvers, R.J.M, P. Glasbergen en A.F.A Korsten, Netwerksturing bij natuurontwikkeling, in: Bestuurswetenschappen, juni 2003, pp Costongs, J.C.L. en P.W. Tops (red.), Tilburg na Momenten van verandering in politiek, bestuur en beleid, Tilburg, Coumans, P.A.H.H., Gemeentelijk inkomsten- en reinigingsbeleid, UT, Enschede, Cox, J., e.a., En bracht de schare tot kalmte Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen, Sdu, Den Haag, Creusen, J., Gemeentefinanciën in Limburg in breed perspectief, in: Korsten, A.F.A. en W. Kuiper, (red.), Limburg kiest, Uitgeverij Kerckebosch, Zeist, 1991, pp Crince le Roy, R., De vierde macht, Baarn, Crisis Onderzoek Team / Gemeente Rotterdam, CMI-brand, 28 februari Evaluatie van de gebeurtenissen, Rotterdam / Leiden, Crisis Onderzoek Team, De Bijlmerramp. Rampbestrijding en crisismanagement in Amsterdam, Leiden, Crisis Onderzoek Team, Evacuaties bij Hoog Water: zelfredzaamheid en overheidszorg, Leiden, Crisis Onderzoek Team, Gemeentelijke voorlichting over rampen: pionieren en vooral afwachten, Leiden, Crisis Onderzoek Team, Ordehandhaving en extreem rechts, Utrecht/ Leiden, 1995.

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12.

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12. Output over 2014 Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten Versie 20 dec. 2014 Honorair hoogleraar Bestuurskunde van de lagere overheden, aan de Universiteit Maastricht (Fac. Rechtsgeleerdheid) + Emeritus hoogleraar

Nadere informatie

VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID

VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID Prof. dr. (redactie) Drs. B.J. Becker Mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. J.M. de Heer Drs. E.H. Klijn M. Noordegraaf Dr. ir. CJ.A.M. Termeer Dr. J.

Nadere informatie

! "# $%&'( ')%'**+%,%!- . / - 1&# 2-134, 5) ! /0? 0#

! # $%&'( ')%'**+%,%!- . / - 1&# 2-134, 5) ! </9:;)*;:*'6+ 7# / =0 >/0? 0# ! " $%&'( ')%'**+%,%!-. / 00 - & 2-34, 5) '(67!8!-!/9:;)*;:*'6+''!

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

prof.dr. A.F.A. Korsten * Basisgegevens en productieoverzicht

prof.dr. A.F.A. Korsten * Basisgegevens en productieoverzicht Versie 7 juli 2011 prof.dr. A.F.A. Korsten * Basisgegevens en productieoverzicht Indeling in rubrieken 1. Basisgegevens 2. Contact- en postadres 3. Dissertatie 4. Oratie 5. Verdiensten 6. Bespreking werk/

Nadere informatie

prof.dr. A.F.A. Korsten * Basisgegevens en totaaloverzicht van output

prof.dr. A.F.A. Korsten * Basisgegevens en totaaloverzicht van output prof.dr. A.F.A. Korsten * Basisgegevens en totaaloverzicht van output versie 20 jan. 2008 Indeling in rubrieken 1. Basisgegevens 2. Contact- en postadres 3. Dissertatie 4. Oratie 5. Verdiensten 6. Bespreking

Nadere informatie

2000 Volberda, H.W. (2000), "Blijvend Strategisch Vernieuwen: Het herschikken van de multi-unit onderneming," Bedrijfskunde, 72 (2), 20-29.

2000 Volberda, H.W. (2000), Blijvend Strategisch Vernieuwen: Het herschikken van de multi-unit onderneming, Bedrijfskunde, 72 (2), 20-29. MANAGEMENTARTIKELEN 2003 Volberda, H.W. & Bosch, F.A.J. van den (2003). Het managen van strategische vernieuwing: lessen uit de financiële dienstensector. Management Select, 19 (1): 34-43. Baaij, M., Bosch,

Nadere informatie

Stipdonk, V.P. van en K. Peters (2015) Negen redenen waarom democratie lokaal anders is dan landelijk, in: Raadsledennieuws, nr.1 (te verschijnen).

Stipdonk, V.P. van en K. Peters (2015) Negen redenen waarom democratie lokaal anders is dan landelijk, in: Raadsledennieuws, nr.1 (te verschijnen). Publicaties Stipdonk, V.P. van en K. Peters (2015) Negen redenen waarom democratie lokaal anders is dan landelijk, in: Raadsledennieuws, nr.1 (te verschijnen). Stipdonk, V.P. van (2015) Mensen niet primair

Nadere informatie

prof.dr. A.F.A. Korsten basisgegevens, totaaloverzicht van publicaties en overige resultaten

prof.dr. A.F.A. Korsten basisgegevens, totaaloverzicht van publicaties en overige resultaten prof.dr. A.F.A. Korsten basisgegevens, totaaloverzicht van publicaties en overige resultaten versie 030107 Basisgegevens Hoogleraar Bedrijfs- en bestuurswetenschappen, in het bijzonder bestuurskunde aan

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Figuren Figuur 2.1 (blz. 35): OESO, Economic Outlook (diverse afleveringen) Figuur 2.2 (blz. 36): Frits Bos (2007), The Dutch fiscal framework.

Nadere informatie

Hoe groot, is groot genoeg?

Hoe groot, is groot genoeg? Hoe groot, is groot genoeg? Bas Denters (Bestuurskunde, Universiteit Twente) Kennisnetwerk Lokaal 13 Den Haag 17 april 2015 Schaalvergroting door de tijd Grotere gemeenten Minder gemeenten Schaal gemeenten

Nadere informatie

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas Duurzame energie Leveranciersdag Rijk 27 november 2015 Piet Glas P.Glas@mindef.nl Categoriemanager Energie Frans van Beek frans.beek@minbzk.nl BZK - DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Opzet workshop 1.

Nadere informatie

Boek - monografie - editorial book

Boek - monografie - editorial book Publicaties op het terrein van het bestuursrecht Boek - monografie - editorial book 2002 Vergunningen op Internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel, IteR reeks nr. 53, Sdu Uitgevers, Den Haag,

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager ing. R.R. Hagen MPA, René Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager Q.A.J.M. van Hal MPA, Quintus Q. van Hal Holding B.V. Consultancy & Interim

Nadere informatie

Verbonden verantwoordelijkheden over verbonden partijen en vitale coalities

Verbonden verantwoordelijkheden over verbonden partijen en vitale coalities Verbonden verantwoordelijkheden over verbonden partijen en vitale coalities Panaromaronde Provincie Flevoland Lelystad, 11 januari 2012 Prof.dr. Hein van Duivenboden hein@vanduivenbodengroep.nl Verbonden

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Bankraad 11 maart 2016

Bankraad 11 maart 2016 13-Mar-16 1 Het Verdwijnende Midden (is overal?) Feiten, Analyse, Oplossingen Harry Garretsen (BuZa, 5 november 2015) Bankraad 11 maart 2016 www.inthelead.net Het Verdwijnende Midden (HVM) 13-Mar-16 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 Nr. 11

Nadere informatie

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten Opdrachten groep I 1. Zoek op Kluwer Plaza (in de NJ) het onderstaande arrest op: Kies de databank Kluwer Plaza Kies Juridische

Nadere informatie

Tentamen rooster

Tentamen rooster Tentamen rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 11 januari 2016. Let op! Op basis van

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer

Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20015 der Staten-Generaal 2500 EA Den Haag Binnenhof 4 r 070-342 43 44 DEN HAAG E voorlichbng@rekenkamer.nl w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

IC1 - Intake: van Coachvraag tot Contract Ook bij overige IC en TClesdagen

IC1 - Intake: van Coachvraag tot Contract Ook bij overige IC en TClesdagen BC1 - Competentieprofiel & de 5 Kritieke Succesfactoren BC1 Lingsma, M. & Boers, A. (2009). De Help!Coaching Bibliotheek: C1 Help! ik ga coachen. Utrecht: Multi Media Coach Whitmore, J. (2010). Succesvol

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE IN NEDERLAND: VAKGEBIED & VERENIGING IN BEWEGING

BESTUURSKUNDE IN NEDERLAND: VAKGEBIED & VERENIGING IN BEWEGING BESTUURSKUNDE IN NEDERLAND: VAKGEBIED & VERENIGING IN BEWEGING Paul t Hart Universiteit Utrecht Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Australia New Zealand School of Government I. VAKGEBIED VAKGEBIED

Nadere informatie

Activiteiten en publicaties over 2010 en 2011

Activiteiten en publicaties over 2010 en 2011 Activiteiten en publicaties over 2010 en 2011 Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten, Hoogleraar bestuurskunde Open Universiteit: emeritaat per 1 okt. 2010, daarna onbezoldigd hoogleraar (fac. managementwetenschappen)

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1

Nadere informatie

Hij was bovendien bestuurslid van de Dutch Political Science Association (1985-1989).

Hij was bovendien bestuurslid van de Dutch Political Science Association (1985-1989). Arno Korsten Arno F.A. Korsten (Velden, 8 juni 1947) is een Nederlandse socioloog en bestuurskundige die naast hoogleraar en auteur ook adviseur was van regering en parlement en tal van andere overheden,

Nadere informatie

Literatuur Bestuurskunde

Literatuur Bestuurskunde Literatuur Bestuurskunde A.F.A.Korsten, 0103 2007 - Aa, A. van der, Taboes, paradigma s en aansturing, in: Veld, R. in t (red.), Willens en wetens, Lemma, Utrecht, 2000, pp. 7-29. - Aa, A. van der, en

Nadere informatie

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Berenschot onderzoeken in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemeentelijke herindelingen.

Nadere informatie

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010 De kenniswerker Prof. Dr. Joseph Kessels Leuven 31 mei 2010 Is werken in de 21 ste eeuw een vorm van leren? Het karakter van het werk verandert: Van routine naar probleemoplossing Van volgend naar anticiperend

Nadere informatie

STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN

STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN Professional Learning & Development MASTERCLASS STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN LOCATIE: UTRECHT MASTERCLASS STURING, REGIE EN TOEZICHT BIJ VERZELFSTANDIGINGEN INSTRUMENTEN VOOR EEN

Nadere informatie

Reorganisatie van het binnenlands bestuur en de gedecentraliseerde eenheidsstaat

Reorganisatie van het binnenlands bestuur en de gedecentraliseerde eenheidsstaat Reorganisatie van het binnenlands bestuur en de gedecentraliseerde eenheidsstaat A.F.A.Korsten Inhoudsopgave A Inleiding 1 Inleiding B Algemeen overzicht 2 Voorstellen voor reorganisatie komen en gaan

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Gemeentefinanciën voor liberale. Prof.dr.Luigi van Leeuwen Zeist, 11 juni 2010

Gemeentefinanciën voor liberale. Prof.dr.Luigi van Leeuwen Zeist, 11 juni 2010 Gemeentefinanciën voor liberale wethouders Prof.dr.Luigi van Leeuwen Zeist, 11 juni 2010 Mag ik mij voorstellen? Luigi van Leeuwen sinds 1963 lid van de grootste partij van Nederland Raadslid Rotterdam

Nadere informatie

Processen en effecten van herindeling

Processen en effecten van herindeling Dr. Michiel Herweijer Drs. Rien Fraanje Ir. Rachel Beerepoot Met medewerking van: Mr. Anne van Assenbergh Bram Brouwer Msc. Drs. Hessel Heins Processen en effecten van herindeling Hoe beoordelen raadsleden,

Nadere informatie

Bestuurskracht. Gebruikte literatuur

Bestuurskracht. Gebruikte literatuur Bestuurskracht Gebruikte literatuur Aardema, H. en A.F.A. Korsten, De staat van de gemeente Op weg naar een handzame landelijke gemeentemonitor, VGS, sept. 2005. Aardema, H., Doorwerking van BBI, BMC,

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 22-08-16 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 449 361 523

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

Beginselen van het Nederlands Staatsrecht

Beginselen van het Nederlands Staatsrecht Prof.mr. A.D. Belinfante Mr. J.L. de Reede Beginselen van het Nederlands Staatsrecht druk Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1997 VOORWOORD II AFKORTINGEN 13 I INLEIDING 15 1. Benadering van

Nadere informatie

BB/U Lbr. 13/032

BB/U Lbr. 13/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bekendmaking voorgedragen kandidaten bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201300526 Lbr.

Nadere informatie

1.1.1.Publicaties van Marie Kamphuis

1.1.1.Publicaties van Marie Kamphuis 1.1.1.Publicaties van Marie Kamphuis Chronologisch geordend Alle 11 drukken van Social Casework zijn aanwezig, zie deze lijst Kamphuis, Marie, zonder titel. Anoniem pamflet over winterhulp Nederland (1941)

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Mei 2009 Nummer 6060 onderwerp Subsidieverzoek Krimpen aan den IJssel innovatieve bestuurskrachtmeting 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Mensgerichte organisaties

Mensgerichte organisaties Mensgerichte organisaties Wat zijn People processing organisations? A.F.A. Korsten Vraagstelling Er bestaan organisaties die veel met in- en uitstroom van mensen van doen hebben, zoals de Immigratie- en

Nadere informatie

Omkijken naar de Toekomst?!

Omkijken naar de Toekomst?! Omkijken naar de Toekomst?! Bijdrage Cahier Politiestudies Schaalveranderingen (2013) Schaal in de strijd en strijd om de schaal. Over de ontwikkeling richting een nationale politie in Nederland Mede n.a.v.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 Nieuwsbrief van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (GR AV) Bekijk deze e-mail in uw browser Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 AV werkt grenzeloos verder in 2017! Na

Nadere informatie

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164)

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik   Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164) B17-013106 Gemeente ñ Bergen op Zoom IIIIIIIIIIIIIIIIIIH ĮļB 1 1 Datum 2 1 APR. 2017 Nr. Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Email: J.E.Dik@bergenopzoom.nl Aan De raads- en duoburgerleden

Nadere informatie

Politieke legitimiteit

Politieke legitimiteit Politieke legitimiteit Op het snijvlak van wetenschap en samenleving Geerten Waling De Responsieve Rechtsstaat, 22 september 2016 Bij ons leer je de wereld kennen 1 Routeplanner Even voorstellen Wat is

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Bestuurlijke scenario s: pro s en contra s. Linze Schaap

Bestuurlijke scenario s: pro s en contra s. Linze Schaap Bestuurlijke scenario s: pro s en contra s Linze Schaap Bestuurlijke scenario's: pro's en contra's Dr. Linze Schaap Universitair Hoofddocent Tilburgse School voor Politiek en Bestuur Tilburg Center for

Nadere informatie

Activiteiten en publicaties over 2010 en 2011

Activiteiten en publicaties over 2010 en 2011 Activiteiten en publicaties over 2010 en 2011 Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten, Hoogleraar bestuurskunde Open Universiteit: emeritaat per 1 okt. 2010, daarna onbezoldigd hoogleraar (fac. managementwetenschappen)

Nadere informatie

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek

Nadere informatie

Prof.dr. A.(Arno) F.A. Korsten Kort curriculum vitae (15 juli 2011)

Prof.dr. A.(Arno) F.A. Korsten Kort curriculum vitae (15 juli 2011) Prof.dr. A.(Arno) F.A. Korsten Kort curriculum vitae (15 juli 2011) Actueel 2011: Bijzonder hoogleraar bestuurskunde van de lagere overheden aan de Universiteit Maastricht (faculteit Rechtsgeleerdheid).

Nadere informatie

Exameneisen Gewicht % 1. De bestudeerde literatuur beoordelen. 40 2. Toepassen van de literatuur in praktijksituaties. 60

Exameneisen Gewicht % 1. De bestudeerde literatuur beoordelen. 40 2. Toepassen van de literatuur in praktijksituaties. 60 Exameneisen Reading List Examination IT Service Management Publicatiedatum 01 oktober 2008 Startdatum 01 oktober 2007 Doelgroep Voorkennis Kandidaten die de Foundation en Advanced niveaus van de Academy

Nadere informatie

Maatwerkdemocratie. Naar een krachtiger, trefzekere gemeenteraad als kruispunt in de lokale democratie. Denktank VNG Jaarbericht

Maatwerkdemocratie. Naar een krachtiger, trefzekere gemeenteraad als kruispunt in de lokale democratie. Denktank VNG Jaarbericht Maatwerkdemocratie Naar een krachtiger, trefzekere gemeenteraad als kruispunt in de lokale democratie Denktank VNG Jaarbericht 2015-2016 8 juni aanbieding Denktank VNG - jaarlijks - Jaarlijks wisselende

Nadere informatie

Prof.dr. A.(Arno) F.A. Korsten Kort curriculum vitae (16 april 2010)

Prof.dr. A.(Arno) F.A. Korsten Kort curriculum vitae (16 april 2010) Prof.dr. A.(Arno) F.A. Korsten Kort curriculum vitae (16 april 2010) A. Contact Werk: Open Universiteit Nederland- faculteit Managementwetenschappen, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen, Secretariaat Management-wetenschappen:

Nadere informatie

Samenwerking Top-down en Bottom-up: een vergelijking van GBO en Wigo4it. Prof. Dr. Jan van Dijk Universiteit Twente

Samenwerking Top-down en Bottom-up: een vergelijking van GBO en Wigo4it. Prof. Dr. Jan van Dijk Universiteit Twente Samenwerking Top-down en Bottom-up: een vergelijking van GBO en Wigo4it Prof. Dr. Jan van Dijk Universiteit Twente De opkomst van Netwerken als Coördinatieprincipe tussen Hiërarchie en Markt Wij bevinden

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 334-235 - - - - 165 148 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 636-268 508-548 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 274-197 - - - - 135 126 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 576-242 470-503 -

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam: dr. G.W. (Wilfred) Goedmakers Adres: Postbus 5475, 6802 EL Arnhem Telefoon: 06 18 16 77 10 e-mail: wilfred@wilfredgoedmakers.com website: www.wilfredgoedmakers.com Profiel

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen.

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen. Mohn Baldew Korreweg 213-52 9714 AL Groningen Telefoon 06 523 5555 4 Groningen, 12 maart 2016 Aan het bestuur van de PvdA Groningen, Geacht bestuur, Naar aanleiding van ons gesprek in februari dit jaar

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

HANDREIKING LOKALE VISIE OP REGIONALE SAMENWERKING

HANDREIKING LOKALE VISIE OP REGIONALE SAMENWERKING HANDREIKING LOKALE VISIE OP REGIONALE SAMENWERKING BETREFT : Krachtig Bestuur West-Brabant AAN : Colleges 19 West-Brabant gemeenten VAN : Algemeen Bestuur DATUM : 6 juli 2012 KENMERK : RWB/AB/AR/2012 BIJLAGEN

Nadere informatie

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201401021

Nadere informatie

«Managementhervormingen in justitie: trends in Europa»

«Managementhervormingen in justitie: trends in Europa» «Managementhervormingen in justitie: trends in Europa» Prof. dr. Em. Roger Depré 25 mei 2005 K.U.Leuven Instituut voor de Overheid io@soc.kuleuven.ac.be www.instituutvoordeoverheid.be 1 Internationale

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 9 augustus 2017 U Lbr. 17/043 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 9 augustus 2017 U Lbr. 17/043 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 9 augustus 2017 Ons kenmerk BB/U201700575 Lbr. 17/043 Telefoon (070) 373 8702 Bijlage(n) - Onderwerp Invullling vacatures adviescommissie Governance,

Nadere informatie

THEMA BESTUURSKUNDE. Marcel Boogers en Linze Schaap. Dit artikel van Boom Lemma Tijdschriften is gemaakt voor Marcel Boogers

THEMA BESTUURSKUNDE. Marcel Boogers en Linze Schaap. Dit artikel van Boom Lemma Tijdschriften is gemaakt voor Marcel Boogers Bestuurskracht, wat moeten we ermee? Een stand van zaken Bestuurskracht is al een aantal jaren een belangrijk modewoord in de politieke en bestuurlijke vocabulaire en is de laatste tijd steeds meer een

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

Betere Performance met soft controls

Betere Performance met soft controls Betere Performance met soft controls 11 juni 2015 Agenda ü ü ü ü ü ü ü ü Welkom Introductie Stellingen Theorie Dilemma s Discussie / presentatie Evaluatie Afsluiting Introductie Coen van der Kruijs Martijn

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Invulling adviescommissie Governance, VNG-bestuur en commissies

VNG Ledenbrief Invulling adviescommissie Governance, VNG-bestuur en commissies Van: VNG Aan: OW-Info Onderwerp: Lbr. 17/043 Invullling vacatures adviescommissie Governance, VNG-bestuur en commissies Datum: woensdag 9 augustus 2017 11:26:30 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser VNG

Nadere informatie

79,92 INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (IBR) DIENSTEN ACTUEEL RECHT VOOR P&O BOEK 32,81 B+B VAKMEDIANET BV ANTWOORDWIJZER AMBTENAREN PENSIOENEN

79,92 INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (IBR) DIENSTEN ACTUEEL RECHT VOOR P&O BOEK 32,81 B+B VAKMEDIANET BV ANTWOORDWIJZER AMBTENAREN PENSIOENEN Abonnr. Aantal Product via boekhandel H. de Vries Produktvorm Laatste Factuur Prijs incl. BTW Uitgever 3799 1 AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT TIJDSCHRIFT/MA 376,25 KLUWER 10622 1 ACTUALITEITEN BOUWRECHT ONLINE

Nadere informatie

Naar een Local Democratic Audit

Naar een Local Democratic Audit Naar een Local Democratic Audit startnotitie voor een breed inventariserend onderzoek naar de kwaliteit van de lokale democratie in Nederland Paper politicologenetmaal 2012, Amsterdam Prof. dr. Bas Denters,

Nadere informatie

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1)

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1) (1) Inspirerend leiderschap van bestuurders en directeuren vraagt om meer aandacht voor hun verander- en verbetercapaciteit. In dit eerste deel (van twee) staat een belangrijke component hiervan centraal:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerking juridische functie - workshop

Gemeentelijke samenwerking juridische functie - workshop Gemeentelijke samenwerking juridische functie - workshop Lustrumcongres Prettig Contact met de Overheid Den Haag, Dr. Henriëtte van den Heuvel Prof.dr. Heinrich Winter Bespreking essentie Handreiking Juridisch

Nadere informatie