BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012 N. 231 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR & ONDERSTEUNINGSDIENSTEN-DIE N Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur & Ondersteuningsdiensten-Dienst Infrastructuur Waterloolaan 115, BE-1000 Brussel Contact: HENROTIN XAVIER Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Openbare aanbestending voor de confectie en de levering van dienstkleding, werkkleding en bepaalde uitrusting voor individuele bescherming ten behoeve van de medewerkers van de Belgische hoven en rechtbanken voor rekening van de Federale Overheidsdienst Justitie Type opdracht: Leveringen. Openbare aanbestending voor de confectie en de levering van dienstkleding, werkkleding en bepaalde uitrusting voor individuele bescherming ten behoeve van de medewerkers van de Belgische hoven en rechtbanken voor rekening van de Federale Overheidsdienst Justitie II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: dienstkleding Perceel 2: hemden en hemdbloezen Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van hemden en hemdbloezen van het type uniform en van het type stadskledij alsook van hemdbloezen van het type uniform en elegante hemdbloezen aan de diensten van de FOD Justitie over het volledige Belgische grondgebied Perceel 3: T-shirts, polo's, truien, fleeces en broeken Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van T-shirts, polo's, truien, fleeces en broeken (werkkleding van het korps voor Toezicht en Beheer (TB)) aan de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 4: parka's Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van parka's aan de diensten van de Rechtelijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 5: werkbroeken Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van werkbroeken voor de arbeiders van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 6: schorten/stofjassen Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van schorten/stofjassen voor de onderhoudsmedewerkers van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 7: sportieve schoenen en klassieke schoenen Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van sportieve schoenen en klassieke schoenen voor dames en heren voor de onthaalmedewerkers, bodes ter terechtzitting en chauffeurs en medewerkers Toezicht en Beheer van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 8: veiligheidsschoenen, lage veiligheidsschoenen voor dames en heren van het type uniseks en onderhoudsschoenen van het type uniseks Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van veiligheidsschoenen, lage veiligheidsschoenen voor dames en heren van het type uniseks en onderhoudsschoenen van het type uniseks voor de arbeiders en de onderhoudsmedewerkers van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 9: laarzen Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van laarzen voor dames en heren voor de arbeiders en onderhoudsmedewerkers van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 10: mutsen Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van mutsen voor de arbeiders en onderhoudsmedewerkers van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 11: UIB Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van veiligheidshelmen, gesloten veiligheidsbrillen en fluovestjes voor de arbeiders, onderhoudsmedewerkers, medewerkers OS en archivarissen van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 12: wegwerpwerkoveralls Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van wegwerpwerkoveralls voor de arbeiders, onderhoudsmedewerkers, medewerkers OS en archivarissen van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 13: werkhandschoenen Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van werkhandschoenen voor de arbeiders, de onderhoudsmedewerkers en de medewerkers OS van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 14: regenjacks (ondoordringbare kleding) Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van regenjacks (ondoordringbare kleding) voor de arbeiders, de onderhoudsmedewerkers en de medewerkers OS van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: tussen en EUR. zie in het lastenboek zie in het lastenboek zie in het lastenboek zie in het lastenboek zie in het lastenboek Laagste prijs.

2 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 2 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 06/11/ :00 Datum: 06/11/ :00 Plaats: Waterloolaan, 80, 1000 Brussel, lokaal 319 Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare sessie informatiesessie op 05/10/2012 om 14:00, zie in het lastenboek VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N VMSW - afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact: Van Erp Diane Melania Tel: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= WI /1387/01 - BRUGGE - wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Sint-Pietersmolenwijk - Oostendse Steenweg - INF Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Brugge - Sint-Pietersmolenwijk - Oostendse Steenweg WI /1387/01 - BRUGGE - wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Sint-Pietersmolenwijk - Oostendse Steenweg - INF geldig RSZ-attest geldig RSZ-attest vereister erkenning : 4C Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de aanneming toepasselijk zijn, liggen ter inzage op het hierna vermelde adres van 10u tot 12u en van 14u tot 16u elke werkdag uitgezonderd 's zaterdags. Adres : Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen (VMSW) Dienst Economaat - inzage en verkoop bestekken - Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel 02/ Het is mogelijk de aanbestedingsdocumenten per post te ontvangen na voorafgaandelijke storting van 289,00 eur op ons rekeningnummer BE , BIC code BBRU BE BB met vermelding van de mededeling bestek GI nr INF De verzending gebeurt zodra uw betaling werd ontvangen. Een factuur wordt nagestuurd met de vermelding "voldaan". U kan ook een bestek aankopen na inzage ter plaatse. De factuur wordt u nadien opgestuurd. Betalen kan u ook via overschrijving. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/10/ :00 Datum: 23/10/ :00 Plaats: VMSW - Koloniënstraat 40 lokaal te 1000 Brussel - 02/ Het offerteformulier en de samenvattende opmeting zijn ter beschikking op : - onder professionelen, infrastructuur en doorklikken naar inschrijvingsdocumenten. De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst. De opdracht wordt niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De uitvoeringstermijn bedraagt 75 WD VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N VMSW - afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact: Van Erp Diane Melania Tel: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= WI /1298/01 - LOVENDEGEM - WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN OP DE WIJK SCHOORDAM - INF Type opdracht: Werken. WI /1298/01 - WEGEN- RIOLERINGSWERKEN OP DE WIJK SCHOORDAM - LOVENDEGEM - INF geldig RSZ-attest geldig RSZ-attest vereiste erkenning : 4C

3 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 3 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/10/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de aanneming toepasselijk zijn, liggen ter inzage op het hierna vermelde adres van 10u tot 12u en van 14u tot 16u elke werkdag uitgezonderd 's zaterdags. Adres Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Dienst Economaat - inzage en verkoop van bestekken - Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel - tel. 02/ Het is mogelijk de aanbestedingsdocumenten per post te ontvangen na voorafgaandelijke storting van 230,00 eur op ons rekeningnummer BE , BIC code BBRU BE BB met vermelding van de medeling "Bestek GI nr INF De verzending gebeurt zodra uw betaling werd ontvangen. Een factuur wordt nagestuurd met de vermelding "voldaan". U kan ook een bestek aankopen na inzage ter plaatse. De factuur wordt u ndadien opgestuurd. Betalen kan u ook via overschrijving. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/10/ :30 Datum: 23/10/ :30 Plaats: VMSW - afdeling Projectrealisatie - koloniënstraat 40 te 1000 Brussel - lokaal tel 02/ Het offerteformulier en de samenvattende opmeting zijn ter beschikking op - onder professionelen, infrastructuur en doorklikken naar inschrijvingsdocumenten. De opdracht valt niet onder de GATT- overeenkomst. De opdrachet wordt niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De uitvoeringstermijn bedraagt 140 WD. VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzienig vooruitgangstraat 189, BE-1030 Brussel Contact: Stijn Vandekerckhove Investeringskrediet van 20 miljoen euro onder gewestwaarborg II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van verlening van de diensten: Brussel II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: CopyCopy Financiêle diensten CPA classificatie: overige diensten op het gebied van de kredietverstrekking CPC classificatie: Investeringskrediet van euro onder gewestwaarborg Uitbetaling in euro op een bankrekening in België, eventuele wissel- transactiekosten zijn ten laste van de kredietverstrekker De kredietovereenkomst en alles wat daaruit voortvloeit, met inbegrip van de geldigheid van uitvoering, vallen onder de Belgische wetgeving. In geval van betwisting of gebeurlijke geschillen zullen enkel de rechtbank te Brussel bevoegd zijn. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. De uitvoering van de dienst is voorbehouden aan de kredietinstellingen die een bewijs van vergunning voor het verlenen van financiële diensten, afgeleverd door de autoriteit voor financiële diensten en markten in België (FSMA) of door een gelijkaardig orgaan in een andere lidstaat van de Europese Unie kunnen voorleggen. () Referentie van gelijkaardige financiële diensten verstrekt in België gedurende de laatste drie jaren () Laagste prijs IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 14/11/ :15 IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 14/11/ :00 Plaats: In de kantoren van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vooruitgangstraat Brussel VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 14/9/2012 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - MOBIEL BRUSSEL - BUV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR V N NUTSSECTOREN Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Mobiel Brussel - BUV - Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer Vooruitgangstraat 80, bus 1, BE-1035 Brussel Contact: Vancraenbroeck Eric Paul Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Behandeling van waterinfiltraties en anticarbonatatiebescherming op het net II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Brussels hoofdstedelijk Gewest II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Onderhavig bijzonder bestek nr beheert de leveringen, diensten en werken i.v.m. de behandeling van waterinfiltraties, met of zonder grondtoevoer, doorheen de slibwanden en/of doorheen de dakplaat, alsook betonherstellingen en anticarbonatatiebescherming en dit over het gehele net. De te behandelen zones zullen ten gepaste tijde aan de aannemer aangewezen worden naargelang de noodzaak van de behandeling (zie artikel 28 1 van de bijlage van het KB van 26 september 1996). Onderhavige aanneming omvat hoofdzakelijk alle leveringen, diensten en werken die in onderhavig Bijzonder Bestek vermeld staan, in de beschrijvende en samenvattende meetstaat, evenals in alle andere contractuele documenten. Deze werken kunnen zowel overdag als 's nachts plaats vinden. Ze omvatten onder andere: - het reinigen, uitkappen en weer dichtmaken van de voegen; - de eventuele verankeringen, wapeningen en betonnering van voorzetwanden;

4 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 4 - het leveren en aanbrengen van de nodige materialen en materieel om het water dat insijpelt doorheen de platen, te geleiden; - het uitvoeren van betonreparaties; - het afvoeren van alle mogelijke werfafval buiten het openbaar domein; - de eventuele herstellingen aan de uitgevoerde werken in het kader van de waarborg en dit gedurende deze waarborgperiode; - alle werken en leveringen begrepen in de bepalingen beschreven in het artikel 30 van de administratieve bepalingen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. De inschrijver moet voldoen aan de voorwaarden van de kwalitatieve selectie gestaafd door de volgende documenten die verplicht bij de offerte te voegen zijn : - hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken in categorie G1 en klasse 3 (geschatte klasse, aan te passen in functie van het bedrag van de offerte); - hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning die voorspruit uit zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere Lidstaat van de Europese Gemeenschap evenals uit eventuele aanvullende documenten; - hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3, 1, 2 van de wet van 20 maart 1991 aangaande de erkenning van aannemers der werken (cf. artikel 1 van het M.B. van 27 september 1991); - het door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de buitenlandse bevoegde overheid, volgens het geval, opgemaakte attest waaruit blijkt dat de aannemer voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en bestaanszekerheid volgens het artikel 17bis, 1 of 2 van het K.B. van 10 januari 1996, zoals gewijzigd. Voor de Belgische inschrijvers zal de Aanbestedende Overheid zelf de nodige inlichtingen en documenten betreffende het attest betreffende de betalingen van de bijdragen van de sociale zekerheid langs elektronische weg opvragen bij de databank van de federale overheid die als authentieke bronnen beschouwd worden. Impliciete verklaring op erewoord : Door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingscriteria bevindt zoals bedoeld in de artikelen 17 en 17bis van het K.B. van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd. De Aanbestedende Overheid onderzoekt de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Dit onderzoek betreft de betaling van RSZ-bijdragen en de staat van niet-failliet. Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing "DIGIFLOW"), vraagt hij de betrokken inschrijver om hem zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. Opmerkingen: 1. Voor de offertes ingediend door tijdelijke handelsvennootschappen of feitelijke verenigingen, moet elke deelgenoot afzonderlijk bewijzen dat hij zich niet in een "toestand van uitsluiting" bevindt. Bijgevolg is de beschikking over de impliciete verklaring op erewoord waarvan sprake is van toepassing voor elk lid van de tijdelijke handelsvennootschap of de tijdelijke vereniging nietig (Omzendbrief ). 2. Indien de Aanbestedende Overheid na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, op de uiterste datum van ontvangst van de offertes niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de geselecteerde inschrijver, dan wordt/kan de inschrijver worden uitgesloten. In dit geval maakt de Aanbestedende Overheid een nieuwe rangschikking op, rekening houdend met de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, en zal ze de persoonlijke situatie nagaan van de op die manier nieuwe gerangschikte inschrijver, enzovoorts, indien dit nodig is. Laagste prijs IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja, Prijs: EUR Betalingstermijnen en -methode: De elektronische versie van de documenten is gratis te verkrijgen via de link https://enot.publicprocurement.be/ of via aanvraag op het contactpunt hernomen in bijlage A-II. De papieren versie is betalend en verkrijgbaar middels aanvraag op het contactpunt hernomen in bijlage A-II en overschrijving op rekening IBAN: BE en BIC: GKCCBEBB met mededeling: "BB nr. BUV/DIOV/1339". De documenten worden verstuurd binnen de 3 werkdagen vanaf ontvangst van het betalingsbewijs. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 23/10/ :00 IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 23/10/ :00 Plaats: In de burelen van de Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer - C.C.N. - Vooruitgangstraat 80 te 1035 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbare zitting FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan, 145b, BE-1050 Brussel Contact: SCHELINGS Amélie Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Zie punt 8.2 van het bestek Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie Brabant (Waals en Vlaams) Post 1 : Complex Geruzet Post 2 : Complex De Witte De Haelen Post 3 : Complex Kroon Post 4 : Complex "Leuven" Post 5 : Complex "IBM" Post 6 : Complex "Ukkel" Post 7 : Complex "Asse" Post 8 : Complex "Atrium" Perceel 2: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie Limburg Post 1 : Ser Hasselt Post 2 : FGP Hasselt Post 3 : WPR Limburg Post 4 : WPR Limburg-Hasselt Post 5 : Tongeren Perceel 3: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie Antwerpen Post 1 : FGP Labo Post 2 : CSD - FGP Antwerpen Post 3 : CSD - FGP Mechelen Post 4 : Ser Antwerpen Perceel 4: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving:

5 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 5 Provincie Oost-Vlaanderen Post 1 : Ser Gent Post 2 : Complex Oudenaarde Post 3 : SPN Gent Post 4 : WPR Wetteren Post 5 : WPR Gentbrugge Post 6 : WPR Aalter Post 7 : FGP Pacificatielaan Perceel 5: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie West-Vlaanderen Post 1 : Complex Refuge Post 2 : Ser Brugge Post 3 : Complex Kortrijk Post 4 : Complex Ieper Post 5 : Complex Veurne Post 6 : WPR Kortrijk Post 7 : WPR Jabbeke Post 8 : SPN Zeebrugge Post 9 : SPN Nieuwpoort Perceel 6: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie Luik Post 1 : Ser Liège Post 2 : PJF Liège Post 3 : PJF Huy Post 4 : AIG Liège Post 5 : Poste de circulation d'awans Post 6 : Poste de circulation de Battice Post 7 : SPC Liège Perceel 7: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie Namen Post 1 : Ser Namur Post 2 : DCA Dinant Post 3 : DAC Namur Perceel 8: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie Henegouwen Post 1 : Cform Jumet Post 2 : WPR Marcinelle Post 3 : SPC Charleroi Post 4 : WPR Seneffe Post 5 : Ser Mons Post 6 : PJF Mons Post 7 : DCA Mons Post 8 : DCA Charleroi Post 9 : SHAPE Post 10: WPR Peruwelz Post 11 : DCA Tournai Post 12 : SPC Mons Perceel 9: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie Luxemburg Post 1 : Ser Arlon Post 2 : Massul Post 3 : Neufchateau Post 4 : Marche Zie punt 5.3 van het bestek Zie punt 5.3 van het bestek Zie punt 5.3 van het bestek Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/11/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/11/ :00 Datum: 28/11/ :00 Plaats: Zie punt van het bestek VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan 72, BE-1060 Brussel Contact: Mevrouw Eva De Rudder Tel: Fax: Beekstraat Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Wezembeek-Oppem De uit te voeren werken betreffen voornamelijk: - vellen en ontstronken van bomen - opbreken van verhardingen en lijnvormige elementen - uitgraving, ophoging en profileren van oppervlakken

