Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR"

Transcriptie

1 Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Deelrapportage Stadspeiling 2013: Dienstverlening van de gemeente Venlo door klanten beoordeeld RIB nummer collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 22 april 2014 Dienstverlening W. van den Beucken team PDPIL steller NEA Verhaegen-van Eijk doorkiesnummer registratienummer datum bijlage(n) 1 datum verzonden 24 april 2014 Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Uw Raad wordt door middel van deze raadsinformatiebrief geïnformeerd over het deelrapport Dienstverlening van de gemeente Venlo door klanten beoordeeld. Dit deelrapport is onderdeel van de stadspeiling De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen de weg van continue verbetering van dienstverlening. Acties die de afgelopen jaren in gang zijn gezet (digitalisering van producten aan de voorkant, geringe wachttijd aan de balies van het stadskantoor, sturen op telefonische bereikbaarheid, invoering zaakgericht werken) beginnen hun vruchten af te werpen en recentelijk in gang gezette acties worden bevestigd. Het rapport biedt kans en gelegenheid om de dienstverlening naar een nog hoger platform te tillen en aanvullende verbeteracties op te pakken. Burgemeester en wethouders van Venlo de secretaris de burgemeester Piet Lucassen Antoin Scholten

2 Raadsinformatiebrief Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4) Het doel van deze raadsinformatiebrief is u als Raad te informeren over en in kennis te stellen van de inhoud van het rapport Dienstverlening van de gemeente Venlo door klanten beoordeeld. Dit rapport geeft een beeld over de ervaringen die burgers en bedrijf hebben m.b.t. dienstverlening van ons als gemeente Venlo. Dit rapport geeft o.a. aanleiding om verder in te zetten op (geplande) actiepunten en u als Raad hiervan op de hoogte te stellen. Dit rapport zal via de website worden gepubliceerd zodat de respondenten van de stadspeling en alle andere belangstellenden kennis kunnen nemen van de onderzoeksresultaten. Bijlagen via BIS Nr. Naam Datum 1. Deelrapport Dienstverlening van de gemeente Venlo door Maart 2014 klanten beoordeeld

3 Onderbouwing Algemene toelichting 1. Wat is de kernopgave (Wat wordt voorgelegd aan de raad?) Het deelrapport Dienstverlening van de gemeente Venlo door klanten beoordeeld wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Raad. Wij vinden het belangrijk om u als Raad hierin mee te nemen. Het rapport laat een positieve ontwikkeling zien op dienstverleningsaspecten en biedt tevens gelegenheid om de verbeteracties die reeds in gang waren gezet te spiegelen aan de uitkomsten van dit rapport Waarom? (Wat is het doel van de raadsinformatiebrief?) 2. Het doel van deze raadsinformatiebrief is u als Raad te informeren over en in kennis te stellen van de inhoud van het rapport. Dit rapport geeft een beeld over de ervaringen die burgers en bedrijf hebben m.b.t. dienstverlening van ons als gemeente Venlo. Het is belangrijk dat u als Raad hiervan op de hoogte bent en weet welk soort van actiepunten wij hierop uitzetten. Dit rapport wordt via de website gepubliceerd zodat de respondenten van de stadspeling en alle andere belangstellenden kennis kunnen nemen van de onderzoeksresultaten. 3. De informatie Tevredenheid dienstverlening Onderstaande tabel is onderdeel van het bijgevoegde rapport. Deze tabel geeft de tevredenheid over aspecten van onze dienstverlening weer en is een goede weergave en samenvatting van de meest in het oog springende uitkomsten van het onderzoek.

4 In onderstaand overzicht worden de uitkomsten verder geabstraheerd naar de categorieën (zeer) tevreden/neutraal en (zeer) ontevreden. Tevens worden ze toegelicht aan de hand van de inmiddels in gang gezette acties. = (zeer) tevreden/neutraal = (zeer) ontevreden Onderdeel Score Actie Snelheid afhandeling Steeds meer documenten worden aan het begin van het proces gescand en brieven 83% 17% gekoppeld aan het zaaksysteem. Een brief is daardoor direct beschikbaar voor de betreffende behandelaar. Het zaaksysteem biedt o.a.de mogelijkheid om regie te voeren op de snelheid en kwaliteit van afhandeling. De verdere implementatie van het zaakgericht werken (concernbreed) wordt in 2014 uitgevoerd. Dit geldt ook voor het optimaliseren van het digitaliseringsproces van de documentenstroom. 4

5 Inhoud antwoord brieven Snelheid afhandeling telefonisch Inhoud antwoord telefonisch Snelheid afhandeling /internet 84% 16% 82% 18% 83% 17% 84% 16% Voor het verbeteren van de schrijfstijl in onze correspondentie is door de afdeling Publieke Dienstverlening in samenwerking met het team Communicatie onlangs de Schrijfwijzer opgesteld: een praktische handleiding voor de stellers van stukken met als doel een (voor iedereen) goed leesbaar document op te stellen. De vakinhoudelijke boodschap en de duidelijkheid hieromtrent van de brieven wordt blijkbaar door de ontvanger begrepen en als correct (vak)inhoudelijk beoordeeld. Het callcenter van de afdeling Publieke Dienstverlening wordt ingevuld door professionele medewerkers. De afgelopen tijd is er gestuurd op een brede inzetbaarheid van de medewerkers over de verschillende telefonische kanalen (opleidingen, trainingen en begeleiding). Hierdoor ontstaat binnen het callcenter de noodzakelijke flexibiliteit en kan desgewenst snel geschakeld worden op momenten van drukte en piekbelasting. Het draagt bij aan een groeiende klanttevredenheid en een hoge efficiency.. In het eerste kwartaal 2014 is de zogenaamde frontoffice-tool in gebruik genomen. Deze tool bundelt informatie uit backoffice-applicaties in één scherm voor de callcenter medewerker. Hierdoor is de noodzakelijke informatie voor een snelle en adequate afhandeling van vragen door het callcenter beschikbaar. Het digitale kanaal is hèt voorkeurskanaal voor de dienstverlening van de gemeente Venlo. De afgelopen periode is nadrukkelijk ingezet op het ontwikkelen van zogenaamde E- formulieren voor de aanvraag van producten en diensten. In 2013 en 2014 wordt ingezet op de digitale koppeling van deze formulieren aan het zaaksysteem van de organisatie Staat ook voor de ontwikkeling van een nieuwe dienstverleningswebsite van de gemeente, langs welke de formulieren worden ontsloten. Deze 5

6 Inhoud antwoord /internet 84% De medewerkers die en twitter beantwoorden zijn hiervoor in 2013 geïnstrueerd/opgeleid. Beantwoording vindt desgewenst plaats in samenspraak met het team Communicatie. Wachttijd balie stadswinkel 16% 86% Door het werken op afspraak zijn de wachttijden t.o.v. 4 jaar geleden fors teruggelopen. Momenteel is er een gemiddelde wachttijd van 4 minuten. Antwoord/info balie stadswinkel 14% 91% Een goede score die tot tevredenheid stemt. Deze uitkomst heeft twee aspecten; De inhoud van de dienstverlening en de bejegening van de burger door de medewerker. Alleen op afspraak in stadswinkel 9% 63% 37%. Het maken van een afspraak heeft als gunstig effect dat de wachttijden (zeer) kort zijn. Toch vinden burgers het blijkbaar onprettig dat een afspraak moet. Tijdens een gehouden enquête, twee jaar geleden in de stadswinkel scoorde de gemeente hier positief op. Deze uitkomst behoeft nader onderzoek. Mogelijkheden digitale aanvraag 81% Zie ook Snelheid afhandeling /internet. Voor wat betreft de E- formulieren kan worden opgemerkt dat in 2014 en 2015 de stijl en het taalgebruik van de formulieren op het gewenste niveau wordt afgestemd. 19% Uit bovenstaand overzicht mag blijken dat er al diverse acties in gang zijn gezet en initiatieven zijn genomen teneinde de dienstverlening van de gemeente Venlo verder te 6

7 verbeteren. Deze acties en initiatieven sluiten aan bij, dan wel vinden ze hun bevestiging in de uitkomsten van het onderzoek. Om een en ander in een breder perspectief te plaatsen, worden hierna nog enkele hieraan gerelateerde ontwikkelingen geschetst: D-visie Eind 2013 is het initiatief genomen de bestaande Dienstverleningsvisie van de gemeente Venlo (D-visie) te herschrijven. Deze wordt in de eerste helft 2014 opgeleverd. Kwaliteitshandvest Het kwaliteitshandvest wordt opnieuw tegen het licht gehouden en daar waar nodig op onderdelen aangepast en aangevuld. Uitvoeringsplan Publieke Dienstverlening (PD) De afdeling PD heeft bij het opstellen van haar eigen bouwopdracht (2013) tevens een uitvoeringsplan voor de verdere professionalisering van de dienstverlening opgeleverd. Onderdeel van dit plan is een concrete tijdplanning van diverse activiteiten die hieraan invulling geven. Voorbeelden daarvan zijn de invoering van een automatisch betaalsysteem, de invoering van een frontoffice-tool, de invoering van een nieuwe gemeentelijke website, het opstellen van een Schrijfwijzer, de invoering van een managementtool voor het monitoren en sturen van telefonische bereikbaarheid (gemeentebreed), etc.. Aan de hand van dit uitvoeringsplan wordt momenteel concreet werk gemaakt van de geformuleerde ambities voor de gemeentelijke dienstverlening en voor een groot deel invulling gegeven aan de overige voorgestelde verbeteringen uit het deelrapport. 4. Relatie met programma Dienstverlening. De stadspeiling is een terugkerend onderzoek. Er zal aan meer benchmarks en onderzoeken worden deelgenomen om vaker gevoed te worden met onderzoeksresultaten maar ook vanuit andere invalshoeken te worden geïnformeerd. 5. Vervolgprocedure voor de raad U zal als Raad proactief geïnformeerd worden over onderzoeken, verbeteracties en de (positieve) gevolgen hiervan. 7

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

1. Beslispunten. 2. Inleiding

1. Beslispunten. 2. Inleiding 1 Aan: MT Van: Kim Daelmans Datum: september 2010 Onderwerp: strategische notitie Helmond heeft Antwoord (aangepaste versie) (eerste versie april 2010 door Desiree Meulenbroek) 1. Beslispunten Gaat het

Nadere informatie

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet autoschadeherstel.tevreden.nl 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3.

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement Ingekomen stuk D18 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024)

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Rapportage. De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent

Rapportage. De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent Rapportage De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent Arnhem, 16 januari 2011. Denise Wennekes, Maya Hoogveld,

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners Voorwoord Collega s, dienaars van de publieke zaak, Trots bieden wij u deze gezamenlijke BZK-VNG-productie aan.

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Monitor Klant & Calamiteit

Monitor Klant & Calamiteit Monitor Klant & Calamiteit De dienstverlening van NS bij verstoringen onder de loep genomen door de reiziger en NS. Kim Hauwert NS Reizigers, Marktonderzoek & Advies, kim.hauwert@ns.nl Martien Beintema

Nadere informatie

CABA 03-06-2014 Agendapunt: 5 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 03-06-2014 Agendapunt: 5 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 03-06-2014 Agendapunt: 5 Sittard, 20 mei 2014 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Programma Dienstverlening Inleiding De Unie van Waterschappen heeft een Visie op Dienstverlening,

Nadere informatie

Raadsnotitie. Bijlagen

Raadsnotitie. Bijlagen Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Energiestrategie Venlo Beesel Venray team ROSEB Rn nummer 2013 1 collegevergadering d.d. raadsvergadering 11 december 2012 d.d. 23 januari 2013 programma Veelzijdige

Nadere informatie

Raads Inforrnatiebrief

Raads Inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer zo.r3575.ooi Inboeknummer robstoozqg Dossiernummer oo9.3o3 z maart zoto Raads Inforrnatiebrief Betreft Jaarverantwoording Programma Dienstverlening 2009. Inleiding Speerpunt

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Visie op dienstverlening 2017. De vier Zaanse principes van dienstverlening

Visie op dienstverlening 2017. De vier Zaanse principes van dienstverlening Visie op dienstverlening 2017 De vier Zaanse principes van dienstverlening 1 Inhoud 1 Doelstellingen visie op dienstverlening...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Ontwikkelingen...2 1.3 Doelstelling en afbakening...3

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie