Gold Magic W1 Survey Code: DM1. Languages: Dutch. Mode: Online Survey (Mixed)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gold Magic W1 Survey Code: DM1. Languages: Dutch. Mode: Online Survey (Mixed)"

Transcriptie

1 Gold Magic W1 Survey Code: DM1 Languages: Dutch Mode: Online Survey (Mixed) i

2 TABLE OF CONTENTS SCREENER 1 (Age=25+, Status=Smoker) 002 SCREENER 2 (Age=16-24) 005 TOBACCO HISTORY 009 SMOKED TOBACCO -- BRAND AND PURCHASING 013 SMOKING BEHAVIOR 040 QUITTING 042 RISK PERCEPTIONS 052 PAST PRODUCT EXPOSURE AND PRODUCT EXPECTANCIES 060 DEMOGRAPHICS 095 MARIJUANA USE 099 GOLD MAGIC DISCRETE CHOICE SURVEY 105 ii

3 Gold Magic W1 Q# VarName DM1 DM1 Dutch 001 BI42208 TNS NIPO on behalf of the University of Maastricht and an international team of researchers is conducting a study about the smoking behaviour of Dutch people. Your answers to the survey questions that follow will help us to better understand how views toward novel tobacco products may differ over time in the Netherlands. This survey is in no way affiliated with the tobacco industry. The survey questions will ask you about your beliefs, attitudes, and behaviours related to tobacco use. This survey includes smokers, former smokers, and non-smokers as it is important to have the perspectives of all three groups. The survey should take no more than 24 minutes to complete. Some respondents may also be selected to complete an additional 10-minute survey at the end of the initial questionnaire. If you agree to participate, we would like to re-contact you in six months to complete another survey. You can tell us at that time if you are willing to participate. TNS NIPO doet in opdracht van de Universiteit Maastricht en een internationaal team van onderzoekers onderzoek naar het rookgedrag van Nederlanders. Uw antwoorden op onze vragen helpen ons om een beter beeld te krijgen van meningen over nieuwe soorten tabaksproducten en hoe deze veranderen door de tijd in Nederland. Wij hebben absoluut geen banden met de tabaksindustrie. De vragen gaan over uw kennis, houding en gedrag ten aanzien van tabaksgebruik. Wij vragen zowel rokers, ex-rokers als niet-rokers om deel te nemen aan deze vragenlijst, omdat het belangrijk voor ons is om inzicht te krijgen in de perspectieven van al die groepen. De vragenlijst duurt ongeveer 24 minuten. Een deel van degenen die de vragenlijst invullen zal gevraagd worden om een extra vragenlijst van ongeveer 10 minuten in te vullen aan het eind van deze vragenlijst. Als u deelneemt, zouden we u over zes maanden nog een keer willen benaderen om een vragenlijst in te vullen. U kunt ons dan laten weten of u bereid bent om weer mee te doen. The survey has received ethics clearance through the University of Waterloo, Canada, where the information will be securely stored. Participation is voluntary and you may decline to respond to questions if you wish. Deze vragenlijst is goedgekeurd door de ethische commissie van de Universiteit van Waterloo in Canada, waar de informatie veilig wordt beheerd. Deelname is vrijwillig en u mag weigeren om bepaalde vragen te beantwoorden. If you have questions concerning how the survey is being conducted, or concerns about your participation or the authority under which this survey is being conducted, please contact: Dr. Job Metsemakers ) or: Dr. Maureen Nummelin (Office of Research Ethics, University of Waterloo, Canada; Als u vragen hebt m.b.t. de uitvoering van dit onderzoek of als u zich zorgen maakt over uw deelname of over de instantie waaronder het onderzoek wordt uitgevoerd, dan kunt u contact opnemen met: Dr. Job Metsemakers ) of met: Dr. Maureen Nummelin (Ethische Commissie, Universiteit van Waterloo, Canada; 3

4 To receive information about the study findings, please contact: Dr. Marc Willemsen, Ph.D. (Principal Investigator, Maastricht University; or: Dr. Geoffrey T. Fong, Ph.D. (Co-Investigator, University of Waterloo, Canada; SCREENER 1 (Age=25+, Status=Smoker) 002 BI42337 Have you smoked tobacco in the last 6 months? If response=2, terminate interview. 003 BI42339 Have you smoked tobacco in the last 30 days? If response=1, Status=Smoker. If response=2, Status=Recent Quitter. 004 HG42001 PROGRAMMING NOTE: 1000 respondents IF 002/BI337=1. Randomize sample: 500 respondents: Conjoint=Yes 500 respondents: Conjoint=No SCREENER 2 (Age=16-24) 005 BI42337r Have you smoked tobacco in the last 6 months? If response=1, go to 006/BI339r. If response=2, go to 007/HI BI42339r Ask if 005/BI337r=1. Have you smoked tobacco in the last 30 days? If response=1, Status=Smoker. If response=2, Status=Recent Quitter. Voor meer informatie over de studieresultaten kunt u contact opnemen met: Prof. Marc Willemsen (hoofdonderzoeker Universiteit Maastricht; of met: Prof. Geoffrey T. Fong (mede-onderzoeker Universiteit van Waterloo, Canada; Heeft u tabak gerookt in de afgelopen 6 maanden? Als antwoord=2, beëindig vragenlijst. Heeft u tabak gerookt in de afgelopen 30 dagen? Als antwoord=1, status=roker. Als antwoord=2, status=recente stopper. Programmeerinstructie: 1000 respondenten als 002/BI337=1. Randomiseer steekproef: 500 respondenten: conjoint=ja 500 respondenten: conjoint=nee Heeft u tabak gerookt in de afgelopen 6 maanden? Als antwoord=1, ga naar 006/BI339r. Als antwoord=2, ga naar 007/HI411. Vraag als 005/BI337r=1. Heeft u tabak gerookt in de afgelopen 30 dagen? Als antwoord=1, status=roker. Als antwoord=2, status=recente stopper. 4

5 007 HI42411 Ask if 005/BI337r=2. Have you ever smoked any tobacco product? If response=1, Status=Long-term Quitter. If response=2, Status=Non-smoker (never smoked). 008 HG42101 PROGRAMMING NOTE: 1000 respondents IF 005/BI337r=1 AND 1000 respondents IF BI337r=2. IF 005/BI337r=1 Randomize sample: 500 respondents: Conjoint=Yes 500 respondents: Conjoint=No IF 005/BI337r=2 Randomize sample: 500 respondents: Conjoint=Yes 500 respondents: Conjoint=No Vraag als 005/BI337r=2. Heeft u ooit een tabaksproduct gerookt? Als antwoord=1, status=lange termijn stopper. Als antwoord=2, status=niet-roker (nooit gerookt). Programmeerinstructie: 1000 respondenten als 005/BI337r=1 en 1000 respondenten als BI337r=2. Als 005/BI337r=1 Randomiseer steekproef: 500 respondenten: conjoint=ja 500 respondenten: conjoint=nee Als 005/BI337r=2 Randomiseer steekproef: 500 respondenten: conjoint=ja 500 respondenten: conjoint=nee 009a 009b 009c 009d ST42780 (Prev. ST42300) ST42781 (Prev. ST42304) ST42783 (Prev. ST42311) ST42782 (Prev. ST42313) TOBACCO HISTORY Ask all. Have you ever smoked or inhaled any of the following products? Factory-made cigarettes Roll-your-own tobacco Cigars Cigarillos 009e ST42787 Pipe Pijp Heeft u ooit één (of meerdere) van de volgende producten gebruikt? Sigaretten Shag of hulzentabak Sigaren Cigarillos 5

6 (Prev. ST42317) 009f ST42785 Waterpipe Waterpijp (Prev. ST42320) 009g ST42784 Electronic cigarettes Elektronische sigaret / e-sigaret (Prev. ST42305) 009h ST42786 Shisha pen Shisha-pen (Prev. ST42306) 009i ST42331 Other tobacco products Andere tabaksproducten 010a ST42801 Ask if 009a/ST780=1. Was it any of the following? Ordinary factory-made cigarettes Vraag als 009a/ST780=1. Wat voor sigaret was het? Normale sigaret 010b ST42802 Herbal cigarettes Kruidensigaret 010c ST42803 Nicotine-free cigarettes Nicotinevrije sigaret 010d ST42804 Menthol cigarettes Mentholsigaret 010e ST42805 Low tar cigarettes Sigaret met laag teergehalte 010f ST42806 Additive-free (organic) cigarettes Additiefvrije / organische sigaret 010g ST42807 Other factory-made cigarettes Andere sigaretten 011a ST42811 Ask if 009b/ST781=1. Was it any of the following? 'Ordinary' roll-your-own tobacco Vraag als 009b/ST781=1. Wat voor shag of hulzentabak was het? Normale shag of hulzentabak 011b ST42812 Herbal tobacco Kruidenshag of -hulzentabak 011c ST42813 Nicotine-free tobacco Nicotinevrije shag of hulzentabak 011d ST42814 Menthol tobacco Mentholshag of -hulzentabak 011e ST42815 Low tar tobacco Shag of hulzentabak met laag teergehalte 011f ST42816 Additive-free (organic) tobacco Additiefvrije / organische shag of hulzentabak 011g ST42817 Other roll-your-own tobacco Andere shag of hulzentabak 6

7 012a FR42315 Ask if 009a/ST780=1. Have you used any of the following product(s) in the last 30 days? factory-made cigarettes 012b FR42325 Ask if 009b/ST781=1. roll-your-own tobacco 012c NC42405 Ask if 009c/ST783=1. cigars 012d NC42505 Ask if 009d/ST782=1. cigarillos 012e NC42705 Ask if 009e/ST787=1. a pipe 012f NC42805 Ask if 009f/ST785=1. a waterpipe 012g NC42305 Ask if 009g/ST784=1. electronic cigarettes 012h ST42308 (Prev. ST42324) Ask if 009h/ST786=1. shisha pen 012i ST42301 Ask if 009i/ST331=1. other smoked tobacco products Vraag als 009a/ST780=1. Heeft u de volgende product(en) gebruikt in de afgelopen 30 dagen? sigaretten Vraag als 009b/ST781=1. shag of hulzentabak Vraag als 009c/ST783=1. sigaren Vraag als 009d/ST782=1. cigarillo s Vraag als 009e/ST787=1. pijp Vraag als 009f/ST785=1. waterpijp Vraag als 009g/ST784=1. elektronische sigaretten / e-sigaretten Vraag als 009h/ST786=1. een shisha-pen Vraag als 009i/ST331=1. tabaksproducten SMOKED TOBACCO -- BRAND AND PURCHASING 013 BR42310 Ask if 012a/FR315=1 or 012b/FR325=1. Do you have a regular brand of factory-made cigarettes or roll-your-own tobacco? Vraag als 012a/FR315=1 of 012b/FR325=1. Is er een merk(variant) sigaretten of shag / hulzentabak dat u meestal rookt? 7

8 014a BR42311 Ask if 013/BR310=1 and 012a/FR315=1. Enter the name of the brand (or part of the name) and select the right brand and sub brand from the list. If your regular brand is not listed, please choose 'other' and specify your regular brand. What is your regular brand of cigarettes? 014b 997 Other (specify) 99 BR42311o Ask if 014a/BR311=997. What other brand is your regular brand of cigarettes? Vraag als 013/BR310=1 en 012a/FR315=1. Welk merk sigaretten rookt u meestal? Tik de naam van het merk (of een deel van de naam) in en selecteer uit de lijst de juiste merkvariant. Als het merk dat u meestal rookt er niet tussen staat, kies dan anders en specificeer dan alstublieft welk merku meestal rookt. 997 Anders, namelijk 99 Vraag als 014a/BR311=997. Welk ander merk sigaretten rookt u meestal? a BR42231 Ask if 013/BR310=2 and 012a/FR315=1. Vraag als 013/BR310=2 en 012a/FR315=1. Enter the name of the brand (or part of the name) and select the right brand and sub brand from the list. If your Welk merk sigaretten rookt u momenteel? regular brand is not listed, please choose 'other' and Tik de naam van het merk (of een deel van de naam) in specify your regular brand. en selecteer uit de lijst de juiste merkvariant. Als het What brand are you currently smoking? merk dat u momenteel rookt er niet tussen staat, kies dan anders en specificeer dan alstublieft welk merku 997 Other (specify) momenteel rookt Anders, namelijk b BR42231o Ask if 015a/BR231=997. What other brand are you currently smoking? Vraag als 015a/BR231=997. Welk ander merk sigaretten rookt u momenteel? a BR42337 Ask if 013/BR310=1 and 012b/FR325=1. Vraag als 013/BR310=1 en 012b/FR325=1. Enter the name of the brand (or part of the name) and select the right brand and sub brand from the list. If your Welk merk shag of hulzentabak rookt u meestal? regular brand is not listed, please choose 'other' and Tik de naam van het merk (of een deel van de naam) in specify your regular brand. en selecteer uit de lijst de juiste merkvariant. Als het What is your regular brand of roll-your-own tobacco? merk dat u meestal rookt er niet tussen staat, kies dan anders en specificeer dan alstublieft welk merk u 8

9 016b 997 Other (specify) 99 BR42337o Ask if 016a/BR337=997. What other brand is your regular brand of roll-your-own tobacco? meestal rookt. 997 Anders, namelijk 99 Vraag als 016a/BR337=997. Welk ander merk shag of hulzentabak rookt u meestal? a BR42338 Ask if 013/BR310=2 and 012b/FR325=1. Vraag als 013/BR310=2 en 012a/FR315=1. Enter the name of the brand (or part of the name) and select the right brand and sub brand from the list. If your Welk merk shag of hulzentabak rookt u momenteel? current brand is not listed, please specify which brand Tik de naam van het merk (of een deel van de naam) in that is. en selecteer uit de lijst de juiste merkvariant. Als het What brand are you currently smoking? merk dat u momenteel rookt er niet tussen staat, kies dan anders en specificeer dan alstublieft welk merk u 997 Other (specify) momenteel rookt Anders, namelijk b BR42338o Ask if 017a/BR338=997. What other brand are you currently smoking? BR42358 Ask if using flavor capsule cigarettes (see brand list). The brand you usually smoke has a capsule in the filter that releases a flavor when it is crushed. How often do you crush the flavor pellet when smoking? 1 Never 2 Sometimes 3 Often 4 Always 019 PU42341 Ask if 012a/FR315=1 or 012b/FR325=1. The last time you bought cigarettes or tobacco for Vraag als 017a/BR338=997. Welk ander merk shag of hulzentabak rookt u momenteel? 9 Vraag als respondent smaakcapsule-sigaretten gebruikt (zie 014a/BR311 en 015a/BR231). Het merk dat u meestal rookt bevat een capsule in de filter waaruit een smaak vrijkomt wanneer u op de filter drukt / klikt. Hoe vaak drukt / klikt u op de filter om de smaak te laten vrijkomen? 1 Nooit 2 Soms 3 Vaak 4 Altijd Vraag als 012a/FR315=1 of 012b/FR325=1. 9

10 yourself, how much did you pay for the pack? 99 Enter price in Euros. If you bought both cigarettes and roll-your-own tobacco, choose the product that you smoke most of the time. 020a PU42545 Ask if 012a/FR315=1 or 012b/FR325=1. How many cigarettes or grams of the product were included in that pack? 1 Number of cigarettes 2 Number of grams Choose number of cigarettes or number of grams of roll-your-own tobacco. 020b PU42322 Ask if 020a/PU545=1. De laatste keer dat u sigaretten of shag / hulzentabak voor uzelf kocht, hoeveel heeft u toen betaald voor dat product? 99 Vul prijs in in Euro s. Als u zowel sigaretten als shag/hulzentabak kocht, kies dan het product dat u meestal rookt. Vraag als 012a/FR315=1 of 012b/FR325=1. Hoeveel sigaretten zaten er of gram shag / hulzentabak zat er in dat pakje? 1 Aantal sigaretten 2 Aantal gram Kies het aantal sigaretten of het aantal gram shag / hulzentabak. Vraag als 020a/PU545=1. 99 (number of cigarettes) 020c PU42547 Ask if 020a/PU545=2. (number of grams) You can also use half grams (0,5). 021 SO42251 Ask if 012a/FR315=1 or 012b/FR325=1. Where did you last buy cigarettes or tobacco for yourself? 01 Supermarket 02 Gas station 03 Tobacconist/ tobacco specialty shop 04 Specialist electronic cigarette shop 05 Magazine store/ book store/ newsstand (like Bruna or Primera) 06 Bar, restaurant, snack bar, or disco 07 Coffee shop/ cannabis café 08 Kiosk on a station 09 Vending machine 10 From internet 11 From someone else (e.g. friends, parents) 99 (aantal sigaretten) Vraag als 020a/PU545=2. 99 (aantal gram) U kunt ook een halve gram (0,5) noteren Vraag als 012a/FR315=1 of 012b/FR325=1. Waar kocht u de laatste keer sigaretten of shag / hulzentabak voor uzelf? 1 Supermarkt 2 Pompstation / benzinestation 3 Tabakswinkel / tabaksspeciaalzaak 4 E-sigaret speciaalzaak 5 Tijdschriftenwinkel / boekhandel / gemakswinkel (zoals Bruna of Primera) 6 Café, restaurant, snackbar of discotheek 7 Coffeeshop / cannabiscafé 8 Kiosk op een station 9 Sigarettenautomaat 10 Via internet 11 Van iemand anders (bijv. vrienden, ouders) 10

11 12 Duty-free shop (on the airport) 13 Outside the Netherlands, but inside the EU 14 Outside the EU 15 Other 9 If you bought your cigarettes or tobacco outside the Netherlands, please choose outside the Netherlands, but inside the EU or outside the EU. 022 SO42412 Ask if 012a/FR315=1 or 012b/FR325=1. How often do you buy cigarettes or tobacco on the internet? 1 Daily 2 Less than daily, but at least once a week 3 Less than weekly, but at least once a month 4 Less than monthly 5 Never 023a SO42497 Ask all. We would like to know how often you visit certain venues. It doesn t matter whether you are buying something during these visits or not. How often do you visit a tobacconist/ tobacco specialty shop? 1 Daily 2 Less than daily, but at least once a week 3 Less than weekly, but at least once a month 4 Less than monthly 5 Never 12 Belastingvrije winkel (op het vliegveld) 13 Niet in Nederland, maar wel in de Europese Unie 14 Buiten de Europese Unie 15 Anders 9 Als u uw sigaretten of shag / hulzentabak niet in Nederland kocht, kies dan voor de antwoordopties 'Niet in Nederland, maar wel in de Europese Unie' of 'Buiten de Europese Unie'. Vraag als 012a/FR315=1 of 012b/FR325=1. Hoe vaak koopt u sigaretten of tabak via internet? 1 Dagelijks 2 Minder dan dagelijks, maar minstens eens per week 3 Minder dan wekelijks, maar minstens eens per maand 4 Minder dan maandelijks 5 Nooit 023b SO42498 How often do you visit a coffee shop / cannabis café? We willen graag weten hoe vaak u bepaalde gelegenheden bezoekt. Het maakt hierbij niet uit of u tijdens die bezoeken iets koopt of niet. Hoe vaak bezoekt u een tabakswinkel / tabaksspeciaalzaak? 1 Dagelijks 2 Minder dan dagelijks, maar minstens eens per week 3 Minder dan wekelijks, maar minstens eens per maand 4 Minder dan maandelijks 5 Nooit Hoe vaak bezoekt u een coffeeshop of cannabiscafé? 1 Dagelijks 2 Minder dan dagelijks, maar minstens eens per week 3 Minder dan wekelijks, maar minstens eens per maand 4 Minder dan maandelijks 11

12 024a FR42225 Ask if 009a/ST780=1 or 009b/ST781=1. How often do you smoke cigarettes or roll-your-own tobacco? 1 Have quit smoking this product 2 Less than monthly 3 Less than weekly, but at least once a month 4 Less than daily, but at least once a week 5 Daily 024b FR42217 Ask if 024a/FR225=2-5. If 024a/FR225=2-4: On days when you smoke, All: about how many cigarettes do you smoke per day? cigarettes per day ST42455 Ask if 009g/ST784=1. Turning to electronic cigarettes 026a ST42471 (Prev. ST42471) [Insert pictures of products here] What type of electronic cigarette did you use last? 1 A disposable electronic-cigarette (non-rechargeable) 2 A commercial electronic-cigarette kit which is refillable with pre-filled cartridges 3 A commercial electronic-cigarette kit which is refillable with liquids 4 A modular system (I use my own combination of separate devices: batteries, atomizers, etc.) Ask if 025/ST455=1, 2, 3, or 9. Enter the name of the brand (or part of the name) and select the right brand and sub brand from the list. If your regular brand is not listed, please choose 'other' and 5 Nooit Vraag als 009a/ST780=1 of 009b/ST781=1. Hoe vaak rookt u sigaretten of shag / hulzentabak? 1 Ik ben gestopt met het roken van dit product 2 Minder dan maandelijks 3 Minder dan wekelijks, maar minstens eens per maand 4 Minder dan dagelijks, maar minstens eens per week 5 Dagelijks Vraag als 024a/FR225=2-5. Als 024a/FR225=2-4: Op de dagen dat u rookt, Iedereen: hoeveel sigaretten of shagjes rookt u gemiddeld per dag? sigaretten/shagjes per dag 9 Vraag als 009g/ST784=1. Welk soort elektronische sigaret / e-sigaret gebruikte u de laatste keer? [voeg hier de plaatjes in] 1 Wegwerp e-sigaret die op een sigaret lijkt (niet oplaadbaar) 2 E-sigaret die op een sigaret lijkt en die kan worden nagevuld met voorgevulde cartridges / ampullen 3 E-sigaret die kan worden nagevuld met liquids / vloeistoffen 4 Modulair systeem (ik gebruik mijn eigen combinatie van verschillende apparaten: batterijen, verdampers, etc.) Vraag als 025/ST455=1, 2, 3 of 9. Welk merk elektronische sigaretten / e-sigaretten heeft u het laatst gebruikt? 12

13 026b ST42471o (Prev. ST42471o) specify which brand you used last. If 025/ST455=3: This question concerns the brand of the electronic device you used last, not the liquids. What brand of electronic cigarettes did you use last? 997 Other (specify) 99 Ask if 026a/ST471=Other. What other brand of electronic cigarettes did you use last? 027 NC42335 Ask if 009g/ST784=1. Where did you last buy e-cigarettes for yourself? 01 Supermarket 02 Gas station 03 Tobacconist/ tobacco specialty shop 04 Specialist electronic cigarette shop 05 Magazine store/ book store/ newsstand (like Bruna or Primera) 06 Bar, restaurant, snack bar, or disco 07 Coffee shop/ cannabis café 08 Kiosk on a station 09 Vending machine 10 From internet 11 From someone else (e.g. friends, parents) 12 Duty-free shop (on the airport) 13 Outside the Netherlands, but inside the EU 14 Outside the EU 15 Other 9 If you bought your cigarettes or tobacco outside the Netherlands, please choose outside the Netherlands, but inside the EU or outside the EU. Tik de naam van het merk (of een deel van de naam) in en selecteer uit de lijst de juiste merkvariant. Als het merk dat u meestal gebruikt er niet tussen staat, kies dan anders en specificeer dan alstublieft welk merk u het laatst gebruikt heeft. Als 025/ST455=3: Deze vraag heeft betrekking op het merk van het elektronische apparaat dat u het laatst gebruikt heeft, niet de vloeistoffen. 997 Anders, namelijk 99 Vraag als 026a/ST471=997. Welk ander merk elektronische sigaretten / e-sigaretten heeft u het laatst gebruikt? 9 Vraag als 009g/ST784=1. Waar kocht u de laatste keer elektronische sigaretten / e-sigaretten voor uzelf? 1 Supermarkt 2 Pompstation / benzinestation 3 Tabakswinkel / tabaksspeciaalzaak 4 E-sigaret speciaalzaak 5 Tijdschriftenwinkel / boekhandel / gemakswinkel (zoals Bruna of Primera) 6 Café, restaurant, snackbar of discotheek 7 Coffeeshop / cannabiscafé 8 Kiosk op een station 9 Sigarettenautomaat 10 Via internet 11 Van iemand anders (bijv. vrienden, ouders) 12 Belastingvrije winkel (op het vliegveld) 13 Niet in Nederland, maar wel in de Europese Unie 14 Buiten de Europese Unie 15 Anders 9 Als u uw e-sigaretten niet in Nederland kocht, kies dan optie voor de antwoordopties 'Niet in Nederland, maar wel in de Europese Unie' of 'Buiten de Europese Unie'. 13

14 028 GM42314 Ask if 009g/ST784=1. Was the electronic cigarette made to look just like a cigarette, or was it similar in size but a different colour, or did it not look at all like a cigarette? 1 Made to look like cigarettes 2 Similar in shape to cigarettes, but quite different colouring 3 Don t look at all like cigarettes 029 ST42454 Ask if 009g/ST784=1. Did the brand of e-cigarette you last used (or the juice/ liquid that you used) contain NICOTINE? 030 NC42344 Ask if 009g/ST784=1. Did the e-cigarettes that you used last have a particular flavour? 1 No flavour 2 Tobacco flavour 3 Menthol 4 Mix of tobacco and menthol 5 Fruit flavour 6 Other flavour 7 I used a mix of flavours 031 ST42336 Ask if 009g/ST784=1. How often, if at all, do you currently use an electronic cigarette? Would that be... 1 Daily 2 Less than daily, but at least once a week 3 Occasionally, but less than every week 4 I no longer use them at all 032 ST42463 Ask if 031/ST336=2. On about how many days per week, on average, do you use electronic cigarettes? Vraag als 009g/ST784=1. Waren die elektronische sigaretten / e-sigaretten zo gemaakt dat ze op gewone sigaretten leken, of waren ze vergelijkbaar qua grootte maar met een andere kleur, of leken ze helemaal niet op sigaretten? 1 Zo gemaakt dat ze op sigaretten leken 2 Vergelijkbaar qua vorm maar met een andere kleur 3 Leken helemaal niet op sigaretten Vraag als 009g/ST784=1. Bevat uw huidige merk elektronische sigaretten / e-sigaretten (of de door u gebruikte liquid / vloeistof) nicotine? Vraag als 009g/ST784=1. Had de elektronische sigaret / e-sigaret die u het laatst gebruikte een bepaalde smaak? 1 Geen smaak 2 Tabakssmaak 3 Menthol 4 Mix van tabak en menthol 5 Fruitsmaak 6 Andere smaak 7 Ik gebruik een mix van smaken Vraag als 009g/ST784=1. Hoe vaak gebruikt u de elektronische sigaret / e-sigaret momenteel? 1 Dagelijks 2 Minder dan dagelijks, maar minstens wekelijks 3 Af en toe, maar minder dan wekelijks 4 Ik gebruik ze niet meer Vraag als 031/ST336=2. Op ongeveer hoeveel dagen per week gebruikt u 14

15 1 One or two days a week 2 Three or four days a week 3 Five or six days a week 4 Can t say, depends, as use them only on special social occasions 033 NC42317 Ask if 031/ST336=2-4. Have you ever used e-cigarettes on a daily basis, and if so for how long? 1 No 2 Yes, daily for less than 1 week 3 Yes, daily for 1 week to less than 1 month 4 Yes, daily for 1-3 months 5 Yes, daily for 4-6 months 6 Yes, daily for 7-12 months 7 Yes, daily for more than 1 year 034 NC42318 Ask if 031/ST336=1. How long have you been using e-cigarettes daily? 1 Less than 1 week 2 1 week to less than 1 month months months months 6 More than 1 year 035 NC42366 Ask if 012g/NC305=1. In the last 30 days, how often, if at all, did you use e-cigarettes in situations where smoking ordinary cigarettes is not allowed? 1 Every day 2 Some days elektronische sigaretten / e-sigaretten? 1 Eén of twee dagen per week 2 Drie tot vier dagen per week 3 Vijf tot zes dagen per week 4 Kan ik niet zeggen, hangt ervan af aangezien ik ze alleen bij speciale gelegenheden gebruik Vraag als 031/ST336=2-4. Heeft u elektronische sigaretten / e-sigaretten ooit dagelijks gebruikt, en zo ja, hoe lang? 1 Nee 2 Ja, dagelijks gebruikt voor een periode van minder dan 1 week 3 Ja, dagelijks gebruikt voor een periode van 1 week tot minder dan 1 maand 4 Ja, dagelijks gebruikt voor een periode van 1-3 maanden 5 Ja, dagelijks gebruikt voor een periode van 4-6 maanden 6 Ja, dagelijks gebruikt voor een periode van 7-12 maanden 7 Ja, dagelijks gebruikt voor een periode van meer dan 1 jaar Vraag als 031/ST336=1. Hoe lang gebruikt u elektronische sigaretten / e-sigaretten al dagelijks? 1 Minder dan 1 week 2 1 week tot minder dan 1 maand maanden maanden maanden 6 Meer dan een jaar Vraag als 012g/NC305=1. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 30 dagen elektronische sigaretten / e-sigaretten gebruikt in situaties waar het roken van gewone sigaretten niet is toegestaan? 1 Elke dag 15

16 3 Rarely 4 Not at all 036a NC42324 Ask if 031/ST336=1. How soon after waking do you usually have your first puff on an e-cigarette? 1 Minutes 2 Hours 3 Both (choose your timeframe) If it is less than 1 hour choose minutes. With (exact) whole hours, choose hours. If you want to fill in a combination of hours and minutes choose both. 036b NC42324a Ask if 036a/NC324=1 or 3. (number of minutes) 9 For >90 minutes, use hours field, then go back and choose 'both'. 036c NC42324b Ask if 036a/NC324=2 or 3. (number of hours) Must be <24 hours. 037 NC42326 Ask if 009g/ST784=1. You said that you last used [025/ST455]. Thinking about this type of e-cigarette About how long does one [disposable e-cigarette/ cartridge/ refill] last you? 01 Less than 6 hours hours (half a day) 03 More than 10 hours but less than 1 day 04 1 day 05 1 day and a half 06 2 days 07 3 days days 2 Sommige dagen 3 Zelden 4 Helemaal niet Vraag als 031/ST336=1. Hoe snel na het ontwaken neemt u meestal het eerste trekje van uw elektronische sigaret / e-sigaret? 1 Minuten 2 Uren 3 Beide (kies uw tijdsaanduiding) Bij minder dan 1 uur kies 'minuten'. Bij (exact) hele uren: kies 'uren' en als u een combinatie van uren en minuten wilt invullen kies dan 'beide'. Vraag als 036a/NC324=1 of 3. (aantal minuten) 9 Voor meer dan 90 minuten, gebruik (ook) uren. Ga terug en kies dan voor beide. Vraag als 036a/NC324=2 of 3. (aantal uren) 9 Dit kan geen 24 uur of meer zijn. Vraag als 009g/ST784=1. U zei dat u het laatst een [025/ST455] gebruikte. Denkt u aan dit type elektronische sigaret / e-sigaret. Als 025/ST455=1: Hoe lang kunt u ongeveer doen met één wegwerp e-sigaret? Als 025/ST455=2: Hoe lang kunt u ongeveer doen met één cartridge/ampul? Als 025/ST455=3 of 4: Hoe lang kunt u ongeveer doen met één navulling? 01 Minder dan zes uur 02 6 tot 10 uur (een halve dag) 03 Meer dan 10 uur maar minder dan een dag 04 Eén dag 05 Anderhalve dag 16

17 days 10 More than 1 week FR42309v (Derived variable cigarette or RYO smoking status at recruitment) 1 Daily smoker (if 024a/FR225=5) 2 Weekly smoker (if 024a/FR225=4) 3 Monthly smoker (if 024a/FR225=2 or 3) 7 Quitter (if 024a/FR225=1) 9 Non-smoker (if (009a/ST780=2 or 9) or (009b/ST781=2 or 9)) 039 FR Smoker (038/FR309v=1-3) 2 Quitter (038/FR309v=7 or 8) 3 Non-smoker (038/FR309v=9) 06 2 dagen 07 3 dagen dagen dagen 10 Meer dan 1 week 9 (Ontleende variabele sigaretten of shag rookstatus bij werving) 1 Dagelijks roker (als 024a/FR225=5) 2 Wekelijks roker (als 024a/FR225=4) 3 Minder dan wekelijks roker (als 024a/FR225=2 of 3) 7 Stopper (als 024a/FR225=1) 9 Niet-roker (als (009a/ST780=2 of 9) of (009b/ST781=2 of 9)) 1 Roker (038/FR309v=1-3) 2 Stopper (038/FR309v=7-8) 3 Niet-roker (038/FR309v=9) SMOKING BEHAVIOR 040a SB42020 Ask if 038/FR309v=1. The following questions are about cigarettes and roll-your-own tobacco How soon after waking do you usually smoke your first cigarette or roll-your-own tobacco? 1 Minutes 2 Hours 3 Both (choose your timeframe) If it is less than 1 hour choose minutes. With (exact) whole hours, choose hours. If you want to fill in a combination of hours and minutes choose both. 040b SB42021a Ask if 040a/SB020=1 or 3. (number of minutes) 9 For >90 minutes, use hours field, then go back and choose 'both'. 040c SB42021b Ask if 040a/SB020=2 or 3. (number of hours) Vraag als 038/FR309v=1. De volgende vragen gaan over het roken van sigaretten of shag / hulzentabak. Hoe snel na het ontwaken steekt u meestal uw eerste sigaret of shagje op? 1 Minuten 2 Uren 3 Beide (kies uw tijdsaanduiding) Bij minder dan 1 uur kies 'minuten'. Bij (exact) hele uren: kies 'uren' en als u een combinatie van uren en minuten wilt invullen kies dan 'beide'. Vraag als 040a/SB020=1 of 3. (aantal minuten) 9 Voor meer dan 90 minuten, gebruik (ook) uren. Vraag als 040a/SB020=2 of 3. 17

18 Must be <24 hours. 041a SB42025 Ask if 038/FR309v=2 or 3. The following questions are about cigarettes and roll-your-own tobacco On days that you smoke, how soon after waking do you usually have your first smoke? 1 Minutes 2 Hours 3 Both (choose your timeframe) If it is less than 1 hour choose minutes. With (exact) whole hours: choose hours and if you want to fill in a combination of hours and minutes choose both. (If it is in the first hour after waking, fill in 0 hours and number of minutes.) 041b SB42026a Ask if 041a/SB025=1 or 3. (number of minutes) 9 For >90 minutes, use hours field. 041c SB42026b Ask if 041a/SB025=2 or 3. (number of hours) Must be less than 24 hours. (aantal uren) 9 Dit kan geen 24 uur of meer zijn. Vraag als 038/FR309v=2 of 3. De volgende vragen gaan over het roken van sigaretten of shag / hulzentabak. Op de dagen dat u rookt, hoe snel na het ontwaken steekt u dan meestal uw eerste sigaret of shagje op? 1 Minuten 2 Uren 3 Beide (kies uw tijdsaanduiding) Bij minder dan 1 uur kies 'minuten'. Bij (exact) hele uren: kies 'uren' en als u een combinatie van uren en minuten wilt invullen kies dan 'beide'. Vraag als 041a/SB025=1 of 3. (aantal minuten) 9 Voor meer dan 90 minuten, gebruik (ook) uren. Vraag als 041a/SB025=2 of 3. (aantal uren) 9 Dit kan geen 24 uur of meer zijn. QUITTING 042 BQ42145 Ask if 039/FR305=1. The following questions are about attempts you may have made to quit smoking cigarettes or roll-your-own tobacco Which of the following best describes you? Please choose one of the following options: 1 I don't want to stop smoking 2 I think I should stop smoking but don't want to. 3 I want to stop smoking but haven't thought about when. Vraag als 039/FR305=1. De volgende vragen gaan over het (stoppen met) roken van sigaretten of shag/hulzentabak. Wat is voor u het meest van toepassing? Kies één van de volgende antwoordmogelijkheden. 1 Ik wil niet stoppen met roken 2 Ik denk dat ik zou moeten stoppen met roken maar wil niet echt 3 Ik wil stoppen met roken maar heb nog niet nagedacht over wanneer 18

19 4 I want to stop smoking but I don't know when I will. 5 I want to stop smoking and hope to soon. 6 I want to stop smoking and intend to in the next 3 months. 7 I want to stop smoking and intend to in the next month. 043 QA42108 Ask if 039/FR305=1. How many quit attempts have you made in the last 6 months? 1 None 2 One 3 Two or more If response=1, go to 046a/CH QA42235a Ask if 043/QA108=2, 3, or 9. Thinking about your last quit attempt -- how long did you stay smoke-free? 1 Less than a day 2 1 to 6 days 3 1 to 2 weeks 4 3 to 4 weeks 5 1 to 3 months 6 More than 3 months 045 QA42624 Ask if 043/QA108=2, 3, or 9. Did you stop smoking suddenly or did you gradually cut down on the number of cigarettes you smoked? 1 Stopped suddenly 2 Cut down gradually 046a CH42801 Ask if 039/FR305=1 or 2. In the last 6 months, have you visited a doctor or other health professional? 4 Ik wil écht stoppen met roken maar ik weet niet wanneer ik dat ga doen 5 Ik wil stoppen met roken en ik hoop dit snel te doen 6 Ik wil écht stoppen met roken en ben van plan dit te doen in de komende 3 maanden 7 Ik wil écht stoppen met roken en ben van plan dit te doen in de komende maand 8 Weigering Vraag als 039/FR305=1. Hoeveel pogingen om te stoppen met roken heeft u gedaan in de afgelopen 6 maanden? 1 Geen 2 Eén 3 Twee of meer Als antwoord=1, ga naar 046a/CH801. Vraag als 043/QA108=2, 3 of 9. De laatste keer dat u een stoppoging heeft gedaan, hoe lang heeft u toen niet gerookt? 1 Minder dan een dag 2 1 tot 6 dagen 3 1 tot 2 weken 4 3 tot 4 weken 5 1 tot 3 maanden 6 Meer dan 3 maanden Vraag als 043/QA108=2, 3 of 9. Stopte u van de ene op de andere dag of bent u geleidelijk minder sigaretten en/of shagjes gaan roken? 1 Plotseling gestopt 2 Geleidelijk geminderd Vraag als 039/FR305=1 of 2. Heeft u in de afgelopen 6 maanden een dokter/arts of een andere gezondheidsspecialist bezocht? 19

20 046b CH42811 Ask if 046a/CH801=1 and 039/FR305=1 or 2. During ANY visit to the doctor or other health professional in the last 6 months, did you receive advice to quit smoking? 046c CH42815 On any visit to the doctor or other health professional in the last 6 months, did you receive a prescription for stop-smoking medication? 047a NR42133 Ask if 039/FR305=1 or 2. In the last 6 months, have you used any of the following? Zyban (bupropion). Vraag als 046a/CH801=1 en 039/FR305=1 of 2. Heeft u in de afgelopen 6 maanden tijdens een bezoek aan een arts of gezondheidsspecialist advies gekregen om te stoppen met roken? Vraag als 046a/CH801=1 en 039/FR305=1 of 2. Heeft u een recept gekregen voor stoppen-met-roken medicatie? Vraag als 039/FR305=1 of b NR42132 Champix (varenicline) Champix, Varenicline 047c NR42134 Nortriptyline Nortrilen, Nortriptyline Heeft u in de afgelopen 6 maanden de volgende hulpmiddelen gebruikt? Zyban, bupropion 047d NR42141 Other prescription stop-smoking medications Andere receptmedicatie voor stoppen met roken 047e NR42121 Nicotine gum Nicotinekauwgom 047f NR42123 Nicotine patch Nicotinepleisters 047g NR42127 Nicotine (sublingual) tablets Nicotinezuigtablet (NiQuitin, Nicotinell) 047h NR42128 Nicotine microtabs Nicotinemondspray 047i NR42130 Nicotine mouth spray Nicotinemicrotabs 047j NR42107 Other nicotine replacement products Een andere nicotinevervanger 048 NR42497 Ask if any of (047a/NR133-NR107)=1. When you were using [insert product used from list above], were you also smoking tobacco? Vraag als (één van 047a/NR133-NR107)=1. Toen u [product uit lijst hierboven] gebruikte, rookte u toen daarnaast ook tabak? 20

Gold Magic W1 Survey Code: DM1 Languages: Dutch Mode: Online Survey (Mixed)

Gold Magic W1 Survey Code: DM1 Languages: Dutch Mode: Online Survey (Mixed) Gold Magic W1 Survey Code: DM1 Languages: Dutch Mode: Online Survey (Mixed) i TABLE OF CONTENTS SCREENER 1 (Age=25+, Status=Smoker) 002 SCREENER 2 (Age=16-24) 005 TOBACCO HISTORY 009 SMOKED TOBACCO --

Nadere informatie

Netherlands W9 Recontact Web Survey Code: NL9-Cw Languages: Dutch Mode: Online Survey (Smoker)

Netherlands W9 Recontact Web Survey Code: NL9-Cw Languages: Dutch Mode: Online Survey (Smoker) Netherlands W9 Recontact Web Survey Code: NL9-Cw Languages: Dutch Mode: Online Survey (Smoker) 1 Netherlands W9 Recontact Web Q# VarName NL9-Cw NL9-Cw Dutch 001 BI42110 (Prev. BI42208) TNS NIPO on behalf

Nadere informatie

Netherlands W8 Recontact Web Survey Code: NL8-Cw Languages: Dutch Mode: Online Survey (Smoker, Quitter)

Netherlands W8 Recontact Web Survey Code: NL8-Cw Languages: Dutch Mode: Online Survey (Smoker, Quitter) Netherlands W8 Recontact Web Survey Code: NL8-Cw Languages: Dutch Mode: Online Survey (Smoker, Quitter) 1 Netherlands W8 Recontact Web Q# VarName NL8-Cw NL8-Cw Dutch 001 BI42208 TNS NIPO on behalf of the

Nadere informatie

Netherlands W2 CASI recontact survey

Netherlands W2 CASI recontact survey Netherlands W2 CASI recontact survey Q# Alt 001 11111 BI42208 TNS NIPO on behalf of the University of Maastricht and an international team of researchers is conducting a study about the smoking behaviour

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Netherlands W1 CASI. For this study we want to question people who smoke sometimes.

Netherlands W1 CASI. For this study we want to question people who smoke sometimes. Netherlands W1 CASI Q# AltQNum VarName Translation 001 11111 BI42208 TNS NIPO on behalf of the University of Maastricht and an international team of researchers is conducting a study about the smoking

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Netherlands W1 CATI with Side-by-side Languages

Netherlands W1 CATI with Side-by-side Languages Netherlands W1 CATI with Side-by-side Languages Q# VarName Question Translation 001 BI42208 Ask all. Good afternoon / evening, you're speaking with from TNS NIPO. We're currently conducting a telephone

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Consumer survey on personal savings accounts

Consumer survey on personal savings accounts Consumer survey on personal savings accounts April 04 GfK 04 Consumer survey on personal savings accounts April 04 Table of contents. Management Summary. Research design. Research findings GfK 04 Consumer

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Netherlands Wave 3 CAWI replenishment survey

Netherlands Wave 3 CAWI replenishment survey Netherlands Wave 3 CAWI replenishment survey = changed w3 recontact questions: 3 = new questions (from w1, not in w3 recontact): 11 = deleted w3 recontact questions: 70 (newspaper questions) 11111 BI208

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Consumer survey on personal current accounts

Consumer survey on personal current accounts Consumer survey on personal current accounts April 24 GfK 24 Consumer survey on personal current accounts April 24 Table of contents. Management Summary 2. Research design. Research findings GfK 24 Consumer

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Het formuleren van actieplannen, implementatie intenties en noodplannen bij stoppen. met roken. cessation. Martine Krekt

Het formuleren van actieplannen, implementatie intenties en noodplannen bij stoppen. met roken. cessation. Martine Krekt Het formuleren van actieplannen, implementatie intenties en noodplannen bij stoppen met roken. Formulating action plans, implementation intentions and recovery plans in smoking cessation. Martine Krekt

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

Survey on lending and current accounts for SMEs

Survey on lending and current accounts for SMEs Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 GfK 014 Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 1 Table of contents 1. Management Summary. Research design 3. Research findings

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Eelco Over Talitha Feenstra Boukje van Gelder

Eelco Over Talitha Feenstra Boukje van Gelder Doelmatigheid van tabaksontmoedigingsbeleid gespecificeerd naar sociaal economische status: evaluatie van vergoedingen en accijnzen 1 Eelco Over Talitha Feenstra Boukje van Gelder Tabaksmaatregelen 2011

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2015 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be Reserveren) Fill

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2013 (see below for translation website)

Holiday child daycare. Manual online enrollments 2013 (see below for translation website) Holiday child daycare Manual online enrollments 2013 (see below for translation website) Step 1: Registration Click the registration link (via intranet or www.vakantieopvangstekelbees.be) Fill out the

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent.

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent. - Locatie I am lost. Niet weten waar je bent. Can you show me where it is on the map? Vragen naar een bepaalde op de kaart Where can I find? Naar een bepaalde vragen... a bathroom?... a bank/an exchange

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

AlarmShield Interactive Security System Quickstart Guide. Model No. OPG2204

AlarmShield Interactive Security System Quickstart Guide. Model No. OPG2204 AlarmShield Interactive Security System Quickstart Guide Model No. OPG2204 Nederlands Stap 1: Installatie Zorg dat u toegang heeft tot uw router (max. 3 meter afstand). Verbind de Security Shuttle met

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Verantwoord rapporteren. Karin Schut

Verantwoord rapporteren. Karin Schut Verantwoord rapporteren Karin Schut Verantwoord rapporteren Documentatie Definities resultaattypen Rapportageregels Beschikbare variabelen Documentatie op Vinex Reken en rapportageregels Definitie van

Nadere informatie

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Ik ben de weg kwijt. Not knowing where you are Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Asking for a specific location on a map Waar kan ik vinden? Asking for a specific... een toilet?...

Nadere informatie