6 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 6 - plaatsen van voetgangersbruggen - plaatsen van gewapende betonconstructies - rioleringswerken - (her)aanleg van wegen in steenslag en asfalt - groenaanleg II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT geen geen zie erkenning Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken), Klasse 4 of C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 4 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het digitale bestek en zijn bijlagen kunnen gratis verkregen worden via het platform e-notification (https://enot.publicprocurement.be/). IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/10/ :00 Datum: 25/10/ :00 Plaats: VLM Regio Oost (Vlaams-Brabant), Dirk Boutsgebouw (Vlaams Administratief Centrum) - Diestsepoort 6 bus 74 te 3000 Leuven Plaatsbezoek vereist: Er is mogelijkheid tot een terreinbezoek. Het bezoek gaat door op: donderdag 11 oktober 2012, 13u30, aan het kruispunt van de Pachthofdreef en de Beekstraat te Wezembeek-Oppem. Van dit bezoek wordt een verslag opgemaakt dit is vanaf 3 werkdagen na het bezoek per te bekomen bij De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 14/9/2012 REGIE DER GEBOUWEN N Regie der Gebouwen Gulden Vlieslaan 87 b2, BE-1060 Brussel Contact: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West - Oude Gentweg 75a Brugge dhr. Luc Verhoeven - attaché architect Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= DENDERMONDE - Leopold II-laan 55 - FOD Justitie - Huisvesting van het Justitiehuis - Verbouwing en nieuwbouw Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Dendermonde - Leopold II laan 55 DENDERMONDE - Leopold II-laan 55 - FOD Justitie - Huisvesting van het Justitiehuis - Verbouwing en nieuwbouw Een erkenning is vereist in de categorie D klasse 6 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/10/ :00 Datum: 23/10/ :00 Plaats: Brugge - Oude Gentweg 75a - aanbestedingszaal (gelijkvloers) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar Plaatsbezoek op 4 oktober en 16 oktober 2012 om 10 uur stipt MRMP-I/P - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: MENTEN Brigitte Louise

7 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 7 Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Bouw van een lichte infrastructuur (modulaire containers) voor de Groep Heli Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: BEVEKOM BEVEKOM - Basis LtKol Vlg ch. Roman Bouw van een lichte infrastructuur (modulaire containers) voor de Groep Heli II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Zie Bestek Klasse 6 : tot EUR, Categorie: D Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/10/ :00 Datum: 25/10/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal - Blok 27- Ingang C- Everestraat EVERE Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbare zitting Erkenningscategorie D klasse 6. De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in kalenderdagen. Bezoekdagen op 02/10/2012 en 09/10/2012 om 09:00 Uur. De documenten zijn gratis te downloaden op https://enot.publicprocurement.be. De Aanbestedende Overheid beslist voor deze opdracht om voor het indienen van aanvragen tot offertes het gebruik van elektronische middelen toe te staan MRMP-S/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE SUPPORT SYSTE N MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Schenck Guy Jeannine Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Een meerjarige overeenkomst van diensten ( ) tegen prijslijst voor het uitvoeren van de wettelijke controles op mobiele heftoestellen ten voordele van de eenheden van Defensie op het Belgisch grondgebied. Type opdracht: Diensten. Een meerjarige overeenkomst van diensten ( ) tegen prijslijst voor het uitvoeren van de wettelijke controles op mobiele heftoestellen ten voordele van de eenheden van Defensie op het Belgisch grondgebied. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. KB 1 Art 69 1, 1-4 en Art 69 2, 5 Erkenning FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg volgens het KB van 29 April Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/11/ :30 Datum: 12/11/ :30 Plaats: Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar MRMP-L/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE "LAND SYSTEM N

8 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 8 MRMP-L/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Diensten " Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: MRMP-L/S2 Didier THIELE Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Open overeenkomst betreffende de levering van wisselstukken en uitvoering van alle mogelijke onderhoudswerken en herstellingen op de voertuigen van het merk RENAULT beheerd door het RTC plateau PEUTIE. Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: PEUTIE Open overeenkomst betreffende de levering van wisselstukken en uitvoering van alle mogelijke onderhoudswerken en herstellingen op de voertuigen van het merk RENAULT beheerd door het RTC plateau PEUTIE. Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 06/11/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 07/11/ :00 Datum: 07/11/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal Kwartier Koningin ELISABETH Blok 27 Toegang C Eversestraat 1 B BRUSSEL MRMP-L/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE "LAND SYSTEM N MRMP-L/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Diensten " Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: MRMP-L/S2 Didier THIELE Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Open overeenkomst betreffende de levering van wisselstukken en uitvoering van alle mogelijke onderhoudswerken en herstellingen op de voertuigen van het merk PEUGEOT beheerd door het RTC plateau PEUTIE. Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: PEUTIE Open overeenkomst betreffende de levering van wisselstukken en uitvoering van alle mogelijke onderhoudswerken en herstellingen op de voertuigen van het merk PEUGEOT beheerd door het RTC plateau PEUTIE. Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 06/11/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 07/11/ :30 Datum: 07/11/ :30 Plaats: Aanbestedingslokaal Kwartier Koningin ELISABETH Blok 27 Toegang C Eversestraat 1 B BRUSSEL RW-SPW-DGO1-DRBW-DIRECTION DES ROUTES DU BRABANT WALLON N AVIS DE MARCHE RW-SpW-DGO1-DRBW-Direction des Routes du Brabant wallon Avenue de Vesprem, 3, BE-1340 Ottignies Louvain - La Neuve Contact:Madame Militza Zamurovic Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: D District routier de Nivelles-Commune de La Hulpe- RN 253- réfection du revêtement entre les bk et Type de marché: Travaux.

9 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 9 Lieu principal d'exécution:brabant wallon II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: D District routier de Nivelles-Commune de La Hulpe- RN 253- réfection du revêtement entre les bk et II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L'attention est attirée sur le fait que : - à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 17 précité. - Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, il est à signaler que 1/ les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. 2/ les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des entreprises (BCE) sont dispensés de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des entreprises (BCE).» III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/10/ :30 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 22/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 22/10/ :00 Lieu: Direction des Routes du Brabant Wallon, avenue de Veszprem, 3 à 1340 Ottignies-LLN Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS le dépôt d'offre par la voie électronique n'est pas autorisé. L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/09/2012 RW-SPW-DGO1-DRBW-DIRECTION DES ROUTES DU BRABANT WALLON N AVIS DE MARCHE RW-SpW-DGO1-DRBW-Direction des Routes du Brabant wallon Avenue de Vesprem, 3, BE-1340 Ottignies Louvain - La Neuve Contact:Madame Militza Zamurovic Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Fourniture et pose de la signalisation directionnelle de plusieurs RAVEL et liaisons Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:brabant wallon II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Fourniture et pose de la signalisation directionnelle de plusieurs RAVEL et liaisons II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L'attention est attirée sur le fait que : - à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 17 précité. - Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, il est à signaler que 1/ les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. 2/ les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des entreprises (BCE) sont dispensés de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des entreprises (BCE).» III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 1, sous-catégorie C3 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 1, sous-catégorie C3 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/10/ :30 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 22/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 22/10/ :00 Lieu: Direction des Routes du Brabant Wallon, avenue de Veszprem, 3 à 1340 Ottignies-LLN Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS le dépôt d'offre par la voie électronique n'est pas autorisé. L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/09/2012

10 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 10 COMMUNE DE BRAINE-LE-CHÂTEAU N AVIS DE MARCHE Commune de Braine-le-Château 9 rue de la libération, BE-1440 BRAINE-LE-CHATEAU Contact:secrétaire communal Marc LENNARTS Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: transformation d'un bâtiment en 2 logements sociaux Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:18 rue du Zouave Français Michel 1440 Wauthier-Braine II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Transformation d'un bâtiment en 2 logements sociaux. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA:199873,90 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: Fournir les documents suivants: - les documents constituant la preuve qu'il satisfait aux exigences d'agréation, - les documents visés à l'art. 30 de l'arrêté royal du 25/01/2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles, à savoir: - un document décrivant la manière dont il exécutera l'ouvrage tenant compte du plan de sécurité et santé, - un calcul de prix séparé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité santé. - une déclaration sur l'honneur que l'entreprise ne se trouve dans aucun des cas d'exclusions prévus à l'article 17 (sous peine d'exclusion) voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: Fournir les agréations suivantes: D1 (tous travaux de gros-oeuvre et mise sous toit de bâtiment), D16 (installations sanitaires et de chauffage au gaz par appareils individuels). Entreprise de classe 2 minimum. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix:150,00 EUR. Conditions et mode de paiement: Réception des documents après paiement préalable sur le compte de l'architecte Jean-Werner de BUEGER 14 rue de l'ermitage 1440 Braine-le-Château (tél: 02/ ) et après avoir envoyé la preuve de paiement par fax au 02/ IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 23/10/ :00 Lieu: Salle des mariages au rez-de-chaussée de la maison communale de Braine-le-Château 9 rue de la Libération 1440 Braine-le-Château Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Les mandataires des entreprises soumissionnaires VI.3. AUTRES Cet avis de marché fait suite à un premier avis de marché paru dans le bulletin des adjudications n 292 du 9 novembre 2011 sous le n suite au dépôt de bilan de L'entreprise adjudicataire avant l'ordre de commencer les travaux. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/9/2012 ZONNESTRAAL VZW N Zonnestraal vzw Kroonstraat 44, BE-1750 Lennik Contact: De Herdt Pieter Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Lift nieuwbouw Nursingtehuis Zonnestraal vzw Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kroonstraat Lennik Plaatsing lift over twee bouwlagen in nieuwbouw Nursingtehuis Zonnestraal vzw II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: 60000? Geraamde waarde zonder BTW: EUR. De vereiste erkenning en klassen: categorie N 1 klasse 1 De vereiste erkenning en klassen: categorie N 1 klasse 1 De vereiste erkenning en klassen: categorie N 1 klasse 1

11 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 11 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: IBAN: BE BIC: KRED BE BB IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/10/ :00 Datum: 24/10/ :00 Plaats: Kroonstraat Lennik Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: de inschrijvers en hun afgevaardigden MPC SINT-FRANCISCUS VZW N mpc sint-franciscus vzw lostraat 175, BE-1760 roosdaal Contact: mpc sint-franciscus stefaan carlier Tel: bouwen van een dag- en nachtopvangcentrum voor 15 personen met ernstige meervoudige handicap (lot 04) Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: inkendaalstraat vlezenbeek Copynieuwbouw van een dag- en nachtopvangcentrum voor 15 personen met ernstige meervoudige handicap (lot 04a) II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: lot 4a : technieken (sanitair-verwarming) vereiste erkenning categorie D (D16-D17-D18) - P (P1) - klasse 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/10/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 280,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: bedrag is incl.btw, excl. 35,00Euro verzendingskosten op rekeningnummer van DE BOUWERIJ architects - IBAN BE BIC BBRUBEBB, na telefonisch contact op 02/ adres : Marktplein Ternat IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/10/ :00 Datum: 26/10/ :00 Plaats: MPC sint-franciscus, lostraat VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 14/9/2012 MPC SINT-FRANCISCUS VZW N mpc sint-franciscus vzw lostraat 175, BE-1760 roosdaal Contact: mpc sint-franciscus stefaan carlier Tel: bouwen van een dag- en nachtopvangcentrum voor 15 personen met ernstige meervoudige handicap (lot 04b) Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: inkendaalstraat vlezenbeek nieuwbouw van een dag- en nachtopvangcentrum voor 15 personen met ernstige meervoudige handicap (lot 04b) II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: lot 4b : technieken (ventilatie)

12 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 12 vereiste erkenning categorie D (D16-D17-D18) - P (P1) - klasse 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/10/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 267,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: bedrag is incl.btw, excl. 35,00Euro verzendingskosten op rekeningnummer van DE BOUWERIJ architects - IBAN BE BIC BBRUBEBB, na telefonisch contact op 02/ adres : Marktplein Ternat IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/10/ :00 Datum: 26/10/ :00 Plaats: MPC sint-franciscus, lostraat VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 14/9/2012 MPC SINT-FRANCISCUS VZW N mpc sint-franciscus vzw lostraat 175, BE-1760 roosdaal Contact: mpc sint-franciscus stefaan carlier Tel: bouwen van een dag- en nachtopvangcentrum voor 15 personen met ernstige meervoudige handicap (lot 04c) Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: inkendaalstraat vlezenbeek nieuwbouw van een dag- en nachtopvangcentrum voor 15 personen met ernstige meervoudige handicap (lot 04c) II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: lot 4c : technieken (elektriciteit) vereiste erkenning categorie D (D16-D17-D18) - P (P1) - klasse 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/10/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 275,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: bedrag is incl.btw, excl. 35,00Euro verzendingskosten op rekeningnummer van DE BOUWERIJ architects - IBAN BE BIC BBRUBEBB, na telefonisch contact op 02/ adres : Marktplein Ternat IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/10/ :00 Datum: 26/10/ :00 Plaats: MPC sint-franciscus, lostraat VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 14/9/2012 MPC SINT-FRANCISCUS VZW N mpc sint-franciscus vzw lostraat 175, BE-1760 roosdaal Contact: mpc sint-franciscus stefaan carlier Tel: bouwen van een dag- en nachtopvangcentrum voor 15 personen met ernstige meervoudige handicap (lot 04d) Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: inkendaalstraat vlezenbeek Copynieuwbouw van een dag- en nachtopvangcentrum voor 15 personen met ernstige meervoudige handicap (lot 04d)

13 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 13 II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: lot 4d : technieken (lift) vereiste erkenning categorie D (D16-D17-D18) - P (P1) - klasse 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/10/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 256,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: bedrag is incl.btw, excl. 35,00Euro verzendingskosten op rekeningnummer van DE BOUWERIJ architects - IBAN BE BIC BBRUBEBB, na telefonisch contact op 02/ adres : Marktplein Ternat IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/10/ :00 Datum: 26/10/ :00 Plaats: MPC sint-franciscus, lostraat VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 14/9/2012 PROVINCIE ANTWERPEN - DEPARTEMENT LOGISTIEK - DIENST INFRASTRUCTUUR EN VASTGOED N Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22, BE-2018 Antwerpen Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Antwerpen - provinciaal veiligheidsinstituut - renovatie van twee leslokalen Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: provinciaal veiligheidsinstituut te Antwerpen De vergroting van een leslokaal en als gevolg daarvan aanpassingen aan de technische installaties en de bestaande circulatie aan het lokaal ernaast. Tegelijkertijd worden de lokalen opgefrist en gerenoveerd met nieuwe vloeren en plafonds en schilderwerken. RSZ-attest De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de categorie D, klasse 1 of hoger De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de categorie D, klasse 1 of hoger Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. btw en verzending EUR bij afhaling. Te betalen na ontvangst factuur. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/10/ :30 Datum: 23/10/ :30 Plaats: Provincie Antwerpen, dienst Infrastructuur en Vastgoed, kantoorgebouw Lange Lozanastraat 223 (hoek Harmoniestraat), 2018 Antwerpen, in zaal 'KLEINE NETE', derde verdieping De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in werkdagen PROVINCIE ANTWERPEN - DEPARTEMENT LOGISTIEK - DIENST INFRASTRUCTUUR EN VASTGOED N Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22, BE-2018 Antwerpen Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=130029

14 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 14 Antwerpen - provinciaal veiligheidsinstituut - renovatie van de conciërgewoning Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: provinciaal veiligheidsinstituut te Antwerpen De noodzakelijke binnenwerken in functie van een grondige renovatie van de bestaande conciërgewoning, namelijk de nodige aanpassingen aan de technische installaties, nieuwe bevloeringen en isolatie, evenals nieuw vast meubilair en het nodige schilder- en schrijnwerk. Renovatie van het plat dak met koepels en de aanleg van een terras. RSZ-attest De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de categorie D, klasse 1 of hoger De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de categorie D, klasse 1 of hoger Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. btw en verzending EUR (incl. btw) bij afhaling. Te betalen na ontvangst factuur. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/10/ :00 Datum: 23/10/ :00 Plaats: Provincie Antwerpen, dienst Infrastructuur en Vastgoed, kantoorgebouw Lange Lozanastraat 223 (hoek Harmoniestraat), 2018 Antwerpen, in zaal 'KLEINE NETE', derde verdieping De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in werkdagen. PROVINCIE ANTWERPEN - DEPARTEMENT LOGISTIEK - DIENST INFRASTRUCTUUR EN VASTGOED N Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22, BE-2018 Antwerpen Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Boom - provinciaal recreatiedomein De Schorre - site Verstrepen - aanbouwen van een lift bij het gebouw "De Pitte" Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Provinciaal recreatiedomein De Schorre te Boom De werken omvatten het bouwen van een verbindingshal met lift aan het gebouw "De Pitte". Het bouwvolume bestaat in hoofdzaak uit een betonnen structuur en wordt aan de buitenzijde afgewerkt met geprofileerde geïsoleerde panelen bekleed met gecoat staal. RSZ-attest De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de categorie D, klasse 2 of hoger De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de categorie D, klasse 2 of hoger Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. btw en verzending EUR bij afhaling. Te betalen na ontvangst factuur. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/10/ :30 Datum: 23/10/ :30 Plaats: Provincie Antwerpen, dienst Infrastructuur en Vastgoed, kantoorgebouw Lange Lozanastraat 223 (hoek Harmoniestraat), 2018 Antwerpen, in zaal 'KLEINE NETE', derde verdieping. De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in werkdagen KRISTELIJK MEDICO SOCIAAL LEVEN VZW (KMSL) N Kristelijk Medico Sociaal Leven vzw (KMSL) Korte Begijnenstraat 22, BE-2300 Turnhout Contact: Raf Daniëls Tel: Fax:

15 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 15 Vervangen van het buitenschrijnwerk op het CLB te Geel en Herentals Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Hellekensstraat Herentals / Stationsstraat Geel CLB-kantoor Geel en Herentals Vervangen van het buitenschrijnwerk II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: ,60 EUR. Registratie als aannemer klasse 3 ondercategorie D20 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/10/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 77,76 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Contant bij afhaling bij ontwerper (alle werkdagen van 9u tot 16u) of op rekeningnummer (KBC) op naam van Geels Architectenbureau bvba. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/10/ :00 Datum: 24/10/ :30 Plaats: Korte Begijnstraat VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 14/9/2012 RETIE N Retie Markt 1, BE-2470 Retie Contact: Bart Sneyers Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Herstellingswerken aan gemeentewegen dienstjaar 2012 Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: diverse gemeentewegen in Retie - Renovatie van bestaande wegen in asfalt met plaatsing van nieuwe kantstroken in glijbekisting - Voegvullingen, plaatselijke herstellingen en oppersen van bestaande wegen in platenbeton - Plaatselijke herstellingen van voetpaden en inritten in betontegels II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Klasse: 3, Categorie: C of C5 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De documenten die in het bijzonder op deze opdracht toepasselijk zijn, kunnen alle werkdagen van 09.00h tot 17.00h in de kantoren van de ontwerper, Antea Group, Jaarbeurslaan 25 te 3600 Genk en ook in de kantoren van de aanbestedende overheid worden ingezien. Ze kunnen aangekocht worden mits contante of voorafgaandelijke storting op de bankrekening KBC BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/10/ :30 Datum: 22/10/ :30 Plaats: gemeentehuis, markt 1 te Retie Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: ten overstaan van een afgevaardigde van de gemeente Uitvoeringstermijn: 40 werkdagen OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ N Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Stationsstraat 110, BE-2800 Mechelen Contact: Uytterhoeven Katleen Simonne

16 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 16 Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Turnhout - Steenweg op Oosthoven - Mesestraat - uitvoeren van bodemsaneringswerken en slopen van gebouw Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Turnhout - Steenweg op Oosthoven - Mesestraat Uitvoeren van bodemsaneringswerken door ontgraving. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver op straffe van nietigheid zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het KB en verklaart hij over voldoende financiële en economische draagkracht te beschikken. Voorleggen van CV waaruit voldoende ervaring blijkt cfr. de selectievoorschriften; Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/10/ :30 Datum: 23/10/ :30 Een plaatsbezoek voorafgaand aan de inschrijver is verplicht. Dit plaatsbezoek gaat door op vrijdag 5 oktober 2012 tussen 10.00u en 11.00u. Geïnteresseerden bevestigen hun deelname vooraf bij de dossierhouder Katleen Uytterhoeven via telefoon (015/ ) of mail WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV-AFDELING ZEEKANAAL N Waterwegen en Zeekanaal NV-Afdeling Zeekanaal Oostdijk 110, BE-2830 Willebroek Contact: Afdeling Zeekanaal Leen Symons Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= BB Kanaal Leuven-Dijle - Opmaken inrichtingsplan en opstellen vergunningsaanvragen voor laguneringsveld en TOP Type opdracht: Diensten. Deze diensten hebben betrekking op de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van: - een inrichtingsplan dat voldoet aan alle gekende rand- en milieuvoorwaarden, - een milieuvergunningsaanvraag, - een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, - met alle daarbij horende onderzoek en studiewerk (zoals bijvoorbeeld indien nodig: studie afvalwater, studie hemelwater, studie ontbossing, screeningsnota project-mer, begroting milieueffecten,.) voor een terrein dat W&Z in de toekomst wenst in te richten als laguneringsveld en tijdelijke opslagplaats voor baggerspecie en grond. art. 69 en 69 bis - Uitsluitingsgronden De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 69 bevindt, door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: - Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bepaald in art. 69, 1 en 2; - Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen EN btw). Bovendien voor de niet-belgische inschrijvers: - Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 69 bis 2. - Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land. Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. art Financiële en economische draagkracht De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door voorlegging van het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. Indien de inschrijver om gegronde redenen, die hij meedeelt, niet in staat is de gevraagde referentie voor te leggen kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende overheid aantonen dat hij gedurende de ganse duur van de opdracht zal kunnen beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. art. 71. Technische bekwaamheid De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door: 1. Het voorleggen van een bondige en duidelijke voorstelling van het bedrijf, aangevuld met een organogram waarop ook het team dat zich met de uitvoering van deze opdracht zal bezig houden is aangeduid. 2. De aanduiding van een contactpersoon die de coördinatie voor deze opdracht op zich neemt. Deze persoon heeft minstens een diploma op Master-niveau (hogeschool of universiteit) en minstens 5 jaar ervaring in milieutechniek en milieuadministratie, die relevant is voor deze opdracht. Deze kwalificatie en ervaring wordt aangetoond door het bijvoegen van een cv, een kopie van het diploma en een referentielijst met voor deze opdracht relevante dossiers. De inschrijver moet beschikken over minstens 1 gelijkwaardige vervanger, die in geval van overmacht (langdurige ziekte, ontslag,.) de taak van de contactpersoon kan overnemen. 3. Het voorleggen van een lijst van de personen die deel uitmaken van het team dat zich met de uitvoering van deze opdracht zal bezighouden. 4. Aan te tonen dat binnen dit team minstens volgende ervaring aanwezig is: a. Opmaken van milieuvergunningsaanvragen: minstens 5 jaar(*) en minstens 10 dossiers b. Opmaken van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen: minstens 2 jaar(*) en minstens 5 dossiers c. Technische inrichting en beheer van milieu-infrastructuur voor verwerking en stapeling van baggerspecie en grond: minstens 3 jaar(*) en minstens 3 dossiers d. Afvalwater- en hemelwaterproblematiek: minstens 3 jaar(*) en minstens 3 dossiers e. Tekenen van infrastructuurplannen: minstens 5 jaar(*) (*) = aaneensluitend bij dezelfde persoon Dit wordt aangetoond door het bijvoegen van een duidelijk ingevulde tabel waarin per persoon die deel uitmaakt van het team wordt weergegeven: a. naam

17 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 17 b. diploma c. datum indiensttreding bij inschrijver d. aantal jaren werkervaring in de topics zoals in puntje 4 opgesomd e. referentielijst met voor deze opdracht relevante dossiers (titel, korte inhoud, opdrachtgever, jaartal) De inschrijver moet hiervoor gebruik maken van het model van tabel zoals bijgevoegd in bijlage 1! Tevens wordt per persoon een cv en een kopie van diploma('s) toegevoegd. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de beschrijving en de geleverde documenten of de inschrijver op dit gebied voldoende waarborgen biedt om onderhavige opdracht uit te voeren. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Verkoop (en inzage) van de aanbestedingsdocumenten: elke dag van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur op volgende adressen: 1. Waterwegen en Zeekanaal NV Oostdijk Willebroek Tel: 03/ Fax: 03/ Afdeling Bovenschelde Nederkouter Gent Tel: 09/ Fax: 09/ Betaling door overschrijving gebeurt op rekeningnummer BE BIC:BBRU BE BB van Waterwegen en Zeekanaal NV onder vermelding van het besteknummer (BB 1841). De aanbestedingsdocumenten zijn ook verkrijgbaar via het elektronisch loket op de website van Waterwegen en Zeekanaal NV: of U kunt ze daar tegen betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard) downloaden of eventueel ook laten opsturen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/10/ :00 Datum: 23/10/ :00 Plaats: Waterwegen en Zeekanaal NV - Oostdijk Willebroek - vergaderzaal IJZER Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar De dienstverlener start met de opmaak van het inrichtingsplan. Eens dit inrichtingsplan door de aanbestedende overheid definitief is goedgekeurd wordt op basis daarvan een milieuvergunningsaanvraag en een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voorbereid. De uitvoeringstermijn voor deze opdracht wordt opgesplitst in fasen, en dit op volgende manier: - post 1 - Opmaken van een ontwerp van inrichtingsplan: 50 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van de startvergadering tot en met het overmaken van een ontwerp van inrichtingsplan aan de leidend ambtenaar, zowel digitaal als op papier. In deze periode zijn uiteraard alle inspanningen inbegrepen om te komen tot een ontwerp, inclusief alle overleg en communicatie met de aanbestedende overheid en derden. - Na aflevering van een ontwerp van inrichtingsplan wordt dit door de aanbestedende overheid nagekeken en wordt er een vergadermoment vastgelegd om dit ontwerp te bespreken met de dienstverlener. Voor deze periode wordt een richttermijn van 10 werkdagen vooropgesteld. - Opmaken van een definitief inrichtingsplan: 25 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van de vergadering waarin het ontwerp besproken wordt tot en met het overmaken van een definitief en door de aanbestedende overheid goedgekeurd inrichtingsplan aan de leidend ambtenaar, zowel digitaal als op papier. In deze periode zijn uiteraard alle inspanningen inbegrepen om te komen tot een definitief en goedgekeurd inrichtingsplan, inclusief alle overleg en communicatie met de aanbestedende overheid en derden. Hierin zijn 3 werkdagen inbegrepen voor de aanbestedende overheid om de eindversie goed te keuren, of desgevallend er nog opmerkingen op te maken die dan nog verwerkt moeten worden binnen de vastgelegde uitvoeringstermijn van 25 werkdagen. - posten 2 en 3 (uitvoering van deze twee posten gebeurt gelijktijdig) - Opstellen van een draftversie van de milieuvergunningsaanvraag en de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag: 20 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van aflevering van het definitief goedgekeurd inrichtingsplan tot en met overmaken van de draftversies van de vergunningsaanvragen aan de leidend ambtenaar, zowel digitaal als op papier. In deze periode zijn uiteraard alle inspanningen inbegrepen om te komen tot de draftversies, inclusief alle overleg en communicatie met de aanbestedende overheid en derden. - Na aflevering van draftversies worden deze door de aanbestedende overheid nagekeken en wordt er een vergadermoment vastgelegd om deze te bespreken met de dienstverlener. Voor deze periode wordt een richttermijn van 5 werkdagen vooropgesteld. - Opstellen van de definitieve versie van de milieuvergunningsaanvraag en de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag: 5 werkdagen, te rekenen vanaf de datum van de vergadering waarin de draftversies besproken worden tot en met het overmaken van de definitieve versies aan de leidend ambtenaar, zowel digitaal als op papier in voldoende exemplaren om te kunnen indienen. In deze periode zijn uiteraard alle inspanningen inbegrepen om te komen tot de definitieve versies, inclusief alle overleg en communicatie met de aanbestedende overheid en derden. Gezien de uitvoeringstermijnen in werkdagen zijn gesteld, worden als zodanig niet beschouwd: - de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen - de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en inhaalrustdagen bepaald in een koninklijk besluit of in een bij koninklijk besluit algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst VILLE DE LIÈGE, SERVICE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX- TRAVAUX NON SUBSIDIÉS N AVIS DE MARCHE Ville de Liège, Service des Bâtiments communaux- Travaux non subsidiés Rue de Namur, 2-3e étage, BE-4000 Liège Contact:Madame Cathy JOSET Tél: Adresse du profil d'acheteur: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Plaine des sports de Cointe, Bouleverd G. Kleyer 50 à 4000 Liège - Réfection des aires de sports extérieures Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:plaine des sports de Cointe, Bouleverd G. Kleyer 50 à 4000 Liège II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché a pour objet la réfection des aires de sport extérieures a la plaine de sport de Cointe, boulevard G. Kleyer 50 à 4000 Liège Le marché est UNIQUE ET INDIVISIBLE Les travaux à réaliser sont les suivants : Réfection des terrains synthétiques des aires de sport de la plaine des sports de Cointe et plus particulièrement les terrains de tennis, de basket, multisports (mini-foot-basket). La spécification détaillée des travaux à exécuter est reprise au métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Article 17 A.R. - Est exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour les situations d'exclusion prévues à l'article 17 1 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics. Peut être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations d'exclusion prévues à l'article 17 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics. En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire doit, dans son offre, déclarer sur l'honneur qu'il ne se trouve dans aucun des cas

18 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 18 visés ci-dessus. La déclaration sur l'honneur est annexée au cahier spécial des charges. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu'avant l'attribution du marché et POUR AUTANT QUE SON OFFRE AIT ETE RETENUE, le Pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier la réalité de des éléments contenus dans la déclaration sur l'honneur en l'invitant à produire les documents nécessaires. Article 17 A.R. - bis : Le soumissionnaire joindra à son offre une attestation de l'office national de Sécurité sociale couvrant l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l'ouverture des offres, dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence. III.2.2. Capacité économique et financière: Sur la base de l'estimation établie par le Pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en sous-catégorie G4, il doit être titulaire de la classe correspondant au montant de l'offre déposée, le pouvoir adjudicateur considérant que les travaux entrent dans la classe 3, excepté si le montant de son offre ne dépasse pas le seuil requis pour l'agréation (Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la Loi du 20 mars 1991). III.2.3. Capacité technique: Sur la base de l'estimation établie par le Pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en sous-catégorie G4, il doit être titulaire de la classe correspondant au montant de l'offre déposée, le pouvoir adjudicateur considérant que les travaux entrent dans la classe 3, excepté si le montant de son offre ne dépasse pas le seuil requis pour l'agréation (Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la Loi du 20 mars 1991). IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 01/11/ :00 Documents payants:oui. Prix:35 EUR. Conditions et mode de paiement: Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Conditions et mode de paiement : sur le compte ou code IBAN BE BIC (ou SWIFT) : GKCCBEBB de M. le Receveur communal de Liège avec la mention : "article budgétaire" : 040/36148/12/04 n de dossier : BAT /CJ Demande obligatoire des documents par courriel à OU par fax : 04/ à l'attention de Mme. Cathy JOSET, accompagnée de la preuve de paiement. Attention : aucun document ne sera délivré en l'absence de preuve de paiement. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 07/11/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 07/11/ :00 Lieu: Rue de Namur 2 (3ème étage) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS Délais d'exécution : 30 jours ouvrables à partir de l'ordre donné de mettre main à l'oeuvre. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/09/2012 VILLE DE LIÈGE, SERVICE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX N AVIS DE MARCHE Ville de Liège, Service des Bâtiments communaux Rue de Namur, 2-3e étage, BE-4000 Liège Contact:Madame Doris MIRANDA Tél: Adresse du profil d'acheteur: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Athénée Léonie de Waha, boulevard d'avroy 96, 4000 Liège - Restauration de la salle de conférence (2 phases) Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:boulevard d'avroy 96, 4000 Liège II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Phase 1 * Installation de chantier ; * Installation des échafaudages ; * Mise en place de protections et mesure particulières ; * Démontages, démolitions et travaux connexes ; * Ouvrage de maçonneries (ragréages de baies, etc.) ; * Restauration et parachèvement des murs (enduits, peintures, etc.) de la salle de conférence ; * Rénovation des sols de la salle de conférence - nouveau sol en béton coloré ; * Rénovation plafonds de la salle de conférence - nouveau plafond acoustique ; * Restauration des murs, sols et plafonds des locaux annexes (sanitaires, réserves, loges, etc.) ; * Restauration des murs, sols et plafonds de l'escalier monumental - Hall d'entrée ; Phase 2 * Restauration des menuiseries intérieures et adaptations / modification de mise en conformité ; * Restauration de la verrière zénithale existante sur le volume «scène»; * Aménagement d'un nouvel escalier de secours vers toiture ; * Restauration des ferronneries de la salle de conférence ; * Restauration des mains courantes de l'escalier monumental - Hall d'entrée ; * Aménagement de doubles parois vitrées au niveau de l'escalier monumental - Hall d'entrée ; * Rénovation du plafond du hall d'entrée et du porche extérieur - compartimentage RF ; * Restauration des fauteuils de la salle de conférence ; * Travaux divers ; * Installation des équipements sanitaire ; * Installation des équipements techniques HVAC ; * Installation des équipements techniques électriques ; * Installation des équipements techniques de Base projection et sonorisation ; * Installation du plateau élévateur circulation PMR au palier d'accès de la salle. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Article 17 A.R. - Est exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour les situations d'exclusion prévues à l'article 17 1 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics. Peut être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations d'exclusion prévues à l'article 17 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics. En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire doit, dans son offre, déclarer sur l'honneur qu'il ne se trouve dans aucun des cas visés ci-dessus. La déclaration sur l'honneur est annexée au cahier spécial des charges. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu'avant l'attribution du marché, le Pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier la réalité des éléments contenus dans la déclaration sur l'honneur en l'invitant à produire les documents nécessaires (mentionnés au cahier spécial des charges). Article 17 A.R. - bis : Le soumissionnaire joindra à son offre une attestation de l'office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en sous-catégorie D24, il doit être titulaire de la classe correspondant au montant de l'offre déposée, le pouvoir adjudicateur considérant que les travaux entrent dans la classe 6, excepté si le montant de son offre ne dépasse pas le seuil requis pour l'agréation (Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la Loi du 20 mars 1991). III.2.3. Capacité technique: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir III.2.2. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 23/11/ :00 Documents payants:oui. Prix:15 EUR. Conditions et mode de paiement: Sur le compte ou code IBAN BE BIC (ou SWIFT) : GKCCBEBB de M. le Receveur communal de Liège avec la mention : "Article budgétaire" : 040/36148/12/04 n de dossier : BAT/ /DM" Demande obligatoire des documents par courriel accompagnée de la preuve de paiement. Attention : aucun document ne sera délivré en l'absence de preuve de paiement. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 30/11/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 30/11/ :00 Lieu: Salle n 3, 3e étage, rue de Namur 2, 4000 Liège Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS Les travaux devront être exécutés dans : Phase 1 : 180 jours ouvrables Phase 2 : 120 jours ouvrables qui suivront l'ordre donné de mettre la main à l'oeuvre. Les soumissionnaires

19 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 19 restent engagés par leur offre pour chacune des phases pour autant que la notification de la 1e phase ait lieu avant le délai d'expiration de 250 jours de calendrier, prenant cours le lendemain de l'ouverture des offres. Renseignements techniques : PIERRE MAES et ASSOCIES ARCHITECTE S.A. - Tél. : 04/ GSM : 0475/ VISITE DE CHANTIER OBLIGATOIRE, elle aura lieu le jeudi 11/10/2012 à 10:00. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/09/2012 VILLE DE LIÈGE, SERVICE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX- TRAVAUX NON SUBSIDIÉS N AVIS DE MARCHE Ville de Liège, Service des Bâtiments communaux- Travaux non subsidiés Rue de Namur, 2-3e étage, BE-4000 Liège Contact:Madame Cathy JOSET Tél: Adresse du profil d'acheteur: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: CHATEAU DE PERALTA, RUE DE L'HOTEL DE VILLE 6 A 4031 ANGLEUR - REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES EN AFZELIA Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:château de Péralta, rue de l'hôtel de Ville à 4031 Angleur II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché a pour objet le remplacement des menuiseries extérieures en afzélia au Château de Péralta, rue de l'hôtel de Ville 6 à 4031 Angleur Le marché est UNIQUE ET INDIVISIBLE Les travaux à réaliser sont les suivants : Remplacement des menuiseries extérieures (portes et fenêtres) en afzélia peint. La spécification détaillée des travaux à exécuter est reprise au métré récapitulatif annexé au présent cahier spécial des charges. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Article 17 A.R. - Est exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour les situations d'exclusion prévues à l'article 17 1 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics. Peut être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations d'exclusion prévues à l'article 17 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics. En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire doit, dans son offre, déclarer sur l'honneur qu'il ne se trouve dans aucun des cas visés ci-dessus. La déclaration sur l'honneur est annexée au cahier spécial des charges. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu'avant l'attribution du marché et POUR AUTANT QUE SON OFFRE AIT ETE RETENUE, le Pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier la réalité de des éléments contenus dans la déclaration sur l'honneur en l'invitant à produire les documents nécessaires. Article 17 A.R. - bis : Le soumissionnaire joindra à son offre une attestation de l'office national de Sécurité sociale couvrant l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l'ouverture des offres, dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence. III.2.2. Capacité économique et financière: le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en sous-catégorie D5, il doit être titulaire de la classe correspondant au montant de l'offre déposée, le pouvoir adjudicateur considérant que les travaux entrent dans la classe 3, excepté si le montant de son offre ne dépasse pas le seuil requis pour l'agréation (Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la Loi du 20 mars 1991). III.2.3. Capacité technique: le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en sous-catégorie D5, il doit être titulaire de la classe correspondant au montant de l'offre déposée, le pouvoir adjudicateur considérant que les travaux entrent dans la classe 3, excepté si le montant de son offre ne dépasse pas le seuil requis pour l'agréation (Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la Loi du 20 mars 1991). IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 01/11/ :00 Documents payants:oui. Prix:15 EUR. Conditions et mode de paiement: sur le compte ou code IBAN BE BIC (ou SWIFT) : GKCCBEBB de M. le Receveur communal de Liège avec la mention : "article budgétaire" : 104/72460/12/12 n de dossier : BAT /CJ. Demande obligatoire des documents par courriel à OU par fax : 04/ à l'attention de Mme. Joset Cathy, accompagnée de la preuve de paiement. Attention : aucun document ne sera délivré en l'absence de preuve de paiement. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/11/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 06/11/ :00 Lieu: Rue de Namur 2, 4000 Liège (3ème étage - paysagé) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS Délai d'exécution : 70 jours ouvrables à partir de l'ordre donné de mettre main à l'oeuvre. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/09/2012 SERVICE DES MARCHÉS DE L'ULG N AVIS DE MARCHE Service des Marchés de l'ulg Boulevard de Colonster 2, bât. B9, BE-4000 LIEGE (Sart Tilman) Contact:Mr P. VALETTE & Melle C. GREGOIRE (Cellule Marchés) Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Rénovation et isolation des toitures au B13 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:home des étudiants, bâtiment B13, Chemin du Trèfle 4 à 4000 Liège, sur le Campus du Sart Tilman. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché de travaux a pour objet la rénovation et l'isolation des toitures plates des 3 tours du home des étudiants situés au B13 de l'université de Liège. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.2. Capacité économique et financière: 1. l'attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions du pays où il est établi. En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-

20 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 20 même. 2. la preuve récente (maximum 6 mois) qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi et, notamment par : - un certificat original (mod. 276C2) délivré par l'administration des Contributions directes pour les soumissionnaires belges ou équivalent pour les étrangers ; - une attestation délivrée par l'administration de la t.v.a. pour les soumissionnaires belges, ou équivalent pour les étrangers; III.2.3. Capacité technique: Elle est justifiée par la production de la pièce suivante : 3. une copie de l'attestation précisant l' (les) agréation(s) possédée(s) en vertu de l'arrêté royal du 26 septembre 1991; Les travaux sont rangés en sous-catégorie D8 et en Classe 3. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/10/ :00 Documents payants:oui. Prix:30,00 EUR. Conditions et mode de paiement: Les documents peuvent être enlevés, à partir du 18 septembre 2012, uniquement au Service des Marchés de l'université, (à l'adresse reprise ciavant), sur présentation de la preuve du paiement (un chèque barré ou la photocopie du virement ou de l'extrait de compte bancaire) effectué au profit du Patrimoine de l'université de Liège, compte n (code IBAN BE et SWIFT BBRUBEBB), en mentionnant expressément en communication le nom de la société + la référence du dossier 1271T. Le soumissionnaire qui souhaite recevoir le cahier spécial des charges par voie postale majore, d'office, le coût repris ci-dessus d'une somme de 5 Euros (CINQ EUR) et fait parvenir sa demande par mail à l'adresse : Les prix indiqués s'entendent TVA comprise, une facture acquittée sera envoyée après paiement. Le soumissionnaire intéressé informe le Service des Marchés dès qu'il a effectué son paiement et il lui en adresse la preuve par mail ou par fax. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 24/10/ :00 Lieu: Services des Marchés de l'ulg, dans la salle d'ouverture des soumissions, Boulevard de Colonster n 2, bâtiment B9, parking P18 à 4000 LIEGE (sur le campus du Sart Tilman). Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: L'ouverture publique des offres a lieu avec proclamation des prix offerts. VI.3. AUTRES L'Université de Liège sera fermée le 27 septembre les bureaux du Service des Marchés sont ouverts tous les jours du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/9/2012 SOFICO N AVIS DE MARCHE SOFICO Rue Canal de l'ourthe, 9 bte 3, BE-4031 Angleur Contact:M. LANGENDRIES, Président et M.J. DEHALU, Administrateur délégué Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Adjudication publique - Prélèvement d'échantillons et essais en laboratoire pour revêtements hydrocarbonés, en béton de ciment et les matériaux s'y rapportant - DGO1/41 - Part SOFICO Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services:réseau routier et autoroutier relevant de la SOFICO (réseau structurant) sur lequel la DGO1-41 intervient. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les prestations consistent en des prélèvements et/ou essais réalisés soit dans le cadre de chantiers d'investissements ou d'entretien du réseau, soit le réseau en service. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 69 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire devra attester de sa capacité financière et économique par une déclaration bancaire conforme au modèle annexé au présent Cahier Spécial des Charges (attestation établie sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services). Toutefois, l'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que certains organismes financiers soit refusent de fournir la déclaration bancaire précitée, soit en fournissent une nonconforme en tous points au modèle joint au présent cahier spécial des charges. En cas de société momentanée, chaque membre de la société fournira ces documents. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire justifiera de sa capacité technique en fournissant les documents suivants : - Liste des principaux services exécutés au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés : - s'il s'agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente ; - s'il s'agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services. - La preuve qu'il est au minimum accrédité pour les essais les plus courants dans le domaine et cités cdans le CSC ; le non-respect de cette condition constitue une cause d'exclusion. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 06/11/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/11/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 06/11/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (CSC, métrés ou inventaires et plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics dont l'adresse URL est la suivante : http;//marchespublics.wallonie.be VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/09/2012 PARLAMENT DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 15/02/2016 - FM nummer: 2016-504566 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 30/11/2015 - FM nummer: 2015-533215 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Oude Gentweg, 75A

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Oude Gentweg, 75A 1/ 5 BE001 19/05/2016 - FM nummer: 2016-515339 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 30 MAART 2011 N. 83 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 506177 - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 N. 234 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 519407 Vlaamse Maatschappij voor

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2011 N. 225 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 518644 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een:

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: 1/ 5 BE001 27/07/2015 - FM nummer: 2015-519352 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

1/ 5 BE001 04/05/ FM nummer: Standaardformulier 50 - NL Hasselt FOD Justitie Plaatsen van 3 destratificatie ventilatoren

1/ 5 BE001 04/05/ FM nummer: Standaardformulier 50 - NL Hasselt FOD Justitie Plaatsen van 3 destratificatie ventilatoren 1/ 5 BE001 04/05/2017 - FM nummer: 2017-513625 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord Italiëlei, 4 b15

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord Italiëlei, 4 b15 1/ 5 BE001 03/05/2017 - FM nummer: 2017-513440 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost Universiteitslaan, 1B

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost Universiteitslaan, 1B 1/ 5 BE001 10/04/2017 - FM nummer: 2017-511074 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 15/01/2015 - BDA nummer: 2015-501028 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MARDI 14 FÉVRIER 2012 N. 40 Adjudication publique VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 502936 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW - afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2014-89 Du 30 mars 2014. Bulletin Nr 2014-89 Van 30 maart 2014

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2014-89 Du 30 mars 2014. Bulletin Nr 2014-89 Van 30 maart 2014 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een:

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: 1/ 5 BE001 02/08/2016 - FM nummer: 2016-523401 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347346-2010:text:nl:html B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2010/S 227-347346 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 01/09/2015 - BDA nummer: 2015-522500 Standaardformulier 2 - NL plafond in asbest) en plaatsing van een nieuw dichtingsmembraan in het Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een:

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: 1/ 5 BE001 20/04/2015 - FM nummer: 2015-509735 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 N. 267 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524804 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

NOTICE RELATED TO A REQUEST FOR INFORMATION BEFORE THE LAUNCH OF A PUBLICATION PROCEDURE. Plaats: Antwerpen Postcode: 2018

NOTICE RELATED TO A REQUEST FOR INFORMATION BEFORE THE LAUNCH OF A PUBLICATION PROCEDURE. Plaats: Antwerpen Postcode: 2018 1/ 7 BE001 20/09/2016 - BDA nummer: 2016-528408 Standaardformulier 58 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 30/4/2014 - BDA nummer: 2014-509547 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 N. 306 Adjudication publique VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N. 528576 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art.

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. 14 20 HR/ROI) mdc 04/07/2017 - Minimum 3 mandatarissen per provinciale

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

1/ 6 BE001 22/11/ BDA nummer: Standaardformulier 14 - NL N33/N306 Ichtegem (Eenregem) - beveiligen kruisputn N33/N306

1/ 6 BE001 22/11/ BDA nummer: Standaardformulier 14 - NL N33/N306 Ichtegem (Eenregem) - beveiligen kruisputn N33/N306 1/ 6 BE001 22/11/2016 - BDA nummer: 2016-536357 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht Bericht van aankoop Bericht van verkoop Afdeling I: Aanbestedende overheid/aanbestedende instantie

Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht Bericht van aankoop Bericht van verkoop Afdeling I: Aanbestedende overheid/aanbestedende instantie 1 / 6 BE001 05/09/2017 - BDA nummer: 2017-527391 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 20/05/2014 - BDA nummer: 2014-511208 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG ZATERDAG 6 APRIL 2013 N. 84 Openbare aanbesteding VMSW AFDELING PROJECTREALISATIE - CEL INFRASTRUCTUUR N. 506976 VMSW afdeling Projectrealisatie - cel Infrastructuur

Nadere informatie

Vlaamse Bouwmeester Bulletin der Aanbestedingen Nr 84 van 4 april 2015 Publicatie nr

Vlaamse Bouwmeester Bulletin der Aanbestedingen Nr 84 van 4 april 2015 Publicatie nr FR NL Afmelden Vandaag Archief Contact Vlaamse Bouwmeester Bulletin der Aanbestedingen Nr 84 van 4 april 2015 Publicatie nr. 508518 AANKONDIGING VAN EEN PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN Uittreksel uit de officiële

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-237 Van 25 augustus 2013. Bulletin No 2013-237 Du 25 août 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-237 Van 25 augustus 2013. Bulletin No 2013-237 Du 25 août 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online WOENSDAG 23 FEBRUARI 2011 www.bda-online.be p. 2 N. 503567

GEMEENTE ELSENE. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online WOENSDAG 23 FEBRUARI 2011 www.bda-online.be p. 2 N. 503567 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 23 FEBRUARI 2011 N. 49 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT HANDEL EN GRONDREGIE VOOR DE STADSEIGENDOMMEN N. 503599 Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19191-2012:text:nl:html B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 12-019191 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening. Plaats: GENT Postcode: 9000

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening. Plaats: GENT Postcode: 9000 1/ 10 BE001 20/12/2013 - BDA nummer: 2013-528791 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 8 BE Standaardformulier 53 - NL RO Architecten

1/ 8 BE Standaardformulier 53 - NL RO Architecten 1/ 8 BE001 02.06.2017 Standaardformulier 53 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 N. 231 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 523580 Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/3000,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG ZATERDAG 27 JULI 2013 N. 191 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 517017 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 03/03/2015 - BDA nummer: 2015-505272 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

NOTICE RELATED TO A REQUEST FOR INFORMATION BEFORE THE LAUNCH OF A PUBLICATION PROCEDURE

NOTICE RELATED TO A REQUEST FOR INFORMATION BEFORE THE LAUNCH OF A PUBLICATION PROCEDURE 1/ 7 BE001 01/09/2015 - BDA nummer: 2015-522551 Standaardformulier 58 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Opdrachten gegund door een concessiehouder die zelf geen aanbestedende dienst is

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Opdrachten gegund door een concessiehouder die zelf geen aanbestedende dienst is 1/ 5 BE001 09/02/2017 - BDA nummer: 2017-504115 Standaardformulier 11 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 8 AVRIL 2011 N. 92 Adjudication publique DIRECTION GÉNÉRALE ORGANISATION JUDICIAIRE - DIRECTION INFRASTRUCTURE & SERVICES D'APPUI, SERVICE IN N. 507330

Nadere informatie

Officiële benaming: Nieuw Dak cvba Nationale identificatie: Postadres: Grotestraat 65 Plaats: Genk Postcode: 3600

Officiële benaming: Nieuw Dak cvba Nationale identificatie: Postadres: Grotestraat 65 Plaats: Genk Postcode: 3600 1/ 6 BE001 06/04/2016 - BDA nummer: 2016-510661 Standaardformulier 12 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

Diensten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJDen Haag(NL). t.a.v.: C. van Kesteren.

Diensten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJDen Haag(NL). t.a.v.: C. van Kesteren. RECTIFICATIE van -AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 31 JULI 2013 N. 194 Openbare aanbesteding ARCANNE - ATELIER D'ARCHITECTURE N. 517233 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 27/07/2017 - BDA nummer: 2017-524857 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 5 BE001 12/06/2017 - BDA nummer: 2017-518231 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie