Gold Magic W1 Survey Code: DM1. Languages: Dutch. Mode: Online Survey (Mixed)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gold Magic W1 Survey Code: DM1. Languages: Dutch. Mode: Online Survey (Mixed)"

Transcriptie

1 Gold Magic W1 Survey Code: DM1 Languages: Dutch Mode: Online Survey (Mixed) i

2 TABLE OF CONTENTS SCREENER 1 (Age=25+, Status=Smoker) 002 SCREENER 2 (Age=16-24) 005 TOBACCO HISTORY 009 SMOKED TOBACCO -- BRAND AND PURCHASING 013 SMOKING BEHAVIOR 040 QUITTING 042 RISK PERCEPTIONS 052 PAST PRODUCT EXPOSURE AND PRODUCT EXPECTANCIES 060 DEMOGRAPHICS 095 MARIJUANA USE 099 GOLD MAGIC DISCRETE CHOICE SURVEY 105 ii

3 Gold Magic W1 Q# VarName DM1 DM1 Dutch 001 BI42208 TNS NIPO on behalf of the University of Maastricht and an international team of researchers is conducting a study about the smoking behaviour of Dutch people. Your answers to the survey questions that follow will help us to better understand how views toward novel tobacco products may differ over time in the Netherlands. This survey is in no way affiliated with the tobacco industry. The survey questions will ask you about your beliefs, attitudes, and behaviours related to tobacco use. This survey includes smokers, former smokers, and non-smokers as it is important to have the perspectives of all three groups. The survey should take no more than 24 minutes to complete. Some respondents may also be selected to complete an additional 10-minute survey at the end of the initial questionnaire. If you agree to participate, we would like to re-contact you in six months to complete another survey. You can tell us at that time if you are willing to participate. TNS NIPO doet in opdracht van de Universiteit Maastricht en een internationaal team van onderzoekers onderzoek naar het rookgedrag van Nederlanders. Uw antwoorden op onze vragen helpen ons om een beter beeld te krijgen van meningen over nieuwe soorten tabaksproducten en hoe deze veranderen door de tijd in Nederland. Wij hebben absoluut geen banden met de tabaksindustrie. De vragen gaan over uw kennis, houding en gedrag ten aanzien van tabaksgebruik. Wij vragen zowel rokers, ex-rokers als niet-rokers om deel te nemen aan deze vragenlijst, omdat het belangrijk voor ons is om inzicht te krijgen in de perspectieven van al die groepen. De vragenlijst duurt ongeveer 24 minuten. Een deel van degenen die de vragenlijst invullen zal gevraagd worden om een extra vragenlijst van ongeveer 10 minuten in te vullen aan het eind van deze vragenlijst. Als u deelneemt, zouden we u over zes maanden nog een keer willen benaderen om een vragenlijst in te vullen. U kunt ons dan laten weten of u bereid bent om weer mee te doen. The survey has received ethics clearance through the University of Waterloo, Canada, where the information will be securely stored. Participation is voluntary and you may decline to respond to questions if you wish. Deze vragenlijst is goedgekeurd door de ethische commissie van de Universiteit van Waterloo in Canada, waar de informatie veilig wordt beheerd. Deelname is vrijwillig en u mag weigeren om bepaalde vragen te beantwoorden. If you have questions concerning how the survey is being conducted, or concerns about your participation or the authority under which this survey is being conducted, please contact: Dr. Job Metsemakers ) or: Dr. Maureen Nummelin (Office of Research Ethics, University of Waterloo, Canada; Als u vragen hebt m.b.t. de uitvoering van dit onderzoek of als u zich zorgen maakt over uw deelname of over de instantie waaronder het onderzoek wordt uitgevoerd, dan kunt u contact opnemen met: Dr. Job Metsemakers ) of met: Dr. Maureen Nummelin (Ethische Commissie, Universiteit van Waterloo, Canada; 3

4 To receive information about the study findings, please contact: Dr. Marc Willemsen, Ph.D. (Principal Investigator, Maastricht University; or: Dr. Geoffrey T. Fong, Ph.D. (Co-Investigator, University of Waterloo, Canada; SCREENER 1 (Age=25+, Status=Smoker) 002 BI42337 Have you smoked tobacco in the last 6 months? If response=2, terminate interview. 003 BI42339 Have you smoked tobacco in the last 30 days? If response=1, Status=Smoker. If response=2, Status=Recent Quitter. 004 HG42001 PROGRAMMING NOTE: 1000 respondents IF 002/BI337=1. Randomize sample: 500 respondents: Conjoint=Yes 500 respondents: Conjoint=No SCREENER 2 (Age=16-24) 005 BI42337r Have you smoked tobacco in the last 6 months? If response=1, go to 006/BI339r. If response=2, go to 007/HI BI42339r Ask if 005/BI337r=1. Have you smoked tobacco in the last 30 days? If response=1, Status=Smoker. If response=2, Status=Recent Quitter. Voor meer informatie over de studieresultaten kunt u contact opnemen met: Prof. Marc Willemsen (hoofdonderzoeker Universiteit Maastricht; of met: Prof. Geoffrey T. Fong (mede-onderzoeker Universiteit van Waterloo, Canada; Heeft u tabak gerookt in de afgelopen 6 maanden? Als antwoord=2, beëindig vragenlijst. Heeft u tabak gerookt in de afgelopen 30 dagen? Als antwoord=1, status=roker. Als antwoord=2, status=recente stopper. Programmeerinstructie: 1000 respondenten als 002/BI337=1. Randomiseer steekproef: 500 respondenten: conjoint=ja 500 respondenten: conjoint=nee Heeft u tabak gerookt in de afgelopen 6 maanden? Als antwoord=1, ga naar 006/BI339r. Als antwoord=2, ga naar 007/HI411. Vraag als 005/BI337r=1. Heeft u tabak gerookt in de afgelopen 30 dagen? Als antwoord=1, status=roker. Als antwoord=2, status=recente stopper. 4

5 007 HI42411 Ask if 005/BI337r=2. Have you ever smoked any tobacco product? If response=1, Status=Long-term Quitter. If response=2, Status=Non-smoker (never smoked). 008 HG42101 PROGRAMMING NOTE: 1000 respondents IF 005/BI337r=1 AND 1000 respondents IF BI337r=2. IF 005/BI337r=1 Randomize sample: 500 respondents: Conjoint=Yes 500 respondents: Conjoint=No IF 005/BI337r=2 Randomize sample: 500 respondents: Conjoint=Yes 500 respondents: Conjoint=No Vraag als 005/BI337r=2. Heeft u ooit een tabaksproduct gerookt? Als antwoord=1, status=lange termijn stopper. Als antwoord=2, status=niet-roker (nooit gerookt). Programmeerinstructie: 1000 respondenten als 005/BI337r=1 en 1000 respondenten als BI337r=2. Als 005/BI337r=1 Randomiseer steekproef: 500 respondenten: conjoint=ja 500 respondenten: conjoint=nee Als 005/BI337r=2 Randomiseer steekproef: 500 respondenten: conjoint=ja 500 respondenten: conjoint=nee 009a 009b 009c 009d ST42780 (Prev. ST42300) ST42781 (Prev. ST42304) ST42783 (Prev. ST42311) ST42782 (Prev. ST42313) TOBACCO HISTORY Ask all. Have you ever smoked or inhaled any of the following products? Factory-made cigarettes Roll-your-own tobacco Cigars Cigarillos 009e ST42787 Pipe Pijp Heeft u ooit één (of meerdere) van de volgende producten gebruikt? Sigaretten Shag of hulzentabak Sigaren Cigarillos 5

6 (Prev. ST42317) 009f ST42785 Waterpipe Waterpijp (Prev. ST42320) 009g ST42784 Electronic cigarettes Elektronische sigaret / e-sigaret (Prev. ST42305) 009h ST42786 Shisha pen Shisha-pen (Prev. ST42306) 009i ST42331 Other tobacco products Andere tabaksproducten 010a ST42801 Ask if 009a/ST780=1. Was it any of the following? Ordinary factory-made cigarettes Vraag als 009a/ST780=1. Wat voor sigaret was het? Normale sigaret 010b ST42802 Herbal cigarettes Kruidensigaret 010c ST42803 Nicotine-free cigarettes Nicotinevrije sigaret 010d ST42804 Menthol cigarettes Mentholsigaret 010e ST42805 Low tar cigarettes Sigaret met laag teergehalte 010f ST42806 Additive-free (organic) cigarettes Additiefvrije / organische sigaret 010g ST42807 Other factory-made cigarettes Andere sigaretten 011a ST42811 Ask if 009b/ST781=1. Was it any of the following? 'Ordinary' roll-your-own tobacco Vraag als 009b/ST781=1. Wat voor shag of hulzentabak was het? Normale shag of hulzentabak 011b ST42812 Herbal tobacco Kruidenshag of -hulzentabak 011c ST42813 Nicotine-free tobacco Nicotinevrije shag of hulzentabak 011d ST42814 Menthol tobacco Mentholshag of -hulzentabak 011e ST42815 Low tar tobacco Shag of hulzentabak met laag teergehalte 011f ST42816 Additive-free (organic) tobacco Additiefvrije / organische shag of hulzentabak 011g ST42817 Other roll-your-own tobacco Andere shag of hulzentabak 6

7 012a FR42315 Ask if 009a/ST780=1. Have you used any of the following product(s) in the last 30 days? factory-made cigarettes 012b FR42325 Ask if 009b/ST781=1. roll-your-own tobacco 012c NC42405 Ask if 009c/ST783=1. cigars 012d NC42505 Ask if 009d/ST782=1. cigarillos 012e NC42705 Ask if 009e/ST787=1. a pipe 012f NC42805 Ask if 009f/ST785=1. a waterpipe 012g NC42305 Ask if 009g/ST784=1. electronic cigarettes 012h ST42308 (Prev. ST42324) Ask if 009h/ST786=1. shisha pen 012i ST42301 Ask if 009i/ST331=1. other smoked tobacco products Vraag als 009a/ST780=1. Heeft u de volgende product(en) gebruikt in de afgelopen 30 dagen? sigaretten Vraag als 009b/ST781=1. shag of hulzentabak Vraag als 009c/ST783=1. sigaren Vraag als 009d/ST782=1. cigarillo s Vraag als 009e/ST787=1. pijp Vraag als 009f/ST785=1. waterpijp Vraag als 009g/ST784=1. elektronische sigaretten / e-sigaretten Vraag als 009h/ST786=1. een shisha-pen Vraag als 009i/ST331=1. tabaksproducten SMOKED TOBACCO -- BRAND AND PURCHASING 013 BR42310 Ask if 012a/FR315=1 or 012b/FR325=1. Do you have a regular brand of factory-made cigarettes or roll-your-own tobacco? Vraag als 012a/FR315=1 of 012b/FR325=1. Is er een merk(variant) sigaretten of shag / hulzentabak dat u meestal rookt? 7

8 014a BR42311 Ask if 013/BR310=1 and 012a/FR315=1. Enter the name of the brand (or part of the name) and select the right brand and sub brand from the list. If your regular brand is not listed, please choose 'other' and specify your regular brand. What is your regular brand of cigarettes? 014b 997 Other (specify) 99 BR42311o Ask if 014a/BR311=997. What other brand is your regular brand of cigarettes? Vraag als 013/BR310=1 en 012a/FR315=1. Welk merk sigaretten rookt u meestal? Tik de naam van het merk (of een deel van de naam) in en selecteer uit de lijst de juiste merkvariant. Als het merk dat u meestal rookt er niet tussen staat, kies dan anders en specificeer dan alstublieft welk merku meestal rookt. 997 Anders, namelijk 99 Vraag als 014a/BR311=997. Welk ander merk sigaretten rookt u meestal? a BR42231 Ask if 013/BR310=2 and 012a/FR315=1. Vraag als 013/BR310=2 en 012a/FR315=1. Enter the name of the brand (or part of the name) and select the right brand and sub brand from the list. If your Welk merk sigaretten rookt u momenteel? regular brand is not listed, please choose 'other' and Tik de naam van het merk (of een deel van de naam) in specify your regular brand. en selecteer uit de lijst de juiste merkvariant. Als het What brand are you currently smoking? merk dat u momenteel rookt er niet tussen staat, kies dan anders en specificeer dan alstublieft welk merku 997 Other (specify) momenteel rookt Anders, namelijk b BR42231o Ask if 015a/BR231=997. What other brand are you currently smoking? Vraag als 015a/BR231=997. Welk ander merk sigaretten rookt u momenteel? a BR42337 Ask if 013/BR310=1 and 012b/FR325=1. Vraag als 013/BR310=1 en 012b/FR325=1. Enter the name of the brand (or part of the name) and select the right brand and sub brand from the list. If your Welk merk shag of hulzentabak rookt u meestal? regular brand is not listed, please choose 'other' and Tik de naam van het merk (of een deel van de naam) in specify your regular brand. en selecteer uit de lijst de juiste merkvariant. Als het What is your regular brand of roll-your-own tobacco? merk dat u meestal rookt er niet tussen staat, kies dan anders en specificeer dan alstublieft welk merk u 8

9 016b 997 Other (specify) 99 BR42337o Ask if 016a/BR337=997. What other brand is your regular brand of roll-your-own tobacco? meestal rookt. 997 Anders, namelijk 99 Vraag als 016a/BR337=997. Welk ander merk shag of hulzentabak rookt u meestal? a BR42338 Ask if 013/BR310=2 and 012b/FR325=1. Vraag als 013/BR310=2 en 012a/FR315=1. Enter the name of the brand (or part of the name) and select the right brand and sub brand from the list. If your Welk merk shag of hulzentabak rookt u momenteel? current brand is not listed, please specify which brand Tik de naam van het merk (of een deel van de naam) in that is. en selecteer uit de lijst de juiste merkvariant. Als het What brand are you currently smoking? merk dat u momenteel rookt er niet tussen staat, kies dan anders en specificeer dan alstublieft welk merk u 997 Other (specify) momenteel rookt Anders, namelijk b BR42338o Ask if 017a/BR338=997. What other brand are you currently smoking? BR42358 Ask if using flavor capsule cigarettes (see brand list). The brand you usually smoke has a capsule in the filter that releases a flavor when it is crushed. How often do you crush the flavor pellet when smoking? 1 Never 2 Sometimes 3 Often 4 Always 019 PU42341 Ask if 012a/FR315=1 or 012b/FR325=1. The last time you bought cigarettes or tobacco for Vraag als 017a/BR338=997. Welk ander merk shag of hulzentabak rookt u momenteel? 9 Vraag als respondent smaakcapsule-sigaretten gebruikt (zie 014a/BR311 en 015a/BR231). Het merk dat u meestal rookt bevat een capsule in de filter waaruit een smaak vrijkomt wanneer u op de filter drukt / klikt. Hoe vaak drukt / klikt u op de filter om de smaak te laten vrijkomen? 1 Nooit 2 Soms 3 Vaak 4 Altijd Vraag als 012a/FR315=1 of 012b/FR325=1. 9

10 yourself, how much did you pay for the pack? 99 Enter price in Euros. If you bought both cigarettes and roll-your-own tobacco, choose the product that you smoke most of the time. 020a PU42545 Ask if 012a/FR315=1 or 012b/FR325=1. How many cigarettes or grams of the product were included in that pack? 1 Number of cigarettes 2 Number of grams Choose number of cigarettes or number of grams of roll-your-own tobacco. 020b PU42322 Ask if 020a/PU545=1. De laatste keer dat u sigaretten of shag / hulzentabak voor uzelf kocht, hoeveel heeft u toen betaald voor dat product? 99 Vul prijs in in Euro s. Als u zowel sigaretten als shag/hulzentabak kocht, kies dan het product dat u meestal rookt. Vraag als 012a/FR315=1 of 012b/FR325=1. Hoeveel sigaretten zaten er of gram shag / hulzentabak zat er in dat pakje? 1 Aantal sigaretten 2 Aantal gram Kies het aantal sigaretten of het aantal gram shag / hulzentabak. Vraag als 020a/PU545=1. 99 (number of cigarettes) 020c PU42547 Ask if 020a/PU545=2. (number of grams) You can also use half grams (0,5). 021 SO42251 Ask if 012a/FR315=1 or 012b/FR325=1. Where did you last buy cigarettes or tobacco for yourself? 01 Supermarket 02 Gas station 03 Tobacconist/ tobacco specialty shop 04 Specialist electronic cigarette shop 05 Magazine store/ book store/ newsstand (like Bruna or Primera) 06 Bar, restaurant, snack bar, or disco 07 Coffee shop/ cannabis café 08 Kiosk on a station 09 Vending machine 10 From internet 11 From someone else (e.g. friends, parents) 99 (aantal sigaretten) Vraag als 020a/PU545=2. 99 (aantal gram) U kunt ook een halve gram (0,5) noteren Vraag als 012a/FR315=1 of 012b/FR325=1. Waar kocht u de laatste keer sigaretten of shag / hulzentabak voor uzelf? 1 Supermarkt 2 Pompstation / benzinestation 3 Tabakswinkel / tabaksspeciaalzaak 4 E-sigaret speciaalzaak 5 Tijdschriftenwinkel / boekhandel / gemakswinkel (zoals Bruna of Primera) 6 Café, restaurant, snackbar of discotheek 7 Coffeeshop / cannabiscafé 8 Kiosk op een station 9 Sigarettenautomaat 10 Via internet 11 Van iemand anders (bijv. vrienden, ouders) 10

11 12 Duty-free shop (on the airport) 13 Outside the Netherlands, but inside the EU 14 Outside the EU 15 Other 9 If you bought your cigarettes or tobacco outside the Netherlands, please choose outside the Netherlands, but inside the EU or outside the EU. 022 SO42412 Ask if 012a/FR315=1 or 012b/FR325=1. How often do you buy cigarettes or tobacco on the internet? 1 Daily 2 Less than daily, but at least once a week 3 Less than weekly, but at least once a month 4 Less than monthly 5 Never 023a SO42497 Ask all. We would like to know how often you visit certain venues. It doesn t matter whether you are buying something during these visits or not. How often do you visit a tobacconist/ tobacco specialty shop? 1 Daily 2 Less than daily, but at least once a week 3 Less than weekly, but at least once a month 4 Less than monthly 5 Never 12 Belastingvrije winkel (op het vliegveld) 13 Niet in Nederland, maar wel in de Europese Unie 14 Buiten de Europese Unie 15 Anders 9 Als u uw sigaretten of shag / hulzentabak niet in Nederland kocht, kies dan voor de antwoordopties 'Niet in Nederland, maar wel in de Europese Unie' of 'Buiten de Europese Unie'. Vraag als 012a/FR315=1 of 012b/FR325=1. Hoe vaak koopt u sigaretten of tabak via internet? 1 Dagelijks 2 Minder dan dagelijks, maar minstens eens per week 3 Minder dan wekelijks, maar minstens eens per maand 4 Minder dan maandelijks 5 Nooit 023b SO42498 How often do you visit a coffee shop / cannabis café? We willen graag weten hoe vaak u bepaalde gelegenheden bezoekt. Het maakt hierbij niet uit of u tijdens die bezoeken iets koopt of niet. Hoe vaak bezoekt u een tabakswinkel / tabaksspeciaalzaak? 1 Dagelijks 2 Minder dan dagelijks, maar minstens eens per week 3 Minder dan wekelijks, maar minstens eens per maand 4 Minder dan maandelijks 5 Nooit Hoe vaak bezoekt u een coffeeshop of cannabiscafé? 1 Dagelijks 2 Minder dan dagelijks, maar minstens eens per week 3 Minder dan wekelijks, maar minstens eens per maand 4 Minder dan maandelijks 11

12 024a FR42225 Ask if 009a/ST780=1 or 009b/ST781=1. How often do you smoke cigarettes or roll-your-own tobacco? 1 Have quit smoking this product 2 Less than monthly 3 Less than weekly, but at least once a month 4 Less than daily, but at least once a week 5 Daily 024b FR42217 Ask if 024a/FR225=2-5. If 024a/FR225=2-4: On days when you smoke, All: about how many cigarettes do you smoke per day? cigarettes per day ST42455 Ask if 009g/ST784=1. Turning to electronic cigarettes 026a ST42471 (Prev. ST42471) [Insert pictures of products here] What type of electronic cigarette did you use last? 1 A disposable electronic-cigarette (non-rechargeable) 2 A commercial electronic-cigarette kit which is refillable with pre-filled cartridges 3 A commercial electronic-cigarette kit which is refillable with liquids 4 A modular system (I use my own combination of separate devices: batteries, atomizers, etc.) Ask if 025/ST455=1, 2, 3, or 9. Enter the name of the brand (or part of the name) and select the right brand and sub brand from the list. If your regular brand is not listed, please choose 'other' and 5 Nooit Vraag als 009a/ST780=1 of 009b/ST781=1. Hoe vaak rookt u sigaretten of shag / hulzentabak? 1 Ik ben gestopt met het roken van dit product 2 Minder dan maandelijks 3 Minder dan wekelijks, maar minstens eens per maand 4 Minder dan dagelijks, maar minstens eens per week 5 Dagelijks Vraag als 024a/FR225=2-5. Als 024a/FR225=2-4: Op de dagen dat u rookt, Iedereen: hoeveel sigaretten of shagjes rookt u gemiddeld per dag? sigaretten/shagjes per dag 9 Vraag als 009g/ST784=1. Welk soort elektronische sigaret / e-sigaret gebruikte u de laatste keer? [voeg hier de plaatjes in] 1 Wegwerp e-sigaret die op een sigaret lijkt (niet oplaadbaar) 2 E-sigaret die op een sigaret lijkt en die kan worden nagevuld met voorgevulde cartridges / ampullen 3 E-sigaret die kan worden nagevuld met liquids / vloeistoffen 4 Modulair systeem (ik gebruik mijn eigen combinatie van verschillende apparaten: batterijen, verdampers, etc.) Vraag als 025/ST455=1, 2, 3 of 9. Welk merk elektronische sigaretten / e-sigaretten heeft u het laatst gebruikt? 12

13 026b ST42471o (Prev. ST42471o) specify which brand you used last. If 025/ST455=3: This question concerns the brand of the electronic device you used last, not the liquids. What brand of electronic cigarettes did you use last? 997 Other (specify) 99 Ask if 026a/ST471=Other. What other brand of electronic cigarettes did you use last? 027 NC42335 Ask if 009g/ST784=1. Where did you last buy e-cigarettes for yourself? 01 Supermarket 02 Gas station 03 Tobacconist/ tobacco specialty shop 04 Specialist electronic cigarette shop 05 Magazine store/ book store/ newsstand (like Bruna or Primera) 06 Bar, restaurant, snack bar, or disco 07 Coffee shop/ cannabis café 08 Kiosk on a station 09 Vending machine 10 From internet 11 From someone else (e.g. friends, parents) 12 Duty-free shop (on the airport) 13 Outside the Netherlands, but inside the EU 14 Outside the EU 15 Other 9 If you bought your cigarettes or tobacco outside the Netherlands, please choose outside the Netherlands, but inside the EU or outside the EU. Tik de naam van het merk (of een deel van de naam) in en selecteer uit de lijst de juiste merkvariant. Als het merk dat u meestal gebruikt er niet tussen staat, kies dan anders en specificeer dan alstublieft welk merk u het laatst gebruikt heeft. Als 025/ST455=3: Deze vraag heeft betrekking op het merk van het elektronische apparaat dat u het laatst gebruikt heeft, niet de vloeistoffen. 997 Anders, namelijk 99 Vraag als 026a/ST471=997. Welk ander merk elektronische sigaretten / e-sigaretten heeft u het laatst gebruikt? 9 Vraag als 009g/ST784=1. Waar kocht u de laatste keer elektronische sigaretten / e-sigaretten voor uzelf? 1 Supermarkt 2 Pompstation / benzinestation 3 Tabakswinkel / tabaksspeciaalzaak 4 E-sigaret speciaalzaak 5 Tijdschriftenwinkel / boekhandel / gemakswinkel (zoals Bruna of Primera) 6 Café, restaurant, snackbar of discotheek 7 Coffeeshop / cannabiscafé 8 Kiosk op een station 9 Sigarettenautomaat 10 Via internet 11 Van iemand anders (bijv. vrienden, ouders) 12 Belastingvrije winkel (op het vliegveld) 13 Niet in Nederland, maar wel in de Europese Unie 14 Buiten de Europese Unie 15 Anders 9 Als u uw e-sigaretten niet in Nederland kocht, kies dan optie voor de antwoordopties 'Niet in Nederland, maar wel in de Europese Unie' of 'Buiten de Europese Unie'. 13

14 028 GM42314 Ask if 009g/ST784=1. Was the electronic cigarette made to look just like a cigarette, or was it similar in size but a different colour, or did it not look at all like a cigarette? 1 Made to look like cigarettes 2 Similar in shape to cigarettes, but quite different colouring 3 Don t look at all like cigarettes 029 ST42454 Ask if 009g/ST784=1. Did the brand of e-cigarette you last used (or the juice/ liquid that you used) contain NICOTINE? 030 NC42344 Ask if 009g/ST784=1. Did the e-cigarettes that you used last have a particular flavour? 1 No flavour 2 Tobacco flavour 3 Menthol 4 Mix of tobacco and menthol 5 Fruit flavour 6 Other flavour 7 I used a mix of flavours 031 ST42336 Ask if 009g/ST784=1. How often, if at all, do you currently use an electronic cigarette? Would that be... 1 Daily 2 Less than daily, but at least once a week 3 Occasionally, but less than every week 4 I no longer use them at all 032 ST42463 Ask if 031/ST336=2. On about how many days per week, on average, do you use electronic cigarettes? Vraag als 009g/ST784=1. Waren die elektronische sigaretten / e-sigaretten zo gemaakt dat ze op gewone sigaretten leken, of waren ze vergelijkbaar qua grootte maar met een andere kleur, of leken ze helemaal niet op sigaretten? 1 Zo gemaakt dat ze op sigaretten leken 2 Vergelijkbaar qua vorm maar met een andere kleur 3 Leken helemaal niet op sigaretten Vraag als 009g/ST784=1. Bevat uw huidige merk elektronische sigaretten / e-sigaretten (of de door u gebruikte liquid / vloeistof) nicotine? Vraag als 009g/ST784=1. Had de elektronische sigaret / e-sigaret die u het laatst gebruikte een bepaalde smaak? 1 Geen smaak 2 Tabakssmaak 3 Menthol 4 Mix van tabak en menthol 5 Fruitsmaak 6 Andere smaak 7 Ik gebruik een mix van smaken Vraag als 009g/ST784=1. Hoe vaak gebruikt u de elektronische sigaret / e-sigaret momenteel? 1 Dagelijks 2 Minder dan dagelijks, maar minstens wekelijks 3 Af en toe, maar minder dan wekelijks 4 Ik gebruik ze niet meer Vraag als 031/ST336=2. Op ongeveer hoeveel dagen per week gebruikt u 14

15 1 One or two days a week 2 Three or four days a week 3 Five or six days a week 4 Can t say, depends, as use them only on special social occasions 033 NC42317 Ask if 031/ST336=2-4. Have you ever used e-cigarettes on a daily basis, and if so for how long? 1 No 2 Yes, daily for less than 1 week 3 Yes, daily for 1 week to less than 1 month 4 Yes, daily for 1-3 months 5 Yes, daily for 4-6 months 6 Yes, daily for 7-12 months 7 Yes, daily for more than 1 year 034 NC42318 Ask if 031/ST336=1. How long have you been using e-cigarettes daily? 1 Less than 1 week 2 1 week to less than 1 month months months months 6 More than 1 year 035 NC42366 Ask if 012g/NC305=1. In the last 30 days, how often, if at all, did you use e-cigarettes in situations where smoking ordinary cigarettes is not allowed? 1 Every day 2 Some days elektronische sigaretten / e-sigaretten? 1 Eén of twee dagen per week 2 Drie tot vier dagen per week 3 Vijf tot zes dagen per week 4 Kan ik niet zeggen, hangt ervan af aangezien ik ze alleen bij speciale gelegenheden gebruik Vraag als 031/ST336=2-4. Heeft u elektronische sigaretten / e-sigaretten ooit dagelijks gebruikt, en zo ja, hoe lang? 1 Nee 2 Ja, dagelijks gebruikt voor een periode van minder dan 1 week 3 Ja, dagelijks gebruikt voor een periode van 1 week tot minder dan 1 maand 4 Ja, dagelijks gebruikt voor een periode van 1-3 maanden 5 Ja, dagelijks gebruikt voor een periode van 4-6 maanden 6 Ja, dagelijks gebruikt voor een periode van 7-12 maanden 7 Ja, dagelijks gebruikt voor een periode van meer dan 1 jaar Vraag als 031/ST336=1. Hoe lang gebruikt u elektronische sigaretten / e-sigaretten al dagelijks? 1 Minder dan 1 week 2 1 week tot minder dan 1 maand maanden maanden maanden 6 Meer dan een jaar Vraag als 012g/NC305=1. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 30 dagen elektronische sigaretten / e-sigaretten gebruikt in situaties waar het roken van gewone sigaretten niet is toegestaan? 1 Elke dag 15

16 3 Rarely 4 Not at all 036a NC42324 Ask if 031/ST336=1. How soon after waking do you usually have your first puff on an e-cigarette? 1 Minutes 2 Hours 3 Both (choose your timeframe) If it is less than 1 hour choose minutes. With (exact) whole hours, choose hours. If you want to fill in a combination of hours and minutes choose both. 036b NC42324a Ask if 036a/NC324=1 or 3. (number of minutes) 9 For >90 minutes, use hours field, then go back and choose 'both'. 036c NC42324b Ask if 036a/NC324=2 or 3. (number of hours) Must be <24 hours. 037 NC42326 Ask if 009g/ST784=1. You said that you last used [025/ST455]. Thinking about this type of e-cigarette About how long does one [disposable e-cigarette/ cartridge/ refill] last you? 01 Less than 6 hours hours (half a day) 03 More than 10 hours but less than 1 day 04 1 day 05 1 day and a half 06 2 days 07 3 days days 2 Sommige dagen 3 Zelden 4 Helemaal niet Vraag als 031/ST336=1. Hoe snel na het ontwaken neemt u meestal het eerste trekje van uw elektronische sigaret / e-sigaret? 1 Minuten 2 Uren 3 Beide (kies uw tijdsaanduiding) Bij minder dan 1 uur kies 'minuten'. Bij (exact) hele uren: kies 'uren' en als u een combinatie van uren en minuten wilt invullen kies dan 'beide'. Vraag als 036a/NC324=1 of 3. (aantal minuten) 9 Voor meer dan 90 minuten, gebruik (ook) uren. Ga terug en kies dan voor beide. Vraag als 036a/NC324=2 of 3. (aantal uren) 9 Dit kan geen 24 uur of meer zijn. Vraag als 009g/ST784=1. U zei dat u het laatst een [025/ST455] gebruikte. Denkt u aan dit type elektronische sigaret / e-sigaret. Als 025/ST455=1: Hoe lang kunt u ongeveer doen met één wegwerp e-sigaret? Als 025/ST455=2: Hoe lang kunt u ongeveer doen met één cartridge/ampul? Als 025/ST455=3 of 4: Hoe lang kunt u ongeveer doen met één navulling? 01 Minder dan zes uur 02 6 tot 10 uur (een halve dag) 03 Meer dan 10 uur maar minder dan een dag 04 Eén dag 05 Anderhalve dag 16

17 days 10 More than 1 week FR42309v (Derived variable cigarette or RYO smoking status at recruitment) 1 Daily smoker (if 024a/FR225=5) 2 Weekly smoker (if 024a/FR225=4) 3 Monthly smoker (if 024a/FR225=2 or 3) 7 Quitter (if 024a/FR225=1) 9 Non-smoker (if (009a/ST780=2 or 9) or (009b/ST781=2 or 9)) 039 FR Smoker (038/FR309v=1-3) 2 Quitter (038/FR309v=7 or 8) 3 Non-smoker (038/FR309v=9) 06 2 dagen 07 3 dagen dagen dagen 10 Meer dan 1 week 9 (Ontleende variabele sigaretten of shag rookstatus bij werving) 1 Dagelijks roker (als 024a/FR225=5) 2 Wekelijks roker (als 024a/FR225=4) 3 Minder dan wekelijks roker (als 024a/FR225=2 of 3) 7 Stopper (als 024a/FR225=1) 9 Niet-roker (als (009a/ST780=2 of 9) of (009b/ST781=2 of 9)) 1 Roker (038/FR309v=1-3) 2 Stopper (038/FR309v=7-8) 3 Niet-roker (038/FR309v=9) SMOKING BEHAVIOR 040a SB42020 Ask if 038/FR309v=1. The following questions are about cigarettes and roll-your-own tobacco How soon after waking do you usually smoke your first cigarette or roll-your-own tobacco? 1 Minutes 2 Hours 3 Both (choose your timeframe) If it is less than 1 hour choose minutes. With (exact) whole hours, choose hours. If you want to fill in a combination of hours and minutes choose both. 040b SB42021a Ask if 040a/SB020=1 or 3. (number of minutes) 9 For >90 minutes, use hours field, then go back and choose 'both'. 040c SB42021b Ask if 040a/SB020=2 or 3. (number of hours) Vraag als 038/FR309v=1. De volgende vragen gaan over het roken van sigaretten of shag / hulzentabak. Hoe snel na het ontwaken steekt u meestal uw eerste sigaret of shagje op? 1 Minuten 2 Uren 3 Beide (kies uw tijdsaanduiding) Bij minder dan 1 uur kies 'minuten'. Bij (exact) hele uren: kies 'uren' en als u een combinatie van uren en minuten wilt invullen kies dan 'beide'. Vraag als 040a/SB020=1 of 3. (aantal minuten) 9 Voor meer dan 90 minuten, gebruik (ook) uren. Vraag als 040a/SB020=2 of 3. 17

18 Must be <24 hours. 041a SB42025 Ask if 038/FR309v=2 or 3. The following questions are about cigarettes and roll-your-own tobacco On days that you smoke, how soon after waking do you usually have your first smoke? 1 Minutes 2 Hours 3 Both (choose your timeframe) If it is less than 1 hour choose minutes. With (exact) whole hours: choose hours and if you want to fill in a combination of hours and minutes choose both. (If it is in the first hour after waking, fill in 0 hours and number of minutes.) 041b SB42026a Ask if 041a/SB025=1 or 3. (number of minutes) 9 For >90 minutes, use hours field. 041c SB42026b Ask if 041a/SB025=2 or 3. (number of hours) Must be less than 24 hours. (aantal uren) 9 Dit kan geen 24 uur of meer zijn. Vraag als 038/FR309v=2 of 3. De volgende vragen gaan over het roken van sigaretten of shag / hulzentabak. Op de dagen dat u rookt, hoe snel na het ontwaken steekt u dan meestal uw eerste sigaret of shagje op? 1 Minuten 2 Uren 3 Beide (kies uw tijdsaanduiding) Bij minder dan 1 uur kies 'minuten'. Bij (exact) hele uren: kies 'uren' en als u een combinatie van uren en minuten wilt invullen kies dan 'beide'. Vraag als 041a/SB025=1 of 3. (aantal minuten) 9 Voor meer dan 90 minuten, gebruik (ook) uren. Vraag als 041a/SB025=2 of 3. (aantal uren) 9 Dit kan geen 24 uur of meer zijn. QUITTING 042 BQ42145 Ask if 039/FR305=1. The following questions are about attempts you may have made to quit smoking cigarettes or roll-your-own tobacco Which of the following best describes you? Please choose one of the following options: 1 I don't want to stop smoking 2 I think I should stop smoking but don't want to. 3 I want to stop smoking but haven't thought about when. Vraag als 039/FR305=1. De volgende vragen gaan over het (stoppen met) roken van sigaretten of shag/hulzentabak. Wat is voor u het meest van toepassing? Kies één van de volgende antwoordmogelijkheden. 1 Ik wil niet stoppen met roken 2 Ik denk dat ik zou moeten stoppen met roken maar wil niet echt 3 Ik wil stoppen met roken maar heb nog niet nagedacht over wanneer 18

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

Backup Connect Client Simple Interface

Backup Connect Client Simple Interface Backup Connect Client Simple Interface Let s Connect Inhoudstafel Welcome to Backup Partner version 2.0 - Simple Interface... 1 How does Backup Partner Work?... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Backup

Nadere informatie

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 DG390 User Focus and Perspective Basics Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 Date: 10-1-2014 1 Table of Contents Introduction page 3 Context of Use Analysis page 4 Context

Nadere informatie

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands RIVM report 260601002/2005 Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands PHM van Baal, SMC Vijgen,

Nadere informatie

Handleiding. Vodafone. diensten. English version inside. Make the most of now. Vodafone. Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500.

Handleiding. Vodafone. diensten. English version inside. Make the most of now. Vodafone. Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500. Vodafone Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500 Vodafone PO Box 1500 6201 BM Maastricht 0800-050 vodafone.nl Neem voor vragen contact op met Vodafone Klanten service 1200 For questions, please contact

Nadere informatie

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants Migrating to Flanders Starterskit for family migrants, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds With the support of the European Integration

Nadere informatie

Kennis, opvattingen en gebruik van e-sigaretten onder jongeren

Kennis, opvattingen en gebruik van e-sigaretten onder jongeren R. Buisman M. Blankers M. Van Laar Kennis, opvattingen en gebruik van e-sigaretten onder jongeren Een verkennend onderzoek Oktober 2014 Colofon Opdrachtgever Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

Summer 2015. Mijn cursiefje gaat dit keer over ROKERSETIQUETTE iets wat door de jaren heen serieus veranderd is.

Summer 2015. Mijn cursiefje gaat dit keer over ROKERSETIQUETTE iets wat door de jaren heen serieus veranderd is. Summer 2015 EDITORIAL Honesty or the lack thereof will reflect on your personal and business relationships and will positively or negatively impact on your personal brand. In my article HONESTY A value

Nadere informatie

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij faces Y. 1 4 #. 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Mywayfr en effet, une bonne base win-win pour chaque partie :)

Mywayfr en effet, une bonne base win-win pour chaque partie :) 1 Dear reader, I have to confess something, but please, don tell my creatives: I started my professional life as a Market Researcher. Later, when I came home to advertising, I was always fascinated by

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

The real estate effects of e-commerce for supermarkets

The real estate effects of e-commerce for supermarkets The real estate effects of e-commerce for supermarkets Thomas Gorczynski September, 2013 Master thesis Faculty of Architecture, TU Delft, Leisure & Retail laboratory Master thesis Thomas Gorczynski 1 Persoonsinformatie

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie

Bijgeloof. Chrystal Clear. Challent. Arie Troebel. CurrentAffairs Association ComputerScience Mathematics Miscellaneous CONTAINING: COLUMN WITTEVEEN

Bijgeloof. Chrystal Clear. Challent. Arie Troebel. CurrentAffairs Association ComputerScience Mathematics Miscellaneous CONTAINING: COLUMN WITTEVEEN MACHAZINE Year 15 - Number 2 December 2010 COLUMN WITTEVEEN Bijgeloof ALGEMENE DOCENTEN STUDENTEN LOUNGE Chrystal Clear WAERDEVOLLE GETALLEN Challent EXCLUSIEF INTERVIEW MET Arie Troebel CONTAINING: CurrentAffairs

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

faces adapt to survive belastingparadijs NL The accountancy profession is subject to change is nederland nu wel of geen belastingparadijs?

faces adapt to survive belastingparadijs NL The accountancy profession is subject to change is nederland nu wel of geen belastingparadijs? faces Y. 1 5 #. 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Hello everybody and welcome

Hello everybody and welcome Inhoud Editorial Editorial...3 Chairman s note...4 From the dean...5 Rubrieken Foreign Student...17 In the spotlight...18 Je moeder!...26 GEWIS & Waarachtig...28 Onderwijs Education first!...16 Werken

Nadere informatie

Stepping Stones 3 havo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 havo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 havo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Jos de Boer Marijke van Dijk Fleur Kierstra Carolyn van Koperen-Fredriksz Annemarieke Lente Renate Moorman

Nadere informatie

Samenvatting Jesse Schell

Samenvatting Jesse Schell Björn Gillissen Samenvatting Jesse Schell Jesse Schell is a game developer he has done a lot of things like write a book and made some games. First of all he wants to talk about things that are unexpected

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

4 Stravinsky You only have to listen

4 Stravinsky You only have to listen 2 Anarchistisch Maaike Meijer was op Eindhovense meisjeslyceum een rebel 7 Eureka Bert Gerards sleutelde 14 jaar aan wiskundig probleem 4 Stravinsky You only have to listen 5 Exchange UCM-student Corine

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter

Nadere informatie

With respect to the recruitment of informants, the students contacted the head of psychomotor therapy at the University Psychiatric Centre Sint-Jozef

With respect to the recruitment of informants, the students contacted the head of psychomotor therapy at the University Psychiatric Centre Sint-Jozef Acknowledgement In order to obtain the title of Master of Science in Rehabilitation and Physiotherapy, we have studied the influence of psychomotor therapy on the body experience of patients with an eating

Nadere informatie