B R E E D U I T IN ACTIE VOOR EEN TUIN. Begin niet aan hennepkweek! Leefbaarheid: DE WATERKOKER VERTELT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B R E E D U I T IN ACTIE VOOR EEN TUIN. Begin niet aan hennepkweek! Leefbaarheid: DE WATERKOKER VERTELT"

Transcriptie

1 BEWONERSBLAD VAN WONINGBOUWVERENIGING BREDERODE B R E E D U I T ZOMER Leefbaarheid: IN ACTIE VOOR EEN TUIN Begin niet aan hennepkweek! DE WATERKOKER VERTELT

2 B R E E D U I T N U M M E R F O T O VO O R PAG I N A: N u t t i g e i n fo r m a t i e A D R E S Bos en Duinlaan 2A Postbus 44, 2060 AA Bloemendaal B R E E D U I T Beste bewoner, De actieve bewoners voor het O P E N I N G S T I J D E N KA N T O O R Een bewoner hecht aan goed onderhoud en aandacht voor de woonomgeving. Overheden en toezichthouders mooi opgeknapte tuintje maandag t/m donderdag: uur I N H O U D S O P G AV E (foto: Yvonne Vijfschagt) vrijdag: uur 04 van een corporatie kijken echter ook naar de Leefbaarheid: van dumpplek naar tuin AANKONDIGING B E H O E F T E N- O N D E R Z O E K B LO E M E N DA A L Samen met Welzijn Bloemendaal en Pré Wonen, houden wij in augustus een groot behoeftenonderzoek in de gemeente Bloemendaal. Wij onderzoeken dan de behoeften van de Bloemendaalse bevolking op het gebied van welzijn, wonen en leefbaarheid. Alle huishoudens ontvangen deze enquête bij de activiteitengids van Welzijn Bloemendaal. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld! T E L E F O O N N U M M E R S (op werkdagen tussen 8.30 en 17 uur) (afdeling onderhoud: op werkdagen tussen 9 en 10 uur) T E L E FA X E N ADRES O N T W E R P TT ontwerp Haarlem E I N D R E DAC T I E Yvonne Vijfschagt D R U K Excelsior Haarlem uitvoering van hetgeen corporaties zich voorgenomen hebben. Presteren corporaties naar vermogen? Door onderzoekers wordt wel eens simpelweg gezegd: doen corporaties de goede dingen en doen ze dat goed? U vindt er meer over in dit nummer. Een bewonersblad levert eigenlijk ook een stukje verantwoording. We proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de dingen die we doen en hoe we ze doen. Maar we maken in de uitgaven van het Bewonersblad ook duidelijk welke zorg we van onze huurders verwachten. Voor een goede zorg voor ons bezit is uw medewerking onontbeerlijk. Ik zou de aloude (wettelijke) uitdrukking kunnen gebruiken als een goed huisvader. Belangrijk blijft daarbij dat ook de woonomgeving prettig blijft. Iedereen zal dat beamen. Brederode ondervindt gelukkig geen groot-stedelijk problemen, maar verbetering is altijd mogelijk. In dit bewonersblad wordt daar nader op ingegaan. En, zoals altijd, zijn er suggesties om verbetering aan te brengen in onze dienstverlening, laat het ons dan weten. Feit blijft dat wij er voor u zijn. Ik wens u allen een goede zomer(vakantie) toe. Leo Salman, directeur Feest op Kennemerpark Veiligheidstips ook van de waterkoker Brederode scoort een 7! Strenge maatregelen tegen wietplantage Straks genieten op een dakterras Samen komen wij er wel uit

3 Bettie wil graag nog meer vaste planten in de gezamenlijke tuin en plaatst dan ook een oproep: ALS U EEN VASTE PLANT OF STRUIK HEEFT DIE TE GROOT IS GEWORDEN VOOR UW TUIN, GEEF HEM DAN AAN ONS. U kunt hiervoor bellen met Bettie of Evert, (023) den genomen. Daarna was het de beurt aan de dames. Samen met twee andere buurvrouwen heb ik de beplanting aangepakt, vult Bettie aan. Ik ben een liefhebber van alles wat bloeit; de andere twee dames hebben hun eigen specialiteit. Je zult het straks wel zien als we gaan kijken. NU DE POMP NOG Op naar het veldje. waar de rommel heeft plaats gemaakt voor bloeiende planten en struiken. Het is groter dan ik dacht. Een driehoekig stuk grond van 15 bij 25 meter is veranderd in een tuin. Er moet nog wel wat aan gebeuren, maar het ziet er nu al vrolijk uit. De mannen hebben hard gewerkt: als omheining zijn paaltjes neergezet, waardoor het veldje tot een border is omgetoverd. De bomen zijn niet weggehaald, maar wel uitgedund. Er bloeien planten op het stuk van Bettie. Een ander gedeelte is begroeid met klimop als bodembedekker en daarin staan buxussen. In het achterste gedeelte heeft een derde buurvrouw fruitbomen geplant. Maar er is nog ruimte voor meer planten en struiken. Feest op Kennemerpark Dumpplek verandert in tuintje voor de buurt Evert en Bettie vertellen dat ze het liefst een pomp willen plaatsen in het tuintje. Geen gedoe meer met gieters, zegt Bettie, Je sjouwt wat heen en weer met water als je alles goed nat wilt houden. Evert en Pim hebben de mogelijkheid onderzocht voor het slaan van een eigen bron in de tuin en een proefboring gedaan. Tot een diepte van 3,5 à 4 meter is de grond schoongemaakt. Het viel niet mee, want naast alle puin, zitten er veel wortels in de grond, zegt Evert. We krijgen van een bedrijf te horen wat de kosten zijn voor het slaan van een bron. Dat betalen we dan maar voor een deel zelf, want het budget van Brederode is op. Ik hoop dat met de komst van de waterpomp de tuin ook een soort ontmoetingsplek voor de buurt wordt. En kinderen kunnen dan pompen en helpen met water geven. Nu doen ze dat ook al. Ik hoop dat hierdoor ook de jeugd wat meer begrip en respect krijgt voor hun eigen buurt. Ook het appartementencomplex Kennemerpark in Overveen deed bij ons een aanvraag voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. De reden was: kennismaking met elkaar en meer saamhorigheid realiseren. Wij vonden dat een goed idee en zegden de organisator, de heer Maarsen, een vergoeding uit het budget toe. Het is altijd een voordeel dat bewoners van een buurt elkaar kennen. Mensen zijn dan verdraagzamer ten opzichte van elkaar en de sociale controle wordt vergroot. Binnen een appartementencomplex is het bekend zijn met je buren van nog groter belang omdat je samen op een relatief klein oppervlak woont. Je komt elkaar vaak tegen op galerijen en in algemene ruimtes. Dit was dan ook de reden dat de heer Maarsen een aangeklede borrel wilde houden. Het complex bestaat uit 32 appartementen en 85% van de bewoners was aanwezig. Dan mag je toch van een succes spreken! Hieronder een impressie van de geslaagde middag op 10 juni Een van de speerpunten van ons beleid is het verbeteren van de leefbaarheid van de woonkernen waarin wij huizen verhuren. In de laatste uitgaven van dit blad hebben wij daaraan al aandacht besteed. Dat u als bewoner(s) ideeën naar voren kunt brengen om uw woonomgeving te verbeteren is ook niet nieuw. Evenmin het feit dat wij hiervoor geld beschikbaar stellen als uw idee een verbetering inhoudt voor een grotere groep huurders. Toch wordt hier te weinig gebruik van gemaakt. Is het zo dat huurders 04 geen initiatieven tonen of moeten we het zoeken in het feit dat bewoners hun woonomgeving niet 05 belangrijk genoeg vinden? Of misschien is uw woonomgeving al perfect? M Maar er zijn uitzonderingen. In de omgeving van Duinlustpark in de gemeente Bloemendaal is een groep huurders wèl actief. In deze woonkern bestaat een levendige buurtcommissie, die zelfs een eigen website heeft (www.duinlustpark.nl). In de C. Schulzlaan hebben verschillende bewoners het plan naar voren gebracht om een braakliggend stuk grond om te toveren in een tuin voor de buurt. Ik ga op bezoek bij een van de initiatiefnemers. Bettie Ruigrok is een actieve bewoner, samen met haar man Evert Vos. Hun buurt gaat hen aan het hart. Schuin tegenover hun woning lag een stuk grond, behorend bij een woning. Sinds jaar en dag werd er niets mee gedaan en het gevolg was dat de grond vervuilde. Het werd een plek waar afval werd gedumpt, tot grote ergernis van Bettie en Evert. Toen de huurder van de betreffende woning overleed en Brederode de woning ging renoveren, zagen Bettie en Evert de kans schoon om hierover met Brederode in overleg te gaan. Al enkele jaren geleden, tijdens de renovatie van de woningen in ons complex, hebben wij dit punt naar voren gebracht, vertelt Evert, en Brederode stond welwillend tegenover onze vraag om het stuk grond voor algemeen gebruik te bestemmen. Wij hebben een budget aangevraagd en gekregen. Op ons verzoek zijn er op kosten van Brederode extra parkeerplaatsen aangebracht en wij mochten het terrein als tuin gaan inrichten. Ik heb met buurman Pim de grond schoongemaakt en dat was een zware klus. Op het veldje lag ontzettend veel glas, stenen, asbestresten en ander spul wat er niet thuis hoorde. Toen kon er zwarte aarde in. Ook hebben wij het naastliggende tegelpad onderhan- Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw woonkern te verbeteren? Wij zijn graag bereid om hierover met u van gedachten te wisselen. Onze woningen zijn verdeeld over zes woonkernen. Per woonkern stellen wij een budget beschikbaar voor goede ideeën om de leefbaarheid te vergroten. Een vereiste is wel dat uw idee bijdraagt aan verbetering van de leefomgeving van een grote groep huurders. U kunt uw idee per naar ons toesturen of telefonisch contact opnemen met mevrouw I. Dekker (telefoonnummer (023) , aanwezig op maandagochtend, dinsdag en donderdag). Later dit jaar maken wij bekend welke ideeën gehonoreerd worden. DOOR YVONNE VIJFSCHAGT

4 G A S S L A N G WA S D R O G E R S T O P C O N TA C T R O O K M E L D E R 06 B L U S D E K E N Veiligheidstips Veiligheid in uw woning is heel belangrijk. U moet er toch niet aan denken dat uw huis tot aan de grond afbrandt wanneer u met vakantie bent? Of, nog erger, dat dit gebeurt wanneer u slaapt? Veilligheidstips leest u in alle kranten en tijdschriften. Maar toch gebeurt het te vaak dat mensen vasthouden aan oude gewoontes en de tips maar laten voor wat ze zijn H Hans Turba (voorzitter van de Huurdervereniging i.o.) geeft regelmatig voorlichting over dit onderwerp en weet als geen ander hoe brand-gevaarlijk sommige dingen zijn. Op ons verzoek maakt hij ons deelgenoot van enkele simpele, maar belangrijke tips. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, vinden wij Wist u dat De gasslang (de zwarte aansluitslang) van uw fornuis/gaskookplaat een houdbaarheidsdatum heeft van hoogstens 5 jaar? (Op alle goedgekeurde slangen van niet ouder dan circa 15 jaar staat een datum.) Te oude slangen harden uit en kunnen spontaan openknakken, waardoor gas uw keuken instroomt met alle mogelijke gevolgen van dien! Het is dan ook zeker verstandig de slang te (laten) controleren en natuurlijk de bijbehorende gaskraan dicht te doen als u de woning verlaat of gaat slapen. De wasdroger hoog in de top tien van brandoorzaken in Nederland staat? Ook al haalt u netjes bij elke droogbeurt het pluizenfilter leeg; er komt toch fijne stof in het droogkanaal van de droger. Dit slaat als een soort erg brandbaar papiermaché neer op plaatsen waar je dat absoluut niet wilt, dus ook bij het roodgloeiende verwarmingselement. Kijk maar naar de foto: de geribbelde staafjes vormen het verwarmingselement, de prut eromheen is het brandbare papiermaché, dat onverwachts kan gaan branden. Het verstandig is ook eens met een kritisch oog naar uw stopcontacten te kijken? Zit er om één van de gaatjes een geel of bruin schroeirandje, dan wordt het tijd om dit stopcontact te vervangen. Het is een teken, dat het, bij dat gaatje behorende contact, slecht contact maakt (verslapte contactveer of stof/vuil). De boel wordt dan bij gebruik heet en vormt een mogelijke brandoorzaak. Voorbeeld: een bewoner van Heemstede rook bij thuiskomst van vakantie een brandlucht. De schakelklok, die als inbraakpreventieve maatregel tijdens zijn afwezigheid was bedoeld, was aan het smeulen. De achterkant was al gedeeltelijk weggesmolten. Korte tijd later was de schakelklok gaan branden (en dat vlak naast een gordijn ). U nooit met water in de buurt van brandend vet mag komen? Natuurlijk wist u dat. Als u zou proberen om een brandende frituurpan met water te blussen, dan zou dat in uw keuken een ramp veroorzaken. Eén kopje water in twee liter (brandende) olie veroorzaakt een steekvlam van 6 tot 15 meter. En dat past echt niet in uw keuken! Voor de liefhebbers het waarom: water is zwaarder dan olie en zakt dus onder in de pan olie. Brandende olie heeft een temperatuur van ongeveer 270 graden Celsius en dus verandert het water in stoom. Het volume van stoom is ongeveer 1800 maal groter dan dat van water. Dat past dus nooit in dat pannetje. Elk druppeltje stoom neemt een beetje brandende olie mee en de ramp is compleet. Een brandende frituurpan blus je met een blusdeken of een (passend) deksel, terwijl je iemand anders de brandweer laat bellen. Ga nooit met een brandende pan vet lopen. Als het met het blussen niet lukt, verlaat dan de ruimte en vergeet absoluut niet om de deur te sluiten. In elk huishouden rookmelders en één of meerdere blusdekens niet mogen ontbreken? De rookmelders moet u natuurlijk wel uit de verpakking halen en tegen de plafonds van de gangen, de kinderkamer en een eventuele CV-ruimte bevestigen (hoeft niet met schroeven, dubbelzijdig plakband werkt ook prima). De melders blijven na aanschaf maar al te vaak ergens in een la liggen! Elke gesloten deur rook en brand zeker 30 minuten tegenhoudt, maar dat bij een niet gesloten deur het vuur zich razend snel door het hele huis verspreidt? Dus bij brand altijd ramen en deuren sluiten, met de nadruk op de deuren. U bij een eventuele aanschaf van een brandblusser rekening moet houden met het feit, dat de redelijk goedkope ABCpoederblussers bij gebruik in uw woning voor zeer veel vervolgschade zorgen. Beter is om een sproeischuimblusser aan te schaffen. Deze kunt u voor bijna alle branden gebruiken en de vervolgschade is gering (voor de liefhebbers: sproeischuim bestaat uit 94% water en 6% zeep, gewoon zeepsop dus). Het blusmiddel uit de poederblusser (natriumbicarbonaat) is sterk corrosief, laxerend en heel moeilijk te verwijderen. De poederblusser is door zijn groot blusvermogen wel weer erg geschikt voor autobranden. Ik hoop, dat u nooit met brand te maken krijgt, maar je kunt er beter op voorbereid zijn. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Het verhaal van de waterkoker Er was eens een waterkoker. Hij genoot samen met zijn ingebouwde vrienden, de schakelaar, de droogkookbeveiliging en de thermostaat, van een jarenlang druk bestaan. Maar nu zijn de waterkoker en zijn vrienden boos, heel boos. Wat gebeurde er namelijk al een hele tijd: de waterkoker bleef maar voortdurend onder spanning staan, ook als zijn baasje hem niet nodig had om heet water te produceren voor een lekker bakje thee. Nee, dit gebeurde ook als het baasje weg was voor boodschappen of zelfs was vertrokken voor een vakantie! De waterkoker en zijn vrienden vonden dat een schandaal. Zijn baasje was er namelijk al heel vaak erop gewezen om dat niet te doen. Dus als hij, de waterkoker, niet werd gebruikt, wilde hij graag spanningsvrij uitrusten. Dus de stekker uit het stopcontact of hem naast het plateau zetten. Dat vond zijn baasje maar onzin. Wat kon er nou gebeuren? Het was ten slotte een dure waterkoker van een gerenommeerd merk met een thermostaat en droogkookbeveiliging; zolang de schakelaar niet werd aangezet, was er gewoon niets aan de hand. De thermostaat met de schakelaar hadden al een paar keer uit eigen beweging klik gezegd om het baasje een laatste keer te waarschuwen, maar nee hoor, die wilde niet luisteren De waterkoker en zijn vrienden waren het zat. Toen het baasje weer eens een week op vakantie ging en de waterkoker weer gewoon op het lichtnet aangesloten achterliet, ondernamen de vrienden actie. De schakelaar zei klik en het water begon warm te worden en te koken. De thermostaat deed ook mee en toen het water kookte, zei hij bekijk het maar en deed niets. Het water bleef doorkoken en verkookte, het verwarmingselement werd niet meer door het verdwenen water gekoeld en werd heet, heel heet. Ook vriend droogkookbeveiliging deed mee en deed dus niets. De waterkoker vond het wel lekker die hitte en zakte al smeltend in elkaar, rokend en wel. Hij zorgde er wel voor, dat de draden in zijn netsnoer elkaar voorlopig nog niet raakten, want misschien zou er dan een zekering doorslaan en de pret bederven. De waterkoker maakte er een vreugdevuur van en zorgde ervoor, dat de brandweer zich ook niet hoefde te vervelen, want zij konden weer eens uitrukken. Kortom, de actie van de waterkoker en zijn vrienden tegen het baasje was geslaagd. Zij wreven in hun verbrande handjes en zeiden tegen elkaar: Dat zal hem leren! De moraal van het verhaal: ALS U DE WATERKOKER NIET GEBRUIKT, HAAL DAN DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT OF ZET HET APPARAAT NAAST ZIJN PLATEAU, ZEKER ALS U AFWEZIG BENT. 07

5 Sinds 1 januari 2007 is in de AedesCode opgenomen dat alle corporaties zich verplichten om zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Visitaties geven inzicht HALT in de prestaties van de corporaties. Met de visitatie legt de corporatie verantwoording af aan de omgeving. Visitatierapporten zijn openbaar. Brederode heeft haar visitatie laten uitvoeren in het najaar van 2010 door een bureau dat hierin is gespecialiseerd en bevoegd is om deze onderzoeken te laten uitvoeren. Het resultaat is vastgelegd in een rapport, dat onlangs definitief is geworden. BREDERODE KRIJGT EEN VOOR HAAR PRESTATIES Het klinkt aantrekkelijk en onschuldig, zelf je wiet kweken. Je kunt immers elke koffieshop binnenstappen en wiet kopen. Waarom zou je het dan niet zelf kweken? Als het om een paar planten gaat, is er ook niet veel tegen in te brengen. Hoewel het nergens in de wet staat, zal niemand je kwalijk nemen als je vier of vijf planten hebt. Het wordt anders als we het over grotere hoeveelheden hebben. 08 Wa t v i n d t d e c o m m i s s i e? De onderzoekscommissie heeft vastgesteld dat Brederode de juiste dingen doet en zich binnen haar mogelijkheden voldoende inzet om haar ambities, doelstellingen en opgaven te realiseren. Verder zegt de commissie dat Brederode zich bewust is van haar rol op het gebied van volkshuisvesting en dat zij genoeg doet om de kwaliteit van haar woningen op peil te houden en voldoende bijdraagt aan de leefbaarheid in de gemeenten waarin zij actief is. Bij belanghebbenden als gemeentebesturen en welzijn- en woonzorginstellingen is dit blijkbaar onvoldoende bekend, want zij zeggen daar niet veel van te merken. Brederode heeft zich voorgenomen om daar meer aandacht aan te besteden. Als het om concrete acties gaat, vinden deze belanghebbenden het heel prettig dat Brederode korte lijnen heeft. Corporaties maken doorgaans genomen afspraken met gemeentebesturen over de prestaties die van hen worden verwacht. Omdat er weinig bouwmogelijkheden zijn gaat dat bij Brederode vaak over de kwaliteit van het bezit en niet zozeer over nieuwbouw. De onderzoekscommissie vindt het positief dat Brederode bij Leefbaarheid niet alleen dingen doet voor de huurders, maar ook ten behoeve van andere inwoners. De onderzoekscommissie vond wel dat Brederode in de discussie over de vorm van de organisatie teveel met zichzelf bezig is geweest. Brederode is zich ervan bewust dat zij door de beperkte middelen niet veel kan bouwen; de onderzoekscommissie bevestigt dat. De commissie vindt echter ook dat de schaal van Brederode, in samenhang met haar lokale betrokkenheid, de zelfstandigheid van de corporatie rechtvaardigt. De onderzoekscommissie heeft opgemerkt dat Brederode meer informatie voor iedereen toegankelijk moet maken, bijvoorbeeld door de statuten op de website te plaatsen. Dat zullen we doen, zodra de gewijzigde statuten door de minister zijn goedgekeurd. Het bestuur van Brederode is weliswaar blij met het cijfer 7, maar vindt ook dat de onderzoekscommissie meer had moeten kijken naar de verbeteringen die Brederode de afgelopen vier jaar heeft kunnen doorvoeren. V Vroeger was het nog een uitzondering, maar tegenwoordig komt het regelmatig voor dat in de krant een artikel staat dat een hennepplantage is ontmanteld. Vaak gaat het dan niet om grote kassen of bedrijfshallen, maar over mensen die in hun slaapkamer of op zolder hennep gaan kweken. Als dit wordt ontdekt, volgt een straf via de rechter. Als huurder word je ook je huis uitgezet en kom je voor jaren niet meer in aanmerking voor een andere woning in de regio. Wa a ro m z u l k e s t re n g e re g e l s? Over de gevaren van het gebruik van hennepproductren als marihuana en hasjies lopen de meningen uiteen. Feit is dat deze zaken voorkomen als verboden middelen in de Opiumwet. En omdat ze niet legaal zijn, is de handel veelal in handen van criminele organisaties. Mensen die denken even snel wat geld te verdienen en daarna te stoppen, worden geconfronteerd met intimidatie, waardoor ze gedwongen worden door te gaan of juist nog meer te kweken. Zo worden juist de meest kwetsbare mensen geëxploiteerd door de handelaren in hennepproducten. Voor de kweek is veel elektriciteit nodig. Zonder veel warmte en licht is er geen goede kwaliteit te kweken. Het gevolg is veelal geknoei met de elektriciteitsmeter, waardoor brandgevaarlijke situaties ontstaan. Tenslotte mag ook de stankoverlast voor de buren niet onvermeld blijven. Alle reden dus om hard op te treden tegen het kweken van hennep in woonhuizen. A fs p ra k e n De Politie Kennemerland, de gemeenten in Zuid-Kennemerland en de IJmond en alle woningcorporaties hebben samen met andere organisaties afspraken gemaakt om hennepteelt hard aan te pakken. Er wordt altijd een rechtszaak gestart om de woning te ontruimen. Jarenlang is het daarna niet meer mogelijk om opnieuw een huis te huren, je uitkering wordt stopgezet en de diefstal van energie wordt vervolgd. En dan kom je ook nog voor de rechter wegens een overtreding van de Opiumwet. REDEN GENOEG VOOR ÉÉN ADVIES: NOOIT AAN BEGINNEN EN ALS HET AL TE LAAT IS, ONMIDDELLIJK STOPPEN! 09

6 WIJ GAAN VERHUIZEN! N I E U W E W O N I N G O U D E W O N I N G N I E U W E W O N I N G DOOR YVONNE VIJFSCHAGT Op een dag lag er bij Maria en Jerry van de Graaf een brief van Woningbouwvereniging Brederode op de mat. Daarin werd gevraagd of zij interesse hadden om te verhuizen naar een seniorenwoning op Park Brederode in Bloemendaal. Brederode stuurde deze brief aan alle oudere bewoners die een eengezinswoning huren. Het doel was om doorstroming te bevorderen: bewoners die te groot wonen, verhuizen naar een kleinere seniorenwoning en laten de grotere woning achter voor een gezin. in Duinvoet en brachten een bezoek aan die locatie. Dit gebouw ligt verder van de weg dan de woonblokken aan de Brederodelaan. Dat vonden we niet zo leuk, wij houden van reuring. Onze voorkeur ging uit naar de Brederodelaan, een bovenhuis met een woonkamer op de bovenste etage en de slaapkamers een etage lager. Geen tuin meer, maar lekker op een boventerras in de zon. Als je naar de plaatjes op de folder kijkt, lijkt het wel een penthouse. moet kijken wat je nog wilt bewaren. Ze beschouwen de verhuizing naar de nieuwbouw als een nieuwe fase in hun leven. Een nieuwe stap met weer een nieuw begin. Ze zien er niet tegenop om te moeten wennen aan nieuwe buren en een nieuwe buurt. Maria en Jerry hebben nog een thuiswonende zoon, die niet mee kan verhuizen. Dat is voor ons wel een punt van zorg. Wij hopen dat hij voor onze verhuizing nog een eigen woning vindt. En dan het liefst hier in de buurt. Ze verruilen hun unieke plekje in de Bos en Duinlaan voor een andere unieke plek. Met onze kinderen en kleinkinderen brachten we een bezoek aan Park Brederode. Mijn kleindochter roept opeens verrukt uit: Oma, je hebt herten in je tuin!. En ja, daar lopen een paar herten op het terrein, in het wild. Prachtig toch! En al die vogels. Het mooie park met oude bomen en de vijver. Wij dromen nu al van dat heerlijke plekje! Volgend jaar, als Maria en Jerry verhuisd en gesetteld zijn aan de Brederodelaan, dan ga ik nog eens langs om te horen of hun dromen zijn uitgekomen. 11 J Jerry van de Graaf is bezig met het vegen van de stoep als ik bij de woning komt. Hij neemt mij mee via de achterdeur. Dat is bij ons een gewoonte; wij komen nooit door de voordeur en ons bezoek meestal ook niet!, zegt hij. Zijn vrouw Maria heet mij ook van harte welkom. Ze vindt het een eer dat zij voor dit interview gevraagd zijn. Ik wil graag van ze weten waarom ze willen verhuizen naar de nieuwbouw op Park Brederode. Op mijn vraag of ze lang geworsteld hebben met de beslissing, antwoordt Maria: Nee, eigenlijk niet. Wij zijn realistisch en weten dat een groot huis meer werk met zich meebrengt. Als je ouder wordt is een klein huis gemakkelijker. Echtgenoot Jerry vult aan: Wij kregen een leuk aanbod; zeg nou zelf: wie wil er nou niet tegen de duinrand aan wonen? PENTHOUSE Maria en Jerry wonen nu zeven jaar aan de Bos en Duinlaan; daarvoor huurden ze een huis in het Gestelsestraatje. Ze voelen zich thuis in Bloemendaal en willen er niet weg. Maar het huidige huis met tuin wordt te bewerkelijk. Wij hebben eerst een optie genomen op een maisonnette NIEUWE LEVENSFASE Ze zien er allebei naar uit om te verhuizen, maar er moet natuurlijk nog erg veel gebeuren. Zowel wat de nieuwbouw betreft, als in hun eigen huis. Het casco van de nieuwbouw staat er, maar dat is dan ook alles. Naar verwachting zijn de appartementen eind december/begin januari klaar. Tenminste, als de weergoden meewerken. Maria en Jerry zijn al druk bezig om hun overtollige spullen uit te zoeken en weg te doen. We krijgen veel minder bergruimte en kunnen niet zo veel meenemen. Dat is goed omdat je dan met een kritisch oog W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G B R E D E R O D E P O S T B U S A A B LO E M E N DA A L FRANKEREN ALS BRIEFKAART

7 Gelukkig is het overgrote deel van onze huurders doorgaans goed te spreken over ons en onze dienstverlening. Dit blijkt wel uit de positieve respons in de jaarlijks gehouden tevredenheidsonderzoeken. Wij doen erg ons best om dat zo te houden. Toch kan het voorkomen dat u een keer niet tevreden bent. En hoewel wij dat natuurlijk niet leuk vinden om te horen, is het wel belangrijk dat u ons uw ontevredenheid meldt. Dan kunnen wij namelijk kijken of er een oplossing voor uw probleem gevonden kan worden en eventueel de dienstverlening in de toekomst wat aanpassen. Samen komen we er [vaak] wel uit! H o e w e rk t d a t n o u, e e n k l a c h t? Als u ontevreden bent over onze dienstverlening, kunt u ons dit op verschillende manieren laten weten. U kunt ons bellen, langskomen op kantoor of een sturen. Wanneer u uw probleem geschetst heeft, gaan wij proberen samen een goede oplossing te vinden. Als ook dit niet tot een voor u bevredigende uitkomst leidt, dan kunt u een formele klacht indienen. Een formele klacht is dus iets anders dan een reparatieverzoek of overlastklacht. Het moet echt gaan om ontevredenheid over het functioneren van de organisatie of de houding / het handelen van een medewerker van Brederode. Een klacht indienen doet u door een klachtenformulier in te vullen. Het formulier kunt u bij ons opvragen, downloaden via de website, of direct digitaal via de website invullen (www.wbvbrederode.nl/formulieren). Binnen drie werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging, waarin vermeld wordt bij welke medewerker uw klacht in behandeling is en wanneer u uiterlijk een inhoudelijke reactie kunt verwachten. In verreweg de meeste gevallen leidt de hierboven beschreven interne klachtenprocedure tot een goede oplossing. Pas wanneer wij er ook samen op deze manier niet uitkomen, dan kunt u uw klacht melden bij de Regionale Geschillencommissie. De volledige klachtenprocedure kunt u telefonisch bij ons opvragen of downloaden van onze website wbvbrederode.nl/huurdersinformatie/klachten. 12 A a n m e l d i n g s k a a r t G L A S V E R Z E K E R I N G Ondergetekende verklaart hierbij deel te willen nemen aan de collectieve glasverzekering ten behoeve van de door hem/haar gehuurde woning. De huurder* verklaart hierbij in te stemmen met de aan deze verzekering verbonden voorwaarden. Als u deze niet heeft, dan kunt u deze bij ons opvragen of downloaden van onze website (www.wbvbrederode.nl/brochures). WONINGBOUWVERENIGING BREDERODE NAAM ADRES POSTCODE WOONPLAATS HANDTEKENING DATUM PLAATS * De huurder gaat ermee akkoord dat de aan deze glasverzekering verbonden vergoeding van 0,91 per maand met de maandhuur zal worden geïnd.

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer Brandveilig leven Werkboek voor cursist en trainer Inhoud Training Brandveilig Leven Deze training wordt u aangeboden vanuit Brandweer Amsterdam-Amstelland en is gericht op Brandveilig Leven. Elke organisatie

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

Tropisch feest Het Hofgebouw!

Tropisch feest Het Hofgebouw! Tropisch feest Het Hofgebouw! NR.31 NR.44 september 2013 2010 hoe bevalt het in Lochtenburg, Humanitas helpt met financiën, bedrijfsdiensten in beeld, energiebewust, en nog veel meer Samenthuis SamenACTUEEL

Nadere informatie

Wonen. Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk

Wonen. Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Tekenaar Drago Pečenica werkt in alle rust. Wonen Juni 2012 jaargang 37 nr. 2 Lees verder op pagina 6! Wo o n g e l u k: p e n t e k e n a a r Dr ag o P e č

Nadere informatie

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver!

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! 1. Anoniem, Bewoners Camelot. Wordt je als bewoner fatsoenlijk

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

nº1 11 Over de drempel In dit nummer:

nº1 11 Over de drempel In dit nummer: Over de drempel nº1 11 Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua In dit nummer: De wybertjes zijn terug Bomen, lusten of lasten? Nieuwe look voor de onderhoudsdienst Laat uw stem horen in

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie