Volgend. Jaarverslag 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volgend. Jaarverslag 2008"

Transcriptie

1 Volgend Jaarverslag

2 3 Diversiteit als uitdaging 4 1 juli de uitvoering in handen kreeg van de vliegtaks, een belasting Meer en meer is diversiteit een sleutelwoord voor het werk van de Belastingdienst. Het takenpakket is sterk in omvang toegenomen en gevarieerder dan ooit. Nog maar enkele jaren geleden hield de Belastingdienst zich uitsluitend bezig met belastingen en douanetaken. In 25 kwam daar de kinderopvangtoeslag bij, in 26 de zorgtoeslag en de huurtoeslag, en in 28 de kindertoeslag (vanaf 29 kindgebonden budget genoemd). Deze omvangrijke nieuwe taken werden ondergebracht bij een speciaal daarvoor in het leven geroepen dienstonderdeel: Belastingdienst/Toeslagen. Daar bleef het niet bij. Op 1 januari 28 werd de verpakkingenbelasting ingevoerd, een milieumaatregel van het kabinet. Een andere milieumaatregel zorgde ervoor dat de Belastingdienst per op vliegreizen. In hetzelfde jaar bereidde de Belastingdienst bovendien de invoering van de Basisregistratie inkomen (BRI) voor. De BRI bevat de verzamelde inkomensgegevens van circa 13 miljoen Nederlanders. Deze toename van taken zorgde ook voor een grotere diversiteit aan doelgroepen. Door de invoering van toeslagen kwamen er miljoenen toeslaggerechtigden bij. Net als de andere doelgroepen van de Belastingdienst - particuliere belastingplichtigen, ondernemers en douaneklanten - zijn zij het meest gediend bij een zo persoonlijk mogelijke benadering. Immers, de vragen die bijvoorbeeld een student heeft over toeslagen zullen niet dezelfde zijn als die van een alleenstaande moeder. Net zoals de fiscale problemen van een starter anders zijn dan die van een ervaren ondernemer.

3 5 6 Voor de benadering van deze doelgroepen werkt de De steeds veranderende omgeving dwingt de organisatie om Belastingdienst in toenemende mate samen met andere partijen binnen en buiten de overheid. In 28 bijvoorbeeld met gemeenten, de politie, de Kamer van Koophandel, fiscaal intermediairs, bedrijfsleven en belangenverenigingen van bijvoorbeeld allochtonen. De diverse doelgroepen en samenwerkende partijen vormen samen de omgeving van de Belastingdienst. zich aan te passen. Aanpassingen die het beleid, de processen én de technische voorzieningen raken. De tot nu toe gebruikte ICT-systemen blijken niet toereikend voor de verwerking van de steeds grotere en complexere gegevensbestanden. En ze zijn ook niet altijd geschikt om te kunnen voldoen aan de vraag van burgers en bedrijven om minder bureaucratie. Die willen dat hun zaken snel en correct worden afgehandeld, zonder al te veel administratief gedoe. De traditionele vormen van toezicht het controleren van aangiften en bedrijfsadministraties zijn niet meer afdoende, simpelweg omdat de samenleving en de wetgeving de laatste jaren aanzienlijk complexer zijn geworden. Nieuwe vormen van toezicht krijgen een plek naast het bestaande instrumentarium.

4 7 8 Voor het doorvoeren van deze veranderingen neemt de Maar met alleen ambities verander je de werkelijkheid niet. Belastingdienst voor de korte en lange termijn passende maatregelen op basis van een meerjarig Bedrijfsplan. Bij de realisatie daarvan zijn alle geledingen van de organisatie betrokken: de Belastingdienst zelf (inkomstenbelasting, omzetbelasting enzovoort), de Douane en Belastingdienst/ Toeslagen, maar ook de FIOD-ECD, de BelastingTelefoon, de Centrale Administratie en de facilitaire centra. Beleid moet worden omgezet in concrete, aanwijsbare daden. En liefst snel. De Belastingdienst stond in 28 voor de uitdaging eerst de problemen op te lossen die in 26 en 27 ontstonden bij de afhandeling van toeslagen, loonheffingen, de zorgverzekeringswet en de inkomstenbelasting. In 28 dienden zich een aantal problemen aan, bijvoorbeeld toen in februari 73. aangiften inkomstenbelasting door een fout in de programmatuur niet konden worden verwerkt. Ook dit moest worden verholpen,en de betrokken belastingplichtigen ontvingen een excuusbrief. Daarnaast vroeg ook het andere, meer reguliere werk alle aandacht. Werken aan diverse taken voor al even diverse doelgroepen, samen met vele partners binnen en buiten de overheid ook de komende jaren is het de dagelijkse praktijk voor de medewerkers van de Belastingdienst.

5 9 1 Directoraat-generaal Belastingdienst Managementteam Belastingdienst Concernstaf beleidsteams Primair proces Belastingdienst Ondersteunende processen - 13 belastingregio s - 4 Douaneregio s - Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, - Toeslagen - BelastingTelefoon - B/CA Centrale administratie - B/CICT Centrum voor informatieen communicatietechnologie - B/CKC Centrum voor kennis en communicatie - B/CPP Centrum voor procesen productontwikkeling - B/CFD Centrum voor facilitaire dienstverlening

6 11 Kleuren 12 De kleuren blauw, groen en rood zijn niet alleen te zien De taken van de Belastingdienst vormen samen een bont palet. Veel mensen associëren de organisatie nog steeds met de kleur blauw, sinds jaar en dag verbonden met de envelop waarin jaarlijks miljoenen aangiftebiljetten en aanslagen inkomstenbelasting worden verstuurd. Omdat de organisatieonderdelen Douane en Toeslagen wezenlijk andere taken hebben, kregen deze binnen de huisstijl van de Belastingdienst een eigen kleur: groen voor de Douane en rood voor Toeslagen. op enveloppen, formulieren en andere documenten, maar ook op de internetsite van de Belastingdienst, in tv-spotjes en in het interieur van de publieksruimtes van belastingkantoren. De FIOD-ECD is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke aanpak voor de blauwe, groene en rode dienstonderdelen. Andere dienstonderdelen zijn de Centrale administratie, de vier facilitaire centra en de BelastingTelefoon.

7 13 Blauw: Belastingen 14 Twee zaken stonden in 28 centraal. Om te beginnen moesten medewerkers Dertien belastingregio s zorgen voor de uitvoering van de fiscale wetgeving. Ze houden zich bezig met de heffing en inning van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, de omzetbelasting, de vennootschapsbelasting, de loonbelasting en de premies volksverzekeringen. Ook bevorderen ze door toezicht dat belastingplichtigen hun wettelijke verplichtingen nakomen. het in 27 ingevoerde loonaangifteproces verbeteren. Problemen bij de informatie-uitwisseling tussen Belastingdienst en UWV hadden tot gevolg dat de huur-, de zorg- en de kinderopvangtoeslag niet definitief konden worden toegekend. Eind februari bleek bovendien dat 73. elektronische aangiften inkomstenbelasting niet waren opgeslagen. De betrokken belastingplichtigen werd gevraagd hun aangifte opnieuw in te sturen. Ondertussen ging het andere werk gewoon door. Zo werden meer dan 15 miljoen aangiften inkomstenbelasting afgehandeld en meer dan 1 miljoen aangiften extra gecontroleerd. Het hoge aantal verwerkte aangiften in 28 komt onder meer omdat in 28 niet alleen de aangiften 27 zijn behandeld, maar ook een flinke voortgang is gemaakt met de ontstane voorraad aangiften 26 en oudere belastingjaren. Ook gaf de Belastingdienst het toezicht een impuls door het sluiten van convenanten met een aantal bedrijven en brancheorganisaties.

8 15 16 FIOD-ECD Groen: Douane FIOD-ECD, de opsporingstak van de Belastingdienst, treedt op tegen fiscale, financiële en economische fraude en bewaakt de integriteit van het bedrijfsen beroepsleven. Omdat de externe omgeving verandert en steeds hogere eisen stelt aan de prestaties van de FIOD-ECD, werkte de opsporingsdienst in 28 aan een veranderprogramma. De organisatie wil de komende jaren meer projectmatig (thematisch) werken op basis van specifieke kennis, in veel gevallen samen met deskundigen van binnen en buiten de Belastingdienst. Een voorbeeld hiervan zijn de Bijzondere Zaken Teams: een vaste kern van medewerkers die met wisselende groepen deskundigen tijdelijk samenwerkt aan een project. Net als in 27 stak de FIOD-ECD veel energie in de bestrijding van vastgoedfraude. De vier douaneregio s zijn belast met de uitvoering van de douanewetgeving. Nederland is bij uitstek een distributieland. Dagelijks gaan miljoenen tonnen goederen ons land in en uit, over land, over zee en door de lucht. De Douane controleert deze goederenbewegingen met behulp van geavanceerde technieken, maar ook door samen te werken met aantoonbaar betrouwbare bedrijven. Dit wil zeggen: bedrijven die door alle douanediensten van de Europese Unie als bevoegd marktdeelnemer zijn aangemerkt. De rol van de Douane als bewaker van de EU-buitengrens, grotendeels ingevuld op basis van Europese wet- en regelgeving, wordt steeds belangrijker. Daarmee helpt de organisatie de samenleving te beschermen tegen risico s voor de openbare veiligheid, de gezondheid, de economie en het milieu. Om steeds beter op deze taken berekend te zijn, is de in 27 begonnen reorganisatie van de Douane voortgezet. Dit betekent onder andere dat het werk aan de buitengrens van de EU (luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam) wordt versterkt.

9 17 Rood: Toeslagen Centrale administratie 18 De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van vier soorten toeslagen: de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en de kindertoeslag (vanaf 29 het kindgebonden budget genoemd). Het is van groot maatschappelijk belang dat deze tijdig en juist worden toegekend en uitbetaald. Meer dan 7,6 miljoen huishoudens ontvingen in 28 een toeslag. De problemen die zich in 26 en 27 voordeden bij de uitkering van toeslagen, zijn voorbij. Het grootste deel van de toeslaggerechtigden kreeg in 28 op tijd zijn geld. Toch kan het altijd nog beter. In 28 is daarom gewerkt aan een nieuw systeem voor toeslagen, met een burgerportal en nieuwe formulieren en beschikkingen. Invoering van dat nieuwe systeem vindt waarschijnlijk 1 januari 21 plaats. Belastingdienst/Centrale administratie (B/CA) in Apeldoorn is verantwoordelijk voor de uitvoering van de massale processen van de Belastingdienst. B/CA houdt zich bezig met het verzamelen, registreren, opslaan en verwerken van alle gegevens die bij de Belastingdienst binnenkomen. Daarnaast verstuurt de Centrale administratie jaarlijks miljoenen aangiften, brieven en andere berichten naar burgers en bedrijven. Daarmee telt de klantenkring van B/CA al snel 12 miljoen mensen. Belangrijkste taak in 28 was, net als in voorgaande jaren, ervoor te zorgen dat het massale berichtenverkeer met burgers en bedrijven snel en effectief verloopt.

10 19 Steunkleuren: Facilitaire centra 2 Belastingdienst/Centrum voor kennis en communicatie (B/CKC) ondersteunt en Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling (B/CPP) vormt de schakel tussen beleid en uitvoering. De medewerkers van dit dienstonderdeel zorgen ervoor dat besluiten uit de politiek (wet- en regelgeving) en van beleidsmakers uit de Belastingdienst zelf worden vertaald naar werkinstructies, producten en diensten voor toepassing in de praktijk. In 28 stond bij B/CPP het meerjarig vereenvoudingsprogramma hoog op de agenda. Samen met ICT ers en fiscalisten gaat de organisatie de bestaande massale processen verder standaardiseren en digitaliseren. Niet alleen de reguliere verwerking van aangiften en toeslagen, ook het massale toezicht en de administratieve processen vinden in de toekomst als regel centraal en grotendeels geautomatiseerd plaats. Belastingdienst/Centrum voor informatie- en communicatietechnologie (B/CICT) in Apeldoorn ontwikkelt, beheert en controleert de volledige automatisering van de Belastingdienst. Zo onderhoudt het centrum de meer dan 3. geautomatiseerde werkplekken van de medewerkers van de Belastingdienst. Daarnaast beheert B/CICT een grote database met ruim 18 miljoen relaties een optelsom van onder andere particuliere belastingplichtigen, bedrijven en toeslaggerechtigden. In 28 was B/CICT nauw betrokken bij de uitvoering van het vereenvoudigingsprogramma van de Belastingdienst. adviseert de Belastingdienst op drie gebieden: leren en informeren, personeelsen organisatieontwikkeling en communicatie. B/CKC zorgt onder meer voor de landelijke campagnes op radio en televisie en in dag- en weekbladen. Ook onderhouden medewerkers van het centrum de internetsite van de Belastingdienst, produceren ze brochures en geven ze invulling aan de slogan Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Burgers en bedrijven waardeerden ook in 28 de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van de teksten van de Belastingdienst in aangiften, brieven en brochures en op de internetsite. Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening (B/CFD) zorgt ervoor dat alle medewerkers van de Belastingdienst over de juiste middelen beschikken om hun werk te kunnen doen. Het Centrum zorgt onder andere voor de postbezorging, de interne klantenservice, de vergaderzalen en de bemensing van de receptie in de publieksruimtes. Ook het onderhoud van de gebouwen is een omvangrijke taak. De Belastingdienst heeft ruim 26 panden in gebruik, die samen meer dan 1 miljoen vierkante meter beslaan. In 28 verbeterde B/CFD het inkoopproces van de Belastingdienst. De afdeling Concern inkoop zorgt voor centrale inkoop van goederen voor de hele Belastingdienst. Daarmee geeft de afdeling uitvoering aan de politieke wens om strikte naleving van de aanbestedingsregels.

11 21 BelastingTelefoon 22 Bij de BelastingTelefoon zorgen 7 medewerkers voor de telefonische dienstverlening van de Belastingdienst. Ze beantwoorden vragen van burgers, bedrijven en intermediairs over belastingen, toeslagen en douanekwesties. Ook hielpen de medewerkers in 28 weer belastingplichtigen bij het invullen van belastingformulieren. Maar de BelastingTelefoon verleent meer diensten. Zo kunnen burgers er wijzigingen doorgeven zoals verhuismutaties en betalingen op toeslagbeschikkingen laten stopzetten. In 28 kwamen 16,8 miljoen telefoontjes binnen.

12 23 Omgeving 24 Behalve samenwerking biedt de Belastingdienst ook hulp aan. Inleiding De Belastingdienst opereert niet op een eiland, maar staat midden in de samenleving. Ook in 28 hadden de mede werkers direct of indirect contact met miljoenen burgers en honderdduizenden bedrijven. Die contacten verlopen in de meeste gevallen soepel, maar niet altijd. Meer en meer probeert de Belastingdienst daarom van tegenspelers medespelers te maken door met brancheorganisaties en individuele ondernemingen samenwerkingsovereenkomsten te sluiten op basis van vertrouwen. Bijvoorbeeld aan burgers die moeite hebben met het invullen van formulieren (op papier of elektronisch). De Belastingdienst ziet het als zijn taak ervoor te zorgen dat belastingplichtigen en toeslaggerechtigden hun opgaven zoveel mogelijk zelfstandig kunnen doen. Daarom werd ook in 28 veel aandacht besteed aan het vereenvoudigen van formulieren en aan voorlichting en informatieverstrekking. Rekening houden met de wensen en kenmerken van de verschillende doelgroepen is daarbij voortdurend het uitgangspunt van de Belastingdienst.

13 25 Burgers 26 door tv- en radiospots. Deze actieve benadering van doelgroepen paste de Alleen al voor de inkomstenbelasting waren er in 28 ruim 9,7 miljoen belastingplichtigen. Ook bij toeslagen gaat het om grote aantallen: in totaal ontvingen meer dan 7,6 miljoen mensen een zorg-, huur-, kinderopvang-, en/of kindertoeslag. Kortom, de Belastingdienst heeft contact met vrijwel de gehele Nederlandse bevolking. De doelgroep jongeren kreeg in 28 extra aandacht. Zij zijn zich er vaak niet van bewust dat ze misschien belastinggeld kunnen terugkrijgen dat op het loon van hun vakantie- of bijbaantje is ingehouden. De internetsite van de Belastingdienst attendeert hen daarop. Ze kunnen ook doorklikken naar de startpagina voor jongeren. Daar kunnen ze eenvoudig nagaan of ze voor een teruggaaf in aanmerking komen en zo ja, wat ze hiervoor moeten doen. De jongerencampagne werd ondersteund Belastingdienst in 28 vaker toe. Ruim 43. belastingplichtigen (jongeren en niet-jongeren) kregen aan het eind van het jaar een brief met de mededeling dat ze volgens gegevens van de Belastingdienst in aanmerking kwamen voor een teruggaaf. Om nog meer maatwerk te kunnen leveren, werkt de Belastingdienst mee aan projecten van de ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU, een organisatie van en voor de overheid). Samen met andere overheidsinstellingen ontwikkelen ze onder andere een burgerportal: één persoonlijk loket op internet, dat de burger toegang geeft tot de Belastingdienst en andere diensten van de overheid. Burgers kunnen daarmee met de Belastingdienst communiceren over belangrijke gebeurtenissen in hun leven, zoals een verhuizing, een huwelijk of een overlijden. De burgerportal zal het burgers de komende jaren aanmerkelijk eenvoudiger maken om aan hun verplichtingen te voldoen.

14 27 Ondernemers 28 De Belastingdienst gaf ook in 28 speciale hulp aan startende ondernemers. In de bestanden van de Belastingdienst staan gegevens van ruim 1,4 miljoen ondernemers, onder wie meer dan 6 duizend inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen. Daarnaast zijn er nog eens ongeveer 1.5 zeer grote organisaties. Daarvan krijgen drie sectoren extra aandacht: olie en gas, energie, en banken en verzekeringen. Voor elk van deze sectoren heeft de Belastingdienst specialisten in huis. Zo is voor deze doelgroep veel informatie te vinden op de site van de Belastingdienst. Bovendien kunnen aanstaande of juist gestarte ondernemers gebruikmaken van het Starterspakket. Dit pakket bestaat uit een formulier om zich als ondernemer aan te melden, het Handboek ondernemen, de Starterskrant en de brochure Uw bedrijf en de btw. Daarnaast verzorgen medewerkers van de Belastingdienst in het hele land voorlichtingsbijeenkomsten voor starters. Op het gebied van toezicht zoekt de Belastingdienst steeds meer de samenwerking met ondernemingen op. Zo vindt samenwerking plaats onder het zogenaamde horizontaal toezicht waarbij de Belastingdienst handhavingsconvenanten sluit met grote ondernemingen, brancheorganisaties en fiscale intermediairs.

15 29 Passagiers en vervoerders aan de grens 3 In 28 reisden 47,4 miljoen passagiers via Schiphol. Op basis van risicoselectie beperkt de Douane de groep personen van wie daadwerkelijk de bagage wordt gecontroleerd tot ruim 8. op jaarbasis. Persoonscontrole hoort niet tot de taak van de Douane. Een andere grote doelgroep vormen de vele ondernemers die goederen in-, uit-, of doorvoeren. Om ervoor te zorgen dat zij aan de (buiten)grens niet onnodig oponthoud oplopen, stimuleert de Douane hen om de status Authorized Economic Operator (AEO) aan te vragen. In z n algemeenheid levert die bedrijven veel tijdwinst op tijdens transport. De Douane verleent de AEO-status alleen als een onderneming aan alle safety & securityeisen voor het goederenvervoer voldoet.

16 31 Fiscaal intermediairs 32 In samenwerking met de koepelorganisaties NOAB (Nederlandse orde Ook de bijna twintigduizend fiscaal intermediairs in ons land zijn een belangrijke doelgroep van de Belastingdienst. Beide partijen hebben er alle belang bij dat de contacten zo vlot mogelijk verlopen. Op de site Belastingdienst.nl is het onderdeel Belastingconsulenten geheel op deze doelgroep afgestemd. Consulenten (en ondernemers) kunnen op de site bovendien Belastingdienst actueel lezen een tweewekelijkse mix van zakelijke berichten, achtergrondinformatie, artikelen, informatie over en vanuit grote projecten, een kalender en meer. De lezers van Belastingdienst actueel krijgen een zogenaamd RSSsignaal als er nieuws voor hen is. van administratie- en belastingdeskundigen) en SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten) ontwikkelde de Belastingdienst in 28 een telefonisch loket voor fiscaal intermediairs. Zij komen via dit loket zonder doorverwijzingen vlot bij een specialist van de Belastingdienst. Net als in voorgaande jaren organiseerde de Belastingdienst op diverse plaatsen in het land intermediairdagen. Deze worden steevast druk bezocht en goed gewaardeerd.

17 33 Partners 34 Behalve met ondernemers en fiscaal intermediairs, werkt de Belastingdienst samen met handhavers binnen de overheid, zoals gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie. Steeds meer overheidssystemen worden aan elkaar gekoppeld, zodat de burger minder vaak dezelfde informatie hoeft door te geven. Vormen van samenwerking zijn er ook bij de FIOD-ECD. Daar werken medewerkers nauw samen met UWV, de Arbeidsinspectie en opsporingsdiensten zoals de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en VROM-IOD (de opsporingsdienst van het ministerie van VROM) en de Nationale Recherche, en met toezichthouders als de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank. De toenemende globalisering maakt samenwerking met partners in het buitenland steeds belangrijker en intensiever.

18 Inleiding De Belastingdienst kreeg er de afgelopen jaren nieuwe taken en doelgroepen bij. De omvang daarvan maakt een aanpassing van de organisatie noodzakelijk. Het werk zal anders en slimmer moeten worden uitgevoerd. De problemen in 27 en 28 maakten duidelijk dat de huidige ICT-systemen van de Belastingdienst niet altijd in staat zijn aangiften en toeslagen snel en foutloos af te handelen. Ook de gebruikelijke vormen van toezicht zijn, door de toenemende massaliteit van de 35 Ideeën 36 processen, niet langer afdoende. En zo is er meer. Ontwikkelingen in de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, vragen om een andere rol van de Douane, namelijk die van bewaker van de buitengrens van de Europese Unie. Al deze veranderingen en problemen maken één ding glashelder: de Belastingdienst staat voor de uitdaging een oplossing te bedenken voor de korte en de lange termijn. In zijn meerjarige Bedrijfsplan heeft de organisatie daarom doelstellingen en maatregelen beschreven die de nieuwe koers aangeven. Nu volgen een paar voorbeelden.

19 37 We vallen burgers en bedrijven niet onnodig lastig 38 Burgers en ondernemers zien de overheid veelal als één geheel. Hun beeld is: wat één tak van de overheid weet, zou voor de hele overheid bekend moeten zijn. De overheid ondersteunt deze gedachte en werkt daarom aan een stelsel van basisregistraties. Dit geeft inhoud aan het uitgangspunt dat een burger maar één keer gegevens aan die overheid hoeft door te geven, waarna elke overheidsinstantie daarvan kan gebruikmaken. De Belastingdienst doet mee in deze ontwikkeling en is per 1 januari 29 met de Basisregistratie inkomen (BRI) officieel leverancier van inkomensgegevens binnen de overheid. De Belastingdienst wil ook het bedrijfsleven niet onnodig lastigvallen. Daarom werd in 28 actie ondernomen om allerlei procedures eenvoudiger te maken. Bijvoorbeeld bij de Douane. Door al het berichtenverkeer elektronisch te maken, het douanestelsel te vereenvoudigen en te werken met supranationale regelingen kan de Douane de administratieve lasten van ondernemers verminderen. Bovendien speelt de Douane een actieve rol in de ecustomsprojecten voor het elektronische berichtenverkeer op Europees niveau. De doelstelling is om in 29 te komen tot volledig digitale processen.

20 39 We vereenvoudigen complexe massale processen We verbeteren het toezicht 4 Bij veel massale processen maakt de Belastingdienst gebruik van ICTtoepassingen, waarmee de informatie, die nodig is voor het vaststellen van aanslagen en het verstrekken van toeslagen, op een snelle en efficiënte wijze worden verwerkt. De processen die voor de informatieverwerking nodig zijn, worden zodanig gestandaardiseerd en gedigitaliseerd, dat de werkzaamheden grotendeels geautomatiseerd plaats kunnen vinden. Voor burgers en bedrijven betekent dit dat zij sneller zekerheid kunnen krijgen over hun fiscale positie. Door het gebruik van digitale documenten vermindert bovendien de kans op fouten sterk. De Belastingdienst werkt aan verbetering en versterking van zijn toezicht. De belangrijkste opgave voor de komende jaren in het toezicht is meer te werken in de actualiteit en samenwerking met belastingplichtigen en andere betrokkenen in het fiscale proces meer centraal te stellen. De basis van deze nieuwe manier van werken is vertrouwen. Daar waar het vertrouwen gerechtvaardigd is, wil de Belastingdienst het bedrijven en burgers zo gemakkelijk mogelijk maken. Daar waar het vertrouwen wordt geschonden, verscherpen de medewerkers het toezicht en treden ze effectief en slagvaardig op.

21 41 42 De Belastingdienst streeft voor alle vormen van toezicht naar een optimale intensieve controles, meestal blijft het bij een steekproefsgewijze controle. afstemming tussen baten en kosten. Wat betreft de baten let de dienst niet alleen op fiscale risico s of financiële belangen, maar ook op de maatschappelijke impact. Daarom wordt gewerkt met handhavingsregie: het bewust kiezen van het te bereiken doel en de daarvoor in te zetten handhavingsmiddelen. Dat kunnen traditionele middelen zijn, zoals boeken- of fraudeonderzoeken, maar ook relatief nieuwe middelen zoals horizontaal en zichtbaar toezicht. Uitsluitend bonafide bedrijven komen hiervoor in aanmerking. De Belastingdienst kan door deze nieuwe vorm van toezicht meer tijd besteden aan onderzoek naar bedrijven die zich minder goed aan de regels houden. Zichtbaar toezicht Horizontaal toezicht De relatie tussen overheid en bedrijfsleven is de laatste jaren sterk veranderd. Ze is gelijkwaardiger geworden, en meer gericht op samenwerking en het maken van afspraken. Daarbij komt dat bedrijven soms vrijwillig, soms gedwongen door wet- en regelgeving steeds transparanter zijn geworden in hun bedrijfsvoering. De Belastingdienst speelt op deze ontwikkelingen in door waar mogelijk de verantwoordelijkheid voor de naleving van wet- en regelgeving met ondernemingen en brancheorganisaties te delen. Die gedeelde verantwoordelijkheid wordt vastgelegd in convenanten. Bedrijven die een convenant sluiten met de Belastingdienst, hebben niet meer te maken met De Belastingdienst controleert jaarlijks duizenden aangiftebiljetten. Deze vorm van toezicht vindt plaats binnen de belastingkantoren, meestal maanden en soms jaren nadat de fiscaal relevante feiten of gebeurtenissen zich hebben voorgedaan. Zichtbaar toezicht daarentegen vindt middenin de actualiteit plaats, dat wil zeggen op zorgvuldig geselecteerde plekken waar iets gebeurt dat fiscaal van belang kan zijn. De toezichthouders gaan daarvoor letterlijk de straat op om bijvoorbeeld - toezicht te houden op markten of bij grote evenementen. Bijkomend voordeel is dat het publiek met eigen ogen kan zien dat de Belastingdienst toezicht houdt. De medewerkers zijn herkenbaar aanwezig.

22 43 44 Zo voerden toezichthouders in 28 een groot aantal bedrijfsbezoeken Verbinding toezicht, opsporing en vervolging uit, vooral bij startende ondernemers. Die bezoeken hebben een zowel sterk dienstverlenend als preventief karakter. De toezichthouders vormen zich een beeld van de organisatie en van mogelijke fiscale risico s en informeren tegelijkertijd de ondernemer over de wettelijke eisen die de Belastingdienst aan zijn administratie stelt. Deze bezoeken voert de Belastingdienst het liefst uit in samenwerking met andere betrokken partijen, zoals de Kamers van Koophandel, fiscale intermediairs en brancheorganisaties. De ontdekking van strafbare feiten tijdens het toezicht kan aanleiding zijn om tot opsporing over te gaan. De FIOD-ECD werkt op dit vlak steeds intensiever samen met andere handhavers binnen en buiten de Belastingdienst, zoals gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie. Intern werkt de FIOD-ECD samen met collega-handhavers van de belastingkantoren, de Douane en Toeslagen. Meer dan vroeger, is het werk projectmatig en thematisch opgezet. Om de impact van zijn optreden te vergroten legt de FIOD-ECD zich toe op zaken met een grote maatschappelijke uitstraling, zoals de bestrijding van witwassen. Er komen bovendien meer acties om nog onbekende belastingplichtigen en verzwegen inkomensstromen op te sporen.

23 45 46 Toezicht en intelligence We helpen de samenleving te beschermen De Belastingdienst versterkt zijn intelligence. Daardoor zijn managers en medewerkers beter in staat strategische keuzes te maken in het kader van handhavingsregie. De basis voor de intelligence vormt allereerst de informatie waarover de Belastingdienst al beschikt op basis van bijvoorbeeld aangiften, inning en opsporing. Daarnaast gebruikt de Belastingdienst nieuwe strategieën. Dankzij het gebruik van onder meer basisregistraties, fysiek toezicht ( op straat ) en digitaal toezicht (op internet) krijgt de dienst zicht op activiteiten die zich buiten de formele verbanden van de moderne informatiemaatschappij ontwikkelen. Bij de Douane vindt de laatste jaren een accentverschuiving plaats: de controle op goederen is gebleven, maar er wordt meer nadruk gelegd op de veiligheidsaspecten van het goederenverkeer. De invulling van deze taak vindt grotendeels plaats op basis van Europese wet- en regelgeving. Dat wil zeggen: geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de Europese Unie (Schiphol en de Rotterdamse haven) en eenvoudige, papierloze procedures voor bedrijven. Een gevolg is dat er meer menskracht nodig is aan de buitengrens. De aanpassingen die dit vergt van de organisatie, zijn vastgelegd in een verander- en reorganisatieplan. Als poortwachter van de interne markt moet de Douane ervoor zorgen dat goederen die een bedreiging kunnen vormen aan de EU-buitengrenzen worden gestopt. Veiligheid kan de Douane niet bevorderen zonder goede samenwerking met het bedrijfsleven. De Douane geeft daar invulling aan door bijvoorbeeld het bestaande vergunningenproces te verbreden tot een systeem van certificering. Daarbij maakt ze zoveel mogelijk gebruik van de veiligheidsprocedures en -initiatieven die ondernemingen en branches zelf al hebben ontwikkeld.

24 47 We verbeteren onze dienstverlening 48 Nog steeds gebruikt de Belastingdienst de slogan Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Soms, als er iets misgaat bij de dienst, is deze slogan minder toepasselijk, maar doorgaans wordt hij gewaardeerd door het publiek. De Belastingdienst stelt in zijn dienstverlening burgers en bedrijven centraal en zocht ook in 28 naar mogelijkheden om het deze doelgroepen nog makkelijker te maken. Maar wat voor de een makkelijk is, is voor een ander juist moeilijk. Omdat een deel van de bevolking niet kan meekomen in de digitale samenleving, biedt de Belastingdienst de aangifte inkomstenbelasting ook nog altijd in papieren vorm aan. Voor de grote groep mensen die hun aangifte elektronisch invullen, houdt de Belastingdienst er rekening mee dat niet iedereen dezelfde software gebruikt. Daarom stelt de Belastingdienst drie soorten aangifteprogramma s beschikbaar: Windows, Linux en Apple. Daarnaast zorgt de Belastingdienst voor hulp via de balies en de BelastingTelefoon en voor allerlei voorzieningen voor vakbonden, ouderenbonden en maatschappelijk intermediairs.

Diversiteit als uitdaging

Diversiteit als uitdaging Jaarverslag 2008 12345 Diversiteit als uitdaging Meer en meer is diversiteit een sleutelwoord voor het werk van de Belastingdienst. Het takenpakket is sterk in omvang toegenomen en gevarieerder dan ooit.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen Belastingdienst Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen 1 Inleiding Deze toelichting is bestemd voor iedereen die aangifte loonheffingen doet: werkgevers en andere inhoudingsplichtigen,

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

Vragen en antwoorden gesteld tijdens de Intermediairdagen voorjaar 2008 TOESLAGEN

Vragen en antwoorden gesteld tijdens de Intermediairdagen voorjaar 2008 TOESLAGEN Wanneer zijn de definitieve berekeningen over 2006 klaar? De definitieve berekeningen zijn in principe voor 1 april 2008 klaar, met uitzondering van de situaties waarin de aanvrager uitstel voor de aangifte

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Voortgangsrapportage project Toeslagen t/m mei 2005

Voortgangsrapportage project Toeslagen t/m mei 2005 Communicatie & Dienstverlening Massamediale campagne Samenwerking met partners De introductie van de Zorg- en de Huurtoeslag gaat gepaard met een massamediale campagne. Via ondermeer radio en televisie

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

FIOD. Aansprekend opsporen

FIOD. Aansprekend opsporen FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen

Nadere informatie

Huur 1 e aanvragen Mutaties Zorg 1 e aanvragen Mutaties

Huur 1 e aanvragen Mutaties Zorg 1 e aanvragen Mutaties Directoraat-Generaal Belastingdienst De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 AA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 31 mei 2007 DGB 2007-02652 M Onderwerp Stand

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening Douane Nederland 1 > 1 Postbus 74 7300 AB Apeldoorn Bedrijfsleven, Koepelorganisaties, Softwareontwikkelaars, logistieke ketenpartners Internet: wwwdouanenl Telefoon: (055) 577 66 55 Datum 16 april 2009

Nadere informatie

BAG registratie - FAQ. Wat gaat dit voor jou betekenen?

BAG registratie - FAQ. Wat gaat dit voor jou betekenen? BAG registratie - FAQ Wat gaat dit voor jou betekenen? Dit is een uitgave van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden naar: lsvb@lsvb.nl Auteurs: Landelijke

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld!

Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! Zorgtoeslag 2007 Een bijdrage in de premiekosten van uw zorgverzekering. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Zorgtoeslag aanvragen Zorgtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

fiscaal intermediairs Samen met uw belastingregio voorbereid op 2009

fiscaal intermediairs Samen met uw belastingregio voorbereid op 2009 Uitnodiging Uitnodiging P2 Informatiebijeenkomsten Belastingdienst voor fiscaal intermediairs Intermediairdagen Samen met uw belastingregio voorbereid op 2009 Belastingdienst in ontwikkeling februari /

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist

UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist Inhoud Een korte introductie Een korte introductie 1 1. UWV GegevensDiensten, gegevensspecialist voor Werk en Inkomen 3 2. Op naar het hergebruik van gegevens

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

0. Probleemstelling. 1. Uitgangspunten

0. Probleemstelling. 1. Uitgangspunten Aan: Minister van SZW en de Staatssecretaris van Financiën Van: De ketenmanager Datum: 27 april 2008 Onderwerp: Sturing op de kwaliteit van gegevens Kopie aan: Voorzitter RvB UWV en DG Belastingdienst

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 1 uniform loonbegrip 1 aangiftesystematiek 1 loket voor loonheffing en premies sv Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 Mei 2005 / Nummer 4 In dit nummer onder andere: Blijf op de hoogte met E-alert/Informatie

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

31066 Belastingdienst. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 3 december 2015

31066 Belastingdienst. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 3 december 2015 34196 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT Definitieve versie 24-05-2017 Pagina 1 van 5 Bijlage 4 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

De Nationale ombudsman zond verzoeksters brief ter behandeling als klacht door naar de Belastingdienst/Noord.

De Nationale ombudsman zond verzoeksters brief ter behandeling als klacht door naar de Belastingdienst/Noord. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster voldeed in de loop van 2007 aan de voorwaarden voor het opleggen van geautomatiseerde voorlopige aanslagen en werd daardoor binnen een tijdvak van zeven maanden geconfronteerd

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen RSW accountants, belastingadviseurs & consultants en de Belastingdienst 1 Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hulp voor achterblijvers van vermiste personen

Hulp voor achterblijvers van vermiste personen Pauzemonument in Utrecht Hulp voor achterblijvers van vermiste personen In deze folder vindt u praktische tips en leest u wat u kunt regelen als achterblijver van een vermiste. Slachtofferhulp Nederland

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie

Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB

Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB Horizontaal toezicht met fiscaal dienstverleners in het MKB Inhoud Organisatie Belastingdienst Wat is horizontaal toezicht? Aanleiding en doel horizontaal toezicht Diverse vormen van horizontaal toezicht

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Wanneer moet de sociale dienst een belastingaanslag betalen?

Wanneer moet de sociale dienst een belastingaanslag betalen? Ministerie van Financiën De heer J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE S GRAVENHAGE Referentie: 09/01066 Contactpersoon: Ernst Radius Betreft: bijstand voor te betalen belastingaanslagbijstand voor te betalen

Nadere informatie

2015Z Antwoord. Antwoord

2015Z Antwoord. Antwoord 2015Z21955 Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Schouten (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Financiën over het verdwijnen van de blauwe envelop, het gebruik van de berichtenbox en de ouderenservice

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026

Rapport. Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026 Rapport Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet bereid is om hem ter zake van de afkoop van een lijfrenteverzekering een vrijwaringsbewijs

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Op de definitieve toekenningsbeschikking van de toeslagen staat het volgende vermeld:

Op de definitieve toekenningsbeschikking van de toeslagen staat het volgende vermeld: Rapport 2 p class="c2">rapport De Belastingdienst/Toeslagen: Hoe definitief is definitief? Datum: 10 april 2012 Rapportnr.:2012/059 Aanleiding onderzoek De Nationale ombudsman ontving medio 2011 een aantal

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt over de gang van zaken rond het toekennen van de kinderkorting 2006. Meer concreet klaagt zij erover dat de Belastingdienst/Noord

Nadere informatie

De gegevens moeten uiterlijk vóór 1 februari, volgend op het belastingjaar waarop de gegevens betrekking hebben, bij de Belastingdienst binnen zijn.

De gegevens moeten uiterlijk vóór 1 februari, volgend op het belastingjaar waarop de gegevens betrekking hebben, bij de Belastingdienst binnen zijn. 12345 Invoerprogramma IB47 voor het digitaal aanleveren van bedragen aan derden Vanaf belastingjaar 2008 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die bedragen heeft uitbetaald, die fiscaal

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant Horizontaal Toezicht ten behoeve van MKB ondernemers voor bij Nexia Nederland aangesloten kantoren Pagina 2 van 5 Partijen,

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de reactie van de staatssecretaris van Financiën op zijn klacht dat bij de ondertekening van zijn aangifte voor de inkomstenbelasting 2007 ook de DigiD-code van

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV):

Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV): 1. vanaf januari 2007 diverse malen haar op 9 oktober 2005 overleden zoon heeft aangeschreven over

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) Hulpdeclarant (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Hulpdeclarant (m/v) 1.2 Definitie De hulpdeclarant staat in voor het ondersteunen van alle douaneformaliteiten (het verzorgen van

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Bashir (SP) over het personeelsbestand van de Belastingdienst.

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Bashir (SP) over het personeelsbestand van de Belastingdienst. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen,, gevestigd

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Centrale Administratie te Apeldoorn. Datum: 28 december 2011. Rapportnummer: 2011/366

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Centrale Administratie te Apeldoorn. Datum: 28 december 2011. Rapportnummer: 2011/366 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Centrale Administratie te Apeldoorn. Datum: 28 december 2011 Rapportnummer: 2011/366 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst weigert

Nadere informatie

Rapport. Het belang van een correct adressenbestand. Oordeel

Rapport. Het belang van een correct adressenbestand. Oordeel Rapport Het belang van een correct adressenbestand Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen gegrond. Datum: 8 juni 2015 Rapport: 2015/089 2 SAMENVATTING De Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2005 Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen pas in juni 2008 middels een definitieve berekening te kennen heeft gegeven dat verzoeker alsnog recht heeft op de huurtoeslag

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Noord Negentig accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol Vanaf 1 februari 2010 werkt de overheid voor enkele controle- en toezichtstaken samen

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht

Convenant Horizontaal Toezicht Convenant Horizontaal Toezicht 15 september 2010 1 Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen, Hoendervangers

Nadere informatie

Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd

Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd Belastingdienst Convenant Franchise Supermarkten uitgelegd Deze informatie is bedoeld voor franchisenemers die willen deelnemen aan het convenant Franchise Supermarkten. Die deelname is van betekenis voor

Nadere informatie

Brochure Gastouderopvang & Belasting

Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inkomsten van gastouders... 5 Algemeen... 5 Winst

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Het Onderwijsnummer in het Voortgezet Onderwijs \ ALGEMENE INFORMATIE OVER DE WET ONDERWIJSNUMMER VOOR SCHOLEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 2 5Wet Onderwijsnummer Er is een nieuwe wet, de Wet Onderwijsnummer.

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216

Rapport. Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 Rapport Datum: 8 juni 1998 Rapportnummer: 1998/216 2 Klacht Op 23 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Obbicht, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Centrale

Nadere informatie

Studiefinanciering Bijverdienen 2017

Studiefinanciering Bijverdienen 2017 Studiefinanciering Bijverdienen 2017 Heb je in (een deel van) 2017: als mbo er onder de 18 een studentenreisproduct? als mbo er van 18 jaar of ouder studiefinanciering? studiefinanciering volgens het oude

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007 Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015 Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015 Aruba, 1 januari 2015 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker december 2008 In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: fouten in de nieuwsbrief thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker tabeltarief voor seksmedewerkers boetebeleid

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Samenwerken en elkaar begrijpen

Samenwerken en elkaar begrijpen Samenwerken en elkaar begrijpen over semantische interoperabiliteit Forum Standaardisatie Minder lasten, meer efficiëntie en een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door slimme ICT oplossingen.

Nadere informatie

UITERSTE DATA AANPASSINGEN WAARDEN PARAMETERS BELASTINGDIENST

UITERSTE DATA AANPASSINGEN WAARDEN PARAMETERS BELASTINGDIENST UITERSTE DATA AANPASSINGEN WAARDEN PARAMETERS BELASTINGDIENST 1 Inleiding Tijdens het debat over het Belastingplan 2016 van 11 november 2015 is een overzicht toegezegd van de data waarop het nog mogelijk

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Deel 2. Vereenvoudigingsoperatie huidige organisatie Belastingdienst

Deel 2. Vereenvoudigingsoperatie huidige organisatie Belastingdienst Deel 2 Vereenvoudigingsoperatie huidige organisatie Belastingdienst - voortgangsrapportage - Voortgangsrapportage vereenvoudigingsoperatie huidige organisatie Belastingdienst pagina 1 Het tweede deel van

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie