GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003"

Transcriptie

1 GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 Voor u ligt de vragenlijst van de gezondheidsonderzoek Drenthe De GGD Drenthe, de Drentse gemeenten en de Provincie stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst invult. Met behulp van uw antwoorden kunnen de gemeenten, de provincie en andere organisaties hun (lokaal) gezondheidsbeleid beter vorm geven. Bij voorbaat onze dank voor het invullen! Lees voordat u begint met invullen onderstaande toelichting door. Neemt u voor het invullen van de vragenlijst rustig de tijd. Als u de vragenlijst te lang vindt om in één keer in te vullen, kunt u de vragenlijst ook in twee of drie keer invullen. Wij stellen het wel op prijs als u de vragenlijst helemaal invult. Het invullen kost ca. 30 minuten Bij elke vraag mag één antwoord ingevuld worden, tenzij er staat: meerdere antwoorden mogelijk. Plaats steeds een kruis in het hokje bij het antwoord van uw keuze. Als u klaar bent met invullen doet u de vragenlijst in de antwoordenveloppe, deze kan zonder postzegel in de brievenbus. Het onderzoek is anoniem. De gemeente heeft u naam aselect uit het bevolkingsregister getrokken. Dat u gekozen bent is dus toeval. De GGD heeft vervolgens uw adresgegevens in tweevoud op een etiket gekregen. Op het eerste etiket staan alleen uw adresgegevens. Op het tweede etiket staat ook een nummer. Dit nummer komt overeen met het nummer dat gedrukt staat op de antwoordenveloppe. Indien u de vragenlijst ingevuld naar de GGD terugstuurt wordt het tweede etiket vernietigd. Aan de nummers van de ontvangen antwoordenveloppen kan de GGD dus zien wie de vragenlijst heeft teruggestuurd. De personen die de vragenlijst na drie weken nog niet hebben teruggestuurd, ontvangen nog een keer de enquête met het verzoek deze alsnog in te vullen. Het tweede etiket wordt dus of vernietigd of gebruikt bij de tweede rondzending van de vragenlijsten. Hierdoor weet de GGD uiteindelijk niet wie een vragenlijst heeft toegestuurd gekregen. Hieronder volgen enkele voorbeelden 1 Heeft Emmen meer inwoners dan Assen? X ja nee 2 Hoeveel dagen heeft een week? 7 Als u zich vergist heeft, maak dan het juiste hokje helemaal zwart. 1 Heeft Emmen meer inwoners dan Assen? ja X nee 1

2 OM TE BEGINNEN STELLEN WIJ U EEN AANTAL ALGEMENE VRAGEN 1 Wat is uw geslacht? man vrouw 2 Wat is uw geboortejaar? 19 3 Wat is uw postcode? 4 Wat is uw burgerlijke staat? gehuwd/samenwonend ongehuwd gescheiden (of gescheiden levend) weduwe/weduwnaar 5 Kunt u aangeven tot welke van deze met partner typen huishoudens uw huishouden met partner en thuiswonende kinderen behoort? zonder partner, met thuiswonende kinderen alleenwonend anders DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER UW GEZONDHEID EN HOE U ZICH VOELT 6 Wat vindt u, over het algemeen genomen, van zeer goed uw gezondheid? goed gaat wel slecht zeer slecht 7 In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u nu veel beter dan een jaar geleden uw gezondheid in het algemeen beoordelen? iets beter dan een jaar geleden ongeveer hetzelfde als een jaar geleden iets slechter dan een jaar geleden veel slechter dan een jaar geleden 8 Hoeveel kilo weegt u (zonder kleren)? kilogram 9 Hoe lang bent u (zonder schoenen)? centimeter 10 Wilt u aankruisen met welke van de onderstaande instellingen of personen u voor uzelf in de afgelopen 3 maanden contact(en) heeft gehad? mate van tevredenheid Zo ja, was u hier tevreden over? contact geen nee ja tevreden mening ontevreden a huisarts b centrale doktersdienst c fysiotherapeut d medisch specialist e alternatieve genezer f Thuiszorg (Icare) g algemeen maatschappelijk werk h regionaal indicatie orgaan (RIO) i CAD /verslavingszorg j GGZ (geestelijke gezondheidszorg) 2

3 11 Bent u in de afgelopen 12 maanden poliklinisch nee behandeld of opgenomen geweest in een ja, poliklinische behandeling of EHBO ziekenhuis? (meerdere antwoorden mogelijk) ja, opname in ziekenhuis 12 Heeft u ooit één van onderstaande aandoeningen gehad? ja nee a een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct b een hartinfarct c een ander ernstige hartaandoening, zoals hartfalen of angina pectoris d een vorm van kanker 13 Wilt u bij de volgende ziekten en aandoeningen aankruisen of u die in de afgelopen 12 maanden heeft gehad? Zo ja, wilt u dan ook de vraag in het vak achter de ziekte of aandoening beantwoorden. in de afgelopen 12 maanden hiervoor onder behandeling of voor controle bij huisarts of specialist geweest ja ja nee a migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn b suikerziekte/diabetes c hoge bloeddruk d vernauwing van de bloedvaten in de buik of benen (geen spataderen) e asthma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA/COPD f psoriasis g chronisch eczeem h ernstige of hardnekkige darmstoornis (langer dan 3 maanden) i ernstige of hardnekkige aandoening van de rug j gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen en knieën k chronische gewrichtsontsteking (ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis) l andere ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder m een muisarm of RSI n andere ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand 14 De volgende vragen gaan over dagelijkse bezigheden. Wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt bij deze bezigheden. Zo ja, in welke mate? ja, ja, een nee, helemaal ernstig beetje niet beperkt beperkt beperkt a forse inspanning, zoals hardlopen, zware voorwerpen tillen, inspannend sporten b matige inspanning, zoals het verplaatsen van een tafel stofzuigen, fietsen c tillen of boodschappen doen d een paar trappen oplopen e één trap oplopen f buigen, knielen of bukken g meer dan een kilometer lopen h een halve kilometer lopen i honderd meter lopen j uzelf wassen of aankleden 3

4 15 Had u, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid, de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden? ja nee a U heeft minder tijd kunnen besteden aan werk of andere bezigheden. b U heeft minder bereikt dan u zou willen. c U was beperkt in het soort werk of het soort bezigheden. d U had moeite met het werk of andere bezigheden (het kostte u bijvoorbeeld extra inspanning). 16 Had u, ten gevolge van een emotioneel probleem (bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde), de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden? ja nee a U heeft minder tijd kunnen besteden aan werk of andere bezigheden b U heeft minder bereikt dan u zou willen c U heeft het werk of andere bezigheden niet zo zorgvuldig gedaan als u gewend bent 17 In hoeverre heeft uw lichamelijke gezondheid of helemaal niet hebben uw emotionele problemen u de afgelopen enigszins 4 weken belemmerd in uw normale sociale bezigheden nogal met gezin, vrienden, buren of anderen? veel heel erg veel 18 Deze vragen gaan over hoe u zich de afgelopen 4 weken heeft gevoeld. Wilt u bij elke vraag het antwoord aankruisen dat het beste aansluit bij hoe u zich heeft gevoeld. Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken: voort- meestal vaak soms zelden nooit durend a voelde u zich levenslustig? b voelde u zich erg zenuwachtig? c zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken? d voelde u zich kalm en rustig? e voelde u zich energiek? f voelde u zich neerslachtig en somber? g voelde u zich uitgeblust? h voelde u zich gelukkig? i voelde u zich moe? 19 Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of voortdurend emotionele problemen gedurende de afgelopen meestal 4 weken uw sociale activiteiten (zoals bezoek aan soms vrienden of naaste familieleden) belemmerd? zelden nooit 20 Hoeveel pijn had u de afgelopen 4 weken? geen ga verder met vraag 22 heel licht licht nogal ernstig heel ernstig 4

5 21 In welke mate heeft pijn u in de afgelopen vier weken helemaal niet belemmerd bij uw normale werkzaamheden (zowel een klein beetje werk buitenshuis als huishoudelijk werk)? nogal veel heel erg veel 22 Heeft u de afgelopen 12 maanden slaap- of kalmerings- ja middelen (zoals valium, librium, seresta, temesta, nee ga verder met vraag 25 rohypnol) gebruikt? 23 Heeft u deze middelen op voorschrift van uw dokter op doktersvoorschrift of op eigen initiatief gebruikt? op eigen initiatief beide 24 Hoeveel dagen gebruikte u de afgelopen 4 weken 5 à 7 dagen per week slaap- of kalmeringsmiddelen? 3 à 4 dagen per week 1 à 2 dagen per week gemiddeld minder dan 1 dag per week de afgelopen 4 weken heb ik geen slaapof kalmeringsmiddelen gebruikt 25 Heeft u de afgelopen 14 dagen één of meer van onderstaande medicijnen gebruikt? Indien u bij een vraag ja invult, na het pijltje ook invullen of het medicijn is voorgeschreven door een dokter of dat het medicijn op eigen initiatief werd gebruikt. ja op dokters op eigen voorschrift initiatief a pijn- en koortswerende middelen (aspirine, enz.) b medicijnen tegen hoest, verkoudheid, keelpijn c versterkende middelen (vitaminen, mineralen, enz.) d medicijnen voor hart, bloedvaten en bloeddruk e medicijnen voor maag- en darmklachten, spijsvertering f antidepressiva g andere medicijnen h ik gebruik geen medicijnen 26 Bent u allergisch (overgevoelig) voor? ja nee a pollen en/of stuifmeel (hooikoorts) b huisstof c bepaalde huisdieren (kat, cavia, hond, enzovoort) d bepaalde medicijnen e bepaald voedsel f andere dan bovengenoemde stoffen/dieren 27 Wij willen graag weten welke klachten u de afgelopen vier weken heeft gehad. Wilt u daarom alle onderstaande vragen beantwoorden door bij iedere vraag het antwoord dat het meest op u van toepassing is aan te kruisen. Het gaat bij deze vragen uitsluitend om klachten van dit moment of van de afgelopen vier weken. a Bent u de laatste tijd door zorgen veel slaap te kort gekomen? b Heeft u de laatste tijd het gevoel gehad dat u voortdurend onder druk stond? helemaal niet niet meer dan gewoonlijk wat meer dan gewoonlijk veel meer dan gewoonlijk helemaal niet niet meer dan gewoonlijk wat meer dan gewoonlijk veel meer dan gewoonlijk 5

6 c Heeft u zich de laatste tijd kunnen concentreren op uw bezigheden? beter in staat dan gewoonlijk net zo goed in staat als gewoonlijk slechter dan gewoonlijk veel slechter dan gewoonlijk d Heeft u de laatste tijd het gevoel gehad zinvol bezig te zijn? zinvoller dan gewoonlijk net zo zinvol als gewoonlijk minder zinvol dan gewoonlijk veel minder zinvol dan gewoonlijk e Bent u de laatste tijd in staat geweest uw problemen onder ogen te zien? beter dan gewoonlijk net zo goed als gewoonlijk minder goed in staat dan gewoonlijk veel minder goed in staat dan gewoonlijk f Voelde u zich de laatste tijd in staat om beslissingen (over dingen) te nemen? beter in staat dan gewoonlijk net zo goed in staat als gewoonlijk wat minder goed in staat dan gewoonlijk veel minder goed in staat dan gewoonlijk g Heeft u de laatste tijd het gevoel gehad, dat u uw moeilijkheden niet de baas kon? nee, had dat gevoel helemaal niet niet minder de baas dan gewoonlijk wat minder de baas dan gewoonlijk veel minder de baas dan gewoonlijk h Heeft u zich de laatste tijd alles bij elkaar redelijk gelukkig gevoeld? gelukkiger dan gewoonlijk even gelukkig als gewoonlijk minder gelukkig dan gewoonlijk veel minder gelukkig dan gewoonlijk i Heeft u de laatste tijd plezier kunnen beleven aan uw meer dan gewoonlijk gewone, dagelijkse bezigheden? even veel als gewoonlijk wat minder dan gewoonlijk veel minder dan gewoonlijk j Heeft u zich de laatste tijd ongelukkig en neerslachtig gevoeld? helemaal niet niet meer dan gewoonlijk wat meer dan gewoonlijk veel meer dan gewoonlijk k Bent u de laatste tijd het vertrouwen in uzelf kwijt geraakt? helemaal niet niet meer dan gewoonlijk wat meer dan gewoonlijk veel meer dan gewoonlijk l Heeft u zich de laatste tijd als een waardeloos iemand helemaal niet beschouwd? niet meer dan gewoonlijk wat meer dan gewoonlijk veel meer dan gewoonlijk 6

7 28 Bent u van mening dat uw gezondheid wordt geschaad door: ja nee a de kwaliteit van uw woning b overlast in de buurt c uw privé-situatie (gezin, kinderen, partner) d spanningen door relatie met familie, vrienden of buren e uw financiële situatie (inkomen, schulden) f bedreiging van geweld g gebrek aan vrienden, sociale contacten h het ontbreken van werk i gebrek aan bezigheden j te grote werkdruk k een te druk bestaan 29 Wilt u het antwoord kiezen dat het beste weergeeft hoe juist of onjuist u elk van de volgende uitspraken voor uzelf vindt. volkomen groten- weet groten- volkomen juist deels ik niet deels onjuist juist onjuist a ik lijk gemakkelijker ziek te worden dan andere mensen b ik ben net zo gezond als andere mensen die ik ken c ik verwacht dat mijn gezondheid achteruit zal gaan d mijn gezondheid is uitstekend 30 Kunt u voor ieder van de hieronder genoemde gebieden aangeven of u daarop momenteel problemen of moeilijkheden ervaart? Wilt u het hokje of de hokjes aankruisen van de gebieden waarop u problemen of moeilijkheden ervaart. uw eigen gezondheidssituatie de gezondheidssituatie van een gezinslid uw financiën wonen of uw huisvesting de relatie met uw ouders studie of opleiding uw werk of baan werkloosheid het ouder worden wat u van uzelf vindt zorgen over de toekomst het feit dat u slachtoffer bent van geweld het besteden van uw vrije tijd het leven dat u nu leidt relatie met uw partner uw kinderen relatie met andere voor u belangrijke personen contacten met anderen overlijden van een dierbare seksuele problemen de godsdienst het feit dat u te weinig gelegenheid heeft om uzelf te ontwikkelen/ontplooien veranderingen in de huidige maatschappij problemen met de leefsituatie bij u in de buurt gebruik van middelen als alcohol en drugs het feit dat u vaak alleen bent DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER LICHAAMSBEWEGING Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Wilt u aangeven hoeveel dagen per week u de onderstaande activiteiten verrichtte en hoeveel tijd u daar gemiddeld op zo n dag mee bezig was. 31 Woon/werkverkeer aantal dagen per week gemiddelde tijd per dag a niet van toepassing b lopen van/naar werk of school uur minuten c fietsen van/naar werk of school uur minuten 7

8 32 Lichamelijke activiteit op werk of school aantal uren per week a niet van toepassing b licht en matig inspannende activiteit c zwaar inspannende activiteiten (lopend werk waarbij regelmatig zware dingen moeten worden getild) uur uur 33 Huishoudelijke activiteiten aantal dagen per week gemiddelde tijd per dag a niet van toepassing b licht en matig inspannend werk uur minuten zoals koken, afwassen, strijken etc. c zwaar inspannend werk, zoals vloeren schrobben, uur minuten met zware boodschappen lopen 34 Vrije tijd aantal dagen per week gemiddelde tijd per dag a wandelen uur minuten b fietsen uur minuten c tuinieren uur minuten d klussen/doe-het-zelven uur minuten e sporten uur minuten DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER ZORGVERLENING DOOR HUISARTSEN 35 Hoe is de bereikbaarheid van uw huisarts geregeld via de centrale huisartsenpost buiten kantooruren en in het weekend? mijn huisarts heeft zelf een waarnemingsregeling 36 Wat vindt u van de bereikbaarheid van deze vorm zeer goed van dienstverlening? goed gaat wel slecht zeer slecht 37 Momenteel zijn er huisartsenpraktijken met aparte spreekuren van speciaal opgeleide doktersassistentes of verpleegkundigen. Deze assistentes beoordelen veel voorkomende klachten (zoals verkoudheid, blaasontsteking, controle bloeddruk, controle diabetes, etc). Een deel van het werk van de huisarts wordt door hen overgenomen. In geval van twijfel wordt met de huisarts overleg gepleegd.. Wat is uw mening over aparte spreekuren door doktersassistenten of verpleegkundigen? helemaal mee eens mee eens geen mening mee oneens helemaal mee oneens 38 Zou u gebruik willen maken van aanvullende spreekuurtijden (bijvoorbeeld één avond in de week of zaterdags) van de volgende hulpverleners? nee ja, s avonds ja, zaterdags a huisarts b tandarts c fysiotherapeut 8

9 39 Zou u een eigen bijdrage willen betalen voor een dergelijk consult op aanvullende openingstijden van: nee ja, ja, tot 12,50 euro tot 25 euro a huisarts b tandarts c fysiotherapeut 40 Indien uw huisarts u de mogelijkheid zou bieden om nee eenvoudige vragen te beantwoorden per , in plaats ja, misschien wel van tijdens een consult, zou u daar dan gebruik van maken? ja 41 Heeft u een eigen tandarts? ja nee 42 Bent u de afgelopen 12 maanden ook bij de tandarts geweest? ja, vanwege tand- of kiespijn ja, voor controle nee DE VOLGENDE SERIE VRAGEN GAAN OVER HUISELIJK GEWELD Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd (gezin, familie, (ex)partners, huisvrienden). Het gaat om lichamelijk, seksueel of geestelijk geweld uitgeoefend op uzelf of iemand uit uw gezin. 43 Heeft ooit een partner, een familielid, een huisgenoot of een huisvriend één van de volgende voorvallen gepleegd ten opzichte van een gezinslid (inclusief u zelf), waarbij dat gezinslid ja nee a geregeld gekleineerd of bespot werd b geregeld getreiterd werd c de eigen post niet mocht bekijken d geen eigen bankrekening mocht hebben e geen inzicht had in de eigen financiële positie f niet zomaar met iemand mocht telefoneren g niet mocht uitgaan op een leeftijd waarop dat wel gebruikelijk is h niet zelf een afspraak met iemand mocht maken i voortdurend gecontroleerd werd op zijn/haar handel en wandel j voortdurend in de gaten werd gehouden k op feestjes niet met anderen mocht praten l wel eens bedreigd werd met lichamelijk geweld m geïntimideerd werd door iemand die dreigde een naaste kwaad te doen n wel eens geslagen of geschopt werd of van de trap gegooid o wel eens op een andere manier lichamelijk mishandeld werd p wel eens bedreigd werd met ongewenste seksuele toenaderingen q geconfronteerd werd met iemand die, tegen de zin van hem/haar in, een geslachtsdeel ontblootte r te maken had met ongewenste seksuele aanrakingen s gedwongen werd te kijken naar seksuele handelingen t ooit gedwongen werd tot het doen van seksuele handelingen u ooit gedwongen werd tot geslachtsgemeenschap Indien u bij vraag 43 minstens éénmaal ja heeft aangekruist, ga verder met vraag 44 Indien u bij vraag 43 geen enkele keer ja heeft aangekruist, ga verder met vraag 53 9

10 44 Hoe lang is het geleden dat het voorval of de voorvallen korter dan een jaar geleden die u bij vraag 43 heeft aangekruist voor het laatst is/zijn tussen 1 en 5 jaar geleden voorgekomen? langer dan 5 jaar geleden 45 Hoe vaak is het voorval of zijn de voorvallen die u het is één keer voorgekomen bij vraag 43 heeft aangekruist voorgekomen? het kwam bijna elke dag voor het kwam bijna elke week voor (meerdere antwoorden mogelijk) het kwam 2-3 keer per maand voor het kwam ongeveer 1 keer per maand voor het kwam minder vaak voor 46 Indien u bij vraag 43 minstens éénmaal ja heeft het betrof mijzelf als kind (t/m/ 18 jr) aangekruist, wie betrof het dan? het betrof mijzelf als volwassene (meerdere antwoorden mogelijk) het betrof mijzelf als pleger/dader het betrof mijn broer(tje) en/of mijn zus(je) het betrof (één van) mijn (stief)ouders het betrof (één van) mijn kinderen het betrof mijn partner het betrof iemand anders in het gezin 47 Heeft u het voorval of de voorvallen ook verteld aan nee vrienden, kennissen of andere familieleden? ja 48 Kunt u aangeven wat de relatie is tussen de persoon die één van mijn ouders of stiefouders het voorval heeft gepleegd en diegene die het is een broer of zus overkomen, m.a.w. de pleger is een: (ex-)partner (meerdere antwoorden mogelijk) één van mijn (stief)kinderen een ander familielid een vriend van mij of mijn ouders ikzelf 49 Heeft u het voorval of de voorvallen aangegeven of ja, bij politie gemeld bij een instantie? Zo ja, bij welke? ja, bij mijn huisarts (meerdere antwoorden mogelijk) ja, bij een vertrouwensarts ja, bij slachtofferhulp ja, bij Meldpunt Kindermishandeling (AMK) ja, bij een andere instantie nee 50 Indien u het voorval of de voorvallen niet heeft gemeld ik wist niet waar ik het moest melden of aangeven of aangegeven, kunt u aangeven waarom niet? ik durfde niet (meerdere antwoorden mogelijk) ik schaamde me ervoor er wordt toch niets mee gedaan 51 Bent u zelf wel eens bang voor uw (ex-)partner, een nee ga verder met vraag 53 gezinslid, een huisgenoot of een huisvriend? ja 52 Hoe vaak bent u bang voor deze persoon of personen? ik ben één keer bang geweest ik ben af en toe bang ik ben vaak bang ik ben heel vaak bang 10

11 DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER VOEDING 53 Hoeveel dagen in de week eet u gewoonlijk gekookte of gebakken groenten, sla of rauwkost? NB. Groenten in éénpansgerechten (zoals stampotten) tellen ook mee, maar een blaadje sla op bijvoorbeeld een broodje gezond telt niet mee aantal dagen per week minder dan dagen a gekookte/gebakken groenten b sla/rauwkost Op de dagen dat u groenten, sla of rauwkost eet, hoeveel opscheplepels eet u dan gewoonlijk? NB. Een opscheplepel is ongeveer 50 gram. aantal opscheplepels minder dan meer dan 5 lepels c gekookte/gebakken groenten d sla/rauwkost 54 Hoeveel dagen in de week eet u gewoonlijk fruit of drinkt u gewoonlijk vruchtensap? aantal dagen per week minder dan dagen a fruit b vruchtensap (vers geperst of uit een pak) c Op de dagen dat u fruit eet, hoeveel stuks fruit eet u dan? NB. 1 stuk fruit is bijvoorbeeld een appel of 2 mandarijntjes. Bij klein fruit, zoals kersen, kunt u een handje vol voor 1 stuk tellen aantal stuks fruit minder dan meer dan 5 stuks aantal stuks fruit d Op de dagen dat u vruchtensap drinkt, hoeveel glazen vruchtensap (vers geperst of uit een pak) drinkt u dan? aantal glazen vruchtensap minder dan meer dan 5 glazen aantal glazen vruchtensap 55 Hoeveel dagen in de week gebruikt u gewoonlijk een ontbijt? NB. Drinkontbijt, ontbijtreep, muesli en dergelijke telt ook als ontbijt. aantal dagen per week minder dan dagen ontbijten 56 Praat u wel eens met familie, vrienden of ja, regelmatig collega s over (minder) vet eten? ja, soms nee 57 Heeft u het afgelopen jaar een dieet gevolgd of op een nee ga verder met vraag 60 andere manier rekening gehouden met wat u eet? ja, ik heb geen dieet gevolgd, maar ik hou meestal wel rekening met wat ik eet ga verder met vraag 60 ja, ik heb een afslankdieet gevolgd ja, ik heb een ander dieet gevolgd 11

12 58 Het dieet dat u het afgelopen jaar heeft gevolgd, heeft nee u dat gevolgd op doktersadvies? ja 59 Krijgt u daarbij ook begeleiding van een diëtist(e)? nee ja 60 Als u levensmiddelen koopt, hoe vaak let u dan op meestal/vaak de samenstelling van het product, wat er op het soms etiket staat? zelden/nooit ga verder met vraag Als u wel eens let op de samenstelling van aantal calorieën levensmiddelen, waar let u dan meestal op? percentage koolhydraten (meerdere antwoorden mogelijk) percentage vet percentage eiwit vet samenstelling of soort vet conserveringsmiddelen/kleurstoffen/additieven iets anders DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER HET GEBRUIK VAN GENOTMIDDELEN 62 Rookt u (wel eens)? ja nee, maar vroeger wel ga verder met vraag 65 nee, ik heb nooit gerookt ga verder met vraag Wat rookt u en hoeveel? ± sigaretten (uit pakje of zelf gerold) per dag 64 Zou u willen stoppen met roken? ja nee ± sigaren per week ± pakje(s) pijptabak (van 50 gram) per week 65 Wilt u aangeven welke soorten alcoholhoudende bier (geen alcoholarm of alcoholvrij/malt bier) drank u in de afgelopen 12 maanden wel eens wijn, sherry, port, vermout heeft gedronken? likeur, advocaat, bessenjenever, citroenjenever (meerdere antwoorden mogelijk) jenever, brandewijn, vieux, rum, cognac, whiskey, wodka of ander gedestilleerd alcoholhoudende drank gemengd met frisdrank of met vruchtensap (bijv. breezers, shooters) ik dronk vroeger wel, maar heb de afgelopen 12 maanden geen alcoholhoudende dranken gedronken ga verder met vraag 70 ik heb nooit alcoholhoudende dranken gedronken ga verder met vraag Op hoeveel van de 4 doordeweekse dagen (hiermee 4 dagen wordt bedoeld maandag t/m donderdag) drinkt u 3 dagen gemiddeld genomen alcoholhoudende dranken? 2 dagen 1 dag minder dan 1 dag ik drink nooit op doordeweekse dagen ga verder met vraag 68 12

13 67 Als u op zo n doordeweekse dag alcoholhoudende drank gebruikt, hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld? (Het gaat hierbij nog steeds om maandag t/m donderdag). Ik drink op zo n doordeweekse dag Met een glas wordt bedoeld een glas dat voor die drank gebruikelijk is. Reken voor een blikje of fles bier 1,5 glas. Dus twee flesjes bier is 3 glazen. (halve glazen naar boven afronden) gemiddeld glas/glazen per dag 68 Op hoeveel van de 3 weekenddagen (hiermee wordt 3 dagen bedoeld vrijdag t/m zondag) drinkt u gemiddeld genomen 2 dagen alcoholhoudende drank? 1 dag minder dan een dag ik drink nooit in het weekend ga verder met vraag Als u op zo n weekenddag alcoholhoudende drank gebruikt, hoeveel glazen drinkt u dan gemiddeld? (Het gaat hierbij nog steeds om vrijdag t/m zondag). Met een glas wordt bedoeld een glas dat voor die drank gebruikelijk is. Reken voor een blikje of fles bier 1,5 glas. Dus twee flesjes bier is 3 glazen. (halve glazen naar boven afronden) Ik drink op zo n doordeweekse dag gemiddeld glas/glazen per dag 70 Hebt u de volgende middelen wel eens gebruikt? (Bij elk middel een hokje aankruisen) nee, nooit ja, maar niet ja, in de. gebruikt in de afgelopen afgelopen 4 weken 4 weken a hasj (cannabis, wiet, marihuana) b amfetaminen (pep,speed e.d.) c ecstasy (XTC) d LSD e paddestoelen (paddo s) f cocaïne (ook crack, gekookte coke, freebase) g heroïne h methadon i spierversterkende middelen 71 Indien u het afgelopen jaar wel eens hasj ik heb het afgelopen jaar geen cannabis gebruikt (cannabis, wiet, marihuana) heeft gebruikt, waar in een coffeeshop koopt u dat dan? van een bekende op straat ( u mag meerdere hokjes invullen) van een onbekende op straat van een huisdealer 72 Vindt u dat een jongere van 16 jaar hasj nee (cannabis, wiet, marihuana) mag gebruiken? ja, maar hij/zij moet wel weten wat de nadelen en gevaren van hasjgebruik zijn ja 73 Om overlast van softdrugs en handel daarin op straat te voorkomen wordt in sommige gemeenten de verkoop van softdrugs vanuit coffeeshops toegestaan (=gedoogd). Hoe staat u tegenover de gedoogde verkoop van softdrugs vanuit coffeeshops? ik heb er geen bezwaar tegen ik heb er geen mening over ik heb er wel bezwaar tegen 13

14 74 Welke rol moet de gemeente volgens u spelen in het beperken van het gebruik van tabak (roken), alcohol roken alcohol softdrugs en softdrugs door jongeren? ja nee ja nee ja nee a voorlichting op scholen bevorderen b opstellen van regelgeving rond gebruik in horecagelegenheden c toezicht houden op minimum leeftijd van kopers d opstellen van regelgeving rond gebruik in openbare ruimten DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER KINDEREN EN OPVOEDEN 75 Heeft u thuiswonende kinderen? nee, ik heb geen kinderen ga verder met vraag 79 (meerdere antwoorden mogelijk) nee, ik heb één of meer kinderen, maar ze wonen niet meer thuis ga verder met vraag 79 ja, ik heb thuiswonende kinderen van 0 t/m 3 jaar ja, ik heb thuiswonende kinderen van 4 t/m 12 jaar ja, ik heb thuiswonende kinderen van 13 t/m 18 jaar ja, ik heb thuiswonende kinderen ouder dan 18 jaar 76 Heeft u het afgelopen jaar vragen, zorgen of nee ga verder met vraag 79 problemen gehad met betrekking tot de ja, een beetje zorgen opvoeding en/of ontwikkeling van uw kind(eren)? ja, veel zorgen 77 Zo ja, op welke terreinen had of heeft u vragen, over de gezondheid en lichamelijke ontwikkeling zorgen of problemen? (bijv. eten, slapen, praten, zindelijkheid) angst, onzekerheid, faalangst luisteren, gehoorzamen (u mag meerdere hokjes aankruisen) omgang met andere kinderen en emoties taal-, spraak- of denkontwikkeling leerproblematiek op school houden aan of stellen van grenzen, regels, afspraken sociale contacten, spelen opvang van de kinderen na schooltijd druk/agressief zijn pesten/gepest worden gebruik van genotmiddelen (roken, alcohol, drugs) seksualiteit en/of seksuele ontwikkeling de puberteit 78 Heeft u het afgelopen jaar voor uw kind ook hulp nee ontvangen van een hulpverlenende instantie, zoals ja bijvoorbeeld Jeugdzorg, Stichting Welzijn, GGZ Drenthe. DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER UW WOONOMGEVING 79 Hieronder staan vragen over mogelijke bronnen van overlast. Wilt u aangeven of u hier in uw woonomgeving overlast van ondervindt? Let er a.u.b. op dat u bij elke regel een hokje aankruist nooit vaak soms altijd Lawaaioverlast in uw woonomgeving van: a spelende kinderen of jongeren op straat b buren 14

15 Lawaaioverlast in uw woonomgeving van: nooit vaak soms altijd c vliegtuigen d treinen e verkeer f laden of lossen op straat g sport- of recreatieterreinen h industrie of bedrijven i lawaaioverlast door iets anders Stankoverlast in uw woonomgeving van: nooit vaak soms altijd j verkeer k landbouw l openhaarden of allesbranders m industrie of bedrijven 80 Vindt u dat het woon-leefklimaat in de buurt erop vooruit gaat waar u woont: hetzelfde blijft erop achteruit gaat 81 Voelt u zich over het algemeen veilig in de buurt ja waar u woont? nee 82 Hieronder staan vervelende situaties of voorvallen die in uw eigen woonbuurt kunnen voorkomen. Kunt u voor ieder voorval aangeven hoe vaak u hier in de afgelopen 12 maanden hinder van heeft gehad? Indien u hinder van het voorval heeft gehad, wilt u dan ook aankruisen of u dit voorval bij de politie gemeld heeft of dat u aangifte gedaan heeft bij de politie. Bij een melding gaat het om het feit of de politie over het voorval is geïnformeerd. Bij een aangifte gaat het om een melding waarbij een proces-verbaal is ondertekend. bij politie (bijna) soms vaak melding aangifte nooit gedaan gedaan a verkeersonveiligheid b groepen jongeren c rommel op straat/in plantsoenen d bekladding, graffiti van muren e hondenpoep op straat f bevuiling door katten g gebruik of verkoop van drugs h vernieling van telefooncellen, bushokjes i vernieling aan auto s j diefstal van fiets/brommer k diefstal van auto/motor l diefstal uit auto m poging tot inbraak n inbraak o (poging tot) beroving p bedreiging q mishandeling/geweld r oplichting/fraude 15

16 83 altijd vaak soms nooit a Komt het wel eens voor dat u bepaalde plekken in uw woonplaats mijdt omdat u ze niet veilig vindt? b c d Komt het wel eens voor dat u waardevolle spullen thuis laat om diefstal of beroving op straat te voorkomen? Komt het wel eens voor dat u s avonds, als het donker is, niet opendoet, omdat u het niet veilig vindt? Komt het wel eens voor dat u omrijdt of omloopt om onveilige plekken in uw buurt te vermijden? TOT SLOT VOLGEN NOG EEN AANTAL ALGEMENE VRAGEN 84 Welke situatie is het meest op u en uw partner van toepassing? uzelf uw partner a verricht betaald werk, 32 uur of meer per week b verricht betaald werk, 20 uur of meer, maar minder dan 32 uur per week c verricht betaald werk, 12 uur of meer, maar minder dan 20 uur per week d verricht betaald werk, minder dan 12 uur per week e met (vervroegd) pensioen (AOW,VUT,FPU) f werkloos/werkzoekend (geregistreerd bij het arbeidsbureau) g arbeidsongeschikt (WAO,AAW,WAZ,WAJONG) h heeft een bijstandsuitkering i is fulltime huisvrouw/huisman j volgt onderwijs/studeert 85 Wat is de hoogste opleiding die u, en uw (eventuele) partner, voltooid hebben? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift) uzelf uw partner a lager onderwijs: niet afgemaakt b lager onderwijs (basisschool, speciaal onderwijs) c lager of voorbereidend beroepsonderwijs (LTS, LEAO, LHNO, VMBO) d middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO, (M)ULO, MBO-kort) e middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (MTS, MBO-lang, MEAO, BOL, BBL, INAS) f hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) g hoger beroepsonderwijs (HBO-V, HTS, HEAO, kandidaats weten- schappelijk onderwijs) h wetenschappelijk onderwijs (universiteit) i anders 86 Wat is het geboorteland van uzelf, uw vader uzelf uw vader uw moeder en uw moeder? Nederland Suriname Ned. Antillen, Aruba Turkije Marokko voormalig Joegoslavie Indonesië Duitsland, Frankrijk,Engeland of U.S.A Een ander land WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW MEDEWERKING! 16

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl www.ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek De Wolden C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Kwaliteit van leven vragenlijst (SPF36)

Kwaliteit van leven vragenlijst (SPF36) Kwaliteit van leven vragenlijst (SPF36) Toelichting In deze vragenlijst wordt naar uw gezondheid gevraagd. Wilt U elke vraag beantwoorden door het juiste hokje aan te kruisen. Wanneer U twijfelt over het

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Meppel C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

RAND 36 Vragenlijst (Kwaliteit van leven)

RAND 36 Vragenlijst (Kwaliteit van leven) RAND 36 Vragenlijst (Kwaliteit van leven) Toelichting In deze vragenlijst wordt naar uw gezondheid gevraagd. Wilt U elke vraag beantwoorden door het juiste hokje aan te kruisen. Wanneer U twijfelt over

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Naam: Geb.dat.: Datum:

Naam: Geb.dat.: Datum: RAND-36 V2.0 1 Naam: Geb.dat.: Datum: Toelichting In deze vragenlijst wordt naar uw gezondheid gevraagd. Wilt u elke vraag beantwoorden door het juiste hokje aan te kruisen. Wanneer u twijfelt over het

Nadere informatie

In te vullen door de onderzoeker:

In te vullen door de onderzoeker: In te vullen door de onderzoeker: Code : Datum: Studie, het effect van podoposturale therapie zolen op chronische lage rugpijn, al dan niet gepaard gaande met een uitstralende irritatie naar de gluteaalregio

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

VOLWASSENENVRAGENLIJST 2005

VOLWASSENENVRAGENLIJST 2005 VOLWASSENENVRAGENLIJST 2005 ALGEMEEN 1 Wat is uw geslacht? Man Vrouw 2 Wat is uw geboortejaar? 1 9 3 Wat is uw geboorteland? Nederland Suriname Nederlandse Antillen Aruba Turkije Marokko Overig, namelijk:

Nadere informatie

Patiëntnummer: 3. Wat is uw postcode? Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar

Patiëntnummer: 3. Wat is uw postcode? Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar Datum van invullen: / / man vrouw 1. U bent: 2. Hoe oud bent u?. jaar 3. Wat is uw postcode? 4. Heeft u ooit te maken gehad met een ernstige ziekte? ja nee bij uzelf bij familieleden doordat u anderen

Nadere informatie

Uitstekend... 1. Zeer goed... 2. Goed... 3. Matig... 4. Slecht... 5

Uitstekend... 1. Zeer goed... 2. Goed... 3. Matig... 4. Slecht... 5 SF-36 GEZONDHEIDSTOESTAND VRAGENLIJST INSTRUCTIE: Deze vragenlijst gaat over uw standpunten t.a.v. uw gezondheid. Met behulp van deze gegevens kan worden bijgehouden hoe u zich voelt en hoe goed u in staat

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager

VRAGENLIJST. Zorgvrager VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over uw gezondheidstoestand

De volgende vragen gaan over uw gezondheidstoestand De volgende vragen gaan over uw gezondheidstoestand De volgende vragen gaan over uw standpunten t.a.v. uw gezondheid. Met behulp van deze gegevens kan worden bijgehouden hoe u zich voelt en hoe goed u

Nadere informatie

Vragenlijsten. Instructies: De volgende 11 vragen gaan over uw standpunten t.a.v. uw algemene gezondheid.

Vragenlijsten. Instructies: De volgende 11 vragen gaan over uw standpunten t.a.v. uw algemene gezondheid. Vragenlijsten VIPER-nummer: Geboortedatum: d d m m m j j j j Datum van vandaag: d d m m j j j j Postcode: (alleen cijfers) Geslacht: Vrouw/Man Instructies: De volgende 11 vragen gaan over uw standpunten

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

4. In uw dagelijks leven (bijvoorbeeld bij het uit bed stappen, douchen, aankleden) voelt u dan:

4. In uw dagelijks leven (bijvoorbeeld bij het uit bed stappen, douchen, aankleden) voelt u dan: IN TE VULLEN 3 MAANDEN NA DE OPERATIE CarolinasComfortScale Beantwoord alstublieft ALLE vragen voor elk van de 8 activiteiten. Gebruik nvt (niet van toepassing) als u een activiteit niet verricht. Omcirkel

Nadere informatie

Kwaliteit van Leven vragenlijst

Kwaliteit van Leven vragenlijst Patient registration label Kwaliteit van Leven Vragenlijst 3 4 weken na randomisatie In te vullen door geincludeerde patiënt Patient Identification Number Datum van invullen 1 SF-36 GEZONDHEIDSTOESTAND

Nadere informatie

Mastocytose klachten lijst

Mastocytose klachten lijst Datum:.. /.. /.... Studie nr Mastocytose klachten lijst In de tabel hieronder kunt u aankruisen hoe vaak u last heeft van bepaalde mastocytose klachten, bij 0 zijn de klachten afwezig en bij vakje 10 zijn

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen!

Alvast hartelijk dank voor het invullen! Brief Voordat u begint Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door de persoon aan wie de vragenlijst is gestuurd. Neem rustig de tijd voor het doorlezen van een vraag. Het gaat om uw eigen

Nadere informatie

Comparison of Cousin Biotech Adhesix versus conventional mesh in open anterior inguinal hernia repair: a multi- centre RCT. Formulier Vragenlijsten

Comparison of Cousin Biotech Adhesix versus conventional mesh in open anterior inguinal hernia repair: a multi- centre RCT. Formulier Vragenlijsten Comparison of Cousin Biotech Adhesix versus conventional mesh in open anterior inguinal hernia repair: a multi- centre RCT Trial identificatienummer Datum - - Short Form 36, VAS pain score, VAS discomfort

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Vragenlijsten Patientfeedback

Vragenlijsten Patientfeedback Vragenlijsten Patientfeedback Overzicht vragenlijsten De laatste versie van de geselecteerde vragenlijsten en meetmomenten zijn tevens beschikbaar via www.dica.nl. Tabel 1. Vragenlijsten Domein Vragenlijst

Nadere informatie

Bijlage 5-1/9. Invulformulier patiënt opvolging. Geboortedatum: Adres: Controlemoment. 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden

Bijlage 5-1/9. Invulformulier patiënt opvolging. Geboortedatum: Adres: Controlemoment. 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden Bijlage 5-1/9 Invulformulier patiënt opvolging Patiënt: Code: Geboortedatum: Adres: Controlemoment 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden (afsluiten) Sportactiviteit

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Gezondheidspeiling. 1. Wat is uw geboortejaar? 2. Wat is uw geslacht? man vrouw. 3. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?

Gezondheidspeiling. 1. Wat is uw geboortejaar? 2. Wat is uw geslacht? man vrouw. 3. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? Gezondheidspeiling 1. Wat is uw geboortear? 2. Wat is uw geslacht? man vrouw 3. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? 4. Wat is uw burgerlijke staat? gehuwd / geregistreerd partnerschap samenwonend

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 17 tot en met 64 jaar

Gezondheidsmonitor 2012 17 tot en met 64 jaar Gezondheidsmonitor 2012 17 tot en met 64 jaar Algemeen A1 Wat is uw geslacht? man vrouw A2 Wat is uw geboortejaar? 1 9 A3 Wat is uw burgerlijke staat? gehuwd, geregistreerd partnerschap samenwonend ongehuwd,

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten 3 Toelichting bij de vragenlijst De vragenlijst Deze vragenlijst gaat over

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

INCH trial Onderzoek naar Littekenbreukcorrecties

INCH trial Onderzoek naar Littekenbreukcorrecties Naam: Geb datum: INCH trial Onderzoek naar Littekenbreukcorrecties Onderzoek naar het verschil in effectiviteit tussen open en laparoscopische littekenbreukcorrecties. Patiënten Dagboek In te vullen vanaf

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST Zorgvrager 1 UW ERVARINGEN ZIJN WAARDEVOL In deze lijst staan vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven. Uw antwoorden

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl(alcohol & drugs) van jongeren. Het

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

Toelichting bij de vragenlijst

Toelichting bij de vragenlijst Toelichting bij de vragenlijst 1 Deze vragenlijst bevat vragen over een aantal leefgewoonten, zoals lichaamsbeweging en voedingsgewoonten. Aan het einde van de vragenlijst staan enkele algemene vragen.

Nadere informatie

Achternaam. Meisjesnaam. Roepnaam. Initialen. Geboortedatum. man / vrouw / anders, namelijk.. Straat en huisnr. Postcode. Woonplaats. Telefoonnr.

Achternaam. Meisjesnaam. Roepnaam. Initialen. Geboortedatum. man / vrouw / anders, namelijk.. Straat en huisnr. Postcode. Woonplaats. Telefoonnr. INSCHRIJFFORMULIER Met dit formulier kunt u zich inschrijven in onze praktijk. Achternaam Meisjesnaam Roepnaam Initialen Geboortedatum Geslacht Straat en huisnr. Postcode Woonplaats Telefoonnr. Evt 2 e

Nadere informatie

enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad.

enquête 2013 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK enquête 0 Voor u gaat invullen... te Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. Het is de bedoeling dat u elke vraag beantwoordt,

Nadere informatie

Bijlage I De vragenlijst

Bijlage I De vragenlijst Bijlage I De vragenlijst Vraag 1. Wat is uw geboortejaar? Vraag 2. Wat is uw geslacht? Man Vrouw Vraag 3. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? Vraag 4. Wat is uw burgerlijke staat? Gehuwd / geregistreerd

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

2. Week 1-4 (Leuven) Randomisatie, HVPG 1 en 2, opbouwen dosering propranolol. ...of of of of...

2. Week 1-4 (Leuven) Randomisatie, HVPG 1 en 2, opbouwen dosering propranolol. ...of of of of... Page 1 of 8 2. Week 1-4 (Leuven) Randomisatie, HVPG 1 en 2, opbouwen dosering propranolol A. Patiënt informatie 1. Initialen patiënt (1e letter 1e voornaam, 1e en 2e letter achternaam) 2. Geboortedatum

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 190 215 85 142 198 425 5459 N=190 N=214 N=79 N=135 N=190 N=404

Nadere informatie

Beperkingen van Arm, Schouder en Hand

Beperkingen van Arm, Schouder en Hand Beperkingen van Arm, Schouder en Hand Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Plastische Heelkunde September 1999 Versie 1.0, vertaling van Version 2.0 May 1997 As used in Modems * Deze vragenlijst bevat

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 173 223 95 153 182 430 5459 N=173 N=222 N=84 N=144 N=167 N=395 N=5162 Gehuwd, samenwonend

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je?

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je? Eerst wat algemene gegevens. 1. In welke klas zit je? 2. Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Je mag één antwoord geven. Ik woon: Bij mijn vader en moeder (samen) Ongeveer de helft van de tijd

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 206 248 91 151 225 467 5459 N=205 N=248 N=88 N=146 N=220 N=454

Nadere informatie

2. Week 1-4 (België) Randomisatie, HVPG 1 en 2, opbouwen dosering propranolol. ...of of of of...

2. Week 1-4 (België) Randomisatie, HVPG 1 en 2, opbouwen dosering propranolol. ...of of of of... Page 1 of 7 2. Week 1-4 (België) Randomisatie, HVPG 1 en 2, opbouwen dosering propranolol A. Patiënt informatie 1. Initialen patiënt (1e letter 1e voornaam, 1e en 2e letter achternaam) 2. Geboortedatum

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Midden-Drenthe

Volwassenen in Midden-Drenthe Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

<> oktober 2012. Geachte ,

<<NAW, Arial 10>> oktober 2012. Geachte <aanhef, arial 10>, oktober 2012 Geachte , Hoe gaat het met u? Onder deze titel doet de GGD dit naar onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen. Drie weken geleden

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK In deze vragenlijst wordt gevraagd naar gevolgen van voor betaald werk en onbetaald werk (bijv. huishoudelijk werk). Denk bij aan acute of chronische lichamelijke ziekten,

Nadere informatie

Vragenlijst Jeugdmonitor Ede 2010

Vragenlijst Jeugdmonitor Ede 2010 Vragenlijst Jeugdmonitor Ede 2010 Lees eerst dit! Met deze vragenlijst wil de gemeente te weten komen wat jongeren in de gemeente Ede doen, wat ze missen, welke problemen ze eventueel hebben en wat hun

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer Tabellenboek Ouderenmonitor 2013 Aantal correct ingevulde 230 244 441 51 492 Burgerlijke staat N=228 N=241 N=424 N=48 N=472 Gehuwd, samenwonend 75 49 65 26 61 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 3 6 5 3 5 Gescheiden

Nadere informatie

Beleving van de leefomgeving 2011

Beleving van de leefomgeving 2011 Beleving van de leefomgeving 2011 1 Beleving van de leefomgeving 2011 Deze vragenlijst gaat over de beleving van milieufactoren in uw omgeving. Specifieke aandacht wordt hierbij besteed aan het vliegveld

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 191 243 162 159 182 503 5459 N=191 N=241 N=140 N=135 N=157 N=432

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/ KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop totaal geslacht leeftijd totaal HM

Nadere informatie

Volwassenen in Hoogeveen

Volwassenen in Hoogeveen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 254 143 159 159 461 5459 N=195 N=254 N=140 N=155 N=154 N=449

Nadere informatie

POSTCODE EN WOONPLAATS:

POSTCODE EN WOONPLAATS: NEDERLANDSE ARTHRITIS IMPACT MEASUREMENT SCALES - 2 (DUTCH-AIMS2) Begint u alstublieft met onderstaande vragen: NAAM: GEBOORTEDATUM: - - 20 ADRES: POSTCODE EN WOONPLAATS: DATUM: - - 20 BELANGRIJK Vult

Nadere informatie

Volwassenen in Borger-Odoorn

Volwassenen in Borger-Odoorn Volwassenen in Borger- Resultaten Borger- van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

CQ-index Astma en COPD

CQ-index Astma en COPD CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Verkorte versie 2.0 November 2013 Deze vragenlijst gaat over ervaringen met de zorg voor

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

gezondheidsenquête POLS 2005 Voor u gaat invullen...

gezondheidsenquête POLS 2005 Voor u gaat invullen... Centraal Bureau voor de Statistiek gezondheidsenquête POLS 00 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. Het is de bedoeling dat

Nadere informatie

gezondheidsenquête POLS 2009 Voor u gaat invullen... Centraal Bureau voor de Statistiek

gezondheidsenquête POLS 2009 Voor u gaat invullen... Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek gezondheidsenquête POLS 009 Voor u gaat invullen... Deze vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met onze interview(st)er heeft gehad. Het is de bedoeling dat

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Volwassenen in Coevorden

Volwassenen in Coevorden Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Westerveld

Volwassenen in Westerveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Unieke code (in te vullen in blokletters door de verloskundige hulpverlener) Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Wat weet u ervan? Wat vindt u ervan? Heeft u tijdens het invullen van

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt:

VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN. Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering. Andere aanwezige(n): Nee. Relatie tot cliënt: VRAAGVERHELDERING WELZIJN NIJMEGEN Naam cliënt: Geboortedatum cliënt: Datum vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare welzijn - Vraagverheldering Welzijn Nijmegen-

Nadere informatie

Instructie. Geachte mevrouw,

Instructie. Geachte mevrouw, Instructie. Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog en uroloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het

Nadere informatie

Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling

Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling Instructie vragenlijst voorafgaande aan de behandeling Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u heeft ontvangen van uw behandelend gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; gemeente ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de gemeente

Nadere informatie

Volwassenen in Tynaarlo

Volwassenen in Tynaarlo Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Vragenlijst Diabetes

Vragenlijst Diabetes Vragenlijst Diabetes Deze vragenlijst gaat over de uw ervaringen met de zorg rondom diabetes. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven

Nadere informatie

Instructie. Geachte mevrouw,

Instructie. Geachte mevrouw, Instructie. Geachte mevrouw, Voor u ligt de vragenlijst die u hebt ontvangen van uw behandelende gynaecoloog. De vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw problematiek en om het effect van

Nadere informatie