Overlopende doorloper

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overlopende doorloper"

Transcriptie

1 Overlopende doorloper Van deze puzzel zijn de omschrijvingen ongenummerd gegeven. Ook kunnen bij deze doorloper woorden op een willekeurige plek worden afgebroken en in de volgende regel worden voortgezet..horizontaal. couplet vroegere naam v. Kalimantan lichte slaap Bijbelse figuur tennisterm dwaalweg soort stof fijn weefsel schoolartikel grondwerker gezelschapsspel filmprijs muzieknoot Ind. droog rijstveld woning v.d. kerkbewaarder decimeter Duits ingenieur schriftelijke verhandelingen vertegenwoordiger bitterheid kring, gebied klanknabootsing groot water ontvlekkingsmiddel type weefsel afwas oosters bordspel Afrikaan edelgas Bijbelse figuur middelbaar onderwijs lichtrood netje om het kapsel van zekere houtsoort vaartuig lekkernij handschoen zonder vingers geen rechtmatig erfdeel krijgend zogenaamd meerstem. muz.stuk toiletartikel een zekere waterhoogte wijze van optreden griezelig pleisterkalk groen mineraal waarnemend bij wijze v. gunst insect haarversteviger regiment de heer Duitse NV navolger in de kunst Griekse letter van de nagras onder andere voorzetsel krap dikke, vette mist tijding inlands verklaring v. tekens eetgelegenheid indicatief woest van kwaadheid hetzelfde regelmaat bladvezel v.d. agave ongedierte legerhulppost geluidsband ten name lofrede Veiligheidsraad minachting wig bewoner van Groenland kwinkslag naar omlaag smergel pruimkleurig jongere broer commerciële omroep tussentijd reputatie herstelplaats v. schepen vat vreemde munt Friese adellijke hofstede.verticaal. dankmaaltijd (Ind.) Japanse parelduikster overblijfsel stamboom één der VS telegraaf restant toornig (muz.) vlinder pl. in Duitsland en omstreken koppelriem voor jagershonden benauwd deel v.h. oor suikeroom schaakterm Aramese vertaling v.h. Oude Testament onuitstaanbaar boom vrouw. opvoedkundige met betrekking tot dopijzer grond achter het huis onzes inziens edelgas Liechtenstein (op auto's) roofvogel jonge koe in zeer hoge mate lage rivierstand v.e. ander deel v.e. toneelstuk dierl. zuigorgaan vrouw uit elkaar het groter worden eierschaal geelkoper boom hoofddeksel radiolamp met twee elektroden bestanddeel v. nucleïnezuren energie taalwetenschap oosters winkeltje schuine kant aan een beitel geschreven tekst vorstentitel keukengerei aandachttrekking door stemverheffing Nederland arrondissement Europeaan fruit bedreven landsverordening pl. in Belg. Limburg levensbestemming heilig graf (Ind.) vergiftiging door te zwakke werking der nieren scheepstouw middelbaar technisch onderwijs toestand v. razernij cijfer Ned. persbureau Eng. adellijke titel riv. in Spanje draver hallucinerend middel Belg. beeldhouwer totaal plant kunstgevoelige zijns inziens paragraaf beroep vet uit het darmvlies pl. in Drenthe dans snaaks verraste uitroep september uiting van opluchting deurstijl omkeer sar treurdicht 0 0

2 Geheel doorlopende doorlopervariatie Van deze puzzel zijn de omschrijvingen ongenummerd gegeven. Ook moeten sommige woorden van achteren naar voren worden ingevuld..horizontaal. betalingswijze kunststof echter log beiden vorstenzetel positieve elektrode het opkweken inwendig orgaan mestvocht dier opgewekt Bijbelse berg Europeaan bevel vogelverblijf deel v.h. hoofd vogelnaam siersteen solo vrouwtjesaap daar van dezelfde mening riv. in Schotland vlijtig moeraal natrium deel v.h. oog pluspunt bekende Nederlander neon afsluitende troepenlijn binnenkort onbepaald voornaamwoord luifel plus pl. in de VS zonnegordijn vogeleigenschap beslommering Fries water Burgerlijk Wetboek deel v.e. huis vlug en beweeglijk (muz.) besef v.h. bestaan als individu hek op een dam Bijbelse stad plaaggeest vooraf beroepsdanser half (in samenst.) vis streling Am. universiteit Raad van Arbeid hoeveelheid wollen vloerkleed ambtshalve (Latijn) sabelkwast part snel verslijtend sterrenbeeld lijmachtig boomvocht soort bier slot Romeinse toezichthouder op bouwwerken fijngemalen schelpen deel van Frankrijk Egyptische godheid deel van Oostenrijk Oudiers alfabet verschil tussen bruto- en nettogewicht doopvader oude Latijnse Bijbelvertaling pl. in Duitsland plantaardige kleurstof grootmoeder houtsoort pas in dienst gestelde soldaat bundel nummer gehaltebepaling van zuren graad stralenkrans zijden weefsel hoofdstad van Marokko witmarmeren knikker frisdrank zware bijl tropische boom wees gegroet iemand die hard werkt roem onaangeroerd sint uitroep van pijn ongaarne havendam tabaksas uit een pijp franc Eur. voetbalbond inning van geld brompot soort pet dans tijdelijk lekker zacht en vettig desktoppublishing vluchtige stof waarnemingsstation op de Zuidpool ordebroeder pl. in Gelderland teken in de dierenriem Turkse eretitel deel van Europa steenkoolsoort Indische vaste fuik Indische vogel stripfiguurtje dwaas N.-Amerikaans rendier persoonlijk voornaamwoord assistent in opleiding poste restante harssoort wetgever der Atheners rommel deel v.h. lichaam smekeling wereldperiode deel van de melk hoge stoep vertegenwoordigster genoeg! geschop stuur v.e. schip overmatig klaploper keukengerei sportief heldendicht van Homerus luizenei metaal vrucht longblaasje droog bad van warme houtas waterbuffel Aziaat bureau v.e. consul iridium kosten koper ziekenauto pl. in de provincie Namen pl. in Zeeland en (Frans) zeker type brug derhalve wijnsoort arbeidsduurverkorting nietgouvernementele organisatie (afk.) uurwerk dam in een rivier boksterm pl. in Canada geschubd pl. in Frankrijk Europeaan geografische aanduiding nog in behandeling aanspreektitel van kloosterzusters Moorse citadel gebundelde ui luchtband straalvliegtuig muzieknoot etagewoning rijgveter Griekse letter overtollig lood aan een gegoten letter Egyptische godin hinder suikerstroop kleur onguur gezicht klein kindje soort wasmachine plant kenmerkend sportterm ijsdek aan elk van de polen door stoppen hersteld landbouwwerktuig.verticaal. Midden-Amerikaan nalatig, laks pl. in Duitsland ontwerp v.e. film langlopend tv-feuilleton tv-zender weinig (in samenst.) niet lang geleden vervoering werkwijze standaardmaat westerse verdragsorganisatie olm bridgeterm Romeins keizer redder, verlosser fanaticus snelheidswedstrijd kegelvormige houten stop mij afwezig voorzetsel lengtemaat werpanker scherpe kant v.e. mes bijwoord gebrek aan muzikaal gehoor oorlogsgod bevestigingsmiddel melkklier begane grond deel v.e. wet minnaar donkergrijs gesteente type weefsel nikkel en anderen wereldberoemd hertje ultraviolet stoomschip (afk.) eenheid van elektrisch arbeidseffect laagwater uitroep van verrassing eetlepel pijnlijke spiersamentrekking veronderstelling godin der overwinning plant N.-Eur. taal litteken houding hooghartige houding taalkundige kort gezegd gymnastiek op muziek haastig gehol Indonesisch eiland Bijbelse figuur Indisch gerecht debet uitroep van voldoening Open Universiteit oefentijd één der Verenigde Staten laboratorium oosters tapijt aardappel tropisch gewas Engelse titel roofdier jeugdlid v.e. sportvereniging hoeveelheid grens v.e. tolgebied grondsoort plantengeslacht ongelovige drinkgerei stellage benedenwindse zijde v.e. schip jaartelling met veel zelfbeheersing vochtdeeltje afbeelding van Maria gezichtsas Voor-Indische viool naamloze vennootschap (Duits) kunstproduct Afrikaanse stinkhagedis eveneens papegaai gewicht politieke partij steppevos crèmekleurig schuifbak in een kast verbod noordelijkste kaap van Europa snelle trekkende beweging tweeslachtigheid apensoort glazen voorwerp importeur wit der ogen uitstapje van één dag hobo riv. in Italië oplettend huisjasje stoffelijk bovenste dakrand uit oranjebloesem gedestilleerde olie elementair verhoogd podium in een kerk de adelstand uitbouw in een kerk te gelegener tijd tropische vrucht inleidend gedeelte oosterse herberg luister schrijver van 'Robinson Crusoë' vergoeding voor bewaring stremsel Bijbelse figuur rondhout rustteken (muz.) fijn weefsel oorspronkelijk bewoner van de Filippijnen van nature richting in de kunst biertje slim ouderraad wollen weefsel muziekinstrument Spaanse ex-koningin werktuig ereambt schermterm kwinkslag Denemarken gladjes eerwaarde heer van zeker weefsel torenkraai opslagplaats vormloos prul type zeilboot steen onzuivere streep in een diamant soort metselwerk in orde clown vulkaan op Sicilië vlaskam grove wollen stof dierengeluid Eur. hoofdstad plant luitenant doorweekt maatschappij voor zeeverzekering college Indiaas gewaad pl. in Drenthe afkomstig uit zeker Aziatisch land afmeting geen paar vormende langs volgeling v.e. sekte platvis eilandengroep in de Perzische Golf zelfzuchtig mens zich ongeslachtelijk voortplantend circa Bijbelse figuur legering speelkaart onuitstaanbaar vervelend deel v.e. houten verdedigingswerk aanwijzend voornaamwoord uitroep ter aansporing muziekterm vesting binnenshuis (voorvoegsel) plaats

3 Doorloper sterren

4 Klinkerloze geheel doorlopende doorloper Zowel uit de omschrijvingen als uit de in te vullen woorden zijn de klinkers weggelaten. Bovendien zijn van deze puzzel de omschrijvingen ongenummerd gegeven..horizontaal. nnzl schpstw nzt b n spl sprtbfnr mtrnt kltsnd gld vrbd vn lnsvrhgng spcr rstgbrn fstgwd mnd d vl t vrdrn hft Dts schrvr ndsch wnkl mdll lrsrt ztsch tl n lkr hstg dl vn nglnd bdrg n tbtld lnn brks mt thms gwssn tbrdng rndzwrvnd rbr zktkmn b zch drgnd zndr pbrngst klmndl spl plchtghd nt nvrdrbr vgl tgr nt dgdlk wtr n Zd-Hllnd plnt hlssnr kln kjt brp brdsl kln slpvrtrk drfznd wtspltsnd frmnt n d lvlsklr nstnd krt schts grt, dr t kln hvlhd brs wrldrzgr srt pn brndstf wsplts hnsrt ltr lchmsdl vn n hrt plts n Frslnd bnkmst vn fmlldn plts n Frslnd plts n vrssl md rkplts dl vn n rcwdstrd kpprsgr blspl glksrtg lchm mtkndg fgr slgnstrmnt bnnnstd (ndsch) ztplts sttsnkmstn lkkrn ht ntstn vn n pvttng vrtdrnd n bslg gnmn dr gdchtn jngldn vr n gdlt ndnssch lnd wd vt zwrt krnmt tlwrd vl l plvrnd hfdstd vn Twn mrkns vdrvr grm vglgnschp lsbndg stgr ntrkndg sprnt-ffcr gd vn ht br n d brbrwrs kkngr snwht nwgzt kln wg brlslng n wlk mt blnng bndl mt vrgschrvn gbdn mnnlk dr stnfvl kngdr vrvrng vn n vstng dr mddl vn pprtr gfwkngn vststlln srt tmpl bstnddl vn th ndrhdsmddl vr htn mbln btlngswz wrk vn Bthvn vrchtvr gzr blchlk krt n bndg zttklp nktcltr slp f brgrmt p n schp vlsprdct kldng pnntj mt pltt kp grt hvlhd strk vn d hdvldn srt stf ht zn vn d d trzlr bmzchtg prsn.verticaal. nplnr dbblpnt lvrns klnkwzgng vn klnkrs zgnmd Grks lnd grnt dwrsblk p n wpnschld nwnr vn n tlns std srt ss zz schktrm chcldmngmchn tn mt rtsplntn gv n n gdhd mtrrcs vgdk srt vsnt lnd n Zd-mrk mlkchtg plssng kwst n ht dl vn Rmn vdsl wkzm mddl m t klrn gzntschp brp vrmng vn twtlln zkr tp ndrws rmt n n bblthk hfddksl wzgng crps dplmtq stn tlwrd jt (Mls) dl vn ht sklt ht nrzn vn zkr wlln wfsl krn trmmlvls drnkplts vr prdn ngvld wfjsr vsbn blm n dr Vrngd Sttn dl vn n llmp grndvstng Bbls fgr gmlk wnsrt dl vn n hs drnkgr dksl plts n Krt hrd gstnt schdngststl mchtssfr vrnkmst dl vn n dnm plts n nglnd htl-, rstrnt- n cfwzn krt, drg hst dsndnks srt drkwrk glgdhd gn n d mn ft mndlng wrdrd vrmlg sttsbdrf spkdm gymnstktstl Rmns mnt lddr rdbkn srt stf lrbrdr krdr frt grp splrs srt nktvs tnd ht wnn mldng b d vrhd wtrkrng sldt t vt zr grt gdld dnkbldg bs vn n pmp nnm thlg nvl vn nzn zwmbd brchtg lln vn dchtb knnnd zn vs dlnmr n n vrdrgsbsprkng vgwrd schkstk tltrtkl dl vn n ftswl ndsch vlsgrcht vr drn tgnklk rbsch ttl vls p wn f br ht nt hrknnn vn zntgndrkkn Frns schrvr trwblm mt bkpdr wgltng vlstrkt dwshd Jpns rstdrnk fdrk vn n lnlmsnd zr dm bscp hstr lrmstr gzwm dl vn Zd-Hllnd vr lng plts n tl wndvrsrng trst bslt znnlk wndr 0 0

5 .horizontaal. Indiase munt acteur meisje kristalvorm. mineraal sportief balspel bedrag v. reiskosten kunsttaal Duitse keizer pl. in Italië deel van Afrika dans betrekking hebbend op de werking der zenuwen Griekse godin schrede deel v.e. haard harde plof graveerwerk kortom hoeveelheid gast huiveringwekkend vaartuig bouwmateriaal drager v. besmetting gelige kleur Venetiaanse titel ijswafel in chocola eikschiller rangtelwoord besluiteloosheid lidwoord gehoororgaan lied gewicht soepvlees kleverig boomsap narcotiserend middel schoolartikel onzes inziens snel pl. in Utrecht korenpakhuis vreemde munt nachtvlindertje uiting v. vreugde listige streek Noordpoolbewoner lid v.e. bestuurscollege bakplaats tafelgerei voor één persoon materiaal landbouwwerktuig roem insect industriegebied in N.-Holland schuiflade toiletartikel landbewerker ingewijde heester sint lief kind gebak.verticaal. openbare verkoping hevig mate van fijnheid onnozel begrensd gebied zangnoot onbepaald klinknageltje koude lekkernij oorspr. Peruaan Europeaan neon Bijb. riv. buitenschoolse opvang Bijbelse figuur deciliter krampachtige samentrekking sterkedrank familielid gedragen (muz.) soort boek oude maat Afrik. rund kaf lichamelijke opvoeding kwajongen rechtstreeks titanium bijwoord een moment en omstreken hoog aanzien astronomische eenheid vrouw die redt soort antilope volgorde heer streektaal sporenplant het onderbewuste plaaggeest te weten lange smalle sloep afvoerkanaal Europeaan vaartuig huisafval kaartterm tijdstip voorheen pl. in Z.-Jemen nieuwemaan soort tempel uitgebreid lager onderwijs gedorste halmen dom persoon Greenwichtijd reeks lusthof hersteld ten aanzien van vogel peulvrucht deurhengsel uitroep om een dier weg te jagen gebladerte deel v.h. been uitroep Bijbelse figuur 0 oude Lat. Bijbelvertaling voegwoord meisjesnaam onheilsgodin gravin van Holland uitstalkast toestel voor het afspelen van geluidsbanden ouderwets speelgoed operatiekamer priem N.-Holland ankerplaats Ruth (Bijbelboek) 0 0 Doorloper sterren

6 Geheel doorlopend Van deze puzzel zijn de omschrijvingen ongenummerd gegeven..horizontaal. toneelnummer deel v.e. station bazige vrouw slecht volk (Barg.) Kroatisch schiereil botterik kleine hoeveelheid bejaarde schaatsen onder andere wereldperiode alles (Lat.) vroegere belasting ijverig toss Eur. Parlement gebruik plaaggeest Schotse rivier heilige zaken dubbelganger leerrede werk van oud- IJslandse literatuur takje uitroep v. aarzeling ijspegel vent, kerel karakter administratieve troepen uitroep van blijdschap onbepaald vnw. Bijbelse figuur kleur valse gelofte onbepaald telwoord telwoord astronomische eenheid pl. in Japan Frans voegwoord ankerplaats iem. die iets in bijzonderheden onderzoekt kosteloos deel v.e. slagwerk v.e. klok stuurboord afdroogmiddel op die manier adviseur voor gezichtsopmaak tennisterm op deze plaats grote schuur persoonlijk vnw. tropische vrucht strop riv. in Spanje toestand van rust gemoedstoestand wier werklust hoeveelheid azijn kaartterm doelman dierenverblijf boom stilte eerder groot v. lengte kweker avondpartij munterswerkplaats de dato ouderwets verlichtingsmiddel vader en moeder.verticaal. sierplant plagerig volle maan pastille v. samengeperste droge stof deel v.e. schip vreemde munt uniform Am. ruimtevaartorganisatie uit elkaar snuifje verpakkingsmiddel belediging Bijbelse figuur vogel pl. in Italië deel v.e. trap werktuig parkeerverbod riv. in Polen emmertje vakantie aanwijzend vnw. boven zuilengang vreemde munt Bijbelse figuur reiskosten vlinder zonderling gewicht zijweggetje dier uit een troep overdreven kerel evenredigheid met het vorige dl. v.e. tankversperring gestudeerd voorste warme kruidendrank straat gast Griekse letter kostbaar gesteente kledingstuk deciliter zangstem pl. in Drenthe de gemoedsbeweging betreffend pausennaam van zekere leersoort uitroep zeezwaluw tussenstuk eenjarig dier werpkoord met strik verenig.gebouw Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger lengtemaat hoge berg Open Universiteit huidversiering pl. in Engeland hetzelfde bagage plek tijdstip geladen deeltje insect gelofte partij in rechtszaak vrouw. hemelgeest godsdienst wijnsoort het onderbewuste 0 0 Doorloper sterren

7 .horizontaal. straat plaagziek energie schimmelachtig geologische formatie ooglijk en anderen vlinder uitgelekte brandstof dierengeluid het binnenhalen opening ziekte v.d. tabaksplant geluidverzwakker procureur-generaal kleur deel v.d. VS pl. in Oostenrijk iets flodderigs eenheid van elektr. weerstand Europ. Monetair Stelsel verhalend dichtstuk schoolonderzoek jammer dit is rijtuigje Eur. hoofdstad onvoltooid tegenwoordige tijd deel van Europa voedsel vrucht debet vogel bezwering zwarte, kleverige stof smid sportief voordeel opleverend misselijkheid oostnoordoost leren zweep atelierruimte plant weerzinwekkend driekroon toestemming vis Sp. ex-koningin gammel voertuig doosje v. naaigerei samen- bijwoord oude Ital. dans vochtig koud oud- Europeaan u (ouderwets) insect gemis diepgang v.e. geladen schip middagslaapje overschot deel van Gelderland te koop aangeboden tasto solo priem zedenleraar Europeaan docent stijf van ledematen gast modern pl. in Australië neerslag noordwest paragraaf me vlug harde plof vervoermiddel foetsie (Barg.) dwergbuffel snack zout (Ind.) spinrag hanglamp noorderbreedte neon voornemen hoge berg lidwoord gerucht plank 0 bovenmatig boze geest stomdronken pl. in Overijssel digitaal dagboek avondmaal vak op school geografische aanduiding Eur. taal afgesneden takken zoek, weg mountainbike plek pl. in de prov. Luik tennisterm zout v. seleenzuur Eur. Kampioenschap vettige rook plaat assistent in opleiding betalingswijze mij uitgelezen gedeelte gezichtspunt provinciehoofdstad klap ten name marihuana Spaanse uitroep nijlreiger Turkse eretitel van zekere houtsoort marterachtig dier pl. in Duitsland vetpuistje kunstschaatsterm grondsoort spoedig onthaal één der VS graad voelbaar wandversiering steekbeitel verwikkeling godloochenaar lucht (voorvoeg.) ik (Latijn) titel dubbelganger 0 uitroep noot deel van Azië meelproduct kenmerkend drietal brompot dwaas edelman windrichting deel v.e. as zwemvogel deel v.e. bed rijksdaalder (Barg.) spanning ontvanger v. tolgeld varkensziekte.verticaal. nauwgezet bureau mannelijk dier koppel commerciële omroep graafwerktuig bewoner v. Sumatra dierengeluid spiertje onder tong oervolk van Japan pl. in Turkije nieuw (in samenst.) konijnenras administratieve troepen reukstof v. viooltjes register schaakterm voorzetsel voegijzer computerterm Eur. taal teken v. verkoudheid drukte, omhaal deel v.e. viool openbare werken sprookjesfiguur deel v.e. haard rijschool etage lege ruimte versterkte plaats (Ind.) hoofd v.e. abdij dierengeluid achter waterige oplossing mestvocht ruw gooiend persoon buikriem Jap. gordel Bijbelse reus oorzaak dokter deegwaar moeder bijwoord donkere kamer honingbij onbrandbare stof stand najaar inhoudsmaat wisselgebruik bergplaats vreemde munt hartelijk muze een zekere iridium gerief wijkplaats gemeentelijke universiteit zangnoot herrie, drukte mosvlakte pl. in Engeland gegaap oude Lat. Bijbelvertaling lage rivierstand Egypt. koningin door de tijd bepaald degelijk (Bargoens) lang stuk hout veengrond voorm. Ned. eiland legerhulppost projectiel dat naar de maan vliegt Eur. gebergte uitroep van schrik nochtans handeling Bijbelse figuur een of meer noten na een triller Ned. dialect avondpartij zinnebeeld van tedere liefde tweelingbroer v. Romulus speelgoed afwijzing jongen Duitse keizer schrijfbenodigdheid gedurende lage veterschoen Afrikaans land muziekinstrument borrel zuidelijke rand v.d. Veluwe ouderwets illuminatiemiddel Bijbelse figuur zangvogel haarvlecht omnivoor bijwoord levenslucht stoot individualiteit vracht grappig muziekinstrument geen tijd kennend Engelse nv godsdienstbestrijder graafwerktuig al te goed mens drank heester overdreven buisverlichting Economische Zaken waas eenvoudigweg eetgerei telwoord ravotter oerwoud derhalve gezamenlijk ouder verfstof gekruid, pittig 0 persoonlijk vnw. per uur Ned. Dagbladpers lofdicht bordspel deksel eenmaal alstublieft centrale antenne-inrichting bedrijfsgeneeskundige dienst numero pl. in Schotland astronomische eenheid collectieve arbeidsovereenkomst getand muurwerk beroering dunne plek in goed doctor v. zekere stof gewrichtsholte boom bevestiging in kindertaal voorzetsel kalm en ongestoord Rotterdamse elektr. Tram

8 Doorloper sterren

Woordpuzzels www.puzzelland.com

Woordpuzzels www.puzzelland.com eschikbaar voor/vailable for: l meer dan vijfentwintig jaar produceert JF alle mogelijke kruiswoordraadsels en kruiswoordraadsel-achtigen. aarbij hebben we steeds het uitgangspunt gehanteerd dat een puzzel

Nadere informatie

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem Digilemma L1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

LEMMATICA K 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

LEMMATICA K 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem LEMMATICA K 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw!

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Inleiding Dit is de papieren versie van de website die u kunt vinden op: http://proto.thinkquest.nl/~klb013/startpagina.htm Een gezin uit de Gouden Eeuw

Nadere informatie

verschillen: die & deze // dit & dat...

verschillen: die & deze // dit & dat... verschillen: die & deze // dit & dat... ROC van Amsterdam educatie ROC van Amsterdam verschillen: die & deze // dit & dat... mooi lelijk snel langzaam groot klein winter zomer aan uit kort lang zoet zuur

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

Woorden 1-2-3. Doelgroepen Woorden 1-2-3. Omschrijving Woorden 1-2-3

Woorden 1-2-3. Doelgroepen Woorden 1-2-3. Omschrijving Woorden 1-2-3 Woorden 1-2-3 Het programma Woorden 1-2-3 is gemaakt voor beginnende taalleerders in het basisonderwijs en de basiseducatie. In de drie bestanden worden in totaal ruim 2000 woorden aangeleerd. Omdat de

Nadere informatie

De Romeinse Tijd in Archeon

De Romeinse Tijd in Archeon De Romeinse Tijd in Archeon 55 voor Christus tot 400 na Christus Archeon In Archeon is een verleden herbouwd, dat op deze wijze nergens in ons land meer te zien is. De reconstructies in het THEMAPARK zijn

Nadere informatie

WOORDKOMPAS V pagina 102

WOORDKOMPAS V pagina 102 WOORDKOMPAS V pagina 102 vooruitgaan >> gaan (+ zijn) I Ga jij maar vast vooruit../ «..\ ik kom over een kwartiertje. De zieke gaat langzaam vooruit. ± Iedere week gaat het een beetje beter met hem. Je

Nadere informatie

Magazine van Driezorg, Wonen, Welzijn & Zorg NAJAAR 2013

Magazine van Driezorg, Wonen, Welzijn & Zorg NAJAAR 2013 Magazine van Driezorg, Wonen, Welzijn & Zorg NAJAAR 2013 C O L U M N I N H O U D 3 Korte berichten 4 Vraag en aanbod 7 Project: Wijkleerbedrijf 9 5 generaties 10 Diëtiek: feiten & fabels 14 Recensie Jos

Nadere informatie

Madrid, het weerzien.

Madrid, het weerzien. Vrijdag 30 april 2004 De plannen zijn al geruime tijd geleden gemaakt wat komt door het vertrek van onze jongste dochter, Tessa, naar Madrid. Hoe meer de datum van het vertrek nadert hoe meer ik die ook

Nadere informatie

De Moordenaar van de Nar

De Moordenaar van de Nar De Moordenaar van de Nar Proloog Lieve vrouwe Fennis, We zijn al heel lang vriendinnen, dus ik zal er niet omheen draaien. Ja, zoals je al zo subtiel liet doorschemeren, ik heb wereldschokkend nieuws ontvangen.

Nadere informatie

Kinderen en posttraumatische dystrofie

Kinderen en posttraumatische dystrofie Kinderen en posttraumatische dystrofie Dit boekje is tot stand gekomen met de medewerking van Sander Keppel, mevr. W. Hagenbeek, prof. dr. W. Kuis, fysiotherapeute mevr. E. de Bont, mevr. J. Stor-Luijmes

Nadere informatie

MONITOR KERNGEZOND STOKOUD. Lange levensduur Portret valpoli Veilige narcose Warme zorg dementen. Focus: supersenioren. Leo (79) en Gré (82) Ikking

MONITOR KERNGEZOND STOKOUD. Lange levensduur Portret valpoli Veilige narcose Warme zorg dementen. Focus: supersenioren. Leo (79) en Gré (82) Ikking MONITOR Jaargang 33 nr. 5 okt/nov 2004 Lange levensduur Portret valpoli Veilige narcose Warme zorg dementen Leo (79) en Gré (82) Ikking Focus: supersenioren KERNGEZOND STOKOUD MONITOR FOCUS: KERNGEZOND

Nadere informatie

Warm en sfeervol afscheid van Maasdonk

Warm en sfeervol afscheid van Maasdonk Koninklijke onderscheiding voor Gerrit van den Helm 4 Arboretum is aanwinst voor Geffen 6 Vinyl in Vinkel 13 Sprankelend afscheidsfeestje in Sporthal de Geer GEFFEN De koude voeten tijdens het wachten

Nadere informatie

vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï", \1,

vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï, \1, vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï", \1, ^C1 r) CAM VREEMDE WOORDENTOLK SAMENGESTELD DOOR J. C. v. DONGEN UITGEVERSMII. VELOX" AMSTERDAM. Lijst van Afkortingen, In. = mannelijk. yr. -7=-' vrouwelijk. o. = onzijdig.

Nadere informatie

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014 Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt oktober 2014 Inhoudsopgave Het project Ik Kom Van Ver blz. 5 De Transvaalbuurt in cijfers blz. 7 Buitenlanders blz. 9 Elizabeth Wales blz. 11

Nadere informatie

Wat hangt de landgoederenzone boven het hoofd?

Wat hangt de landgoederenzone boven het hoofd? het Verschijnt tweewekelijks www.hbnieuws.nl GRATIS 29e jaargang INHOUD Opvolger Wijkimpulsplan laat op zich wachten In maart 2011 hadden B&W opdracht gegeven voor het opstellen en uitvoeren van een Uitvoeringsplan

Nadere informatie

thuis in de IJmond een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Te koop met 5.

thuis in de IJmond een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Te koop met 5. thuis in de IJmond nummer 3 winter 2013 een goed, gezond en gelukkig 2014! Wijziging uitbetaling huurtoeslag! zie pagina 10 Wij wensen u fijne feestdagen! Te koop met 5.000 woonvoordeel Het succes van

Nadere informatie

Leon Trotski. Mijn leven. 1 van 373

Leon Trotski. Mijn leven. 1 van 373 Leon Trotski Mijn leven 1 van 373 Geschreven: 1929 Bron: Querido, Amsterdam, 1930 Vertaling: E. Brouwer Deze versie: Spelling, taal, punctuatie en (soms) zinsbouw aangepast Transcriptie: Adrien Verlee

Nadere informatie

De geschiedenis van ons geld. Van kauri tot euro

De geschiedenis van ons geld. Van kauri tot euro De geschiedenis van ons geld Van kauri tot euro Voorwoord Dit boekje gaat over de geschiedenis van ons geld. Het gaat in vogelvlucht van de vroegere ruilhandel naar de Romeinen en via de Middeleeuwen naar

Nadere informatie

DE BEVERSE KLOK HET BEVERSE KLAVERTJE VIER. Dokter Matig. 'Nooit Th u i s', een ideaal eindejaarsgeschenk, lees p. 5

DE BEVERSE KLOK HET BEVERSE KLAVERTJE VIER. Dokter Matig. 'Nooit Th u i s', een ideaal eindejaarsgeschenk, lees p. 5 V.U. :W. Andries, Lindenlaan 56-9120 Beveren DE BEVERSE KLOK krant voor Groot-Beveren - 2 maal per maand (Afgiftekantoor Beveren 1) - vrijdag 28 november 2008-14e jaargang - nummer 15-1 euro 'Nooit Th

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel

Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel Om hem heen kreunde het huis als ten dode gedoemd. Pleisterwerk viel

Nadere informatie

Van kauri tot euro. De geschiedenis van het geld

Van kauri tot euro. De geschiedenis van het geld Van kauri tot euro De geschiedenis van het geld Voorwoord 2 Dit boekje gaat over de geschiedenis van ons geld. Het gaat in vogelvlucht van de vroegere ruilhandel naar de Romeinen en via de Middeleeuwen

Nadere informatie

B LEMMATICA B 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid

B LEMMATICA B 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid B LEMMATICA B 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

Hoe hoort het eigenlijk?

Hoe hoort het eigenlijk? Hoe hoort het eigenlijk? Amy Groskamp-Ten Have bron. H.J.W. Becht, Amsterdam 1940 (vierde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/gros006hoeh01_01/colofon.htm 2008 dbnl / erven Amy Groskamp-Ten

Nadere informatie

Schrijf de woorden op. brugkla er re enmachine ch colade brievenbu en a elmoes wa erschade bel ning e endig achter ver vergi ing n vember pla eland

Schrijf de woorden op. brugkla er re enmachine ch colade brievenbu en a elmoes wa erschade bel ning e endig achter ver vergi ing n vember pla eland molen mollen Schrijf de woorden in de goede rij. kippenvel rekensommen overwinnen fazant collectie hoffelijkheid tekenfiguur publiciteit assistent regisseur arrogant gifkikker ademhalen tomatensaus solliciteren

Nadere informatie

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684 I Omslagontwerp: Ane Harting Omslagillustratie: Bert Wezenberg Copyright 1996-2007: Paul Baardman info@ivpo.eu www.ivpo.eu De eerste druk van is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden.

Nadere informatie