Vijverlaan BW Uffelte (0521)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vijverlaan 15 7975 BW Uffelte (0521) 35 15 61"

Transcriptie

1 Vereniging Juridische Studenten Recht-Even-Redig Open Universiteit Zwolle Opgericht 14 maart 1990 Voorzitter: Gert de Leur Vijverlaan BW Uffelte (0521) Penningmeester en Cor Scholten ledenadministratie Atlantischestraat VW Emmeloord (0527) Public Relations/ Rutger Bremer Activiteitencoördinator/ Gramsbergerweg 8 Redactie Recht Op 7772 CW Hardenberg (0523) Nieuw adres: Algemeen bestuurslid Aslihan Ozgur Loefzij HN Huizen (NH) Algemeen bestuurslid Janny Horring De Maten DK Schoonebeek

2 INHOUDSOPGAVE OP WELK ADRES WOONT U? 1 REDACTIONEEL 2 VAN DE VOORZITTER 4 MEDEDELING VAN HET STUDIECENTRUM 7 VERSLAG LEZING CRIMINOLOGE 8 GEZOCHT: VERS BLOED VOOR HET BESTUUR! 9 AANKOMEND: JAARVERGADERING 18 MEI 10 FINANCIEEL JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR VERSLAG DIPLOMA UITREIKING JAN WEDA 14 SENEX 15 GESLAAGD!! 17 OP WELK ADRES WOONT U? Even een mailtje sturen voor de laatste nieuwtjes. Hoe makkelijk verloopt de correspondentie via ! Weinig kosten, snelle bezorging en in alle opzichten tijdbesparend. Om u op de hoogte te stellen van geplande RER-activiteiten, of om u anderszins met informatie te benaderen, wil uw vereniging graag uw adres weten. Heeft u ook een adres en heeft u deze nog niet aan de vereniging doorgegeven? Laat het ons dan weten op welk adres wij u kunnen bereiken! Stuur een mail naar 1

3 REDACTIONEEL door Rutger Bremer Mijlpalen voor Europa Er staat heel wat op stapel voor Europa in Europa krijgt er 10 nieuwe lidstaten bij, die op 1 mei formeel zullen toetreden tot de Europese Unie. Het Europees Parlement zal daardoor uitbreiden van 626 naar 732 zetels. De verkiezingen voor het Europees Parlement worden gehouden op 10 tot 13 juni en de huidige en toetredende EUlanden moeten het onderling eens worden over de Europese grondwet (Internationaal Verdrag) tijdens een Europese top op 16 en 17 juni. Tijdens deze top zal door de regeringsleiders waarschijnlijk ook een nieuwe voorzitter voor de Europese Commissie worden aangewezen, die de huidige voorzitter Romano Prodi gaat opvolgen bij het aantreden van de nieuwe Commissie op 1 november. Per 1 mei zal deze Commissie ook uitgebreid worden met 10 nieuwe eurocommissarissen, waardoor het aantal leden naar dertig zal stijgen. Op 1 november treedt het Verdrag van Nice in werking met als gevolg dat de stemweging in de Raad van Ministers drastisch wijzigt. Het totaal aantal stemmen zal oplopen tot 321 stemmen, de gekwalificeerde meerderheid wordt bereikt met 232 stemmen. Een extra voorwaarde is dat de meerderheid minstens 62 procent van de EU- bevolking vertegenwoordigt. In Nederland is een meerderheid in de Tweede Kamer ervoor om eind mei een extra top over de Europese grondwet te houden, zodat de kiezer zijn oordeel over de grondwet kan laten meewegen bij het uitbrengen van zijn stem. Het laatste nieuws is dat ook premier Blair een referendum wil gaan houden onder de Britse bevolking over de grondwet. Op 1 juli zal Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie overnemen van Ierland. De Europese constitutie De eerste aanzet tot een Europese grondwet wordt gegeven door het Europees Parlement door de opstelling van een concept- grondwet in januari De basis van dit concept was een studie, die gemaakt is onder leiding van de Belgische christen- democraat Fernand Herman. Het ontwerp van het Europees Parlement vertoont veel overeenkomsten met het document, dat is opgesteld onder leiding van de Franse oud- president Valéry Giscard 2

4 d Estaing door de denktank van de Europese Conventie gedurende februari 2002 tot juli Op 18 juli 2003 overhandigde d Estaing de definitieve ontwerp- Grondwet over aan Silvio Berlusconi in Rome. De toenmalige Eu- voorzitter Italië startte vervolgens op 21 juli de procedure (art. 48 EU- verdrag), waarmee de Intergouvernementele Conferentie (IGC) werd ingesteld, die moet leiden tot de opstelling van een nieuw verdrag, dat als grondwet voor de Europese Unie gaat dienen. In het kader van de ICG zijn ministers en regeringsleiders in 2003 negen keer bijeengekomen om de definitieve tekst vast te stellen. Op 12 en 13 december 2003 mislukken in de Europese Raad de onderhandelingen over de Grondwet. Op 25 en 26 maart 2004 zijn de onderhandelingen in de Europese Raad weer hervat. Ze houden nog even de spanning erin Aangezien er nog vele knelpunten zijn blijven bestaan, is het maar de vraag of de lidstaten tijdens de komende EU-top in juni eindelijk tot definitieve overeenstemming kunnen komen. De Nederlandse bevolking zal zich in elk geval mogen uitspreken over de wenselijkheid van de Europese grondwet door middel van een raadplegend referendum. De Europese grondwet zal uiteindelijk in belangrijke mate de toekomst gaan bepalen van de Europese unie. Het is de bedoeling dat de grondwet de Europese Unie doeltreffender, transparanter en democratischer gaat maken en dat de Unie zich nog meer als één eenheid naar buiten gaat presenteren op economisch gebied en op het gebied van Europees buitenlandbeleid. Voor meer uitgebreide informatie over en de tekst van de Europese grondwet kunt u kijken op Mijn laatste redactioneel In de volgende RechtOp zal redactioneel geschreven worden door mijn opvolger. Ik ben drie jaar bestuurslid geweest van RechtEvenRedig, waarvan twee jaar als redacteur van RechtOp, en kijk met veel plezier terug op de samenwerking met mijn medebestuursleden in deze periode. Graag tot ziens bij een lezing of excursie van RER! 3

5 VAN DE VOORZITTER door Gert de Leur Bestuursleden Om te beginnen heb ik prettig nieuws te melden. Er is een nieuw bestuurslid in ons midden. Het is een zij en ik zal vragen of zij zich in het volgende nummer aan u wil voorstellen. Ondanks het nieuwe bestuurslid, waar we erg blij mee zijn, doen we toch weer een beroep op jullie om je aan te melden voor een bestuursfunctie. Rutger Bremer heeft wegens drukke werkzaamheden besloten om na drie jaar te stoppen. Jammer, maar ik respecteer zijn besluit. Engels onderzoek Voor ik begin met mijn hoofdonderwerp, wil ik een stukje over een onderzoek van een Engelse universiteit plaatsen. Waar de Engelsen al niet goed in zijn. Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is, is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel. XTC Op dit moment is de Nederlandse regering bezig om de zogenaamde Nederwiet (dit is in Nederland geteelde marihuana) te gaan verbieden. De laatste tijd wordt er weer veel aandacht besteed aan de drugs problematiek en laten we wel wezen het is een probleem, niet alleen nationaal, maar zeker internationaal. De halve wereld valt over ons heen in verband met ons gedoog beleid ter zake drugs. Nederland is ook de grootste producent van XTC pillen. We horen en lezen veel over deze harddrug. Ja, inderdaad XTC wordt onder de harddrugs gerangschikt. 4

6 Maar wat is nu eigenlijk XTC? Volgens het in Utrecht gevestigde Trimbos Instituut (Netherlands Institute of Mentol Health and Addiction) is XTC een harddrug. In het Engels uitgesproken geven de letters de woordklank ecstasy, wat extase betekent. XTC is in de vorm van pillen of capsules te verkrijgen. Ze hebben verschillende vormen en kleuren en zijn veelal voorzien van een afbeelding. Vaak hebben de pillen een naam die verband houdt met de vorm of de afbeelding die erop staat, zoals bijvoorbeeld, zonnetje, alien of olifantje Wat voor stof zit er in XTC? De werkzame stof die in XTC zit is MDMA, methyleendioxymethamfetamine. MDMA heeft en dubbele werking. Enerzijds is het een stimulerend middel met een oppeppende werking en anderzijds is er een bewustzijnsveranderend effect: de waarneming wordt intenser en het gevoel van verbondenheid met anderen neemt toe. (maar pas op!!! Er worden ook pillen aangeboden waar geen MDMA in zit, maar iets wat er op lijkt of een totaal andere stof. Deze kunnen dan een geheel andere uitwerking hebben of in het geheel geen uitwerking. Deze pillen kunnen nog veel gevaarlijker zijn). Waar komt XTC vandaan? MDMA werd rond 1900 voor het eerst in een laboratorium gemaakt. In de Verenigde Staten is het in de jaren 70 af en toe experimenteel bij psychotherapie gebruikt, omdat de patiënten er opener en spraakzamer van werden. Het middel kwam daarna op de zwarte markt terecht en werd onder de naam XTC populair in discotheken. In de jaren 80 dook het middel op in Europa. Ondanks dat het in 1988 in Nederland verboden werd, is de verspreiding gigantisch toegenomen. XTC wordt in illegale laboratoriums vervaardigd en via netwerken van dealers komt het bij de gebruikers terecht. 5

7 Kun je XTC veilig gebruiken? Nee. Slikken van XTC is riskant, ook al is het maar voor één keer. De gebruiker weet ook niet welke stof in een pil zit en hoeveel. Kunnen ouders zien of kinderen XTC gebruiken? XTC-gebruik brengt wel bepaalde symptomen met zich mee, zoals depressiviteit, angsten of slaapstoornissen. Maar deze zijn nauwelijks waarneembaar. Het beste is om een open gesprek aan te gaan met een gebruiker om er achter te komen of hij of zij gebruikt. Is XTC verslavend? Je kunt onderscheid maken tussen geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid. We spreken van lichamelijke afhankelijkheid, als het lichaam protesteert wanneer met gebruik wordt gestopt. (ontwenningsverschijnselen) XTC geeft geen ontwenningsverschijnselen, maar er is wel steeds meer nodig om hetzelfde effect nog te voelen. Pas na een periode van niet-slikken treedt het bewustzijnsveranderende effect weer op. Het snel na elkaar slikken van XTC pillen heeft dus geen enkele zin. Dat versterkt alleen de oppeppende werking en vergroot de kans op complicaties. Geestelijke afhankelijkheid houdt in dat de gebruiker steeds sterker naar het middel verlangt en zich eigenlijk niet meer prettig kan voelen zonder. Bij gebruik van XTC kan dat het geval zijn. Hoe gevaarlijk is XTC? Er is onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van XTC. Vermoedelijk kan gebruik van XTC leiden tot veranderingen in de hersenen met 6

8 aantasting van het geheugen, de concentratie en de stemming (depressiviteit) Het gevaar neemt toe naarmate men meer en vaker gebruikt. Het is niet uit te sluiten dat ook eenmalig gebruik al tot zo n effect op de hersenen leidt. Ook is het nog onduidelijk welke invloed XTC heeft in combinatie met andere middelen. XTC maakt overmoedig en kan het coördinatievermogen aantasten. Wie XTC gebruikt, voelt geen vermoeidheid en kan b.v. uren achter elkaar dansen. Als het dan ook nog vochtig en warm is en er onvoldoende gedronken wordt (fris of water) bestaat het risico dat het lichaam oververhit raakt en uitdroogt. Het gevolg kan zijn dat de spieren en sommige organen, zoals de nieren, niet meer werken. Oververhitting is (levens)gevaarlijk en moeilijk te behandelen. In kringen van mensen die gedurende langere perioden of regelmatig XTC gebruiken wordt melding gemaakt van grotere vatbaarheid voor infecties. Natuurlijk kunnen er nog wel meer complicaties optreden. Wat zegt de wet? Er worden twee soorten drugs onderscheiden. Minder riskante, zoals marihuana en hasj, worden softdrugs genoemd. Drugs met een veel groter risico zoals heroïne, cocaïne en speed heten harddrugs. Ook XTC wordt onder de harddrugs gerekend. Het produceren en bezitten van harddrugs is strafbaar. MEDEDELING VAN HET STUDIECENTRUM Het studiecentrum Zwolle heeft van de heer Katuin twee jaargangen van het Nederlands Juristenblad gekregen. Liefhebbers van het Nederlands Juristenblad kunnen nummers hiervan afhalen bij de balie van het studiecentrum. 7

9 VERSLAG LEZING CRIMINOLOGE door Rutger Bremer Op 24 maart gaf criminologe/ sociologe drs. P. Meesters een lezing voor Recht Even Redig. Er waren ongeveer twintig aanwezigen op deze boeiende lezing afgekomen. Natuurlijk stemt deze hoge opkomst het bestuur tot grote tevredenheid. Hopelijk mag RER vanaf nu op dergelijke hoge opkomsten rekenen. Een kijkje in de keuken van de politie Drs. Meesters is werkzaam bij de politie. Zij maakt voor hen o.a. criminaliteitsanalyses en daderprofielen. Daarnaast geeft zij enkele keren per jaar gastcolleges aan de VU in Amsterdam. Momenteel is zij vanuit haar huidige functie bij het programma Aanpak Bedrijfsvoering Informatiehuishouding en Opleiding (ABRIO) bezig met de politie (en deels OM) om binnen de politie een vernieuwingslag te maken. Dit betreft onder meer het project Informatie Gestuurde Opsporing (IGO). Het project houdt in dat de politie door het beter vergaderen van informatie over de buitenwereld haar interne processen, waaronder opsporing, beter kan aansturen. Een zeer belangrijk onderdeel binnen het project IGO is criminaliteitsanalyse. Tijdens haar lezing ging drs. Meesters nader in op bovenstaande zaken. Verandering is een moeizaam proces Uit haar lezing blijkt dat het niet altijd even eenvoudig is om veranderingen in de politieorganisatie door te voeren. Zij bracht tijdens de lezing deze moeizame processen in beeld. Tijdens de lezing gaf de spreekster de aanwezigen ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en daarvan werd gretig gebruik gemaakt. De aanwezigen mochten zelf een paar simpele criminaliteitsanalyses doen, zodat zij zich daarvan een betere voorstelling konden maken. Helaas bleek dat drs. Meesters op deze avond te weinig tijd tot haar beschikking had om alles te verduidelijken. De koffiepauze schoot er met algemene instemming dan ook bij in. Aan het eind van de lezing konden allen materiaal mee naar huis nemen, dat door middel van tekeningen duidelijk aangeeft hoe de informatiegestuurde opsporing in zijn werk gaat. Al met al hebben de deelnemers een interessante en genoeglijke avond beleefd en zijn zij hopelijk met enig inzicht in het reilen en zeilen binnen de politieorganisatie naar huis gegaan. 8

10 GEZOCHT: VERS BLOED VOOR HET BESTUUR! Wees gerust, uw bestuur heeft geen vampierachtige trekjes ontwikkeld, maar zoekt slechts nieuwe bestuursleden om het huidige bestuur te versterken. Besturen zit (aankomende) juristen in het bloed. In het RER-bestuur komen bij de aankomende jaarvergadering in april of mei weer bestuursfuncties vacant. Heeft u interesse? Reageer dan snel! Ja, wij weten het. U heeft twee drukke banen, of drie jaar achterstand bij de studie en anders wel vier opgroeiende kinderen. Laat dit u er echter niet van weerhouden om eens te informeren naar de inhoud van een bestuursfunctie bij uw vereniging RechtEvenRedig! Wat hebben wij u te bieden? Als bestuurslid kunt u natuurlijk allereerst ervaring opdoen met het besturen van een gezellige vereniging. U heeft inspraak in het reilen en zeilen van uw vereniging, en als bestuurslid hoeft u uw organisatietalent en creativiteit niet onder stoelen of banken te steken. U kunt door het (mede) organiseren van bijvoorbeeld lezingen en excursies een bijdrage leveren aan de algemene ontwikkeling, de studie en ervaringen van uzelf en die van andere RER-leden. Daarnaast komt u door het (mede) organiseren van de activiteiten vaak in contact met allerlei interessante mensen. Natuurlijk staat een bestuursfunctie ook altijd heel mooi op uw cv. De bestuursfunctie is (gelukkig) onbezoldigd, zodat niemand u kan betichten van egoïstische, financiële motieven bij het aanvaarden ervan! Wat verwachten wij van u? Indien u deel uitmaakt van het bestuur van RechtEvenRedig, wordt er van u verwacht dat u aanwezig bent bij de bestuursvergaderingen. Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast vragen wij uw medewerking bij het organiseren van informatieve - en niet te vergeten gezellige - activiteiten. 9

11 En als ik interesse heb? Dan laat u dat ons natuurlijk zo snel mogelijk weten! Tijdens de jaarvergadering in april zal (middels stemming) een keuze worden gemaakt uit de beschikbare kandidaten. Contact Voor meer informatie en om u op te geven kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van de bestuursleden. Onze persoonsinformatie staat op de eerste pagina van RechtOp. Wij hopen op uw belangstelling!! Met vriendelijke groet, Het bestuur van RechtEvenRedig AANKOMEND: JAARVERGADERING 18 MEI Het is weer tijd voor de jaarvergadering van uw studentenvereniging. Deze jaarvergadering biedt u als lid een uitgelezen kans om een kijkje in de keuken van uw vereniging te nemen. Tijdens de jaarvergadering zal het bestuur zich verantwoorden over haar werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar. Ook worden er bestuursverkiezingen gehouden. Wij hopen op uw komst! Datum : dinsdag 18 mei Tijd : uur Waar : het studiecentrum van Zwolle Aanmelden voor deze jaarvergadering? Stuur een met vermelding van uw naam, studentnummer en telefoonnummer naar of bel het studiecentrum:

12 Agenda jaarvergadering dinsdag 18 mei 1. Welkom en opening; 2. Ingekomen stukken en mededelingen; 3. Notulen jaarvergadering 15 mei 2003; 4. Verslag secretaris; 5. Verslag penningmeester; 6. Verslag kascommissie; 7. Décharge penningmeester en verkiezingen nieuwe kascommissie; 8. Behandeling ingekomen stukken; 9. Bestuursverkiezingen; 10. Rondvraag; 11. Open discussie over activiteiten; 12. Afsluiting en borrel 11

13 FINANCIEEL JAARVERSLAG VERENIGINGSJAAR 2003 Jaarrekening 2003 Ontvangsten Uitgaven Contributies Recht Op Van Plusrekening Bestuurskosten Credit rente Rabo bank 0.26 Kst. Jaarvergader Credit rente Intn. sparen Repr./activiteiten Adm.kosten Saldo KvK Debet rente 0.78 Afrek. Bet.verkeer 0.73 Bankkosten 0.42 Symp Het saldo van de zakelijke girorekening bedroeg per * Verschil

14 Het saldo van de Rabo Verenigingspakket rekening bedroeg per Verschil Het saldo van de Rabo Internet spaarrekening bedroeg per rente symposium totaal Verschil Begroting voor het verenigingsjaar 2003 Ontvangsten Uitgaven Contributie 90 x Recht Op Rente Bestuurskosten Activiteiten Adm.kosten Representatie KvK Reservering

15 Concept begroting voor het verenigingsjaar 2004 Ontvangsten Uitgaven Contributies 70 x Recht Op Rente Bestuurskstn Repres./activ Adm.kosten KvK Afrek.bet.verkeer 5.00 Bankkosten 5.00 Reservering * begin overgeboekt naar Rabo Internet spaarrekening VERSLAG DIPLOMA UITREIKING JAN WEDA door Rutger Bremer Op maandag 16 februari werd in het studiecentrum van Zwolle op feestelijke wijze de bul uitgereikt aan oud-bestuurslid Jan Weda. Natuurlijk kon RER daarbij niet ontbreken. Na een korte toespraak door een bestuurslid van RER kreeg Jan namens de vereniging een goede fles wijn overhandigd. Ou-docent Eduard ter Horst die Jan eveneens toesprak, complimenteerde Jan nog met zijn zeer heldere schrijfwijze. Voor velen die zich Jan nog herinneren uit de tijd dat hij nog redacteur was van RechtOp, zal dat geen nieuws zijn. Na afloop van de uitreiking waren er in het studiecentrum lekkere hapjes en drankjes voor de aanwezigen. Jan vanaf deze plaats nogmaals van harte gefeliciteerd met je bul. Foto s van de uitreiking kunt u overigens vinden op de website van studiecentrum Zwolle:

16 SENEX Inhalen verboden Verkeersongelukken met alle persoonlijke, materiele en juridische gevolgen zijn van alle tijden. Ook het te hard rijden, gevaarlijk inhalen en het in de file staan zijn niet alleen kwalen van onze tijd, zoals blijkt uit de casus die in de zomer van 1515 van start ging. Jan Jacobszoon was een 'waghenair', wiens broodwinning bestond uit het vervoeren van personen over de weg van Haarlem naar Amsterdam en terug. Er moet een Haarlemse ordonnantie van 1520 geweest zijn, waarvan slechts bekend is, dat 'waegenaers en scheepluyden om vragt die zij aannemen niet moeten loten'. Kennelijk bestond er nog geen verdeling van de vervoerscapaciteit. Pas in 1608 is er een Amsterdamse ordonnantie 'op de wagenaers op Haerlem', die de concurrentie reguleert, de tarieven bepaalt en een maximum van 8 personen per wagen vaststelt. Via het Spaarne, IJ, of via de Haarlemmermeer, was Amsterdam per schip bereikbaar, maar de snelste verbinding tussen Haarlem en Amsterdam liep over de weg via Penningsveer en de dijk langs het IJ via Sloterdijk. De 'pont oft schouw' waarvan alle 'coopluden van Haerlem tot Amsterdamme' heen en terug bij Penningsveer gebruik moesten maken, zorgde vooral op marktdagen voor lange wachttijden, hetgeen 'grooten schade ende achterdeele' opleverde. Daarom werd die bottleneck in 1521 opgeheven door het leggen van een dam. Pas in 1631 werd octrooi verleend tot het graven van de Amsterdamse trekvaart en het maken van een weg, waarlangs als derde weg de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij in 1839 de eerste trein in Nederland liet rijden. Terug naar de zonnige dag in Lysbeth Meynaertsdochter was een zakenvrouw, zij zat zogezegd in de lakenhandel. Daarom ook wilde zij naar Amsterdam om daar in te kopen voor haar 'neeringe van cramerien'. Tegen Jan Jacobz. sprak zij amicaal 'gebueren, ik wille met U rijden', waarop hij antwoordde 'ick ben tevreden'. Wij komen er nog op terug. Allereerst hetgeen gebeurde met de kar die op de zandweg reed naar Amsterdam. Bij een inhaalmanoeuvre raakte de wagen uit zijn evenwicht en tuimelde van de dijk in de sloot. Onze Lysbeth was er ernstig aan toe; arm gebroken en 'alle haer gebeenten aen deen zijde lam gevallen'. Na een half jaar bedlegerig te zijn geweest, had zij 'eenen lammen arm behouden'. Al die tijd had zij 'huer winkel 15

17 nyet en hadden mogen bewaren, noch die coopmanschappen hantieren ende exerceren'. Door haar verlamming heeft haar man iemand moeten inhuren 'om huer te cleeden'. Totale kosten 200 philippus gulden. Oorzaak van het ongeluk was volgens Lysbeth het roekeloos rijden van de vervoerder, die dan ook voor de schepenen van Haarlem tot betaling werd aangesproken. Schepenen wezen niet meer dan'die somme van vier Rijnssche gulden voir meesterloon'(de dokterskosten) toe. Lysbeth - dat wil zeggen haar echtgenoot - gaat in beroep naar het Hof van Holland, dat de vervoerder veroordeelt alle schade die Lysbeth 'geleden hadde int ommewerpen van den wagen, bij den gedaichde mit zijnen grooten schulde ende petulancie gedaen' te vergoeden. De vervoerder gaat naar de Grote Raad, die bij sententie van 19 juni 1518 het vonnis van het Hof vernietigt en de Haarlemse uitspraak in ere herstelt, 'als duechdelijck, goet ende wel gegeven'. Wat heeft die zeer geleerde heren bewogen de vervoerder de hand boven het hoofd te houden? Wat was er eigenlijk precies afgesproken? Was er een prijs overeengekomen en een vervoerscontrakt tot stand gekomen? Blijkbaar hebben goede advocaten onze wagenaar nog eens de feiten precies laten opsommen. Want niet alleen zegt hij nu, dat er niet over geld is gesproken en hij 'noch oick geen loon oft vracht van huer ontfinck', bovendien blijkt Lysbeth mede schuldig aan het ongeluk. Rijdend achter een andere wagen, zouden de reizigers - met onze Lysbeth voorop - tegen de voerman hebben geroepen: 'rijdt voirbij, dat wij uyt 't stof waeren', waarop zij allen in de diepte in het stof moesten bijten. Dat een vervoersbedrijf iemand voor niets laat meerijden ligt niet voor de hand, maar Jan Jacobsz - hij was zijn eigen ondernemer - kan best voor de charme van Lysbeth gezwicht zijn. Het geeft ook te denken dat een beroeps-wagenaar zich door haar opzwepende taal tot zo'n gevaarlijke inhaalmanoeuvre liet verleiden. Een niet te vergoelijken fout. Maar Lysbeth verliest door haar opmerkingen het recht hoog van de toren te blazen. Beiden waren schuldig. Terecht werd de uitspraak van het Hof vernietigd en werd Jan Jacobs, conform het schepenvonnis, veroordeeld de dokterskosten te betalen. F.Senex 16

18 GESLAAGD!! H.H. BEUMER bestuursrecht G. BOERS inleiding internationaal recht R.H.L. BREMER inleiding Nederlandse economie A.J.E.C. V/D EIJNDEN milieurecht M.S.D. FABER basisrecht R.L.E.M HARTMAN milieurecht A.J. KLARENBERG inleiding privaatrecht M.N. KROES belastingrecht M.M. V/D MADE burgerlijk procesrecht D. SCHEPERS rechtsfilosofie A.C. SNEEVLIET juridische vaardigheden A. DE VRIES inleiding privaatrecht

Snel en effec(ef lezen. Annemarie van der Zeeuw www.focusoptekst.nl

Snel en effec(ef lezen. Annemarie van der Zeeuw www.focusoptekst.nl Snel en effec(ef lezen Annemarie van der Zeeuw www.focusoptekst.nl Programma Kennismaking / leerwensen Leesquiz Snellezen De nulme(ng Oogbeweging: (snellezen & concentreren) Oogfixa(es, snelheid maken,

Nadere informatie

Wie ben ik? Mieke Urff

Wie ben ik? Mieke Urff Wie ben ik? Mieke Urff Overzicht van deze bijeenkomst: Wat is/doet Dedicon (en wat niet)? ICT en dyslexie Schoolboeken bestellen bij Dedicon AMIS Lezen van (jeugd)literatuur met audio-ondersteuning Vragen

Nadere informatie

Alles wat je wilt weten over dyslexie!

Alles wat je wilt weten over dyslexie! Alles wat je wilt weten over dyslexie! Is het lastig om dyslexie te hebben? Ja. Betekent dit dat je nooit kunt leren lezen en schrijven? Nee. Dyslexie heb je voor altijd. Er zijn geen medicijnen of operaties

Nadere informatie

Beelddenkers leren anders!!!! Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

Beelddenkers leren anders!!!! Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Beelddenkers leren anders!!!! Welkom! Wat zien jullie? programma Beelddenken Ad(h)d (Hoog)begaafdheid Dyslexie Autisme Hoog sensitiviteit. Faalangstig Concentratie problemen Linker en rechterhersenhelft

Nadere informatie

Medicatiefouten: Voorkomen is beter dan genezen (als er tenminste nog iets te genezen is)

Medicatiefouten: Voorkomen is beter dan genezen (als er tenminste nog iets te genezen is) Medicatiefouten: Voorkomen is beter dan genezen (als er tenminste nog iets te genezen is) Reinier van Hest Ziekenhuisapotheker HagaZiekenhuis Den Haag 19 maart 2009 Indeling VMS: Veilig melden van incidenten

Nadere informatie

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn. Het einge wat blegnaijrk is, is

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn. Het einge wat blegnaijrk is, is Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn. Het einge wat blegnaijrk is, is dat de eretse en de ltaatse ltter op de jiutse patals

Nadere informatie

Vuistregels voor het spellingonderwijs. http://www.klascement.be/artikels/46575/

Vuistregels voor het spellingonderwijs. http://www.klascement.be/artikels/46575/ Vuistregels voor het spellingonderwijs http://www.klascement.be/artikels/46575/ Enkele constateringen Doceerlessen over de regels van het Groene Boekje. Je schrijft geen tussenletter s als het eerste deel

Nadere informatie

Inhoud. Studiedag VSZ 29-10-2009 1

Inhoud. Studiedag VSZ 29-10-2009 1 Studiedag VSZ 29-10-2009 1 John Vollenbroek Human Error Consultancy 1. Kennis verzamelen en verspreiden over menselijke fouten. 2. Het leren van fouten bevorderen. Consultancy Training Incidentenonderzoek

Nadere informatie

Informatieve ouderavond. OBS De Brinck. 31 oktober 2012. Erik Benkers

Informatieve ouderavond. OBS De Brinck. 31 oktober 2012. Erik Benkers Informatieve ouderavond OBS De Brinck 31 oktober 2012 Erik Benkers Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn. Het einge wat blegnaijrk

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009 p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009 Lelystad, september 2010 Communicatieplatform Flevoland p/a Lindelaan 20 8224 KT Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276

Nadere informatie

Signalering, begeleiding en behandeling van dyslexie: Protocollen Leesproblemen en Dyslexie PO - VO

Signalering, begeleiding en behandeling van dyslexie: Protocollen Leesproblemen en Dyslexie PO - VO Thema-avond Dyslexie Hilversum 15 juni 2011 Signalering, begeleiding en behandeling van dyslexie: Protocollen Leesproblemen en Dyslexie PO - VO Evelien Krikhaar Expertisecentrum Nederlands Masterplan Dyslexie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Dyslexie. Een definitie van dyslexie

Dyslexie. Een definitie van dyslexie Dyslexie Een definitie van dyslexie De automatisering van het lezen en foutloos schrijven van woorden ontwikkelt zich zeer onvolledig of zeer moeizaam op de basisschool. Als de school gedurende enige tijd

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Middeleninfo. Alcohol. Tripmiddelen

Middeleninfo. Alcohol. Tripmiddelen Middeleninfo Alcohol Tabak Cocaïne Hasj Heroïne Paddo's Smartdrugs Speed Tripmiddelen XTC Alcohol Afhankelijkheid Gewenning Alcohol & Bij 'sociaal gebruik' kan er al sprake zijn van matige geestelijke

Nadere informatie

Montessori College ROC Eindhoven

Montessori College ROC Eindhoven Montessori College ROC Eindhoven Protocol Dyslexie en Dyscalculie Versie: augustus 2012 1 In dit protocol wil het Montessori College in grote lijnen uiteen zetten hoe leerlingen met leerstoornissen als

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Buurtkrant De Brug. Paas Editie. Of er nog wonderen zijn hoe kun je zoiets vragen kijk naar mijn tuin van leeg naar vol in amper zeven dagen

Buurtkrant De Brug. Paas Editie. Of er nog wonderen zijn hoe kun je zoiets vragen kijk naar mijn tuin van leeg naar vol in amper zeven dagen Buurtkrant De Brug Paas Editie Of er nog wonderen zijn hoe kun je zoiets vragen kijk naar mijn tuin van leeg naar vol in amper zeven dagen Jaargang 16 - Nummer 1 April 2011 Autoshop en Automaterialen B.

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Lelystad, mei 2014 Communicatieplatform Flevoland p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Jubileum

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012 Jaarvergadering 23-11-2012 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij Koninklijke Agrifirm Wij zijn: Een vereniging met 1153 leden Speciaal welkom nieuwe leden Gedenken we de leden die dit

Nadere informatie

Centrale Medicatiefouten Registratie CMR

Centrale Medicatiefouten Registratie CMR Centrale Medicatiefouten Registratie CMR Hayo Graatsma Ziekenhuisapotheker Apotheek Haagse Ziekenhuizen 27/11/2008 TRIP 1 Indeling presentatie Ned. Ver. van Ziekenhuis Apothekers Apotheek Haagse Ziekenhuizen

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Stuur- en werkgroep dyslexie Walcheren Informatiebulletin nr. 3; juni 2010

Stuur- en werkgroep dyslexie Walcheren Informatiebulletin nr. 3; juni 2010 Stuur- en werkgroep dyslexie Walcheren Informatiebulletin nr. 3; juni 2010 Bron: Lectrr.be;Comic House Ook een rivier begint met de eerste druppel Wat waren de highlights uit het afstemmingsdocument Ernstige

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut : Alcohol, roken en drugs Inleiding In onze maatschappij zijn het gebruik van alcohol en andere drugs heel gewoon geworden roken en het drinken van alcoholische dranken gebeurt op recepties, feestjes,

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Liska Vulperhorst Preventiewerker

Liska Vulperhorst Preventiewerker Liska Vulperhorst Preventiewerker Tactus Verslavingszorg Vijf circuits Behandeling & Begeleiding Sociale Verslavingszorg Forensische Verslavingszorg Verslavingsreclassering Preventie & Consultancy Programma

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VHL

Huishoudelijk reglement VHL Huishoudelijk reglement VHL Artikel 1 De "Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek" zal in dit reglement verder worden aangeduid als VHL. Zij houdt adres bij de secretaris van haar bestuur. Structurele

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Foutloos Nederlands. Programma ochtend (spelling) Dictee: 30 woorden. 10- woorden- dictee. Actuele spelling

Foutloos Nederlands. Programma ochtend (spelling) Dictee: 30 woorden. 10- woorden- dictee. Actuele spelling Actuele spelling Foutloos Nederlands Gemeente Leiden Jany Pons www.focusoptekst.nl Programma ochtend (spelling) Dictee: 30 woorden ü Hoofdle@ergebruik ü Aaneenschrijven of koppelteken ü Tussenle@er- n

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Algemeen Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten, als geformuleerd in artikel 23 hiervan. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief drugs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief drugs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET DRUGS 3 SOORTEN DRUGS 3 WAT DOEN DRUGS? 4 VERSLAAFD AAN DRUGS

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Vroeger voerden Europese landen vaak oorlog met elkaar. De laatste keer was dat met de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er zijn in die oorlog veel mensen gedood en er

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Roken alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs zijn schrikbeelden voor veel ouders. Dit geldt voor allochtone ouders én Nederlandse ouders. Sommige kinderen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel)

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Als voorbereiding op de opdracht kunt u onderstaande tekst lezen. Wat heb jij aan Europa Europa een ver van je bed show? Nee hoor. Je eten, je kleding, de prijs

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec

Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec Algemeen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder : Vereniging: De afdeling Stede Broec van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009

Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009 Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009 Kandidaatleden Artikel 1 1.1 Een ieder kan, als vertegenwoordiger van het huishouden waartoe hij behoort, kandidaatlid van de vereniging worden door het

Nadere informatie

P.R. Croes Beheer B.V., Giethoorn. Fiscaal nr. 81469183; KvK nr.: NL0019574752. Kamer van Koophandel Oost Nederland

P.R. Croes Beheer B.V., Giethoorn. Fiscaal nr. 81469183; KvK nr.: NL0019574752. Kamer van Koophandel Oost Nederland P.R. Croes Beheer B.V., Giethoorn. Fiscaal nr. 81469183; KvK nr.: NL0019574752 Kamer van Koophandel Oost Nederland Giethoorn, 31-3-2011 Inschrijving: P.R. Croes Beheer B.V. Betreft: Jaarstukken 2010 Mijne

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Jaarvergadering 27-03-2014

Jaarvergadering 27-03-2014 Jaarvergadering 27-03-2014 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom iedereen Nieuwe leden Gasten We gedenken de leden die het afgelopen jaar gestorven zijn Agenda ochtend Opening Notulen Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk

Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk Huishoudelijk Reglement van de Kynologen Vereniging Land van Cuijk Artikel 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke aanmelding hun naam,

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Uitgave november 2004 1

Uitgave november 2004 1 Uitgave november 2004 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging genaamd: ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND opgericht op 29 maart 1988 gevestigd te Utrecht. LEDEN: Artikel 1 1. Het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT P.P.M.E. AL-IKHLASH AMSTERDAM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT P.P.M.E. AL-IKHLASH AMSTERDAM P.P.M.E. AL-IKHLASH AMSTERDAM Persatuan Pemuda Muslim se-eropa Al-Ikhlash Amsterdam Vereniging Islamitische Jongeren in Europa Al-Ikhlash Amsterdam Postbus 93647, 1090 EC Amsterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie