De virtuele tovertuin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De virtuele tovertuin"

Transcriptie

1 De virtuele tvertuin S t e f A u p e r s 60 Het-is eind september 2001 en ik zit p een leren bank. midden in de Black Rck Desert, Nevada, Verenigde Staten. Achter mij de lege zandvlakte. Vr mij zie ik de zinderende cnturen van een halvemaanvrmige nederzetting rnd een huten man die scherp afsteekt tegen de hemel Af en te kmt er een inwner vrbij: een cwby p een gemtriseerd hbbelpaard, een man in een rd verenpak p een penis scter; een tvestiet met een duikbril en een grepje rd-gren-blauw geverfde nudisten. De stet is het erver eens: "This is hme!' In. het kader van mijn prmtienderzek ben ik beland p het Burning Man Festival Dit jaarlijks terugkerend evenement in de westijn staat vlledig in het teken van 'dicale zelfexpressie'. Burning Man is de laatste jaren uitgegreid tt een cultureel fenmeen. Sinds de prichter, Larry Harvey, in 1986 begn met de rituele verbnding van een huten man in San Fncisc, is het aantal belangstellenden tegenmen van vierduizend in 1995 tt meer dan. vijfentwintigduizend in In veel pzichten herinnert Burning Man aan de "tegencultuur" van de jaren zestig en zeventig: de inwners van Black Rck City vrmen een bnt gezelschap van kunstenaars, anarchisten, activisten en. spirituele zekers die zich afzetten tegen de 'ijzeren ki' van de Amerikaanse samenleving. Het tegencultureie adagium van Timthy Leary 'tune in, turn n, drp ut 1 wrdt, in elk geval vr een week, in de pktijk gebcht. De "parttime' betrkkenheid van veel bezekers is niet het enige verschil In tegenstelling tt de tegencultuur, waar de machine verwegend werd beschuwd als het symbl vr de 'kille', technctische samenleving, speelt geavanceerde technlgie een belangrijke rl p het festival Burning Man. is "Wdstck meets Silicn Valley'. Een grt deel van het publiek is werkzaam, in de 'dt.cm-industrie' en leeft in. f nabij San Fncisc. Veel bezekers hebben een laptp f digitale came en cmbineren hippiekledij met diverse technlgische gadgets. Cmmunicatie is mgelijk via plyanet. Met het vallen van de nacht drklieven lichten en laserstlen de hemel terwijl. The Man plicht in grengeel nen. Zijn rituele verbnding, het hgtepunt van het festival, symbliseert vlgens smmigen de evlutie naar een. 'psthumaan' tijdperk waarin mensen, tnsfrmeren tt cybrgs en samen met cmputers en rbts de dienst uitmaken. De aantrekkingskcht van Burning Man p technici, prgmmeurs en cmputergeres uit Silicn Valley is vlgens Larry Harvey niet verwnderlijk. Burning Man, z beweert hij, is een "fysieke analg vr ey~

2 berspacc'. Net als cyberspace is de playa een lege, genschijnlijk grenzelze, virtuele ruimte waarp mensen, hun fantasieën prjecteren en waarin zij kunnen 'zijn wie zij willen zijn'. Na een. week vendert deze imaginaire ruimte weer in een ddgewne, drge westijn. De verwantschap die Larry Harvey bespreekt, is illusttief vr een algemenere ntwikkeling: Amerikaanse bladen als Mnd 2000, The Village Vice en Wired Magazine kenmerken zich dr een hybride mk van spiritueel en technlgisch utpisme; cyberspace wrdt wel afgeschilderd als een 'technlgisch substituut vr de christelijke hemel' (Wertheim 1999, 1 6")«Aan gene zijde van het cmputerscherm, z beweren diverse utpisten, kunnen wij - ntdaan van het lichaam - leven als engelen, f mniptente gden. Gerenmmeerde technici als Ray Kurzweii (1999) wijzen, erp dat wij aan de nd staan, van 'het tijdperk van spirituele machines'. Het technlgische discurs ver cmputers, internet en virtual reality cnvergeert, krtm, met het mystieke discurs. Is het mgelijk dat technlgische vruitgang niet per definitie resulteert in een 'nttvering van de wereld' maar k. een impuls geeft tt magischmythische vrstellingen ver de ns mringende machines? En wat kan hiervr de reden zijn? Mijn bezek aan het Burning Man Festival was het startpunt van een empirische expltie van deze vgen in het kader van mijn prefschrift. In de vier maanden die ik heb drgebcht in San Fncisc heb ik gesprken met ngeveer vijfendertig technlgische experts, prgmmeurs, gamedesigners en cybergeres in Silicn Valley. Een van hen is Rene Vega. Hij is cmputerprgmmeur bij Apple en wnt in een grt huis, p een heuvel in de bssen rnd Silicn Valley. Rene is afgestudeerd in cmputerwetenschap en begn zijn lpbaan, in de dt.cm-industrie als technicus pur sang. Hij heeft geen religieuze achtergrnd maar is zichzelf dr zijn werk steeds meer gaan beschuwen als 'technmysticus', 'technpagan f 'technmagiër'. 'Het digitale dmein', z stelt hij, 'is waar mijn spiritualiteit tt blei kwam./ He is deze 'bekering' ttstandgekmen? Vlgens Vega zijn de cmputerprgmma's van vijftien jaar geleden, ng relatief simpel maar wrdt er nu gewerkt met diverse cmbinaties van p zichzelf al cmplexe prgmma's. De cmplexiteit, nvrspelbaarheid en autnmie van nieuwe technlgie bcht Rene Vega tt de cnclusie dat prgmmeren een magische pktijk is: hij maakt als technicus gebruik van 'kchten' die hij niet meer begrijpt. Over zijn technmystieke ervaringen zegt hij: i/1 "O m 3 'There's a pint where I applied ail these methdical, very tinal effrts n smething. Create this unit, this prgm, this thing. And there is a pint where all these pieces just lying there, they are all tested; this wrks, that wrks etc And then cmes the integtin f all these things where nce the perfect intercnnectin sftwarewise gets dne. And then n its wn it begins t wrk, it begins t react and t behave, I'm talking abut the mre cmplex srt f things. (..) It reacts t its envirnment, its digital, envirnment. When that happens, especially 61

3 ÏÏ when it happens that everything just clicks. At that mment what I get is that ex- " perience that I created smething. In its definitin: it's alive! It's ding what it's t ding. Or what it's nt suppsed t d. Really elquently it's behaving as what it ^ wasn't suppsed t d in terms f the specificatin but it ges beynd that. At that pint I say: that's prfundly spiritual/ O 62 Het verhaal van Rene Vega is illusttief vr de visie van veel van mijn gesprekspartners. Bryndis, een vruwelijke prgmmeur met blauwe dreadlcks, vat deze visie bndig samen: 'Wij werken aan een mysterie. Wij zijn de magiërs en tvenaars van de mderne tijd/ En inderdaad: veel van de dr mij geïnterviewde sftwareprgmmeurs vergelijken zichzelf met scheppende gden, alchemisten die leven blazen in dde materie en, vaker ng, magiërs. Met name prgmmeurs die werken p het terrein van virtual reality maken dergelijke vergelijkingen. Zij zijn naar eigen zeggen de bezitters van 'esterische kennis' en creëren nieuwe, immateriële werelden. Op het eerste gezicht lijken dergelijke uitspken simpelweg te wijzen p gevelens van wetenschappelijke supeririteit: de technici vertegenwrdigen de elite van de' high tech-indus trie' in Silicn Valley en. prfileren zichzelf p hun kennis en macht ver de materie. Bij nadere beschuwing, z blijkt al uit de uitspak van Vega, wrdt het magische kakter van. hun activiteiten echter juist teruggeverd p het feit dat zij werken met meilijk tastbare zaken als cmplexe sftwareprgmma's, ultvilette stlen, elektrmagnetische glven f micrchips. 'Sftware', z stelt een prgmmeur, 'is vlledig symblisch. Het bestaat niet.' Wat er precies gebeurt in de 'diepere lagen' van een cmputer is vr verschillende technici een adsel 'Het is een zwarte ds', aldus Lrry Wd: 'Mijn begrip hudt p waar de eentjes de nullen ntmeten.' Anderen verwijzen in dit verband naar de uitspak van de bekende sciencefictin-schrij ver Arthur C. Clarke dat 'sufficiently advanced technlgy can n lnger be distinguished frm magic'. De technici beschuwen zichzelf dus als magiërs mdat zij (effectief) gebruikmaken van 'kchten' die zij niet vlledig meer kunnen drgrnden. In klassieke gdsdienstscilgische en antrplgische litetuur wrdt een verbinding gelegd tussen magie en een animistisch, wereldbeeld. Dr middel van magische middelen en rituelen wrdt getcht greep te krijgen p de als mysterieus ervaren natuur. Vlgens Tylr (1977.)% z iet de premderne animist de natuurlijke mgeving, de aarde, de rtsen, de maan en. sterren, als bezielde bjecten die actief invled uitefenen p de menselijke leefwereld. Afgaande p het werk. van Marett (1914) ging deze 'primitieve' visie p de materiële wereld gepaard met gevelens van ntzag fwel awe. Onder aanvering van wetenschap en technlgie, z vernderstelden beide auteurs, is het animisme gedemd te verdwijnen. Is dit het geval? Afgaande p de verhalen van. mijn gesprekspartners is de geest' terug in de machine. Vrijwel alle technici waar ik mee spk, schrijven in elk geval, subjectieve eigenschappen te aan hun cmputers, cmplexe sftwareprgmma's, virussen en het internet. De uitspak van Vega 'It's Alive!' ver het dr hemzelf ge-

4 cnstrueerde prgmma (zie bven) is geen uitzndering. Smmigen ntwaren zelfs 'iets van een ziel' in de cmputer terwijl, een andere respndent naar eigen zeggen 'cmmuniceert met de geest in de cmputer'. Het discurs ver nieuwe technlgie vertnt, krtm, animistische trekken. De implementatie van artificiële intelligentie in. cmputertechnlgie en manifestaties van artificieel leven (als virussen, 'bts' en persnal agents) lijken dergelijke vrstellingen te veden. Dit blijkt bijvrbeeld k uit een inhudsanalyse van het ppulaire blad Wired Magazine (Aupers 2001). Speculerend ver huidige en. tekmst!- < ge vrmen van technlgie wrdt wel beweerd dat nze materiële mgeving 'tt Ie- f* ven kmt', want z stelt bijvrbeeld een auteur: 'Yur envirnment will becme alive with technlgy (..} The walls will cntain lgic, prcessrs, memry cames, micrphnes, cmmunicatrs, actuatrs, sensrs' (Jhnsn 2000). De aanduiding 'levend' is meer dan een lichtzinnige metafr. Vlgens de auteurs in Wired kmt nze technlgische mgeving niet alleen steeds meer 'tt leven' maar nttrekken de machines zich k steeds meer aan de cntrle van hun makers. Vrbeelden hiervan zijn het virus, de bt en de persnal agent De bt, een sftwareversie van een mechanische rbt, heeft afgaande p Wired specifiek menselijke gedgingen en gedagt zich, eenmaal p het internet gezet, relatief autnm; bts evlueren, muteren en vermenigvuldigen zich in snel. temp. In de wrden van een auteur: 'they're breeding like mad in the hidden swamps f the digital wilderness' (Lenard 1996). Vlgens de auteur krielt het dan k van de bts p het net, variërend van gamebts, amiybts, guardhts tt warbts. Het virus, de bt en de persnal agent wrden afgeschilderd als een srt spiritual beings met sms gede en sms kwade intenties die het wrld wide web bevlken. In algemenere termen wrdt er veelvuldig geschreven ver nieuwe technlgie als een ncntrleerbare en artificieel-intelligente natuurkcht. In dit verband schrijft men vaak. ver het internet als een. mndiaal netwerk dat de aarde in tenemende mate mspant. De cnfrntatie hiermee rept gevelens p van ntzag f, wat Marett (1914) nemt, awe. Jhnsn schrijft hierver: en - m 'Evlving s far beynd ur cmprehensin, the Omninet wuld have t be studied as we nw study nature; by prbing and experimenting, trying t tease ut it's laws. Maybe it wuld defy tinal analysis, becming an bject f venetin. Faced with an artificial nature n lnger f ur wn making, all we culd d is stand back in awe' 0hnsn 2000). Wetenschap en technlgie zijn de belangrijkste stuwende kchten, achter, wat Weber nemde, de 'nttvering van. de westerse wereld'. Mderne appaten als een aut, wasmachine f brdrster zijn gebaseerd p tinele principes, zijn zuiver functineel en hebben hierdr niets te maken met magisch-mythische denkbeelden: het zijn gewn handige appaten. 'Alle dingen', z zei Weber, 'zijn - in principe - dr berekening te beheersen.' (1996,17). 63

5 Uit de verhalen van de geres in Silicn Valley kmt een beeld naar vren dat scherp cntsteert met de dr Weber beschreven kenmerken van een 'nttverde wereld'. Niet 'alle dingen', z beweren zij, zijn ng langer 'dr berekening te be- ^ heersen'. Zij beschuwen nze nieuwe technlgische mgeving als een srt virtuele tvertui. vl mysterieuze machten en. kchten. Niet de natuur, maar cmpu- tets, het internet en artificieel-intelligente prgmma's wrden als adselachtig fj S ervaren. Wat den 'premderne' gedachten ver magie en animisme in de Iaatm- dernc hightech-industrie? Padxaal geneg is deze ntwikkeling te begrijpen, als een neveneffect van het vrtschrijdend prces van tinalisering. Technlgische vruitgang, z schreef Jacques Eliul al in de jaren vijftig, is een 'blind' en grtendeels autnm prces waar mensen slechts in. beperkte mate greep p hebben. Hij schreef in dit verband: 'A whle new kind f spntaneus actin is taking place here, and we knw neither its laws nr its ends. In this sense it is pssible t speak f the 'reality' f techniques - with its wn substance, its wn particular mde f being, and. a life independent f ur pwer f decisin. The evlutin f techniques then, becmes exclusive causal; it lses all finality' (Ellul 1967,93). Deze verzelfstandiging van. technische systemen resulteert vlgens Ellul in de nttvering van de wereld.. 'The mysterius', z stelt hij, 'is merely that which has nt yet been technicized' (142). Uit de verhalen van mijn gesprekspartners blijkt het tegenvergestelde. Juist drdat technlgie zich steeds meer nttrekt aan de cntrle van de mens, wrdt het ervaren als een ndrgrndelijke, mysterieuze f 'irtinele' werkelijkheid. De pkmst en wijdverbreide tepassing van. cmputertechnlgie en artificiële intelligentie lijkt hierin een belangrijke, z niet beslissende rl. te spelen. Hierdr ntstaat er, net als bij premderne vlkeren, ruimte vr magisch-mythische vrstellingen ver de ns mringende materiele mgeving. Ratinalisering resulteert dus niet per definitie in een nttvering van de wereld, maar kan k een 'hertvering' betekenen. Vr Ellul en andere pessimisten wijst deze ntwikkeling ngetwijfeld p de ttale nderwerping van de mens aan de machines. Wat betreft de geres in Silicn Valley: reikhalzend kijken zij uit naar de kmst van de quantumcmputer... Litetuur Aupers, S. '(2001.) De wak van de machines. Over mderniteit, technlgie en animisme. Amsterdams SdbgischTijdsehnfi, 28, 3, pp Ellul, J. (1967 (1954)) The technlgical sciety. New Yrk, Vintage Bks. Jhnsn, G. (200) Only cnnect Wired Magazine, januari. Lenard, A. {1996} Bts are ht! Wired Magazine, april 64

6 Kurzweil R. J999" 'The age j spiritual machines. When cmputers exceed human intelligence. New Yrk, Penguin Bks, 4; Marctt, M.A. (1914;'1909) The threshld f religin. Lnden, Mcthucn & C. 5 Tylr, E.B.; 1977 j isspf: Primitive culture Vl. 1. Researches int the develpment f mythlgy, philsphy, rcli- gin, language, art and custm. New Yrk, Grdn Press.. <, * "» Weber, M. [1996) Wissenschaft als Beruf. Berlijn, Dunckcr & Humblt. S" Wertheim, M. (1999) The pearly gates f cyberspace. A histry f space frm Dame t the internet Lnden, Vi- g Press. < CO 65

a cyberspace odyssey

a cyberspace odyssey 200i: a cyberspace dyssey s d e M y I De sterrenprt ging pen. De sterrenprt ging dicht. In een fractie van tijd, te krt m meetbaar te zijn, keerde de ruimte zich binnenstebuiten.(...) Alleen de sterren,

Nadere informatie

Deelverkenning III Aanbodzijde. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst

Deelverkenning III Aanbodzijde. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst Deelverkenning III Aanbdzijde Huvast vr de krijgsmacht van de tekmst Indeling van dit rapprt Cnceptuele en technlgische ntwikkelingen 5 Afkrtingen Inleiding Planning under Deep Uncertainty Blurred Distinctin

Nadere informatie

Het moreel appèl van - de rechter

Het moreel appèl van - de rechter Het mreel appèl van - de rechter Id Weijers De zestienjarige Harrie zag dat.zijn maten in de hek van de cafetaria een nbekende jngen zmaar,, znder aanleiding tegen de muur drukten, aan zijn. jack begnnen

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Twee vertellingen over 7r

Twee vertellingen over 7r Twee vertellingen ver 7r J. P. HOGENDJK Tekst van een vrdracht, gehuden p de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren,T ktber 1979 te Utrecht. Dames en Heren, De 'twee vertellingen

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1 Inhudspgave 1. Inleiding 3 1.1 Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling 6 2.1 Afname

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

What s Next? Een onderzoek naar de mediatoren en moderatoren van het effect van. present- versus future-frame adverteren (het Nextopia-effect).

What s Next? Een onderzoek naar de mediatoren en moderatoren van het effect van. present- versus future-frame adverteren (het Nextopia-effect). What s Next? Een nderzek naar de mediatren en mderatren van het effect van present- versus future-frame adverteren (het Nextpia-effect). Masterscriptie Studente: Britt Snakenbrg Student nr: 10110666 UvA-ID

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie