Dr. Ann Verschelde 07/11/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dr. Ann Verschelde 07/11/2014"

Transcriptie

1 Dr. Ann Verschelde 07/11/2014

2 Ontwikkelen van ontwenningsverschijnselen na de geboorte van een neonaat die in utero blootgesteld werd aan drugs.

3 2003 National survey drug abuse and health 4.3% zwangere vrouwen 15-44j nemen drugs Gebruik neemt af in loop zwangerschap 2011 National survey drug abuse and health 5% : illegale drugs 9,4%: alcoholgebruik 17,6 %: tabagisme 2013 National survey drug abuse and health Jonge moeders Ongehuwde moeders Laaggeschoolde moeders

4 Neonataal abstinentiesyndroom: stijging van 1.2 naar 3.39 per 100 ziekenhuis geboorten tussen 2000 en 2009 Cannabisgebruik in Europa: Meest gebruikte illegale drug Zeer variabel: Griekenland 5,4%- Tsjechië 30,7% België (2006): 16,9% bij jongeren tussen 13 en 15 jaar

5 Welke drugs gebruikt moeder Timing drug gebruik: laatste gebruik? Metabolisme moeder en kind Genetische factoren Polydrug gebruik: cocaïne + opioïden, associaties met alcohol en sigaretten zwangerschapsduur

6 Moeder Anamnese bij de moeder (zeer lage sensitiviteit) Folluw up is essentieel met eventueel doorsturen naar gespecialiseerde centra voor opstarten van methadon. Betere prenatale zorgen, moeder-kind relatie en neonatale uitkomst Urine onderzoek toont niet altijd alle substanties

7 Baby At risk: Geen prenatale zorg, preterm/iugr zonder duidelijke oorzaak, CV incidenten moeder kind Urine onderzoek: cocaïne, amphetamines, barbituraten, marijuana, opiaten Nadeel: vaak slechts aantal uren detecteerbaar Meconium onderzoek: hoge sensitiviteit en specificiteit voor drugs oa cocaïne en opioïden gebruikt <72h geboorte Haar analyse: narcotica, marijuana, cocaïne (gebruik voorbije 3mden) Nadeel: duur en weinig centra die het kunnen bepalen Nadeel: vaak combinatie van verschillende substanties

8 Niet opioïden: benzodiazepines, alcohol, cocaïne, hallucinogenen, cannabis, XTC Opioïden: methadon en heroïne 55-94% neonaten blootgesteld in utero ontwikkelen NAS

9 Centraal zenuwstelsel Prikkelbaar met hoge schrei Tremor Hypertoon Myoclonieën Convulsies Metabool Zweten Koorts Respiratoir Tachypnoe, neusvleugelen, apnoe Verstopte neus, niezen geeuwen Gastro-intestinaal Braken Diarree Slechte drinkgewoontes door excessive zuigen hyperphagia

10 Infecties Hypoglycemie Elektrolytstoornissen vb. hypocalcemie Hypertyroïdie In achterhoofd houden!

11 Finnigan score: Meest gebruikt Enkel voor opioïden withdrawl 21 meest frequente symptomen van NAS volgens ernst en significantie voor behandeling Nadeel: operator afhankelijk Andere methodes Lipsitz: eenvoudiger, 11 symptomen Neonatal withdrawl inventory Ostrea: 6 criteria, rangschikking >3 positieve scores over 24uur

12 Om de 4uur score bepalen (na voeding) Indien 3 maal >8 Behandeling starten

13 Voorzichtig met naloxone in verloskamer! Neonatale convulsies Goed opvolgen en observeren in ziekenhuis Duur afhankelijk van type drugs Non farmacologische behandeling Rustige omgeving zonder veel externe prikkels Hypercalorische voeding Inbunselen, tuutje, Farmacologische behandeling 30-91% kinderen zullen medicatie nodig hebben Finnegan >3keer op 24uur >8 weinig literatuur met vergelijkende studies tussen verschillende therapie mogelijkheden Moeilijke keuze gezien polydrug gebruik

14 Fenobarbital (niet opioïden) Algemene onderdrukking CZS Niet interessant voor druggebruikende ouders Invloed op prikkelbaarheid en slapeloosheid Weinig invloed gastro-intestinale symptomen en convulsies Bijwerkingen: rash, excitatie, ademhalingsdepressie, relatieve bradycardie (<100/min) -> dosisbepalen mbv spiegel in bloed!

15 Morfine (opioïden) Herverzadigen van gedepleteerde opioïdreceptoren (kortwerkend) Gunstig effect op de GI-symptomen: vertraging darmtransit Weinig sederend: zuigreflex niet onderdrukken Bevordert eetlust Efficiënt bij convulsies Voordelen over fenobarbital (bij opioïd NAS): Significante daling in duur van behandeling Mindere convulsies Goede gewichtsevolutie Bijwerkingen: talrijk: globus, ademhalingsdepressie, hypotensie, ileus, jeuk, myosis,.. Werkt niet bij NAS door niet-opioïden

16 Andere middelen Opiumtinctuur: alcoholisch extract van opioïde alkaloïden met 30% ethanol Wordt niet gebruikt owv ethanol die ook afhankelijkheid kan verzoorzaken Paregoric: mengsel alkaloïden en 45% ethanol Niet gebruikt owv toxische effecten alkaloïden Diazepam: veel bijwerkingen (ademhalingsdepressie, bilirubineveranderingen) en twijfel efficaciteit Clonidine (α2 agonist): Weinig studies: Kortere behandelingsduur in vgl fenobarbital en opiumtinctuur Grotere studies en informatie over pharmacokinetic

17 Finnigan score 3 opeenvolgende keren >8 Non opioïd NAS 1. Fenorbarbital ladingsdosis 20 mg/kg onderhoud 5mg/kg/d in 3x Finnigan gelijk/stijgen dosis verhogen met 1mg/kg/d (max dosis 10mg/kg/d) Opioïd NAS 1. Morfine: Startdosis: 30µg/kg/4u Finnigan score gelijk/stijgen: Per dosis verhogen 30µg/kg (max dosis 500µg/kg/dosis) 2. Onvoldoende effect: bijstarten fenobarbital

18 Finnigan: gemiddelde score enkele dagen <8 5d Fenobarbital: Verlaag de dosis/48u met 1mg/kg/d STOP indien <5mg/kg/d 72 uur Morfine: Verlaag de individuele dosis met 10% /48u Minimaal 10µg/kg en dan STOP

19 Alcohol Cocaïne Cannabis/marijuana Heroïne Methadon

20 NAS: 1-2 dagen Supportieve maatregelen Fetal alcohol syndrome - Aantasting CZS: malformatie neuronen -Cognitieve en functionele schade -Eerste oorzaak mentale retardatie westerse landen - groei retardatie - Cranio-faciale afwijkingen - cardiale afwijkingen: ASD/VSD - renale afwijkingen - Visusstoornissen

21 Verhoogd risico abruptio placentae Vasoconstrictie van de placentaire bloedvaten + placenta infarcten: IUGR, prematuritas, microcefalie, nierafwijkingen, darmafwijkingen NAS: begint 1-2d, max na 2-3 dagen, dosis-respons effect Neuro-excitatorisch beeld: prikkelbaar, grove bewegingen, slecht drinken, niezen, diarree, koorts, extreme zuigreflex, hyperactieve primitieve reflexen Behandelen: fenobarbital Kan versterkt worden door gebruik samen met opioïden Borstvoeding: NEE acute intoxicatie: braken, diarree, hypertensie, prikkelbaarheid Indien echt willen: wekelijks urine moeder + controle baby

22 Afwijkingen baby : case-reports Hersenbloedingen! Bij vermoeden (stuipen, abnormaal neuro gedrag, curve <p10) -> transfontanellaire echo (niet standaard nodig) Cardiale afwijkingen: PS, PDA, ASD/VSD Visusafwijkingen: strabisme, letsels n. opticus Effect op auditieve banen ontwikkelingsafwijkingen: blootstelling 3 e trimester Echo hart/hersenen/abdomen + oftalmo + BERA Verhoogde kans SIDS

23 vasoconstrictie van de placentale bloedvaten en zo minder toevoer van nutriënten: effect groei igv regelmatig gebruik Gebruik >1x/week postnataal: verhoogd risico SIDS NAS: Observatie nodig gedurende 1 week maar meestal milde afkickverschijnselen Behandelen met fenobarbital Borstvoeding wordt afgeraden Gevolgen lange termijn: Geheugenstoornissen Hyperactief, impulsief, meer criminaliteit Associatie ontwikkelen niet lymfatische leukemie

24 NAS: Treedt op bij 80% kinderen Minimaal 1 week observatie: meestal binnen 48uur Behandeling: morfine Geen verhoogde kans op afwijkingen wel verhoogde risico neonatale mortaliteit en meer kans op dysmaturitas Verhoogde kans SIDS Borstvoeding: NEE Opioïden komen in grote hoeveelheden in moedermelk en kunnen respiratoire depressie veroorzaken Bij bruusk stoppen: ontwenningsverschijnselen

25 NAS Observatie gedurende 1 week Lange t1/2 kunnen laattijdig symptomen optreden Gastro-intestinale symptomen (braken/diarree en slechte gewichtsevolutie) zijn indicatie tot behandeling ongeacht score Minder ernstig verloop prematuren Intensitiet en duur gecorreleerd maternele dosis Behandeling: morfine, associatie fenobarbital kan nodig zijn bij polydrug gebruik

26 Toegenomen kans prematuritas en ante-partum bloeding Verhoogd risico op SIDS Ritmestoornissen: QTc verlenging ECG Borstvoeding: JA Methadon wordt uitgescheiden via de borstvoeding en dit kan het NAS minder ernstig laten verlopen (ook bij hoge dosissen bij de moeder) Tolerant tegenover excessief gewichtsverlies (metabolisme)

27 Verhoogd riscio SIDS: PSG plannen Elk kind van een drugsverslaafde moeder heeft recht op een thuismonitor tot PSG Bij elk kind van een druggebruikende moeder zijn er cognitieve en gedragsproblemen voorzien op lange termijn Goede follow up en ondersteuning te voorzien

28 BLOOTSTELLING OBSERVATIE NAS R/ ONDERZOEKEN BORSTVOEDING Cannabis/hasj/ marihuana 1 week Fenobarbital PSG Af te raden Cocaïne 4 dagen Neuro-toxisch Fenobarbital Echo hersenen + hart + abdomen, oftalmo, ECG, EEG, BERA, PSG Heroïne 1 week Morfine PSG Nee Methadon 1 week Morfine ECG, PSG ja Ja, mits wekelijkse controle

29 Newborn at risk NAS -Urine en meconium -Start observatie en nemen van Finnigan scores -Start niet farmacologische behandeling -Finnigan Score <8 voor 72u -Symptoomvrij 7d methadon nee Verder scoren en observeren nee Finnigan scores >8 gedurende 3 opeenvolgende keren Ontslag met opvolging Start behandeling -opioïden: morfine -Niet-opioïden: fenobarbital

30 NAS na blootstelling aan maternele drugs is een frequent voorkomend probleem Morfine preparaten zijn eerste keuze voor opioïd gerelateerde NAS Fenobarbital is eerste keuze bij niet opioïd gerelateerde NAS Voor nieuwere behandelingen zijn meer klinische studies noodzakelijk (vb. clonidine) Er zijn significante gevolgen op lange termijn: cognitieve problemen Multidisciplinaire aanpak en opvolging is belangrijk

31 Aanpak van het neonataal abstinentiesyndroom, Koenraad Smets, maart 2010 Neonatal abstinence syndrome. Lall A. British Journal of Midwifery. Apr 2008 (16)4: Neonatal abstinence syndrome clinical practice guidelines for Ontario. Dow K., Murphy-oikonen J, et al. J. Popul Ther Clin Pharmacol Nov 2012, Vol 19(3) e488-e506. Sedatives for opiate withdrawl. Cochrane 2010 Treatment of neonatal abstinence syndrome. Johnson K, Gerada C. Greenough A. Arch Dis Child Fetal Neoanatal Ed 2003;88;F2-F5. Maternal methadone use in pregnancy: factors associated with the development of neonatal abstinence syndrome and implications for health care resources. Dryden C. Young D. Hepburn M. Mactier H. BJOG Apr 116(5) Prenatal tobacco, marijuana, stimulant and opiate exposure: outcomes and practical implications. Minnes S, Lang A., Singer L. Addict Sci Clin Pract.2011 jul;6(1) The opioid dependent mother and newboren dyad: nonpharmalogical care. Velez M, Jannsson. J addict med 2008 sep 1;2(3):

Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009

Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum 11 augustus 2008 Farmactec/FZ-2871536 10 maart 2009 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik & definitie bingedrinken

Richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik & definitie bingedrinken Richtlijnen voor aanvaardbaar alcoholgebruik & definitie bingedrinken Inleiding Alcohol drinken is nooit risicovrij. We willen een richtlijn geven voor aanvaardbaar alcoholgebruik om de schadelijke gevolgen

Nadere informatie

Rapport 340001001/2009 J.G.C. van Amsterdam et al. Ranking van drugs. Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs

Rapport 340001001/2009 J.G.C. van Amsterdam et al. Ranking van drugs. Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs Rapport 340001001/2009 J.G.C. van Amsterdam et al. Ranking van drugs Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs RIVM-rapport 340001001/2009 Ranking van drugs Een vergelijking van de schadelijkheid

Nadere informatie

Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs

Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs RIVM-rapport 340001001/2009 Ranking van drugs Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs J.G.C. van Amsterdam A. Opperhuizen M.W.J. Koeter, Psychiatrie, AMC-AIAR, Amsterdam L.A.G.J.M. van Aerts W.

Nadere informatie

Drugs en medicijnen in het verkeer

Drugs en medicijnen in het verkeer Drugs en medicijnen in het verkeer Literatuurstudie RA-2007-107 Karin Van Vlierden, Pascal Lammar Onderzoekslijn Gedrag DIEPENBEEK, 2012. STEUNPUNT VERKEERSVEILIGHEID. Documentbeschrijving Rapportnummer:

Nadere informatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie

Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of. intramurale detoxificatie Richtlijn Detox Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie 2 Richtlijn Detox > Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie Voorwoord Voor u ligt de richtlijn

Nadere informatie

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Portrait SmPC nortriptyline Nortrilen tablets 10 25 50 mg SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Nortrilen 10 mg, filmomhulde tabletten Nortrilen 25 mg, filmomhulde tabletten

Nadere informatie

Richtlijnen over. borstvoeding en kunstvoeding. voor. zuigelingen van 0 tot 12 maand. Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde

Richtlijnen over. borstvoeding en kunstvoeding. voor. zuigelingen van 0 tot 12 maand. Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde 1 Richtlijnen over borstvoeding en kunstvoeding voor zuigelingen van 0 tot 12 maand Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde In samenwerking met de Vlaamse Pediatrische Diëtisten en

Nadere informatie

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP.

LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Academiejaar 2009-2010 LITERATUURONDERZOEK: DE INVLOED VAN ANEMIE OP VRUCHTBAARHEID EN VROEGE ZWANGERSCHAP. Stern BOSSIER Promotor: Prof. Dr. Petra De Sutter Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in

Nadere informatie

SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie

SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie

SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet 5 mg, tabletten Medikinet 10 mg, tabletten Medikinet 20 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Medikinet

Nadere informatie

WERKBOEK GEINTEGREERDE BEHANDELING BIJ DUBBELE DIAGNOSE, BEDOELD VOOR HULPVERLENERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

WERKBOEK GEINTEGREERDE BEHANDELING BIJ DUBBELE DIAGNOSE, BEDOELD VOOR HULPVERLENERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG WERKBOEK GEINTEGREERDE BEHANDELING BIJ DUBBELE DIAGNOSE, BEDOELD VOOR HULPVERLENERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG i IDDT Werkboek ii IDDT Werkboek Met dank aan... Wij willen graag alle mensen bedanken

Nadere informatie

FORUM. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel

FORUM. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel Twee bevallingen bij een dialysepatiënte met lupus. CASIER Martine Gespecialiseerd verpleegkundige, Europa ziekenhuizen site 2 Alice, Ukkel De kans op een zwangerschap tijdens de dialyse is heel klein

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml. Oxycodonhydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml. Oxycodonhydrochloride Bijsluiter: informatie voor de patiënt OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml Oxycodonhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010-2011 MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE Steffen WESTELINCK Promotor: Prof. Dr. Romain

Nadere informatie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie

In het register ingeschreven onder Haldol decanoas oplossing voor injectie 50 mg/ml, oplossing voor injectie Informatie voor de patiënt Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Haldol decanoas al eerder toegediend heeft gekregen. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag

Nadere informatie

Wetenschappelijke Feiten. over. Psychoactieve Drugs. Tabak, Alcohol, en Verboden middelen

Wetenschappelijke Feiten. over. Psychoactieve Drugs. Tabak, Alcohol, en Verboden middelen pagina 1/16 Wetenschappelijke Feiten Bron: WGO (2004) over Psychoactieve Drugs Tabak, Alcohol, en Verboden middelen Samenvatting en details: GreenFacts Niveau 2 Details over Psychoactieve Drugs 1. Wat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lioresal 5, tabletten 5 mg Lioresal 10, tabletten 10 mg Lioresal 25, tabletten 25 mg Baclofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind dit geneesmiddel

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED

NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1 GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1. Achtergrond 2.

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG

HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG HANDBOEK VOOR ASSISTENTEN OP DE AFDELING MEDISCHE INTENSIEVE GENEESKUNDE MIG Januari 2005 INLEIDING...4 ANALGESIE, SEDATIE, EN PARALYSE...5 Sedativa en anesthetica...5 Narcotica / analgetica...6 Paralyse...7

Nadere informatie

Richtlijn Forensische Geneeskunde - Behandeling drugsgebruik in de politiecel m.u.v. opiaten en alcohol

Richtlijn Forensische Geneeskunde - Behandeling drugsgebruik in de politiecel m.u.v. opiaten en alcohol Richtlijn Forensische Geneeskunde - Behandeling drugsgebruik in de politiecel m.u.v. opiaten en alcohol Inhoudsopgave 1. Onderwerp 2 2. Doelstelling 2 3. Toepassingsgebied 2 4. Uitgangspunt 2 5. Toelichting

Nadere informatie

Up To Date Use of psychoactive substances in adults: Prevention and Treatment by general practitioners and Occupational physicians; DATa retrieval

Up To Date Use of psychoactive substances in adults: Prevention and Treatment by general practitioners and Occupational physicians; DATa retrieval Up To Date Use of psychoactive substances in adults: Prevention and Treatment by general practitioners and Occupational physicians; DATa retrieval Rapport final Avril 2015 1 Up To Date Use of psychoactive

Nadere informatie

Vocht en Voeding bij de oudere in de palliatieve/terminale fase

Vocht en Voeding bij de oudere in de palliatieve/terminale fase Vocht en Voeding bij de oudere in de palliatieve/terminale fase Prof Dr Nele Van Den Noortgate Geriater en Palliatief arts Universitair Ziekenhuis Gent Casus Mathilde 87j vrouw, matig dement MMSE 18/30

Nadere informatie

COCAINE/CRACK WAAR HEBBEN WE HET OVER? TOEN EN NU DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN

COCAINE/CRACK WAAR HEBBEN WE HET OVER? TOEN EN NU DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN COCAINE/CRACK DE VRAGEN, DE ANTWOORDEN De chique drug cocaïne en het ervan afgeleide en goedkopere crack lijken aan populariteit te winnen. Wat zijn hun eigenschappen? Hoe worden cocaïne en crack gebruikt?

Nadere informatie

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk

Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk Levensloop en populatiegerichte aanpak ter versterking van gezondheid, welbevinden en veerkracht Prof. Dr. J.A.Walburg. 1 juli, 2014. Hoogleraar positieve

Nadere informatie

6. Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik

6. Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik 6. Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik 1 Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik Herziene versie 11 december 2013 Inleiding 3 1. Afbakening 3 2. Herkennen en risicofactoren 5 2.1 Herkennen van problematisch

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Concerta 18 mg, tabletten met verlengde afgifte Concerta 36 mg, tabletten met verlengde afgifte Concerta 54 mg, tabletten met verlengde afgifte methylfenidaathydrochloride

Nadere informatie

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure Over deze brochure Heb je een kinderwens of is er een kindje op komst? Dan wil je er alles aan doen om een gezonde baby te krijgen. De meeste mensen weten wel dat roken en drinken tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

KNOV-standaard. Opsporing van foetale groeivertraging. Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman

KNOV-standaard. Opsporing van foetale groeivertraging. Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman KNOV-standaard koninklijke nederlandse organisatie van verloskundigen Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman Opsporing van foetale groeivertraging Opsporing van foetale groeivertraging

Nadere informatie