Bibliografie Bestuur van lagere overheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bibliografie Bestuur van lagere overheden"

Transcriptie

1 Bibliografie Bestuur van lagere overheden Prof.dr. A.F.A. Korsten Aa, A. van der, en T. Konijn, Ketens, ketenregisseurs en ketenontwikkeling, Lemma, Utrecht, Aalders, M.V.C., Bureaucratie en ambtelijk handelen, in: Derksen, W. en A.F.A. Korsten (red.), Lokaal bestuur in: Nederland, Samsom, Alphen, 1989, pp Aalders, M.V.C., De Hinderwetafdeling, het bouwtoezicht en uitvoeringsstijlen, in: Korsten, A.F.A. en W. Derksen (red.), Uitvoering van overheidsbeleid, Stenfert Kroese, Leiden, 1986, pp Aalders, M.V.C., Industrie, milieu en wetgeving. De Hinderwet tussen symboliek en effectiviteit, Kobra, Amsterdam, Aalders, M.V.C., Onderhandelen en afspraken in het vooroverleg bij de vergunningverlening, in: Aalders, M.V.C. en R.J.J. van Acht (red.), Afspraken in het milieurecht, W. Tjeenk Willink, Zwolle, Aalders, M.V.C., Regeltoepassing in: de ambtelijke praktijk van Hinderwet en Bouwtoezichtafdeling, Wolters-Noordhoff, Groningen, Aardema H., Stille waarden Een reflectie op overnormering in publiek management, OU/BMC, Den Haag, Aardema, H. en A.F.A. Korsten, De staat van de gemeente Op weg naar een handzame landelijke gemeentemonitor, VGS-rapport, Den Haag, Aardema, H. en E. Evers, Burgemeester en arbeidsmarkt, Leusden 2004 (BMC-rapport). Aardema, H., Contextmanagement, VNG Uitgeverij, Den Haag, Aardema, H., Control voor leiders, Reed, Den Haag, Aardema, H., Doorwerking van BBI, BMC, Leusden, Aardema, H., Het directiemodel (1) en (2), in: Overheidsmanagement, jan. en febr Aardema, H., Verbindend leiderschap Inspiratie voor leren en veranderen bij de overheid, InAxis, Den Haag, Aarts, C.W.A.M., Bodemverontreiniging en collectieve actie, UT, Enschede, Aarts, C.W.A.M., Democratische vernieuwing , in: Openbaar Bestuur, jrg. 6, 1996, nr. 5, pp Aarts, C.W.A.M., Dwarse kiezers, UTwente, Enschede, 2005 (oratie). Aarts, J.H.W.M., en J. Huigen, Snelheid van uitvoering onder Tracéwet: op weg naar pervertering van de verhouding tussen rijksoverheid en mede-overheden?, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 49, juli-aug. 1995, nr. 4, pp Abbenes, N. van, Burgemeester Coninck Nieuwe belevenissen van een gemeentebestuurder, Afferden, Abbenes, N. van, Wethouder Coninck. Belevenissen van een gemeentebestuurder, Uitgeverij BZZTôH, Den Haag, Abma, T. en R.J. in t Veld (red.), Handboek beleidswetenschap, Boom, Amsterdam, Achtereekte, H., Zwols HRM-programma leidraad voor organisatieontwikkeling, in: Overheidsmanagement, sept. 2007, nr. 9, pp

2 Ackaert, J., De burgemeestersfunctie in België - Analyse van haar legitimering en van de bestaande rolpatronen en conflicten, Leuven, Aderson, R.J., Tussen schakelen en switchen Over de rol van de controller in gemeentelijke organisaties, Rotterdam, Advies van de Raad voor het binnenlands bestuur over de positie van het lokaal bestuur in stadsprovincies, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 48, 1994, nr. 1, pp Adviescommissie Beleidsplanning Politie, Politiebeleid volgens plan? Eindrapport, Den Haag, 1987 Adviescommissie Enschede/Hengelo, Beter samen, sept Adviescommissie sanering planprocedures, Carnavalsoptocht der planprocedures, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag, Aerts, R. en P. Castenmiller, Kwaliteit en gemeenten: door de bomen het bos niet meer zien, in: NG, 31 mei 1996, nr. 24, p. 21. Aerts, R.J.M.G., A. van der Veen, en A. Waterbolk, Randgemeenten en de vorming van regionaal bestuurlijke samenwerkingsverbanden in grootstedelijke gebieden, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 46, 1992, nr. 4, pp Aerts, R.J.M.G., en P.G. Castenmiller, Kwaliteit van dienstverlening. Ontwikkelingen bij de lokale overheid, Binnenlandse Zaken, Den Haag, Ahuja, M. & K. Carley, Network Structure in Virtual Organisations, in: Organization Science, vol. 10, nov-dec. 1999, nr. 6. Aiken, M. en P.E. Mott (eds.), The structure of community power, New York, Aken, J. van, L. Hop en G.Post, The Virtual Organization: a Special Mode of Strong Interorganisational Cooperation, in: Hitt, M.A. e.a. (eds.), Managing Strategically in an Interconnected World, John Wiley and Sons, Chicester, 1998, pp Akerboom, M., Te rade gaan I. Een onderzoek naar opvattingen van gemeenteraadsleden over hun positie en het raadswerk, Leiden, Akerboom, M.P. en V.P. van Stipdonk, Te rade gaan I. Een onderzoek naar achtergronden, taakopvatting en tijdsbesteding van gemeenteraadsleden, Stichting Burgerschapskunde, Leiden Akkerman, T. en S. Stuurman (red.), De zondige Riviera van het katholicisme. Een lokale studie over feminisme en ontzuiling, SUA, Amsterdam, Akro consult, Eindrapportage publiek-private samenwerkingsvorm in: de burgerlijke en utiliteitssector, Den Haag, juni Akro consult, Publiek-private samenwerking als uitvoeringsinstrument van het Vinex-beleid, Den Haag, Albers, G., Stadtplanung und Kommunalwissenschaften, in: Hesse, J.J. (Hrsg.), Kommunalwissenschaften in: der Bundesrepublik Deutschland, Nomos, Baden-Baden, 1989, pp Albert, H., De ongelijkzijdige driehoek. Onderlinge betrekkingen tussen lokaal bestuur, Openbaar Ministerie en politie, Gouda Quint, Arnhem, Alberts, W.J., De geboorte en groei van de Nederlandse gemeente, Samsom, Alphen, Alblas, G. en E. van de Vliert, Doelmatig organiseren, Wolters-Noordhoff, Groningen, Algemene Rekenkamer, Beheer in: het nieuwe politiebestel: stand van zaken op hoofdlijnen, Den Haag, december Algemene Rekenkamer, Grotestedenbeleid, TK , , nr Allen, G., The Private Finance Initiative, research paper 01/117, House of Commons Library, 18 december Allers, M. en C. Sterks, Lokale lastendruk en het flypapereffect, in: ESB, 10 april 1996, pp Allers, M., Verschillen in koopkracht door lokale en regionale heffingen, in: Openbare Uitgaven,

3 1996, nr. 3, pp Altink, W.W.M., Personeelsselektie, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1991, F2130. Amin, A. & N. Thrift (eds.), Glocalisation, institutions and regional development in Europe, Oxford University Press, Oxford, Amin, A., Post-fordism. Models, fantasies and phantoms of transition, in: A. Amin (ed.) Post-fordism. A reader, Blackwell, Oxford, Anderson, R.J., Tussen schakelen en switchen Over de rol van de controller in gemeentelijke organisaties, Rotterdam, 2006 Andersson Advies, Deelonderzoek Cultuur, Dienst RO/EZ, Gemeente Groningen, 4 dec Andersson Elffers Felix (AEF), Regie in de uitvoering, een kwestie van willen, kennen en kunnen, Utrecht, Andeweg, R.B. en G.A. Irwin, Dutch government and politics, MacMillan, Londen, Andeweg, R.B., A. Hoogerwerf en J.J.A. Thomassen (red.), Politiek in Nederland, Samsom, Alphen, 1993 (vierde druk). Andeweg, R.B., Burgemeester verkozen door raad of bevolking: geef gemeenten de keuze, in: Staatscourant, nr. 57, 21 maart 2006, p. 6. Andeweg, R.B., Politiek gedrag, in: Deth, J.W. van (red.), Handboek politicologie, Van Gorcum, Assen Andriessen, M., Kat in een vreemd pakhuis Gebruiksaanwijzingen voor je eerste week als manager in een gemeente, Van der Kruijs RPD, De Bilt, Het Spectrum, Anker, H. en E. Oppenhuis, Profiteert de PvdA van een hoge opkomst?, in: Socialisme en Democratie, 1994, nr. 1, pp Anker, H. en P. Depla, De opkomst in Nijmegen, in: Socialisme en Democratie, 1994, nr. 1, pp Anker, H. en T. van Dijk, De gemeenteraadsverkiezingen van 1994, in: Socialisme en Democratie, jrg. 51, 1994, nr. 4, pp Annink, G., Het preventief en positief toezicht op het gemeentebestuur, s-gravenhage, Anton, Th.J., Roles and symboles in the determination of state expenditure, in: Midwest Journal of Political Science, 1967, nr. 11, pp. 85 e.v. Aquina, H.J., Overeenkomsten tussen overheden, Kluwer, Deventer, Ardenne-van der Hoeven, A. van, Economische Zaken, Algemeen bestuur, in: Praktijkgids voor gemeenteraadsleden, Samsom, Alphen, 1994, katern 4. Arkel, D. van, Bedrijfsvergelijking interessant, maar beperkt mogelijk, in: B&G, sept. 1995, pp Armstrong, M., Performance management, Kogan/Page, Londen, 2006 (3rd edition). Arntzen, H.L. en C. Schalken, Het stadsmarktonderzoek: een brug tussen bedrijfsmatig werken en bestuurlijke vernieuwing, in: Openbaar Bestuur, 1994, nr. 6/7, pp Arntzen, H.L., De gemeente in ontwikkeling: naar betere beheersing en effectiever sturing, in: Openbaar Bestuur, 1992, nr. 2, pp Arntzen, H.L., De managementrapportage. Een ingeburgerd overheidsinstrument?, in: Bestuur, maart 1988, pp Arntzen, H.L., De managementrapportage. Een opkomend beleidsinstrument, in: Bestuur, april 1986, pp Arntzen, H.L., Planning en control in Tilburg, in: Molen, F. van der (red.), Dienstverlening op niveau, Vuga, Den Haag, 1992, pp Arts, G.J., Kennis en ruimtelijk beleid. Naar kennismanagement in de ruimtelijke ordening, KUN,

4 Nijmegen, 1991 (diss.). Arts, G.J., Succes en falen van vijf jaar lokaal architectuurbeleid, in: Openbaar Bestuur, jrg. 6, 1996, nr. 6/7, pp Asscher, L., Nieuw Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, Assen, Audenaerde, R.F.C. en R.A. Koole, Lokale partijen kiezen massaal positie in het midden, in: Binnenlands Bestuur, 15 april 1994, pp Avoird, M. van de, G.A. van den Ende, P.C.T. Jongenelen en J.W.C. van Kleef (red.), Gemeentelijk personeelsbeleid, Samsom, Alphen, 1985 e.v. B&A Groep, Handhaving en naleving bestemmingsplannen buitengebied in de provincie Zuid-Holland, Den Haag, Baak, J.A.M. en J. van Deth, Kiezersvoorkeuren en gemeentelijke vraagstukken, in: Korsten, A.F.A. en W. Kuiper (red.), Limburg kiest, Uitgeverij Kerckebosch, Zeist, 1991, pp Baakman, N.A.A., A.F.A. Korsten en J.G.A. van Mierlo, Lobbyen bij de overheid, in: Berg, A. e.a. (red.), Handboek Strategie en beleid in de publieke sector, Samsom, Alphen, 1996, H2500. Baakman, N.A.A., Kritiek van het openbare bestuur -Besluitvorming over de bouw van ziekenhuizen in Nederland tussen 1960 en 1985, Thesis, Amsterdam, Baalen, A.D.M. van, en P.W. Tops, Het bestuur, de pastoor en het dorp. De vestiging van een asielzoekerscentrum in Udenhout, in: Tops, P., P. Depla en P. Manders (red.), Verhalen over co-produktie, Tilburg, 1996, pp Bac, A. en E. Jans, Grondslagen van de administratieve organisatie. Deel C. De publieke sector en organisaties zonder winstdoel, Samsom, Alphen, Bac, A., C. Knoop en J. van Zanten, Gemeentelijk financieel beheer, Stenfert Kroese, Leiden, 1991 (tweede druk). Bachrach, P. & M.S. Baratz, Power and poverty: theory and practice, Oxford UP, New York, Back, H., H. Heinelt, A. Magnier (eds.), The European Mayor - Political leaders in the changing context of local democracy, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, Baeten, P. e.a., De verdwenen grens als barrière?. Een onderzoek naar grensoverschrijdende samenwerking tussen openbare bibliotheken in Vlaanderen en Zuid-Nederland, Provincie Limburg, Maastricht, Bakkenist, S.C. en H.C. King, De interne stedelijke bestuursorganisatie van Amsterdam. Eindrapport, Stadsdrukkerij Amsterdam, Bakker, R.C.L., Gereedschap voor publiek-private samenwerking, in: Brouwer, J. en H. Voogd (red.), Investeren in ruimte, Samsom, Alphen, 1995, pp Bakker, W. en K. Yesilkagit (red.), Publieke verantwoording- Regimes van inzicht en rekenschap bij de uitvoering van publieke taken, Boom, Amsterdam, Baldersheim, H. & H. Wollmann (eds.), Comparative Study of Local Government and Politics: Overview and Synthesis, Burdich Publishers, Opladen/Farmington Hills, Balen, L. van, Te veel vrouw De politieke carrière van een moeder, Uitgeverij Jan Mets, Amsterdam, Baljé, Chr., Th.G. Drupsteen, M.P.H. van Haeften en Th.A.J. Toonen (red.), De ontzuiling voorbij. Openbaar bestuur en individualistisch burgerschap, Sdu, s-gravenhage, Balkenende, J.P., Neemt de politieke betekenis van de gemeente af?: een christen-democratische positiebepaling, in: Bestuursforum, jrg. 18, maart 1994, nr. 3, pp Ballegooij, G.A.C.M. van, e.a., Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Kluwer, Deventer, Barkhuis, J., Enige aspecten van het wethouderschap (II), in: TvO, 1984, nr. 16, pp Barkmeijer, A.R.G., H.J. Hoorweg en W. de Jong, Pluriformiteit in wetgeving: empirische

5 aspecten, in: Toonen, T. e.a. (red.), De pluriformiteitsgedachte in het openbaar bestuur, Staatsuitgeverij, Den Haag, Barzelay, M., The New Public Management, University of California Press, Berkeley, Batley, R. en G. Stoker (eds.), Local government in Europe. Trends and developments, MacMillan, Londen, Becker, B. en M. Boogers, Bestuursakkoorden vergeleken: een vergelijking van 150 lokale bestuurakkoorden, TSPB, Tilburg, Becker, B.L., Operationele samenwerking op uiteenlopende beleidsterreinen Vijf gemeenten werken intensief samen volgens een unieke formule: de K5-formule, in: Korsten, A.F.A. e.a., Samenwerking beproefd, Heerlen/Arnhem, 2006, pp Becker, U. en Ph. Van Praag (red.), Politicologie, Het Spinhuis, Amsterdam, Bedrijfsgezondheidszorg, in: Avoird, M. van de, G.A. van den Ende, P.C.T. Jongenelen en J.W.C. van Kleef (red.), Gemeentelijk personeelsbeleid, Samsom, Alphen, 1985 e.v., B1600. Beek, A. van, en H. van de Goor, Modern lokaal bestuur: vernieuwen op eigen bestuurskracht, in: De overheidsmanager, Samsom, Alphen, Beek, C. van, Samenwerking? Er zijn grenzen!. Onderzoek naar de invloed van de culturele factor op het proces van economische en politiek-bestuurlijke integratie in de Euregio Maas-Rijn, Syntax, Rotterdam, Beek, D. van, Sturen naar een intelligente overheid, Reed Elsevier, Den Haag, Beek, K. van, en M. Ham (red.), Gaat de elite ons redden? De nieuwe rol van de bovenlaag in onze samenleving, Van Gennep, Amsterdam,2007. Beek, K.W.H. van, Zin en onzin van een optimale schaal, in: Derksen, W. en W.G.M. Salet (red.), Bouwen aan het binnenlands bestuur, WRR, Sdu, Den Haag, 1996, pp Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie, Culturen rond besturen Bestuurskracht en bestuurscultuur in gedualiseerde gemeenten, Den Haag, 23 maart Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie, Culturen rond besturen, Den Haag, Behn, R.D., Rethinking Public Accountability,Brookings Institution Press, Washington D.C., Bekke, A.G., Experiences and experiments in Dutch local government, in: Batley, R. & G. Stoker (eds.), Local government in Europe. Trends and developments, MacMillan, Londen, 1991, pp Bekke, A.J.G.M. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1988 en later (losbladig). Bekke, A.J.G.M. en D.A.P.W. van der Ende, Decentralisatie als bestuurlijk antwoord op ontwikkelingen in de omgeving van het openbaar bestuur, in: M. Oosting (red.), Aspecten van decentralisatie, Rbb, s-gravenhage, Bekke, A.J.G.M. Organisatorische innovatie in het lokaal bestuur, in: Brasz, H.A. en J.W. van der Dussen (red.), Gemeenten in verandering. Is er ook innovatie?, Vuga, s-gravenhage, 1987, pp Bekke, A.J.G.M., De kunst van het veranderen, in: Bestuur, l982, nr. 4, pp Bekke, A.J.G.M., De ontwikkeling van functies in het openbaar bestuur, in: Verslag vijfde Congres CIVOB, CIVOB-publikatie nr. 8, s-gravenhage, l982. Bekke, A.J.G.M., Gemeente-ambtenaren en het ambtelijk apparaat, in: Derksen, W. en A.F.A. Korsten (red.), Lokaal bestuur in Nederland, Samsom, Alphen, 1989, pp Bekke, A.J.G.M., Integriteit en organisatie, in: Bestuurswetenschappen, 1995, nr. 6, pp Bekke, A.J.G.M., J.L. Perry en Th.A.J. Toonen (eds.), Civil service systems in comparative perspective,

6 Bloomington, Bekke, H., J. de Vries en G. Neelen, De salto mortale van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Samsom, Alphen, 1994 Bekkering, T. e.a., Management van processen, Het Spectrum, Utrecht, Bekkers, H., Grote ambtelijke weerstand tegen PPS, in: Binnenlands Bestuur, 16 jan. 2004, p. 11. Bekkers, R.M., Doelmatigheidsbeheersing voor en door de gemeentelijke organisatie, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1990, C2220. Bekkers, V.J. en A. van Baalen, Catch 22 in de Peel. Het verplaatsen van kassen in Helenaveen, in: Tops, P., P. Depla en P. Manders (red.), Verhalen over co-produktie, Tilburg, 1996, pp Bekkers, V.J., Voorbij de virtuele organisatie? Rotterdam, 2000 (oratie). Bekkers, V.J.J.M. en P. Depla (red.), Digitale posities in het lokale bestuur, Otto Cramwinckel, Amsterdam, Bekkers, V.J.J.M., De Europese Gemeenschap en de grote stad, in: Huberts, L. en A. Korsten, Besturen op niveau. Bestuur in grootstedelijke gebieden ter discussie, Vuga, Den Haag, 1990, pp Bekkers, V.J.J.M., De lagere overheden, in: Wolters, M. (red.), Democratie en beleid in de Europese Gemeenschap, Samsom, Alphen, 1992, pp Bekkers, V.J.J.M., Een grenzeloze overheid?, in: Bestuurswetenschappen, 1997, nr. 1, pp Bekkers, V.J.J.M., en A.F.A. Korsten, Gemeentebestuur in het landelijk gebied, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 47, 1993, nr. 6, pp Bekkers, V.J.J.M., G.A.W.M. Heijne e.a., Sturingsconcepties en instrumenten in het milieubeleid. Op zoek naar nieuwe vormen van co-produktie, Tilburg, Bekkers, V.J.J.M., Gemeentelijke herindeling in en rondom Maasbracht, in: Korsten, A.F.A., W. Kuiper en F. Tonnaer (red.), Herindeling: keuzen en kansen, Kerckebosch, Zeist, 1991, pp Bekkers, V.J.J.M., H.T.P.M. van de Hurk & G. Leenknegt (red.), Subsidiariteit en Europese integratie, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, Bekkers, V.J.J.M., J.W. van der Dussen, S. Gosses, A. Korsten en H. Schuwer (red.), Uitvoering van EG-beleid, Den Haag, Bekkers, V.J.J.M., L.W. Huberts en A.F.A. Korsten, Europese Gemeenschap en binnenlands bestuur, in: Bestuur, 1990, nr. 6, pp Belbin, R.M., Managementteams, Academic Service, Schoonhoven, 1998.Belbin, R.M., Teamrollen op het werk, Academic Service, Schoonhoven, Bemelmans-Videc, M.L., Bekwamen en besturen Over disciplines en dilemma s in de bestuurlijke oordeelsvorming, Nijmegen, 1993 (oratie). Benda-Beckmann, K. von, De ongrijpbaarheid van informeel recht, in: Recht der Werkelijkheid, 1988, nr. 1, pp Bennebroek Gravenhorst, K., Sterke staaltjes van samenwerking, Kluwer, Deventer, 2002 (dissertatie). Benner, J.G.L., A. Hoekstra en M. Bouland, Het diagnosticeren van integriteitsaspecten, in: Openbaar Bestuur, dec. 2006, nr. 12,pp Benou, G.J. en F. Hendriks, De delicate verhouding tussen politiek en co-produktie, in: Tops, P.W., P.F.G. Depla en P.J.C. Manders (red.), Verhalen over co-produktie, KUB, Tilburg, 1996, pp Benou, G.J. en P. Depla, Een bom of Manneke Pis. Eindhoven en zijn uitgaanscentrum, in: Tops, P., P. Depla en P. Manders (red.), Verhalen over co-produktie, Tilburg, 1996, pp Benou, G.J. en P.F.G. Depla, `Buurt-bobo s en `papieren participatie. De verkoop van

7 woningwetwoningen in Waalwijk, in: Tops, P., P. Depla en P. Manders (red.), Verhalen over co-produktie, Tilburg, 1996, pp Bentlage, F.A. e.a., De excellente overheidsorganisatie, Kluwer, Deventer, Benz, A. e.a. (Hrsg.), Handbuch Governance, VS Verlag,Wiesbaden, Berends, H.J., Het functioneringsgesprek, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1988, F2120. Berenschot e.a., Ruimte voor regie - Ketenregie in het openbaar bestuur, Den Haag Berenschot, Evaluatie van de Wet dualisering gemeentebestuur, Utrecht, Berg, A. e.a. (red.), Handboek Strategie en beleid in de publieke sector, Samsom, Alphen, 1994 en later (losbladig). Berg, A., De lokale politicus aan zet, in: Bestuurswetenschappen, 1993, nr. 6, pp Berg, A.H. van den, J.V. Buissink, en B. Kokx, De opleiding van gekwalificeerde gemeenteambtenaren, in: Openbaar Bestuur, jrg. 6, 1996, nr. 5, pp Berg, B. van den, Milieubeleid in de gemeente, Leiden, Berg, C. van den, De structuur van de gemeentelijke uitgaven, Leiden, Berg, C., R. van Oosteroom & J. Slootmaker (red.), Moderne bedrijfsvoering bij de overheid, Sdu, Den Haag, Berg, E.L. en D. Hillenius, De VNG in de jaren zeventig, VNG Uitgeverij, Den Haag, Berg, E.L., Decentralisatie in drievoud,vng Uitgeverij, s-gravenhage, Berg, E.L., Management in het lokaal bestuur, in: Bestuur, jan. 1985, nr. 1, pp Berg, E.L., Verdeling van inkomen, informatie en invloed tussen overheden, in: Niekerk, N.C.M. van, Macht en middelen in de verhouding rijk-lagere overheid, IOO, Den Haag, 1982, pp Berg, J.J. van den, Wat provincies beter kunnen doen, in: Openbaar Bestuur, jrg. 6, 1996, nr. 4, pp Berg, J.Th.J. en H.A. Molleman, Crisis in de Nederlandse politiek, Samsom, Alphen, 1975 (tweede druk). Berg, J.Th.J. van den (red.), Inleiding staatkunde, Kluwer, Deventer, Berg, J.Th.J. van den, De bureaucratisering van politiek en partijen, in: Beleid en Maatschappij, 1990, pp Berg, J.Th.J. van den, Het collegeakkoord, in: VNG Magazine, 8 febr. 2008, p. 15. Berg, J.Th.J. van den, In het stadhuis zijn geen stemmen te halen, VNG Uitgeverij, Den Haag, Berg, J.Th.J. van den, Negentig jaar gemeentepolitiek, in: Lokaal Bestuur, 1990, nr. 4, pp Berg, J.Th.J. van den, Samenhang en overzicht Een essay over de lokale democratie aan het einde van de eeuw van de staat, VNG Uitgeverij, Den Haag, Berg, J.Th.J. van den, Stelregels en spelregels in de Nederlandse politiek, Samsom, Alphen, Berg, J.Th.J. van den, Verantwoorden of vertrekken, VNG Uitgeverij, Den Haag, Berg, L. van den, en L.H. Klaassen, De bestuurbaarheid van grote gemeenten, in: Beleid en Maatschappij, 1981, nr. 9, pp Berge, J.B.J.M. ten, Bescherming tegen de overheid, W. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995 (derde druk). Berge, J.B.J.M. ten, Decentraliseren met commissies. Binnengemeentelijke organisatiestructuren op basis van artikel 61 Gemeentewet, Den Haag, Berge, J.B.J.M. ten, en H. van Ruller, Binnengemeentelijke decentralisatie Amsterdam als innovatie, in: Brasz, H.A. en J.W. van der Dussen (red.), Gemeenten in verandering; is er ook innovatie?, Vuga, Den Haag, 1987, pp Berge, J.B.J.M. ten, Het platteland: proeftuin van gedecentraliseerd bestuur?, St. Maartensdijk, 1974.

8 Bergen, J. van, en H. ter Braak, Organisatievernieuwing in Delft. Van vorm naar inhoud, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management van overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1989, pp Berger, A., A. Dölle, H. Eenhoorn en J. Wallage, Gids voor gemeenteraadsleden, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1993 (1989). Berghouts, H.C.L. e.a., Medezeggenschap bij de overheid, Kluwer, Deventer, Berghuis, J.M.J. en M. Herweijer, Wethouders in deeltijd, in: Tops, P.W., A.F.A. Korsten en C. Schalken (red.), De wethouder, Vuga, Den Haag, 1994, pp Berghuis, J.M.J., M. Herweijer en W.J.M. Pol (red.), Effecten van herindeling, Kluwer, Deventer, Bergsma, M., Betrouwbaarheid en validiteit van kwalitatief georiënteerde operational audits, Erasmus Universiteit Rotterdam, Berndsen, R.C.D., M.J. Fraanje, A.F.A. Korsten & M. Kort, Beoordeling van provinciale bestuurskracht, in: Bestuurswetenschappen, 2007, nr. 6 pp Berveling, J., Het stempel op de besluitvorming. Macht, invloed en besluitvorming op twee Amsterdamse beleidsterreinen, Thesis Publishers, Amsterdam, Berveling, J., M. van Dam en G. Neelen, De deugd in het midden. Over de sleutelpositie van de gemeentesecretaris, Eburon, Delft, Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing, Als het dan toch gebeurt - Bestuurlijke ervaringen met crises, Enschede, Bestuurskrachtmeting provincie Limburg, Opgavenprofiel en nadere concretisering van de opgaven voor bestuurskrachtmeting, 15 aug Beuckers, H.G., Robur Animi: Niederlandische Liberalität des J.R Thorbecke und positivistischer Liberalismus, Frankfurt, Beukema, G., Het boeiende uitzicht van de ruimtelijke ordening, in: Liber amicorum H.J.L. Vonhoff, Vuga, Den Haag, 1996, pp Beukema, N., Gemeentelijke herindelingsprocessen missen te vaak de externe dimensie, in: Bestuurswetenschappen, 1997, nr. 4, pp Beunders, H., Publieke tranen De drijfveren van de emotiecultuur, Uitgeverij Contact, Amsterdam, Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur (BIBOB), Brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie aan de Tweede Kamer, 10 oktober Bie, B.C. de, Overgangsrecht. Een herwaardering na vijftig jaar, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1979, nr. 3. Bierens, H. en G. Uhl, De gemeentelijke activiteiten in middelgrote gemeenten. Een modelmatige benadering, Amsterdam, 1977 (SEO). Bij, J. van der, Het rechtskarakter van de gemeentebegroting, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 1, pp Bijloos, A.W.M., De algemene wet bestuursrecht en het bijzondere sociale zekerheidsrecht, in: Nederlands Juristenblad, jrg. 69, 7 jan. 1994, nr. 1, pp Bijlsma, T. en F. Koopmans, Stemmen op extreem-rechts in Amsterdamse buurten, in: Sociologische Gids, 1996, pp Bilderbeek, H. van, Schaalvergroting in de vorm van ambtelijke pooling: trend of blijvende optie, in: VGS Nieuws, jrg. 16, aug. 2007, nr. 4, pp. 11. Blau, P.M., The dynamics of bureaucracy. A study of interpersonal relations in two government agencies, Chicago, Blécourt, A.S. de, De organisatie der gemeenten, Haarlem, Bleijenberg, C. e.a., Het beeld van de burger, SGBO, De Haag, 2005.

9 Bleker en De Koningh, Gemeentegrootte en ambtelijke organisatie, Groningen, 24 maart Bleker, H. en W. van den Bremen, Macht in het binnenlands bestuur, Kluwer, Deventer, Bleker, H., A. de Kroon en C. Langerwerf (red.), Bestuurslagen in beweging, VNG Uitgeverij, Den Haag, Blijswijk, M. van, W. Buunk en J. van de Ree (red.), Het ruimtelijk planningstelsel op de schop!, PIN-Nieuws, 19/4, Nijmegen, Blokhuis, H.C., Burgemeester en secretaris in een veranderende gemeente, in: Beeld van besturen, Vuga, Den Haag, 1992, pp Blom, J.C.H. en C.J. Misset (red.), `Broeders sluit U aan -Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten, De Bataafsche Leeuw, Baarn, Blom, Ph.W., Organisatie- en managementaspecten bij herindeling, in: Korsten, A.F.A., W. Kuiper en F. Tonnaer (red.), Herindeling: keuzen en kansen, Kerckebosch, Zeist, 1991, pp Blom, R.J., Kernboekje gemeenteraad, Uitgeverij FED, Deventer, BNG, Burgemeesters bijeen Vijftig jaar BNG, Den Haag, Böcker, A. en Clermonts, L., Poortwachters van de Nederlandse arbeidsmarkt. Arbeidsvoorziening en de verlening van tewerkstellingsvergunningen, KUN, Nijmegen, Böcker, A. en P. Minderhoud, Migranten en sociale zekerheid. De perspectieven van Nederlandse uitvoeringsfunctionarissen en Turkse cliënten, in: Recht der Werkelijkheid, 1991, nr. 2, pp Boekbespreking van `C. Knoester, De beheersbare gemeente: de ontwikkeling van een inrichtingsmodel voor de controlfunctie bij gemeentelijke organisaties, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, juni-juli 1995, nr. 6-7, pp. 29. Boelens, J.B. en H.H. Ossel, Strategische kerntakenanalyse bij gemeenten: op weg naar strategische sturing, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1994, C1110. Boelens, J.B., K. Hofman, K. en A.M. Koster, Inbedding van vervoerregio in regionaal bestuur: maatwerk, in: Openbaar Bestuur, jrg. 3, 1993, nr. 3, pp Boers, E., Het duale raadslid actief, Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam, Boersema, K.H., Johan Rudolf Thorbecke. Een historisch-critische studie, E.J. Brill, Leiden, Bogt, H. ter, en G. van Helden, Zelfbeheer en contractmanagement, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1995, C1160. Bogt, H. ter, Prestatiegegevens: nuttig voor sturing van gemeentelijke taken?, in: Tijdschrift Public Controlling, juni 2004, pp Bogt, H.J. ter, Boekbespreking van `H. Volmer, Enige beschouwingen met betrekking tot de gemeenterekening, in: MAB, maart 1993, pp Bogt, H.J. ter, Bronnen van controlinformatie voor politieke bestuurders, in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, jrg. 75, 2001a, nr. 12, pp Bogt, H.J. ter, De doelmatigheid van outputgerichte managementinformatie, in: Beleidswetenschap, jrg. 16, 2002, nr. 2, pp Bogt, H.J. ter, en G. van Helden, Kwaliteit van prestatiemeting bij gemeentelijke overheden, in: Bestuurskunde, 1994, nr. 1, pp Bogt, H.J. ter, en G. van Helden, Verbetering van doelmatigheid bij gemeenten als organisatievraagstuk, in: B&G, 1995a, nr. 12. Bogt, H.J. ter, en G.J. van Helden, Kontraktmanagement in der niederländischen Praxis, in: Mix, U. en M. Herweijer (Hrsg.), 10 Jahre Tilburger Modell, Sachbuchverl. Kellner, Bremen, 1996, pp Bogt, H.J. ter, Gebruik van outputinformatie door gemeentebestuurders, in:

10 Overheidsmanagement, 2000, nr. 7/8, pp Bogt, H.J. ter, Managementvernieuwing bij de overheid? Mooie woorden of echte daden?, Groningen, 2005 (oratie). Bogt, H.J. ter, Neo-institutionele economie, management control en verzelfstandiging van overheidsorganisaties, RUG, Groningen, 1998 (diss.). Bogt, H.J. ter, Politicians and output-oriented performance evaluation in municipalities, in: The European Accounting Review, vol. 10, 2001b, nr. 3, pp Bogt, H.J. ter, Politieke bestuurders, productbegrotingen en prestatiebeoordelingen bij gemeenten, in: MAB, jrg. 73, 1999, nr. 12, pp Bogumil, J. e.a., Perspektiven kommunaler Verwaltungsmodernisierung, Edition Sigma, Berlin, Boin, A. e.a., The Politics of Crisis Management Public Leadership under Pressure, Cambridge UP, Cambridge, Bok, A., De lagere overheden als medebewindsuitvoerders van Rijkswetgeving, in: RegelMaat, jan. 1986, pp Bolman, L.G. & T.E. Deal, Reframing Organizations, Jossey-Bass, San Francisco, Boneschansker, E. en J.H. Hoogteijling, Eenheid en verscheidenheid van informatievoorziening, in: Openbaar Bestuur, jrg. 1, 1991, nr. 6/7, pp Bongers-Sauër, E., Sociale relaties van het gemeentebestuur, in: Bestuurswetenschappen, nov. 1980, pp Bonnema, W. (red.), Toezicht en controle op de gemeentefinanciën, SBN nr. 2, Groningen, Bonnema, W., e.a. Gemeentefinanciën, Samsom, Alphen, 1996 (1993). Bonnema, W., Het toezicht op de gemeentefinanciën, in: Drijber, J. e.a., In goede verhouding. Opstellen aangeboden aan prof.dr. C. Goedhart, Den Haag, Bonnema, W., M.H.M. Cuppen, A.J.M. Evers en W. Rikken, Gemeentefinanciën, Samsom, Alphen, 1996 (tweede druk). Bonnema, W., Zelfbeheer bij de lagere overheid, in: B&G, juli/aug. 1985, pp Bonnes, J., Uitvoering van EG-verordeningen in Nederland, W. Tjeenk Willink, Zwolle, Boogaard, H., Energiebeleid, in: Staatsen, J.M. e.a. (red.), Handboek voor gemeenteraadsleden, Samsom, Alphen, 1986, hst. H3. Boogers, M. & L. Schaap, Bestuurskracht, wat moeten we ermee?, in: Bestuurskunde, jrg. 16, 2007, nr. 2, pp Boogers, M. en P.W. Tops, Externe effecten van dualisering, in: Bestuurswetenschappen, okt. 2005, nr. 5, pp Boogers, M. en R. Keizers, Een verdeelde eenheid. Lokale politiek in Sittard tussen 1900 en 1991, UM, Maastricht, Boogers, M. en R. Weterings, Het gebeurde in Rotterdam, Hilversum en Drimmelen, in: Beleid en Maatschappij, 2002, nr. 3, pp Boogers, M. en W. Kuiper, Verkiezingscampagnes bij gemeenteraadsverkiezingen nader bezien. De politiek van de raad naar de straat?, in: Korsten, A.F.A. en W. Kuiper (red.), Limburg kiest, Uitgeverij Kerckebosch, Zeist, 1991, pp Boogers, M., Bestuurlijke vernieuwing in het knooppunt Arnhem-Nijmegen, in: Buursink, J. en H. Donkers (red.), Beleidsvernieuwend onderzoek, KUN, Nijmegen, 1993, pp Boogers, M., Het onderste uit de KAN- Draagvlak voor stadsregionaal bestuur in het knooppunt Arnhem-Nijmegen, Eburon, Delft, Boogers, M., L. Schaap, E.D. van den Munckhof en N. Karsten, Decentralisatie als opgave- Een evaluatie van het decentralisatiebeleid van de Rijksoverheid, , Ministeriue van BZK, Den

11 Haag, Boogers, M., Lokale politiek in Nederland, Lemma, Utrecht, Boogers, M., P.W. Tops en A. Vries, Effecten van dualisering voor burgers: beweging naar buiten, Derde jaarbericht van de Begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale Democratie, VNG Uitgeverij, Den Haag, Boonstra, J.J. en H. Schreuder, Leidinggeven aan strategisch management, in: Vlist, R. van der, e.a. (red.), Handboek leiderschap in arbeidsorganisaties, Lemma/Ou, Utrecht, 1995, pp Boonstra, J.J., Lopen over water, Vossiuspers, Amsterdam, 2000 (oratie). Boorsma, P.B., J.C. Koning en H.J. Lindenhovius, Financieel management in gemeenten, s-gravenhage, Boorsma, P.B., Reallocatie van gemeentelijke middelen, in: Niekerk, N.C.M. van, Macht en middelen in de verhouding rijk-lagere overheid, IOO, Den Haag, 1982, pp Boot, A., In de raad. Een praktische handleiding voor gemeenteraadsleden, Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam, Boot, A.J.M., Bestuurlijke organisatie: beleid belicht, UT, Enschede, Bordewijk, P. & H. Klaassen, Wij laten ons niet kennen- Een onderzoek naar het gebruik van kengetallen in negen grotere gemeenten, VNG uitgeverij, Den Haag, Bordewijk, P. en H.L. Klaassen, Het hoge aspiratieniveau van de nieuwe Financiële verhoudingswet (1), in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 2, pp Bordewijk, P. en H.L. Klaassen, Het hoge aspiratieniveau van de nieuwe Financiële verhoudingswet (2), in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 3, pp Bordewijk, P., Amsterdams referendum dwingt tot nieuwe raadsverkiezingen, in: Binnenlands Bestuur, 10 april 1992, p. 37. Bordewijk, P., Beeldvorming ambtenarij stoelt niet op aanvaringen met bureaucratie, in: Binnenlands Bestuur, 24 april 1992, p. 31. Bordewijk, P., Begroting Tilburg maakt pretenties niet waar, in: Binnenlands Bestuur, 14 okt. 1994, p. 31. Bordewijk, P., Contractmanagement, in: Bordewijk, P., Het nut van wethouders, Samsom, Alphen, 1991, pp Bordewijk, P., De deelgeldwethouder, in: Bordewijk, P., Het nut van wethouders, Samsom, Alphen, 1991, pp Bordewijk, P., De kaart van Nederland en de financiële verhouding, Vuga, Den Haag, Bordewijk, P., De omvang van gemeenten, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 1, pp Bordewijk, P., De positie van de wethouder gewogen, in: Tops, P.W., A.F.A. Korsten en C. Schalken (red.), De wethouder, Vuga, Den Haag, 1994, pp Bordewijk, P., De sterkste schouders, in: Intermediair, 16 dec. 1994, nr. 50, p. 11. Bordewijk, P., De wethouder tussen raadslid en ambtenaar, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1992, B2150. Bordewijk, P., Dualisme in de politiek (1), in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 8, pp Bordewijk, P., Dualisme in de politiek (2), in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 9. pp Bordewijk, P., Financieel beleid, in: Handboek gemeenteraadsleden, Samsom, Alphen, januari Bordewijk, P., Financieel beleid, in: Staatsen, J.M. e.a. (red.), Handboek voor gemeenteraadsleden, Samsom, Alphen, 1986, hst. B1. Bordewijk, P., Gemeentesecretaris moet primair college ondersteunen, in: Binnenlands Bestuur, 7 april 1989, p. 31. Bordewijk, P., Het functioneren van kleine gemeenten, in: B&G, april Bordewijk, P., Het nut van wethouders, Samsom, Alphen, 1991.

12 Bordewijk, P., Het restaurantmodel, in: Bordewijk, P., Het nut van wethouders, Samsom, Alphen, 1991, pp Bordewijk, P., Kleinere gemeenten en de nieuwe Financiële verhoudingswet, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 10, pp Bordewijk, P., Plaatselijke partijen, in: Bordewijk, P., Het nut van wethouders, Samsom, Alphen, 1991,pp Bordewijk, P., Voor collegiaal bestuur zijn collega s nodig, in: Openbaar Bestuur, jrg. 4, 1994, nr. 9, pp Bordewijk, P., Wethouders en burgemeester moeten zelfde positie hebben, in: Binnenlands Bestuur, 22 maart 1996, p. 29. Bordewijk, P., Wethouders moeten niet zichzelf controleren, in: Intermediair, 7 juli 1995, nr. 27, p. 17. Borger, S. en K.F. Schuiling, De Awb getoetst door de rechter: de begripsbepalingen, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 9, pp Borger, S. en K.F. Schuiling, De Awb getoetst door de rechter: procesrecht, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr 11, pp Borger, S. en K.F. Schuiling, De Awb getoetst door de rechter: voorbereiding van besluiten, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, 1995, nr. 10, pp Borrie, G.W.B., F.M. Wibaut - Mens en magistraat, Staatsdrukkerij, Den Haag, Borrie, G.W.B., Dagboeknotities van een Gelders burgemeester, De Walburg Pers, Zutphen, Borrie, G.W.B., Monne de Miranda; een biografie, SDU, Den Haag, Bos, C. e.a., Successen en mislukkingen in de Nederlandse ruimtelijke ordening, Amsterdam, Bos, H. en F. Spijkers, Van produktbegroting naar matrixbegroting, in: Overheidsmanagement, 1993, nr. 2, pp Bos, H., en A. Schinkel, Automatisering en gemeentelijke samenwerking -1. I en I, 1983, nr. 3, pp ; nr. 4, pp Bos, J. en G. Braam, Invloed van voetbalclubs op de gemeentelijke overheid, in: Sociologische Gids, 1980, nr. 6, pp Bos, W., Eerherstel Vlissingse ambtenaren, in: Binnenlands Bestuur, 22 febr. 2008b, p. 13. Bos, W., Nieuwe bezems voor oud vuil in Vlissingen, in: Binnenlands Bestuur, 8 februari 2008a, pp Bosch, J.J.A., De Awb en de Wet op de studiefinanciering, Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde RuG, Groningen, Boskma, J., Samen in een SSC: waarheen, waarvoor?, in: Overheidsmanagement, april 2007, nr. 4, pp Both, G.P., en T.J.M. Spit, Gemeente in de magere jaren tachtig; perspectief voor de jaren negentig?, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 45, 1991, nr. 5, pp Botkin, J., Smart Business: How Knowledge Communities can revolutionize your company, The Free Press, New York, Bouma, J.L. en G.J. van Helden, De teloorgang van een Gemeentelijke Kredietbank, in: MAB, juni Bouman, A. e.a., Samenhang in de maatschappelijke dienstverlening, Amsterdam, Bouman, W. e.a., Business reengineering, Universiteit van Amsterdam,Amsterdam, Bours, A., Management, tiers, size and amalgamations of local government, in: R.J. Bennett (ed.), Local government in the new Europe, London, 1993, pp Bouter, J., Het functioneren van een burgemeester in een kleine gemeente, Vuga, Den Haag, Bouwmans, H., 90 Gevallen, in: Binnenlands Bestuur, 6 januari 2006, pp

13 Bouter, J., Het functioneren van een burgemeester in een kleine gemeente, Vuga, Den Haag, Bouwer, K. en P. Leroy (red.), Milieu en ruimte, Boom, Meppel, Meppel, Bouwman-Geeraedts, M. en G. Jansen, Het buitengebied landelijk bezien, in: Stedebouw en Volkshuisvesting, juni 1981, pp Bouwmans, H., 90 Gevallen, in: Binnenlands Bestuur, 6 januari 2006, pp Boven, R. van, en B. Buiten, Outplacement, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1991, F2160. Bovenkerk, F., e.a., Bedreigingen in Nederland, Augustus, Amsterdam, Bovens, M. en P. t Hart, Understanding policy fiascoes, Transaction Books, New Brunswick, Bovens, M., De centrumloze democratie en het primaat van de politiek, in: Openbaar Bestuur, 1996, nr. 1, pp Bovens, M.A.P, W. Derksen, W. Witteveen, F. Becker, P. Kalma, De verplaatsing van de politiek, Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam, Bovens, M.A.P., G. Pikker en A. Harreman, Op elkaar aangewezen Een verkenning van kwetsbaarheden in de professionele verantwoordelijkheden van topambtenaren, Universiteit Utrecht, Bovens, M.A.P., W. Derksen en W.J. Witteveen (red.), Sturing van de samenleving, W. Tjeenk Willink, Zwolle, Bovens, M.A.P., Wie het profiel past, FED, Arnhem,1983. Bovens, M.A.P., P. t Hart en M.J.W. van Twist, Openbaar bestuur, Kluwer, Deventer, 2007 (zevende druk). Bovens, M.A.P., Wie het profiel past; een analyse van tien jaar inspraak van de gemeenteraad bij de benoeming van de burgemeester, Kluwer, Deventer, Bovens, Th. e.a., Wil tot verschil - Gemeenten in 2015, VNG-Uitgeverij, Den Haag, Boxall, P. & J. Purcell, Strategy and Human Resources Management, Palgrave, Londen, Boyne, G., Population size and economies of scale in local government, in: Policy and politics, vol. 23, 1995, pp Boyne, G.A. e.a., Public Service Performance, Cambridge University Press, Cambridge, Braak, H. ter, Management op basis van resultaatverantwoordelijkheid, in: Korsten, A., N. Mol en A. Sorber (red.), Sturen op produktie en kwaliteit, Min. van Financiën, Den Haag, 1991, pp Braak, H.J. ter, en D. Monsma, Choreografie van een gemeente, Sdu, Den Haag, Braak, H.J.M. ter, en D.W. Monsma, Choreografie van een gemeente, Sdu, Den Haag, Braam, A. van, Leerboek bestuurskunde, Coutinho, Muiderberg, Braam, G. en J. Swinkels, De verdeling van invloedskanalen bij collectieve acties vanuit plaatselijk niveau, in: Sociologische Gids, 1969, pp Braam, G.P.A., e.a., Collectieve acties. Participanten, ongelijkheid en lokale democratie. Een veldstudie in zeven Nederlandse gemeenten, Boom, Meppel, Braam, G.P.A., Invloed van bedrijven op de overheid. Een empirische studie over de verdeling van maatschappelijke invloed, Boom, Meppel, Brake, H. ter, Het strafrecht in de gemeente, Gouda Quint, Arnhem, Brand, A., H. van Goor en B. Poiesz, Protestacties van middenstanders tegen beleidsmaatregelen van lokale overheden, in: Acta Politica, 1981, pp Brands, K., Double bind of de ambivalente relatie tussen politiek en media, Universiteit Leiden, 2000 (oratie). Brandsen, T., W. van de Donk en P. Kenis (red.), Meervoudig bestuur Publieke dienstverlening door hybride organisaties, Lemma, Utrecht, 2006.

14 Brandsen, T., W. van den Donk en C. van Montfort, Hybriditeit als onontkoombaar fenomeen, in: Bestuurskunde, jrg. 14, mei 2005, pp Brasz, H.A. en J.G. Steenbeek (red.), Klachten en bezwaren tegen de gemeente, Vuga, Den Haag, Brasz, H.A. en J.W. van der Dussen (red.), Gemeenten in verandering; is er ook innovatie?, Vuga, Den Haag, Brasz, H.A. en L. de Jong, Burger en gemeente, Samsom, Alphen, Brasz, H.A., Kleine gemeenten en regionale samenwerking, in: Derksen, W. en A.F.A. Korsten (red.), Lokaal bestuur in Nederland, Samsom, Alphen, 1985, pp (eerste druk). Brasz, H.A., Toezicht op gemeentebesturen, Samsom, alphen, Brasz, H.A., Veranderingen in het Nederlands communalisme, Van Gorcum, Assen, Brasz, H.A., Veranderingen in het Nederlandse communalisme, Van Gorcum, Assen, Braungart, M. & W. McDonough, Cradle to cradle, Scriptum, Schiedam, Brederveld, E., Gemeenterecht, W. Tjeenk Willink, Zwolle, Brederveld, E., J. Schroot en N. Wijma, Begrip van de Nederlandse gemeente, Samsom, Alphen, 1990 (twee delen). Brenters, M., De organisatie als netwerk, Samsom, Alphen, Bressers, H., N. Fikke en E. de Vries, Milieubeleid in Enschede, CSTM, Enschede, Bressers, J.Th.A. en A. Hoogerwerf (red.), Beleidsevaluatie, Samsom, Alphen, Bressers, J.Th.A., P. de Jong, P.J. Klok en A.F.A. Korsten (red.), Beleidsinstrumenten bestuurskundig beschouwd, Van Gorcum, Assen/Maastricht, Bressers, J.Th.A., P. de Jong, P.J. Klok en A.F.A. Korsten (red.), Beleidsinstrumenten bestuurskundig beschouwd, Van Gorcum, Assen, Breukelen, J.W.M. van, en R. van Eybergen, Leiderschap en motivatie, in: Vlist, R. van der, e.a. (red.), Handboek leiderschap in arbeidsorganisaties, Lemma/OU, Utrecht, 1995, pp Breunese, J. en H.A. van der Heijden, Bestuurlijke reorganisatie in Nederland: een spel zonder grenzen, in: Acta Politica, 1979, pp Breunese, J.N., Bestuurlijke reorganisatie: 38 jaar `Papierkrieg, in: Bestuur, 1984, nr. 1, pp. 6-13; en nr. 2, pp Breunese, J.N., Gemeentelijke herindeling; de Wet ARHI in de praktijk, in: Openbaar Bestuur, jrg. 3, 1993, nr. 2, pp Breunese, J.N., Wasdom der gemeenten. Geschiedenis en perspectief, in: Bestuur, 1983, nr. 2, pp Brink, G. van den, Culturele contrasten Het verhaal van de migranten in Rotterdam, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, Brink, G. van den, Van waarheid naar veiligheid, Sun, Amsterdam, Brink, H. van den, en H.A.B. van der Heijden, Bestuurlijke problemen van de grote steden, in: Derksen, W. en A.F.A. Korsten (red.), Lokaal bestuur in Nederland, Samsom, Alphen, 1989, pp Brink, H. van den, Pluriformiteit in recht en staat, in: Toonen, Th.A.J. e.a., De pluriformiteitsgedachte in het openbaar bestuur, Staatsuitgeverij, Rbb, Den Haag, 1982, pp Brink, H., Concentratie van publieksfuncties in Amersfoort, in: Molen, F. van der (red.), Dienstverlening op niveau, Vuga, Den Haag, 1992, pp Brink, R., INK-model bij de Nederlandse politie, in: Berg, C. e.a. (red.), Moderne bedrijfsvoering bij de overheid, Sdu, Den Haag, 2003, pp Brink, T. van den, De vier grote steden: een aparte status?, in: Derksen, W. en A.F.A. Korsten (red.), Lokaal bestuur in Nederland, Samsom, Alphen, 1985, pp

15 Brinkman, E., Duyvendak e.a., De vele gezichten van het GSB, visitatierapport G 21, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag, Broek, J.G.A. van den, Elektronische burgerconsultatie, in: Openbaar Bestuur, jrg. 5, sept. 1995, nr. 9, pp Broeksteeg, J. L. W., De direct gekozen burgemeester in Duitsland - De staatsrechtelijke verhouding tussen burgemeester, raad en wethouders in zeven Duits deelstaten, Den Haag, Broer, C., Beleid vormt overlast Hoe beleidsdiscoursen de beleving van geluid bepalen, Aksant, Amsterdam, Amsterdam, Bron, J.A.H. e.a., Gevolgen van gemeentelijke ombuigingen, IOO, Den Haag, Bron, J.A.H., Den Haag-Den Haag. De vierde haven en het kustlokatieplan, in: Openbare Uitgaven, 1986, nr. 5, pp Bron, K. en J. Hofland, Gevolgen van gemeentelijke ombuigingen, in: Openbare Uitgaven, 1986, pp Broodbakker, N.W., C.L. van der Lugt, en D. de Smit, Van gemeentelijk rioleringsplan naar gemeentelijk waterplan, in: Openbaar Bestuur, jrg. 6, 1996, nr. 5, pp Brouwer, F.F.W., Kanttekeningen bij de nieuwe bestuursdwangregeling, in: De Gemeentestem, 1987, nr Brouwer, J. en R. Vonk, De P&O-functie en integraal management; op zoek naar een nieuw evenwicht, in: Overheidsmanagement, 1996, nr. 1, pp Brouwer, O.G., Besluiten over een railverbinding. Tram-melant in Utrecht, in: Bestuurskunde, 1997, nr. 4, pp Brouwer, Ph., Afrekenen in Heythuysen, in: Binnenlands Bestuur, 25 oktober 2002, pp Brouwer, R., Gemeentelijke samenwerking vanuit fiscaal perspectief, in: Bestuursmiddelen, 24 dec. 2002, pp Brugmans, I.J., Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland , Den Haag, Bruijn, H. de, e.a., Procesmanagement, Academic Service, Schoonhoven, Bruijn, H. de, Processen van verandering, Lemma, Utrecht, Bruijn, J.A. de, en E.F. ten Heuvelhof, Netwerkmanagement. Strategieën, instrumenten en normen, Lemma, Utrecht, Bruijn, J.A. de, G.R. Teisman, J. Edelenbos en W. Veeneman (red.), Meervoudig ruimtegebruik en het management van meerstemmige processen, Lemma, Utrecht, Bruijn, J.A. de, P. de Jong, A.F.A. Korsten en W.P.C. van Zanten (red.), Grote projecten. Besluitvorming en management, Samsom, Alphen, Bruijn, J.A. de, R.W. Wagenaar, H.G. van der Voort e.a., Shared services in de overheid Samenwerking tussen beleidspartners. Een ond erzoek naar aspecten van besturing bij shared services in de rijksdienst, TU Delft, Bruin, H. de, en E. ten Heuvelhof, Handhaving, Lemma, Utrecht, Bruin, J.A. de, Handhaving als zero tolerance, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 60, febr. 2006, nr. 1, pp Bruil, D., Materiële en procedurele regels van bestuursrecht, in: Berg, J. van den (red.), Inleiding staatkunde, Kluwer, Deventer, 1995, pp Bruins, B.J., Vormen van vervoerregio s, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 47, 1993, nr. 4, pp Brunt, L., Stad, Boom, Meppel, Bruseker, J. en J. Elzinga, Teammanagement in gemeenten, Brochure Vereniging van Gemeentesecretarissen, 1989.

16 Bruseker, J.H., Ambtelijk topoverleg in diverse gedaanten, in: IME consult, Teammanagement in gemeenten, Nijmegen, 1989, pp Buck Consultants International, Evaluatie DBFM Rijksweg 31, Den Haag, juli Budäus, D., Der Beitrag der Betriebswirtschaftslehre zur Erforschung kommunaler Verwaltungen, in: Hesse, J.J. (Hrsg.), Kommunalwissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland, Nomos, Baden-Baden, 1989, pp Bührman, J.C., De burgemeester: een politieke figuur van betekenis geworden, in: Gemeentebeleid, 1962, pp ; Buijs, J., V. van Doorn en P. Noordam, Shared service centers, Kluwer, Deventer, Buitendam, A., Flexibiliteit in de ambtelijke organisatie, in: Akkermans, M. e.a. (red.), Autonomie in arbeidssociologisch vraagstuk, Zeist, 1987, pp Buitenhek en Van Doorn consultancy i.s.n. D.J. Elzinga, Federatiegemeente- De krachten gebundeld, Nijkerk, Bullmann, U. (Hrsg.), Die Politik der dritten Ebene. Regionen im Europa der Union, Nomos, Baden-Baden, Bulte, J.J., Bij zo n eerste herdenking knijp je de billen bij elkaar, in: Vuijsje, B., Avonturen in besturen, De Bezige Bij, Amsterdam, 2006, pp Bult-Spiering, M., A. Blanken en G. Dewulf, Handboek publiek-private samenwerking, Lemma, Utrecht, Bult-Spiering, M., Publiek-private Samenwerking; de interactie centraal, Lemma BV, Utrecht, Burg, P. van der, Kwaliteit bij gemeenten. Het invoeren van integrale kwaliteitszorg, VNG Uitg., Den Haag, Burger, B. e.a., Schets van het Nederlands gemeenterecht, Samsom, Alphen, 1983 (derde druk). Burger, B., A.J. Nieuwenhuizen, J. Schroot en J. Sikkes, Schets van het Nederlands gemeenterecht, Alphen, 1983 (derde druk). Burger, Y. en E. de Haan, Coachen: oude wijn rijpt in nieuwe vaten, in: Openbaar Bestuur, juni/juli 2005, nr. 6/7, pp Burger, Y. en J.J. Sylvester, Verzelfstandiging van een dienst afvalverzameling, in: Overheidsmanagement, 1996, pp Burger, Y., M. Demenint, en J. Treur (red.), Effectief organiseren in de publieke en private sector, Lemma, Utrecht, Burgers, D.C.B., Politiebeleid, in: Staatsen, J.M. e.a. (red.), Handboek voor gemeenteraadsleden, Samsom, Alphen, 1986, hst. D5. Burgers, J. en W. Dercksen, Stedelijke problemen en sociaal beleid, in: Bestuurswetenschappen, 1993, nr. 6, pp Burgers, J., A. Kreukels en M. Mentzel (red.), Stedelijk Nederland in de jaren negentig, Jan van Arkel, Utrecht, Burkens, M.C., De noodverordeningsbevoegdheid van de burgemeester, in: TvO, jrg. 8, 1982, Burns, D., R. Hambleton en P. Hoggett, The politicis of decentralisation, MacMillan, Londen, Bussink, E., Investeringen en politieke besluitvorming, in: Brouwer, J. en H. Voogd (red.), Investeren in ruimte, Samsom, Alphen, 1995, pp Bussink, F.L., Besluitvorming over grote infrastructuurprojecten in een aantal Europese landen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag, Bussink, F.L., Samenwerken bij het ruimtelijk beleid. Samenwerking tussen overheden als voorwaarde voor publiek-private samenwerking, Samsom, Alphen, Buuren, A. van, Competente besluitvorming, Lemma, Den Haag, 2006.

17 Buuren, J. van, Verdrag van Prüm leidt tot verwarring bij grensoverschrijdende politiesamenwerking, in: Staatscourant, 2 aug. 2007, p. 3. Buuren, P.J.J. van, De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het ruimtelijk bestuursrecht, in: Nederlands Juristenblad, jrg. 69, 7 jan. 1994, nr. 1, pp Buuren, P.J.J. van, en F.C.M.A. Michiels, Bestuursdwang, W. Tjeenk Willink, Zwolle, Buurma, H. en C.W.J.M. Jacobs (red.), Integraal management in overheid en publieke sector, Lemma, Utrecht, Buurma, H., Bedrijfsplanning voor overheid en publieke sector. Werkboek voor het opstellen van resultaatgerichte bedrijfs- en werkplannen, Samsom, Alphen, Buurma, H., De zakelijke ambtenaar, Samsom, Alphen, Buurma, H., Verschillende manieren van sturen door managers, in: Bekke, A. e.a. (red.), Management in overheidsorganisaties, Samsom, Alphen, 1988, E1130. Buursink, J., De wervende gemeente, in: Cornelisse, P. en A. Ros (red.), De ondernemende gemeente, Stenfert Kroese, Leiden, 1990, pp Buys, J.T., De Grondwet, toelichting en kritiek, Arnhem, Buys, J.T., Het moderne staatsbegrip, Inwijdingsrede juni 1864, herdrukt in: W.H. de Beaufort & A.R. Arntzenius (red.), Studiën over staatskunde en staatsrecht van Mr. J.T. Buys, Arnhem, Buys, J.Th., Studieën over staatkunde en staatsrecht II, Arnhem, Cachet, A. e.a., Het derde klaphek voorbij? Een analyse van de Volendamse bestuurscultuur, Centre for Local Democracy, Rotterdam, Cachet, A. e.a., Politiebestel in verandering, Gouda Quint, Arnhem, Cachet, A. en E.R. Muller, Beslissen over voetbalvandalisme. Een permanent probleem, Gouda Quint, Arnhem, Cachet, A. en E.R. Muller, De reorganisatie van de politie. Het begin van verandering, in: Bestuurskunde, 1995, nr. 2, pp Cachet, A. en M.J. Meiboom, BIBOB: Verkeerde partners beter mijden, in: Het Tijdschrift voor de politie, juli/augustus 1997, blz Cachet, A. en U. Rosenthal (red.), Reorganisatie van de politie: een tussenbalans, Gouda Quint, Arnhem, Cachet, A., A van Sluis e.a., Ambities en prestaties in Hollands Midden: de reorganisatie in beeld gebracht, Rotterdam /Leiden, Cachet, A., H. Daemen, A. Ringeling & L. Schaap, Bestuurscultuur in Volendam, in: Openbaar Bestuur, jrg. 11, sept. 2001, pp Cachet, A., Naar een haalbare Veiligheideffectrapportage. Een studie naar de haalbaarheid van een besluitvormingsondersteunend instrument ten behoeve van het Integrale Veiligheidsbeleid, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag, Cachet, A., Politie en sociale controle, Gouda Quint, Arnhem, Cachet, L. en A. van Sluis, De politie als gewone publieke organisatie, in: Kickert, W.J.M., L. Cachet, F.B. van der Meer en L. Schaap (red.), Liefde voor het openbaar Bestuur en liefde voor de bestuurskunde, Eburon, Delft, 2007, pp Cachet, L., H. Daemen, A. Ringeling & L. Schaap, Bestuurscultuur in Volendam, in: Openbaar Bestuur, jrg. 11, sept. 2001, pp Cachet, L., H.H.E.M. Daemen, R. Noppe, A. Ringeling en L. Schaap, Buitenlandse burgemeesters bekeken, Center for Local Democracy, Rotterdam, Callahan, K., Elements of Effective Governance, CRC Press, Boca Raton, Caluwé, L. de, en H. Vermaak, Leren veranderen, Kluwer, Deventer, Cameron, J.M., Ideology and policy determination, in: J.V. May & A. Wildawsky (eds.) The

18 policy cycle, Sage, Beverly Hills, Campert, R., De lijst Mallebrootje, De Bezige Bij, Amsterdam, Camps, Th. e.a., Is er nog toekomst na het sectorenmodel, Rijnconsult, Velp, Camps, Th., De charmes van amateurbestuur. Beschouwingen over lokaal bestuur, Nijmegen, Camps, Th.W.A., Bij het scheiden van de markt Symbiose en antibiose in publiek-private relaties, Van Gorcum, Assen, 2001 (oratie). Camps, Th.W.A., Burgemeestersbenoemingen: het perspectief van groei- en krimpburgemeesters, in: Openbaar Bestuur, jrg. 1, 1991, nr. 1, pp Carnevale, D.G., Thrustworthy Government, Jossey-Bass, San Francisco, Casasus, G., Kommunalpolitik in Penzberg und Saint-Fons, Minerva, München, Castells, M., The informational city, Basil Blackwell, Oxford, Castenmiller, P. en F. Zorge, Voorzieningengebruik in gemeente Velsen, Research voor Beleid, Leiden, Castenmiller, P. en M. van Dam, Wethouder van buiten is gewoon geworden, in: VNG Magazine, 22 februari 2008, pp Castenmiller, P. en P. Dekker, Politieke participatie van vrouwen en mannen in Nederland , in: Acta Politica, jrg. 22, okt. 1987, nr. 4, pp Castenmiller, P. en V.C. Veldheer, Bedrijfsmatig bestuur verwijdert de burger nog verder van de lokale overheid, in: Namens, jrg. 4, 1989, nr. 2, pp Castenmiller, P., Burgers over lokaal bestuur, SGBO, Den Haag, Castenmiller, P., F. Zorge en D. Aldershoff, Den Haag in gebruik, Research voor Beleid, Leiden, Castenmiller, P., Kwart wethouders voortijdig weg, in: VNG-Magazine, 13 januari Castenmiller, P., Lokale overheid moet bij kwaliteitsverbetering ook stem van burger laten tellen, in: Namens, jrg. 3, 1988, nr. 8, pp Castenmiller, P., Onverschillige democratie. Betrokkenheid bij de lokale politiek, Het Spinhuis, Amsterdam, Castenmiller, P.G., Herindeling in zicht. Opvattingen en verwachtingen over veranderingen in de schaal van bestuur, in: Bestuurswetenschappen, 1997, nr. 5, pp Castenmiller, P.G., Politiek op kleine schaal, in: Bestuurswetenschappen, 1996, nr. 6, pp CBS, Brandweerstatistiek 1994, Voorburg, CBS, Overheidstaken. Een financiële verkenning 1995, Voorburg, CBS, Statistiek der verkiezingen 1994: gemeenteraden 1994, Voorburg/Heerlen, CBS, Statistisch jaarboek 1994, SDU-uitgeverij/CBS publicaties, s-gravenhage, CBS, Statistisch Zakboek, diverse jaren. CBS, Tachtig jaar statistiek in tijdreeksen , Den Haag, CBS., Negentig jaar statistiek in tijdreeksen, SDU, s-gravenhage, CBS., Statistiek gemeentebegrotingen 1996, SDU, s-gravenhage, CDA Stuurgroep 2000, Europees denken, lokaal handelen, Den Haag, mei Cels, S., A. Zuurmond e.a., De ambtenaar die er werk van maakte: managementroman over verandering in het openbaar bestuur, Sdu, Den Haag, Centraal Planbureau, Naar een effectiever grotestedenbeleid, Den Haag, 2000 (werkdocument). Centrum voor Onderzoek en Statistiek, Enquête onder burgers van Rotterdam, Cijsouw, J.J.W., Financieel toezicht en artikel 12, Provincie Zeeland, Middelburg, 1996 (Scriptie bestuurskunde Open universiteit). Clark, T., Community power and policy outputs: a review of urban research, Beverly Hills, Clermonts, L., Inzicht in toezicht. De praktijk van het vreemdelingentoezicht in Amsterdam en

19 Rotterdam, Gouda Quint, Arnhem, Clermonts, L., Macht en onmacht bij toezicht op vreemdelingen, in: Migrantenstudies, jrg. 11, 1995, nr. 2, pp Cnudde, C. en D. McCrone, Party competition and welfare politics, in: American Political Science Review, 1969, pp Cobben, R., Wethouder dreigt met opstappen, in: De Limburger, 27 febr Coenen, F., De effectiviteit van gemeentelijke milieubeleidsplanning, UT, Enschede, Coenen, F., Verschillende visies op de uitvoeringsstrategie, in: Heffen, O. van, en M. van Twist (red.), Beleid en wetenschap, Samsom, Alphen, 1993, pp Coenen, L., P. Hupe, e.a., Van uitvoeringsorganisatie naar service-centrum. Eindrapport onderzoek cliëntgerichtheid afd. sociale zaken Capelle aan den IJssel, RISBO, Rotterdam, Coffeeshops en canabis, Themanummer van Justitiële Verkenningen2006, nr. 1. Cohen, M. e.a., Rechter en politiek, in: Andeweg, R.B., A. Hoogerwerf en J.J.A. Thomassen (red.), Politiek in Nederland, Samsom, Alphen, 1993 (vierde druk), pp Cole, M. en G. Boyne, So you think you know what local government is?, in: Local Government Studies, vol. 21, summer 1995, nr. 2, pp College van B&W Emmen, Discussienota Overzicht prioriteiten verbeterproces 96/97, 29 okt College voor Arbeidszaken, Arbeidsduurverkorting en flexibilisering, VNG Uitgeverij, Den Haag, College voor Arbeidszaken, Flexibele arbeidsrelaties, VNG Uitgeverij, Den Haag, Commissie Dualisme en Lokale Democratie, De gemeente vernieuwt, Samsom, Alphen, Commissie Dualisme en lokale democratie, Tweede jaarbericht, De positie van de wethouder: de toekomst van het verleden?, Den Haag, maart Commissie Dualisme en lokale democratie, Tweede jaarbericht, De positie van de Commissie herziening gemeentelijke inkomsten, Lokale beleidsvrijheid en financiële armslag, Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam, Commissie hoofdstructuur rijksdienst, Elk kent de laan die derwaart gaat, Min. van Binnenlandse Zaken, Den Haag, Commissie modernisering ouderenzorg (cie-welschen), Ouderenzorg met toekomst, Eindhoven, Commissie sociale vernieuwing, Het nieuwe Rotterdam in sociaal perspectief, Rotterdam, Commissie stimulering privatisering bij de lagere overheid, Privatisering bij de lagere overheden, Privatisering bij lagere overheden, Den Haag, Commissie van Advies en Verwijzing, Rapportage en verantwoording, gemeente Emmen, 11 nov Commissie van onderzoek inzake de Coupépolder, De onderste steen, Alphen, Commissie-Andriessen, De toekomst wacht niet, Commissie-Brinkman, Grotestedenbeleid in Heerlen Visitatierapport, Den Haag, augustus Commissie-Brinkman, Grotestedenbeleid in Maastricht Visitatierapport, Den Haag, februari Commissie-Brinkman, Grotestedenbeleid in Venlo Visitatierapport, Den Haag, juli Commissie-Christiaanse, Rapport inzake de herziening van het belastinggebruik van provincies en gemeenten, s-gravenhage, Commissie-De Kam (commissie verruiming eigen middelen lagere overheden), Belastingen omlaag, Den Haag, Commissie-Franssen, Over decentralisatie is nog nooit een vers geschreven, Rapport van de bijzondere

20 commissie vraagpunten decentralisatie, Tweede Kamer, 21427, Den Haag, Commissie-Geelhoed, Op schaal gewogen Regionaal bestuur in Nederland in de 21 ste eeuw, IPO, Commissie-Herweijer, Onderzoek naar de financiële situatie rondom de bouw van het stadhuis/ muziektheater, Amsterdam, 18 mei Commissie-Kordes, Rapportage over de financiële administratie van de gemeente Den Haag, ong Commissie-Korsten, De kunst van het balanceren, Den Haag, 2003 (visitatie hbo-opleidingen op het terrein van bestuurskunde/overheidsmanagement). Commissie-Montijn (Externe Commissie Grote Stedenbeleid), Grote steden, grote kansen, Den Haag, Commissie-Montijn, Grote steden, grote kansen, Den Haag, SDU, Commissie-Van Aartsen, De eerste overheid, Den Haag, Commissie-Van der Zwan, Erop of eronder. Rapport van de commissie van onderzoek Gemeentevervoerbedrijf, Amsterdam, Commissie-Van der Zwan, Het recht op bijstand. Naar een beheerst proces bij de toekenning van bijstand, Den Haag, Commissie-Van Thijn, De burgemeester ontketend, TK , 21427, nrs Commissie-Van Thijn, De burgemeester ontketend, Tweede Kamerstukken, vergaderjaar , 21427, nrs Commissie-Verkuylen, Ze stonden erbij en..., Gemeente Eindhoven, Commissie-Vis, De burger aan tafel, Groningen, Coolsma, J.C. en M. Herweijer, Provincies plannen met gemeenten, SBN, Groningen, Copus, C., Party Politics and Local Government, Manchester University Press, Manchester, Cornelisse, P.A. en A.P. Ros (red.), De ondernemende gemeente, Stenfert Kroese, Leiden, Cortie, C., S. Dekker, M.J. Dijst en W. Ostendorf, Kleine gemeenten in het spanningsveld van stadsgewest en provincie; een institutionele analyse, in: Wusten, H. van der (red.), Postmoderne aardrijkskunde, Coutinho, Bussum, 1987, pp Cörvers, R.J.M, P. Glasbergen en A.F.A Korsten, Netwerksturing bij natuurontwikkeling, in: Bestuurswetenschappen, juni 2003, pp Costongs, J.C.L. en P.W. Tops (red.), Tilburg na Momenten van verandering in politiek, bestuur en beleid, Tilburg, Coumans, P.A.H.H., Gemeentelijk inkomsten- en reinigingsbeleid, UT, Enschede, Cox, J., e.a., En bracht de schare tot kalmte Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen, Sdu, Den Haag, Creusen, J., Gemeentefinanciën in Limburg in breed perspectief, in: Korsten, A.F.A. en W. Kuiper, (red.), Limburg kiest, Uitgeverij Kerckebosch, Zeist, 1991, pp Crince le Roy, R., De vierde macht, Baarn, Crisis Onderzoek Team / Gemeente Rotterdam, CMI-brand, 28 februari Evaluatie van de gebeurtenissen, Rotterdam / Leiden, Crisis Onderzoek Team, De Bijlmerramp. Rampbestrijding en crisismanagement in Amsterdam, Leiden, Crisis Onderzoek Team, Evacuaties bij Hoog Water: zelfredzaamheid en overheidszorg, Leiden, Crisis Onderzoek Team, Gemeentelijke voorlichting over rampen: pionieren en vooral afwachten, Leiden, Crisis Onderzoek Team, Ordehandhaving en extreem rechts, Utrecht/ Leiden, 1995.

Literatuur Bestuurskunde

Literatuur Bestuurskunde Literatuur Bestuurskunde A.F.A.Korsten, 0103 2007 - Aa, A. van der, Taboes, paradigma s en aansturing, in: Veld, R. in t (red.), Willens en wetens, Lemma, Utrecht, 2000, pp. 7-29. - Aa, A. van der, en

Nadere informatie

New public management

New public management New public management Prof.dr. A.F.A. Korsten Inhoudsopgave A Inleiding 1 Inleiding B Algemeen overzicht 2 New public management: wat het is 3 Tien doctrines van new public management volgens Hood 4 Doorwerking

Nadere informatie

Rivaliteit en strijd tussen ambtelijke bureaus

Rivaliteit en strijd tussen ambtelijke bureaus Rivaliteit en strijd tussen ambtelijke bureaus Bureaupolitiek, verkokering, stammenstrijd, samenwerking A.F.A. Korsten Inhoudsopgave A Inleiding 1 Inleiding B Algemeen overzicht 2 Begrippen: bureaupolitiek

Nadere informatie

Prof.dr. A.F.A. Korsten (Heruitgave in 2008 van een eerdere publicatie) Inhoudsopgave. A Inleiding 1 Inleiding

Prof.dr. A.F.A. Korsten (Heruitgave in 2008 van een eerdere publicatie) Inhoudsopgave. A Inleiding 1 Inleiding Internationaal - vergelijkend onderzoek Typen onderzoek, methodologische aspecten en voorbeelden op het terrein van vergelijking van overheidsbeleid, culturen, organisaties en management Prof.dr. A.F.A.

Nadere informatie

De wereld in de regio

De wereld in de regio De wereld in de regio Lezing van prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht, ter gelegenheid van de Opening van het Academisch Jaar op 1 september 2014 De

Nadere informatie

Eisen en beïnvloeding van overheidsbeleid Arno F.A. Korsten 020209

Eisen en beïnvloeding van overheidsbeleid Arno F.A. Korsten 020209 Eisen en beïnvloeding van overheidsbeleid Arno F.A. Korsten 020209 Inhoudsopgave A Inleiding 1 Inleiding B Algemeen overzicht 2 Beleid begrijpen door kennis van beïnvloedingsprocessen 3 Politieke participatie:

Nadere informatie

Spanningen tussen Rijk en gemeenten

Spanningen tussen Rijk en gemeenten 2 15 Justitiële verkenningen Spanningen tussen Rijk en gemeenten Verschijnt 6 maal per jaar jaargang 41 mei Justitiële verkenningen is een gezamenlijke uitgave van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR

13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR 13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR A Aalst, M. van der, S. Bavinck, D. Grijpstra & C. van der Werf (1993). Landelijke evaluatie Banenpool: eindrapport. Rijswijk: Arbeidsvoorziening. Aarts, L.J.M., P.R. de Jong

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

De veranderende organisatieontwikkeling bij de overheid

De veranderende organisatieontwikkeling bij de overheid De veranderende organisatieontwikkeling bij de overheid Zijn we permanent under construction? Ben Verleg De veranderende organisatieontwikkeling bij de overheid Op weg naar vernieuwing van het innovatieproces

Nadere informatie

De gedifferentieerde eenheidsstaat. Advies over uniformiteit en pluriformiteit in het openbaar bestuur. Rob. mei 2007

De gedifferentieerde eenheidsstaat. Advies over uniformiteit en pluriformiteit in het openbaar bestuur. Rob. mei 2007 mei 2007 De gedifferentieerde eenheidsstaat Advies over uniformiteit en pluriformiteit in het openbaar bestuur Rob /2/ Inhoud /3/ Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Adviesaanvraag

Nadere informatie

De verborgen eigenaar; de financieel-economische sturingsrelatie tussen ministeries en zelfstandige bestuursorganen nader bekeken

De verborgen eigenaar; de financieel-economische sturingsrelatie tussen ministeries en zelfstandige bestuursorganen nader bekeken De verborgen eigenaar; de financieel-economische sturingsrelatie tussen ministeries en zelfstandige bestuursorganen nader bekeken Ingmar van Meerkerk en Sandra van Thiel 1 Gepubliceerd in: Bestuurswetenschappen

Nadere informatie

Over bestuurskracht en maatschappelijke veerkracht

Over bestuurskracht en maatschappelijke veerkracht Pleidooi voor het organiseren van veerkracht in lokale gemeenschappen Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) & Vereniging voor Bestuurskunde (VB) Colofon Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Samenwerking beproefd

Samenwerking beproefd Samenwerking beproefd A.F.A. Korsten B.L. Becker T. van Kraaij 1 Samenwerking beproefd Innovatieve organisatievormen bij samenwerking tussen gemeenten A.F.A. Korsten B.L. Becker T. van Kraaij Open Universiteit

Nadere informatie

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management Master Thesis MCPM Het outsourcen van de bevolkingszorg Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Studie: Master of Crisis and Public Order Management Leergang: MCPM3 Student: Peter L. Mulder Datum:

Nadere informatie

Innoveren in samenwerking: een alternatief voor herindeling?

Innoveren in samenwerking: een alternatief voor herindeling? Innoveren in samenwerking: een alternatief voor herindeling? Rien Fraanje & Michiel Herweijer Drs. M.J. Fraanje is senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur. Prof. dr. M. Herweijer is directeur

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE PROVINCIËN

DE NEDERLANDSE PROVINCIËN Peter Castenmiller, politicoloog bij het adviesbureau PBLQ, voorzitter van de Rekenkamer van de provincie Zeeland en lid van de Kiesraad Michiel Herweijer, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Publicaties Boeken 1. F.M. van der Meer (2012), Voorwaarden, waarborgen en ambtenaren. De gevolgen van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat

Nadere informatie

Het gezicht van de publieke zaak. Huub Dijstelbloem, Paul den Hoed, Jan Willem Holtslag & Steven Schouten (red.) openbaar bestuur onder ogen

Het gezicht van de publieke zaak. Huub Dijstelbloem, Paul den Hoed, Jan Willem Holtslag & Steven Schouten (red.) openbaar bestuur onder ogen WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Huub Dijstelbloem, Paul den Hoed, Jan Willem Holtslag & Steven Schouten (red.) Het gezicht van de publieke zaak openbaar bestuur onder ogen AMSTERDAM UNIVERSITY

Nadere informatie

505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921

505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921 Jaar Auteur Titel Uitgave 1895 Kuyper, A. Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken Amsterdam; 1895 1895 De Ziekenfondsen in Nederland. Rapport uitgebracht door eene commissie van onderzoek

Nadere informatie

Subtitel Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol

Subtitel Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Kredietcrisis en financiële regelgeving Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Titel Subtitel De opleiding Titel Kredietcrisis van de en gemeentejurist financiële regelgeving Subtitel Prof. mr. drs.

Nadere informatie

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein.

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein. REFERENCES Ackoff, R.L., 1974, Redesigning the future, John Wiley & Sons, Inc., New York. Ackoff, R.L., 1981, Creating the corporate future, Plan or be planned for, John Wiley & Sons, New York. AGV, 1999a,

Nadere informatie

Prestatiemanagement: doet management ertoe? Resultaten van organisaties of eenheden daarbinnen

Prestatiemanagement: doet management ertoe? Resultaten van organisaties of eenheden daarbinnen Prestatiemanagement: doet management ertoe? Resultaten van organisaties of eenheden daarbinnen A.F.A. Korsten 2007 1 Inleiding Deze beschouwing gaat over prestatiemanagement van organisaties of organisatieeenheden.

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht

Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht Dr. Stefan C. Peij Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF

SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF april 2013 SMAL PAD, BREED PERSPECTIEF Over de publieke sector tijdens de regeerperiode 2012 2016 en de bijdragen van BMC intergemeentelijke samenwerking duurzame schoolontwikkeling zorg dichtbij woonmarkt/vastgoed

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor het openbaar bestuur Korte Voorhout

Nadere informatie

Ridderorde Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering

Ridderorde Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering Ridderorde Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering Liber Amicorum Ko de Ridder a Ridderorde. Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering Liber Amicorum

Nadere informatie