vcloud als belofte VMware biedt wolken op maat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vcloud als belofte VMware biedt wolken op maat"

Transcriptie

1 NetOpus: Juli Oktober Thema: Opslag Beveiliging Rubriek: Serie Focus Titel: De vcloud queeste als belofte naar alternatieve software Auteur: Marcel Bram Dons Beelen Pagina s: 40 xx - 43 xx vcloud als belofte VMware biedt wolken op maat De huidige, deels verouderde IT-infrastructuur, de economische crisis en het toenemende succes van virtualisatie hebben bij ondernemingen niet alleen geleid tot een toenemende belangstelling voor cloud computing, maar ook voor verwarring rond het fenomeen. Voor een onderneming is het dan ook van primair belang om allereerst te doorgronden wat cloud computing precies is en in welke vorm en situatie het de onderneming kan helpen om een IT-infrastructuur te creëren die beter aansluit bij het dynamische businessmodel van morgen. Bram Dons Simpel gezegd, cloud of utility computing is het gebruikmaken van een softwaregebaseerde netwerkinfrastructuur waarbij gebruikers on-demand toegang hebben tot gedeelde opslagbronnen (cpu, netwerk en opslag), de zogenoemde resourcepools. Die kunnen zich intern binnen de onderneming bevinden of daarbuiten op een third party- hostingfaciliteit (zogenoemde off-promise clouds). Beide huisvestingsmethoden staan bekend als internal en external clouds. Internal cloud, on-promise cloud, utility computing en autonomic computing - de begrippen refereren allemaal aan hetzelfde concept: het gemeenschappelijk gebruikmaken van gedeelde computerbronnen om beter de huidige en toekomstige applicaties en werkbelastingen te kunnen ondersteunen. Internal cloud Architectonisch gezien verschilt een internal cloud niet veel van een gevirtualiseerde scale-out infrastructuur. Beide bestaan uit een verzameling commodity x86-servers die via een grid- engine of virtuele infrastructuur op basis van hypervisors zijn gekoppeld. Hoewel servervirtualisatie een essentieel onderdeel uitmaakt van de infrastructuur die nodig is voor cloud computing, moet er nog een aanzienlijke basisinfrastructuur en technologie aan worden toegevoegd voordat het een cloud computing-omgeving kan worden genoemd. Als men veronderstelt dat een internal cloud veel meer is dan wat veel leveranciers de volgende generatie datacenterarchitectuur noemen, utility computing of welke naam men daarvoor heeft bedacht, het mag allemaal. Ontbrekende compatibiliteit De meeste van de huidige cloud computing-oplossingen kennen ernstige tekortkomingen, want de meeste applicatieplatformen zijn propriëtair van aard. Daardoor moeten applicaties bij de overgang van een traditionele naar een cloud-computing-architectuur op grote schaal worden herschreven. Daarnaast ontbreekt vaak de mogelijkheid om naar een andere provider over te stappen wanneer bijvoorbeeld de overeengekomen SLA s niet worden gehaald. Er ontstaan lange wachttijden bij de overgang naar een nieuwe omgeving, doordat deze opnieuw moet worden geconfigureerd. De afwezigheid van standaardisatie tussen cloud computing-platformen creëert onnodige complexiteit en resulteert in hoge overstapkosten. Elke leverancier van een cloud-model houdt er zijn eigen applicatiemodel op na, waarvan er veel propriëtair van aard is en bovendien is gebaseerd op een verticaal geïntegreerd stack wat de keuze van platform beperkt. IT-leveranciers worden zich langzamerhand steeds meer bewust dat de gebruiker van vandaag de dag, op welk onderdeel binnen de IT-omgeving dan ook, niet langer wil worden geconfronteerd met een vendor lock-in, maar vrijheid van keuze wil. Veel bestaande cloud-technologieën bieden geen volledige compatibiliteit met bestaande applicaties. Sommige compute-clouds in het publieke domein hebben de compatibiliteit opgeofferd ten gunste van een betere schaalbaarheid en de ondersteuning van bepaalde features. Hierdoor moet vaak een applicatie geheel of gedeeltelijk worden herschreven. Als gevolg van het ontwerp maken de meeste external cloud-leveranciers van een multi-tenancy compute-omgeving gebruik. IT-beheerders worden daarmee gedwongen om zelf maar een juiste balans te zoeken tussen de mate van beveiliging van een internal, dedicated infrastructuur en die van een shared external cloud-omgeving. Eisen cloud-omgeving Ondernemingen willen alleen profiteren van de voordelen van cloud computing mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ze willen een oplossing die non-disruptive is, zodat van bestaande applicaties kan worden gebruikgemaakt zonder de noodzaak ze te moeten herschrijven en tegelijkertijd de mogelijkheid hebben om nieuwe applicatiearchitecturen te kunnen toevoegen. Anders gezegd, ondernemingen willen een praktisch probleemloos overgangspad van hun traditionele naar een cloud computing-infrastructuur die ze een maximale keus biedt uit bestaande en nieuwe applicaties. Voor de lange termijn wil men de garantie

2 De queeste naar alternatieve vcloud als software belofte Focus Serie Afbeelding 1. Componenten van de private cloud (bron: VMware) dat men niet is gevangen in een propriëtaire cloud- oplossing. Deze oplossing moet enterprise-ready zijn en beheerders de volledige controle bieden over de serviceniveaus van de business waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Ze willen vrijheid van keus hebben en gevrijwaard zijn van elke lock-in van een applicatie, besturingssysteem of hardware- architectuur. Kortom, het zijn nogal wat eisen die worden gesteld en de vraag is welke leveranciers van cloud computing-software daaraan op dit moment al kunnen tegemoetkomen. Een oplossing die aan alle eisen voldoet, moet een oplossing zijn die de cloud naar de onderneming brengt in plaats van de onderneming te dwingen haar complete IT-infrastructuur naar een propriëtaire externe cloud over te zetten. De oplossing is om een intern datacenter naar een private cloud over te zetten die optioneel - op een veilige manier kan worden gekoppeld aan externe cloudservices. Bij VMware denken ze daarvoor de oplossing te hebben gevonden door het interne datacenter te laten fungeren met de eigenschappen van een cloud. De IT-afdeling kan gebruikers bedienen op basis van zelfbediening van de juiste services; ze worden van de juiste hoeveelheid systeemcapaciteit voorzien en hebben de mogelijkheid om het gebruik van resources door te berekenen aan een businessunit. Applicaties hoeven niet te worden herschreven en de interne gebruikers hoeven niet langer te weten hoe de onderliggende technologieën werken die door een bepaalde service worden geboden. Het eind vorig jaar aangekondigde VMware vcloud moet dit alles gaan mogelijk maken. VMware ziet een private cloud als een hybrid cloud die een veilige cloud computing-omgeving biedt waarin de computing-capaciteit van zowel de interne als externe cloud samenwerkt en als een utility kan worden aangeboden. De private cloud omvat drie componenten: cloud operating system; management model en federation services (zie Afbeelding 1). We zullen ze hierna afzonderlijk bespreken. Cloud operating system Aan de basis van de private cloud staat het cloud operating system, een nieuwe categorie software die speciaal is ontworpen om grote verzamelingen computerbronnen binnen een infrastructuur te bundelen. Cpu s, opslag en netwerken, samen vormen ze een flexibele en dynamische operationele omgeving. In tegenstelling tot een traditioneel besturingssysteem dat een enkel systeem beheert, bundelt een cloud operating system de complete infrastructuur tot een enkelvoudige, krachtige compute plant. Daarbinnen kunnen bronnen snel en dynamisch aan elke applicatie worden toegewezen, op elk moment wanneer dat nodig is. Het vsphere cloud-os ondersteunt een tweetal zaken: infrastructurele en application-services. De application-services voorzien in een ingebouwde service voor de besturing van alle applicaties met betrekking tot availability, security en scalability. De availability-services maken het de IT-beheerder mogelijk om applicaties in verschillende beschikbaarheidniveaus in te delen. In tegenstelling tot de traditionele IT-omgeving is daarvoor geen complexe redundante hardware of clustering-software meer nodig. VMware VMotion en VMware Storage VMotion kunnen de geplande downtime als gevolg van gepland onderhoud aan servers of storage zo goed als elimineren. Ongeplande downtime is met High Availability (HA), Data Recovery en de nieuwe geavanceerde VMware Fault Tolerance-technologie (FT) te minimaliseren. De architectuur van het netwerk- en internet-gebaseerde cloud-os, zowel internal als external, maakt dat een goede beveiliging natuurlijk ook van cruciaal belang is. Met behulp van de Security Services kan een applicatie, onafhankelijk waar deze binnen de cloud draait, van het juiste beveiligingsniveau worden voorzien. De nieuwe VMware vshield Zones vereenvoudigen de beveiliging van applicaties in een shared omgeving door de security-policy s op applicatieniveau te regelen, waarbij de trust en de netwerksegmentatie van gebruikers alsmede de bescherming van gevoelige data blijven gehandhaafd. Nieuw beheermodel Om IT als een service in een private cloud, internal of external, te kunnen aanbieden is een nieuw beheermodel nodig. In plaats van een focus op de componenten van de onderliggende infrastructuur richt het nieuwe beheermodel zich op de eigenschappen van een bepaalde service. De private cloud

3 vereist een service-gedreven beheermodel. Dit stelt IT-beheer in staat om de geboden service, met betrekking tot de mate van beschikbaarheid en veiligheid, aan zakelijke gebruikers en eigenaren van applicaties inzichtelijk te maken. Het verschaft gebruikers de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een bepaalde service aan te vragen met het gewenste serviceniveau en van deze services gebruik te maken, zonder dat deze kennis hoeven te hebben van alle intrinsieke eigenschappen van de onderliggende infrastructuur. Tegelijkertijd moet dit nieuwe type SLAgedreven beheer model de wensen van de gebruiker kunnen vertalen naar voor het systeem begrijpelijke instructies, zodat IT de onderliggende systeembronnen op een dynamische wijze en hoge mate van automatiseringsgraad kan beheren. vcenter CapacityIQ De hiervoor geschetste gebruikerseisen voor een zelfbedieningsbeheermodel is door VMware binnen het nieuwe vcenter geïmplementeerd onder de naam Self Service Management-infrastructuur. De VMware vcenter Suite kent een SLA-driven beheermodel waarin de beschikbaarheid, beveiliging en prestaties constant door het cloud-os worden vergeleken met een door de gebruiker gespecificeerde SLA. Het beheermodel bestaat uit een aantal services: vcenter CapacityIQ, AppSpeed, ConfigControl, Lifecycle Manager, Lab Manager, Stage Manager en Chargeback. Een aantal daarvan waren onder de vorige versie van vcenter al beschikbaar, waaronder chargeback. Sommige zijn of worden daaraan later dit jaar nog door VMware toegevoegd, waaronder Lab Manager, ConfigControl en CapacityIQ. Een aantal van deze services is van eminent belang om een zo hoog mogelijk profijt te kunnen trekken uit een cloud computingomgeving. Eén van de daarvoor noodzakelijke services is de CapacityIQ-service (dit jaar beschikbaar). Een andere is Chargeback. Met de laatstgenoemde service kan een onderneming het gebruik van virtuele bronnen binnen een cloud computing-omgeving aan de eindgebruiker doorberekenen. Zoals bekend voorziet virtualisatie in een gedeelde dynamische omgeving, wat het mogelijk maakt om beter en efficiënter van de beschikbare computerbronnen gebruik te kunnen maken. De vraag is alleen hoe een gebruiker hiervan optimaal kan gebruikmaken in een constant veranderende omgeving, die bestaat uit verschillende gedeelde computerbronnen en applicaties waarvan de capaciteit als gevolg van de vraag continu slinkt of uitdijt. vcenter CapacityIQ biedt daartoe de mogelijkheid door vraag en aanbod van computerbronnen zo efficiënt en voorspelbaar mogelijk op elkaar af te stemmen. Op basis van een wat als -analyse brengt het van tevoren de effecten van een capaciteitsverandering in beeld. Door de uitwerking van een aantal scenario s, die tot bepaalde uitkomsten kunnen leiden, wordt de beheerder in staat gesteld om de planning, aankoop en toewijzing van de benodigde capaciteit uit te voeren. Want het bepalen van de juiste capaciteit die een applicatie nodig heeft, is in een virtuele omgeving voor de beheerder nog steeds een lastige zaak. Als gevolg daarvan worden de benodigde bronnen voor virtuele machines vaak over- of onderbemeten. CapacityIQ helpt nu de beheerder om snel elke overbemeten, actieve of nietactieve vm in het datacenter te detecteren. Door vm s op de juiste manier in te zetten is op een veilige manier elke ongebruikte capaciteit in te zetten om daarmee verspilling van capaciteit (en dus kosten) tegen te gaan. De Afbeelding 2. Kerncomponenten cloud operating system van VMware (bron: VMware) levering van de juiste capaciteit op het juiste moment helpt om op dat moment onnodige kosten uit te stellen en voorkomt dat de vraag naar meer capaciteit te kort schiet. CapacityIQ bewaakt en analyseert continu de capaciteitsvraag op verschillende niveaus: virtuele machine, host, cluster en datacenter. Op basis van historische consumptiepatronen laat CapacityIQ de trends zien en voorspelt het de huidige en toekomstige capaciteitsbehoeften. Op die manier kan de benodigde capaciteit altijd op het juiste moment beschikbaar zijn en worden SLA s beter nageleefd. vcenter Chargeback Chargeback is een eenvoudig, flexibel en accuraat model om de kosten te meten in een shared IT-servicesomgeving. Het verbetert de gebruiksgraad van bronnen en beslissingen met betrekking tot accurate toewijzingen op basis van werkelijke kosten van gevirtualiseerde werkbelastingen. Het helpt eindgebruikers bij het maken van een weloverwogen besluit bij service levels door een beter inzicht te verschaffen in de daaraan verbonden kosten. Chargeback maakt van een database gebruik waarin de kosten en het gebruik worden opgeslagen die het van de vcen-

4 De queeste naar alternatieve vcloud als software belofte Focus Serie Afbeelding 3. vcenter Infrastucture Management (bron: VMware) ter Server heeft verkregen. Doordat Chargeback nauw is geïntegreerd met vsphere Client, heeft de gebruiker via de web interface op eenvoudige wijze toegang tot beheer en rapportage van de kostenstructuur. Chargeback ondersteunt drie verschillende kostenmodellen: fixed, allocation- en utilization-based. Het fixed kosten model specificeert per vm instance-kosten als vloerruimte, stroom/koeling, software of administratieve overhead. Het allocationgebaseerde model specificeert de variabele kosten per vm op basis van toegewezen bronnen, zoals de hoeveelheid geheugen, cpu of opslag gereserveerd voor een vm door vcenter Server. Tot slot worden de variabele kosten per vm bij het utilization-gebaseerde model bepaald op basis van actueel gebruikte bronnen, waaronder gemiddelde hoeveelheid geheugen-, disk- en cpu- gebruik, alsmede netwerk- en disk-i/o. De kostenmodellen kunnen in een template worden gecombineerd, wat het makkelijk maakt om met een eenvoudig chargeback-model te starten op basis van bepaalde organisatorische vereisten. Het overzicht en de controle behouden over een virtuele omgeving (en dus straks de cloud computing-omgeving) vormt één van de grootste uitdagingen voor IT-beheer. De virtuele omgeving werkt immers flexibel, dynamisch en is continu onderhevig aan veranderingen. Virtualisatie introduceert continu nieuwe entiteiten, relaties en acties, die niet alleen allemaal moeten worden bestuurd en beheerd, maar ook vragen om betere manieren van automatisering en het omgaan met verandering van configuraties. Voor beheer van een dynamische virtuele omgeving heeft VMware de vcenter ConfigControl ontwikkeld, die dit jaar beschikbaar komt. ConfigControl detecteert automatisch configuraties, afhankelijkheden en compliance van de virtuele IT-infrastructuur. Mogelijke problemen die uitval kunnen veroorzaken, worden vroegtijdig aan het licht gebracht. Voor geplande downtime worden afhankelijkheden tussen virtuele bronnen aan de gebruiker zichtbaar gemaakt. Door automatische controle, onder meer van de compliance van complexe configuraties, en beheer kan de beheerder sneller inspelen op veranderingen. Daarbij behoudt de beheerder de volledige controle over de virtuele omgeving. Behalve deze fraaie beloften, die te lezen zijn op de enkele VMwarewebpagina, zijn er verder nog weinig details bekend over deze service. vcenter AppSpeed AppSpeed biedt een service voor prestatiebeheer en service level-rapportage voor applicaties die op vm s draaien. Het analyseert het dataverkeer tussen eindgebruikers, webapplicaties en back-end-servers. AppSpeed kan worden gebruikt om de prestaties van een applicatie voor en na de migratie naar een virtuele omgeving te meten. Hiermee kan worden aangetoond dat virtualisatie geen negatieve invloed heeft op de prestaties van de applicaties (een onderwerp dat al dan niet terecht nogal eens ter sprake komt bij de migratie naar een virtuele omgeving). AppSpeed onderzoekt de packets tussen de verschillende tiers van een multitierapplicatie die tussen virtual switches op de VMware ESX-hosts stromen. Dit gebeurt onopgemerkt zonder dat van agents, code-insertie of de creatie van synthetische transacties hoeft te worden gebruikgemaakt. AppSpeed verzamelt relevante gebruiksinformatie en laat deze aan de beheerder zien, waaronder transacties en hits. Dit verschaft de beheerder het nodige inzicht waarmee hij beter kan inspelen op veranderingen in het gebruik en de toename van prestaties van de applicatie. AppSpeed ontdekt applicaties en elementen automatisch en brengt ze in beeld op basis van de volgende protocollen: webapplicaties (.Net, J2EE, php enzovoort), http, https; Microsoft Exchange (rpc); databases (MySQL, SQL Server en Oracle). vcloud API VMware werkt samen met talrijke hosting- en serviceproviders om de vcloud compatibel te maken met bestaande externe cloud-infrastructuren. Het ultieme doel is om een gecombineerde infrastructuur te creëren waarbij het niet langer nodig is om de bestaande applicaties te herschrijven en een infrastructuur te creëren die future-proofed is, zodat nieuw te ontwikkelen applicaties ook in de toekomst zonder problemen binnen de cloud kunnen worden geïntegreerd. VMware heeft daartoe de vcloud API ontwikkeld voor de ondersteuning van interoperabiliteit tussen clouds en onsite datacenters. Met de api kunnen nieuwe services worden ontwikkeld, al naar gelang de keuze van de gebruiker. De aantrekkelijkheid van vcloud is dat applicaties op basis van verschillende programmeertalen (Java, C, C++) en op verschillende besturingssystemen (Windows, Solaris en Unix) binnen een vm kunnen draaien. Dit is mogelijk in een datacenter, corporate cloud of een

5 cloud op basis van een serviceprovider en wel op een drietal manieren: een applicatie die draait binnen een vm, als virtuele appliance en als vapp. Met AppSpeed zijn SLA s te monitoren op basis van applicatieprestaties en -transacties. Het bewaakt latency en foutdrempels bij transacties. Bij overschrijding daarvan wordt een event gegenereerd. Onder meer de volgende prestatie- indicatoren worden bewaakt: gemiddelde latency, gemiddelde doorvoer, foutpercentage, uitvoeringstijd, totaal aantal fouten, hits en doorvoer. Tot slot kent AppSpeed een voorziening voor root cause-analyse waarmee een component die verantwoordelijk is voor een prestatieprobleem, snel tot op transactieniveau kan worden geïdentificeerd. Tevens laat AppSpeed een verband zien tussen de verschillende elementen van de IT-omgeving (infrastructuur, netwerk en applicatie) die een vertraging opleveren. vcloud de oplossing? De dagen van de toenemende gelaagdheid, complexe, hard-coded en verspreide traditionele IT-infrastructuur lijken geteld. De huidige infrastructuur kost een doorsneeonderneming meer dan veertig procent van het IT-budget, alleen al aan onderhoud van de infrastructuur, en dertig procent voor applicaties. Aan de andere kant wordt de complexiteit vaak als een groot nadeel gezien van de huidige IT-infrastructuur. De vraag is echter of virtualisatie en cloud computing de complexiteit van de IT-infrastructuur zullen terugdringen. Want de praktijk laat inmiddels al zien dat dit absoluut niet het geval zal zijn met de brede invoering van virtualisatie, en die complexiteit zal met de invoering van cloud computing alleen nog maar toenemen! In ieder geval wordt het steeds aannemelijker dat de traditionele ITinfrastructuur de komende jaren geleidelijk gaat veranderen naar een cloud computing-architectuur. Afhankelijk van de toepassing zullen er verschillende typen cloud computing-omgevingen ontstaan. Onafhankelijk van het type cloud computing zal virtualisatie van alle computerbronnen aan de basis staan voor alle implementaties van een cloud computing-infrastructuur. Niet alleen is VMware de grootste speler op de virtualisatiemarkt, ook heeft het bedrijf met zijn virtualisatietechnologie een grote voorsprong op de concurrentie. Dat blijkt ook weer uit het in het voorjaar uitgebrachte vcenter. Door in te spelen op de wens van gebruikers van een open omgeving is VMware de samenwerking Afbeelding 4. vcenter Capacity IQ (bron: VMware) aangegaan met honderden serviceproviders, hosted IT-services en softwareontwikkelaars. In tegenstelling tot andere virtualisatie-oplossingen biedt vcloud namelijk de mogelijkheid om de bestaande infrastructuur te implementeren in de nieuwe cloud computingomgeving en deze te combineren met andere virtuele omgevingen. Maar goed, de ontwikkeling van vcloud is nog volop gaande en de komende jaren zal blijken in hoeverre alle beloften van VMware worden waargemaakt. «

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani any any any online Cloud Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Gezin biedt een

Nadere informatie

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN REDEFINE SIMPLICITY FLEXIBEL. SCHAALBAAR. VERTROUWD. BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN Herdefinieer eenvoud: Flexibel, schaalbaar en vertrouwd. Middelgrote en grote

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur

Datacenters. Whitepaper. van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Whitepaper Datacenters van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur T +31 10 447 76 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs 1.0 Introductie Alleen organisaties die flexibel

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

Vergelijking van cloud computing-oplossingen van Microsoft en VMware

Vergelijking van cloud computing-oplossingen van Microsoft en VMware Vergelijking van cloud computing-oplossingen van Microsoft en VMware Virtualisatie Inleiding Organisaties die overwegen hoe ze met cloud computing beter en flexibeler kunnen werken, de complexiteit van

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

WHITEPAPER. Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur. Imtech ICT Communication Solutions

WHITEPAPER. Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur. Imtech ICT Communication Solutions WHITEPAPER Datacenters: van een systeemgeoriënteerde naar een servicegeoriënteerde infrastructuur Imtech ICT Communication Solutions 1 1.0 Introductie De IT-infrastructuurmarkt is sterk in beweging. Dit

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN.

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. Cloud computing betekent niet alleen een revolutie op het gebied van datacenter- en IT-beheer, maar is ook

Nadere informatie

VMWORLD 2011 US WRAP

VMWORLD 2011 US WRAP VMWORLD 2011 US WRAP UP VIKTOR VAN DEN BERG MARCEL VAN OS WELKOM ELKOM & A & AGENDA Viktor van den Berg, Dutch VMUG Leader Marcel van Os, Senior Technical Trainer @ XTG Agenda VMUG Update (Viktor) VMware

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

De virtualisatie Grand Prix

De virtualisatie Grand Prix De virtualisatie Grand Prix met Microsoft en VMware Viktor van den Berg Consultant Peter Jong Consultant Voorstellen sprekers Viktor van den Berg Infrastructuur Consultant VCP, VCAP-DCV, VCAP-CID Peter

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL

HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL U aangeboden door HP & Intel HP Hyper-ConvergedSystem StoreVirtual & EVO: RAIL Ready... Set... Done! Een gevirtualiseerde datacenter omgeving in 15 min. met de Hyper-Converged systemen van HP Server- en

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken VMware vsphere 5 What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken ESXi firewall Hardware versie 8 Limieten weer hoger: 32 vcpu s (Multi-core Virtual CPU Support) Max 1TB ram HD Audio USB 3.0

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties.

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Ralph Wanders Datacenter Solutions Manager IT SECURITY IS TOPSPORT! Datacenter solutions componenten Orchestrate

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Het Rijksmuseum Amsterdam beschikt over een collectie Nederlandse kunstwerken vanaf de Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. Het

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Cloud lessons learned

Cloud lessons learned Cloud lessons learned Voor providers en consumers, voor een betere rijkscloud VS KIXS J.C. Stroosnijder Agenda 1) Korte herhaling van wat cloud termen 2) Mijn ervaringen als provider 3) Lessons learned

Nadere informatie

NL VMUG UserCon March

NL VMUG UserCon March NL VMUG UserCon March 17 2016 Pak je telefoon en scan de QR code of open http://pollev.com/viktorious http://pollev.com/viktorious Opties voor DR binnen virtuele infrastructuren Alles over DR en DRaaS

Nadere informatie

Haal het beste uit uw ICT-omgeving!

Haal het beste uit uw ICT-omgeving! Haal het beste uit uw ICT-omgeving! Een dagje VMware Haal het beste uit uw ICT-omgeving! VMware is gespecialiseerd in het optimaliseren van virtualisatie- en cloud infrastructuren. Samen met u halen we

Nadere informatie

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK 10 Mei 2016 AGENDA LoB ICT Solutions: Wie zijn wij en wat doen wij? Behoeften van PZ GLM Oplossing voor de behoeften Voorgestelde oplossing Voordelen

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Hyper-V vs ESX in het datacenter

Hyper-V vs ESX in het datacenter Hyper-V vs ESX in het datacenter Gabrie van Zanten www.gabesvirtualworld.com GabesVirtualWorld.com Welke hypervisor voor het datacenter? Virtualisatie is volwassen geworden Virtualisatie in het datacenter

Nadere informatie

De KPN Data Rotonde. BCM data visie op de Cloud. BCM event. 19 maart 2015. 1 BCM Event De KPN Data Rotonde - BCM data visie op de Cloud

De KPN Data Rotonde. BCM data visie op de Cloud. BCM event. 19 maart 2015. 1 BCM Event De KPN Data Rotonde - BCM data visie op de Cloud De Data Rotonde BCM data visie op de Cloud BCM event 19 maart 2015 1 BCM Event De Data Rotonde - BCM data visie op de Cloud Doel van deze presentatie De mogelijkheden duiden van de Cloud in een BCM omgeving

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten

VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten White paper VMware vsphere Storage Appliance: hoge beschikbaarheid voor kleine IT-activiteiten De voordelen van servervirtualisatie uitbreiden zonder shared storage Door Mark Peters Oktober 2011 Deze whitepaper

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud

Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud Jitscale Einsteinbaan 4a 3439 NJ Nieuwegein The Netherlands T: +31(0)88 00 22 777 F: +31(0)88 00 22 701 E: info@jitscale.com www.jitscale.com Introductie De

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

IO virtualisatie I/O voor netwerken

IO virtualisatie I/O voor netwerken IO virtualisatie I/O voor netwerken Virtualisatie technologieën vormen in snel tempo de basis voor moderne data centers. De drie daarvoor belangrijke kern technologieën zijn: server, netwerk en storage

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

BackupAgent Cloud Backup

BackupAgent Cloud Backup Vergroot uw toegevoegde waarde met een dienst voor veilige cloud backup en recovery Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

Ictivity Een vreemde eend in de bijt

Ictivity Een vreemde eend in de bijt Ictivity Een vreemde eend in de bijt De virtuele wereld Alles is tegenwoordig virtueel. Virtueel hondje Tamagotchi, virtueel huisdiertje Virtuele huisvrouw Agenda Welke vijf soorten virtualisatie zijn

Nadere informatie

Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines

Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines Les 11: systeemarchitectuur virtuele machines Geavanceerde computerarchitectuur Lieven Eeckhout Academiejaar 2008-2009 Universiteit Gent Virtuele machines Motivatie Interfaces Virtualisatie: inleiding

Nadere informatie

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Werken met Windows-applicaties op alle mogelijke devices, met volledige security. Om gemakkelijk en productief te werken, willen veel

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN.

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. Cloud computing betekent niet alleen een revolutie op het gebied van datacenter- en IT-beheer, maar is ook

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup met Microsoft Azure en SC Data Protection Manager Maarten Goet Availability

Nadere informatie

Leven na Windows Server 2003 end of service

Leven na Windows Server 2003 end of service whitepaper Leven na Windows Server 2003 end of service Gedwongen migratie is vooral een kans 2 De dagen van Windows Server 2003 zijn geteld. Op 14 juli 2015 trekt Microsoft definitief de stekker uit dit

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage

Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage Door eenvoudiger beheer en lagere Opex stappen meer organisaties over op softwaregedefinieerde storage Volgens een nieuwe studie stimuleren financiële en operationele voordelen de snelle overstap. OVERZICHT

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Dienstenbrochure Inhoudsopgave Inleiding...2 Microsoft Azure...2 Dienstenportfolio...3 Contactgegevens Netformatie B.V....5 Inleiding Hartelijk dank voor het downloaden van deze brochure over onze Microsoft

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Infrastructure as a Service: hoe bepaalt u uw strategie?

Infrastructure as a Service: hoe bepaalt u uw strategie? : hoe bepaalt u uw strategie? Het doel van dit artikel is u te helpen bij het bepalen van uw cloudstrategie met betrekking tot Infrastructure as a Service (IaaS). Eerst zetten we de verschillende oplossingen

Nadere informatie

Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming

Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming Disaster Recovery as a Service: De beste verzekering voor iedere onderneming 1 Inhoud: 1. Inleiding 2. Superieure betrouwbaarheid 3. Minder middelen 4. Zeer flexibel 5. Met Azure en Hyper-V Replicatie

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie