GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD"

Transcriptie

1 GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD Resultaten jongerenmonitor 2013 in de regio Limburg-Noord De factsheet Gezondheid Jongeren in beeld beschrijft per thema de belangrijkste resultaten van de GGD Jongerenmonitor. De monitor is afgenomen in 2013 onder leerlingen van leerjaar 2 (13/14 jaar) en van leerjaar 4 (15/16 jaar) van de scholen voor voortgezet onderwijs in Limburg-Noord. Daar waar mogelijk is een vergelijking gemaakt met Limburgse cijfers en voorgaande monitoren. 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Roken Pagina 3 2. Alcohol Pagina 4 3. Drugs Pagina 5 4. Problematisch internetgebruik Pagina 6 5. Onveilig vrijen Pagina 7 6. Beweging en Voeding Pagina 8 7. Chronische aandoeningen Pagina 9 8. Ervaren gezondheid, psychosociale gezondheid en geluk Pagina Veiligheid en pesten Pagina Sociale acceptatie homoseksualiteit Pagina Spijbelen en oordeel over school Pagina Lidmaatschap vereniging Pagina Beleidsaanbevelingen Pagina 15 Toelichting op de tekst: 13/14-jarigen Leerjaar 2 15/16-jarigen Leerjaar 4 VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs PO Praktijk Onderwijs VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs In de rapportage zijn leerlingen van VSO en PO samengenomen, evenals leerlingen van HAVO en VWO. 2

3 1. ROKEN Roken vormt een belangrijke bedreiging van onze volksgezondheid. Het is de grootste vermijdbare doodsoorzaak en draagt van alle leefstijlfactoren het meeste bij aan de totale ziektelast. Stoppen met roken leidt direct tot positieve gezondheidseffecten. Na stabilisatie weer afname rokende jongeren In de regio Limburg-Noord rookt 5% van de 13/14-jarigen en 20% van de 15/16- jarigen. Een kwart van de leerlingen heeft wel eens gerookt. Over de jaren heen is er na een aanvankelijke stabilisatie sprake van een verdere afname van het percentage rokende jongeren. Leerlingen van het VSO/PO en VMBO roken het meest, en met name de 15/16-jarigen. Gemiddeld beginnen de jongeren met 13 jaar te roken. De meeste jongeren roken hun eerste sigaret op straat, in een park of bij een hangplek. De jongeren krijgen vooral sigaretten via hun eigen sociale netwerk. In Limburg- Noord roken er meer 15/16-jarigen dan gemiddeld genomen over heel Limburg. 3

4 2. ALCOHOL Alcoholgebruik hangt samen met tal van aandoeningen. Alcoholgebruik wordt beïnvloed door persoonsgebonden factoren, zoals sociaal economische status, en door omgevingsfactoren zoals de betaalbaarheid en verkrijgbaarheid van alcohol. De leeftijdsgrens voor het nuttigen van alcohol was ten tijde van het onderzoek nog 16 jaar. Een deel van de leerlingen uit leerjaar 4 dronk daarom legitiem alcohol. Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens opgehoogd naar 18 jaar. Afname alcoholgebruik onder jongeren In Limburg-Noord heeft 18% van de 13/14-jarigen en 67% van de 15/16-jarigen in de 4 weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst alcohol gedronken. Ruim de helft van de 15/16-jarigen dronk 5 of meer drankjes per gelegenheid (binge drinken) en ruim een derde was in deze periode dronken of aangeschoten. Gemiddeld beginnen de jongeren met 13 jaar alcohol te drinken. Jongeren van het VMBO drinken vaker en meer alcohol. De jongeren tot 16 jaar krijgen alcohol vooral via hun eigen sociale netwerk. Ruim een derde van de 13/14-jarigen heeft een afspraak met ouders over de startleeftijd alcoholgebruik. Het percentage 15/16-jarigen dat alcohol drinkt ofwel recent dronken/aangeschoten was, is hoger in onze regio dan gemiddeld genomen over heel Limburg. De afgelopen jaren drinken de jongeren in Limburg- Noord wel minder alcohol. Het percentage 15/16-jarigen dat in de 4 weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst dronken of aangeschoten was, is licht toegenomen. 4

5 3. DRUGS Jongeren gebruiken softdrugs (=cannabisproducten, zoals marihuana of hasj) om zich prettig te voelen of om de werkelijkheid te ontvluchten. De interesse voor deze middelen is vooral groot in de puberteit, wanneer de behoefte om te experimenteren sterk is. Groepsdruk speelt hierbij vaak een rol. De meeste jongeren gebruiken deze middelen maar één of een paar keer. Een kleine groep blijft vaker gebruiken. Dit leidt niet automatisch tot een behoefte aan harddrugs (zoals XTC, GHB, cocaïne, pep/speed, paddo s). Het gebruik van soft- en harddrugs kan nadelige gevolgen hebben voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Verdere daling softdrugsgebruik bij 15/16-jarigen In Limburg-Noord heeft 18% van de jongeren wel eens softdrugs aangeboden gekregen, met name op straat. In de vier weken voorafgaande aan het onderzoek heeft 1% van de 13/14-jarigen en 8% van de 15/16-jarigen daadwerkelijk softdrugs gebruikt. VSO/PO-leerlingen gebruiken het vaakst softdrugs. Gemiddeld beginnen de jongeren met 14 jaar softdrugs te gebruiken. Eén op de twintig jongeren heeft wel eens harddrugs aangeboden gekregen, met name tijdens het uitgaan. Een klein percentage gebruikt het ook daadwerkelijk (0,3% van de 13/14-jarigen en 2% van de 15/16-jarigen). Gemiddeld genomen gebruiken in Limburg-Noord iets minder jongeren softdrugs en ongeveer evenveel jongeren harddrugs, vergeleken met Limburg. Over de jaren heen is er bij 15/16-jarigen sprake van een lichte stijging van het Xtc-gebruik en een verdere daling van het softdrugs- en harddrugsgebruik (alleen cocaïne, amfetamine, heroïne). Bij de 13/14-jarigen is het gebruik van soft- en harddrugs gelijk gebleven sinds

6 4. PROBLEMATISCH INTERNETGEBRUIK De laatste jaren zijn de mogelijkheden op het gebied van internet grenzeloos te noemen. Vooral de jonge generatie die met internet is opgegroeid, maakt hier dankbaar gebruik van. Net als alle andere genotsmiddelen, heeft ook het gebruik van internet zijn keerzijde. Het blijkt namelijk dat veel jongeren internetverslaafd zijn. Dit wil zeggen dat zij zo opgaan in het gebruik van bepaalde internettoepassingen, dat hun gedrag de dwangmatige en obsessieve kenmerken van een verslaving begint te vertonen. Dit wordt ook wel compulsief of problematisch internetgebruik genoemd. Door dit gedrag kunnen zij verschillende psychosociale problemen ontwikkelen, dat ten koste kan gaan van andere belangrijke activiteiten, zoals de omgang met vrienden/familie, het functioneren op school en het algemeen welbevinden (Bron: IVO, Factsheet Internet en Jongeren 2006). Een op de vijf 13/14 jarige VSO/PO-leerlingen vertoont problematisch internetgebruik Op internet zitten jongeren het meest op Youtube, Whatsapp/pingen en social media. Problematisch internetgebruik (met verslavende kenmerken) komt voor bij 9% van de 13/14-jarige leerlingen en 8% van de 15/16 jarige leerlingen. Problematisch internetten komt het meest voor bij de 13/14-jarigen op VSO/PO (20%). Er is nauwelijks verschil met Limburgse cijfers. 6

7 5. ONVEILIG VRIJEN De gevolgen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) kunnen ernstig zijn. Chlamydia, de meest voorkomende soa, komt vooral veel voor onder seksueel actieve meiden vanaf 15 jaar. Een onbehandelde chlamydiabesmetting kan leiden tot onvruchtbaarheid. Bij het bestrijden van soa staat het stimuleren van veilig vrijen centraal. Condoomgebruik is gewoontegedrag: voorlichting moet daarom steeds herhaald worden. De helft van de seksueel actieve leerlingen vrijt onveilig In Limburg-Noord is 3% van de 13/14-jarigen en 21% van de 15/16-jarigen seksueel actief. Gemiddeld worden jongeren seksueel actief als ze 14 jaar zijn. Ongeveer de helft van de seksueel actieve jongeren vrijt zonder condoom. Leerlingen van het VSO/PO zijn het vaakst seksueel actief. Zij vrijen ook vaker zonder condoom. Het percentage 15/16-jarigen dat zonder condoom vrijt, ligt lager dan in Limburg. Het percentage jongeren dat onveilig vrijt is sinds 2009 gedaald. 7

8 6. BEWEGING EN VOEDING Volgens De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) moeten jongeren elke dag minimaal 1 uur matig intensief bewegen. Dit kan door te sporten, maar ook door op de fiets naar school te gaan. Voldoende bewegen bevordert de kwaliteit van leven, verlaagt het risico op ziekten en bevordert het beloop van een aantal chronische aandoeningen. Ook voeding speelt een belangrijke rol bij een gezonde leefstijl en in de strijd tegen overgewicht. Ontbijtfrequentie geeft een indicatie van de regelmaat waarmee gegeten wordt. Wanneer niet wordt ontbeten, wordt over het algemeen meer tussendoor gesnoept, wat kan leiden tot overgewicht. Ook leidt niet ontbijten mogelijk tot verminderde concentratie en leerprestaties. Groenten en fruit leveren belangrijke voedingsstoffen en vitaminen. In kaart is gebracht of jongeren minimaal 5x per week ontbijten en elke dag groente c.q. fruit eten. Veel jongeren voldoen niet aan de beweegnorm en eten niet elke dag groenten en fruit In Limburg-Noord voldoet 29% van de jongeren niet aan de beweegnorm. Vooral 15/16-jarigen en VSO/PO-leerlingen bewegen minder dan 1 uur per dag matig intensief. In Limburg-Noord zijn minder jongeren die te weinig bewegen, dan in Limburg. Veel jongeren eten niet elke dag groente (60%) of fruit (72%). 18% van de jongeren ontbijt minder dan 5x per week. Met name de VSO- en VMBO-leerlingen ontbijten te weinig. 8

9 7. CHRONISCHE AANDOENINGEN Als jongeren lichamelijk gezond zijn en lekker in hun vel zitten, ontwikkelen ze zich beter en doen ze het beter op school. Jongeren die kampen met lichamelijke problemen of allergieën kunnen zich hierdoor in hun dagelijks leven belemmerd voelen of ze gaan niet naar school vanwege ziekten. De jongeren is gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst één of meerdere van de volgende ziekten of aandoeningen hebben gehad: astma of bronchitis, chronische vermoeidheid, diabetes mellitus (suikerziekte), eczeem, buikklachten langer dan 3 maanden, migraine of regelmatige ernstige hoofdpijn, een aangeboren hartafwijking, ADHD, anorexia of boulimia nervosa, kanker. Ook is gevraagd naar allergie in de afgelopen 12 maanden (bijv. hooikoorts, huisstofmijt, bepaalde huisdieren, medicijnen/voedsel). Veel leerlingen kampen met chronische aandoeningen of allergie In Limburg-Noord kampt 39% van de jongeren met chronische aandoeningen en heeft 28% een allergie. De 15/16-jarigen hebben iets vaker een chronische aandoening dan de jongere leerlingen. De leerlingen van HAVO/VWO hebben het minst vaak te maken met chronische aandoeningen. Leerlingen van het VSO/PO hebben het minst vaak een allergie. In Limburg-Noord komen chronische aandoeningen en allergie iets minder vaak voor dan in Limburg. 9

10 8. ERVAREN GEZONDHEID, PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID EN GELUK De meest eenvoudige wijze voor het verkrijgen van een indicatie van de gezondheid is de vraag Hoe vind je je gezondheid in het algemeen?. Als jongeren aangeven dat ze hun gezondheid niet als goed ervaren, maar gaat wel, niet zo best, of slecht antwoorden, zegt dat iets over het welzijn van de jongere en hoe hij/zij omgaat met eventuele lichamelijke of psychosociale gezondheidsproblemen. Met psychosociale problemen worden emotionele problemen bedoeld (angst, depressieve gevoelens, zelfbeeld), gedragsproblemen (driftig, onrustig) en sociale problemen (het maken en onderhouden van contact met anderen). Psychosociale problemen bij jongeren zijn niet altijd van voorbijgaande aard. Ten slotte is gevraagd hoe gelukkig de jongere zichzelf voelde de maand voorafgaand aan het invullen van vragenlijst. Een score van 5 of lager betekent dat diegene zich ongelukkig voelt. Een slechtere ervaren gezondheid en veel psychosociale problemen komen het vaakst voor bij 13/14-jarigen van VSO/PO Verreweg de meeste jongeren (82%) vinden hun eigen gezondheid goed. Jongeren van 15/16 jaar, en vooral de VMBO-ers, beoordelen hun gezondheid vaker negatief. De 13/14-jarigen van VSO/PO zijn echter het negatiefst over hun gezondheid. Ook in vergelijking met Limburg is deze groep vaker negatief over hun eigen gezondheid. De 15/16-jarigen van het VSO/PO scoren daarentegen juist positiever. Vergeleken met 2009 denken de jongeren iets negatiever over hun gezondheid. In Limburg-Noord kampt 16% van de jongeren met veel psychosociale problemen. Leerlingen van VSO/PO hebben de meeste problemen en dan met name de 13/14- jarigen. Vergeleken met Limburg komt ernstige psychosociale problematiek in onze regio bij VSO/PO-leerlingen minder vaak voor. 11% van de jongeren voelt zich ongelukkig. Het betreft vooral leerlingen van het VSO/PO. 10

11 9. VEILIGHEID EN PESTEN Als jongeren zich onveilig voelen, kan dat verregaande gevolgen hebben. Thuis zou de plek moeten zijn waar jongeren zich veilig voelen. Maar ook op school en in de directe leefomgeving voelen jongeren zich wel eens onveilig. Pesten heeft ingrijpende gevolgen: voor degene die pest, voor diegene die wordt gepest, voor de sfeer op school en voor de samenleving. Pesten heeft alles te maken met respectvol omgaan met anderen en het heeft raakvlakken met discriminatie. Pestgedrag leidt tot een onveilige sfeer in de klas en heeft daardoor invloed op de totale groep. Door de digitalisering van het pesten gaat het pesten thuis ook door. Bij pesters blijft de ontwikkeling van sociale vaardigheden achter en is er een grote kans dat ze te maken krijgen met andere vormen van agressie en criminaliteit. Jongeren die lange tijd gepest worden, hebben een grote kans op verminderd zelfvertrouwen, faalangst, psychosomatische klachten of depressieve verschijnselen die ze levenslang met zich mee kunnen dragen. Veel VSO/PO-leerlingen hebben te maken met (digitaal) pesten Van de jongeren voelt 8% zich overdag en 25% zich s avonds/ s nachts wel eens onveilig. De meeste jongeren voelen zich op straat buiten de eigen buurt onveilig. Eén op de twintig jongeren voelt zich echter thuis onveilig. In Limburg-Noord is 3% van de jongeren de voorafgaande drie maanden wekelijks op school gepest en 6% is in die periode ook ooit gepest buiten school. 6% van de jongeren is in het afgelopen jaar via internet gepest. Leerlingen van het VSO/PO worden vaker (digitaal) gepest dan leerlingen van andere onderwijsniveaus. Leerlingen van het VSO/PO voelen zich ook vaker op school onveilig. In Limburg-Noord geeft 2% van de leerlingen aan zelf anderen wekelijks op school te pesten. 4% van de leerlingen geeft aan het afgelopen jaar via internet anderen gepest te hebben. VSO/PO-leerlingen pesten het meest. Pestgedrag en onveilig voelen komt in Limburg-Noord ongeveer in gelijke mate voor als in Limburg. 11

12 10. SOCIALE ACCEPTATIE HOMOSEKSUALITEIT Hoewel homoseksualiteit in brede lagen van de bevolking geaccepteerd wordt, is het duidelijk dat er bepaalde groepen zijn voor wie homoseksualiteit problematisch is. Met name onder jongeren, sterk godsdienstige Nederlanders, laagopgeleiden en sommige etnische groepen bestaat relatief veel weerstand. Homoseksualiteit nog niet volledig geaccepteerd bij veel jongeren 41% van de jongeren ervaart een grote sociale afstand ten opzichte van homoseksualiteit, meer 13/14-jarigen dan oudere leerlingen. Met name de VMBOleerlingen ervaren een grote afstand. De percentages liggen in Limburg-Noord iets hoger dan in Limburg. Vergeleken met het onderzoek in 2009 is er wel sprake van een positieve tendens: procentueel accepteren meer leerlingen homoseksualiteit volledig en gedragen zich niet anders dan bij heteroseksuelen. 12

13 11. SPIJBELEN EN OORDEEL OVER SCHOOL Jongeren die lekker in hun vel zitten en geen lichamelijke of psychosociale problemen hebben, en op het juiste schooltype zitten, gaan over het algemeen graag naar school en spijbelen niet. Leerlingen die spijbelen kunnen op straat gaan rondhangen en overlast veroorzaken. Grote toename spijbelen tussen leerjaar 2 en 4 bij leerlingen van HAVO/VWO 6% van de jongeren heeft in de laatste 4 schoolweken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst gespijbeld, voornamelijk omdat ze school niet leuk vinden. Jongeren van 15/16 jaar en leerlingen van VSO/PO spijbelen het meest. De grootste toename van spijbelgedrag tussen 13/14-jarigen en 15/16-jarigen is echter bij de HAVO/VWO-leerlingen te vinden. Als je leerlingen rechtstreeks vraagt hoe ze het op school vinden, geeft 10% van de jongeren aan dat ze school niet leuk/vreselijk vinden. Ook hier betreft het met name de 15/16-jarigen en VSO/PO-leerlingen. Er is weinig verschil met de Limburgse cijfers. Vergeleken met 2009 is er sprake van een lichte daling van het percentage leerlingen dat spijbelt. 13

14 12. LIDMAATSCHAP VERENIGING Jongeren kunnen lid zijn van een sport- of zang/muziek/toneelvereniging, of lid van een organisatie op het gebied van natuur of milieu, een jeugdvereniging of kerk/moskee. Deze sociale participatie in de vorm van deelname aan verenigingen en organisaties kan uiteindelijk de maatschappelijke participatie van jongeren bevorderen, zoals het doen van vrijwilligerswerk of het verlenen van mantelzorg. Daarnaast kan het een positieve invloed hebben op zowel de fysieke als psychische gezondheid van jongeren. Met name sportverenigingen dragen bij aan de lichamelijke gezondheid en bevorderen dat jongeren voldoen aan de norm als het gaat om bewegen. Sommige ouders maken hun kind geen lid van een vereniging of organisatie, waarbij factoren als geld of tijd een rol kunnen spelen. VSO/PO leerlingen zijn het minst vaak lid van een vereniging of organisatie In Limburg-Noord is 81% van de jongeren lid van een vereniging of organisatie. 72% van de jongeren is lid van een sportvereniging, 15% van een zang/muziek/toneelvereniging. 13/14-jarigen en HAVO/VWO-leerlingen zijn vaker lid van een vereniging of organisatie. De jongeren in Limburg-Noord zijn iets vaker lid van een vereniging of organisatie dan hun Limburgse leeftijdsgenoten. 14

15 13. BELEIDSAANBEVELINGEN Met de meeste jongeren in Limburg-Noord gaat het goed. Ze zijn de afgelopen jaren over het algemeen minder risicogedrag gaan vertonen. Als jongeren echter veel problemen hebben op het psychosociale vlak, vertonen ze ook vaker risicogedrag. Onderstaand figuur bevestigt dit. Onbekend is of het risicogedrag leidt tot psychosociale problemen of dat de psychosociale problemen leiden tot het verhoogde risicogedrag. Feit is dat psychosociale problemen niet altijd van voorbijgaande aard zijn. Als er tevens risicogedrag bij komt kijken, hebben deze jongeren een hogere kans om in de tweedelijns zorgverlening te komen, met onder andere hogere zorgkosten als gevolg. Deze gegevens zijn input voor het opstellen van jeugdbeleid en in het bijzonder voor het beleid in het kader van de decentralisatie Jeugdzorg. Rekening houdend met de doelstellingen van de decentralisatie zorg dichter bij huis, vaker voorkomen in plaats van genezen en meer versterken eigen kracht zou de gemeente in kunnen steken op verschillende thema s. Voorbeelden hiervan zijn het bevorderen van de sociale participatie van jongeren, de preventie van risicogedrag, het vroegtijdig onderkennen van psychosociale problemen en zorg verlenen bij psychosociale problemen vanuit de sociale wijkteams. Verder laten de tabellen zien dat er tussen gemeenten verschillen bestaan op het gebied van leefstijl, gezondheid en een aantal andere maatschappelijke thema s. Dit biedt kansen voor het vormgeven van lokaal gezondheidsbeleid dat het beste aansluit bij de behoeften van de jongeren. 15

16 NB: Verschillen tussen gemeenten kunnen mede ontstaan doordat leerlingen naar scholen gaan buiten de regio Limburg-Noord. Ook kan het zijn dat een enkele school of schooltype niet heeft meegedaan aan het onderzoek. De gemeentelijke rapportages die later in de 2 e helft van 2014 komen zullen hier meer inzicht in geven. JONGEREN LEERJAAR 2 (13/14 jaar) Limburg Limburg-Noord Bergen aantal jongeren leerjaar leefstijl % % % % % % % % % % % % % % % % % Rookt Drinkt alcohol (afgelopen 4 weken) Dronken of aangeschoten geweest (afgelopen 4 weken) Binge drinken (drinkt meer dan 5 glazen per gelegenheid) Heeft afspraak met ouders over drinkleeftijd Gebruik softdrugs (hasj of wiet) (afgelopen 4 weken) Gebruik harddrugs ( cocaïne, XTC, pep/speed, paddo's GHB) (afgelopen 4 weken) 0,2 0,3 0 0,7 2 0,4 0, , , Is softdrugs aangeboden Is harddrugs aangeboden Problematisch internetgebruik Heeft geslachtsgemeenschap gehad / seksueel actief Vrijt onveilig (zonder condoom) , , ,8 0,3 0 0 Voldoet niet aan beweegnorm (NNGB) Eet niet dagelijks groente Eet niet dagelijks fruit Ontbijt minder dan 5x per week Lichamelijk en psychische gezondheid Heeft chronische aandoeningen Heeft een allergie Ervaren gezondheid (gaat wel - slecht) Heeft veel psychosociale problemen Voelt zich ongelukkig (geeft zichzelf een onvoldoende) Veiligheid en pesten Onveilig voelen overdag Onveilig voelen 's avonds /'s nachts Onveilig voelen op straat in eigen woonbuurt Onveilig voelen op straat buiten eigen woonbuurt Onveilig voelen op school Wordt wekelijks gepest op school (afgelopen 3 maanden) Pest anderen wekelijks op school (afgelopen 3 maanden) Wordt wekelijks buiten school gepest (afgelopen Wordt gepest via internet (afgelopen jaar) Pest zelf via internet (afgelopen jaar) School en maatschappij Voelt grote sociale afstand tov homoseksualiteit Spijbelgedrag (afgelopen 4 weken) Vindt school niet leuk (of vreselijk) Lid van vereniging of organisatie Lid van sportvereniging Lid van zang/muziek/cultuur vereniging laagste percentage hoogste percentage * Bij het toekennen van de rode en groene waarden zijn de gemeenten Beesel en Mook en Middelaar niet meegenomen omdat het aantal jongeren heel erg laag is. Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Beesel* Mook en Middelaar* 16

17 JONGEREN LEERJAAR 4 (15/16 jaar) Limburg Limburg-Noord Bergen Aantal jongeren leerjaar leefstijl % % % % % % % % % % % % % % % % % Rookt Drinkt alcohol (afgelopen 4 weken) Dronken of aangeschoten geweest (afgelopen 4 weken) Binge drinken (drinkt meer dan 5 glazen per gelegenheid) Heeft afspraak met ouders over drinkleeftijd Gebruik softdrugs (hasj of wiet) (afgelopen 4 weken) Gebruik harddrugs ( cocaïne, XTC, pep/speed, paddo's GHB) (afg. 4 weken) Is softdrugs aangeboden Is harddrugs aangeboden Problematisch internetgebruik Heeft geslachtsgemeenschap gehad / seksueel actief Vrijt onveilig (zonder condoom) Voldoet niet aan beweegnorm (NNGB) Eet niet dagelijks groente Eet niet dagelijks fruit Ontbijt minder dan 5x per week Lichamelijk en psychische gezondheid Heeft chronische aandoeningen Heeft een allergie Ervaren gezondheid (gaat wel - slecht) Heeft veel psychosociale problemen Voelt zich ongelukkig (geeft zichzelf een onvoldoende) Veiligheid en pesten Onveilig voelen overdag Onveilig voelen 's avonds /'s nachts Onveilig voelen op straat in eigen woonbuurt Onveilig voelen op straat buiten eigen woonbuurt Onveilig voelen op school Wordt wekelijks gepest op school (afgelopen 3 maanden) Pest anderen wekelijks op school (afgelopen 3 maanden) Wordt wekelijks buiten school gepest (afgelopen Wordt gepest via internet (afgelopen jaar) Pest zelf via internet (afgelopen jaar) School en maatschappij Voelt grote sociale afstand tov homoseksualiteit Spijbelgedrag (afgelopen 4 weken) Vindt school niet leuk (of vreselijk) Lid van vereniging of organisatie Lid van sportvereniging Lid van zang/muziek/cultuur vereniging laagste percentage hoogste percentage * Bij het toekennen van de rode en groene waarden zijn de gemeenten Beesel en Mook en Middelaar niet meegenomen omdat het aantal jongeren heel erg laag is. Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Beesel * Mook en Middelaar* 17

18 INFORMATIE Voor meer informatie over Gezondheid Jongeren in beeld : Of neem per contact op met: Suzanne Schefman Cyrille Terstegge ADRESGEGEVENS GGD Limburg-Noord Drie Decembersingel 50, 5921 AC Venlo-Blerick Postbus 1150, 5900 BD Venlo Telefoon:

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Het jongerenonderzoek 2013

Het jongerenonderzoek 2013 Het jongerenonderzoek 2013 Indicatoren naar leerjaar, onderwijsvorm en geslacht Bijlage bij het rapport "De Limburgse resultaten in vogelvlucht" Fysieke gezondheid en leefstijl Indicatoren naar leerjaar,

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Jongerenmonitor 2009 Eerste resultaten regio Limburg-Noord

Jongerenmonitor 2009 Eerste resultaten regio Limburg-Noord jongerenmonitor 2009 Eerste resultaten van het onderzoek naar gezondheid, leefstijl en welzijn van leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in Limburg- Noord. uitgave oktober 2010 Jongerenmonitor

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSTEDE Een onderzoek naar

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE UITGEEST SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE UITGEEST Een onderzoek naar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BLOEMENDAAL SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BLOEMENDAAL Een onderzoek

Nadere informatie

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Tabellenboek Tabellenboek bij het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015 De tabellen in deze bijlage

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERMEER SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERMEER Een onderzoek

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007 11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel Resultaten van E-MOVO 2007 In het kader van preventie vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. Veel gezondheidsbeïnvloedend gedrag, zoals

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Tabel 1: Aantal respondenten per gemeente naar leerjaar en opleidingsniveau gemeente KLAS vmbo havo vwo totaal klas 2 totaal klas

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO REGIO KENNEMERLAND SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo REGIO KENNEMERLAND Een onderzoek naar

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD?

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor voor leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Nederland 2011/2012 Lokale Schoolkrachtcijfers op www.ggdatlas.nl

Nadere informatie

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Een analyse van de gezondheidstoestand van de bevolking geeft zicht op de gezondheidsproblemen die in de regio en gemeente spelen en de groepen waarin die problemen

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Someren Kernpunten Kernpunten Someren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011 GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Reineke Horbach

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Veldhoven Kernpunten

Veldhoven Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Veldhoven Kernpunten Kernpunten Veldhoven Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011 GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Mieke van Paassen

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek Regio Zuidoost-Brabant Inhoud Leeswijzer Tabel 1: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht Tabel 2: Kernindicatoren regio

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Bladel Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18 jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Bladel GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Ellen

Nadere informatie

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? De gemeente Utrecht verzamelt middels de vragenlijst Hoe gezond ben jij?

Nadere informatie

GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN. Regio Gelderland Midden

GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN. Regio Gelderland Midden GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN Regio Gelderland Midden Resultaten van het E-MOVO onderzoek 2007 INLEIDING Een kerntaak van de sector Volksgezondheid van Hulpverlening Gelderland Midden,

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO

Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO O&S Gemeente Nijmegen, GGD regio Nijmegen september 2004 Inleiding Najaar 2003 zijn onder Nijmeegse jongeren twee op elkaar afgestemde onderzoeken

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede GGD Twente Drs. C. Smit Drs. M.

Nadere informatie

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD GEMEENTE VENRAY

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD GEMEENTE VENRAY GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD GEMEENTE VENRAY Resultaten Jongerenmonitor 2013 juni 2015 1 INHOUD Inleiding: leeswijzer... 4 Hoofdstuk 1: Achtergrondinformatie... 5 1.1. Jongeren en jeugdzorg... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Factsheet Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek

Factsheet Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek Factsheet Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek Emovo Elektronische monitor en voorlichting 213-214 Resultaten van het Emovo-onderzoek onder tweede- en vierdeklassers

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente

E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente GGD Twente is onderdeel van Regio Twente Internet ggdtwente.nl E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Tabellenboek E-MOVO regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Toelichting De totale resultaten van de regio Noord- en Oost-Gelderland () zijn af te lezen in de vetgedrukte

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms 214 215 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 sept 214 - juni 215 7857 aantal afwezig aantal aantal vragenlijsten tijdens screening vervolgonderzoeken ingevuld 336 288 7521

Nadere informatie

Tabellenboek Emovo. Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014

Tabellenboek Emovo. Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014 Tabellenboek Emovo Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014 Algemene toelichting In het najaar van 2013 is opnieuw het regionale onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in zaanstreek-waterland Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht 214-215 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 214-215 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 14 32 Medische problemen zien horen 9 heeft soms moeite met horen 17 2 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

Gezondheid en sociaal domein verbonden

Gezondheid en sociaal domein verbonden Algemene kenmerken Leefstijl Lichamelijke gezondheid Mentale gezondheid Zorggebruik Fysieke leefomgeving Sociale leefomgeving Sociaal economische status Zelfredzaamheid Samenredzaamheid Gezondheid en sociaal

Nadere informatie

Jeugd in Emmen. Resultaten Emmen van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Emmen. Resultaten Emmen van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Best Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18 jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Best GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Marjolijn

Nadere informatie

Jeugd in cijfers Gemeente Midden-Drenthe

Jeugd in cijfers Gemeente Midden-Drenthe Jeugd in cijfers Gemeente Resultaten van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Maart 2010 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling AGZ epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt IJsselland SEKSUEEL GEDRAG Jongerenmonitor 2015 7% geslachtsgemeenschap gehad 10.163 jongeren School Klas 2 13-14 jaar Klas 4 15-16 jaar 49% negatieve houding homoseksualiteit 55% altijd een condoom gebruikt

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Oirschot Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Oirschot GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Marjolijn

Nadere informatie

Resultaten Jongerenonderzoek

Resultaten Jongerenonderzoek Resultaten Jongerenonderzoek 2009 Porta Mosana College HAVO/VWO GGD Zuid Limburg Geleen, maart 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Resultaten van uw school 2.1 Resultaten klas 2 3 2.2 Resultaten klas

Nadere informatie

Jeugd in Tynaarlo. Resultaten Tynaarlo van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Tynaarlo. Resultaten Tynaarlo van het Jeugdonderzoek Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Jeugd in Assen. Resultaten Assen van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Assen. Resultaten Assen van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Noordenveld

Jeugd in Noordenveld Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Helmond Kernpunten Kernpunten Helmond Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011 GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Freke van der Esch

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Twenterand

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Twenterand E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Twenterand E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Twenterand GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie