BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012 N. 231 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR & ONDERSTEUNINGSDIENSTEN-DIE N Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur & Ondersteuningsdiensten-Dienst Infrastructuur Waterloolaan 115, BE-1000 Brussel Contact: HENROTIN XAVIER Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Openbare aanbestending voor de confectie en de levering van dienstkleding, werkkleding en bepaalde uitrusting voor individuele bescherming ten behoeve van de medewerkers van de Belgische hoven en rechtbanken voor rekening van de Federale Overheidsdienst Justitie Type opdracht: Leveringen. Openbare aanbestending voor de confectie en de levering van dienstkleding, werkkleding en bepaalde uitrusting voor individuele bescherming ten behoeve van de medewerkers van de Belgische hoven en rechtbanken voor rekening van de Federale Overheidsdienst Justitie II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: dienstkleding Perceel 2: hemden en hemdbloezen Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van hemden en hemdbloezen van het type uniform en van het type stadskledij alsook van hemdbloezen van het type uniform en elegante hemdbloezen aan de diensten van de FOD Justitie over het volledige Belgische grondgebied Perceel 3: T-shirts, polo's, truien, fleeces en broeken Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van T-shirts, polo's, truien, fleeces en broeken (werkkleding van het korps voor Toezicht en Beheer (TB)) aan de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 4: parka's Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van parka's aan de diensten van de Rechtelijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 5: werkbroeken Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van werkbroeken voor de arbeiders van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 6: schorten/stofjassen Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van schorten/stofjassen voor de onderhoudsmedewerkers van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 7: sportieve schoenen en klassieke schoenen Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van sportieve schoenen en klassieke schoenen voor dames en heren voor de onthaalmedewerkers, bodes ter terechtzitting en chauffeurs en medewerkers Toezicht en Beheer van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 8: veiligheidsschoenen, lage veiligheidsschoenen voor dames en heren van het type uniseks en onderhoudsschoenen van het type uniseks Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van veiligheidsschoenen, lage veiligheidsschoenen voor dames en heren van het type uniseks en onderhoudsschoenen van het type uniseks voor de arbeiders en de onderhoudsmedewerkers van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 9: laarzen Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van laarzen voor dames en heren voor de arbeiders en onderhoudsmedewerkers van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 10: mutsen Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van mutsen voor de arbeiders en onderhoudsmedewerkers van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 11: UIB Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van veiligheidshelmen, gesloten veiligheidsbrillen en fluovestjes voor de arbeiders, onderhoudsmedewerkers, medewerkers OS en archivarissen van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 12: wegwerpwerkoveralls Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van wegwerpwerkoveralls voor de arbeiders, onderhoudsmedewerkers, medewerkers OS en archivarissen van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 13: werkhandschoenen Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van werkhandschoenen voor de arbeiders, de onderhoudsmedewerkers en de medewerkers OS van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied Perceel 14: regenjacks (ondoordringbare kleding) Korte beschrijving: Het voorzien in en de levering van regenjacks (ondoordringbare kleding) voor de arbeiders, de onderhoudsmedewerkers en de medewerkers OS van de diensten van de Rechterlijke Organisatie verspreid over het volledige Belgische grondgebied II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: tussen en EUR. zie in het lastenboek zie in het lastenboek zie in het lastenboek zie in het lastenboek zie in het lastenboek Laagste prijs.

2 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 2 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 06/11/ :00 Datum: 06/11/ :00 Plaats: Waterloolaan, 80, 1000 Brussel, lokaal 319 Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare sessie informatiesessie op 05/10/2012 om 14:00, zie in het lastenboek VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N VMSW - afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact: Van Erp Diane Melania Tel: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= WI /1387/01 - BRUGGE - wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Sint-Pietersmolenwijk - Oostendse Steenweg - INF Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Brugge - Sint-Pietersmolenwijk - Oostendse Steenweg WI /1387/01 - BRUGGE - wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Sint-Pietersmolenwijk - Oostendse Steenweg - INF geldig RSZ-attest geldig RSZ-attest vereister erkenning : 4C Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de aanneming toepasselijk zijn, liggen ter inzage op het hierna vermelde adres van 10u tot 12u en van 14u tot 16u elke werkdag uitgezonderd 's zaterdags. Adres : Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen (VMSW) Dienst Economaat - inzage en verkoop bestekken - Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel 02/ Het is mogelijk de aanbestedingsdocumenten per post te ontvangen na voorafgaandelijke storting van 289,00 eur op ons rekeningnummer BE , BIC code BBRU BE BB met vermelding van de mededeling bestek GI nr INF De verzending gebeurt zodra uw betaling werd ontvangen. Een factuur wordt nagestuurd met de vermelding "voldaan". U kan ook een bestek aankopen na inzage ter plaatse. De factuur wordt u nadien opgestuurd. Betalen kan u ook via overschrijving. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/10/ :00 Datum: 23/10/ :00 Plaats: VMSW - Koloniënstraat 40 lokaal te 1000 Brussel - 02/ Het offerteformulier en de samenvattende opmeting zijn ter beschikking op : - onder professionelen, infrastructuur en doorklikken naar inschrijvingsdocumenten. De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst. De opdracht wordt niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De uitvoeringstermijn bedraagt 75 WD VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N VMSW - afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact: Van Erp Diane Melania Tel: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= WI /1298/01 - LOVENDEGEM - WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN OP DE WIJK SCHOORDAM - INF Type opdracht: Werken. WI /1298/01 - WEGEN- RIOLERINGSWERKEN OP DE WIJK SCHOORDAM - LOVENDEGEM - INF geldig RSZ-attest geldig RSZ-attest vereiste erkenning : 4C

3 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 3 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/10/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de aanneming toepasselijk zijn, liggen ter inzage op het hierna vermelde adres van 10u tot 12u en van 14u tot 16u elke werkdag uitgezonderd 's zaterdags. Adres Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Dienst Economaat - inzage en verkoop van bestekken - Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel - tel. 02/ Het is mogelijk de aanbestedingsdocumenten per post te ontvangen na voorafgaandelijke storting van 230,00 eur op ons rekeningnummer BE , BIC code BBRU BE BB met vermelding van de medeling "Bestek GI nr INF De verzending gebeurt zodra uw betaling werd ontvangen. Een factuur wordt nagestuurd met de vermelding "voldaan". U kan ook een bestek aankopen na inzage ter plaatse. De factuur wordt u ndadien opgestuurd. Betalen kan u ook via overschrijving. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/10/ :30 Datum: 23/10/ :30 Plaats: VMSW - afdeling Projectrealisatie - koloniënstraat 40 te 1000 Brussel - lokaal tel 02/ Het offerteformulier en de samenvattende opmeting zijn ter beschikking op - onder professionelen, infrastructuur en doorklikken naar inschrijvingsdocumenten. De opdracht valt niet onder de GATT- overeenkomst. De opdrachet wordt niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De uitvoeringstermijn bedraagt 140 WD. VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzienig vooruitgangstraat 189, BE-1030 Brussel Contact: Stijn Vandekerckhove Investeringskrediet van 20 miljoen euro onder gewestwaarborg II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van verlening van de diensten: Brussel II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: CopyCopy Financiêle diensten CPA classificatie: overige diensten op het gebied van de kredietverstrekking CPC classificatie: Investeringskrediet van euro onder gewestwaarborg Uitbetaling in euro op een bankrekening in België, eventuele wissel- transactiekosten zijn ten laste van de kredietverstrekker De kredietovereenkomst en alles wat daaruit voortvloeit, met inbegrip van de geldigheid van uitvoering, vallen onder de Belgische wetgeving. In geval van betwisting of gebeurlijke geschillen zullen enkel de rechtbank te Brussel bevoegd zijn. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. De uitvoering van de dienst is voorbehouden aan de kredietinstellingen die een bewijs van vergunning voor het verlenen van financiële diensten, afgeleverd door de autoriteit voor financiële diensten en markten in België (FSMA) of door een gelijkaardig orgaan in een andere lidstaat van de Europese Unie kunnen voorleggen. () Referentie van gelijkaardige financiële diensten verstrekt in België gedurende de laatste drie jaren () Laagste prijs IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 14/11/ :15 IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 14/11/ :00 Plaats: In de kantoren van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vooruitgangstraat Brussel VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 14/9/2012 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - MOBIEL BRUSSEL - BUV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR V N NUTSSECTOREN Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Mobiel Brussel - BUV - Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer Vooruitgangstraat 80, bus 1, BE-1035 Brussel Contact: Vancraenbroeck Eric Paul Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Behandeling van waterinfiltraties en anticarbonatatiebescherming op het net II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Brussels hoofdstedelijk Gewest II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Onderhavig bijzonder bestek nr beheert de leveringen, diensten en werken i.v.m. de behandeling van waterinfiltraties, met of zonder grondtoevoer, doorheen de slibwanden en/of doorheen de dakplaat, alsook betonherstellingen en anticarbonatatiebescherming en dit over het gehele net. De te behandelen zones zullen ten gepaste tijde aan de aannemer aangewezen worden naargelang de noodzaak van de behandeling (zie artikel 28 1 van de bijlage van het KB van 26 september 1996). Onderhavige aanneming omvat hoofdzakelijk alle leveringen, diensten en werken die in onderhavig Bijzonder Bestek vermeld staan, in de beschrijvende en samenvattende meetstaat, evenals in alle andere contractuele documenten. Deze werken kunnen zowel overdag als 's nachts plaats vinden. Ze omvatten onder andere: - het reinigen, uitkappen en weer dichtmaken van de voegen; - de eventuele verankeringen, wapeningen en betonnering van voorzetwanden;

4 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 4 - het leveren en aanbrengen van de nodige materialen en materieel om het water dat insijpelt doorheen de platen, te geleiden; - het uitvoeren van betonreparaties; - het afvoeren van alle mogelijke werfafval buiten het openbaar domein; - de eventuele herstellingen aan de uitgevoerde werken in het kader van de waarborg en dit gedurende deze waarborgperiode; - alle werken en leveringen begrepen in de bepalingen beschreven in het artikel 30 van de administratieve bepalingen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. De inschrijver moet voldoen aan de voorwaarden van de kwalitatieve selectie gestaafd door de volgende documenten die verplicht bij de offerte te voegen zijn : - hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken in categorie G1 en klasse 3 (geschatte klasse, aan te passen in functie van het bedrag van de offerte); - hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning die voorspruit uit zijn inschrijving op een officiële lijst van aannemers erkend in een andere Lidstaat van de Europese Gemeenschap evenals uit eventuele aanvullende documenten; - hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3, 1, 2 van de wet van 20 maart 1991 aangaande de erkenning van aannemers der werken (cf. artikel 1 van het M.B. van 27 september 1991); - het door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de buitenlandse bevoegde overheid, volgens het geval, opgemaakte attest waaruit blijkt dat de aannemer voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en bestaanszekerheid volgens het artikel 17bis, 1 of 2 van het K.B. van 10 januari 1996, zoals gewijzigd. Voor de Belgische inschrijvers zal de Aanbestedende Overheid zelf de nodige inlichtingen en documenten betreffende het attest betreffende de betalingen van de bijdragen van de sociale zekerheid langs elektronische weg opvragen bij de databank van de federale overheid die als authentieke bronnen beschouwd worden. Impliciete verklaring op erewoord : Door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingscriteria bevindt zoals bedoeld in de artikelen 17 en 17bis van het K.B. van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals gewijzigd. De Aanbestedende Overheid onderzoekt de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Dit onderzoek betreft de betaling van RSZ-bijdragen en de staat van niet-failliet. Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing "DIGIFLOW"), vraagt hij de betrokken inschrijver om hem zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. Opmerkingen: 1. Voor de offertes ingediend door tijdelijke handelsvennootschappen of feitelijke verenigingen, moet elke deelgenoot afzonderlijk bewijzen dat hij zich niet in een "toestand van uitsluiting" bevindt. Bijgevolg is de beschikking over de impliciete verklaring op erewoord waarvan sprake is van toepassing voor elk lid van de tijdelijke handelsvennootschap of de tijdelijke vereniging nietig (Omzendbrief ). 2. Indien de Aanbestedende Overheid na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, op de uiterste datum van ontvangst van de offertes niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de geselecteerde inschrijver, dan wordt/kan de inschrijver worden uitgesloten. In dit geval maakt de Aanbestedende Overheid een nieuwe rangschikking op, rekening houdend met de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, en zal ze de persoonlijke situatie nagaan van de op die manier nieuwe gerangschikte inschrijver, enzovoorts, indien dit nodig is. Laagste prijs IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja, Prijs: EUR Betalingstermijnen en -methode: De elektronische versie van de documenten is gratis te verkrijgen via de link https://enot.publicprocurement.be/ of via aanvraag op het contactpunt hernomen in bijlage A-II. De papieren versie is betalend en verkrijgbaar middels aanvraag op het contactpunt hernomen in bijlage A-II en overschrijving op rekening IBAN: BE en BIC: GKCCBEBB met mededeling: "BB nr. BUV/DIOV/1339". De documenten worden verstuurd binnen de 3 werkdagen vanaf ontvangst van het betalingsbewijs. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 23/10/ :00 IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 23/10/ :00 Plaats: In de burelen van de Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer - C.C.N. - Vooruitgangstraat 80 te 1035 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbare zitting FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan, 145b, BE-1050 Brussel Contact: SCHELINGS Amélie Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Zie punt 8.2 van het bestek Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie Brabant (Waals en Vlaams) Post 1 : Complex Geruzet Post 2 : Complex De Witte De Haelen Post 3 : Complex Kroon Post 4 : Complex "Leuven" Post 5 : Complex "IBM" Post 6 : Complex "Ukkel" Post 7 : Complex "Asse" Post 8 : Complex "Atrium" Perceel 2: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie Limburg Post 1 : Ser Hasselt Post 2 : FGP Hasselt Post 3 : WPR Limburg Post 4 : WPR Limburg-Hasselt Post 5 : Tongeren Perceel 3: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie Antwerpen Post 1 : FGP Labo Post 2 : CSD - FGP Antwerpen Post 3 : CSD - FGP Mechelen Post 4 : Ser Antwerpen Perceel 4: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving:

5 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 5 Provincie Oost-Vlaanderen Post 1 : Ser Gent Post 2 : Complex Oudenaarde Post 3 : SPN Gent Post 4 : WPR Wetteren Post 5 : WPR Gentbrugge Post 6 : WPR Aalter Post 7 : FGP Pacificatielaan Perceel 5: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie West-Vlaanderen Post 1 : Complex Refuge Post 2 : Ser Brugge Post 3 : Complex Kortrijk Post 4 : Complex Ieper Post 5 : Complex Veurne Post 6 : WPR Kortrijk Post 7 : WPR Jabbeke Post 8 : SPN Zeebrugge Post 9 : SPN Nieuwpoort Perceel 6: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie Luik Post 1 : Ser Liège Post 2 : PJF Liège Post 3 : PJF Huy Post 4 : AIG Liège Post 5 : Poste de circulation d'awans Post 6 : Poste de circulation de Battice Post 7 : SPC Liège Perceel 7: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie Namen Post 1 : Ser Namur Post 2 : DCA Dinant Post 3 : DAC Namur Perceel 8: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie Henegouwen Post 1 : Cform Jumet Post 2 : WPR Marcinelle Post 3 : SPC Charleroi Post 4 : WPR Seneffe Post 5 : Ser Mons Post 6 : PJF Mons Post 7 : DCA Mons Post 8 : DCA Charleroi Post 9 : SHAPE Post 10: WPR Peruwelz Post 11 : DCA Tournai Post 12 : SPC Mons Perceel 9: Meerjarige open overeenkomst van diensten voor vier (4) jaar voor de reiniging van de buiten-, en binnenramen, omlijstingen en vensterbanken van diverse gebouwen in verschillende kwartieren van de Federale Politie Korte beschrijving: Provincie Luxemburg Post 1 : Ser Arlon Post 2 : Massul Post 3 : Neufchateau Post 4 : Marche Zie punt 5.3 van het bestek Zie punt 5.3 van het bestek Zie punt 5.3 van het bestek Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/11/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/11/ :00 Datum: 28/11/ :00 Plaats: Zie punt van het bestek VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan 72, BE-1060 Brussel Contact: Mevrouw Eva De Rudder Tel: Fax: Beekstraat Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Wezembeek-Oppem De uit te voeren werken betreffen voornamelijk: - vellen en ontstronken van bomen - opbreken van verhardingen en lijnvormige elementen - uitgraving, ophoging en profileren van oppervlakken

6 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 6 - plaatsen van voetgangersbruggen - plaatsen van gewapende betonconstructies - rioleringswerken - (her)aanleg van wegen in steenslag en asfalt - groenaanleg II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT geen geen zie erkenning Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken), Klasse 4 of C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 4 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het digitale bestek en zijn bijlagen kunnen gratis verkregen worden via het platform e-notification (https://enot.publicprocurement.be/). IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/10/ :00 Datum: 25/10/ :00 Plaats: VLM Regio Oost (Vlaams-Brabant), Dirk Boutsgebouw (Vlaams Administratief Centrum) - Diestsepoort 6 bus 74 te 3000 Leuven Plaatsbezoek vereist: Er is mogelijkheid tot een terreinbezoek. Het bezoek gaat door op: donderdag 11 oktober 2012, 13u30, aan het kruispunt van de Pachthofdreef en de Beekstraat te Wezembeek-Oppem. Van dit bezoek wordt een verslag opgemaakt dit is vanaf 3 werkdagen na het bezoek per te bekomen bij De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 14/9/2012 REGIE DER GEBOUWEN N Regie der Gebouwen Gulden Vlieslaan 87 b2, BE-1060 Brussel Contact: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West - Oude Gentweg 75a Brugge dhr. Luc Verhoeven - attaché architect Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= DENDERMONDE - Leopold II-laan 55 - FOD Justitie - Huisvesting van het Justitiehuis - Verbouwing en nieuwbouw Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Dendermonde - Leopold II laan 55 DENDERMONDE - Leopold II-laan 55 - FOD Justitie - Huisvesting van het Justitiehuis - Verbouwing en nieuwbouw Een erkenning is vereist in de categorie D klasse 6 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/10/ :00 Datum: 23/10/ :00 Plaats: Brugge - Oude Gentweg 75a - aanbestedingszaal (gelijkvloers) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar Plaatsbezoek op 4 oktober en 16 oktober 2012 om 10 uur stipt MRMP-I/P - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: MENTEN Brigitte Louise

7 ZATERDAG 15 SEPTEMBER p. 7 Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Bouw van een lichte infrastructuur (modulaire containers) voor de Groep Heli Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: BEVEKOM BEVEKOM - Basis LtKol Vlg ch. Roman Bouw van een lichte infrastructuur (modulaire containers) voor de Groep Heli II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Zie Bestek Klasse 6 : tot EUR, Categorie: D Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/10/ :00 Datum: 25/10/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal - Blok 27- Ingang C- Everestraat EVERE Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbare zitting Erkenningscategorie D klasse 6. De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in kalenderdagen. Bezoekdagen op 02/10/2012 en 09/10/2012 om 09:00 Uur. De documenten zijn gratis te downloaden op https://enot.publicprocurement.be. De Aanbestedende Overheid beslist voor deze opdracht om voor het indienen van aanvragen tot offertes het gebruik van elektronische middelen toe te staan MRMP-S/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE SUPPORT SYSTE N MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Schenck Guy Jeannine Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Een meerjarige overeenkomst van diensten ( ) tegen prijslijst voor het uitvoeren van de wettelijke controles op mobiele heftoestellen ten voordele van de eenheden van Defensie op het Belgisch grondgebied. Type opdracht: Diensten. Een meerjarige overeenkomst van diensten ( ) tegen prijslijst voor het uitvoeren van de wettelijke controles op mobiele heftoestellen ten voordele van de eenheden van Defensie op het Belgisch grondgebied. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. KB 1 Art 69 1, 1-4 en Art 69 2, 5 Erkenning FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg volgens het KB van 29 April Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/11/ :30 Datum: 12/11/ :30 Plaats: Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar MRMP-L/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE "LAND SYSTEM N

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012 N. 214 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT WEGENISWERKEN N. 519155 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 20 JULI 2011 N. 187 Openbare aanbesteding BELGISCHE TECHNISCHE COOPERATIE N. 515666 Belgische Technische Cooperatie Belgische Technische Cooperatie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG VRIJDAG 16 DECEMBER 2011 N. 328 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 528504 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MERCREDI 7 NOVEMBRE 2012 N. 278 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 526162 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 6 MAI 2011 N. 119 Adjudication publique SERVICES EXTERIEURS WALLONS 2 DIRECTION LIEGE N. 509390 SERVICES EXTERIEURS WALLONS 2 DIRECTION LIEGE Avenue

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 N. 316 Openbare aanbesteding STAD HERENTALS N. 529866 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Herentals Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 6 83e JAARGANG VENDREDI 11 FEVRIER 2005 VRIJDAG 11

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-170 Van 19 juni 2015. Bulletin No 2015-170 Du 19 juin 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-170 Van 19 juni 2015. Bulletin No 2015-170 Du 19 juin 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin des Adjudications

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 1 83e JAARGANG VENDREDI 7 JANVIER 2005 VRIJDAG 7 JANUARI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie