GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003"

Transcriptie

1 GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 Voor u ligt de vragenlijst van de gezondheidsonderzoek Drenthe De GGD Drenthe, de Drentse gemeenten en de Provincie stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst invult. Met behulp van uw antwoorden kunnen de gemeenten, de provincie en andere organisaties hun (lokaal) gezondheidsbeleid beter vorm geven. Bij voorbaat onze dank voor het invullen! Lees voordat u begint met invullen onderstaande toelichting door. Neemt u voor het invullen van de vragenlijst rustig de tijd. Als u de vragenlijst te lang vindt om in één keer in te vullen, kunt u de vragenlijst ook in twee of drie keer invullen. Wij stellen het wel op prijs als u de vragenlijst helemaal invult. Het invullen kost ca. 30 minuten Bij elke vraag mag één antwoord ingevuld worden, tenzij er staat: meerdere antwoorden mogelijk. Plaats steeds een kruis in het hokje bij het antwoord van uw keuze. Als u klaar bent met invullen doet u de vragenlijst in de antwoordenveloppe, deze kan zonder postzegel in de brievenbus. Het onderzoek is anoniem. De gemeente heeft u naam aselect uit het bevolkingsregister getrokken. Dat u gekozen bent is dus toeval. De GGD heeft vervolgens uw adresgegevens in tweevoud op een etiket gekregen. Op het eerste etiket staan alleen uw adresgegevens. Op het tweede etiket staat ook een nummer. Dit nummer komt overeen met het nummer dat gedrukt staat op de antwoordenveloppe. Indien u de vragenlijst ingevuld naar de GGD terugstuurt wordt het tweede etiket vernietigd. Aan de nummers van de ontvangen antwoordenveloppen kan de GGD dus zien wie de vragenlijst heeft teruggestuurd. De personen die de vragenlijst na drie weken nog niet hebben teruggestuurd, ontvangen nog een keer de enquête met het verzoek deze alsnog in te vullen. Het tweede etiket wordt dus of vernietigd of gebruikt bij de tweede rondzending van de vragenlijsten. Hierdoor weet de GGD uiteindelijk niet wie een vragenlijst heeft toegestuurd gekregen. Hieronder volgen enkele voorbeelden 1 Heeft Emmen meer inwoners dan Assen? X ja nee 2 Hoeveel dagen heeft een week? 7 Als u zich vergist heeft, maak dan het juiste hokje helemaal zwart. 1 Heeft Emmen meer inwoners dan Assen? ja X nee 1

2 OM TE BEGINNEN STELLEN WIJ U EEN AANTAL ALGEMENE VRAGEN 1 Wat is uw geslacht? man vrouw 2 Wat is uw geboortejaar? 19 3 Wat is uw postcode? 4 Wat is uw burgerlijke staat? gehuwd/samenwonend ongehuwd gescheiden (of gescheiden levend) weduwe/weduwnaar 5 Kunt u aangeven tot welke van deze met partner typen huishoudens uw huishouden met partner en thuiswonende kinderen behoort? zonder partner, met thuiswonende kinderen alleenwonend anders DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER UW GEZONDHEID EN HOE U ZICH VOELT 6 Wat vindt u, over het algemeen genomen, van zeer goed uw gezondheid? goed gaat wel slecht zeer slecht 7 In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u nu veel beter dan een jaar geleden uw gezondheid in het algemeen beoordelen? iets beter dan een jaar geleden ongeveer hetzelfde als een jaar geleden iets slechter dan een jaar geleden veel slechter dan een jaar geleden 8 Hoeveel kilo weegt u (zonder kleren)? kilogram 9 Hoe lang bent u (zonder schoenen)? centimeter 10 Wilt u aankruisen met welke van de onderstaande instellingen of personen u voor uzelf in de afgelopen 3 maanden contact(en) heeft gehad? mate van tevredenheid Zo ja, was u hier tevreden over? contact geen nee ja tevreden mening ontevreden a huisarts b centrale doktersdienst c fysiotherapeut d medisch specialist e alternatieve genezer f Thuiszorg (Icare) g algemeen maatschappelijk werk h regionaal indicatie orgaan (RIO) i CAD /verslavingszorg j GGZ (geestelijke gezondheidszorg) 2

3 11 Bent u in de afgelopen 12 maanden poliklinisch nee behandeld of opgenomen geweest in een ja, poliklinische behandeling of EHBO ziekenhuis? (meerdere antwoorden mogelijk) ja, opname in ziekenhuis 12 Heeft u ooit één van onderstaande aandoeningen gehad? ja nee a een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct b een hartinfarct c een ander ernstige hartaandoening, zoals hartfalen of angina pectoris d een vorm van kanker 13 Wilt u bij de volgende ziekten en aandoeningen aankruisen of u die in de afgelopen 12 maanden heeft gehad? Zo ja, wilt u dan ook de vraag in het vak achter de ziekte of aandoening beantwoorden. in de afgelopen 12 maanden hiervoor onder behandeling of voor controle bij huisarts of specialist geweest ja ja nee a migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn b suikerziekte/diabetes c hoge bloeddruk d vernauwing van de bloedvaten in de buik of benen (geen spataderen) e asthma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA/COPD f psoriasis g chronisch eczeem h ernstige of hardnekkige darmstoornis (langer dan 3 maanden) i ernstige of hardnekkige aandoening van de rug j gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen en knieën k chronische gewrichtsontsteking (ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis) l andere ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder m een muisarm of RSI n andere ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand 14 De volgende vragen gaan over dagelijkse bezigheden. Wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt bij deze bezigheden. Zo ja, in welke mate? ja, ja, een nee, helemaal ernstig beetje niet beperkt beperkt beperkt a forse inspanning, zoals hardlopen, zware voorwerpen tillen, inspannend sporten b matige inspanning, zoals het verplaatsen van een tafel stofzuigen, fietsen c tillen of boodschappen doen d een paar trappen oplopen e één trap oplopen f buigen, knielen of bukken g meer dan een kilometer lopen h een halve kilometer lopen i honderd meter lopen j uzelf wassen of aankleden 3

4 15 Had u, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid, de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden? ja nee a U heeft minder tijd kunnen besteden aan werk of andere bezigheden. b U heeft minder bereikt dan u zou willen. c U was beperkt in het soort werk of het soort bezigheden. d U had moeite met het werk of andere bezigheden (het kostte u bijvoorbeeld extra inspanning). 16 Had u, ten gevolge van een emotioneel probleem (bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde), de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden? ja nee a U heeft minder tijd kunnen besteden aan werk of andere bezigheden b U heeft minder bereikt dan u zou willen c U heeft het werk of andere bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als u gewend bent 17 In hoeverre heeft uw lichamelijke gezondheid of helemaal niet hebben uw emotionele problemen u de afgelopen enigszins 4 weken belemmerd in uw normale sociale bezigheden nogal met gezin, vrienden, buren of anderen? veel heel erg veel 18 Deze vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken heeft gevoeld. Wilt u bij elke vraag het antwoord aankruisen dat het beste aansluit bij hoe u zich heeft gevoeld. Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken: voort- meestal vaak soms zelden nooit durend a voelde u zich levenslustig? b voelde u zich erg zenuwachtig? c zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken? d voelde u zich kalm en rustig? e voelde u zich energiek? f voelde u zich neerslachtig en somber? g voelde u zich uitgeblust? h voelde u zich gelukkig? i voelde u zich moe? 19 Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of voortdurend emotionele problemen gedurende de afgelopen meestal 4 weken uw sociale activiteiten (zoals bezoek aan soms vrienden of naaste familieleden) belemmerd? zelden nooit 20 Hoeveel pijn had u de afgelopen 4 weken? geen ga verder met vraag 22 heel licht licht nogal ernstig heel ernstig 4

5 21 In welke mate heeft pijn u in de afgelopen vier weken helemaal niet belemmerd bij uw normale werkzaamheden (zowel een klein beetje werk buitenshuis als huishoudelijk werk)? nogal veel heel erg veel 22 Heeft u de afgelopen 12 maanden slaap- of kalmerings- ja middelen (zoals valium, librium, seresta, temesta, nee ga verder met vraag 25 rohypnol) gebruikt? 23 Heeft u deze middelen op voorschrift van uw dokter op doktersvoorschrift of op eigen initiatief gebruikt? op eigen initiatief beide 24 Hoeveel dagen gebruikte u de afgelopen 4 weken 5 à 7 dagen per week slaap- of kalmeringsmiddelen? 3 à 4 dagen per week 1 à 2 dagen per week gemiddeld minder dan 1 dag per week de afgelopen 4 weken heb ik geen slaapof kalmeringsmiddelen gebruikt 25 Heeft u de afgelopen 14 dagen één of meer van onderstaande medicijnen gebruikt? Indien u bij een vraag ja invult, na het pijltje ook invullen of het medicijn is voorgeschreven door een dokter of dat het medicijn op eigen initiatief werd gebruikt. ja op dokters op eigen voorschrift initiatief a pijn- en koortswerende middelen (aspirine, enz.) b medicijnen tegen hoest, verkoudheid, keelpijn c versterkende middelen (vitaminen, mineralen, enz.) d medicijnen voor hart, bloedvaten en bloeddruk e medicijnen voor maag- en darmklachten, spijsvertering f antidepressiva g andere medicijnen h ik gebruik geen medicijnen 26 Bent u allergisch (overgevoelig) voor? ja nee a pollen en/of stuifmeel (hooikoorts) b huisstof c bepaalde huisdieren (kat, cavia, hond, enzovoort) d bepaalde medicijnen e bepaald voedsel f andere dan bovengenoemde stoffen/dieren 27 Wij willen graag weten welke klachten u de afgelopen vier weken heeft gehad. Wilt u daarom alle onderstaande vragen beantwoorden door bij iedere vraag het antwoord dat het meest op u van toepassing is aan te kruisen. Het gaat bij deze vragen uitsluitend om klachten van dit moment of van de afgelopen vier weken. a Bent u de laatste tijd door zorgen veel slaap te kort gekomen? b Heeft u de laatste tijd het gevoel gehad dat u voortdurend onder druk stond? helemaal niet niet meer dan gewoonlijk wat meer dan gewoonlijk veel meer dan gewoonlijk helemaal niet niet meer dan gewoonlijk wat meer dan gewoonlijk veel meer dan gewoonlijk 5

6 c Heeft u zich de laatste tijd kunnen concentreren op uw bezigheden? beter in staat dan gewoonlijk net zo goed in staat als gewoonlijk slechter dan gewoonlijk veel slechter dan gewoonlijk d Heeft u de laatste tijd het gevoel gehad zinvol bezig te zijn? zinvoller dan gewoonlijk net zo zinvol als gewoonlijk minder zinvol dan gewoonlijk veel minder zinvol dan gewoonlijk e Bent u de laatste tijd in staat geweest uw problemen onder ogen te zien? beter dan gewoonlijk net zo goed als gewoonlijk minder goed in staat dan gewoonlijk veel minder goed in staat dan gewoonlijk f Voelde u zich de laatste tijd in staat om beslissingen (over dingen) te nemen? beter in staat dan gewoonlijk net zo goed in staat als gewoonlijk wat minder goed in staat dan gewoonlijk veel minder goed in staat dan gewoonlijk g Heeft u de laatste tijd het gevoel gehad, dat u uw moeilijkheden niet de baas kon? nee, had dat gevoel helemaal niet niet minder de baas dan gewoonlijk wat minder de baas dan gewoonlijk veel minder de baas dan gewoonlijk h Heeft u zich de laatste tijd alles bij elkaar redelijk gelukkig gevoeld? gelukkiger dan gewoonlijk even gelukkig als gewoonlijk minder gelukkig dan gewoonlijk veel minder gelukkig dan gewoonlijk i Heeft u de laatste tijd plezier kunnen beleven aan uw meer dan gewoonlijk gewone, dagelijkse bezigheden? even veel als gewoonlijk wat minder dan gewoonlijk veel minder dan gewoonlijk j Heeft u zich de laatste tijd ongelukkig en neerslachtig gevoeld? helemaal niet niet meer dan gewoonlijk wat meer dan gewoonlijk veel meer dan gewoonlijk k Bent u de laatste tijd het vertrouwen in uzelf kwijt geraakt? helemaal niet niet meer dan gewoonlijk wat meer dan gewoonlijk veel meer dan gewoonlijk l Heeft u zich de laatste tijd als een waardeloos iemand helemaal niet beschouwd? niet meer dan gewoonlijk wat meer dan gewoonlijk veel meer dan gewoonlijk 6

7 28 Bent u van mening dat uw gezondheid wordt geschaad door: ja nee a de kwaliteit van uw woning b overlast in de buurt c uw privé-situatie (gezin, kinderen, partner) d spanningen door relatie met familie, vrienden of buren e uw financiële situatie (inkomen, schulden) f bedreiging van geweld g gebrek aan vrienden, sociale contacten h het ontbreken van werk i gebrek aan bezigheden j te grote werkdruk k een te druk bestaan 29 Wilt u het antwoord kiezen dat het beste weergeeft hoe juist of onjuist u elk van de volgende uitspraken voor uzelf vindt. volkomen groten- weet groten- volkomen juist deels ik niet deels onjuist juist onjuist a ik lijk gemakkelijker ziek te worden dan andere mensen b ik ben net zo gezond als andere mensen die ik ken c ik verwacht dat mijn gezondheid achteruit zal gaan d mijn gezondheid is uitstekend 30 Kunt u voor ieder van de hieronder genoemde gebieden aangeven of u daarop momenteel problemen of moeilijkheden ervaart? Wilt u het hokje of de hokjes aankruisen van de gebieden waarop u problemen of moeilijkheden ervaart. uw eigen gezondheidssituatie de gezondheidssituatie van een gezinslid uw financiën wonen of uw huisvesting de relatie met uw ouders studie of opleiding uw werk of baan werkloosheid het ouder worden wat u van uzelf vindt zorgen over de toekomst het feit dat u slachtoffer bent van geweld het besteden van uw vrije tijd het leven dat u nu leidt relatie met uw partner uw kinderen relatie met andere voor u belangrijke personen contacten met anderen overlijden van een dierbare seksuele problemen de godsdienst het feit dat u te weinig gelegenheid heeft om uzelf te ontwikkelen/ontplooien veranderingen in de huidige maatschappij problemen met de leefsituatie bij u in de buurt gebruik van middelen als alcohol en drugs het feit dat u vaak alleen bent DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER LICHAAMSBEWEGING Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen per week u de onderstaande activiteiten verrichtte en hoeveel tijd u daar gemiddeld op zo n dag mee bezig was. 31 Woon/werkverkeer aantal dagen per week gemiddelde tijd per dag a niet van toepassing b lopen van/naar werk of school uur minuten c fietsen van/naar werk of school uur minuten 7

8 32 Lichamelijke activiteit op werk of school aantal uren per week a niet van toepassing b licht en matig inspannende activiteit c zwaar inspannende activiteiten (lopend werk waarbij regelmatig zware dingen moeten worden getild) uur uur 33 Huishoudelijke activiteiten aantal dagen per week gemiddelde tijd per dag a niet van toepassing b licht en matig inspannend werk uur minuten zoals koken, afwassen, strijken etc. c zwaar inspannend werk, zoals vloeren schrobben, uur minuten met zware boodschappen lopen 34 Vrije tijd aantal dagen per week gemiddelde tijd per dag a wandelen uur minuten b fietsen uur minuten c tuinieren uur minuten d klussen/doe-het-zelven uur minuten e sporten uur minuten DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER ZORGVERLENING DOOR HUISARTSEN 35 Hoe is de bereikbaarheid van uw huisarts geregeld via de centrale huisartsenpost buiten kantooruren en in het weekend? mijn huisarts heeft zelf een waarnemingsregeling 36 Wat vindt u van de bereikbaarheid van deze vorm zeer goed van dienstverlening? goed gaat wel slecht zeer slecht 37 Momenteel zijn er huisartsenpraktijken met aparte spreekuren van speciaal opgeleide doktersassistentes of verpleegkundigen. Deze assistentes beoordelen veel voorkomende klachten (zoals verkoudheid, blaasontsteking, controle bloeddruk, controle diabetes, etc). Een deel van het werk van de huisarts wordt door hen overgenomen. In geval van twijfel wordt met de huisarts overleg gepleegd.. Wat is uw mening over aparte spreekuren door doktersassistenten of verpleegkundigen? helemaal mee eens mee eens geen mening mee oneens helemaal mee oneens 38 Zou u gebruik willen maken van aanvullende spreekuurtijden (bijvoorbeeld één avond in de week of zaterdags) van de volgende hulpverleners? nee ja, s avonds ja, zaterdags a huisarts b tandarts c fysiotherapeut 8

9 39 Zou u een eigen bijdrage willen betalen voor een dergelijk consult op aanvullende openingstijden van: nee ja, ja, tot 12,50 euro tot 25 euro a huisarts b tandarts c fysiotherapeut 40 Indien uw huisarts u de mogelijkheid zou bieden om nee eenvoudige vragen te beantwoorden per , in plaats ja, misschien wel van tijdens een consult, zou u daar dan gebruik van maken? ja 41 Heeft u een eigen tandarts? ja nee 42 Bent u de afgelopen 12 maanden ook bij de tandarts geweest? ja, vanwege tand- of kiespijn ja, voor controle nee DE VOLGENDE SERIE VRAGEN GAAN OVER HUISELIJK GEWELD Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd (gezin, familie, (ex)partners, huisvrienden). Het gaat om lichamelijk, seksueel of geestelijk geweld uitgeoefend op uzelf of iemand uit uw gezin. 43 Heeft ooit een partner, een familielid, een huisgenoot of een huisvriend één van de volgende voorvallen gepleegd ten opzichte van een gezinslid (inclusief u zelf), waarbij dat gezinslid ja nee a geregeld gekleineerd of bespot werd b geregeld getreiterd werd c de eigen post niet mocht bekijken d geen eigen bankrekening mocht hebben e geen inzicht had in de eigen financiële positie f niet zomaar met iemand mocht telefoneren g niet mocht uitgaan op een leeftijd waarop dat wel gebruikelijk is h niet zelf een afspraak met iemand mocht maken i voortdurend gecontroleerd werd op zijn/haar handel en wandel j voortdurend in de gaten werd gehouden k op feestjes niet met anderen mocht praten l wel eens bedreigd werd met lichamelijk geweld m geïntimideerd werd door iemand die dreigde een naaste kwaad te doen n wel eens geslagen of geschopt werd of van de trap gegooid o wel eens op een andere manier lichamelijk mishandeld werd p wel eens bedreigd werd met ongewenste seksuele toenaderingen q geconfronteerd werd met iemand die, tegen de zin van hem/haar in, een geslachtsdeel ontblootte r te maken had met ongewenste seksuele aanrakingen s gedwongen werd te kijken naar seksuele handelingen t ooit gedwongen werd tot het doen van seksuele handelingen u ooit gedwongen werd tot geslachtsgemeenschap Indien u bij vraag 43 minstens éénmaal ja heeft aangekruist, ga verder met vraag 44 Indien u bij vraag 43 geen enkele keer ja heeft aangekruist, ga verder met vraag 53 9

10 44 Hoe lang is het geleden dat het voorval of de voorvallen korter dan een jaar geleden die u bij vraag 43 heeft aangekruist voor het laatst is/zijn tussen 1 en 5 jaar geleden voorgekomen? langer dan 5 jaar geleden 45 Hoe vaak is het voorval of zijn de voorvallen die u het is één keer voorgekomen bij vraag 43 heeft aangekruist voorgekomen? het kwam bijna elke dag voor het kwam bijna elke week voor (meerdere antwoorden mogelijk) het kwam 2-3 keer per maand voor het kwam ongeveer 1 keer per maand voor het kwam minder vaak voor 46 Indien u bij vraag 43 minstens éénmaal ja heeft het betrof mijzelf als kind (t/m/ 18 jr) aangekruist, wie betrof het dan? het betrof mijzelf als volwassene (meerdere antwoorden mogelijk) het betrof mijzelf als pleger/dader het betrof mijn broer(tje) en/of mijn zus(je) het betrof (één van) mijn (stief)ouders het betrof (één van) mijn kinderen het betrof mijn partner het betrof iemand anders in het gezin 47 Heeft u het voorval of de voorvallen ook verteld aan nee vrienden, kennissen of andere familieleden? ja 48 Kunt u aangeven wat de relatie is tussen de persoon die één van mijn ouders of stiefouders het voorval heeft gepleegd en diegene die het is een broer of zus overkomen, m.a.w. de pleger is een: (ex-)partner (meerdere antwoorden mogelijk) één van mijn (stief)kinderen een ander familielid een vriend van mij of mijn ouders ikzelf 49 Heeft u het voorval of de voorvallen aangegeven of ja, bij politie gemeld bij een instantie? Zo ja, bij welke? ja, bij mijn huisarts (meerdere antwoorden mogelijk) ja, bij een vertrouwensarts ja, bij slachtofferhulp ja, bij Meldpunt Kindermishandeling (AMK) ja, bij een andere instantie nee 50 Indien u het voorval of de voorvallen niet heeft gemeld ik wist niet waar ik het moest melden of aangeven of aangegeven, kunt u aangeven waarom niet? ik durfde niet (meerdere antwoorden mogelijk) ik schaamde me ervoor er wordt toch niets mee gedaan 51 Bent u zelf wel eens bang voor uw (ex-)partner, een nee ga verder met vraag 53 gezinslid, een huisgenoot of een huisvriend? ja 52 Hoe vaak bent u bang voor deze persoon of personen? ik ben één keer bang geweest ik ben af en toe bang ik ben vaak bang ik ben heel vaak bang 10

11 DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER VOEDING 53 Hoeveel dagen in de week eet u gewoonlijk gekookte of gebakken groenten, sla of rauwkost? NB. Groenten in éénpansgerechten (zoals stampotten) tellen ook mee, maar een blaadje sla op bijvoorbeeld een broodje gezond telt niet mee aantal dagen per week minder dan dagen a gekookte/gebakken groenten b sla/rauwkost Op de dagen dat u groenten, sla of rauwkost eet, hoeveel opscheplepels eet u dan gewoonlijk? NB. Een opscheplepel is ongeveer 50 gram. aantal opscheplepels minder dan meer dan 5 lepels c gekookte/gebakken groenten d sla/rauwkost 54 Hoeveel dagen in de week eet u gewoonlijk fruit of drinkt u gewoonlijk vruchtensap? aantal dagen per week minder dan dagen a fruit b vruchtensap (vers geperst of uit een pak) c Op de dagen dat u fruit eet, hoeveel stuks fruit eet u dan? NB. 1 stuk fruit is bijvoorbeeld een appel of 2 mandarijntjes. Bij klein fruit, zoals kersen, kunt u een handje vol voor 1 stuk tellen aantal stuks fruit minder dan meer dan 5 stuks aantal stuks fruit d Op de dagen dat u vruchtensap drinkt, hoeveel glazen vruchtensap (vers geperst of uit een pak) drinkt u dan? aantal glazen vruchtensap minder dan meer dan 5 glazen aantal glazen vruchtensap 55 Hoeveel dagen in de week gebruikt u gewoonlijk een ontbijt? NB. Drinkontbijt, ontbijtreep, muesli en dergelijke telt ook als ontbijt. aantal dagen per week minder dan dagen ontbijten 56 Praat u wel eens met familie, vrienden of ja, regelmatig collega s over (minder) vet eten? ja, soms nee 57 Heeft u het afgelopen jaar een dieet gevolgd of op een nee ga verder met vraag 60 andere manier rekening gehouden met wat u eet? ja, ik heb geen dieet gevolgd, maar ik hou meestal wel rekening met wat ik eet ga verder met vraag 60 ja, ik heb een afslankdieet gevolgd ja, ik heb een ander dieet gevolgd 11

12 58 Het dieet dat u het afgelopen jaar heeft gevolgd, heeft nee u dat gevolgd op doktersadvies? ja 59 Krijgt u daarbij ook begeleiding van een diëtist(e)? nee ja 60 Als u levensmiddelen koopt, hoe vaak let u dan op meestal/vaak de samenstelling van het product, wat er op het soms etiket staat? zelden/nooit ga verder met vraag Als u wel eens let op de samenstelling van aantal calorieën levensmiddelen, waar let u dan meestal op? percentage koolhydraten (meerdere antwoorden mogelijk) percentage vet percentage eiwit vet samenstelling of soort vet conserveringsmiddelen/kleurstoffen/additieven iets anders DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER HET GEBRUIK VAN GENOTMIDDELEN 62 Rookt u (wel eens)? ja nee, maar vroeger wel ga verder met vraag 65 nee, ik heb nooit gerookt ga verder met vraag Wat rookt u en hoeveel? ± sigaretten (uit pakje of zelf gerold) per dag 64 Zou u willen stoppen met roken? ja nee ± sigaren per week ± pakje(s) pijptabak (van 50 gram) per week 65 Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende bier (geen alcoholarm of alcoholvrij/malt bier) drank u in de afgelopen 12 maanden wel eens wijn, sherry, port, vermout heeft gedronken? likeur, advocaat, bessenjenever, citroenjenever (meerdere antwoorden mogelijk) jenever, brandewijn, vieux, rum, cognac, whiskey, wodka of ander gedestilleerd alcoholhoudende drank gemengd met frisdrank of met vruchtensap (bijv. breezers, shooters) ik dronk vroeger wel, maar heb de afgelopen 12 maanden geen alcoholhoudende dranken gedronken ga verder met vraag 70 ik heb nooit alcoholhoudende dranken gedronken ga verder met vraag Op hoeveel van de 4 doordeweekse dagen (hiermee 4 dagen wordt bedoeld maandag t/m donderdag) drinkt u 3 dagen gemiddeld genomen alcoholhoudende dranken? 2 dagen 1 dag minder dan 1 dag ik drink nooit op doordeweekse dagen ga verder met vraag 68 12

13 67 Als u op zo n doordeweekse dag alcoholhoudende drank gebruikt, hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld? (Het gaat hierbij nog steeds om maandag t/m donderdag). Ik drink op zo n doordeweekse dag Met een glas wordt bedoeld een glas dat voor die drank gebruikelijk is. Reken voor een blikje of fles bier 1,5 glas. Dus twee flesjes bier is 3 glazen. (halve glazen naar boven afronden) gemiddeld glas/glazen per dag 68 Op hoeveel van de 3 weekenddagen (hiermee wordt 3 dagen bedoeld vrijdag t/m zondag) drinkt u gemiddeld genomen 2 dagen alcoholhoudende drank? 1 dag minder dan een dag ik drink nooit in het weekend ga verder met vraag Als u op zo n weekenddag alcoholhoudende drank gebruikt, hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld? (Het gaat hierbij nog steeds om vrijdag t/m zondag). Met een glas wordt bedoeld een glas dat voor die drank gebruikelijk is. Reken voor een blikje of fles bier 1,5 glas. Dus twee flesjes bier is 3 glazen. (halve glazen naar boven afronden) Ik drink op zo n doordeweekse dag gemiddeld glas/glazen per dag 70 Hebt u de volgende middelen wel eens gebruikt? (Bij elk middel een hokje aankruisen) nee, nooit ja, maar niet ja, in de. gebruikt in de afgelopen afgelopen 4 weken 4 weken a hasj (cannabis, wiet, marihuana) b amfetaminen (pep,speed e.d.) c ecstasy (XTC) d LSD e paddestoelen (paddo s) f cocaïne (ook crack, gekookte coke, freebase) g heroïne h methadon i spierversterkende middelen 71 Indien u het afgelopen jaar wel eens hasj ik heb het afgelopen jaar geen cannabis gebruikt (cannabis, wiet, marihuana) heeft gebruikt, waar in een coffeeshop koopt u dat dan? van een bekende op straat ( u mag meerdere hokjes invullen) van een onbekende op straat van een huisdealer 72 Vindt u dat een jongere van 16 jaar hasj nee (cannabis, wiet, marihuana) mag gebruiken? ja, maar hij/zij moet wel weten wat de nadelen en gevaren van hasjgebruik zijn ja 73 Om overlast van softdrugs en handel daarin op straat te voorkomen wordt in sommige gemeenten de verkoop van softdrugs vanuit coffeeshops toegestaan (=gedoogd). Hoe staat u tegenover de gedoogde verkoop van softdrugs vanuit coffeeshops? ik heb er geen bezwaar tegen ik heb er geen mening over ik heb er wel bezwaar tegen 13

14 74 Welke rol moet de gemeente volgens u spelen in het beperken van het gebruik van tabak (roken), alcohol roken alcohol softdrugs en softdrugs door jongeren? ja nee ja nee ja nee a voorlichting op scholen bevorderen b opstellen van regelgeving rond gebruik in horecagelegenheden c toezicht houden op minimum leeftijd van kopers d opstellen van regelgeving rond gebruik in openbare ruimten DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER KINDEREN EN OPVOEDEN 75 Heeft u thuiswonende kinderen? nee, ik heb geen kinderen ga verder met vraag 79 (meerdere antwoorden mogelijk) nee, ik heb één of meer kinderen, maar ze wonen niet meer thuis ga verder met vraag 79 ja, ik heb thuiswonende kinderen van 0 t/m 3 jaar ja, ik heb thuiswonende kinderen van 4 t/m 12 jaar ja, ik heb thuiswonende kinderen van 13 t/m 18 jaar ja, ik heb thuiswonende kinderen ouder dan 18 jaar 76 Heeft u het afgelopen jaar vragen, zorgen of nee ga verder met vraag 79 problemen gehad met betrekking tot de ja, een beetje zorgen opvoeding en/of ontwikkeling van uw kind(eren)? ja, veel zorgen 77 Zo ja, op welke terreinen had of heeft u vragen, over de gezondheid en lichamelijke ontwikkeling zorgen of problemen? (bijv. eten, slapen, praten, zindelijkheid) angst, onzekerheid, faalangst luisteren, gehoorzamen (u mag meerdere hokjes aankruisen) omgang met andere kinderen en emoties taal-, spraak- of denkontwikkeling leerproblematiek op school houden aan of stellen van grenzen, regels, afspraken sociale contacten, spelen opvang van de kinderen na schooltijd druk/agressief zijn pesten/gepest worden gebruik van genotmiddelen (roken, alcohol, drugs) seksualiteit en/of seksuele ontwikkeling de puberteit 78 Heeft u het afgelopen jaar voor uw kind ook hulp nee ontvangen van een hulpverlenende instantie, zoals ja bijvoorbeeld Jeugdzorg, Stichting Welzijn, GGZ Drenthe. DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER UW WOONOMGEVING 79 Hieronder staan vragen over mogelijke bronnen van overlast. Wilt u aangeven of u hier in uw woonomgeving overlast van ondervindt? Let er a.u.b. op dat u bij elke regel een hokje aankruist nooit vaak soms altijd Lawaaioverlast in uw woonomgeving van: a spelende kinderen of jongeren op straat b buren 14

15 Lawaaioverlast in uw woonomgeving van: nooit vaak soms altijd c vliegtuigen d treinen e verkeer f laden of lossen op straat g sport- of recreatieterreinen h industrie of bedrijven i lawaaioverlast door iets anders Stankoverlast in uw woonomgeving van: nooit vaak soms altijd j verkeer k landbouw l openhaarden of allesbranders m industrie of bedrijven 80 Vindt u dat het woon-leefklimaat in de buurt erop vooruit gaat waar u woont: hetzelfde blijft erop achteruit gaat 81 Voelt u zich over het algemeen veilig in de buurt ja waar u woont? nee 82 Hieronder staan vervelende situaties of voorvallen die in uw eigen woonbuurt kunnen voorkomen. Kunt u voor ieder voorval aangeven hoe vaak u hier in de afgelopen 12 maanden hinder van heeft gehad? Indien u hinder van het voorval heeft gehad, wilt u dan ook aankruisen of u dit voorval bij de politie gemeld heeft of dat u aangifte gedaan heeft bij de politie. Bij een melding gaat het om het feit of de politie over het voorval is geïnformeerd. Bij een aangifte gaat het om een melding waarbij een proces-verbaal is ondertekend. bij politie (bijna) soms vaak melding aangifte nooit gedaan gedaan a verkeersonveiligheid b groepen jongeren c rommel op straat/in plantsoenen d bekladding, graffiti van muren e hondenpoep op straat f bevuiling door katten g gebruik of verkoop van drugs h vernieling van telefooncellen, bushokjes i vernieling aan auto s j diefstal van fiets/brommer k diefstal van auto/motor l diefstal uit auto m poging tot inbraak n inbraak o (poging tot) beroving p bedreiging q mishandeling/geweld r oplichting/fraude 15

16 83 altijd vaak soms nooit a Komt het wel eens voor dat u bepaalde plekken in uw woonplaats mijdt omdat u ze niet veilig vindt? b c d Komt het wel eens voor dat u waardevolle spullen thuis laat om diefstal of beroving op straat te voorkomen? Komt het wel eens voor dat u s avonds, als het donker is, niet opendoet, omdat u het niet veilig vindt? Komt het wel eens voor dat u omrijdt of omloopt om onveilige plekken in uw buurt te vermijden? TOT SLOT VOLGEN NOG EEN AANTAL ALGEMENE VRAGEN 84 Welke situatie is het meest op u en uw partner van toepassing? uzelf uw partner a verricht betaald werk, 32 uur of meer per week b verricht betaald werk, 20 uur of meer, maar minder dan 32 uur per week c verricht betaald werk, 12 uur of meer, maar minder dan 20 uur per week d verricht betaald werk, minder dan 12 uur per week e met (vervroegd) pensioen (AOW,VUT,FPU) f werkloos/werkzoekend (geregistreerd bij het arbeidsbureau) g arbeidsongeschikt (WAO,AAW,WAZ,WAJONG) h heeft een bijstandsuitkering i is fulltime huisvrouw/huisman j volgt onderwijs/studeert 85 Wat is de hoogste opleiding die u, en uw (eventuele) partner, voltooid hebben? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) uzelf uw partner a lager onderwijs: niet afgemaakt b lager onderwijs (basisschool, speciaal onderwijs) c lager of voorbereidend beroepsonderwijs (LTS, LEAO, LHNO, VMBO) d middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO, (M)ULO, MBO-kort) e middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (MTS, MBO-lang, MEAO, BOL, BBL, INAS) f hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) g hoger beroepsonderwijs (HBO-V, HTS, HEAO, kandidaats weten- schappelijk onderwijs) h wetenschappelijk onderwijs (universiteit) i anders 86 Wat is het geboorteland van uzelf, uw vader uzelf uw vader uw moeder en uw moeder? Nederland Suriname Ned. Antillen, Aruba Turkije Marokko voormalig Joegoslavie Indonesië Duitsland, Frankrijk,Engeland of U.S.A Een ander land WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW MEDEWERKING! 16

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting Nesda-nummer:. Schriftelijke Vragenlijst I Nederlandse Studie naar Depressie en Angst Tweede meting Wilt u hier de invuldatum invullen?.dag..maand.jaar Wilt u hier uw geboortemaand en jaar invullen?.maand.jaar

Nadere informatie

PROSPECT Vervolgvragenlijst ALGEMEEN LEEFSTIJL. Nummer deelnemer: LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld.

PROSPECT Vervolgvragenlijst ALGEMEEN LEEFSTIJL. Nummer deelnemer: LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld. 44441 LET OP: Kruis per vraag steeds één antwoord aan, tenzij anders vermeld. ALGEMEEN 1. Welke datum is het vandaag? - - 20 dag maand ar 2. Wat is uw geboortedatum? - - 19 dag maand ar 3. Wat is uw huidige

Nadere informatie

Hoeveel drink ik eigenlijk?

Hoeveel drink ik eigenlijk? Hoeveel drink ik eigenlijk? 2 >> Inhoud In deze brochure 3 Hoeveel is teveel? 4 Stap 1 Meet en weet hoeveel u drinkt 8 Stap 2 Bekijk uw score 11 Stap 3 Beslis of u wilt minderen 16 Stap 4 Maak een plan

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's Nederlands Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland 1 opvattingen, feiten en risico's Bijna overal ter wereld... Bijna overal ter wereld gebruiken mensen alcohol, tabak en drugs. Voor de smaak

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Sociaal uitgesloten in de grote stad

Sociaal uitgesloten in de grote stad Sociaal uitgesloten in de grote stad Cijfers, ervaringen en adviezen uit het veld Sociale uitsluiting is zowel een oorzaak als een gevolg van een slechtere gezondheid. De Gemeente Utrecht en de Academische

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao een empirische studie onder de beroepsbevolking van Curaçao Lianne Rückert Masterscriptie Criminologie November 28 Geneeskundige-

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Hoe gezond is Noord-Holland Noord? Het gezondheidsprofiel van Noord-Holland Noord

Hoe gezond is Noord-Holland Noord? Het gezondheidsprofiel van Noord-Holland Noord Hoe gezond is NoordHolland Noord? Het gezondheidsprofiel van NoordHolland Noord Gezondheidsprofiel 2011 NoordHolland Noord In een oogopslag NoordHolland Noord is qua leeftijdsopbouw vergelijkbaar met landelijk.

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Buiten is gezond Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Uit een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie