arrondissement Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "arrondissement Kortrijk"

Transcriptie

1 DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE arrondissement Kortrijk provincie West - Vlaanderen ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 29 maart 2010 van 18.30u. tot 19.45u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD maandag 29 maart 2010 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 22 februari Ontslag van een politieraadslid. Aktename. 2. Eedaflegging van een nieuw politieraadslid. 3. Mobiliteitscyclus 2010/02. Vacantverklaring van 10 betrekkingen in het operationeel kader. Instemmen. 4. Aankoop via het federaal raamcontract van twee fileservers ISLP en van de beveiligingssoftware Kaspersky. Instemmen. 5. Aankoop via het federaal raamcontract van acht dienstmotoren van het type BMW 1200 RT. Instemmen. 6. De criminaliteitsbeeldanalyse voor de politiezone VLAS: de grote tendensen voor Bespreken. Mondelinge vragen door de raadsleden Besloten zitting: 7. Invordering langs gerechtelijke weg van door derden veroorzaakte schade. Burgerlijke partijstelling door de politiezone VLAS. 8. Aanduiden van personeelsleden in het kader van de mobiliteitscyclus 2009/03. In dienst nemen. Verslag zitting politieraad van 29 maart

2 DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE zitting maandag 29 maart 2010 Om 18.30u. wordt de zitting geopend door voorzitter Lieven Lybeer. De heer Lybeer verwelkomt de aanwezigen op deze zitting van de politieraad. Aanwezig: Voorzitter: Lieven Lybeer Lid van rechtswege: Carl Vereecke en Georges Gheysens Raadsleden: Koen Byttebier, Alain Cnudde, Johan Coulembier, Carl Decaluwe, Fanny Decock, Christine Depuydt, Patrick Jolie, Marc Lemaitre, Roger Lesaffre, Hans Masselis, Jacques Sabbe, Maarten Seynaeve, Marie - Claire Vandenbulcke, Germain Vandesompele en Isa Verschaete. Korpschef : Stefaan Eeckhout Secretaris: Annelies Verplaetse Verontschuldigd: Roel Deseyn en Guy Leleu Het verslag van de zitting van de politieraad van 22 februari 2010 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. De zitting eindigt om 19.45u. Verslag zitting politieraad van 29 maart

3 Openbare zitting 29 maart Ontslag van een politieraadslid. Aktename. Aanwezig: Voorzitter: Lieven Lybeer Lid van rechtswege: Carl Vereecke en Georges Gheysens Raadsleden: Koen Byttebier, Alain Cnudde, Johan Coulembier, Carl Decaluwe, Fanny Decock, Christine Depuydt, Patrick Jolie, Marc Lemaitre, Roger Lesaffre, Hans Masselis, Jacques Sabbe, Maarten Seynaeve, Marie - Claire Vandenbulcke, Germain Vandesompele en Isa Verschaete. Korpschef : Stefaan Eeckhout Secretaris: Annelies Verplaetse Verontschuldigd: Roel Deseyn en Guy Leleu Referenties: - de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, meer bepaald artikel 20; - de beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2007; - het schrijven van de heer Joost Ghyssel van 14 januari 2010; Beschrijving: In de zitting van de Kortrijkse gemeenteraad van 2 januari 2007 werd de heer Joost Ghyssel aangeduid als werkend lid van de politieraad. In de zitting van de politieraad van 22 januari 2007 legde de heer Joost Ghyssel zijn eed af als werkend lid van de politieraad. Met een schrijven van 14 januari 2010 biedt de heer Joost Ghyssel zijn ontslag aan als werkend lid van de politieraad. De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 1.1. akte te nemen van het schrijven van de heer Joost Ghyssel van 14 januari 2010 waarbij hij zijn ontslag als werkend lid van de politieraad aanbiedt; 1.2. akte te nemen van het ontslag van de heer Joost Ghyssel als werkend lid van de politieraad; Bijlage: - het schrijven van de heer Joost Ghyssel van 14 januari Verslag zitting politieraad van 29 maart

4 2. Eedaflegging van een nieuw politieraadslid. Aanwezig: Voorzitter: Lieven Lybeer Lid van rechtswege: Carl Vereecke en Georges Gheysens Raadsleden: Koen Byttebier, Alain Cnudde, Johan Coulembier, Carl Decaluwe, Fanny Decock, Christine Depuydt, Patrick Jolie, Marc Lemaitre, Roger Lesaffre, Hans Masselis, Jacques Sabbe, Maarten Seynaeve, Anthony Vanden Berghe, Marie - Claire Vandenbulcke, Germain Vandesompele en Isa Verschaete. Korpschef : Stefaan Eeckhout Secretaris: Annelies Verplaetse Verontschuldigd: Roel Deseyn en Guy Leleu Referenties: - de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, meer bepaald artikel 19, 20 en 20bis;; - het Koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad; - de omzendbrief PLP 2 van 21 december 2000 betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad een meergemeentezone; - de beslissing van de Kortrijkse gemeenteraad van 8 maart 2010, punt 1; - de beslissing van het politiecollege van 5 februari 2010, punt 17; - de beslissing van het politiecollege van 12 maart 2010, punt 19 en 20; Beschrijving: In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 2 januari 2007 werd de heer Joost Ghyssel verkozen als effectief lid van de politieraad van de politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede. Daarbij werd de heer Wout Maddens als eerste opvolger en mevrouw Elisabeth Van Damme als tweede opvolger verkozen. Met een schrijven van 14 januari 2010 biedt de heer Joost Ghyssel zijn ontslag aan als politieraadslid van de politiezone VLAS. Met een schrijven van 14 januari 2010 heeft de politiezone VLAS de heer Wout Maddens opgeroepen tot aanstelling als politieraadslid. Op 22 januari 2010 ontving de politiezone VLAS een schrijven van de heer Wout Maddens waarin hij mededeelt afstand te nemen van het mandaat van politieraadslid. Met een schrijven van 3 februari 2010 heeft de politiezone VLAS mevrouw Elisabeth Van Damme opgeroepen tot aanstelling als politieraadslid. Op 22 februari 2010 ontving de politiezone VLAS een schrijven van mevrouw Elisabeth Van Damme van 11 februari 2010 waarin zij mededeelt afstand te nemen van het mandaat van politieraadslid. Artikel 19 van de wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998 bepaalt in dit verband het volgende: ' Wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de politieraad en hij geen opvolger of opvolgers heeft, kunnen alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordacht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één of meer kandidaat-opvolgers voordragen. In dit geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, de kandidaat-opvolgers in orde van hun voordracht. Is zulks niet het geval, dan wordt in de vervanging voorzien bij een geheime stemming waarbij elk gemeenteraadslid over één stem beschikt en de kandidaat die de meeste stemmen behaalde verkozen wordt verklaard. Bij staking van stemmen is artikel 17 van toepassing'. Door Open VLD werd een voordrachtsakte ingediend, die voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden. Verslag zitting politieraad van 29 maart

5 In de zitting van de gemeenteraad van Kortrijk van 8 maart 2010 werd de heer Anthony Vanden Berghe als effectief lid van de politieraad van de politiezone VLAS verkozen verklaard, alsook mevrouw Elisabeth Van Damme en de heer Wout Maddens als respectievelijke eerste en tweede opvolger van de heer Anthony Vanden Berghe. Met een schrijven van 10 maart 2010 werd de heer Anthony Vanden Berghe opgeroepen tot aanstelling als politieraadslid. Met een schrijven van 22 maart 2010 laat de heer Anthony Vanden Berghe weten dat hij zijn mandaat van politieraadslid wenst op te nemen. Conform art. 20bis 1 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus legt de heer Anthony Vanden Berghe de eed af in handen van de voorzitter. De eed luidt als volgt: " Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk". De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 2.1. akte te nemen van de gemeenteraadsbeslissing van de stad Kortrijk van 8 maart 2010 waarbij de heer Anthony Vanden Berghe als effectief lid van de politieraad van de politiezone VLAS verkozen wordt verklaard alsook mevrouw Elisabeth Van Damme en de heer Wout Maddens als respectievelijke eerste en tweede opvolger van de heer Anthony Vanden Berghe akte te nemen van de eedaflegging van de heer Anthony Vanden Berghe die vervolgens als titelvoerend politieraadslid wordt geïnstaleerd; Bijlagen: - de beslissing van de gemeenteraad van Kortrijk van 8 maart 2010, punt 1, inzake de het vervangen van een politieraadslid; - het schrijven van de heer Anthony Vanden Berghe van 22 maart 2010; 3. Mobiliteitscyclus 2010/02. Vacantverklaring van 10 betrekkingen in het operationeel kader. Instemmen. Aanwezig: Voorzitter: Lieven Lybeer Lid van rechtswege: Carl Vereecke en Georges Gheysens Raadsleden: Koen Byttebier, Alain Cnudde, Johan Coulembier, Carl Decaluwe, Fanny Decock, Christine Depuydt, Patrick Jolie, Marc Lemaitre, Roger Lesaffre, Hans Masselis, Jacques Sabbe, Maarten Seynaeve, Anthony Vanden Berghe, Marie - Claire Vandenbulcke, Germain Vandesompele en Isa Verschaete. Korpschef : Stefaan Eeckhout Secretaris: Annelies Verplaetse Verontschuldigd: Roel Deseyn en Guy Leleu Referenties: - de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; Verslag zitting politieraad van 29 maart

6 - het Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; - het Koninklijk besluit van 16 april 2002 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001; - de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten; - de wet van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten; - het Koninklijk Besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, meer bepaald bijlage 4; - het schrijven van de federale politie d.d. 13 juli 2006 met kenmerk DGP/DPS-2006/33155/A; - het Koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten; - het protocol nr. 103 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 14 mei 2003; - het protocol nr. 179/4 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 8 maart 2006; - het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie, dat de minimumnormen voor de lokale politie bepaalt; - het Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie; - het Koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; - het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiedienst, afgekort UBPOL; - de ministeriële Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; - de ministeriële Omzendbrief GPI 15 bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacant stelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositie regeling betreffende de externe werving van calog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen; - het Koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; - het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van de mobiliteit; - de beslissing van de politieraad van 27 oktober 2003, punt 3 waarbij de personeelsformatie van de lokale politie in Kortrijk - Kuurne - Lendelede vastgesteld werd; - de beslissing van de politieraad van 26 januari 2004 punt 3 waarbij ieder vertrek binnen de lopende mobiliteitscyclus aanleiding kan geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante betrekkingen; - de beslissing van de politieraad van 26 oktober 2009, punt 1; - de nota van de directie 'personeel' van 4 maart 2010 met kenmerk SCR/PC/VEA/3008/2010; - de beslissing van het politiecollege van 12 maart 2010, punt 8; Beschrijving: Binnen de zone moeten wij vaststellen dat we op jaarbasis, meestal kampen met een onderbezetting van gemiddeld een drietal personen. Dit is het gevolg van de discordantie tussen in- en uitstroom ten gevolge van onder meer mobiliteit en op ruststellingen. Niettegenstaande de inspanning van de zone om te anticiperen op eventuele pensioneringen en mobiliteitsbewegingen, slagen wij er niet steeds in om aan de minimale norm te voldoen. De onderbezetting is tegenwoordig ook meer en meer het gevolg van het ruime gebruik van de verschillende modaliteiten van loopbaanonderbreking. Deze worden vaak kort vooraf en tegelijk voor langere duur aangevraagd. Daarenboven dienen we rekening te houden met volgende gegevens: Verslag zitting politieraad van 29 maart

7 - naar de toekomst overweegt de federale politie om maar één (in plaats van de actuele twee) opleidingscylus per jaar te laten organiseren door de provinciale politiescholen; - niettegenstaande het aanvaardbaar aantal kandidaten van binnen het ressort van de zone, is het aantal effectief aangenomen aspiranten afkomstig uit de zone beduidend lager in vergelijking met de omliggende zones; - de federale politie overweegt om volgend jaar een beduidend minder aantal aspirant-inspecteurs aan te werven; - dientengevolge neemt het aantal stagiairs in de zone jaarlijks af (voor de komende opleiding één persoon) met als gevolg dat de mobiliteit in de toekomst een precair gegeven wordt; - bij de bedoelde mobiliteit heeft tot op heden steeds het kwalitatieve criterium geprimeerd op het kwantitatieve aspect (zelfs met een tekort wordt niet zomaar geopteerd voor binnenkomende mobiliteit), wat beleidsmatig als doel blijvend moet voorop worden gesteld vanuit een termijndenken; - de pensioneringen van de eigen personeelsleden blijven in de praktijk steeds onvoorspelbaar niettegenstaande de theoretisch gekende pensioendata; - er ontstaan steeds meer tijdelijke en relatief onvoorzienbare tekorten naar aanleiding van de vele en frequenter gevraagde loopbaanonderbrekingen, waarbij de aanvragen voor afwezigheden voor steeds langere duur op een relatief korte aanvraagtermijn; Met deze gegevens in het achterhoofd zouden we : - willen anticiperen op de toekomstige pensioneringen tot midden 2011; - de openstaande betrekkingen binnen de personeelsformatie willen opvullen; - de personeelsbezetting willen opvullen tot 261 full time equivalenten; 1. Anticiperen op de toekomstige pensionering tot midden Volgende personeelsleden zouden met pensioen gaan vóór midden 2011 en werden nog niet meegerekend om te worden vervangen: - INP. Marc Coppens op 1 januari 2011, reeds beslist in de zitting van de politieraad van 22 februari 2010, punt 6; - INP. Ronny Baert op 1 maart 2011; - INP. Roland Bouckaert op 1 maart 2011; - INP. Ghislain Salomez op 1 april 2011; - INP. Luc Samyn op 1 juni 2011; 2. De openstaande betrekkingen binnen de personeelsformatie opvullen. Vanuit de politiezone wordt steeds getracht om het aantal operationele personeelsleden op 261 te houden, zijnde de minimale norm. Rekening houdend met de betrekkingen die opengesteld worden in de mobiliteitscyclus 2009/03 en 2010/01 kunnen we stellen dat we structureel 1 personeelslid tekort hebben. In de zitting van de politieraad van 26 oktober 2009, punt 1, werden 4 betrekkingen in het basiskader, meer bepaald 3 betrekkingen voor de directie 'operaties/permanentie' en 1 betrekking voor de directie 'wijkwerking' vacant verklaard. Tevens werd 1 betrekking in het middenkader voor de directie 'lokale recherche', vacant verklaard. Aan het politiecollege van 12 maart 2010, zal voorgesteld worden om 1 personeelslid basiskader voor de directie 'operaties/permanentie', 2 personeelsleden basiskader voor de directie 'wijkwerking' en Verslag zitting politieraad van 29 maart

8 1 personeelslid middenkader voor de directie 'lokale recherche', in dienst te nemen. Wat het basiskader betreft betekent dit dat we opnieuw 1 personeelslid tekort aanwerven. 3. De personeelsbezetting opvullen tot 261 full time equivalenten. De tand des tijds leert ons dat meer en meer personeelsleden, zowel mannen als vrouwen, gebruik maken van alle soorten verlofregelingen: halftijdse of voltijdse loopbaanonderbreking, loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, verlof om dwingende redenen van familiaal belang, vrijwillige vierdagenweek... Om de rol bij een permanentiedienst op een flexibele manier te kunnen laten ronddraaien en om als organisatie een antwoord op deze trend te bieden is het nodig dat het ontbrekende aantal voltijdse equivalenten aangevuld wordt. Op 1 februari 2010 waren er in de zone 3 voltijdse equivalenten tekort bij de operationele personeelsleden. Dit brengt het totaal op 10 vacant te verklaren betrekkingen. De politiezone VLAS stelt voor de betrekkingen als volgt vacant te verklaren: 2 betrekkingen in het middenkader directie 'operaties/ols'; 1 betrekking in het basiskader directie 'wijkwerking'; 1 betrekking in het basiskader directie 'verkeer & mobiliteit' motorijder 1 betrekking in het basiskader directie 'lokale recherche' 5 betrekkingen in het basiskader directie 'operaties/permanentie' De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 3.1. in te stemmen met de hieronder opgesomde artikelen: Art.1.: In het operationeel kader van de lokale politiezone VLAS volgende betrekkingen vacant te verklaren: - 2 betrekkingen in het middenkader directie 'operaties/ols'; - 1 betrekking in het basiskader directie 'wijkwerking'; - 1 betrekking in het basiskader directie 'verkeer & mobiliteit' motorijder; - 1 betrekking in het basiskader directie 'lokale recherche'; - 5 betrekkingen in het basiskader directie 'operaties/permanentie'; Art.2.: De vacant verklaarde betrekkingen door middel van de mobiliteitsregeling in te vullen (mobiliteitscyclus 2010/02); Art.3.: Voor de vacant verklaarde betrekkingen geen voorrang te koppelen voor personeelsleden van het operationeel kader die ten minste 40 jaar zijn en gedurende ten minste 10 jaar zijn aangewezen voor een betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een betrekking postuleren buiten dit gewest; Verslag zitting politieraad van 29 maart

9 Art.4.: Volgende vacant verklaarde betrekkingen vallen onder de gespecialiseerde betrekkingen, conform bijlage 4 bij het Koninklijk besluit van 20 december 2005: 1 voltijdse betrekking in het basiskader /wijkwerking 1 voltijdse betrekking in het basiskader /motorijder 1 voltijdse betrekking in het basiskader /lokale recherche Art.5.: Voor de wijze van selectie voor de vacant verklaarde betrekkingen wordt voor volgende selectiemodaliteit gekozen: - het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie Voor de selectie van de vacant verklaarde betrekking in het middenkader wordt een selectieproef georganiseerd conform art. VI.II.21, eerste lid 6 RPPol; Art.6.: De plaatselijke selectiecommissie voor het aanduiden van 2 leden in het middenkader en 8 leden in het basiskader als volgt samen te stellen: Voorzitter: HCP Rino DEFOOR, personeelsdirecteur, aangewezen door de korpschef, lokale politie Kortrijk - Kuurne - Lendelede. Leden: - CP Peter BILLIOUW, personeelslid directie personeel - opleiding & training, lokale politie Kortrijk - Kuurne - Lendelede; - De commissaris, of zijn plaatsvervanger, van de directie waarvoor de kandidaat kandideert; - Adviseur Annelies VERPLAETSE, secretaris van de politiezone, secretaris van de selectiecommissie. Voor ieder vast lid van de selectiecommissie kan door de korpschef een plaatsvervanger worden aangeduid. Art.7.: Conform de beslissing van de politieraad d.d punt 3 zal ieder vertrek binnen de lopende mobiliteitscyclus aanleiding kunnen geven tot het openstellen van een evenredig aantal vacante betrekkingen tot een maximum van 261 operationele personeelsleden; Art 8.: De in deze beslissing als gespecialiseerd aangeduide bediening kan, bij niet - invulling tijdens een lopende cyclus van de mobiliteit, worden omgezet in een niet - gespecialiseerde bediening binnen het totale quotum van de vacantverklaarde bedieningen in hetzelfde kader. Tevens is het mogelijk om de als niet - gespecialiseerde bedieningen om te zetten in een gespecialiseerde bediening die reeds voorzien was bij de vacantverklaring zonder dat het totale quotum van de vacant verklaarde betrekkingen binnen dit kader overschreden wordt. Art 9.: In afwijking van het Koninklijk besluit van 31 mei 2009 tot wijziging van het RPPol (rechtspositiebesluit voor de leden van de geïntegreerde politiediensten) inzake de wervingsreserve in het raam van de mobiliteit, wordt voor de mobiliteitscyclus 2010/02 geen mobiliteitsreserve aangelegd; Verslag zitting politieraad van 29 maart

10 4. Aankoop via het federaal raamcontract van twee fileservers ISLP en van de beveiligingssoftware Kaspersky. Instemmen. Aanwezig: Voorzitter: Lieven Lybeer Lid van rechtswege: Carl Vereecke en Georges Gheysens Raadsleden: Koen Byttebier, Alain Cnudde, Johan Coulembier, Carl Decaluwe, Fanny Decock, Christine Depuydt, Patrick Jolie, Marc Lemaitre, Roger Lesaffre, Hans Masselis, Jacques Sabbe, Maarten Seynaeve, Anthony Vanden Berghe, Marie - Claire Vandenbulcke, Germain Vandesompele en Isa Verschaete. Korpschef : Stefaan Eeckhout Secretaris: Annelies Verplaetse Verontschuldigd: Roel Deseyn en Guy Leleu Referenties : - tijdelijke nota van de directie Telematica met referentie DST-9114 inzake de conversie ISLP naar Uniek InformaticaPlatform - Informatie met betrekking tot de aankoop van servers; - federaal raamcontract - ficheovereenkomst DGS/DSA 2009 R servers en randapparatuur; - federaal raamcontract - DMA 2007 R beschermingssoftware voor werkposten; - federaal raamcontract - DMA 2007 R beschermingssoftware voor Red Hat Linux servers; - de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, meer bepaald artikel 15; - de nota van de directie 'logistiek' van 10 februari 2010 met kenmerk LOG/DIR/VKU/2003/2010; - de beslissing van het politiecollege van 19 februari 2010, punt 4; Beschrijving : Sedert een groot aantal jaren maken de politiediensten gebruik van het informaticanetwerk ISLP genaamd. Dit netwerk wordt centraal aangestuurd door de Directie van Telematica van de federale politie. Wegens de steeds toenemende evolutie op het gebied van informatica toepassingen dienen regelmatig aanpassingen te worden uitgevoerd aan de servers. Deze aanpassingen worden opgelegd door deze centrale dienst zodat bijsturingen inzake de gebruikte software en zijn toepassingen via een éénvormig netwerk kunnen plaatsvinden. Het niet uitvoeren van deze aanpassingen zou dan ook betekenen dat de politiezone dit politioneel ISLP netwerk niet meer kan gebruiken waardoor operationeel en functioneel zware problemen zouden ontstaan. Door de Directie Telematica werd een federaal raamcontract DGS/DSA 2009 R3 151 uitgevaardigd waarop de politiezones kunnen aansluiten. Tevens wordt er opgelegd dat er nieuwe beveiligingssoftware moet voorzien worden voor alle computers. Deze software Kaspersky moet eveneens via het federaal raamcontract worden aangeschaft. Daartoe zijn twee federale raamcontracten DMA 2007 R3 091 en DMA 2007 R3 499 toegankelijk gesteld voor de lokale politiezones. De directie logistiek stelt voor, na bestudering van de raamcontracten, de beveiligingssoftware te bestellen voor een termijn van drie jaar inclusief van onderhoud. Dit vermijdt een jaarlijkse vernieuwing. In totaal beschikt de zone over 260 werkposten. De eenheidsprijs voor de beveiligingssoftware bedraagt 9,99 EUR (inclusief BTW) en 3 Red Hat Linux servers waarvan de eenheidsprijs 10,95 EUR (inclusief BTW). Verslag zitting politieraad van 29 maart

11 Het totaal aankoopbedrag van de fileserver en de cluster met UPS batterij bedraagt ,37 EUR (incl. BTW) Het totaal aankoopbedrag van de beveiligingssoftware bedraagt 2.630,25 EUR (incl. BTW) De nodige kredieten werden voorzien op het begrotingsartikel 330/ van de buitengewone begroting De politieraad beslist met eenparigheid van stemmen: 4.1. in te stemmen met de aankoop via het federaal raamcontract DGS/DSA 2009 R3 151 van de twee fileservers ISLP met UPS batterij voor een totaal bedrag van ,37 EUR (inclusief BTW) en deze opdracht door tussenkomst van de Directie Telematica te gunnen aan de firma Econom Products & Solutions Belux SA/NV, Marcel Thirylaan 81 te 1200 Brussel; 4.2. in te stemmen met de aankoop via de federale raamcontracten DMA 2007 R3 091 en DMA 2007 R3 499 van de beveiligingssoftware Kaspersky voor een totaal bedrag van 2.630,25 EUR (inclusief BTW) en deze opdracht door tussenkomst van de Directie Telematica te gunnen aan de firma Impakt NV, Brusselsesteenweg 360 te 9090 Melle te 1200 Brussel; Budget : ,37 EUR (inclusief BTW) - begrotingsartikel 330/ buitengewone begroting ,25 EUR (inclusief BTW) - begrotingsartikel 330/ buitengewone begroting 2010 Bijlagen : - tijdelijke nota - conversie ISLP naar Uniek InformaticaPlatform - Informatie met betrekking tot de aankoop van servers; - mails van 16 november 2009 en 1 februari 2010 inzake de aankoop van de servers; - fiche overeenkomst DGS/DSA 2009 R mail van 10 februari 2010 betreffende de federale raamcontracten DMA 2007 R3 091 en DMA 2007 R Aankoop via het federaal raamcontract van acht dienstmotoren van het type BMW 1200 RT. Instemmen. Aanwezig: Voorzitter: Lieven Lybeer Lid van rechtswege: Carl Vereecke en Georges Gheysens Raadsleden: Koen Byttebier, Alain Cnudde, Johan Coulembier, Carl Decaluwe, Fanny Decock, Hilde Demedts, Christine Depuydt, Bert Herrewyn, Patrick Jolie, Marc Lemaitre, Roger Lesaffre, Hans Masselis, Jacques Sabbe, Maarten Seynaeve, Anthony Vanden Berghe, Marie - Claire Vandenbulcke, Germain Vandesompele en Isa Verschaete. Korpschef : Stefaan Eeckhout Secretaris: Annelies Verplaetse Verontschuldigd: Roel Deseyn en Guy Leleu Verslag zitting politieraad van 29 maart

12 Referenties : - het federaal raamcontract DMA 2009 R3 921 perceel 69C voor ordehandhavingsvoertuigen en voertuigen dienende voor het vervoer van personen; - de wet op de overh - de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, meer bepaald artikel 15; - nota van de directeur logistiek, commissaris Kurt Volckaert, van 23 februari 2010 met referentie LOG/DIR/VKU /2010; - de beslissing van het politiecollege van 12 maart 2010, punt 13; Beschrijving : Sedert de oprichting van de politiezone VLAS in 2001 beschikt de directie Verkeer en Mobiliteit over diverse dienstmotoren. Momenteel zijn nog zes dienstmotoren van het type BMW 850 RT in dienst. Deze hebben een kilometerstand variërende van km tot km. Er moet verwacht worden dat tegen de tijd van de levering van de nieuwe motoren, elke oude motor minstens km meer zal hebben op de teller. Wegens zware ongevallen werden reeds twee dienstmotoren, één type BMW 850 RT en één type Honda Pan European 1300 ST uit dienst genomen. De herstelling was economisch niet meer verantwoord. Momenteel zijn de slijtagekosten van de zes resterende motoren dermate hoog dat het verder in dienst houden onverantwoord zou zijn. Door de leden van de motorbrigade werden diverse type motoren op hun waarde getest. De testresulaten worden hierbijgevoegd. Daaruit blijkt dat het type BMW 1200 RT het meest aan alle verwachten voldoet. De directie Logistiek stelt dan ook voor om aan te sluiten bij het federaal raamcontract DMA 2009 R3 921 perceel 69C en acht nieuwe dienstmotoren van het type BMW 1200RT aan te kopen. In de politiebegroting 2010 werd een bedrag voor de aankoop van 8 dienstmotoren voorzien van EUR (inclusief BTW) op het begrotingsartikel 330/ van de buitengewone begroting. In 2010 en 2011 zijn nog een aantal motoropleidingen voorzien bij de federale politie. Uit de opgedane ervaringen blijkt dat de politiemotoren die gebruikt werden voor dergelijke opleidingen aan zware slijtage te lijden hebben. Het gebruiken van nieuwe dienstmotoren is absoluut niet aangewezen voor deze opleidingen. De directie Logistiek stelt dan ook voor om de vier oude dienstmotoren, die momenteel het meest aan slijtage te lijden hebben, te laten overnemen door de leverancier van de nieuwe motoren. Verder wordt voorgesteld om twee oude dienstmotoren in dienst te houden tot het ogenblik dat de hogervermelde opleidingen voorbij zijn. Mochten eventuele zware slijtagekosten opduiken aan deze twee dienstmotoren dan worden deze uit dienst genomen. Een prijsvoorstel omtrent de levering van acht volledig uitgeruste dienstmotoren van het type BMW 1200 RT en de overname van vier oude dienstmotoren met nummers 701, 704, 708 en 709 werd gevraagd aan volgende BMW dealers: Motorsport Maebe Bvba, Rijksweg 299 te 8710 Wielsbeke; BM Center, St-Elooisstraat 135 te 8020 Ruddervoorde. Volgend prijsvoorstel werd ontvangen: - BM Center, St-Elooisstraat 135 te 8020 Ruddervoorde in samenwerking voor de overnames met Moto Repair, Dentergemstraat 3 te 8720 Markegem. De aankoopprijs bedraagt ,61 EUR (inclusief BTW). De directie Logistiek stelt echter voor om ook deze motoren te laten uitrusten met een kit valblokken. Bij een val beschermen deze valblokken de motor waardoor veelal ergere schade voorkomen wordt. Met deze uitrusting bedraagt de aankoopprijs ,63 EUR (inclusief BTW) per motor. De totale aankoopprijs voor de 8 motoren betekent aldus ,04 EUR (inclusief BTW). De overnameprijs die door Moto Repair wordt geboden bedraagt EUR per motor. Dit betekent een totaal bedrag van EUR die kan verkregen worden bij de overname van de vier motoren. De 4 oude motoren moeten echter nog in goede staat afgeleverd worden. Er werd geen prijsvoorstel ontvangen van Motorsport Maebe BVBA, Rijksweg 299 te 8710 Wielsbeke. Verslag zitting politieraad van 29 maart

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 28 maart 2011 van 18.30u. tot 19.15u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 juni om 19.45u. Omwille van het bezoek aan het CIC en met akkoord van de toezichthoudende overheid en de

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 28 juni 2010 van 18.30u. tot 19.15u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD maandag

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 22 juni 2015 van 19.45u. tot 20.50u. in de gebouwen van het CIC, kwartier Refuge, Zandstraat 148 te 8200 BRUGGE-Sint-Andries

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 oktober 2016 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 26 september

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 28 september om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 28 september om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 28 september om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 22

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 maart 2017 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 maart 2017 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 maart 2017 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad 30 januari 2017.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 25 juni 2012 van 18.30u. tot 21.20u. Politiecommissariaat 'Ter Doenaert', Baliestraat 3 te 8510 KORTRIJK Marke AGENDA Openbare

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 27 februari 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 23 juni 2014 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 23 juni 2014 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 23 juni 2014 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 28

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE dinsdag 26 maart 2013 van 19u. tot 21u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 28 november 2011 van 18.30u. tot 19.30u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE dinsdag 13 januari 2015 van 19u. tot 20.05u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 24 februari 2014 van 19u. tot 20.55u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 27 januari 2014 van 18u. tot 19.20u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 27 juni 2011 van 18.30u. tot 20u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie;

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie; ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR Aanwezig : Denis DIERICK, voorzitter, Danny CLAEYS, Hilde CLAEYS, Agnes LANNOO-VAN WANSEELE, Antoine VAN NIEUWENHUYZE, Nadine DE STERCKE, Linda

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 27 februari 2012 van 18.30u. tot 20.15u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt: NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 02.02.2016 ===================== Aanwezig: P. Van Hoeymissen burgemeester Sint-Amands - voorzitter L. De boeck burgemeester Bornem K. Van den Heuvel, burgemeester

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 25 februari 2013 van 19u. tot 20u. Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 26 maart 2012 van 18.30u. tot 20.15u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 juni 2013 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 juni 2013 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 24 juni 2013 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zittingen van de politieraad van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 24 juni 2013 van 19u. tot 22.50 Stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 26 september 2011 van 18.30u. tot 19.15u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs L. Pauwels en I. Van der Taelen, raadsleden NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 20.11.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem voorzitter; F. Sarens, burgemeester Sint-Amands; D. De Winter, K. Van Ranst, S. Pintens,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 21 maart 2016 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 21 maart 2016 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 21 maart 2016 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 26 januari

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van den Heuvel, K. burgemeester Puurs K. Van Ranst, T. De Nijn, raadsleden

Nadere informatie

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters. Joost Fillet, Jos Bergmans,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE vrijdag 23 december 2011 van 17u. tot 18u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag

Nadere informatie

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester-voorzitter. Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Blommaerts, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 30 januari 2017 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 30 januari 2017 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 30 januari 2017 om 19u. Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 28 november 2016. Openbare

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE Maandag 24 oktober 2016 van 19u. tot 19.45u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 17 december 2007, 21 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 17 december 2007, 21 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Kennisname aanduiding opvolger uittredend raadslid mevrouw Ria Flamant

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012

VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 VERSLAG VAN DE POLITIERAAD VAN 8 maart 2012 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Aanwezigen : Jozef DE BORGER - Burgemeester-Voorzitter Marcel BELGRADO, Else DE WACHTER - Politiecollegeleden Alain MEERTS -

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

POLITIERAAD 25 juni 2009 Verslag

POLITIERAAD 25 juni 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 25 juni 2009 Verslag Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Joost Fillet, Jos Bergmans, Luc Eeckhout, Marleen Van den Eynde (vanaf punt 2), Bart

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I., Deneyer L., Deneyer P., Poelaert

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Rudy Van Onckelen,

Nadere informatie

ZITTING VAN AANWEZIG.

ZITTING VAN AANWEZIG. ZITTING VAN 04.12.2014 AANWEZIG. Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter Jan Laurys, burgemeester Diest, raadslid Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Overmeer, Buttiens, Verboven,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 25 september 2017 om 19u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 25 september 2017 om 19u. TOELICHTINGSNOTA zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 25 september 2017 om 19u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad van 26 juni

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 17 maart 2015 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE maandag 30 mei 2011 van 18.30u. tot 19.40u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 4 juli 2016 WELZIJN Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 17 oktober 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 oktober 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 18 juni 2014, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 18 juni 2014, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 18 juni 2014, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 17.03.2014 2. Goedkeuring van

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 juni 2012 Verslag

POLITIERAAD 14 juni 2012 Verslag POLITIERAAD 14 juni 2012 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester- voorzitter. Luc Blommaerts, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 15 december 2016

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 15 december 2016 POLITIEZONE K-L-M Naamcode 5409 Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad van 15 december 2016 Aanwezigen : Edward DE WIT - Voorzitter Jos EMMERECHTS, Nadia SMINATE - Politiecollegeleden

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014

Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Gemeenteraad Zitting van 12 mei 2014 Besluit GOEDGEKEURD Welzijn Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel,

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 8 mei 2017 RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE STADSONTWIKKELING Samenstelling: Aanwezig: de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester;

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 FEBRUARI 2011 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan,

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 24 maart 2009, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag van het politieraadslid Nic Van de

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur. Agenda

Politieraad. Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur. Agenda Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 27 april 2010, 20 uur Agenda In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag als politieraadslid van mevrouw Rosette

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE

ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE ZITTING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE Maandag 30 januari 2017 van 19u. tot 20.15u. stadhuis, Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK AGENDA Openbare zitting: Goedkeuring van het

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris;

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris; NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.5.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem - voorzitter F. Sarens, burgemeester Sint-Amands H. Cools, R. De Blaiser, D. De Winter,

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) - Dr. Haubenlaan 2-3630 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 21 maart 2017 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen AANWEZIG : Terwingen Raf burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

2. goedkeuring notulen zitting 29.11.2011 De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van 29.11.2011. De notulen worden goedgekeurd.

2. goedkeuring notulen zitting 29.11.2011 De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van 29.11.2011. De notulen worden goedgekeurd. NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.2.2012 ===================== Aanwezig: F. Sarens, Burgemeester Sint-Amands - voorzitter E. Van de Veken, K. Van Ranst, S. Pintens, D. Aerts, B. De Schutter, L.

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 OPENBARE ZITTING Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I.,

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

POLITIERAAD VERSLAG 18 maart 2015

POLITIERAAD VERSLAG 18 maart 2015 Aanwezig: Kontich Erik Jacobs, burgemeester-voorzitter Politieraadslid Rudy Van Onckelen Edegem Koen Metsu, burgemeester (verontschuldigd) Politieraadslid Bart Breugelmans Aartselaar Sophie De Wit, burgemeester

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/ FEDERALE POLITIE Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Directie van de juridische dienst, Uitgiftenummer DGS/DSJ-2008/34148/A het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 29 VIII 2008 Fritz

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Aerts D., De Blaiser R., De Keersmaecker

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014

Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Gemeenteraad Zitting van 15 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD Bedrijfsvoering Samenstelling: Aanwezig: De heer Piet Lombaerts, voorzitter De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011

POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen AANWEZIG: POLITIERAAD VAN 10 OKTOBER 2011 Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen Pardaen Alain, Voorzitter, Taylor Kenneth, Burgemeester, Maes Gerritjan, Korpschef, Arijs Walter,

Nadere informatie

POLITIERAAD 11 februari 2010 Verslag

POLITIERAAD 11 februari 2010 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 11 februari 2010 Verslag Aanwezig: Verontschuldigd: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Marc van den Abeelen (vanaf punt 3), burgemeester; Joost Fillet,

Nadere informatie

voor de basisopleiding een probatiestage van 6 maanden in te voeren. In punt 2 van deze omzendbrief vindt u dienaangaande reeds enkele toelichtingen.

voor de basisopleiding een probatiestage van 6 maanden in te voeren. In punt 2 van deze omzendbrief vindt u dienaangaande reeds enkele toelichtingen. 14 MEI 2013. - Ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs,

Nadere informatie

ZITTING VAN AANWEZIG.

ZITTING VAN AANWEZIG. ZITTING VAN 23.04.2013 AANWEZIG. Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, waarnemend voorzitter Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Overmeer, Buttiens, Verboven, Schuyten, Van Gossum, De Dobbeleer,

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN VEERTIEN OKTOBER TWEE DUIZEND EN TWEE 14.10.2002 AANWEZIG: Van Hirtum G.: Burgemeester-voorzitter; Peetermans L., Verhaegen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD

NOTULEN VAN DE POLITIERAAD PZ Lanaken-Maasmechelen (5853) Dr. Haubenlaan 2 3630 Maasmechelen NOTULEN VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN : 24 september 2013 PLAATS : Administratief Centrum Maasmechelen Aanwezig : Keulen Marino - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012. Raadslid Luc Van Herreweghe en burgemeester De Baerdemaeker vervoegen de zitting.

POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012. Raadslid Luc Van Herreweghe en burgemeester De Baerdemaeker vervoegen de zitting. Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 11 JUNI 2012 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan, Korpschef,

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 21 juni 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht worden

Nadere informatie

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt:

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt: Uittreksel van decreet van 6 juli 2005 houdende de wijziging van diverse decreten, wat het statuut van de mandaathouders in de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen betreft [ ] HOOFDSTUK III

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Verontschuldigd: M. Vivijs, raadslid

Verontschuldigd: M. Vivijs, raadslid NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 27-04-2010 ===================== Aanwezig: F. Sarens, Burgemeester Sint-Amands voorzitter K. Van den Heuvel, Burgemeester Puurs, L. De boeck, Burgemeester Bornem;

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO-2012/2978 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 18-12-2012 Classificatiegraad

Nadere informatie