NATHALIE VAN DER BRUG LOEK MAK-PETERS EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATHALIE VAN DER BRUG LOEK MAK-PETERS EN"

Transcriptie

1 Uitgeverij Najaar 2011 TEAMPROFESSIONALISERING NU! Stappenplan voor een kennisnetwerk in school LOEK MAK-PETERS EN NATHALIE VAN DER BRUG Willem de Jong Het verwende kind syndroom Jongens en meisjes verwaarloosd door verwenning PICA zie pagina 3» zie pagina 5» Bestellen gaat eenvoudig met de antwoordkaart achterin. Vul de kaart in en verstuur deze ongefrankeerd. Wij zorgen er dan voor dat u de boeken snel in huis hebt! Voor meer info, recensies en gratis downloads gaat u naar:

2 verborgen regels-def.indd :29:06 Brenda Myles e.a verborgen regels DAGKAlenDer voor KinDeren 2012 VERBORGEN REGELS Dagkalender voor kinderen Om in onze sociale wereld te kunnen (over)leven, heb je sociale vaardigheden nodig. De meeste kinderen en volwassenen hebben daar geen problemen mee en nemen ongeschreven regels vaak moeiteloos in acht. Maar personen met een autisme spectrumstoornis of bijvoorbeeld ADHD kunnen sociaal-cognitieve problemen hebben, waardoor de regels voor hen vaak verborgen blijven. verborgen regels Dagkalender 2012_def.indd :08 Speciaal voor hen zijn in deze dagkalender 365 van zulke regels opgenomen. In de praktijk blijkt namelijk dat het behandelen van één regel per dag al kan helpen succesvoller en gelukkiger te worden in sociale interacties. De kalender kan leerkrachten, ouders en begeleiders bovendien helpen inzien dat wat de meesten als vanzelfsprekend aannemen, voor sommigen erg lastig is om te leren. Brenda Myles, Wilt Melissa Trautman, u Ronda hier Schelvan meer over weten, Verborgen lees dan regels het eerder verschenen Praktische hulp bij het boek Verborgen leren van sociale vaardigheden regels. Omvang: 365 pagina s Formaat: A6 (met ringband) 14,95 Verschijnt: oktober 2011 Om in onze sociale wereld te kunnen (over)leven, heb je algemene sociale vaardigheden nodig. De meeste kinderen en volwassenen hebben daar geen problemen mee. Dankzij hun sociale intuïtie kunnen ze talloze situaties juist inschatten en nemen ze de vaak verborgen of ongeschreven regels moeiteloos in acht. Voor sommige mensen zijn die regels echter niet zo vanzelfsprekend. De sociaal-cognitieve problemen waarmee zij kampen komen bijvoorbeeld voort uit het feit dat ze een autisme spectrumstoornis, ADHD of het syndroom van Gilles de la Tourette hebben. Speciaal voor deze mensen (kinderen én volwassenen) is dit boek geschreven. Naast verschillende technieken om de vaardigheden aan te leren, komen in deze uitgave de voorbeelden van regels die in diverse situatie kunnen gelden aan bod, overzichtelijk ingedeeld in categorieën (op school, vriendschappen, op reis, in gezelschap enzovoort). In de praktijk blijkt dat het behandelen van één regel per dag, kinderen al kan helpen succesvoller en gelukkiger te worden in hun sociale interacties. Van harte aanbevolen [...] Een aanwinst voor ouders en professionals! Landelijke begroepsgroep voor IB ers NUR 770 Brenda Mylese.a. Verborgen regels Brenda Myles, Melissa Trautman, Ronda Schelvan Verborgen regels Praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden verborgen regels Praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden Een leuk boek voor iedereen die met dit onderwerp te maken heeft. Door de hoeveelheid aan voorbeelden is het goed te gebruiken bij het (aan)leren van sociale vaardigheden. nederlandse vereniging voor Autisme Een aanwinst voor ouders en professionals! lbib 3e druk! Omvang: 120 pagina s ISBN ,95 2

3 Loek Mak-Peters en Nathalie van der Brug teamprofessionalisering nu! StAppenplAn voor een KenniSnetWerK in SCHOOl TEAMPROFESSIONALISERING NU! Stappenplan voor een kennisnetwerk in school LOEK MAK-PETERS EN NATHALIE VAN DER BRUG Passend Onderwijs plaatst leerkrachten basisonderwijs voor een grote uitdaging. In de praktijk betekent het meer kinderen met een (leer)beperking in de klas. Je wilt al deze leerlingen wel passend onderwijzen, maar hoe? IB er en AB er Loek Mak-Peters geeft je in dit boek het antwoord: Teamprofessionalisering. Stap voor stap en op zeer praktische wijze legt ze uit hoe je samen met je team binnen school heel eenvoudig een kennisnetwerk opzet. Als ieder teamlid zich specialiseert in één (leer)beperking of schoolvak, kun je elkáár verder helpen. Een verfrissend en inspirerend werkboek vol praktijkverhalen. Teamprofessionalisering zal je werk nóg leuker maken. ISBN Uitvoering: paperback, geïllustreerd Omvang: ca. 112 pagina s 16,95 Verschijnt: november 2011 PICA Over de auteurs Loek Mak-Peters (1959) studeerde aan Fontys Hogeschool en werkt als intern en ambulant begeleider. Daarnaast is ze al jaren bestuurslid van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs. Vanuit die positie is ze verantwoordelijk voor het organiseren van conferenties, beurzen en de regiogroepen. Ze is getrouwd met een leraar en moeder van twee kinderen, die beiden inmiddels zelf studeren. Professionaliseren zit haar in het bloed. Nathalie van der Brug (1977) studeerde aan de Utrechtse School voor Journalistiek en werkt als freelance journalist en eindredacteur voor o.a. diverse publieksbladen, websites en goede doelen. Ze is moeder van drie kinderen, van wie twee in de basisschoolleeftijd. 3

4 tangle toys nieuw! De Tangle is een draaiend therapeutisch hulpmiddel met een nieuwe ergonomische benadering om stress te verlagen en handspieren te ontspannen. Het gaat bij de Tangle om de beweging. Er is geen goed en geen fout. Geen voorbeeld en geen verplichte vorm. Je neemt de Tangle in de hand of in twee handen en maakt eindeloos vloeiende bewegingen. Iedere Tangle is opgebouwd uit een serie ronde hoeken die aan elkaar zijn verbonden. Hierdoor kunnen draaiende bewegingen worden gemaakt. Wat is het nut van het maken van eindeloos vloeiende bewegingen? - Kinderen of volwassenen die constant friemelen, aan kleding plukken of bijvoorbeeld krabbelen kunnen met de Tangle de impuls tot een constant herhalende beweging reguleren. - Spanning kan in banen worden geleid door het draaiende houden van de Tangle. - De concentratie kan worden bevorderd. Onderzoek heeft uitgewezen dat het droedelen (het maken van kleine doelloze tekeningen) de concentratie positief beïnvloedt. De hersenen behouden een bepaalde mate van alertheid waar het totaal stil zitten de hersenen in ruststand brengt. De Tangle nodigt uit tot vergelijkbare kleine bewegingen en handelingen. - De Tangle is geschikt voor wie een zachte sensorische prikkeling prettig of rustgevend is. - Om RSI te voorkomen kan tijdens het veelvuldig gebruik van de computer tussendoor met de Tangle worden bewogen. Op onze website vind je een compleet overzicht van de verschillende tangles die uitgeverij biedt: 4

5 Willem de Jong is werkzaam voor REC 4.5 Noord-Holland als expertise- en productontwikkelaar. Hij werkt al meer dan 30 jaar in het speciaal onderwijs, gecombineerd met werkzaamheden in het veld van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf: S & P. Hij geeft trainingen, voorlichting en workshops aan leerkrachten en ouders op het gebied van gedrag en psycho-educatie. nur 770 Als geen ander is Willem de Jong in staat om heel helder en duidelijk te beschrijven hoe ouders en leerkrachten hun handelen kunnen aanpassen aan de stoornis van een kind. Drs. Peter Mol, directeur REC 4.5 Foto: Jelte Oosterhuis, Usquert In het onderwijs worden leerkrachten steeds meer Over de auteur geconfronteerd met leerlingen die uitdagend of Willem de Jong is werkzaam bij REC 4.5 Noord-Holland als expertise- en productontwikkelaar. ongepast gedrag vertonen. Soms is het moeilijk vast te stellen of het gaat om een fase in de normale Hij werkt al meer dan dertig ontwikkeling van het kind, of dat er sprake is van jaar in het speciaal onderwijs, risicovol en op den duur ontwrichtend gedrag. gecombineerd met werkzaamheden in het veld van de kinder- Het is van groot belang dat leerkrachten beseffen en jeugdpsychiatrie. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf: S&P. dat gedragsproblemen niet alleen te wijten zijn aan Hij geeft training, voorlichting en de leerling. Inzicht in de verschillende oorzaken van workshops aan leerkrachten en gedragsproblemen is dan ook onontbeerlijk; vaak ouders op het gebied van gedrag kan met kennis en begrip het tij zelfs worden gekeerd. In dit boek staat Willem de Jong stil bij de en psycho-educatie. Willem de Jong schreef ook: Angst verschillende domeinen (leerling, gezin, school en en depressie. Over angsten, depressies en aanverwante proble- omgeving) en de daarbij behorende risicofactoren, waaronder erfelijkheid, temperament, hechting, matiek bij kinderen en jongeren. voorbeeldgedrag, vernedering, schaamte, verwaarlozing, ziekte, rouw en mishandeling. Leidraad in dit boek is: met kennis van zaken proactief werken. Anders gezegd: op grond van gegevens NUR 770 en niet op grond van aannames werken aan het professionaliseren van het pedagogisch en didactisch handelen. omslag Angst en depressie_def.indd 1 omslag gedrag is meer dan je ziet_def.indd :16:26 30-augustus augustus :47 Willem de Jong Het verwende KinD-SYnDrOOm verwaarloosd DOOr verwenning Willem de Jong Het verwende kind syndroom Jongens en meisjes verwaarloosd door verwenning Waarom verwennen ouders? Welke negatieve gevolgen heeft problematische verwenning? Wat zijn de gevolgen in het onderwijs? Hoe keer je het tij? Problematisch verwende kinderen krijgen te veel, te snel en te lang. Ze krijgen materiële zaken of doen ervaringen op die niet bij hun leeftijd, hun interesses en hun talenten passen. Bij problematische verwenning is er sprake van grenzeloosheid en toegeeflijkheid van de kant van de ouders, waardoor de gezonde ontwikkeling van het kind in gevaar komt. Problematische verwenning is een vorm van verwaarlozing. Kinderen die hieraan blootgesteld worden, vallen onder andere op door hun lage frustratietolerantie en hun koppige en soms oppositionele en manipulerende gedrag. Vaak raken ze in een sociaal isolement en is er sprake van schoolverzuim. De gevolgen blijven ook op volwassen leeftijd merkbaar. Willem de Jong neemt deze problematiek kritisch onder de loep en laat ook de moderne opvoedtaken van ouders en leerkrachten niet onbesproken. ISBN Paperback met flappen Ca. 192 pagina s 17,50 Verschijnt: november 2011 Willem de jong schreef ook: Willem de Jong Angst en depressie Over angsten, depressies en aanverwante problematiek bij kinderen en jongeren Veel vaker dan gedacht wordt, kampen kinderen en jongeren met angsten en/of depressieve klachten. de uitingsvormen zijn divers en meestal slecht herkenbaar zoals: vermijdend of teruggetrokken gedrag, koppigheid, lichamelijke klachten of brutaal en agressief gedrag. de klachten lijken in verschillende opzichten op elkaar, vooral wat betreft de lage zelfwaardering en het negatieve zelfbeeld dat kinderen hebben. Vroegtijdige onderkenning en behandeling zorgen ervoor dat de klachten op latere leeftijd fors afnemen. in dit boek staan kijk- en handelwijzers voor ouders en leerkrachten betreffende angst, depressie en aanverwante problematiek, bedoeld om signalen bijtijds op te pikken en vervolgens juist en tijdig te kunnen handelen. Over de auteur Willem de Jong werkte 30 jaar in het Als geen ander is Willem de Jong in staat om heel helder duidelijk te beschrijven hoe speciaal onderwijs als leraar en manager. Momenteel is hij werkzaam voor de ouders en leerkrachten hun handelen kunnen aanpassen aan de stoornis van een kind. drs. peter Mol, directeur rec 4.5 afdeling Training & Ontwikkeling bij REC 4.5 Noord-Holland en hij is directeur van GEDRAG.NU Over de auteur Foto: Mark Broersen Willem de Jong Angst en depressie Angst en depressie Over angsten, depressies en GEDRAG aanverwante IS MEER problematiek DAN bij JE ZIET! kinderen en jongeren een leidraad voor ouders en leerkrachten Willem de Jong ISBN WILLEM DE JONG GEDRAG IS MEER DAN JE ZIET! WILLEM DE JONG GEDRAG IS MEER DAN JE ZIET! Wat iedere leerkracht moet weten over gedragsproblemen en -stoornissen ISBN

6 08-augustus augustus :35 Sandra Koot CO-teACHinG KrACHtiG GereeDSCHAp Bij De BeGeleiDinG van leraren n- cinas orleot tig Sandra Koot co-teaching Sandra Koot co-teaching Krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren Co-teaching, waarbij een collega of deskundige als evenwaardige partner met de leraar in de klas werkt, versterkt de leraar in de klas in het vinden van praktische oplossingen. Het vergroot de handelingsvaardigheid van de leraar en voorziet deze van krachtig en doeltreffend gereedschap. Het vergroot de kennis Er is sprake van co-teaching als twee of meer mensen samen de verantwoordelijkheid delen voor het geven van onderwijs aan enkele of vaardigheden en verbetert attitudes van de leraar en rust alle leerlingen in een klas of groep. De gedeelde verantwoordelijkheden hebben betrekking op planning, instructie en evaluatie van het onderwijs. daarmee de leraar aantoonbaar beter toe voor de onderwijsuitdagingen van vandaag en [ ] De belangrijkste functie van co-teaching kan morgen. dan zijn: reflectie creëren op het handelen van leraren, om op die manier te komen tot een adequaat handelen bij gedragsproblemen: meer doen van wat wel werkt! Uit: Co-teaching. Krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren NUR 840 ISBN Paperback met flappen Ca. 192 pagina s 24,50 Verschijnt: november 2011 Robert H. Horner & Deanne A. Crone OntWiKKelinG en implementatie van positive BeHAviOr SuppOrt in De SCHOOl StrAteGieËn voor effectieve OplOSSinGen Bij GeDrAGSprOBlemen Deanne A. Crone & Robert H. Horner Ontwikkeling en implementatie van Positive Behavior Support in de school Strategieën voor effectieve oplossingen bij gedragsproblemen Dit boek is bedoeld als blauwdruk voor de invoering van een succesvol, efficiënt systeem voor individuele gedragsondersteuning in een school. Het doel is het vergroten van de kennis over het identificeren van serieuze gedragsproblemen en het implementeren van effectieve oplossingen daarvoor. In het eerste deel komen de context en uitdagingen van het hedendaagse onderwijs aan bod. Deel twee is praktisch van aard. Er wordt gewerkt met Gedragsfunctieanalyses (GFA s) en op basis hiervan worden handelingsplannen opgesteld. In deel drie is er aandacht voor de samenstelling en verantwoordelijkheden van de gedragsteams. ISBN ,95 Verschijnt: najaar

7 Robin Brewer & Tracy Mueller HulpWAAier AutiSme in De KlAS tips en StrAteGieËn Bij De HAnD Omvang: 128 pagina s Uitvoering: waaier 14,95 Verschijnt: september 2011 De Hulpwaaier Autisme in de klas is een handig middel voor leerkrachten en andere professionals die werken met kinderen met een autisme spectrumstoornis. Op een overzichtelijke manier, gerangschikt op kleur, staan tips en strategieën in de verschillende secties, waaronder leeromgeving, wijzigingen in dagelijkse routine, communicatie en gedrag. De waaier is geschikt voor zowel PO als VO. HulpWAAier pbs GOeD GeDrAG Kun je leren! tips en StrAteGieËn Bij De HAnD Omvang: 128 pagina s Uitvoering: waaier 14,95 Verschijnt: oktober 2011 De Hulpwaaier PBS Goed gedrag kun je leren! is een handig middel voor leerkrachten en andere professionals die werken met Positive Behavior Support. De praktisch toepasbare tips en strategieën zijn overzichtelijk gerangschikt voor elke leerlinggroep, verdeeld over de drie lagen van de bekende pbs-piramide. We onderscheiden daarbij: - Preventieve interventies - (Gedrags)interventies voor groepen - Individuele interventies 7

8 Raoul van Dort letsel verhalen letselschade? en DAn nieuw! MR. RAOUL VAN DORT Letsel Verhalen MR. RAOUL VAN DORT Letsel Verhalen LETSELSCHADE... EN DAN? Van slachtoffer tot specialist. Dat is de kortst mogelijke samenvatting van de ervaring die Raoul van Dort met letselschade heeft. De ontgroening op de KMA was zo hardhandig, dat hij er een blijvende handicap aan overhield. Zijn militaire carrière werd in de kiem gesmoord, hij ging rechten studeren, diende zijn eigen claim in bij Defensie en ontwikkelde zich de afgelopen twintig jaar tot gezaghebbend specialist op het gebied van letselschade in Nederland. Zijn persoonlijke betrokkenheid maakt hem een empathische belangenbehartiger voor zijn cliënten. Door zijn ruime ervaring en eigenzinnige aanpak weet hij ogenschijnlijk kansloze zaken vaak tot een goed einde te brengen. Zijn uitgangspunt is dat niet de financiële compensatie doorslaggevend moet zijn, maar de mogelijkheid voor de cliënt om zich weer op de toekomst te richten. In Letsel Verhalen beschrijft Raoul van Dort de diverse aspecten van de letselschadepraktijk waarmee het slachtoffer te ma :47 ken krijgt. Het boek is in begrijpelijke taal geschreven en bevat veel verhalen en ervaringen uit de praktijk. Van Dort is kritisch ten opzichte van zijn eigen beroepsgroep en de verzekeraars. Ook introduceert hij een vernieuwende honorariumvorm: personal Cure and pay, dat het slachtoffer de voordelen biedt van zowel het uurtarief als van no cure no pay. Letsel Verhalen is niet alleen een zeer informatief boek voor eenieder die met letselschade in welke vorm dan ook te maken krijgt, het is ook een persoonlijke terugblik op de twintig jaren dat Van Dort in die praktijk werkzaam is. Paperback 248 pagina s ISBN ,50 Reeds leverbaar 8

9 Chantal Meijerink Beer Op De WeG ILLUSTRATIES VERNA ROOD 80 Chantal Meijerink-Jacobs Beer op de weg Chantal Meijerink-Jacobs Beer op de weg Met illustraties van Verna Rood In dit prachtige, humoristische prentenboek vertrekt Beer op een dag naar de rand van het bos en gaat op de weg zitten. Voor de andere dieren, die een beetje bezorgd om hem zijn, is het een raadsel wat hij daar precies doet. Zelf weet hij het ook niet zo goed, maar het lukt hem maar niet om zijn ogen op iets anders te richten dan op de horizon, bang voor wat komen gaat. Beer leert in het verhaal om vertrouwen in zichzelf te krijgen en zijn angst te overwinnen. Ieder kind is wel eens bang of vindt het moeilijk om in zichzelf te geloven in verschillende situaties. Met dit boek worden de thema s angst en zelfvertrouwen op een laagdrempelige, luchtige manier bespreekbaar. Lesideeën bij deze titel worden na verschijning gratis aangeboden op Over de auteur Chantal Meijerink-Jacobs heeft veertien jaar in het regulier basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gewerkt. Momenteel is zij kindercoach en kinder- en jeugdtherapeut 21-juli juli :33 48 pagina s Uitvoering: prentenboek in kleur ISBN ,95 Verschijnt: oktober

10 De COOle KiKKer Spellen en BOeKen ter OnDerSteuninG van De SOCiAle vaardigheden van KinDeren in De put - uit De put Het Coole Kikker Faalangstreductiespel voor kinderen Dit spel is voor kinderen met faalangst. Zij leren hun bange gedachtes te veranderen in realistische gedachtes, die hen zullen helpen in moeilijke situaties. Als ze het vaak spelen, bevordert het een reële en positieve inschatting van hun functioneren. Bordspel in doos 2-6 spelers 6-88 jaar 63,00 SprinG KiKKer SprinG-Spel Wanneer voel je je boos? Wanneer bang? Of verdrietig? Of blij? In dit spel worden de kinderen gestimuleerd te ontdekken welke gevoelens ze kunnen hebben in een bepaalde situatie. Ook leren zij na te denken over het waarom van die gevoelens en te bedenken wat zij zouden kunnen doen om zich beter te voelen. Bordspel in doos 1-30 spelers 4-88 jaar 47,00 KiKKer Be COOl-Spel Kikker Be Cool is een spannend bordspel waar je wijzer van wordt. Al spelend leer je sociale vaardigheden, goede manieren, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten en plagen. Geef antwoord op de vragen van de kaartjes om fiches te verdienen. Laat je hersens kraken en bedenk wat een coole kikker zou antwoorden. Een coole kikker kan goed met andere kinderen omgaan maar komt ook voor zichzelf op, heeft goede manieren en laat zich niet op de kast jagen door plagen of pesten. Bordspel in doos 2-6 spelers Vanaf 8 jaar 95,00 Ga voor een uitgebreide beschrijving van deze spellen en meer Coole Kikker-producten naar 10

11 Kidsskills_Workbook-ned 195x270.indd :07:07 Mission Possible werkboek_def.indd 1 27-januari januari :00 KiDS SKillS & mission possible OplOSSinGSGeriCHt AAn De SlAG! Ben FurmAn: De methode KiDS SKillS Een boek dat gonst van de ideeën, verhalen en suggesties. Bereid je voor op verfrissende en grappige manieren waarop kinderen en volwassenen elkaar kunnen vinden om problemen om te zetten in vaardigheden! ISBN pagina s 17,50 Ben FurmAn: mijn KiDS SKillS vaardighedenboek Met dit Kids Skills-werkboek wordt het leren van vaardigheden leuk. Het kind beslist zelf over veel details van het proces en wordt gesteund door belangrijke personen in zijn of haar leven. Aan het eind, als drie nieuwe vaardigheden zijn geleerd, is het kind Kids Skills-specialist en kan het een officieel certificaat aanvragen. Full colour 60 pagina s 10,00 MIJN K id s S k ill s VAARDIGHEDENBOEK Ben Furman Ik kan het met een beetje hulp! Ben FurmAn & CArOline BeumerpeeterS: WerKBOeK mission possible Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jongeren in de leeftijd van circa 12 tot 18 jaar. Met dit werkboek kun je zelf, samen met een MP-coach, de elf stappen van Mission Possible stuk voor stuk uitwerken. Dat kan in de volgorde en het tempo dat bij jouw gekozen doel past. Met ringband 40 pagina s 10,00 Ben Furman & Caroline Beumer-Peeters Ga naar voor een compleet overzicht van het Kids Skills- en mission possible-assortiment! 11

12 Het complete overzicht van uitgeverij Pica 12 ADHD ADHD?! Wat nu? - 15,00 Alle honden hebben ADHD - 14,95 Ik en mijn ADHD - 17,50 Pluspunten-poster ADHD - 3,00 Weet jij wat ADHD is? - 15,00 Autisme Alle katten hebben Asperger - 14,95 Altijd weer wat! - 15,00 Asperger in Beeld - 18,95 Asperger in Beeld, leerlingboeken (pakket 15 stuks) - 25,00 Autisme en seksualiteit - 17,50 Autisme en spel - 16,50 Autisme in de praktijk - 17,50 Autisme Voordeelpakket - 70,00 Autismewegwijzer - 17,50 De derde boom - 15,00 Explosief gedrag bij autisme - 15,95 Het Aspergersyndroom - 17,50 Het Aspergersyndroom en pesten - 12,50 Het Grote Sociale Verhalenboek - 34,95 Hulpwaaier Autisme in de klas - 14,95 Ik wil niet meer onzichtbaar zijn - 17,50 Meisjes en vrouwen met Asperger - 17,50 Mijn Plakboek - 45,00 Poster Autisme Sterke kanten - 3,00 Poster Autisme Sterke kanten leerkracht - 3,00 Poster Autisme Sterke kanten werkgever - 3,00 Poster Autisme Sterke kanten werknemer - 3,00 Spelenderwijs leren communiceren - 15,00 Tien dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme - 15,00 Verborgen regels - 17,95 Verborgen regels 2012 Dagkalender - 14,95 Voorlichtingspakket Asperger in Beeld - 79,95 Weet jij wat autisme is? - 15,00 Kids Skills Bam de Kids Tovenaar - 30,00 De methode Kids Skills - 17,50 Ik kan het!-poster - 5,00 Kids Skills in actie! - 17,50 Megaposter Kids Skills - 12,50 Megaposter Mission Possible - 12,50 Mijn Kids Skills Vaardighedenboek - 10,00 Mission Possible - 17,50 Mission Possible-poster - 5,00 Oplossingsgericht aan de slag met kinderen en jongeren - 17,95 Oplossingsverhalen (1, 2 en 3), setprijs - 3,00 Parents Skills - 145,00 Reteaming - 18,50 Werkboek Mission Possible - 10,00 Coole Kikker Coole Kikkerkwartet - 15,00 Coole Kikkerstickerset - 14,00 Het Coole Kikkerboek + kwartet - 25,00 In de put - Uit de put - 63,00 Kikker Be Cool - 95,00 Kinderen en sociale vaardigheden + Coole Kikkerkwartet - 25,00 Spring Kikker Spring - 47,00 Gedrag Complimententeller - 7,95 De Eerste Stap-kit - 150,00 De Eerste Stap-navulkit - 40,00 Gedrag is meer dan je ziet! - 17,50 Hulpwaaier PBS - 14,95 Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst - 19,50 Ontwikkeling en implementatie van Positive Behavior Support in de school - 34,95 PBS - Goed gedrag kun je leren! - 45,00 Waar komt dat gedrag vandaan? - 19,50 Overig Angst en depressie - 17,50 Angst werkt niet - 19,50 Beer op de weg - 14,95 Buut - 15,00 Co-teaching - 24,50 DCD-hulpgids - 15,00 De Beroepsstandaard voor de intern begeleider - 12,50 De motoriek van kinderen met dyspraxie, autisme, ADHD en leerstoornissen - 17,50 Het verwende kind-syndroom - 17,50 Hoe groen is jouw hart? - 15,00 Kraamtranen - 17,50 Letsel Verhalen - 19,50 Moeilijke eters - 18,50 Ongewild lastig - 9,95 Ongewild lastig in de puberteit en adolescentie - 15,00 Set 4 boeken in Weet jij?-reeks - 50,00 Storm in mijn hoofd - 7,50 Teamprofessionalisering nu! - 16,95 Uit de greep van OCD - 19,50 Weet jij hoe jouw lichaam werkt? - 15,00 Weet jij wat het is om anders te zijn? - 15,00 Werkboekje AD(H)D & Anders zijn (pakket 15 stuks) - 22,50 Zorg voor kleuters - 19,50

13 BeStelFOrmulier Aantal Titel Prijs per exemplaar ( ) Aantal Titel Vul hier uw overige bestellingen in Verborgen regels (dagkalender) 14,95 Verborgen regels (boek) 17,95 Teamprofessionalisering nu! 16,95 Het verwende kind-syndroom 17,50 Gedrag is meer dan je ziet! 17,50 Angst en depressie 17,50 Co-teaching 24,50 Ontwikkeling en implementatie van Positive Behavior Support in de school 34,95 Hulpwaaier Autisme in de klas 14,95 Hulpwaaier PBS 14,95 Letsel Verhalen 19,50 Beer op de weg 14,95 In de put - Uit de put 63,00 Spring Kikker Spring-spel 47,00 Kikker Be Cool-spel 95,00 De methode Kids Skills 17,50 Mijn Kids Skills Vaardighedenboek 10,00 Werkboek Mission Possible 10,00 Oplossingsgericht aan het werk 17,95 Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst 19,50 Zorg voor kleuters 19,50 Explosief gedrag bij autisme 15,95 ADHD Pluspuntenposter 3,00 Asperger in Beeld 18,95 Het Grote Sociale Verhalenboek 34,95!

14 AntWOOrDKAArt Geachte heer/mevrouw, Hierbij stuur ik u mijn bestelling (zie ommezijde). Mijn gegevens zijn: Organisatie/school:... naam en voorletters:... m v Adres:... postcode/plaats:... telefoon: Ja, hou mij op de hoogte van nieuwe uitgaven! NJ11 Postzegel niet nodig uitgeverij Antwoordnummer vb Huizen 1270VB563

15 NUR 847 ISBN Leer kinderen omgaan met verandering_def.indd 1 16-maart maart :56 30-november november :15 17-maart maart :46 nur 770 Goeiemorgen, dames en heren. Er is zeker een kroket in haar keel blijven steken! Ho, ho! Mijn naam is... O, meneer! Ik moest doorgeven dat Josine ziek is. de Ridder, en ik ben... Ja! Ja, die vetklep! door de lucht. 6 AU! Stoppen! Sanne. Is het een ronde, met gouden krulletjes aan de randen? Wat is er aan de hand? Hé! Er staat politie Kom, we gaan beneden, bij de ingang! kijken! 16 Politie? Wie moeten ze hebben? de auto... Oef! Effe te fanatiek gesport... en boem, daar lag ik! Zes weken gips! O jee, Madelon, wat heb jíj nou gedaan? Geef om te beginnen die zware tas maar aan mij! Nou, ik zal je wel een beetje helpen, hoor! En je moet de sleutel van de lift krijgen! Ja, inderdaad, traplopen gaat nu nogal lastig... Sukkel! Het idee! Marc is toch zeker geen hond? Marc, als jij de bal toegespeeld krijgt, pass jij m naar Kim. Alléén naar Kim! Hou ook voor jou duidelijk? Vrij lopen, jongens! Let op die bal! O nee, uitgerekend nu! 35 Patricia Bouwhuis-Ooyevaar is getrouwd en heeft twee bijzondere zonen, van wie één de diagnose Asperger heeft. Inge Verstraete (r) is Steunpuntfunctionaris Autisme (NH) en werkzaam voor het REC 4.5. Nee, Kim. Daar heb je gelijk in. Maar Jeremy brengt me wel op een idee! 24 Daar weet ik wel wat op! Asperger... net als iedereen hier. NUR 770 ossenhaas gekregen! Asperger in beeld_def.indd 1 24-december december :48 iedereen. het wel fijn vond als u zegt. 47 EINDE BeStSellerS deren en jonsverandering? n ik kinderen n en de eerste l: hoe doe ik ulpzaam zijn. oplossingsgeet stellen van jongeren, de uders als supen uit de onjk gegeven. In 25 praktische, die een fangesprek gaat Corry Wolters OplOssingsgericht aan het werk Corry Wolters Deborah M. Plummer Met tekeningen van Alice Harper Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst OplOssings gericht Kinderen die moeite hebben met veranderingen, aan regelmatig stress of zorgen ervaren, kunnen vaak wel wat hulp gebruiken bij het omgaan met hun emoties. In dit vrolijke en creatieve activiteitenboek worden theoretische achtergronden het (waarom we werk de dingen doen die we doen) gecombineerd met met Een vrolijk en positief activiteitenboek een rijkdom aan activiteiten die het kind kunnen helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en veerkracht. en Er jongeren wordt onder andere gewerkt kinderen met verbeeldingskracht voor het maken van positieve keuzes en het aanleren van vaardigheden. Kinderen worden aangemoedigd naar zichzelf en anderen te kijken en en na te denken werkvormen over wat ze voelen en wat Gesprekken ze zouden willen bereiken. Voor de volwassen begeleider (ouder, leerkracht, therapeut) geeft dit boek belangrijke aandachtspunten bij de ondersteuning van uw kind (of leerling) en bevat het een duidelijke toelichting op de praktische werkvormen. Geschikt voor kinderen van ongeveer zeven tot elf jaar. De werkvormen kunnen vanzelfsprekend worden aangepast voor zowel jongere als oudere kinderen. Over de auteur Deborah Plummer heeft jarenlange ervaring als spraak/taaltherapeut voor zowel kinderen als volwassenen. Ze maakte voorheen in haar praktijk, en tegenwoordig bij haar werk aan de universiteit als docent Communicatie en Gezondheid, veelvuldig gebruik van Imagework, het werken met de kracht van de verbeelding. De doebladen kunnen meerdere keren worden gebruikt; als gratis download zijn ze beschikbaar via pica Deborah M. Plummer Bij oplossingsgericht werken staat respect centraal. Er is respect voor het probleem en respect voor de oplossing die het kind of de jongere zelf voor ogen heeft. In trainingen wordt soms gevraagd of je nog wel over problemen mag praten. Het is een misvatting dat het niet meer over problemen mag gaan. Een probleem is meestal het vertrekpunt waar we bij stil staan. We gaan wel op een andere wijze om met het probleem: in plaats van zoeken naar oorzaken willen we weten hoe het probleem je leven beïnvloedt en wat je allemaal al hebt geprobeerd, wat succesvol was en wat niet, hoe je leven zou zijn zonder het probleem. Een probleem heeft altijd een functie in je leven. Gedrag dat in de huidige situatie een probleem vormt kan in een eerdere fase van je leven een nuttige aanpak zijn geweest. Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst Uit: Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren Deborah M. Plummer Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst Een vrolijk en positief activiteitenboek Johan Eichhorn Zorg voor kleuters Bewust planmatig handelen binnen de kleuterklas Nu al 2e druk! ISBN pagina s 17,95 ISBN pagina s 19,50 ISBN pagina s 19,50 ge g? l approach vermijding, en reducet voor mesequenties l je je over t is de imdere veelals slapen, e stress in uders, (geie beroepssme en exn. aar hoe je rnaast lijks nd met stjes in utisme Nur Linda Woodcock en andrea Page explosief gedrag bij autisme Linda Woodcock en andrea Page explosief gedrag bij autisme Wat kun je eraan doen? ISBN pagina s 15,95 Een paar minuten later... Die krijg je terug, Jeroen! We vinden hem straks vast wel, Ze zijn van mijn moeder en hartstikke duur! Ik had ze natuurlijk nooit moeten dragen! Nou krijg ik gigantisch op mijn kop! Mega-huisarrest! Oké, even rustig nu, mijn naam is Bert Al snel vliegen de pennen Zeg... zijn jullie nu helemaal?! 6 7 3e druk! A3-formaat 3,00 Asperger & Inge Verstraete in beeld Patricia Bouwhuis Marc zit op het Beatrix College. Hij heeft het syndroom van Asperger. In dit bijzondere boek lees je in stripvorm wat Marc in zijn schoolomgeving meemaakt; met veel humor geven deze strips inzicht in het denken en handelen van een leerling met Asperger (of pdd-nos). Daarnaast zijn er op subtiele wijze instructies verwerkt die een docent of klasgenoot kan gebruiken om de communicatie met een persoon met Asperger te verbeteren en/ of verduidelijken. De prachtige stripverhalen in kleur zijn getekend door Patricia Bouwhuis-Ooyevaar, moeder van een zoon met Asperger. In de communicatie met haar zoon gebruikt Patricia ter ondersteuning beeldverhalen om sociale interacties binnen het voortgezet onderwijs aan hem te verduidelijken. Haar tekentalent en pedagogische kwaliteiten werpen niet alleen hun vruchten af bij haar zoon, maar kunnen ook de docent en klasgenoten helpen. Voor leerlingen als Marc is het van belang dat docenten en medeleerlingen inzicht hebben in de sterke en lastige kanten van zijn autisme. In dit toegankelijke stripboek komen situaties uit de schoolpraktijk aan de orde: waar loopt Marc tegenaan, wat merkt zijn omgeving aan hem en hoe kunnen ze rekening met hem houden? Begrip en acceptatie zijn belangrijk en maken de wereld voor deze jongeren een stuk leefbaarder. Ja!! Dat is hem! Je hebt hem gevonden! Je bent super, Marc!...met een wit parelding er bovenop? Hij lag op de trap. Alsjeblieft. Nou, dat is dan ook weer opgelost. Als de bel dan eindelijk gaat, stromen Dan kunnen we nu weer doorgaan. de klassen leeg en de gangen vol. MET EN ZONDER KRUKKEN Op een morgen, als het Beatrix College volloopt... Ja, absurd niet? Gelukkig kan m n moeder me elke dag brengen met haar dus goed in de gaten. Kim, is dat Maar eenmaal op de gang blijkt Asperger in Beeld toont op een prachtige manier hoe gewone leerlingen en een autistische leerling bij elkaar in de klas kunnen blijven. Maar meneer, Marc kan er niets aan doen. Hij vat woorden heel letterlijk op. Dat komt door zijn Patricia Bouwhuis & Inge Verstraete Asperger in beeld Ja, eigenlijk heeft hij gelijk: hij deed precies wat u had gezegd. Ach, kom! t Is gewoon een kwajongen! Maar Marc is nou net anders dan Hij wist best wat ik bedoelde, Dan had u gisteren bij de slager ten minste precies 100 gram Trouwens, ik dacht dat u iemand precies doet wat Asperger & Inge Verstraete in beeld Patricia Bouwhuis Leerlingen met Asperger of pdd-nos in het voortgezet onderwijs ISBN pagina s 18,95

16 nur nur Adobe pdf Tony Attwood 11-mei mei :16 nieuw! Op deze nieuwe website vindt u informatie, tips en leuke filmpjes over hoe je kinderen en jongeren kunt helpen inzicht te krijgen in sociale situaties. En u vindt er een gratis boek: Effectief communiceren met Sociale Strips is geschreven door Carol Gray en gaat over het Sociale Stripverhaal; een communicatiemiddel dat is ontwikkeld om gesprekken te illustreren en vereenvoudigen aan de hand van eenvoudige tekeningen. De ervaring met Sociale Stripverhalen toont dat ze een effectief gereedschap kunnen zijn voor ouders, hulpverleners, begeleiders en leerkrachten die met kinderen en jongeren met autisme werken. Op de site kunt u dit boek kosteloos downloaden! Carol Gray Effectief communiceren Pica Carol Gray Al verschenen met GrAtiS CD-rOm! Het GrOte SOCiAle verhalenboek voor AlleDAAGSe SOCiAle vaardigheden n recte hun cties lijke van get het fieke e en dvergen. nnen gere catie Carol Gray Het Grote Sociale Verhalen Boek Carol Gray Het Grote Sociale Verhalen Boek Met een voorwoord door Tony Attwood Voor alledaagse sociale Vaardigheden Carol Gray Het Grote Sociale Verhalen Boek Meer dan 150 voorbeeldverhalen Met gratis cd! Copyright 2011: Uitgeverij Pica Microsoft Word Carol Gray ontwikkelde Sociale Verhalen (Social Stories) om kinderen en jongeren met autisme sociale situaties beter te laten begrijpen. Carol weet door haar uitgebreide werkervaring met kinderen, ouders en leerkrach- In deze veelgeprezen methode worden gebeurtenissen en ten wat de probleemgebieden zijn, de hete hangijzers, zoals omgaan met verandering, fouten maken, specifieke situaties (zoals mogelijke reacties binnen een bepaalde situatie op een duidelijke naar een verjaardagsfeestje gaan of reizen) en het reguleren en uitdrukken van emoties. Carol kiest haar woorden zeer zorgvuldig. Deze nieuwe publicatie getuigt van manier inzicht, wijsheid en talent. Sommige (in delen een Sociaal Verhaal) uitgelegd. zullen me altijd bijblijven, met name de uitspraak: Volwassenen zijn kinderen die steeds ouder zijn geworden en het Sociale Verhaal bij Sommige cadeaus zijn teleurstellend. Ik weet zeker dat zowel kinderen met een autisme spectrumstoornis als neurotypische volwassenen de duidelijke uitleg en de wijze adviezen in Het Grote Verhalenboek zullen waarderen. Sociale Verhalen werken echt! Veel kennis, wijsheid en talent vormen de basis voor deze nieuwe editie. Het is Carol weer gelukt! tony Attwood 288 pagina s ISBN ,95 Sociale Verhalen CD.indd 1 02-mei mei :31

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

A.1. Algemeen Bijv.: luisteren, grenzen stellen, opvoeden, risicogewoonten, etc.

A.1. Algemeen Bijv.: luisteren, grenzen stellen, opvoeden, risicogewoonten, etc. A.1. Algemeen Bijv.: luisteren, grenzen stellen, opvoeden, risicogewoonten, etc. A.1.1. En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden A.1.2. Het 10-minutengesprek met leraren A.1.3. Als kinderen niet

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Spoorboekje. Als je het mij vraagt. Onderwijs Vanuit autisme bekeken

Spoorboekje. Als je het mij vraagt. Onderwijs Vanuit autisme bekeken Spoorboekje Als je het mij vraagt Onderwijs Vanuit autisme bekeken 1 Start Wat vinden kinderen en jongeren met autisme eigenlijk van het onderwijs? Vanuit autisme bekeken vroeg hen wat zij willen vertellen

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Mijn kind heeft een LVB

Mijn kind heeft een LVB Mijn kind heeft een LVB Wat betekent een licht verstandelijke beperking nu precies? Informatie voor ouders van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 6 tot 23 jaar

Nadere informatie

Wat heeft dit kind nodig?

Wat heeft dit kind nodig? ADHD PDD-NOS Leerstoornis Gedragsstoornis Team Wat heeft dit kind nodig? Lynn leest in haar leesboek. Tegelijkertijd tikt ze constant met haar pen op haar tafel. Dat doet ze wel vaker. De kinderen van

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

ADHD. en kinderen (6-12 jaar)

ADHD. en kinderen (6-12 jaar) ADHD en kinderen (6-12 jaar) ADHD, DAAR BEN JE NIET BLIJ MEE Als je bij het buitenspelen een blauwe plek oploopt, dan zit je daar niet mee. Meestal is-ie na een paar dagen weer weg. Bij ADHD is dat anders,

Nadere informatie

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Je kind in balans Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Op weg naar emotionele stabiliteit UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER Van Caroline Penninga-de Lange verschenen eerder bij Uitgeverij Boekencentrum:

Nadere informatie

Elke dag. een emmertje vol. pica. Voorproefje! Van positieve aandacht word je gelukkig! Monique Baard

Elke dag. een emmertje vol. pica. Voorproefje! Van positieve aandacht word je gelukkig! Monique Baard Elke dag Monique Baard een emmertje vol Van positieve aandacht word je gelukkig! Voorproefje! pica Inleiding voor ouders, verzorgers, begeleiders en leerkrachten Het verhaal van het emmertje bestaat al

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

project: Omgaan met gedragsproblemen en stoornissen in de jeugdzorg

project: Omgaan met gedragsproblemen en stoornissen in de jeugdzorg project: Omgaan met gedragsproblemen en stoornissen in de jeugdzorg Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet:

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Autisme (Ass) in de klas Autisme begrijpen en begeleiden

Autisme (Ass) in de klas Autisme begrijpen en begeleiden Autisme (Ass) in de klas Autisme begrijpen en begeleiden We gebruiken de termen leerling en docent maar we verwijzen hiermee naar leerlingen/studenten en leerkrachten/docenten van PO/VO/MBO/speciaal onderwijs

Nadere informatie

Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1

Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: Wat kun je zelf doen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog Juni 2012 eerste

Nadere informatie

Gesprekskaarten pedagogisch handelen

Gesprekskaarten pedagogisch handelen Gesprekskaarten pedagogisch handelen Samenwerkingsproject Samen Opleiden tussen Peel en Maas en Dommel en Aa Themagroep Pedagogisch Handelen kaarten.indd 1 28-01-17 19:17 kaarten.indd 2 28-01-17 19:17

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

Mindfulness bij volwassenen

Mindfulness bij volwassenen Ondanks de toegenomen kennis over autisme bij volwassenen, is er helaas nog weinig bekend over een passende behandeling. In Mindfulness bij volwassenen met autisme bespreekt Annelies Spek een nieuwe overbelast

Nadere informatie

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16 Inhoud Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7 Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11 Activiteit 03: Acting out 16 Activiteit 04: Schuld 22 Activiteit 05: Angst 26 Activiteit 06: Verdriet

Nadere informatie

ADHD en lessen sociale competentie

ADHD en lessen sociale competentie ADHD en lessen sociale competentie Geeft u lessen sociale competentie én heeft u een of meer kinderen met ADHD in de klas, dan kunt u hier lezen waar deze leerlingen tegen aan kunnen lopen en hoe u hier

Nadere informatie

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden Inhoudsopgave Pagina Bron 1 Design Marcel Wanders. 2 Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bron 3 Recensie over Boijmans van Beunigen 3 Bron 4 Flip in de klas. 4 Bron

Nadere informatie

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden LIEVERWIJS kindercoaching & training kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling Een rups kan altijd nog een vlinder worden Kindercoaching Van Rups naar Vlinder Voor kinderen in de

Nadere informatie

Autisme Spectrum Stoornissen

Autisme Spectrum Stoornissen www.incontexto.nl to nl Autisme Spectrum Stoornissen Drs. Nathalie van Kordelaar Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan Opbouw voorlichting Algemene kennis van autisme. Handelen in werksituaties. Alle

Nadere informatie

Systemisch werken voor onderwijsprofessionals

Systemisch werken voor onderwijsprofessionals Systemisch werken voor onderwijsprofessionals Ze tje n o d ig? Nie u we in zich ten in je zelf? Waard e to evo e ge n aan gro ep sp ro ce ssen? Sy ste m isch werke n vo or o n d e rwijsp ro fe ssio n als

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

houd altijd de specifieke leerling met zijn individuele hulpvraag in het achterhoofd

houd altijd de specifieke leerling met zijn individuele hulpvraag in het achterhoofd Sleutelwoord is structuur De school is een uitgelezen plaats om de leerling met het Syndroom van Asperger te leren omgaan met leeftijdgenoten. Goede begeleiding is dan van belang. Docent kunnen veel voor

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

Het Dansende dierenbos

Het Dansende dierenbos Het Dansende dierenbos Kinder-yoga op muziek Jasper Merle & Hester van Toorenburg SPECTRUM over yoga, kinderen & dit boek In Het dansende dierenbos komen dieren, muziek en yoga samen. Er kan worden gedanst,

Nadere informatie

Geen gewone puber. Borderline en andere persoonlijkheidsproblemen tijdig herkennen. Noor Tromp

Geen gewone puber. Borderline en andere persoonlijkheidsproblemen tijdig herkennen. Noor Tromp Geen gewone puber Borderline en andere persoonlijkheidsproblemen tijdig herkennen Noor Tromp Uitgegeven door: Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam Zetwerk: CeevanWee, Amsterdam Omslag: Studio Jan de Boer,

Nadere informatie

Als wij dit soort vragen stellen dan gaan wij uit van de talenten en mogelijkheden van cliënten.

Als wij dit soort vragen stellen dan gaan wij uit van de talenten en mogelijkheden van cliënten. Hand-out Workshop oplossingsgericht gesprekvoeren. Wat is oplossingsgericht werken? Volgens Mahlberg&Sjöblom (2011) wordt er over het algemeen uit gegaan van een probleem gerichte benadering. Een probleem

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

. In een notendop. Over de auteur

. In een notendop. Over de auteur Boek : DCD-hulpgids voor leerkrachten. Achtergrond en adviezen bij de motorische coördinatiestoornis. Auteur : Eelke van Haeften 2009, Pica ISBN: 9789077671276 Bespreker : Sofie Bruyneel Datum : april

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN

ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN Inhoud: - Zorgeloos op uitje -Wat is autisme? - Wat houd een uitje precies in? - 15 TIPS om uw uitje tot een succes te maken Marinka

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Het Brugse Model de flow chart

Het Brugse Model de flow chart Het Brugse Model de flow chart De flowchart is een nuttig instrument dat in de eerste plaats ontwikkeld werd om te gebruiken in een therapeutische situatie. Uiteraard kan je dit ook gebruiken tijdens een

Nadere informatie

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift 98 De helppagina van een tijdschrift Bijlage 1 Thema 1 Ik ben een meisje van 10 jaar en zit in groep 6. Wij zijn in nieuwe groepjes gezet en nu zit ik tegenover een meisje waar ik me heel erg aan erger.

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis Les 10: Hoe zeg ik nee Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten het verschil tussen prettige en onprettige situaties en kunnen deze herkennen. Kinderen weten dat ze onprettige aanrakingen mogen weigeren.

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

. In een notendop. . Over de auteur

. In een notendop. . Over de auteur Boek : De Dag dat ik hoorde dat Auteur : Henriëtte Hubers-Kromhof, 2008, Pica ISBN: 9789077671184 Bespreker : Vanherpe Katrien Datum : Juni 2010. In een notendop In dit boek komen acht Nederlandse en Vlaamse

Nadere informatie

KIDmail 25. www.kidpartners.nl. Januari 2013

KIDmail 25. www.kidpartners.nl. Januari 2013 www.kidpartners.nl KIDmail 25 Januari 2013 Allereerst willen wij jou een stralend 2013 wensen met de onderstaande doodle. Je kunt zelf invullen waar jouw ster het komend jaar gaat stralen. We hebben het

Nadere informatie

maakt meedoen mogelijk Workshop Wennen aan de brugklas 2014

maakt meedoen mogelijk Workshop Wennen aan de brugklas 2014 maakt meedoen mogelijk Workshop Wennen aan de brugklas 2014 Voorstellen Elly van Vliet Consulent MEE ZK Cursusleider Coördinator autisme netwerken convenant autisme Kennemerland en Amstelland en Meerlanden

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Dit is de inleiding van de psycho-educatie modules. Aan de hand van deze modules geven we meer informatie over hoe autismespectrumstoornissen (ASS) zich uiten

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U?

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? Nadine Köhle, MSc. Contactdag Stichting Olijf 3 oktober 2015 Garderen EVEN VOORSTELLEN ACHTERGROND KANKER HEB JE NIET ALLEEN! 4 ACHTERGROND IMPACT VAN DE

Nadere informatie

Gilles de la Tourette. soms Kut meestal Pret

Gilles de la Tourette. soms Kut meestal Pret Gilles de la Tourette soms Kut meestal Pret Gilles de la Tourette soms Kut meestal Pret Arinka Linders Gilles de la Tourette, soms Kut meestal Pret Copyright 2016 Arinka Linders Auteur: Arinka Linders

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Doelstellingen van PAD

Doelstellingen van PAD Beste ouders, We kozen er samen voor om voor onze school een aantal afspraken te maken rond weerbaarheid. Aan de hand van 5 pictogrammen willen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen

Nadere informatie

Vragenkaartjes voor kinderen van 4 t/m 6 jaar

Vragenkaartjes voor kinderen van 4 t/m 6 jaar 4 t/m 6 jaar 4 t/m 6 jaar 4 t/m 6 jaar Hoe vraag je aan iemand om met je te spelen? Wat speel je graag op het schoolplein? Jij kan al goed helpen hè. Wie help jij graag? Wat doe je dan? van 4 t/m 6 jaar

Nadere informatie

Plezier op school! 2 vmbo. Tumult. in de tweede. Sociaal-emotionele vaardigheden. Dit werkboek is van

Plezier op school! 2 vmbo. Tumult. in de tweede. Sociaal-emotionele vaardigheden. Dit werkboek is van Sociaal-emotionele vaardigheden Plezier op school! Tumult in de tweede 2 vmbo Dit werkboek is van INHOUDSOPGAVE Tumult in de tweede Sociaal-emotionele vaardigheden Kennismaken Les 1 Hoe leer je elkaar

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders)

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Cursus op 13 en 27 maart en 10 april en 8 mei 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor

Nadere informatie

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Kinderen 5-12 jaar KOPP/KVO Doe-praatgroep (8-12 jaar). Een vader of moeder met problemen Als je vader of moeder een psychisch of verslavingsprobleem heeft

Nadere informatie

Wijzer Onderwijs. www.cedgroep.nl/webwinkel. Ondersteuning en praktische tips. Voor wie?

Wijzer Onderwijs. www.cedgroep.nl/webwinkel. Ondersteuning en praktische tips. Voor wie? Wijzer Onderwijs Leerlingen met autisme, ADHD, ODD/CD, angst, depressie of hechtingsproblemen: wie in het onderwijs werkt, krijgt er mee te maken. In de praktijk is het lastig om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

Titel van deze les: Tristan Logeer à la Flip de Beer

Titel van deze les: Tristan Logeer à la Flip de Beer Titel van deze les: Tristan Logeer à la Flip de Beer Uitdaging: alle Denkwolk onderwerp: alle Vakgebied(en): pshycho educatie en SEO Doelgroep (OB/MB/BB): OB/MB Maker: Katy Lips, Janieke van den Brink

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen MEE & de Wering Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen 1 Weerbaarheid & sociale vaardigheden Voor kinderen van 9 12 jaar (basisschool) Het hoofddoel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

Gedragswaaier. Een passende aanpak voor ieder kind. Stephanie de Kroon Margreet Smit Ronald Wiedemeyer

Gedragswaaier. Een passende aanpak voor ieder kind. Stephanie de Kroon Margreet Smit Ronald Wiedemeyer Gedragswaaier Een passende aanpak voor ieder kind Stephanie de Kroon Margreet Smit Ronald Wiedemeyer 2. Introductie van de Gedragswaaier De Gedragswaaier biedt leerkrachten in het primair onderwijs handvatten

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

GIDS VOOR OUDERS. Zippy s Vrienden. Sociaal-emotioneel leren

GIDS VOOR OUDERS. Zippy s Vrienden. Sociaal-emotioneel leren GIDS VOOR OUDERS Zippy s Vrienden Sociaal-emotioneel leren PARTNERSHIP FOR Good mental health for children - for life www.zippysvrienden.nl Op onze website vindt u uitgebreide informatie over het Zippy

Nadere informatie

Kinderen met slaapproblemen

Kinderen met slaapproblemen Kinderen met slaapproblemen Een werkboek voor ouders Ruttien Schregardus BOOM Inhoud Voorwoord 7 1 Inleiding 11 Hoe kan dit werkboek gebruikt worden? 12 Tellen 1 14 2 Adviezen voor de eerste week overdag

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen

FEEDBACK GEVEN. Feedback = een concrete uitspraak over het gedrag van een ander, met een specifiek doel voor ogen FEEDBACK GEVEN Feedback geven is een van de meest directe manieren om gedrag te sturen. Zeker op de korte termijn, maar zeker ook op de langere termijn is feedback heel krachtig. Maar effectief feedback

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Thema Kernelementen Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Tips voor de trainer: Werken met mensen is werken met emotie. Leer emoties als signaal te herkennen, maar niet als leidraad te

Nadere informatie

Vragenlijst Prettig Schoolgaan Praktisch hulpmiddel voor kinderen met autisme in het voortgezet onderwijs

Vragenlijst Prettig Schoolgaan Praktisch hulpmiddel voor kinderen met autisme in het voortgezet onderwijs Gebruiksaanwijzing Vragenlijst Prettig Schoolgaan Praktisch hulpmiddel voor kinderen met autisme in het voortgezet onderwijs De overstap van het (speciaal) basisonderwijs naar het (speciaal) voortgezet

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Ik ben Bas. Dagmar Stam

Ik ben Bas. Dagmar Stam Titel Ik ben Bas Dagmar Stam prentenboek + handleiding 19 ISBN: 905030656X + 9058295192 Ik ben Bas is een prentenboek voor kinderen van twee tot vier jaar. 13 grote platen laten op een veelkleurige wijze

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Omgaan met kinderen met autismespectrumstoornissen. Rob Neyens 22.10.2009

Omgaan met kinderen met autismespectrumstoornissen. Rob Neyens 22.10.2009 Omgaan met kinderen met autismespectrumstoornissen Rob Neyens 22.10.2009 Programma 1. Theorie: wat is autisme? 1.1 Buitenkant 1.2 Binnenkant 2. Praktijk: hoe omgaan met autisme? 2.1 Remediëren 2.2 Compenseren

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 3)

Luisteren: muziek (A2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

TIPS VOOR MOEILIJKE TIJDEN

TIPS VOOR MOEILIJKE TIJDEN TIPS VOOR MOEILIJKE TIJDEN Deze folder legt uit hoe ouders gedragsproblemen van hun kinderen kunnen veranderen. TIPS VOOR MOEILIJKE TIJDEN Deze folder is bedoeld om ouders te helpen gedragsproblemen van

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1. Dit boek is van

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1. Dit boek is van LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1 Dit boek is van Jaar Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v., Meppel Auteurs: José Banens, Erwin Tielemans Redactie: Robert Slagt Inhoudelijke redactie: Alje Heinkens;

Nadere informatie

LEERPROBLEMEN KIND/JONGERE

LEERPROBLEMEN KIND/JONGERE Training - Begeleiding - Coaching LEERPROBLEMEN KIND/JONGERE TIJDELIJKE ONDERSTEUNING BIJ SCHOOLVAKKEN MATRIXCOACHING BIJ LEER- EN EMOTIONELE PROBLEMEN HERKENT U DIT? Heeft uw kind moeite met een of meerdere

Nadere informatie

Uitkomst onderzoek EFFECTEN ZELFREALISATIE

Uitkomst onderzoek EFFECTEN ZELFREALISATIE Uitkomst onderzoek We geven in dit verslag een aantal samenvattende uitkomsten weer van het onderzoek onder de deelnemers die in de periode 2012-2015 hebben deelgenomen aan de zesdaagse Zelfrealisatie.

Nadere informatie