KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA"

Transcriptie

1 KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA JAARVERSLAG 2006

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD COMMANDANT KUSTWACHT RESULTATEN Opsporing drugs en vuurwapens Opsporing illegale immigratie Toezicht visserij Toezicht milieu Toezicht marien milieu Toezicht scheepvaart Dienstverlenende taken Bestrijding internationaal terrorisme OPERATIES Inzet naar hoofdtaken Organieke middelen Defensiemiddelen ten behoeve van de Kustwacht Interim walradars & Walradarketen PERSONEEL & SCHOLING Inleiding Voorgenomen uitbreiding formatie Rechtspositie Integriteit In-, door- en uitstroom personeel Opleidingen MATERIEEL & INFRASTRUCTUUR Organiek materieel Infrastructuur Overig materieel Arbo en milieu FINANCIËLE VERANTWOORDING Inleiding Algemeen Mutaties op de begroting Realisatie 2006 t.o.v. herziene begroting SAMENWERKING Internationale samenwerking Nationale samenwerking EXTERNE COMMUNICATIE Media Website Arbeidsmarktcommunicatie Evenementen Bezoekende delegaties Bijlage - Toelichting op de meting van de operationele inzet Kustwachteenheden...73 Overzicht gebruikte afkortingen...76 Foto voorpagina: Lynx helikopter en Superrhib in actie voor de kust van Aruba 2

3 VOORWOORD COMMANDANT KUSTWACHT Het jaar 2006 is een druk jaar geweest voor de Kustwacht. Door het voltallige personeel is zeer hard gewerkt om de organisatie verder te ontwikkelen en een steeds beter Kustwachtproduct te realiseren. De enige jaren geleden ingezette beleidsintensivering, die heeft geleid tot een uitbreiding van de formatie en beschikbare middelen, begint concrete vruchten af te werpen. Hoewel in het jaar 2006 meer is geopereerd en gepatrouilleerd dan in enig jaar eerder, heeft dit niet geleid tot meer onderscheppingen van drugs. Het aantal kilo s verdovende middelen dat per onderschepping in beslag wordt genomen, vertoont een dalende trend. Mogelijk begint de intensivering van de inspanningen van de Kustwacht en de andere opsporingsinstanties zijn vruchten af te werpen. Ook de Douane Nederlandse Antillen constateert in haar jaarverslag over 2006 een dalende trend in de hoeveelheden aangetroffen drugs. De belangrijkste ontwikkeling op personeelsgebied in 2006 was de goedkeuring van de formatiebrief door het land de Nederlandse Antillen, nadat dat in 2005 al door het land Aruba was gebeurd. Over de implementatie van de formatiebrief is het overleg met de Landen en de bonden in een vergevorderd stadium. In 2007 zal de implementatie plaatsvinden waarna het voltallige personeel op de juiste functie kan worden geplaatst, met een goedgekeurde functiebeschrijving en in de rang die hem of haar toekomt. Dit is een grote stap voorwaarts en zal naar verwachting in hoge mate bijdragen aan het welbevinden van het personeel. Door de groei van het personeelsbestand is de Kustwacht in 2006 voor het eerst in staat geweest de boarding teams aan boord van het stationsschip t.b.v. patrouilles in de territoriale wateren met eigen personeel in te vullen. De eerste ervaringen hiermee zijn positief: de aanwezigheid van lokaal Kustwachtpersoneel aan boord van marineschepen resulteert in een interessante combinatie van kennis en kunde. Op materieelgebied zijn in het jaar 2006 weer een aantal belangrijke stappen gezet voor de taakvervulling door de Kustwacht. In 2006 zijn de eerste (definitieve) radars van het Kustwacht walradarsysteem geplaatst. Aan het einde van het jaar waren 5 radars operationeel, 3 op Curaçao en 2 op Bonaire. Naar verwachting zal voor medio 2007 het gehele walradarsysteem gereed zijn. De walradars leveren in het Operatiecentrum een real time en goed beeld van de scheepvaart rond de Benedenwindse eilanden en maken het mogelijk dat de Kustwacht een veel betere Situational Awareness heeft over de scheepvaart in dit gebied. In veel cases was de informatie van de walradars al doorslaggevend in de resultaten. In 2006 zijn ook voor alle operationele eenheden nieuwe (beveiligde) verbindingsmiddelen aangeschaft. Dit leidt tot een betere coördinatie tussen de eenheden onderling en tussen de eenheden op zee en het operatiecentrum. Het systeem werkt uitstekend en is niet meer door anderen af te luisteren of te onderscheppen, hetgeen ook een belangrijke stap vooruit is. Door het bijgeleverde fleet management systeem is in het operatiecentrum in een oogopslag te zien waar alle eigen eenheden 3

4 zich bevinden. Dit draagt in belangrijke mate bij aan een goed recognised surface picture, dat noodzakelijk is voor goede coördinatie. Om beter op te kunnen treden in kleine ruimten en om in voorkomende gevallen beter buitenboordmotoren te kunnen uitschakelen, hebben de operationele eenheden in 2006 de beschikking gekregen over een tweetal nieuwe wapens. In 2006 zijn de laatste twee Superrhibs geleverd, hetgeen het totaal aantal op 12 brengt. De Superrhibs moeten de werkpaarden van de kustwacht worden, maar voldoen helaas nog niet aan de verwachtingen. De ontoereikende kwaliteit van de Superrhibs en de moeizame verhouding met de fabrikant in de besprekingen over garanties en technische oplossingen heeft inmiddels geleid tot een breuk met deze leverancier. De Defensie Materieels Organisatie (DMO) beraadt zich momenteel over een plan om de problemen op korte en langere termijn op te lossen. Een adequaat plan wordt in de eerste helft van 2007 verwacht. Aan het einde van het jaar waren vijf van de twaalf Superrhibs operationeel inzetbaar. In hoofdstuk 4 wordt nader op dit onderwerp ingegaan. In juli heeft de Staat der Nederlanden t.b.v. de Kustwacht een contract met de Canadese onderneming Provincial Airlines Limited afgesloten. Deze onderneming gaat met ingang van oktober 2007 gedurende 10 jaar op basis van zgn. wet lease de luchtverkenning voor de Kustwacht uitvoeren. PAL zal dit doen met twee Dash 8 vliegtuigen. Vooruitlopend op deze ontwikkeling is Hato Militair op 1 januari 2007 in beheer van de Kustwacht gekomen, daarmee het vierde steunpunt van de Kustwacht vormend. Op het gebied van infrastructuur is veel voortgang geboekt: de nieuwe steunpunten op Sint Maarten en Curaçao zijn opgeleverd en in gebruik genomen en de uitbreiding van het bestaande steunpunt op Aruba is vergevorderd. Hare Majesteit de Koningin heeft op 11 november het nieuwe gebouw op St. Maarten geopend; de minister-president van de Nederlandse Antillen, mevrouw De Jongh-Elhage, heeft op 2 februari 2007 het nieuwe gebouw op Curaçao geopend. Anno 2007 levert de Kustwacht een belangrijke bijdrage aan de rechtshandhaving in de Nederlandse Antillen en Aruba. Succes is echter geen vanzelfsprekendheid: elke dag weer moet hard en creatief worden gewerkt om resultaten te blijven boeken, het gemiddeld jonge personeel verder te ontwikkelen en de bedrijfsvoering effectief en efficiënt te laten plaatsvinden. Ook in 2007 zal de Kustwacht zich hier vol overgave voor blijven inzetten. DE COMMANDANT KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA, F. Sijtsma Commandeur 4

5 Superrhib achtervolgt go-fast HOOFDSTUK 1 RESULTATEN 5

6 1 RESULTATEN In dit hoofdstuk worden de in 2006 behaalde resultaten per taakgebied weergegeven. De resultaatmeting wordt als volgt toegepast: als maat voor de effectiviteit van het kustwachtoptreden staat de verhouding tussen het aantal geopende cases en het aantal succesvol afgesloten cases centraal. Een geopende case is een maritieme situatie waarbij, na evaluatie van de informatie, tot inzet van de kustwachtmiddelen of die van derden wordt overgegaan. Tevens wordt de meerjarige ontwikkeling per taakgebied geschetst en wordt gedetailleerd weergegeven voor welke overtredingen PV is opgemaakt. Indien het resultaat zonder inmenging van de Kustwacht niet of slechts gedeeltelijk behaald zou zijn, wordt de case geteld als effect van de kustwachtinspanning. Als resultaatvol geldt dat de missie in preventieve of repressieve zin gehaald is. In bijlage 1 wordt toegelicht hoe deze resultaten dienen te worden geïnterpreteerd. 1.1 OPSPORING DRUGS EN VUURWAPENS Gedurende het jaar 2006 is de Kustwacht betrokken geweest bij 18 (2005: 25) succesvolle onderscheppingen van drugs. Hierbij is in totaal kg (2005: kg) drugs onderschept: 25 kg heroïne, 951 kg cocaïne, 2 kg cocaïnebase en 259 kg marihuana. Wapentransporten zijn niet vastgesteld. Bij de drugsacties is tweemaal een vuistvuurwapen in beslag genomen en eenmaal een semi-automatisch geweer. Per geografisch gebied worden in chronologische volgorde de succesvolle acties uiteengezet. Aruba Op 4 januari wordt een lokale vissersboot geboard ter hoogte van de haven van Barcadera. Bij deze controle wordt een gebruikershoeveelheid marihuana in beslag genomen. De van Aruba afkomstige schipper wordt aangehouden. Op 7 februari wordt een lokale vissersboot ter hoogte van Commandeursbaai geboard. Bij controle in het voorschip wordt in een verborgen compartiment 5 kg marihuana, 29 kg cocaïne en 4 kg heroïne aangetroffen. De schipper wordt aangehouden en de boot wordt in beslag genomen. Op 28 februari wordt in de Commandeursbaai een zeilboot, varende zonder zichtbare naam en registratienummer, door de Kustwacht geboard. Tijdens de ondervraging van de schipper ziet de opsporingsambtenaar in de kajuit een vuistvuurwapen met zes patronen. De schipper wordt aangehouden en het vuurwapen en de patronen worden in beslag genomen. Op basis van ontvangen informatie wordt op 17 juli een Colombiaans barkje bij aankomst in de haven van Barcadera door de douane en Kustwacht onderzocht. Er wordt ruim 2 kg cocaïne in een verborgen compartiment gevonden. De zeven 6

7 bemanningsleden worden aangehouden en overgedragen aan de politie. Bonaire Geen onderscheppingen van drugs of wapens. Curaçao Op 26 januari wordt met de walradar een go-fast gedetecteerd ter hoogte van Jan Thiel baai. Even daarna worden verdachte activiteiten aan de wal nabij Jan Thiel baai waargenomen. Bij een zoekactie door politie en douane in de buurt wordt 29 kg cocaïne en 80 kg marihuana gevonden. Verder wordt bij een persoon 2 kg cocaïnebase en 1 kg cocaïne aangetroffen. Negen personen worden aangehouden. Na onderzoek worden vier van hen door de Immigratiedienst verwijderd op grond van de Landsverordening Toelating en Uitzetting. Op 31 januari wordt met de walradar een verdacht contact waargenomen in de territoriale wateren. De Kustwachthelikopter identificeert het contact als het motorschip Indio de los Mares, varende onder Venezolaanse vlag. Het schip wordt door de Kustwacht opgebracht naar de marinebasis. Bij de hiernavolgende zoekactie door douane en Kustwacht wordt in drie verborgen compartimenten in de zoetwater ballasttank 85 kg cocaïne en 15 kg heroïne gevonden. Vier personen worden aangehouden. Op 27 februari wordt, na ontvangst van informatie van een buitenlandse counterdrugsorganisatie, het schip CFS Pamplona, varende onder de vlag van Antigua, grondig onderzocht. In het rooster van de bakboord boegschroef wordt 119 kg marihuana ontdekt. Er worden geen aanhoudingen verricht, aangezien de bemanning niet betrokken was. Deze actie wordt uitgevoerd met de douane, hierbij geassisteerd door het duikteam van het stationsschip Hr.Ms. Van Nes. Drugsvangst 5 maart 2006 Op 5 maart detecteert de cutter Panter een snel varend contact in de territoriale wateren nabij Curaçao. De Panter kan het verdachte vaartuig in de achtervolging 7

8 niet tot stoppen brengen. Met behulp van de walradar blijft het contact gevolgd worden. De Kustwachthelikopter wordt vervolgens ingezet; deze slaagt er met behulp van een vuurwapen in de buitenboordmotoren uit te schakelen. De Panter brengt het vaartuig Las Dos Aguas op naar Curaçao. Bij controle aan boord wordt 393 kg cocaïne en 3 kg heroïne aangetroffen. Vijf verdachten worden aangehouden. Op 23 juni assisteert de Kustwacht de douane bij doorzoekingen in de barkjes Fatima en Doña Mathilde aan de Kleine Werf te Scharloo. In een verborgen compartiment worden een aantal cilinders aangetroffen, waarin 3 kg heroïne is verstopt. Op 9 juli wordt een SAR-case gemeld, waarbij een tanker genaamd M/T Eupen een klein vaartuig met twee opvarenden op sleeptouw neemt en buiten de St. Annabaai overdraagt aan de Kustwacht. Na het opbrengen van het bootje aan de Kustwachtsteiger, wordt bij controle aan boord een baal met 2 kg marihuana gevonden. De twee verdachten en de baal marihuana worden overgedragen aan de douanerecherche. Op 4 september wordt op 14 mijl west van Curaçao m.b.v. de walradarketen een snelvarend contact waargenomen dat zich richting het eiland verplaatst. De cutter Jaguar wordt ingezet en het verdachte vaartuig wordt staande gehouden; het betreft het onder Amerikaanse vlag varend jacht Cherin 3. Een andere Kustwachteenheid die ook in de buurt is, gaat over tot het boarden van genoemd jacht. Aan boord wordt een Glock 9 mm pistool aangetroffen. De gezagvoerder van het jacht kan hiervoor geen wapenvergunning overleggen. Het vuurwapen wordt in beslag genomen en overgedragen aan de douane. Op 10 oktober ontvangt het RCC van de lokale vissersboot Jireh de melding dat ter hoogte van Oostpunt balen drugs in zee drijven. Een Kustwachteenheid wordt ingezet en neemt twee balen over van de vissersboot, hierin zit 41 kg cocaïne. De drugs worden overgedragen aan de politie. Vermoedelijk zijn de balen enkele uren daarvoor door een go-fast nabij Oostpunt overboord geworpen. Drugsvangst 10 oktober

9 Op 17 november worden met de walradar twee contacten waargenomen die een aanlanding uitvoeren. Mede door inzet van de Kustwachthelikopter wordt kort daarna op het land 176 kg cocaïne, een pistool en een semi-automatisch geweer onderschept. Op 28 november wordt op de walradar een contact waargenomen ter hoogte van Fuikbaai. De cutter Jaguar wordt naar het contact gedirigeerd en lanceert vervolgens haar Rhib. Bij het bereiken van de kant zien de opvarenden van de gofast de Kustwachteenheden naderen en vluchten daarop het land op, het vaartuig met de lading drugs achterlatend. De go-fast en de drugs 146 kg cocaïne worden in beslag genomen en overgedragen aan de politie. Sint Maarten Op 9 januari wordt de Kustwacht door de douane verzocht in de haven te assisteren bij een controle van het fruitbarkje Faith II. Hierbij wordt 8 kg marihuana aangetroffen; de vijf bemanningsleden worden aangehouden. Op 13 februari wordt in samenwerking met de Franse Gendarmerie een baal met 45 kg marihuana in beslag genomen. Deze baal is drijvend aangetroffen in de Mullet Bay. Er worden geen aanhoudingen verricht. Op 23 maart wordt een go-fast met Puerto Ricaans registratienummer, ter hoogte van Simson Bay aangehouden. Tijdens de controle wordt 25 kg cocaïne aangetroffen. De drie opvarenden worden aangehouden. Saba Geen onderscheppingen van drugs of wapens. St. Eustatius Op 10 mei ontvangt het steunpunt een melding dat nabij de kust een partij drugs is gevonden. Bij aankomst van de Kustwachteenheid wordt geconstateerd dat het om 24 kg cocaïne gaat. De drugs worden in beslaggenomen door de politie. Een nadere zoektocht levert niets op. Internationale wateren Geen onderscheppingen van drugs of wapens. In 2006 heeft de Kustwacht veel tijd geïnvesteerd in meerdaagse onderzoekingen van verschillende vaartuigen. In al deze gevallen beschikte de Kustwacht over sterke aanwijzingen dat zich verdovende middelen aan boord zouden bevinden. Alhoewel in deze gevallen een aantal keer niets is aangetroffen, is hierbij zeer constructief samengewerkt met collega-diensten en hebben de OM s van beide landen optimaal meegewerkt aan het mogelijk maken van deze acties. De onderzoekingen hebben nieuwe inzichten opgeleverd die ten goede komen aan de informatiepositie van de Kustwacht. 9

10 De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen: Taakgebied Drugs (incl. vuurwapens) verslagjaar 2006 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA Overig* TOTAAL Melding Inzet of assistentie valide niet-valide wel niet Effectiviteit 32/32 34/34 2/2 27/27 2/2 1/1 15/15 113/113 Reactievermogen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%% 100% Ongewenste situatie Geconstateerd Ongewenste situatie Beëindigd wel niet Wel Niet Effectiviteit optreden 4/4 10/10 0/0 3/3 1/1 0/0 0/0 18/18 100% 100% - 100% 100% % (*) in internationale wateren Het hoge aantal niet-geconstateerde ongewenste situaties (93 gevallen) laat zich als volgt verklaren. In dergelijke situatie ontvangt de Kustwacht meldingen van vermoedelijke drugsaanlandingen. Deze meldingen komen uit zeer verschillende bronnen. Als valide beoordeelde meldingen resulteren in de regel in inzet van Kustwachteenheden. Indien niets wordt geconstateerd, is het moeilijk vast te stellen of de vermeende aanlanding heeft plaatsgevonden. Mogelijk was de ontvangen melding onjuist en/of onvoldoende specifiek. Nadat in 2004 door de Kustwacht een kleine kg aan verdovende middelen werd onderschept en in 2005 maar liefst kg, is in 2006 opnieuw ruim kg onderschept. Hoewel de Kustwacht steeds meer presence op zee heeft en sinds dit jaar succesvol gebruik maakt van de in opbouw zijnde walradarketen, blijft het immer moeilijk een analyse te geven waarom een bepaalde hoeveelheid verdovende middelen is onderschept. In tegenstelling tot vorig jaar zijn dit jaar door de Kustwacht geen drugs onderschept in internationale wateren, dit leverde in 2005 bijvoorbeeld nog ruim kg op. Belangrijke oorzaken voor de ogenschijnlijk verminderde aanvoer van drugs via het operatiegebied van de Kustwacht lijken te zijn de introductie van de walradars (structureel), de verbeterde aanwezigheid van de Kustwacht op het water (24/7, zie hoofdstuk 2) en de in mei en juni gehouden militaire oefening Joint Caribbean Lion 10

11 (incidenteel), waarbij ten zuiden van de ABC-eilanden vele militaire schepen en vliegtuigen gedurende langere tijd actief waren. Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit. In de eerste tabel wordt het aantal succesvolle cases weergegeven, in de tweede grafiek de hoeveelheden onderschepte verdovende middelen OV. SXM CUR AUA Fig. 2-1a: aantal succesvolle acties Fig. 2-1b: in beslag genomen hoeveelheden (kg) Gescheiden naar type drug en onderverdeeld naar trimester is het beeld als volgt. Drugs 2006 jan apr mei aug sep dec Cumulatief Cocaïne 562 kg 26 kg 363 kg 951 kg Heroïne 22 kg 3 kg - 25 kg Marihuana 257 kg 2 kg kg Andere 2 kg kg Totaal drugs 843 kg 31 kg 363 kg kg 1.2 OPSPORING ILLEGALE IMMIGRATIE In het kader van de controle van de bepalingen van de Landsverordening Toelating en Uitzetting hebben de varende en vliegende eenheden van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba in het jaar 2006 diverse keren voorkomen dat personen het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba op illegale wijze zijn binnengekomen. Dit optreden wordt geïnitieerd op basis van meldingen. Deze kunnen zijn: 11

12 eigen waarnemingen van de varende of vliegende eenheden van de Kustwacht waarnemingen door het RCC met behulp van de walradars verzoeken van andere diensten, bijv. politie (anonieme) telefonische tips informatie van RST, CID etc. De varende eenheden van de Kustwacht hebben diverse keren opgetreden tegen schippers van kleine buitenlandse vaartuigen die zich schuldig hebben gemaakt of betrokken zijn geweest bij de mensensmokkel over zee. Mensensmokkel is inmiddels zowel op de Nederlandse Antillen als op Aruba als misdrijf strafbaar gesteld. a. Illegale immigratie op de Nederlandse Antillen In totaal hebben zich op de Nederlandse Antillen in het jaar (2005: 29) meldingen van aanlandingen van illegale vreemdelingen voorgedaan waarbij varende eenheden van de Kustwacht een rol hebben gespeeld bij de aanhouding. Van deze meldingen speelden zich 17 op Sint Maarten, 8 op Curaçao en 1 op Saba af. Enkele aanhoudingen op Curaçao konden plaatsvinden door signaleringen van de walradars. In totaal zijn hierbij 67 (2005: 170) illegale vreemdelingen aangehouden: 53 op Sint Maarten, 13 op Curaçao en 1 op Saba. De door de Kustwacht aangehouden illegale vreemdelingen werden ter verzekering van hun vertrek uit de Nederlandse Antillen aan het Bureau Vreemdelingen Toezicht van de Politie overgedragen. In 9 gevallen werd ook de kapitein van de buitenlandse vaartuigen waarmee de illegale immigranten werden vervoerd aan de politie overgedragen. Het land van herkomst van de op Curaçao aangehouden illegale immigranten betrof: Land Aantal Land Aantal Colombia 4 Libanon 1 Venezuela 7 Argentinië 1 Het land van herkomst van de op St. Maarten aangehouden illegale immigranten betrof: Land Aantal Land Aantal Dominica 33 Haïti 2 Dominicaanse Rep. 15 Nevis 1 Jamaica 2 De op Saba aangehouden persoon was afkomstig uit Guyana. In vergelijking met het jaar 2005 laten de cijfers op Curaçao en Sint Maarten een forse daling zien. Steunpunt Curaçao St. Maarten Tabel 2-1: aantal aanhoudingen per steunpunt 12

13 Hierna worden per steunpunt en in chronologische volgorde de aanhouding van illegalen nader uiteengezet. Curaçao St. Maarten Datum Locatie Aantal 26 jan Jan Thiel 2 27 jan Fuikbaai 2 8 feb St. Annabaai 2 11 feb Klein Curaçao 1 14 jul Hambrak 2 21 okt Oostpunt 4 Totaal 13 Tabel 2-2: aanhoudingen STP Curaçao Datum Locatie Aantal 10 jan Great Bay 6 21 feb Great Bay 2 23 mrt Little Bay 3 9 jun Noord van Saba 1 15 jun Lagoon jul Simson Bay 1 31 okt Simson Bay 5 Totaal 54 Tabel 2-3: aanhoudingen STP St. Maarten De grootste groep illegale immigranten werd op 15 juni staande gehouden. Op die dag neemt de cutter Jaguar een onverlichte go-fast waar nabij de zuidkust van St. Maarten. Deze boot genaamd Yacete wordt, nadat er waarschuwingsschoten zijn gelost, gestopt; er blijken zesendertig personen met verschillende nationaliteiten aan boord te zijn. De Dominicaanse bestuurder springt overboord, doch wordt iets later aangehouden door het boarding team van de Jaguar. De opvarenden, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek (2), Haïti (1) en Dominica (33), worden allen aangehouden en overgedragen aan de politie. b. Illegale immigratie op Aruba In totaal hebben zich op Aruba in het jaar (2005: 33) meldingen van aanlandingen van illegale vreemdelingen voorgedaan waarbij varende eenheden van de Kustwacht een rol hebben gespeeld bij de aanhouding. In totaal zijn hierbij 22 (2005: 186) illegale vreemdelingen aangehouden. De door de Kustwacht aangehouden illegale vreemdelingen werden ter verzekering van hun vertrek uit Aruba overgedragen aan de Warda Nos Costa, dat ressorteert onder de nieuwe dienst Instituto Alarma y Seguridad Aruba (IASA). In 2 gevallen werd ook de kapitein van de buitenlandse vaartuigen waarmee de illegale immigranten werden vervoerd aan de politie overgedragen. Binnen dit taakgebied worden regelmatig speciale acties uitgevoerd met KPA, douane en Warda Nos Costa. Het land van herkomst van de illegale immigranten betrof: Land Aantal Land Aantal Colombia 3 Dominicaanse Rep. 4 Venezuela 15 In vergelijking met het jaar 2005 zijn aanzienlijk minder personen aangehouden binnen dit taakgebied. 13

14 Steunpunt Aruba Tabel 2-4: aantal aanhoudingen Aruba Hieronder wordt voor Aruba in chronologische volgorde de aanhouding van 22 illegalen nader uiteengezet. Aruba Datum Locatie Aantal 26 apr Arashi 2 25 jun Eagle Beach 2 30 jun Paardenbaai 5 3 sep Barcadera 3 9 sep Andicuri 10 Totaal 22 Tabel 2-5: aanhoudingen Aruba In het kader van ondersteuning van de landsdiensten hebben Kustwachteenheden, op verzoek van de Immigratiedienst, zeven maal buitenlandse vaartuigen met uit Aruba verwijderde illegalen aan boord, naar het gebied buiten de territoriale wateren (TTW) begeleid. Dit ter verzekering van het vertrek van deze illegalen uit het grondgebied van Aruba. Deze verwijdering betrof: 43 Colombianen en 5 Venezolanen 1. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen. Taakgebied Illegale immigratie verslagjaar 2006 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA EFZ AUA EFZ CUR & BON EFZ SSS TOTAAL Melding valide niet-valide Inzet of assistentie wel niet Effectiviteit 15/15 8/8 16/17 1/1 2/3 42/44 Reactievermogen 100% 100% 94% 100% 67% 95% Ongewenste of noodsituatie Geconstateerd wel niet Ongewenste of noodsituatie Beëindigd wel niet Effectiviteit optreden 6/6 5/5 5/5 1/1 0/0 17/17 100% 100% 100% 100% - 100% Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit. 1 Hier bevinden zich ook vreemdelingen bij die op het land zijn aangehouden en per boot worden uitgezet. 14

15 Sint Maarten Curacao Aruba Figuur 2-2:opsporing illegale immigranten (aantal personen) Onderverdeeld naar trimesters is het beeld als volgt: jan apr mei aug sep dec Cumulatief Illegale immigranten TOEZICHT VISSERIJ Ook in 2006 heeft de tendens van geringe aantallen overtredingen binnen dit taakgebied nabij de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba zich voortgezet. Van de in totaal 12 (2005: 7) constateringen van illegale visserij, hebben er negen in de Exclusieve visserijzone (Exclusive Fishery Zone, EFZ) en territoriale wateren van Aruba plaatsgevonden. In vier gevallen daarvan is door de Kustwacht verbaliserend opgetreden. Met regelmaat neemt de Kustwacht visserij-activiteiten waar in het grensgebied, het is derhalve van groot belang zichtbaar in dit gebied aanwezig te blijven. Diverse keren is de Kustwacht door de beheerder van het Seaquarium op Curaçao gevraagd op te treden tegen lokale vissers die ringnetten plaatsen binnen de golfbrekers aldaar. Kustwachtpersoneel heeft hierbij enkele malen deëscalerend opgetreden. De rechter heeft beide partijen opgedragen tot een compromis te komen. Op Saba zijn in maart door een nieuw ingestelde visserijcommissie elf visvergunningen toegekend aan lokale vissers. Uit recente metingen is overigens gebleken dat de visstand op de Sababank aanzienlijk terugloopt. De visserijcommissie overweegt een moratoriumwet, zowel voor de territoriale wateren als de EFZ. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen. 15

16 Taakgebied Illegale visserij verslagjaar 2006 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA EFZ AUA EFZ CUR & BON EFZ SSS TOTAAL Melding valide Niet-valide Inzet of assistentie wel niet Reactievermogen 5/5 1/1 1/1 4/4 1/1 12/12 100% 100% 100% 100% 100% Ongewenste situatie Geconstateerd Ongewenste situatie Beëindigd Effectiviteit optreden Wel Niet Wel niet /4 100% 1/1 100% 1/1 100% 3/3 100% 1/1 100% 10/10 100% Onderverdeeld naar eiland en type overtreding: Eiland aantal cases geen vergunning verboden vissoort verboden vistuig Sanctie (PV s) Aruba Curaçao Bonaire St. Maarten Saba St. Eustatius Totaal Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit Saba Zonder lokatie Sint Maarten Curacao Aruba Figuur 2-3:toezicht visserij (aantal geconstateerde overtredingen) 16

17 1.4 TOEZICHT MILIEU Gedurende het jaar 2006 vonden de meeste constateringen van verontreiniging van het oppervlaktewater, zowel in de havens als daarbuiten, op Curaçao plaats, nl. 17 (2005: 21) keer. In geen van deze gevallen is verbaliserend opgetreden (2005: 4x). Van de in totaal 24 constateringen van verontreiniging kon het relatief hoge aantal van 14 niet worden gelinkt aan een dader. In de meeste gevallen betrof het olieverontreiniging waarbij de herkomst niet meer was te achterhalen. De meeste gevallen deden zich voor in de Sint Annabaai, de Santa Marthabaai en de Caracasbaai. Als gevolg van enerzijds draaiende winden en anderzijds enkele hevige regenbuien in de maand april, zijn in het Schottegat en de Sint Annabaai meerdere malen diverse olievlekken geconstateerd. De vervuiling is o.a een gevolg van een constante oliestroom door lekkage uit de verzadigde ondergrond bij de steigers VI en VII van de Isla raffinaderij. Door de havenautoriteiten wordt per dag 1 tot 1½ ton vuile olie uit deze installaties en nabij de steigers verwijderd. Tijdens de dagelijkse patrouilles heeft de Kustwacht extra aandacht besteed aan de vervuiling van kust en stranden, veelal veroorzaakt door vuilstort vanaf schepen. Op Aruba zijn tot tweemaal toe op 22 juni en 28 augustus lekkages uit de pijpleidingen van de raffinaderij geconstateerd. In het laatste geval betrof het een relatief zware verontreiniging, waarbij urenlang olie uit een dode leiding stroomde. De verontreiniging is gepubliceerd in de lokale media. Conform bestaande afspraken heeft het bedrijf alle opruimwerkzaamheden en daarmee gemoeide kosten voor zijn rekening genomen. In beide gevallen heeft de Kustwacht proces-verbaal (PV) opgemaakt. De tanker Atlantica maakt zich op 22 augustus ten zuiden van Aruba schuldig aan verontreiniging via de uitlaat van het lenssysteem. De officier van justitie heeft de kapitein een schikkingsvoorstel van Afl gedaan. Nabij Curaçao werd vanuit de lucht een oliespoor vastgesteld nabij de tanker Santa Elena, de kapitein is door de Fokker F60 via de radio ondervraagd. Het oliespoor lag op enige afstand achter het vaartuig en kon niet met zekerheid aan het schip worden gekoppeld. In april is een oefening gehouden waarin een grote olielekkage vanuit een olietanker nabij de Motetwerf werd geënsceneerd. De Nederlandse minister van Verkeer & Waterstaat heeft deze oefening bijgewoond. De dag voor deze oefening is een desktop oefening gehouden in het Kustwachtcentrum. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen. 17

18 Taakgebied Milieu verslagjaar 2006 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA Overige TOTAAL Melding valide niet-valide Inzet of assistentie wel Niet Effectiviteit 7/7 16/18 1/1 2/2 31/33 Reactievermogen 100% 89% 100% 100% 94% Ongewenste situatie Geconstateerd Ongewenste situatie Beëindigd Effectiviteit optreden Wel Niet wel Niet /6 100% 10/12 88% 0/0-1/3 33% 3/3 100% 20/24 83% Onderverdeeld naar eiland en type overtreding: Eiland aantal cases verontreiniging vanaf de wal verontreiniging door schepen onbekende herkomst Sanctie (PV s) Aruba Curaçao Bonaire St. Maarten Saba St. Eustatius Internat. Wateren Totaal Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit Overig Bonaire Sint Maarten Curacao Aruba Figuur 2-4: toezicht milieu (aantal geconstateerde overtredingen) 18

19 1.5 TOEZICHT MARIEN MILIEU De meldingen en constateringen betroffen ook in 2006 in het bijzonder de speervisserij. Op Curaçao, Aruba en St. Maarten betrof het resp. 15, 16 en 3 gevallen, in totaal 34 gevallen (2005: 59). Dit resulteerde in 16 PV s (2005: 35), waarbij telkens vangst en jachtwapen in beslag zijn genomen. De in het vorige jaarverslag gemelde voorgenomen legalisering van speervisserij op Aruba is in 2006 niet geformaliseerd. Door de plaatsing van de afmeer/ankerboeien aan de zuidkust van Curaçao, is het aantal gevallen waarbij door de Kustwacht opgetreden moest worden tegen beschadiging van de koraalriffen als gevolg van foutief ankeren enigszins afgenomen. De controle door de havenveiligheidsinspectie en Kustwacht is geïntensiveerd. Beide partners wisselen intensief informatie uit. In één geval is opgetreden tegen beschadiging van koraalriffen als gevolg van het ankeren met vaartuigen ter hoogte van Caracasbaai. De constateringen van speervisserij op Aruba zijn veelal heterdaad gevallen, op Curaçao daarentegen gebeurt dit meestal na meldingen van derden, o.a. natuurliefhebbers, diveshops etc. Gevolg hiervan is dat de dader in zulke gevallen vaak reeds is verdwenen als de Kustwacht ter plaatse komt. Indien mogelijk worden vangst en jachtmiddel telkens in beslaggenomen. Een bijzondere staande houding betrof die van een speervisser die op heterdaad werd betrapt door Kustwachters die op het strand een conditietraining afwerkten. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied: Taakgebied Marien Milieu verslagjaar 2006 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA Overige TOTAAL Melding valide niet-valide Inzet of assistentie wel niet Effectiviteit 20/20 20/24 3/3 43/47 Reactievermogen 100% 83% 100% 91% Ongewenste situatie Geconstateerd Ongewenste situatie Geëindigd Effectiviteit optreden wel niet wel niet /16 100% 15/15 100% 3/3 100% 34/34 100% 19

20 Onderverdeeld naar eiland en type overtreding: Eiland aantal cases speervisserij beschadiging marien milieu beschermde zeedieren sanctie (PV s) Aruba Curaçao Bonaire St. Maarten Saba St. Eustatius Totaal Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit Bonaire Zonder lokatie Sint Maarten Curacao Aruba Figuur 2-5: toezicht marien milieu (aantal geconstateerde overtredingen) 1.6 TOEZICHT SCHEEPVAART Controle op de naleving van de lokale maritieme regelgeving met betrekking tot de vereiste scheepsdocumenten, veiligheidsuitrusting van vaartuigen als ook het vaargedrag bij de bootbestuurders, is - binnen de capaciteit die de Kustwacht besteedt aan de nietdrugsgerelateerde opsporing en toezicht (20%) ook in dit jaar aanzienlijk geweest. Het aantal geconstateerde overtredingen, voornamelijk op Curaçao (150) (2005: 136) en Aruba (128) (2005: 276), zijn gelijkelijk over het jaar verdeeld. Op Aruba leverde dit iets meer PV s op (121) (2005: 266) dan op Curaçao (107) (2005: 90). Het merendeel van de geconstateerde overtredingen betrof administratieve onvolkomenheden. Op Curaçao en St. Maarten is ook gevaarlijk vaargedrag aangepakt. 20

KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA

KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA JAARVERSLAG 2007 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD COMMANDANT KUSTWACHT...3 OVERZICHT GEBRUIKTE AFKORTINGEN...5 1 RESULTATEN...8 1.1 OPSPORING VAN DRUGS EN VUURWAPENS...

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA

KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA JAARVERSLAG 2005 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD COMMANDANT KUSTWACHT...3 1 RESULTATEN...6 1.1 Opsporing drugs en vuurwapens... 6 1.2 Opsporing illegale immigratie...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 67 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Datum 8 juni 2015 Betreft Antwoorden op vragen jaarverslag 2014 Kustwacht Caribisch gebied

Datum 8 juni 2015 Betreft Antwoorden op vragen jaarverslag 2014 Kustwacht Caribisch gebied > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2011 Herziene Begroting 2011, Ontwerpbegroting 2012 en Meerjarenramingen 2013-2016 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2015 Herziene begroting 2015 en Meerjarenramingen 2016-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene (beleids)kaders en ontwikkelingen...

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2013 Managementsamenvatting In 2013 is de Kustwacht van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied erin geslaagd

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2012 Managementsamenvatting In 2012 is de Kustwacht van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied erin geslaagd

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2014 Herziene begroting 2014 en Meerjarenramingen 2015-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene (beleids)kaders en ontwikkelingen...

Nadere informatie

Het Belgische luchttoezicht boven de Noordzee

Het Belgische luchttoezicht boven de Noordzee Het Belgische luchttoezicht boven de Noordzee Twaalf jaar diversifiëring van opdrachten Het Belgische programma voor luchttoezicht boven de Noordzee werd opgestart in 1991. Dit toezicht vanuit de lucht

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 11 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 19 januari 2012, nr. IENM/BSK-2011/173620, houdende vaststelling tarieven havenstaatcontrole

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 213 Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel

Nadere informatie

Datum 23 september 2011 Betreft Antwoorden op vragen over het Jaarverslag 2010 van de Kustwacht voor het Caribisch gebied.

Datum 23 september 2011 Betreft Antwoorden op vragen over het Jaarverslag 2010 van de Kustwacht voor het Caribisch gebied. Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Datum Antwoorden op vragen jaarverslag 2016 Kustwacht Caribisch gebied

Datum Antwoorden op vragen jaarverslag 2016 Kustwacht Caribisch gebied > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2014 Managementsamenvatting De Kustwacht heeft in 2014 de geplande vaardagen en vlieguren vrijwel volledig gerealiseerd.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 nr. 49 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Toerisme in Caribisch Nederland 2016

Toerisme in Caribisch Nederland 2016 Paper Toerisme in Caribisch Nederland 216 Juli 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 Inhoud 1. Bonaire 3 1.1 Samenvatting 216 3 1.2 Toeristen per vliegtuig 4 1.3

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 13-08-2014) Rijkswet van 25 februari 2008, houdende regeling van de taken en bevoegdheden, alsmede het beheer en beleid van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Rijkswet

Nadere informatie

Kustwacht VOOR DE Nederlandse Antillen & Aruba

Kustwacht VOOR DE Nederlandse Antillen & Aruba Kustwacht VOOR DE Nederlandse Antillen & Aruba Activiteiten Plan en Begroting (APB) 2008-2012 Algemeen Beleidsplan en Operationeel jaarplan 2007 Herziene begroting 2007, Ontwerpbegroting 2008 en Meerjarenramingen

Nadere informatie

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie

Nadere informatie

Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden. 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-4. gzv-4. gzv-2 kzv-3

Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden. 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-4. gzv-4. gzv-2 kzv-3 Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-2 kzv-3 1 Oefeningen gzv-3 Oefeningen Verplichte oefeningen: Brand Schip verlaten (evacuatie)

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

Drugsbestrijding door de Koninklijke Marine

Drugsbestrijding door de Koninklijke Marine 102 Drugsbestrijding door de Koninklijke Marine P.J.J. van der Kruit en D.S. Blocq Hr. Ms. Bloys Van Treslong, het stationsschip van de Koninklijke Marine (KM) in de West, vaart op volle zee ter hoogte

Nadere informatie

Toerisme in Caribisch Nederland 2015

Toerisme in Caribisch Nederland 2015 Paper Toerisme in Caribisch Nederland 2015 September 2016 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Bonaire 3 1.1 Samenvatting 2015 3 1.2 Toeristen per vliegtuig 3 1.3 Toeristen per boot 6 2. Sint-Eustatius

Nadere informatie

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum Hoe werkt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende? Een zee van activiteiten Het Belgische gedeelte van de Noordzee is een gebied van 3600 vierkante kilometer, dit is vergelijkbaar met

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2010 Managementsamenvatting Voor de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (hierna: Kustwacht)

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Commandant Koninklijke Marechaussee MPC 58C Postbus 90615 2509 LP DEN HAAG 2 2 JUN 2010 Ambtsbericht i D1S2010008821 Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten BIJ beantwoording

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk 20-0000619804 Uw kenmerk Datum 5 oktober

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20424 21 december 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 december 2010,

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2012 Herziene Begroting 2012, Ontwerpbegroting 2013 en Meerjarenramingen 2014-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2013 Herziene Begroting 2013 en Meerjarenramingen 2014-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene (beleids)kaders en ontwikkelingen...

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 35 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van het Besluit van houdende wijziging van het Schepenbesluit 2004 in verband met een nieuwe bevoegdheidsverdeling

Nadere informatie

Migranten in de Nederlandse Antillen Deel 1

Migranten in de Nederlandse Antillen Deel 1 Migranten in de Nederlandse Antillen Deel 1 Sabrina Dinmohamed In dit artikel wordt aandacht besteed aan de demografische kenmerken van de migrantenbevolking van de Nederlandse Antillen. De sociaal-economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 Nr. 97 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 123 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 31 ste maart 2014, no. 14/0686, houdende de plaatsing in het Publicatieblad van de Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Antwoorden op vragen Jaarverslag 2015 Kustwacht Caribisch gebied

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum Antwoorden op vragen Jaarverslag 2015 Kustwacht Caribisch gebied > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen Nummer -2013/18312 Betreft Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied TT Assen Luchtvaart Saturnusstraat 50 Hoofddorp Postbus

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 6 Besluit van 5 december 2000, houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 (toevoeging van bepalingen inzake de registratie van opvarenden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2016 pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 4 1.1. Inleiding... 4 1.2. Missie, taken en prioriteiten...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 618 Besluit van 14 december 1995, houdende voorlopige regeling van de instelling van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Voorlopige

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017

Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017 Hoofdstuk 1. Jaarplan Onder verwijzing naar artikel 36 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving legt de Raad het jaarplan 2017 voor. De Raad maakt de keuze

Nadere informatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie 4 april 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Jaarcijfers 4 1.1 Meldingen per maand 4 1.2 Bron van de uitingen 6 1.3 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 8 2. Discriminatiegronden 9 2.1 Type discriminatiegronden

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 Nr. 66 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van gedetineerden in de gevangenis

Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van gedetineerden in de gevangenis Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van in de gevangenis Ellen Maduro-Jeandor Sociale Situatie Inleiding In de census 2001 zijn de als inwoners binnen een instituut, namelijk de gevangenis, geteld.

Nadere informatie

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden Wet van 29 mei 2006 tot vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten en de instelling van het functioneel

Nadere informatie

Secretariaat: vestiging Bonaire

Secretariaat: vestiging Bonaire Postbus 20301 REcIfISHANDHAVING RAAD VOOR DE Kaya Industria 15a Kralendijk T: (+599-) 717-5552 1 F: (+599-) 717-7616 E: RvdRH@telbo.an De Raad voor de Rechtshandhaving is een inspectieorgaan, ingesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 945 (R 1737) Goedkeuring van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen Van Raak (SP) en Bosman (VVD) inzake de afvalstort St. Eustatius 2016Z22157 en 2016Z22249

Beantwoording Kamervragen Van Raak (SP) en Bosman (VVD) inzake de afvalstort St. Eustatius 2016Z22157 en 2016Z22249 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk Uw kenmerk Datum 20 december 2016 Betreft

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2011 Managementsamenvatting Voor de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (hierna: de Kustwacht)

Nadere informatie

2013 no. 83 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 83 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 83 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA BESLUIT van 3 oktober 2013, (Stb. 2013, 375), houdende wijziging van het Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid, teneinde de medaille ook te kunnen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201456 383031 / 383031 ONDERWERP L. Smink WZ OA Tijdelijke uitbreiding formatie handhaving bij Stadstoezicht (i.v.m. invoering

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2015 Herziene begroting 2015 en Meerjarenramingen 2016-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene (beleids)kaders en ontwikkelingen...4

Nadere informatie

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water.

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. Met het formulier moet u een scheepsongeval of ander voorval te water melden. Indien nodig,

Nadere informatie

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland 1. Aanleiding a. De Start Ronde Tafel Conferentie op 26 november 2005 markeert het begin van het proces om te komen tot nieuwe staatkundige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 Nr. 113 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID CURACAO 2016

TOELATINGSBELEID CURACAO 2016 TOELATINGSBELEID CURACAO 2016 Beleid inzake de toepassing van de Landsverordening Toelating en Uitzetting (P.B. 1996, no.17), zoals gewijzigd, en Het Toelatingsbesluit (P.B. 1985, o. 57), zoals gewijzigd

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 462 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet grensoverschrijdende

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 no. 21 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van 8 januari 2014, regelende de samenwerking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 249 Besluit van 16 juni 2008, houdende wijziging van twee besluiten in verband met het vaststellen van aanvullende voorschriften voor het vervoer

Nadere informatie

UITVOERINGSRAPPORTAGE IMPLEMENTATIEPLAN KORPS POLITIE CURACAO

UITVOERINGSRAPPORTAGE IMPLEMENTATIEPLAN KORPS POLITIE CURACAO UITVOERINGSRAPPORTAGE IMPLEMENTATIEPLAN KORPS POLITIE CURACAO Nr. : 18 Periode : 1 oktober t/m 31 december 2015 Opgeleverd : 27 januari 2016 Omschrijving rapportage Rapportageperiode Uiterste inleverdatum

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba BESLISSING

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba BESLISSING GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba BESLISSING gegeven naar aanleiding van diverse verzoeken van de verdediging in de strafzaak in

Nadere informatie

Conclusies van de Toetsings-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 15 december 2008 te Willemstad, Curaçao

Conclusies van de Toetsings-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 15 december 2008 te Willemstad, Curaçao Conclusies van de Toetsings-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 15 december 2008 te Willemstad, Curaçao De delegaties van: - de regering van Nederland; - de regering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 531 (R 1810) Regeling van de taken en bevoegdheden, alsmede het beheer en beleid van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Rijkswet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 92 Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 108 Besluit van 7 maart 2014 tot uitvoering van de artikelen 5, tweede lid, 11, eerste lid, en 14 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Nadere informatie

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2013 versie 2.0 Gebaseerd op Draaiboek IHR: infectieziekten gerelateerd aan internationaal vervoer van mensen en goederen MELDINGSSYSTEEM SCHIP-RMD-GGD

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2017 Herziene begroting 2017 en Meerjarenramingen 2018-2021 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Algemene (beleids)kaders en ontwikkelingen...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 666 Beschikking van de Minister van Justitie van 29 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit beperking kring

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 235 Besluit van 6 april 1995, houdende wijziging van het Besluit voorkoming verontreiniging door vuilnis van schepen in verband met de wijziging

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN Dit hoofdstuk beschrijft in algemene termen een aantal fundamentele overwegingen m.b.t. menselijke factoren voor het maken en in stand houden van een veilige werkomgeving

Nadere informatie

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Communicatie 8 Bijlage I Afkortingen 9 2 1 Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Nederlandse Antillen MINISTERIELE BESCHIKKING van de 7de december 2004, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, onder a en b, artikel 3, tweede en vierde lid, artikel 9, eerste en tweede

Nadere informatie

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Een pilot naar het monitoren van open bronnen ter ondersteuning van operationeel verkeersmanagement Eindrapportage april 2017, definitief Inhoud Doel

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) ---------------------------------------------------------------- LANDSVERORDENING

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.1.2011 COM(2010) 807 definitief 2010/0392 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake toegang van vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 05, Jaar 2016

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 05, Jaar 2016 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 05, Jaar 2016 Lezing van CITRO op 27 Oktober 2016 Op 27 oktober is het weer zover, een uitje van de VvP. Dit keer gaan we naar landhuis Granbeeuw voor een lezing over de CITRO

Nadere informatie

Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1

Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1 Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1 Veel succes bij het maken van de vragen. 1. De juiste volgorde van de inhoud van het noodbericht is: (3) A. noodsein, naam schip, roepnaam, positie, aard verlangde

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 37 Onderlinge regeling inzake toedeling bijzondere AOVcategorie opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen Onderlinge regeling in de zin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 475 Wet van 17 november 2016, houdende implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

3 december 1992, houdende plaatsing in het

3 december 1992, houdende plaatsing in het Beschikking van de Minister van Justitie van 3 december 1992, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet verontreiniging zeewater (Stb. 1981,695), zoals deze luidt na wijziging krachtens

Nadere informatie