ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010"

Transcriptie

1 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het kan zijn dat ik deze preek ook op de website zet.. We doen een soort informele Bijbelstudie, voor deze Sabbat en we gaan het hebben over het boek Romeinen, Vorige Sabbat zijn we begonnen in Romeinen 7, de preek was getiteld The Body of Christ. Het is moeilijk voor mensen om te begrijpen wat Paulus schrijft, want hij heeft het namelijk tegen de Joden en de Heidenen, vooral in het boek Romeinen. Hij schrijft aan diegenen in Rome, die ook hun eigen specifieke problemen hebben, want Rome is het hoofdkwartier van waaruit de onderdrukking in dat gedeelte van de wereld uitging. Net zoals Jezus Christus die naar Jeruzalem ging aan het einde van Zijn leven, was ook Rome niet de meest gezellige, fijne plaats om naartoe te gaan, en al helemaal niet voor christenen. Als je de achtergrond niet weet van waar Paulus het over heeft, wat hij aanpakt is het moeilijk om te begrijpen wat hij zegt. Hij pakt dingen aan die uit het Judaïsme voortkomen, dingen van de Heidenen. Laura sprak over.. was de vorige keer dat wij hier waren niet op Trompettendag? Niet de laatste keer, maar de keer dat wij hier waren op het Trompettenfeest. Toen ik begon te spreken had ik het heel moeilijk omdat het mij ineens duidelijk werd. Er is namelijk niemand hier die ooit eerder in de Kerk gezeten heeft. Niemand is ooit in de Wereldwijde Kerk van God geweest. Want meestal heb ik het over dingen uit het verleden, want het heeft allemaal met elkaar te maken, is verbonden, past allemaal in elkaar. Het was voor mij dus nogal uniek om zo n groep te hebben, bestaande uit mensen die allemaal nieuw zijn en dat verandert dan de manier waarop je een bepaald onderwerp gaat bespreken. Ik had het toen dus nogal moeilijk, want ik wilde het hebben over zaken uit ons verleden en dat was dus moeilijk omdat ik mij tot niemand in het publiek kon richten. Ik moest iemand voor de geest halen. Dus nogmaals, unieke ervaring, want jullie zijn in de Kerk gekomen op een moment dat alles wat er in ons verleden gebeurd is.. het is net zoals het boek Handelingen lezen. Het is gebeurd, zo is het. En wij in de Kerk, die dat meegemaakt hebben, wij dragen dat allemaal met ons mee, en in sommige gevallen dragen wij rotzooi bij ons, door ons verleden, en dat is moeilijk om uit te komen, of te veranderen of aan te pakken. Ik denk dat het goed is om hier te beginnen, we beginnen bij het begin van het boek Romeinen en bespreken een aantal dingen die hier gezegd worden. Dus tegen de tijd dat jullie die preek, die vooraf opgenomen is, beluisteren (het Lichaam van Christus deel 1) zullen de dingen hopelijk veel duidelijker voor je zijn. Ik denk dat het goed is om een idee te krijgen van de achtergrond, van Paulus en wat hij aan het doen is. Vers 1 Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, Als ik dit lees raakt het mij elke keer weer omdat God mij een taak heeft gegeven, die van profeet en apostel. Sommige mensen, zelfs uit ons verleden, hebben er problemen mee gehad, dat ik zei dat ik een profeet ben. waarom moet je iedereen vertellen dat jij een apostel bent? Het is net alsof jij jezelf op een voetstuk zet, of erover opschept. Je hoeft niet iedereen in de Kerk te vertellen dat jij een profeet bent! Dat is de taak. Je moet dat doen, je moet vertellen wat God jou gegeven heeft, zodat als mensen luisteren en ze het geloven, dat het een enorme invloed op hen heeft. Als zij het niet geloven, dan zullen ze niet groeien en zullen ze niet leren en luisteren. Dat is wat God wil dat wij doen. Hij laat ons de mensen vertellen wat onze taak is, hoe wij tot hen gestuurd zijn en dat als zij accepteren wat God hen geeft, dan zullen zij dat leiderschap aanvaarden, of diegenen aanvaarden door wie zij onderwezen worden. En als zij het niet aanvaarden.. dan hebben ze een groot probleem, direct vanaf het begin. Ze zullen niet groeien, ze zullen niet ontvangen wat er gegeven wordt. ROMEINEN 1

2 Dus Paulus zegt ze direct: Ik ben een apostel.. Ik ben geroepen om een apostel te zijn, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, het goede nieuws dat God gegeven heeft. Hij laat hen zien dat dit zijn taak is, om uit te gaan en het goede nieuws te verkondigen dat God hem gegeven had. 2 dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften Alles wat er gegeven was, het goede nieuws, was pas vervuld door Jezus Christus. alle dingen die Jezus Christus onderwees zegt Paulus. en nu ga ik verder. Alle dingen die gegeven zijn in het Oude Testament, ik ga daarmee verder en onderwijs. Dit is de taak/baan waartoe God mij geroepen heeft. 3 aangaande zijn Zoon Jezus Christus, de Messias gesproten uit het geslacht van David naar het vlees,hij laat hier zien dat Hij afstamde van David, om de Bijbel te vervullen, dat Hij de Messias was, de Christus. Hij moest een afstammeling van David zijn. 4 naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here Dit is de voorbereiding: alles gaat over Jezus Christus, over de boodschap die Hij gegeven heeft en dat Hij opgewekt is uit de dood. 5 door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen, interessant hoe het hier in het Grieks staat: de gehoorzaamheid des geloofs Het heeft namelijk te maken met dingen die Paulus hier gaat onderwijzen. Er zijn Joden hier, de meesten zijn Heidenen, maar er zijn Joden waar hij het hier tegen heeft, en zoveel Joden hebben een verleden waarin zij als het over de wet ging, zij geloofden dat zij gered konden worden door hoe zij zich aan die wet konden houden. Met andere woorden door hoe rechtvaardig zij waren. En dat hing af van hoe zij Gods wet kon houden, door hun werken, hoe zij de wet konden houden. Dit was hun opvatting van rechtvaardig zijn, door hoe goed zij Gods wet konden houden. Paulus vertelt hen: je kan Gods wet niet houden. Iedereen zondigt. Iedereen is schuldig en verdient de doodstraf. Als jij probeert gered te worden door werken dan heb je pech, je zal gedood worden Dat is Gods straf voor zonden, want iedereen zondigt. Niemand kan de wet perfect naleven, niemand kan altijd rechtvaardig zijn, het is onmogelijk om zo te leven. Hij zegt hier, dat er gehoorzaamheid des geloofs is. Geloof is iets dat God jou geeft, zodat jij gelooft. Gelooft is hoe jij leeft, door/om wat jij gelooft. Alles dat je nu doet, alles dat er nu gebeurt, door in welke tijd wij ons nu bevinden, vooral voor ons. Soms denk ik aan momenten dat we verschillende dingen besproken hebben die gebeurd zijn met ons in de Kerk. Het maakt niet uit welke tijdsperiode het is, zoveel heeft te maken met wat God jou geeft. Geloof jij wat God jou gegeven heeft, de Sabbat, de Feestdagen, het Plan, het gehele Plan van God, als je al deze dingen gelooft, verander je direct jouw leven. Net zoals de Sabbat. Iedereen die nieuw bij de Kerk komt. Je moest bepaalde dingen aanpassen omdat je de Sabbat ging vieren. Niet werken op de Sabbat. Dat zijn keuzes die iedereen moet maken. Niet werken op de Feestdagen. Mensen moeten daarvoor kiezen. En dat is dus gehoorzaamheid des geloofs. Met andere woorden: God geeft jouw de mogelijkheid om Zijn plan en doel te geloven en begrijpen. Hij geeft jou de gelegenheid om de betekenis van de Feestdagen te begrijpen. En als wij Hem niet willen eren, niet deze Feestdagen vieren, dan gehoorzamen wij niet aan wat Hij ons gegeven heeft om te geloven. En dus kan Hij ons ook niet kneden en vormen. Wij bieden weerstand, wij willen Hem niet. Er is dus gehoorzaamheid des geloofs, het gaat niet over gehoorzaamheid aan de wet hier. Het is gehoorzaamheid aan wat jou gegeven is om te geloven. Ja, jij gehoorzaamt de wet, maar het heeft te maken met wat jij gelooft. Het is gebaseerd op jouw overtuiging. En dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. 6 tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus Hij laat de Romeinen weten, net zoals jullie allemaal, dat je de geroepenen bent van Jezus Christus. Jij bent geroepen door God en je wordt aan Christus gegeven en God heeft iedereen persoonlijk geroepen. Dat is een ontzagwekkend iets. Je kan dit aan niemand geven. God heeft jouw geest geopend, zodat je deze dingen kan zien en begrijpen. Probeer maar eens dit aan iemand anders uit te leggen, je zal snel ontdekken, als jij geroepen bent, dat je dat niet kan doen. Je kan het aan niemand anders geven, uitleggen. Dat wil je wel, je zou willen dat jouw familie.. alle gezinsleden, de mensen waar je mee werkt, je vrienden, waarmee je opgegroeid bent,.. je buren, mensen die dichtbij je staan, waar je een hechte vriendschap mee hebt.. je zou willen dat zij dit konden zien en opgewonden konden zijn, je wil dit met hen delen maar na een tijdje.. zijn sommigen van hen je vrienden niet meer, soms zelf mensen uit je eigen familie/gezin. Na een tijdje zijn ze echt je vrienden niet meer. Dat heeft Jezus ROMEINEN 2

3 Christus zelfs gezegd. Soms zelfs binnen je eigen gezin, ontdek je dat zij je vijanden zijn, omdat zij de waarheid haten, zij haten Gods manier van leven. Zonder Gods hulp, zonder Gods geest, als God iemand niet vernedert, zullen de meeste mensen hun lelijkste kant aan jou laten zien, omdat zij het niet fijn vinden wat jij doet, ze vinden de veranderingen die jij maakt niet goed. Jij verandert, jij wordt anders, iemand anders dan zij kende en dit is een bedreiging voor hen.. Er is iets dat problemen veroorzaakt, mensen hebben niet allemaal dezelfde problemen, het hangt ook af van de andere mensen om je heen, familie enzovoorts. Jullie hebben allemaal zulke dingen meegemaakt; Je kan niet in de Kerk komen zonder dit meegemaakt te hebben. tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus God heeft jouw verstand geopend, maar Hij heeft dat niet gedaan bij de anderen, rondom jou heen. En je kan dit aan niemand anders uitleggen. 7 aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen, die te Rome zijn: als God ons roept, houdt Hij van ons. Wij zijn de geliefden Gods. Hij geeft Zijn liefde nog niet aan de wereld, want deze liefde heeft te maken met een relatie. Hij heeft jou geroepen, om een relatie met jou te hebben. Om jou de kans te geven Hem te leren kennen en een relatie met Hem te hebben. Wij hebben onze eigen persoonlijke gebeden met Hem, over dingen die wij meemaken, die persoonlijk/privé zijn, waar tegen wij vechten, welke wij willen overwinnen. Hij wil dat we erdoor komen, Hij en Zijn Zoon. Daarom heeft Hij ons geroepen. En Hij heeft nog maar een klein aantal mensen geroepen in het verleden. In de eerste jaar.. heeft Hij maar met een zeer klein aantal mensen gewerkt. Er waren niet veel mensen waar Hij mee gewerkt heeft. En toen de Kerk begon, werden er mensen toegevoegd op één dag, waar mee gewerkt werd, op veel grotere schaal dan ooit tevoren was gebeurd, zodat mensen konden veranderen en gered worden. Maar daar voor was het altijd maar één enkele mens waarmee Hij werkte. Kijk naar Abraham, Abel, Noach, David. David was de enige gedurende een lange tijd. Er waren er nog een aantal, Nathan, maar er worden er maar heel weinig genoemd. Wij zijn zo gezegend dat wij die relatie kunnen hebben met Hem. Het is opwindend om te weten dat Hij bijna miljoenen gaat roepen, die ook diezelfde relatie kunnen hebben. Net zoals in het verleden, in de eerste jaar.. maar heel weinig mensen. Het hele boek.. er staan er maar heel weinig in vermeld die deel zullen uitmaken van de De meeste van hen komen uit de laatste jaar. Maar nu komen we dicht bij het moment dat er miljoenen mensen geroepen zullen worden. Nogmaals, in de eerste jaar, hier iemand, daar iemand, dan ineens een paar duizend in de jaar daarna en nu maakt Hij zich klaar voor het roepen van miljoenen mensen. En dan als we in de Grote Witte Troon aankomen miljarden en miljarden mensen. Maar iedereen moet geroepen worden en God werkt met een ieder apart, door de kracht van Zijn geest. Een ontzagwekkend iets om te begrijpen, dat God met zoveel mensen tegelijk kan werken, als Hij dat wil en als dat onderdeel uitmaakt van Zijn plan. Hij kan met zoveel mensen werken.. door de kracht van Zijn geest, Zijn macht en wij bevatten dat niet. genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus. genade zegt Hij, de zegening vergeven te kunnen worden, gunst.. het is het proces waarmee God werkt met de mens. Genade, gunst, hulp, onverdiende gunst. Wij verdienen niet wat God ons geeft. 8 In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. Dit is uniek. De mensen die in Rome wonen.. alle gebieden waar Paulus aan schreef, de Corinthiërs waren een uniek volk. De Fillipenzen waren in sommige opzichten anders, de Tessalonicenzen.. ze waren allemaal anders. Dus moest hij overal andere dingen aanpakken. Als wij reizen, naar andere plaatsen gaan in de wereld, zijn de mensen overal anders. Andere kenmerken, en dus moet je daar anders mee omgaan. De Romeinen stonden bekend, door waar zij leefden, om hun levensstijl. En God heeft hen uit dat milieu geroepen, een onderdrukkend regime, daar op het hoofdkwartier van het Romeins Rijk.. de onderdrukking die er plaatsvond, die vanuit Rome gestuurd werd. Hij maakt hier dus duidelijk dat jouw geloof, het voorbeeld dat jij geeft door jouw reactie op wat jij gelooft, krachtig is en andere mensen, op andere plaatsen, spreken er over. Paulus zegt: ik heb het er met mensen over, ik kan de verhalen met anderen delen, de bemoediging van wat er gebeurd in Rome met de broeders daar, die daar leven. 9 Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij mijn gebeden uwer gedenk, zijn verlangen voor diegenen die in Rome wonen.. het is niet zoals vandaag de dag. Wij kunnen reizen, God heeft ons zo gezegend dat ROMEINEN 3

4 wij overal naartoe kunnen reizen, vaak komen wij tweemaal per jaar langs, op de meeste plaatsen, en soms driemaal per jaar, soms vier maar nogmaals, toentertijd was het lange, lange reis in sommige gevallen, maanden en maanden of misschien jaren.. voor Paulus weer bij mensen langs kon komen. Als hij ergens naartoe ging bleef hij daar ook een tijd. Unieke manier van reizen voor Paulus, en hoe de Kerk groeide toen. 10 biddende, of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand moge worden om tot u te komen. Het laat zien wat er in Paulus hart is. Hij wilde heel graag naar Rome gaan en bij die mensen daar zijn. Hij zond hen deze brief. Door gebed, hij vroeg of hij naar hen kon gaan, wetende dat zij dat ook graag wilden. 11 Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, soms, als mensen.. (het viel me ineens op gisterenavond, toen ik deze dingen doornam).. als mensen het hebben over gaves,.. als ze lezen wat Paulus zegt, denken zij meer aan het wonder van het spreken in tongen (sommige van deze dingen worden totaal uit z n verband gerukt en zijn nooit zo bedoelt in de Bijbel) De gave/geschenk van het spreken in tongen heeft te maken met taal. De mogelijkheid die je hebt om te converseren met mensen die een andere taal spreken, als dat nodig is, en God inspireert iemand. Maar de meeste mensen vandaag de dag weten niet wat dit betekent, door de pinkstergemeenten. Maar het heeft gewoon te maken met het spreken van een andere taal. Net zoals in Nederland, toen zij het boek, beide boeken, vertaalden. In het begin werd er woord voor woord vertaald, maar dat kan je niet doen, want in een andere taal is het dan totaal onduidelijk wat er gezegd wordt.. je moet misschien een heleboel woorden veranderen. Je kan misschien niet eens dezelfde woorden gebruiken, misschien moet je een heleboel andere woorden gebruiken om de gedachten over te brengen. En dat hebben zij moeten leren. En het is een gave/geschenk, als het over de waarheid gaat, want de meeste dingen in de wereld kan je woord voor woord vertalen. Maar niet Gods woord. Gods woord.. je moet eerst de geestelijke betekenis begrijpen, wat er gezegd/bedoeld wordt, wat het doel is van wat er gezegd wordt. En dat is dus een heel andere aanpak in vertalen maar je moet Gods geest hebben om dat te kunnen doen. Het is dus een gave/geschenk als je met iemand in een andere taal kan spreken, als je de geestelijke betekenis kan overbrengen. En dat is een gave/geschenk. Maar de gave waar Paulus het over heeft, is wat hij hen wil geven. Wat hij gaat doen, als hij daarheen gaat? Hij gaat preken geven. Hij gaat hen onderwijzen. Hij gaat over het Oude Testament spreken, want het Nieuwe Testament is nog niet geschreven. Hij gaat het dus hebben over de verzen in het Oude Testament, over Jezus Christus, die bewijzen dat Jezus Christus de Messias is.. alle schriftgedeelten die Christus vervulde. Hij gaat het hebben over de dingen die Jezus Christus onderwees, voor Zijn dood, en na Zijn dood. Hij gaat dus dingen aan het leren, maar met welk doel? Om dezelfde reden waarom wij Sabbatdiensten hebben: om ons te helpen groeien, om ons een geestelijke gave/geschenk te geven, zodat wij hopelijk kunnen veranderen, zodat wij hopelijk daar gaat de nieuwe prekenserie over. Voor dat doel, zodat wij onszelf duidelijker kunnen zien, zodat wij veranderen. Want dat is wat God wil: dat wij niet blijven zoals wij zijn, maar dat wij berouw hebben, dat wij veranderingen aanbrengen in ons leven, en dat wij onszelf geestelijk kunnen zien, dat we nooit eerder gezien hebben dat we iets zien in Gods plan dat we niet eerder gezien hebben.. Als wij iets zien, dat we niet eerder gezien hebben, is dat opwindend voor ons. Zoals de vorige prekenserie die we gehad hebben. Ik was heel opgewonden over wat God onthuld heeft over het lam, dat op de 10 de dag apart gezet moest worden. Ik heb dat nooit goed begrepen, wat de vervulling daarvan was, wat de betekenis ervan was, totdat God het duidelijk heeft gemaakt in deze prekenserie, dat dat de dag was dat Jezus gezalfd werd. De olie die op Hem uitgegoten werd door Maria, en op die dag is Hij naar Jeruzalem gegaan, op ezel, op de Sabbatdag, de 10 de dag. Op die 10 de dag werd Hij apart gezet, Hij was de Messias, Hij was het Paschalam. Ongelofelijk, zo inspirerend voor mij, dat was een geestelijk cadeau/gift. Als je iets begint te begrijpen, dat je nooit eerder begrepen hebt over God, dan is dat een zegening, een geestelijk cadeau/gave dat God geeft. Ik was zo gezegend dat ik dat aan de Kerk kon geven, en dat is zeer inspirerend. Paulus zegt dus: ik verlang er naar om naar jullie toe te komen, de dingen doen die ik altijd doe, preken geven, dingen aan jullie geven, zodat je iets begrijpt, een geestelijk geschenk/gift, dat je nu nog niet hebt Daar gaat het hier over. ROMEINEN 4

5 12 of eigenlijk, om bij u en met u de vertroosting te genieten/ bemoedigd te worden van ons gemeenschappelijk geloof, het uwe zowel als het mijne.. dat is wat ik juist uitgelegd heb. Het Lam op de 10 de dag.. ik was daar zeer door geïnspireerd. God heeft me dat geloof gegeven, om het te begrijpen, ik had het nooit eerder begrepen, en ik kon dat doorgeven, als leraar.. en als mensen dat begrijpen, dan zijn zij ook gezegend, door hetzelfde. En dat is wat hij hier zegt: mede bemoedigd te worden Ik wordt er door bemoedigd, door de waarheid die God geeft en het is een zegening als we dat allemaal samen hebben. Net zoals in 2005 toen we de prekenserie hadden over Jezus Christus, die niet altijd bestaan heeft. Dat was een zeer groot iets voor de Kerk, niet voor nieuwe mensen, voor hen was het niet moeilijk. Als je in de Kerk komt en je hebt geen idee wat er in het verleden in de Kerk onderwezen werd. Maar als jij wel deel hebt uitgemaakt van de Worldwide Church of God.. en je hebt altijd geloofd dat Jezus Christus en God de Vader eeuwig bestaan hebben, samen, en er een preek wordt gegeven waarin gezegd wordt: Nee, Jezus Christus heeft niet eeuwig bestaan.. dat was zeer belangrijk, het was moeilijk voor mensen. Veel verzen kwamen er in hun gedachten omhoog, maar tijdens dat Feest werden de mensen langzaam maar zeker bemoedigd door God, door de waarheid, samen met mij, met elkaar en dat was ongelofelijk. Ik herinner me iemand, die pas op de Laatste Grote Dag, toen ik de preek gaf over Melchizedek, naar mij toekwam,.. het was de dag daarvoor eigenlijk, dat hij zei hij wou eigenlijk gedag zeggen. Zijn vrouw en hij hadden altijd van ons gehouden, hadden een hoge dunk van ons, maar ze zagen het niet en eigenlijk was dat het einde. Hij was zeer vriendelijk. Maar toen hij de preek op de Laatste Grote Dag hoorde.. in eens kon hij het zien, begrijpen, maar hij moest wachten tot die 8 ste dag. Hij moest wachten tot de 8 ste dag, pas op die 8 ste dag werd hij bemoedigd, daarvoor niet. Hij was zeer verward, dit was het breekpunt voor hem. Hij kon niet langer in de Kerk blijven. En het is zoveel beter als wij het allemaal op hetzelfde moment zien, begrijpen, dan zijn we allemaal blijer, verheugen wij ons samen en blijven wij samen als Familie. Groeien we als Familie. Dat is precies waar Paulus het hier over heeft.. van ons gemeenschappelijk geloof, het is gemeenschappelijk, wij delen dit met elkaar. Het is iets dat God ons allemaal geeft, zo werkt God, en als wij dit met elkaar kunnen delen.. Er zijn dingen die gebeurd zijn sinds ik in de Kerk ben, waarin mensen niet konden delen met elkaar. Ik moet denken aan Hawaï.. twee keer sinds ik in de Kerk ben (vanaf 1969), er waren dienaren die niet hetzelfde gezamenlijke geloof hadden: zij waren het niet eens met iets nieuws dat Mr Armstrong gaf. Zoals in 1974, toen Mr Armstrong Pinksteren aanpakte. Want daarvoor geloofden wij, omdat wij het niet wisten, dachten wij dat Pinksteren op een Maandag was. Bepaalde Joden vieren het op een Maandag, en wij geloofden ook dat Pinksteren op een Maandag was. We begrepen niet dat het altijd op een Zondag was geweest,.. hoe je moet tellen met het garfoffer, en dan kom je uit op Zondag. Er waren dus mensen die niet in dat geloof konden delen, want eerst moet je het geloven. Het gaat om wat je gelooft. Het geloof komt eerst en dan handel je. Maar er waren nog mensen die bleven geloven dat het op Maandag was. Dat was hun geloof, het was niet het geloof dat van God kwam, want het was niet de waarheid. Toen Mr Armstrong het uiteindelijk aan de Kerk gaf, toen God het aan Mr Armstrong gaf, om aan de hele Kerk te geven, waren er mensen die het accepteerden. We hadden een gezamenlijk geloof, hetzelfde geloof waarin wij ons samen verheugden. Het was opwindend, het was inspirerend, maar er waren anderen die dat niet konden aannemen en de Kerk uit gingen. Net zoals op Hawaï hier de hele Kerk was verdwenen. Washington DC honderden mensen. De dienaar daar accepteerde het niet en de hele Kerk ging met hem mee zij hadden dus niet dat gezamenlijk en dat doet pijn. Als mensen niet hetzelfde zien, niet samen groeien,.. dat doet pijn, als je iemand uit het Lichaam verliest, waar je al heel lang samen mee naar de Sabbatdienst komt. Ik moet aan verschillende mensen denken, iemand van een ander eiland hier.. in het begin toen zij bij de Kerk kwamen Een van hen wel en de ander niet. Jullie kennen ze. Hij is afgevallen, het zat niet diep in hem, misschien nooit geweest. Ik weet het niet. In het begin heb je samen die opwinding, je kan hetzelfde geloof met elkaar delen en als dat niet meer kan, dan doet dat pijn. Het is frustrerend. En in een huwelijk, als twee mensen.. als zij het beginnen te delen met elkaar en na een tijdje kan dit niet meer dat doet pijn. Het is geen gezamenlijk geloof. Je wordt samen niet meer bemoedigd. In tegendeel, het doet pijn, het is een stekende pijn, maar je gaat door, je doet wat juist is en je kijkt uit naar de tijd.. wanneer dat ook is, of dat nu tijdens alle ellende zal zijn, die zal komen, of later, dat zij kunnen veranderen en kunnen ROMEINEN 5

6 leven in het Millennium. En als dat niet zo is.. God weet welke tijd het beste is voor iedereen. Als het in de Grote Witte Troon is.. dan is dat zo. En iedereen moet zich daarbij neerleggen. Als het niet eerder is dan aan het eind van de jaar want iedereen die tijdens het Millennium leeft, zal ook sterven. Je zal leven en sterven, net zoals de afgelopen jaar. Mensen die geroepen zijn om deel uit te maken van de zijn uniek. Zij zullen aan hun eeuwig leven beginnen bij de wederkomst van Jezus Christus. Maar de rest moet gewoon sterven, net zoals in de afgelopen jaar. Maar aan het eind van die jaar zal er een grote opstanding zijn, net zoals aan het eind van de jaar van diegenen die in de Kerk geweest zijn, die veranderd zijn, die overwonnen hebben. een grote opstanding aan het eind van die jaar. En dat zal een grote fysieke opstanding zijn. Ongelofelijk om te begrijpen wat God doet en hoe God het doet. 12 of eigenlijk, om bij u en met u de vertroosting te genieten/ bemoedigd te worden gesterkt, geïnspireerd van ons gemeenschappelijk geloof, het uwe zowel als het mijne. Wij delen in de waarheid die God geeft. 13 U moet wel weten, broeders en zusters, dat ik dikwijls van plan ben geweest u te bezoeken, om ook onder u, evenals onder de overige heidenvolken, enige vrucht te oogsten; maar tot nu toe was ik telkens verhinderd. (: 13 WV) Verhinderd was let hitherto, verhinderd om persoonlijk naar hen toe te gaan. enige vrucht te oogsten; Hij verlangde er naar om bij hen te zijn, maar er gebeurde van alles, zodat hij niet daarheen kon gaan. God wou dat hij ergens anders naartoe ging, met een specifiek doel, maar hij verlangde ernaar om naar hen te gaan. 14 Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-grieken, er worden soms rare woorden gebruikt, maar het betekent eigenlijk de niet gelovigen heidenen, van allerlei verschillende plaatsen. bij ontwikkelden en ongeletterden: (WV) hij wou heel graag naar alle heidenen gaan, dat allen die God zou roepen zouden kunnen delen in deze manier van leven. 15 Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Hij begrijpt dat hij naar verschillende plaatsen moet gaan, en dat God daar een doel mee heeft, dat hij naar de verschillende plaatsen gaat, waar de heidenen wonen, in allerlei delen van de wereld.. maar hij wil nog altijd naar hen in Rome gaan en dit met hen delen. 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Hij zegt hiermee niet dat de Jood beter is, maar hij laat zien dat God daar begonnen is. God is eerst met de Joden begonnen, met andere woorden, de Joden kregen als eerste redding aangeboden. Daarom dat Petrus en de 12 apostelen, de discipelen, naar de Joden gingen, naar Juda, naar diegenen met een Joodse achtergrond. Later ging Petrus naar de verschillende verstrooide stammen van Israël, maar eerst werd het aan de Joden gegeven. En Paulus, die zijn roeping als apostel begreep, moest verder gaan, naar de Heidenen. Waarom ik dit hier vermeld is dat sommige mensen het hier moeilijk mee hebben, omdat zij denken: dat is omdat de Joden beter zijn.. of wat dan ook. Daar heeft het helemaal niets mee te maken. Het heeft te maken met hoe God werkt met de mens en hoe het begint en hoe daar dan opgebouwd wordt. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, het groeiproces, altijd groeien in geloof gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. We gaan een prekenserie krijgen waarin je zal horen dat wij leven in geloof. Daarnaar oordeelt God ons. God.. het is een uniek iets, als je het Judaïsme kan begrijpen, hoe de Joden dachten en dat sommige mensen in de Kerk ook zo zijn geweest. Ik heb een dienaar gekend die.. hij dacht dat je geoordeeld werd over hoe goed je Gods wet kan gehoorzamen. Hij heeft op een keer een preek gegeven, ik herinner me niet de exacte titel de hele preek draaide om: hoe lang kan je leven zonder te zondigen. Hoe lang.... met andere woorden kan je God gehoorzamen? Een dag, een week, een maand, een jaar? zoiets achtigs. Des te langer je Gods wet kan gehoorzamen en niet zondigen, dan zou je rechtvaardiger zijn en zou je jezelf kunnen redden. Wij streven ernaar om zo goed mogelijk volgens Gods wetten te leven, maar dat is het foute reden, dat is de verkeerde manier om dichter tot God te groeien. Je moet ernaar streven God te gehoorzamen om wat je gelooft. Je moet de dingen doen die God jou gegeven heeft, omdat je het eens bent met God. Je doet het niet omdat het nu eenmaal in de Bijbel staat. Als ik deze wet kan gehoorzamen, als ik God kan gehoorzamen dan zal ik beter worden. Nee, je moet ervan overtuigd zijn dat de wet juist en goed is. ROMEINEN 6

7 De prekenserie die we gaan hebben gaan over relaties. Want alles is gebaseerd op relaties. Hoe wij ons leven leven, met anderen, met God. Hoe wij leven ten opzichte van elkaar en hoe wij over elkaar denken. En als wij geloven wat God zegt over relaties en daarnaar handelen, omdat het onze geloofsovertuiging is (dat is geloof,.. wat jij gelooft. als je zo leeft, omdat jij dat gelooft: dat is geloof!) En dan rekent God jou dat aan als rechtvaardigheid, en dat is de juiste weg om in te slaan, als je probeert deze manier van leven te leven, of wil leven op deze manier. Niet omdat je het uit jezelf kan doen, want als het op relaties neerkomt Net zoals het alleen naar je broeder toestappen. Hoeveel mensen in de Kerk, als er een dispuut is of wat dan ook als het tussen man en vrouw is, moeten zij het uitpraten. Men moet het kunnen uitspreken, als ze dezelfde geest hebben. Het is soms moeilijk en anders als de éne niet dezelfde geest/overtuiging heeft, maar als dat wel het geval is, of twee broeders in de Kerk (we hebben het over broeders, of dat nu man en vrouw is of niet) en er is een conflict, onenigheid het eerste dat je moet doen is naar hen toestappen met een nederige houding, want je wil dat die relatie blijft bestaan, zonder problemen, zonder foute gevoelens, en je moet het spijt mij kunnen zeggen.. je moet vrede willen sluiten. Maar sommige mensen doen dat niet. Zelfs soms binnen een gezin, familie. Ik heb ouders gekend, families, in de Kerk, die te trots waren (denk ik) vervuld van trots om tegen hun eigen kinderen te zeggen dat zij fout waren in bijv. correctie of dat ze iets gezegd hadden. En je moet kunnen zeggen: ik zat fout, ik was fout in hoe ik het aangepakt heb Maar dat is soms moeilijk voor de mens om te doen, om te zeggen: ik heb iets fouts gezegd, ik heb het op de foute manier gezegd.. En als wij God geloven, Hij zegt ons hoe wij deze dingen moeten aanpakken: wij moeten naar de ander toestappen en ons verzoenen. Vrede sluiten met hen. Als we dat doen leven wij in geloof. Maar soms doen we het niet, omdat we er niet echt van overtuigd zijn dat dat de beste manier is om het te doen. Hij zegt dus: De rechtvaardige zal uit geloof leven. datgene wat God ons geeft om te geloven. 18 Maar van de hemel uit openbaart zich Gods toorn over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken.(wv) Als de term de toorn van God gebruikt wordt, heeft hij het over zonden, en dat als wij ons niet bekeren, geen berouw hebben van onze zonden dat Gods toorn over ons is. Het is het oordeel van God. Het oordeel van God over de mens die geen berouw heeft, zich niet wil bekeren, is de doodstraf. Dat is Gods toorn. Wij kiezen en betalen daarvoor. Een ieder van ons is zelf verantwoordelijk, je kan niemand anders de schuld geven. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt, vooral als wij in de Kerk komen. God heeft ons gezegend zodat wij vergeven kunnen worden van onze zonden. We moeten constant berouw hebben van onze zonden, als we zondigen.. wij willen het juiste doen, wij willen juist zijn ten opzichte van God, wij willen juist leven, de dingen op de juiste manier doen, en we vragen God daarvoor om hulp. En als we dat niet doen, is de zonde over ons, de toorn van God, met andere woorden: de doodstraf hangt nog altijd boven ons hoofd. 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 20 Maar Zijn onzienlijke dingen hij heeft het over de achtergrond van de wereld, waar mensen uit geroepen worden, vooral de heidenen Maar Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, het zou duidelijk moeten zijn verstaan en doorzien beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, de rechtvaardigheid, de macht, de grootsheid van God opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. (SV) De mensheid in de wereld, de mens heeft God geweigerd door egoïsme. Er zijn dingen waarin wij duidelijk de macht, de kracht van God zouden moeten zien, maar wij erkennen dat niet. De mens gelooft het niet echt. Het is ongelofelijk, de mens zou kunnen zien en zeggen: als God dit gemaakt heeft, alles dat er hier op aarde is, het universum gemaakt heeft Hij is machtig! En omdat Hij mij leven heeft gegeven, alle andere mensen leven gegeven heeft, wil ik Hem dienen! Ik wil doen wat juist is in Zijn ogen. Ik wil Hem eren. Ik wil wat Hij mij aanbiedt, wat Hij mij geeft, wat Hij ons geeft.. Maar de mens zit zo niet in elkaar. Net zoals Adam en Eva, die de tuin in gingen en ze in de schaduw van de bomen gingen staan, dachten dat God hen niet kon zien. Dat zij misschien konden zondigen, hun eigen ding doende.. en dat God hen niet zou zien. Nee, God weet alles. Hij weet alles over ons. Hij weet wat er uit onze mond komt, alles dat uit onze geest komt. Alles dat de ROMEINEN 7

8 mens doet, want dat is de kracht van God. Maar zij denken daar niet zo over, wij beperken Hem. Hij is niet zo. Het is werkelijk hoe wij mensen in elkaar zitten. 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, is altijd gebeurd, kijk maar naar Adam en Eva. Zij kenden God, zij waren de eerste twee mensen op aarde, er waren dingen die God hen gegeven had om te begrijpen, maar zij waren niet dankbaar daarvoor. Kijk naar Noach en zijn familie, kijk naar zijn hele familie. Er waren dingen die hen gegeven werd, maar zij waren niet dankbaar. Ze konden dingen zien, ze hebben dingen meegemaakt, de zondvloed bijvoorbeeld, en toen dat allemaal achter de rug was kozen zij ervoor om niet te geloven, zij kozen er zelf voor om God niet dankbaar te zijn. In plaats daarvan gaven zij God de schuld. maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Dat gebeurt er met mensen. Ik moet aan verschillende mensen denken die geroepen worden soms, die de waarheid van God beginnen te zien. God opent hun verstand en misschien door de Sabbat, of misschien door de Feestdagen of tienden dat zijn meestal de dingen die mensen testen in het begin. En als mensen niet kiezen om het juiste te doen, laat God hen gaan. Hij laat hen teruggaan naar hun onverstandig en eigen manier van denken over dingen. Men begint zijn eigen koers te varen en dwaalt nog verder af dan van tevoren. Weet je, als men de kans krijgt, in het begin, om het te zien, moeten er keuzes gemaakt worden. Die keuzes leiden ons op het juiste pad, maar zo vaak keren mensen zich tegen God, en er gebeuren dingen in hun geest die hen nog slechter maken dan zij waren toen zij geroepen werden. En hun strijd wordt groter. Dat is een gevaarlijke toestand. Daarom zijn er zoveel mensen die ons zo haten, en allerlei dingen schrijven over ons op websites. De meesten die dat doen, niet iedereen, waren ooit in de Kerk. Van sommigen weten wij wie ze zijn. ze maakten deel uit van de Kerk. Sommigen van hen heb ik uit de Kerk gezet omdat zij bepaalde foute dingen deden. Overspel. Als ze overspel plegen, en het wordt ontdekt worden ze uit de Kerk gezet. Zij hadden vrienden in de Kerk en nu kunnen zij daar geen vrienden meer mee zijn, dus worden zij wraakgierig. Ze zijn vervuld van haat en bitterheid omdat zij niet konden blijven zondigen en in de Kerk blijven. Wil je overspel plegen? Je staat aan de buitenkant en kijkt naar binnen: je kan niet in de Kerk zijn. Verschillende dingen die mensen doen.. bijna alle zonden die er bestaan, behalve moord, hebben mensen in de Kerk gedaan. Wij kennen ook mensen die dat soort dingen gedaan hebben in hun leven in het verleden. Maar iedereen die bepaalde zonden pleegt.. en als mensen geen berouw hebben en zich niet bekeren, als ze de kans krijgen want in de meeste gevallen krijgen de mensen een kans. Er zijn bepaalde dingen die zo erg zijn, dat als iemand uit de Kerk gezet wordt zij zichzelf nooit zullen verlagen om erover te spreken met een dienaar om terug te komen. Ik moet aan iemand denken, ik heb hem er niet uit gezet, maar ik heb hen gezegd dat hij niet langer een elder kon zijn door wat zij aan het doen waren. En toen mijn vrouw en ik vertrokken zei ik tegen haar dat zij nooit terug zullen komen. En toen we in het hotel aankwamen ging de telefoon we komen niet terug Door trots, trots als je niet je eigen ding meer kan doen, soms door trots kunnen mensen zichzelf niet vernederen, en dus worden hun gedachten steeds erger en slechter en je kan niet met hen spreken. Met deze persoon heb ik bijna 3 uur gesproken, ik weet niet hoelang.. misschien langer dan dat, met hen praten en hij kon de meest simpele dingen niet meer begrijpen. Hij probeerde constant zichzelf te rechtvaardigen, voor wat hij aan het doen was, want er gebeurt iets in de geest: als je constant God weerstand biedt.. dan wordt je erger dan je ooit tevoren was. Waarom? Voordien kende je God niet, je kende de waarheden van God niet en je kon gewoon je eigen domme weg gaan. Zo zouden wij zijn, als we niet in de Kerk nu waren, we zouden gewoon met de rest van de wereld vallen en opstaan, op onze eigen idiote manier. Net zoals de wereld, misschien in de katholieke kerk, de lutherse kerk of misschien zouden we naar een tempel gaan,.. maar eens je de waarheid kent en deze verwerpt.. dan is er een heel andere strijd te strijden in jouw geest. De geest zal verderfelijker en verdraaid worden, omdat jij ervoor kiest om tegen je geweten in te gaan. Ik moet ook aan iemand denken die uit de Kerk gezet is en heel goed wist wat zij aan het doen waren, heel goed wisten dat dit de waarheid is, dat dit de waarheid van God is. Ik heb medelijden met mensen als ze zoiets doen, als ze zo n keuze maken, want als jij de waarheid verwerpt, dan krijg je zo n verwrongen geest, (je leeft niet langer in ontwetendheid zoals toen je in de wereld was, voor God je riep) en je vecht vrijwillig tegen God, je verwerpt God en neemt het offer van Jezus Christus zeer licht op. En daarvoor zal je gestraft worden. De beste manier om het te beschrijven, ROMEINEN 8

9 als wij God niet gehoorzamen,.. als de wereld niet naar God luistert volgt er een straf. Als iemand overspel pleegt, in het huwelijk, zullen er vanaf dat moment problemen zijn in dat huwelijk. Het zal nooit, nooit, nooit, nooit meer hetzelfde zijn. Men kan groeien en kan groeien in de Kerk (door Gods geest en Gods hulp), maar als je naar de wereld kijkt. De wereld zal nooit veranderen. Want er zal altijd het probleem met vertrouwen zijn: wantrouwen! Als iemand, wie ook, of misschien beide partners, zoiets doen.. zal er altijd een probleem met vertrouwen zijn, dat aan je blijft knagen tot je sterft. Zo is het nu eenmaal. Ik weet niet of jij zulke mensen kent, ik ken een heel aantal mensen die zo in elkaar zitten. Altijd het probleem met vertrouwen. Als er geen vertrouwen is wat houdt het huwelijk dan in? Er zijn dingen die zo verwoest kunnen worden. En denk eens als dat in de Kerk gebeurt? Wat gebeurt er als mensen God verwerpen en tegen de waarheid van God ingaan? Hun geest er is een fysieke straf, in dit leven, maar als je de waarheid gekend hebt.. dan zal de straf zijn dat jouw geest nog zieker wordt. Daarom.. als ik dingen zie staan op websites enzovoorts.. sommige van hun websites, blogs.. ik heb aan één kant medelijden met hen, want ik weet hoe hun geest/denken in elkaar zit. Verwrongen en ziekelijk. Zij zijn werkelijk gestoord, ze zijn niet meer dezelfde mens als ze daarvoor waren. Zij hadden de kans om anders te zijn, maar als je zover gaat dan doe je iets met jouw geest.. dat het bijna demonisch wordt, raar.. raar denken. Daar heeft Paulus het hier over.. maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, vooral als men de Kerk verlaat, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Hoeveel erger is het als iemand de waarheid weigert aan te nemen, de waarheid verwerpt? Daarom heb ik medelijden met diegenen die deel uitmaken van de verstrooiing, die de waarheid over de verstrooiing verwerpen. Je bent al lang genoeg in de Kerk om te weten dat er allerlei verschillende groepjes bestaan, sommigen van hen heel klein, sommige klein allerlei splintergroepjes. Ik heb het opgegeven ze te tellen, nadat er gezegd werd dat er meer dan 500 zijn. Er is iemand die er zijn dagtaak van gemaakt heeft om te weten hoeveel splintergroepjes er zijn. De laatste keer dat ik van hem hoorde waren dat er 500, maar het zullen er sindsdien nog veel meer zijn , allemaal uit de Kerk, de Wereldwijde Kerk van God, gekomen. En je moet aan al die groepjes denken.. des te langer.. er zijn mensen die nog altijd niet geloven dat er een apostase geweest is! Daar kan ik niet bij! Hoe kan je denken? Je kan het zien! Je weet wat Mr Tkach heeft gedaan. Je hebt gezien wat er met de Kerk gebeurd is, de verstrooiing.. maar diegenen die het meegemaakt hebben, kunnen niet toegeven dat er een apostase geweest is! Dat die profetie vervuld is, dat er een mens der wetteloosheid is geweest. Er zijn mensen die dat niet toegeven, niet kunnen toegeven wat Mr Tkach gedaan heeft, dat hij die zaken vervuld heeft. En dan denk je bij jezelf: hoe is het mogelijk, dat je dat kan afwijzen, en het is zo duidelijk!.. en toch denken veel mensen zo, zij weigeren het aan te nemen. En hier heeft Paulus het over.. maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. De geest van de mensen wordt erger. De geest wordt verduisterd, zodat de waarheid niet duidelijk meer is voor hen. En des te meer men datgene wat God hen heeft gegeven (de mogelijkheid om de waarheid te begrijpen) verwerpt, des te verdraaider de geest zal worden, des te duisterder het zal worden. 22 Bewerende wijs te zijn, dat is het resultaat! Als mensen op zichzelf vertrouwen, hun zelfrechtvaardiging, worden zij erger en erger. Dat is wat er gebeurd in de geest. zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Hij heeft het hier over wat er met de mens gebeurd is, wat vooral gebeurd is met.. wij kunnen een stapje verder gaan en zien wat er zelfs binnen de Kerk gebeurt, maar hij heeft het hier over iets fysieks, zeggende dat het dit is wat de mens gedaan heeft. Net zoals in het hotel hier, waar wij verblijven. Je wandelt er rond.. en er is zoveel demonisme, in de standbeelden.. sommige van de goden hebben verschillende gezichten, de olifanten, verschillende dieren.. leeuwen zien er uit als demonen.. die dikke kerel, met een dikke vette buik: Boeddha. Je kijkt naar dat standbeeld en denkt bij jezelf waarom zou iemand in hemelsnaam zoiets willen aanbidden? Waarom zou iemand zoiets willen? Een dikke vette kerel, die veel te veel eet en een dikke pens heeft.. dan zou je toch denken dat hij tenminste een badjas ofzo zou aantrekken.. want om je dikke pens zo uit te laten steken.. en waarom zou men ervoor kiezen om dat te aanbidden? Ik kan er niet bij. Of iets dierachtigs.. iets dat op een dier lijkt dat iemand denkt dat dit hun god is. Ik kan er echt niet bij. En ROMEINEN 9

10 daar heeft Paulus het hier over. Niet kijken naar de wereld maar je realiseren wat een ongelofelijk iets God gegeven heeft. God heeft ons leven gegeven en alles gemaakt. Maar mensen willen dat liever verwerpen. Daarom haat ik de evolutie en de evolutietheorie. Want zij doen precies hetzelfde. Ze zeggen: nee, er was een oerknal! En dan denk je bij jezelf, welke wet heeft dit dan geregeld, jij idioot?! Om een oerknal te hebben moet er toch iets geregeld zijn, waar komt dat dan vandaan? Waar is het begonnen? En waar was alles om die oerknal te hebben? De elementen? Waar kwamen die vandaan? Maar mensen kunnen niet eens nuchter nadenken en ze vinden zichzelf erg intellectueel en ze aanbidden liever datgene wat God geschapen heeft dan God zelf. En je denkt bij jezelf: hoe kan de geest zo pervers, zo verdraaid zijn? Maar dat is nu eenmaal de wereld waarin wij leven, zo zit de mens in elkaar. Er staat: en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, men dient liever iets dat op een mens lijkt, een man of vrouw. Er zijn verschillende godinnen, als je hier kijkt naar de standbeelden. Sommigen van hen kan ik niet uitstaan! De wereld is zo verdraaid van viervoetige en van kruipende dieren. Zelfs slangen. Het maakt niet uit wat het is, mensen vereren alles wat je maar kan bedenken. Denk maar aan alle goden die er in Egypte waren. Zelfs kikkers! Daarom, toen de plagen kwamen en er overal kikkers waren dat waren de goden van Egypte.. zij hadden dat soort goden. Een van hun goden was een kikker. En je denkt bij jezelf: waarom zou je een kikker willen aanbidden? Heb je niet meer verstand? Je buigt voor een kikker belachelijk! En toen God al de kikkers liet komen, waren ze ineens niet meer zulke grote fans van kikkers. God liet hen een poepie ruiken van hoe het was om kikkers te aanbidden en kevers.. ik denk alleen maar: waarom? Waarom aanbid jij iets dat op de grond kruipt? Een insect? Je kan er op stappen en het niet eens weten De menselijke geest is knettergek. Mensen die God verwerpen, en allerlei rare dingen gaan doen zij maken er hun levenswerk van, in sommige gevallen,.. zij haten de Kerk. Ik moet denken aan wat er over Mr Armstrong gezegd is, door verschillende groepen.. ze haatten hem zo erg en dat komt door God. Niet door Mr Armstrong. Het is door wat God gegeven heeft en mensen haten God werkelijk. Zij haten de waarheid van God. En je denkt bij jezelf: waarom? Omdat zij iets anders willen. Zij willen dit niet. Maar jij weet: dit is de enige manier die blijheid geeft. Des te meer je jezelf er aan onderwerpt, des te meer je zal groeien, in een juiste relatie met mensen. En als je de juiste wetten onderhoudt, zal je leven beter zijn. Kijk eens naar de wereld als wij met z n alleen de meest fundamentele wetten zouden naleven, van niet stelen bijvoorbeeld, zouden er veel mensen werkloos zijn. Mensen die alarmsystemen aangebracht hebben in ons huis, de mensen die camera s opgehangen hebben. Veiligheidspersoneel dat rondrijdt, in wijken, in het winkelcentrum.. er moet overal beveiliging zijn. Waarom? Omdat mensen stelen. Mensen doen dingen die zij niet zouden moeten doen. Wij hebben sloten op de deur, op onze auto, we hebben een safe in het hotel om je eigendommen in te stoppen. En hangt er altijd een waarschuwing dat je ze zelfs daar niet achter kunt laten want: wij zijn niet verantwoordelijk voor wat je in de safe stopt.. want mensen zullen ook dingen uit je safe stelen. Wat een zieke wereld hebben wij. Snappen wij niet dat hoe meer jij de wet onderhoudt hoe gelukkiger je leven zal zijn? dat je leven beter zal zijn? Maar mensen zijn zo gestoord, de geest is gestoord en alleen God kan dat weer recht breien. Er staat: 24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. God heeft het toegelaten, dat ze hun eigen leven te verknoeien, om de straf voor zonde mee te maken. En zo is het de afgelopen jaar geweest. God heeft de mensheid toegelaten dat te doen, met een groot doeleinde, want alleen zo kunnen wij het leren. Het is een ongelofelijk iets om te begrijpen dat wij dit menselijk leven moeten leven, om te leren dat het daar niet om draait, dat dit geen blijdschap brengt. Zodat als God ons begint te roepen wij dan de mogelijkheid hebben rechtvaardig te oordelen, om te zeggen: Nee, ik haat egoïsme, ik weet wat het met mijn leven gedaan heeft. Ik weet hoe het is om te zondigen en ik wil dat niet. Ik weet wat het is om gezegend te worden door gehoorzaamheid. Dat is wat ik wil, ik wil Gods manier van leven, waardoor je juiste, goede relaties kan hebben, niet egoïsme.. Er staat.. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd en ROMEINEN 10

11 aanbeden in plaats van de schepper; daar hebben we het juist over gehad, kevers, dieren men buigt liever voor dat soort dingen dan voor God.. Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen. (WV) 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten Hij heeft hen dit laten doen, Hij heeft niet geprobeerd het te verhinderen, Hij heeft hen niet gestopt. Het gebeurt zelfs binnen de Kerk. Soms als we niet voorzichtig zijn, in de Kerk.. en wat er gebeurd is met de dienaren, in veel gevallen.. speelde men politie of sheriff en probeerde men het leven van mensen te dirigeren. Er is een moment dat je moet ingrijpen, dat je moet ingrijpen dat er een bepaald iets in de Kerk gebeurd, zodat het niet andere mensen in de Kerk kwetst. Maar soms zet God een stapje terug en laat ons slechte dingen meemaken, door onze eigen slechte beslissingen. Hij probeert ons niet te stoppen als wij dat doen, net zoals een ouder en een kind. Je kan er niet altijd zijn om te verhinderen dat je kind iets doet, hoe vaak je het hen al gezegd hebt. Je kan niet verhinderen dat ze foute keuzes maken in het leven. Soms kan je proberen om met hen te praten, maar er zijn momenten dat je je handen terug moet trekken en hen iets laten leren in deze wereld. Mensen maken fouten omdat er geen andere manier is om hen te helpen. Ze moeten leren van hun fouten, vergissingen. Tot ze hulp willen. De menselijke geest is een ongelofelijk iets. En dit geldt dus ook voor God, in de Kerk.. hoe kan ik dit beter uitleggen er zijn mensen die ik heel goed ken, heel goed, in de Kerk. Ik weet hoe ze in elkaar zitten, want God heeft mij dat gegeven, door ervaring. Door ervaring ook in mijn eigen leven en ervaringen met mensen in de Kerk, zodat de Kerk gediend kan worden, geholpen. Je moet weten wanneer je een stapje terug moet zetten en wanneer je je ermee moet bemoeien, maar meestal is het een kwestie van een stapje terug zetten. God zal de dingen wel regelen, Hij brengt de dingen naar de oppervlakte zodat het aangepakt kan worden. Maar je zet een stapje terug en je laat mensen fouten maken, want daardoor leren ze. Je kan niet alles verhinderen, je kan er niet voor zorgen dat mensen vrede hebben. Vrede komt als mensen vrede willen hebben, omdat ze bereid zijn het juiste te doen, zodat ze vrede hebben. En God laat ons veel slechte, moeilijke dingen meemaken in het leven en Hij probeert niet te verhinderen dat wij fouten maken. Wij maken heel veel grote fouten in ons leven en Hij laat ons die dingen meemaken, zodat wij de straf die daaraan hangt ook ervaren, en de pijn en het lijden dat daarmee gepaard gaat. En dan, met Zijn hulp, kunnen we weer op het rechte pad komen en kunnen we vergeven worden van wat wij fout gedaan hebben. Dus, nogmaals, God liet het toe, er staat.. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, hen toegelaten heeft zover te gaan als zij wilden, in het leven, weg van Hem.. want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Zelfs lichamelijk 27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. Voor wat zij fout gedaan hebben. Paulus spreekt hier over iets.. Er waren bepaalde gebruiken onder de heidenen, in Corinthen bijvoorbeeld (ik kan niet op het woord komen.. maar er is een woord.. Corinthicize/prostitutie) Het heeft te maken met het woord Corinthen. Met wat men geloofden op sommige plaatsen, Efezen.. als je de geschiedenis leest.. Maar in Corinthen was het heel erg gesteld, in de tempel.. maakte prostitutie deel uit van het aanbidden, in de tempel. Pervers.. als je soms van die figuurtjes bekijkt die er in Rome waren, de rest van de wereld onder de Romeinen.. als je in musea komt in dat soort plaatsen, zie je welke walgelijke dingen mannen met mannen deden of mannen met vrouwen en dat soort dingen, vrouwen met vrouwen de geest wordt zo vertroebeld en men denkt dat het plezierig is.. want er wordt aan je getrokken, dit is zo pervers en vertroebeld de geest.. je manier van denken.. en daar heeft Paulus het hier over. Hij zegt.. mens, waar is het einde, waar stopt het denken en hoever gaan mensen? De ene verdorvenheid leidt tot een andere. Er is zoveel verdorvenheid in de wereld vandaag. Toen werd het gedaan in de naam van religie maar dat is niet het geval vandaag de dag. Vandaag hoort het gewoon bij de levensstijl.. ze zijn niet tevreden in het leven en dus zoeken ze iets op dat nog meer verdorven is. Waar is het einde? Dit geldt ook voor drugs, mensen zeggen: o, marihuana leidt helemaal niet naar coke of één of andere verslaving Onzin! Het probleem met de menselijke natuur is dat je na een tijdje meer wil, iets anders.. als je bijv marihuana rookt of alcohol drinkt, het na een tijdje makkelijk is om aan iets anders te beginnen. Dat gaat zo makkelijk, het is helemaal niet ROMEINEN 11

12 moeilijk. Het is zo makkelijk in deze samenleving. In de zakenwereld.. het is overal.. in vergaderingen die mensen hebben, het is overal. En dus zoeken mensen een andere kick, omdat hen gezegd wordt: dit zal nog beter zijn! dit zal beter zijn en je zal het opwindender vinden. En dus gaan ze een stapje verder. De marihuana heeft dit niet veroorzaakt, maar de marihuana gaf hen niet genoeg, er is iets wat nog beter is dan dit. Dus stappen ze over naar coke of wat dan ook. Mensen gebruiken allerlei soorten drugs dan en er komt maar geen eind aan. Het ligt in onze natuur om van het ene naar het andere over te stappen. Men kan niet stoppen, sommige mensen kunnen wel stoppen. Sommige mensen kunnen aan de crack of coke zitten en het verwoest hun leven niet alleen hun geest wordt een beetje.. Sommige mensen kunnen niet stoppen omdat het aan hen trekt en dus gaan ze verder en verder.. omdat de menselijke natuur zo zwak is. Dus kunnen mensen niet altijd stoppen. En dat is het probleem. Het is net zoals alcohol. Sommige mensen hebben er geen enkele controle meer over. Dat ligt aan hoe ons lichaam reageert. Wij zijn allemaal anders. Sommige mensen.. niet omdat zij rechtvaardiger zijn of beter, maar hun lichaam werkt anders. Sommige mensen raken verslaafd aan bijvoorbeeld alcohol, dat zit misschien in hun genen of het ligt aan hoe hun lichaam scheikundig in elkaar zit. En zij hebben het moeilijker om te stoppen. Het verlangen, gemengd met de chemicaliën in je hersenen zorgen ervoor dat je meer wil en wij leren niet deze dingen met mate te doen. En men gaat van het ene slechte over naar het andere, dat nog veel slechter is. Soms tot ze de bodem raken, waar de bodem in dit leven ook is. Soms raakt men de bodem in een huwelijk, omdat men al zo lang vecht en dan is de enige manier om dit te stoppen een scheiding. Soms raakt men de bodem, en haten zij de manier waarop zij leven en ze veranderen en worden een heel ander persoon, juist omdat ze de bodem geraakt hebben. De menselijke geest en hoe wij denken is ongelofelijk. Al de dingen die God de mensheid heeft laten doen in de jaar.. 28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, zo zit de menselijke geest in elkaar. De mensen willen God niet erkennen, wij willen de waarheid van God niet, we willen niet het juiste doen, waarom? Omdat zij iets willen doen dat tegen de wet ingaat, ze willen hun eigen levensstijl lijden, of het nu met seks, drugs of wat dan ook te maken heeft. Of dat men van iemand anders misbruik wil maken, of wil stelen van iemand. De hebzucht op Wall Street vandaag de dag is werkelijk weerzinwekkend! Wat is er onlangs gebeurd? Vorige week.. ik ben er zeker van dat er bepaalde mensen een vinger in de pap hadden, want als de Dow naar beneden gaat zijn er altijd mensen die er geld aan verdienen. Het is een ziekelijke wereld waarin wij leven. Er zijn mensen die geld verdienen als de koers omhoog gaat en er zijn mensen die geld verdienen als de koers naar beneden gaat. Omdat zij weten wanneer ze moeten verkopen.. en er zijn mensen die zitten te wachten om misbruik te maken van anderen, en zij weten hoe ze het moeten doen. Het is een ziekelijke wereld, zij trekken zich niets aan van anderen. Zij willen alleen maar weten hoeveel geld ze kunnen verdienen. Ze trekken zich niets aan van andere mensen, die hun spaarcentjes ergens in gestoken hebben en alles verliezen. Ze trekken zich er niets van aan. Zij zijn gewoon heel blij dat zij meer geld hebben, meer macht, meer rijkdom, hopende dat ze nog meer kunnen flikken. En degenen die dat doen zijn de meest rijke mensen. Zij weten hoe zij alles moeten manipuleren, wij weten hoe ze met de markt moeten spelen, zij weten hoe ze bepaalde dingen kunnen bedenken angst en paniek.. wat het ook is, zodat zij meer geld verdienen. De mensheid is werkelijk ziek en verdorven. De mensen worden alsmaar erger en erger. 28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, omdat zij iets willen dat niet juist is. heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken toegelaten heeft dat de geest nog meer verdorven wordt. De Griekse betekenis van dit verwerpelijk denken is een geest leeg van oordeel Men drijft verder en verder af en kan minder en minder juist oordelen. Net zoals de samenleving. Je denkt bij jezelf: waarom kan men niet meer normaal nadenken? ik zie mensen op de tv soms, op het nieuws en.. ze zien zelfs niet eens dat ze niet normaal kunnen nadenken. Het is niet normaal. Ze gaan alle kanten uit en ze zien zelf niet welke vooroordelen ze hebben. Ik haat FOX, ik haat CNN. Het is zo moeilijk om een objectief iemand te vinden, die fair is en een eerlijke reportage maakt. Ze zijn ofwel zo rechts als je maar kan zijn of zo links als je maar kan zijn en het is heel moeilijk om iemand te vinden die eerlijk is. Ik keek naar Cafferty een paar dagen geleden, het programma heet the Cafferty Files op CNN. Soms is hij eerlijk en zegt hij eerlijk hoe het in elkar zit, maar soms heeft hij vooroordelen. Maar er zijn een paar die soms objectief verslag uitbrengen, maar dit is zeer moeilijk te vinden in deze wereld. De wereld is zo verdorven, zo verdraaid. ROMEINEN 12

13 28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt ik moet denken aan alle mensen die de Kerk verlaten hebben, alle mensen die zo n haat van binnen hebben: ze zijn in oorlog met zichzelf, hun geest is zo verdorven, God heeft hen overgegeven aan verwerpelijk denken, men realiseert zich niet eens wat men aan het doen is. En je denkt bij jezelf: waarom?.. Vandaag luisteren er mensen naar deze preek en je denkt: waarom zou je naar een preek luisteren die gegeven wordt door iemand die je zo haat? Waarom doe je dat jezelf aan? En toch zijn er mensen die ons haten, maar zij willen iets hebben om met iemand anders over te spreken. heb jij gehoord wat hij vandaag gezegd heeft? ze kunnen niet wachten om.. zij weten niet dat zij verdorven zijn in hun geest en dat zij eigenlijk ongelukkig zijn. Ik heb medelijden met hen: ze zijn ongelukkig. Doe iets met je leven! Doe iets, ga vissen! Geniet van het leven, kwets jezelf niet! Kan je je voorstellen dat je meer en meer naar iets luistert wat je eigenlijk haat? En dus ga je het meer haten en je wil de fouten vinden.. ik sta versteld dat mensen zulke dingen doen. Het is een onverstandige geest. 29 vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, dat is wat er gebeurt als er zonden zijn, het wordt erger.. de zonden worden erger. Des te verder je van God bent, des te verdorvener je denken wordt. vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, ze kunnen niet zien dat zij gevangen zitten, omdat zij niet verder kunnen zien, want zij willen iets dat fout is. 29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, haat, twist, bedrog, kwaadaardigheid; (SV) 30 oorblazers, mensen krijgen voldoening, hun pleziertje.. er zijn mensen die ervan genieten om te roddelen, mensen die het fijn vinden om fouten bij anderen te vinden. Soms zijn er mensen in de Kerk die daar tegen vechten, omdat zij zo geleefd hebben, en ook omdat het zo normaal is in de samenleving. Kan je je voorstellen dat het plezierig is om iets te ontdekken en het dan tegen iemand anders kan vertellen? Soms doen wij dat als mensen. Wij vinden het fijn om iets slechts te ontdekken, iets sappigs over.. heb je gehoord wat hij of zij vandaag gedaan heeft? Wij willen het vertellen, wij willen de eerste zijn die het kunnen doorvertellen, wat iemand in de Kerk tegen iemand anders heeft gedaan, of wat zij fout gedaan hebben, of wat hun probleem vandaag is.. wat voor stom iets ze gedaan hebben. Ja, het was fout, maar om nu rond te gaan rennen en anderen te vertellen, omdat wij de eerste waren dat te delen met anderen. Wat is er leuk aan, om zoiets met anderen te delen? Het is niet goed en het helpt ons niet als we dat doen. lasteraars, het gaat van kwaad naar erger. Als mensen niet oppassen krijgen ze een foute mentaliteit en houding tegen over anderen, zodat ze anderen verachten en hen willen afkraken (en verscheuren) Net zoals ik daarjuist al zei over mensen die luisteren naar de preken, omdat ze fouten willen vinden.. waarvan zij denken dat het fout is. Het is een leeg zwart gat. haters van God, verwatenen, (kwaadaardig) mensen haten wat ze horen, de waarheid die ze horen. Soms denken ze dat ze iets gevonden hebben dit is een sappig verhaal heb je gehoord wat hij vandaag gezegd heeft? O hij heeft gezegd dat hij een apostel is! En men luistert daarnaar en.. ik vraag me af wat hij volgende week gaat zeggen dat hij Jezus Christus is? Er zijn mensen die dat beweren, dat ik dat gezegd zou hebben. Hij heeft gezegd dat hij een profeet is, hij is een apostel, volgende keer zal hij waarschijnlijk beweren dat hij Jezus Christus is Zo ver gaan mensen.. ze willen de dingen opjutten omdat dat in hun gedachten is.. haters van God ze haten de waarheid. Alles wat God geeft zullen mensen proberen fouten in te zoeken, omdat het zo anders is dan wat zij willen geloven, ze willen het niet accepteren als de waarheid. Dingen over de zegening en vrijheid die vrouwen gegeven is. Wie wil er niet dat wat er vanaf de tijd van Adam en Eva gebeurd is weg.. vrijheid. Wie was het.. ik moet het hem toch nageven wij zijn het niet eens met wat hij onderwijst, maar Billy Grahams zoon was onlangs op tv en ik was verbaasd dat hij bereid was.. de meeste mensen zijn niet bereid om over de Moslims te spreken, maar hij wel. De meeste zogenaamde religieuze leiders willen niet over de Moslims spreken, en wat zij denken. Hij zei dat hij medelijden had voor de vrouwen in Islam, dat zij zichzelf zo moeten bedekken en zo n moeten leven leiden. Dat ze onderdrukt worden, en geen eigenwaarde hebben. Ik dacht: man, wow! Maar er zullen wel een heel aantal mensen zijn die hem willen doden om zijn uitspraak.. maar hij was niet bang om het te zeggen en daar heb ik respect voor. Er zijn veel mensen die dat niet zullen doen. Zelfs ons eigen leger is bang om op te treden tegen een Moslim, omdat ze de Moslims niet voor het hoofd willen stoten. En dan denk je bij jezelf: kom op zeg! Men snapt niet dat religies niet samengaan. De Moslims kunnen niet opschieten met Christenen. De Moslims ook niet met de Joden en de Joden ROMEINEN 13

14 ook niet met hen, Joden en Christenen niet.. Daar zijn vele oorlogen over ontstaan, mensen die elkaar vermoorden, in de naam van religie. Ongelofelijk.. zelfs Christenen tegen Christenen. Lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; 31 Onverstandigen, verbondbrekers, al deze dingen die in de menselijke geest zitten zonder natuurlijke liefde, mensen hebben geen normale natuurlijke liefde meer in deze wereld, en dat zien we meer en meer in deze wereld. Het is niet normaal meer. Zelfs moeders hebben geen normale gevoelens meer voor hun eigen kinderen, in veel gevallen, niet zoals het zou moeten zijn, natuurlijk en normaal. Vaders, die geen normale dat is altijd een moeilijke geweest.. het is makkelijker voor mannen om egoïstische te zijn, en hun eigen ding te gaan doen, en de moeder achterlaten om voor de kinderen te zorgen. Dat is altijd zo geweest, maar vandaag is het zo erg dat zelfs de moeders hun eigen kinderen niet meer willen opvoeden. En dus hebben we een groot probleem. En de wereld wordt erger en erger. onverzoenlijken, geen vergeving onbarmhartigen; (SV) 32 Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen. En dan denk je bij jezelf, hoe ziek kan de geest zijn? Maar weet je, mensen in de wereld zien dit niet, maar jij kan het zien. Je begint het meer en meer te zien, en des te langer je in de Kerk bent, des te beter je deze dingen ziet, en ook de kans die jij hebt om de wereld te helpen veranderen, een invloed die jij kan hebben op de wereld, en die is veel groter dan je nu kan bevatten.. dat wat God aanbiedt.. daar zullen we het later in deze prekenserie over hebben. Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) God leert ons over de zonden, over de doodstraf. Als wij kiezen voor zonden, dan hangt dat boven ons hoofd. Al de dingen die hier vermeldt staan.. zou het dan niet zo duidelijk voor ons moeten zijn dat God zegt dat wij de doodstraf verdienen, als mensen? Omdat wij zo leven, tegen God ingaan? En toch verlangt God in al Zijn barmhartigheid, zoals Paulus hier in het boek Romeinen laat zien, ernaar om ons dat te vergeven, om ons tijd te geven, zodat we uit de zonden kunnen komen, want dat lukt niet op één dag. Wat het ook is.. het zal er nog altijd zijn, tot de dag dat je sterft, gedeeltelijk als je het begrijpt. God zegent ons dat we uit zonden kunnen beginnen komen, maar wij zijn wie wij zijn en de strijd moeten wij aangaan, en we worden meer gezuiverd en beter en beter, naarmate de tijd verstrijkt. Maar er is nog altijd die geest in ons, die zeer menselijk is, die we moeten bevechten, tot het allemaal achter de rug is. Maar God geeft ons de kans om te vechten, om het te zien, zodat wij weten waartegen wij moeten vechten, zodat we kunnen veranderen en groeien en zuiverder worden, en dichter tot God kunnen groeien. Hij geeft ons dat. En daar gaat Paulus het over hebben in het boek Romeinen: dat wij de mogelijkheid hebben om uit de zonden te komen, dat wij kunnen veranderen, zoals Pascha en Ongezuurde Broden uitbeelden. Het is ongelofelijk hoe hij het samenvat in vers 32 hoe mensen in elkaar zitten, dat mensen zulke dingen doen die de dood verdienen. Maar er zijn ook anderen die.. niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen. En zo is het als mensen willen dat jij hetzelfde doet. Mensen die feestjes vieren, altijd feestvieren, en als jij dat dan niet doet en je vrienden zegt dat jij dat niet doet wordt je verstoten. Want zij willen graag dat iedereen hetzelfde doet.. En als dan iemand (vrienden) van dat wit poeder tevoorschijn tovert en jij bent de enige die zegt: nee, ik doe dat niet.. dan heeft dat een enorm effect op mensen. Men wil dat iedereen meedoet aan die zonde, maar zij bezien het niet als zonde. Maar zij willen dat iedereen meedoet want niemand wil een slecht geweten hebben, niemand wil dat er iemand is die hen zich schuldig doen voelen.. o, jij veroordeelt mij, ik zou dat niet moeten doen?! Ze willen dat je meedoet. En in zo n samenleving leven wij en daar heeft God het hier over. Zo ontaard is de menselijke geest en daar roept Hij ons uit. Om te veranderen, om anders te worden, om eerlijk tegen mensen te zijn en zeggen: nee, ik doe niet mee. Wat het ook moge zijn.. Het kan in je nadeel zijn, het kan je schaden, kwetsen, soms zelfs financiële schade. Maar dat is wat je moet doen als het over de Sabbat gaat. Als je werkt op Sabbat moet je kunnen zeggen: nee, ik ga niet meer werken op Sabbat Zo is het, als wij in de Kerk komen. Wij zijn bereid om zelfs financiële schade op te lopen, omdat we doen wat juist is en we kunnen veranderen. ROMEINEN 14

15 Romeinen 2: 1 Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Het gaat hier over oordelen, hoe mensen elkaar veroordelen en hoe mensen keihard tegen elkaar kunnen zijn. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; het is zo makkelijk om neer te kijken op anderen, vooral zelfs in de Kerk. Maar in de samenleving gebeurt dit constant. Maar mens realiseert zich niet dat als je iemand anders veroordeelt je jezelf op een voetstuk plaatst als jij iemand veroordeelt voor wat zij gedaan hebben, want er staat: want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Er zijn dingen waar wij ook schuldig aan zijn. Vaak als iemand in de Kerk iemand anders veroordeelt, allerlei fouten vindt, over iemand begint te roddelen, tegen iemand anders, een ander neerhaalt,.. zondigen zij zelf en ze zien dat niet en zijn zij veroordeeld. Jouw oordeel is fout. Wij mogen dat soort dingen niet doen. En hij zegt: dat je je niet realiseert: want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Onszelf veroordelen voor onze fouten 2 Wij weten echter, dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen, die zulke dingen bedrijven. Met andere woorden, God zal de dingen rechtzetten. Laat het zo, kijk naar God, bid tot God, probeer de dingen te doen zoals God ze wil. Hoe wil God dat ik dit probleem oplos? En als we ernaar streven om het op Gods manier te doen, niet onze eigen emoties z n gang laten gaan, of het op onze eigen manier oplossen, dan zullen we gezegend worden. 3 Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen, die zulke dingen bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Vaak zijn de dingen die mensen veroordelen de dingen die zij zelf doen of denken. En het is heel moeilijk om onze eigen geest, ons eigen denken, te kennen. Het kan een heel leven lang duren om te veranderen en we hebben Gods hulp nodig om te veranderen. 13 we slaan wat verzen over want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Ik ga niet alle verzen hier lezen. Hij laat zien dat het niet genoeg is om alleen de wetten van God te kennen, zoals de Joden. Zij halen zoveel voldoening uit het feit dat zij gehoorzaam zijn aan de wet en ze hebben de wet boven alles verheven, dat Paulus er zelfs later over spreekt. Zij aanbidden de wet meer dan God. Zij hebben de wet tot een god gemaakt. Hij zal dit later uitleggen. We zullen het daar zo over hebben, als er nog tijd voor is. Hij zegt hen dus dat niet de hoorders der wet.. zoals voor ons,.. naar de dienst gaan op Sabbat, de Feestdagen, of een Feestdag, Gods woord horen en daar getrouw in zijn dat maakt ons niet rechtvaardig voor God. Het gaat over dat wij het doen, dat wij veranderingen maken in ons leven. Wij moeten reageren op de zaken die wij elke Sabbat horen, en wij moeten ons leven proberen te veranderen, dan zijn daders der wet gerechtvaardigd. Het is geen kwestie van het horen, maar we moeten erop reageren, veranderen omdat we geloven. Wij geloven dat dit van God komt, wij geloven dat dit is hoe God wil dat wij de zaken aanpakken en we doen het omdat we het eens zijn met God. Er zijn dingen in mijn leven waarover ik bid tot God om hulp ze te overwinnen, niet omdat Hij nee zegt of omdat wij weten dat het fout is, omdat de wet dat duidelijk maakt, maar omdat we het eens zijn met wat God in Zijn wetten zegt. Snap je het verschil? Als je gehoorzaamt omdat God zegt: doe het niet Het is iets totaal anders om te doen wat juist is omdat je het eens bent met God zegt, dat waar en juist is. Jouw geest moet overtuigd zijn van het juiste. Het doen omdat.. als je het alleen doet omdat God zegt: doe het niet, het is nog altijd in je hart, dan is het fout. Dan is er nog altijd zonde in je hart, totdat je het akkoord bent met God, tot de geest verandert en je werkelijk in overeenstemming met God bent, in eenheid met God, met wat God zegt. Net zoals roken (roken is vergeleken met andere dingen in de Kerk maar een klein iets) Wij vragen mensen, uit liefde voor anderen, om niet te roken. Sommige mensen maken daar een groter punt van dan bedoelt is, het is eigenlijk maar een klein iets maar toch.. binnen de Kerk, is het gezonder voor je als je niet rookt. Mijn vader is gestorven aan longemfyseem omdat hij rookte. Hij is een langzame dood gestorven, aan het einde van zijn leven had hij nog maar 10% longinhoud. Hij kon nog amper ademen, hij stikte bijna en kon niet meer uit zijn bed komen,.. was het de laatste 3 jaar? Kon niet eens meer uit zijn eigen bed komen, die laatste 3 jaar. Wat verschrikkelijk om op die manier te sterven. En hoe zit het met je liefde voor anderen? Liefde voor mijn moeder? Voor de kinderen? Zij heeft gedurende die periode hem moeten verzorgen. Als hij die dingen niet had ROMEINEN 15

16 gedaan had zij niet zo gevangen gezeten gedurende die periode. Als je ooit voor iemand gezorgd hebt, omdat die iemand een slechte gezondheid heeft.. het is één zaak om een slechte gezondheid te hebben maar als je het zelf veroorzaakt hebt, uit egoïsme.. omdat jij wil roken en je blijft het gewoon doen, omdat je egoïstisch bent, en het schaadt je lichaam dan is de liefde ver te zoeken. Ik vind het verschrikkelijk als ik ergens naar buiten ga. Ik haat die sigarettenrook! Soms staan mensen buiten te roken en ze maken er een rotzooi van. In Hawaï.. prachtig maar er staan mensen op bepaalde plaatsen te roken, je loopt er langs en ze verpesten de hele atmosfeer. Ik vind dat niet fijn. Waar is de liefde? Zij hebben geen liefde, ze zijn egoïstisch.. paf, paf lekker! En ze inhaleren en het geeft een zalig gevoel en je denkt dan bij jezelf: kom op zeg! Het toont de perversiteit in de geest, dat we ons in zoiets kunnen laten vangen op hele jonge leeftijd. En vaak komt dat door groepsdruk enzovoorts kinderen willen net zoals volwassenen doen. Ik weet nog dat toen ik er pas mee begonnen was, pas mee begon, ik een sigaretje rookte en moest hoesten. mens, dit is echt niet plezierig, ik vind het niks Ik vond het stom. Op een gegeven moment heb ik een paar sigaren gerookt en ik werd er ziek van. Maar ik vond de rook van sigaren zo lekker. Maar ik vond het gewoon idioot en ik werd er niet in meegesleurd. Er was niemand waar ik zo tegenop keek, dat ik net zoals hen wou zijn.. Ik ben opgegroeid in een klein dorp, dat was daar niet zo belangrijk. Maar veel jonge mensen willen op iemand anders lijken, of willen dat men naar hen opkijkt, dus beginnen zij met roken en na een tijdje zijn ze er aan verslaafd en kunnen ze niet meer stoppen. Sommige mensen kunnen niet stoppen. Ze zijn zo verslaafd aan de nicotine en de gewoonte.. het is een smerige gewoonte. Je ruikt het aan mensen hun kleding. Er zijn soms mensen in de Kerk, en ik heb medelijden met hen, want ik weet dat ze een bepaalde strijd hebben. Je praat met hen en als je dichtbij hen komt, hen omarmt het ruikt verschrikkelijk en ze realiseren zich niet dat het te ruiken is aan hun kleren, want weet je.. hun neusgaten zijn verbrand. Ze kunnen de rook niet ruiken zoals ik. Ik heb een tijdje bij een tante gewoond. Ik ging met bepaalde mensen om en als ik thuiskwam s nachts, dacht ze dat ik gerookt had. Zij wist precies dat ik met bepaalde mensen omgegaan was. Ik heb nooit gerookt, maar zij dacht van wel (ik haatte roken) Maar door de mensen waar ik mee omging, rook je het aan mijn kleren. Maar ik kon het niet ruiken, en ik was altijd verbaasd dat zij wist dat ik uitgeweest was met een groep kerels.. omdat mijn kleren zo stonken. Ik begrijp dat nu veel beter, want ik ben al zo lang uit die groep, ik wil niet eens in zo n situatie zijn.. en gelukkig is het verboden in steeds meer restaurants. Maar het hoeft maar een klein beetje op je kleren te zitten.. Ik ruik het direct aan mensen hun kleding en ik heb medelijden met mensen. Ze realiseren zich niet dat ze het zelf niet ruiken en soms, daardoor, voelen mensen in de Kerk zich daar slecht bij, omdat iedereen anders oordeelt en voor sommigen.. ik realiseer me dat zij een strijd te vechten hebben en ik hoop dat ze erdoor kunnen komen. Ik hoop dat ze het achter zich kunnen laten. En dus vragen wij mensen om er tegen te vechten, om het te overwinnen. Uit liefde voor anderen en ook voor je eigen gezondheid, jouw eigen goede gezondheid. Als je bereid bent God te gehoorzamen als Hij zegt: eet geen varkensvlees. Waarom zegt Hij dat? Omdat het je lichaam verstopt. Hij zegt dat het geen gezond, goed voedsel is om te eten, daarom zegt God: eet het niet. Eet geen garnalen. Waarom? Omdat het niet gezond is voor je lichaam. Ik kan je op een blaadje geven dat roken veel erger is dan varkensvlees eten. Je kan beter varkensvlees eten dan roken. Het is dus een kwestie van gezondheid en dat zouden wij moeten gehoorzamen. Maar nogmaals, het is een klein iets vergeleken met andere dingen in ons leven. Daarom gaat het hier over kleine dingen, waarvan wij geen idee hebben welke invloed ze op ons hebben, of op anderen om ons heen. Dat het liefde is, voor anderen, als je het niet doet. Ik weet niet waarom ik hierover begonnen ben, er moet een reden voor zijn.. Er zijn veel verschillende principes, zelfs over zoiets kleins. Maar nogmaals, ik heb medelijden met mensen als ze zoiets meemaken, het is een strijd en ze moeten die strijden, tot ze gewonnen hebben, overwonnen hebben. O ja, nu weet ik waarom, door dit vers hier, waar staat.. want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, soms stoppen mensen met roken, niet omdat ze het ermee eens zijn. Soms zullen mensen werkelijk proberen te stoppen, maar niet echt stoppen. Soms vallen ze terug omdat ze er niet volledig van overtuigd zijn dat het niet gezond is voor hen en dat het niet uit liefde voor anderen is. Totdat je er diep van overtuigd bent zal je overwinnen of zal je er beter tegen kunnen ROMEINEN 16

17 vechten. Als je ervan overtuigd bent dat dit ongezond voor je is. Ik wil niet dat in mijn lichaam zit. Ik wil anderen niet beledigen. Ik wil anderen in de Kerk niet kwetsen, die ook misschien die strijd hebben, en het dan aan mijn kleren kunnen ruiken niet voor mijzelf maar voor hen. Uit liefde voor hen wil ik niet dat zij ook nog eens problemen hebben met mij. Je moet het eens zijn met God dat het niet gezond is, dat het niet goed voor jou is en ook geen liefde voor anderen. Wij hebben wel eens gehad dat mensen in de Kerk anderen buiten betrapten op roken. Dat is een zeer ongemakkelijke situatie. Uit liefde voor anderen als je het nog niet overwonnen hebt, doe het dan niet waar anderen uit de Kerk bij zijn. Waarom zorg je ervoor dat zij een probleem met jou hebben dan? Het gaat dus om dat je overtuigd moet zijn, dat je geen hoorder der wet bent maar een doener. En het doen is het resultaat van het eens zijn met God. En des te meer je het eens bent met God niet omdat jou verteld wordt het niet te doen want soms doe je het om foute redenen; omdat jou gezegd is het niet te doen. En dat is niet de reden waarom je moet stoppen. Je moet het doen omdat jij ervan overtuigd bent dat dit een betere manier is. Snap je? En dat geeft jou grotere kracht om het gevecht aan te gaan. Als je tot God bidt over bepaalde zaken.. dan is het niet omdat God het je zegt te doen of niet te doen. Net zoals tienden betalen.. soms duurt het een tijd, soms duurt het jaren voordat mensen begrijpen dat het goed is om te doen. Dat dit de juiste manier is en de principes ervan begrijpen. Ik ga daar niet verder op in, want daar kan ik een hele preek over geven. Maar soms doen wij het met tegenzin, omdat God naar beneden kijkt ik zal het doen, omdat het mij opgedragen wordt of misschien omdat iemand anders het zou ontdekken en er met mij over zal spreken als ik het niet doe En om die reden moet je het niet doen. Je moet het doen, omdat je de geest erachter begrijpt en waarom God het zegt. Dus nogmaals, soms, als wij niet volledig overtuigd bent in je geest dat is gevaarlijk, als wij de dingen alleen maar doen omdat God ja of nee zegt. Maar wij moeten het eens zijn met God, als je het eens bent met wat God zegt, is dat jouw overtuiging. Al deze dingen zijn als voorbereiding op de dingen die Paulus later zal zeggen. Romeinen 3: 10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, als je naar het leven van de mens kijkt, kan niemand een rechtvaardig leven leiden. Geen enkele Jood heeft ooit Gods wet perfect kunnen houden, niemand van de meest rechtvaardige mensen die ooit geleefd hebben. Hij was niet Joods, was hij? Job, nee hij was geen Jood. Waar haal ik dat nu weer vandaan? Maar zelfs als je naar Job kijkt, een van de meest rechtvaardige mensen die ooit geleefd heeft. Overtuiging over God, over de wetten en de weg van God. Als je kijkt naar hoe hij zijn leven fysiek geleefd heeft, dan zou je kunnen zeggen dat hij geen fouten maakten, maar hij was niet rechtvaardig, want dat heeft te maken met de geest. En de wetten en waarheden van God hebben te maken met wat er in de geest is, hoe jij denkt en waarom je de dingen op een bepaalde manier doet, wat jouw motieven zijn. Het hele boek Job is geschreven om te begrijpen dat Job geen rechtvaardig man was voor God, hij was rechtvaardig in zijn eigen rechtvaardigheid. Het was zelfrechtvaardigend en je kan van allerlei dingen doen, niet omdat je het eens bent met God, maar je leeft volgens een bepaalde standaard en dat bepaalt niet of jij rechtvaardig bent. Rechtvaardigheid komt voort uit het eens zijn met God, en je begint te zien hoe zwak jij bent, als God het heeft over bepaalde zaken in het leven, dan realiseren wij ons dat wij daarin zeer tekort schieten en wij hebben Gods hulp nodig om juist te leven, om juist te denken. Wij hebben de hulp nodig van Zijn heilige geest, want wij kunnen het uit onszelf niet doen, omdat wij vervuld zijn van trost, lust.. hopen wellust.. en als wij beginnen te leren dat daarom de geest moet veranderen, dat maakt een groot verschil. Daarom staat er hier dat Niemand is rechtvaardig, ook niet één, met andere woorden, wij hebben allemaal zonden, wij zondigen allemaal, wij hebben allemaal dingen gezegd en gedaan die gewoon fout zijn. 11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; de wereld, maar wij kunnen ook naar ons eigen leven kijken.. maar.. 12 Allen zijn afgedwaald, allen verdorven; tot God hen roept. niemand is er die het goede doet, zelfs niet één. (WV) Geen enkele mens doet het goede, geen enkele. Dit is soms moeilijk voor mensen in de Kerk, want ik weet dat sommigen over moeder Theresa denken maar moeder Theresa heeft toch goede dingen gedaan, zij was ROMEINEN 17

18 toch een goede vrouw, met God?! Maar dan denk je bij jezelf: nee, dat was ze niet. Ze was katholiek!! Dat op zich is al een zonde, katholiek zijn, want het is een valse religie. Als je mensen naar de katholieke kerk trekt door de dingen die je doet? Dat is zonde, dat is fout, het is pervers. Wat de katholieke kerk gelooft is zo fout, dat zou duidelijk moeten zijn. Probeerde zij een goed leven te leiden door anderen te helpen? Ja, anderen helpen is goed, dat is fijn, maar haar leven was niet rechtvaardig, verre van. Omdat het niet op de manier van God was. Nogmaals, de norm van de mens is zou fout, als het over recht, juist zijn met God gaat. Er staat: niemand is er die het goede doet, zelfs niet één. (WV) Dat heeft Christus heel duidelijk gemaakt: er is maar een goed en dat is de Vader 13 Hun keel is een open graf, wat er uit hun mond komt, wat mensen zeggen en wat er in het hart van de mens is, hoe de mens denkt, en dat komt niet overeen met God. met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; als je kijkt naar de wereld om je heen zo is het in de wereld, en men weet niet wat er in hun hart is. 14 hun mond is van vloek en bitterheid vol; soms begrijpen wij niet hoe slecht.. in de Kerk is het soms moeilijk voor ons om te begrijpen hoe slecht de menselijke natuur is, hoe slecht de wereld werkelijk is. Soms zien we niet hoe slecht de wereld is. Dat is jammer. Ik heb mensen gekend die denken dat de regering van de Verenigde Staten een goede regering is. Nee, dat is zij niet! Er is geen enkele regering op deze aarde die goed is. Ze zijn allemaal gebaseerd op egoïsme, zij doen alles voor hun eigen goed. Het is misschien wel één van de beste die de mens ooit gehad heeft, in jaar, als je kijkt naar gelijkheid van de mensen, maar ze is nog altijd zeer onrechtvaardig. Het enige wat je moet doen is een paar tv programma s bekijken en dan wordt het je meteen duidelijk.. het rechtssysteem, 12 mensen in de jury.. weet je dat er studies zijn over hoe je een jury kan beïnvloeden? Er zijn mensen die daar zeer professioneel in zijn, die zichzelf verkopen.. als je genoeg geld hebt, ze verhuren zichzelf om de zwakke punten in een jury te vinden, hoe mensen denken, waarom ze op een bepaalde manier denken. Ze bestuderen hun achtergrond, hoe ze leven, hun voorkeuren en hun afkeer, en wat hen op een bepaalde manier zal beïnvloeden. Het is ongelofelijk wat er allemaal in de wereld gebeurt, omdat de mens niet rechtvaardig is, niet juist en de wetten van de mens zijn niet correct. En als mensen een betere advocaat kunnen krijgen, die meer geld daaraan kunnen spenderen, komen weg met allerlei dingen waar andere mensen, die niet zoveel geld hebben, niet mee weg komen. En er zijn veel mensen die in de gevangenis beland zijn voor iets wat zij niet gedaan hebben! Waar is de gerechtigheid daarin? Wij hebben één van de betere rechtssystemen maar het is nog altijd niet juist, het is niet rechtvaardig, verre van zelfs. Het moet grondig veranderd worden. hun mond is van vloek en bitterheid vol; zo is het hart van de mens 15 Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, om foute dingen te doen, maakt niet uit wie het is, wat het is ik moet denken aan allerlei regeringen, als ik denk aan snel zijn hun voeten om bloed te vergieten allemaal in de naam van onze norm van rechtvaardigheid. Wij hebben mensen in Afghanistan die daar mensen doden, mensen doden in Irak. Jonge mannen worden ten oorlog gestuurd en sterven. Mensen zijn naar Vietnam gestuurd om daar te sterven. Wat was de bedoeling daarvan? Hoe zit het met al die jonge mensen die gestorven zijn en families hadden, die gezinnen gehad kunnen hebben, die nog hele generaties na hun hadden kunnen hebben? Wat is er met hen gebeurd? Is dat rechtvaardig? Wat rechtvaardigt het feit dat sommigen sterven op hun 18 de, 19 de, 20 ste? Doe je het voor de regering? Wat is daar zo goed aan? Dat is moeilijk soms voor mensen om te begrijpen. Ze vinden het ondermijnend, je mag zo niet spreken, het is onpatriottisch! Wel, als dat zo is.. dat is omdat wij, Gods Kerk, een ander land vertegenwoordigen, wij vertegenwoordigen een ander land, wij kijken uit naar een ander land, wiens bouwer en schepper God is. Zo is het in de Kerk. Daarom ben ik een gewetensbezwaarde. Ik heb gewetensbezwaar aangetekend toen ik 19 jaar was, en in de Kerk geroepen werd. Daarvoor wou ik naar Vietnam gaan, als piloot, want ik wilde zoveel mogelijk mensen doden als ik kon. Ik wou geen machinegeweer gebruiken, en maar een paar man doden. Als je ten oorlog trekt, waarom zou je dan een klein machinegeweertje hebben? Waarom geen vliegtuig, een paar bommen.. dan kan je pas vernietiging aanrichten. Als je iemand gaat doden, als je ten oorlog trekt, moet je het wel goed doen! Zo dacht ik, voor God mij riep. Dat was wat ik wilde worden, ik wou piloot worden en God heeft mij daaruit geroepen, uit die idiote manier van denken. Ik weet hoe de mens in elkaar zit, hoe de mens denkt, oorlog enzovoorts en ik realiseer me dat het ROMEINEN 18

19 helemaal niet om één bepaald land gaat. Het is de gehele mensheid.. de mens vrede te brengen, zodat men leert elkaar lief te hebben, elkaar te respecteren en geen foute vooroordelen hebben over elkaar, om huidskleur, nationaliteit of wat dan ook. En God zegt ons dat er maar één manier is waarop wij dat kunnen hebben: in Zijn Regering, via Zijn manier van leven. Elke vorm van regering die de mens ooit gehad heeft is fout en heeft alleen maar mensen geschaad. 16 verwoesting en ellende zijn op hun wegen, ik word heel boos als ik over Afghanistan denk. Wij sturen er soldaten heen en maken het alleen maar veel erger. Zij zijn de grootste producent van cocaïne/opium in deze wereld en wij doen er niets aan.. onze regering weet er van, het leger weet dat en zij helpen om de krijgsheren goede oogsten te laten hebben. Zo nu en dan zullen ze iets kleins doen, zodat wij zouden geloven dat men er iets aan doet. Maar dat doen wij niet! In tegendeel, wij promoten het. En al die drugs gaan naar Europa, de Verenigde Staten en verwoesten het leven van vele mensen. Het verwoest families, het doodt mensen. Hoe gruwelijk, hoe onrechtvaardig is dat. Als we werkelijk rechtvaardig zouden zijn, zouden we alle opiumvelden in het land vernietigen en de macht van de krijgsheren afnemen. Het zijn namelijk de krijgsheren die de problemen veroorzaken, die hun eigen mensen onderdrukken. Het is niet de meerderheid van de mensen, het zijn hun krijgsheren, de macht van de regering en degene die wij in de regering zetten, die de problemen en gruwelijkheden veroorzaken. En zoveel dingen in deze wereld gaan op die manier. Elke keer dat wij betrokken worden in een oorlog geven wij wapens aan verschillende landen. Wij hebben allerlei wapens aan verschillende landen gegeven. Onlangs sprak ik met iemand die in Afghanistan was om hen te helpen tegen de Russen te vechten.. wij kiezen altijd partij. O, wij wilden hen toen helpen om de Russen te vernietigen, om tegen de Russen te vechten, waarom? Omdat de Russen onze vijanden waren. En dat is wat er gebeurt in Afrika, verschillende delen van het Midden Oosten wij geven hen wapens om ze te helpen.. Saddam Hoessein.. wij stonden te trappelen om hem hulp te geven, wapens.. en toen werd hij de slechterik.. omdat men partij kiest,.. olie. En dus willen wij erheen en hem vermoorden, want hij is zo n slechterik. Dood hem en laten we van de massa vernietigingswapens afraken. Wij zijn zo schijnheilig! Zulke leugenaars soms.. Het is werkelijk gruwelijk hoe de mens behandeld wordt op aarde, wat wij doen op deze aarde, de rotzooi die er plaatsvindt in de politiek.. het maakt het leven van de mens miserabel. Ik heb medelijden met de mensen in Afghanistan. De meesten van hen worden heel erg onderdrukt, zijn heel arme mensen. En als je hen werkelijk vrede wil geven, kan dat op een andere manier, niet op de manier waarop wij het doen. Wij zijn zo schijnheilig en het draait allemaal om politiek, macht, geld.. omdat het over economie gaat, wat men ermee kan winnen. En van de gewone, hardwerkende mens wordt misbruik gemaakt, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, 17 en de weg des vredes kennen zij niet. De mens weet niet hoe hij vrede kan hebben. Het enige dat de mens kent is oorlog en onderdrukking. Dat wat ik juist verteld heb, want wij begrijpen vrede niet. Wij proberen ook helemaal niet om vrede te brengen, wij proberen helemaal niet om het leven van anderen beter te maken. Wij brengen vrede naar Vietnam, of wij proberen het communisme af te schaffen.. Omdat communisme nog onderdrukkender en slechter is.. Weet je wat? Ik ben niet helemaal overtuigd als het er werkelijk op aan komt, dat het communisme beter was voor China dan democratie. En dat is moeilijk voor mensen om te begrijpen. Er zijn mensen die anders denken in deze wereld, die anders functioneren in deze wereld. Het is jammer, want zij zijn allemaal fout, het is allemaal een rotzooi. Als ik dit op de website zet zullen er een aantal mensen zijn die hier niet bij kunnen. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen. En dat is nu juist het probleem! De mens vreest God niet, zij kunnen niet eens bedenken wat God vrezen zou betekenen, de macht van God. En dus doen wij de dingen die wij doen. Politici denk jij dat zij enige vrees van God hebben? En de dingen doen die zij doen? En toch vreest de mens God niet. 20 daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, met andere woorden, hoe goed je de wet kan gehoorzamen. En zelfs in de Kerk, het gaat niet over hoe goed je deze dingen kan doen, de wet. Daar heeft Paulus het over, vooral tegen de Joden. Je wordt ROMEINEN 19

20 niet gered door hoe goed je je aan de wet kan houden. Je moet het met de juiste redenen doen. Je moet gehoorzamen om de juiste redenen. want wet doet zonde kennen. De wet onthult de zonden aan ons, en dat wij niet juist zijn, met God. 21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, Omdat jij leeft volgens een bepaalde of dat jij bepaalde dingen in je leven doet.. bijvoorbeeld naar de Sabbatdienst komen. Er zijn mensen die in de Kerk komen.. het is niet zo dat als iemand in de Kerk komt hun hart juist is, dat hun gedachten juist zijn, betekent niet dat zij rechtvaardig leven, voor God. Het moet om de juiste redenen zijn. daarom staat dit hier. Paulus laat het verschil zien tussen rechtvaardigheid en het alleen maar naleven van de wet. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, Omdat waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, Wat Paulus hier laat zien is dat er een verschil is tussen de werken van de wet, de wet navolgen, de wet navolgen op je eigen houtje, op je eigen kracht, door hoe goed jij bent, en gewoon geloven wat God zegt. Geloven wat God zegt over bepaalde zonden, bepaalde relaties. En je wil berouw hebben, veranderen en juiste relaties hebben: daarom doe je wat je doet. Dat rekent God je aan als rechtvaardigheid. En later zal alles op z n plaats vallen, je zal meer één worden met God, in wat je gelooft. Maar als je gewoon maar doet alsof, zonder verandering in je hart en geest, zonder overeenstemming met God, dan zal het niet de juiste vruchten voortbrengen. Daarom gaat het verder in vers 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Vooral als mensen bij de Kerk komen, of zelfs mensen die terug in de Kerk gebracht worden.. er zijn mensen die verstrooid zijn geweest, die terug in de Kerk komen en denken dat zij nooit echt uit de Kerk geweest zijn. Dat toen de apostase plaatsvond zij nooit werkelijk door God uitgespuugd zijn. En dat is moeilijk voor mensen, want de realiteit is dat iedereen uit Gods mond gespuugd is. Iedereen is uit de Kerk gezet. Ik ben uit de Kerk gezet. Iedereen is uit de Kerk gezet, want God zegt dat Laodicea uit Zijn mond gespuugd is, omdat wij lauw waren. Wij deden niet wat wij moesten doen, en zodra dat gebeurde konden wij gelukkig berouw hebben. Sommigen onder ons snel, sommigen zijn nog niet tot berouw gebracht. Maar het is iets waarvan iedereen berouw zal moeten hebben. Maar soms is dit heel moeilijk voor mensen, omdat men niet ervan overtuigd is dat men iets slechts heeft gedaan, of iets fouts. Soms denken mensen dat zij een beter leven leven, dat zij studeren, dat zij bidden en dat God hen nog altijd hoort. En veel mensen misleiden zichzelf, denkende dat ze gewoon alles kunnen doen, bidden, naar de Sabbatdienst gaan en dat dat ok is. Dat is helemaal niet ok. Alle mensen die uit sommige van deze verstrooide groepen komen vandaag zijn niet ok, ze zijn nog altijd buiten de Kerk. Maar ze denken wel dat ze in de Kerk zijn. En soms zijn er mensen in de omgeving van de ware Kerk die hetzelfde meemaken. Je hart moet werkelijk juist zijn. Je moet dit doen omdat het je het werkelijk wil doen. En daarom zeg ik mensen, vooral jonge mensen en mensen die bij de Kerk komen je moet voor deze manier van leven vechten! Je moet ervoor vechten, omdat je het wil. Maar als je gewoon maar meeloopt, meedoet zul je nog harde klappen op je kop krijgen in dit leven. Je moet het doen omdat je het WIL, omdat je gelooft wat God jou geeft. Ik moet denken aan verschillende plaatsen, verschillende dingen die mensen meemaken en zij moeten tot dat punt komen. En hopelijk iedereen. Want je moet voor deze manier van leven vechten, je moet je nek uitsteken voor de waarheid, zodat God je kan helpen het gevecht aan te gaan, maar je moet ook bereid zijn om te vechten. Tegen je eigen menselijke natuur, tegen je eigen ik en willen veranderen. 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, wij hebben allemaal problemen, wij hebben allemaal zwakheden, wij hebben allemaal dingen die wij moeten overwinnen. 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Met andere woorden, niemand is beter dan iemand anders. Wij hebben allemaal problemen, wij zondigen allemaal. Kijk naar de Kerk, of het nu 8 of 800 mensen zijn, het maakt eigenlijk niet uit, wij kunnen naar elkaar kijken en elkaar veroordelen en denken dat wij beter zijn dan de ander. In tegendeel, een ieder van ons heeft problemen, een ieder van ons heeft strijd, zonden, die wij proberen te overwinnen en als wij de liefde begrijpen die God heeft voor ons, dan zullen wij die ROMEINEN 20

Rare jongens die Romeinen

Rare jongens die Romeinen Rare jongens die Romeinen Handelingen 2:36 Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. Apotheose van George

Nadere informatie

Wat is de leugen van de laatste dagen?

Wat is de leugen van de laatste dagen? Wat is de leugen van de laatste dagen? 2 Tessalonicenzen 2:1-12 1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

De Waarheid ten onder houden

De Waarheid ten onder houden De Waarheid ten onder houden Romeinen 1:18-20 R. Brinkman, www.yarah.nl De waarheid ten onder houden Romeinen 1:18-20 (NBG) 18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en

Nadere informatie

ALLEN ZIJN ZONDAREN. Want er is geen onderscheid, Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. (Romeinen 3:22-23)

ALLEN ZIJN ZONDAREN. Want er is geen onderscheid, Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. (Romeinen 3:22-23) Les 3 voor 21 oktober 2017 ALLEN ZIJN ZONDAREN Zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald,

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 18 (11-05)

De Bijbel Open 2013 18 (11-05) 1 De Bijbel Open 2013 18 (11-05) Op 14 mei is het precies 65 jaar geleden dat in 1948 de staat Israel werd uitgeroepen. U merkt wel dat daar op allerlei manieren publiciteit aan gegeven wordt, positief

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22

Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22 Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22 Rom 1: 1-5 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monde van zijn profeten in de heilige

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16

Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16 Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16 [de kunstwerken zijn gemaakt door Claudia Boonstra, kunstenares te Sebaldeburen. www.claudiaboonstra.nl] Dit is een leesrooster

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 16 Wat heb ik met God

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk EEN LIEFLIJKE. LEER HEM KENNEN 7, bewaarexemplaar. Ds. F. van Roest, zondag 26 januari

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk EEN LIEFLIJKE. LEER HEM KENNEN 7, bewaarexemplaar. Ds. F. van Roest, zondag 26 januari LEER HEM KENNEN 7, bewaarexemplaar Wijkgemeente Ichthus Noordwijk EEN LIEFLIJKE NAAM 1 Ds. F. van Roest, zondag 26 januari Als God naar Zijn grote genade en in Zijn oneindige wijsheid geen middel en Middelaar

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

De boom van Isaï. Vragen. Lezen: Jesaja 11:1-10

De boom van Isaï. Vragen. Lezen: Jesaja 11:1-10 1 De boom van Isaï Lezen: Jesaja 11:1-10 Heb je weleens een afgekapte boom gezien? Wat in de grond blijft zitten, noem je een tronk. De boom lijkt helemaal dood. In de Bijbel wordt de familie van Isaï

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest?

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 20 gaat over de Heilige Geest Zondag 20, vraag en antwoord 53. Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Antw : Eerstelijk, dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God God kent jou Inleiding Wanneer wij iemand leren kennen, dan begint dat aan de buitenkant. Wij leren iemand beter kennen door hoe diegene handelt. Hoe langer je met iemand omgaat, hoe meer je begrijpt van

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Openb. 5 : 9 Joh. 3 : 16, 17 Joh. 10 : 11, 12 Hand. 2 : 39 Joh. 10 : 16 Joh.

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering.

Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering. Zondag 33 Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering. Lees de tekst van Zondag 33 Vraag 88 : In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Antw : In twee stukken : in de afsterving van

Nadere informatie

De Bijbel open (04-05)

De Bijbel open (04-05) 1 De Bijbel open 2013 17 (04-05) Een paar weken geleden dachten we in ons programma na over Jona. Als u toen mee luisterde herinnert u het zich wellicht. Na zijn vlucht voor God en na zijn redding uit

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 12 Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5 Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der ( van de ) heiligen Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ ONS ERFDEEL BELIJDEN

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ ONS ERFDEEL BELIJDEN Kingdom Faith Cursus KF14 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ONS ERFDEEL BELIJDEN Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 22 (08-06)

De Bijbel Open 2013 22 (08-06) 1 De Bijbel Open 2013 22 (08-06) Vanmorgen bespreken we een vraag van een luisteraar over de geschiedenis van de Emmausgangers uit Lukas 24. Het gaat om wat twee volgelingen van Jezus meemaakten, toen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestants Kralingen PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli 2015 6 de zondag van de zomer VOORBEREIDING verwelkoming en mededelingen

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie