KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA"

Transcriptie

1 KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA JAARVERSLAG 2007

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD COMMANDANT KUSTWACHT...3 OVERZICHT GEBRUIKTE AFKORTINGEN RESULTATEN OPSPORING VAN DRUGS EN VUURWAPENS OPSPORING ILLEGALE IMMIGRATIE TOEZICHT VISSERIJ TOEZICHT MILIEU TOEZICHT MARIEN MILIEU TOEZICHT SCHEEPVAART DIENSTVERLENENDE TAKEN BESTRIJDING INTERNATIONAAL TERRORISME SAMENWERKING INTERNATIONALE SAMENWERKING NATIONALE SAMENWERKING OPERATIES INZET NAAR HOOFDTAKEN ORGANIEKE MIDDELEN WALRADARKETEN PATROUILLEVLIEGTUIGEN DEFENSIEMIDDELEN TEN BEHOEVE VAN DE KUSTWACHT INFO-UNIT PERSONEEL & SCHOLING INLEIDING VOORGENOMEN FORMATIE UITBREIDING RECHTSPOSITIE VAKBONDSAANGELEGENHEDEN IN-, DOOR- EN UITSTROOM PERSONEEL OPLEIDINGEN MATERIEEL & INFRASTRUCTUUR ORGANIEK MATERIEEL INFRASTRUCTUUR OVERIG MATERIEEL ARBO EN MILIEU FINANCIËLE VERANTWOORDING INLEIDING ALGEMEEN MUTATIES OP DE BEGROTING REALISATIE 2007 T.O.V. HERZIENE BEGROTING COMMUNICATIE KUSTWACHT VOORLICHTINGSFILM MEDIA WEBSITE ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE BEZOEKENDE DELEGATIES BIJLAGE - TOELICHTING OP DE METING VAN DE OPERATIONELE INZET KUSTWACHTEENHEDEN BIJLAGE - SCHOLING

3 VOORWOORD COMMANDANT KUSTWACHT 2007 is voor de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba een interessant jaar geweest. In de personeelsformatie is er na jaren van groei sprake van consolidatie. De uitvoering van de formatiebrief 2005 nadert zijn voltooiing en de tijd is rijp voor een transparant en helder personeelsbeleid. Onlangs is door mij aangekondigd dat er voor het personeel van de Kustwacht medezeggenschap zal worden geïntroduceerd. Inmiddels is een eerste concept regeling medezeggenschap geconcipieerd die op korte termijn intern en extern zal worden besproken. In de afgelopen tijd zijn de banden met de vakbonden nadrukkelijk aangehaald. Na een eerste overleg in het najaar van 2007 is het mijn intentie drie keer per jaar gestructureerd overleg te voeren met de bonden. Ik beschouw regulier overleg met de vakbonden als een belangrijke stap op weg naar meer en beter wederzijds begrip. Daarnaast is de Kustwacht voorlichtingsfilm Samen Sterk medio augustus opgeleverd en gepresenteerd aan het eigen personeel. De film zal ter promotie van de Kustwacht worden gebruikt en als voorlichtingsmateriaal voor werving en selectie van mogelijke sollicitanten voor een baan bij de Kustwacht. Op materieelgebied was er sprake van instroom van een walradar systeem op de Benedenwindse eilanden en de DASH-8 MPA, een vliegtuig uitgerust met een state-ofthe-art sensoren pakket. Ik verwacht dat met deze nieuwe systemen de Maritime Domain Awareness en de operationele slagkracht van de Kustwacht sterk zal toenemen. Ook de operationalisering van de info-unit, bemand met capabel personeel, is markant. Met deze nieuwe organisatie eenheid zal niet alleen de informatiepositie van de Kustwacht verbeteren maar ook de mogelijkheid ontstaan om meer informatiegestuurd met de eenheden te kunnen optreden. De beschikbaarheid van de superrhibs bleek in 2007 verbeterd, maar nog wel een knelpunt. Met een actieplan wordt door een projectorganisatie hard gewerkt om de zwakke plekken te verbeteren en de betrouwbaarheid te vergroten. In dit jaarverslag treft U de resultaten van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba die in 2007 zijn bereikt. De trend dat de transporteurs van verdovende middelen en illegalen gebruik maken van andere modi operandi heeft zich in 2007 doorgezet. Bovendien worden de verdovende middelen in kleinere pakketten vervoerd. De Kustwacht zal zich, samen met de ketenpartners, wendbaar moeten tonen om zich aan de gewijzigde tactiek van de tegenpartij aan te passen. 3

4 Ook in 2008 verwacht ik dat het personeel uit alle Koninkrijksdelen zowel civiel als militair werkzaam bij de Kustwacht zich indachtig het motto SAMEN STERK -schouder aan schouder zal inzetten om een optimaal resultaat te boeken. DE COMMANDANT KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA, P.W. Lenselink Commandeur 4

5 Overzicht gebruikte afkortingen ABC AFL AIS APB AUA BMD BON BPS BZK CID CITRO CKW CTG CUR CZMCARIB DMO EFZ EUX FMS HP&S IES IKO ILS JIATFS KWNA&A KPC LO LVC MATLOG MC MLU MOU MPA NAFL NM OM PV RCC RI&E RST SAR SARFA SEHOS SGC SMART Aruba, Bonaire, Curaçao Arubaanse Florijn Automatic Identification System Activiteiten Plan en Begroting Aruba Besluit Medezeggenschap Defensie Bonaire Bedrijfsprocessen Systeem Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Criminele Inlichtingen Dienst Citizens Rescue Organisation Curaçao Commandant Kustwacht Commander Task Group Curaçao Commandant Zeemacht Caraibisch Gebied Defensie Materieel Organisatie Exclusive Fishery Zone St. Eustatius Fleet Management Systeem Hoofd Personeel en Scholing Inspector Enclosed Shipcompartments Initiële Kustwacht Opleiding Integrated Logistic Support Joint Inter Agency Task Force South Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba Korps Politie Curaçao Liaison Officier Luchtverkenningscapaciteit Materieelslogistiek Medezeggenschapscommissie Midlife Update Memorandum of Understanding Maritime Patrol Aircraft Nederlands Antilliaanse Gulden Nautical Miles Openbaar Ministerie Proces Verbaal Redding en Coördinatie Centrum / Rescue Coordination Center Risico-inventarisatie en Evaluatie Recherche Samenwerkingsteam Search & Rescue Search & Rescue Foundation Aruba St. Elisabeth Hospitaal Sectie Georganiseerde Criminaliteit Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden 5

6 SMBW SR SSS STP SWK SXM TIRP TTW USCG Schipper Beperkt Werkgebied Superrhib St. Maarten, Saba, St. Eustatius Steunpunt Stuurman Werktuigkundige Sint Maarten Terroristisch Incident Respons Plan Territoriale Wateren United States Coast Guard 6

7 Uitschrijven Proces Verbaal HOOFDSTUK 1 RESULTATEN 7

8 1 RESULTATEN In dit hoofdstuk worden de in 2007 behaalde resultaten per taakgebied weergegeven. In totaal zijn er dit jaar de volgende resultaten geboekt: 866 kg. drugs onderschept bij 11 acties; 6 vuurwapens en munitie onderschept bij 4 acties; 28 reddingsacties waarbij totaal 108 personen in veiligheid zijn gebracht; 100 illegalen aangehouden bij 8 acties; 5 gevallen van illegale visserij; 29 geconstateerde milieu-incidenten (4 daders achterhaald); 28 overtredingen marien milieu geconstateerd resulterend in 25 Processen Verbaal; 295 overtredingen toezicht scheepvaartregelgeving geconstateerd resulterend in 179 Processen Verbaal. Op veel taakgebieden is een daling van overtredingen en illegale activiteiten te constateren. Waar het onderscheppingen van drugs, wapens en illegalen betreft, is het aannemelijk dat het optreden van de Kustwacht steeds effectiever is geworden, waardoor de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba meer en meer als eind- of doorvoerbestemming worden gemeden. De resultaatmeting wordt als volgt toegepast: als maat voor de effectiviteit van het kustwachtoptreden staat de verhouding tussen het aantal geopende cases en het aantal succesvol afgesloten cases centraal. Een geopende case is een maritieme situatie waarbij, na evaluatie van de informatie, tot inzet van de kustwachtmiddelen of die van derden wordt overgegaan. Tevens wordt van de belangrijkste taakgebieden de meerjarige ontwikkeling geschetst. Indien het resultaat zonder inmenging van de Kustwacht niet of slechts gedeeltelijk zou zijn behaald, wordt de case geteld als effect van de kustwachtinspanning. Als resultaatvol geldt dat de missie in preventieve of repressieve zin is gehaald. In bijlage 1 wordt toegelicht hoe deze resultaten dienen te worden geïnterpreteerd. De Kustwacht is momenteel bezig met een studie om op andere wijze effectiviteit en efficiency te meten. Verwacht wordt dat deze studie in het najaar van 2008 zal zijn afgerond. 1.1 Opsporing van drugs en vuurwapens Gedurende het jaar 2007 is de Kustwacht betrokken geweest bij 11 succesvolle onderscheppingen van drugs. Hierbij is in totaal 866 kg. (2006: kg) drugs onderschept: 141 kg. cocaïne en 725 kg. marihuana. In 2007 zijn 6 vuurwapens en munitie in beslag genomen. Per eiland/geografisch gebied worden in chronologische volgorde de succesvolle acties uiteengezet. 8

9 Aruba Op 9 maart wordt door het steunpunt Aruba het bootje Maina gespot en samen met de douane bij binnenkomst in de haven van Barcadera grondig doorzocht. Aan boord worden 4 vuurwapens en 110 patronen aangetroffen. De 2 opvarenden worden aangehouden en de vuurwapens worden in beslag genomen. Op 21 mei wordt met het walradarsysteem een contact waargenomen dat vanuit Venezuela richting Aruba vaart. Bij nadering van het contact blijken op het dek van het vaartuig 15 balen verdovende middelen te liggen met in totaal 350 kg. marihuana en 12kg. cocaïne. De verdachten en verdovende middelen worden overgedragen aan de politie. Op 23 mei wordt tijdens patrouille een go-fast, type Yola, gesignaleerd en gecontroleerd. Tijdens de controle worden 2 balen met in totaal 17 kg. marihuana aangetroffen. Daarnaast bevonden zich dertien illegalen aan boord. De verdachten en verdovende middelen worden overgedragen aan de politie. Op 15 november wordt op basis van verkregen informatie personeel van de Kustwacht ingezet in verband met een gepland verdovende middelen transport. Nadat de boot is binnengelopen, wordt door de politie huiszoeking gedaan waarbij 77 kg. marihuana en 25 kg. cocaïne wordt aangetroffen. Daar de Kustwacht niet daadwerkelijk bij de endgame van de actie is betrokken, is het aantal kilo s niet opgenomen in de totaaltelling. Op 6 december wordt tijdens een nachtelijke patrouille een onverlicht contact gesignaleerd. Bij nadere controle worden 12 illegalen aangehouden en overgedragen aan de politie. Dezelfde dag spoelt op het strand van Santana di Cacho 28 kg. marihuana aan. Bij verhoor door de politie blijkt dat deze verdovende middelen door de aangehouden bemanningsleden overboord zijn gegooid. Bonaire Naast de bewaking met de walradar is rond Bonaire in verschillende perioden meerdere weken nadrukkelijk gepatrouilleerd met de Kustwacht vliegtuigen, cutters met rhib en stationsschip, alsmede incidenteel met kleine eenheden. Tijdens deze extra aandacht voor de wateren rond Bonaire zijn er geen aanwijzingen gevonden dat er zich hier illegale praktijken voordeden. Geruchten 9

10 over illegale praktijken konden niet worden gestaafd. Er zijn in 2007 geen onderscheppingen van drugs of wapens geweest. Curaçao Op 25 januari wordt door de Kustwacht een visserboot onderschept en gecontroleerd. Bij controle aan boord van de vissersboot wordt een koelbox met 44 kg cocaïne aangetroffen. De beide opvarenden worden aangehouden en met de verdovende middelen overgedragen aan de recherche. Op 30 januari wordt de vissersboot opnieuw onderzocht waarbij het interieur met toestemming van de Officier van Justitie gedeeltelijk gesloopt wordt. Achter de accubak worden 20 pakketten met in totaal 22 kg cocaïne aangetroffen. Op 25 februari wordt tijdens de actiedag op Spaanse water (zie gezamenlijke acties) een vaartuig gecontroleerd. Bij controle wordt 1 vuurwapen met munitie aangetroffen en in beslag genomen. Het vuurwapen wordt overgedragen aan douanerecherche. Op 20 april wordt een melding via de alarmlijn ontvangen dat er een omgeslagen bootje nabij St. Joris baai is gesignaleerd. Bij nader onderzoek aan boord worden 16 pakketen met een gewicht van 18 kg cocaïne aangetroffen. De verdovende middelen worden in beslag genomen en overgedragen aan de douane. Op 12 juli wordt tijdens een patrouille door de Kustwachthelikopter een bark genaamd Carmen Reinelly gespot. Bij controle wordt door douanepersoneel 5 kg. cocaïne aan boord aangetroffen. Op 13 augustus ontvangt de Kustwacht een melding van Carmabi over mogelijke munitie bij Grote Knip te Curaçao. De Kustwacht treft in totaal 378 shotgun shells en 79 patronen van het kaliber.22 aan op de bodem van de baai. De munitie wordt in beslag genomen en overgedragen aan de Officier van Justitie. 10

11 Op 8 oktober wordt met behulp van de walradar een snelvarend contact waargenomen. Tijdens achtervolging door de Jaguar wordt geconstateerd dat er balen overboord gegooid worden. Nadat de boot tot stoppen wordt gedwongen wordt onderzoek gedaan naar de goederen die overboord gegooid zijn. In het water worden 2 balen aangetroffen met 40 kg. cocaïne. De 4 verdachten en verdovende middelen zijn overgedragen aan douanerecherche. St. Maarten Op 24 april assisteert de Kustwacht de douane op St. Maarten bij het doorzoeken van het vaartuig Ocean Princess. Hierbij worden 23 kg. marihuana aangetroffen. De verdovende middelen en de verdachten zijn overgedragen aan de douane. Op 22 mei wordt in de Great Bay op St. Maarten een routinecontrole uitgevoerd op het zeiljacht Lady H. Tijdens controle geeft de kapitein aan dat hij een vuurwapen (Shotgun Mossberg) en 19 patronen aan boord heeft. Na overleg met OVJ wordt het vuurwapen en munitie in beslag genomen door de douane voor verder onderzoek. Op 14 juni wordt het zeiljacht Blue Moon tot stoppen gedwongen. Aan boord van het zeiljacht worden vier personen aangehouden en na onderzoek wordt 104 kg. marihuana aangetroffen. De verdachten en drugs zijn overgedragen aan de politie van St. Maarten. Op verzoek van de douane wordt op 24 juni een zeiljacht genaamd Methuselah aangehouden op een afstand van ongeveer 16 mijl zuid van St. Maarten. Bij het onderzoek is in totaal 176 kg. marihuana aangetroffen. Verdachten en drugs zijn overgedragen aan de douane. 11

12 Op 18 september wordt het vrachtschip People s Choice door de Kustwacht onderschept. In nauwe samenwerking met de douane wordt het schip onder toezicht uitgeladen en de lading onderzocht op de aanwezigheid van verdovende middelen. In enkele dozen bananen worden pakketen met in totaal 27 kg. marihuana aangetroffen. De verdovende middelen en verdachten zijn overgedragen aan de douanerecherche. Saba en St. Eustatius Zowel rond Saba als St. Eustatius zijn tijdens frequente patrouilles geen illegale activiteiten geconstateerd. De patrouilles werden uitgevoerd met de Kustwacht vliegtuigen, de cutter met rhib en de superrhibs. Ook werd het stationsschip met de boordhelikopter nabij deze wateren ingezet. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen: Taakgebied Drugs verslagjaar 2007 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA Overig* TOTAAL Melding valide niet-valide Inzet of assistentie wel niet Effectiviteit 22/22 22/22 18/18 62/62 Reactievermogen 100% 100% 100% 100% Ongewenste situatie Geconstateerd Ongewenste situatie Beëindigd wel niet Wel Niet Effectiviteit optreden 4/4 4/4-3/ /11 100% 100% - 100% % 12

13 Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit. In de eerste tabel wordt het aantal succesvolle cases weergegeven, in de tweede grafiek de hoeveelheden onderschepte verdovende middelen OV. SXM CUR AUA Fig. 2-1a: aantal succesvolle acties Fig. 2-1b: in beslag genomen hoeveelheden (kg) Gescheiden naar type drug en onderverdeeld naar trimester is het beeld als volgt: Drugs 2007 jan apr mei aug sep dec Cumulatief Cocaïne 84 kg 17 kg 40 kg 141 kg Heroïne Marihuana 23 kg 647 kg 55 kg 725 kg Andere Totaal drugs 107 kg 664 kg 95 kg 866 kg Het is moeilijk eenduidige verklaringen te geven voor de daling van het aantal onderschepte drugstransporten. Mede gezien de gewijzigde modi operandi van de tegenstander, zoals die door de Kustwacht worden geconstateerd, lijkt het erop dat de door de Kustwacht behaalde successen in de eerste helft van dit decennium het besef bij de verschillende illegale organisaties heeft doen postvatten dat de Kustwacht een geduchte handhaver is geworden. Dat zou er toe hebben kunnen leiden dat de (grotere) organisaties de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba minder zijn gaan zien als eind- of doorvoerbestemming 1. Daarbij zal de afschrikwekkende werking van het Walradarsysteem, waaraan in de media ruime aandacht is gegeven, zeker een rol spelen. Daarnaast zal van de zichtbare activiteiten van de Kustwacht, zoals de patrouilles met de cutters en het stationsschip, alsmede door de niet routinematige inzet van de superrhibs, 1 Hierbij spelen de succesvolle activiteiten gedurende de afgelopen jaren van het Gezamenlijke Grens Controle Team op HATO (100% controles) ongetwijfeld een rol. 13

14 eveneens een afschrikkende werking uitgaan. Dit kan tot gevolg hebben dat de drugstransporteurs minder risico s nemen en bij mogelijke onraad eerder besluiten naar hun thuisbasis terug te keren. Cruciaal in de strijd tegen drugs (en andere illegale activiteiten) blijft de verdere versterking van een goede informatiepositie van de Kustwacht in samenwerking met andere opsporingsorganisaties. Een flinke stap voorwaarts in deze wordt gevormd door de zogenoemde info-unit. De vulling van dit nieuwe organisatie onderdeel kon vanaf de tweede helft van 2007 ter hand worden genomen. Deze eenheid is vooral belast met het analyseren van informatie, afkomstig van alle bronnen die de Kustwacht ter beschikking staan. Sinds het eind van het jaar maakt een criminologe deel uit van de info-unit. De uit de analyses voortkomende restinformatie, niet maritiem gerelateerde informatie die niet van rechtstreeks belang is voor de Kustwacht, wordt gedeeld met de andere opsporingsdiensten. Andersom vindt ook een dergelijke uitwisseling van informatie plaats. Daarbij speelt een rol of andere opsporingsorganisaties zich specifiek richten op een bepaald (deel) onderwerp van criminaliteit en of hier een maritiem aspect aan is verbonden, bijvoorbeeld boten die contrabande smokkelen. Een goed voorbeeld van een specifiek onderzoeksgebied is het onderzoek Pickpocket van het KPC en RST. In de periode eind 2006 begin 2007 is de Kustwacht hierbij betrokken geweest en kon op informatie van het Pickpocket team een aantal succesvolle onderscheppingen worden uitgevoerd van drugstransporten over zee. 1.2 Opsporing illegale immigratie In het kader van de controle van de bepalingen van de Landsverordening Toelating en Uitzetting hebben de varende en vliegende eenheden van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba in het jaar 2007 diverse keren voorkomen dat personen het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba op illegale wijze zijn binnengekomen. Dit optreden wordt geïnitieerd op basis van meldingen. Deze kunnen zijn: eigen waarnemingen van de varende, vliegende of waleenheden van de Kustwacht; waarnemingen door het RCC met behulp van de walradars; verzoeken van andere diensten, bijv. politie; (anonieme) telefonische tips; informatie van ketenpartners. a. Illegale immigratie naar de Nederlandse Antillen In totaal zijn bij Kustwachtacties 16 (2006: 67) illegale vreemdelingen aangehouden: allen op Sint Maarten. 14

15 Datum Locatie Aantal 13 jan Simpson Bay 6 8 jun TTW 1 11 nov Oriental Beach 9 Totaal 16 Tabel 2-1: aanhoudingen STP St. Maarten Op 13 januari zijn bij een gezamenlijke actie met de douane en immigratie verschillende vaartuigen in Simpson Bay gecontroleerd. Hierbij zijn 6 illegalen met onbekende nationaliteit aangehouden. Op 8 juni is tijdens een routinecontrole op een zeiljacht één illegaal aangetroffen met onbekende nationaliteit. De verdachte is aangehouden en overgedragen aan de douane. De kapitein van het zeiljacht heeft een boete moeten betalen. De grootste groep illegalen werd op 11 november door effectieve inzet van Hr. Ms. Van Nes in nauwe samenwerking met de Franse autoriteiten bij de bovenwindse eilanden staande gehouden. Bij het binnenvaren van Oriental Beach is de go-fast Natural Mystic opgevangen en binnengeleid. Hierbij zijn 9 illegale Cubanen aangehouden. b. Illegale immigratie naar Aruba In totaal zijn bij Kustwachtacties 84 (2006: 22) illegale vreemdelingen aangehouden. Dit is bijna een verviervoudiging ten opzichte van Datum Locatie Aantal 7 jan Barcadera mei TTW 13 7 aug San Nicolaasbaai 27 1 dec TTW 12 6 dec TTW 12 Totaal 84 Tabel 2-2: aanhoudingen Aruba Het land van herkomst van de illegale immigranten betrof in alle gevallen Colombia. De Kustwacht heeft op last van het Openbaar Ministerie tweemaal een vaartuig met illegalen begeleid tot deze uit de territoriale wateren waren. 15

16 De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen. Taakgebied Illegale immigratie verslagjaar 2007 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA EFZ AUA EFZ CUR & BON EFZ SSS TOTAAL Melding valide niet-valide Inzet of assistentie wel niet Effectiviteit 5/5 3/3 8/8 Reactievermogen 100% 100% 100% Ongewenste of noodsituatie Geconstateerd Ongewenste of noodsituatie Beëindigd wel niet wel niet Effectiviteit optreden 5/5 3/3 8/8 100% 100% 100% Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit Sint Maarten Curacao Aruba Figuur 2-2: opsporing illegale immigranten (aantal personen) 16

17 1.3 Toezicht visserij In 2007 heeft de Kustwacht vijf gevallen van illegale visserij geconstateerd (2006: 12), vier in de Exclusieve visserijzone (Exclusive Fishery Zone, EFZ) en territoriale wateren van Aruba en één nabij de Sababank. De acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen. Taakgebied Illegale visserij verslagjaar 2007 Locatie TW AUA TW CUR TW BON TW SXM TW EUX TW SABA EFZ AUA EFZ CUR & BON EFZ SSS TOTAAL Melding valide Niet-valide Inzet of assistentie wel niet Reactievermogen 4/4 1/1 5/5 100% 100% 100% Ongewenste situatie Geconstateerd Wel Niet Ongewenste situatie Beëindigd Wel Effectiviteit optreden niet /4 100% 1/1 100% 5/5 100% De Sababank is een ondiep broedgebied waar goed kan worden gevist. Daarom is ook dit jaar veelvuldig nabij de Sababank gepatrouilleerd met de Cutter en de Kustwachtvliegtuigen. Het vissen met speervisgeweren of met meer vislijnen dan wettelijk is toegestaan valt niet onder dit hoofdstuk maar onder het hoofdstuk "marien milieu". 1.4 Toezicht milieu In 2007 zijn, in samenwerking met partners, 29 gevallen van verontreiniging van het oppervlaktewater geconstateerd (2006: 33), 11 op Aruba en nabij Curaçao en St. Maarten elk 9. Op Aruba is driemaal en op Curaçao is viermaal verbaliserend opgetreden. In de meeste gevallen betrof het olieverontreiniging waarbij de herkomst niet meer was te achterhalen. Tijdens de dagelijkse patrouilles heeft de Kustwacht extra aandacht besteed aan de vervuiling van kust en stranden, veelal veroorzaakt door vuilstort vanaf schepen. Bij Bullenbaai en in het Schottegat op Curaçao was de vervuiling meestal een gevolg van een lichte oliefilm door lekkage uit de verzadigde ondergrond. Bij deze constateringen werd de Haven Veiligheid Inspectie ingeschakeld voor verdere afhandeling (o.a. het maken van Proces Verbaal voor het Openbare Ministerie). 17

18 Op Aruba is een lekkage uit de pijpleidingen van de raffinaderij Valero geconstateerd. Het betrof een lichte verontreiniging, waarbij de raffinaderij zelf de opruimingswerkzaamheden en de daarmee gemoeide kosten voor haar rekening heeft genomen. Op 9 oktober werd op Aruba een Venezolaans barkje genaamd "Norma H" geverbaliseerd. Aan boord bevond zich een installatie waarmee olie werd geloosd. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen. Taakgebied Milieu verslagjaar 2007 TW Locatie TW AUA TW CUR BON TW SXM TW EUX TW SABA Overige TOTAAL Melding valide niet-valide Inzet of assistentie wel Niet Effectiviteit 11/11 9/9 9/9 29/29 Reactievermogen 100% 100% 100% 100% Ongewenste situatie Geconstateerd Wel Niet Ongewenste situatie Beëindigd Wel Niet Effectiviteit 7/7 5/6 5/5 17/18 optreden 100% 83% 100% 94% Onderverdeeld naar eiland en type overtreding: Eiland aantal verontreiniging verontreiniging onbekende Sanctie cases vanaf de wal door schepen herkomst (PV s) Aruba Curaçao Bonaire St. Maarten Saba St. Eustatius Internat. Wateren Totaal

19 1.5 Toezicht marien milieu De meldingen en constateringen betroffen ook in 2007 vrijwel uitsluitend speervisserij. Op Curaçao, Aruba en St. Maarten betrof het resp. 17, 19 en 2 gevallen, in totaal 38 (2006: 34). Dit resulteerde in 25 Processen Verbaal (2006: 16), waarbij telkens vangst en jachtwapen in beslag zijn genomen. Indien mogelijk werd na overleg met de Officier van Justitie de gevangen vis geschonken aan een goed doel. De constateringen van speervisserij op Aruba zijn veelal heterdaad gevallen, op Curaçao gebeurt dit meestal na meldingen van derden, o.a. natuurliefhebbers en duikscholen. Gevolg hiervan is dat de dader in de meeste gevallen is verdwenen als de Kustwacht ter plaatse komt. Indien mogelijk worden vangst en jachtmiddel telkens in beslaggenomen. Op Bonaire, Saba en St. Eustatius zijn geen overtredingen geconstateerd. Op Bonaire is de stichting Stinapa zeer actief en treedt in voorkomende gevallen op tegen dit soort overtredingen. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied: Taakgebied Marien Milieu verslagjaar 2007 TW Locatie TW AUA TW CUR BON TW SXM TW EUX TW SABA Overige TOTAAL Melding valide niet-valide Inzet of assistentie wel niet Effectiviteit 17/17 19/19 2/2 38/38 Reactievermogen 100% 100% 100% 100% Ongewenste situatie Geconstateerd wel niet Ongewenste situatie Geëindigd wel niet Effectiviteit 14/14 10/10 1/1 25/25 optreden 100% 100% 100% 100% 19

20 Onderverdeeld naar eiland en type overtreding: Eiland aantal cases speervisserij beschadiging marien milieu beschermde zeedieren sanctie (PV s) Aruba Curaçao Bonaire St. Maarten Saba St. Eustatius Totaal Meerjarig is het beeld van het aantal geconstateerde overtredingen min of meer stabiel. 1.6 Toezicht scheepvaart In 2007 zijn 295 (2006:306) overtredingen van de regelgeving geconstateerd, gelijkelijk verdeeld over de drie steunpunten. In 179 gevallen is een Proces Verbaal uitgeschreven. In de overige gevallen is de zaak afgedaan met een waarschuwing. Het merendeel van de geconstateerde overtredingen betrof administratieve onvolkomenheden. In diverse cases waren Sea Doo s betrokken, waarbij altijd verbaliserend is opgetreden. Zodra de "Wet Maritiem Beheer" van kracht wordt (vermoedelijk in de eerste helft van 2008) zal er tevens een uitvoerende verordening op Curaçao van kracht worden waarmee het vaargedrag van Sea Doo's gereguleerd zal worden. De Kustwacht is dan in staat om effectiever op te treden tegen ongewenst vaargedrag van Sea Doo s. De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn kwantitatief als volgt te splitsen. Taakgebied Scheepvaart verslagjaar 2007 TW CUR/ TW EUX / Locatie TW AUA BON TW SXM TW SABA TOTAAL Melding valide /1 295 niet-valide Inzet of assistentie wel /1 295 niet Effectiviteit 99/99 95/95 99/99 1/1 295/295 Reactievermogen 100% 100% 100% 100% 100% Genomen actie PV /0 179 Waarschuwing /1 116 Verbaliserend 65/99 43/95 70/ /295 optreden 66% 45% 71% 0% 61% 20

21 Deze tabel kent een gedeeltelijk andere opzet dan voorgaande jaren. Er is voor gekozen om met de tabel meer inzicht te geven in de genomen acties. Meerjarig bezien ziet het beeld er als volgt uit Zonder lokatie Sint Maarten Curacao Aruba Figuur 2-3: toezicht scheepvaart (aantal geconstateerde overtredingen) 1.7 Dienstverlenende taken Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer Het Rescue and Coordination Center (RCC) van de Kustwacht draagt zorg voor de afhandeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer. Alle wettelijk voorgeschreven verbindingsmiddelen zijn geïnstalleerd in het operatiecentrum. Door problemen met de antennemast en de elektriciteitsvoorziening op Mount Scenery op Saba, is het RCC op Curaçao nog niet in staat om al het VHF nood- spoed- en veiligheidsverkeer rond de Bovenwinden te coördineren. Dit is een reeds langlopend probleem met veel betrokken partijen. Een oplossing lijkt niet op korte termijn verwachtbaar. SAR Coördinatie rond de bovenwinden is de verantwoordelijkheid van Fort de France op Martinique. Het RCC Fort de France dekt het bovenwindse gebied met zend/ontvangers op het Franse deel van Sint Maarten. Het is wenselijk de mogelijkheid te hebben het VHF-verkeer rond de bovenwinden vanuit het RCC op Curaçao te coördineren, omdat de Kustwacht binnen de Territoriale Wateren van de eilanden wel de verantwoordelijkheid heeft voor SAR. Tot het moment waarop deze verbinding operationeel wordt zal het VHF nood-, spoed- en veiligheidsverkeer worden gemonitored door het Kustwachtsteunpunt op Sint Maarten, de Cutter Poema en/of het stationsschip. 21

22 1.7.2 Search & Rescue In 2007 heeft de Kustwacht tijdens 28 reddingsacties 108 mensen gered. Het aantal meldingen van opsporings- en reddingsacties binnen de SAR-regio van de Kustwacht was in 2007 minder dan in Er bleek ook in minder gevallen assistentie benodigd. Over het algemeen is de Kustwacht tezamen met de partners in SAR (CITRO, SARFA en de Sea Rescue Foundation te Sint Maarten) zeer succesvol in het redden en vinden van mensen. In 2007 zijn 233 (2006: 272) SAR-cases door de Kustwacht geopend. Hierbij bleek er in 107 gevallen daadwerkelijk assistentie benodigd (35 maal nabij Aruba, 45 maal nabij Bonaire en Curaçao, 19 maal nabij Sint Maarten en 8 maal buiten het eigen SAR-gebied). Hierbij waren in totaal 136 personen betrokken. Naast de eigen Kustwachteenheden zijn zowel reddingsboten van de CITRO, de SARFA en de Sea Rescue Foundation te Sint Maarten (SRF) ingezet. In totaal zijn er in 2007 bij deze acties 108 mensen gered en drie slachtoffers geborgen (2006: 13). De geopende en succesvolle acties binnen dit taakgebied zijn als volgt te splitsen. Taakgebied Aantal SAR acties INZET EENHEDEN KUSTWACHT, CITRO, SARFA EN SRF Inzet derden Resultaat acties (aantal betrokken personen) Erger Vermeend Vastgesteld Aantal Percentage Aantal voorkomen Redding SAR CUR/BON % (57) 14 (33) SAR AUA % 9 28 (73) 7 (53) SAR SSS % 6 6 (0) 5 (18) DERDEN % 15 6 (3) 2 (4) Totaal % (133) 28 (108) 22

KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA

KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD COMMANDANT KUSTWACHT...3 1 RESULTATEN...6 1.1 Opsporing drugs en vuurwapens... 6 1.2 Opsporing illegale immigratie...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 67 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2011 Herziene Begroting 2011, Ontwerpbegroting 2012 en Meerjarenramingen 2013-2016 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA

KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA JAARVERSLAG 2005 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD COMMANDANT KUSTWACHT...3 1 RESULTATEN...6 1.1 Opsporing drugs en vuurwapens... 6 1.2 Opsporing illegale immigratie...

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2012 Managementsamenvatting In 2012 is de Kustwacht van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied erin geslaagd

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2014 Herziene begroting 2014 en Meerjarenramingen 2015-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene (beleids)kaders en ontwikkelingen...

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2013 Managementsamenvatting In 2013 is de Kustwacht van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied erin geslaagd

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2015 Herziene begroting 2015 en Meerjarenramingen 2016-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene (beleids)kaders en ontwikkelingen...

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2014 Managementsamenvatting De Kustwacht heeft in 2014 de geplande vaardagen en vlieguren vrijwel volledig gerealiseerd.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 nr. 49 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Het Belgische luchttoezicht boven de Noordzee

Het Belgische luchttoezicht boven de Noordzee Het Belgische luchttoezicht boven de Noordzee Twaalf jaar diversifiëring van opdrachten Het Belgische programma voor luchttoezicht boven de Noordzee werd opgestart in 1991. Dit toezicht vanuit de lucht

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden. 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-4. gzv-4. gzv-2 kzv-3

Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden. 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-4. gzv-4. gzv-2 kzv-3 Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-2 kzv-3 1 Oefeningen gzv-3 Oefeningen Verplichte oefeningen: Brand Schip verlaten (evacuatie)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk 20-0000619804 Uw kenmerk Datum 5 oktober

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA JAARVERSLAG 2008 Voorwoord De Kustwacht heeft in 2008 volop invulling gegeven aan haar operationele taken. Dit heeft geleid tot aansprekende resultaten.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 213 Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 13-08-2014) Rijkswet van 25 februari 2008, houdende regeling van de taken en bevoegdheden, alsmede het beheer en beleid van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Rijkswet

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2012 Herziene Begroting 2012, Ontwerpbegroting 2013 en Meerjarenramingen 2014-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2013 Herziene Begroting 2013 en Meerjarenramingen 2014-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene (beleids)kaders en ontwikkelingen...

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2010 Managementsamenvatting Voor de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (hierna: Kustwacht)

Nadere informatie

Drugsbestrijding door de Koninklijke Marine

Drugsbestrijding door de Koninklijke Marine 102 Drugsbestrijding door de Koninklijke Marine P.J.J. van der Kruit en D.S. Blocq Hr. Ms. Bloys Van Treslong, het stationsschip van de Koninklijke Marine (KM) in de West, vaart op volle zee ter hoogte

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2016 pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 4 1.1. Inleiding... 4 1.2. Missie, taken en prioriteiten...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20424 21 december 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 december 2010,

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen Van Raak (SP) en Bosman (VVD) inzake de afvalstort St. Eustatius 2016Z22157 en 2016Z22249

Beantwoording Kamervragen Van Raak (SP) en Bosman (VVD) inzake de afvalstort St. Eustatius 2016Z22157 en 2016Z22249 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk Uw kenmerk Datum 20 december 2016 Betreft

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Commandant Koninklijke Marechaussee MPC 58C Postbus 90615 2509 LP DEN HAAG 2 2 JUN 2010 Ambtsbericht i D1S2010008821 Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten BIJ beantwoording

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 Nr. 97 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 123 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden.

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden. Autoriteit Financiële Markten Willemstad, 23 januari 2013 Uw kenmerk : Ons kenmerk : Onderwerp : side letter bij MOU CBCS - AFM Geachte heer Gerritse, Tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2011 Managementsamenvatting Voor de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (hierna: de Kustwacht)

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017

Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017 Hoofdstuk 1. Jaarplan Onder verwijzing naar artikel 36 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving legt de Raad het jaarplan 2017 voor. De Raad maakt de keuze

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2015 Herziene begroting 2015 en Meerjarenramingen 2016-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene (beleids)kaders en ontwikkelingen...4

Nadere informatie

Toerisme in Caribisch Nederland 2015

Toerisme in Caribisch Nederland 2015 Paper Toerisme in Caribisch Nederland 2015 September 2016 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Bonaire 3 1.1 Samenvatting 2015 3 1.2 Toeristen per vliegtuig 3 1.3 Toeristen per boot 6 2. Sint-Eustatius

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2017 Herziene begroting 2017 en Meerjarenramingen 2018-2021 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Algemene (beleids)kaders en ontwikkelingen...

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 381 Besluit van 30 september 2010, houdende vaststelling van de grenzen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Besluit grenzen

Nadere informatie

Migranten in de Nederlandse Antillen Deel 1

Migranten in de Nederlandse Antillen Deel 1 Migranten in de Nederlandse Antillen Deel 1 Sabrina Dinmohamed In dit artikel wordt aandacht besteed aan de demografische kenmerken van de migrantenbevolking van de Nederlandse Antillen. De sociaal-economische

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARVERSLAG 2015 Managementsamenvatting Voor de Kustwacht is samenwerking met zowel lokale partners als regionale en internationale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 531 (R 1810) Regeling van de taken en bevoegdheden, alsmede het beheer en beleid van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Rijkswet

Nadere informatie

Secretariaat: vestiging Bonaire

Secretariaat: vestiging Bonaire Postbus 20301 REcIfISHANDHAVING RAAD VOOR DE Kaya Industria 15a Kralendijk T: (+599-) 717-5552 1 F: (+599-) 717-7616 E: RvdRH@telbo.an De Raad voor de Rechtshandhaving is een inspectieorgaan, ingesteld

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep drugshandel Ontwerp-aanbeveling van de Raad over de noodzakelijke

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010 Nr. 113 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Nadere informatie

Steun bij internationale samenwerking in strafzaken voor praktijkmensen. Europees justitieel netwerk en Eurojust. Wat kunnen zij betekenen?

Steun bij internationale samenwerking in strafzaken voor praktijkmensen. Europees justitieel netwerk en Eurojust. Wat kunnen zij betekenen? Gezamenlijk Task Force document Steun bij internationale samenwerking in strafzaken voor praktijkmensen Europees justitieel netwerk en Eurojust Wat kunnen zij betekenen? 6 mei 2014 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV

VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV Verkeersmanagement Het geheel aan maatregelen en voorzieningen door een bevoegde autoriteit met als doel: een veilige vlotte en milieuvriendelijke

Nadere informatie

2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 2014D33111 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 945 (R 1737) Goedkeuring van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) PUBLIC 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Multidisciplinaire Groep

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 462 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet grensoverschrijdende

Nadere informatie

2013 no. 83 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 83 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 83 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA BESLUIT van 3 oktober 2013, (Stb. 2013, 375), houdende wijziging van het Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid, teneinde de medaille ook te kunnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1998 Nr. 55 BRIEF VAN

Nadere informatie

A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 31 ste maart 2014, no. 14/0686, houdende de plaatsing in het Publicatieblad van de Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED

KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED JAARPLAN 2016 Herziene begroting 2016 en Meerjarenramingen 2016-2020 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1.1. Grondslagen voor de inzet van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 618 Besluit van 14 december 1995, houdende voorlopige regeling van de instelling van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Voorlopige

Nadere informatie

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.03.2004 C(2004)479fin Betreft: Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij schrijven van 6 november

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 49 (2009) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 123 A. TITEL Verdrag ter bevordering van de economische betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve

Nadere informatie

Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van gedetineerden in de gevangenis

Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van gedetineerden in de gevangenis Gedetineerden in Curaçao Enkele kenmerken van in de gevangenis Ellen Maduro-Jeandor Sociale Situatie Inleiding In de census 2001 zijn de als inwoners binnen een instituut, namelijk de gevangenis, geteld.

Nadere informatie

Hr.Ms. Zuiderkruis was van januari tot en met mei ingedeeld in het eskader.

Hr.Ms. Zuiderkruis was van januari tot en met mei ingedeeld in het eskader. Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1978 Hr.Ms. Zuiderkruis commandant: ktz H.M. Ort, sedert 1 december ktz J.C. Einthoven Hr.Ms. Zuiderkruis was van januari tot en met mei ingedeeld in het eskader.

Nadere informatie

Postbus Postbus EH s-gravenhage 2500 ES 's-gravenhage Telefoon Telefoon

Postbus Postbus EH s-gravenhage 2500 ES 's-gravenhage Telefoon Telefoon Ministerie van Ministerie van Justitie Defensie Postbus 20301 Postbus 20701 2500 EH s-gravenhage 2500 ES 's-gravenhage Telefoon 070-3707911 Telefoon 070-3188188 Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 0011 500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 500 EA Den Haag DKR KV Schedeldoekshaven 00 511 EZ Den Haag Postbus 0011 500 EA Den Haag

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 35 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van het Besluit van houdende wijziging van het Schepenbesluit 2004 in verband met een nieuwe bevoegdheidsverdeling

Nadere informatie

Datum 19 december 2016 Onderwerp Beleidsreactie aangaande rapporten over de (door)ontwikkeling Korps Politie Caribisch Nederland

Datum 19 december 2016 Onderwerp Beleidsreactie aangaande rapporten over de (door)ontwikkeling Korps Politie Caribisch Nederland 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 339 Besluit van 14 juni 2006, houdende uitvoering van de artikelen 2 en 3 van de Rijkswet instelling aansluitende zone (Besluit grenzen aansluitende

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst

Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst Het inschatten van agressie van patienten van de ggz crisisdienst B. Penterman psychiater GGZ Oost Brabant Instrumenten The Historical, Clinical, and Riskindicators (HCR- 20) Historische, Klinische en

Nadere informatie

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG 138 Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG De huidige samenwerking met de eilanden is vooral gebaseerd op meer of minder intensieve uitwisseling van kennis en ervaring. Bij volledige integratie

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

Gezien het verzoek van de gemeente Utrecht en de beslissing op bezwaar van de reclamesleepvliegbranche;

Gezien het verzoek van de gemeente Utrecht en de beslissing op bezwaar van de reclamesleepvliegbranche; Luchtvaart Postbus 575 2130 AN Hoofddorp Contactpersoon Nummer -2015/43754 Betreft Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende het instellen van tijdelijke gebieden met beperkingen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201456 383031 / 383031 ONDERWERP L. Smink WZ OA Tijdelijke uitbreiding formatie handhaving bij Stadstoezicht (i.v.m. invoering

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Ter bescherming van het luchtverkeer worden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen ingesteld:

Ter bescherming van het luchtverkeer worden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen ingesteld: Luchtvaart Postbus 575 2130 AN Hoofddorp Contactpersoon Nummer -2015/29357 Betreft Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende het instellen van tijdelijke gebieden met beperkingen

Nadere informatie

KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA JAARVERSLAG 2009 Managementsamenvatting De Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (KWNA&A) heeft in 2009 op doortastende wijze uitvoering gegeven

Nadere informatie

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 39 van 11/02/2000 (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) RAAD Initiatief van het Koninkrijk

Nadere informatie

Grenscontrole in Curaçao

Grenscontrole in Curaçao Grenscontrole in Curaçao December 2013 Colofon Uitgever: Raad voor de rechtshandhaving Jaar: 2013 Maand: Plaats: Vindplaats Internet: December Willemstad, Curaçao www.raadrechtshandhaving.com 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden Wet van 29 mei 2006 tot vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten en de instelling van het functioneel

Nadere informatie

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Communicatie 8 Bijlage I Afkortingen 9 2 1 Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk Uw kenmerk 2017Z03035 Datum 4 april

Nadere informatie

Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat

Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat Daling totale criminaliteit ten opzichte van 2012 en 2011, opsporing boekt resultaat Datum : 22-01-2014 1. Algemeen Onderstaand cijfermateriaal betreft een aanvulling op de reeds gepresenteerde criminaliteitscijfers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie, Van der Burg. De adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx

De voorzitter van de commissie, Van der Burg. De adjunct-griffier van de commissie, Hendrickx Lijst van vragen De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties 1) heeft de navolgende vragen naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties van 28 februari 2012

Nadere informatie

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum Hoe werkt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende? Een zee van activiteiten Het Belgische gedeelte van de Noordzee is een gebied van 3600 vierkante kilometer, dit is vergelijkbaar met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 108 Besluit van 7 maart 2014 tot uitvoering van de artikelen 5, tweede lid, 11, eerste lid, en 14 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 no. 21 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van 8 januari 2014, regelende de samenwerking

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën ; Besluit van houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, het Besluit beheer politie, het Besluit financieel beheer politie en het Besluit verdeling sterkte

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 24 maart 2017 Betreft Nazending Kamerbrief

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 666 Beschikking van de Minister van Justitie van 29 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit beperking kring

Nadere informatie