Media bereikonderzoek Nieuwe Nederlanders in Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Media bereikonderzoek Nieuwe Nederlanders in Rotterdam - 2014"

Transcriptie

1 Motivaction Marnixkade 109 Postbus MG Amsterdam E T + 31 (0) W TransCity Westerstraat 18 P 3016 DH Rotterdam E T +31 (0) W Media bereikonderzoek Nieuwe Nederlanders in Rotterdam Bereik van reguliere en cultuurgebonden media onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, en Antilliaanse Rotterdammers Amsterdam/ Rotterdam, mei 2014 Projectnummer: Z4009 drs. Ahmed Ait Moha (Motivaction) drs. Fenneke Vegter (Motivaction) René Romer (TransCity) Bankrelatie: Rabobank , IBAN: NL77 RABO , BIC/SWIFT: RABONL2U. Motivaction International B.V. KvK Amsterdam: Prijsopgaven en leveringen geschieden conform de Leveringsvoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

2 Het auteursrecht op dit rapport ligt bij Motivaction en TransCity. Voor het vermelden van de naam van Motivaction en TransCity in publicaties op basis van deze rapportage is schriftelijke toestemming van Motivaction en TransCity nodig. 5

3 Inhoudsopgave 1 Management summary Achtergrond en resultaten Belangrijkste resultaten algemeen Belangrijkste resultaten televisie Belangrijkste resultaten radio Belangrijkste resultaten internet Belangrijkste resultaten printmedia Bereikcijfers per mediumtype en doelgroep 13 2 Onderzoeksopzet Doelstelling Methode Veldwerkperiode Veldwerkmethode Weging Leeswijzer rapport 22 3 Resultaten: Televisie Inleiding Bereik televisie Algemene bereikcijfers televisie Wijze van ontvangst van televisie Reguliere televisiezenders Bereik reguliere televisiezenders Cultuurgebonden televisiezenders Kijktijd naar televisie Turkse Nederlanders Marokkaanse Nederlanders Surinaamse Nederlanders Antilliaanse Nederlanders 29 4 Resultaten: Radio Inleiding Bereik radiozenders Bereikcijfers radio Bereikcijfers radiozenders Cultuurgebonden radiozenders Turkse radiozenders 34 5 Resultaten: Internet Inleiding Bereik regulier internet Toegang tot internet Tijdsbesteding op internet Lidmaatschap sociale netwerken Bereik 10 meest bezochte websites Bereik 10 meest gebruikte apps Cultuurgebonden websites Bereik cultuurgebonden websites Bereik cultuurgebonden filmpjes Turkse Nederlanders 39 6

4 5.3.4 Marokkaanse Nederlanders Surinaamse Nederlanders Antilliaanse Nederlanders 40 6 Printmedia Inleiding printmedia Reguliere bladen Leestijd reguliere week- en maandbladen Dagbladen Bereik dagbladen Cultuurgebonden bladen Leestijd cultuurgebonden week- en maandbladen Ontwikkelingen cultuurgebonden bladen 44 7 Bijlagen: Televisie 45 8 Bijlagen Radio 50 9 Bijlagen Internet 51 7

5 1 Management summary 1.1 Achtergrond en resultaten Dit Rotterdamse mediarapport is opgesteld door Motivaction Research International en TransCity Diversity & Community Marketing. Het rapport moet worden gelezen als een Rotterdamse aanvulling op het landelijke mediabereikonderzoek 2014 onder Nieuwe Nederlanders. In deze landelijke rapportage, eveneens in het bezit van de gemeente Rotterdam, staan de achtergronden en het belang van dat onderzoek uitgebreid beschreven. Voor de gemeente Rotterdam is daarbij het belangrijkste gegeven dat onderzoeken als het NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia), de SKO (Stichting Kijkonderzoek) en het NLO (Nationaal Luister Onderzoek) representativiteit missen voor het mediabereik in een stad als Rotterdam: minstens de helft van de bevolking van Rotterdam is immers onvoldoende in deze onderzoeken vertegenwoordigd. Voor de gemeente Rotterdam hebben het NOM, SKO en NLO daarom geen waarde, tenzij de gemeente een Rotterdam-promotiecampagne zou willen voeren onder autochtone Nederlanders buiten Rotterdam. Zoals bekend valt een kleine 50% van de Rotterdamse bevolking onder de CBSdefinitie allochtoon. Daarvan omschrijft het CBS de meerderheid als niet-westers. De Turkse, Surinaamse, Marokkaanse, Antilliaanse en Kaapverdiaanse bevolkingsgroepen vallen onder de CBS-definitie niet-westers allochtoon, maar de Oost-Europese bevolkingsgroepen vallen daarentegen onder de CBS-definitie westers allochtoon. Deze CBS-definities zijn echter alleen van toepassing op de eerste en tweede generatie. Wanneer beide ouders zijn geboren in Rotterdam of elders in Nederland, dan is er in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) geen sprake meer van een registratie als allochtoon. Op zichzelf is dat natuurlijk prima, maar het verbergt wel de werkelijke statistieken. Zo kende Rotterdam in 2003 meer dan 3600 Surinaamse kinderen jonger dan vijf jaar. Tien jaar later zijn dat er binnen diezelfde leeftijdsgroep nog maar Betekent dit dat het aantal Surinaamse geboorten in Rotterdam in tien jaar tijd met meer dan 35% is afgenomen? Dat is onwaarschijnlijk. Een groot deel van de verklaring van deze afname is gelegen in het feit dat deze kinderen in het GBA niet meer als Surinaams staan geregistreerd, maar als autochtoon, en daarmee binnen de statistieken vallen onder de pakweg 50% autochtone Rotterdammers. Toch groeien deze kinderen nog steeds op in een gezin dat geheel of gedeeltelijk een Surinaamse achtergrond heeft. De resultaten van dit Rotterdamse mediabereikonderzoek zijn uitsluitend van toepassing op Rotterdammers van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Toch is het niet onwaarschijnlijk dat een aantal resultaten in dit rapport op hoofdlijnen ook relevantie hebben voor sommige andere groepen Nieuwe Nederlanders in Rotterdam. Zo is de oriëntatie op het medialandschap van de in dit rapport beschreven Nieuwe Nederlanders gevarieerder dan die van autochtone Nederlanders. Met name de mix van Nederlandse, cultuurgebonden en internationale media valt op. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat die mix, in welke verhouding ook, 8

6 eveneens van toepassing is op andere, niet onderzochte, Nieuwe Nederlanders in Rotterdam. Het Nederlandse en Rotterdamse medialandschap ondervindt steeds vaker concurrentie van internationale media. Niet alleen omdat autochtone Nederlanders weleens zappen van Nederland 1 naar CNN, maar vooral omdat de meer dan Rotterdammers die hun wortels geheel of gedeeltelijk in het buitenland hebben liggen, veel makkelijker dan voorheen kunnen switchen tussen Rotterdamse, Nederlandse en internationale media, en dat zowel op televisie, internet als social media. Het verrassende daarbij is dat veel Nederlandse mediamakers nog niet in staat zijn gebleken die toenemende internationale concurrentie het hoofd te bieden, of deze ontwikkeling zelfs berustend voor lief nemen. Het lijkt er namelijk op dat deze mediamakers tot op heden weinig pogingen ondernemen om redactioneel meer dan in het verleden in te spelen op dat gemixte Nederland, dat gevarieerde Rotterdam. En als die pogingen wel zijn gedaan, heeft dit weinig zoden aan de dijk gezet. Uit maatschappelijk oogpunt is dat jammer en voor een stad als Rotterdam zelfs verontrustend, omdat een grote groep Rotterdammers niet wordt bediend, terwijl onze media juist een bindende rol in de samenleving kunnen vervullen. Minstens de helft van de Rotterdamse bevolking heeft hun wortels geheel of gedeeltelijk in het buitenland liggen. Voor de gemeente Rotterdam is het daarom van groot maatschappelijk belang om, in welke vorm dan ook, die media te ondersteunen die hebben bewezen deze Rotterdammers wél te bereiken. Zo zijn Metro Rotterdam, FunX radio en AD.nl media die het onder allochtone Rotterdammers relatief goed doen, terwijl radiozenders als Radio Rijnmond en OPEN Rotterdam daar tot op heden nauwelijks toe in staat zijn geweest. Dat maakt het belang van het onderzoek dat hier voor u ligt groot. Hieronder volgen eerst de belangrijkste resultaten uit het onderzoek. In de hoofdstukken daarna er meer specifiek op de verschillende mediatypen ingezoomd Belangrijkste resultaten algemeen Rotterdammers van Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse afkomst besteden over de hele linie minder tijd in media dan deze bevolkingsgroepen gemiddeld in Nederland doen. Alleen bij Surinaamse Rotterdammers ligt dat, gemeten over alle mediatypen, ongeveer op hetzelfde niveau. Vooral onder Turkse en Marokkaanse Rotterdammers wordt er veel minder tijd besteed aan televisiekijken dan gemiddeld onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat er in een stad als Rotterdam relatief gezien meer dan gemiddeld mogelijkheden zijn om binnen de eigen gemeenschap te socializen. Kijk naar het relatief grote aantal Turkse restaurants en eethuisjes, of het aantal moskeeën, waarin en waaromheen zich ook een heel sociaal leven afspeelt. Over de hele linie is het bereik van landelijke Nederlandse media in Rotterdam lager dan gemiddeld in Nederland. Een mogelijke verklaring kan zijn dat Rotterdammers zichzelf minder herkennen in de grote landelijke media, die relatief vaak vanuit een Amsterdamse belevingswereld worden geproduceerd. Rotterdamse media als FunX, Metro en Algemeen Dagblad doen het daarentegen relatief gezien weer beter. 9

7 1.1.2 Belangrijkste resultaten televisie Rotterdammers van Turkse afkomst besteden een kleine 30% minder tijd aan het kijken naar televisie dan het gemiddelde onder Turkse Nederlanders. Bij Marokkaanse Nederlanders is het verschil nog groter. Marokkaanse Rotterdammers steken 35% minder tijd in televisie kijken dan gemiddeld onder in Nederland. Het weekbereik van Nederlandse en regulier in Nederland te ontvangen televisiezenders is onder Turkse Rotterdammers flink lager dan het gemiddelde weekbereik onder Turkse Nederlanders. Ook het weekbereik onder Turkse televisiezenders is lager, met uitzondering van ATV Avrupa, dat een hoger weekbereik heeft. Mogelijk wordt dat laatste veroorzaakt door het feit dat deze zender relatief vaak staat afgestemd bij Turkse verenigingen, restaurants, koffiehuizen en andere Turkse locaties in Rotterdam. Het weekbereik van Nederlandse en regulier in Nederland te ontvangen tv-zenders is onder Marokkaanse Rotterdammers ook flink lager dan gemiddeld onder Marokkaanse Nederlanders. Het weekbereik van Marokkaanse en Arabische tv-zenders is in Rotterdam daarentegen weer veel hoger dan gemiddeld in Nederland onder deze doelgroep. Mogelijk dat ook dit te maken heeft met de ruimere mogelijkheden om in Rotterdam binnen de eigen gemeenschap te socializen, waaronder gezamenlijk naar de televisie kijken. Bij Surinaamse en Antilliaanse Rotterdammers zijn de verschillen tussen de landelijke en lokale cijfers minder groot. Surinaamse Rotterdammers kijken als enige doelgroep zelfs vaker naar de grote landelijke televisiezenders. Ook zien we dat zowel kijktijd als bereik van cultuurgebonden televisiezenders onder Surinaamse en Antilliaanse Rotterdammers groter is dan gemiddeld in Nederland onder deze doelgroepen. Zo valt op dat de Antilliaanse zender RTV-7 zelfs een weekbereik van 39% in Rotterdam heeft, terwijl de zenders STVS en TeVeSur onder Surinaamse Rotterdammers een weekbereik hebben van respectievelijk 26% en 25%. Vooral die laatste twee zenders zijn zeer opvallend, omdat het bereik van deze zenders over heel Nederland gemeten te verwaarlozen is. Verder is de consequentie van bovenstaande dat op landelijk niveau Turkse en Marokkaanse Nederlanders veel vaker televisie kijken dan Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders, terwijl het in Rotterdam juist de en zijn die vaker televisie kijken dan en. Een ander opvallend verschil is dat maar liefst 72% van de Marokkaanse Rotterdammers televisie kijkt via een schotel, terwijl dit landelijk onder maar 21%. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn, dat daar waar allochtone bevolkingsgroepen in eenzelfde woonblok wonen, er vaker gezamenlijk van een satellietschotel gebruik wordt gemaakt, al dan niet in samenspraak met de woningbouwvereniging. Dat laatste kan ook de verklaring zijn waarom Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders landelijk nauwelijks gebruik maken van een schotelantenne, maar in Rotterdam wel. Zo kijkt 26% van de Surinaamse Rotterdammers televisie via een schotel, terwijl dit landelijk onder maar 6% is. Bij zijn deze cijfers 13% in Rotterdam versus 1% landelijk. Dat zijn dus substantiële verschillen. Opvallend is dat het kijken via een schotel onder Turkse Rotterdammers juist een fractie lager is dan gemiddeld in Nederland onder. 78% in Rotterdam versus 83% landelijk. Mogelijk geldt hier dezelfde verklaring als eerder gegeven, namelijk dat 10

8 er buitenshuis relatief vaak wordt gesocialized en daar soms ook mede gezamenlijk tv wordt gekeken Belangrijkste resultaten radio Er wordt in Rotterdam veel minder radio geluisterd dan gemiddeld in Nederland. Landelijk gezien luistert 38% van alle Turkse, Marokkaanse Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders nooit naar de radio. In Rotterdam luistert maar liefst 58% van deze doelgroepen nooit naar de radio. Kijken we vervolgens naar het bereik specifieke radiozenders, dan zien we in Rotterdam eveneens een groot verschil met de landelijke cijfers. Het gaat daarbij om netto bereik onder alle Rotterdammers, of ze nu radio luisteren of niet. Zo zien we dat radio 538 onder de -doelgroepen landelijk een bereik haalt van 16%, terwijl dat in Rotterdam nog maar 9% is. Sky Radio scoort landelijk 13%, in Rotterdam 6%. Q Music landelijk 11% tegen 5% in Rotterdam, Radio 1 haalt landelijk 8% en in Rotterdam 3%. Slam FM handhaaft zich nog redelijk in Rotterdam: 8% landelijk, 7% in Rotterdam. De enige uitzondering is FunX, die in Rotterdam relatief groter is dan landelijk. Onder alle -doelgroepen heeft FunX een weekbereik van 12%, en is daarmee onder deze doelgroepen marktleider in Rotterdam. Een aanvullend onderzoek onder 614 Rotterdamse jongeren in de leeftijd van jaar geeft eveneens aan dat FunX marktleider in Rotterdam is onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Rotterdammers. Cultuurgebonden radiozenders worden in Rotterdam minder goed beluisterd dan landelijk, terwijl ook online radio streams in Rotterdam minder worden beluisterd Belangrijkste resultaten internet Het aantal mensen dat nooit toegang tot internet heeft, is in Rotterdam flink hoger dan landelijk. In Rotterdam heeft maar liefst 17% van de -groep nooit toegang tot internet, terwijl dit landelijk maar 7% is. Mogelijk ligt de oorzaak in de grotere armoede onder deze doelgroepen dan gemiddeld in Nederland. De consequentie van dat lagere aantal mensen dat toegang tot internet heeft, is dat alle bereikcijfers van de voorgelegde websites in Rotterdam lager zijn dan landelijk, of het nu gaat om social media gaat of bijvoorbeeld nieuwssites. Desalniettemin is het weekbereik van internetmedia ook in Rotterdam hoog. Zo haalt Google een weekbereik van 69%, YouTube van 67%, Hotmail 65% en Facebook 57%. Het verschil qua bereik van de verschillende nieuwssites is relatief groter dan het verschil qua bereik van social media. Waar Nu.nl landelijk een weekbereik van 39% onder de -doelgroepen scoort, blijft het nieuwsplatform in Rotterdam steken op een derde van dat bereik: 13%. De Telegraaf scoort landelijk 24% en in Rotterdam 10%. Nos.nl zit landelijk op 31%, maar komt in Rotterdam niet verder dan 7%. De enige die zich hier in Rotterdam nog enigszins handhaaft is AD.nl, die landelijk 12% en in Rotterdam 11% scoort. 11

9 Waar cultuurgebonden televisie in Rotterdam relatief meer wordt bekeken, worden cultuurgebonden websites in deze stad relatief veel minder vaak bezocht. De verschillen zijn vaak substantieel. Zo heeft Hurriyet.com landelijk een weekbereik van 28%, terwijl dat in Rotterdam slechts 6% is. Ook binnen de Surinaamse gemeenschap zijn de verschillen groot. Waar de meest bezochte Surinaamse websites landelijk op een bereik van rond de 20% zitten, is dat in Rotterdam maar 5%. Dat verschil kan niet alleen worden verklaard uit het lagere internetgebruik in Rotterdam. Een mogelijke verklaring kan zijn dat men nieuwtjes uit de eigen gemeenschap vaker persoonlijk met elkaar deelt, bijvoorbeeld omdat men elkaar vaak bij een Surinaams eethuisje tegenkomt of op een andere plek met elkaar in contact komt. Wanneer we naar de top-tien van meest gebruikte apps kijken, dan zien we als belangrijkste verschil dat in Rotterdam Tango (plaats 5) en Viber (plaats 9) in de toptien staan, terwijl deze landelijk net buiten de top-tien vallen. Mogelijk heeft dit ook met de onderlinge beïnvloeding te maken, die sterker kan zijn wanneer bevolkingsgroepen in grotere aantallen dichter op elkaar wonen, en daardoor onderling ook vaker ervaringen uitwisellen. De vraag over de eigen selectie van videocontent op internet, zoals op YouTube, is ook gesteld aan Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Rotterdammers. De verschillen met de landelijke cijfers zijn hier gering. Zo n 27% van de kijktijd op internet wordt besteed aan Nederlandse filmpjes, de rest aan cultuurgebonden of buitenlandse filmpjes Belangrijkste resultaten printmedia Waar we onder de landelijke respondenten zagen dat de tijd die aan printmedia wordt besteed bijna te verwaarlozen is, wordt daar in Rotterdam nog een schepje bovenop gegooid. Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Rotterdammers besteden ongeveer de helft minder tijd aan het lezen van printmedia dan gemiddeld onder, en in Nederland. Alleen de Turkse doelgroep onderscheidt zich hierin, en besteedt iets meer van de tijd aan het lezen van printmedia (25% landelijk versus 29% in Rotterdam). Een mogelijke verklaring is dat het Turkse printmedialandschap nog enige substantie heeft, en dat door het grote aantal Turkse winkels in Rotterdam de doelgroep ook geregeld met Turkse printtitels wordt geconfronteerd. Wanneer we naar het weekbereik van printtitels kijken, dan zien we dat alle printtitels in Rotterdam een lager bereik hebben dan landelijk, met uitzondering van dagblad Metro, dat met een weekbereik van 25% In Rotterdam een fractie beter scoort dan landelijk. 12

10 1.1.6 Bereikcijfers per mediumtype en doelgroep Turkse Rotterdammers Tabel 1.1 De meest bekeken televisiezenders onder Turkse Rotterdammers Tabel 1.1. tv-zenders - Nederlands, Turks, internationaal Basis voor bereik: alle Turkse Rotterdammers TV-zender 1 ATV Avrupa 85 % 2 Show TV 80 % 3 Euro D 78 % 4 Euro Star 78 % 5 STV Samanyolu TV 50 % 6 Veronica 49 % 7 RTL 7 48 % 8 RTL 5 en TRT 1 46 % 9 SBS 6 en Kanal 7 45 % 10 RTL 4 41 % Tabel 1.2 De meest beluisterde radiozenders onder Turkse Rotterdammers Tabel 1.2. radiozenders - Nederlands, Turks, internationaal Basis voor bereik: alle Turkse Rotterdammers Radiozender 1 Turkse radiozenders 17 % 2 Slam FM 8 % 3 FunX 7 % 4 Radio 538, Sky Radio en Q Music 5 % 5 Radio Decibel 4 % Tabel 1.3 De meest bezochte websites (geen social media) Turkse Rotterdammers Tabel 1.3. websites - Nederlands, Turks, internationaal Basis voor bereik: alle Turkse Rotterdammers Website 1 Nu.nl 16 % 2 Telegraaf.nl 11 % 3 AD.nl 10 % 4 Fanatik.com.tr 7 % 5 Hurriyet.com 5 % 13

11 Tabel 1.4 De meest gelezen NEDERLANDSE dagbladen Turkse Rotterdammers Tabel 1.4. NEDERLANDSE dagbladen Basis voor bereik: alle Turkse Rotterdammers Dagblad 1 Metro 23 % 2 Spits 18 % 3 De Telegraaf 12 % 4 AD of AD Rotterdams Dagblad 8 % 5 De Volkskrant 3 % 14

12 Marokkaanse Rotterdammers Tabel 1.5 De meest bekeken televisiezenders onder Marokkaanse Rotterdammers Tabel 1.5. tv-zenders - Nederlands, Marokkaans, internationaal Basis voor bereik: alle Marokkaanse Rotterdammers TV-zender 1 Al Arabiya 64 % 2 MBC 62 % 3 Al Jazeera Arabisch 58 % 4 2M 57 % 5 SBS 6 55 % 6 TVM Europe (RTM 1) 53 % 7 RTL 4 48 % 8 RTL 5 47 % 9 Veronica, RTL 7 en Net 5 46 % 10 Nederland 1 38 % Tabel 1.6 De meest beluisterde radiozenders onder Marokkaanse Rotterdammers Tabel 1.6. radiozenders - Nederlands, Marokkaans, internationaal Basis voor bereik: alle Marokkaanse Rotterdammers Radiozender 1 FunX 11 % 2 Radio 538 en Slam FM 10 % 3 Q Music 6 % 4 Radio Decibel 5 % 5 Sky Radio en Marokkaanse radiozenders 4 % Tabel 1.7 De meest bezochte websites (geen social media) onder Marokkaanse Rotterdammers Tabel 1.7. websites - Nederlands, Marokkaans, internationaal Basis voor bereik: alle Marokkaanse Rotterdammers Website 1 AD.nl 13 % 2 Telegraaf.nl 12 % 3 Nu.nl en Marokko.nl 11 % 4 Netflix.com 6 % 5 Lagazettedumaroc.com 5 % 15

13 Tabel 1.8 De meest gelezen NEDERLANDSE dagbladen onder Marokkaanse Rotterdammers Tabel 1.8. NEDERLANDSE dagbladen Basis voor bereik: alle Marokkaanse Rotterdammers Dagblad 1 Metro 20 % 2 AD of AD Rotterdams Dagblad 18 % 3 Spits 16 % 4 De Telegraaf 8 % 16

14 Surinaamse Rotterdammers Tabel 1.9 De meest bekeken televisiezenders onder Surinaamse Rotterdammers Tabel 1.9. tv-zenders - Nederlands, Surinaams, internationaal Basis voor bereik: alle Surinaamse Rotterdammers TV-zender 1 RTL 4 85 % 2 RTL 7 en Veronica 83 % 3 SBS 6 82 % 4 RTL 5 81 % 5 Net 5 78 % 6 RTL 8 77 % 7 Nederland 1 73 % 8 Nederland 3 69 % 9 Nederland 2 64 % 10 Comedy Central 45 % - STVS * 26 % - TeVeSur * 25 % - ATV * 22 % * Surinaamse televisiezenders zijn nog matig te ontvangen in Nederland, daarom zijn deze bereikcijfers opvallend. Tabel 1.10 De meest beluisterde radiozenders onder Surinaamse Rotterdammers Tabel radiozenders - Nederlands, Surinaams, internationaal Basis voor bereik: alle Surinaamse Rotterdammers Radiozender 1 FunX 14 % 2 Radio % 3 Surinaamse radiozenders 8 % 4 Sky Radio 7 % 5 Q Music en Slam FM 6 % 17

15 Tabel 1.11 De meest bezochte websites (geen social media) onder Surinaamse Rotterdammers Tabel websites - Nederlands, Surinaams, internationaal Basis voor bereik: alle Surinaamse Rotterdammers Website 1 AD.nl en Nu.nl 13 % 2 Telegraaf.nl en Nos.nl 8 % 3 Netflix.com, Uitzendinggemist.nl,Waterkant.net. DBSuriname.com, Surinametimes.com en Thesurinamhighlights.com 4 FunX.nl, Volkskrant.nl en Suriname.nl 4 % 5 % Tabel 1.12 De meest gelezen NEDERLANDSE dagbladen onder Surinaamse Rotterdammers Tabel NEDERLANDSE dagbladen Basis voor bereik: alle Surinaaamse Rotterdammers Dagblad 1 Metro 28 % 2 AD of AD Rotterdams Dagblad 21 % 3 Spits 13 % 4 De Telegraaf 10 % 18

16 Antilliaanse Rotterdammers Tabel 1.13 De meest bekeken televisiezenders onder Antilliaanse Rotterdammers Tabel tv-zenders - Nederlands, Antilliaans, internationaal Basis voor bereik: alle Antilliaanse Rotterdammers TV-zender 1 Veronica 83 % 2 RTL 4 82 % 3 SBS 6 en Net 5 80 % 4 RTL 5 en RTL 7 76 % 5 Nederland 1 74 % 6 RTL 8 72 % 7 Nederland 2 66 % 8 Nederland 3 64 % 9 Comedy Central 49 % 10 Discovery Channel 40 % - RTV-7 * 39 % * Antilliaanse televisiezenders zijn nog matig te ontvangen in Nederlands, RTV-7 zit sinds enige tijd in het basispakket van UPC. Tabel 1.14 De meest beluisterde radiozenders onder Antilliaanse Rotterdammers Tabel radiozenders - Nederlands, Antilliaans, internationaal Basis voor bereik: alle Antilliaanse Rotterdammers Radiozender 1 FunX 19 % 2 Radio % 3 Online muziek streams 7 % 4 Slam FM 6 % 5 Sky Radio en Antilliaanse radiozenders 5 % 19

17 Tabel 1.15 De meest bezochte websites (geen social media) Antilliaanse Rotterdammers Tabel websites - Nederlands, Antilliaans, internationaal Basis voor bereik: alle Antilliaanse Rotterdammers Website 1 AD.nl 11 % 2 Telegraaf.nl 10 % 3 FunX.nl en Nu.nl 9 % 4 Nos.nl 8 % 5 UItzendinggemist.nl 6 % - Antilliaansdagblad.com 4 % Tabel 1.16 De meest gelezen NEDERLANDSE dagbladen Antilliaanse Rotterdammers Tabel NEDERLANDSE dagbladen Basis voor bereik: alle Antilliaanse Rotterdammers Dagblad 1 Metro 29 % 2 Spits 20 % 3 AD of AD Rotterdams Dagblad 17 % 3 De Telegraaf 9 % 20

18 2 Onderzoeksopzet 2.1 Doelstelling De doelstelling van het onderzoek is meerledig en luidt als volgt: 1. Op onafhankelijke en betrouwbare wijze ontsluiten van het cultuurgebonden medialandschap voor adverteerders, reclamebureaus en mediabureaus, teneinde bij te dragen aan een verdere (journalistieke) professionalisering van de betrokken media. 2. Inzicht verkrijgen in de mediaconsumptie (breed) van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Rotterdammers. 2.2 Methode Veldwerkperiode Het onderzoek is kwantitatief opgezet en uitgevoerd met behulp van face-to-face interviews. Het onderzoek is afgenomen tussen 18 februari en 28 maart Veldwerkmethode Voordat het onderzoek is gestart, zijn de vragenlijsten getest in 10 pilot-interviews onder Nieuwe Nederlanders. Het doel van deze test was te bekijken of de vragenlijst goed begrepen en geïnterpreteerd werd door Nieuwe Nederlanders. Alle schriftelijke interviews zijn afgenomen door enquêteurs die de (moeder)taal van de respondent beheersen. Vragenlijsten voor de groep Polen zijn naar het Pools vertaald, omdat ook de enquêteurs veelal beter Pools beheersen dan het Nederlands. Voor de groep Marokkaanse Nederlanders werden vragen, indien nodig of gewenst, ter plekke door de interviewers vertaald. De reden hiervoor is dat we uit ervaring weten dat het vertalen van de vragenlijst naar het Arabisch voor de Marokkaanse Nederlanders geen toegevoegde waarde biedt, omdat de interviewers veelal niet in staat zijn om het officieel Arabisch te lezen en te begrijpen. En dit is eveneens het geval bij de respondenten. Ook voor de Turkse Nederlanders werden vragen, indien nodig of gewenst, ter plekke door de interviewers vertaald. Om het intervieweffect te verkleinen hebben interviewers vooraf een uitgebreide briefing gehad waarin is besproken op welke wijze de vragen vertaald dienden te worden. 2.3 Weging Er zijn in totaal 5 wegingen uitgevoerd op het databestand: 4 wegingen voor elke groep Nieuwe Nederlanders (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders) en 1 weging voor de totale groep Nieuwe Nederlanders (). De Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Rotterdammers zijn representatief voor de kenmerken leeftijd en geslacht binnen Rotterdam (bron CBS). Binnen elke etniciteit is een weging uitgevoerd om de representativiteit op deze kenmerken te optimaliseren. 21

19 Voor het opleidingsniveau was geen universum bekend voor de gemeente Rotterdam. Hiervoor is de verdeling aangehouden binnen de 3 grote steden samen (Rotterdam, Amsterdam en Den Haag) zoals deze in de Gouden Standaard bekend is. Voor uitspraken over de totale groep allochtone Rotterdammers is er naast de kenmerken leeftijd, geslacht en opleiding ook rekening gehouden met de omvang van de etniciteiten onderling. In onderstaande tabellen is per etniciteit de steekproefomvang na weging weergegeven. Geslacht Leeftijd Opleiding Afkomst Totaal Man Vrouw 15/19 20/34 35/49 50/75 Hoog Midden Laag Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans Totaal Leeswijzer rapport In dit rapport worden de significante verschillen tussen groepen aangegeven in kleur. Hierbij staat rood voor significant hoger dan gemiddeld en blauw voor significant lager dan gemiddeld. De toetsing die hiervoor gebruikt wordt is een Chi2-toets. Hierbij wordt het gemiddelde van een groep getoetst ten opzichte van het gemiddelde van de overige groepen 1. In de tabellen opgenomen in de rapportage, wordt telkens de top tien opgenomen. (met het hoogste bereik onder de -groep). In de tabellen in de bijlagen staan de volledige tabellen weergegeven (alle gevraagde media). In deze rapportage wordt veelvuldig gesproken van bereik. Met bereik wordt bedoeld: het weekbereik van de televisiezenders, radiozenders of internetpagina s die afgelopen week bekeken, beluisterd of bezocht zijn. Bij maand- en weekbladen is het bereik bepaald op basis van jaarbereik (afgelopen 12 maanden gelezen). Wanneer het gaat om de dagbladen, is het bereik bepaald op basis van het bereik in de afgelopen drie dagen. In de rapportage staan twee verschillende soorten tabellen. Hieronder geven wij bij de gebruikte tabeltypen een toelichting. Deze tabellen komen in de verschillende hoofdstukken voor. 1 Hiervoor is een betrouwbaarheidsmarge van 95% aangehouden. 22

20 Voorbeeldtabel 1 Tabel 2.1. Wanneer heeft u voor het laatst naar de televisie gekeken? (n=699) Nooit 2% 1% 0% 4% 1% Gisteren 90% 92% 93% 89% 91% Afgelopen week, maar niet gisteren 9% 7% 5% 6% 7% 1 tot en met 4 weken geleden 0% 0% 1% 2% 1% 1 tot en met 12 maanden geleden 0% 0% 0% 0% 0% Langer dan een jaar geleden 0% 0% 0% 0% 0% 98% 99% 98% 95% 98% Aan de respondenten is gevraagd wanneer zij voor het laatste naar de televisie hebben gekeken. Respondenten mochten hierbij 1 antwoord kiezen uit de eerste kolom van voorbeeldtabel1. De tabel toont het percentage per bevolkingsgroep dat een bepaald antwoord heeft gegeven. Voor het gemiddelde bereikcijfer is gekeken naar het weekbereik: Hiervoor is het bereik, gisteren en afgelopen week bij elkaar opgeteld. Iets wat afgelopen maand of afgelopen jaar is bekeken, is niet meegenomen in dit bereikcijfer. Voorbeeldtabel 2 Tabel 2.2. Gemiddeld aantal minuten kijktijd per dag Kijktijd in minuten in Nederland uitgezonden tv-zenders (n=699) Totale kijktijd in minuten Voorbeeldtabel 2 toont de gemiddelde kijktijd in minuten per dag gemeten over de afgelopen week. Aan de respondenten is gevraagd hoeveel dagen in de week televisie wordt gekeken en hoelang zij kijken op de dagen dat ze kijken. Wanneer respondenten geen televisie kijken wordt dit in de berekening opgenomen als 0 minuten. Ook op de dagen dat respondenten geen televisie kijken tellen de dagen mee als 0 minuten. De kijktijd in minuten is de gemiddelde kijktijd per dag gemeten over de afgelopen week. 23

21 3 Resultaten: Televisie 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het kijkgedrag van Nieuwe Nederlanders in Rotterdam. Op verschillende manieren brengt het onderzoek het kijkgedrag in beeld. Eerst zal gekeken worden naar het bereik van de reguliere televisiezenders. Onder de reguliere televisiezenders verstaan wij de zenders die niet een cultuurgebonden insteek hebben. Dit zijn vaak de zenders die in de basispakketten van de televisieaanbieders zitten. Na de reguliere zenders zal worden ingegaan op Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Poolse televisiezenders, de cultuurgebonden zenders. Per etniciteit beschrijven wij de meest bekeken cultuurgebonden zenders. 3.2 Bereik televisie Algemene bereikcijfers televisie Tabel 3.1 geeft aan wanneer men voor het laatst naar de televisie heeft gekeken. Tabel 3.1. Wanneer heeft u voor het laatst naar de televisie gekeken? (n=699) Nooit 2% 1% 0% 4% 1% Gisteren 90% 92% 93% 89% 91% Afgelopen week, maar niet gisteren 9% 7% 5% 6% 7% 1 tot en met 4 weken geleden 0% 0% 1% 2% 1% 1 tot en met 12 maanden geleden 0% 0% 0% 0% 0% Langer dan een jaar geleden 0% 0% 0% 0% 0% 98% 99% 98% 95% 98% Tabel 3.2 geeft het gemiddeld aantal minuten dat naar de televisie wordt gekeken (inclusief de cultuurgebonden zenders, alleen het bekijken van een dvd is hier niet bij opgenomen) 2 Tabel 3.2. Gemiddeld aantal minuten kijktijd per dag Kijktijd in minuten in Nederland uitgezonden tv-zenders (n=699) Totale kijktijd in minuten De gemiddelde kijktijd is vastgesteld op basis van het aantal dagen dat men gemiddeld per week kijkt en het gemiddeld aantal minuten dat men gemiddeld kijkt op de dagen dat men naar de televisie kijkt. 24

22 Tabel 3.3 geeft het gemiddeld aantal minuten dat naar de televisie wordt gekeken (inclusief de cultuurgebonden zenders) door personen die wel eens televisie kijken Tabel 3.3. Gemiddeld aantal minuten kijktijd per dag Basis: kijkt wel eens televisie Kijktijd in minuten in Nederland uitgezonden tv-zenders (n=192) (n=145) (n=247) (n=106) (n=690) Totale kijktijd in minuten Wijze van ontvangst van televisie Tabel 3.4 geeft aan op welke manier de Nieuwe Nederlanders televisie ontvangen. Tabel 3.4. Hoe ontvangt u televisie? (n=699) Kabel 37% 31% 49% 70% 45% Digitenne 19% 23% 27% 17% 22% Schotel 78% 72% 26% 13% 48% Internet 13% 24% 21% 33% 21% Ik ontvang geen televisie 1% 0% 0% 2% 1% 25

23 3.4 Reguliere televisiezenders Bereik reguliere televisiezenders Tabel 3.5 geeft de top 10 weer van de meest bekeken zenders door Nieuwe Nederlanders. Hierbij is uitgegaan van het weekbereik. In de bijlage is de totale lijst van televisiezenders te vinden. Tabel 3.5. Welke zenders zijn de afgelopen week bekeken? (Geordend naar 10 meest bekeken) (n=699) SBS 6 45% 55% 82% 80% 65% Veronica 49% 46% 83% 83% 65% RTL 7 48% 46% 83% 76% 64% RTL 4 41% 48% 85% 82% 63% RTL 5 46% 47% 81% 76% 63% Net 5 34% 46% 78% 80% 58% Ned 1 32% 38% 73% 74% 53% RTL 8 30% 27% 77% 72% 51% Ned 3 31% 27% 69% 64% 47% Ned 2 24% 23% 64% 66% 43% 3.5 Cultuurgebonden televisiezenders In deze paragraaf wordt per etniciteit ingegaan op het bereik en de waardering van de cultuurgebonden zenders. Onder de cultuurgebonden televisiezenders worden de buitenlandse televisiezenders verstaan Kijktijd naar televisie Tabel 3.6 toont het gemiddeld aantal minuten per dag dat alle Nieuwe Nederlanders besteden aan het kijken naar cultuurgebonden televisie Tabel 3.6. Gemiddelde kijktijd naar cultuurgebonden televisie per dag (n=699) Kijktijd cultuurgebonden televisie

24 Tabel 3.7 toont van de personen die wel eens cultuurgebonden televisie kijken het gemiddeld aantal minuten per dag dat naar televisie wordt gekeken en welk aandeel hiervan wordt besteed aan cultuurgebonden zenders Tabel 3.7. Gemiddelde kijktijd per dag naar televisie Basis: kijkt wel eens cultuurgebonden tv (n=184) (n=131) (n=127) (n=64) (n=512) Kijktijd televisie (alles) Kijktijd cultuurgebonden televisie Turkse Nederlanders Tabel 3.8 toont het bereik van de 10 meest bekeken Turkse zenders door Turkse Nederlanders. Het bereik van alle voorgelegde cultuurgebonden zenders zijn te vinden in de bijlage. Tabel 3.8. Bereik van de volgende cultuurgebonden zenders Basis: alle Turkse Nederlanders (Geordend naar 10 meest bekeken) ATV Avrupa 88% Show TV 80% Euro D 78% Euro Star 78% STV - Samanyolu TV 50% TRT 1 46% Kanal 7 45% Star TV 40% Fox Türk 38% LIG TV 35% 27

25 3.5.3 Marokkaanse Nederlanders Tabel 3.9 geeft het bereik en de waardering weer van de 10 meest bekeken Marokkaans/Arabische zender door Marokkaanse Nederlanders. Het bereik en de waardering van alle Marokkaans/Arabische zenders is te vinden in de bijlage Tabel 3.9. Bereik van de volgende cultuurgebonden zenders Basis: alle Marokkaanse Nederlanders (Geordend naar 10 meest bekeken) Al Arabiya 64% MBC 62% Al Jazeera Arabisch 58% 2M 57% TVM Europe (RTM 1) 53% ART Cinema 32% Arrabia 27% Laayoune 25% Al Maghribia 20% Medi TV (Medi 1) 18% Surinaamse Nederlanders Tabel 3.10 toont wanneer Surinaamse Nederlanders voor het laatst naar cultuurgebonden televisiezenders hebben gekeken. Met cultuurgebonden zenders worden Surinaamse, Caribische, Aziatische en Latijns-Amerikaanse televisiezenders bedoelt. Tabel Wanneer heeft u voor het laatst naar de televisiezenders uit de volgende landen/regio's gekeken? Basis: alle Surinaamse Nederlanders Surinaams Caribisch gebied Aziatisch Latijns-Amerikaans Totaal Nooit 47% 91% 93% 98% 42% Gisteren 9% 5% 5% 0% 13% Afgelopen week, maar niet gisteren 25% 3% 1% 0% 1 tot en met 4 weken geleden 12% 0% 0% 0% 13% 1 tot en met 12 maanden geleden 4% 1% 0% 1% 4% Langer dan een jaar geleden 4% 0% 0% 1% 3% Ontvangt geen televisie 0% 0% 0% 0% 0% 25% 28

26 Tabel 3.11 toont het weekbereik van cultuurgebonden televisiezenders onder Surinaamse Nederlanders. Het bereik van alle Surinaamse zenders is te vinden in de bijlage Tabel Bereik van de volgende cultuurgebonden zenders Basis: alle Surinaamse Nederlanders (Geordend naar 10 meest bekeken) STVS 26% TeVeSur 25% ATV 22% Apintie Televisie 19% Ramasha TV 10% Ampies Broadcasting Corporation Suriname (ABC Suriname) Trishul Televisie 7% RTV-7 7% TeleCuraçao 7% TeleAruba 5% 7% Antilliaanse Nederlanders Tabel 3.12 toont wanneer Antilliaanse Nederlanders voor het laatst naar cultuurgebonden televisie hebben gekeken. Met cultuurgebonden televisie wordt gedoeld op Surinaamse, Caribische, Aziatische en Latijns-Amerikaanse televisiezenders Tabel Wanneer heeft u voor het laatst naar de televisiezenders uit de volgende landen/regio's gekeken? Basis: alle Antilliaanse Nederlanders Surinaams Caribisch gebied Aziatisch Latijns- Amerikaans Totaal Nooit 88% 33% 95% 94% 30% Gisteren 3% 26% 0% 0% 28% Afgelopen week, maar niet gisteren 2% 17% 0% 1% 18% 1 tot en met 4 weken geleden 0% 12% 0% 0% 12% 1 tot en met 12 maanden geleden 2% 3% 0% 0% 3% Langer dan een jaar geleden 2% 5% 2% 2% 5% Ontvangt geen televisie 4% 4% 4% 4% 4% 29

27 Tabel 3.13 toont het weekbereik van cultuurgebonden televisiezenders onder Antilliaanse Nederlanders. Het bereik van alle Antilliaanse zenders is te vinden in de bijlage Tabel Bereik en waardering van de volgende cultuurgebonden zenders Basis: alle Antillliaanse Nederlanders (Geordend naar 10 meest bekeken) RTV-7 39% TeleCuraçao 10% TeleAruba 8% TeVeSur 3% STVS 3% ATV 2% Rapar Broadcasting Network (RBN TV) 1% Apintie Televisie 1% Ampies Broadcasting Corporation Suriname (ABC Suriname) COLORS TV 0% 1% 30

28 4 Resultaten: Radio 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaan wij in op het luistergedrag: naar welke radiozenders wordt er geluisterd? Eerst zal het bereik van de reguliere radiozenders worden behandeld, hierna worden cultuurgebonden radiozenders besproken. 4.2 Bereik radiozenders Bereikcijfers radio Tabel 4.1 geeft per etniciteit aan wanneer zij voor het laatst naar de radio hebben geluisterd Tabel 4.1. Wanneer heeft u voor het laatst naar radiozenders geluisterd? (n=699) Nooit 51% 69% 61% 50% 58% Gisteren 10% 10% 17% 19% 14% Afgelopen week, maar niet gisteren 1 tot en met 4 weken geleden 1 tot en met 12 maanden geleden Langer dan een jaar geleden 15% 9% 13% 13% 13% 13% 6% 7% 9% 9% 6% 4% 1% 4% 3% 5% 3% 1% 5% 3% 25% 19% 30% 32% 27% Tabel 4.2 toont de gemiddelde luistertijd per dag Tabel 4.2. Gemiddeld aantal minuten luistertijd per dag (n=699) Luistertijd in minuten

29 Tabel 4.3 toont de gemiddelde luistertijd per dag, gebaseerd op luisteraars van de radio Tabel 4.3. Gemiddeld aantal minuten luistertijd per dag Basis: luistert wel eens naar de radio (n=74) (n=36) (n=91) (n=45) (n=245) Luistertijd in minuten Bereikcijfers radiozenders Tabel 4.4 toont het weekbereik van de 10 best beluisterde radiozenders. Het bereik van alle radiozenders is te vinden in de bijlage. Tabel 4.4. Welke zenders zijn de afgelopen week beluisterd? (Geordend naar 10 meest beluisterd) (n=699) FunX 7% 11% 14% 19% 12% Radio 538 5% 10% 11% 10% 9% Slam!FM 8% 10% 6% 6% 7% Sky Radio 5% 4% 7% 5% 6% Q-music 5% 6% 6% 4% 5% Radio Decibel 4% 5% 3% 4% 4% Radio 1 2% 2% 5% 3% 3% Online muziek streams (alleen muziek, zonder radio dj s) 1% 1% 2% 7% 2% Fresh FM 3% 3% 1% 2% 2% 3FM 1% 3% 3% 0% 2% 32

30 4.3 Cultuurgebonden radiozenders Tabel 4.5 toont het bereik van de cultuurgebonden radiozenders. Tabel 4.5. cultuurgebonden zenders Turkse radiozenders 17% nvt nvt nvt Surinaamse radiozenders nvt nvt 8% 2% Marokkaanse en/of Arabische radiozenders nvt 4% nvt nvt Indiase radiozenders nvt nvt 2% 0% Antilliaanse / Caribische radiozenders nvt nvt 1% 5% Amerikaanse radiozenders nvt nvt 0% 2% Zuid-Amerikaanse radiozenders nvt nvt 0% 0% nvt = niet van toepassing Tabel 4.6 toont het aantal minuten dat gemiddeld naar cultuurgebonden radiozenders wordt geluisterd door alle personen Tabel 4.6. Gemiddeld aantal minuten luistertijd per dag naar cultuurgebonden zenders (n=699) Luistertijd in minuten Tabel 4.7 toont het aantal minuten dat gemiddeld naar cultuurgebonden radio wordt geluisterd door personen die wel eens naar cultuurgebonden radiozenders luisteren Tabel 4.7. Gemiddeld aantal minuten luistertijd per dag naar cultuurgebonden zenders Basis: luistert wel eens cultuurgebonden radio (n=74) (n=17) (n=33) (n=14) (n=141) Luistertijd in minuten

31 4.3.1 Turkse radiozenders Tabel 4.8 toont uit welk land de beluisterde Turkse radiozenders afkomstig zijn. Tabel 4.8. Uit welke landen zijn de Turkse radiozenders afkomstig? Basis: luistert wel eens naar Turkse radiozenders Aantal Percentage Radiozenders uit Turkije 55 77% Radiozenders uit Nederland 4 6% Radiozenders uit Duitsland 4 6% Weet niet 15 21% Totaal % Tabel 4.9 toont via welk kanaal naar de Turkse radiozenders wordt geluisterd. Tabel 4.9. Hoe luistert u naar de radio? Basis: luistert wel eens naar Turkse radiozenders Aantal Percentage Via het internet 28 39%* Via de ether 1 2%* Via de kabel 0 0%* Via de satellietschotel 22 31%* Via een app op mijn telefoon of tablet 43 60% Via een podcast op de computer 0 0%* Totaal % * Resultaten zijn kleiner dan n=30 34

32 5 Resultaten: Internet 5.1 Inleiding 5.2 Bereik regulier internet Toegang tot internet Tabel 5.1 toont op welke wijze Nieuwe Nederlanders toegang hebben tot internet Tabel 5.1. Heeft u toegang tot internet? Ja, thuis op de pc, mac, laptop, tv of notebook Ja, op mijn mobiele telefoon of tablet (n=699) 81% 75% 76% 80% 78% 71% 67% 55% 61% 63% Ja, ergens anders dan thuis 13% 12% 12% 9% 12% Nee, nooit 15% 16% 19% 15% 17% Tijdsbesteding op internet Tabel 5.2. Gemiddeld aantal minuten op internet per dag (n=699) Internettijd in minuten Tabel 5.3 toont het aantal minuten dat men gemiddeld per dag op het internet zit, gebaseerd op de gebruikers van het internet. Tabel 5.3. Gemiddeld aantal minuten op internet per dag Basis: bezoekt internet (n=163) Tabel 5.2 toont het aantal minuten dat men gemiddeld per dag op het internet zit. De percentages zijn gebaseerd op alle personen (zowel met als zonder internet aansluiting) (n=116) (n=191) (n=91) (n=561) Internettijd in minuten

33 Tabel 5.4 toont wanneer het internet voor het laatst is bezocht. Tabel 5.4. Wanneer bent u voor het laatst op internet geweest? (n=699) Nooit 16% 20% 22% 15% 19% Gisteren 75% 70% 62% 72% 69% Afgelopen week, maar niet gisteren 6% 5% 9% 7% 7% 1 tot en met 4 weken geleden 2% 4% 6% 4% 4% 1 tot en met 12 maanden geleden 0% 0% 1% 0% 0% Langer dan een jaar geleden 0% 1% 0% 2% 0% 91% 75% 71% 79% 76% Lidmaatschap sociale netwerken Tabel 5.5 toont van welke sociale netwerken de Nieuwe Nederlanders lid zijn. Tabel 5.5. Kunt u aangeven op welke van de volgende sociale netwerken u een eigen pagina of account hebt? (n=699) Facebook 64% 57% 51% 62% 58% Twitter 14% 14% 8%* 18% 12% Youtube 12% 7% 10% 16% 11% LinkedIn 3% 3% 2% 5% 3% Google + 1% 1% 4% 6% 3% MySpace 0% 0% 0% 4% 1% Pinterest 0% 1% 1% 4% 1% Tumblr 1% 0% 0% 2% 0% Instagram 32% 29% 23% 21% 26% Een andere, namelijk: 0% 0% 0% 0% 0% Ik heb geen pagina op of een account van een netwerksite 15% 19% 23% 19% 19% Gebruik dit medium niet 16% 20% 22% 15% 19% 36

34 5.2.4 Bereik 10 meest bezochte websites Tabel 5.6 toont het bereik van de 10 meest bezochte websites. Het bereik van alle websites is te vinden in de bijlage Tabel 5.6. Welke websites zijn de afgelopen week bezocht? (Geordend naar 10 meest bezocht) (n=699) Google.nl 75% 69% 65% 68% 69% Youtube.com 74% 68% 61% 67% 67% Hotmail 69% 65% 62% 65% 65% Facebook 65% 55% 50% 58% 57% Instagram 33% 28% 20% 19% 26% Nu.nl 16% 11% 13% 9% 13% AD.nl 5% 13% 13% 11% 11% Twitter 13% 13% 6% 13% 10% Telegraaf.nl 11% 12% 8% 10% 10% Nos.nl 10% 3% 8% 8% 7% Bereik 10 meest gebruikte apps Tabel 5.7 toont het bereik van de 10 meest bezochte apps. Het bereik van alle apps is te vinden in de bijlage Tabel 5.7. Welke van de volgende apps u heeft op uw smartphone of tablet? (Geordend naar 10 meest bezocht) (n=699) Whatsapp 68% 66% 57% 60% 62% YouTube 62% 58% 51% 55% 56% Facebook 56% 50% 45% 48% 49% Google 40% 37% 37% 40% 38% Tango 34% 39% 16% 18% 26% Instagram 31% 28% 20% 20% 25% Gmail 10% 20% 20% 28% 18% Skype 16% 23% 17% 19% 18% Viber 17% 30% 10% 18% 17% Livescore 16% 14% 14% 9% 14% 37

35 5.3 Cultuurgebonden websites Bereik cultuurgebonden websites Tabel 5.8 toont het aantal minuten dat Nieuwe Nederlanders gemiddeld per dag op het internet zitten. De percentages zijn gebaseerd op alle Nieuwe Nederlanders Tabel 5.8. Gemiddeld aantal minuten per dag op cultuurgebonden websites (n=699) Internettijd in minuten Tabel 5.9 toont het aantal minuten dat Nieuwe Nederlanders gemiddeld per dag op het internet zitten. De percentages zijn gebaseerd op de personen die wel eens cultuurgebonden websites bezoeken Tabel 5.9. Gemiddeld aantal minuten per dag op cultuurgebonden websites Basis: bezoekt cultuurgebonden websites (n=61) (n=46) (n=50) (n=26) (n=185) Internettijd in minuten Bereik cultuurgebonden filmpjes Tabel 5.10 toont het bereik van filmpjes onder Nieuwe Nederlanders Tabel Kijkt u weleens naar filmpjes op internet? (n=699) Ja, vaak 27% 26% 16% 23% 22% Soms 49% 33% 43% 26% 40% Nee, nooit 8% 21% 20% 37% 19% Gebruikt geen internet 16% 20% 22% 15% 19% Tabel 5.11 toont het bereik van filmpjes onder Nieuwe Nederlanders Tabel Als u op internet filmpjes kijkt, zijn dit dan vooral Nederlandse of buitenlandse filmpjes? Basis: Kijkt wel eens naar filmpjes op internet (n=147) (n=87) (n=54) (n=434) Nederlandse filmpjes Turkse /Marokkaanse/ Surinaamse/ Caribische/Poolse filmpjes Overige buitenlandse/internationale filmpjes

36 5.3.3 Turkse Nederlanders Tabel 5.12 toont het bereik van de 10 meest bezochte Turkse websites. Het weekbereik van alle websites is te vinden in de bijlage Tabel Welke websites zijn de afgelopen week bezocht? Basis: alle Turkse Nederlanders (Geordend naar 10 meest bezocht) Fanatik.com.tr 7% Hurriyet.com 6% Zaman.com.tr 6% Hababam.nl 4% FotoMac.com.tr 3% Aksam.com.tr 3% Turkiyegazetesi.com 3% AMKSpor.com 2% Haberturk.com 2% Milliyet.com.tr 1% Marokkaanse Nederlanders Tabel 5.13 toont het bereik van de 10 meest bezochte Marokkaanse websites. Het weekbereik van alle websites is te vinden in de bijlage Tabel Welke websites zijn de afgelopen week bezocht? Basis: alle Marokkaanse Nederlanders (Geordend naar 10 meest bezocht) Marokko.nl 11% lagazettedumaroc.com 5% leconomiste.com 1% Bladna.nl 1% Maroc.nl 1% al-yaqeen.com 0% Maghreb.nl 0% MaghrebMagazine.nl 0% Marokko.pagina.nl 0% Amazigh.nl 0% 39

37 5.3.5 Surinaamse Nederlanders Tabel 5.14 toont het bereik van de 10 meest bezochte Surinaamse websites. Het weekbereik van alle websites zijn te vinden in de bijlage Tabel Welke websites zijn de afgelopen week bezocht? Basis: alle Surinaamse Nederlanders (Geordend naar 10 meest bezocht) Waterkant.net 5% DBSuriname.com (Dagblad Suriname online) 5% Times of Suriname (Surinametimes.com) 5% Thesurinamhighlights.com 5% Suriname.nl / pagina.suriname.nl 4% Suriname.pagina.nl / Suriname.startpagina.nl 3% DWTonline.com (De Ware Tijd online) 2% Bollywood.nl 1% Starnieuws.com 1% Marktplaats.sr 1% Antilliaanse Nederlanders Tabel 5.15 toont het bereik van de 10 meest bezochte Antilliaanse websites. Het weekbereik van alle websites is te vinden in de bijlage Tabel 5.15 Welke websites zijn de afgelopen week bezocht? Basis: alle Antilliaanse Nederlanders (Geordend naar 10 meest bezocht) Antilliaansdagblad.com 4% Nospang.com 3% 24ora.com 3% Amigoe.com 2% Aruba.startpagina.nl 1% Suriname.nl / pagina.suriname.nl 1% Marktplaats.sr 1% Waterkant.net 0% Suriname.pagina.nl / Suriname.startpagina.nl 0% Bollywood.nl 0% 40

38 6 Printmedia 6.1 Inleiding printmedia In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de stand van zaken rond printmedia in Rotterdam. De printmedia bestaan uit drie verschillende typen: de weekbladen, de maandbladen en de dagbladen. Bij ieder type printmedia zal worden gekeken naar het bereik. Daarnaast zal worden gekeken naar de het gebruik van digitale bronnen voor informatievoorziening. Verder zal ook worden ingegaan op cultuurgebonden media, welke ontwikkelingen hebben zij volgens Nieuwe Nederlanders doorgemaakt en wat vinden zij hiervan. 6.2 Reguliere bladen Leestijd reguliere week- en maandbladen Tabel 6.1 toont hoeveel tijd men gemiddeld per week besteedt aan het lezen van week- en maandbladen. Tabel 6.1. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan het lezen van week- en maandbladen? (n=699) Leestijd in minuten Tabel 6.2 toont hoeveel tijd personen die wel eens week- of maandbladen lezen, gemiddeld per week besteden aan het lezen van deze bladen. Tabel 6.2. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan het lezen van week- en maandbladen? Basis: leest wel eens een week-/maandblad (n=63) (n=32) (n=64) (n=41) (n=200) Leestijd in minuten

39 6.3 Dagbladen Bereik dagbladen Tabel 6.3 toont het weekbereik van dagbladen Tabel 6.3. Welke dagbladen zijn de afgelopen week gelezen of ingezien? (Geordend naar meest gelezen) (n=699) Metro 23% 20% 28% 29% 25% Spits 18% 16% 13% 20% 16% Algemeen Dagblad (AD landelijke editie) 5% 14% 14% 12% 11% De Telegraaf 12% 8% 10% 9% 10% Regionale editie van het AD 2% 4% 7% 5% 5% Ander regionaal dagblad 2% 1% 2% 3% 2% De Volkskrant 3% 1% 1% 2% 2% nrc.next 1% 2% 2% 0% 1% Het Parool 1% 1% 1% 2% 1% Het Financieele Dagblad 0% 1% 1% 3% 1% Nederlands Dagblad 0% 2% 1% 0% 1% Trouw 2% 1% 1% 0% 1% NRC Handelsblad 1% 1% 1% 0% 1% Reformatorisch Dagblad 1% 1% 1% 0% 1% 42

40 Tabel 6.4 toont hoe lezers van dagbladen de laatste keer aan het nummer zijn gekomen Tabel 6.4 Hoe bent u de laatste keer aan het nummer gekomen? Basis: Heeft dit blad wel eens gelezen/ingezien (Geordend naar meest gelezen) Ik heb hiervoor betaald Heb niet betaald, zou dat best willen doen Heb niet betaald en zou dat ook niet willen Metro 1% 2% 97% Spits 1% 3% 96% Algemeen Dagblad (AD landelijke editie) 14% 22% 63% De Telegraaf 22% 18% 60% Regionale editie van het AD 2% 9% 90% Ander regionaal dagblad 7% 2% 91% De Volkskrant 16% 16% 68% nrc.next 31%* 20%* 49%* Het Parool 7% 18% 75% Het Financieele Dagblad 29%* 32%* 39%* Nederlands Dagblad 0%* 13%* 87%* Trouw 17%* 12%* 71%* NRC Handelsblad 41%* 24%* 36%* Reformatorisch Dagblad 0%* 15%* 85%* * Resultaten zijn kleiner dan n= Cultuurgebonden bladen Leestijd cultuurgebonden week- en maandbladen Tabel 6.5 toont hoeveel tijd men gemiddeld per week besteedt aan het lezen van cultuurgebonden week- en maandbladen. Tabel 6.5. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan het lezen van multi-culturele week- en maandbladen? (n=699) Leestijd in minuten

Nieuwe Nederlanders en media

Nieuwe Nederlanders en media bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Nieuwe Nederlanders en media

Nadere informatie

Mediabereikonderzoek Nieuwe Nederlanders 2014

Mediabereikonderzoek Nieuwe Nederlanders 2014 Motivaction Marnixkade 109 Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T + 31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl TransCity Westerstraat 18 P 3016 DH Rotterdam E info@transcity.com T +31 (0)10

Nadere informatie

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963 Mediaonderzoek 2009; rapportage FunX / P.1 / 18-11-2009 / P.1 Rapportage FunX Onderzoeksrapportage Op basis van Mediaonderzoek 2009 Amsterdam November 2009 Projectnummer

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Mediabereik-onderzoek 2018

Mediabereik-onderzoek 2018 Mediabereik-onderzoek 2018 Bereik en waardering van: Reguliere media Cultuurgebonden media Internationale media onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders plus Polen "Voor dit soort

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2004

De Amsterdamse Burgermonitor 2004 De Amsterdamse Burgermonitor 2004 Fact Sheet nummer 2 juli 2005 Amsterdammers en hun mediagebruik Het medialandschap verandert in hoog tempo. Traditionele media als kranten en actualiteitenrubrieken op

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Presentatie Irena Petric

Presentatie Irena Petric Presentatie Irena Petric NOM KIDS MONITOR NOM GfK 2014 NOM Kids Monitor 4 februari 2014 1 Even voorstellen Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) Joint Industry Committee: samenwerking van uitgevers van

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

ONLINE RADIO BEREIKSONDERZOEK

ONLINE RADIO BEREIKSONDERZOEK ONLINE RADIO BEREIKSONDERZOEK 2016 Opzet conform NLO bereiksmeting Radio luistergedrag december 2015 Online radio bereiksonderzoek 2016 Gemiddeld Nederland 18+ (N=2.054) In opdracht van OMS heeft MeMo²

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2013

Trends in Digitale Media 2013 Trends in Digitale Media 2013 Onderzoek van Gfk in samenwerking met Cebuco, PMA, SPOT, RAB en KVB Selectie uit resultaten door SPOT TV kijken via tablet met 5 gegroeid Vorig jaar december concludeerde

Nadere informatie

Lokaal mediabeleid Rotterdam

Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam G.H. van der Wilt en A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2011 In opdracht van de raadscommissie JOCS van de gemeente

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2012

Trends in Digitale Media 2012 Trends in Digitale Media 2012 Onderzoek naar bezit en gebruik mobiele devices Intomart Gfk in samenwerking met Cebuco, GAU, PMA, RAB en SPOT Selectie uit resultaten door SPOT Meer schermen versterkt positie

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opkomstgedrag en opkomstmotieven

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Internet Radio. Intomart GfK. GfK. Growth from Knowledge. Leendert van Meerem

Internet Radio. Intomart GfK. GfK. Growth from Knowledge. Leendert van Meerem GfK. Growth from Knowledge Internet Radio Leendert van Meerem Radio, het oudste elektronische medium 2 - Gestart, 100 jaar geleden op de Amplitude Modulatie : AM - Voor de oorlog al krakend met de Korte

Nadere informatie

Bereiksonderzoek FunX

Bereiksonderzoek FunX Rapport Bereiksonderzoek FunX Kerngebied versus stadsgebied buiten het Voor: FunX, Daphne de Vries Door: Synovate, Laura van Vossen, Robert Schueler Datum: 22 juni 2009 Project: 90257 Synovate Voorwoord

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Leendert van Meerem, Intomart GfK Inleiding 2 Onderzoek uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Het profiel van de ondernemer in Nederland

Het profiel van de ondernemer in Nederland Het profiel van de ondernemer in Nederland (bedrijven 2-50 werknemers) Swantje Brennecke Directeur Stichting DMS Korte uitleg onderzoek: Decision Makers Survey Representatief voor zakelijke beslissers

Nadere informatie

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747 Resultaten Vragenlijst 21747 Aantal responses in deze vragenlijst: Totaal aantal responses in deze vragenlijst: Percentage van het totaal: 153 153 100.00% page 1 / 24 page 2 / 24 Samenvatting voor 1 Heeft

Nadere informatie

Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013

Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013 Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013 Intomart GfK 2013 Trends in digitale Media Juni 2013 1 Inhoud De apparaten Gebruik van de apparaten Apps De digitale dagbladlezer Volgen van het nieuws Key

Nadere informatie

Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad Zuidoost Brabant

Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad Zuidoost Brabant GfK Media Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Lex van Meurs 2 oktober 2010 1 Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad

Nadere informatie

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opiniepeiling in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opiniepeiling in aanloop naar

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747

Resultaten. Eenvoudige statistieken Vragenlijst 21747 'Landelijke dagbladen en online nieuws' Vragenlijst 21747 Resultaten Vragenlijst 2747 Aantal responses in deze vragenlijst: Totaal aantal responses in deze vragenlijst: Percentage van het totaal: 35 35.% page / 24 page 2 / 24 Samenvatting voor Heeft u een abonnement

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet

Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen van Turkse en Marokkaanse jongeren jegens het conflict in de Gazastrook 1-meting Factsheet bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Kwantitatief onderzoek naar de houding en opvattingen

Nadere informatie

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 Inhoud 1. Bezit apparaten 2. De digitale dagbladlezer 3. Volgen van het nieuws 4. Gebruik apps 5. Onderzoeksverantwoording GfK 2013 Trends in digitale

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen RTV Oost Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Onderzoek Jij en de Media

Onderzoek Jij en de Media Onderzoek Jij en de Media Doel: Inzicht in actueel online en offline mediagedrag- en gebruik Methode: Metend onderzoek Online datacollectie via onderzoekspanel newrulez JeugdMediaPanel en de community

Nadere informatie

Introductie. Televisie. Samenvatting

Introductie. Televisie. Samenvatting 011 - 3. Introductie 5. Radio 7. Televisie 10. Website 12. Samenvatting 2. Kijkcijfers zijn erg belangrijk voor mediaomroepen. Programma formats, die intern bedacht worden kunnen door een kijkonderzoek

Nadere informatie

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SREENFORCE SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA, JANUARI 2017 TELEVISIETOESTEL VERUIT DOMINANT VOOR LIVE TV-KIJKEN Vorig jaar december concludeerde Screenforce

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Resultaten Bezit en gebruik platforms Beoordeling en

Nadere informatie

De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften

De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften Sanoma Mediaparade / 02-04-2009 / P.1 / 7-4-2009 / P.1 De vrouwelijke Nieuwe Nederlander en haar tijdschriften Presentatie Hoofddorp 2 april 2009 Ahmed Ait Moha Henriët

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal 4-7-2013 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

'Beraken van Nieuwe Nederlanders'

'Beraken van Nieuwe Nederlanders' bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl 'Beraken van Nieuwe Nederlanders'

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

Using Media 30 november 2010

Using Media 30 november 2010 Using Media 30 november 2010 Lesprogramma Using Media (3 STP) Week 1 8 nov Inleiding, medialandschap en ontwikkelingen Week 2 15 nov Doelgroepen en bereik Week 3 22 nov Mediabestedingen en kosten Week

Nadere informatie

Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005

Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005 Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005 Den Haag, Nieuwspoort dinsdag 27 september 2005 Inhoud Achtergrond:» Ontwikkeling medialandschap sinds 93» Doelstelling en onderzoeksverantwoording» Ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwe Nederlanders en Media

Nieuwe Nederlanders en Media Onderzoeksrapportage Nieuwe Nederlanders en Media Gebruik van reguliere en cultuurgebonden media: drijfveren en motieven Amsterdam Maart 2012 Projectnummer M7750 Auteurs Marjolein Eigenfeld Ahmed Ait Moha

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015 RAPPORT Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 02-02-2016 Pagina

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht

Bereik en waardering RTV Dordrecht Bereik en waardering RTV Dordrecht METING 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Bereik en waardering TV Dordrecht algemeen 3. Bekendheid, bereik en waardering programma s 4. Kijkerswensen 5. Drechtstad FM 6. Website

Nadere informatie

Etno marketing. Het multiculturele medialandschap

Etno marketing. Het multiculturele medialandschap + Etno marketing + Het multiculturele medialandschap Studenten: Thom Steendam en Stefan Pennings Minor: Diversity marketing Datum: vrijdag 21 oktober 2011 Hoofdstuk 15 Hoe ziet het multiculturele medialandschap

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. Omroep Zeeland. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. Omroep Zeeland. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en

Nadere informatie

Bereikonderzoek Omroep Venlo

Bereikonderzoek Omroep Venlo Bereikonderzoek Omroep Venlo Ra pporta g e Datum: Januari 2012 Kenmerk: OLO012 Contactpersoon Venlo: Hein Oostdam Contactpersonen OLON: Michel van der Voort Contactpersoon DVJ-Insights: Sandra van Laar

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

bereik je doelgroep ook in de auto!

bereik je doelgroep ook in de auto! Non Stop Hits bereik je doelgroep ook in de auto! Wekelijks luistert ruim 52% van alle Nederlanders in de auto naar radio. De hele dag door wordt autogereden en staat de radio aan. Luistertijd per luisterplaats

Nadere informatie

2011 Radioplatforms en Radio via internet. Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet

2011 Radioplatforms en Radio via internet. Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet 2011 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Resultaten Bezit en gebruik platforms Beoordeling en

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers

Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Vereniging Wikimedia Nederland Onderzoek onder lezers Rapportage Auteur: Seth Schaafsma Project Z6095 CC-BY-SA 6-7-2015 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode en opzet Pagina 6

Nadere informatie

50 PK. Allochtone senioren in de kunsten

50 PK. Allochtone senioren in de kunsten 50 PK Allochtone senioren in de kunsten De verschrikkelijke conflicten waarin mensen ten onrechte worden samengevoegd onder noemers als Amerika, het Westen en de Islam en waarin collectieve identiteiten

Nadere informatie

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD 1 E RELEASE FUSIEDATA (GEBRUIKERSBROCHURE) Alles uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, maar alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde

Nadere informatie

BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM

BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM Rapport BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM Gemeente Peiling april 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2016/087 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

RADIOPLATFORMS 2013 Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms

RADIOPLATFORMS 2013 Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms RADIOPLATFORMS 2013 Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms Mei 2013 Judith Dudok 31923 Intomart GfK 2012 31923 RAB Radioplatforms 2013 Mei 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling en opzet 2. Management

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 26-01-2015

Nadere informatie

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 De cijfers in de volgende tabellen hebben enkel betrekking op de Belgen (12+) met internet en zijn dus niet representatief voor de gehele Belgische bevolking. In Tabel

Nadere informatie

SPOT samenvatting Trends in Digitale Media, december 2015 Live TV-kijken via smartphone in een jaar tijd met 50% gegroeid

SPOT samenvatting Trends in Digitale Media, december 2015 Live TV-kijken via smartphone in een jaar tijd met 50% gegroeid SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2015 SPOT samenvatting Trends in Digitale Media, december 2015 Live TV-kijken via smartphone in een jaar tijd met 50% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

$%% media b.v. Met openbaar maken wordt gelijkgesteld het verspreiden binnen met. opdrachtgever verbonden bedrijven en/of instellingen.

$%% media b.v. Met openbaar maken wordt gelijkgesteld het verspreiden binnen met. opdrachtgever verbonden bedrijven en/of instellingen. $ $ & newrulez media b.v. Het auteursrecht op door of namens newrulez media b.v. geproduceerde voorstellen van onderzoek, analyses van resultaten en opgestelde rapporten berust bij newrulez media b.v.,

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video 9 van de 10 Nederlanders tussen 14 en 65 jaar die online video kijken doet dit tijdens primetime, zowel doordeweeks als in het weekend. Ouderen

Nadere informatie

Zonnepanelen in Nederland

Zonnepanelen in Nederland bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 F Amsterdam W +31 www.motivaction.nl (0)20 589 83 83 00 Zonnepanelen in Nederland Draagvlak en gebruik

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2016 RAPPORT Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2016 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 30-01-2017 Pagina

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 03-02-2014

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

(R)TV Dordrecht anno 2016

(R)TV Dordrecht anno 2016 (R)TV Dordrecht anno 2016 BEKENDHEID, GEBRUIK, BEREIK EN WAARDERING Inhoud In het kader van de agenda voor de stad heeft de gemeente Dordrecht behoefte aan een nieuwe meting van het bereik en de waardering

Nadere informatie

Wat zijn de favoriete zenders van Nederlanders? Onderzoek naar het ideale standaard tv-pakket voor de tv-kijkende consument

Wat zijn de favoriete zenders van Nederlanders? Onderzoek naar het ideale standaard tv-pakket voor de tv-kijkende consument Wat zijn de favoriete zenders van Nederlanders? Onderzoek naar het ideale standaard tv-pakket voor de tv-kijkende consument Hoofdinzichten onderzoek ideale televisiepakket De belangrijkste categorieën

Nadere informatie

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005 Young Votes KLO Informatie & advies Rob van Stuivenberg 23 januari 2005 Onderzoeksverantwoording Young Votes uitgevoerd door De Vos en Jansen uit Nijmegen Online onderzoek onder 520 jongeren van 15-34

Nadere informatie

GFK TRENDS IN DIGITALE MEDIA

GFK TRENDS IN DIGITALE MEDIA GFK TRENDS IN DIGITALE MEDIA Onderzoek van Intomart GfK in samenwerking met Cebuco, C1000, GAU, PMA, RAB en SPOT December 2012 Intomart GfK 2012 Trends in digitale Media December 2012 1 De apparaten Intomart

Nadere informatie

Allochtone jongeren 2007

Allochtone jongeren 2007 Toch blijven met name politici en beleidsmakers in Nederland hardnekkig over allochtone kinderen en jongeren praten, alsof ze een op zichzelf staande bevolkingsgroep vormen. Dat riep bij ons de vraag op:

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

Mediabeleid in Nederland

Mediabeleid in Nederland Opgave 1 Massamedia tekst 1 Mediabeleid in Nederland 5 10 15 20 25 30 35 In de afgelopen tien jaar konden Nederlandse burgers, naast de drie publieke tv-zenders en vijf publieke radiozenders, steeds meer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen. MANAGEMENT SUMMARY SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht

Nadere informatie

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus Management summary Onder impuls van een herstellende economie en de sport events zijn de netto TV-bestedingen met 6,7% gestegen in de eerste helft van 2014.

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht

Bereik en waardering RTV Dordrecht Bereik en waardering RTV ordrecht Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. R..J. Scheelbeek juni 2005 Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie RTV ordrecht Sociaal Geografisch

Nadere informatie

OLON - Bekendheid, Bereik en Waarderingsonderzoek Lokale Omroepen - 2007 Omroep Blos

OLON - Bekendheid, Bereik en Waarderingsonderzoek Lokale Omroepen - 2007 Omroep Blos OLON - Bekendheid, Bereik en Waarderingsonderzoek Lokale Omroepen - 2007 Omroep Blos Opzet rapportage De Vos en Jansen heeft een rapportagesjabloon ontworpen, dat kan worden gebruikt voor de rapportage

Nadere informatie