KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA"

Transcriptie

1 KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA JAARVERSLAG 2006

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD COMMANDANT KUSTWACHT RESULTATEN Opsporing drugs en vuurwapens Opsporing illegale immigratie Toezicht visserij Toezicht milieu Toezicht marien milieu Toezicht scheepvaart Dienstverlenende taken Bestrijding internationaal terrorisme OPERATIES Inzet naar hoofdtaken Organieke middelen Defensiemiddelen ten behoeve van de Kustwacht Interim walradars & Walradarketen PERSONEEL & SCHOLING Inleiding Voorgenomen uitbreiding formatie Rechtspositie Integriteit In-, door- en uitstroom personeel Opleidingen MATERIEEL & INFRASTRUCTUUR Organiek materieel Infrastructuur Overig materieel Arbo en milieu FINANCIËLE VERANTWOORDING Inleiding Algemeen Mutaties op de begroting Realisatie 2006 t.o.v. herziene begroting SAMENWERKING Internationale samenwerking Nationale samenwerking EXTERNE COMMUNICATIE Media Website Arbeidsmarktcommunicatie Evenementen Bezoekende delegaties Bijlage - Toelichting op de meting van de operationele inzet Kustwachteenheden...73 Overzicht gebruikte afkortingen...76 Foto voorpagina: Lynx helikopter en Superrhib in actie voor de kust van Aruba 2

3 VOORWOORD COMMANDANT KUSTWACHT Het jaar 2006 is een druk jaar geweest voor de Kustwacht. Door het voltallige personeel is zeer hard gewerkt om de organisatie verder te ontwikkelen en een steeds beter Kustwachtproduct te realiseren. De enige jaren geleden ingezette beleidsintensivering, die heeft geleid tot een uitbreiding van de formatie en beschikbare middelen, begint concrete vruchten af te werpen. Hoewel in het jaar 2006 meer is geopereerd en gepatrouilleerd dan in enig jaar eerder, heeft dit niet geleid tot meer onderscheppingen van drugs. Het aantal kilo s verdovende middelen dat per onderschepping in beslag wordt genomen, vertoont een dalende trend. Mogelijk begint de intensivering van de inspanningen van de Kustwacht en de andere opsporingsinstanties zijn vruchten af te werpen. Ook de Douane Nederlandse Antillen constateert in haar jaarverslag over 2006 een dalende trend in de hoeveelheden aangetroffen drugs. De belangrijkste ontwikkeling op personeelsgebied in 2006 was de goedkeuring van de formatiebrief door het land de Nederlandse Antillen, nadat dat in 2005 al door het land Aruba was gebeurd. Over de implementatie van de formatiebrief is het overleg met de Landen en de bonden in een vergevorderd stadium. In 2007 zal de implementatie plaatsvinden waarna het voltallige personeel op de juiste functie kan worden geplaatst, met een goedgekeurde functiebeschrijving en in de rang die hem of haar toekomt. Dit is een grote stap voorwaarts en zal naar verwachting in hoge mate bijdragen aan het welbevinden van het personeel. Door de groei van het personeelsbestand is de Kustwacht in 2006 voor het eerst in staat geweest de boarding teams aan boord van het stationsschip t.b.v. patrouilles in de territoriale wateren met eigen personeel in te vullen. De eerste ervaringen hiermee zijn positief: de aanwezigheid van lokaal Kustwachtpersoneel aan boord van marineschepen resulteert in een interessante combinatie van kennis en kunde. Op materieelgebied zijn in het jaar 2006 weer een aantal belangrijke stappen gezet voor de taakvervulling door de Kustwacht. In 2006 zijn de eerste (definitieve) radars van het Kustwacht walradarsysteem geplaatst. Aan het einde van het jaar waren 5 radars operationeel, 3 op Curaçao en 2 op Bonaire. Naar verwachting zal voor medio 2007 het gehele walradarsysteem gereed zijn. De walradars leveren in het Operatiecentrum een real time en goed beeld van de scheepvaart rond de Benedenwindse eilanden en maken het mogelijk dat de Kustwacht een veel betere Situational Awareness heeft over de scheepvaart in dit gebied. In veel cases was de informatie van de walradars al doorslaggevend in de resultaten. In 2006 zijn ook voor alle operationele eenheden nieuwe (beveiligde) verbindingsmiddelen aangeschaft. Dit leidt tot een betere coördinatie tussen de eenheden onderling en tussen de eenheden op zee en het operatiecentrum. Het systeem werkt uitstekend en is niet meer door anderen af te luisteren of te onderscheppen, hetgeen ook een belangrijke stap vooruit is. Door het bijgeleverde fleet management systeem is in het operatiecentrum in een oogopslag te zien waar alle eigen eenheden 3

4 zich bevinden. Dit draagt in belangrijke mate bij aan een goed recognised surface picture, dat noodzakelijk is voor goede coördinatie. Om beter op te kunnen treden in kleine ruimten en om in voorkomende gevallen beter buitenboordmotoren te kunnen uitschakelen, hebben de operationele eenheden in 2006 de beschikking gekregen over een tweetal nieuwe wapens. In 2006 zijn de laatste twee Superrhibs geleverd, hetgeen het totaal aantal op 12 brengt. De Superrhibs moeten de werkpaarden van de kustwacht worden, maar voldoen helaas nog niet aan de verwachtingen. De ontoereikende kwaliteit van de Superrhibs en de moeizame verhouding met de fabrikant in de besprekingen over garanties en technische oplossingen heeft inmiddels geleid tot een breuk met deze leverancier. De Defensie Materieels Organisatie (DMO) beraadt zich momenteel over een plan om de problemen op korte en langere termijn op te lossen. Een adequaat plan wordt in de eerste helft van 2007 verwacht. Aan het einde van het jaar waren vijf van de twaalf Superrhibs operationeel inzetbaar. In hoofdstuk 4 wordt nader op dit onderwerp ingegaan. In juli heeft de Staat der Nederlanden t.b.v. de Kustwacht een contract met de Canadese onderneming Provincial Airlines Limited afgesloten. Deze onderneming gaat met ingang van oktober 2007 gedurende 10 jaar op basis van zgn. wet lease de luchtverkenning voor de Kustwacht uitvoeren. PAL zal dit doen met twee Dash 8 vliegtuigen. Vooruitlopend op deze ontwikkeling is Hato Militair op 1 januari 2007 in beheer van de Kustwacht gekomen, daarmee het vierde steunpunt van de Kustwacht vormend. Op het gebied van infrastructuur is veel voortgang geboekt: de nieuwe steunpunten op Sint Maarten en Curaçao zijn opgeleverd en in gebruik genomen en de uitbreiding van het bestaande steunpunt op Aruba is vergevorderd. Hare Majesteit de Koningin heeft op 11 november het nieuwe gebouw op St. Maarten geopend; de minister-president van de Nederlandse Antillen, mevrouw De Jongh-Elhage, heeft op 2 februari 2007 het nieuwe gebouw op Curaçao geopend. Anno 2007 levert de Kustwacht een belangrijke bijdrage aan de rechtshandhaving in de Nederlandse Antillen en Aruba. Succes is echter geen vanzelfsprekendheid: elke dag weer moet hard en creatief worden gewerkt om resultaten te blijven boeken, het gemiddeld jonge personeel verder te ontwikkelen en de bedrijfsvoering effectief en efficiënt te laten plaatsvinden. Ook in 2007 zal de Kustwacht zich hier vol overgave voor blijven inzetten. DE COMMANDANT KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA, F. Sijtsma Commandeur 4

5 Superrhib achtervolgt go-fast HOOFDSTUK 1 RESULTATEN 5

6 1 RESULTATEN In dit hoofdstuk worden de in 2006 behaalde resultaten per taakgebied weergegeven. De resultaatmeting wordt als volgt toegepast: als maat voor de effectiviteit van het kustwachtoptreden staat de verhouding tussen het aantal geopende cases en het aantal succesvol afgesloten cases centraal. Een geopende case is een maritieme situatie waarbij, na evaluatie van de informatie, tot inzet van de kustwachtmiddelen of die van derden wordt overgegaan. Tevens wordt de meerjarige ontwikkeling per taakgebied geschetst en wordt gedetailleerd weergegeven voor welke overtredingen PV is opgemaakt. Indien het resultaat zonder inmenging van de Kustwacht niet of slechts gedeeltelijk behaald zou zijn, wordt de case geteld als effect van de kustwachtinspanning. Als resultaatvol geldt dat de missie in preventieve of repressieve zin gehaald is. In bijlage 1 wordt toegelicht hoe deze resultaten dienen te worden geïnterpreteerd. 1.1 OPSPORING DRUGS EN VUURWAPENS Gedurende het jaar 2006 is de Kustwacht betrokken geweest bij 18 (2005: 25) succesvolle onderscheppingen van drugs. Hierbij is in totaal kg (2005: kg) drugs onderschept: 25 kg heroïne, 951 kg cocaïne, 2 kg cocaïnebase en 259 kg marihuana. Wapentransporten zijn niet vastgesteld. Bij de drugsacties is tweemaal een vuistvuurwapen in beslag genomen en eenmaal een semi-automatisch geweer. Per geografisch gebied worden in chronologische volgorde de succesvolle acties uiteengezet. Aruba Op 4 januari wordt een lokale vissersboot geboard ter hoogte van de haven van Barcadera. Bij deze controle wordt een gebruikershoeveelheid marihuana in beslag genomen. De van Aruba afkomstige schipper wordt aangehouden. Op 7 februari wordt een lokale vissersboot ter hoogte van Commandeursbaai geboard. Bij controle in het voorschip wordt in een verborgen compartiment 5 kg marihuana, 29 kg cocaïne en 4 kg heroïne aangetroffen. De schipper wordt aangehouden en de boot wordt in beslag genomen. Op 28 februari wordt in de Commandeursbaai een zeilboot, varende zonder zichtbare naam en registratienummer, door de Kustwacht geboard. Tijdens de ondervraging van de schipper ziet de opsporingsambtenaar in de kajuit een vuistvuurwapen met zes patronen. De schipper wordt aangehouden en het vuurwapen en de patronen worden in beslag genomen. Op basis van ontvangen informatie wordt op 17 juli een Colombiaans barkje bij aankomst in de haven van Barcadera door de douane en Kustwacht onderzocht. Er wordt ruim 2 kg cocaïne in een verborgen compartiment gevonden. De zeven 6

7 bemanningsleden worden aangehouden en overgedragen aan de politie. Bonaire Geen onderscheppingen van drugs of wapens. Curaçao Op 26 januari wordt met de walradar een go-fast gedetecteerd ter hoogte van Jan Thiel baai. Even daarna worden verdachte activiteiten aan de wal nabij Jan Thiel baai waargenomen. Bij een zoekactie door politie en douane in de buurt wordt 29 kg cocaïne en 80 kg marihuana gevonden. Verder wordt bij een persoon 2 kg cocaïnebase en 1 kg cocaïne aangetroffen. Negen personen worden aangehouden. Na onderzoek worden vier van hen door de Immigratiedienst verwijderd op grond van de Landsverordening Toelating en Uitzetting. Op 31 januari wordt met de walradar een verdacht contact waargenomen in de territoriale wateren. De Kustwachthelikopter identificeert het contact als het motorschip Indio de los Mares, varende onder Venezolaanse vlag. Het schip wordt door de Kustwacht opgebracht naar de marinebasis. Bij de hiernavolgende zoekactie door douane en Kustwacht wordt in drie verborgen compartimenten in de zoetwater ballasttank 85 kg cocaïne en 15 kg heroïne gevonden. Vier personen worden aangehouden. Op 27 februari wordt, na ontvangst van informatie van een buitenlandse counterdrugsorganisatie, het schip CFS Pamplona, varende onder de vlag van Antigua, grondig onderzocht. In het rooster van de bakboord boegschroef wordt 119 kg marihuana ontdekt. Er worden geen aanhoudingen verricht, aangezien de bemanning niet betrokken was. Deze actie wordt uitgevoerd met de douane, hierbij geassisteerd door het duikteam van het stationsschip Hr.Ms. Van Nes. Drugsvangst 5 maart 2006 Op 5 maart detecteert de cutter Panter een snel varend contact in de territoriale wateren nabij Curaçao. De Panter kan het verdachte vaartuig in de achtervolging 7

8 niet tot stoppen brengen. Met behulp van de walradar blijft het contact gevolgd worden. De Kustwachthelikopter wordt vervolgens ingezet; deze slaagt er met behulp van een vuurwapen in de buitenboordmotoren uit te schakelen. De Panter brengt het vaartuig Las Dos Aguas op naar Curaçao. Bij controle aan boord wordt 393 kg cocaïne en 3 kg heroïne aangetroffen. Vijf verdachten worden aangehouden. Op 23 juni assisteert de Kustwacht de douane bij doorzoekingen in de barkjes Fatima en Doña Mathilde aan de Kleine Werf te Scharloo. In een verborgen compartiment worden een aantal cilinders aangetroffen, waarin 3 kg heroïne is verstopt. Op 9 juli wordt een SAR-case gemeld, waarbij een tanker genaamd M/T Eupen een klein vaartuig met twee opvarenden op sleeptouw neemt en buiten de St. Annabaai overdraagt aan de Kustwacht. Na het opbrengen van het bootje aan de Kustwachtsteiger, wordt bij controle aan boord een baal met 2 kg marihuana gevonden. De twee verdachten en de baal marihuana worden overgedragen aan de douanerecherche. Op 4 september wordt op 14 mijl west van Curaçao m.b.v. de walradarketen een snelvarend contact waargenomen dat zich richting het eiland verplaatst. De cutter Jaguar wordt ingezet en het verdachte vaartuig wordt staande gehouden; het betreft het onder Amerikaanse vlag varend jacht Cherin 3. Een andere Kustwachteenheid die ook in de buurt is, gaat over tot het boarden van genoemd jacht. Aan boord wordt een Glock 9 mm pistool aangetroffen. De gezagvoerder van het jacht kan hiervoor geen wapenvergunning overleggen. Het vuurwapen wordt in beslag genomen en overgedragen aan de douane. Op 10 oktober ontvangt het RCC van de lokale vissersboot Jireh de melding dat ter hoogte van Oostpunt balen drugs in zee drijven. Een Kustwachteenheid wordt ingezet en neemt twee balen over van de vissersboot, hierin zit 41 kg cocaïne. De drugs worden overgedragen aan de politie. Vermoedelijk zijn de balen enkele uren daarvoor door een go-fast nabij Oostpunt overboord geworpen. Drugsvangst 10 oktober

9 Op 17 november worden met de walradar twee contacten waargenomen die een aanlanding uitvoeren. Mede door inzet van de Kustwachthelikopter wordt kort daarna op het land 176 kg cocaïne, een pistool en een semi-automatisch geweer onderschept. Op 28 november wordt op de walradar een contact waargenomen ter hoogte van Fuikbaai. De cutter Jaguar wordt naar het contact gedirigeerd en lanceert vervolgens haar Rhib. Bij het bereiken van de kant zien de opvarenden van de gofast de Kustwachteenheden naderen en vluchten daarop het land op, het vaartuig met de lading drugs achterlatend. De go-fast en de drugs 146 kg cocaïne worden in beslag genomen en overgedragen aan de politie. Sint Maarten Op 9 januari wordt de Kustwacht door de douane verzocht in de haven te assisteren bij een controle van het fruitbarkje Faith II. Hierbij wordt 8 kg marihuana aangetroffen; de vijf bemanningsleden worden aangehouden. Op 13 februari wordt in samenwerking met de Franse Gendarmerie een baal met 45 kg marihuana in beslag genomen. Deze baal is drijvend aangetroffen in de Mullet Bay. Er worden geen aanhoudingen verricht. Op 23 maart wordt een go-fast met Puerto Ricaans registratienummer, ter hoogte van Simson Bay aangehouden. Tijdens de controle wordt 25 kg cocaïne aangetroffen. De drie opvarenden worden aangehouden. Saba Geen onderscheppingen van drugs of wapens. St. Eustatius Op 10 mei ontvangt het steunpunt een melding dat nabij de kust een partij drugs is gevonden. Bij aankomst van de Kustwachteenheid wordt geconstateerd dat het om 24 kg cocaïne gaat. De drugs worden in beslaggenomen door de politie. Een nadere zoektocht levert niets op. Internationale wateren Geen onderscheppingen van drugs of wapens. In 2006 heeft de Kustwacht veel tijd geïnvesteerd in meerdaagse onderzoekingen van verschillende vaartuigen. In al deze gevallen beschikte de Kustwacht over sterke aanwijzingen dat zich verdovende middelen aan boord zouden bevinden. Alhoewel in deze gevallen een aantal keer niets is aangetroffen, is hierbij zeer constructief samengewerkt met collega-diensten en hebben de OM s van beide landen optimaal meegewerkt aan het mogelijk maken van deze acties. De onderzoekingen hebben nieuwe inzichten opgeleverd die ten goede komen aan de informatiepositie van de Kustwacht. 9

10 De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen: Taakgebied Drugs (incl. vuurwapens) verslagjaar 2006 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA Overig* TOTAAL Melding Inzet of assistentie valide niet-valide wel niet Effectiviteit 32/32 34/34 2/2 27/27 2/2 1/1 15/15 113/113 Reactievermogen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%% 100% Ongewenste situatie Geconstateerd Ongewenste situatie Beëindigd wel niet Wel Niet Effectiviteit optreden 4/4 10/10 0/0 3/3 1/1 0/0 0/0 18/18 100% 100% - 100% 100% % (*) in internationale wateren Het hoge aantal niet-geconstateerde ongewenste situaties (93 gevallen) laat zich als volgt verklaren. In dergelijke situatie ontvangt de Kustwacht meldingen van vermoedelijke drugsaanlandingen. Deze meldingen komen uit zeer verschillende bronnen. Als valide beoordeelde meldingen resulteren in de regel in inzet van Kustwachteenheden. Indien niets wordt geconstateerd, is het moeilijk vast te stellen of de vermeende aanlanding heeft plaatsgevonden. Mogelijk was de ontvangen melding onjuist en/of onvoldoende specifiek. Nadat in 2004 door de Kustwacht een kleine kg aan verdovende middelen werd onderschept en in 2005 maar liefst kg, is in 2006 opnieuw ruim kg onderschept. Hoewel de Kustwacht steeds meer presence op zee heeft en sinds dit jaar succesvol gebruik maakt van de in opbouw zijnde walradarketen, blijft het immer moeilijk een analyse te geven waarom een bepaalde hoeveelheid verdovende middelen is onderschept. In tegenstelling tot vorig jaar zijn dit jaar door de Kustwacht geen drugs onderschept in internationale wateren, dit leverde in 2005 bijvoorbeeld nog ruim kg op. Belangrijke oorzaken voor de ogenschijnlijk verminderde aanvoer van drugs via het operatiegebied van de Kustwacht lijken te zijn de introductie van de walradars (structureel), de verbeterde aanwezigheid van de Kustwacht op het water (24/7, zie hoofdstuk 2) en de in mei en juni gehouden militaire oefening Joint Caribbean Lion 10

11 (incidenteel), waarbij ten zuiden van de ABC-eilanden vele militaire schepen en vliegtuigen gedurende langere tijd actief waren. Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit. In de eerste tabel wordt het aantal succesvolle cases weergegeven, in de tweede grafiek de hoeveelheden onderschepte verdovende middelen OV. SXM CUR AUA Fig. 2-1a: aantal succesvolle acties Fig. 2-1b: in beslag genomen hoeveelheden (kg) Gescheiden naar type drug en onderverdeeld naar trimester is het beeld als volgt. Drugs 2006 jan apr mei aug sep dec Cumulatief Cocaïne 562 kg 26 kg 363 kg 951 kg Heroïne 22 kg 3 kg - 25 kg Marihuana 257 kg 2 kg kg Andere 2 kg kg Totaal drugs 843 kg 31 kg 363 kg kg 1.2 OPSPORING ILLEGALE IMMIGRATIE In het kader van de controle van de bepalingen van de Landsverordening Toelating en Uitzetting hebben de varende en vliegende eenheden van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba in het jaar 2006 diverse keren voorkomen dat personen het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba op illegale wijze zijn binnengekomen. Dit optreden wordt geïnitieerd op basis van meldingen. Deze kunnen zijn: 11

12 eigen waarnemingen van de varende of vliegende eenheden van de Kustwacht waarnemingen door het RCC met behulp van de walradars verzoeken van andere diensten, bijv. politie (anonieme) telefonische tips informatie van RST, CID etc. De varende eenheden van de Kustwacht hebben diverse keren opgetreden tegen schippers van kleine buitenlandse vaartuigen die zich schuldig hebben gemaakt of betrokken zijn geweest bij de mensensmokkel over zee. Mensensmokkel is inmiddels zowel op de Nederlandse Antillen als op Aruba als misdrijf strafbaar gesteld. a. Illegale immigratie op de Nederlandse Antillen In totaal hebben zich op de Nederlandse Antillen in het jaar (2005: 29) meldingen van aanlandingen van illegale vreemdelingen voorgedaan waarbij varende eenheden van de Kustwacht een rol hebben gespeeld bij de aanhouding. Van deze meldingen speelden zich 17 op Sint Maarten, 8 op Curaçao en 1 op Saba af. Enkele aanhoudingen op Curaçao konden plaatsvinden door signaleringen van de walradars. In totaal zijn hierbij 67 (2005: 170) illegale vreemdelingen aangehouden: 53 op Sint Maarten, 13 op Curaçao en 1 op Saba. De door de Kustwacht aangehouden illegale vreemdelingen werden ter verzekering van hun vertrek uit de Nederlandse Antillen aan het Bureau Vreemdelingen Toezicht van de Politie overgedragen. In 9 gevallen werd ook de kapitein van de buitenlandse vaartuigen waarmee de illegale immigranten werden vervoerd aan de politie overgedragen. Het land van herkomst van de op Curaçao aangehouden illegale immigranten betrof: Land Aantal Land Aantal Colombia 4 Libanon 1 Venezuela 7 Argentinië 1 Het land van herkomst van de op St. Maarten aangehouden illegale immigranten betrof: Land Aantal Land Aantal Dominica 33 Haïti 2 Dominicaanse Rep. 15 Nevis 1 Jamaica 2 De op Saba aangehouden persoon was afkomstig uit Guyana. In vergelijking met het jaar 2005 laten de cijfers op Curaçao en Sint Maarten een forse daling zien. Steunpunt Curaçao St. Maarten Tabel 2-1: aantal aanhoudingen per steunpunt 12

13 Hierna worden per steunpunt en in chronologische volgorde de aanhouding van illegalen nader uiteengezet. Curaçao St. Maarten Datum Locatie Aantal 26 jan Jan Thiel 2 27 jan Fuikbaai 2 8 feb St. Annabaai 2 11 feb Klein Curaçao 1 14 jul Hambrak 2 21 okt Oostpunt 4 Totaal 13 Tabel 2-2: aanhoudingen STP Curaçao Datum Locatie Aantal 10 jan Great Bay 6 21 feb Great Bay 2 23 mrt Little Bay 3 9 jun Noord van Saba 1 15 jun Lagoon jul Simson Bay 1 31 okt Simson Bay 5 Totaal 54 Tabel 2-3: aanhoudingen STP St. Maarten De grootste groep illegale immigranten werd op 15 juni staande gehouden. Op die dag neemt de cutter Jaguar een onverlichte go-fast waar nabij de zuidkust van St. Maarten. Deze boot genaamd Yacete wordt, nadat er waarschuwingsschoten zijn gelost, gestopt; er blijken zesendertig personen met verschillende nationaliteiten aan boord te zijn. De Dominicaanse bestuurder springt overboord, doch wordt iets later aangehouden door het boarding team van de Jaguar. De opvarenden, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek (2), Haïti (1) en Dominica (33), worden allen aangehouden en overgedragen aan de politie. b. Illegale immigratie op Aruba In totaal hebben zich op Aruba in het jaar (2005: 33) meldingen van aanlandingen van illegale vreemdelingen voorgedaan waarbij varende eenheden van de Kustwacht een rol hebben gespeeld bij de aanhouding. In totaal zijn hierbij 22 (2005: 186) illegale vreemdelingen aangehouden. De door de Kustwacht aangehouden illegale vreemdelingen werden ter verzekering van hun vertrek uit Aruba overgedragen aan de Warda Nos Costa, dat ressorteert onder de nieuwe dienst Instituto Alarma y Seguridad Aruba (IASA). In 2 gevallen werd ook de kapitein van de buitenlandse vaartuigen waarmee de illegale immigranten werden vervoerd aan de politie overgedragen. Binnen dit taakgebied worden regelmatig speciale acties uitgevoerd met KPA, douane en Warda Nos Costa. Het land van herkomst van de illegale immigranten betrof: Land Aantal Land Aantal Colombia 3 Dominicaanse Rep. 4 Venezuela 15 In vergelijking met het jaar 2005 zijn aanzienlijk minder personen aangehouden binnen dit taakgebied. 13

14 Steunpunt Aruba Tabel 2-4: aantal aanhoudingen Aruba Hieronder wordt voor Aruba in chronologische volgorde de aanhouding van 22 illegalen nader uiteengezet. Aruba Datum Locatie Aantal 26 apr Arashi 2 25 jun Eagle Beach 2 30 jun Paardenbaai 5 3 sep Barcadera 3 9 sep Andicuri 10 Totaal 22 Tabel 2-5: aanhoudingen Aruba In het kader van ondersteuning van de landsdiensten hebben Kustwachteenheden, op verzoek van de Immigratiedienst, zeven maal buitenlandse vaartuigen met uit Aruba verwijderde illegalen aan boord, naar het gebied buiten de territoriale wateren (TTW) begeleid. Dit ter verzekering van het vertrek van deze illegalen uit het grondgebied van Aruba. Deze verwijdering betrof: 43 Colombianen en 5 Venezolanen 1. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen. Taakgebied Illegale immigratie verslagjaar 2006 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA EFZ AUA EFZ CUR & BON EFZ SSS TOTAAL Melding valide niet-valide Inzet of assistentie wel niet Effectiviteit 15/15 8/8 16/17 1/1 2/3 42/44 Reactievermogen 100% 100% 94% 100% 67% 95% Ongewenste of noodsituatie Geconstateerd wel niet Ongewenste of noodsituatie Beëindigd wel niet Effectiviteit optreden 6/6 5/5 5/5 1/1 0/0 17/17 100% 100% 100% 100% - 100% Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit. 1 Hier bevinden zich ook vreemdelingen bij die op het land zijn aangehouden en per boot worden uitgezet. 14

15 Sint Maarten Curacao Aruba Figuur 2-2:opsporing illegale immigranten (aantal personen) Onderverdeeld naar trimesters is het beeld als volgt: jan apr mei aug sep dec Cumulatief Illegale immigranten TOEZICHT VISSERIJ Ook in 2006 heeft de tendens van geringe aantallen overtredingen binnen dit taakgebied nabij de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba zich voortgezet. Van de in totaal 12 (2005: 7) constateringen van illegale visserij, hebben er negen in de Exclusieve visserijzone (Exclusive Fishery Zone, EFZ) en territoriale wateren van Aruba plaatsgevonden. In vier gevallen daarvan is door de Kustwacht verbaliserend opgetreden. Met regelmaat neemt de Kustwacht visserij-activiteiten waar in het grensgebied, het is derhalve van groot belang zichtbaar in dit gebied aanwezig te blijven. Diverse keren is de Kustwacht door de beheerder van het Seaquarium op Curaçao gevraagd op te treden tegen lokale vissers die ringnetten plaatsen binnen de golfbrekers aldaar. Kustwachtpersoneel heeft hierbij enkele malen deëscalerend opgetreden. De rechter heeft beide partijen opgedragen tot een compromis te komen. Op Saba zijn in maart door een nieuw ingestelde visserijcommissie elf visvergunningen toegekend aan lokale vissers. Uit recente metingen is overigens gebleken dat de visstand op de Sababank aanzienlijk terugloopt. De visserijcommissie overweegt een moratoriumwet, zowel voor de territoriale wateren als de EFZ. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen. 15

16 Taakgebied Illegale visserij verslagjaar 2006 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA EFZ AUA EFZ CUR & BON EFZ SSS TOTAAL Melding valide Niet-valide Inzet of assistentie wel niet Reactievermogen 5/5 1/1 1/1 4/4 1/1 12/12 100% 100% 100% 100% 100% Ongewenste situatie Geconstateerd Ongewenste situatie Beëindigd Effectiviteit optreden Wel Niet Wel niet /4 100% 1/1 100% 1/1 100% 3/3 100% 1/1 100% 10/10 100% Onderverdeeld naar eiland en type overtreding: Eiland aantal cases geen vergunning verboden vissoort verboden vistuig Sanctie (PV s) Aruba Curaçao Bonaire St. Maarten Saba St. Eustatius Totaal Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit Saba Zonder lokatie Sint Maarten Curacao Aruba Figuur 2-3:toezicht visserij (aantal geconstateerde overtredingen) 16

17 1.4 TOEZICHT MILIEU Gedurende het jaar 2006 vonden de meeste constateringen van verontreiniging van het oppervlaktewater, zowel in de havens als daarbuiten, op Curaçao plaats, nl. 17 (2005: 21) keer. In geen van deze gevallen is verbaliserend opgetreden (2005: 4x). Van de in totaal 24 constateringen van verontreiniging kon het relatief hoge aantal van 14 niet worden gelinkt aan een dader. In de meeste gevallen betrof het olieverontreiniging waarbij de herkomst niet meer was te achterhalen. De meeste gevallen deden zich voor in de Sint Annabaai, de Santa Marthabaai en de Caracasbaai. Als gevolg van enerzijds draaiende winden en anderzijds enkele hevige regenbuien in de maand april, zijn in het Schottegat en de Sint Annabaai meerdere malen diverse olievlekken geconstateerd. De vervuiling is o.a een gevolg van een constante oliestroom door lekkage uit de verzadigde ondergrond bij de steigers VI en VII van de Isla raffinaderij. Door de havenautoriteiten wordt per dag 1 tot 1½ ton vuile olie uit deze installaties en nabij de steigers verwijderd. Tijdens de dagelijkse patrouilles heeft de Kustwacht extra aandacht besteed aan de vervuiling van kust en stranden, veelal veroorzaakt door vuilstort vanaf schepen. Op Aruba zijn tot tweemaal toe op 22 juni en 28 augustus lekkages uit de pijpleidingen van de raffinaderij geconstateerd. In het laatste geval betrof het een relatief zware verontreiniging, waarbij urenlang olie uit een dode leiding stroomde. De verontreiniging is gepubliceerd in de lokale media. Conform bestaande afspraken heeft het bedrijf alle opruimwerkzaamheden en daarmee gemoeide kosten voor zijn rekening genomen. In beide gevallen heeft de Kustwacht proces-verbaal (PV) opgemaakt. De tanker Atlantica maakt zich op 22 augustus ten zuiden van Aruba schuldig aan verontreiniging via de uitlaat van het lenssysteem. De officier van justitie heeft de kapitein een schikkingsvoorstel van Afl gedaan. Nabij Curaçao werd vanuit de lucht een oliespoor vastgesteld nabij de tanker Santa Elena, de kapitein is door de Fokker F60 via de radio ondervraagd. Het oliespoor lag op enige afstand achter het vaartuig en kon niet met zekerheid aan het schip worden gekoppeld. In april is een oefening gehouden waarin een grote olielekkage vanuit een olietanker nabij de Motetwerf werd geënsceneerd. De Nederlandse minister van Verkeer & Waterstaat heeft deze oefening bijgewoond. De dag voor deze oefening is een desktop oefening gehouden in het Kustwachtcentrum. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen. 17

18 Taakgebied Milieu verslagjaar 2006 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA Overige TOTAAL Melding valide niet-valide Inzet of assistentie wel Niet Effectiviteit 7/7 16/18 1/1 2/2 31/33 Reactievermogen 100% 89% 100% 100% 94% Ongewenste situatie Geconstateerd Ongewenste situatie Beëindigd Effectiviteit optreden Wel Niet wel Niet /6 100% 10/12 88% 0/0-1/3 33% 3/3 100% 20/24 83% Onderverdeeld naar eiland en type overtreding: Eiland aantal cases verontreiniging vanaf de wal verontreiniging door schepen onbekende herkomst Sanctie (PV s) Aruba Curaçao Bonaire St. Maarten Saba St. Eustatius Internat. Wateren Totaal Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit Overig Bonaire Sint Maarten Curacao Aruba Figuur 2-4: toezicht milieu (aantal geconstateerde overtredingen) 18

19 1.5 TOEZICHT MARIEN MILIEU De meldingen en constateringen betroffen ook in 2006 in het bijzonder de speervisserij. Op Curaçao, Aruba en St. Maarten betrof het resp. 15, 16 en 3 gevallen, in totaal 34 gevallen (2005: 59). Dit resulteerde in 16 PV s (2005: 35), waarbij telkens vangst en jachtwapen in beslag zijn genomen. De in het vorige jaarverslag gemelde voorgenomen legalisering van speervisserij op Aruba is in 2006 niet geformaliseerd. Door de plaatsing van de afmeer/ankerboeien aan de zuidkust van Curaçao, is het aantal gevallen waarbij door de Kustwacht opgetreden moest worden tegen beschadiging van de koraalriffen als gevolg van foutief ankeren enigszins afgenomen. De controle door de havenveiligheidsinspectie en Kustwacht is geïntensiveerd. Beide partners wisselen intensief informatie uit. In één geval is opgetreden tegen beschadiging van koraalriffen als gevolg van het ankeren met vaartuigen ter hoogte van Caracasbaai. De constateringen van speervisserij op Aruba zijn veelal heterdaad gevallen, op Curaçao daarentegen gebeurt dit meestal na meldingen van derden, o.a. natuurliefhebbers, diveshops etc. Gevolg hiervan is dat de dader in zulke gevallen vaak reeds is verdwenen als de Kustwacht ter plaatse komt. Indien mogelijk worden vangst en jachtmiddel telkens in beslaggenomen. Een bijzondere staande houding betrof die van een speervisser die op heterdaad werd betrapt door Kustwachters die op het strand een conditietraining afwerkten. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied: Taakgebied Marien Milieu verslagjaar 2006 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA Overige TOTAAL Melding valide niet-valide Inzet of assistentie wel niet Effectiviteit 20/20 20/24 3/3 43/47 Reactievermogen 100% 83% 100% 91% Ongewenste situatie Geconstateerd Ongewenste situatie Geëindigd Effectiviteit optreden wel niet wel niet /16 100% 15/15 100% 3/3 100% 34/34 100% 19

20 Onderverdeeld naar eiland en type overtreding: Eiland aantal cases speervisserij beschadiging marien milieu beschermde zeedieren sanctie (PV s) Aruba Curaçao Bonaire St. Maarten Saba St. Eustatius Totaal Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit Bonaire Zonder lokatie Sint Maarten Curacao Aruba Figuur 2-5: toezicht marien milieu (aantal geconstateerde overtredingen) 1.6 TOEZICHT SCHEEPVAART Controle op de naleving van de lokale maritieme regelgeving met betrekking tot de vereiste scheepsdocumenten, veiligheidsuitrusting van vaartuigen als ook het vaargedrag bij de bootbestuurders, is - binnen de capaciteit die de Kustwacht besteedt aan de nietdrugsgerelateerde opsporing en toezicht (20%) ook in dit jaar aanzienlijk geweest. Het aantal geconstateerde overtredingen, voornamelijk op Curaçao (150) (2005: 136) en Aruba (128) (2005: 276), zijn gelijkelijk over het jaar verdeeld. Op Aruba leverde dit iets meer PV s op (121) (2005: 266) dan op Curaçao (107) (2005: 90). Het merendeel van de geconstateerde overtredingen betrof administratieve onvolkomenheden. Op Curaçao en St. Maarten is ook gevaarlijk vaargedrag aangepakt. 20

Staatstoezicht op de Mijnen. Jaarverslag

Staatstoezicht op de Mijnen. Jaarverslag Mijnen_051088_Omslag2005_J 02-06-2006 13:47 Pagina 1 Staatstoezicht op de Mijnen Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2005 Jaarverslag 2005 Staatstoezicht op de Mijnen Staatstoezicht op de Mijnen Prinses

Nadere informatie

Jaaroverzicht DCC-VenW 2006

Jaaroverzicht DCC-VenW 2006 Jaaroverzicht DCC-VenW 2006 Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing 21 juni 2007 Jaaroverzicht DCC-VenW 2006 Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing 21 juni 2007 ........................................................................................

Nadere informatie

Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire

Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire W. Faber S. Mostert J.M. Nelen A.A.A. van Nunen C. la Roi Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire Auteurs:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

Visie 2020, werken aan de toekomst

Visie 2020, werken aan de toekomst Jaargang 8 Nr. 1, maart 2014 Speciale editie: Visie 2020 INHOUDSOPGAVE: 1 Visie 2020, werken aan de toekomst 6 APB-dag Kustwacht 2013: inspiratie en vernieuwing 7 Kustwachtcolumn door Ed Veen, directeur

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Inhoud Voorwoord 5 Managementsamenvatting 7 1 Een organisatie in beweging 13 1.1

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 juni 2015 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Met dwars inkomende zee. Jaarverslag 2012. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Met dwars inkomende zee. Jaarverslag 2012. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Met dwars inkomende zee Jaarverslag 2012 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden De KNRM redt mensen

Nadere informatie

Handreiking Security Management. www.vrom.nl

Handreiking Security Management. www.vrom.nl Handreiking Security Management www.vrom.nl Handreiking Security Management Den Haag, juni 2008 02 03 Inhoudsopgave Voorwoord 05 Leeswijzer 07 Stappenplan 07 1. Inleiding Security Managementsysteem 09

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

NEDERLANDSE BIJDRAGE AAN TASK FORCE FOX

NEDERLANDSE BIJDRAGE AAN TASK FORCE FOX Datum 1 oktober 2003 Inhoudsopgave Inleiding 4 Doelstelling 4 Opzet van de evaluatie... 4 1 Ter inleiding: achtergronden van de operatie... 5 1.1 Het conflict... 5 1.2 Het Framework Agreement... 5 1.3

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE. I. Algemeen deel

MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE. I. Algemeen deel 31 560 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken

Nadere informatie

'Schip van het Jaar' vaart in verband. Stappen in de reorganisatie. Alle Hens

'Schip van het Jaar' vaart in verband. Stappen in de reorganisatie. Alle Hens 'Schip van het Jaar' vaart in verband Stappen in de reorganisatie Alle Hens 11 12 column Colofon: Coverfoto: Aan boord van het patrouilleschip Groningen maakt de bemanning zich gereed om gesleept te worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X)

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X) Rapport bij het Jaarverslag 2012 Ministerie van Defensie (X) 2013 Verantwoordingsonderzoek over 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 X Jaarverslag en slotwet van het Ministerie

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Staat van de Ether 2014

Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Voorwoord 4 Operators en mobiele netwerken 6 Zwakke schakels in de mobiele telecomketen 8 Continuïteit 14 Zorgvuldig graven 21 Veiligheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014

33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Nr. VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld De vaste commissie

Nadere informatie

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst Jeugdconsul 2011 Fundament voor de Toekomst Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kwantitatieve analyse 2011 6 3 Kwalitatieve analyse 18 4 Stand van zaken aanbevelingen analyse 2010 30 5 Borging jeugdconsulfunctie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Den Haag, 30 september 2010 Inhoudsopgave: Leeswijzer 3 1. Inleiding 4 2. Introductie emissiehandel 5 3. Analyse fraude met emissierechten

Nadere informatie