Vijverlaan BW Uffelte (0521)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vijverlaan 15 7975 BW Uffelte (0521) 35 15 61"

Transcriptie

1 Vereniging Juridische Studenten Recht-Even-Redig Open Universiteit Zwolle Opgericht 14 maart 1990 Voorzitter: Gert de Leur Vijverlaan BW Uffelte (0521) Penningmeester en Cor Scholten ledenadministratie Atlantischestraat VW Emmeloord (0527) Public Relations/ Rutger Bremer Activiteitencoördinator/ Gramsbergerweg 8 Redactie Recht Op 7772 CW Hardenberg (0523) Nieuw adres: Algemeen bestuurslid Aslihan Ozgur Loefzij HN Huizen (NH) Algemeen bestuurslid Janny Horring De Maten DK Schoonebeek

2 INHOUDSOPGAVE OP WELK ADRES WOONT U? 1 REDACTIONEEL 2 VAN DE VOORZITTER 4 MEDEDELING VAN HET STUDIECENTRUM 7 VERSLAG LEZING CRIMINOLOGE 8 GEZOCHT: VERS BLOED VOOR HET BESTUUR! 9 AANKOMEND: JAARVERGADERING 18 MEI 10 FINANCIEEL JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR VERSLAG DIPLOMA UITREIKING JAN WEDA 14 SENEX 15 GESLAAGD!! 17 OP WELK ADRES WOONT U? Even een mailtje sturen voor de laatste nieuwtjes. Hoe makkelijk verloopt de correspondentie via ! Weinig kosten, snelle bezorging en in alle opzichten tijdbesparend. Om u op de hoogte te stellen van geplande RER-activiteiten, of om u anderszins met informatie te benaderen, wil uw vereniging graag uw adres weten. Heeft u ook een adres en heeft u deze nog niet aan de vereniging doorgegeven? Laat het ons dan weten op welk adres wij u kunnen bereiken! Stuur een mail naar 1

3 REDACTIONEEL door Rutger Bremer Mijlpalen voor Europa Er staat heel wat op stapel voor Europa in Europa krijgt er 10 nieuwe lidstaten bij, die op 1 mei formeel zullen toetreden tot de Europese Unie. Het Europees Parlement zal daardoor uitbreiden van 626 naar 732 zetels. De verkiezingen voor het Europees Parlement worden gehouden op 10 tot 13 juni en de huidige en toetredende EUlanden moeten het onderling eens worden over de Europese grondwet (Internationaal Verdrag) tijdens een Europese top op 16 en 17 juni. Tijdens deze top zal door de regeringsleiders waarschijnlijk ook een nieuwe voorzitter voor de Europese Commissie worden aangewezen, die de huidige voorzitter Romano Prodi gaat opvolgen bij het aantreden van de nieuwe Commissie op 1 november. Per 1 mei zal deze Commissie ook uitgebreid worden met 10 nieuwe eurocommissarissen, waardoor het aantal leden naar dertig zal stijgen. Op 1 november treedt het Verdrag van Nice in werking met als gevolg dat de stemweging in de Raad van Ministers drastisch wijzigt. Het totaal aantal stemmen zal oplopen tot 321 stemmen, de gekwalificeerde meerderheid wordt bereikt met 232 stemmen. Een extra voorwaarde is dat de meerderheid minstens 62 procent van de EU- bevolking vertegenwoordigt. In Nederland is een meerderheid in de Tweede Kamer ervoor om eind mei een extra top over de Europese grondwet te houden, zodat de kiezer zijn oordeel over de grondwet kan laten meewegen bij het uitbrengen van zijn stem. Het laatste nieuws is dat ook premier Blair een referendum wil gaan houden onder de Britse bevolking over de grondwet. Op 1 juli zal Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie overnemen van Ierland. De Europese constitutie De eerste aanzet tot een Europese grondwet wordt gegeven door het Europees Parlement door de opstelling van een concept- grondwet in januari De basis van dit concept was een studie, die gemaakt is onder leiding van de Belgische christen- democraat Fernand Herman. Het ontwerp van het Europees Parlement vertoont veel overeenkomsten met het document, dat is opgesteld onder leiding van de Franse oud- president Valéry Giscard 2

4 d Estaing door de denktank van de Europese Conventie gedurende februari 2002 tot juli Op 18 juli 2003 overhandigde d Estaing de definitieve ontwerp- Grondwet over aan Silvio Berlusconi in Rome. De toenmalige Eu- voorzitter Italië startte vervolgens op 21 juli de procedure (art. 48 EU- verdrag), waarmee de Intergouvernementele Conferentie (IGC) werd ingesteld, die moet leiden tot de opstelling van een nieuw verdrag, dat als grondwet voor de Europese Unie gaat dienen. In het kader van de ICG zijn ministers en regeringsleiders in 2003 negen keer bijeengekomen om de definitieve tekst vast te stellen. Op 12 en 13 december 2003 mislukken in de Europese Raad de onderhandelingen over de Grondwet. Op 25 en 26 maart 2004 zijn de onderhandelingen in de Europese Raad weer hervat. Ze houden nog even de spanning erin Aangezien er nog vele knelpunten zijn blijven bestaan, is het maar de vraag of de lidstaten tijdens de komende EU-top in juni eindelijk tot definitieve overeenstemming kunnen komen. De Nederlandse bevolking zal zich in elk geval mogen uitspreken over de wenselijkheid van de Europese grondwet door middel van een raadplegend referendum. De Europese grondwet zal uiteindelijk in belangrijke mate de toekomst gaan bepalen van de Europese unie. Het is de bedoeling dat de grondwet de Europese Unie doeltreffender, transparanter en democratischer gaat maken en dat de Unie zich nog meer als één eenheid naar buiten gaat presenteren op economisch gebied en op het gebied van Europees buitenlandbeleid. Voor meer uitgebreide informatie over en de tekst van de Europese grondwet kunt u kijken op Mijn laatste redactioneel In de volgende RechtOp zal redactioneel geschreven worden door mijn opvolger. Ik ben drie jaar bestuurslid geweest van RechtEvenRedig, waarvan twee jaar als redacteur van RechtOp, en kijk met veel plezier terug op de samenwerking met mijn medebestuursleden in deze periode. Graag tot ziens bij een lezing of excursie van RER! 3

5 VAN DE VOORZITTER door Gert de Leur Bestuursleden Om te beginnen heb ik prettig nieuws te melden. Er is een nieuw bestuurslid in ons midden. Het is een zij en ik zal vragen of zij zich in het volgende nummer aan u wil voorstellen. Ondanks het nieuwe bestuurslid, waar we erg blij mee zijn, doen we toch weer een beroep op jullie om je aan te melden voor een bestuursfunctie. Rutger Bremer heeft wegens drukke werkzaamheden besloten om na drie jaar te stoppen. Jammer, maar ik respecteer zijn besluit. Engels onderzoek Voor ik begin met mijn hoofdonderwerp, wil ik een stukje over een onderzoek van een Engelse universiteit plaatsen. Waar de Engelsen al niet goed in zijn. Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is, is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel. XTC Op dit moment is de Nederlandse regering bezig om de zogenaamde Nederwiet (dit is in Nederland geteelde marihuana) te gaan verbieden. De laatste tijd wordt er weer veel aandacht besteed aan de drugs problematiek en laten we wel wezen het is een probleem, niet alleen nationaal, maar zeker internationaal. De halve wereld valt over ons heen in verband met ons gedoog beleid ter zake drugs. Nederland is ook de grootste producent van XTC pillen. We horen en lezen veel over deze harddrug. Ja, inderdaad XTC wordt onder de harddrugs gerangschikt. 4

6 Maar wat is nu eigenlijk XTC? Volgens het in Utrecht gevestigde Trimbos Instituut (Netherlands Institute of Mentol Health and Addiction) is XTC een harddrug. In het Engels uitgesproken geven de letters de woordklank ecstasy, wat extase betekent. XTC is in de vorm van pillen of capsules te verkrijgen. Ze hebben verschillende vormen en kleuren en zijn veelal voorzien van een afbeelding. Vaak hebben de pillen een naam die verband houdt met de vorm of de afbeelding die erop staat, zoals bijvoorbeeld, zonnetje, alien of olifantje Wat voor stof zit er in XTC? De werkzame stof die in XTC zit is MDMA, methyleendioxymethamfetamine. MDMA heeft en dubbele werking. Enerzijds is het een stimulerend middel met een oppeppende werking en anderzijds is er een bewustzijnsveranderend effect: de waarneming wordt intenser en het gevoel van verbondenheid met anderen neemt toe. (maar pas op!!! Er worden ook pillen aangeboden waar geen MDMA in zit, maar iets wat er op lijkt of een totaal andere stof. Deze kunnen dan een geheel andere uitwerking hebben of in het geheel geen uitwerking. Deze pillen kunnen nog veel gevaarlijker zijn). Waar komt XTC vandaan? MDMA werd rond 1900 voor het eerst in een laboratorium gemaakt. In de Verenigde Staten is het in de jaren 70 af en toe experimenteel bij psychotherapie gebruikt, omdat de patiënten er opener en spraakzamer van werden. Het middel kwam daarna op de zwarte markt terecht en werd onder de naam XTC populair in discotheken. In de jaren 80 dook het middel op in Europa. Ondanks dat het in 1988 in Nederland verboden werd, is de verspreiding gigantisch toegenomen. XTC wordt in illegale laboratoriums vervaardigd en via netwerken van dealers komt het bij de gebruikers terecht. 5

7 Kun je XTC veilig gebruiken? Nee. Slikken van XTC is riskant, ook al is het maar voor één keer. De gebruiker weet ook niet welke stof in een pil zit en hoeveel. Kunnen ouders zien of kinderen XTC gebruiken? XTC-gebruik brengt wel bepaalde symptomen met zich mee, zoals depressiviteit, angsten of slaapstoornissen. Maar deze zijn nauwelijks waarneembaar. Het beste is om een open gesprek aan te gaan met een gebruiker om er achter te komen of hij of zij gebruikt. Is XTC verslavend? Je kunt onderscheid maken tussen geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid. We spreken van lichamelijke afhankelijkheid, als het lichaam protesteert wanneer met gebruik wordt gestopt. (ontwenningsverschijnselen) XTC geeft geen ontwenningsverschijnselen, maar er is wel steeds meer nodig om hetzelfde effect nog te voelen. Pas na een periode van niet-slikken treedt het bewustzijnsveranderende effect weer op. Het snel na elkaar slikken van XTC pillen heeft dus geen enkele zin. Dat versterkt alleen de oppeppende werking en vergroot de kans op complicaties. Geestelijke afhankelijkheid houdt in dat de gebruiker steeds sterker naar het middel verlangt en zich eigenlijk niet meer prettig kan voelen zonder. Bij gebruik van XTC kan dat het geval zijn. Hoe gevaarlijk is XTC? Er is onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van XTC. Vermoedelijk kan gebruik van XTC leiden tot veranderingen in de hersenen met 6

8 aantasting van het geheugen, de concentratie en de stemming (depressiviteit) Het gevaar neemt toe naarmate men meer en vaker gebruikt. Het is niet uit te sluiten dat ook eenmalig gebruik al tot zo n effect op de hersenen leidt. Ook is het nog onduidelijk welke invloed XTC heeft in combinatie met andere middelen. XTC maakt overmoedig en kan het coördinatievermogen aantasten. Wie XTC gebruikt, voelt geen vermoeidheid en kan b.v. uren achter elkaar dansen. Als het dan ook nog vochtig en warm is en er onvoldoende gedronken wordt (fris of water) bestaat het risico dat het lichaam oververhit raakt en uitdroogt. Het gevolg kan zijn dat de spieren en sommige organen, zoals de nieren, niet meer werken. Oververhitting is (levens)gevaarlijk en moeilijk te behandelen. In kringen van mensen die gedurende langere perioden of regelmatig XTC gebruiken wordt melding gemaakt van grotere vatbaarheid voor infecties. Natuurlijk kunnen er nog wel meer complicaties optreden. Wat zegt de wet? Er worden twee soorten drugs onderscheiden. Minder riskante, zoals marihuana en hasj, worden softdrugs genoemd. Drugs met een veel groter risico zoals heroïne, cocaïne en speed heten harddrugs. Ook XTC wordt onder de harddrugs gerekend. Het produceren en bezitten van harddrugs is strafbaar. MEDEDELING VAN HET STUDIECENTRUM Het studiecentrum Zwolle heeft van de heer Katuin twee jaargangen van het Nederlands Juristenblad gekregen. Liefhebbers van het Nederlands Juristenblad kunnen nummers hiervan afhalen bij de balie van het studiecentrum. 7

9 VERSLAG LEZING CRIMINOLOGE door Rutger Bremer Op 24 maart gaf criminologe/ sociologe drs. P. Meesters een lezing voor Recht Even Redig. Er waren ongeveer twintig aanwezigen op deze boeiende lezing afgekomen. Natuurlijk stemt deze hoge opkomst het bestuur tot grote tevredenheid. Hopelijk mag RER vanaf nu op dergelijke hoge opkomsten rekenen. Een kijkje in de keuken van de politie Drs. Meesters is werkzaam bij de politie. Zij maakt voor hen o.a. criminaliteitsanalyses en daderprofielen. Daarnaast geeft zij enkele keren per jaar gastcolleges aan de VU in Amsterdam. Momenteel is zij vanuit haar huidige functie bij het programma Aanpak Bedrijfsvoering Informatiehuishouding en Opleiding (ABRIO) bezig met de politie (en deels OM) om binnen de politie een vernieuwingslag te maken. Dit betreft onder meer het project Informatie Gestuurde Opsporing (IGO). Het project houdt in dat de politie door het beter vergaderen van informatie over de buitenwereld haar interne processen, waaronder opsporing, beter kan aansturen. Een zeer belangrijk onderdeel binnen het project IGO is criminaliteitsanalyse. Tijdens haar lezing ging drs. Meesters nader in op bovenstaande zaken. Verandering is een moeizaam proces Uit haar lezing blijkt dat het niet altijd even eenvoudig is om veranderingen in de politieorganisatie door te voeren. Zij bracht tijdens de lezing deze moeizame processen in beeld. Tijdens de lezing gaf de spreekster de aanwezigen ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en daarvan werd gretig gebruik gemaakt. De aanwezigen mochten zelf een paar simpele criminaliteitsanalyses doen, zodat zij zich daarvan een betere voorstelling konden maken. Helaas bleek dat drs. Meesters op deze avond te weinig tijd tot haar beschikking had om alles te verduidelijken. De koffiepauze schoot er met algemene instemming dan ook bij in. Aan het eind van de lezing konden allen materiaal mee naar huis nemen, dat door middel van tekeningen duidelijk aangeeft hoe de informatiegestuurde opsporing in zijn werk gaat. Al met al hebben de deelnemers een interessante en genoeglijke avond beleefd en zijn zij hopelijk met enig inzicht in het reilen en zeilen binnen de politieorganisatie naar huis gegaan. 8

10 GEZOCHT: VERS BLOED VOOR HET BESTUUR! Wees gerust, uw bestuur heeft geen vampierachtige trekjes ontwikkeld, maar zoekt slechts nieuwe bestuursleden om het huidige bestuur te versterken. Besturen zit (aankomende) juristen in het bloed. In het RER-bestuur komen bij de aankomende jaarvergadering in april of mei weer bestuursfuncties vacant. Heeft u interesse? Reageer dan snel! Ja, wij weten het. U heeft twee drukke banen, of drie jaar achterstand bij de studie en anders wel vier opgroeiende kinderen. Laat dit u er echter niet van weerhouden om eens te informeren naar de inhoud van een bestuursfunctie bij uw vereniging RechtEvenRedig! Wat hebben wij u te bieden? Als bestuurslid kunt u natuurlijk allereerst ervaring opdoen met het besturen van een gezellige vereniging. U heeft inspraak in het reilen en zeilen van uw vereniging, en als bestuurslid hoeft u uw organisatietalent en creativiteit niet onder stoelen of banken te steken. U kunt door het (mede) organiseren van bijvoorbeeld lezingen en excursies een bijdrage leveren aan de algemene ontwikkeling, de studie en ervaringen van uzelf en die van andere RER-leden. Daarnaast komt u door het (mede) organiseren van de activiteiten vaak in contact met allerlei interessante mensen. Natuurlijk staat een bestuursfunctie ook altijd heel mooi op uw cv. De bestuursfunctie is (gelukkig) onbezoldigd, zodat niemand u kan betichten van egoïstische, financiële motieven bij het aanvaarden ervan! Wat verwachten wij van u? Indien u deel uitmaakt van het bestuur van RechtEvenRedig, wordt er van u verwacht dat u aanwezig bent bij de bestuursvergaderingen. Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast vragen wij uw medewerking bij het organiseren van informatieve - en niet te vergeten gezellige - activiteiten. 9

11 En als ik interesse heb? Dan laat u dat ons natuurlijk zo snel mogelijk weten! Tijdens de jaarvergadering in april zal (middels stemming) een keuze worden gemaakt uit de beschikbare kandidaten. Contact Voor meer informatie en om u op te geven kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van de bestuursleden. Onze persoonsinformatie staat op de eerste pagina van RechtOp. Wij hopen op uw belangstelling!! Met vriendelijke groet, Het bestuur van RechtEvenRedig AANKOMEND: JAARVERGADERING 18 MEI Het is weer tijd voor de jaarvergadering van uw studentenvereniging. Deze jaarvergadering biedt u als lid een uitgelezen kans om een kijkje in de keuken van uw vereniging te nemen. Tijdens de jaarvergadering zal het bestuur zich verantwoorden over haar werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar. Ook worden er bestuursverkiezingen gehouden. Wij hopen op uw komst! Datum : dinsdag 18 mei Tijd : uur Waar : het studiecentrum van Zwolle Aanmelden voor deze jaarvergadering? Stuur een met vermelding van uw naam, studentnummer en telefoonnummer naar of bel het studiecentrum:

12 Agenda jaarvergadering dinsdag 18 mei 1. Welkom en opening; 2. Ingekomen stukken en mededelingen; 3. Notulen jaarvergadering 15 mei 2003; 4. Verslag secretaris; 5. Verslag penningmeester; 6. Verslag kascommissie; 7. Décharge penningmeester en verkiezingen nieuwe kascommissie; 8. Behandeling ingekomen stukken; 9. Bestuursverkiezingen; 10. Rondvraag; 11. Open discussie over activiteiten; 12. Afsluiting en borrel 11

13 FINANCIEEL JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2003 Jaarrekening 2003 Ontvangsten Uitgaven Contributies Recht Op Van Plusrekening Bestuurskosten Credit rente Rabo bank 0.26 Kst. Jaarvergader Credit rente Intn. sparen Repr./activiteiten Adm.kosten Saldo KvK Debet rente 0.78 Afrek. Bet.verkeer 0.73 Bankkosten 0.42 Symp Het saldo van de zakelijke girorekening bedroeg per * Verschil

14 Het saldo van de Rabo Verenigingspakket rekening bedroeg per Verschil Het saldo van de Rabo Internet spaarrekening bedroeg per rente symposium totaal Verschil Begroting voor het verenigingsjaar 2003 Ontvangsten Uitgaven Contributie 90 x Recht Op Rente Bestuurskosten Activiteiten Adm.kosten Representatie KvK Reservering

15 Concept begroting voor het verenigingsjaar 2004 Ontvangsten Uitgaven Contributies 70 x Recht Op Rente Bestuurskstn Repres./activ Adm.kosten KvK Afrek.bet.verkeer 5.00 Bankkosten 5.00 Reservering * begin overgeboekt naar Rabo Internet spaarrekening VERSLAG DIPLOMA UITREIKING JAN WEDA door Rutger Bremer Op maandag 16 februari werd in het studiecentrum van Zwolle op feestelijke wijze de bul uitgereikt aan oud-bestuurslid Jan Weda. Natuurlijk kon RER daarbij niet ontbreken. Na een korte toespraak door een bestuurslid van RER kreeg Jan namens de vereniging een goede fles wijn overhandigd. Ou-docent Eduard ter Horst die Jan eveneens toesprak, complimenteerde Jan nog met zijn zeer heldere schrijfwijze. Voor velen die zich Jan nog herinneren uit de tijd dat hij nog redacteur was van RechtOp, zal dat geen nieuws zijn. Na afloop van de uitreiking waren er in het studiecentrum lekkere hapjes en drankjes voor de aanwezigen. Jan vanaf deze plaats nogmaals van harte gefeliciteerd met je bul. Foto s van de uitreiking kunt u overigens vinden op de website van studiecentrum Zwolle:

16 SENEX Inhalen verboden Verkeersongelukken met alle persoonlijke, materiele en juridische gevolgen zijn van alle tijden. Ook het te hard rijden, gevaarlijk inhalen en het in de file staan zijn niet alleen kwalen van onze tijd, zoals blijkt uit de casus die in de zomer van 1515 van start ging. Jan Jacobszoon was een 'waghenair', wiens broodwinning bestond uit het vervoeren van personen over de weg van Haarlem naar Amsterdam en terug. Er moet een Haarlemse ordonnantie van 1520 geweest zijn, waarvan slechts bekend is, dat 'waegenaers en scheepluyden om vragt die zij aannemen niet moeten loten'. Kennelijk bestond er nog geen verdeling van de vervoerscapaciteit. Pas in 1608 is er een Amsterdamse ordonnantie 'op de wagenaers op Haerlem', die de concurrentie reguleert, de tarieven bepaalt en een maximum van 8 personen per wagen vaststelt. Via het Spaarne, IJ, of via de Haarlemmermeer, was Amsterdam per schip bereikbaar, maar de snelste verbinding tussen Haarlem en Amsterdam liep over de weg via Penningsveer en de dijk langs het IJ via Sloterdijk. De 'pont oft schouw' waarvan alle 'coopluden van Haerlem tot Amsterdamme' heen en terug bij Penningsveer gebruik moesten maken, zorgde vooral op marktdagen voor lange wachttijden, hetgeen 'grooten schade ende achterdeele' opleverde. Daarom werd die bottleneck in 1521 opgeheven door het leggen van een dam. Pas in 1631 werd octrooi verleend tot het graven van de Amsterdamse trekvaart en het maken van een weg, waarlangs als derde weg de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij in 1839 de eerste trein in Nederland liet rijden. Terug naar de zonnige dag in Lysbeth Meynaertsdochter was een zakenvrouw, zij zat zogezegd in de lakenhandel. Daarom ook wilde zij naar Amsterdam om daar in te kopen voor haar 'neeringe van cramerien'. Tegen Jan Jacobz. sprak zij amicaal 'gebueren, ik wille met U rijden', waarop hij antwoordde 'ick ben tevreden'. Wij komen er nog op terug. Allereerst hetgeen gebeurde met de kar die op de zandweg reed naar Amsterdam. Bij een inhaalmanoeuvre raakte de wagen uit zijn evenwicht en tuimelde van de dijk in de sloot. Onze Lysbeth was er ernstig aan toe; arm gebroken en 'alle haer gebeenten aen deen zijde lam gevallen'. Na een half jaar bedlegerig te zijn geweest, had zij 'eenen lammen arm behouden'. Al die tijd had zij 'huer winkel 15

17 nyet en hadden mogen bewaren, noch die coopmanschappen hantieren ende exerceren'. Door haar verlamming heeft haar man iemand moeten inhuren 'om huer te cleeden'. Totale kosten 200 philippus gulden. Oorzaak van het ongeluk was volgens Lysbeth het roekeloos rijden van de vervoerder, die dan ook voor de schepenen van Haarlem tot betaling werd aangesproken. Schepenen wezen niet meer dan'die somme van vier Rijnssche gulden voir meesterloon'(de dokterskosten) toe. Lysbeth - dat wil zeggen haar echtgenoot - gaat in beroep naar het Hof van Holland, dat de vervoerder veroordeelt alle schade die Lysbeth 'geleden hadde int ommewerpen van den wagen, bij den gedaichde mit zijnen grooten schulde ende petulancie gedaen' te vergoeden. De vervoerder gaat naar de Grote Raad, die bij sententie van 19 juni 1518 het vonnis van het Hof vernietigt en de Haarlemse uitspraak in ere herstelt, 'als duechdelijck, goet ende wel gegeven'. Wat heeft die zeer geleerde heren bewogen de vervoerder de hand boven het hoofd te houden? Wat was er eigenlijk precies afgesproken? Was er een prijs overeengekomen en een vervoerscontrakt tot stand gekomen? Blijkbaar hebben goede advocaten onze wagenaar nog eens de feiten precies laten opsommen. Want niet alleen zegt hij nu, dat er niet over geld is gesproken en hij 'noch oick geen loon oft vracht van huer ontfinck', bovendien blijkt Lysbeth mede schuldig aan het ongeluk. Rijdend achter een andere wagen, zouden de reizigers - met onze Lysbeth voorop - tegen de voerman hebben geroepen: 'rijdt voirbij, dat wij uyt 't stof waeren', waarop zij allen in de diepte in het stof moesten bijten. Dat een vervoersbedrijf iemand voor niets laat meerijden ligt niet voor de hand, maar Jan Jacobsz - hij was zijn eigen ondernemer - kan best voor de charme van Lysbeth gezwicht zijn. Het geeft ook te denken dat een beroeps-wagenaar zich door haar opzwepende taal tot zo'n gevaarlijke inhaalmanoeuvre liet verleiden. Een niet te vergoelijken fout. Maar Lysbeth verliest door haar opmerkingen het recht hoog van de toren te blazen. Beiden waren schuldig. Terecht werd de uitspraak van het Hof vernietigd en werd Jan Jacobs, conform het schepenvonnis, veroordeeld de dokterskosten te betalen. F.Senex 16

18 GESLAAGD!! H.H. BEUMER bestuursrecht G. BOERS inleiding internationaal recht R.H.L. BREMER inleiding Nederlandse economie A.J.E.C. V/D EIJNDEN milieurecht M.S.D. FABER basisrecht R.L.E.M HARTMAN milieurecht A.J. KLARENBERG inleiding privaatrecht M.N. KROES belastingrecht M.M. V/D MADE burgerlijk procesrecht D. SCHEPERS rechtsfilosofie A.C. SNEEVLIET juridische vaardigheden A. DE VRIES inleiding privaatrecht

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4

Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4 Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4 Bestuur Vereniging HNPCC-Lynch Voorzitter: Ruud de Jong Beukenlaan 13, 3862 HT Nijkerk Tel.: 033-2451087 voorzitter@vereniginghnpcc.nl

Nadere informatie

Recht Op. Jaargang 10 nummer 1 oktober 1999. Inhoudsopgave

Recht Op. Jaargang 10 nummer 1 oktober 1999. Inhoudsopgave Recht Op Jaargang 10 nummer 1 oktober 1999 Inhoudsopgave Van de Redactie... 2 Van de Voorzitter... 2 Uit het nieuws... 3 It's good to be a woman... 4 De Reddingsboei... 6 Competentieperikelen... 8 Van

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned. Van der Smissen: Ik voel me als een vis in het water 4 NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen 7 8 NCF en Finse vakbond gaan samenwerken Finanzien Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt ALCOHOL EN DRUGS Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Jan Bemelmans Illustraties: AA, CMO en zijn licentiegevers, Channel 4, Dependency, High Amsterdam, Jellinek, MedicalFacts,

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER:

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER: S T I C H T I N G Z E L F H E L P N E D E R L A N D PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur Voor jullie ligt de 2e uitgave van

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie