Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004"

Transcriptie

1 Afdeling Midden Jaarstukken 2003 Algemene Ledenvergadering 2004

2 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN NTTB - AFDELING MIDDEN 2003 Uitnodiging + agenda + bijlagen pag. 1 t/m 7 Notulen extra Algemene Ledenvergadering d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden pag. 8 t/m 15 Jaarverslagen 2003 Jaarverslag 2003 van de secretaris NTTB Afdeling Midden pag. 16 t/m 21 + bijlage bestandsoverzicht Afdeling Midden pag. 22 t/m 24 Jaarverslag van de penningmeester 2003 Afdeling Midden pag. 25 t/m 27 Voorlopige Begroting 2005 Afdeling Midden pag. 28 Jaarverslag ACL 2003 Afdeling Midden pag. 29 t/m 33 Jaarverslag Jeugdcommissie 2003 Afdeling Midden pag. 34 t/m 40 Afdelingskampioenschappen 2004 Afdeling Midden pag. 41

3 A.F.M. Verhulst Beukenhof EB LELYSTAD AFDELING MIDDEN Lelystad, 16 maart Aan de lid-verenigingen, Persoonlijke Leden, Afdelingsbestuursleden, (plaatsvervangende) Bondsraadsleden, Commissieleden, Ereleden en Leden van Verdienste van de afdeling Midden van de NTTB en het NTTB Hoofdbestuur Betreft: Uitnodiging en Agenda van de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Midden van de NTTB. Geacht Bestuur, geachte mevrouw, mijnheer, Bij deze wordt u namens het afdelingsbestuur uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Midden, welke zal gehouden worden op woensdag 12 mei 2004 om uur bij tafeltennisvereniging SC 't Gooi in het Sportveldencomplex Berestein Kininelaantje 6 te Hilversum (tel ) voor routebeschrijving: zie bijlage De agenda voor deze Algemene Ledenvergadering ziet er als volgt uit: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Eventuele ingekomen stukken 4. Notulen van de extra ALV d.d. 3 december Jaarverslagen 6. Bestuursverkiezing afdelingsbestuur Midden 7. Beleidsintenties NTTB / Afdeling Midden 8. Organisatie Afdelingskampioenschappen en NJM 9. PAUZE 10. Benoeming kascontrolecommissie 11. Concept Begroting Financiële voorstellen Rondvraag 14. Sluiting 1

4 Bij punt 6: Conform het door de buitengewone afdelingsledenvergadering d.d. 21 december 2000 (m.b.t. de oprichting van de afdeling Midden) goedgekeurde rooster is aftredend: Gerard van Giessen Henk Wildschut - voorzitter; - algemeen bestuurslid met als bijzondere taak de functie van ACL. - algemeen bestuurslid met als bijzondere taak functionaris PR; deze bestuursfunctie zou volgens het rooster van aftreden eveneens dit jaar voor (her)verkiezing in aanmerking komen. Door het tussentijds aftreden van Henk Rietveld, eind 2003, is ze opnieuw vacant geworden. naast de volgens het rooster van aftreden in 2004 hierboven genoemde te (her)benoemen bestuursfuncties zijn er in het afdelingsbestuur nog steeds twee vacatures te vervullen nl. van; - algemeen bestuurslid met als bijzondere taak functionaris Technische Zaken en - algemeen bestuurslid met als bijzondere taak functionaris KVSO Gerard van Giessen heeft zich bereid verklaard een herbenoeming te aanvaarden. Het afdelingsbestuur stelt voor Gerard van Giessen voor een periode van drie jaar te herbenoemen als lid van het afdelingsbestuur in de functie van voorzitter. Henk Wildschut heeft reeds in mei 2003 aangekondigd - na 32 jaar inzet als afdelingsbestuurslid waarvan 30 jaar als ACL (!) - zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Met zijn vertrek ontstaat er dus een vacature op de belangrijkste functie in de afdeling, immers; geen ACL betekent ook geen competitie!!! Het Afdelingsbestuur zou graag op de ALV een nieuwe kandidaat voor deze functie willen voorstellen. Daarom doen we hierbij uitdrukkelijk een beroep op alle verenigingen binnen onze afdeling: lees de bijlagen bij deze uitnodiging inzake de vacature van ACL en de functieomschrijving en neem z.s.m. contact op met voorzitter van Giessen indien u interesse hebt in of meer informatie wil over deze vacature. Als Afdelingsbestuur kunnen en willen wij de ALV van 12 mei a.s. niet afsluiten zonder een nieuwe ACL te hebben benoemd en dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid!!! Ook kandidaten voor de andere nog vacante bestuursfuncties worden hierbij van harte uitgenodigd zich z.s.m. te melden bij het afdelingsbestuur. Bij punt 10: Conform het besluit van de buitengewone afdelingsledenvergadering d.d. 21 december 2000 (m.b.t. de oprichting van de afdeling Midden), worden de leden van de kascontrolecommissie benoemd voor de duur van één jaar en wordt er telkens vanuit 4 verenigingen (bij alfabetische toerbeurt te beginnen bij A), verzocht om een afvaardiging. In 2004 waren dit de verenigingen Bunshot, Dosc, Douwe Egberts en DTV Smash. Voor 2005 wordt voorgesteld dat de verenigingen Eemnes, Effekt, Elan en Fletio hun penningmeester afvaardigen als lid van de kascontrolecommissie. 2

5 De jaarverslagen en de overige stukken ten behoeve van deze vergadering zullen u in de loop van week 17 worden toegezonden. Zoals bekend worden verenigingen waarvan niemand afgevaardigd is op de ALV beboet met 22,69. Wij rekenen op ieders aanwezigheid. Met vriendelijke groeten, Namens het bestuur van de NTTB, afdeling Midden Ann Verhulst, secretaris. Bijlagen: Info vacature Algemeen Bestuurslid met als bijzondere taak de functie van Algemeen Competitieleider (ACL) Functiebeschrijving ACL 3

6 Aan alle seniorleden van alle tafeltennisverenigingen behorende tot de afdeling MIDDEN 15 maart Betreft : ACL L.S., Zoals u in een aantal voorgaande ALV s (AfdelingsLedenVergaderingen) hebt kunnen vernemen is Henk Wildschut aftredend en zal hij niet meer verkiesbaar zijn. Henk is toegetreden tot het AB (AfdelingsBestuur) van de afdeling t Gooi in 1972 als secretaris. Daarna was hij 2 jaar afdelingsvoorzitter. In dat 2de jaar nam hij de functie van ACL (AfdelingsCompetitieLeider) op zich. Die functie heeft hij gehouden tot heden. Met dit vertrek ontstaat er een vacature op de belangrijkste functie in de afdeling. Geen ACL betekent geen competitie! Deze vacature MOET opgevuld worden. Graag zou het AB de verenigingen op de ALV van 12 mei 2004 een kandidaat willen voorstellen voor deze functie. Henk is bereid een opvolger te begeleiden en in te werken. Voorts kan een ieder rekenen op de steun en loyaliteit van het AB. Het werken als ACL hoeft niet alleen gedaan te worden. Er is nu reeds ondersteuning in de vorm van administratieve handelingen (turven van Persoonlijke resultaten) en het maken/verzenden/publiceren van bulletins en uitslagen. Gezocht wordt iemand die bereid is de verantwoording die van een ACL verwacht wordt op zich te nemen. Extra hulp in de vorm van administratieve hulp is eveneens welkom. Bijgaand treft u een functieomschrijving aan. Laat u vooral niet afschrikken door de hoeveelheid werk. U doet het niet alleen. Indien u interesse heeft voor de functie van ACL of een functie die zich beperkt tot administratieve ondersteuning, dan wordt u verzocht contact op te nemen met ondergetekende. Gerard van Giessen Voorzitter AB. Curiestraat JX, Hilversum 4

7 ACL : FUNCTIEBESCHRIJVING (afdeling MIDDEN ) Naam Functie Plaats Taken : Afdelingscompetitieleider (ACL) : leiding geven aan de competitie(senioren) in de afdeling. : de ACL maakt in principe deel uit van het AB (AfdelingsBestuur). : 1. planning competitie 2. indeling competitie 3. leiding competitie 4. rapportage over competitie Planning : 1.1 planning competitiedata - najaar. start: 2e/3e zaterdag september. vrije data: herfstvakantie. einde: laatste zaterdag november/1e zaterdag december - voorjaar. start: 3de week van januari. vrije data: krokusvakantie. einde: week voor NB afstemming op landelijke competities!! 1.2. planning organisatie - verzending inschrijfformulieren najaar: mei/juni, retour medio/eind juli voorjaar: medio november, retour medio december - indeling gereed najaar: medio augustus voorjaar: 1 januari NB de verzending van inschrijfformulieren gaat gepaard met de bulletins van het voorgaande seizoen Leiding competitie Wekelijks verwerken en publiceren uitslagen. Controleren van de wedstrijdformulieren scoren van persoonlijke resultaten. Wekelijks controleren / publiceren van de uitgestelde wedstrijden. Indeling 2 : Op grond van de resultaten in het voorgaande seizoen wordt de indeling gemaakt. De ACL controleert of de indeling van teams door verenigingen op sterkte is gedaan. Eventueel legt de ACL een invalverbod op. Speelschema s maken en publiceren. Leiding 3 : De competitieleider heeft door de indeling bepaald welke wedstrijden op welke data gespeeld moeten worden. Hij ziet toe op een goede uitvoering van deze planning (zie ook Competitiereglement). Eventuele wijzigingen in de competitie worden in het competitiebulletin gepubliceerd. 5

8 Rapportage 4.1: Bulletins: wekelijks wordt een bulletin gepubliceerd met Uitslagen, boetes, programma wijzigingen etc. Aan het eind van elk seizoen wordt in een slotbulletin bekend gemaakt; de eindstand van de competitie, de promovendi, de degradanten en de persoonlijke resultaten. Rapportage 4.2 : Voor het jaarverslag van de afdeling wordt een overzicht gemaakt van alle resultaten per seizoen. (aantal teams/klassen etc..) In de afdeling Midden doen ongeveer 75 verenigingen met ca 450 teams mee aan de afdelingscompetitie. Benodigde tijd - verzenden inschrijfformulieren 2 uur - verwerken inschrijfformulieren 20 uur (controle op aanwezigheid, compleetheid en juistheid, navragen gegevens, bepalen sterkte teams) - indeling afdelingscompetitie 16 uur - diversen 8 uur benodigd vooraf 46 uur - verwerken uitslagen/pers. resultaten 20 uur - verzette wedstrijden/bulletin 2 uur - onvoorzien 2 uur benodigd per week 24 uur - eindstanden/pers. resultaten 40 uur (rappel ontbrekende formulieren, gelijke standen, verzending etc.) - Totaal per competitie (11 speelweken) 350 uur Een deel van het wekelijks verwerken van de persoonlijke resultaten wordt nu gedaan door een ander dan de ACL. Dit scheelt ongeveer 11x10 uur = 110 uur Een deel van alle wekelijkse publicaties (verzendingen bulletins) wordt eveneens gedaan door een ander dan de ACL. Dit scheelt eveneens 11 x 6 = 66 uur. Blijft over per half jaar ongeveer ( ) = 174 uur in ongeveer 14 weken. Dat is gemiddeld ongeveer 12 uur per week. Vooral het controleren van wedstrijdbriefjes en scoren van de persoonlijke resultaten is tijdrovend. Het is de bedoeling dat door automatisering een deel van dit werk in de toekomst niet meer op afdelingsniveau gedaan wordt maar op verenigingingsniveau. Dan wordt de werklast verdeeld over alle 75 verenigingen. Op korte termijn is verlichting van werkzaamheden te bereiken door deze verwerking te spreiden over meer mensen. Op die manier kan de last per week worden terug gebracht naar ongeveer 5 uur per week gedurende de 10/11 competitieweken. 6

9 De wekelijkse verzending van bulletins wordt gedaan door een ander dan de ACL. De ACL(en zijn assistent(e)) beperkt zijn werk tot het doen van mededelingen (boetes, programma wijzigingen) via . Door Martin van Groen worden de mededelingen en uitslagen gepubliceerd en in een enkel geval verzonden. De ACL-functie is een vrijwilligersfunctie. Dat wil zeggen dat het gaat om een niet betaalde functie. Wel is een goede onkostenvergoeding voorzien. Functionarissen moeten in het bezit zijn van een PC. Deze PC moet beschikken over internet en faciliteiten. De functionaris moet goed bereikbaar zijn, zowel telefonisch als per . 7

10 Aanwezig: Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden De bestuursleden van afdeling Midden: Gerard van Giessen, voorzitter; Ann Verhulst, secretaris, Henk Wildschut, ACL; Marianne Oosterveen; voorzitter commissie jeugdzaken en Joop Dokman, penningmeester. Afwezig met berichtgeving: Ruud Peters; algemeen bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter. Tussentijds afgetreden: Henk Rietveld, algemeen bestuurslid. Afgevaardigden vanuit de volgende verenigingen: Almeerspin (J. de Lange); ATC (J. Lina); Bat (E. van der Wurf); Batua (N. Broekmans, H. van Heerde); Buna (A. van Dorssen); Bunshot (R. Boers); Bijmaat (P. Struiksma, W. Kisjes); Douwe Egberts (J. van der Lit, B. Gerrist); DTV Smash (A. Aarts); Eemnes (P.C. Pieket Weeserik); Effect (H. Groenveld); Elan (A. Snijders, R. Brinkman); Fletio (J. Bosboom, S. Frinks); Gispen (J. Dokman)); Good Luck (L. van Leuven, D. van Kuler); 't Gooi (G. Beun); Hoogerheide (J. van Dijk, M. v.d. Broek); Hoogland (H. Salomons, J. Gerritsjans); HTTC (J. de Roos, P. van Rooijen); Huizen (F. Hagen, J. Rövekamp); Iduna (L. Cotteleer); Laren (H. v.d. Brink, M. v.d. Brink); Leerdam (W. Horden); Lelystad United (R. de Valk); MTTV (A. Stultiens, W. van Ek); Muiden (Langeveld); ONI (D. Lindenaar, B. Goudriaan); OSO (H.W. Drieman); Over 't Net (J. Schuurman, J. Kroon); Paushuize (A. Visser); Quick (C.J.A. Schouten); Quick 32 (S. Louwerse); Reflex Maarn (P. Siebel, Y. Roovers); Rega (M. Weerdhof, H. Nusselder, R. v. Hussel); Remu (H. Heesen); de Schans (H. Ott, C. Koetsier); Shot (M. Briët, P. Roest); Smash Woudenberg (L. Vaessen); SVE (J. Peet, R. Bod, J. Paul); SVO (M. Heller); TOVO (W. van Beek, D. Theebe); TTVN (W. Fassotte); TVA (J. de Jong, R. de Jong); UTTC (T. van Ginkel, S. Lustig); de Vaart (H. Bouma); Veenland (G.J. van Maanen, P. van Wijngaarden); VEV (J.C. Zoomers); Victoria (E. List, M. van Groen); Vita (P. Migchielsen); Vitac Vinkeveen (O. Riehl); Vitus (N. Boor, S. Vlug); VTV (R. Koedijk, E. Imhof); Wasmeer (C. van Doorn); Werinon (E. Wiedemeijer); WIK (H. de Rijk, R. Verleun); Woerden (M. Kleinhofmeyer, G. Kuip); Zeta (J. Kuipers, A. Hoek); ZTTV (E. Leenders, M. Grimme). A. de Jong (toernooileider van Afdeling Midden); A. Verberne (coördinator NTTB-AT Afd. Midden +Jeugdzaken Afd. Midden); J. Roeten (Lid van Verdienste); L. van Es (Lid van Verdienste); I. Heller (Lid van Verdienste. C. Korevaar (voorzitter NTTB); K. Kamp (penningmeester NTTB en aanspreekpunt vanuit het hoofdbestuur van de NTTB voor onze afdeling). De secretaris stelt vast dat de volgende verenigingen niemand hebben afgevaardigd vanuit hun vereniging: Agavs, Barneveld, Dosc, HTV, Jonathan, OTIO, Overhees, Radiair, SSVU, Stedepunt, Tielse TC, TIVU, TTCL, TTVM, TVP, TVS en Vechtlust. Deze 17 verenigingen kunnen een boete tegemoet zien. De agenda luidt als volgt: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Notulen van de ALV d.d. 21 mei Voorstel i.v.m. puntentelling: games tot 11 punten; algemeen van toepassing voor de seniorencompetitie binnen Afdeling Midden PAUZE 6. Introductie Dos Engelaar, coördinator accountmanagement bij de NTTB (die i.v.m. ziekte van onze accountmanager Bram de Muijnck, de accountmanager van onze afdeling, een presentatie geeft over accountmanagement binnen de NTTB) 7. Introductie Cees Koorevaar, de nieuwe voorzitter van de NTTB 8. Rondvraag 9. Sluiting 8

11 1. Opening Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden Voorzitter van Giessen opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder verwelkomt Gerard Cees Korevaar, onze nieuwe voorzitter van de NTTB en Kees Kamp, penningmeester en aanspreekpunt vanuit het HB voor onze afdeling. Dos Engelaar, coördinator accountmanagement bij de NTTB zou vanavond Dos Bram de Muijnck, accountmanager voor onze afdeling vervangen die wegens ziekte verstek moest laten gaan. Dos Engelaar zou vanavond een presentatie geven over accountmanagement binnen de NTTB maar is jammer genoeg zelf ook niet aanwezig. De reden hiervan is onbekend. Ook Atie de Jong wordt bijzonder welkom geheten. Gerard van Giessen dankt ook de vereniging 't Gooi die net als de voorgaande twee ALV's onze gastheer is vanavond. Er wordt uitdrukkelijk verzocht om niet te roken gedurende de vergadering en om - wanneer mensen aan 't woord komen - vooraf luid en duidelijk je naam te zeggen en te benoemen welke vereniging je vertegenwoordigt. 2. Mededelingen De heer van Giessen meldt dat er kortgeleden een Bondsraad heeft plaatsgevonden waarbij een aantal pijnpunten met name in de financiële sfeer besproken dienden te worden. Zo geraken we veel subsidie kwijt hetgeen de Bond noodzaakte de bondscontributie te verhogen. De Bondsraad heeft ingestemd met deze verhoging zodat de contributie voor de duurste - dus competitiespelende - senioren dan iets van 2,50 gaat bedragen. Dat is uiteindelijk peaunuts als we weten dat we de pijn met z n allen moeten dragen. Voorzitter van Giessen deelt mee dat de heer H. Rietveld besloten heeft tussentijds af te treden als algemeen bestuurslid van het afdelingsbestuur Midden. Dit betekent dat er nu dus twee vacatures bestaan binnen het AB. De nood aan nieuwe bestuursleden is dus hoog, temeer omdat we tegen volgend jaar ook een nieuwe afdelingscompetitieleider nodig hebben daar Henk Wildschut dan, na zo'n ruim dertig jaar trouwe dienst waarvan het grootste deel als afdelingscompetitieleider, besloten heeft zich niet opnieuw herkiesbaar te stellen. Het moge duidelijk zijn dat wanneer we geen opvolger vinden, de kurk waarop we drijven zal zinken. De afdelingssite heeft hits gehad gedurende de afgelopen maand november! Voorzitter van Giessen bedankt Martin van Groen en zwaait hem alle lof toe voor zijn werk aan de site. Er wordt aan een ieder gevraagd om de presentielijst in te vullen. Er wordt nog eens benadrukt dat uitsluitend een schriftelijke machtiging van de afwezige vereniging, voor iemand die een andere vereniging vertegenwoordigt op de ALV, door het afdelingsbestuur geaccepteerd wordt als geldige volmacht. Dit laat onverlet dat afwezigheid, al dan niet schriftelijk gemeld, altijd wordt beboet! Gerard vraagt een minuut stilte voor de overledenen van onze afdeling die, voor zover bij ons bekend, in de periode tussen de ALV van 21 mei 2003 en nu overleden zijn: Gerrit de Jong: vroegere voorzitter van BTTC, het latere Metac. Hij is tevens de echtgenoot van Atie de Jong. Gerard Verhulst (HTTC). H. van de Mark (Douwe Egberts). Er wordt door de afdelingsledenvergadering staande een minuut stilte gehouden. 9

12 Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden 3. Ingekomen stukken Schriftelijke berichtgeving van verhindering van de volgende verenigingen en personen: Tafeltennisvereniging TTV Maarssen Tafeltennisvereniging TVP Dhr. Ruud Peters - bestuurslid van de afdeling - die in het buitenland tafeltennist met OTC. Dhr. A. Imhof en dhr. A.J. Goslinga, allebei ereleden van onze afdeling; Dhr. J. te Brake en dhr. E. Staffhorst, allebei lid van Verdienste van onze afdeling. Dhr. Bram de Muijnck, accountmanager van onze afdeling. Schriftelijke machtiging van Tafeltennisvereniging TVP Schriftelijke machtiging van Tafeltennisvereniging Jonathan Schriftelijke machtiging van Tafeltennisvereniging TTC Vechtlust Schriftelijk uitbrengen van stem t.a.v. het voorstel puntentelling 'games tot 11' van Tafeltennisvereniging TTV Maarssen. Voorstel van de vereniging UTTC om in de hele afdeling per september 2004 de poules in de competitie uit te breiden van 6 teams naar 8 teams. Ton van Ginkel van UTTC licht dit voorstel toe. Hij ziet de voors en tegens van het voorstel. Zo moeten bijvoorbeeld een aantal verenigingen extra dagen de zaal huren enz De ACL, H. Wildschut, geeft aan dat dit administratief nauwelijks te behappen is in de afdeling Midden. In de oude afdeling 't Gooi was dit nog net haalbaar maar dit kan je geen enkele vrijwilliger aandoen! Bovendien is het onze ervaring dat zeker in de voorjaarscompetitie aan het einde van het seizoen teams niet meer (voltallig) komen opdagen, fraude plegen enz Mochten desondanks mensen het voorstel in stemming willen brengen op de volgende vergadering, dan worden die hierbij ook hartelijk uitgenodigd zich meteen aan te melden als nieuwe kandidaat ACL. Dhr. Drieman (OSO): Ik vraag me af of Henk Wildschut wel eens gedacht heeft aan een draaiboek van de taken van een ACL en zo ja, is dat beschikbaar? Voorzitter van Giessen: Primair liggen de functies vast in het competitiereglement. Henk Wildschut: het begint ermee om de gegevens van de competitiespelende leden tijdig binnen te krijgen. Vervolgens het indelen en het coderen; dat is echt leuk. Dan het verspreiden en het maken van het programma op de PC. Daarna krijg je 250 wedstrijdformulieren per week, moeten de standen bijgehouden worden en dient er te worden geturfd. Het kost je gemiddeld anderhalve a tweeënhalve dag per week. Binnen de NTTB is men wel druk bezig programma's te ontwerpen om alles (ledenadministratie, competitieadministratie, contributieadministratie enz ) verregaand te automatiseren. Op korte termijn is echter niet te verwachten dat dergelijke programma's beschikbaar zullen zijn. Paul Roest (Shot): Zijn er binnen de NTTB al afdelingen die gebruik maken van een web-based programma? Gerard van Giessen: Nee, nog niet. Er bestaan bij andere sportbonden al wel allerlei programma's maar er niet veel op maat verkrijgbaar zoals de huidige tools die we hebben maar die inmiddels 12 jaar oud zijn en dus sterk verouderd. 10

13 Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden 4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Midden d.d.23 mei Arie Hoek (Zeta): Waarom staan de notulen van 23 mei jl. niet op de volgende ALV op de agenda? Van Giessen: Ik vind het niet kunnen dat je dingen afspreekt met elkaar en dat die dan niet op de eerstvolgende ALV bekend zijn. Martin van Groen (Victoria) meldt dat hij i.t.t. de melding in de notulen niet aanwezig was bij de vorige ALV, waarvan nota. Bunschot moet zijn Bunshot. A. Stultiens (MTTV): Bij de overledenen staat bij dhr. F. Antonides Maarssen vermeld als vereniging maar dat moet zijn MTTV. R. van Hussel (Rega): de heer M. Weerdhof bestaat niet maar moet zijn: M. van de Weerdhof. Paul Roest (Shot) vraagt naar de mogelijkheid van het scheiden van de sites (afdeling Midden / Victoria). Martin van Groen (Victoria): Technisch is het mogelijk maar er zitten een behoorlijk aantal overlaps en koppelingen is. Paul Roest (Shot) Een eigen website voor de afdeling biedt wel betere mogelijkheden voor een afdelingsbestuur om te communiceren en om de rol van bestuursleden en het AB beter onder het voetlicht te brengen. Voorzitter van Giessen geeft aan dat bekeken zal worden wat er op termijn eventueel op dit vlak mogelijk is. Jan de Jong (TVA): Waarom komen de uitslagen pas op woensdag binnen en wordt het bulletin niet al op zondag verstuurd? Henk Wildschut: Om de schriftelijke versie te versturen moet het bulletin uitgeprint en ergens gekopieerd worden en dat is niet altijd mogelijk op maandag. Bovendien moet er soms nog iets aangepast worden en dient er volledige duidelijkheid te bestaan over overtredingen en boetes. Ook de versie van het bulletin kan er niet eerder zijn dan dinsdag. R. van Hussel (Rega): Misschien kan je ze beter helemaal niet meer per post versturen. Gerard van Giessen: Er gaan nog maar 12% van de bulletins over de post maar er zijn nog altijd wedstrijdsecretarissen die niet in het bezit zijn van een adres. Het verslag wordt vastgesteld met dankzegging aan Ann Verhulst, de notulist. 5. Voorstel i.v.m. puntentelling: games tot 11 punten; algemeen van toepassing voor de seniorencompetitie binnen Afdeling Midden Voorzitter van Giessen: Er zijn geen amendementen binnengekomen, dus ligt er enkel en alleen het voorstel. Als we tot de 11 gaan spelen dan is dit voor onbepaalde tijd. Als het voorstel wordt afgewezen besluiten we met z n allen om het item de eerstvolgende drie jaar niet meer ter discussie te stellen. Vervolgens brengt iedere vereniging zijn stem uit (al dan niet bij volmacht) en worden de 'gewogen' stemmen geteld. Besluit: Met een ruime meerderheid van 61 % wordt het voorstel, om m.i.v. de voorjaarscompetitie met 'games tot 11' te gaan spelen in de gehele afdelingscompetitie, aangenomen (2341 stemmen vóór, 1385 tegen, 88 blanco; totaal uitgebrachte stemmen: totaal aantal stemmen van de afdeling: 4203). 11

14 Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden 6. Introductie Dos Engelaar, coördinator accountmanagement bij de NTTB (die i.v.m. ziekte van onze accountmanager Bram de Muijnck, de accountmanager van onze afdeling, een presentatie geeft over accountmanagement binnen de NTTB) Dit agendapunt komt te vervallen omdat ook de heer Dos Engelaar, om onbekende reden, niet aanwezig is. 7. Introductie Cees Koorevaar, de nieuwe voorzitter van de NTTB De heer Korevaar begint zijn betoog met een parabel waarbij hij de NTTB en de problemen waarmee onze sportbond momenteel kampt, te vergelijken met een vloot in zwaar weer en hoe die daar in de praktijk mee omgaat. Daarna schetst hij de situatie van de NTTB in het verleden en het heden en zet hij een toekomstvisie neer waarvan hier de hoofdlijnen worden weergegeven: Verleden: - inventariseren van de problemen: hoewel het hoofdbestuur de afgelopen maanden de financiële problemen zo goed mogelijk getracht heeft in beeld te krijgen, komen zij tot op de dag van vandaag - zij het gelukkig in mindere mate - voor verrassingen te staan. Concreet betekent dit dat het verlies tot en met 2002 niet ,- is maar zo'n slordige ,- en dat het negatieve vermogen dus niet ,- maar ongeveer ,- bedraagt. Slechts middels een zeer stringent uitgavenbeleid zal het negatieve eigen vermogen in 2003 uiteindelijk beduidend lager uitkomen dan dit bedrag. Heden: - Prioriteit voor 2004 is uiteraard het terugbrengen van het negatieve vermogen, indien mogelijk naar NUL. Dat dit een stevige ingreep vergt, ligt voor de hand. De door de Bondsraad afgelopen zaterdag goedgekeurde begroting laat een overschot zien van ongeveer , - terwijl daar bovenop een extra taakstelling voor de afdeling Topsport is afgesproken van , - In deze begroting is een contributieverhoging t.a.v. de bondscontributie voorzien van ca. 12,5 % hetgeen, afhankelijk van de afdeling, neerkomt over maximaal 3,00 per competitiespelend seniorenlid. Deze contributieverhoging dient niet in de eerste plaats om tekorten weg te werken maar om de wegvallende subsidies te compenseren, vooral dan de instellingssubsidie. Deze subsidie bedroeg in 2003 nog zo'n ,- in 2004 ca ,- in 2005 nog , - en in 2006 wordt deze gereduceerd tot NUL! Daarbovenop worden diverse projectensubsidies met 10 % gekort. Bijkomend probleem om in 2004 orde op zaken te stellen is het feit dat er nog doorlopende contracten, arbeidscontracten bestaan die de NTTB als goed werkgever moet nakomen. Overigens wordt benadrukt dat het hoofdbestuur het standpunt huldigt dat de problemen bij de landelijke organisatie door die landelijke organisatie zelf zijn veroorzaakt en ook door de landelijke organisatie zelf moeten worden opgelost. Een greep uit de afdelingskassen is dus NIET aan de orde. Voor de broodnodige liquiditeit heeft de NTTB bij de afdelingen en bij de Fondsbeheerscommissie geld GELEEND waarbij die lening ook wordt afgelost, inclusief rente. 12

15 Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden Toekomst: Is er nog wel toekomst voor de NTTB? Ja! Maar dan moet er wel wat veranderen! Enkele jaren geleden verscheen het rapport Wagner en conclusies daarin waren: - De rol van het hoofdbestuur, de professionals, moet verstevigd worden en het hoofdbestuur dient hiervoor ruimte te scheppen door 'te besturen op afstand'. Allerlei commissies, bemand door enthousiaste vrijwilligers werden terzijde geschoven en hiervoor in de plaats kwamen werkgroepen onder leiding van 'professionals' - Het aantal afdelingen moet teruggebracht worden tot acht stevige afdelingen, want anders zouden de afdelingen de toebedachte taken niet aankunnen. Welnu, het bondsbureau is opgetuigd en organisatorische gebracht op 13,5 FTE's. Het hoofdbestuur is inderdaad gaan besturen op afstand, de professionals kregen dus de ruimte en welke taken hebben de afdelingen er bij gekregen?? Goed draaiende commissies werden dus omgezet in werkgroepen; deze zijn echter niet of nauwelijks van de grond gekomen en er bestaat verwarring alom. Een Bondsbureau met 13,5 FTE's bleek echter te hoog gegrepen, gestructureerde leiding was er niet of nauwelijks en de goedwillenden 'deden dus wat goed was in hun ogen'. Echter, concrete resultaten ontbraken! Dit hoofdbestuur staat een kleiner, maar veel slagvaardiger bondsbureau voor ogen. Heroverweging van functie, taken en bevoegdheden vindt in 2004 plaats. De koers voor de toekomst luidt: 'Terug naar de basis!' oftewel: Wat een vereniging kan doen, moet een afdeling nalaten en wat op afdelingsniveau kan gebeuren, moet de landelijke organisatie niet doen. Professionals bieden ondersteuning aan wat door enthousiaste, deskundige vrijwilligers kan worden uitgevoerd en uiteraard horen daar dus ook verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij! Dat betekent o.a. dat op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling, uitmondend in topsport, een aangepaste opzet moeten komen, waarin verenigingen en afdelingen samen een grotere rol moeten gaan spelen. dat op het terrein van breedtesport enthousiaste, deskundige vrijwilligers ruim baan moeten krijgen en dat de afdeling Breedtesport op het bondsbureau veel meer als 'denktank' moet gaan functioneren. dat automatisering van administratieve processen echt gestalte moet krijgen opdat werkelijke efficiency bereikt wordt. dat grote aandacht aan de interne communicatie geschonken moet worden. dat ook veel meer aandacht moet geschonken worden de externe communicatie. De tafeltennissport in het algemeen en de NTTB in het bijzonder dient meer dan ooit te worden gepromoot en de mogelijkheden die we daarvoor nu al tot onze beschikking hebben moeten we niet verkwanselen maar optimaal benutten. De medio moet weer positieve aandacht schenken aan onze sport. En al deze acties dienen - binnen de financiële mogelijkheden - dé prioriteit voor de toekomst: eind 2007 heeft de NTTB leden! Een onmogelijke opgave? "Nee!" aldus de heer Korevaar: "De NTTB heeft bijna 700 verenigingen en als alle verenigingen per jaar netto zo'n VIER leden winnen, wordt dat doel bereikt. Ook in financiële zin is dit dé kans om te overleven! Daarvoor vraag ik uw medewerking, doe ik een beroep op uw inzet en enthousiasme. En met z'n allen, alleen met z'n allen zullen we daarin slagen, daarvan ben ik overtuigd!" Dit warme betoog van de heer Korevaar voor de toekomst van de NTTB en de tafeltennissport wordt door de gehele vergadering enthousiast onthaald met applaus. 13

16 Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden Richard van Hussel (Rega): Ik vond het een zeer positief verhaal en aan ons zal het niet liggen om de doelen te helpen realiseren. Henk Wildschut (ACL): Ook ik vond dit een positief verhaal. Echter ik schat in dat er saneringen zullen moeten plaatsvinden bij kleine verenigingen. Ik ben ook geschrokken van het seniorencompetitieboek: er zitten bijvoorbeeld nog nauwelijks Nederlandse dames in! Het wordt hoog tijd om sponsorgelden in jeugdopleidingen en in ledenwerving te gaan steken i.p.v. in salarissen die naar het buitenland verdwijnen! En wat nog een grote zorg voor mij is dat de automatisering stilaan van levensbelang wordt voor het voortbestaan van de NTTB. Daar moet nog zo gigantisch veel in gebeuren, wil je de enthousiaste vrijwilliger blijven behouden voor de NTTB! Marcel v.d. Weerdhof (Rega): Er zijn zoveel mogelijkheden qua ledenwerving; op scholen enz : daar ligt de basis. Cees Korevaar: Inderdaad, de club is het belangrijkste binnen de NTTB en je moet met van alles concurreren en dat kan slechts op 1 manier: nl. het bieden van kwaliteit. Bv. een zaal waar het aangenaam spelen is, een adequate opvang van nieuwe leden enz Ondersteunend kan de NTTB wat doen maar primair moet het bij de verenigingen beginnen. Het zou ook eens een discussie waard ons af te vragen: zijn wij niet te goedkoop? Als een vereniging met 70 à 80 leden zegt: we kunnen ons financieel geen trainer veroorloven, dan dient die vraag echt gesteld te worden. De voormalige instellingssubsidie was zowat de enige subsidie die vrij besteedbaar was, dit i.t.t. projectsubsidies. Juist die instellingssubsidie was juist zo belangrijk om de infrastructuur van de NTTB in stand te houden. 8. Rondvraag: - De Jong (TVA): Amerongen ligt op de grens van onze afdeling. Er is ons destijds beloofd dat we in de lagere klassen niet ver zouden moeten reizen en de laatste tijd worden we ingedeeld bij Zeta enz Gerard van Giessen: Ik verzoek u die opmerking op het formulier te vermelden zodat we er bij de nieuwe indeling aan herinnerd worden want het is altijd ons streven geweest om dergelijke dingen zoveel mogelijk te vermijden. - W. Horden (Leerdam): Als Henk Wildschut gaat stoppen, jammer dat dat dan niet ruimschoots van tevoren is gemeld, ook t.b.v. de afwezige afdelingsleden. - Paul Roest (Shot): De landelijke data en de afdelingsdata van de competitie vallen niet samen. Waarom is dat? Henk Wildschut: Omdat ik met name het schema van de voorjaarscompetitie landelijk onmogelijk vind i.v.m. carnaval enz. Het is nu al ingewikkeld genoeg! - Paul Roest (Shot): Ik vind ook dat elk team dat dit wenst, thuis moeten kunnen spelen op zaterdag. Henk Wildschut: Dit wordt niet toegestaan. Tenzij u met uw tegenspelers onderling per wedstrijd kunt afspreken dat zij akkoord gaan om de wedstrijd naar zaterdag te verzetten. Maar hiertoe wordt geen enkele vereniging door ons verplicht! - Paul Roest (Shot): Is er soort rating systeem beschikbaar over de sterkte van teams en hun klasse? Henk Wildschut: Ik ga er van uit dat teams naar sterkte worden opgesteld en ik moet het proberen te ontdekken wanneer er misbruik van gemaakt wordt. Gerard van Giessen: In principe heb je een redelijke goede indicatie wanneer je de ratings bekijkt van het voorgaande jaar. Henk: Het moet ook praktisch mogelijk blijven want anders wordt de indeling helemaal een heidense klus. We zullen eens informeren wat er in Holland West gebruikt wordt als instrument. 14

17 Notulen Extra A.L.V. d.d. 3 december 2003 NTTB Afdeling Midden - Paul Roest (Shot): Waar staan wij als Afdeling Midden als er 5 teams degraderen vanuit de landelijke competitie? Dan moeten we ons zorgen maken over de nieuwe spelers en denk ik bv. aan bondstrainingen. Henk Wildschut: Ik denk dat we gewoon sec moeten constateren dat de sterkte binnen de afdeling minder groot is dan we zelf wel eens denken. Gerard van Giessen: Ik deel de zorg van Paul en denk dan vooral aan trainingen, gericht op welpen. Jan de Roos (HTTC): Er is eerder in het betoog van de voorzitter van de NTTB al gezegd: het zal voornamelijk in de verenigingen moeten gebeuren. - Peter Struiksma (Bijmaat): Ik wil meegeven aan de jeugdcommissie om toch eens de hoofden bij elkaar te steken om te kijken of er niet in iedere vereniging twee of drie talenten zijn waar iets mee opgezet kan worden, ze met elkaar in contact brengen. - Joris Bosboom (Fletio): Ik wil m n waardering uitspreken voor de manier waarop jullie de afgelopen anderhalf jaar met deze moeilijke kwestie van de puntentelling zijn omgegaan. Gerard van Giessen: Ik op mijn beurt bedank anderzijds jullie allen ook voor jullie inzet om de stemming op een correcte manier te laten verlopen. - Frank Hagen (Huizen): In onze teamsamenstelling zijn we er nog van uitgegaan dat we tot 21 zouden spelen. Kan er uitstel komen voor de invoering van spelen tot 11? Gerard van Giessen: Nee. - Henk Wildschut: Ik heb nog een mededeling i.v.m. het aantal degradanten uit de landelijke competitie: voor de tweede keer in een aantal jaren hebben we het twijfelachtige genoegen dat er 5 teams naar de afdeling dreigen te degraderen. Er zijn nu al drie degradanten bekend maar het kunnen er dus 5 worden. Dit heeft uiteraard consequenties in de hoofdklasse waar in elk geval 3 teams degraderen en in de hoofdklasse twee. Het zal je maar overkomen dat je derde wordt in de hoofdklasse en degradeert naar de eerste klasse. Dit hele verhaal werkt verder door in die eerste klasse en deels ook in de tweede klasse. Overigens moet het mij van het hart dat ik het schandalig vind dat er zo veel teams nog vóór aanvang van de competitie zich hebben teruggetrokken! Het levert alleen maar een groot aantal incomplete groepen op en daar zit niemand op te wachten! 9. Sluiting: Voorzitter van Giessen sluit de vergadering. Hij bedankt een ieder voor zijn / haar komst en inbreng in de vergadering en wenst iedereen prettige feestdagen en fijne afdelingskampioenschappen toe. Ann Verhulst, secretaris afdeling Midden. 15

18 Lelystad, 25 april Jaarverslag 2003 van de secretaris NTTB Afdeling Midden Aan de Afdelingsledenvergadering Betreft: JAARVERSLAG 2003 VAN HET AFDELINGSBESTUUR Bestuurssamenstelling: In 2003 heeft de heer Henk Rietveld, algemeen bestuurslid met als bijzondere taak functionaris PR zijn functie tussentijds neergelegd. Bovendien is het het afdelingsbestuur ook dit jaar niet gelukt invulling te vinden voor de sinds de fusie reeds openstaande vacatures van algemeen bestuurslid met als bijzondere taak de functie van vertegenwoordiger vanuit de Commissie Toernooien en Wedstrijden en van algemeen bestuurslid met als bijzonder aandachtsgebied KVSO. En inmiddels - overigens ruimschoots van tevoren - heeft de heer Henk Wildschut kenbaar gemaakt, na 32 jaar afdelingsbestuurslid te zijn geweest waarvan ruim 30 jaar als ACL (!), geen nieuwe periode te zullen aangaan als lid van het afdelingsbestuur. Kortom; het afdelingsbestuur van de Afdeling Midden is hoognodig toe aan 'nieuw bloed'. Uiteraard in eerste instantie voor de functie van ACL maar ook de andere vacatures dienen dringend ingevuld te worden. Het bestuur van de afdeling was in het verslagjaar 2003 derhalve als volgt samengesteld: Gerard van Giessen: Voorzitter Ann Verhulst: Secretaris Joop Dokman Penningmeester Ruud Peters Algemeen bestuurslid met als bijzondere taak vice-voorzitter Henk Wildschut: Algemeen bestuurslid met als bijz. taak de functie van ACL Marianne Oosterveen: Algemeen bestuurslid met als bijz. taak functionaris Jeugdzaken Commissies: Het afdelingsbestuur werd in 2003 bijgestaan door de volgende commissies: a. Jeugdcommissie: Marianne Oosterveen (voorzitter), Alex Verberne (beleid - verenigingscontacten / opleidingen), Martin Lindenaar (training) en Martin van Groen (AJCL). Jan de Roos heeft na het vertrek van Partick van Dijk een deel van diens taak inzake wedstrijden en toernooien op zich genomen. Marianne Wagemakers en Martin Lindenaar waren de regionale trainers. b. Kascommissie: Afvaardiging vanuit de verenigingen Bunshot, Dosc, Douwe Egberts en DTV Smash. c. Uitslagendienst: Werd verzorgd door Herman van Hienen, zowel voor wat betreft de jeugd als de senioren. Het wedstrijdbulletin voor de senioren (ook per verkrijgbaar) werd in 2003 nog steeds benut als voornaamste doorgeefluik voor korte, dringende mededelingen naast de uiteraard onontbeerlijke competitie-uitslagen. 16

19 Jaarverslag 2003 van de secretaris NTTB Afdeling Midden Zoals vorig jaar voorspeld bleek ons nieuwe communiqué het 'INC-bulletin' (Informatie Nieuws en Communicatie) waarvan ook een Elektronische versie bestond via de website van de afdeling jammer genoeg geen lang leven beschoren te zijn. Hoewel we een aantal zeer positieve reacties ontvingen op de uitgave van dit blad, werd er - ondanks uitdrukkelijk verzoek - nauwelijks of geen kopij aangeleverd vanuit de verenigingen. Zelfs een oproep voor het doorspelen van data t.b.v. het samenstellen van een afdelingstoernooiagenda bleef nagenoeg vruchteloos Wel heeft de website van Afdeling Midden (te benaderen via de Victoria-site) dankzij Martin van Groen niet alleen een prominente plaats gekregen in tafeltennisland maar is hij inmiddels uitgegroeid tot een zeer drukbezochte internetsite. Via de veelvuldig bezochte site van Victoria, die inmiddels voor vele afdelingsleden dé 'place te be' is geworden voor het raadplegen van de competitieresultaten, hebben inmiddels velen ook de weg gevonden naar de 'link' van onze afdelingssite Aldus heeft onze afdeling gelukkig opnieuw een volwaardig communicatieorgaan gekregen. Een verzoek om de site van de afdeling te splitsen van de site van Victoria bleek tot op heden niet haalbaar. Beide sites zitten inmiddels té complex met elkaar verbonden ('gelinkt') om eenvoudig ontkoppeld te worden. Als afdelingsbestuur zijn we Martin nog steeds zeer erkentelijk voor de vele uurtjes die hij besteedt aan het up-to-date houden van deze website! Voor de jeugd werd het wedstrijdbulletin in 2003 verzorgd door Martin van Groen, in samenwerking met Jan de Roos en Herman van Hienen. Activiteiten afdelingsbestuur: Naast de reguliere afdelingsbestuursvergaderingen (er werd tussendoor ook nog duchtig telefonisch, maar vooral ook al end overleg gevoerd met elkaar) hadden diverse leden van het afdelingsbestuur tijdens het bondsjaar 2003 zitting in landelijke commissies en / of werkgroepen. Ook werd enkele malen een overleg bijgewoond tussen het hoofdbestuur van de NTTB en (een afvaardiging van) het afdelingsbestuur. De bondsraadsleden voor onze afdeling bezochten het afgelopen jaar zowel de formele Bondsraadsvergaderingen alsook de Bondsraadberaden van meer informele aard. De volgende (plaatsvervangende) bondsraadsleden vertegenwoordigden het afgelopen jaar onze afdeling: Bondsraadsleden: Plv. Bondsraadsleden: Gerard van Giessen Ann Verhulst Jan de Roos Marianne Oosterveen Igor Heller Arie Hoek Alex Verberne Joop Dokman (in najaar 2002 ad interim benoemd als plv. BR-lid) 17

20 Jaarverslag 2003 van de secretaris NTTB Afdeling Midden Door leden van het afdelingsbestuur werd niet alleen 'acte de présence' gegeven bij feestelijkheden, maar in het afgelopen jaar ook bij menig droevig moment, wanneer we afscheid van iemand moesten nemen in de afdeling, in het hoofdbestuur of in de Bondsraad. Een greep uit de toernooien, wedstrijden enz in 2003 in Afdeling Midden: Van 3 tot en met 5 januari 2003 vonden de Afdelingskampioenschappen 2003 plaats, zowel voor de jeugd als voor de senioren. Bij de senioren hadden zich 201 deelnemers aangemeld tegenover 257 in Bij de jeugd schreven 270 deelnemers zich in. Uitzonderlijk werden de Afdelingskampioenschappen 2004 reeds gespeeld op 21 december 2003 (verslag: zie verder). Op 2 mei 2003 ging de derde Bekercompetitie van Afdeling Midden Nederland van start. Waar in 2002 nog 87 teams deelnamen uit 32 verenigingen schreven zich in teams in, afkomstig uit 33 verschillende verenigingen. Een lichte maar nog steeds gestage groei dus De finale werd gespeeld op 4 juli 2003 tussen VTV 3 en Lelystad United 1 waarbij Lelystad United verrassend als winnaar uit de bus kwam en de kolossale wisselbeker mee naar huis mocht nemen. 1 juni 2003 was de dag waarop het Butterfly Superstar Toernooi gespeeld werd bij HTTC te Houten in samenwerking met TTVN (41 deelnemers).. Op 14 september 2003 werd de 'Dag van het Talent' van de Afdeling Midden georganiseerd bij Shot Soest; een gewaardeerd evenement! Op 11 mei 2003 stonden de Meerkampen Afdeling Midden bij Shot Soest in de belangstelling. Op 5 oktober 2003 ging de eerste afdelingsronde van de Nationale Jeugdmeerkampen van start waarbij de afdelingsfinale op 2 november 2003 werd gespeeld. De 8 e finales van de Nationale Jeugdmeerkampen vonden plaats op 20 december 2003, daags voor de Afdelingskampioenschappen Er werden in 2003 vier Minimeerkampen werden gespeeld bij respectievelijk SVE, VTV, ATC en HTTC. Hoewel het gemiddelde aantal deelnemende verenigingen hetzelfde bleef t.o.v. 2002, daalde het aantal deelnemers licht. Het jaarlijks terugkerende Officialtoernooi waarbij bestuurs- en commissieleden van alle verenigingen van de Afdeling Midden strijden om de 'Brouër-schaal' werd met 32 deelnemers op 29 december 2003 gevoelig minder bezocht dan in 2002 (54 deelnemers). Leuk was wel dat er een aantal verenigingen aanwezig waren die we nog niet eerder troffen op dit toernooi of die enige jaren verstek hadden laten gaan. Gezellig was het in ieder geval wel en de winnaar in 2003 werd Eward Cozijnse van TVP Putten. In 2002 werd het theoriegedeelte afgerond van de door de Afdeling Midden georganiseerde cursus Tafeltennistrainer A. Het praktijkgedeelte van deze cursus vond plaats in Op 21 mei 2003 werd de jaarlijkse ALV gehouden en op 3 december 2003 vond een 18

afdeling Midden Nederland Wedstrijdprogramma Seniorencompetitie najaar 2008

afdeling Midden Nederland Wedstrijdprogramma Seniorencompetitie najaar 2008 afdeling Midden Nederland Wedstrijdprogramma Seniorencompetitie najaar 2008 Versie 1.0 (20 augustus 2008) Versie informatie (senioren) Versie Datum Poule Klasse Omschrijving/Reden 1.0 20 augustus Initiële

Nadere informatie

Afdeling Midden. Jaarstukken. Algemene Ledenvergadering

Afdeling Midden. Jaarstukken. Algemene Ledenvergadering Afdeling Midden Jaarstukken 2014 Algemene Ledenvergadering 2015 1 Aan de lid-verenigingen, Persoonlijke Leden, Afdelingsbestuursleden, (plaatsvervangende) Bondsraadsleden, Commissieleden, Ereleden en Leden

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

N e d e r l a n d s e T a f e l t e n n i s b o n d

N e d e r l a n d s e T a f e l t e n n i s b o n d Onderwerp: accountmanagement. Mijn nadere kennismaking met de afdeling Zuidwest. De afgelopen weken ben ik in de gelegenheid geweest vier van de vijf regiobijeenkomsten in uw afdeling Zuidwest te bezoeken.

Nadere informatie

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord.

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling

Nadere informatie

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015 Seizoen 2015/2016 24 november 2015 1 Werkgroep eredivisie Mededeling toevoegen speler De werkgroep eredivisie heeft een verzoek van Klimaatgroep Stars inzake toestemming Arnoud Meijer toe te voegen aan

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

VOORJAARSCOMPETITIE 2017 TTV BUNSHOT

VOORJAARSCOMPETITIE 2017 TTV BUNSHOT VOORJAARSCOMPETITIE 2017 TTV BUNSHOT TEAMINDELING SENIOREN COMPETITIE Bunshot 1, 2e klasse Bondsnr. Adres Telefoon Email Bennie van Luit BASIS 4053704 Tabakskamp 19 06-50912097 ejvanluit@gmail.com Rob

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Uitslagen inbrengen in NAS De verenigingen dienen er voor te zorgen dat

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

Competitiebulletin 10. Seizoen 2017/ november 2017

Competitiebulletin 10. Seizoen 2017/ november 2017 Seizoen 2017/2018 22 november 2017 1 Werkgroep eredivisie Deelnemers Eredivisiecup heren Afgelopen weekend is in de eredivisie heren de zevende speelronde gespeeld, dit betekent dat de deelnemers voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017 Algemeen Art. 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze

Nadere informatie

Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423.

Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423. Toelichting op de begroting 2014 van de NTTB Afdeling Noord. INKOMSTEN: 8000. Afdelingscontributie Basisleden 2350 x 3,00 7.050,00 Competitiegerechtigde senioren 1050 x 8,00 8.400,00 Competitiegerechtigde

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Beleidsplan 2005-2008

Beleidsplan 2005-2008 Beleidsplan 2005-2008 Afdeling West van de Nederlandse Tafeltennisbond versie: 16.12.2004. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Visie. 3. Speerpunten en doelstellingen. 4. Organisatie. 5. Taken van de afdeling.

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN 4211 jaarvergadering / ALV De kosten zijn voor 2 ALV's en 1 vergadering met het hoofdbestuur NTTB en bestaan uit de volgende

Nadere informatie

Informatie over NTTB ledenadministratie

Informatie over NTTB ledenadministratie Postbus 600 2700 MD Zoetermeer tel. 079-3438140 fax 079-3438150 e-mail bondsbureau@nttb.nl www.nttb.nl Postbank 268545 Informatie over NTTB ledenadministratie 2010 Uitgave december 2009 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST

COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST NAJAAR 2016 Competitieleiders senioren: Hoofdklasse t/m 3e klasse ACL: Bert van der Tol Hietweideweg 64 7391 XX Twello 06-13638398 acl@nttb-oost.nl

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Netwerk Notarissen 2005.005150.01/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rechten en verplichtingen van de leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baan-, parken

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden 1. Leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse geldende baanreglementen (park-, afhang-

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering AGAVS dd

Notulen algemene ledenvergadering AGAVS dd Notulen algemene ledenvergadering AGAVS dd 26-11-2013 1: Opening: Paul heet ons om 20.00 welkom 2: Vaststellen agenda: Agenda wordt akkoord gegeven. 3: Notulen 2012: De notulen worden vastgesteld en akkoord

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT Art. 1 Lidmaatschap Art. 2 Algemene Vergadering Art. 3 Bestuur Art. 4 Commissies Art. 5 Geldmiddelen Art. 6 Website Art. 7 Wedstrijden Art. 8

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie