NATHALIE VAN DER BRUG LOEK MAK-PETERS EN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATHALIE VAN DER BRUG LOEK MAK-PETERS EN"

Transcriptie

1 Uitgeverij Najaar 2011 TEAMPROFESSIONALISERING NU! Stappenplan voor een kennisnetwerk in school LOEK MAK-PETERS EN NATHALIE VAN DER BRUG Willem de Jong Het verwende kind syndroom Jongens en meisjes verwaarloosd door verwenning PICA zie pagina 3» zie pagina 5» Bestellen gaat eenvoudig met de antwoordkaart achterin. Vul de kaart in en verstuur deze ongefrankeerd. Wij zorgen er dan voor dat u de boeken snel in huis hebt! Voor meer info, recensies en gratis downloads gaat u naar:

2 verborgen regels-def.indd :29:06 Brenda Myles e.a verborgen regels DAGKAlenDer voor KinDeren 2012 VERBORGEN REGELS Dagkalender voor kinderen Om in onze sociale wereld te kunnen (over)leven, heb je sociale vaardigheden nodig. De meeste kinderen en volwassenen hebben daar geen problemen mee en nemen ongeschreven regels vaak moeiteloos in acht. Maar personen met een autisme spectrumstoornis of bijvoorbeeld ADHD kunnen sociaal-cognitieve problemen hebben, waardoor de regels voor hen vaak verborgen blijven. verborgen regels Dagkalender 2012_def.indd :08 Speciaal voor hen zijn in deze dagkalender 365 van zulke regels opgenomen. In de praktijk blijkt namelijk dat het behandelen van één regel per dag al kan helpen succesvoller en gelukkiger te worden in sociale interacties. De kalender kan leerkrachten, ouders en begeleiders bovendien helpen inzien dat wat de meesten als vanzelfsprekend aannemen, voor sommigen erg lastig is om te leren. Brenda Myles, Wilt Melissa Trautman, u Ronda hier Schelvan meer over weten, Verborgen lees dan regels het eerder verschenen Praktische hulp bij het boek Verborgen leren van sociale vaardigheden regels. Omvang: 365 pagina s Formaat: A6 (met ringband) 14,95 Verschijnt: oktober 2011 Om in onze sociale wereld te kunnen (over)leven, heb je algemene sociale vaardigheden nodig. De meeste kinderen en volwassenen hebben daar geen problemen mee. Dankzij hun sociale intuïtie kunnen ze talloze situaties juist inschatten en nemen ze de vaak verborgen of ongeschreven regels moeiteloos in acht. Voor sommige mensen zijn die regels echter niet zo vanzelfsprekend. De sociaal-cognitieve problemen waarmee zij kampen komen bijvoorbeeld voort uit het feit dat ze een autisme spectrumstoornis, ADHD of het syndroom van Gilles de la Tourette hebben. Speciaal voor deze mensen (kinderen én volwassenen) is dit boek geschreven. Naast verschillende technieken om de vaardigheden aan te leren, komen in deze uitgave de voorbeelden van regels die in diverse situatie kunnen gelden aan bod, overzichtelijk ingedeeld in categorieën (op school, vriendschappen, op reis, in gezelschap enzovoort). In de praktijk blijkt dat het behandelen van één regel per dag, kinderen al kan helpen succesvoller en gelukkiger te worden in hun sociale interacties. Van harte aanbevolen [...] Een aanwinst voor ouders en professionals! Landelijke begroepsgroep voor IB ers NUR 770 Brenda Mylese.a. Verborgen regels Brenda Myles, Melissa Trautman, Ronda Schelvan Verborgen regels Praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden verborgen regels Praktische hulp bij het leren van sociale vaardigheden Een leuk boek voor iedereen die met dit onderwerp te maken heeft. Door de hoeveelheid aan voorbeelden is het goed te gebruiken bij het (aan)leren van sociale vaardigheden. nederlandse vereniging voor Autisme Een aanwinst voor ouders en professionals! lbib 3e druk! Omvang: 120 pagina s ISBN ,95 2

3 Loek Mak-Peters en Nathalie van der Brug teamprofessionalisering nu! StAppenplAn voor een KenniSnetWerK in SCHOOl TEAMPROFESSIONALISERING NU! Stappenplan voor een kennisnetwerk in school LOEK MAK-PETERS EN NATHALIE VAN DER BRUG Passend Onderwijs plaatst leerkrachten basisonderwijs voor een grote uitdaging. In de praktijk betekent het meer kinderen met een (leer)beperking in de klas. Je wilt al deze leerlingen wel passend onderwijzen, maar hoe? IB er en AB er Loek Mak-Peters geeft je in dit boek het antwoord: Teamprofessionalisering. Stap voor stap en op zeer praktische wijze legt ze uit hoe je samen met je team binnen school heel eenvoudig een kennisnetwerk opzet. Als ieder teamlid zich specialiseert in één (leer)beperking of schoolvak, kun je elkáár verder helpen. Een verfrissend en inspirerend werkboek vol praktijkverhalen. Teamprofessionalisering zal je werk nóg leuker maken. ISBN Uitvoering: paperback, geïllustreerd Omvang: ca. 112 pagina s 16,95 Verschijnt: november 2011 PICA Over de auteurs Loek Mak-Peters (1959) studeerde aan Fontys Hogeschool en werkt als intern en ambulant begeleider. Daarnaast is ze al jaren bestuurslid van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs. Vanuit die positie is ze verantwoordelijk voor het organiseren van conferenties, beurzen en de regiogroepen. Ze is getrouwd met een leraar en moeder van twee kinderen, die beiden inmiddels zelf studeren. Professionaliseren zit haar in het bloed. Nathalie van der Brug (1977) studeerde aan de Utrechtse School voor Journalistiek en werkt als freelance journalist en eindredacteur voor o.a. diverse publieksbladen, websites en goede doelen. Ze is moeder van drie kinderen, van wie twee in de basisschoolleeftijd. 3

4 tangle toys nieuw! De Tangle is een draaiend therapeutisch hulpmiddel met een nieuwe ergonomische benadering om stress te verlagen en handspieren te ontspannen. Het gaat bij de Tangle om de beweging. Er is geen goed en geen fout. Geen voorbeeld en geen verplichte vorm. Je neemt de Tangle in de hand of in twee handen en maakt eindeloos vloeiende bewegingen. Iedere Tangle is opgebouwd uit een serie ronde hoeken die aan elkaar zijn verbonden. Hierdoor kunnen draaiende bewegingen worden gemaakt. Wat is het nut van het maken van eindeloos vloeiende bewegingen? - Kinderen of volwassenen die constant friemelen, aan kleding plukken of bijvoorbeeld krabbelen kunnen met de Tangle de impuls tot een constant herhalende beweging reguleren. - Spanning kan in banen worden geleid door het draaiende houden van de Tangle. - De concentratie kan worden bevorderd. Onderzoek heeft uitgewezen dat het droedelen (het maken van kleine doelloze tekeningen) de concentratie positief beïnvloedt. De hersenen behouden een bepaalde mate van alertheid waar het totaal stil zitten de hersenen in ruststand brengt. De Tangle nodigt uit tot vergelijkbare kleine bewegingen en handelingen. - De Tangle is geschikt voor wie een zachte sensorische prikkeling prettig of rustgevend is. - Om RSI te voorkomen kan tijdens het veelvuldig gebruik van de computer tussendoor met de Tangle worden bewogen. Op onze website vind je een compleet overzicht van de verschillende tangles die uitgeverij biedt: 4

5 Willem de Jong is werkzaam voor REC 4.5 Noord-Holland als expertise- en productontwikkelaar. Hij werkt al meer dan 30 jaar in het speciaal onderwijs, gecombineerd met werkzaamheden in het veld van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf: S & P. Hij geeft trainingen, voorlichting en workshops aan leerkrachten en ouders op het gebied van gedrag en psycho-educatie. nur 770 Als geen ander is Willem de Jong in staat om heel helder en duidelijk te beschrijven hoe ouders en leerkrachten hun handelen kunnen aanpassen aan de stoornis van een kind. Drs. Peter Mol, directeur REC 4.5 Foto: Jelte Oosterhuis, Usquert In het onderwijs worden leerkrachten steeds meer Over de auteur geconfronteerd met leerlingen die uitdagend of Willem de Jong is werkzaam bij REC 4.5 Noord-Holland als expertise- en productontwikkelaar. ongepast gedrag vertonen. Soms is het moeilijk vast te stellen of het gaat om een fase in de normale Hij werkt al meer dan dertig ontwikkeling van het kind, of dat er sprake is van jaar in het speciaal onderwijs, risicovol en op den duur ontwrichtend gedrag. gecombineerd met werkzaamheden in het veld van de kinder- Het is van groot belang dat leerkrachten beseffen en jeugdpsychiatrie. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf: S&P. dat gedragsproblemen niet alleen te wijten zijn aan Hij geeft training, voorlichting en de leerling. Inzicht in de verschillende oorzaken van workshops aan leerkrachten en gedragsproblemen is dan ook onontbeerlijk; vaak ouders op het gebied van gedrag kan met kennis en begrip het tij zelfs worden gekeerd. In dit boek staat Willem de Jong stil bij de en psycho-educatie. Willem de Jong schreef ook: Angst verschillende domeinen (leerling, gezin, school en en depressie. Over angsten, depressies en aanverwante proble- omgeving) en de daarbij behorende risicofactoren, waaronder erfelijkheid, temperament, hechting, matiek bij kinderen en jongeren. voorbeeldgedrag, vernedering, schaamte, verwaarlozing, ziekte, rouw en mishandeling. Leidraad in dit boek is: met kennis van zaken proactief werken. Anders gezegd: op grond van gegevens NUR 770 en niet op grond van aannames werken aan het professionaliseren van het pedagogisch en didactisch handelen. omslag Angst en depressie_def.indd 1 omslag gedrag is meer dan je ziet_def.indd :16:26 30-augustus augustus :47 Willem de Jong Het verwende KinD-SYnDrOOm verwaarloosd DOOr verwenning Willem de Jong Het verwende kind syndroom Jongens en meisjes verwaarloosd door verwenning Waarom verwennen ouders? Welke negatieve gevolgen heeft problematische verwenning? Wat zijn de gevolgen in het onderwijs? Hoe keer je het tij? Problematisch verwende kinderen krijgen te veel, te snel en te lang. Ze krijgen materiële zaken of doen ervaringen op die niet bij hun leeftijd, hun interesses en hun talenten passen. Bij problematische verwenning is er sprake van grenzeloosheid en toegeeflijkheid van de kant van de ouders, waardoor de gezonde ontwikkeling van het kind in gevaar komt. Problematische verwenning is een vorm van verwaarlozing. Kinderen die hieraan blootgesteld worden, vallen onder andere op door hun lage frustratietolerantie en hun koppige en soms oppositionele en manipulerende gedrag. Vaak raken ze in een sociaal isolement en is er sprake van schoolverzuim. De gevolgen blijven ook op volwassen leeftijd merkbaar. Willem de Jong neemt deze problematiek kritisch onder de loep en laat ook de moderne opvoedtaken van ouders en leerkrachten niet onbesproken. ISBN Paperback met flappen Ca. 192 pagina s 17,50 Verschijnt: november 2011 Willem de jong schreef ook: Willem de Jong Angst en depressie Over angsten, depressies en aanverwante problematiek bij kinderen en jongeren Veel vaker dan gedacht wordt, kampen kinderen en jongeren met angsten en/of depressieve klachten. de uitingsvormen zijn divers en meestal slecht herkenbaar zoals: vermijdend of teruggetrokken gedrag, koppigheid, lichamelijke klachten of brutaal en agressief gedrag. de klachten lijken in verschillende opzichten op elkaar, vooral wat betreft de lage zelfwaardering en het negatieve zelfbeeld dat kinderen hebben. Vroegtijdige onderkenning en behandeling zorgen ervoor dat de klachten op latere leeftijd fors afnemen. in dit boek staan kijk- en handelwijzers voor ouders en leerkrachten betreffende angst, depressie en aanverwante problematiek, bedoeld om signalen bijtijds op te pikken en vervolgens juist en tijdig te kunnen handelen. Over de auteur Willem de Jong werkte 30 jaar in het Als geen ander is Willem de Jong in staat om heel helder duidelijk te beschrijven hoe speciaal onderwijs als leraar en manager. Momenteel is hij werkzaam voor de ouders en leerkrachten hun handelen kunnen aanpassen aan de stoornis van een kind. drs. peter Mol, directeur rec 4.5 afdeling Training & Ontwikkeling bij REC 4.5 Noord-Holland en hij is directeur van GEDRAG.NU Over de auteur Foto: Mark Broersen Willem de Jong Angst en depressie Angst en depressie Over angsten, depressies en GEDRAG aanverwante IS MEER problematiek DAN bij JE ZIET! kinderen en jongeren een leidraad voor ouders en leerkrachten Willem de Jong ISBN WILLEM DE JONG GEDRAG IS MEER DAN JE ZIET! WILLEM DE JONG GEDRAG IS MEER DAN JE ZIET! Wat iedere leerkracht moet weten over gedragsproblemen en -stoornissen ISBN

6 08-augustus augustus :35 Sandra Koot CO-teACHinG KrACHtiG GereeDSCHAp Bij De BeGeleiDinG van leraren n- cinas orleot tig Sandra Koot co-teaching Sandra Koot co-teaching Krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren Co-teaching, waarbij een collega of deskundige als evenwaardige partner met de leraar in de klas werkt, versterkt de leraar in de klas in het vinden van praktische oplossingen. Het vergroot de handelingsvaardigheid van de leraar en voorziet deze van krachtig en doeltreffend gereedschap. Het vergroot de kennis Er is sprake van co-teaching als twee of meer mensen samen de verantwoordelijkheid delen voor het geven van onderwijs aan enkele of vaardigheden en verbetert attitudes van de leraar en rust alle leerlingen in een klas of groep. De gedeelde verantwoordelijkheden hebben betrekking op planning, instructie en evaluatie van het onderwijs. daarmee de leraar aantoonbaar beter toe voor de onderwijsuitdagingen van vandaag en [ ] De belangrijkste functie van co-teaching kan morgen. dan zijn: reflectie creëren op het handelen van leraren, om op die manier te komen tot een adequaat handelen bij gedragsproblemen: meer doen van wat wel werkt! Uit: Co-teaching. Krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren NUR 840 ISBN Paperback met flappen Ca. 192 pagina s 24,50 Verschijnt: november 2011 Robert H. Horner & Deanne A. Crone OntWiKKelinG en implementatie van positive BeHAviOr SuppOrt in De SCHOOl StrAteGieËn voor effectieve OplOSSinGen Bij GeDrAGSprOBlemen Deanne A. Crone & Robert H. Horner Ontwikkeling en implementatie van Positive Behavior Support in de school Strategieën voor effectieve oplossingen bij gedragsproblemen Dit boek is bedoeld als blauwdruk voor de invoering van een succesvol, efficiënt systeem voor individuele gedragsondersteuning in een school. Het doel is het vergroten van de kennis over het identificeren van serieuze gedragsproblemen en het implementeren van effectieve oplossingen daarvoor. In het eerste deel komen de context en uitdagingen van het hedendaagse onderwijs aan bod. Deel twee is praktisch van aard. Er wordt gewerkt met Gedragsfunctieanalyses (GFA s) en op basis hiervan worden handelingsplannen opgesteld. In deel drie is er aandacht voor de samenstelling en verantwoordelijkheden van de gedragsteams. ISBN ,95 Verschijnt: najaar

7 Robin Brewer & Tracy Mueller HulpWAAier AutiSme in De KlAS tips en StrAteGieËn Bij De HAnD Omvang: 128 pagina s Uitvoering: waaier 14,95 Verschijnt: september 2011 De Hulpwaaier Autisme in de klas is een handig middel voor leerkrachten en andere professionals die werken met kinderen met een autisme spectrumstoornis. Op een overzichtelijke manier, gerangschikt op kleur, staan tips en strategieën in de verschillende secties, waaronder leeromgeving, wijzigingen in dagelijkse routine, communicatie en gedrag. De waaier is geschikt voor zowel PO als VO. HulpWAAier pbs GOeD GeDrAG Kun je leren! tips en StrAteGieËn Bij De HAnD Omvang: 128 pagina s Uitvoering: waaier 14,95 Verschijnt: oktober 2011 De Hulpwaaier PBS Goed gedrag kun je leren! is een handig middel voor leerkrachten en andere professionals die werken met Positive Behavior Support. De praktisch toepasbare tips en strategieën zijn overzichtelijk gerangschikt voor elke leerlinggroep, verdeeld over de drie lagen van de bekende pbs-piramide. We onderscheiden daarbij: - Preventieve interventies - (Gedrags)interventies voor groepen - Individuele interventies 7

8 Raoul van Dort letsel verhalen letselschade? en DAn nieuw! MR. RAOUL VAN DORT Letsel Verhalen MR. RAOUL VAN DORT Letsel Verhalen LETSELSCHADE... EN DAN? Van slachtoffer tot specialist. Dat is de kortst mogelijke samenvatting van de ervaring die Raoul van Dort met letselschade heeft. De ontgroening op de KMA was zo hardhandig, dat hij er een blijvende handicap aan overhield. Zijn militaire carrière werd in de kiem gesmoord, hij ging rechten studeren, diende zijn eigen claim in bij Defensie en ontwikkelde zich de afgelopen twintig jaar tot gezaghebbend specialist op het gebied van letselschade in Nederland. Zijn persoonlijke betrokkenheid maakt hem een empathische belangenbehartiger voor zijn cliënten. Door zijn ruime ervaring en eigenzinnige aanpak weet hij ogenschijnlijk kansloze zaken vaak tot een goed einde te brengen. Zijn uitgangspunt is dat niet de financiële compensatie doorslaggevend moet zijn, maar de mogelijkheid voor de cliënt om zich weer op de toekomst te richten. In Letsel Verhalen beschrijft Raoul van Dort de diverse aspecten van de letselschadepraktijk waarmee het slachtoffer te ma :47 ken krijgt. Het boek is in begrijpelijke taal geschreven en bevat veel verhalen en ervaringen uit de praktijk. Van Dort is kritisch ten opzichte van zijn eigen beroepsgroep en de verzekeraars. Ook introduceert hij een vernieuwende honorariumvorm: personal Cure and pay, dat het slachtoffer de voordelen biedt van zowel het uurtarief als van no cure no pay. Letsel Verhalen is niet alleen een zeer informatief boek voor eenieder die met letselschade in welke vorm dan ook te maken krijgt, het is ook een persoonlijke terugblik op de twintig jaren dat Van Dort in die praktijk werkzaam is. Paperback 248 pagina s ISBN ,50 Reeds leverbaar 8

9 Chantal Meijerink Beer Op De WeG ILLUSTRATIES VERNA ROOD 80 Chantal Meijerink-Jacobs Beer op de weg Chantal Meijerink-Jacobs Beer op de weg Met illustraties van Verna Rood In dit prachtige, humoristische prentenboek vertrekt Beer op een dag naar de rand van het bos en gaat op de weg zitten. Voor de andere dieren, die een beetje bezorgd om hem zijn, is het een raadsel wat hij daar precies doet. Zelf weet hij het ook niet zo goed, maar het lukt hem maar niet om zijn ogen op iets anders te richten dan op de horizon, bang voor wat komen gaat. Beer leert in het verhaal om vertrouwen in zichzelf te krijgen en zijn angst te overwinnen. Ieder kind is wel eens bang of vindt het moeilijk om in zichzelf te geloven in verschillende situaties. Met dit boek worden de thema s angst en zelfvertrouwen op een laagdrempelige, luchtige manier bespreekbaar. Lesideeën bij deze titel worden na verschijning gratis aangeboden op Over de auteur Chantal Meijerink-Jacobs heeft veertien jaar in het regulier basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gewerkt. Momenteel is zij kindercoach en kinder- en jeugdtherapeut 21-juli juli :33 48 pagina s Uitvoering: prentenboek in kleur ISBN ,95 Verschijnt: oktober

10 De COOle KiKKer Spellen en BOeKen ter OnDerSteuninG van De SOCiAle vaardigheden van KinDeren in De put - uit De put Het Coole Kikker Faalangstreductiespel voor kinderen Dit spel is voor kinderen met faalangst. Zij leren hun bange gedachtes te veranderen in realistische gedachtes, die hen zullen helpen in moeilijke situaties. Als ze het vaak spelen, bevordert het een reële en positieve inschatting van hun functioneren. Bordspel in doos 2-6 spelers 6-88 jaar 63,00 SprinG KiKKer SprinG-Spel Wanneer voel je je boos? Wanneer bang? Of verdrietig? Of blij? In dit spel worden de kinderen gestimuleerd te ontdekken welke gevoelens ze kunnen hebben in een bepaalde situatie. Ook leren zij na te denken over het waarom van die gevoelens en te bedenken wat zij zouden kunnen doen om zich beter te voelen. Bordspel in doos 1-30 spelers 4-88 jaar 47,00 KiKKer Be COOl-Spel Kikker Be Cool is een spannend bordspel waar je wijzer van wordt. Al spelend leer je sociale vaardigheden, goede manieren, opkomen voor jezelf en omgaan met pesten en plagen. Geef antwoord op de vragen van de kaartjes om fiches te verdienen. Laat je hersens kraken en bedenk wat een coole kikker zou antwoorden. Een coole kikker kan goed met andere kinderen omgaan maar komt ook voor zichzelf op, heeft goede manieren en laat zich niet op de kast jagen door plagen of pesten. Bordspel in doos 2-6 spelers Vanaf 8 jaar 95,00 Ga voor een uitgebreide beschrijving van deze spellen en meer Coole Kikker-producten naar 10

11 Kidsskills_Workbook-ned 195x270.indd :07:07 Mission Possible werkboek_def.indd 1 27-januari januari :00 KiDS SKillS & mission possible OplOSSinGSGeriCHt AAn De SlAG! Ben FurmAn: De methode KiDS SKillS Een boek dat gonst van de ideeën, verhalen en suggesties. Bereid je voor op verfrissende en grappige manieren waarop kinderen en volwassenen elkaar kunnen vinden om problemen om te zetten in vaardigheden! ISBN pagina s 17,50 Ben FurmAn: mijn KiDS SKillS vaardighedenboek Met dit Kids Skills-werkboek wordt het leren van vaardigheden leuk. Het kind beslist zelf over veel details van het proces en wordt gesteund door belangrijke personen in zijn of haar leven. Aan het eind, als drie nieuwe vaardigheden zijn geleerd, is het kind Kids Skills-specialist en kan het een officieel certificaat aanvragen. Full colour 60 pagina s 10,00 MIJN K id s S k ill s VAARDIGHEDENBOEK Ben Furman Ik kan het met een beetje hulp! Ben FurmAn & CArOline BeumerpeeterS: WerKBOeK mission possible Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jongeren in de leeftijd van circa 12 tot 18 jaar. Met dit werkboek kun je zelf, samen met een MP-coach, de elf stappen van Mission Possible stuk voor stuk uitwerken. Dat kan in de volgorde en het tempo dat bij jouw gekozen doel past. Met ringband 40 pagina s 10,00 Ben Furman & Caroline Beumer-Peeters Ga naar voor een compleet overzicht van het Kids Skills- en mission possible-assortiment! 11

12 Het complete overzicht van uitgeverij Pica 12 ADHD ADHD?! Wat nu? - 15,00 Alle honden hebben ADHD - 14,95 Ik en mijn ADHD - 17,50 Pluspunten-poster ADHD - 3,00 Weet jij wat ADHD is? - 15,00 Autisme Alle katten hebben Asperger - 14,95 Altijd weer wat! - 15,00 Asperger in Beeld - 18,95 Asperger in Beeld, leerlingboeken (pakket 15 stuks) - 25,00 Autisme en seksualiteit - 17,50 Autisme en spel - 16,50 Autisme in de praktijk - 17,50 Autisme Voordeelpakket - 70,00 Autismewegwijzer - 17,50 De derde boom - 15,00 Explosief gedrag bij autisme - 15,95 Het Aspergersyndroom - 17,50 Het Aspergersyndroom en pesten - 12,50 Het Grote Sociale Verhalenboek - 34,95 Hulpwaaier Autisme in de klas - 14,95 Ik wil niet meer onzichtbaar zijn - 17,50 Meisjes en vrouwen met Asperger - 17,50 Mijn Plakboek - 45,00 Poster Autisme Sterke kanten - 3,00 Poster Autisme Sterke kanten leerkracht - 3,00 Poster Autisme Sterke kanten werkgever - 3,00 Poster Autisme Sterke kanten werknemer - 3,00 Spelenderwijs leren communiceren - 15,00 Tien dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme - 15,00 Verborgen regels - 17,95 Verborgen regels 2012 Dagkalender - 14,95 Voorlichtingspakket Asperger in Beeld - 79,95 Weet jij wat autisme is? - 15,00 Kids Skills Bam de Kids Tovenaar - 30,00 De methode Kids Skills - 17,50 Ik kan het!-poster - 5,00 Kids Skills in actie! - 17,50 Megaposter Kids Skills - 12,50 Megaposter Mission Possible - 12,50 Mijn Kids Skills Vaardighedenboek - 10,00 Mission Possible - 17,50 Mission Possible-poster - 5,00 Oplossingsgericht aan de slag met kinderen en jongeren - 17,95 Oplossingsverhalen (1, 2 en 3), setprijs - 3,00 Parents Skills - 145,00 Reteaming - 18,50 Werkboek Mission Possible - 10,00 Coole Kikker Coole Kikkerkwartet - 15,00 Coole Kikkerstickerset - 14,00 Het Coole Kikkerboek + kwartet - 25,00 In de put - Uit de put - 63,00 Kikker Be Cool - 95,00 Kinderen en sociale vaardigheden + Coole Kikkerkwartet - 25,00 Spring Kikker Spring - 47,00 Gedrag Complimententeller - 7,95 De Eerste Stap-kit - 150,00 De Eerste Stap-navulkit - 40,00 Gedrag is meer dan je ziet! - 17,50 Hulpwaaier PBS - 14,95 Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst - 19,50 Ontwikkeling en implementatie van Positive Behavior Support in de school - 34,95 PBS - Goed gedrag kun je leren! - 45,00 Waar komt dat gedrag vandaan? - 19,50 Overig Angst en depressie - 17,50 Angst werkt niet - 19,50 Beer op de weg - 14,95 Buut - 15,00 Co-teaching - 24,50 DCD-hulpgids - 15,00 De Beroepsstandaard voor de intern begeleider - 12,50 De motoriek van kinderen met dyspraxie, autisme, ADHD en leerstoornissen - 17,50 Het verwende kind-syndroom - 17,50 Hoe groen is jouw hart? - 15,00 Kraamtranen - 17,50 Letsel Verhalen - 19,50 Moeilijke eters - 18,50 Ongewild lastig - 9,95 Ongewild lastig in de puberteit en adolescentie - 15,00 Set 4 boeken in Weet jij?-reeks - 50,00 Storm in mijn hoofd - 7,50 Teamprofessionalisering nu! - 16,95 Uit de greep van OCD - 19,50 Weet jij hoe jouw lichaam werkt? - 15,00 Weet jij wat het is om anders te zijn? - 15,00 Werkboekje AD(H)D & Anders zijn (pakket 15 stuks) - 22,50 Zorg voor kleuters - 19,50

13 BeStelFOrmulier Aantal Titel Prijs per exemplaar ( ) Aantal Titel Vul hier uw overige bestellingen in Verborgen regels (dagkalender) 14,95 Verborgen regels (boek) 17,95 Teamprofessionalisering nu! 16,95 Het verwende kind-syndroom 17,50 Gedrag is meer dan je ziet! 17,50 Angst en depressie 17,50 Co-teaching 24,50 Ontwikkeling en implementatie van Positive Behavior Support in de school 34,95 Hulpwaaier Autisme in de klas 14,95 Hulpwaaier PBS 14,95 Letsel Verhalen 19,50 Beer op de weg 14,95 In de put - Uit de put 63,00 Spring Kikker Spring-spel 47,00 Kikker Be Cool-spel 95,00 De methode Kids Skills 17,50 Mijn Kids Skills Vaardighedenboek 10,00 Werkboek Mission Possible 10,00 Oplossingsgericht aan het werk 17,95 Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst 19,50 Zorg voor kleuters 19,50 Explosief gedrag bij autisme 15,95 ADHD Pluspuntenposter 3,00 Asperger in Beeld 18,95 Het Grote Sociale Verhalenboek 34,95!

14 AntWOOrDKAArt Geachte heer/mevrouw, Hierbij stuur ik u mijn bestelling (zie ommezijde). Mijn gegevens zijn: Organisatie/school:... naam en voorletters:... m v Adres:... postcode/plaats:... telefoon: Ja, hou mij op de hoogte van nieuwe uitgaven! NJ11 Postzegel niet nodig uitgeverij Antwoordnummer vb Huizen 1270VB563

15 NUR 847 ISBN Leer kinderen omgaan met verandering_def.indd 1 16-maart maart :56 30-november november :15 17-maart maart :46 nur 770 Goeiemorgen, dames en heren. Er is zeker een kroket in haar keel blijven steken! Ho, ho! Mijn naam is... O, meneer! Ik moest doorgeven dat Josine ziek is. de Ridder, en ik ben... Ja! Ja, die vetklep! door de lucht. 6 AU! Stoppen! Sanne. Is het een ronde, met gouden krulletjes aan de randen? Wat is er aan de hand? Hé! Er staat politie Kom, we gaan beneden, bij de ingang! kijken! 16 Politie? Wie moeten ze hebben? de auto... Oef! Effe te fanatiek gesport... en boem, daar lag ik! Zes weken gips! O jee, Madelon, wat heb jíj nou gedaan? Geef om te beginnen die zware tas maar aan mij! Nou, ik zal je wel een beetje helpen, hoor! En je moet de sleutel van de lift krijgen! Ja, inderdaad, traplopen gaat nu nogal lastig... Sukkel! Het idee! Marc is toch zeker geen hond? Marc, als jij de bal toegespeeld krijgt, pass jij m naar Kim. Alléén naar Kim! Hou ook voor jou duidelijk? Vrij lopen, jongens! Let op die bal! O nee, uitgerekend nu! 35 Patricia Bouwhuis-Ooyevaar is getrouwd en heeft twee bijzondere zonen, van wie één de diagnose Asperger heeft. Inge Verstraete (r) is Steunpuntfunctionaris Autisme (NH) en werkzaam voor het REC 4.5. Nee, Kim. Daar heb je gelijk in. Maar Jeremy brengt me wel op een idee! 24 Daar weet ik wel wat op! Asperger... net als iedereen hier. NUR 770 ossenhaas gekregen! Asperger in beeld_def.indd 1 24-december december :48 iedereen. het wel fijn vond als u zegt. 47 EINDE BeStSellerS deren en jonsverandering? n ik kinderen n en de eerste l: hoe doe ik ulpzaam zijn. oplossingsgeet stellen van jongeren, de uders als supen uit de onjk gegeven. In 25 praktische, die een fangesprek gaat Corry Wolters OplOssingsgericht aan het werk Corry Wolters Deborah M. Plummer Met tekeningen van Alice Harper Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst OplOssings gericht Kinderen die moeite hebben met veranderingen, aan regelmatig stress of zorgen ervaren, kunnen vaak wel wat hulp gebruiken bij het omgaan met hun emoties. In dit vrolijke en creatieve activiteitenboek worden theoretische achtergronden het (waarom we werk de dingen doen die we doen) gecombineerd met met Een vrolijk en positief activiteitenboek een rijkdom aan activiteiten die het kind kunnen helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en veerkracht. en Er jongeren wordt onder andere gewerkt kinderen met verbeeldingskracht voor het maken van positieve keuzes en het aanleren van vaardigheden. Kinderen worden aangemoedigd naar zichzelf en anderen te kijken en en na te denken werkvormen over wat ze voelen en wat Gesprekken ze zouden willen bereiken. Voor de volwassen begeleider (ouder, leerkracht, therapeut) geeft dit boek belangrijke aandachtspunten bij de ondersteuning van uw kind (of leerling) en bevat het een duidelijke toelichting op de praktische werkvormen. Geschikt voor kinderen van ongeveer zeven tot elf jaar. De werkvormen kunnen vanzelfsprekend worden aangepast voor zowel jongere als oudere kinderen. Over de auteur Deborah Plummer heeft jarenlange ervaring als spraak/taaltherapeut voor zowel kinderen als volwassenen. Ze maakte voorheen in haar praktijk, en tegenwoordig bij haar werk aan de universiteit als docent Communicatie en Gezondheid, veelvuldig gebruik van Imagework, het werken met de kracht van de verbeelding. De doebladen kunnen meerdere keren worden gebruikt; als gratis download zijn ze beschikbaar via pica Deborah M. Plummer Bij oplossingsgericht werken staat respect centraal. Er is respect voor het probleem en respect voor de oplossing die het kind of de jongere zelf voor ogen heeft. In trainingen wordt soms gevraagd of je nog wel over problemen mag praten. Het is een misvatting dat het niet meer over problemen mag gaan. Een probleem is meestal het vertrekpunt waar we bij stil staan. We gaan wel op een andere wijze om met het probleem: in plaats van zoeken naar oorzaken willen we weten hoe het probleem je leven beïnvloedt en wat je allemaal al hebt geprobeerd, wat succesvol was en wat niet, hoe je leven zou zijn zonder het probleem. Een probleem heeft altijd een functie in je leven. Gedrag dat in de huidige situatie een probleem vormt kan in een eerdere fase van je leven een nuttige aanpak zijn geweest. Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst Uit: Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren Deborah M. Plummer Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst Een vrolijk en positief activiteitenboek Johan Eichhorn Zorg voor kleuters Bewust planmatig handelen binnen de kleuterklas Nu al 2e druk! ISBN pagina s 17,95 ISBN pagina s 19,50 ISBN pagina s 19,50 ge g? l approach vermijding, en reducet voor mesequenties l je je over t is de imdere veelals slapen, e stress in uders, (geie beroepssme en exn. aar hoe je rnaast lijks nd met stjes in utisme Nur Linda Woodcock en andrea Page explosief gedrag bij autisme Linda Woodcock en andrea Page explosief gedrag bij autisme Wat kun je eraan doen? ISBN pagina s 15,95 Een paar minuten later... Die krijg je terug, Jeroen! We vinden hem straks vast wel, Ze zijn van mijn moeder en hartstikke duur! Ik had ze natuurlijk nooit moeten dragen! Nou krijg ik gigantisch op mijn kop! Mega-huisarrest! Oké, even rustig nu, mijn naam is Bert Al snel vliegen de pennen Zeg... zijn jullie nu helemaal?! 6 7 3e druk! A3-formaat 3,00 Asperger & Inge Verstraete in beeld Patricia Bouwhuis Marc zit op het Beatrix College. Hij heeft het syndroom van Asperger. In dit bijzondere boek lees je in stripvorm wat Marc in zijn schoolomgeving meemaakt; met veel humor geven deze strips inzicht in het denken en handelen van een leerling met Asperger (of pdd-nos). Daarnaast zijn er op subtiele wijze instructies verwerkt die een docent of klasgenoot kan gebruiken om de communicatie met een persoon met Asperger te verbeteren en/ of verduidelijken. De prachtige stripverhalen in kleur zijn getekend door Patricia Bouwhuis-Ooyevaar, moeder van een zoon met Asperger. In de communicatie met haar zoon gebruikt Patricia ter ondersteuning beeldverhalen om sociale interacties binnen het voortgezet onderwijs aan hem te verduidelijken. Haar tekentalent en pedagogische kwaliteiten werpen niet alleen hun vruchten af bij haar zoon, maar kunnen ook de docent en klasgenoten helpen. Voor leerlingen als Marc is het van belang dat docenten en medeleerlingen inzicht hebben in de sterke en lastige kanten van zijn autisme. In dit toegankelijke stripboek komen situaties uit de schoolpraktijk aan de orde: waar loopt Marc tegenaan, wat merkt zijn omgeving aan hem en hoe kunnen ze rekening met hem houden? Begrip en acceptatie zijn belangrijk en maken de wereld voor deze jongeren een stuk leefbaarder. Ja!! Dat is hem! Je hebt hem gevonden! Je bent super, Marc!...met een wit parelding er bovenop? Hij lag op de trap. Alsjeblieft. Nou, dat is dan ook weer opgelost. Als de bel dan eindelijk gaat, stromen Dan kunnen we nu weer doorgaan. de klassen leeg en de gangen vol. MET EN ZONDER KRUKKEN Op een morgen, als het Beatrix College volloopt... Ja, absurd niet? Gelukkig kan m n moeder me elke dag brengen met haar dus goed in de gaten. Kim, is dat Maar eenmaal op de gang blijkt Asperger in Beeld toont op een prachtige manier hoe gewone leerlingen en een autistische leerling bij elkaar in de klas kunnen blijven. Maar meneer, Marc kan er niets aan doen. Hij vat woorden heel letterlijk op. Dat komt door zijn Patricia Bouwhuis & Inge Verstraete Asperger in beeld Ja, eigenlijk heeft hij gelijk: hij deed precies wat u had gezegd. Ach, kom! t Is gewoon een kwajongen! Maar Marc is nou net anders dan Hij wist best wat ik bedoelde, Dan had u gisteren bij de slager ten minste precies 100 gram Trouwens, ik dacht dat u iemand precies doet wat Asperger & Inge Verstraete in beeld Patricia Bouwhuis Leerlingen met Asperger of pdd-nos in het voortgezet onderwijs ISBN pagina s 18,95

16 nur nur Adobe pdf Tony Attwood 11-mei mei :16 nieuw! Op deze nieuwe website vindt u informatie, tips en leuke filmpjes over hoe je kinderen en jongeren kunt helpen inzicht te krijgen in sociale situaties. En u vindt er een gratis boek: Effectief communiceren met Sociale Strips is geschreven door Carol Gray en gaat over het Sociale Stripverhaal; een communicatiemiddel dat is ontwikkeld om gesprekken te illustreren en vereenvoudigen aan de hand van eenvoudige tekeningen. De ervaring met Sociale Stripverhalen toont dat ze een effectief gereedschap kunnen zijn voor ouders, hulpverleners, begeleiders en leerkrachten die met kinderen en jongeren met autisme werken. Op de site kunt u dit boek kosteloos downloaden! Carol Gray Effectief communiceren Pica Carol Gray Al verschenen met GrAtiS CD-rOm! Het GrOte SOCiAle verhalenboek voor AlleDAAGSe SOCiAle vaardigheden n recte hun cties lijke van get het fieke e en dvergen. nnen gere catie Carol Gray Het Grote Sociale Verhalen Boek Carol Gray Het Grote Sociale Verhalen Boek Met een voorwoord door Tony Attwood Voor alledaagse sociale Vaardigheden Carol Gray Het Grote Sociale Verhalen Boek Meer dan 150 voorbeeldverhalen Met gratis cd! Copyright 2011: Uitgeverij Pica Microsoft Word Carol Gray ontwikkelde Sociale Verhalen (Social Stories) om kinderen en jongeren met autisme sociale situaties beter te laten begrijpen. Carol weet door haar uitgebreide werkervaring met kinderen, ouders en leerkrach- In deze veelgeprezen methode worden gebeurtenissen en ten wat de probleemgebieden zijn, de hete hangijzers, zoals omgaan met verandering, fouten maken, specifieke situaties (zoals mogelijke reacties binnen een bepaalde situatie op een duidelijke naar een verjaardagsfeestje gaan of reizen) en het reguleren en uitdrukken van emoties. Carol kiest haar woorden zeer zorgvuldig. Deze nieuwe publicatie getuigt van manier inzicht, wijsheid en talent. Sommige (in delen een Sociaal Verhaal) uitgelegd. zullen me altijd bijblijven, met name de uitspraak: Volwassenen zijn kinderen die steeds ouder zijn geworden en het Sociale Verhaal bij Sommige cadeaus zijn teleurstellend. Ik weet zeker dat zowel kinderen met een autisme spectrumstoornis als neurotypische volwassenen de duidelijke uitleg en de wijze adviezen in Het Grote Verhalenboek zullen waarderen. Sociale Verhalen werken echt! Veel kennis, wijsheid en talent vormen de basis voor deze nieuwe editie. Het is Carol weer gelukt! tony Attwood 288 pagina s ISBN ,95 Sociale Verhalen CD.indd 1 02-mei mei :31

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

A.1. Algemeen Bijv.: luisteren, grenzen stellen, opvoeden, risicogewoonten, etc.

A.1. Algemeen Bijv.: luisteren, grenzen stellen, opvoeden, risicogewoonten, etc. A.1. Algemeen Bijv.: luisteren, grenzen stellen, opvoeden, risicogewoonten, etc. A.1.1. En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden A.1.2. Het 10-minutengesprek met leraren A.1.3. Als kinderen niet

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Elke dag. een emmertje vol. pica. Voorproefje! Van positieve aandacht word je gelukkig! Monique Baard

Elke dag. een emmertje vol. pica. Voorproefje! Van positieve aandacht word je gelukkig! Monique Baard Elke dag Monique Baard een emmertje vol Van positieve aandacht word je gelukkig! Voorproefje! pica Inleiding voor ouders, verzorgers, begeleiders en leerkrachten Het verhaal van het emmertje bestaat al

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

ADHD. en kinderen (6-12 jaar)

ADHD. en kinderen (6-12 jaar) ADHD en kinderen (6-12 jaar) ADHD, DAAR BEN JE NIET BLIJ MEE Als je bij het buitenspelen een blauwe plek oploopt, dan zit je daar niet mee. Meestal is-ie na een paar dagen weer weg. Bij ADHD is dat anders,

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

project: Omgaan met gedragsproblemen en stoornissen in de jeugdzorg

project: Omgaan met gedragsproblemen en stoornissen in de jeugdzorg project: Omgaan met gedragsproblemen en stoornissen in de jeugdzorg Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet:

Nadere informatie

GIDS VOOR OUDERS. Zippy s Vrienden. Sociaal-emotioneel leren

GIDS VOOR OUDERS. Zippy s Vrienden. Sociaal-emotioneel leren GIDS VOOR OUDERS Zippy s Vrienden Sociaal-emotioneel leren PARTNERSHIP FOR Good mental health for children - for life www.zippysvrienden.nl Op onze website vindt u uitgebreide informatie over het Zippy

Nadere informatie

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden LIEVERWIJS kindercoaching & training kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling Een rups kan altijd nog een vlinder worden Kindercoaching Van Rups naar Vlinder Voor kinderen in de

Nadere informatie

Wat heeft dit kind nodig?

Wat heeft dit kind nodig? ADHD PDD-NOS Leerstoornis Gedragsstoornis Team Wat heeft dit kind nodig? Lynn leest in haar leesboek. Tegelijkertijd tikt ze constant met haar pen op haar tafel. Dat doet ze wel vaker. De kinderen van

Nadere informatie

Spoorboekje. Als je het mij vraagt. Onderwijs Vanuit autisme bekeken

Spoorboekje. Als je het mij vraagt. Onderwijs Vanuit autisme bekeken Spoorboekje Als je het mij vraagt Onderwijs Vanuit autisme bekeken 1 Start Wat vinden kinderen en jongeren met autisme eigenlijk van het onderwijs? Vanuit autisme bekeken vroeg hen wat zij willen vertellen

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

. In een notendop. Over de auteur

. In een notendop. Over de auteur Boek : DCD-hulpgids voor leerkrachten. Achtergrond en adviezen bij de motorische coördinatiestoornis. Auteur : Eelke van Haeften 2009, Pica ISBN: 9789077671276 Bespreker : Sofie Bruyneel Datum : april

Nadere informatie

. In een notendop. . Over de auteur

. In een notendop. . Over de auteur Boek : De Dag dat ik hoorde dat Auteur : Henriëtte Hubers-Kromhof, 2008, Pica ISBN: 9789077671184 Bespreker : Vanherpe Katrien Datum : Juni 2010. In een notendop In dit boek komen acht Nederlandse en Vlaamse

Nadere informatie

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16

Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7. Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11. Activiteit 03: Acting out 16 Inhoud Activiteit 01: Je gedachten en gevoelens 7 Activiteit 02: De scheiding van je ouders overleven 11 Activiteit 03: Acting out 16 Activiteit 04: Schuld 22 Activiteit 05: Angst 26 Activiteit 06: Verdriet

Nadere informatie

maakt meedoen mogelijk Workshop Wennen aan de brugklas 2014

maakt meedoen mogelijk Workshop Wennen aan de brugklas 2014 maakt meedoen mogelijk Workshop Wennen aan de brugklas 2014 Voorstellen Elly van Vliet Consulent MEE ZK Cursusleider Coördinator autisme netwerken convenant autisme Kennemerland en Amstelland en Meerlanden

Nadere informatie

2.6 Literatuurlijst Autisme Spectrum Stoornis

2.6 Literatuurlijst Autisme Spectrum Stoornis 2.6 Literatuurlijst Autisme Spectrum Stoornis Boeken: Algemeen autisme Attwood, T. (2001). Het syndroom van Asperger. Een gids voor ouders en hulpverleners. Swets & Zeitlinger. ISBN 90 265 1672 X Auris

Nadere informatie

Mijn kind heeft een LVB

Mijn kind heeft een LVB Mijn kind heeft een LVB Wat betekent een licht verstandelijke beperking nu precies? Informatie voor ouders van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 6 tot 23 jaar

Nadere informatie

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Je kind in balans Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Op weg naar emotionele stabiliteit UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER Van Caroline Penninga-de Lange verschenen eerder bij Uitgeverij Boekencentrum:

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

Het Dansende dierenbos

Het Dansende dierenbos Het Dansende dierenbos Kinder-yoga op muziek Jasper Merle & Hester van Toorenburg SPECTRUM over yoga, kinderen & dit boek In Het dansende dierenbos komen dieren, muziek en yoga samen. Er kan worden gedanst,

Nadere informatie

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou?

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? WAT JE IN DEZE BROCHURE LEEST 1 RIBW AVV in het kort 2 Zo gaan we met jou aan de slag 3 Behandeling

Nadere informatie

VOORAF. Inhoudsopgave

VOORAF. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Vooraf pagina 3 Organisaties pagina 4 Basisonderwijs pagina 5 Voortgezet onderwijs pagina 9 Bestelkaart pagina 13 Deze brochure Autisme komt voor bij ruim één procent van de Nederlandse bevolking.

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

ADHD en lessen sociale competentie

ADHD en lessen sociale competentie ADHD en lessen sociale competentie Geeft u lessen sociale competentie én heeft u een of meer kinderen met ADHD in de klas, dan kunt u hier lezen waar deze leerlingen tegen aan kunnen lopen en hoe u hier

Nadere informatie

Mindfulness bij volwassenen

Mindfulness bij volwassenen Ondanks de toegenomen kennis over autisme bij volwassenen, is er helaas nog weinig bekend over een passende behandeling. In Mindfulness bij volwassenen met autisme bespreekt Annelies Spek een nieuwe overbelast

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Steunpunt Autisme West-Brabant. Cursus Aanbod: januari mei 2012. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Steunpunt Autisme West-Brabant. Cursus Aanbod: januari mei 2012. In dit nummer: Steunpunt Autisme West-Brabant Nieuwsbrief Jaargang 2 November 2011 In dit nummer: Cursus aanbod 1 Studiemiddag 2 Hulpwaaier autisme in de klas 2 Workshop 3 Sinterklaas tips en adviezen 4 Contact gegevens

Nadere informatie

Wijzer Onderwijs. www.cedgroep.nl/webwinkel. Ondersteuning en praktische tips. Voor wie?

Wijzer Onderwijs. www.cedgroep.nl/webwinkel. Ondersteuning en praktische tips. Voor wie? Wijzer Onderwijs Leerlingen met autisme, ADHD, ODD/CD, angst, depressie of hechtingsproblemen: wie in het onderwijs werkt, krijgt er mee te maken. In de praktijk is het lastig om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Kinderen 5-12 jaar KOPP/KVO Doe-praatgroep (8-12 jaar). Een vader of moeder met problemen Als je vader of moeder een psychisch of verslavingsprobleem heeft

Nadere informatie

ADHD. 44 oefeningen om kinderen sociale vaardigheden en zelf vertrouwen te leren

ADHD. 44 oefeningen om kinderen sociale vaardigheden en zelf vertrouwen te leren W e r k b o e k ADHD 44 oefeningen om kinderen sociale vaardigheden en zelf vertrouwen te leren L a w r e n c e S h a p i r o Lawrence Shapiro Werkboek ADHD 44 oefeningen om kinderen sociale vaardigheden

Nadere informatie

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel.

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel. 4 communicatie Communicatie is het uitwisselen van informatie. Hierbij gaat het om alle informatie die je doorgeeft aan anderen en alle informatie die je van anderen krijgt. Als de informatie aankomt,

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift 98 De helppagina van een tijdschrift Bijlage 1 Thema 1 Ik ben een meisje van 10 jaar en zit in groep 6. Wij zijn in nieuwe groepjes gezet en nu zit ik tegenover een meisje waar ik me heel erg aan erger.

Nadere informatie

Vragenlijst Prettig Schoolgaan Praktisch hulpmiddel voor kinderen met autisme in het voortgezet onderwijs

Vragenlijst Prettig Schoolgaan Praktisch hulpmiddel voor kinderen met autisme in het voortgezet onderwijs Gebruiksaanwijzing Vragenlijst Prettig Schoolgaan Praktisch hulpmiddel voor kinderen met autisme in het voortgezet onderwijs De overstap van het (speciaal) basisonderwijs naar het (speciaal) voortgezet

Nadere informatie

Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries

Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries Angstige leerlingen in de klas en het Vriendenprogramma. Drs. N.E. de Vries Aandachtspunten in de klas Het Vriendenprogramma Onderdelen Vriendenprogramma in de klas Online programma s voor jongeren Aandachtspunten

Nadere informatie

Het Brugse Model de flow chart

Het Brugse Model de flow chart Het Brugse Model de flow chart De flowchart is een nuttig instrument dat in de eerste plaats ontwikkeld werd om te gebruiken in een therapeutische situatie. Uiteraard kan je dit ook gebruiken tijdens een

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

K e r n v i s i e m e t h o d e

K e r n v i s i e m e t h o d e Kinderen met leerproblemen werkelijk kunnen helpen Leerkrachten en kinderhulpverleners hebben er dagelijks mee te maken. Leerlingen die na grondige uitleg, extra persoonlijke aandacht en grote inspanningen

Nadere informatie

Welkom op School. Mentormethode en lessen relaties en seksualiteit voor nieuwkomers. Bram Tuk Milleke de Neef

Welkom op School. Mentormethode en lessen relaties en seksualiteit voor nieuwkomers. Bram Tuk Milleke de Neef Reacties van docenten die de nieuwe lessen testten: Welkom op School helpt leerlingen zich daadwerkelijk thuis te voelen op onze scholen. Deze methode is goed bruikbaar op de ISK omdat hij toegespitst

Nadere informatie

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden Inhoudsopgave Pagina Bron 1 Design Marcel Wanders. 2 Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bron 3 Recensie over Boijmans van Beunigen 3 Bron 4 Flip in de klas. 4 Bron

Nadere informatie

Studieplan voor de training en/of bijscholing tot HSP/ADD en ADHD- begeleider of coach en onderdeel van de beroepsopleiding tot Gevoelsdeskundige

Studieplan voor de training en/of bijscholing tot HSP/ADD en ADHD- begeleider of coach en onderdeel van de beroepsopleiding tot Gevoelsdeskundige Studieplan voor de training en/of bijscholing tot HSP/ADD en ADHD- begeleider of coach en onderdeel van de beroepsopleiding tot Gevoelsdeskundige Inhoudsopgave: Pag. 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding 4. Inhoud

Nadere informatie

Systemisch werken voor onderwijsprofessionals

Systemisch werken voor onderwijsprofessionals Systemisch werken voor onderwijsprofessionals Ze tje n o d ig? Nie u we in zich ten in je zelf? Waard e to evo e ge n aan gro ep sp ro ce ssen? Sy ste m isch werke n vo or o n d e rwijsp ro fe ssio n als

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN

ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN ZORGELOOS OP UITJE, VOOR OUDERS EN BEGELEIDING VAN AUTISTISCHE KINDEREN Inhoud: - Zorgeloos op uitje -Wat is autisme? - Wat houd een uitje precies in? - 15 TIPS om uw uitje tot een succes te maken Marinka

Nadere informatie

het begin van dit boek

het begin van dit boek De autisme survivalgids 9 het begin van dit boek Ken je dat gevoel? Je bent een kind. Een jongen of een meisje. Om je heen zijn er heel veel andere kinderen. Allemaal zien ze er net een beetje anders uit.

Nadere informatie

Als wij dit soort vragen stellen dan gaan wij uit van de talenten en mogelijkheden van cliënten.

Als wij dit soort vragen stellen dan gaan wij uit van de talenten en mogelijkheden van cliënten. Hand-out Workshop oplossingsgericht gesprekvoeren. Wat is oplossingsgericht werken? Volgens Mahlberg&Sjöblom (2011) wordt er over het algemeen uit gegaan van een probleem gerichte benadering. Een probleem

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders)

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Cursus op 13 en 27 maart en 10 april en 8 mei 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor

Nadere informatie

visie, gedrag, overtuigingen, gevoelens, handelen, reflectie

visie, gedrag, overtuigingen, gevoelens, handelen, reflectie Boek : Auteur : Bespreker : Jo Dauwen Datum : juni 2010 Gedragsproblemen in scholen Het denken en handelen van leraren Kees van der Wolf en Tanja van Beukering, Acco ISBN: 9 789033 474989. In een notendop

Nadere informatie

Verantwoording 1.1 Keuze van de titel

Verantwoording 1.1 Keuze van de titel 1 13 Verantwoording 1.1 Keuze van de titel Voor je ligt het handboek Training sociale vaardigheden. Dit boek is geschreven voor iedereen die te maken heeft met kinderen tussen de tien en vijftien jaar

Nadere informatie

Brief voor ouder over thema 1

Brief voor ouder over thema 1 Brief voor ouder over thema 1 Steeds meer scholen besteden aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden en gezondheidsvaardigheden. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en om ongewenst gedrag te

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Bijlage 7.3 Praten over gedachten en gevoelens

Bijlage 7.3 Praten over gedachten en gevoelens Bijlage 7.3 Praten over gedachten en gevoelens bussum 2010 Als kinderen goed over hun gevoelens kunnen praten, zal dit zijn uitwerking hebben op hun verdere ontwikkeling. Kinderen die hun gevoelens niet

Nadere informatie

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken melion zorgt De wereld wordt steeds complexer en dit maakt het voor sommige mensen lastig om zelfstandig

Nadere informatie

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht Stichting Melion Leukerweg 3 6095 NX Baexem Telefoon: 0475 451701 E-mail: info@melion.nl Internet: www.melion.nl zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies

Nadere informatie

Brief voor ouder over thema 1

Brief voor ouder over thema 1 Brief voor ouder over thema 1 Steeds meer scholen besteden aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden en gezondheidsvaardigheden. Niet alleen om probleemgedrag te bestrijden en om ongewenst gedrag te

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. www.kinderneurologie.eu MCDD

Kinderneurologie.eu. www.kinderneurologie.eu MCDD MCDD Wat is MCDD? MCDD is een ontwikkelingsstoornis waarbij kinderen moeite hebben om met hun gevoelens om te gaan en moeite hebben met het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid. Hoe wordt MCDD

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Uitkomst onderzoek EFFECTEN ZELFREALISATIE

Uitkomst onderzoek EFFECTEN ZELFREALISATIE Uitkomst onderzoek We geven in dit verslag een aantal samenvattende uitkomsten weer van het onderzoek onder de deelnemers die in de periode 2012-2015 hebben deelgenomen aan de zesdaagse Zelfrealisatie.

Nadere informatie

Kinderen met slaapproblemen

Kinderen met slaapproblemen Kinderen met slaapproblemen Een werkboek voor ouders Ruttien Schregardus BOOM Inhoud Voorwoord 7 1 Inleiding 11 Hoe kan dit werkboek gebruikt worden? 12 Tellen 1 14 2 Adviezen voor de eerste week overdag

Nadere informatie

. In een notendop. . Over de auteur (s)

. In een notendop. . Over de auteur (s) Boek : Zorgzame klas Psycho-educatie voor de basisschool Auteur : Peter 2010, Acco ISBN: 9789033482021 Bespreker : Peter Bauwens, vrijwillige medewerker vzw Die- s-lekti-kus Datum : oktober 2011. In een

Nadere informatie

Vrouwen en autisme. Lezing 26 mei 2016 bij autismecafé i.o.v Carrefour NOP Emmeloord. Mariëlle Witteveen Mieke Bellinga. www.deuvel.

Vrouwen en autisme. Lezing 26 mei 2016 bij autismecafé i.o.v Carrefour NOP Emmeloord. Mariëlle Witteveen Mieke Bellinga. www.deuvel. Vrouwen en autisme Lezing 26 mei 2016 bij autismecafé i.o.v Carrefour NOP Emmeloord Mariëlle Witteveen Mieke Bellinga Even voorstellen Uitleg autisme Waarneming Informatieverwerking Prikkels Autisme bij

Nadere informatie

Kernklas. Ieder kind is uniek...

Kernklas. Ieder kind is uniek... Alle kinderen blij in het onderwijs van nú Kernklas Ieder kind is uniek......en is méér dan het gedrag dat zich laat zien. Een kind heeft gevoelens, emoties, behoeften, interesses, passie en talenten.

Nadere informatie

DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN

DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN Voor kinderen met leerproblemen (ook bij dyslexie en dyscalculie) Kinderen met leerproblemen werkelijk kunnen helpen Leerkrachten en kinderhulpverleners hebben

Nadere informatie

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden.

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden. VOORBEELD DE KLAS ALS TEAM (LEERLINGENBOEK) INHOUDSOPGAVE Instructie voor leerlingen.. 5 Gebruik van de lesbrieven. 6 Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7 Wat wil je zijn en worden. 11 Wat wil je zijn

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1

Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: Wat kun je zelf doen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog Juni 2012 eerste

Nadere informatie

12-11-2014. HGW..gezien vanuit het perspectief van ouders

12-11-2014. HGW..gezien vanuit het perspectief van ouders 12-11-2014 HGW..gezien vanuit het perspectief van ouders 1 Wat wensen ouders voor hun kind? 2 De drie G s Geluk Gezondheid Goede toekomst 3 4 Alle ouders willen.. zich welkom voelen Contact gaat voor contract

Nadere informatie

ondersteuning in het onderwijs

ondersteuning in het onderwijs ondersteuning in het onderwijs School is een centraal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Ervaringen op school zijn vormend en het wel of niet afmaken van school is bepalend voor hun toekomst.

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

KIDmail 25. www.kidpartners.nl. Januari 2013

KIDmail 25. www.kidpartners.nl. Januari 2013 www.kidpartners.nl KIDmail 25 Januari 2013 Allereerst willen wij jou een stralend 2013 wensen met de onderstaande doodle. Je kunt zelf invullen waar jouw ster het komend jaar gaat stralen. We hebben het

Nadere informatie

Autisme Spectrum Stoornissen

Autisme Spectrum Stoornissen www.incontexto.nl to nl Autisme Spectrum Stoornissen Drs. Nathalie van Kordelaar Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan Opbouw voorlichting Algemene kennis van autisme. Handelen in werksituaties. Alle

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Cursus op 6 en 20 maart en 3 en 24 april 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor professionals PICOWO

Nadere informatie

werken aan leren leren

werken aan leren leren Opbrengstgericht werken aan leren leren werkvormen leren leren CED-Groep en Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs LECSO Colofon Deze uitgave maakt onderdeel uit van de publicatie Opbrengstgericht

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse en ook: wil ik werken, of door naar een (passende) hbo-opleiding? Optie 1: Een vraag die ieder mens zich vroeg of laat stelt: wat wil

Nadere informatie

Intakevragenlijst ouders Datum van invullen Ingevuld door

Intakevragenlijst ouders Datum van invullen Ingevuld door Intakevragenlijst ouders Datum van invullen Ingevuld door Uw kind komt in aanmerking voor onderzoek naar lees- en spellingsproblemen. Wij willen u vragen om ten behoeve van dit onderzoek onderstaande vragenlijst

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Thema Kernelementen Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Tips voor de trainer: Werken met mensen is werken met emotie. Leer emoties als signaal te herkennen, maar niet als leidraad te

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Ouderpraat! Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015

Nieuwsbrief. Ouderpraat! Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015 Nieuwsbrief www.intenzcoaching.nl / info@intenzcoaching.nl / T:0623552198 Wilma Versteegen Pedagogische begeleiding ondersteuning en training December 2015 In deze nieuwsbrief: Avond ouderpraat in Januari.

Nadere informatie

Overzicht hulpmiddelen Jouw Omgeving

Overzicht hulpmiddelen Jouw Omgeving dinsdag 7 oktober 2014 Overzicht hulpmiddelen Jouw Omgeving Dit document bevat een overzicht van alle hulpmiddelen zoals deze zijn opgenomen in de bibliotheek van Jouw Omgeving en welke worden ontsloten

Nadere informatie

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Ellen van den Ende in samenwerking met Mariëtte Verschure JONG EN HOOGGEVOELIG HOEZO ANDERS?! Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Uitgeverij Akasha Inhoud Hooggevoelig, hoezo anders?!

Nadere informatie

De kern van SWPBS in 6 pijlers: Schoolwide PBS is een: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) De kern van SWPBS in 6 pijlers: Doel van SWPBS

De kern van SWPBS in 6 pijlers: Schoolwide PBS is een: School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) De kern van SWPBS in 6 pijlers: Doel van SWPBS School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) Sandra Koot en Monique Baard www.educote.nl 06-14980658 Schoolwide PBS is een: Schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen Gericht

Nadere informatie

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid POWer: Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen Leerkrachten ervaren dat kinderen zich anders gedragen dan vroeger. Steeds vaker mondiger, meer intuïtief, zelfbewust en minder genegen gewoon te doen wat van

Nadere informatie