GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD"

Transcriptie

1 GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD Resultaten jongerenmonitor 2013 in de regio Limburg-Noord De factsheet Gezondheid Jongeren in beeld beschrijft per thema de belangrijkste resultaten van de GGD Jongerenmonitor. De monitor is afgenomen in 2013 onder leerlingen van leerjaar 2 (13/14 jaar) en van leerjaar 4 (15/16 jaar) van de scholen voor voortgezet onderwijs in Limburg-Noord. Daar waar mogelijk is een vergelijking gemaakt met Limburgse cijfers en voorgaande monitoren. 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Roken Pagina 3 2. Alcohol Pagina 4 3. Drugs Pagina 5 4. Problematisch internetgebruik Pagina 6 5. Onveilig vrijen Pagina 7 6. Beweging en Voeding Pagina 8 7. Chronische aandoeningen Pagina 9 8. Ervaren gezondheid, psychosociale gezondheid en geluk Pagina Veiligheid en pesten Pagina Sociale acceptatie homoseksualiteit Pagina Spijbelen en oordeel over school Pagina Lidmaatschap vereniging Pagina Beleidsaanbevelingen Pagina 15 Toelichting op de tekst: 13/14-jarigen Leerjaar 2 15/16-jarigen Leerjaar 4 VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs PO Praktijk Onderwijs VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs In de rapportage zijn leerlingen van VSO en PO samengenomen, evenals leerlingen van HAVO en VWO. 2

3 1. ROKEN Roken vormt een belangrijke bedreiging van onze volksgezondheid. Het is de grootste vermijdbare doodsoorzaak en draagt van alle leefstijlfactoren het meeste bij aan de totale ziektelast. Stoppen met roken leidt direct tot positieve gezondheidseffecten. Na stabilisatie weer afname rokende jongeren In de regio Limburg-Noord rookt 5% van de 13/14-jarigen en 20% van de 15/16- jarigen. Een kwart van de leerlingen heeft wel eens gerookt. Over de jaren heen is er na een aanvankelijke stabilisatie sprake van een verdere afname van het percentage rokende jongeren. Leerlingen van het VSO/PO en VMBO roken het meest, en met name de 15/16-jarigen. Gemiddeld beginnen de jongeren met 13 jaar te roken. De meeste jongeren roken hun eerste sigaret op straat, in een park of bij een hangplek. De jongeren krijgen vooral sigaretten via hun eigen sociale netwerk. In Limburg- Noord roken er meer 15/16-jarigen dan gemiddeld genomen over heel Limburg. 3

4 2. ALCOHOL Alcoholgebruik hangt samen met tal van aandoeningen. Alcoholgebruik wordt beïnvloed door persoonsgebonden factoren, zoals sociaal economische status, en door omgevingsfactoren zoals de betaalbaarheid en verkrijgbaarheid van alcohol. De leeftijdsgrens voor het nuttigen van alcohol was ten tijde van het onderzoek nog 16 jaar. Een deel van de leerlingen uit leerjaar 4 dronk daarom legitiem alcohol. Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens opgehoogd naar 18 jaar. Afname alcoholgebruik onder jongeren In Limburg-Noord heeft 18% van de 13/14-jarigen en 67% van de 15/16-jarigen in de 4 weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst alcohol gedronken. Ruim de helft van de 15/16-jarigen dronk 5 of meer drankjes per gelegenheid (binge drinken) en ruim een derde was in deze periode dronken of aangeschoten. Gemiddeld beginnen de jongeren met 13 jaar alcohol te drinken. Jongeren van het VMBO drinken vaker en meer alcohol. De jongeren tot 16 jaar krijgen alcohol vooral via hun eigen sociale netwerk. Ruim een derde van de 13/14-jarigen heeft een afspraak met ouders over de startleeftijd alcoholgebruik. Het percentage 15/16-jarigen dat alcohol drinkt ofwel recent dronken/aangeschoten was, is hoger in onze regio dan gemiddeld genomen over heel Limburg. De afgelopen jaren drinken de jongeren in Limburg- Noord wel minder alcohol. Het percentage 15/16-jarigen dat in de 4 weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst dronken of aangeschoten was, is licht toegenomen. 4

5 3. DRUGS Jongeren gebruiken softdrugs (=cannabisproducten, zoals marihuana of hasj) om zich prettig te voelen of om de werkelijkheid te ontvluchten. De interesse voor deze middelen is vooral groot in de puberteit, wanneer de behoefte om te experimenteren sterk is. Groepsdruk speelt hierbij vaak een rol. De meeste jongeren gebruiken deze middelen maar één of een paar keer. Een kleine groep blijft vaker gebruiken. Dit leidt niet automatisch tot een behoefte aan harddrugs (zoals XTC, GHB, cocaïne, pep/speed, paddo s). Het gebruik van soft- en harddrugs kan nadelige gevolgen hebben voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Verdere daling softdrugsgebruik bij 15/16-jarigen In Limburg-Noord heeft 18% van de jongeren wel eens softdrugs aangeboden gekregen, met name op straat. In de vier weken voorafgaande aan het onderzoek heeft 1% van de 13/14-jarigen en 8% van de 15/16-jarigen daadwerkelijk softdrugs gebruikt. VSO/PO-leerlingen gebruiken het vaakst softdrugs. Gemiddeld beginnen de jongeren met 14 jaar softdrugs te gebruiken. Eén op de twintig jongeren heeft wel eens harddrugs aangeboden gekregen, met name tijdens het uitgaan. Een klein percentage gebruikt het ook daadwerkelijk (0,3% van de 13/14-jarigen en 2% van de 15/16-jarigen). Gemiddeld genomen gebruiken in Limburg-Noord iets minder jongeren softdrugs en ongeveer evenveel jongeren harddrugs, vergeleken met Limburg. Over de jaren heen is er bij 15/16-jarigen sprake van een lichte stijging van het Xtc-gebruik en een verdere daling van het softdrugs- en harddrugsgebruik (alleen cocaïne, amfetamine, heroïne). Bij de 13/14-jarigen is het gebruik van soft- en harddrugs gelijk gebleven sinds

6 4. PROBLEMATISCH INTERNETGEBRUIK De laatste jaren zijn de mogelijkheden op het gebied van internet grenzeloos te noemen. Vooral de jonge generatie die met internet is opgegroeid, maakt hier dankbaar gebruik van. Net als alle andere genotsmiddelen, heeft ook het gebruik van internet zijn keerzijde. Het blijkt namelijk dat veel jongeren internetverslaafd zijn. Dit wil zeggen dat zij zo opgaan in het gebruik van bepaalde internettoepassingen, dat hun gedrag de dwangmatige en obsessieve kenmerken van een verslaving begint te vertonen. Dit wordt ook wel compulsief of problematisch internetgebruik genoemd. Door dit gedrag kunnen zij verschillende psychosociale problemen ontwikkelen, dat ten koste kan gaan van andere belangrijke activiteiten, zoals de omgang met vrienden/familie, het functioneren op school en het algemeen welbevinden (Bron: IVO, Factsheet Internet en Jongeren 2006). Een op de vijf 13/14 jarige VSO/PO-leerlingen vertoont problematisch internetgebruik Op internet zitten jongeren het meest op Youtube, Whatsapp/pingen en social media. Problematisch internetgebruik (met verslavende kenmerken) komt voor bij 9% van de 13/14-jarige leerlingen en 8% van de 15/16 jarige leerlingen. Problematisch internetten komt het meest voor bij de 13/14-jarigen op VSO/PO (20%). Er is nauwelijks verschil met Limburgse cijfers. 6

7 5. ONVEILIG VRIJEN De gevolgen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) kunnen ernstig zijn. Chlamydia, de meest voorkomende soa, komt vooral veel voor onder seksueel actieve meiden vanaf 15 jaar. Een onbehandelde chlamydiabesmetting kan leiden tot onvruchtbaarheid. Bij het bestrijden van soa staat het stimuleren van veilig vrijen centraal. Condoomgebruik is gewoontegedrag: voorlichting moet daarom steeds herhaald worden. De helft van de seksueel actieve leerlingen vrijt onveilig In Limburg-Noord is 3% van de 13/14-jarigen en 21% van de 15/16-jarigen seksueel actief. Gemiddeld worden jongeren seksueel actief als ze 14 jaar zijn. Ongeveer de helft van de seksueel actieve jongeren vrijt zonder condoom. Leerlingen van het VSO/PO zijn het vaakst seksueel actief. Zij vrijen ook vaker zonder condoom. Het percentage 15/16-jarigen dat zonder condoom vrijt, ligt lager dan in Limburg. Het percentage jongeren dat onveilig vrijt is sinds 2009 gedaald. 7

8 6. BEWEGING EN VOEDING Volgens De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) moeten jongeren elke dag minimaal 1 uur matig intensief bewegen. Dit kan door te sporten, maar ook door op de fiets naar school te gaan. Voldoende bewegen bevordert de kwaliteit van leven, verlaagt het risico op ziekten en bevordert het beloop van een aantal chronische aandoeningen. Ook voeding speelt een belangrijke rol bij een gezonde leefstijl en in de strijd tegen overgewicht. Ontbijtfrequentie geeft een indicatie van de regelmaat waarmee gegeten wordt. Wanneer niet wordt ontbeten, wordt over het algemeen meer tussendoor gesnoept, wat kan leiden tot overgewicht. Ook leidt niet ontbijten mogelijk tot verminderde concentratie en leerprestaties. Groenten en fruit leveren belangrijke voedingsstoffen en vitaminen. In kaart is gebracht of jongeren minimaal 5x per week ontbijten en elke dag groente c.q. fruit eten. Veel jongeren voldoen niet aan de beweegnorm en eten niet elke dag groenten en fruit In Limburg-Noord voldoet 29% van de jongeren niet aan de beweegnorm. Vooral 15/16-jarigen en VSO/PO-leerlingen bewegen minder dan 1 uur per dag matig intensief. In Limburg-Noord zijn minder jongeren die te weinig bewegen, dan in Limburg. Veel jongeren eten niet elke dag groente (60%) of fruit (72%). 18% van de jongeren ontbijt minder dan 5x per week. Met name de VSO- en VMBO-leerlingen ontbijten te weinig. 8

9 7. CHRONISCHE AANDOENINGEN Als jongeren lichamelijk gezond zijn en lekker in hun vel zitten, ontwikkelen ze zich beter en doen ze het beter op school. Jongeren die kampen met lichamelijke problemen of allergieën kunnen zich hierdoor in hun dagelijks leven belemmerd voelen of ze gaan niet naar school vanwege ziekten. De jongeren is gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst één of meerdere van de volgende ziekten of aandoeningen hebben gehad: astma of bronchitis, chronische vermoeidheid, diabetes mellitus (suikerziekte), eczeem, buikklachten langer dan 3 maanden, migraine of regelmatige ernstige hoofdpijn, een aangeboren hartafwijking, ADHD, anorexia of boulimia nervosa, kanker. Ook is gevraagd naar allergie in de afgelopen 12 maanden (bijv. hooikoorts, huisstofmijt, bepaalde huisdieren, medicijnen/voedsel). Veel leerlingen kampen met chronische aandoeningen of allergie In Limburg-Noord kampt 39% van de jongeren met chronische aandoeningen en heeft 28% een allergie. De 15/16-jarigen hebben iets vaker een chronische aandoening dan de jongere leerlingen. De leerlingen van HAVO/VWO hebben het minst vaak te maken met chronische aandoeningen. Leerlingen van het VSO/PO hebben het minst vaak een allergie. In Limburg-Noord komen chronische aandoeningen en allergie iets minder vaak voor dan in Limburg. 9

10 8. ERVAREN GEZONDHEID, PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID EN GELUK De meest eenvoudige wijze voor het verkrijgen van een indicatie van de gezondheid is de vraag Hoe vind je je gezondheid in het algemeen?. Als jongeren aangeven dat ze hun gezondheid niet als goed ervaren, maar gaat wel, niet zo best, of slecht antwoorden, zegt dat iets over het welzijn van de jongere en hoe hij/zij omgaat met eventuele lichamelijke of psychosociale gezondheidsproblemen. Met psychosociale problemen worden emotionele problemen bedoeld (angst, depressieve gevoelens, zelfbeeld), gedragsproblemen (driftig, onrustig) en sociale problemen (het maken en onderhouden van contact met anderen). Psychosociale problemen bij jongeren zijn niet altijd van voorbijgaande aard. Ten slotte is gevraagd hoe gelukkig de jongere zichzelf voelde de maand voorafgaand aan het invullen van vragenlijst. Een score van 5 of lager betekent dat diegene zich ongelukkig voelt. Een slechtere ervaren gezondheid en veel psychosociale problemen komen het vaakst voor bij 13/14-jarigen van VSO/PO Verreweg de meeste jongeren (82%) vinden hun eigen gezondheid goed. Jongeren van 15/16 jaar, en vooral de VMBO-ers, beoordelen hun gezondheid vaker negatief. De 13/14-jarigen van VSO/PO zijn echter het negatiefst over hun gezondheid. Ook in vergelijking met Limburg is deze groep vaker negatief over hun eigen gezondheid. De 15/16-jarigen van het VSO/PO scoren daarentegen juist positiever. Vergeleken met 2009 denken de jongeren iets negatiever over hun gezondheid. In Limburg-Noord kampt 16% van de jongeren met veel psychosociale problemen. Leerlingen van VSO/PO hebben de meeste problemen en dan met name de 13/14- jarigen. Vergeleken met Limburg komt ernstige psychosociale problematiek in onze regio bij VSO/PO-leerlingen minder vaak voor. 11% van de jongeren voelt zich ongelukkig. Het betreft vooral leerlingen van het VSO/PO. 10

11 9. VEILIGHEID EN PESTEN Als jongeren zich onveilig voelen, kan dat verregaande gevolgen hebben. Thuis zou de plek moeten zijn waar jongeren zich veilig voelen. Maar ook op school en in de directe leefomgeving voelen jongeren zich wel eens onveilig. Pesten heeft ingrijpende gevolgen: voor degene die pest, voor diegene die wordt gepest, voor de sfeer op school en voor de samenleving. Pesten heeft alles te maken met respectvol omgaan met anderen en het heeft raakvlakken met discriminatie. Pestgedrag leidt tot een onveilige sfeer in de klas en heeft daardoor invloed op de totale groep. Door de digitalisering van het pesten gaat het pesten thuis ook door. Bij pesters blijft de ontwikkeling van sociale vaardigheden achter en is er een grote kans dat ze te maken krijgen met andere vormen van agressie en criminaliteit. Jongeren die lange tijd gepest worden, hebben een grote kans op verminderd zelfvertrouwen, faalangst, psychosomatische klachten of depressieve verschijnselen die ze levenslang met zich mee kunnen dragen. Veel VSO/PO-leerlingen hebben te maken met (digitaal) pesten Van de jongeren voelt 8% zich overdag en 25% zich s avonds/ s nachts wel eens onveilig. De meeste jongeren voelen zich op straat buiten de eigen buurt onveilig. Eén op de twintig jongeren voelt zich echter thuis onveilig. In Limburg-Noord is 3% van de jongeren de voorafgaande drie maanden wekelijks op school gepest en 6% is in die periode ook ooit gepest buiten school. 6% van de jongeren is in het afgelopen jaar via internet gepest. Leerlingen van het VSO/PO worden vaker (digitaal) gepest dan leerlingen van andere onderwijsniveaus. Leerlingen van het VSO/PO voelen zich ook vaker op school onveilig. In Limburg-Noord geeft 2% van de leerlingen aan zelf anderen wekelijks op school te pesten. 4% van de leerlingen geeft aan het afgelopen jaar via internet anderen gepest te hebben. VSO/PO-leerlingen pesten het meest. Pestgedrag en onveilig voelen komt in Limburg-Noord ongeveer in gelijke mate voor als in Limburg. 11

12 10. SOCIALE ACCEPTATIE HOMOSEKSUALITEIT Hoewel homoseksualiteit in brede lagen van de bevolking geaccepteerd wordt, is het duidelijk dat er bepaalde groepen zijn voor wie homoseksualiteit problematisch is. Met name onder jongeren, sterk godsdienstige Nederlanders, laagopgeleiden en sommige etnische groepen bestaat relatief veel weerstand. Homoseksualiteit nog niet volledig geaccepteerd bij veel jongeren 41% van de jongeren ervaart een grote sociale afstand ten opzichte van homoseksualiteit, meer 13/14-jarigen dan oudere leerlingen. Met name de VMBOleerlingen ervaren een grote afstand. De percentages liggen in Limburg-Noord iets hoger dan in Limburg. Vergeleken met het onderzoek in 2009 is er wel sprake van een positieve tendens: procentueel accepteren meer leerlingen homoseksualiteit volledig en gedragen zich niet anders dan bij heteroseksuelen. 12

13 11. SPIJBELEN EN OORDEEL OVER SCHOOL Jongeren die lekker in hun vel zitten en geen lichamelijke of psychosociale problemen hebben, en op het juiste schooltype zitten, gaan over het algemeen graag naar school en spijbelen niet. Leerlingen die spijbelen kunnen op straat gaan rondhangen en overlast veroorzaken. Grote toename spijbelen tussen leerjaar 2 en 4 bij leerlingen van HAVO/VWO 6% van de jongeren heeft in de laatste 4 schoolweken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst gespijbeld, voornamelijk omdat ze school niet leuk vinden. Jongeren van 15/16 jaar en leerlingen van VSO/PO spijbelen het meest. De grootste toename van spijbelgedrag tussen 13/14-jarigen en 15/16-jarigen is echter bij de HAVO/VWO-leerlingen te vinden. Als je leerlingen rechtstreeks vraagt hoe ze het op school vinden, geeft 10% van de jongeren aan dat ze school niet leuk/vreselijk vinden. Ook hier betreft het met name de 15/16-jarigen en VSO/PO-leerlingen. Er is weinig verschil met de Limburgse cijfers. Vergeleken met 2009 is er sprake van een lichte daling van het percentage leerlingen dat spijbelt. 13

14 12. LIDMAATSCHAP VERENIGING Jongeren kunnen lid zijn van een sport- of zang/muziek/toneelvereniging, of lid van een organisatie op het gebied van natuur of milieu, een jeugdvereniging of kerk/moskee. Deze sociale participatie in de vorm van deelname aan verenigingen en organisaties kan uiteindelijk de maatschappelijke participatie van jongeren bevorderen, zoals het doen van vrijwilligerswerk of het verlenen van mantelzorg. Daarnaast kan het een positieve invloed hebben op zowel de fysieke als psychische gezondheid van jongeren. Met name sportverenigingen dragen bij aan de lichamelijke gezondheid en bevorderen dat jongeren voldoen aan de norm als het gaat om bewegen. Sommige ouders maken hun kind geen lid van een vereniging of organisatie, waarbij factoren als geld of tijd een rol kunnen spelen. VSO/PO leerlingen zijn het minst vaak lid van een vereniging of organisatie In Limburg-Noord is 81% van de jongeren lid van een vereniging of organisatie. 72% van de jongeren is lid van een sportvereniging, 15% van een zang/muziek/toneelvereniging. 13/14-jarigen en HAVO/VWO-leerlingen zijn vaker lid van een vereniging of organisatie. De jongeren in Limburg-Noord zijn iets vaker lid van een vereniging of organisatie dan hun Limburgse leeftijdsgenoten. 14

15 13. BELEIDSAANBEVELINGEN Met de meeste jongeren in Limburg-Noord gaat het goed. Ze zijn de afgelopen jaren over het algemeen minder risicogedrag gaan vertonen. Als jongeren echter veel problemen hebben op het psychosociale vlak, vertonen ze ook vaker risicogedrag. Onderstaand figuur bevestigt dit. Onbekend is of het risicogedrag leidt tot psychosociale problemen of dat de psychosociale problemen leiden tot het verhoogde risicogedrag. Feit is dat psychosociale problemen niet altijd van voorbijgaande aard zijn. Als er tevens risicogedrag bij komt kijken, hebben deze jongeren een hogere kans om in de tweedelijns zorgverlening te komen, met onder andere hogere zorgkosten als gevolg. Deze gegevens zijn input voor het opstellen van jeugdbeleid en in het bijzonder voor het beleid in het kader van de decentralisatie Jeugdzorg. Rekening houdend met de doelstellingen van de decentralisatie zorg dichter bij huis, vaker voorkomen in plaats van genezen en meer versterken eigen kracht zou de gemeente in kunnen steken op verschillende thema s. Voorbeelden hiervan zijn het bevorderen van de sociale participatie van jongeren, de preventie van risicogedrag, het vroegtijdig onderkennen van psychosociale problemen en zorg verlenen bij psychosociale problemen vanuit de sociale wijkteams. Verder laten de tabellen zien dat er tussen gemeenten verschillen bestaan op het gebied van leefstijl, gezondheid en een aantal andere maatschappelijke thema s. Dit biedt kansen voor het vormgeven van lokaal gezondheidsbeleid dat het beste aansluit bij de behoeften van de jongeren. 15

16 NB: Verschillen tussen gemeenten kunnen mede ontstaan doordat leerlingen naar scholen gaan buiten de regio Limburg-Noord. Ook kan het zijn dat een enkele school of schooltype niet heeft meegedaan aan het onderzoek. De gemeentelijke rapportages die later in de 2 e helft van 2014 komen zullen hier meer inzicht in geven. JONGEREN LEERJAAR 2 (13/14 jaar) Limburg Limburg-Noord Bergen aantal jongeren leerjaar leefstijl % % % % % % % % % % % % % % % % % Rookt Drinkt alcohol (afgelopen 4 weken) Dronken of aangeschoten geweest (afgelopen 4 weken) Binge drinken (drinkt meer dan 5 glazen per gelegenheid) Heeft afspraak met ouders over drinkleeftijd Gebruik softdrugs (hasj of wiet) (afgelopen 4 weken) Gebruik harddrugs ( cocaïne, XTC, pep/speed, paddo's GHB) (afgelopen 4 weken) 0,2 0,3 0 0,7 2 0,4 0, , , Is softdrugs aangeboden Is harddrugs aangeboden Problematisch internetgebruik Heeft geslachtsgemeenschap gehad / seksueel actief Vrijt onveilig (zonder condoom) , , ,8 0,3 0 0 Voldoet niet aan beweegnorm (NNGB) Eet niet dagelijks groente Eet niet dagelijks fruit Ontbijt minder dan 5x per week Lichamelijk en psychische gezondheid Heeft chronische aandoeningen Heeft een allergie Ervaren gezondheid (gaat wel - slecht) Heeft veel psychosociale problemen Voelt zich ongelukkig (geeft zichzelf een onvoldoende) Veiligheid en pesten Onveilig voelen overdag Onveilig voelen 's avonds /'s nachts Onveilig voelen op straat in eigen woonbuurt Onveilig voelen op straat buiten eigen woonbuurt Onveilig voelen op school Wordt wekelijks gepest op school (afgelopen 3 maanden) Pest anderen wekelijks op school (afgelopen 3 maanden) Wordt wekelijks buiten school gepest (afgelopen Wordt gepest via internet (afgelopen jaar) Pest zelf via internet (afgelopen jaar) School en maatschappij Voelt grote sociale afstand tov homoseksualiteit Spijbelgedrag (afgelopen 4 weken) Vindt school niet leuk (of vreselijk) Lid van vereniging of organisatie Lid van sportvereniging Lid van zang/muziek/cultuur vereniging laagste percentage hoogste percentage * Bij het toekennen van de rode en groene waarden zijn de gemeenten Beesel en Mook en Middelaar niet meegenomen omdat het aantal jongeren heel erg laag is. Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Beesel* Mook en Middelaar* 16

17 JONGEREN LEERJAAR 4 (15/16 jaar) Limburg Limburg-Noord Bergen Aantal jongeren leerjaar leefstijl % % % % % % % % % % % % % % % % % Rookt Drinkt alcohol (afgelopen 4 weken) Dronken of aangeschoten geweest (afgelopen 4 weken) Binge drinken (drinkt meer dan 5 glazen per gelegenheid) Heeft afspraak met ouders over drinkleeftijd Gebruik softdrugs (hasj of wiet) (afgelopen 4 weken) Gebruik harddrugs ( cocaïne, XTC, pep/speed, paddo's GHB) (afg. 4 weken) Is softdrugs aangeboden Is harddrugs aangeboden Problematisch internetgebruik Heeft geslachtsgemeenschap gehad / seksueel actief Vrijt onveilig (zonder condoom) Voldoet niet aan beweegnorm (NNGB) Eet niet dagelijks groente Eet niet dagelijks fruit Ontbijt minder dan 5x per week Lichamelijk en psychische gezondheid Heeft chronische aandoeningen Heeft een allergie Ervaren gezondheid (gaat wel - slecht) Heeft veel psychosociale problemen Voelt zich ongelukkig (geeft zichzelf een onvoldoende) Veiligheid en pesten Onveilig voelen overdag Onveilig voelen 's avonds /'s nachts Onveilig voelen op straat in eigen woonbuurt Onveilig voelen op straat buiten eigen woonbuurt Onveilig voelen op school Wordt wekelijks gepest op school (afgelopen 3 maanden) Pest anderen wekelijks op school (afgelopen 3 maanden) Wordt wekelijks buiten school gepest (afgelopen Wordt gepest via internet (afgelopen jaar) Pest zelf via internet (afgelopen jaar) School en maatschappij Voelt grote sociale afstand tov homoseksualiteit Spijbelgedrag (afgelopen 4 weken) Vindt school niet leuk (of vreselijk) Lid van vereniging of organisatie Lid van sportvereniging Lid van zang/muziek/cultuur vereniging laagste percentage hoogste percentage * Bij het toekennen van de rode en groene waarden zijn de gemeenten Beesel en Mook en Middelaar niet meegenomen omdat het aantal jongeren heel erg laag is. Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Beesel * Mook en Middelaar* 17

18 INFORMATIE Voor meer informatie over Gezondheid Jongeren in beeld : Of neem per contact op met: Suzanne Schefman Cyrille Terstegge ADRESGEGEVENS GGD Limburg-Noord Drie Decembersingel 50, 5921 AC Venlo-Blerick Postbus 1150, 5900 BD Venlo Telefoon:

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Jongeren in Zeeland Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Om de gezondheid en leefstijl van jongeren (12 t/m 18 jarigen) in Zeeland in kaart te brengen is in najaar 2010 door de GGD Zeeland in samenwerking

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

Hoe gezond is Noord-Holland Noord? Het gezondheidsprofiel van Noord-Holland Noord

Hoe gezond is Noord-Holland Noord? Het gezondheidsprofiel van Noord-Holland Noord Hoe gezond is NoordHolland Noord? Het gezondheidsprofiel van NoordHolland Noord Gezondheidsprofiel 2011 NoordHolland Noord In een oogopslag NoordHolland Noord is qua leeftijdsopbouw vergelijkbaar met landelijk.

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

16 Depressie bij jongeren in de regio Gelre-IJssel

16 Depressie bij jongeren in de regio Gelre-IJssel 16 Depressie bij jongeren in de regio Gelre-IJssel Resultaten van E-MOVO 2007 2009 Depressie is een toenemend gezondheidsprobleem, waarop middels preventieactiviteiten gezondheidswinst te boeken is. Van

Nadere informatie

Jeugdmonitor Gouda 2007

Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Opdrachtgever: Uitgave en rapportage: Colofon Opdrachtgever: Gemeente Gouda, Afdeling Samenleving. Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Contactpersoon: Addie de

Nadere informatie

Bezorgd om softdrugs

Bezorgd om softdrugs Onderzoek middelengebruik jongeren G r o n i n g s e sta d s d e e l Noo r d d i j k Bezorgd om softdrugs S. Biesma R. Nijkamp C. Zimmerman B. Bieleman Bezorgd om softdrugs O n d e r z o e k m i d d e

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Herhalingsmeting 2014 Voorwoord Het alcoholgebruik door jongeren in Nederland wordt de laatste

Nadere informatie

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016)

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) voor de regio Zaanstreek-Waterland December 2012 Sandra Bleeker (GGD Zaanstreek-Waterland) In afstemming met de ambtelijke werkgroep LGB 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Gemeentescan Barendrecht

Gemeentescan Barendrecht Gemeentescan Barendrecht Rotterdam Mei 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg 2 2.1 Landelijke ontwikkelingen 2 2.2 Regionale ontwikkelingen 6 3 Gemeente in beeld 9 3.1 Kenmerken

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Vlaardingen

Gezondheid in kaart. Vlaardingen Gezondheid in kaart Vlaardingen Inhoud Inleiding 4 2 De inwoners van de gemeente Vlaardingen 6 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 4 Tot slot 27 Literatuur, gegevensbronnen en websites 28

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma D.L. Jansen M. Cardol P. Spreeuwenberg M.J.W.M. Heijmans

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren In 211 kwamen 35 jongeren van 14 jaar in de verslavingszorg terecht door hun alcoholgebruik. Het gaat om pubers die gedurende langere tijd zo veel

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Levensloop en populatiegerichte aanpak ter versterking van gezondheid, welbevinden en veerkracht Prof. Dr. J.A.Walburg. 1 juli, 2014. Hoogleraar positieve

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Gezondheid in kaart. Delfshaven

Gezondheid in kaart. Delfshaven Gezondheid in kaart Delfshaven Inhoud 1 Inleiding 4 2 De inwoners van de deelgemeente Delfshaven 7 3 Kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid 12 4 Tot slot 28 Literatuur, gegevensbronnen en websites

Nadere informatie

De deugd van tegenwoordig Onderzoek naar jongeren en hun grenzen

De deugd van tegenwoordig Onderzoek naar jongeren en hun grenzen De deugd van tegenwoordig Onderzoek naar jongeren en hun grenzen dr. Maerten Prins Radboud Universiteit Nijmegen Mei 2008 Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het 85-jarige bestaan van de Radboud

Nadere informatie