Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004"

Transcriptie

1 Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004

2 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN NTTB - AFDELING MIDDEN 2003 Uitnodiging + agenda + bijlagen pag. 1 t/m 7 Notulen extra Algemene Ledenvergadering d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden pag. 8 t/m 15 Jaarverslagen 2003 Jaarverslag 2003 van de secretaris NTTB Afdeling Midden pag. 16 t/m 21 + bijlage bestandsoverzicht Afdeling Midden pag. 22 t/m 24 Jaarverslag van de penningmeester 2003 Afdeling Midden pag. 25 t/m 27 Voorlopige Begroting 2005 Afdeling Midden pag. 28 Jaarverslag ACL 2003 Afdeling Midden pag. 29 t/m 33 Jaarverslag Jeugdcommissie 2003 Afdeling Midden pag. 34 t/m 40 Afdelingskampioenschappen 2004 Afdeling Midden pag. 41

3 A.F.M. Verhulst Beukenhof EB LELYSTAD AFDELING MIDDEN Lelystad, 16 maart Aan de lid-verenigingen, Persoonlijke Leden, Afdelingsbestuursleden, (plaatsvervangende) Bondsraadsleden, Commissieleden, Ereleden en Leden van Verdienste van de afdeling Midden van de NTTB en het NTTB Hoofdbestuur Betreft: Uitnodiging en Agenda van de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Midden van de NTTB. Geacht Bestuur, geachte mevrouw, mijnheer, Bij deze wordt u namens het afdelingsbestuur uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Midden, welke zal gehouden worden op woensdag 12 mei 2004 om uur bij tafeltennisvereniging SC 't Gooi in het Sportveldencomplex Berestein Kininelaantje 6 te Hilversum (tel ) voor routebeschrijving: zie bijlage De agenda voor deze Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Eventuele ingekomen stukken 4. Notulen van de extra ALV d.d. 3 december Jaarverslagen 6. Bestuursverkiezing afdelingsbestuur Midden 7. Beleidsintenties NTTB / Afdeling Midden 8. Organisatie Afdelingskampioenschappen en NJM 9. PAUZE 10. Benoeming kascontrolecommissie 11. Concept Begroting Financiële voorstellen Rondvraag 14. Sluiting 1

4 Bij punt 6: Conform het door de buitengewone afdelingsledenvergadering d.d. 21 december 2000 (m.b.t. de oprichting van de afdeling Midden) goedgekeurde rooster is aftredend: Gerard van Giessen Henk Wildschut - voorzitter; - algemeen bestuurslid met als bijzondere taak de functie van ACL. - algemeen bestuurslid met als bijzondere taak functionaris PR; deze bestuursfunctie zou volgens het rooster van aftreden eveneens dit jaar voor (her)verkiezing in aanmerking komen. Door het tussentijds aftreden van Henk Rietveld, eind 2003, is ze opnieuw vacant geworden. naast de volgens het rooster van aftreden in 2004 hierboven genoemde te (her)benoemen bestuursfuncties zijn er in het afdelingsbestuur nog steeds twee vacatures te vervullen nl. van; - algemeen bestuurslid met als bijzondere taak functionaris Technische Zaken en - algemeen bestuurslid met als bijzondere taak functionaris KVSO Gerard van Giessen heeft zich bereid verklaard een herbenoeming te aanvaarden. Het afdelingsbestuur stelt voor Gerard van Giessen voor een periode van drie jaar te herbenoemen als lid van het afdelingsbestuur in de functie van voorzitter. Henk Wildschut heeft reeds in mei 2003 aangekondigd - na 32 jaar inzet als afdelingsbestuurslid waarvan 30 jaar als ACL (!) - zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Met zijn vertrek ontstaat er dus een vacature op de belangrijkste functie in de afdeling, immers; geen ACL betekent ook geen competitie!!! Het Afdelingsbestuur zou graag op de ALV een nieuwe kandidaat voor deze functie willen voorstellen. Daarom doen we hierbij uitdrukkelijk een beroep op alle verenigingen binnen onze afdeling: lees de bijlagen bij deze uitnodiging inzake de vacature van ACL en de functieomschrijving en neem z.s.m. contact op met voorzitter van Giessen indien u interesse hebt in of meer informatie wil over deze vacature. Als Afdelingsbestuur kunnen en willen wij de ALV van 12 mei a.s. niet afsluiten zonder een nieuwe ACL te hebben benoemd en dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid!!! Ook kandidaten voor de andere nog vacante bestuursfuncties worden hierbij van harte uitgenodigd zich z.s.m. te melden bij het afdelingsbestuur. Bij punt 10: Conform het besluit van de buitengewone afdelingsledenvergadering d.d. 21 december 2000 (m.b.t. de oprichting van de afdeling Midden), worden de leden van de kascontrolecommissie benoemd voor de duur van één jaar en wordt er telkens vanuit 4 verenigingen (bij alfabetische toerbeurt te beginnen bij A), verzocht om een afvaardiging. In 2004 waren dit de verenigingen Bunshot, Dosc, Douwe Egberts en DTV Smash. Voor 2005 wordt voorgesteld dat de verenigingen Eemnes, Effekt, Elan en Fletio hun penningmeester afvaardigen als lid van de kascontrolecommissie. 2

5 De jaarverslagen en de overige stukken ten behoeve van deze vergadering zullen u in de loop van week 17 worden toegezonden. Zoals bekend worden verenigingen waarvan niemand afgevaardigd is op de ALV beboet met 22,69. Wij rekenen op ieders aanwezigheid. Met vriendelijke groeten, Namens het bestuur van de NTTB, afdeling Midden Ann Verhulst, secretaris. Bijlagen: Info vacature Algemeen Bestuurslid met als bijzondere taak de functie van Algemeen Competitieleider (ACL) Functiebeschrijving ACL 3

6 Aan alle seniorleden van alle tafeltennisverenigingen behorende tot de afdeling MIDDEN 15 maart Betreft : ACL L.S., Zoals u in een aantal voorgaande ALV s (AfdelingsLedenVergaderingen) hebt kunnen vernemen is Henk Wildschut aftredend en zal hij niet meer verkiesbaar zijn. Henk is toegetreden tot het AB (AfdelingsBestuur) van de afdeling t Gooi in 1972 als secretaris. Daarna was hij 2 jaar afdelingsvoorzitter. In dat 2de jaar nam hij de functie van ACL (AfdelingsCompetitieLeider) op zich. Die functie heeft hij gehouden tot heden. Met dit vertrek ontstaat er een vacature op de belangrijkste functie in de afdeling. Geen ACL betekent geen competitie! Deze vacature MOET opgevuld worden. Graag zou het AB de verenigingen op de ALV van 12 mei 2004 een kandidaat willen voorstellen voor deze functie. Henk is bereid een opvolger te begeleiden en in te werken. Voorts kan een ieder rekenen op de steun en loyaliteit van het AB. Het werken als ACL hoeft niet alleen gedaan te worden. Er is nu reeds ondersteuning in de vorm van administratieve handelingen (turven van Persoonlijke resultaten) en het maken/verzenden/publiceren van bulletins en uitslagen. Gezocht wordt iemand die bereid is de verantwoording die van een ACL verwacht wordt op zich te nemen. Extra hulp in de vorm van administratieve hulp is eveneens welkom. Bijgaand treft u een functieomschrijving aan. Laat u vooral niet afschrikken door de hoeveelheid werk. U doet het niet alleen. Indien u interesse heeft voor de functie van ACL of een functie die zich beperkt tot administratieve ondersteuning, dan wordt u verzocht contact op te nemen met ondergetekende. Gerard van Giessen Voorzitter AB. Curiestraat JX, Hilversum 4

7 ACL : FUNCTIEBESCHRIJVING (afdeling MIDDEN ) Naam Functie Plaats Taken : Afdelingscompetitieleider (ACL) : leiding geven aan de competitie(senioren) in de afdeling. : de ACL maakt in principe deel uit van het AB (AfdelingsBestuur). : 1. planning competitie 2. indeling competitie 3. leiding competitie 4. rapportage over competitie Planning : 1.1 planning competitiedata - najaar. start: 2e/3e zaterdag september. vrije data: herfstvakantie. einde: laatste zaterdag november/1e zaterdag december - voorjaar. start: 3de week van januari. vrije data: krokusvakantie. einde: week voor NB afstemming op landelijke competities!! 1.2. planning organisatie - verzending inschrijfformulieren najaar: mei/juni, retour medio/eind juli voorjaar: medio november, retour medio december - indeling gereed najaar: medio augustus voorjaar: 1 januari NB de verzending van inschrijfformulieren gaat gepaard met de bulletins van het voorgaande seizoen Leiding competitie Wekelijks verwerken en publiceren uitslagen. Controleren van de wedstrijdformulieren scoren van persoonlijke resultaten. Wekelijks controleren / publiceren van de uitgestelde wedstrijden. Indeling 2 : Op grond van de resultaten in het voorgaande seizoen wordt de indeling gemaakt. De ACL controleert of de indeling van teams door verenigingen op sterkte is gedaan. Eventueel legt de ACL een invalverbod op. Speelschema s maken en publiceren. Leiding 3 : De competitieleider heeft door de indeling bepaald welke wedstrijden op welke data gespeeld moeten worden. Hij ziet toe op een goede uitvoering van deze planning (zie ook Competitiereglement). Eventuele wijzigingen in de competitie worden in het competitiebulletin gepubliceerd. 5

8 Rapportage 4.1: Bulletins: wekelijks wordt een bulletin gepubliceerd met Uitslagen, boetes, programma wijzigingen etc. Aan het eind van elk seizoen wordt in een slotbulletin bekend gemaakt; de eindstand van de competitie, de promovendi, de degradanten en de persoonlijke resultaten. Rapportage 4.2 : Voor het jaarverslag van de afdeling wordt een overzicht gemaakt van alle resultaten per seizoen. (aantal teams/klassen etc..) In de afdeling Midden doen ongeveer 75 verenigingen met ca 450 teams mee aan de afdelingscompetitie. Benodigde tijd - verzenden inschrijfformulieren 2 uur - verwerken inschrijfformulieren 20 uur (controle op aanwezigheid, compleetheid en juistheid, navragen gegevens, bepalen sterkte teams) - indeling afdelingscompetitie 16 uur - diversen 8 uur benodigd vooraf 46 uur - verwerken uitslagen/pers. resultaten 20 uur - verzette wedstrijden/bulletin 2 uur - onvoorzien 2 uur benodigd per week 24 uur - eindstanden/pers. resultaten 40 uur (rappel ontbrekende formulieren, gelijke standen, verzending etc.) - Totaal per competitie (11 speelweken) 350 uur Een deel van het wekelijks verwerken van de persoonlijke resultaten wordt nu gedaan door een ander dan de ACL. Dit scheelt ongeveer 11x10 uur = 110 uur Een deel van alle wekelijkse publicaties (verzendingen bulletins) wordt eveneens gedaan door een ander dan de ACL. Dit scheelt eveneens 11 x 6 = 66 uur. Blijft over per half jaar ongeveer ( ) = 174 uur in ongeveer 14 weken. Dat is gemiddeld ongeveer 12 uur per week. Vooral het controleren van wedstrijdbriefjes en scoren van de persoonlijke resultaten is tijdrovend. Het is de bedoeling dat door automatisering een deel van dit werk in de toekomst niet meer op afdelingsniveau gedaan wordt maar op verenigingingsniveau. Dan wordt de werklast verdeeld over alle 75 verenigingen. Op korte termijn is verlichting van werkzaamheden te bereiken door deze verwerking te spreiden over meer mensen. Op die manier kan de last per week worden terug gebracht naar ongeveer 5 uur per week gedurende de 10/11 competitieweken. 6

9 De wekelijkse verzending van bulletins wordt gedaan door een ander dan de ACL. De ACL(en zijn assistent(e)) beperkt zijn werk tot het doen van mededelingen (boetes, programma wijzigingen) via . Door Martin van Groen worden de mededelingen en uitslagen gepubliceerd en in een enkel geval verzonden. De ACL-functie is een vrijwilligersfunctie. Dat wil zeggen dat het gaat om een niet betaalde functie. Wel is een goede onkostenvergoeding voorzien. Functionarissen moeten in het bezit zijn van een PC. Deze PC moet beschikken over internet en faciliteiten. De functionaris moet goed bereikbaar zijn, zowel telefonisch als per . 7

10 Aanwezig: Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden De bestuursleden van afdeling Midden: Gerard van Giessen, voorzitter; Ann Verhulst, secretaris, Henk Wildschut, ACL; Marianne Oosterveen; voorzitter commissie jeugdzaken en Joop Dokman, penningmeester. Afwezig met berichtgeving: Ruud Peters; algemeen bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter. Tussentijds afgetreden: Henk Rietveld, algemeen bestuurslid. Afgevaardigden vanuit de volgende verenigingen: Almeerspin (J. de Lange); ATC (J. Lina); Bat (E. van der Wurf); Batua (N. Broekmans, H. van Heerde); Buna (A. van Dorssen); Bunshot (R. Boers); Bijmaat (P. Struiksma, W. Kisjes); Douwe Egberts (J. van der Lit, B. Gerrist); DTV Smash (A. Aarts); Eemnes (P.C. Pieket Weeserik); Effect (H. Groenveld); Elan (A. Snijders, R. Brinkman); Fletio (J. Bosboom, S. Frinks); Gispen (J. Dokman)); Good Luck (L. van Leuven, D. van Kuler); 't Gooi (G. Beun); Hoogerheide (J. van Dijk, M. v.d. Broek); Hoogland (H. Salomons, J. Gerritsjans); HTTC (J. de Roos, P. van Rooijen); Huizen (F. Hagen, J. Rövekamp); Iduna (L. Cotteleer); Laren (H. v.d. Brink, M. v.d. Brink); Leerdam (W. Horden); Lelystad United (R. de Valk); MTTV (A. Stultiens, W. van Ek); Muiden (Langeveld); ONI (D. Lindenaar, B. Goudriaan); OSO (H.W. Drieman); Over 't Net (J. Schuurman, J. Kroon); Paushuize (A. Visser); Quick (C.J.A. Schouten); Quick 32 (S. Louwerse); Reflex Maarn (P. Siebel, Y. Roovers); Rega (M. Weerdhof, H. Nusselder, R. v. Hussel); Remu (H. Heesen); de Schans (H. Ott, C. Koetsier); Shot (M. Briët, P. Roest); Smash Woudenberg (L. Vaessen); SVE (J. Peet, R. Bod, J. Paul); SVO (M. Heller); TOVO (W. van Beek, D. Theebe); TTVN (W. Fassotte); TVA (J. de Jong, R. de Jong); UTTC (T. van Ginkel, S. Lustig); de Vaart (H. Bouma); Veenland (G.J. van Maanen, P. van Wijngaarden); VEV (J.C. Zoomers); Victoria (E. List, M. van Groen); Vita (P. Migchielsen); Vitac Vinkeveen (O. Riehl); Vitus (N. Boor, S. Vlug); VTV (R. Koedijk, E. Imhof); Wasmeer (C. van Doorn); Werinon (E. Wiedemeijer); WIK (H. de Rijk, R. Verleun); Woerden (M. Kleinhofmeyer, G. Kuip); Zeta (J. Kuipers, A. Hoek); ZTTV (E. Leenders, M. Grimme). A. de Jong (toernooileider van Afdeling Midden); A. Verberne (coördinator NTTB-AT Afd. Midden +Jeugdzaken Afd. Midden); J. Roeten (Lid van Verdienste); L. van Es (Lid van Verdienste); I. Heller (Lid van Verdienste. C. Korevaar (voorzitter NTTB); K. Kamp (penningmeester NTTB en aanspreekpunt vanuit het hoofdbestuur van de NTTB voor onze afdeling). De secretaris stelt vast dat de volgende verenigingen niemand hebben afgevaardigd vanuit hun vereniging: Agavs, Barneveld, Dosc, HTV, Jonathan, OTIO, Overhees, Radiair, SSVU, Stedepunt, Tielse TC, TIVU, TTCL, TTVM, TVP, TVS en Vechtlust. Deze 17 verenigingen kunnen een boete tegemoet zien. De agenda luidt als volgt: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Notulen van de ALV d.d. 21 mei Voorstel i.v.m. puntentelling: games tot 11 punten; algemeen van toepassing voor de seniorencompetitie binnen Afdeling Midden PAUZE 6. Introductie Dos Engelaar, coördinator accountmanagement bij de NTTB (die i.v.m. ziekte van onze accountmanager Bram de Muijnck, de accountmanager van onze afdeling, een presentatie geeft over accountmanagement binnen de NTTB) 7. Introductie Cees Koorevaar, de nieuwe voorzitter van de NTTB 8. Rondvraag 9. Sluiting 8

11 1. Opening Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden Voorzitter van Giessen opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder verwelkomt Gerard Cees Korevaar, onze nieuwe voorzitter van de NTTB en Kees Kamp, penningmeester en aanspreekpunt vanuit het HB voor onze afdeling. Dos Engelaar, coördinator accountmanagement bij de NTTB zou vanavond Dos Bram de Muijnck, accountmanager voor onze afdeling vervangen die wegens ziekte verstek moest laten gaan. Dos Engelaar zou vanavond een presentatie geven over accountmanagement binnen de NTTB maar is jammer genoeg zelf ook niet aanwezig. De reden hiervan is onbekend. Ook Atie de Jong wordt bijzonder welkom geheten. Gerard van Giessen dankt ook de vereniging 't Gooi die net als de voorgaande twee ALV's onze gastheer is vanavond. Er wordt uitdrukkelijk verzocht om niet te roken gedurende de vergadering en om - wanneer mensen aan 't woord komen - vooraf luid en duidelijk je naam te zeggen en te benoemen welke vereniging je vertegenwoordigt. 2. Mededelingen De heer van Giessen meldt dat er kortgeleden een Bondsraad heeft plaatsgevonden waarbij een aantal pijnpunten met name in de financiële sfeer besproken dienden te worden. Zo geraken we veel subsidie kwijt hetgeen de Bond noodzaakte de bondscontributie te verhogen. De Bondsraad heeft ingestemd met deze verhoging zodat de contributie voor de duurste - dus competitiespelende - senioren dan iets van 2,50 gaat bedragen. Dat is uiteindelijk peaunuts als we weten dat we de pijn met z n allen moeten dragen. Voorzitter van Giessen deelt mee dat de heer H. Rietveld besloten heeft tussentijds af te treden als algemeen bestuurslid van het afdelingsbestuur Midden. Dit betekent dat er nu dus twee vacatures bestaan binnen het AB. De nood aan nieuwe bestuursleden is dus hoog, temeer omdat we tegen volgend jaar ook een nieuwe afdelingscompetitieleider nodig hebben daar Henk Wildschut dan, na zo'n ruim dertig jaar trouwe dienst waarvan het grootste deel als afdelingscompetitieleider, besloten heeft zich niet opnieuw herkiesbaar te stellen. Het moge duidelijk zijn dat wanneer we geen opvolger vinden, de kurk waarop we drijven zal zinken. De afdelingssite heeft hits gehad gedurende de afgelopen maand november! Voorzitter van Giessen bedankt Martin van Groen en zwaait hem alle lof toe voor zijn werk aan de site. Er wordt aan een ieder gevraagd om de presentielijst in te vullen. Er wordt nog eens benadrukt dat uitsluitend een schriftelijke machtiging van de afwezige vereniging, voor iemand die een andere vereniging vertegenwoordigt op de ALV, door het afdelingsbestuur geaccepteerd wordt als geldige volmacht. Dit laat onverlet dat afwezigheid, al dan niet schriftelijk gemeld, altijd wordt beboet! Gerard vraagt een minuut stilte voor de overledenen van onze afdeling die, voor zover bij ons bekend, in de periode tussen de ALV van 21 mei 2003 en nu overleden zijn: Gerrit de Jong: vroegere voorzitter van BTTC, het latere Metac. Hij is tevens de echtgenoot van Atie de Jong. Gerard Verhulst (HTTC). H. van de Mark (Douwe Egberts). Er wordt door de afdelingsledenvergadering staande een minuut stilte gehouden. 9

12 Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden 3. Ingekomen stukken Schriftelijke berichtgeving van verhindering van de volgende verenigingen en personen: Tafeltennisvereniging TTV Maarssen Tafeltennisvereniging TVP Dhr. Ruud Peters - bestuurslid van de afdeling - die in het buitenland tafeltennist met OTC. Dhr. A. Imhof en dhr. A.J. Goslinga, allebei ereleden van onze afdeling; Dhr. J. te Brake en dhr. E. Staffhorst, allebei lid van Verdienste van onze afdeling. Dhr. Bram de Muijnck, accountmanager van onze afdeling. Schriftelijke machtiging van Tafeltennisvereniging TVP Schriftelijke machtiging van Tafeltennisvereniging Jonathan Schriftelijke machtiging van Tafeltennisvereniging TTC Vechtlust Schriftelijk uitbrengen van stem t.a.v. het voorstel puntentelling 'games tot 11' van Tafeltennisvereniging TTV Maarssen. Voorstel van de vereniging UTTC om in de hele afdeling per september 2004 de poules in de competitie uit te breiden van 6 teams naar 8 teams. Ton van Ginkel van UTTC licht dit voorstel toe. Hij ziet de voors en tegens van het voorstel. Zo moeten bijvoorbeeld een aantal verenigingen extra dagen de zaal huren enz De ACL, H. Wildschut, geeft aan dat dit administratief nauwelijks te behappen is in de afdeling Midden. In de oude afdeling 't Gooi was dit nog net haalbaar maar dit kan je geen enkele vrijwilliger aandoen! Bovendien is het onze ervaring dat zeker in de voorjaarscompetitie aan het einde van het seizoen teams niet meer (voltallig) komen opdagen, fraude plegen enz Mochten desondanks mensen het voorstel in stemming willen brengen op de volgende vergadering, dan worden die hierbij ook hartelijk uitgenodigd zich meteen aan te melden als nieuwe kandidaat ACL. Dhr. Drieman (OSO): Ik vraag me af of Henk Wildschut wel eens gedacht heeft aan een draaiboek van de taken van een ACL en zo ja, is dat beschikbaar? Voorzitter van Giessen: Primair liggen de functies vast in het competitiereglement. Henk Wildschut: het begint ermee om de gegevens van de competitiespelende leden tijdig binnen te krijgen. Vervolgens het indelen en het coderen; dat is echt leuk. Dan het verspreiden en het maken van het programma op de PC. Daarna krijg je 250 wedstrijdformulieren per week, moeten de standen bijgehouden worden en dient er te worden geturfd. Het kost je gemiddeld anderhalve a tweeënhalve dag per week. Binnen de NTTB is men wel druk bezig programma's te ontwerpen om alles (ledenadministratie, competitieadministratie, contributieadministratie enz ) verregaand te automatiseren. Op korte termijn is echter niet te verwachten dat dergelijke programma's beschikbaar zullen zijn. Paul Roest (Shot): Zijn er binnen de NTTB al afdelingen die gebruik maken van een web-based programma? Gerard van Giessen: Nee, nog niet. Er bestaan bij andere sportbonden al wel allerlei programma's maar er niet veel op maat verkrijgbaar zoals de huidige tools die we hebben maar die inmiddels 12 jaar oud zijn en dus sterk verouderd. 10

13 Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden 4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Midden d.d.23 mei Arie Hoek (Zeta): Waarom staan de notulen van 23 mei jl. niet op de volgende ALV op de agenda? Van Giessen: Ik vind het niet kunnen dat je dingen afspreekt met elkaar en dat die dan niet op de eerstvolgende ALV bekend zijn. Martin van Groen (Victoria) meldt dat hij i.t.t. de melding in de notulen niet aanwezig was bij de vorige ALV, waarvan nota. Bunschot moet zijn Bunshot. A. Stultiens (MTTV): Bij de overledenen staat bij dhr. F. Antonides Maarssen vermeld als vereniging maar dat moet zijn MTTV. R. van Hussel (Rega): de heer M. Weerdhof bestaat niet maar moet zijn: M. van de Weerdhof. Paul Roest (Shot) vraagt naar de mogelijkheid van het scheiden van de sites (afdeling Midden / Victoria). Martin van Groen (Victoria): Technisch is het mogelijk maar er zitten een behoorlijk aantal overlaps en koppelingen is. Paul Roest (Shot) Een eigen website voor de afdeling biedt wel betere mogelijkheden voor een afdelingsbestuur om te communiceren en om de rol van bestuursleden en het AB beter onder het voetlicht te brengen. Voorzitter van Giessen geeft aan dat bekeken zal worden wat er op termijn eventueel op dit vlak mogelijk is. Jan de Jong (TVA): Waarom komen de uitslagen pas op woensdag binnen en wordt het bulletin niet al op zondag verstuurd? Henk Wildschut: Om de schriftelijke versie te versturen moet het bulletin uitgeprint en ergens gekopieerd worden en dat is niet altijd mogelijk op maandag. Bovendien moet er soms nog iets aangepast worden en dient er volledige duidelijkheid te bestaan over overtredingen en boetes. Ook de versie van het bulletin kan er niet eerder zijn dan dinsdag. R. van Hussel (Rega): Misschien kan je ze beter helemaal niet meer per post versturen. Gerard van Giessen: Er gaan nog maar 12% van de bulletins over de post maar er zijn nog altijd wedstrijdsecretarissen die niet in het bezit zijn van een adres. Het verslag wordt vastgesteld met dankzegging aan Ann Verhulst, de notulist. 5. Voorstel i.v.m. puntentelling: games tot 11 punten; algemeen van toepassing voor de seniorencompetitie binnen Afdeling Midden Voorzitter van Giessen: Er zijn geen amendementen binnengekomen, dus ligt er enkel en alleen het voorstel. Als we tot de 11 gaan spelen dan is dit voor onbepaalde tijd. Als het voorstel wordt afgewezen besluiten we met z n allen om het item de eerstvolgende drie jaar niet meer ter discussie te stellen. Vervolgens brengt iedere vereniging zijn stem uit (al dan niet bij volmacht) en worden de 'gewogen' stemmen geteld. Besluit: Met een ruime meerderheid van 61 % wordt het voorstel, om m.i.v. de voorjaarscompetitie met 'games tot 11' te gaan spelen in de gehele afdelingscompetitie, aangenomen (2341 stemmen vóór, 1385 tegen, 88 blanco; totaal uitgebrachte stemmen: totaal aantal stemmen van de afdeling: 4203). 11

14 Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden 6. Introductie Dos Engelaar, coördinator accountmanagement bij de NTTB (die i.v.m. ziekte van onze accountmanager Bram de Muijnck, de accountmanager van onze afdeling, een presentatie geeft over accountmanagement binnen de NTTB) Dit agendapunt komt te vervallen omdat ook de heer Dos Engelaar, om onbekende reden, niet aanwezig is. 7. Introductie Cees Koorevaar, de nieuwe voorzitter van de NTTB De heer Korevaar begint zijn betoog met een parabel waarbij hij de NTTB en de problemen waarmee onze sportbond momenteel kampt, te vergelijken met een vloot in zwaar weer en hoe die daar in de praktijk mee omgaat. Daarna schetst hij de situatie van de NTTB in het verleden en het heden en zet hij een toekomstvisie neer waarvan hier de hoofdlijnen worden weergegeven: Verleden: - inventariseren van de problemen: hoewel het hoofdbestuur de afgelopen maanden de financiële problemen zo goed mogelijk getracht heeft in beeld te krijgen, komen zij tot op de dag van vandaag - zij het gelukkig in mindere mate - voor verrassingen te staan. Concreet betekent dit dat het verlies tot en met 2002 niet ,- is maar zo'n slordige ,- en dat het negatieve vermogen dus niet ,- maar ongeveer ,- bedraagt. Slechts middels een zeer stringent uitgavenbeleid zal het negatieve eigen vermogen in 2003 uiteindelijk beduidend lager uitkomen dan dit bedrag. Heden: - Prioriteit voor 2004 is uiteraard het terugbrengen van het negatieve vermogen, indien mogelijk naar NUL. Dat dit een stevige ingreep vergt, ligt voor de hand. De door de Bondsraad afgelopen zaterdag goedgekeurde begroting laat een overschot zien van ongeveer , - terwijl daar bovenop een extra taakstelling voor de afdeling Topsport is afgesproken van , - In deze begroting is een contributieverhoging t.a.v. de bondscontributie voorzien van ca. 12,5 % hetgeen, afhankelijk van de afdeling, neerkomt over maximaal 3,00 per competitiespelend seniorenlid. Deze contributieverhoging dient niet in de eerste plaats om tekorten weg te werken maar om de wegvallende subsidies te compenseren, vooral dan de instellingssubsidie. Deze subsidie bedroeg in 2003 nog zo'n ,- in 2004 ca ,- in 2005 nog , - en in 2006 wordt deze gereduceerd tot NUL! Daarbovenop worden diverse projectensubsidies met 10 % gekort. Bijkomend probleem om in 2004 orde op zaken te stellen is het feit dat er nog doorlopende contracten, arbeidscontracten bestaan die de NTTB als goed werkgever moet nakomen. Overigens wordt benadrukt dat het hoofdbestuur het standpunt huldigt dat de problemen bij de landelijke organisatie door die landelijke organisatie zelf zijn veroorzaakt en ook door de landelijke organisatie zelf moeten worden opgelost. Een greep uit de afdelingskassen is dus NIET aan de orde. Voor de broodnodige liquiditeit heeft de NTTB bij de afdelingen en bij de Fondsbeheerscommissie geld GELEEND waarbij die lening ook wordt afgelost, inclusief rente. 12

15 Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden Toekomst: Is er nog wel toekomst voor de NTTB? Ja! Maar dan moet er wel wat veranderen! Enkele jaren geleden verscheen het rapport Wagner en conclusies daarin waren: - De rol van het hoofdbestuur, de professionals, moet verstevigd worden en het hoofdbestuur dient hiervoor ruimte te scheppen door 'te besturen op afstand'. Allerlei commissies, bemand door enthousiaste vrijwilligers werden terzijde geschoven en hiervoor in de plaats kwamen werkgroepen onder leiding van 'professionals' - Het aantal afdelingen moet teruggebracht worden tot acht stevige afdelingen, want anders zouden de afdelingen de toebedachte taken niet aankunnen. Welnu, het bondsbureau is opgetuigd en organisatorische gebracht op 13,5 FTE's. Het hoofdbestuur is inderdaad gaan besturen op afstand, de professionals kregen dus de ruimte en welke taken hebben de afdelingen er bij gekregen?? Goed draaiende commissies werden dus omgezet in werkgroepen; deze zijn echter niet of nauwelijks van de grond gekomen en er bestaat verwarring alom. Een Bondsbureau met 13,5 FTE's bleek echter te hoog gegrepen, gestructureerde leiding was er niet of nauwelijks en de goedwillenden 'deden dus wat goed was in hun ogen'. Echter, concrete resultaten ontbraken! Dit hoofdbestuur staat een kleiner, maar veel slagvaardiger bondsbureau voor ogen. Heroverweging van functie, taken en bevoegdheden vindt in 2004 plaats. De koers voor de toekomst luidt: 'Terug naar de basis!' oftewel: Wat een vereniging kan doen, moet een afdeling nalaten en wat op afdelingsniveau kan gebeuren, moet de landelijke organisatie niet doen. Professionals bieden ondersteuning aan wat door enthousiaste, deskundige vrijwilligers kan worden uitgevoerd en uiteraard horen daar dus ook verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij! Dat betekent o.a. dat op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling, uitmondend in topsport, een aangepaste opzet moeten komen, waarin verenigingen en afdelingen samen een grotere rol moeten gaan spelen. dat op het terrein van breedtesport enthousiaste, deskundige vrijwilligers ruim baan moeten krijgen en dat de afdeling Breedtesport op het bondsbureau veel meer als 'denktank' moet gaan functioneren. dat automatisering van administratieve processen echt gestalte moet krijgen opdat werkelijke efficiency bereikt wordt. dat grote aandacht aan de interne communicatie geschonken moet worden. dat ook veel meer aandacht moet geschonken worden de externe communicatie. De tafeltennissport in het algemeen en de NTTB in het bijzonder dient meer dan ooit te worden gepromoot en de mogelijkheden die we daarvoor nu al tot onze beschikking hebben moeten we niet verkwanselen maar optimaal benutten. De medio moet weer positieve aandacht schenken aan onze sport. En al deze acties dienen - binnen de financiële mogelijkheden - dé prioriteit voor de toekomst: eind 2007 heeft de NTTB leden! Een onmogelijke opgave? "Nee!" aldus de heer Korevaar: "De NTTB heeft bijna 700 verenigingen en als alle verenigingen per jaar netto zo'n VIER leden winnen, wordt dat doel bereikt. Ook in financiële zin is dit dé kans om te overleven! Daarvoor vraag ik uw medewerking, doe ik een beroep op uw inzet en enthousiasme. En met z'n allen, alleen met z'n allen zullen we daarin slagen, daarvan ben ik overtuigd!" Dit warme betoog van de heer Korevaar voor de toekomst van de NTTB en de tafeltennissport wordt door de gehele vergadering enthousiast onthaald met applaus. 13

16 Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden Richard van Hussel (Rega): Ik vond het een zeer positief verhaal en aan ons zal het niet liggen om de doelen te helpen realiseren. Henk Wildschut (ACL): Ook ik vond dit een positief verhaal. Echter ik schat in dat er saneringen zullen moeten plaatsvinden bij kleine verenigingen. Ik ben ook geschrokken van het seniorencompetitieboek: er zitten bijvoorbeeld nog nauwelijks Nederlandse dames in! Het wordt hoog tijd om sponsorgelden in jeugdopleidingen en in ledenwerving te gaan steken i.p.v. in salarissen die naar het buitenland verdwijnen! En wat nog een grote zorg voor mij is dat de automatisering stilaan van levensbelang wordt voor het voortbestaan van de NTTB. Daar moet nog zo gigantisch veel in gebeuren, wil je de enthousiaste vrijwilliger blijven behouden voor de NTTB! Marcel v.d. Weerdhof (Rega): Er zijn zoveel mogelijkheden qua ledenwerving; op scholen enz : daar ligt de basis. Cees Korevaar: Inderdaad, de club is het belangrijkste binnen de NTTB en je moet met van alles concurreren en dat kan slechts op 1 manier: nl. het bieden van kwaliteit. Bv. een zaal waar het aangenaam spelen is, een adequate opvang van nieuwe leden enz Ondersteunend kan de NTTB wat doen maar primair moet het bij de verenigingen beginnen. Het zou ook eens een discussie waard ons af te vragen: zijn wij niet te goedkoop? Als een vereniging met 70 à 80 leden zegt: we kunnen ons financieel geen trainer veroorloven, dan dient die vraag echt gesteld te worden. De voormalige instellingssubsidie was zowat de enige subsidie die vrij besteedbaar was, dit i.t.t. projectsubsidies. Juist die instellingssubsidie was juist zo belangrijk om de infrastructuur van de NTTB in stand te houden. 8. Rondvraag: - De Jong (TVA): Amerongen ligt op de grens van onze afdeling. Er is ons destijds beloofd dat we in de lagere klassen niet ver zouden moeten reizen en de laatste tijd worden we ingedeeld bij Zeta enz Gerard van Giessen: Ik verzoek u die opmerking op het formulier te vermelden zodat we er bij de nieuwe indeling aan herinnerd worden want het is altijd ons streven geweest om dergelijke dingen zoveel mogelijk te vermijden. - W. Horden (Leerdam): Als Henk Wildschut gaat stoppen, jammer dat dat dan niet ruimschoots van tevoren is gemeld, ook t.b.v. de afwezige afdelingsleden. - Paul Roest (Shot): De landelijke data en de afdelingsdata van de competitie vallen niet samen. Waarom is dat? Henk Wildschut: Omdat ik met name het schema van de voorjaarscompetitie landelijk onmogelijk vind i.v.m. carnaval enz. Het is nu al ingewikkeld genoeg! - Paul Roest (Shot): Ik vind ook dat elk team dat dit wenst, thuis moeten kunnen spelen op zaterdag. Henk Wildschut: Dit wordt niet toegestaan. Tenzij u met uw tegenspelers onderling per wedstrijd kunt afspreken dat zij akkoord gaan om de wedstrijd naar zaterdag te verzetten. Maar hiertoe wordt geen enkele vereniging door ons verplicht! - Paul Roest (Shot): Is er soort rating systeem beschikbaar over de sterkte van teams en hun klasse? Henk Wildschut: Ik ga er van uit dat teams naar sterkte worden opgesteld en ik moet het proberen te ontdekken wanneer er misbruik van gemaakt wordt. Gerard van Giessen: In principe heb je een redelijke goede indicatie wanneer je de ratings bekijkt van het voorgaande jaar. Henk: Het moet ook praktisch mogelijk blijven want anders wordt de indeling helemaal een heidense klus. We zullen eens informeren wat er in Holland West gebruikt wordt als instrument. 14

17 Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden - Paul Roest (Shot): Waar staan wij als Afdeling Midden als er 5 teams degraderen vanuit de landelijke competitie? Dan moeten we ons zorgen maken over de nieuwe spelers en denk ik bv. aan bondstrainingen. Henk Wildschut: Ik denk dat we gewoon sec moeten constateren dat de sterkte binnen de afdeling minder groot is dan we zelf wel eens denken. Gerard van Giessen: Ik deel de zorg van Paul en denk dan vooral aan trainingen, gericht op welpen. Jan de Roos (HTTC): Er is eerder in het betoog van de voorzitter van de NTTB al gezegd: het zal voornamelijk in de verenigingen moeten gebeuren. - Peter Struiksma (Bijmaat): Ik wil meegeven aan de jeugdcommissie om toch eens de hoofden bij elkaar te steken om te kijken of er niet in iedere vereniging twee of drie talenten zijn waar iets mee opgezet kan worden, ze met elkaar in contact brengen. - Joris Bosboom (Fletio): Ik wil m n waardering uitspreken voor de manier waarop jullie de afgelopen anderhalf jaar met deze moeilijke kwestie van de puntentelling zijn omgegaan. Gerard van Giessen: Ik op mijn beurt bedank anderzijds jullie allen ook voor jullie inzet om de stemming op een correcte manier te laten verlopen. - Frank Hagen (Huizen): In onze teamsamenstelling zijn we er nog van uitgegaan dat we tot 21 zouden spelen. Kan er uitstel komen voor de invoering van spelen tot 11? Gerard van Giessen: Nee. - Henk Wildschut: Ik heb nog een mededeling i.v.m. het aantal degradanten uit de landelijke competitie: voor de tweede keer in een aantal jaren hebben we het twijfelachtige genoegen dat er 5 teams naar de afdeling dreigen te degraderen. Er zijn nu al drie degradanten bekend maar het kunnen er dus 5 worden. Dit heeft uiteraard consequenties in de hoofdklasse waar in elk geval 3 teams degraderen en in de hoofdklasse twee. Het zal je maar overkomen dat je derde wordt in de hoofdklasse en degradeert naar de eerste klasse. Dit hele verhaal werkt verder door in die eerste klasse en deels ook in de tweede klasse. Overigens moet het mij van het hart dat ik het schandalig vind dat er zo veel teams nog vóór aanvang van de competitie zich hebben teruggetrokken! Het levert alleen maar een groot aantal incomplete groepen op en daar zit niemand op te wachten! 9. Sluiting: Voorzitter van Giessen sluit de vergadering. Hij bedankt een ieder voor zijn / haar komst en inbreng in de vergadering en wenst iedereen prettige feestdagen en fijne afdelingskampioenschappen toe. Ann Verhulst, secretaris afdeling Midden. 15

18 Lelystad, 25 april Jaarverslag 2003 van de secretaris NTTB Afdeling Midden Aan de Afdelingsledenvergadering Betreft: JAARVERSLAG 2003 VAN HET AFDELINGSBESTUUR Bestuurssamenstelling: In 2003 heeft de heer Henk Rietveld, algemeen bestuurslid met als bijzondere taak functionaris PR zijn functie tussentijds neergelegd. Bovendien is het het afdelingsbestuur ook dit jaar niet gelukt invulling te vinden voor de sinds de fusie reeds openstaande vacatures van algemeen bestuurslid met als bijzondere taak de functie van vertegenwoordiger vanuit de Commissie Toernooien en Wedstrijden en van algemeen bestuurslid met als bijzonder aandachtsgebied KVSO. En inmiddels - overigens ruimschoots van tevoren - heeft de heer Henk Wildschut kenbaar gemaakt, na 32 jaar afdelingsbestuurslid te zijn geweest waarvan ruim 30 jaar als ACL (!), geen nieuwe periode te zullen aangaan als lid van het afdelingsbestuur. Kortom; het afdelingsbestuur van de Afdeling Midden is hoognodig toe aan 'nieuw bloed'. Uiteraard in eerste instantie voor de functie van ACL maar ook de andere vacatures dienen dringend ingevuld te worden. Het bestuur van de afdeling was in het verslagjaar 2003 derhalve als volgt samengesteld: Gerard van Giessen: Voorzitter Ann Verhulst: Secretaris Joop Dokman Penningmeester Ruud Peters Algemeen bestuurslid met als bijzondere taak vice-voorzitter Henk Wildschut: Algemeen bestuurslid met als bijz. taak de functie van ACL Marianne Oosterveen: Algemeen bestuurslid met als bijz. taak functionaris Jeugdzaken Commissies: Het afdelingsbestuur werd in 2003 bijgestaan door de volgende commissies: a. Jeugdcommissie: Marianne Oosterveen (voorzitter), Alex Verberne (beleid - verenigingscontacten / opleidingen), Martin Lindenaar (training) en Martin van Groen (AJCL). Jan de Roos heeft na het vertrek van Partick van Dijk een deel van diens taak inzake wedstrijden en toernooien op zich genomen. Marianne Wagemakers en Martin Lindenaar waren de regionale trainers. b. Kascommissie: Afvaardiging vanuit de verenigingen Bunshot, Dosc, Douwe Egberts en DTV Smash. c. Uitslagendienst: Werd verzorgd door Herman van Hienen, zowel voor wat betreft de jeugd als de senioren. Het wedstrijdbulletin voor de senioren (ook per verkrijgbaar) werd in 2003 nog steeds benut als voornaamste doorgeefluik voor korte, dringende mededelingen naast de uiteraard onontbeerlijke competitie-uitslagen. 16

19 Jaarverslag 2003 van de secretaris NTTB Afdeling Midden Zoals vorig jaar voorspeld bleek ons nieuwe communiqué het 'INC-bulletin' (Informatie Nieuws en Communicatie) waarvan ook een Elektronische versie bestond via de website van de afdeling jammer genoeg geen lang leven beschoren te zijn. Hoewel we een aantal zeer positieve reacties ontvingen op de uitgave van dit blad, werd er - ondanks uitdrukkelijk verzoek - nauwelijks of geen kopij aangeleverd vanuit de verenigingen. Zelfs een oproep voor het doorspelen van data t.b.v. het samenstellen van een afdelingstoernooiagenda bleef nagenoeg vruchteloos Wel heeft de website van Afdeling Midden (te benaderen via de Victoria-site) dankzij Martin van Groen niet alleen een prominente plaats gekregen in tafeltennisland maar is hij inmiddels uitgegroeid tot een zeer drukbezochte internetsite. Via de veelvuldig bezochte site van Victoria, die inmiddels voor vele afdelingsleden dé 'place te be' is geworden voor het raadplegen van de competitieresultaten, hebben inmiddels velen ook de weg gevonden naar de 'link' van onze afdelingssite Aldus heeft onze afdeling gelukkig opnieuw een volwaardig communicatieorgaan gekregen. Een verzoek om de site van de afdeling te splitsen van de site van Victoria bleek tot op heden niet haalbaar. Beide sites zitten inmiddels té complex met elkaar verbonden ('gelinkt') om eenvoudig ontkoppeld te worden. Als afdelingsbestuur zijn we Martin nog steeds zeer erkentelijk voor de vele uurtjes die hij besteedt aan het up-to-date houden van deze website! Voor de jeugd werd het wedstrijdbulletin in 2003 verzorgd door Martin van Groen, in samenwerking met Jan de Roos en Herman van Hienen. Activiteiten afdelingsbestuur: Naast de reguliere afdelingsbestuursvergaderingen (er werd tussendoor ook nog duchtig telefonisch, maar vooral ook al end overleg gevoerd met elkaar) hadden diverse leden van het afdelingsbestuur tijdens het bondsjaar 2003 zitting in landelijke commissies en / of werkgroepen. Ook werd enkele malen een overleg bijgewoond tussen het hoofdbestuur van de NTTB en (een afvaardiging van) het afdelingsbestuur. De bondsraadsleden voor onze afdeling bezochten het afgelopen jaar zowel de formele Bondsraadsvergaderingen alsook de Bondsraadberaden van meer informele aard. De volgende (plaatsvervangende) bondsraadsleden vertegenwoordigden het afgelopen jaar onze afdeling: Bondsraadsleden: Plv. Bondsraadsleden: Gerard van Giessen Ann Verhulst Jan de Roos Marianne Oosterveen Igor Heller Arie Hoek Alex Verberne Joop Dokman (in najaar 2002 ad interim benoemd als plv. BR-lid) 17

20 Jaarverslag 2003 van de secretaris NTTB Afdeling Midden Door leden van het afdelingsbestuur werd niet alleen 'acte de présence' gegeven bij feestelijkheden, maar in het afgelopen jaar ook bij menig droevig moment, wanneer we afscheid van iemand moesten nemen in de afdeling, in het hoofdbestuur of in de Bondsraad. Een greep uit de toernooien, wedstrijden enz in 2003 in Afdeling Midden: Van 3 tot en met 5 januari 2003 vonden de Afdelingskampioenschappen 2003 plaats, zowel voor de jeugd als voor de senioren. Bij de senioren hadden zich 201 deelnemers aangemeld tegenover 257 in Bij de jeugd schreven 270 deelnemers zich in. Uitzonderlijk werden de Afdelingskampioenschappen 2004 reeds gespeeld op 21 december 2003 (verslag: zie verder). Op 2 mei 2003 ging de derde Bekercompetitie van Afdeling Midden Nederland van start. Waar in 2002 nog 87 teams deelnamen uit 32 verenigingen schreven zich in teams in, afkomstig uit 33 verschillende verenigingen. Een lichte maar nog steeds gestage groei dus De finale werd gespeeld op 4 juli 2003 tussen VTV 3 en Lelystad United 1 waarbij Lelystad United verrassend als winnaar uit de bus kwam en de kolossale wisselbeker mee naar huis mocht nemen. 1 juni 2003 was de dag waarop het Butterfly Superstar Toernooi gespeeld werd bij HTTC te Houten in samenwerking met TTVN (41 deelnemers).. Op 14 september 2003 werd de 'Dag van het Talent' van de Afdeling Midden georganiseerd bij Shot Soest; een gewaardeerd evenement! Op 11 mei 2003 stonden de Meerkampen Afdeling Midden bij Shot Soest in de belangstelling. Op 5 oktober 2003 ging de eerste afdelingsronde van de Nationale Jeugdmeerkampen van start waarbij de afdelingsfinale op 2 november 2003 werd gespeeld. De 8 e finales van de Nationale Jeugdmeerkampen vonden plaats op 20 december 2003, daags voor de Afdelingskampioenschappen Er werden in 2003 vier Minimeerkampen werden gespeeld bij respectievelijk SVE, VTV, ATC en HTTC. Hoewel het gemiddelde aantal deelnemende verenigingen hetzelfde bleef t.o.v. 2002, daalde het aantal deelnemers licht. Het jaarlijks terugkerende Officialtoernooi waarbij bestuurs- en commissieleden van alle verenigingen van de Afdeling Midden strijden om de 'Brouër-schaal' werd met 32 deelnemers op 29 december 2003 gevoelig minder bezocht dan in 2002 (54 deelnemers). Leuk was wel dat er een aantal verenigingen aanwezig waren die we nog niet eerder troffen op dit toernooi of die enige jaren verstek hadden laten gaan. Gezellig was het in ieder geval wel en de winnaar in 2003 werd Eward Cozijnse van TVP Putten. In 2002 werd het theoriegedeelte afgerond van de door de Afdeling Midden georganiseerde cursus Tafeltennistrainer A. Het praktijkgedeelte van deze cursus vond plaats in Op 21 mei 2003 werd de jaarlijkse ALV gehouden en op 3 december 2003 vond een 18

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie