Opinieonderzoek. Invoering wietpas in Brabant. Samenvatting en tabellenboek. Tangram Advies & Onderzoek. Bas de Kleijn. 18 april 2012.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opinieonderzoek. Invoering wietpas in Brabant. Samenvatting en tabellenboek. Tangram Advies & Onderzoek. Bas de Kleijn. 18 april 2012."

Transcriptie

1 Opinieonderzoek Invoering wietpas in Brabant Samenvatting en tabellenboek Tangram Advies & Onderzoek Bas de Kleijn 18 april 2012 Bestemd voor: Omroep Brabant Joris Gerritsen Dr. s Jacoblaan 26, 3707 VK Zeist T: E: I:

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting Achtergrond en doel Onderzoeksmethode en respons Rapportage Resultaten Meer dan helft coffeeshopbezoekers weet niet dat wietpas 1 mei wordt ingevoerd Kleine meerderheid voor invoering, coffeeshopbezoekers tegen Softdrugs makkelijk op straat te krijgen dus wietpas geen noodzaak Wietpas leidt niet tot minder drugstoeristen (50%) en softdruggebruik (75%) Inwoners vrezen massaal negatieve bijeffecten Wietpas is volgens 40% Brabanders onaanvaardbare schending van privacy Coffeeshops openen in dorpen volgens meerderheid geen goed idee Toelichtingen voor- en tegenstanders wietpas... 8 Bijlage 1: Vragenlijst Bijlage 2: Resultaten inwoners van 16 tot 65 jaar Bijlage 3: Resultaten coffeeshopbezoekers Bijlage 4: Resultaten inwoners van 16 tot 65 jaar naar leeftijd Bijlage 5: Resultaten coffeeshopbezoekers naar leeftijd... 36

3 1. Samenvatting 1.1 Achtergrond en doel Per 1 mei moeten gemeenten in Brabant de wietpas invoeren. Coffeeshops worden besloten clubs en zo hoopt het kabinet drugstoeristen te weren. Tangram Advies & Onderzoek 1 heeft in opdracht van Omroep Brabant een opinieonderzoek over de wietpas gehouden onder inwoners van 16 tot 65 jaar in Breda, Oosterhout, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Bergen op Zoom, Roosendaal en Helmond. 1.2 Onderzoeksmethode en respons Het veldwerk is online uitgevoerd door m.b.v. een gerenommeerd panel accesbureau in de periode van 13 april tot en met 16 april De doelgroep bestaat uit inwoners van Breda, Oosterhout, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Bergen op Zoom, Roosendaal en Helmond van 16 tot 65 jaar. In totaal hebben 305 aan het onderzoek meegedaan. De respons is representatief naar leeftijd en geslacht. Onder deze 305 personen bevonden zich 26 regelmatige coffeeshopbezoekers (8,5% van de inwoners van 16 tot 65). Om ook over de groep coffeeshopbezoekers uitspraken te kunnen doen zijn nog eens 48 extra coffeeshopbezoekers uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Waar in deze rapportage algemene uitspraken worden gedaan over inwoners van 16 tot 65 jaar hebben deze betrekking op de representatieve steekproef van 305 personen. Worden uitspraken gedaan over de coffeeshopbezoekers, dan zijn percentages gebaseerd op de in totaal 74 coffeeshopbezoekers. 1.3 Rapportage Deze rapportage bevat een bondige samenvatting van de voornaamste resultaten, de tabellen, de antwoorden op de open vragen en de gebruikte vragenlijst. 1 Onderzoek uitgevoerd door: Tangram Advies & Onderzoek Dr. s'jacoblaan VK Zeist T Bij het vermelden van onze naam graag: Tangram Advies & Onderzoek In de tekst mag ook gebruikt worden onderzoeksbureau Tangram uit Zeist 1

4 2. Resultaten Het opinieonderzoek naar de invoering van de wietpas heeft veel interessante en nieuwswaardige feiten opgeleverd. Over een aantal onderwerpen hebben coffeeshopbezoekers duidelijk een andere mening dan de gemiddelde inwoner van de acht grootste steden van Noord-Brabant. In het volgende wordt met de inwoners de volgende groep bedoeld: inwoners van 16 tot 65 jaar uit Breda, Oosterhout, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Bergen op Zoom, Roosendaal en Helmond. 2.1 Meer dan helft coffeeshopbezoekers weet niet dat wietpas 1 mei wordt ingevoerd Per 1 mei wordt in Brabant de wietpas ingevoerd. Coffeeshops worden dan besloten clubs waar bezoekers lid van kunnen worden door zich te laten registreren. Alleen Nederlanders kunnen zich laten registreren. Op deze manier hoopt het kabinet drugstoeristen uit het buitenland te weren. Na 1 mei kan men alleen nog een wietpas softdrugs kopen bij een coffeeshop softdrugs. Een wietpas kan maar bij een coffeeshop gebruikt worden. De meeste inwoners (82%) weten van het bestaan van de wietpas. Een veel kleinere groep van 31% is echter op de hoogte van het feit dat de wietpas aanstaande 1 mei al wordt ingevoerd. Bij coffeeshopbezoekers is dat gegeven beter bekend maar nog steeds weet een meerderheid (53%) niet dat de wietpas begin volgende maand wordt ingevoerd. Tabel 1. Wist je van het bestaan van de wietpas? Ja en ook dat deze 1 mei wordt ingevoerd Ja maar niet dat deze 1 mei wordt ingevoerd Nee, had ik nog niet eerder van gehoord Niet coffeeshopbezoekers Coffeeshopbezoekers Inwoners totaal n % n % n % 84 30% 35 47% 95 31% % 31 42% % 52 19% 8 11% 55 18% Totaal % % % 2

5 2.2 Kleine meerderheid voor invoering, coffeeshopbezoekers tegen Inwoners van de acht grootste steden van Noord-Brabant zijn niet massaal voorstander van invoering van de wietpas. Een kleine meerderheid (55%) is voor invoering, maar 28% vindt het geen goed idee en 16% twijfelt. Tabel 2. Vind je het een goed idee dat de wietpas wordt ingevoerd? Niet coffeeshopbezoekers Coffeeshopbezoekers Inwoners totaal n % n % n % Zeer goed idee 89 32% 8 11% 93 30% Goed 75 27% 13 18% 77 25% Niet zo goed 29 10% 20 27% 37 12% Helemaal geen goed idee 40 14% 29 39% 50 16% Weet ik niet 46 16% 4 5% 48 16% Totaal % % % Tweederde van de coffeeshopbezoekers vindt invoering geen goed idee. Een belangrijke reden hiervoor lijkt de verplichte registratie te zijn. Driekwart van deze groep geeft aan bezwaren tegen de verplichte registratie te hebben. De helft van deze groep spreekt zelfs van grote bezwaren. Tabel 3. Heb je bezwaren tegen de registratie? Niet coffeeshopbezoekers Coffeeshopbezoekers Inwoners totaal n % n % n % Ja grote bezwaren 28 38% Ja kleine bezwaren 27 36% Nee geen bezwaar 15 20% Weet ik niet 4 5% Totaal % 3

6 2.3 Softdrugs makkelijk op straat te krijgen dus wietpas geen noodzaak 45% van de coffeeshopbezoekers geeft aan makkelijk buiten de coffeeshop om aan wiet of hasj te kunnen komen. Een groot deel van de coffeeshopbezoekers heeft daar ook geen probleem mee. Na invoering van de wietpas is de helft (51%) van de softdruggebruikers van plan ook buiten de coffeeshop om softdrugs te kopen (27% zou dat sowieso doen en 24% alleen wanneer ze geen wietpas zouden kunnen krijgen). Tabel 4. Denk je dat softdruggebruikers makkelijk buiten de coffeeshop om ( op straat ) aan wiet of hasj kunnen komen? (Niet coffeeshopbezoekers) Kun je makkelijk buiten de coffeeshop om ( op straat ) aan wiet of hasj kunnen komen? (coffeeshopbezoekers) Niet Coffeeshopbezoekers Inwoners totaal coffeeshopbezoekers n % n % n % Ja % 33 45% Nee 16 6% 15 20% Weet ik niet 38 14% 26 35% Totaal % % Een opvallend gegeven is overigens dat de niet-coffeeshopbezoeker veel vaker (81%) dan de coffeeshopbezoeker (45%) het idee heeft dat softdrugs makkelijk op straat te verkrijgen zijn. De helft (50%) van de coffeeshopbezoekers is dan ook niet van plan om een wietpas aan te vragen en kwart (22%) twijfelt. 28% van coffeeshopbezoekers is wel van plan de wietpas aan te vragen. Tabel 5. Ga je een wietpas aanvragen? 2 Niet coffeeshopbezoekers Coffeeshopbezoekers Inwoners totaal n % n % n % Ja zeker, bij 1 coffeeshop 15 20% Ja zeker, bij meerdere 6 8% coffeeshops Ja, misschien 16 22% Nee, waarschijnlijk niet 18 24% Nee, zeker niet 19 26% Totaal % Twee interessante toelichtingen van coffeeshopbezoekers die geen wietpas willen aanvragen: Er loopt nog een procedure tegen de wietpas, aangespannen door de coffeeshophouders en ik hoop dat het niet doorgaat, want het is discriminatie, en ik ben dan ook tegen registratie van gebruikers, mensen die alcohol kopen worden ook niet geregistreerd en dat is een harddrug waar je verslaafd aan kan raken. Als het alleen voor Nederlanders is kan er ook naar een paspoort gevraagd worden, registratie is echt buiten proportie, en kost bovendien veel geld. 4

7 Ik laat me toch niet registreren als wietpashouder. Wie weet welke consequenties dit heeft in de toekomst? Wellicht dat een toekomstige werkgever liever iemand heeft met dezelfde kwalificaties, maar geen wietpas in zijn bezit. Ook vind ik dat de wietpas zorgt voor een bepaalde druk op recreatieve wietgebruikers. Op dit moment blow ik amper, als ik een keer wil haal ik een joint en geniet daar van op speciale gelegenheden. Wanneer het in de toekomst een hele onderneming wordt om wiet te halen, zal ik via via moeten regelen dat diegene wiet voor me koopt. Of in het slechtere geval, via criminelen die via hun wietpas voor hoge prijzen wiet aanbieden ter overkoop. 2.4 Wietpas leidt niet tot minder drugstoeristen (50%) en softdruggebruik (75%) De wietpas moet leiden tot minder drugstoeristen in de coffeeshops van Noord-Brabant. De gemiddelde Brabander twijfelt echter of dat ook gaat lukken. 42% denkt van wel maar de helft van de ondervraagde inwoners verwacht dat de meeste drugstoeristen softdrugs op straat zullen gaan kopen. Tabel 6. Denk je dat het invoeren van de wietpas leidt tot minder drugstoeristen? Niet coffeeshopbezoekers Coffeeshopbezoekers Inwoners totaal n % n % n % Ja, zeker 25 9% 11 15% 28 9% Ja, een beetje want sommigen zullen het op straat gaan 96 34% 19 26% % kopen Nee, want de meesten zullen % 43 58% % het op straat gaan kopen Weet ik niet 22 8% 1 1% 22 7% Totaal % % % Het reguleren van het coffeeshopbezoek middels de wietpas zal uiteindelijk ook niet leiden tot minder softdruggebruik. Dat is althans de verwachting van driekwart van inwoners. Coffeeshopbezoekers zijn hier nog wat stelliger in (85%). Tabel 7. Denk je dat het invoeren van de wietpas uiteindelijk leidt tot minder softdruggebruik? Niet coffeeshopbezoekers Coffeeshopbezoekers Inwoners totaal n % n % n % Ja 32 11% 7 9% 32 10% Nee % 63 85% % Weet ik niet 42 15% 4 5% 43 14% Totaal % % % 5

8 2.5 Inwoners vrezen massaal negatieve bijeffecten Tegenstanders van de wietpas wijzen op mogelijke negatieve effecten als overlast en meer illegale straathandel. Driekwart van de inwoners acht de kans op dergelijke negatieve effecten groot tot zeer groot. Tabel 8. Hoe groot acht je de kans op dit soort negatieve effecten? Niet coffeeshopbezoekers Coffeeshopbezoekers Inwoners totaal n % n % n % Zeer groot 67 24% 24 32% 73 24% Redelijk groot % 30 41% % Neutraal 47 17% 16 22% 54 18% Redelijk klein 11 4% 4 5% 11 4% Zeer klein 2 1% 2 1% Weet ik niet 7 3% 7 2% Totaal % % % Zo denkt 68% van de inwoners dat criminelen in het gat in de markt zullen springen dat door de wietpas wordt gecreëerd. Opvallend is dat coffeeshopbezoekers en burgers het op dit punt met elkaar eens zijn. Tabel 9. Criminelen zullen in het gat in de markt springen dat door de wietpas wordt gecreëerd Niet coffeeshopbezoekers Coffeeshopbezoekers Inwoners totaal n % n % n % Helemaal mee eens 68 24% 28 38% 76 25% Mee eens % 25 34% % Neutraal 49 18% 18 24% 56 18% Niet mee eens 12 4% 1 1% 12 4% Helemaal niet mee eens 2 1% 1 1% 3 1% Weet niet 27 10% 1 1% 27 9% Totaal % % % 2.6 Wietpas is volgens 40% Brabanders onaanvaardbare schending van privacy Bestanden met gegevens van wietpashouders van verschillende coffeeshops worden gekoppeld. Om controle te kunnen uitoefenen willen gemeenten inzage in deze gegevens en omdat wiet alleen nog gekocht kan worden via betaling met een bankpas, zien ook banken welke klanten bij een coffeeshop kopen en hoe vaak. Veertig procent van de inwoners acht dit een onaanvaardbare schending van privacy. Onder coffeeshopbezoekers is dit percentage met 65% nog veel hoger. 6

9 Tabel 10. Verplichte registratie bij een coffeeshop is een onaanvaardbare schending van de privacy Niet coffeeshopbezoekers Coffeeshopbezoekers Inwoners totaal n % n % n % Helemaal mee eens 41 15% 31 42% 52 17% Mee eens 62 22% 17 23% 70 23% Neutraal 60 22% 17 23% 63 21% Niet mee eens 59 21% 5 7% 61 20% Helemaal niet mee eens 45 16% 3 4% 47 15% Weet niet 12 4% 1 1% 12 4% Totaal % % % Een bijkomend negatief effect wat niet algemeen leeft maar wel gevreesd wordt door coffeeshopbezoekers is dat de pas zal leiden tot meer discriminatie. Bijna de helft van coffeeshopbezoekers verwacht dat dit zal gebeuren. Tabel 11. Verplichte registratie zal tot discriminatie leiden Niet coffeeshopbezoekers Coffeeshopbezoekers Inwoners totaal n % n % n % Helemaal mee eens 19 7% 17 23% 24 8% Mee eens 44 16% 16 22% 52 17% Neutraal 66 24% 20 27% 73 24% Niet mee eens 84 30% 11 15% 87 29% Helemaal niet mee eens 38 14% 5 7% 39 13% Weet niet 28 10% 5 7% 30 10% Totaal % % % Iets meer dan de helft van de inwoners verwacht niet dat coffeeshophouders streng zullen toezien op registratie en bezit van de wietpas. Coffeeshopbezoekers schatten dat anders in. Van deze groep zegt 41% dat coffeeshops wel streng zullen controleren. Tabel 12. Denk je dat coffeeshops ook streng zullen controleren op het bezit van de wietpas? Niet coffeeshopbezoekers Coffeeshopbezoekers Inwoners totaal n % n % n % Ja 61 22% 30 41% 71 23% Nee % 30 41% % Weet ik niet 67 24% 14 19% 76 25% Totaal % % % 7

10 2.7 Coffeeshops openen in dorpen volgens meerderheid geen goed idee Coffeeshops mogen niet meer dan leden hebben. Sommigen steden geven aan genoeg coffeeshops te hebben voor de inwoners van de eigen stad, maar mogelijk niet voor softdruggebruikers uit buurtgemeenten waar geen coffeeshop is. Voor de meerderheid (68%) van de inwoners uit de 8 grootste steden in Noord-Brabant is dit echter geen reden om ook in dorpen coffeeshops te openen. Tabel 13. Vind je het een goed idee om ook in dorpen coffeeshops te openen? Niet Coffeeshopbezoekers Inwoners totaal coffeeshopbezoekers n % n % n % Ja 40 14% 25 34% 49 16% Nee % 36 49% % Weet ik niet 43 15% 13 18% 48 16% Totaal % % % 2.8 Toelichtingen voor- en tegenstanders wietpas Tabel 14. Maak de onderstaande zin af: Ik ben voor de wietpas omdat... Ik ben tegen de wietpas omdat... Niet coffeeshopbezoekers Coffeeshopbezoekers Inwoners totaal n % n % n % % 14 19% % % 60 81% % Totaal % % % Niet coffeeshopbezoeker: ik ben voor de wietpas, omdat... Alle dingen die tegenwerken goed zijn Beter controleerbaar wordt Controle goed is Dan duidelijk wordt wie er wiet gebruikt en dan is het ook mogelijk hier consequenties aan te verbinden voor deze mensen. Dan hopelijk minder mensen uit andere landen hier heen komen Dan toch een betere controle komt Dan zijn de meeste gebruikers geregistreerd Dat we dan controle krijgen/inzicht op de gebruikers Deze op lange termijn het softdrugsgebruik zal doen afnemen Dit een begin is om uitwassen tegen te gaan Dit goed kan zijn Dit hopelijk deze troep zal reduceren Dit leidt tot meer controle hebben over de gebruikers van wiet en andere drugs Dit waarschijnlijk helpt tegen drugtoerisme Drugs altijd fout zijn (ook voor sigaretten en alcohol invoeren!!!!) Drugsgebruik onder controle moet komen en moet worden teruggedrongen Er dan misschien minder gebruikt wordt Er dan een beetje controle is 8

11 Er dan een beetje toezicht is Er dan iets geconrtoleerd kan worden maar veel zal het niet helpen Er dan meer controle is Er dan meer en betere controle mogelijk is. Er dan misschien geen narig heid meer door komt afwachten moeten we dat Er dan misschien meer bekent wordt over de gebruikers, qau leeftijd enz. Er een bepaalde controle is maar toch niet helemaal uit te sluiten Er enige controle is Er gecontroleerd gaat worden wie er gebruiker is Er geen problemen van zie komen, en mensen die graag wiet roken dan vrij in kunnen zijn om te halen met zo`n pas Er hopelijk meer controle zal zijn,en minder criminaliteit maar vrees dat het net averechts gaat werken Er in ieder geval minder softdrugs gebruikt zal worden Er meer inzicht zal geven worden Er minder buitenlanders naar de coffeeshops komen Er misschien zo minder verslaafde zullen komen Er overzicht moet komen op de verkoop en gebruik van wiet Er toezicht is Erzo enige controle is Het buitenlandse drugstoeristen kan weren Het daardoor enigszins moeilijker wordt (ook voor jeugd) om aan wiet te komen Het dan beter in de hand gehouden wordt Het dan gecontroleerd kan worden Het dan legaal is Het dan overzichtelijker en duidelijker word. Het de buitenlanders uit onze woonwijken zal houden en daardoor een wat groter gevoel van veiligheid zal geven Het de drugsgebruik kan beperken onder jongeren Het drugstoerisme zal afnemen Het drugstouristen buiten houdt. Vooral in Roosendaal komen veel drugstouristen uit het buitenland. Het een controlemiddel is Het een hogere drempel creeert Het een manier zou kunnen zijn het dealen op straat tegen te gaan Het gebruik meer gereguleerd kan worden, mits de randvoorwaarden voldoende zijn Het gebruik van wiet hierdoor binnen de perken kan worden gehouden en in de gaten kan worden gehouden Het helemaal afgeschaft moet worden met die coffeeshops Het het gebruik bij sommige kan verminderen Het het proberen waard is. Het hopelijk onder controle komt Het idee geeft voor betere controle en verminderd verbruik Het iets nieuw is en het uitproberen daarvan mogelijk moet zijn Het meer mogelijkheden tot controle bied Het misschien de druggebruik tegengaat Het misschien de handel op straat tegen houd Het misschien een einde aan het drugstoerisme maakt Het mogelijk tot minder drugsoverlast leidt. Het ook een drempel opwerpt om er mee te beginnen Het softdrugstoeristen verminderd Het sommige mensen misschien toch tegenhoudt om te gaan gebruiken. Het uiteindelijk wel voor minder drugstoeristen zal zorgen Het voor toekomstige gebruikers toch weer een drempel is om te gaan gebruiken Het waarschijnlijk een beetje zal helpen tegen drugstoeristen. Het wat tegen zal houden Het zo moeilijker wordt gemaakt legaal wiet te kopen. Hierdoor het lastiger wordt om wiet te halen. Hierdoor legaal drugsgebruik beter gereguleerd kan worden. Het zo misschien beter onder controle gehouden kan worden hoewel ik toch voor meer illegale wegen vrees 9

12 Hij hopelijk e.e.a. Reguleert, maar ik zie het somber in Iedere poging het gebruik in te dammen is de moeite waard. Ik anti drugs ben Ik denk dat de drugs overlast iets minder word Ik denk dat het overlast vermindert Ik denk de betere regelig is voor gebruikers Ik helemaal tegen drugs gebruik ben Ik hoop dat daarmee het drugsgebruik afneemt maar ik heb mjjn twijfels of dat zal gebeuren Ik hoop dat er dan minder illegaal drugs gebruik zal zijn Ik hoop dat er minder ellende van komt Ik hoop dat er minder overlast komt Ik hoop dat verdere overlast op straat verdwijnt Ik ook een gewone belastingbetaler ben Ik toch denk dat het softdrugs gebruik zo verminderd wordt Ik van mening ben dat dergelijk gebruik bekend moet zijn Je misschien iets meer controle er op hebt. En de nederlandse gebruiker minder overlast geven. Komt er in de toekomst misschien toch een gedoogbeleid Legaliseren Maak mij niet uit gebruik geen wiet. Wel of geen wietpas als iemand wiet wil hebben komt hij er toch wel aan. Men dan een goed overzicht krijgt van het aantal wiet verslaafden Men dan weet wie het is Men het dan een beetje in de hand kan houden Minder drugstoerisme Neutral Niet toegankelijk moet zijn voor iedereen. Omdat registratie goed is Op die manier toch een vorm van barriere wordt opgeworpen Proberen Registratie me goed lijkt maar of het het beoogde effect heeft... Registratie van gebruikers ook nieuwe mogelijkheden biedt Regulering Regulering belangrijk is Strengere controles is altijd goed minder kans op verslavingen Voor beide geen passende reactie Voor de veiligheid Zal voor een stabielere verkoop zorgen Ze zo misschien de gebruikers in de gaten kunnen houden Zodat daar misschien enige controle op komt en criminaliteit toch verlaagd in de grote binnensteden Zorgt voor regulering van wietgebruik. Niet coffeeshopbezoeker: ik ben tegen de wietpas, omdat... Als mensen wiet willen hebben ze het toch kunnen krijgen. Nu gaan ze er alleen meer voor betalen op de zwarte markt en krijgen ze meer rotzooi Criminaliteit vergroot en illegaliteit aanmoedigt. Smoke-coin en alcoholleeftijd heeft ook niet t gewenste effect Dan de illegale handel zich meer op straat gaat bezighouden en daar lopen weer kleine kinderen en die zijn nieuwsgierig De criminaliteit toeneemt en dat alles niet meer binnen proporties blijft. De drug wordt gedoogd maar toch ook weer niet. Veel onduidelijkheid wordt er gecreeerd De handel en gebruik niet stopt,maar zich alleen verplaatst naar de straat ed. De kans op straat verkoop groter wordt De kans zeer groot is dat mensen het op straat gaan kopen/verhandelen. Verder loopt nederland ook de kans dat het aantal touristen daalt, een groot gedeelt hiervan komt juist naar nederland om wiet te kopen(voor eigen gebruik/plezier). Nederland zal daardoor een grote inkomstenbron mislopen. De mensen geregistreerd worden en dit gaat tegen hen gebruikt worden De verkoop aan niet pashouders de onderwereld in gaat en het juist meer gelegaliseerder moet worden... In nederland word nou eenmaal drugs gekocht duur buitenlanders. Denk dat niets verandert 10

13 Dit alleen maar nog tot betutteling leidt. Dit alleen weer geldtrekkerij van de regering is Dit de criminelen in de hand werkt Dit de illegale handel weer bevorderd overlast gaat veroorzaken en de prijzen omhoog gaan. Er komt weer meer rommel op straat met waarschijnlijk meer gezondheidsrisico,s wat weer hogere ziekte kosten mee gaat brengen. Dit enkel zorgt dat de problemen onzichtbaarder worden Dit gaat leiden tot een explosie van straathandel, en stijging van de drugsprijs op straat waardoor het illegaal kweken nog interresanter wordt Dit het gebruik vergroot Dit leid tot crimineel gedrag Dit meer illegale handel in wiet in de hand zal werken Dit negatieve effecten heeft Dit niet het probleem van drugstoeristen oplost Dit omslachtig werkt Dit uiteindelijk tot meer illegale praktijken leid. Dit veel illegale handel zal brengen Dit volgens mij niks op gaat lossen,en het illegale circuit alleen maar erger gaat worden. Mensen willen dit toch blijven gebruiken,en weten hun wegen wel. Dit wederom oerhollandse symptoombestrijding is... Pak nou de bron eens aan. Gewoon geheel verbieden die hap Drugs helemaal verboden moet worden! Een verkoop buiten de coffeshops gaat plaatsvinden Er alleen maar meer criminaliteit van komt Er betere mogelijkheden zijn om softdrugstoerisme te verminderen en je nu softdrugsgebruik toch weer een beetje in de illegaliteit drukt. Er dan meer illegaal drugsverkoop op straat zal plaatsvinden Er dan veel meer problemen op straat komen Er komen heel veel toeristen op af. Er meer elende van komt Er meer handel op straat zal plaatsvinden Er meer overlast van komt Er misschien meer op straat wordt verkocht, dan maar in de winkel, dat is prettigeer voor iedereen. Er nog meer ilegaal gehandeld gaat worden Er nog te veel negatieve kanten aan zitten Er ook geen cafe of kantinepas is Er te veel privacy wordt vrijgegeven, criminaliteit in de hand gaat werken en overlast gaat bezorgen in de stad Er toch nog overlast van drugstoeristen zal zijn Er veel meer criminaliteit op straat zal komen. Er wellicht gehandeld gaat worden op straat. Dan liever kunnen komen in een coffeeshop, heb ik er op straat geen last van Gecontroleerd gebruik erg lastig zal zijn. Heb geen idee ik heb nooit gerookt dus weet niet maar ik denk dat een pasje meer overlast zal optreden want mensen zullen een andere manier vinden om toch anoniem te blijven om aan hun behoefte te komen zonder er achter hun indentiteit te komen Het absoluut geen oplossing is Het alleen maar criminaliteit in de hand werkt en niet zal helpen tegen drugstoeristen. Het alleen maar leidt tot illegale handel op straat. Mensen kunnen toch heel makkelijk aan weed komen op straat. Dat is heel simpel weet ik nog uit mijn tijd. Het alleen maar meer ellende veroorzaakt. Het dan wel op straat verkocht word en meer overlast brengt Het de criminaliteit zal verhogen Het de illegaliteit zeer sterk zal vergroten en zo tot veel meer oplast zal zorgen Het de privacy schend Het de problematiek rond het drugstoerisme niet aanpakt, het illegale straathandel in de hand werkt, het extra kosten met zich meebrengt en de privacy van de gebruiker aantast in meerdere opzichten Het denk ik alleen nadelen heeft Het doel neit bereikt wordt, maar de overlast juist groter wordt Het drugs stimuleert 11

14 Het echt niet gaat helpen Het een achteruit maatregel is. Zo wordt het in de illegaliteit geduwd wat op zijn beurt weer meer tot overlast zal gaan leiden. Ik vindt het ook een zware inbreuk op privacy Het een niet te handhaven systeem is, dat bureaucratisch is en te veel geld kost. Het een schending van de privacy is. Het een zinloze maatregel zal blijken Het er anders op straat gedeald gaat worden Het gebruiks probleem niet oplost Het ilegale op straat de prijs omhoog gooit en meer gedealt wordt Het illegaal gebruik stimuleert en ook de illegale handel Het illegale handel aanspoort. Het illegale straathandel bevorderd voor mensen die niet naar een coffeeshop kunnen of willen Het illegaliteit in de hand werkt Het krankjorum is! Het leidt tot meer criminaliteit Het meer criminaliteit brengt, voer dan ook een alcohol pas in!!! Het meer criminaliteit met zich mee gaat brengen Het meer illegale handel activeert Het naar mijn mening weinig zin heeft Het niet de instelling van de mens veranderd. Ze worden alleen maar meer "creatief". Het niet de oplossing is tegen overlast van drugs gebruik Het niet goed is Het niet goed is voor iedereen Het niets oplost Het niets oplost, het bevordert alleen de trugkeer van softdrugs in de illigaliteit Het niets oplost. De oplossing ligt eerder in regulering van wietteelt en de verkoop aan coffeeshops dan de verkoop van coffeeshops aan de consument. Het nu illigaal op de straat gekocht zal worden Het nu prima gaat en wát er fout gaat is moeilijk te bestrijden, een wietpas zal dat niet veranderen. Het onnodig s Het overlast kan veroorzaken door de handel op straat Het regelrecht onzin is en zo corrupt als wat Het straatverkoop in de hand werkt Het toch geen effect zal hebben Het toch niet helpt Het toch nietalles tegen kan gaan,ook al wordt het moeilijk om softdrugs op straat te kopen.. En misschien als mensen het op straat niet kunnen kopen en geen wietpas hebben deze op zoek gaan naar andere genotsmiddelen oa harddrugs om aan hun behoeftes te voorzien..!! En dit vind ik erger dan blowen of het roken van hasj..!! Het toch wel verhandeld word Het uit eindelijk niks oplost Het uiteindelijk alleen maar overlast gaat bezorgen op straat en mensen gaan er heus niet minder van gebruiken. Het veel meer problemen gaat opleveren als dat er geen pas is Het voor overlast gaat zorgen Het voor veel problemen gaat zorgen. Het weer een manier is om burgers te controleren en in de gaten te houden. Het weer een volgende stap naar het big brother systeem is. Het weinig verschil zal maken Het zal leiden tot meer criminaliteit Het zal leiden tot nog meer illegale handel in drugs Het zinloos is. Het zo veel meer criminaliteit op zal gaan leveren. Het zorgt alleen maar voor problemen Het zorgt voor meer illegale drugshandel Hoe meer je softdrugs verbied, hoe meer criminelen in het ontstane gat zullen duiken omdat er nu eenmaal geld mee te verdienen valt. Ik de toegevoegde waarde niet genoeg zie. Ik denk dat de handel zich deels zal verplaatsen Ik denk dat de overlast rondom de coffeeshops zal toenemen 12

15 Ik denk dat er meer illegaal gehandeld gaat worden. Ik denk dat er nadelen aan kleven in de vorm van illegale handel Ik denk dat het geen oplossing is. Ik denk dat het het probleem van overlast alleen maar verplaatst naar de straten en dus zichtbaar voor kinderen Ik denk dat het leidt tot meer externe problemen die minder goed te handhaven zijn Ik denk dat het weinig nut heeft (2x) Ik denk dat je meer rottigheid krijgt Ik denk dat meer jongeren nu sneller via de illegale handel wiet kopen, om niet 'gesnapt' te worden door bijv. Hun ouders Ik denk dat men er dan wel op een andere manier aankomt. Ik er geen last van heb Ik helemaal niet van dit soort dingen houd Ik helemaal tegen elke vorm van drugs ben. Ik helemaal tegen wiet en ctr. Ik hier zo wie zo er op tegen ben en er niet van jou Ik niets gebruik Ik toch denk dat dit leidt tot criminaliteit en illegale handel Ik vind dat er een algeheel verbod op wietgenruik moet komen Ik vind dat je alleen met een geheel verbod er iets tegen kan doen net als in onze buurlanden Ik zo ook al tegen druks ben Ilegaal gaat het verder In mijn ogen koffieshops een welkome aanwinst zijn voor de toeristische sector. Het is een beetje van de zotte om die verdienmogelijkheid te willen indammen Je degenen die niet aan een wietpas kunnen komen voorheen legaal wiet konden kopen, maar nu de illegaliteit in worden geduwd Je hiermee het criminele circuit een boost geeft en de legale handel verder beperkt. Daarnaast zullen de "toeristen" blijven komen en zij zullen nu juist meer overlast veroorzaken doordat het nu in de achter buurtjes zal worden verhandeld. Je niet weet waar het naar toe gaat als je het invoerd Kans op straathandel in de wijken buiten het centrum Legale wiet verkoop moet geregeld worden door byv. Apotheken Meer ilegale drugs gaat komen op straat Meer straat handel Men niet snapt dat handel hierin niet meer te stoppen is. Reguleer het en beheers het op een goede manier. Maak het legaal! Laten we niet al te krampachtig doen over dit onderwerp. Dat de eu hier problemen mee heeft vind ik prima, maar laat de eu dan eerst maar eens de mensenrechten, het drankmisbruik, dierenwelzijnsproblematieken e.d. Aanpakken voordat we op iets kleins en relatief onschuldigs als het gebruik van wiet en hasj uitkomen. Wanneer je de dealers wil pakken zul je als overheid in moeten grijpen en het reguleren, zowel aan de voor- als aan de achterdeur. Er overlijden jaarlijks meer mensen aan alcoholmisbruik dan aan het roken van een joint! Mensen toch wel aan wiet komen. Mogelijk dat het vooruitgang kan bieden en straathandel minder wordt. Nederland een vooruitstrevend en goed drugsbeleid had. Nu de rest van de wereld dat ook inziet, gaan wij plotseling strenger beleid hanteren. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat dat niet werkt. Omdat ik tegen drugs ben Onzin is Schending privacy Tegen Tegen drugs ben enook onnodige medicijnen Toch betere controle Waarom wel een wietpas en geen alchoholpas? Wiet is niet erger dan alchohol Wat is er met het tolerante nederland gebeurt? Weinig effect zal hebben. Mensen zullen toch proberen op een 1 of andere manier aan drugs te komen. Wiet eigenlijk verboden zou moeten worden Wiet krijg je toch wel Coffeeshopbezoeker: ik ben voor de wietpas, omdat... 13

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Windenergie Zeekracht

Windenergie Zeekracht Windenergie september 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 2 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet... 6 Over de respondenten... 7 Waar ze wonen... 8 Webervaring... 10 Sociale landschap... 10 Lid worden van Twitter... 12 Er is een drempel...

Nadere informatie

Rapport Biebpanel. 2014 Tabellenbijlage. Meting 1 tarieven en leenvoorwaarden. Westfriese Bibliotheken

Rapport Biebpanel. 2014 Tabellenbijlage. Meting 1 tarieven en leenvoorwaarden. Westfriese Bibliotheken Rapport Biebpanel 204 Tabellenbijlage Meting tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken April 204 Welk type abonnement heeft u? Anders, namelijk... Comfort had ik; inmiddels opgezegd geen Geen

Nadere informatie

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen!

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! 2013 Stephan van der Toom www.cashflowclub.nl Inleiding Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! Veel mensen zijn super geïnspireerd door de boeken en presentaties van Robert Kiyosaki. Toch lopen veel mensen

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Peilen doe je zo Peilen doe je zo Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp:

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Deel 1 Achtergrond... 3

Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Deel 1 Achtergrond... 3 Inhoudsopgave Inleiding........................................................... 2 Deel 1 Achtergrond...................................................... 3 Deel 2 Effecten en patronen 2.1 Buitenlandse

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-rapport 34982 www.tno.nl

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Advisory Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Inhoudsopgave Sectie Pagina 1 Samenvatting 2 Introductie 3.1 Thema: Economie 3.2 Thema: Maatschappij 3.3 Thema: Individu 1 6 8 15

Nadere informatie

Gebruik sociale media door Rotterdammers

Gebruik sociale media door Rotterdammers rotterdam.nl/onderzoek Gebruik sociale media door Rotterdammers Onderzoek en Business Intelligence Gebruik sociale media door Rotterdammers M. Dujardin Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Social media; gebruikt uw kind het veilig?

Social media; gebruikt uw kind het veilig? Social media; gebruikt uw kind het veilig? De mogelijkheden en risico s van social media voor uw kind. Niels Konings, Bram Baas & Renee Preijde Social media is tegenwoordig niet meer weg te denken, elke

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie