KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA"

Transcriptie

1 KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA JAARVERSLAG 2007

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD COMMANDANT KUSTWACHT...3 OVERZICHT GEBRUIKTE AFKORTINGEN RESULTATEN OPSPORING VAN DRUGS EN VUURWAPENS OPSPORING ILLEGALE IMMIGRATIE TOEZICHT VISSERIJ TOEZICHT MILIEU TOEZICHT MARIEN MILIEU TOEZICHT SCHEEPVAART DIENSTVERLENENDE TAKEN BESTRIJDING INTERNATIONAAL TERRORISME SAMENWERKING INTERNATIONALE SAMENWERKING NATIONALE SAMENWERKING OPERATIES INZET NAAR HOOFDTAKEN ORGANIEKE MIDDELEN WALRADARKETEN PATROUILLEVLIEGTUIGEN DEFENSIEMIDDELEN TEN BEHOEVE VAN DE KUSTWACHT INFO-UNIT PERSONEEL & SCHOLING INLEIDING VOORGENOMEN FORMATIE UITBREIDING RECHTSPOSITIE VAKBONDSAANGELEGENHEDEN IN-, DOOR- EN UITSTROOM PERSONEEL OPLEIDINGEN MATERIEEL & INFRASTRUCTUUR ORGANIEK MATERIEEL INFRASTRUCTUUR OVERIG MATERIEEL ARBO EN MILIEU FINANCIËLE VERANTWOORDING INLEIDING ALGEMEEN MUTATIES OP DE BEGROTING REALISATIE 2007 T.O.V. HERZIENE BEGROTING COMMUNICATIE KUSTWACHT VOORLICHTINGSFILM MEDIA WEBSITE ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE BEZOEKENDE DELEGATIES BIJLAGE - TOELICHTING OP DE METING VAN DE OPERATIONELE INZET KUSTWACHTEENHEDEN BIJLAGE - SCHOLING

3 VOORWOORD COMMANDANT KUSTWACHT 2007 is voor de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba een interessant jaar geweest. In de personeelsformatie is er na jaren van groei sprake van consolidatie. De uitvoering van de formatiebrief 2005 nadert zijn voltooiing en de tijd is rijp voor een transparant en helder personeelsbeleid. Onlangs is door mij aangekondigd dat er voor het personeel van de Kustwacht medezeggenschap zal worden geïntroduceerd. Inmiddels is een eerste concept regeling medezeggenschap geconcipieerd die op korte termijn intern en extern zal worden besproken. In de afgelopen tijd zijn de banden met de vakbonden nadrukkelijk aangehaald. Na een eerste overleg in het najaar van 2007 is het mijn intentie drie keer per jaar gestructureerd overleg te voeren met de bonden. Ik beschouw regulier overleg met de vakbonden als een belangrijke stap op weg naar meer en beter wederzijds begrip. Daarnaast is de Kustwacht voorlichtingsfilm Samen Sterk medio augustus opgeleverd en gepresenteerd aan het eigen personeel. De film zal ter promotie van de Kustwacht worden gebruikt en als voorlichtingsmateriaal voor werving en selectie van mogelijke sollicitanten voor een baan bij de Kustwacht. Op materieelgebied was er sprake van instroom van een walradar systeem op de Benedenwindse eilanden en de DASH-8 MPA, een vliegtuig uitgerust met een state-ofthe-art sensoren pakket. Ik verwacht dat met deze nieuwe systemen de Maritime Domain Awareness en de operationele slagkracht van de Kustwacht sterk zal toenemen. Ook de operationalisering van de info-unit, bemand met capabel personeel, is markant. Met deze nieuwe organisatie eenheid zal niet alleen de informatiepositie van de Kustwacht verbeteren maar ook de mogelijkheid ontstaan om meer informatiegestuurd met de eenheden te kunnen optreden. De beschikbaarheid van de superrhibs bleek in 2007 verbeterd, maar nog wel een knelpunt. Met een actieplan wordt door een projectorganisatie hard gewerkt om de zwakke plekken te verbeteren en de betrouwbaarheid te vergroten. In dit jaarverslag treft U de resultaten van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba die in 2007 zijn bereikt. De trend dat de transporteurs van verdovende middelen en illegalen gebruik maken van andere modi operandi heeft zich in 2007 doorgezet. Bovendien worden de verdovende middelen in kleinere pakketten vervoerd. De Kustwacht zal zich, samen met de ketenpartners, wendbaar moeten tonen om zich aan de gewijzigde tactiek van de tegenpartij aan te passen. 3

4 Ook in 2008 verwacht ik dat het personeel uit alle Koninkrijksdelen zowel civiel als militair werkzaam bij de Kustwacht zich indachtig het motto SAMEN STERK -schouder aan schouder zal inzetten om een optimaal resultaat te boeken. DE COMMANDANT KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA, P.W. Lenselink Commandeur 4

5 Overzicht gebruikte afkortingen ABC AFL AIS APB AUA BMD BON BPS BZK CID CITRO CKW CTG CUR CZMCARIB DMO EFZ EUX FMS HP&S IES IKO ILS JIATFS KWNA&A KPC LO LVC MATLOG MC MLU MOU MPA NAFL NM OM PV RCC RI&E RST SAR SARFA SEHOS SGC SMART Aruba, Bonaire, Curaçao Arubaanse Florijn Automatic Identification System Activiteiten Plan en Begroting Aruba Besluit Medezeggenschap Defensie Bonaire Bedrijfsprocessen Systeem Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Criminele Inlichtingen Dienst Citizens Rescue Organisation Curaçao Commandant Kustwacht Commander Task Group Curaçao Commandant Zeemacht Caraibisch Gebied Defensie Materieel Organisatie Exclusive Fishery Zone St. Eustatius Fleet Management Systeem Hoofd Personeel en Scholing Inspector Enclosed Shipcompartments Initiële Kustwacht Opleiding Integrated Logistic Support Joint Inter Agency Task Force South Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba Korps Politie Curaçao Liaison Officier Luchtverkenningscapaciteit Materieelslogistiek Medezeggenschapscommissie Midlife Update Memorandum of Understanding Maritime Patrol Aircraft Nederlands Antilliaanse Gulden Nautical Miles Openbaar Ministerie Proces Verbaal Redding en Coördinatie Centrum / Rescue Coordination Center Risico-inventarisatie en Evaluatie Recherche Samenwerkingsteam Search & Rescue Search & Rescue Foundation Aruba St. Elisabeth Hospitaal Sectie Georganiseerde Criminaliteit Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden 5

6 SMBW SR SSS STP SWK SXM TIRP TTW USCG Schipper Beperkt Werkgebied Superrhib St. Maarten, Saba, St. Eustatius Steunpunt Stuurman Werktuigkundige Sint Maarten Terroristisch Incident Respons Plan Territoriale Wateren United States Coast Guard 6

7 Uitschrijven Proces Verbaal HOOFDSTUK 1 RESULTATEN 7

8 1 RESULTATEN In dit hoofdstuk worden de in 2007 behaalde resultaten per taakgebied weergegeven. In totaal zijn er dit jaar de volgende resultaten geboekt: 866 kg. drugs onderschept bij 11 acties; 6 vuurwapens en munitie onderschept bij 4 acties; 28 reddingsacties waarbij totaal 108 personen in veiligheid zijn gebracht; 100 illegalen aangehouden bij 8 acties; 5 gevallen van illegale visserij; 29 geconstateerde milieu-incidenten (4 daders achterhaald); 28 overtredingen marien milieu geconstateerd resulterend in 25 Processen Verbaal; 295 overtredingen toezicht scheepvaartregelgeving geconstateerd resulterend in 179 Processen Verbaal. Op veel taakgebieden is een daling van overtredingen en illegale activiteiten te constateren. Waar het onderscheppingen van drugs, wapens en illegalen betreft, is het aannemelijk dat het optreden van de Kustwacht steeds effectiever is geworden, waardoor de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba meer en meer als eind- of doorvoerbestemming worden gemeden. De resultaatmeting wordt als volgt toegepast: als maat voor de effectiviteit van het kustwachtoptreden staat de verhouding tussen het aantal geopende cases en het aantal succesvol afgesloten cases centraal. Een geopende case is een maritieme situatie waarbij, na evaluatie van de informatie, tot inzet van de kustwachtmiddelen of die van derden wordt overgegaan. Tevens wordt van de belangrijkste taakgebieden de meerjarige ontwikkeling geschetst. Indien het resultaat zonder inmenging van de Kustwacht niet of slechts gedeeltelijk zou zijn behaald, wordt de case geteld als effect van de kustwachtinspanning. Als resultaatvol geldt dat de missie in preventieve of repressieve zin is gehaald. In bijlage 1 wordt toegelicht hoe deze resultaten dienen te worden geïnterpreteerd. De Kustwacht is momenteel bezig met een studie om op andere wijze effectiviteit en efficiency te meten. Verwacht wordt dat deze studie in het najaar van 2008 zal zijn afgerond. 1.1 Opsporing van drugs en vuurwapens Gedurende het jaar 2007 is de Kustwacht betrokken geweest bij 11 succesvolle onderscheppingen van drugs. Hierbij is in totaal 866 kg. (2006: kg) drugs onderschept: 141 kg. cocaïne en 725 kg. marihuana. In 2007 zijn 6 vuurwapens en munitie in beslag genomen. Per eiland/geografisch gebied worden in chronologische volgorde de succesvolle acties uiteengezet. 8

9 Aruba Op 9 maart wordt door het steunpunt Aruba het bootje Maina gespot en samen met de douane bij binnenkomst in de haven van Barcadera grondig doorzocht. Aan boord worden 4 vuurwapens en 110 patronen aangetroffen. De 2 opvarenden worden aangehouden en de vuurwapens worden in beslag genomen. Op 21 mei wordt met het walradarsysteem een contact waargenomen dat vanuit Venezuela richting Aruba vaart. Bij nadering van het contact blijken op het dek van het vaartuig 15 balen verdovende middelen te liggen met in totaal 350 kg. marihuana en 12kg. cocaïne. De verdachten en verdovende middelen worden overgedragen aan de politie. Op 23 mei wordt tijdens patrouille een go-fast, type Yola, gesignaleerd en gecontroleerd. Tijdens de controle worden 2 balen met in totaal 17 kg. marihuana aangetroffen. Daarnaast bevonden zich dertien illegalen aan boord. De verdachten en verdovende middelen worden overgedragen aan de politie. Op 15 november wordt op basis van verkregen informatie personeel van de Kustwacht ingezet in verband met een gepland verdovende middelen transport. Nadat de boot is binnengelopen, wordt door de politie huiszoeking gedaan waarbij 77 kg. marihuana en 25 kg. cocaïne wordt aangetroffen. Daar de Kustwacht niet daadwerkelijk bij de endgame van de actie is betrokken, is het aantal kilo s niet opgenomen in de totaaltelling. Op 6 december wordt tijdens een nachtelijke patrouille een onverlicht contact gesignaleerd. Bij nadere controle worden 12 illegalen aangehouden en overgedragen aan de politie. Dezelfde dag spoelt op het strand van Santana di Cacho 28 kg. marihuana aan. Bij verhoor door de politie blijkt dat deze verdovende middelen door de aangehouden bemanningsleden overboord zijn gegooid. Bonaire Naast de bewaking met de walradar is rond Bonaire in verschillende perioden meerdere weken nadrukkelijk gepatrouilleerd met de Kustwacht vliegtuigen, cutters met rhib en stationsschip, alsmede incidenteel met kleine eenheden. Tijdens deze extra aandacht voor de wateren rond Bonaire zijn er geen aanwijzingen gevonden dat er zich hier illegale praktijken voordeden. Geruchten 9

10 over illegale praktijken konden niet worden gestaafd. Er zijn in 2007 geen onderscheppingen van drugs of wapens geweest. Curaçao Op 25 januari wordt door de Kustwacht een visserboot onderschept en gecontroleerd. Bij controle aan boord van de vissersboot wordt een koelbox met 44 kg cocaïne aangetroffen. De beide opvarenden worden aangehouden en met de verdovende middelen overgedragen aan de recherche. Op 30 januari wordt de vissersboot opnieuw onderzocht waarbij het interieur met toestemming van de Officier van Justitie gedeeltelijk gesloopt wordt. Achter de accubak worden 20 pakketten met in totaal 22 kg cocaïne aangetroffen. Op 25 februari wordt tijdens de actiedag op Spaanse water (zie gezamenlijke acties) een vaartuig gecontroleerd. Bij controle wordt 1 vuurwapen met munitie aangetroffen en in beslag genomen. Het vuurwapen wordt overgedragen aan douanerecherche. Op 20 april wordt een melding via de alarmlijn ontvangen dat er een omgeslagen bootje nabij St. Joris baai is gesignaleerd. Bij nader onderzoek aan boord worden 16 pakketen met een gewicht van 18 kg cocaïne aangetroffen. De verdovende middelen worden in beslag genomen en overgedragen aan de douane. Op 12 juli wordt tijdens een patrouille door de Kustwachthelikopter een bark genaamd Carmen Reinelly gespot. Bij controle wordt door douanepersoneel 5 kg. cocaïne aan boord aangetroffen. Op 13 augustus ontvangt de Kustwacht een melding van Carmabi over mogelijke munitie bij Grote Knip te Curaçao. De Kustwacht treft in totaal 378 shotgun shells en 79 patronen van het kaliber.22 aan op de bodem van de baai. De munitie wordt in beslag genomen en overgedragen aan de Officier van Justitie. 10

11 Op 8 oktober wordt met behulp van de walradar een snelvarend contact waargenomen. Tijdens achtervolging door de Jaguar wordt geconstateerd dat er balen overboord gegooid worden. Nadat de boot tot stoppen wordt gedwongen wordt onderzoek gedaan naar de goederen die overboord gegooid zijn. In het water worden 2 balen aangetroffen met 40 kg. cocaïne. De 4 verdachten en verdovende middelen zijn overgedragen aan douanerecherche. St. Maarten Op 24 april assisteert de Kustwacht de douane op St. Maarten bij het doorzoeken van het vaartuig Ocean Princess. Hierbij worden 23 kg. marihuana aangetroffen. De verdovende middelen en de verdachten zijn overgedragen aan de douane. Op 22 mei wordt in de Great Bay op St. Maarten een routinecontrole uitgevoerd op het zeiljacht Lady H. Tijdens controle geeft de kapitein aan dat hij een vuurwapen (Shotgun Mossberg) en 19 patronen aan boord heeft. Na overleg met OVJ wordt het vuurwapen en munitie in beslag genomen door de douane voor verder onderzoek. Op 14 juni wordt het zeiljacht Blue Moon tot stoppen gedwongen. Aan boord van het zeiljacht worden vier personen aangehouden en na onderzoek wordt 104 kg. marihuana aangetroffen. De verdachten en drugs zijn overgedragen aan de politie van St. Maarten. Op verzoek van de douane wordt op 24 juni een zeiljacht genaamd Methuselah aangehouden op een afstand van ongeveer 16 mijl zuid van St. Maarten. Bij het onderzoek is in totaal 176 kg. marihuana aangetroffen. Verdachten en drugs zijn overgedragen aan de douane. 11

12 Op 18 september wordt het vrachtschip People s Choice door de Kustwacht onderschept. In nauwe samenwerking met de douane wordt het schip onder toezicht uitgeladen en de lading onderzocht op de aanwezigheid van verdovende middelen. In enkele dozen bananen worden pakketen met in totaal 27 kg. marihuana aangetroffen. De verdovende middelen en verdachten zijn overgedragen aan de douanerecherche. Saba en St. Eustatius Zowel rond Saba als St. Eustatius zijn tijdens frequente patrouilles geen illegale activiteiten geconstateerd. De patrouilles werden uitgevoerd met de Kustwacht vliegtuigen, de cutter met rhib en de superrhibs. Ook werd het stationsschip met de boordhelikopter nabij deze wateren ingezet. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen: Taakgebied Drugs verslagjaar 2007 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA Overig* TOTAAL Melding valide niet-valide Inzet of assistentie wel niet Effectiviteit 22/22 22/22 18/18 62/62 Reactievermogen 100% 100% 100% 100% Ongewenste situatie Geconstateerd Ongewenste situatie Beëindigd wel niet Wel Niet Effectiviteit optreden 4/4 4/4-3/ /11 100% 100% - 100% % 12

13 Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit. In de eerste tabel wordt het aantal succesvolle cases weergegeven, in de tweede grafiek de hoeveelheden onderschepte verdovende middelen OV. SXM CUR AUA Fig. 2-1a: aantal succesvolle acties Fig. 2-1b: in beslag genomen hoeveelheden (kg) Gescheiden naar type drug en onderverdeeld naar trimester is het beeld als volgt: Drugs 2007 jan apr mei aug sep dec Cumulatief Cocaïne 84 kg 17 kg 40 kg 141 kg Heroïne Marihuana 23 kg 647 kg 55 kg 725 kg Andere Totaal drugs 107 kg 664 kg 95 kg 866 kg Het is moeilijk eenduidige verklaringen te geven voor de daling van het aantal onderschepte drugstransporten. Mede gezien de gewijzigde modi operandi van de tegenstander, zoals die door de Kustwacht worden geconstateerd, lijkt het erop dat de door de Kustwacht behaalde successen in de eerste helft van dit decennium het besef bij de verschillende illegale organisaties heeft doen postvatten dat de Kustwacht een geduchte handhaver is geworden. Dat zou er toe hebben kunnen leiden dat de (grotere) organisaties de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba minder zijn gaan zien als eind- of doorvoerbestemming 1. Daarbij zal de afschrikwekkende werking van het Walradarsysteem, waaraan in de media ruime aandacht is gegeven, zeker een rol spelen. Daarnaast zal van de zichtbare activiteiten van de Kustwacht, zoals de patrouilles met de cutters en het stationsschip, alsmede door de niet routinematige inzet van de superrhibs, 1 Hierbij spelen de succesvolle activiteiten gedurende de afgelopen jaren van het Gezamenlijke Grens Controle Team op HATO (100% controles) ongetwijfeld een rol. 13

14 eveneens een afschrikkende werking uitgaan. Dit kan tot gevolg hebben dat de drugstransporteurs minder risico s nemen en bij mogelijke onraad eerder besluiten naar hun thuisbasis terug te keren. Cruciaal in de strijd tegen drugs (en andere illegale activiteiten) blijft de verdere versterking van een goede informatiepositie van de Kustwacht in samenwerking met andere opsporingsorganisaties. Een flinke stap voorwaarts in deze wordt gevormd door de zogenoemde info-unit. De vulling van dit nieuwe organisatie onderdeel kon vanaf de tweede helft van 2007 ter hand worden genomen. Deze eenheid is vooral belast met het analyseren van informatie, afkomstig van alle bronnen die de Kustwacht ter beschikking staan. Sinds het eind van het jaar maakt een criminologe deel uit van de info-unit. De uit de analyses voortkomende restinformatie, niet maritiem gerelateerde informatie die niet van rechtstreeks belang is voor de Kustwacht, wordt gedeeld met de andere opsporingsdiensten. Andersom vindt ook een dergelijke uitwisseling van informatie plaats. Daarbij speelt een rol of andere opsporingsorganisaties zich specifiek richten op een bepaald (deel) onderwerp van criminaliteit en of hier een maritiem aspect aan is verbonden, bijvoorbeeld boten die contrabande smokkelen. Een goed voorbeeld van een specifiek onderzoeksgebied is het onderzoek Pickpocket van het KPC en RST. In de periode eind 2006 begin 2007 is de Kustwacht hierbij betrokken geweest en kon op informatie van het Pickpocket team een aantal succesvolle onderscheppingen worden uitgevoerd van drugstransporten over zee. 1.2 Opsporing illegale immigratie In het kader van de controle van de bepalingen van de Landsverordening Toelating en Uitzetting hebben de varende en vliegende eenheden van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba in het jaar 2007 diverse keren voorkomen dat personen het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba op illegale wijze zijn binnengekomen. Dit optreden wordt geïnitieerd op basis van meldingen. Deze kunnen zijn: eigen waarnemingen van de varende, vliegende of waleenheden van de Kustwacht; waarnemingen door het RCC met behulp van de walradars; verzoeken van andere diensten, bijv. politie; (anonieme) telefonische tips; informatie van ketenpartners. a. Illegale immigratie naar de Nederlandse Antillen In totaal zijn bij Kustwachtacties 16 (2006: 67) illegale vreemdelingen aangehouden: allen op Sint Maarten. 14

15 Datum Locatie Aantal 13 jan Simpson Bay 6 8 jun TTW 1 11 nov Oriental Beach 9 Totaal 16 Tabel 2-1: aanhoudingen STP St. Maarten Op 13 januari zijn bij een gezamenlijke actie met de douane en immigratie verschillende vaartuigen in Simpson Bay gecontroleerd. Hierbij zijn 6 illegalen met onbekende nationaliteit aangehouden. Op 8 juni is tijdens een routinecontrole op een zeiljacht één illegaal aangetroffen met onbekende nationaliteit. De verdachte is aangehouden en overgedragen aan de douane. De kapitein van het zeiljacht heeft een boete moeten betalen. De grootste groep illegalen werd op 11 november door effectieve inzet van Hr. Ms. Van Nes in nauwe samenwerking met de Franse autoriteiten bij de bovenwindse eilanden staande gehouden. Bij het binnenvaren van Oriental Beach is de go-fast Natural Mystic opgevangen en binnengeleid. Hierbij zijn 9 illegale Cubanen aangehouden. b. Illegale immigratie naar Aruba In totaal zijn bij Kustwachtacties 84 (2006: 22) illegale vreemdelingen aangehouden. Dit is bijna een verviervoudiging ten opzichte van Datum Locatie Aantal 7 jan Barcadera mei TTW 13 7 aug San Nicolaasbaai 27 1 dec TTW 12 6 dec TTW 12 Totaal 84 Tabel 2-2: aanhoudingen Aruba Het land van herkomst van de illegale immigranten betrof in alle gevallen Colombia. De Kustwacht heeft op last van het Openbaar Ministerie tweemaal een vaartuig met illegalen begeleid tot deze uit de territoriale wateren waren. 15

16 De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen. Taakgebied Illegale immigratie verslagjaar 2007 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA EFZ AUA EFZ CUR & BON EFZ SSS TOTAAL Melding valide niet-valide Inzet of assistentie wel niet Effectiviteit 5/5 3/3 8/8 Reactievermogen 100% 100% 100% Ongewenste of noodsituatie Geconstateerd Ongewenste of noodsituatie Beëindigd wel niet wel niet Effectiviteit optreden 5/5 3/3 8/8 100% 100% 100% Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit Sint Maarten Curacao Aruba Figuur 2-2: opsporing illegale immigranten (aantal personen) 16

17 1.3 Toezicht visserij In 2007 heeft de Kustwacht vijf gevallen van illegale visserij geconstateerd (2006: 12), vier in de Exclusieve visserijzone (Exclusive Fishery Zone, EFZ) en territoriale wateren van Aruba en één nabij de Sababank. De acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen. Taakgebied Illegale visserij verslagjaar 2007 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA EFZ AUA EFZ CUR & BON EFZ SSS TOTAAL Melding valide Niet-valide Inzet of assistentie wel niet Reactievermogen 4/4 1/1 5/5 100% 100% 100% Ongewenste situatie Geconstateerd Wel Niet Ongewenste situatie Beëindigd Wel Effectiviteit optreden niet /4 100% 1/1 100% 5/5 100% De Sababank is een ondiep broedgebied waar goed kan worden gevist. Daarom is ook dit jaar veelvuldig nabij de Sababank gepatrouilleerd met de Cutter en de Kustwachtvliegtuigen. Het vissen met speervisgeweren of met meer vislijnen dan wettelijk is toegestaan valt niet onder dit hoofdstuk maar onder het hoofdstuk "marien milieu". 1.4 Toezicht milieu In 2007 zijn, in samenwerking met partners, 29 gevallen van verontreiniging van het oppervlaktewater geconstateerd (2006: 33), 11 op Aruba en nabij Curaçao en St. Maarten elk 9. Op Aruba is driemaal en op Curaçao is viermaal verbaliserend opgetreden. In de meeste gevallen betrof het olieverontreiniging waarbij de herkomst niet meer was te achterhalen. Tijdens de dagelijkse patrouilles heeft de Kustwacht extra aandacht besteed aan de vervuiling van kust en stranden, veelal veroorzaakt door vuilstort vanaf schepen. Bij Bullenbaai en in het Schottegat op Curaçao was de vervuiling meestal een gevolg van een lichte oliefilm door lekkage uit de verzadigde ondergrond. Bij deze constateringen werd de Haven Veiligheid Inspectie ingeschakeld voor verdere afhandeling (o.a. het maken van Proces Verbaal voor het Openbare Ministerie). 17

18 Op Aruba is een lekkage uit de pijpleidingen van de raffinaderij Valero geconstateerd. Het betrof een lichte verontreiniging, waarbij de raffinaderij zelf de opruimingswerkzaamheden en de daarmee gemoeide kosten voor haar rekening heeft genomen. Op 9 oktober werd op Aruba een Venezolaans barkje genaamd "Norma H" geverbaliseerd. Aan boord bevond zich een installatie waarmee olie werd geloosd. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen. Taakgebied Milieu verslagjaar 2007 TW Locatie TW AUA TW CUR BON TW SXM TW EUX TW SABA Overige TOTAAL Melding valide niet-valide Inzet of assistentie wel Niet Effectiviteit 11/11 9/9 9/9 29/29 Reactievermogen 100% 100% 100% 100% Ongewenste situatie Geconstateerd Wel Niet Ongewenste situatie Beëindigd Wel Niet Effectiviteit 7/7 5/6 5/5 17/18 optreden 100% 83% 100% 94% Onderverdeeld naar eiland en type overtreding: Eiland aantal verontreiniging verontreiniging onbekende Sanctie cases vanaf de wal door schepen herkomst (PV s) Aruba Curaçao Bonaire St. Maarten Saba St. Eustatius Internat. Wateren Totaal

19 1.5 Toezicht marien milieu De meldingen en constateringen betroffen ook in 2007 vrijwel uitsluitend speervisserij. Op Curaçao, Aruba en St. Maarten betrof het resp. 17, 19 en 2 gevallen, in totaal 38 (2006: 34). Dit resulteerde in 25 Processen Verbaal (2006: 16), waarbij telkens vangst en jachtwapen in beslag zijn genomen. Indien mogelijk werd na overleg met de Officier van Justitie de gevangen vis geschonken aan een goed doel. De constateringen van speervisserij op Aruba zijn veelal heterdaad gevallen, op Curaçao gebeurt dit meestal na meldingen van derden, o.a. natuurliefhebbers en duikscholen. Gevolg hiervan is dat de dader in de meeste gevallen is verdwenen als de Kustwacht ter plaatse komt. Indien mogelijk worden vangst en jachtmiddel telkens in beslaggenomen. Op Bonaire, Saba en St. Eustatius zijn geen overtredingen geconstateerd. Op Bonaire is de stichting Stinapa zeer actief en treedt in voorkomende gevallen op tegen dit soort overtredingen. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied: Taakgebied Marien Milieu verslagjaar 2007 TW Locatie TW AUA TW CUR BON TW SXM TW EUX TW SABA Overige TOTAAL Melding valide niet-valide Inzet of assistentie wel niet Effectiviteit 17/17 19/19 2/2 38/38 Reactievermogen 100% 100% 100% 100% Ongewenste situatie Geconstateerd wel niet Ongewenste situatie Geëindigd wel niet Effectiviteit 14/14 10/10 1/1 25/25 optreden 100% 100% 100% 100% 19

20 Onderverdeeld naar eiland en type overtreding: Eiland aantal cases speervisserij beschadiging marien milieu beschermde zeedieren sanctie (PV s) Aruba Curaçao Bonaire St. Maarten Saba St. Eustatius Totaal Meerjarig is het beeld van het aantal geconstateerde overtredingen min of meer stabiel. 1.6 Toezicht scheepvaart In 2007 zijn 295 (2006:306) overtredingen van de regelgeving geconstateerd, gelijkelijk verdeeld over de drie steunpunten. In 179 gevallen is een Proces Verbaal uitgeschreven. In de overige gevallen is de zaak afgedaan met een waarschuwing. Het merendeel van de geconstateerde overtredingen betrof administratieve onvolkomenheden. In diverse cases waren Sea Doo s betrokken, waarbij altijd verbaliserend is opgetreden. Zodra de "Wet Maritiem Beheer" van kracht wordt (vermoedelijk in de eerste helft van 2008) zal er tevens een uitvoerende verordening op Curaçao van kracht worden waarmee het vaargedrag van Sea Doo's gereguleerd zal worden. De Kustwacht is dan in staat om effectiever op te treden tegen ongewenst vaargedrag van Sea Doo s. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen. Taakgebied Scheepvaart verslagjaar 2007 TW CUR/ TW EUX / Locatie TW AUA BON TW SXM TW SABA TOTAAL Melding valide /1 295 niet-valide Inzet of assistentie wel /1 295 niet Effectiviteit 99/99 95/95 99/99 1/1 295/295 Reactievermogen 100% 100% 100% 100% 100% Genomen actie PV /0 179 Waarschuwing /1 116 Verbaliserend 65/99 43/95 70/ /295 optreden 66% 45% 71% 0% 61% 20

21 Deze tabel kent een gedeeltelijk andere opzet dan voorgaande jaren. Er is voor gekozen om met de tabel meer inzicht te geven in de genomen acties. Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit Zonder lokatie Sint Maarten Curacao Aruba Figuur 2-3: toezicht scheepvaart (aantal geconstateerde overtredingen) 1.7 Dienstverlenende taken Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer Het Rescue and Coordination Center (RCC) van de Kustwacht draagt zorg voor de afhandeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer. Alle wettelijk voorgeschreven verbindingsmiddelen zijn geïnstalleerd in het operatiecentrum. Door problemen met de antennemast en de elektriciteitsvoorziening op Mount Scenery op Saba, is het RCC op Curaçao nog niet in staat om al het VHF nood- spoed- en veiligheidsverkeer rond de Bovenwinden te coördineren. Dit is een reeds langlopend probleem met veel betrokken partijen. Een oplossing lijkt niet op korte termijn verwachtbaar. SAR Coördinatie rond de bovenwinden is de verantwoordelijkheid van Fort de France op Martinique. Het RCC Fort de France dekt het bovenwindse gebied met zend/ontvangers op het Franse deel van Sint Maarten. Het is wenselijk de mogelijkheid te hebben het VHF-verkeer rond de bovenwinden vanuit het RCC op Curaçao te coördineren, omdat de Kustwacht binnen de Territoriale Wateren van de eilanden wel de verantwoordelijkheid heeft voor SAR. Tot het moment waarop deze verbinding operationeel wordt zal het VHF nood-, spoed- en veiligheidsverkeer worden gemonitored door het Kustwachtsteunpunt op Sint Maarten, de Cutter Poema en/of het stationsschip. 21

22 1.7.2 Search & Rescue In 2007 heeft de Kustwacht tijdens 28 reddingsacties 108 mensen gered. Het aantal meldingen van opsporings- en reddingsacties binnen de SAR-regio van de Kustwacht was in 2007 minder dan in Er bleek ook in minder gevallen assistentie benodigd. Over het algemeen is de Kustwacht tezamen met de partners in SAR (CITRO, SARFA en de Sea Rescue Foundation te Sint Maarten) zeer succesvol in het redden en vinden van mensen. In 2007 zijn 233 (2006: 272) SAR-cases door de Kustwacht geopend. Hierbij bleek er in 107 gevallen daadwerkelijk assistentie benodigd (35 maal nabij Aruba, 45 maal nabij Bonaire en Curaçao, 19 maal nabij Sint Maarten en 8 maal buiten het eigen SAR-gebied). Hierbij waren in totaal 136 personen betrokken. Naast de eigen Kustwachteenheden zijn zowel reddingsboten van de CITRO, de SARFA en de Sea Rescue Foundation te Sint Maarten (SRF) ingezet. In totaal zijn er in 2007 bij deze acties 108 mensen gered en drie slachtoffers geborgen (2006: 13). De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn als volgt te splitsen. Taakgebied Aantal SAR acties INZET EENHEDEN KUSTWACHT, CITRO, SARFA EN SRF Inzet derden Resultaat acties (aantal betrokken personen) Erger Vermeend Vastgesteld Aantal Percentage Aantal voorkomen Redding SAR CUR/BON % (57) 14 (33) SAR AUA % 9 28 (73) 7 (53) SAR SSS % 6 6 (0) 5 (18) DERDEN % 15 6 (3) 2 (4) Totaal % (133) 28 (108) 22

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Inhoud Voorwoord 5 Managementsamenvatting 7 1 Een organisatie in beweging 13 1.1

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties

Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties Lijst met afkortingen AFM AIVD BFER BFT BLOM BOD

Nadere informatie

Visie 2020, werken aan de toekomst

Visie 2020, werken aan de toekomst Jaargang 8 Nr. 1, maart 2014 Speciale editie: Visie 2020 INHOUDSOPGAVE: 1 Visie 2020, werken aan de toekomst 6 APB-dag Kustwacht 2013: inspiratie en vernieuwing 7 Kustwachtcolumn door Ed Veen, directeur

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire

Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire W. Faber S. Mostert J.M. Nelen A.A.A. van Nunen C. la Roi Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire Auteurs:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2013

Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2013 Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2013 OPENBAAR MINISTERIE & POLITIE Status: Definitief Datum: 30 juni 2014 Inleiding In deze rapportage maken het College van procureurs-generaal en de

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

'Schip van het Jaar' vaart in verband. Stappen in de reorganisatie. Alle Hens

'Schip van het Jaar' vaart in verband. Stappen in de reorganisatie. Alle Hens 'Schip van het Jaar' vaart in verband Stappen in de reorganisatie Alle Hens 11 12 column Colofon: Coverfoto: Aan boord van het patrouilleschip Groningen maakt de bemanning zich gereed om gesleept te worden

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 628 Politie Nr. 285 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Met dwars inkomende zee. Jaarverslag 2012. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Met dwars inkomende zee. Jaarverslag 2012. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Met dwars inkomende zee Jaarverslag 2012 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden De KNRM redt mensen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 juni 2015 De vaste commissie voor

Nadere informatie

NEDERLANDSE BIJDRAGE AAN TASK FORCE FOX

NEDERLANDSE BIJDRAGE AAN TASK FORCE FOX Datum 1 oktober 2003 Inhoudsopgave Inleiding 4 Doelstelling 4 Opzet van de evaluatie... 4 1 Ter inleiding: achtergronden van de operatie... 5 1.1 Het conflict... 5 1.2 Het Framework Agreement... 5 1.3

Nadere informatie

Jaaroverzicht DCC-VenW 2006

Jaaroverzicht DCC-VenW 2006 Jaaroverzicht DCC-VenW 2006 Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing 21 juni 2007 Jaaroverzicht DCC-VenW 2006 Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing 21 juni 2007 ........................................................................................

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten

Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Onderzoeksrapport: Frauderisico s bij handel in emissierechten Den Haag, 30 september 2010 Inhoudsopgave: Leeswijzer 3 1. Inleiding 4 2. Introductie emissiehandel 5 3. Analyse fraude met emissierechten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 830 Integriteit financiële sector Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Staat van de Ether 2014

Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Voorwoord 4 Operators en mobiele netwerken 6 Zwakke schakels in de mobiele telecomketen 8 Continuïteit 14 Zorgvuldig graven 21 Veiligheid

Nadere informatie