Verslag arbeidsmarktdag d.d. 5 april 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag arbeidsmarktdag d.d. 5 april 2006"

Transcriptie

1 Verslag arbeidsmarktdag d.d. 5 april 2006 Marike Schooneveldt Marieke van Gool Jan Burghout Tonkie Collee

2 Marike Schooneveldt Deskundige Arbeid en Gezondheid bij Bureau Beroepsziekten FNV (okt heden) Bewegingswetenschappen Na uitgeloot te zijn voor geneeskunde leek het Marike wel leuk om Bewegingswetenschappen te gaan studeren, omdat het veel met sport te maken heeft. Ze heeft uiteindelijk de richting Bewegen in de context van arbeid gekozen. Na Bewegingswetenschappen Na haar studie reisde Marike een paar maanden door Nieuw-Zeeland. Dat raadt zij iedereen aan. Het vinden van een baan was niet zo makkelijk. Toen gericht en open solliciteren niets bleek op te leveren besloot zij de PDBO Ergonomie bij arbeid (post-doctorale beroepsopleiding van onder andere FBW) te gaan doen. Hiermee hoopte zij niet alleen haar kennis, maar ook haar netwerk te vergroten. Dat werkte! Al op de eerste cursusdag werd zij getipt over een vacature bij het Bureau Beroepsziekten FNV. Zij solliciteerde en werd aangenomen. Momenteel is zij ook nog één dag gedetacheerd bij FNV Bouw als beleidsmedewerker. Binnen de PDBO-opleiding wordt naast fysieke belasting veel aandacht besteed aan arbeidsrecht, psychische belasting en arbeidshygiëne (trillingen, geluidsoverlast, e.d.). Veel daarvan heeft zij al in praktijk kunnen brengen bij FNV. De werkgever Het Bureau Beroepsziekten FNV komt op voor werknemers die ziek zijn geworden naar aanleiding van hun werk. Deze werknemers nemen zelf contact op met het bureau. Het doel van Bureau Beroepsziekten is om de financiële schade ten gevolge van de ziekte te verhalen op het bedrijf. Marike werkt hiervoor samen in een team met andere deskundigen arbeid & gezondheid, medici, juristen en letselschaderegelaars. Bij beroepsziekten gaat het om verschillende soorten, zowel psychische als fysieke aandoeningen. Omdat zij een achtergrond als bewegingswetenschapper heeft, is zij vooral gespecialiseerd en geïnteresseerd in de fysieke belasting. De tijdens de claim door FNV gemaakte kosten worden voor zover mogelijk op de tegenpartij verhaald. FNV werkt met een no cure, no pay afspraak, wat inhoudt dat als de patiënt cliënt uiteindelijk geen schadevergoeding van de werkgever krijgt, hij ook niet aan FNV hoeft te betalen. Als de claim wel succesvol is afgerond, betaalt de cliënt aan het FNV een bepaald percentage van het totale bedrag voor de bemiddeling. Het werk Wanneer is vastgesteld dat het om een beroepsziekte gaat, er sprake is van financiële schade, de werkgever de zorgplicht geschonden (in voorkomen van ziekte) heeft en er sprake is van een medische causaliteit, dan wordt besloten de werkgever aansprakelijk te stellen voor de financiële schade. Ter onderbouwing van de aansprakelijkheidstelling maakt Marike een uitgebreide arborapportage aan de hand van een arbeidsanamnese (het in kaart brengen van de arbeidsomstandigheden) en bestudeerd, indien aanwezig de risico-inventarisatie en -evaluatie en van de werkgever die aansprakelijk is gesteld. Het overleggen en onderhandelen met de werkgevers wordt uitgevoerd door de letselschaderegelaars; meestal loopt dat via de verzekering en indien nodig ook nog via een gerechtelijke procedure.

3 Het uitwerken van een casus kost Marike ongeveer 15 uur, maar ze is vaak met meerdere casussen gedurende de week bezig. Het beoordelen van de casus kost haar een halve dag, een gesprek met de patiënt ongeveer twee uur, het schrijven van een rapport een dag. Voor- en nadelen van het werk Leuk aan het werk is volgens Marike: De individuele belangenbehartiging en het contact met de cliënt (met vaak interessante verhalen) Samenwerken met collega s met verschillende functies Arbeidrecht en jurisprudentie Vooral de aandoeningen rond de schoudergordel zijn erg interessant, omdat daar nog weinig over bekend is. Minder leuk aan de baan: Een beroepsziekteclaim duurt vaak jaren (gemiddeld drie jaar, maar er zijn ook voorbeelden van zeven jaar) en het resultaat is dus meestal niet snel zichtbaar. Bewegingswetenschappen in haar huidige functie Studies die goed voorbereiden op deze functie zijn Bewegingswetenschappen of Gezondheidswetenschappen, waarbij een Bewegingswetenschapper vooral op het onderdeel van de fysieke belasting ingezet wordt en een gezondheidswetenschapper eerder op de psychische klachten. Het nut van haar studie Bewegingswetenschappen ziet ze vooral in het toepassen van bepaalde normen en het goed kunnen zoeken naar literatuur. De richting arbeid is niet essentieel om de functie uit te kunnen voeren. Marike denkt dat afgestudeerden met de richting Gezondheidszorg of Bewegingssysteem ook in deze functie werkzaam kunnen zijn. Tips van Marike Doe een praktijkstage (met als doel om een netwerk op te bouwen) Leg een netwerk aan Laat iedereen weten dat je een baan zoekt, want er zijn veel interne vacatures die niet direct in de krant of op Internet verschijnen. Begin ergens met werken, dan rol je vanzelf ergens in Hierna Wat betreft haar loopbaan zit ze hier voorlopig prima. Puur beleidsmatig werken lijkt haar te afstandelijk, want het contact met cliënten in combinatie met het beleid vindt zij veel leuker. Stagemogelijkheden Studenten kunnen bij hun literatuuronderzoek gebruik maken van dossiers van FNV, maar helaas is het niet mogelijk daar een praktijkstage te lopen.

4 Marieke van Gool Psychomotorisch Therapeut bij SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) Bewegingswetenschappen Marieke heeft van 1995 tot 2000 Bewegingswetenschappen gestudeerd (richting Gezondheidszorg). Omdat zij graag als PMT er in de revalidatie werkzaam wilde zijn, heeft zij zowel de richting revalidatie als PMT gedaan. Zij deed een (extra lange) praktijkstage PMT op de revalidatie afdeling van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Na Bewegingswetenschappen Na haar afstuderen voelde ze zich nog niet klaar voor de gymzaal en deed ze de European Master Degree in Adapted Physical Activity in Leuven, de psychosociale richting. Na afronding hiervan volgde een aantal korte en tijdelijke contracten in de PMT, de forensische psychiatrie, de psychiatrie en de verstandelijk gehandicaptenzorg voor ze werd aangenomen bij SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland). De werkgever SEIN heeft klinieken in Zwolle en Heemstede (Cruquius), maar ook poliklinieken op andere locaties. Marieke werkt op de locatie Heemstede (Cruquius), die bestaat uit de volgende onderdelen: lang verblijfafdelingen, afdelingen voor observatie en voortgezette behandeling en een aan de instelling verbonden school. Als PMT er heeft ze te maken met drie groepen cliënten: Kinderen en jongeren ter observatie Verstandelijk gehandicapten ter observatie Voortgezette behandeling van jongeren Cliënten met epilepsie kunnen last hebben van psychosociale problematiek (bijvoorbeeld angst voor een aanval of het niet kunnen accepteren van hun beperking). Ze behandelt ook patiënten met psychogene pseudo-epileptische aanvallen (PPEA s). Hierbij heeft de patiënt aanvallen, zonder dat er een epileptische stoornis is aan te wijzen. Deze aanvallen worden meestal veroorzaakt door spanning. De behandeling van deze patiënten bestaat vooral uit het op zoek gaan naar die spanning (bijvoorbeeld een trauma of faalangst) en hiermee leren omgaan. Het werk Haar werkzaamheden bestaan uit: Opstellen behandelplan (formuleren van doelstellingen samen met cliënt aan de hand van intake ) Diagnose verhelderen Behandelen (maken van bewegingsarrangementen en lichaamsgerichte arrangementen om inzicht te geven in oorzaak van probleem en te oefenen met alternatief gedrag) Schrijven van verslagen (voor groepsleider of behandelingscoördinator) Adviseren (bijvoorbeeld aan de groepsleiding) Ze werkt veel samen met andere vaktherapeuten, maatschappelijk werkers, psychotherapeuten en behandelcoördinatoren. Voor- en nadelen van het werk Marieke ziet eigenlijk alleen maar positieve kanten aan haar werk: De combinatie van denken en doen

5 Detectivewerk De combinatie van solistisch en multidisciplinair overleg Creatief werk Afwisseling door veelzijdige cliënten Bewegingswetenschappen in haar huidige functie Ze heeft zelf veel extra dingen gedaan, maar met alleen Bewegingswetenschappen (richting PMT) kom je er ook. Wel is het dan prettig als je kunt overleggen met meer ervaren PMT ers. Eventueel kun je bij de CALO een master PMT doen (voorheen voortgezette opleiding PMT), die meer praktijkgericht is dan PMT bij Bewegingswetenschappen. Tips van Marieke Kies een stage in de richting van je interesse Doe een extra of een langere stage (bijvoorbeeld snuffelstage) Solliciteer op alle functies (ook op kleinere en losse functies om ervaring op te doen) Toen haar werd gezegd dat ze geen ervaring had heeft het haar geholpen om stellig te zeggen maar zo krijg ik nooit ervaring. Ze werd direct aangenomen.

6 Jan Burghout Salesmanager bij Samcon Biomedical Equipment (febr heden) Bewegingswetenschappen Na uitgeloot te zijn voor Geneeskunde is Jan Bewegingswetenschappen gaan doen. Hij heeft de richting Gezondheidszorg/PMT gedaan om toch praktisch bezig te kunnen zijn. Hij heeft wat extra activiteiten gedaan zoals de Studentenraad en helpen bij de voorlichting aan scholieren. Na Bewegingswetenschappen Na zijn studie heeft hij veel sollicitatiebrieven geschreven. Een aantal keren werd hij uitgenodigd voor een gesprek, maar het leidde niet tot een baan, meestal omdat anderen meer ervaring hadden. Aanvankelijk richtte hij zich op PMT-functies, maar later ook op andere functies zoals de vacature bij Samcon die hij op het FBW-vacature-prikbord tegen kwam. Zijn sollicitatiebrief leverde aanvankelijk geen resultaat op, maar na een assertieve mail aan Samcon om te vragen hoe het zat werd hij uitgenodigd voor een gesprek en uiteindelijk aangenomen voor de functie. De werkgever Samcon is een Belgisch bedrijf dat bestaat uit vijf medewerkers (vertegenwoordiger, boekhouder, directeur, onderhoudsmedewerker voor apparatuur en de salesmanager). Het bedrijf importeert revalidatie- en sportapparatuur en verkoopt dit vervolgens aan universiteiten, hogescholen, revalidatiecentra en andere geïnteresseerden. Het werk Jan is salesmanager Nederland. Omdat het bedrijf pas net in Nederland begint, is hij vooral bezig om het bedrijf daar op te starten. Bovendien werkt hij vanuit huis omdat er nog geen vestiging in Nederland is. Dit houdt in dat hij momenteel vooral bezig is potentiële klanten te benaderen. Hij adviseert over de aanschaf van apparatuur binnen het beschikbare budget. Ook verzorgt hij demonstraties en kan hij de apparatuur op proef door de klanten laten uitproberen. Als het bedrijf een klantenkring in Nederland heeft opgebouwd wil men een Nederlandse vestiging opzetten met een aantal salesmanagers. Jan zal zich dan meer gaan richten op het onderhouden van contacten met klanten. De apparatuur die het bedrijf verkoopt loopt uiteen van revalidatieapparatuur (E-link systeem, smartstep, HP cosmos Airwalk, David Back Concept) en sportapparatuur (loopbanden, fietsen, VO2-metingen) tot onderzoeksapparatuur (EMG, 3D-analyse met markers, hoekregistratie). Jan heeft een goed basissalaris, een leaseauto en hij ontvang bonussen als hij goed presteert. Voor- en nadelen van het werk Leuk aan deze baan: Netwerken Opzetten van het bedrijf in Nederland Op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen Minder leuk aan deze baan:

7 Zijn werkgever ziet hij maar één keer per maand en zijn collega s vrijwel nooit Hij deelt zijn eigen tijd in en dat kan nog wel eens lastig zijn. Aardig blijven doen tegen vervelende of onaardige mensen Bewegingswetenschappen in zijn huidige functie Hij denkt dat zijn werk goed aansluit op zijn studie, want de meeste apparatuur die hij verkoopt kent hij al. De richtingen Gezondheidszorg en Sport zijn een prima basis voor een dergelijke functie. Tips Schrijf veel brieven Wacht niet eindeloos op antwoord Informeer bij verschillende instellingen (op sites vacatures bekijken, CV op internet zetten) Richt je niet op één baan of vakgebied Je kunt meer dan je denkt (zie functiewaaier van FBW) Richt je liever niet op uitzendbureaus, want die hebben weinig werk voor bewegingswetenschappers Wees niet te kieskeurig (m.b.t. salaris e.d.) Geef niet op Voor meer informatie over het bedrijf waar hij werkt, kun je kijken op en voor vragen kun je Jan mailen

8 Tonkie Collee Inspanningsfysioloog (freelancer) Bewegingswetenschappen Tijdens haar carrière als topsporter (mountainbike) merkte Tonkie dat kennis van (top)sport van invloed kan zijn op de prestaties van de topsporter. Dat was voor haar uiteindelijk de reden Bewegingswetenschappen te gaan studeren met het doel, na afronding van de studie sporters te helpen met hun carrière. Uit eigen ervaring weet zij dat iedere kleine fout in de voorbereiding van een topsporter desastreuze gevolgen kan hebben voor de topsportcarrière. Ze is afgestudeerd in de afstudeerrichtingen Inspanningsfysiologie en Sport. Haar vrije keuze heeft zij vooral ingericht met prestatiebegeleiding en trainingsleer. Ze heeft haar stage bij een sportarts gelopen (Peter Vergouwen, UMC Utrecht). Na Bewegingswetenschappen Tijdens haar stage bleek dat medische begeleiding goed ondersteund kon worden door fysiologische begeleiding. Omdat het UMC Utrecht niet over de financiële middelen beschikte voor een aanstelling is ze daar op basis van een nul-urencontract als freelancer gaan werken. Momenteel doet ze haar metingen vooral op Trainingscentrum Papendal. Het werk Haar werk bestaat uit het afnemen van inspanningstesten en ademgasanalysetesten. Deze worden zowel op de loopband/fietsergometer als in het veld met mobiele apparatuur gemeten. Hieruit komt een data-analyse voort, waarin maximale scores, ventilatoire drempel, herstel, trainingsanamnese en trainingsanalyse (werkzaamheden van de sporter, trainingsuren, slaapuren, voedingsschema, etc.) worden samengevoegd. Hieruit wordt in grote lijnen een trainingsadvies ontwikkeld. Dit is slechts een advies omdat uiteindelijk de trainer verantwoordelijk is en de uiteindelijke beslissingen neemt. Het aangrijpingspunt hierbij is altijd wat wil de sporter? en op basis hiervan wordt een advies ontwikkeld. Tonkie maakt niet alleen gebruik van aërobe tests, maar ook van anaërobe tests (Wingate test) om een algeheel profiel van de sporter te maken en op basis hiervan het trainingsschema (bij) te sturen. Ze werkt veel samen met de sportarts en atleet/trainer. Dit contact loop in een driehoeksverhouding. Meestal loopt het contact via de sportarts omdat deze meer autoriteit heeft. In de samenwerking met de arts ziet ze een duidelijke meerwaarde. Tonkie heeft een aantal voorbeelden gegeven van casussen die ze tijdens haar werk is tegengekomen. Enkele voorbeelden zijn het vaststellen van het %VO2max tijdens een 10kmloopwedstrijd en het vergelijken van de relatie tussen loopsnelheid en VO2 (tot maximaal) van verschillende sporters. Bij haar adviezen is ze altijd erg voorzichtig en ze neemt niet teveel risico s. Stagemogelijkheden Er is geen mogelijkheid om bij haar een praktijkstage te lopen. Wel ontstaan er tijdens haar werk vele vragen die nog opgelost moeten worden en heeft zij veel data die nog geanalyseerd kunnen worden. Hiervan zouden studenten Bewegingswetenschappen gebruik kunnen maken voor het schrijven van een scriptie of short literature review.

Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt

Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt Faculteit der Bewegingswetenschappen Bewegingswetenschappers op de arbeidsmarkt Colofon Uitgave Faculteit der Bewegingswetenschappen, 2006 Teksten Jirka Born, Erna Harkema, Brenda van Keeken, Elly Schouten,

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Verslag arbeidsmarktdag 12 november 2007. Froukje Nolte Sophie Mentink Marit Wilms Gert Faber Minke van der Kamp

Verslag arbeidsmarktdag 12 november 2007. Froukje Nolte Sophie Mentink Marit Wilms Gert Faber Minke van der Kamp Verslag arbeidsmarktdag 12 november 2007 Froukje Nolte Sophie Mentink Marit Wilms Gert Faber Minke van der Kamp Froukje Nolte SCIO consult Indicatieadviseur voor de gemeente Zwolle Froukje heeft eerst

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Reflectieverslag Eindbeoordeling

Reflectieverslag Eindbeoordeling Reflectieverslag Eindbeoordeling Naam student: Elger van Barneveld Stagebedrijf: HealthTime Fitness Opleiding & studiejaar: HBO Sport en Bewegen Hogeschool Inholland Haarlem, 2012-2013 Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

De Hoofdzaak: signalen van de Pandora Helpdesk 2

De Hoofdzaak: signalen van de Pandora Helpdesk 2 De Hoofdzaak: signalen van de Pandora Helpdesk 2 Vragen over werk en inkomen aan de Pandora Helpdesk over heel 2006 Door Cecile de Bakker en Anneke Huson Inleiding De Pandora Helpdesk is een informatie-

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Volg je hart In het voorjaar van 2013 verscheen in verschillende Linkedingroepen voor 45-plussers een oproep om een enquête over je

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO DEELRAPPORT 3 PRAKTIJK EN EFFECTEN VOOR HOGESCHOLEN Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: GEBRUIK EN EFFECTEN

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie