De Grote Droom 1991, 2003 oorspronkelijke titel: The Great Dream, the great and final apostasy described

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Grote Droom 1991, 2003 oorspronkelijke titel: The Great Dream, the great and final apostasy described"

Transcriptie

1 De Grote Droom 1991, 2003 oorspronkelijke titel: The Great Dream, the great and final apostasy described

2 De Grote Droom

3

4 INHOUDSOPGAVE: 1. De Verminderende Grond Van Het Absolute 2. De Beroemde Slot Scene 3. Waar is De Liefde? 4. De Laatste Trompet 5. Twee Tekenen Van De Afval 6. Een Andere Jezus 7. Jannes En Jambres Op De Preekstoel 8. Vele Antichristen 9. Luierend In Het Vergiftigde Licht 10. De Grote Droom 11. Jezus En Je Familie 12. Wat Jezus Niet Deed 13. Het Evangelie Van Overgave 14. De God Van Alle Troost 15. De Meester Van De Miljoenen 16. De Leugen Van De Tienden 17. De Farizeeën En De Sadduceeën Hebben Nog Steeds De Leiding 18. De Huurlingen 19. Haat Het Of Verlies Het 20. Nebukadnezar s Fluiten

5 1 Hoofdstuk 1 - DE VERMINDERENDE GROND VAN HET ABSOLUTE H O O F D S T U K 1 ' ( 9 ( 5 0, 1 ' ( 5 ( 1 ' ( * ' 9 $ 1 + ( 7 $ % 6 2 / 8 7 ( 1 Petrus 4:11,QGLHQLHPDQGVSUHHNWGLHVSUHNHDOVGHZRRUGHQ *RGV«Iedere persoon die in het openbaar zijn opinie over religieuze zaken uitdrukt of verdedigt BEWEERT NAMENS GOD TE SPREKEN. Als iemand onwillig is om OPENBAAR verantwoordelijkheid te accepteren voor het BEWEREN NAMENS GOD TE SPREKEN dan moet hij zijn OPINIE voor zichzelf houden. =LMWQLHWYHOHPHHVWHUV(Gr. LERAREN)PLMQEURHGHUVZHWHQGHGDW:,-(die onszelf presenteren als leraren)whphhughurrughho]xoohqrqwydqjhq (Jak. 3:1). Zij, daarom, die zichzelf presenteren als LERAREN, hebben daarmee GELIJKHEID geclaimd met Jakobus, een man die God gebruikte om een van de boeken van de Bijbel te schrijven. Hij, daarom, die zijn misvattingen aan andere mensen leert, loopt een groter gevaar van veroordeling dan hij die zijn misvattingen voor zichzelf houdt. Er is hier geen sprake van de suggestie dat we moeten beweren ONFEILBAARHEID te hebben voordat we namens God durven te spreken, maar dat we klaar en bereid moeten zijn om te LEVEN DOOR en

6 2 Hoofdstuk 1 - DE VERMINDERENDE GROND VAN HET ABSOLUTE STERVEN VOOR wat het ook is dat we uitspreken naar anderen als Gods vertegenwoordigers. Om te leren en verdedigen, waarvan we in ons hart weten dat het enkel GISSINGEN (veronderstellingen) en SPECULATIES zijn, is de zonde van de Farizeeën bedrijven: Matt. 23:4 :DQW]LMELQGHQODVWHQGLH]ZDDU]LMQHQNZDOLMN RPWHGUDJHQHQOHJJHQ]HRSGHVFKRXGHUHQGHU PHQVHQPDDU]LMZLOOHQGLHPHWKXQYLQJHUQLHW YHUURHUHQ Iemand die tegenover je staat bij je bewering NAMENS GOD TE SPREKEN kan heel goed je advies opvolgen en zijn leven leiden aan de hand van jouw advies. Als jouw leer hem tot schade, ketterij, mislukking of ellende leidt dan KUN JE ER OP REKENEN dat God je hierover ter verantwoording zal roepen. Je doet er goed aan dat nooit te vergeten * 2 ' + ( ( ) 7 ( ( 1 0 ( 1, 1 * Psalm 11:4 'H+((5(LVLQKHWSDOHLV=LMQHUKHLOLJKHLGGHV +((5(1WURRQLVLQGHQKHPHO=LMQRJHQ DDQVFKRXZHQ=LMQRRJOHGHQSURHYHQGH PHQVHQNLQGHUHQ God is NIET een ALMACHTIGE, AUTOMATISCHE STOOMWALS, maar is IN ALLE OPZICHTEN een WERKELIJK PERSOON. God weet Wie Hij is en Hij weet dat Hij niet mij of jou is. God weet alles van ons en Hij heeft Zijn eigen mening over wat we van plan zijn. Als God geen MENING kan hebben, dan is Hij minder dan een mens en zelfs minder dan een beest, want zelfs een beest heeft voorkeuren en afkeuren. Daarom, als God Zijn MENING aan ons geeft, is dat het wat we HET WOORD VAN GOD noemen. Of Gods MENING nu geschreven, uitgesproken of op een andere manier ontdekt wordt: als het GODS MENING is, dan IS DAT het Woord van God. God HOUDT VAN en STEMT IN met bepaalde dingen en GOD HOUDT NIET VAN en STEMT NIET IN met andere dingen. Je kunt daarom weten dat ik WEET dat GOD EEN MENING HEEFT. Maar Psalm 11:3 :DQQHHUGHJURQGVODJHQ]LMQYHUQLHOGZDWNDQGDQGH

7 3 Hoofdstuk 1 - DE VERMINDERENDE GROND VAN HET ABSOLUTE UHFKWYDDUGLJHGRHQ" (NBG51) Toen ik dit boek begon te schrijven, vroeg ik mezelf: Waarom een boek schrijven dat naar de Bijbel teruggrijpt voor BEWIJS als niemand er meer echt iets om geeft wat de Bijbel zegt? Ik weet van al deze mensen die beweren te geloven in de Bijbel: IK GELOOF HEN NIET. Ik ben jaar bereid geweest om te discussiëren, debatteren en argumenteren over de Bijbel. Ik denk niet dat ik zelfs maar belijdende Christenen ben tegengekomen die hun overtuiging, hun religieuze richting, hun plannen of hun leefstijlen veranderd hebben ENKEL EN ALLEEN maar omdat ze zagen wat de Bijbel zegt. In de afgelopen jaren heb ik niet voor het eerst zelfs maar EEN ENKELE PERSOON ontmoet die bereid was enige grote veranderingen in zijn leven te maken OF enig risico te nemen ENKEL EN ALLEEN vanwege wat de Bijbel zegt. Het theologische debat wordt behandeld als EEN SPEL ZONDER INZET, een SPEL dat wordt gespeeld door mensen die zich meer bezighouden met het gevoel een argumentatie gewonnen te hebben dan met het LEREN of BEWIJZEN van enige waarheid. Er is GEEN VREES VOOR GOD bij deze mensen. Het is duidelijk dat ze niet geloven dat er een ECHTE GOD daar ergens is, Die de zaak bekijkt en beoordeelt en Die er uiteindelijk bij zal komen om IEMAND TE BEVESTIGEN en IEMAND TE VERWERPEN. Deze klaarblijkelijke VERTRAGING in de BEVESTIGING van de Waarheid heeft mensen de moed gegeven om het idee van WAARHEID uiteindelijk te verachten. Spr. 8:11 2PGDWQLHWKDDVWHOLMNKHWRRUGHHORYHUGHER]H GDDGJHVFKLHGWGDDURPLVKHWKDUWYDQGHNLQGHUHQ GHUPHQVHQLQKHQYRORPNZDDGWHGRHQ Maar dit is slechts weer een van die Bijbel teksten waar niemand meer iets om geeft. Niettemin, voor degenen die zich graag amuseren met theologische bijzaken, dacht ik misschien me aan een uitleg te wagen over dit verschijnsel NIET DAT HET ENIG VERSCHIL ZAL UITMAKEN voor jou of ik wel of niet gelijk heb, want we weten allemaal, NIETWAAR?, dat theologie enkel een intellectueel vermaak is voor religieuze mensen die wat tijd over hebben. Sommige mensen spelen graag een spelletje schaak en andere mensen debatteren graag over religie. In beide gevallen moeten zowel schaak als religie wachten tot na het eten of tot het gras gemaaid is of nadat we onze rust gehad hebben. Verder, als je ontdekt hebt dat de diverse zaken van je religie weinig of geen effect hebben op de werkelijke zaken in JOUW leven, dan moeten je eerste prioriteiten liggen bij de werkelijk belangrijke zaken, zoals het vergaren van geld, vrede houden met je

8 4 Hoofdstuk 1 - DE VERMINDERENDE GROND VAN HET ABSOLUTE familie, je bezit in stand houden en het zoeken van GHHHUYDQ de PHQVHQ van Deze Wereld (Joh. 12:42-43). ONGETWIJFELD na het eten, als niet je favoriete TV programma wordt uitgezonden, je auto niet gewassen hoeft te worden en het je plannen voor de avond niet in de war stuurt, en ALLEEN als je er ZEKER van bent dat je overtuigingen niet uitgedaagd of tegengesproken zullen worden: ONGETWIJFELD zul je me of minuten gunnen om over religie te praten, MAAR ik kan maar beter niet te opdringerig zijn of een REDEN vragen voor je overtuiging, want DAN zal je ZEKER iets anders TE BINNEN SCHIETEN, dat echt heel belangrijk is of waar je gewoon direct naar toe MOET. Jes. 8:20 7RWGHZHWHQWRWGHJHWXLJHQLV=R]LMQLHWVSUHNHQ QDDUGLWZRRUGKHW]DO]LMQGDW]LMJHHQGDJHUDDG ]XOOHQKHEEHQ Oeps! Daar ga ik weer, DE BIJBEL AANHALEN, alsof ik daardoor feitelijk iets zou bewijzen! Trouwens wie weet hoe lang we kunnen discussiëren over wat GHZHW is en wat KHWJHWXLJHQLV is en wat ³GDJHUDDG betekent. De woorden voor interpretatie vatbaar moeten zo ongeveer het VOLKSLIED van het Moderne Christendom zijn, want ik hoor ze vaker dan welke ook en door het aanhalen van deze 3 magische woorden meen je enig VERVELEND FEIT te kunnen bedekken onder een mist van SUBJECTIVITEIT (nominalisme). Het doet er niet toe of ik met woordenboeken, naslagwerken en bergen Bijbel teksten aankom om mijn punt te bewijzen. Het doet er niet toe als ik de Kerkvaders aanhaal, of de Reformeerders of zelfs je eigen favoriete schrijver, want door DEZE 3 WOORDEN vatbaar voor interpretatie eist ieder mens NU het recht op om zijn eigen universum te scheppen en ook om die naar eigen wens te veranderen. O! Hoe SNEL herinnert iedereen zich zijn rechten. Ze herinneren mij eraan dat ze zich alleen hoeven te verantwoorden voor hun God en NIET DE MIJNE. Dit maakt elk theologisch debat tot een OORLOG VAN DE GODEN waarin, ogenschijnlijk, ALLE GODEN MACHTELOOS ZIJN. Deze vlucht in nominalisme is wat een theologisch debat zo zinloos en vermoeiend maakt. In het moderne Christendom kun je altijd voorspellen wie de zogenaamde winnaar van een willekeurig religieus debat zal zijn door erachter te komen hoeveel vrijheid elke deelnemer heeft om zijn tegenstander te minachten! Degene die zich kan veroorloven om de meeste laatdunkendheid uit te storten, denkt ELKE KEER dat hij de WINNAAR is. Dit alles gaat maar door en door, terwijl mensen om ons heen leven en sterven als ratten. Zelfs wanneer iemand ellende, mislukking, tegenslag of

9 5 Hoofdstuk 1 - DE VERMINDERENDE GROND VAN HET ABSOLUTE zelfvernietigende gewoonten heeft en duidelijke zonde in zijn leven, dan zien zij dit niet langer als bewijs van een misvatting in hun geloof, want de moderne filosofische overtuiging van een mechanisch universum, dat IEDERE religie negeert en welke ENKEL en ALTIJD de dode, koude en onpersoonlijke wetten van de ZHWHQVFKDS (1 Tim. 6:20) gehoorzaamt, staat hen toe om medelijden te eisen en zichzelf onschuldige slachtoffers te noemen. De ontkenning dat er maar één Duidelijke Waarheid voor ons is en dat DIE KENBAAR IS voor iedereen leidt tot een ontkenning dat God zich aan De Wereld geopenbaard heeft. De Bijbel wordt niet langer ontvangen als een duidelijke, heldere beschrijving van de werkelijkheid, omdat HET INGAAT TEGEN GHRQWHUHFKW]RJHQRHPGH ZHWHQVFKDS (1 Tim. 6:20) EN OMDAT, in religieuze zaken, woorden niet langer gebonden zijn aan hun normale betekenissen. Ik ga er niet van uit dat, door het schrijven van dit boek, IEMAND zich zal keren tot mijn zienswijze. Jij, die dit leest, zal alleen maar gehard worden in wat je al was. Jer. 6:16 =R]HJWGH+((5(6WDDWRSGHZHJHQHQ]LHWWRH HQYUDDJWQDDUGHRXGHSDGHQZDDUWRFKGHJRHGH ZHJ]LMHQZDQGHOWGDDULQ]R]XOWJLMUXVWYLQGHQ YRRUXZ]LHOPDDU]LM]HJJHQ:LM]XOOHQGDDULQ QLHWZDQGHOHQ Men vraagt zich af of het altijd zo geweest is. Hoe kan ik dat weten, sinds ik alleen maar geleefd heb in mijn eigen tijd. Natuurlijk, we hebben BOEKEN die ons vertellen over hoe dingen waren, maar omdat het BOEKEN zijn, zijn deze altijd onderworpen aan interpretatie. Trouwens, wij moderne mensen weten alles wat zij wisten plus een hoop meer, OF NIET SOMS? Dus deze oude propagandisten van onwetende overdrijving kunnen ons geen wereldbeeld opleggen! Deze mensen leefden in een wereld waarin alles, wat EENVOUDIG DUIDELIJK was, WAAR was. Zeker, niemand van deze onwetende dagen, voordat we wetenschap boven religie stelden, kan iets aan ons te zeggen hebben. Nee, wij moeten onze microscoop hebben om de waarheid te krijgen, MAAR WIJ HEBBEN DIE MICROSCOOP NIET: de wetenschapper heeft die! We laten hem ons de waarheid vertellen, maar dan, zelfs wanneer hij ons die vertelt, DURVEN WE DAAR GEEN CONSEQUENTIES UIT TE TREKKEN, want er is een grotere en betere microscoop in ontwikkeling. Wanneer de wetenschapper de nieuwe en verbeterde microscoop heeft, zal hij ons de echte waarheid vertellen, MAAR OOK DAN wachten we nog totdat we alle andere wetenschappers gehoord hebben, want het is bekend dat ze het niet met elkaar eens zijn. Zelfs nadat we

10 6 Hoofdstuk 1 - DE VERMINDERENDE GROND VAN HET ABSOLUTE uiteindelijk met honderden wetenschappers beraadslaagd hebben die het allemaal met elkaar eens zijn, dan zijn er goede redenen om te wachten en nog geen consequenties te trekken. We zouden wel eens een wetenschapper gemist kunnen hebben en ze zijn nog steeds een betere microscoop aan het ontwikkelen. Dit is '(9(50,1'(5(1'(*521'9$1+(7$%62/87( ZDQQHHUKRHODQJHUHQSUHFLH]HUMHNLMNWGHVWH]ZDNNHUDOOHVZRUGW In religieuze zaken wordt dit duidelijk door wat er met de Bijbel is gebeurd. Na jaren van argumenteren, onderling geruzie en onderzoek heeft het Christendom een Griekse Tekst voor het Nieuwe Testament geproduceerd, genaamd DE TEXTUS RECEPTUS. Op grond van deze tekst is onder andere de King James Bible gebaseerd. Alles werd verondersteld klaar te zijn met deze zaak en de volgende 300 jaar werd de King James Bible door de Protestantse wereld gezien als leidend en definitief. Er waren 9 kleine en 4 grote aanpassingen van de King James Bible tussen 1611 en 1769: geen van hen ging verder dan wat onbeduidende aanpassingen van de Engelse vertaling. Nooit waren er enige beduidende uitdagingen aan de tekst waarvan de vertaling was gemaakt en geen van de veranderingen die gemaakt zijn tijdens 13 aparte revisies heeft leer of theologie zelfs maar in het minst aangetast. Maar erg weinig mensen vandaag de dag zijn zich bewust van deze revisies, of van het feit dat de King James Bible, zoals oorspronkelijk uitgegeven, ook de Apocriefe boeken bevatte. De Engels sprekende wereld had een geaccepteerde, zekere en BETROUWBARE Bijbel. Dit bracht een AUTORITEIT VOOR WAARHEID in zaken van leer, waaraan alle Protestanten zichzelf publiekelijk verbonden om zich daaraan te onderwerpen. De King James Bible werd '(*521'9225+(7 $%62/87( voor de (Engelstalige) Christenen. De ONAANTASTBARE autoriteit op elk gebied van geloof, moraal, ethiek en leer. De algemene erkenning dat er MAAR ÉÉN REDDENDE WAARHEID was en dat deze DUIDELIJK tot uitdrukking kwam in de Bijbel kreeg de zegen en bevestiging van God en als resultaat daarvan ontstonden de grootste zendingspogingen en de grootste opwekkingen van persoonlijke heiliging in de geschiedenis. Christenen VERTROUWDEN hun Bijbel. Ze waren er ZEKER van dat deze HET EXPLICIETE WOORD VAN GOD was.

11 7 Hoofdstuk 1 - DE VERMINDERENDE GROND VAN HET ABSOLUTE Maar NU is het Christendom volledig verzadigd met een absolute BERG van modieuze vertalingen en herziene herzieningen en opgepoetste parafrasen, die niet allen verschillen van de King James Bible in vorm en manier van uitdrukken (wat niet altijd slecht is), maar ook in SUBSTANTIËLE INHOUD (en dit is erg slecht). De zogenaamde Moderne Theologie heeft ons verteld dat de Bijbel die we nu hebben ONBETROUWBAAR is. Dus gaan deze nieuwe versies hele Bijbel verzen weglaten, in diskrediet brengen of veranderen: verzen die ooit als de muren van een canyon stonden rond de VPDOOHZHJ (Mat. 7:14) van waarheid. Op iedere bladzijde zijn er nu al die KLEINE AANTEKENINGEN die je vertellen dat je NIET ECHT KUNT VERTROUWEN OP WAT JE LEEST. We worden verteld dat deze TWIJFELS en vragen over de INHOUD van de Bijbel het resultaat zijn van beter onderzoek en onlangs ontdekt bewijs. DUS, IK DENK DAT WE BETER KUNNEN WACHTEN EN NOG GEEN CONSEQUENTIES VOOR ONSZELF TREKKEN, want deze onderzoekers zullen zeker nog op de proppen komen met een andere nieuwe en verbeterde Bijbel : één die ons EINDELIJK de echte waarheid zal vertellen. Dit is '( 9(50,1'(5(1'(*521'9$1+(7$%62/87(ZDQQHHUKRHODQJHU HQSUHFLH]HUMHNLMNWGHVWH]ZDNNHUDOOHVZRUGW Iedereen, die deze nieuwe en verbeterde versies raadpleegt, zal tot de conclusie komen dat GEEN ENKELE BIJBEL betrouwbaar is. Niet alleen is het zo dat deze onderzoekers de King James Bible uitdagen en in diskrediet brengen, maar ze dagen ook alle andere nieuwe en verbeterde versies uit en brengen deze in diskrediet. Ze brengen zelfs hun EIGEN VERSIE in diskrediet door al deze KLEINE NOTITIES toe te voegen. In essentie zeggen zij: We hebben een BIJ BENADERING correcte Bijbel. EN WIE, VRAAG IK JE, zal zijn GELD, zijn CARRIÈRE, zijn GEZONDHEID, zijn FAMILIE of zijn eigen LEVEN op het spel zetten op aangeven van een Bijbel die toegeeft vol te zitten met fouten en welke WEL OF NIET LATER NOG GECORRIGEERD ZAL WORDEN?

12 8 Hoofdstuk 1 - DE VERMINDERENDE GROND VAN HET ABSOLUTE Doe jij dat? Als ik zeg, DE BIJBEL ZEGT DIT, zeggen zij Dat vers was toegevoegd in de 10 e eeuw, dus het heeft geen autoriteit. Als ik zeg, DE BIJBEL ZEGT DAT, zeggen zij In mijn versie staat dat anders. WAAR EINDIGT DIT? Het eindigt in AFVAL.

13 9 Hoofdstuk 2 - DE BEROEMDE SLOT SCÈNE H O O F D S T U K 2 ' ( % ( 5 2 ( 0 ' ( 6 / & Ê 1 ( Hier zijn we dan: Velen zeggen tegenwoordig dat we op de rand staan van de grootste opwekking van het Christendom sinds het Boek Handelingen: zelfs de grote opwekking van 1800 en de nu bijna vergeten Jesus People van de jaren 60 en 70 overtreffend. Er is ook veel gesprek over Het Einde der Tijden en de Komst van Christus en dit soort gesprekken ontlokt een besef van urgentie om op te schieten en voor elkaar te krijgen wat gedaan kan worden, zodat wanneer Christus komt, Hij HHQ *HPHHQWHGLHJHHQYOHNRIULPSHOKHHIWRILHWVGHUJHOLMNVPDDUGDW]LM]RX KHLOLJ]LMQHQRQEHULVSHOLMN (Ef. 5:27) vindt. Deze uitspraak wordt door velen gezien als een profetie die de staat van het Christendom beschrijft aan het Einde van deze Tijd. Is dat niet prachtig? We hebben ook de sleutel tot eenheid ontdekt: Vergeet onze verschillen en werk samen op de gebieden waar we het over eens zijn. Een van de dingen waar we het over eens zijn is dit: dat Christus Zijn *HPHHQWH]DOERXZHQHQGHSRRUWHQGHUKHOGHU]HOYHQLHW]XOOHQRYHUZHOGLJHQ (Matt. 16:18). Het feit dat we het niet eens zijn over wat Jezus bedoelde met :DQW YHOHQ]LMQJHURHSHQPDDUZHLQLJHQXLWYHUNRUHQ (Matt. 16:18) is nu

14 10 Hoofdstuk 2 - DE BEROEMDE SLOT SCÈNE onbelangrijk geworden. Er zijn maar 3 vereisten die gesteld worden aan hen die erkend willen worden als echte Christenen in deze ODDWVWHGDJHQ: PUBLIEKE MORAAL, SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID en (natuurlijk) KERK- LIDMAATSCHAP. Dit heeft de Heer me opgedragen: Jes. 30:8-14 1XGDQJDKHQHQVFKULMIYRRUKHQRSHHQWDIHOHQWHNHQKHW LQHHQERHNRSGDWKHWEOLMYHWRWGHQODDWVWHQGDJYRRU DOWRRVWRWLQHHXZLJKHLG 9 :DQWKHWLVHHQZHGHUVSDQQLJYRONKHW]LMQOHXJHQDFKWLJH NLQGHUHQNLQGHUHQGLHGHV+((5(1ZHWQLHWKRUHQZLOOHQ 10 'LHGDDU]HJJHQWRWGH]LHQHUV=LHWQLHWHQWRWGH VFKRXZHUV6FKRXZWRQVQLHWZDWUHFKWLVVSUHHNWWRWRQV ]DFKWHGLQJHQVFKRXZWRQVEHGULHJHULMHQ 11 :LMNWDIYDQGHQZHJPDDNWXYDQGHEDDQODDWGHQ +HLOLJH,VUDHOVYDQRQVRSKRXGHQ En ook zo heeft de Heer gesproken over degenen die dit getuigenis niet willen ontvangen: 12 'DDURP]R]HJWGH+HLOLJH,VUDHOV2PGDWJLMOLHGHQGLW ZRRUGYHUZHUSWHQYHUWURXZWRSRQGHUGUXNNLQJHQ YHUNHHUGKHLGHQVWHXQWGDDURS 13 'DDURP]DOXOLHGHQGH]HPLVGDDG]LMQJHOLMNHHQYDOOHQGH VFKHXUXLWZDDUWVJHERJHQLQHHQKRJHQPXXUZHONVEUHXN KDDVWHOLMNLQHHQRJHQEOLNNRPHQ]DO 14 -D+LM]DO]HYHUEUHNHQJHOLMNHHQSRWWHQEDNNHUVNUXLN YHUEURNHQZRUGWLQKHWEULM]HOHQ]DO+LMQLHWYHUVFKRQHQ DO]RGDWYDQKDDUYHUEULM]HOLQJQLHWHHQVFKHUI]DOJHYRQGHQ ZRUGHQRPYXXUXLWGHQKDDUGWHQHPHQRIRPZDWHUWH VFKHSSHQXLWHHQJUDFKW Op 12 december 1990 beval God mij, door de Heilige Schrift en door het getuigenis van de Heilige Geest, om een boek te schrijven dat de Grote en Laatste Afval van het Christendom aankondigt, beschrijft en verwerpt. Ik heb geen idee wie mijn publiek is. Het is inmiddels nogal duidelijk geworden dat absoluut niemand, behalve de weinigen met wie we zijn, enige interesse heeft in het feit dat de Bijbel duidelijk voorspelt dat de kerken van het Christendom in een staat van uiteindelijke afval zullen zijn, zowel VOOR als op het moment van de terugkeer

15 11 Hoofdstuk 2 - DE BEROEMDE SLOT SCÈNE van Jezus Christus. Het is mijn droevige en ontmoedigende ontdekking geweest 1 dat de mensen van het Christendom, en vooral hun leiders, allemaal leugenaars zijn. Wat hen leugenaars maakt is dat ze bewust weigeren te erkennen wat, in het bijzonder, de Bijbel te zeggen heeft over GHODDWVWHGDJHQ van het Christendom. Nu ben ik er zeker van dat er velen zullen zijn die zullen vragen naar mijn motieven om dit te schrijven. Waar, vraag je je misschien af, is hij op uit? Maar mijn antwoord aan jou is dit: WAT MAAKT HET UIT? Alles wat ik hier ga doen is je een onderzoeksverslag presenteren over wat de Bijbel zegt over GH ODDWVWHGDJHQ van het Christendom. Of ik nu een goed mens of een slecht mens ben, zal niet veranderen WAT DE BIJBEL ZEGT en evenmin denk ik dat mijn opinies de loop van de geschiedenis zullen beïnvloeden. Zij die nooit zichzelf op het spel hebben gezet ten behoeve van hun geloof zullen gemakkelijk alles wat zij hier lezen van zich afwerpen, OMDAT, uiteindelijk, het hen NIET KAN SCHELEN wat de Bijbel zegt en zij ook niet kunnen geloven dat het iemand anders wel wat kan schelen. Je moet dan weten dat ik dit boek niet voor jou schrijf, maar voor God, Die zeker weet wat ik van plan ben en al heeft uitgemaakt of ik leef naar het licht dat ik heb of alleen maar een debat aan het oproepen ben voor een of ander kwaadaardig en egoïstisch doel. Ik nodig je daarom uit om met me mee te gaan in een onderzoek over wat de Bijbel heeft te zeggen over GHODDWVWHGDJHQ van het Christendom. Ik waarschuw je alvast: ieder hoofdstuk in dit boek zal je dringen beslissingen te nemen over dingen waarvan je nooit gedacht had dat je er mee geconfronteerd zou worden. Velen, tijdens het lezen van DE GROTE DROOM, zullen helemaal opnieuw moeten bekijken of ze werkelijk Christen zijn of niet. Velen, die zichzelf Christen willen noemen, zullen opnieuw overwegen of ze de duidelijke taal van de Christelijke Bijbel als de enkele en definitieve autoriteit willen hebben in alle zaken van geloof, leven en gedrag, of liever kiezen voor de Rooms Katholieke blik waarin de interpretaties van de publiekelijk erkende, gesubsidieerde en bureaucratisch erkende geestelijken als het Feitelijke Woord van God genomen worden. Ik nodig je daarom uit, of het nu is uit bezorgdheid over het welzijn van je ziel of uit eenvoudige nieuwsgierigheid, om te zijn als de mensen uit Berea, die HGHOHUZDUHQGDQGLHWH7KHVVDORQLFDZDUHQDOVGLHKHWZRRUGRQWYLQJHQPHW DOOHWRHJHQHJHQKHLGRQGHU]RHNHQGHGDJHOLMNVGH6FKULIWHQRIGH]HGLQJHQ DO]RZDUHQ (Hand. 17:11). 1 op het moment van schrijven in 1990

16 12 Hoofdstuk 2 - DE BEROEMDE SLOT SCÈNE Laten we beginnen met het feit te overwegen dat iedere vermelding van de toekomstige staat van het Christendom in het Nieuwe Testament alleen continu verval beschrijft en nooit verbetering. Kort voor zijn martelaarschap zei de Apostel Paulus dit: Hand. 20:29-31 :DQWGLWZHHWLNGDWQDPLMQYHUWUHN]ZDUHZROYHQWRWX LQNRPHQ]XOOHQGLHGHNXGGHQLHWVSDUHQ 30 (QXLWX]HOYHQ]XOOHQPDQQHQRSVWDDQVSUHNHQGHYHUNHHUGH GLQJHQRPGHGLVFLSHOHQDIWHWUHNNHQDFKWHU]LFK 31 'DDURPZDDNWHQJHGHQNWGDWLNGULHMDUHQODQJQDFKWHQ GDJQLHWRSJHKRXGHQKHEHHQLHJHOLMNPHWWUDQHQWH YHUPDQHQ En er is GEEN, zelfs niet een enkele vermelding in het Nieuwe Testament van enige tijd waarin deze duivelse tendens ooit omgedraaid zal worden, maar in elk geval en op elke plaats zien de geïnspireerde schrijvers niets dan indringing door valse broeders, de opkomst en populariteit van valse leraren en de doorgaande misvorming van de Christelijke leer. 2 Tim. 4:3-4 :DQWHU]DOHHQWLMG]LMQZDQQHHU=,-GHJH]RQGHOHHUQLHW ]XOOHQYHUGUDJHQPDDUNLWWHODFKWLJ]LMQGHYDQJHKRRU ]XOOHQ=,-]LFK]HOYHQOHUDDUVRSJDGHUHQQDDUKXQHLJHQ EHJHHUOLMNKHGHQ 4 (Q]XOOHQKXQJHKRRUYDQGHZDDUKHLGDIZHQGHQ HQ]XOOHQ]LFKNHUHQWRWIDEHOHQ Noch hier noch op andere plaatsen zegt de geïnspireerde Apostel dat =,- ooit hun IDEHOV of hun OHUDUHQ die zij zichzelf vergaderd hebben, zullen verwerpen. Niet alleen dat, maar zij zullen KXQJHKRRUYDQGHZDDUKHLG DIZHQGHQ ZELFS van het horen GHZDDUKHLG: zij zullen koppig weigeren om GH ZDDUKHLG zelfs maar een eerlijke kans te geven! Zul jij mij de kans geven? 2 Petrus 2:1-3 (QHU]LMQRRNYDOVHSURIHWHQRQGHUKHWYRONJHZHHVWJHOLMN RRNRQGHUXYDOVHOHUDDUV]LMQ]XOOHQGLHYHUGHUIHOLMNH NHWWHULMHQEHGHNWHOLMNLQYRHUHQ]XOOHQRRNGHQ+HHUH'LH KHQJHNRFKWKHHIWYHUORRFKHQHQGHHQHHQKDDVWLJYHUGHUI RYHU]LFK]HOYHQEUHQJHQGH 2 (QYHOHQ]XOOHQKXQYHUGHUIHQLVVHQQDYROJHQGRRUZHONHGH ZHJGHUZDDUKHLG]DOJHODVWHUGZRUGHQ

17 13 Hoofdstuk 2 - DE BEROEMDE SLOT SCÈNE 3 (Q]LM]XOOHQGRRUJLHULJKHLGPHWJHPDDNWH ZRRUGHQYDQXHHQNRRSPDQVFKDSPDNHQRYHU ZHONHKHWRRUGHHOYDQRYHUODQJQLHWOHGLJLVHQ KXQYHUGHUIVOXLPHUWQLHW Merk alsjeblieft, opnieuw, op dat de geïnspireerde Apostel hier of ergens anders geen melding maakt van een of andere reformatie of opwekking waarin deze YDOVHOHUDUHQ en hun YHUGHUIHOLMNHNHWWHULMHQ ooit verworpen zullen worden. Deze YDOVHOHUDUHQ, zegt hij, ]XOOHQRQGHUX]LMQ: ze zijn niet van buiten het sociale netwerk van belijdende christenen, maar worden geïdentificeerd als zijnde MET, VAN en TUSSEN de Christenen door de rest van de wereld. Omdat zo YHOHQKXQYHUGHUIHQLVVHQ]XOOHQQDYROJHQ worden ze gezien als het Christendom zelf. Daarom zal verondersteld worden dat iedere Christen instemt met hun YHUGHUIHQLVVHQ. Dit brengt hen, die zich willen afzonderen van deze YHUGHUIHOLMNH NHWWHULMHQ in een lastige positie: zij moeten het Christendom als geheel verwerpen om aanspraak te kunnen maken op een verbondenheid met een Christendom dat NIET schuldig is aan deze YHUGHUIHOLMNHNHWWHULMHQ en hun YHUGHUIHQLVVHQ. De situatie is zo: elke denominatie en onafhankelijke kerk heeft en verdedigt tenminste één buiten twijfel verheven waarheid. Ze worden niet gered door vast te houden aan deze ene waarheid, maar worden bekrachtigd door God als huurlingen om deze waarheid te behouden en verdedigen. Op dit ene punt hebben ze gelijk en dat weten ze ook. Omdat deze waarheid wordt ontkend door andere denominaties hebben ze de moed om hun onafhankelijkheid vol te houden en vast te houden. Maar elk van deze groepen presenteert en verdedigt ook hun eigen rijtje met ketterijen, welke ketterijen duidelijk zijn voor ieder ander. Daarom wordt de ene waarheid, die zij vertegenwoordigen en verdedigen ten opzichte van alle anderen, bestempeld als weer een van die ketterijen en zelfs over die ene waarheid, die zij omarmen, ZRUGWJHODVWHUG. Om die ene waarheid te kunnen omarmen, moet je de groep die er het meest mee wordt geassocieerd verwerpen, omdat je anders ook als een verdediger van hun YHUGHUIHOLMNHNHWWHULMHQ wordt gezien. Als dan elke denominatie en elke onafhankelijke groep een van die buiten twijfel verheven waarheden heeft die jij moet ontvangen, dan moet je ze ALLEMAAL verwerpen om de schijn te voorkomen dat je hun NHWWHULMHQ ook verdedigt.

18 14 Hoofdstuk 2 - DE BEROEMDE SLOT SCÈNE 2 Petrus 2:3 (Q]LM]XOOHQGRRU*,(5,*+(,'PHWJHPDDNWH ZRRUGHQYDQXHHQNRRSPDQVFKDSPDNHQRYHU ZHONHKHWRRUGHHOYDQRYHUODQJQLHWOHGLJLVHQ KXQYHUGHUIVOXLPHUWQLHW Nu weten we allemaal, nietwaar, dat een van de belangrijkste klachten over kerken hun eindeloze pleidooi voor meer van je geld is. En hier wordt het gezegd dat, GRRU het verlangen jouw geld te krijgen, ]LMPHWzorgvuldig herhaalde JHPDDNWHZRRUGHQYDQXHHQ.2230$16&+$3]XOOHQPDNHQ: of, met andere woorden, ZE STRIJDEN OM JE LOYALITEIT OM JE GELD TE KRIJGEN. Ik kan me onmogelijk voorstellen dat je dit niet inziet! En hier is ook een van die geïnspireerde details waar de meesten die de Bijbel lezen overheen zullen kijken: er wordt gezegd dat KXQYHUGHUIQLHW VOXLPHUW. Als alles wat hier bedoeld was een GEGARANDEERD YHUGHUI was dan zou dat hier gezegd zijn. Heeft de ontmaskering van iedere valse profeet en leraar van ketterijen in de geschiedenis van het Christendom QLHWJHVOXLPHUG?... Nee. In feite hebben vele valse profeten een respectabele leeftijd bereikt temidden van voorspoed. Dus dat plaatst de tijd van de specifieke vervulling van deze profetie aan het Einde van Deze Tijd, want DAN zullen deze YDOVHOHUDUHQ hun carrière tot een HALT zien komen door een YHUGHUI dat 1,(76/8,0(57. 2 Tim. 3:13 'RFKGHER]HPHQVHQHQGHEHGULHJHUV]XOOHQWRW (5*(5YRRUWJDDQ9(5/(,'(1'(HQ :25'(1'(9(5/(,' Dit hoofdstuk van de Heilige Schrift begint met (QZHHWGLWGDWLQGH ODDWVWHGDJHQRQWVWDDQ]XOOHQ]ZDUHWLMGHQ en geeft NERGENS de indruk dat de dingen ooit iets beter zullen gaan voor de terugkomst van Jezus Christus, maar EERDER dat zij HUJHU zullen worden, dat meer en meer mensen YHUOHLG zullen worden en dat degenen die YHUOHLGHQ meer en meer ONVERMAANBAAR zullen worden. Als reactie op dit altijd doorgaand bedrog raadt de Apostel ons aan om zorgvuldig te letten op GH6FKULIW (2 Tim. 3:15-16) en de 6FKULIW (Bijbel) is unaniem pessimistisch over de toekomst en de uiteindelijke staat van het Christendom. Laat ons eens naar een bepaalde vraag kijken die gesteld werd door onze Here Jezus Christus: «'2&+'(=221'(60(16(1$/6+,-.207 =$/+,-22.*(/22)9,1'(123'($$5'(" Het antwoord op elke retorische vraag, zoals deze die Jezus stelt, wordt altijd impliciet al gegeven door

19 15 Hoofdstuk 2 - DE BEROEMDE SLOT SCÈNE de context waar de vraag in gesteld wordt. In dit geval verzekert Jezus ons van de trouw van God, die gesteld wordt als een contrast met de vraag (Lukas 18:7-8). HET ANTWOORD IS NEE: er kunnen misschien allerlei soorten geloof RSGHDDUGH zijn als GH=RRQGHVPHQVHQNRPW, maar NIET KHWJHORRI GDWHHQPDDOGHQKHLOLJHQRYHUJHOHYHUGLV (Judas 3). Er zijn vele zogenaamde profetie deskundigen om ons heen vandaag de dag die voor zichzelf een mooie loopbaan hebben door de tekenen der tijden te interpreteren: ze strijden met elkaar in het verzamelen van bewijs om te bewijzen dat we NU en INDERDAAD aan het Einde der Tijden zijn. Ze analyseren politieke en sociale trends, ze komen met verrassende en nieuwe manieren om Bijbelse profetieën te interpreteren en het zijn ALLEMAAL, en ELK van hen, LEUGENAARS. Het ENE TEKEN van Het Einde van deze Tijd waar de meeste profetische verzen aan gewijd zijn is de Grote en Laatste Afval van het Christendom, maar ze hebben moedwillig gekozen dit te negeren, omdat DAT NAAR VOREN BRENGEN het applaus zou verstommen en hun carrières zou verwoesten. 2 In feite, zoals we in de Bijbel zelf zullen zien, worden deze moderne profetie deskundigen die geweigerd hebben om ons te herinneren aan de Grote en Laatste Afval volgens de Profetie, beschreven tussen juist de YHUOHLGHrs waar we voor gewaarschuwd worden daarvoor op te letten. % ( :, - 6 ' $ 7 ( ( 1 9 ( ' ( /, 1 * (, Thess. 2:1-4 (QZLMELGGHQXEURHGHUVGRRU (Gr.: over) GHWRHNRPVW (komst) YDQRQ]HQ+HHUH-H]XV&KULVWXVHQRQ]H WRHYHUJDGHULQJWRW+HP 2 'DWJLMQLHWKDDVWHOLMNEHZRJHQZRUGWYDQYHUVWDQGRI YHUVFKULNWQRFKGRRUJHHVWQRFKGRRUZRRUGQRFKGRRU ]HQGEULHIDOVYDQRQVJHVFKUHYHQDOVRIGHGDJYDQ&KULVWXV DDQVWDDQGHZDUH 2 zoals het geval was op moment van schrijven in 1990/1991

20 16 Hoofdstuk 2 - DE BEROEMDE SLOT SCÈNE 3 'DWXQLHPDQG9(5/(,'(RSHQLJHUOHLZLM]HZDQWGLH(de dag van Christus) NRPWQLHW 7(1=,- '$7((567 '($)9$/*(.20(1=,- HQGDWJHRSHQEDDUG]LMGHPHQVGHU]RQGHGH]RRQGHV YHUGHUIV 4 'LH]LFKWHJHQVWHOWHQYHUKHIWERYHQDOZDW*RG JHQDDPGRIDOV*RGJHHHUGZRUGWDO]RGDWKLMLQ GHQWHPSHO*RGVDOVHHQ*RG]DO]LWWHQ]LFK]HOYHQ YHUWRQHQGHGDWKLM*RGLV Ons wordt hier duidelijk verteld dat voor de TERUGKOMST van onze Here Jezus Christus en RQ]HWRHYHUJDGHULQJWRW+HP, twee dingen eerst zullen gebeuren. (HUVW zal er DE AFVAL zijn en dan zal GHPHQVGHU]RQGH, die de Antichrist is, JHRSHQEDDUG worden. Het woord voor afval in de grondtekst (apostasia) komt maar op één andere plaats in de bijbel voor, namelijk in Handelingen 21:21 waar het ook in de steek laten of afvallen betekent. In Handelingen worden zij beschuldigd van het afvallen van Mozes en in 2 Thessalonisenzen kunnen zij alleen afvallen van Christus. In de onzijdige vorm (apostasion) betekent het woord echtscheiding. Nergens verschijnt dit woord in enige vorm of vervoeging waarin het niet de betekenis heeft van onwettige en bewuste verlating van een eerdere beloofde trouw. Niet alleen dat, maar bijna iedere commentaarschrijver in de geschiedenis van het Christendom was het er over eens dat deze stelling, en vele die hiermee overeenkomen, DUIDELIJK voorspellen dat het Christendom grotendeels in een staat van AFVALLIGHEID zal zijn zowel VOOR als TIJDENS de terugkomst van Jezus Christus. Het eenvoudige en duidelijke doel van deze geïnspireerde en onfeilbare woorden is om duidelijk te maken dat GHWRHNRPVW(komst) YDQRQ]HQ+HHUH -H]XV&KULVWXVHQRQ]HWRHYHUJDGHULQJWRW+HP NIET ZAL en KAN GEBEUREN tot NA de Afval en de publieke verschijning van de Antichrist. Er is simpelweg geen andere manier om deze woorden te begrijpen zonder de normale definities van deze geïnspireerde woorden te negeren of te veranderen. Deze profetie deskundigen, die weigeren een betrouwbare melding te maken over wat de Bijbel zegt over GHODDWVWHGDJHQ van het Christendom, proberen, volgens de geïnspireerde Apostel, je 7(9(5/(,'(1.

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Bijbelcommentaar Andrew Wommack

Bijbelcommentaar Andrew Wommack Romeinen hoofdstuk 10 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2009 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE Gepubliceerd door the Church of God Preparing for the Kingdom of God P.O. Box 14447, Cincinnati, OH 45250 The CofG@aol,com

Nadere informatie

MARTIN ZENDER GAAT NAAR DE HEL

MARTIN ZENDER GAAT NAAR DE HEL MARTIN ZENDER GAAT NAAR DE HEL Een kritische kijk op een onbekritiseerde doctrine Vertaald door Anke Pronk-Waterlander M A R T I N Z E N D E R 1 Martin Zender gaat naar de hel (oorspronkelijke titel: Martin

Nadere informatie

De dingen die daarvan verschil

De dingen die daarvan verschil I N L E I D I N G HET WOORD DER WAARHEID RECHT SNIJDEN "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt." (2Tim.2:15)

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Het kenmerk van de christen

Het kenmerk van de christen Het kenmerk van de christen Hoofdstuk 8 uit The Great Evangelical Disaster 1 Dr. Francis A. Schaeffer Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Voetnoten door M.V. INHOUD 1. Het kenmerk

Nadere informatie

Het doel van wet en genade

Het doel van wet en genade Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

DE GEHEIMEN VAN TIJD STEPHEN E. JONES

DE GEHEIMEN VAN TIJD STEPHEN E. JONES DE GEHEIMEN VAN TIJD STEPHEN E. JONES 1 2 DE GEHEIMEN VAN TIJD [Secrets of Time] Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boek komen uit de HERZIENE STATENVERTALING tenzij anders aangegeven. Kopiëren

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De 7 gelijkenissen in Mattheüs 13

De 7 gelijkenissen in Mattheüs 13 De 7 gelijkenissen in Mattheüs 13 Arno C. Gaebelein (1865-1945) Gedeelte uit The Gospel of Matthew: An Exposition - Loizeaux Brothers, Neptune, New Jersey USA (In het Nederlands uitgegeven onder Zie, uw

Nadere informatie

Verschillen tussen De bruid van het Lam en Het lichaam van Christus

Verschillen tussen De bruid van het Lam en Het lichaam van Christus Verschillen tussen De bruid van het Lam en Het lichaam van Christus Fragmenten uit De eerste idioot in de hemel Door: Martin Zender Hier zijn 31 belangrijke verschillen tussen het evangelie van de Besnijdenis

Nadere informatie

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham Deel 64 nr. 27 64-27 64-0314 De investeringen Door William Marrion Branham De investeringen Een prediking van William Marrion Branham Op: 14 maart 1964 (zaterdag avond) Te: Beaumont hotel, Beaumont, Texas,

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

Als God iedereen zou kunnen redden Zou Hij dit dan doen?

Als God iedereen zou kunnen redden Zou Hij dit dan doen? Als God iedereen zou kunnen redden Zou Hij dit dan doen? Door Dr. Stephen E. Jones 2 Als God iedereen zou kunnen redden Zou Hij dit dan doen? Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Jezus, meer dan een timmerman

Jezus, meer dan een timmerman Jezus, meer dan een timmerman Josh McDowell In zijn verzet tegen het Christendom stuitte schrijver op argumenten die hij van zijn kant onmogelijk kon weerleggen en die tenslotte voor hem het overtuigende

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 3 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS

OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS OP EEN DAG VROEG HIJ ZICH AF WIE HET WAS Aantekeningen van de lezingen van Davide Prosperi en Julián Carrón bij de Opening van het jaar van de volwassenen en de studenten van CL Fiera Rho-Pero, 25 september

Nadere informatie