Geweld en misbruik ondervonden door kinderen en jongeren in families met alcoholproblemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geweld en misbruik ondervonden door kinderen en jongeren in families met alcoholproblemen"

Transcriptie

1 Geweld en misbruik ondervonden door kinderen en jongeren in families met alcoholproblemen Resultaten van een Europese studie Richard Velleman Danielle Reuber Professor Dr Michael Klein, Katholieke Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Nordrhein- Westfalen, Duitsland is de Hoofdonderzoeker voor het project dat beschreven wordt in dit document : ALC-VIOL Geweld, Ongevallen en Letsels ondervonden door Kinderen en Jongeren in Families met Alcoholproblemen. Professor Klein speelde de belangrijkste rol door de vraag van het onderzoek te identificeren, de toepassing te schrijven, de onderzoeksstrategie te ontwikkelen (samen met projectpartners en personeel) en door te zorgen voor de supervisie over het personeel van het project met betrekking tot onderzoek en organisatie.

2 Contactgegevens van de auteurs: Professor Dr Richard Velleman is Professor voor Onderzoek van de Mentale Gezondheid aan de Universiteit van Bath, Verenigd Koninkrijk, en is de stichter-directeur van de Eenheid voor Onderzoek & Ontwikkeling van Mentale Gezondheid, een samenwerking tussen de Avon & Wiltshire Mental Health Partnership NHS Trust, en de Universiteit van Bath (School voor Gezondheid en Afdeling Psychologie) (www.bath.ac.uk/mhrdu/). Professor Velleman s webpage is: Zijn adres is: Danielle Reuber is psychologe, onderzoekster en docente aan het Centre of Excellence on Applied Addictions Research, Katholieke Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Nordrhein-Westfalen, Keulen, Duitsland. Zij was onderzoekster en coördinator voor het internationale ALC-VIOL project. Bijkomende vragen over het project kunnen gericht worden aan Professor Klein (zie beneden): Professor Dr Michael Klein, Centre of Excellence on Applied Addictions Research, Katholieke Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Nordrhein-Westfalen, Keulen, Duitsland (www.addiction.de) was de hoofdonderzoeker voor het project dat in dit rapport beschreven wordt: ALC-VIOL Geweld, Ongevallen en Letsels ondervonden door Kinderen en Jongeren in Families met Alcoholproblemen. Professor Klein speelde de hoofdrol in de identificatie van het te onderzoeken thema, hij schreef de toepassing, ontwikkelde de onderzoeksstrategie (met projectpartners en personeel) en zorgde voor supervisie voor het personeel tijdens het onderzoek en de organisatie van het project. Het project ALC-VIOL - Geweld, Ongevallen en Letsels ondervonden door Kinderen en Jongeren in Families met Alcoholproblemen maakt deel uit van een groter Europees Netwerk voor Kinderen die te lijden hebben onder een Risicovolle Omgeving binnen de familie (ENCARE), zie? voor meer informatie en links naar nationale ENCARE websites. Dankwoord: Wij bedanken ons voor de hulp en steun gegeven door de projectpartners (opgesomd in Aanhang 1), zoals de hoofdrol gespeeld door Professor Dr Michael Klein, de hoofdonderzoeker. Bijzondere dank gaat uit naar de partners die gevraagd werden om commentaar te geven bij vroegere ontwerpen van dit rapport (Antti Järventaus [A-Clinic Foundation], Michael Klein [zie boven], Alexandra Puhm en Ulrike Kobrna [Ludwig- Boltzmann Instituut voor Onderzoek naar Verslaving, Oostenrijk], Lorna Templeton [Universiteit van Bath]): het rapport is veel beter dankzij hun commentaar, eventuele fouten blijven echter de verantwoordelijkheid van de auteurs! Onze dank gaat ook uit naar het Daphe II Programma van de Europese Unie, dat het project financierde. Bijzondere dank aan de diensten en organisaties die het project hielpen bij het rekruteren van jongeren voor de studie, en vooral aan de jongeren zelf die ons zoveel en met zoveel details over hun ervaringen vertelden. Vertaling door: Frank Melchior Copyright van foto op het dekblad: istockphoto.com/eva Serrabassa Financiële steun: Het ALC-VIOL project en dit rapport werden gefinancierd door het Daphne II Programma van de Europese Unie (Project nr /059/YC). Dit rapport drukt niet noodzakelijkerwijs de gezichtspunten van de Europese Commissie uit en de Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het verdere gebruik van de inhoud van dit rapport. Bath/Keulen, augustus

3 Inhoud 1 Samenvatting Het probleem en hoe het werd aangepakt Bestaande beleidsantwoorden binnen Europa Problemen bij de uitvoering van het project Gevolgen voor beleid en praktijk Conclusies Het ALC-VIOL Project en de ENCARE Groep De doelstellingen van dit project ENCARE Ouders met alcoholproblemen, geweld door ouders, en kinderen Verslaving in de familie Geweld in de familie Leven met geweld en misbruik van verslavende middelen in de familie Risico- en beschermende factoren Risicofactoren Beschermende factoren Flexibiliteit De behoeften van kinderen De ALC-VIOL studie Geweld en misbruik ondervonden door kinderen en jongeren in families met alcoholproblemen De deelnemende EU landen Methoden Rekrutering Vragen van het onderzoek en criteria voor deelname Interviews Ethische en andere goedkeuringen Deelnemende landen en kinderen Cijfers Leeftijd en geslacht Alcohol- en mentale gezondheidsproblemen van ouders De evaluatie van kinderen en jongeren van de ervaring van het interview Resultaten van de ALC-VIOL studie Stresserende ervaringen Stresserende ervaringen in verband met agressie en geweld Belasting: effecten en symptomen Alcohol Drugs Ermee omgaan

4 5.5 Steun Steun in het algemeen Steun met betrekking tot alcohol- en geweldproblemen Wat heeft in het verleden geholpen Wat zou in het verleden geholpen hebben Hulp in het heden Flexibiliteit Algemeen overzicht Bestaande beleidsreacties in Europa Bespreking en conclusies Wat is er geleerd van kinderen die leven zowel met alcoholproblemen als geweld in de familie? Wat is er geleerd over het onderzoek van deze kinderen in Europa? Resultaten van de verkregen informatie Wat zijn de gevolgen voor beleid en praktijk in Europa? Referenties Afbeeldingen en tabellen Tabel 1: Aantal jongeren van elk deelnemend land Tabel 2: Leeftijd in jaren en geslacht Tabel 3: Aantal jongeren met moeders, vaders of beide ouders met alcoholproblemen in overeenstemming met de van toepassing zijnde criteria Tabel 4: De 29 punten van de gewijzigde CAST gebruikt in ALVI-T (alleen voor vaders (n=30) en moeders (n=19) met een CAST score van 5+) Tabel 5: De CTS2-CA: Agressie en geweld tussen mijn ouders in het laatste jaar (hoofdmonster versus vergelijkingsgroep) Tabel 6: De CTS2-CA: Agressie en geweld tussen mijn ouders in het voorbije jaar (vergelijking van vaders en moeders met en zonder alcoholproblemen) Tabel 7: De CTSPC-CA: Agressie en geweld tussen mijn ouders en mij in het voorbije jaar (hoofdvoorbeeld versus vergelijkingsgroep) Tabel 8: De CTSPC-CA: Agressie en geweld tussen mijn ouders en mij in het voorbije jaar (vergelijking van vaders en moeders met en zonder alcoholproblemen) Tabel 9: Resultaten van het Achenbach Jongerenrapport: problemen waarmee kinderen en jongeren worstelen die in families leven met ouders met problemen met alcohol en geweld (N=45) Tabel 10: De 15 verklaringen en daaruit resulterend de 10 strategieën gebruikt in KIDCOPE, met rangschikking van Gebruiksfrequentie en Geschatte doeltreffendheid indien de strategie gebruikt werd van de strategieën gebruikt door deze kinderen en jongeren in hun relatie met het alcoholprobleem van hun ouders Tabel 11: Ethische en andere goedkeuringen nodig in verschillende (anonieme) deelnemende landen. 56 4

5 Geweld en misbruik ondervonden door kinderen en jongeren in families met alcoholproblemen: resultaten van een Europese studie 1 Samenvatting 1.1 Het probleem en hoe het werd aangepakt Kinderen en jongeren die in families leven waar ouders aanzienlijke problemen met alcohol hebben lijden hier dikwijls erg onder. Zij hebben een aantal negatieve ervaringen, en ontwikkelen hierdoor dikwijls problemen en psychologische en/of fysieke symptomen Op gelijkaardige wijze lijden kinderen en jongeren die opgroeien in families met aanzienlijke problemen met geweld of agressie: zij zijn ook dikwijls het slachtoffer van stresserende incidenten, en ontwikkelen hierdoor ook dikwijls problemen Het is alom gekend dat de omvang van geweld en agressie binnen de familie veel groter is in families waar er ook alcoholproblemen zijn; maar er is zeer weinig onderzoek gedaan naar de impact van deze twee familieproblemen op kinderen en jongeren Hoewel veel kinderen en jongeren problemen ontwikkelen tengevolge van deze familieomstandigheden, is dit niet het geval voor een belangrijke minderheid. Zij schijnen flexibel te zijn Dit project zocht naar kinderen en jongeren in heel Europa om te ontdekken welke impacts ouders met deze twee problemen op kinderen hadden, en om manieren voor te stellen om de praktijk en het beleid te verbeteren, zowel in de landen zelf als op Europees niveau, om deze kinderen te helpen Experts in thema s verbonden met verslaving of geweld binnen de familie van elf instellingen in tien lidstaten van de EU namen deel aan de planning en de organisatie van dit project: Duitsland, waar deskundigen ook het project coördineerden, en Oostenrijk, Engeland, Finland, Hongarije, Ierland, Malta, Nederland en Spanje kinderen en jongeren in leeftijden tussen 12 en 18 jaar werden voor dit project gerekruteerd en geïnterviewd, afkomstig uit Duitsland (27), Engeland (8), Malta (3), Polen (13) en Spanje (6). Nog eens 13 kinderen en jongeren werden in Duitsland gerekruteerd als vergelijkende gevallen. De gegevens werden verzameld door middel van een zeer gedetailleerd interview waarin gebruik gemaakt werd van standaard kwantitatieve maatregelen met open, kwalitatief hoogstaande vragen. De gegevens van deze 57 kinderen en jongeren werden zeer zorgvuldig onderzocht, en 12 van hen werden uit de kwantitatieve analyses uitgesloten (6 van Duitsland, 3 van Engeland, 3 van Polen) omwille van het feit dat er in deze gevallen de voorbije 12 maanden geen sprake was van een alcoholprobleem. De definitieve gegevens bestaan uit 45 5

6 kinderen en jongeren met ouders met ernstige alcoholproblemen. Het project besloot om een nieuwe term te gebruiken om deze kinderen te omschrijven: : Children Affected by Parental Alcohol Problems (ChAPAPs) Kinderen die Lijden onder de Alcoholproblemen van Ouders Deze kinderen en jongeren vertellen dat zij veel te lang onder aanzienlijke stress geleefd hebben, aangezien zij opgroeiden in families en met ouders met ernstig alcoholmisbruik, en ernstig geweld binnen de familie. Zij vertelden ook over symptomen van aanzienlijke stress: een zeer groot aantal (36% van het voorbeeld) bereikten de limiet van Klinische niveaus van problemen op de Jongerenschaal, en veel kinderen en jongeren (29%) stonden ook in contact met Mentale Gezondheidsdiensten, hetzij op het ogenblik van het interview, hetzij in het verleden. Zij spraken over een groot aantal strategieën en tactieken om het hoofd boven water te houden, en gebruikten dikwijls de meest effectieve strategieën hiervoor zoals het zoeken naar sociale steun, proberen om zo goed mogelijk met het probleem te leven, zich te ontspannen en proberen om hun gevoelens onder controle te houden. Er werden eveneens sommige minder doeltreffende strategieën toegepast, vooral wishful thinking. In het algemeen vonden de jongeren het echter verschrikkelijk moeilijk om met dit probleem om te gaan, en zij voelden zich dikwijls extreem angstig, gefrustreerd en zeer triest. Er was een groot aantal mensen waarvan deze jongeren steun ondervonden, voornamelijk familie en vrienden. De meeste jongeren waren echter in staat om ons te vertellen over hoe zij in het verleden meer steun hadden kunnen krijgen, en hoe dat extreem nuttig geweest zou zijn om een beetje beter met deze problemen te kunnen omgaan. Het is ook duidelijk dat, hoewel veel kinderen het slachtoffer waren en zijn van aanzienlijke stress, andere in staat geweest zijn om flexibel te worden of te blijven. Het is vitaal dat een beter begrip verkregen wordt van de processen die dit toegelaten hebben. 1.2 Bestaande beleidsantwoorden binnen Europa De bestaande beleidsantwoorden in de verschillende landen van de EU, en in de EU in het algemeen, op de problemen waaronder deze kinderen, jongeren en families lijden in situaties waar er een sprake is van zowel een alcohol- als een geweldprobleem binnen de familie zijn gering. Een van de belangrijkste resultaten van het huidige project was het feit dat toen elk van de tien partnerlanden gevraagd werd om te proberen om beleidsvormen (hoewel de term beleid gedefinieerd werd) te zoeken (en indien mogelijk er voorbeelden van te geven) met betrekking tot het alcohol- en geweldprobleem binnen de familie, dit een problematische oefening bleek te zijn. Het resultaat van deze 'willekeurige snapshot' is het feit dat in alle partnerlanden, en op veel niveaus, deze twee problemen (alcohol en geweld) nog altijd afzonderlijk behandeld worden. Verder wordt het duidelijk dat in veel van de partnerlanden de aparte beleidsvormen met betrekking tot alcohol en geweld niet voldoende de nadruk leggen op de familie en de effecten van de problemen (alcohol, geweld) op de familie in zijn geheel en op zijn individuele leden Een van de problemen in Europa is het gebrek aan samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties. In veel landen bestaat er (of zal dit binnenkort het geval zijn) een nationaal alcoholbeleid, maar in dit beleid worden geen politieke verklaringen afgelegd over het samenzijn van alcoholmisbruik en geweld binnen de familie. In andere landen is er sprake van beleidsvormen en wetten 6

7 met betrekking tot geweld in de familie (en wordt er dikwijls ook over geweld in de familie gesproken), maar wordt er helemaal niet of nauwelijks over alcohol- en geweldproblemen in de familie gesproken Van tijd tot tijd waren er goede richtlijnen voor het werken met slachtoffers en/of daders van geweld in de familie die ook alcohol en drugs gebruiken, waar de richtlijnen het thema van geweld in de familie behandelen en uitleggen hoe het beste gewerkt kan worden met slachtoffers en/of daders die ook drugs en alcohol gebruiken. Deze hulp is bestemd voor iedereen die zich met de thema s van geweld in de familie en gebruik van alcohol en drugs bezig houdt, om informatie te verstrekken en de praktijk te verbeteren; maar dergelijke richtlijnen zijn geen beleidsverklaringen als dusdanig, en leggen geen doelen vast die geëvalueerd moeten worden, en schrijven evenmin actieplannen voor Wegens het gebrek aan een coherent alcoholbeleid in de lidstaten van de EU waaruit partners aan het project deelnamen, is het niet verrassend dat er evenmin tekens van een coherent beleid binnen de EU zelf bestaat, door misbruik van alcohol en geweld binnen de familie met elkaar te verbinden. 1.3 Problemen bij de uitvoering van het project Dit was een extreem moeilijk project, en dit omwille van een aantal redenen, voornamelijk te wijten aan het feit dat deze kinderen 'verborgen' zijn (omwille van de schaamte en de angst verbonden zowel met alcohol- als van geweldproblemen van de ouders). Daarom is het zeer moeilijk hen met empirische onderzoeksmethoden te bereiken. Terwijl het alom bekend is dat dit voorbeeld onvermijdelijk bevooroordeeld is, bieden de verkregen gegevens niettemin een onschatbaar inzicht in de levens van deze jongeren. Verder was de ervaring van het onderzoek onschatbaar om andere, gelijkaardige onderzoeken te kunnen uitvoeren, met inbegrip van de evaluatie van jongeren op andere manieren, vooral daar waar een ouder op dit ogenblik geen hulp vraagt voor zijn of haar alcoholprobleem, en in het bijzonder daar waar jongeren misschien in staat zijn om ondervraagd te worden over hun ervaring met geweld of misbruik door hun ouders Een zeer belangrijk punt waar problemen ontstonden was de ethische goedkeuring, aangezien hier gebleken is dat er zeer verschillende stelsels in de verschillende Europese landen bestaan. De verduidelijking en standaardisering van deze procedures in heel Europa zou een zeer grote hulp zijn voor toekomstige onderzoeken van dit type. 1.4 Gevolgen voor beleid en praktijk De kinderen en jongeren vertelden ons dat zij zelden hulp aangeboden kregen om het hoofd te kunnen bieden aan de alcohol- en geweldproblemen van hun ouders Het is duidelijk dat een groot aantal oplossingen en verbeteringen nodig zijn. Maar wiens taak is dit? Volgens ons is dit de taak van allen van onze: 7

8 Regering (via beleidsrichtlijnen, commissies en toewijzing van middelen) Professionelen/service providers (alle gezondheidsdiensten, sociale dienst, juridische instanties en andere front-line professionelen moeten zich identificeren en tussenkomen) Professionele opleiding Gemeenten/publiek Dit zijn aanzienlijke uitdagingen, zowel voor de politiek, de professionelen als voor de dienstenverleners Op het vlak van beleid waren er veel punten: Op internationaal niveau is er geen gecoördineerde aanpak om de interrelaties tussen alcoholmisbruik en geweld van ouders te bestrijden. De voorschriften en wetten met betrekking tot (bijvoorbeeld) de ethische aanpak, of de toestemming van de ouders om onderzoek te doen bij jongeren, zijn zeer verschillend in de verschillende landen van de EU. Een groter niveau van samenwerking en standaardisatie van deze procedures in heel Europa zou een grote hulp zou voor toekomstige onderzoeken van dit type. Op nationaal niveau bestaan er in alle 10 landen van de EU die aan dit project hebben deelgenomen nog altijd verschillende beleidsbasissen voor misbruik van alcohol en/of drugs en geweld in de familie, en in sommige landen bestaat er een even grote scheiding tussen het beleid met betrekking tot alcoholen drugsproblemen. Er is zeer weinig kennis van de overlappingen tussen deze thema's. De familie neemt dikwijls niet deel aan deze beleidsstappen. De nationale beleidsrichtlijnen duiden commissarissen aan om deze verschillende diensten afzonderlijk te leiden (die onderling zeer goed verbonden zouden moeten zijn): bijgevolg zijn er weinig links tussen diensten belast met alcohol- of drugsproblemen en geweld in de familie, of tussen diensten voor kinderen en voor volwassenen; en de familie (in tegenstelling tot individuen die alcohol drinken of drugs gebruiken of geweld plegen) neemt dikwijls helemaal niet aan deze diensten deel. In dit verband brengt de structurele scheiding van diensten voor volwassenen en kinderen een gebrek aan luisteren naar de behoeften en wensen van families met zich mee, wat ook geldt voor eventuele samenwerkingen. Op niveau van agentschappen zijn er opnieuw zeer weinig procedures; bovendien, indien ze al bestaan, worden ze niet gevolgd. Er is eveneens een gebrek aan controle om een basis te scheppen waarop diensten ontwikkeld kunnen worden Er zijn eveneens veel uitdagingen op professioneel en dienstenvlak. Sommige van de belangrijkste oplossingen zijn: De ChAPAPs hebben een grotere aandacht en steun van publiek en professionelen nodig. De huidige kennis (bijvoorbeeld met betrekking tot risico- en beschermingsfactoren) moet toegepast worden, en dit al in een vroeg stadium. Er moet veel meer onderzoek verricht worden naar deze met elkaar verbonden thema s. De preventie en behandeling tot op heden ontwikkeld moeten geëvalueerd worden. In geval van goede resultaten moeten ze in alle 25 landen van de EU ingevoerd worden. Er moet een solide en betrouwbare basis zijn voor het financieren van preventie en interventie met ChAPAPs. 8

9 De interventies moeten snel gebeuren, op een begrijpelijke en gecoördineerde manier, moeten op de familie georiënteerd zijn, en moeten zowel verslavingsspecifieke als niet specifieke elementen bevatten. Algemene deskundigen (GPs, leraars, diensten voor de bescherming van het kind) moeten geïnformeerd en opgeleid worden voor de speciale situatie en behoeften van ChAPAPs. De middelen van gemeenten voor steun en hulp moeten onderzocht worden. Nieuwe tussenkomsten op gemeenschapsbasis ontwikkelen. De gemeenten moeten geactiveerd worden om aandacht te schenken aan deze problemen van alcoholmisbruik en geweld in de familie, en om te reageren. Kinderen zeggen ook dat spreken met anderen die dezelfde of gelijkaardige ervaringen of problemen in hun familie hebben of gehad hebben nuttig is. Zij schijnen het nuttig te vinden zich te realiseren dat zij niet alleen zijn. Er zijn hier duidelijke implicaties met betrekking tot de verbetering van de toegang tot bestaande en toekomstige groepen die opgericht worden voor ChAPAPs, en met betrekking tot het ondersteunen maken van deze groepen, en hun bekendheid te geven. De ontwikkeling en productie van uitvoerige richtlijnen met indicatie van een goed gecoördineerde, op bewijsstukken gebaseerde hulp en steun voor ChAPAPs. De ontwikkeling van een fundamentele aanpakken (eenvoudig toe te passen, bijvoorbeeld voor peuter- /kleuterscholen, scholen, promotie van de capaciteiten van ouders, etc.) Betere en duidelijkere regels voor het financieren van werk met ChAPAPs Het bewustzijn van het publiek en de constante opleiding van deskundigen (algemeen en specifiek) versterken. De vroegtijdige tussenkomst verbreden door midden van betere samenwerkingen met instellingen, en de manieren voor een vroegtijdige detectie versterken (met inbegrip van gesprekken met ouders om hun motivatie te versterken) Wij stellen voor dat er in de toekomst een belangrijke beweging op het vlak van het beleid plaatsvindt: Internationaal niveau er is een dringende behoefte voor de Europese Commissie en WHO Europa om internationale richtlijnen te ontwikkelen en uit te vaardigen met betrekking tot het thema van het samenspel van alcoholproblemen en geweld in de familie, en hoe deze problemen het beste aangepakt worden. Nationaal niveau op dit niveau moet er sprake zijn van een erkenning in het beleid van de overlapping in alle documenten, met inbegrip van documenten betreffende kinderen, gebruik van verslavende middelen en geweld in de familie, erkenning van de impact, en de noodzaak om te reageren. Niveau van de agentschappen controle van en toezicht op beide thema s en hun samenspel; beleid en procedures om personeel en dienstengebruikers te ondersteunen Met betrekking tot diensten is het volgende nodig in de toekomst Diensten moeten meer holistisch reageren een enkele aandacht richt zich niet tot complexe behoeften Diensten moeten samenwerken om een enkele service te bieden of om formele en actieve samenwerkingsverbanden met elkaar op alle niveaus van de organisaties te ontwikkelen, bijvoorbeeld management en personeel dat in het veld actief is 9

10 Het schijnt duidelijk te zijn dat systemen die onderscheid maken tussen diensten voor volwassenen en diensten voor kinderen de families niet helpen er is behoefte om deze structuren te veranderen, of om samenwerkingsverbanden aan te duiden die met gedeelde doelstellingen werken. Samenwerking tussen agentschappen die zich bezig houden met misbruik van verslavende middelen en met geweld in de familie is vitaal. In deze samenwerkingen zijn de volgende punten levensnoodzakelijk: Aandacht op gelijkaardige punten van werkmodellen en hoe deze barrières moeten overwonnen worden Van elkaars prioriteiten leren en ze respecteren; een manier vastleggen om samen te werken Informatie van deskundigen delen en opleidingsuitwisselingen organiseren om het leren en het vertrouwen in het werken met de andere thema s te ondersteunen Samenwerken vertrouwelijke rapporten delen; verantwoordelijkheden vastleggen om de continuïteit te verzekeren indien personeelsleden weggaan, constante communicatie tussen de verschillende agentschappen en onderlinge steun om vertrouwen en respect te versterken Praktische richtlijnen zijn eveneens essentieel duidelijke praktische richtlijnen over hoe andere thema s beoordeeld moeten worden, met een duidelijke bespreking over de eventuele reacties (met inbegrip van impact op kinderen), wanneer en hoe ernaar te verwijzen, aan wie raad te vragen, etc. Er is ook nood aan duidelijkheid met betrekking tot het samenspel tussen geweld in de familie en ouders met alcoholproblemen aangezien dit deel uitmaakt van een goed uitgevoerd werk: het is niet altijd het werk van iemand anders! Om dit alles mogelijk te maken, hebben managers en supervisors opleiding nodig met betrekking tot al deze thema s en met betrekking tot het bewustzijn van de impact op het personeel; en zij moeten hun leiderschap opnemen met betrekking tot het beleid en de ontwikkeling in de praktijk En de gemeenschap De gemeenschap en het algemene publiek moeten de verantwoordelijkheid delen voor tussenkomsten wanneer misbruik van alcohol en geweld in de familie geobserveerd wordt. De middelen van gemeenten als hulpbronnen moeten onderzocht en gemobiliseerd worden. Nieuwe tussenkomsten op gemeenschapsniveau moeten ontwikkeld worden. Gemeenten moeten geactiveerd worden om aandacht te schenken aan deze problemen van alcoholmisbruik en geweld in de familie, en om te reageren. 1.5 Conclusies De resultaten van dit twee jaar durende project van onderzoek en praktijk tonen hoen belangrijk het is om richtlijnen te ontwikkelen om de praktijk van tussenkomst op het vlak van alcohol- en geweldproblemen binnen de familie aan te pakken. Het is ook vitaal dat alle politieke beslissingen, vooral op het vlak van gezondheid, sociale en veiligheidsthema s, genomen moeten worden rekening houdend met het perspectief van het kind voor ogen. Hier zijn enkele voorstellen met betrekking tot mogelijke richtlijnen op dit gebied: Behandelinginstellingen voor alcohol-, drugs- en geweldproblemen moeten verplicht worden om uit te vinden of hun klanten kinderen hebben, waar de kinderen op dat ogenblik verblijven met de ouder die in behandeling is en in welke omvang er sprake geweest is van geweld in het verleden. 10

11 In geval van noodzaak moeten de bevoegde instanties in staat zijn om steun aan de familie te geven of om tenminste informatie hierover te verstrekken en specifieke programma s voor ouders aan te bieden. Zelfs indien de professionelen het verslavingsprobleem van de ouders niet op doeltreffende wijze kunnen aanpakken, dan moeten er voldoende mogelijkheden zijn om steun en hulp aan te bieden. Er moet een passend bewustzijn ontwikkeld worden door een groot aantal professionelen: hulp- en steunstrategieën zijn beter dan onwetendheid en verwaarlozing. De betrokken instellingen moeten beter samenwerken en, met de toestemming van de families, moet de invoering van hulp- en steunprogramma s ontwikkeld en gecoördineerd worden. Er moet informatie uitgewisseld worden door rapporten te delen, en door samenwerkingsmethodes binnen elk Europees land overeen te komen. De vier hoofdpunten met betrekking tot de hulp van professionelen aan families om het risico te verminderen, beschermende factoren te ontwikkelen en flexibiliteit bij jongeren te aanmoedigen zijn: Het is relatief duidelijk hoe professionelen kunnen helpen om de impact van misbruik van verslavende middelen van ouders op kinderen te wijzigen: zij moeten hen helpen het risico te verminderen, beschermende factoren te ontwikkelen en flexibiliteit te aanmoedigen Professionelen KUNNEN tussenkomen, en de focus hoeft niet op het misbruik van verslavende middelen te liggen, maar wel op de noodzaak van factoren die het leven van kinderen vergemakkelijken Professionelen mogen zich niet laten afleiden door aandacht te schenken aan de problemen van de ouders: de aandacht moet op de behoeften van het kind liggen en hoe deze behoeften vervuld worden. Het probleem is dat er onvoldoende professionelen zijn dit die daadwerkelijk DOEN! Er is meer werk nodig om professionelen te motiveren en op te leiden om gebruik te maken van deze kennis om op een meer geconcentreerd en geïntegreerde wijze te werken, en het geheel van de behoeften van een kind in een bredere context te bekijken. Hopelijk is het werk in het ENCARE project een manier om professionelen te motiveren om dit te doen, en om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen met betrekking tot het bevorderen van flexibiliteit. 11

12 2 Het ALC-VIOL Project en de ENCARE Groep 2.1 De doelstellingen van dit project Het ALC-VIOL (Geweld, Ongevallen en Letsels ondervonden door Kinderen en Jongeren in Families met Alcoholproblemen) researchproject had betrekking op geweld en misbruik ondervonden door kinderen en jongeren in families met alcoholproblemen. Het project had drie hoofddoelen. In de eerste plaats wordt een zelden en nuttige gelegenheid geschonken om met kinderen en jongeren te praten (in de leeftijdsgroepen tussen 12 en 18 jaar), en dit in verschillende Europese landen, over hun ervaringen van het leven met alcoholmisbruik van en geweld door ouders. Wij wilden van jongeren te weten komen hoe het voor hen was om in een omgeving te leven waar deze twee problemen bij hun ouders aanwezig waren. In de tweede plaats streefde ALC-VIOL ernaar de verkregen informatie uit deze gesprekken met kinderen en jongeren te gebruiken om hulp te bieden bij de ontwikkeling van tussenkomst- en preventiestrategieën om deze jongeren te helpen. In de derde plaats wilden wij de beleidsstappen in de verschillende landen onderzoeken met betrekking tot de bestaande alcohol- en geweldproblemen binnen de familie. Tot slot, aangezien deze thema s geen prioriteit zijn in Europa, wilde ALC-VIOL een belangrijke bijdrage doen tot de ontwikkeling en versterking van Nationale Netwerken van deskundigen op deze gebieden (alcoholmisbruik, geweld) om het bewustzijn met betrekking tot alcoholmisbruik en geweld door ouders te versterken, evenals de behoeften van kinderen die in dergelijke omstandigheden leven. 2.2 ENCARE Het ALC-VIOL project maakt deel uit van een grotere groep van projecten, onder de overkoepelende ENCARE groep (het Europese Netwerk voor Kinderen met Risico s binnen de familie). In 2002 werkten 13 landen van de EU samen in het eerste ENCARE project, opgericht voor een duur van twee jaar door het Directoraat voor Openbare Gezondheid van de EU, en gecoördineerd door de Katholieke Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Nordrhein-Westfalen, onder leiding van Professor Dr Michael Klein. ENCARE werd opgericht om professionelen te helpen bij het bestrijden van problemen van kinderen die in risicovolle families leven. Het eerste project legde het ENCARE netwerk vast in Europa, startte de ontwikkeling van nationale netwerken van professionelen die zich bezig hielden met kinderen van dergelijke risicovolle families, en ontwikkelde een website (www.encare.info) waar informatie en tools geplaatst werden als hulp voor professionelen die in contact stonden of werkten met kinderen in families waar een ouder een alcoholprobleem had. Het project kon enkel een website in een taal (Engels) maken, en dus werd besloten om de site te gebruiken voor nuttig materiaal voor professionelen: op de site werd vermeld dat kinderen en families ook nuttige informatie konden vinden, maar we stelden voor dat zij ook contact konden opnemen met organisaties in hun eigen land, waar er materiaal in hun eigen taal beschikbaar zou zijn. Het project ontwikkelde ook een nieuwe terminologie voor de kinderen in deze omgeving. Deze kinderen worden dikwijls omschreven als kinderen van alcoholisten (COAs). Er werd echter besloten dat het gebruik van deze term stigmatiserend was, en enkele partnerorganisaties waren niet gelukkig met de term COA, aangezien zij van oordeel waren dat hierdoor veel kinderen uitgesloten zouden kunnen worden die negatieve effecten ondervonden van het drinkgedrag van hun ouders en die niet aan de strikte criteria voldeden, dus hebben 12

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Anja Veldboer Universiteit Twente Begeleiders: Ernst Bohlmeijer Stans Drossaert Henk Bakker (Mediant) 21 Januari 2009, Hengelo

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

Ouders onder invloed en kinderen onder invloed van ouders Een kwalitatief onderzoek naar de problematiek van kinderen van verslaafde ouders

Ouders onder invloed en kinderen onder invloed van ouders Een kwalitatief onderzoek naar de problematiek van kinderen van verslaafde ouders Ouders onder invloed en kinderen onder invloed van ouders Een kwalitatief onderzoek naar de problematiek van kinderen van verslaafde ouders Masterthesis door Lisette de Haas Ouders onder invloed en kinderen

Nadere informatie

Masterproef: Wat als de rollen omgedraaid zijn? Zorgen voor je ouder(s) met een alcoholprobleem

Masterproef: Wat als de rollen omgedraaid zijn? Zorgen voor je ouder(s) met een alcoholprobleem Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Tweede Master Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek Academiejaar: 2011-2012 Masterproef: Wat als de rollen omgedraaid zijn? Zorgen voor je ouder(s)

Nadere informatie

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201 Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel visie document 201 ggz nederland inhoudsopgave Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2013 Overname van teksten

Nadere informatie

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie)

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Mieke Autrique, David Möbius,

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp ZELFHULP dossier effectiviteit van zelfhulp Colofon Auteur Else De Donder, stafmedewerker VAD Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel wettelijk depotnummer: D/2010/6030/29

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Integratie door participatie?!

Integratie door participatie?! Integratie door participatie?! Integratie door participatie?! Een onderzoek naar de recreatieve participatie en de integratieproblematiek van niet-westerse allochtonen in Veldhuizen A te Ede. Radboud

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Gezond en wel ouder worden

Gezond en wel ouder worden Gezond en wel ouder worden Evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering Trudi Nederland Katja van Vliet Maart 2009 1 2 Inhoud Deel I Gezond ouder worden 5 1 Een Europees project 5 2 De gezondheid

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk. Mei 2007

Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk. Mei 2007 Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk Mei 2007 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met steun van het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen?

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen? ABSTRACT WAT ZIJN DE NODEN VAN MANTELZORGERS VAN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN HOE KAN DE HUISARTS AAN DEZE NODEN TEGEMOET KOMEN? EEN KWALITATIEF ONDERZOEK AAN DE HAND VAN SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS.

Nadere informatie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie

Bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding in Europa: een Blauwdruk voor actie European Commission Directorate Public Health and Risk Assessment IRCCS Burlo Garofolo Trieste, Italy Unit for Health Services Research and International Health WHO Collaborating Centre for Maternal and

Nadere informatie

Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward

Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie i.s.m. het Steunpunt Werk en Sociale Economie, de Europese Commissie

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN C32 WEL3 Zit ting 2004-2005 26 oktober 2004 HAN DE LIN GEN COM MIS SIE VER GA DE RING COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag om uitleg van mevrouw Vera Jans tot mevrouw Inge Vervotte, Vlaams

Nadere informatie

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ

pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ pä~~öâ~åëéå=î~å=éêáî Jã~å~ÖÉêë=áå=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ p~ê~ü=idloqvb éêçãçíçê=w aé=üééê=gçü~å=^`h^boq = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie