NATHALIE VAN DER BRUG LOEK MAK-PETERS EN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATHALIE VAN DER BRUG LOEK MAK-PETERS EN"

Transcriptie

1 Uitgeverij Najaar 2011 TEAMPROFESSIONALISERING NU! Stappenplan voor een kennisnetwerk in school LOEK MAK-PETERS EN NATHALIE VAN DER BRUG Willem de Jong Het verwende kind syndroom Jongens en meisjes verwaarloosd door verwenning PICA zie pagina 3» zie pagina 5» Bestellen gaat eenvoudig met de antwoordkaart achterin. Vul de kaart in en verstuur deze ongefrankeerd. Wij zorgen er dan voor dat u de boeken snel in huis hebt! Voor meer info, recensies en gratis downloads gaat u naar:

2 verborgen regels-def.indd :29:06 Brenda Myles e.a verborgen regels DAGKAlenDer voor KinDeren 2012 VERBORGEN REGELS Dagkalender voor kinderen Om in onze sociale wereld te kunnen (over)leven, heb je sociale vaardigheden nodig. De meeste kinderen en volwassenen hebben daar geen problemen mee en nemen ongeschreven regels vaak moeiteloos in acht. Maar personen met een autisme spectrumstoornis of bijvoorbeeld ADHD kunnen sociaal-cognitieve problemen hebben, waardoor de regels voor hen vaak verborgen blijven. verborgen regels Dagkalender 2012_def.indd :08 Speciaal voor hen zijn in deze dagkalender 365 van zulke regels opgenomen. In de praktijk blijkt namelijk dat het behandelen van één regel per dag al kan helpen succesvoller en gelukkiger te worden in sociale interacties. De kalender kan leerkrachten, ouders en begeleiders bovendien helpen inzien dat wat de meesten als vanzelfsprekend aannemen, voor sommigen erg lastig is om te leren. Brenda Myles, Wilt Melissa Trautman, u Ronda hier Schelvan meer over weten, Verborgen lees dan regels het eerder verschenen Praktische hulp bij het boek Verborgen leren van sociale vaardigheden regels. Omvang: 365 pagina s Formaat: A6 (met ringband) 14,95 Verschijnt: oktober 2011 Om in onze sociale wereld te kunnen (over)leven, heb je algemene sociale vaardigheden nodig. De meeste kinderen en volwassenen hebben daar geen problemen mee. Dankzij hun sociale intuïtie kunnen ze talloze situaties juist inschatten en nemen ze de vaak verborgen of ongeschreven regels moeiteloos in acht. Voor sommige mensen zijn die regels echter niet zo vanzelfsprekend. De sociaal-cognitieve problemen waarmee zij kampen komen bijvoorbeeld voort uit het feit dat ze een autisme spectrumstoornis, ADHD of het syndroom van Gilles de la Tourette hebben. Speciaal voor deze mensen (kinderen én volwassenen) is dit boek geschreven. Naast verschillende technieken om de vaardigheden aan te leren, komen in deze uitgave de voorbeelden van regels die in diverse situatie kunnen gelden aan bod, overzichtelijk ingedeeld in categorieën (op school, vriendschappen, op reis, in gezelschap enzovoort). In de praktijk blijkt dat het behandelen van één regel per dag, kinderen al kan helpen succesvoller en gelukkiger te worden in hun sociale interacties. Van harte aanbevolen [...] Een aanwinst voor ouders en professionals! Landelijke begroepsgroep voor IB ers NUR 770 Brenda Mylese.a. Verborgen regels Brenda Myles, Melissa Trautman, Ronda Schelvan Verborgen regels Praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden verborgen regels Praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden Een leuk boek voor iedereen die met dit onderwerp te maken heeft. Door de hoeveelheid aan voorbeelden is het goed te gebruiken bij het (aan)leren van sociale vaardigheden. nederlandse vereniging voor Autisme Een aanwinst voor ouders en professionals! lbib 3e druk! Omvang: 120 pagina s ISBN ,95 2

3 Loek Mak-Peters en Nathalie van der Brug teamprofessionalisering nu! StAppenplAn voor een KenniSnetWerK in SCHOOl TEAMPROFESSIONALISERING NU! Stappenplan voor een kennisnetwerk in school LOEK MAK-PETERS EN NATHALIE VAN DER BRUG Passend Onderwijs plaatst leerkrachten basisonderwijs voor een grote uitdaging. In de praktijk betekent het meer kinderen met een (leer)beperking in de klas. Je wilt al deze leerlingen wel passend onderwijzen, maar hoe? IB er en AB er Loek Mak-Peters geeft je in dit boek het antwoord: Teamprofessionalisering. Stap voor stap en op zeer praktische wijze legt ze uit hoe je samen met je team binnen school heel eenvoudig een kennisnetwerk opzet. Als ieder teamlid zich specialiseert in één (leer)beperking of schoolvak, kun je elkáár verder helpen. Een verfrissend en inspirerend werkboek vol praktijkverhalen. Teamprofessionalisering zal je werk nóg leuker maken. ISBN Uitvoering: paperback, geïllustreerd Omvang: ca. 112 pagina s 16,95 Verschijnt: november 2011 PICA Over de auteurs Loek Mak-Peters (1959) studeerde aan Fontys Hogeschool en werkt als intern en ambulant begeleider. Daarnaast is ze al jaren bestuurslid van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs. Vanuit die positie is ze verantwoordelijk voor het organiseren van conferenties, beurzen en de regiogroepen. Ze is getrouwd met een leraar en moeder van twee kinderen, die beiden inmiddels zelf studeren. Professionaliseren zit haar in het bloed. Nathalie van der Brug (1977) studeerde aan de Utrechtse School voor Journalistiek en werkt als freelance journalist en eindredacteur voor o.a. diverse publieksbladen, websites en goede doelen. Ze is moeder van drie kinderen, van wie twee in de basisschoolleeftijd. 3

4 tangle toys nieuw! De Tangle is een draaiend therapeutisch hulpmiddel met een nieuwe ergonomische benadering om stress te verlagen en handspieren te ontspannen. Het gaat bij de Tangle om de beweging. Er is geen goed en geen fout. Geen voorbeeld en geen verplichte vorm. Je neemt de Tangle in de hand of in twee handen en maakt eindeloos vloeiende bewegingen. Iedere Tangle is opgebouwd uit een serie ronde hoeken die aan elkaar zijn verbonden. Hierdoor kunnen draaiende bewegingen worden gemaakt. Wat is het nut van het maken van eindeloos vloeiende bewegingen? - Kinderen of volwassenen die constant friemelen, aan kleding plukken of bijvoorbeeld krabbelen kunnen met de Tangle de impuls tot een constant herhalende beweging reguleren. - Spanning kan in banen worden geleid door het draaiende houden van de Tangle. - De concentratie kan worden bevorderd. Onderzoek heeft uitgewezen dat het droedelen (het maken van kleine doelloze tekeningen) de concentratie positief beïnvloedt. De hersenen behouden een bepaalde mate van alertheid waar het totaal stil zitten de hersenen in ruststand brengt. De Tangle nodigt uit tot vergelijkbare kleine bewegingen en handelingen. - De Tangle is geschikt voor wie een zachte sensorische prikkeling prettig of rustgevend is. - Om RSI te voorkomen kan tijdens het veelvuldig gebruik van de computer tussendoor met de Tangle worden bewogen. Op onze website vind je een compleet overzicht van de verschillende tangles die uitgeverij biedt: 4

5 Willem de Jong is werkzaam voor REC 4.5 Noord-Holland als expertise- en productontwikkelaar. Hij werkt al meer dan 30 jaar in het speciaal onderwijs, gecombineerd met werkzaamheden in het veld van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf: S & P. Hij geeft trainingen, voorlichting en workshops aan leerkrachten en ouders op het gebied van gedrag en psycho-educatie. nur 770 Als geen ander is Willem de Jong in staat om heel helder en duidelijk te beschrijven hoe ouders en leerkrachten hun handelen kunnen aanpassen aan de stoornis van een kind. Drs. Peter Mol, directeur REC 4.5 Foto: Jelte Oosterhuis, Usquert In het onderwijs worden leerkrachten steeds meer Over de auteur geconfronteerd met leerlingen die uitdagend of Willem de Jong is werkzaam bij REC 4.5 Noord-Holland als expertise- en productontwikkelaar. ongepast gedrag vertonen. Soms is het moeilijk vast te stellen of het gaat om een fase in de normale Hij werkt al meer dan dertig ontwikkeling van het kind, of dat er sprake is van jaar in het speciaal onderwijs, risicovol en op den duur ontwrichtend gedrag. gecombineerd met werkzaamheden in het veld van de kinder- Het is van groot belang dat leerkrachten beseffen en jeugdpsychiatrie. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf: S&P. dat gedragsproblemen niet alleen te wijten zijn aan Hij geeft training, voorlichting en de leerling. Inzicht in de verschillende oorzaken van workshops aan leerkrachten en gedragsproblemen is dan ook onontbeerlijk; vaak ouders op het gebied van gedrag kan met kennis en begrip het tij zelfs worden gekeerd. In dit boek staat Willem de Jong stil bij de en psycho-educatie. Willem de Jong schreef ook: Angst verschillende domeinen (leerling, gezin, school en en depressie. Over angsten, depressies en aanverwante proble- omgeving) en de daarbij behorende risicofactoren, waaronder erfelijkheid, temperament, hechting, matiek bij kinderen en jongeren. voorbeeldgedrag, vernedering, schaamte, verwaarlozing, ziekte, rouw en mishandeling. Leidraad in dit boek is: met kennis van zaken proactief werken. Anders gezegd: op grond van gegevens NUR 770 en niet op grond van aannames werken aan het professionaliseren van het pedagogisch en didactisch handelen. omslag Angst en depressie_def.indd 1 omslag gedrag is meer dan je ziet_def.indd :16:26 30-augustus augustus :47 Willem de Jong Het verwende KinD-SYnDrOOm verwaarloosd DOOr verwenning Willem de Jong Het verwende kind syndroom Jongens en meisjes verwaarloosd door verwenning Waarom verwennen ouders? Welke negatieve gevolgen heeft problematische verwenning? Wat zijn de gevolgen in het onderwijs? Hoe keer je het tij? Problematisch verwende kinderen krijgen te veel, te snel en te lang. Ze krijgen materiële zaken of doen ervaringen op die niet bij hun leeftijd, hun interesses en hun talenten passen. Bij problematische verwenning is er sprake van grenzeloosheid en toegeeflijkheid van de kant van de ouders, waardoor de gezonde ontwikkeling van het kind in gevaar komt. Problematische verwenning is een vorm van verwaarlozing. Kinderen die hieraan blootgesteld worden, vallen onder andere op door hun lage frustratietolerantie en hun koppige en soms oppositionele en manipulerende gedrag. Vaak raken ze in een sociaal isolement en is er sprake van schoolverzuim. De gevolgen blijven ook op volwassen leeftijd merkbaar. Willem de Jong neemt deze problematiek kritisch onder de loep en laat ook de moderne opvoedtaken van ouders en leerkrachten niet onbesproken. ISBN Paperback met flappen Ca. 192 pagina s 17,50 Verschijnt: november 2011 Willem de jong schreef ook: Willem de Jong Angst en depressie Over angsten, depressies en aanverwante problematiek bij kinderen en jongeren Veel vaker dan gedacht wordt, kampen kinderen en jongeren met angsten en/of depressieve klachten. de uitingsvormen zijn divers en meestal slecht herkenbaar zoals: vermijdend of teruggetrokken gedrag, koppigheid, lichamelijke klachten of brutaal en agressief gedrag. de klachten lijken in verschillende opzichten op elkaar, vooral wat betreft de lage zelfwaardering en het negatieve zelfbeeld dat kinderen hebben. Vroegtijdige onderkenning en behandeling zorgen ervoor dat de klachten op latere leeftijd fors afnemen. in dit boek staan kijk- en handelwijzers voor ouders en leerkrachten betreffende angst, depressie en aanverwante problematiek, bedoeld om signalen bijtijds op te pikken en vervolgens juist en tijdig te kunnen handelen. Over de auteur Willem de Jong werkte 30 jaar in het Als geen ander is Willem de Jong in staat om heel helder duidelijk te beschrijven hoe speciaal onderwijs als leraar en manager. Momenteel is hij werkzaam voor de ouders en leerkrachten hun handelen kunnen aanpassen aan de stoornis van een kind. drs. peter Mol, directeur rec 4.5 afdeling Training & Ontwikkeling bij REC 4.5 Noord-Holland en hij is directeur van GEDRAG.NU Over de auteur Foto: Mark Broersen Willem de Jong Angst en depressie Angst en depressie Over angsten, depressies en GEDRAG aanverwante IS MEER problematiek DAN bij JE ZIET! kinderen en jongeren een leidraad voor ouders en leerkrachten Willem de Jong ISBN WILLEM DE JONG GEDRAG IS MEER DAN JE ZIET! WILLEM DE JONG GEDRAG IS MEER DAN JE ZIET! Wat iedere leerkracht moet weten over gedragsproblemen en -stoornissen ISBN

6 08-augustus augustus :35 Sandra Koot CO-teACHinG KrACHtiG GereeDSCHAp Bij De BeGeleiDinG van leraren n- cinas orleot tig Sandra Koot co-teaching Sandra Koot co-teaching Krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren Co-teaching, waarbij een collega of deskundige als evenwaardige partner met de leraar in de klas werkt, versterkt de leraar in de klas in het vinden van praktische oplossingen. Het vergroot de handelingsvaardigheid van de leraar en voorziet deze van krachtig en doeltreffend gereedschap. Het vergroot de kennis Er is sprake van co-teaching als twee of meer mensen samen de verantwoordelijkheid delen voor het geven van onderwijs aan enkele of vaardigheden en verbetert attitudes van de leraar en rust alle leerlingen in een klas of groep. De gedeelde verantwoordelijkheden hebben betrekking op planning, instructie en evaluatie van het onderwijs. daarmee de leraar aantoonbaar beter toe voor de onderwijsuitdagingen van vandaag en [ ] De belangrijkste functie van co-teaching kan morgen. dan zijn: reflectie creëren op het handelen van leraren, om op die manier te komen tot een adequaat handelen bij gedragsproblemen: meer doen van wat wel werkt! Uit: Co-teaching. Krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren NUR 840 ISBN Paperback met flappen Ca. 192 pagina s 24,50 Verschijnt: november 2011 Robert H. Horner & Deanne A. Crone OntWiKKelinG en implementatie van positive BeHAviOr SuppOrt in De SCHOOl StrAteGieËn voor effectieve OplOSSinGen Bij GeDrAGSprOBlemen Deanne A. Crone & Robert H. Horner Ontwikkeling en implementatie van Positive Behavior Support in de school Strategieën voor effectieve oplossingen bij gedragsproblemen Dit boek is bedoeld als blauwdruk voor de invoering van een succesvol, efficiënt systeem voor individuele gedragsondersteuning in een school. Het doel is het vergroten van de kennis over het identificeren van serieuze gedragsproblemen en het implementeren van effectieve oplossingen daarvoor. In het eerste deel komen de context en uitdagingen van het hedendaagse onderwijs aan bod. Deel twee is praktisch van aard. Er wordt gewerkt met Gedragsfunctieanalyses (GFA s) en op basis hiervan worden handelingsplannen opgesteld. In deel drie is er aandacht voor de samenstelling en verantwoordelijkheden van de gedragsteams. ISBN ,95 Verschijnt: najaar

7 Robin Brewer & Tracy Mueller HulpWAAier AutiSme in De KlAS tips en StrAteGieËn Bij De HAnD Omvang: 128 pagina s Uitvoering: waaier 14,95 Verschijnt: september 2011 De Hulpwaaier Autisme in de klas is een handig middel voor leerkrachten en andere professionals die werken met kinderen met een autisme spectrumstoornis. Op een overzichtelijke manier, gerangschikt op kleur, staan tips en strategieën in de verschillende secties, waaronder leeromgeving, wijzigingen in dagelijkse routine, communicatie en gedrag. De waaier is geschikt voor zowel PO als VO. HulpWAAier pbs GOeD GeDrAG Kun je leren! tips en StrAteGieËn Bij De HAnD Omvang: 128 pagina s Uitvoering: waaier 14,95 Verschijnt: oktober 2011 De Hulpwaaier PBS Goed gedrag kun je leren! is een handig middel voor leerkrachten en andere professionals die werken met Positive Behavior Support. De praktisch toepasbare tips en strategieën zijn overzichtelijk gerangschikt voor elke leerlinggroep, verdeeld over de drie lagen van de bekende pbs-piramide. We onderscheiden daarbij: - Preventieve interventies - (Gedrags)interventies voor groepen - Individuele interventies 7

8 Raoul van Dort letsel verhalen letselschade? en DAn nieuw! MR. RAOUL VAN DORT Letsel Verhalen MR. RAOUL VAN DORT Letsel Verhalen LETSELSCHADE... EN DAN? Van slachtoffer tot specialist. Dat is de kortst mogelijke samenvatting van de ervaring die Raoul van Dort met letselschade heeft. De ontgroening op de KMA was zo hardhandig, dat hij er een blijvende handicap aan overhield. Zijn militaire carrière werd in de kiem gesmoord, hij ging rechten studeren, diende zijn eigen claim in bij Defensie en ontwikkelde zich de afgelopen twintig jaar tot gezaghebbend specialist op het gebied van letselschade in Nederland. Zijn persoonlijke betrokkenheid maakt hem een empathische belangenbehartiger voor zijn cliënten. Door zijn ruime ervaring en eigenzinnige aanpak weet hij ogenschijnlijk kansloze zaken vaak tot een goed einde te brengen. Zijn uitgangspunt is dat niet de financiële compensatie doorslaggevend moet zijn, maar de mogelijkheid voor de cliënt om zich weer op de toekomst te richten. In Letsel Verhalen beschrijft Raoul van Dort de diverse aspecten van de letselschadepraktijk waarmee het slachtoffer te ma :47 ken krijgt. Het boek is in begrijpelijke taal geschreven en bevat veel verhalen en ervaringen uit de praktijk. Van Dort is kritisch ten opzichte van zijn eigen beroepsgroep en de verzekeraars. Ook introduceert hij een vernieuwende honorariumvorm: personal Cure and pay, dat het slachtoffer de voordelen biedt van zowel het uurtarief als van no cure no pay. Letsel Verhalen is niet alleen een zeer informatief boek voor eenieder die met letselschade in welke vorm dan ook te maken krijgt, het is ook een persoonlijke terugblik op de twintig jaren dat Van Dort in die praktijk werkzaam is. Paperback 248 pagina s ISBN ,50 Reeds leverbaar 8

9 Chantal Meijerink Beer Op De WeG ILLUSTRATIES VERNA ROOD 80 Chantal Meijerink-Jacobs Beer op de weg Chantal Meijerink-Jacobs Beer op de weg Met illustraties van Verna Rood In dit prachtige, humoristische prentenboek vertrekt Beer op een dag naar de rand van het bos en gaat op de weg zitten. Voor de andere dieren, die een beetje bezorgd om hem zijn, is het een raadsel wat hij daar precies doet. Zelf weet hij het ook niet zo goed, maar het lukt hem maar niet om zijn ogen op iets anders te richten dan op de horizon, bang voor wat komen gaat. Beer leert in het verhaal om vertrouwen in zichzelf te krijgen en zijn angst te overwinnen. Ieder kind is wel eens bang of vindt het moeilijk om in zichzelf te geloven in verschillende situaties. Met dit boek worden de thema s angst en zelfvertrouwen op een laagdrempelige, luchtige manier bespreekbaar. Lesideeën bij deze titel worden na verschijning gratis aangeboden op Over de auteur Chantal Meijerink-Jacobs heeft veertien jaar in het regulier basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gewerkt. Momenteel is zij kindercoach en kinder- en jeugdtherapeut 21-juli juli :33 48 pagina s Uitvoering: prentenboek in kleur ISBN ,95 Verschijnt: oktober

10 De COOle KiKKer Spellen en BOeKen ter OnDerSteuninG van De SOCiAle vaardigheden van KinDeren in De put - uit De put Het Coole Kikker Faalangstreductiespel voor kinderen Dit spel is voor kinderen met faalangst. Zij leren hun bange gedachtes te veranderen in realistische gedachtes, die hen zullen helpen in moeilijke situaties. Als ze het vaak spelen, bevordert het een reële en positieve inschatting van hun functioneren. Bordspel in doos 2-6 spelers 6-88 jaar 63,00 SprinG KiKKer SprinG-Spel Wanneer voel je je boos? Wanneer bang? Of verdrietig? Of blij? In dit spel worden de kinderen gestimuleerd te ontdekken welke gevoelens ze kunnen hebben in een bepaalde situatie. Ook leren zij na te denken over het waarom van die gevoelens en te bedenken wat zij zouden kunnen doen om zich beter te voelen. Bordspel in doos 1-30 spelers 4-88 jaar 47,00 KiKKer Be COOl-Spel Kikker Be Cool is een spannend bordspel waar je wijzer van wordt. Al spelend leer je sociale vaardigheden, goede manieren, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten en plagen. Geef antwoord op de vragen van de kaartjes om fiches te verdienen. Laat je hersens kraken en bedenk wat een coole kikker zou antwoorden. Een coole kikker kan goed met andere kinderen omgaan maar komt ook voor zichzelf op, heeft goede manieren en laat zich niet op de kast jagen door plagen of pesten. Bordspel in doos 2-6 spelers Vanaf 8 jaar 95,00 Ga voor een uitgebreide beschrijving van deze spellen en meer Coole Kikker-producten naar 10

11 Kidsskills_Workbook-ned 195x270.indd :07:07 Mission Possible werkboek_def.indd 1 27-januari januari :00 KiDS SKillS & mission possible OplOSSinGSGeriCHt AAn De SlAG! Ben FurmAn: De methode KiDS SKillS Een boek dat gonst van de ideeën, verhalen en suggesties. Bereid je voor op verfrissende en grappige manieren waarop kinderen en volwassenen elkaar kunnen vinden om problemen om te zetten in vaardigheden! ISBN pagina s 17,50 Ben FurmAn: mijn KiDS SKillS vaardighedenboek Met dit Kids Skills-werkboek wordt het leren van vaardigheden leuk. Het kind beslist zelf over veel details van het proces en wordt gesteund door belangrijke personen in zijn of haar leven. Aan het eind, als drie nieuwe vaardigheden zijn geleerd, is het kind Kids Skills-specialist en kan het een officieel certificaat aanvragen. Full colour 60 pagina s 10,00 MIJN K id s S k ill s VAARDIGHEDENBOEK Ben Furman Ik kan het met een beetje hulp! Ben FurmAn & CArOline BeumerpeeterS: WerKBOeK mission possible Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jongeren in de leeftijd van circa 12 tot 18 jaar. Met dit werkboek kun je zelf, samen met een MP-coach, de elf stappen van Mission Possible stuk voor stuk uitwerken. Dat kan in de volgorde en het tempo dat bij jouw gekozen doel past. Met ringband 40 pagina s 10,00 Ben Furman & Caroline Beumer-Peeters Ga naar voor een compleet overzicht van het Kids Skills- en mission possible-assortiment! 11

12 Het complete overzicht van uitgeverij Pica 12 ADHD ADHD?! Wat nu? - 15,00 Alle honden hebben ADHD - 14,95 Ik en mijn ADHD - 17,50 Pluspunten-poster ADHD - 3,00 Weet jij wat ADHD is? - 15,00 Autisme Alle katten hebben Asperger - 14,95 Altijd weer wat! - 15,00 Asperger in Beeld - 18,95 Asperger in Beeld, leerlingboeken (pakket 15 stuks) - 25,00 Autisme en seksualiteit - 17,50 Autisme en spel - 16,50 Autisme in de praktijk - 17,50 Autisme Voordeelpakket - 70,00 Autismewegwijzer - 17,50 De derde boom - 15,00 Explosief gedrag bij autisme - 15,95 Het Aspergersyndroom - 17,50 Het Aspergersyndroom en pesten - 12,50 Het Grote Sociale Verhalenboek - 34,95 Hulpwaaier Autisme in de klas - 14,95 Ik wil niet meer onzichtbaar zijn - 17,50 Meisjes en vrouwen met Asperger - 17,50 Mijn Plakboek - 45,00 Poster Autisme Sterke kanten - 3,00 Poster Autisme Sterke kanten leerkracht - 3,00 Poster Autisme Sterke kanten werkgever - 3,00 Poster Autisme Sterke kanten werknemer - 3,00 Spelenderwijs leren communiceren - 15,00 Tien dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme - 15,00 Verborgen regels - 17,95 Verborgen regels 2012 Dagkalender - 14,95 Voorlichtingspakket Asperger in Beeld - 79,95 Weet jij wat autisme is? - 15,00 Kids Skills Bam de Kids Tovenaar - 30,00 De methode Kids Skills - 17,50 Ik kan het!-poster - 5,00 Kids Skills in actie! - 17,50 Megaposter Kids Skills - 12,50 Megaposter Mission Possible - 12,50 Mijn Kids Skills Vaardighedenboek - 10,00 Mission Possible - 17,50 Mission Possible-poster - 5,00 Oplossingsgericht aan de slag met kinderen en jongeren - 17,95 Oplossingsverhalen (1, 2 en 3), setprijs - 3,00 Parents Skills - 145,00 Reteaming - 18,50 Werkboek Mission Possible - 10,00 Coole Kikker Coole Kikkerkwartet - 15,00 Coole Kikkerstickerset - 14,00 Het Coole Kikkerboek + kwartet - 25,00 In de put - Uit de put - 63,00 Kikker Be Cool - 95,00 Kinderen en sociale vaardigheden + Coole Kikkerkwartet - 25,00 Spring Kikker Spring - 47,00 Gedrag Complimententeller - 7,95 De Eerste Stap-kit - 150,00 De Eerste Stap-navulkit - 40,00 Gedrag is meer dan je ziet! - 17,50 Hulpwaaier PBS - 14,95 Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst - 19,50 Ontwikkeling en implementatie van Positive Behavior Support in de school - 34,95 PBS - Goed gedrag kun je leren! - 45,00 Waar komt dat gedrag vandaan? - 19,50 Overig Angst en depressie - 17,50 Angst werkt niet - 19,50 Beer op de weg - 14,95 Buut - 15,00 Co-teaching - 24,50 DCD-hulpgids - 15,00 De Beroepsstandaard voor de intern begeleider - 12,50 De motoriek van kinderen met dyspraxie, autisme, ADHD en leerstoornissen - 17,50 Het verwende kind-syndroom - 17,50 Hoe groen is jouw hart? - 15,00 Kraamtranen - 17,50 Letsel Verhalen - 19,50 Moeilijke eters - 18,50 Ongewild lastig - 9,95 Ongewild lastig in de puberteit en adolescentie - 15,00 Set 4 boeken in Weet jij?-reeks - 50,00 Storm in mijn hoofd - 7,50 Teamprofessionalisering nu! - 16,95 Uit de greep van OCD - 19,50 Weet jij hoe jouw lichaam werkt? - 15,00 Weet jij wat het is om anders te zijn? - 15,00 Werkboekje AD(H)D & Anders zijn (pakket 15 stuks) - 22,50 Zorg voor kleuters - 19,50

13 BeStelFOrmulier Aantal Titel Prijs per exemplaar ( ) Aantal Titel Vul hier uw overige bestellingen in Verborgen regels (dagkalender) 14,95 Verborgen regels (boek) 17,95 Teamprofessionalisering nu! 16,95 Het verwende kind-syndroom 17,50 Gedrag is meer dan je ziet! 17,50 Angst en depressie 17,50 Co-teaching 24,50 Ontwikkeling en implementatie van Positive Behavior Support in de school 34,95 Hulpwaaier Autisme in de klas 14,95 Hulpwaaier PBS 14,95 Letsel Verhalen 19,50 Beer op de weg 14,95 In de put - Uit de put 63,00 Spring Kikker Spring-spel 47,00 Kikker Be Cool-spel 95,00 De methode Kids Skills 17,50 Mijn Kids Skills Vaardighedenboek 10,00 Werkboek Mission Possible 10,00 Oplossingsgericht aan het werk 17,95 Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst 19,50 Zorg voor kleuters 19,50 Explosief gedrag bij autisme 15,95 ADHD Pluspuntenposter 3,00 Asperger in Beeld 18,95 Het Grote Sociale Verhalenboek 34,95!

14 AntWOOrDKAArt Geachte heer/mevrouw, Hierbij stuur ik u mijn bestelling (zie ommezijde). Mijn gegevens zijn: Organisatie/school:... naam en voorletters:... m v Adres:... postcode/plaats:... telefoon: Ja, hou mij op de hoogte van nieuwe uitgaven! NJ11 Postzegel niet nodig uitgeverij Antwoordnummer vb Huizen 1270VB563

15 NUR 847 ISBN Leer kinderen omgaan met verandering_def.indd 1 16-maart maart :56 30-november november :15 17-maart maart :46 nur 770 Goeiemorgen, dames en heren. Er is zeker een kroket in haar keel blijven steken! Ho, ho! Mijn naam is... O, meneer! Ik moest doorgeven dat Josine ziek is. de Ridder, en ik ben... Ja! Ja, die vetklep! door de lucht. 6 AU! Stoppen! Sanne. Is het een ronde, met gouden krulletjes aan de randen? Wat is er aan de hand? Hé! Er staat politie Kom, we gaan beneden, bij de ingang! kijken! 16 Politie? Wie moeten ze hebben? de auto... Oef! Effe te fanatiek gesport... en boem, daar lag ik! Zes weken gips! O jee, Madelon, wat heb jíj nou gedaan? Geef om te beginnen die zware tas maar aan mij! Nou, ik zal je wel een beetje helpen, hoor! En je moet de sleutel van de lift krijgen! Ja, inderdaad, traplopen gaat nu nogal lastig... Sukkel! Het idee! Marc is toch zeker geen hond? Marc, als jij de bal toegespeeld krijgt, pass jij m naar Kim. Alléén naar Kim! Hou ook voor jou duidelijk? Vrij lopen, jongens! Let op die bal! O nee, uitgerekend nu! 35 Patricia Bouwhuis-Ooyevaar is getrouwd en heeft twee bijzondere zonen, van wie één de diagnose Asperger heeft. Inge Verstraete (r) is Steunpuntfunctionaris Autisme (NH) en werkzaam voor het REC 4.5. Nee, Kim. Daar heb je gelijk in. Maar Jeremy brengt me wel op een idee! 24 Daar weet ik wel wat op! Asperger... net als iedereen hier. NUR 770 ossenhaas gekregen! Asperger in beeld_def.indd 1 24-december december :48 iedereen. het wel fijn vond als u zegt. 47 EINDE BeStSellerS deren en jonsverandering? n ik kinderen n en de eerste l: hoe doe ik ulpzaam zijn. oplossingsgeet stellen van jongeren, de uders als supen uit de onjk gegeven. In 25 praktische, die een fangesprek gaat Corry Wolters OplOssingsgericht aan het werk Corry Wolters Deborah M. Plummer Met tekeningen van Alice Harper Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst OplOssings gericht Kinderen die moeite hebben met veranderingen, aan regelmatig stress of zorgen ervaren, kunnen vaak wel wat hulp gebruiken bij het omgaan met hun emoties. In dit vrolijke en creatieve activiteitenboek worden theoretische achtergronden het (waarom we werk de dingen doen die we doen) gecombineerd met met Een vrolijk en positief activiteitenboek een rijkdom aan activiteiten die het kind kunnen helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en veerkracht. en Er jongeren wordt onder andere gewerkt kinderen met verbeeldingskracht voor het maken van positieve keuzes en het aanleren van vaardigheden. Kinderen worden aangemoedigd naar zichzelf en anderen te kijken en en na te denken werkvormen over wat ze voelen en wat Gesprekken ze zouden willen bereiken. Voor de volwassen begeleider (ouder, leerkracht, therapeut) geeft dit boek belangrijke aandachtspunten bij de ondersteuning van uw kind (of leerling) en bevat het een duidelijke toelichting op de praktische werkvormen. Geschikt voor kinderen van ongeveer zeven tot elf jaar. De werkvormen kunnen vanzelfsprekend worden aangepast voor zowel jongere als oudere kinderen. Over de auteur Deborah Plummer heeft jarenlange ervaring als spraak/taaltherapeut voor zowel kinderen als volwassenen. Ze maakte voorheen in haar praktijk, en tegenwoordig bij haar werk aan de universiteit als docent Communicatie en Gezondheid, veelvuldig gebruik van Imagework, het werken met de kracht van de verbeelding. De doebladen kunnen meerdere keren worden gebruikt; als gratis download zijn ze beschikbaar via pica Deborah M. Plummer Bij oplossingsgericht werken staat respect centraal. Er is respect voor het probleem en respect voor de oplossing die het kind of de jongere zelf voor ogen heeft. In trainingen wordt soms gevraagd of je nog wel over problemen mag praten. Het is een misvatting dat het niet meer over problemen mag gaan. Een probleem is meestal het vertrekpunt waar we bij stil staan. We gaan wel op een andere wijze om met het probleem: in plaats van zoeken naar oorzaken willen we weten hoe het probleem je leven beïnvloedt en wat je allemaal al hebt geprobeerd, wat succesvol was en wat niet, hoe je leven zou zijn zonder het probleem. Een probleem heeft altijd een functie in je leven. Gedrag dat in de huidige situatie een probleem vormt kan in een eerdere fase van je leven een nuttige aanpak zijn geweest. Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst Uit: Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren Deborah M. Plummer Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst Een vrolijk en positief activiteitenboek Johan Eichhorn Zorg voor kleuters Bewust planmatig handelen binnen de kleuterklas Nu al 2e druk! ISBN pagina s 17,95 ISBN pagina s 19,50 ISBN pagina s 19,50 ge g? l approach vermijding, en reducet voor mesequenties l je je over t is de imdere veelals slapen, e stress in uders, (geie beroepssme en exn. aar hoe je rnaast lijks nd met stjes in utisme Nur Linda Woodcock en andrea Page explosief gedrag bij autisme Linda Woodcock en andrea Page explosief gedrag bij autisme Wat kun je eraan doen? ISBN pagina s 15,95 Een paar minuten later... Die krijg je terug, Jeroen! We vinden hem straks vast wel, Ze zijn van mijn moeder en hartstikke duur! Ik had ze natuurlijk nooit moeten dragen! Nou krijg ik gigantisch op mijn kop! Mega-huisarrest! Oké, even rustig nu, mijn naam is Bert Al snel vliegen de pennen Zeg... zijn jullie nu helemaal?! 6 7 3e druk! A3-formaat 3,00 Asperger & Inge Verstraete in beeld Patricia Bouwhuis Marc zit op het Beatrix College. Hij heeft het syndroom van Asperger. In dit bijzondere boek lees je in stripvorm wat Marc in zijn schoolomgeving meemaakt; met veel humor geven deze strips inzicht in het denken en handelen van een leerling met Asperger (of pdd-nos). Daarnaast zijn er op subtiele wijze instructies verwerkt die een docent of klasgenoot kan gebruiken om de communicatie met een persoon met Asperger te verbeteren en/ of verduidelijken. De prachtige stripverhalen in kleur zijn getekend door Patricia Bouwhuis-Ooyevaar, moeder van een zoon met Asperger. In de communicatie met haar zoon gebruikt Patricia ter ondersteuning beeldverhalen om sociale interacties binnen het voortgezet onderwijs aan hem te verduidelijken. Haar tekentalent en pedagogische kwaliteiten werpen niet alleen hun vruchten af bij haar zoon, maar kunnen ook de docent en klasgenoten helpen. Voor leerlingen als Marc is het van belang dat docenten en medeleerlingen inzicht hebben in de sterke en lastige kanten van zijn autisme. In dit toegankelijke stripboek komen situaties uit de schoolpraktijk aan de orde: waar loopt Marc tegenaan, wat merkt zijn omgeving aan hem en hoe kunnen ze rekening met hem houden? Begrip en acceptatie zijn belangrijk en maken de wereld voor deze jongeren een stuk leefbaarder. Ja!! Dat is hem! Je hebt hem gevonden! Je bent super, Marc!...met een wit parelding er bovenop? Hij lag op de trap. Alsjeblieft. Nou, dat is dan ook weer opgelost. Als de bel dan eindelijk gaat, stromen Dan kunnen we nu weer doorgaan. de klassen leeg en de gangen vol. MET EN ZONDER KRUKKEN Op een morgen, als het Beatrix College volloopt... Ja, absurd niet? Gelukkig kan m n moeder me elke dag brengen met haar dus goed in de gaten. Kim, is dat Maar eenmaal op de gang blijkt Asperger in Beeld toont op een prachtige manier hoe gewone leerlingen en een autistische leerling bij elkaar in de klas kunnen blijven. Maar meneer, Marc kan er niets aan doen. Hij vat woorden heel letterlijk op. Dat komt door zijn Patricia Bouwhuis & Inge Verstraete Asperger in beeld Ja, eigenlijk heeft hij gelijk: hij deed precies wat u had gezegd. Ach, kom! t Is gewoon een kwajongen! Maar Marc is nou net anders dan Hij wist best wat ik bedoelde, Dan had u gisteren bij de slager ten minste precies 100 gram Trouwens, ik dacht dat u iemand precies doet wat Asperger & Inge Verstraete in beeld Patricia Bouwhuis Leerlingen met Asperger of pdd-nos in het voortgezet onderwijs ISBN pagina s 18,95

16 nur nur Adobe pdf Tony Attwood 11-mei mei :16 nieuw! Op deze nieuwe website vindt u informatie, tips en leuke filmpjes over hoe je kinderen en jongeren kunt helpen inzicht te krijgen in sociale situaties. En u vindt er een gratis boek: Effectief communiceren met Sociale Strips is geschreven door Carol Gray en gaat over het Sociale Stripverhaal; een communicatiemiddel dat is ontwikkeld om gesprekken te illustreren en vereenvoudigen aan de hand van eenvoudige tekeningen. De ervaring met Sociale Stripverhalen toont dat ze een effectief gereedschap kunnen zijn voor ouders, hulpverleners, begeleiders en leerkrachten die met kinderen en jongeren met autisme werken. Op de site kunt u dit boek kosteloos downloaden! Carol Gray Effectief communiceren Pica Carol Gray Al verschenen met GrAtiS CD-rOm! Het GrOte SOCiAle verhalenboek voor AlleDAAGSe SOCiAle vaardigheden n recte hun cties lijke van get het fieke e en dvergen. nnen gere catie Carol Gray Het Grote Sociale Verhalen Boek Carol Gray Het Grote Sociale Verhalen Boek Met een voorwoord door Tony Attwood Voor alledaagse sociale Vaardigheden Carol Gray Het Grote Sociale Verhalen Boek Meer dan 150 voorbeeldverhalen Met gratis cd! Copyright 2011: Uitgeverij Pica Microsoft Word Carol Gray ontwikkelde Sociale Verhalen (Social Stories) om kinderen en jongeren met autisme sociale situaties beter te laten begrijpen. Carol weet door haar uitgebreide werkervaring met kinderen, ouders en leerkrach- In deze veelgeprezen methode worden gebeurtenissen en ten wat de probleemgebieden zijn, de hete hangijzers, zoals omgaan met verandering, fouten maken, specifieke situaties (zoals mogelijke reacties binnen een bepaalde situatie op een duidelijke naar een verjaardagsfeestje gaan of reizen) en het reguleren en uitdrukken van emoties. Carol kiest haar woorden zeer zorgvuldig. Deze nieuwe publicatie getuigt van manier inzicht, wijsheid en talent. Sommige (in delen een Sociaal Verhaal) uitgelegd. zullen me altijd bijblijven, met name de uitspraak: Volwassenen zijn kinderen die steeds ouder zijn geworden en het Sociale Verhaal bij Sommige cadeaus zijn teleurstellend. Ik weet zeker dat zowel kinderen met een autisme spectrumstoornis als neurotypische volwassenen de duidelijke uitleg en de wijze adviezen in Het Grote Verhalenboek zullen waarderen. Sociale Verhalen werken echt! Veel kennis, wijsheid en talent vormen de basis voor deze nieuwe editie. Het is Carol weer gelukt! tony Attwood 288 pagina s ISBN ,95 Sociale Verhalen CD.indd 1 02-mei mei :31

H. van Aar. Een therapeutisch verhaal voor kinderen die angstig zijn. Zijn ouders zijn bang dat hij een keer iets zal doen wat

H. van Aar. Een therapeutisch verhaal voor kinderen die angstig zijn. Zijn ouders zijn bang dat hij een keer iets zal doen wat Kinderboeken Door het lint H. van Aar Merel is bang Bram heeft ADHD waardoor hij vaak driftbuien krijgt. Een therapeutisch verhaal voor kinderen die angstig zijn. Zijn ouders zijn bang dat hij een keer

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

lastig WegWijs in educatief materiaal gedrag aanpakken IEDEREEN COMPETENT IN HET BEHEERSEN VAN AGRESSIE.

lastig WegWijs in educatief materiaal gedrag aanpakken IEDEREEN COMPETENT IN HET BEHEERSEN VAN AGRESSIE. IEDEREEN COMPETENT IN HET BEHEERSEN VAN AGRESSIE. lastig gedrag aanpakken WegWijs in educatief materiaal 1 inhoud Inleiding............................................................ 3 lastig gedrag aanpakken.

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Voorkom agressie. Dokter Prevento. Hoe help. anderen hun agressie beheersen. Wegwijs in educatief materiaal

Voorkom agressie. Dokter Prevento. Hoe help. anderen hun agressie beheersen. Wegwijs in educatief materiaal Voorkom agressie. Dokter Prevento Hoe help ik anderen hun agressie beheersen Wegwijs in educatief materiaal Inhoud Hoe Inleiding..................................................................3 Overzicht

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Hoog Sensitieve Kinderen. gewoon anders

Hoog Sensitieve Kinderen. gewoon anders Hoog Sensitieve Kinderen gewoon anders Door Ellen van der Weiden Opleiding Opvoedcoach Driebergen 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1... 5 H.1.1. Kenmerken van

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeld Geheimen Geef je het wel of geef je het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeldgeheimen, een boek samengesteld door Amanda van der Gulik Kies uit wat voor jou werkt! Zakgeld geheimen

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN Marina Schriek Chronische stress, depressie of burn-out? Dit boek is de oplossing! Met voorwoord van professor dr. Paul de Blot SJ, hoogleraar Business

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Ik heb iets van autisme of zo

Ik heb iets van autisme of zo Artikelen Ik heb iets van autisme of zo Psycho-educatie voor slimme jongeren met ASS Sandra van der Meijden, Ber van der Stegen* Kind en Adolescent Praktijk jaargang 08, nummer 4 p. 187-197 Trefwoorden:

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Marianna en Andrea PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Inhoud Inleiding... 3 Inhoud... 3 Doel... 3 Doelgroep... 3 Theorie... 4 Wat is probleemgedrag...4 Wanneer ongewenst

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie