Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stroomschema financiering zorg 1998 Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012"

Transcriptie

1 Stroomschema financiering zorg Publicatiedatum CBS-website: 3 september 2012 Den Haag/Heerlen

2 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen tot en met /2012 het gemiddelde over de jaren 2011 tot en met / 12 oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2011 en eindigend in / / 12 oogstjaar, boekjaar enz., 2009/ 10 tot en met 2011/ 12 In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen. Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafimedia Omslag Teldesign, Rotterdam Inlichtingen Tel. (088) Fax (070) Via contactformulier: Bestellingen Fax (045) Internet Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

3 Gezinnen/werknemers Incl. niet-ingezetenen A Bedrijven Overheid Instellingen Buitenland 120 BB CC DD 37 KKK 15 LLL F 11 ZZZ (aanvullend) +48 K (particulier/privaat) -263 L (particulier/publiek) -28 M Gezinnen -164 HH Algemene kas Overheid Bedrijven Instellingen -327 NNN Algemene fonds BZ 15 YYY +1 EEEE Buitenland 80 N 515 O 42 P 637 VV JJ XXX Aanvullend ZFW +78 CCCC Privaatrechtelijke verzekering U -16 BBBB Publiekrechtelijke verzekering V -360 KK (sociaal) Huishoudens en Eigen Betalingen Overheid Bedrijven Instellingen Zorgkantoor AWBZ Incl. PGB ZZ LL PP DDD HHH OOO +106 TTT Buitenland 52 UUU 18 W 14 X 143 MM 820 QQ AAA 249 EEE III 7 VVV PPP Y Z NN RR BBB 657 FFF 554 JJJ QQQ 45 WWW AA Gezondheidszorg w.o. buitenland Beheerskosten SS 474 OO TT CCC 632 GGG 76 UU 99 SSS Welzijnszorg w.o. buitenland RRR

4 Beschrijving stroomschema Uiteindelijke Financiering Zorg A. De werkgeversbijdrage aan de ziektekosten. Zowel bedrijven als de overheid kunnen als werkgever fungeren. B. Bijdrage bedrijven aan kinderopvang. C. Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven. E. Premie-inkomsten zorgverzekeraar aanvullend. F. Premies maatschappijpolissen, inclusief werkgeversdeel particuliere verzekeringen. G. Verdiende premie privaatrechtelijke zorgverzekeraars, WTZ-polissen. H. Bijdragen SUO-WTZ privaatrechtelijke zorgverzekeraars. I. Uitgaven aan publiekrechtelijke verzekeringen door bedrijven. J. KPZ premie. K. Saldo baten en lasten zorgverzekeraar aanvullend. L. Saldo baten en lasten zorgverzekeraar particulier/privaat. M. Saldo baten en lasten zorgverzekeraar particulier/publiek. N. Beheerskosten zorgverzekeraar aanvullend. O. Beheerskosten zorgverzekeraar particulier/privaat. P. Beheerskosten zorgverzekeraar particulier/publiek. Q. Geleden schade zorgverzekeraars aanvullend. R. Geleden schade privaatrechtelijke verzekeringen. S. Geleden schade publiekrechtelijke verzekeringen. T. Geleden schade publiekrechtelijke verzekeringen. U. Cijfer Zorgrekeningen. V. Cijfer Zorgrekeningen. W. Uitgaven privaatrechtelijke verzekeringen aan welzijnszorg X. Uitgaven publiekrechtelijke verzekeringen aan welzijnszorg Y. Uitgaven privaatrechtelijke verzekeringen aan gezondheidszorg Z. Uitgaven publiekrechtelijke verzekeringen aan gezondheidszorg AA. Totaal uitgaven aan gezondheidszorg BB. Rijksbijdrage Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. CC. Eigen bijdrage Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. DD. Premiebijdragen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. EE. Premiebijdragen Algemene Kas, werknemersdeel. FF. Premiebijdragen Algemene Kas, werkgeversdeel. GG. Baten Algemene Kas, rijksbijdrage. HH. Saldo baten en lasten Algemene Kas. II. Nominale premieopbrengsten voor zorgverzekeraars sociaal. JJ. Lasten Algemene Kas. KK. Verschil tussen bronnen en cijfer Zorgrekeningen. LL. Cijfer Zorgrekeningen. MM. Uitgaven zorgverzekeraar sociaal aan welzijnszorg NN. Uitgaven zorgverzekeraar sociaal aan gezondheidszorg OO. Uitgaven zorgverzekeraar sociaal aan beheerskosten PP. Cijfer Zorgrekeningen. QQ. Uitgaven gezinnen aan welzijnszorg RR. Uitgaven gezinnen aan gezondheidszorg

5 SS. Totaal uitgaven aan beheerskosten. TT. Cijfer Zorgrekeningen. UU. Cijfer Zorgrekeningen. VV. Som uitgaven aan beheerskosten zorgverzekeraars aanvullend, zorgverzekeraars publiek/privaat en zorgverzekeraars particulier/publiek XX. Eigen betalingen gezinnen. ZZ. Cijfer Zorgrekeningen. AAA. Uitgaven overheid aan welzijnszorg BBB. Uitgaven overheid aan gezondheidszorg CCC. Uitgaven overheid aan beheerskosten DDD. Cijfer Zorgrekeningen. EEE. Uitgaven bedrijven aan welzijnszorg FFF. Uitgaven bedrijven aan gezondheidszorg GGG. Uitgaven bedrijven aan beheerskosten HHH. Cijfer Zorgrekeningen. III. Uitgaven instellingen aan welzijnszorg JJJ. Uitgaven instellingen aan gezondheidszorg KKK. Internationale baten Algemene Kas. LLL. Internationale baten Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. MMM. Is gelijk aan KKK. NNN. Saldo baten en lasten Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. OOO. Cijfer Zorgrekeningen. PPP. Uitgaven AWBZ aan welzijnszorg QQQ. Uitgaven AWBZ aan gezondheidszorg RRR. Totaal uitgaven aan welzijnswerk SSS. Uitgaven AWBZ aan beheerskosten TTT. Verschil tussen bronnen en cijfer Zorgrekeningen. UUU. Cijfer Zorgrekeningen. VVV. Uitgaven buitenland aan welzijnszorg WWW. Uitgaven buitenland aan gezondheidszorg XXX. Inkomsten Algemeen Fonds minus MMM, YYY, EEEE. YYY. Is gelijk aan LLL. ZZZ. Cijfer Zorgrekeningen AAAA. Baten Algemeen Fonds, wet MOOZ. BBBB. Verschil tussen bronnen en cijfer Zorgrekeningen. CCCC. Verschil tussen bronnen en cijfer Zorgrekeningen. DDDD. Cijfer Zorgrekeningen EEEE. Internationale lasten Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Geraadpleegde bronnen: College voor Zorgverzekeringen, Financieel Jaarverslag 1999 over het beheer van de Algemene Kas en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Vektis. Zorgmonitor College voor Zorgverzekeringen, CVZorgcijfers Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, Werkgeverbijdrage particuliere ziektekosten. Brief Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 19 september Onderzoeken Buitengewone Uitgavenregeling.

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Bevolkingstrends 2013. Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Bevolkingstrends 2013 Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken Frank Bloot november 2013 Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien

Nadere informatie

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Opbrengsten 0n n gemeentelijke heffingen stijgen in 2008 met 4,4 procent

Opbrengsten 0n n gemeentelijke heffingen stijgen in 2008 met 4,4 procent 07 Opbrengsten 0n n gemeentelijke heffingen stijgen in 2008 met 4,4 procent Wouter Jonkers Publicatiedatum CBS-website: 7 april 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 15

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 15 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 15 10 april 2015 Inhoud 1. Prijzen 3 CBS: Inflatie stijgt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Vanaf 2016 gedetailleerder inzicht in ontwikkelingen consumentenprijzen

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2010

Vrijwillige inzet 2010 Vrijwillige inzet 2010 11 0 Marieke Houben-van Herten Saskia te Riele Publicatiedatum CBS-website: 6 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer **

Nadere informatie

Uitgaven voor onderwijs 2012

Uitgaven voor onderwijs 2012 Webartikel 2013 Uitgaven voor onderwijs 2012 Trends en ontwikkelingen Daniëlle Andarabi-van Klaveren 6-12-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Uitgaven voor onderwijs 2012

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 11 12 maart 2015 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,8 biljoen euro

Beleggingen institutionele beleggers 1,8 biljoen euro Webartikel 214 Beleggingen institutionele beleggers 1,8 biljoen euro drs. J.L. Gebraad 16-1-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Beleggingen institutionele beleggers 1,8 biljoen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 20 13 mei 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie

Stijgende arbeidsparticipatie en minder uittreding bij ouderen

Stijgende arbeidsparticipatie en minder uittreding bij ouderen Sociaaleconomische trends 13 Stijgende arbeidsparticipatie en minder uittreding bij ouderen Koos Arts Ferdy Otten oktober 13, 4 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, oktober

Nadere informatie

Zakelijke diensten voor en door de industrie

Zakelijke diensten voor en door de industrie 06 Zakelijke diensten voor en door de industrie Gusta van Gessel-Dabekaussen Publicatiedatum CBS-website: 10 december 2007 Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 25 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 25 18 juni 2015 Inhoud 1. Internationale handel 3 Internationale handel in goederen 3 I. Buitenlandse handel in goederen 3 II. Aandeel wederuitvoer in de Nederlandse

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij de overheid en bedrijfsleven, 12 17-11-14 gepubliceerd op cbs.nl CBS 14 Scientific Paper 1 Leeswijzer Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal

Nadere informatie

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010 Op weg naar Het Nieuwe Werken? 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader

Nadere informatie

Statistische gegevens per vierkant

Statistische gegevens per vierkant Statistische gegevens per vierkant Statistische gegevens per vierkant Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet

Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Publicatiedatum CBS-website: 19 september 27 Totale consumptieve schuld stijgt licht door meer roodstand en creditcardkrediet Job Stufkens Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring

Nadere informatie

Oordelen over jongere en oudere werknemers

Oordelen over jongere en oudere werknemers Sociaaleconomische trends 2014 Oordelen over jongere en oudere werknemers Karolijne van der Houwen Linda Moonen Oktober 2014, 01 CBS Sociaaleconomische trends, oktober 2014, 01 1 1. Inleiding Als gevolg

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Witte vlek op pensioengebied 2007

Witte vlek op pensioengebied 2007 09 Witte vlek op pensioengebied 2007 Maaike Hersevoort Alderina Dill-Fokkema Martine de Mooij Esther Vieveen Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Het donorregister: wie doet mee en wie niet?

Het donorregister: wie doet mee en wie niet? Bevolkingstrends Het donorregister: wie doet mee en wie niet? 2015 02 Floris Peters Hans Schmeets CBS Bevolkingstrends februari 2015 02 1 Iedereen die in Nederland woont en 12 jaar of ouder is, kan zich

Nadere informatie

Familie Werkloosheid is de belangrijkste bron 2004-2011 voor hulp en steun

Familie Werkloosheid is de belangrijkste bron 2004-2011 voor hulp en steun Sociaaleconomische Economische trends Trends 2013 Familie Werkloosheid is de belangrijkste bron 2004-2011 voor hulp en steun Stromen en duren Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie