Volledige uitslag enquête VNO-NCW-opinieblad Forum naar de prestaties van de Belastingdienst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volledige uitslag enquête VNO-NCW-opinieblad Forum naar de prestaties van de Belastingdienst"

Transcriptie

1 Volledige uitslag enquête VNO-NCW-opinieblad Forum naar de prestaties van de Belastingdienst In april 2008 deed het VNO-NCW-opinieblad Forum onderzoek naar de mening van bedrijven over het functioneren van de Belastingdienst. Dat gebeurde via een schriftelijke enquête. Dit document biedt een overzicht van alle vragen van deze enquête, met daarachter de antwoorden (in procenten). In de bijlagen zijn de antwoorden op de open vragen opgenomen. Zwarte cijfers - totaal Blauwe cijfers - totaal bedrijven met minder dan 50 werknemers Rode cijfers - totaal bedrijven met meer dan 50 werknemers De Belastingdienst: steeds beter? sterk enigszins gelijk enigszins sterk verbeterd verbeterd gebleven verslechterd verslechterd 1 Hoe heeft de kwaliteit van de dienstverlening van de Belastingdienst zich de laatste vijf jaar ontwikkeld? Kunt u uitleggen waarom u dit vindt? Zie bijlage 1 Tevreden over de Belastingdienst? 3 Bent u tevreden over de Belastingdienst zeer tevreden niet tevreden/ ontevreden zeer weet niet/ op elk van de volgende gebieden? tevreden niet ontevreden ontevreden geen mening Efficiënte afhandeling van aangiftes

2 Klantvriendelijkheid Deskundigheid medewerkers Nakomen van afspraken en toezeggingen Strikte toepassing wetgeving (de mate waarin de Belastingdienst de wettelijke normen strikt toepast, niet naar de geest maar naar de letter van de wet) Snelheid van afhandeling Zorgvuldig omgaan met bedrijfsgegevens en Aangifte Motivatie van afwijkingen op de aangifte Scoort de Belastingdienst op de volgende aspecten beter of slechter dan vijf jaar geleden?

3 veel iets iets veel weet niet/ beter beter gelijk slechter slechter geen mening Efficiënte afhandeling van aangiftes Klantvriendelijkheid Deskundigheid van medewerkers Nakomen van afspraken en toezeggingen Strikte toepassing wetgeving (de mate waarin de Belastingdienst de wettelijke normen strikt toepast, niet naar de geest maar naar de letter van de wet) Snelheid van afhandeling Zorgvuldig omgaan met bedrijfsgegevens en aangifte

4 Motivatie van afwijkingen op de aangifte In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? helemaal enigszins niet eens/ enigszins helemaal weet niet/ eens eens niet oneens oneens oneens geen mening De Belastingdienst heeft zich goed in ondernemers verdiept en denkt binnen de wettelijke grenzen goed mee De kans dat in de aangifte gemaakte fouten worden ontdekt is erg groot De Belastingdienst is voor iedere ondernemer even streng De wet wordt door de Belastingdienst voor iedere ondernemer altijd op dezelfde manier toegepast Fouten van de Belastingdienst, zoals het zoekraken van duizenden loonaangiften, gaan ten koste van bereid-

5 heid bij belastingplichtigen tot naleven belastingwetgeving Elektronisch aanleveren/geven: last of zegen? U levert regelmatig gegevens uit de bedrijfsvoering aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld voor de loonheffing of de BTW. Vroeger was dit een papieren procedure. Nu doet u dat elektronisch. Maar is dat nu ook een verbetering? Dat wil zeggen, bespaart het u als ondernemer bijvoorbeeld tijd en (dubbel) werk? 6 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? helemaal enigszins niet eens/ enigszins helemaal weet niet/ eens eens niet oneens oneens oneens geen mening Elektronische aanlevering van gegevens voor de loonheffingen is een verbetering ten opzichte van de oude, papieren procedure Elektronische aanlevering van gegevens voor de aangifte vennootschapsbelasting(vpb) is een verbetering ten opzichte van de oude, papieren procedure Elektronische aanlevering van gegevens voor de aangifte Omzetbelasting (BTW) is een verbetering ten opzichte van de oude, papieren procedure Kunt u uw antwoord op bovenstaande drie vragen over de elektronische aangifte toelichten? Zie bijlage 2 8 Hoe doet u aan aangifte voor de loonheffingen? Via de website van de Belastingdienst

6 Met behulp van mijn aangifte- of administratiesoftware Besteed ik uit/is uitbesteed door het bedrijf waarvoor ik de enquête invul Niet van toepassing Hoe doet u aan aangifte voor de vennootschapsbelasting? Via de website van de Belastingdienst Met behulp van mijn aangifte- of administratiesoftware Besteed ik uit/is uitbesteed door het bedrijf waarvoor ik de enquête invul Niet van toepassing Hoe doet u aan aangifte voor de BTW? Via de website van de Belastingdienst Met behulp van mijn aangifte- of administratiesoftware Besteed ik uit/is uitbesteed door het bedrijf waarvoor ik de enquête invul Niet van toepassing Als u geen aangifte doet met uw eigen aangifte- of Administratiesoftware of deze aangifte heeft uitbesteed, bent u dan tevreden over het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst dat u moet gebruiken voor aanlevering van gegevens uit uw bedrijfsadministratie op de volgende aspecten? zeer tevreden niet tevreden/ ontevreden zeer weet niet/ tevreden niet ontevreden ontevreden geen mening gebruiksvriendelijkheid gevoeligheid voor storingen

7 de mate waarin rekening is gehouden met de manier waarop de ondernemer zijn gegevens verzamelt aansluiting op de door u gebruikte administratie software algemene beoordeling Bent u het eens met de volgende stelling? helemaal enigszins niet eens/ enigszins helemaal weet niet/ eens eens niet oneens oneens oneens geen mening Bij de introductie van elektronische aangifte sloot de applicatie van de Belastingdienst naadloos aan op het door mij gebruikte administratiepakket Heeft u extra kosten moeten maken om uw administratiepakket geschikt te maken voor elektronische aangifte? Ja Nee Onder extra kosten wordt verstaan: kosten voor de aanschaf van een nieuwe module van het administratiepakket of de aanschaf van een aangifte- of administratiepakket dan wel kosten van een (extra) medewerker die de aanpassing aan uw pakket realiseerde.

8 n.v.t. 14 Heeft u andere kosten moeten maken in verband met de omschakeling naar of het doen van elektronische aangifte? Ja Nee n.v.t. 15 Als u extra kosten heeft gemaakt, zoals bedoeld in de vorige twee vragen, betreft dit dan eenmalige kosten of terugkerende kosten? eenmalig maandelijkse kosten kosten per kwartaal jaarlijkse kosten 16 Waaruit bestonden/bestaan deze extra kosten? Zie Bijlage 3 17 Hoe hoog waren/zijn deze extra kosten bij benadering? Zie Bijlage 4 18 Vindt u het redelijk dat u een investering heeft moeten doen om uw administratiepakket aan te passen? zeer redelijk redelijk niet redelijk/niet onredelijk onredelijk zeer onredelijk Onder andere kosten wordt verstaan: verhoging van de kosten van degene die voor u de aangifte verzorgt, kosten in verband met het vrijmaken van een medewerker(s) of voor het inhuren van een extra medewerker(s).

9 19 Bent u tevreden over de elektronische aangifte op elk van de volgende gebieden? zeer tevreden niet tevreden/ ontevreden zeer weet niet/ tevreden niet ontevreden ontevreden geen mening foutgevoeligheid (zoekraken of niet aankomen van een aangifte) correcte ontvangst en verwerking Heeft u wel eens schade geleden door de foutgevoeligheid of incorrecte ontvangst van de elektronische aangifte? Ja Nee 21 Zo ja, hoe vaak? eenmalig een aantal keer structureel 22 Waaruit bestond/bestaat deze schade? Zie Bijlage 5 23 Hoe groot was/is deze schade bij benadering? Zie Bijlage 6 De praktijk van de Belastingdienst

10 De Belastingdienst (of de wetgever) legt wel eens verplichtingen op waarvan u vindt dat deze onnodig belastend zijn. 24 Kunt u voorbeelden noemen van de uitvoeringspraktijk (handelwijze) van de Belastingdienst, die u als onnodig belastend ervaart? 25 Bent u het eens met de volgende stelling? helemaal enigszins niet eens/ enigszins helemaal weet niet/ eens eens niet oneens oneens oneens geen mening De uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst ervaar ik als belastend In hoeverre bent u tevreden over de manier waarop door de Belastingdienst met de aangifte en uiteindelijk de betaling op de aanslag wordt omgegaan op de volgende gebieden? zeer tevreden niet tevreden/ ontevreden zeer weet niet/ tevreden niet ontevreden ontevreden geen mening correcte vaststelling van de hoogte van de aanslag de verwerking van de betaling op een aanslag door de Belastingdienst Kunt u uw antwoorden op de voorgaande twee vragen toelichten? Zie Bijlage 7

11 28 Lijdt u door de handelwijze van de Belastingdienst schade? Ja Nee 29 Zo ja, hoe vaak heeft u schade geleden? eenmalig een aantal keer structureel 30 Hoe groot is deze schade bij benadering (geweest)? Zie Bijlage 8 Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker Verbeterpunten Belastingdienst 31 Op welke punten zou de Belastingdienst zich naar uw mening kunnen verbeteren? Zie Bijlage 9 Tot slot 32 Hoeveel contactmomenten (waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan: het aanleveren van gegevens, het doen van aangifte, het indienen van een bezwaarschrift, telefonisch contact) met de Belastingdienst heeft u gemiddeld per jaar? Anders, te weten:

12 33 Bedrijfsgrootte van de onderneming waaraan de enquête door VNO-NCW is verstuurd werknemers werknemers 22 > 250 werknemers 34 Branche waartoe de onderneming behoort waaraan de enquête door VNO-NCW is verstuurd 20 Industrie 44 Zakelijke dienstverlening 13 Bouwnijverheid 5 Groothandel 1 Detailhandel 0,5 Horeca en Recreatie 3 Transport 2 Gezondheidszorg 14 Anders, te weten 35 Is het doen van aangiften voor andere bedrijven onderdeel van de bedrijfsvoering van de onderneming waaraan de enquête door VNO-NCW is verstuurd? 22 Ja 77 Nee 36 Bent u bereid mondeling een nadere toelichting te geven op de door u gegeven antwoorden? Ja mijn naam is bedrijfsnaam adres telefoonnummer Indien de enquête wordt ingevuld namens de onderneming waaraan de enquête was verstuurd, wordt u uitdrukkelijk verzocht hier de gegevens aan te vinken die zien op het bedrijf waarvoor u de enquête invult.

13 Nee

14 Bijlage 1 Vraag 2: Kunt u uitleggen waarom u dit vindt? veel fouten, te sterk doorgevoerde automatisering, geen echt bedrijvenloket meer Geen verandering waargenomen. DV extern gelijk gebleven intern als gevolg van automatiseringslagen sterk verbeterd. er wordt alleen gekeken of de cijfers kloppen. overleg of andere correspondentie is niet/nauwelijks mogelijk. fout wordt op fout gestapeld omdat alles automatisch gaat. Laten dossiers eindeloos liggen zonder af te werken. Beschuldigen mij als privé eigenaar van ons bedrijfspand van besmette belangen daar mijn handtekening zowel als verhuurder en als bestuurder van de BV onder het huurcontract staan. Leggen huurprijs op meer als 10 % van bouwkosten pand gereed in Marktconform is volgens makelaars, notarissen, accountant was 8,5 %. Maken gewoon gebruik van intimidatie en hun macht. Als je het niet eens bent ga maar procederen. Hun weten ook wat een procedure kost. Zijn gewoon erop uit je gewoon op kosten te jagen. Leggen o.a. gewoon aanslag op anders overeengekomen, kunt dan weer zelf reageren, om juiste aanslag te krijgen. Dit is een algemeen bekend gegeven in het district Maastricht en is volgens meerdere belastingdeskundige een reactie op de actie Vinkenslag Maastricht. Hier was naar Vinkenslag teveel toegestaan, nu moet men scoren. Deze actie heeft de belastingdienst uiteindelijk niets opgeleverd. Kosten bedrijf om dit te realiseren min Euro. Bij verhaal valt misschien paar honderd Euro te halen. Is lager als de kosten die hier weer voor gemaakt dienen te worden. Sturen stukken met reactie naar foutief adres! Reageren niet of traag, werken bezwaarschriften niet correct af. Administratief onzorgvuldig. Communicatief niet vaardig. Medewerkers zijn star. Er is niet veel veranderd De belastingdienst stelde mijn voorschotnota op nul en stortte het vooruitbetaalde deel terug. Sindsdien krijg ik alleen nog naheffingen Telefonische communicatie op niveau is níet meer mogelijk Veel "kleine" fouten, die steeds via bezwaarschriften door ondernemer en/of accountant hersteld moeten worden terwijl fiscus fout maakt. Kost veel tijd, ergernis en geld. Onduidelijke berichtgeving. Slecht bereikbaar Op internet zijn veel antwoorden te vinden waar je anders veel wachttijd kwijt was bij de telefonische dienst. Meer gedigitaliseerd. Info op website goed benaderbaar De reactietijd op brieven is van 6 naar 8 naar 13 weken gegaan; bellen kan alleen nog naar belastingtelefoon - niet naar degene die wat van de zaak weet. Teruggaaf weten ze te rekken door vragenbrieven te sturen, die vervolgens weer 13 weken blijven liggen. Premiepercentages s.v.w. worden "voorlopig" verstrekt en later gecorrigeerd. Zie geen verandering

15 Gegevens moeten incidenteel nogmaals aangeleverd worden Het aanleveren van de jaargegevens bij de belastingdienst wordt niet goed verwerkt. Wanneer er een vraag is duurt het langer dan 6 weken voor er een antwoord is wat moeilijk werkt om een goede beslissing te nemen. Nog immer lange wachttijden en niet commercieel ingesteld. Zeer logge organisatie. Betere communicatie Gemakkelijker via internet Traag, geen antwoorden, alles loopt slecht Startende ondernemers. Heb de afgelopen jaren in één keer voor twee jaar moeten betalen. Via mijn accountant merk ik weinig van de dienstverlening van de belastingdienst Zoekraken aangifte, 2007/2008 te late afschrijving, MKB vrijstelling in 2007 bij aanslag niet toegepast. Aanmaningen verplichte ziektekostenverzekering, terwijl wel verklaring particulier verzekeren was verzonden etc. Veel fouten, nooit excuses Duidelijke vragen, verslaglegging en antwoorden! Problematiek met aangiften; weigering onderliggende documenten te ontvangen Telefonische niet te bereiken. Geen zaakbehandelaars. Iedereen bemoeit zich met niets. Overname taken van voorheen UWV lopen niet soepel. Meerdere keren jaarloongegevens op moeten geven. Achteraf uitkeren teveel betaalde zorgverzekering net niet goed gegaan. Achteraf nog te compenseren premie wga gedifferentieerd. Conclusie veel administratieve lasten erbij de laatste jaren. Teveel om op te noemen. Administratieve druk is al te veel toegenomen om hier nog veel tijd aan te spenderen. Onbereikbaar en onbegrijpelijke verzoeken. Woud van regelgeving Er worden ten onrechte aanslagen opgelegd en weer teruggedraaid met een excuusbrief. Fiscus raakt gegevens kwijt (opnieuw aanleveren jaaropgaven). Te veel fouten. Bereikbaarheid verminderd. Deskundigheid afgenomen. Veelvuldig doorverbinden bij telefonische informatie. Niet nakomen terugbellen. Weinig kennis van zaken om vragen te beantwoorden. Instellen 'horizontaal toezicht' Geen verandering gemerkt. Minder bij persoonlijke advisering. Beter bij digitale aangiftes. Extreem lange termijnen om vragen en bezwaarschriften te behandelen en af te werken D.m.v. interne applicaties kunnen véél vragen worden vermeden en andere opgelost Bereikbaarheid, slecht automatisering Vooral op gebied van loonbelasting zeer slechte dienstverlening

16 Door invoering elektronische aangifte en info via belastingsite Minder goed bereikbaar Omdat het tegenwoordig allemaal digitaal gebeurt scheelt het een hele hoop werk Adequatere reacties via de post, nog weinig internet contact Kennis belastingdienst is verslechterd Geen rechtstreeks contact mogelijk met degene die jouw zaak behartigt. Brieven worden niet of te laat beantwoord Contacten verlopen altijd via de Belastingtelefoon; een eigen contactpersoon bij de eigen inspectie zoals vroeger is er niet meer. Slecht bereikbaar Doorlooptijd is soms erg lang Onduidelijke communicatielijnen Opgave loonadministratie over 2007; Walvis Er worden vaker fouten gemaakt Bereikbaarheid, snelheid (aanslagen snel, afhandeling traag) De bel.dienst wordt overspoeld door nieuwe wetgeving. Doordat zij daaraan uitvoering geven zijn zij daardoor mede verantwoordelijk. Zij zouden hun rug recht moeten houden! Anderzijds is in de relatie een duidelijke verbetering voelbaar, o.a. door het weer zelf aan tafel komen en zich niet meer achter kennisgroepen te verschuilen. Zijn haast onbereikbaar. Beantwoording brieven pas na maanden Veel zaken zijn gedigitaliseerd; prima zaak. Helaas blinkt dit niet altijd uit in duidelijkheid en gaat er iets mis/raakt zoek Admin. Verwerking is juister en tijdiger. Telefonische bereikbaarheid blijft slecht. De dienstverlening is wel verbeterd en vooral praktischer (niet te formeel). Slecht te bereiken, reageert niet op vragen Nee, gevoelsmatig Verbetering door wijze van aanlevering (elektr.). Verslechtering door toegenomen formele houding, weinig pragmatische denkwijze Teveel foute aanslagen ontvangen, waardoor onnodige accountantskosten. Onbetrouwbare regeling omtrent BTW-positie DGA Weinig mee te maken gehad Telefonisch niet/slecht bereikbaar, medewerkers achter de telefoon/helpdesk niet ervaren, geen kennis van zaken en niet bevoegd, veel voorkomende fouten, zakelijke opstelling die niet altijd correct is. Telefonisch slecht te bereiken. Gegevens raken daar kwijt. Op brieven - bezwaarschriften wordt niet gereageerd. Sneller, duidelijker en makkelijker via digitale weg Mogelijkheden via internet zijn legio en functioneren m.i. goed. Slechte bereikbaarheid, via callcenter trage afhandeling vragen. De dienst is slecht te bereiken. Wanneer je dan iemand aan de lijn krijgt heeft die persoon geen kennis van zaken en moet dit navragen.

17 Moeilijk te vergelijken, want 5 jaar geleden nauwelijks contact met Belastingdienst. Gaat om algehele indruk; wanneer contact met team middelgrote ondernemingen sprake van klantvriendelijk en hulpvaardig. Telefonisch contact chaotisch (juiste persoon, terugbellen). Doorlooptijd aangifte VPB verbeterd, maar doorlooptijd nog te lang. Antwoord openstaande vraag inspecteur duurt schandalig lang (jaren). Beter bereikbaar Niet veel verschil gemerkt. Wellicht doordat accountant elektronische aangifte verricht. Aangifte loonheffing 2007 Doelstelling veel te ambitieus, autonomie van inspecties blijft verbazend Verbetering automatisering De BD raakt herhaaldelijk poststukken kwijt; grote achterstand in de verwerking; Medewerkers zijn slecht geïnformeerd en opgeleid; vragen worden niet beantwoord; reacties komen niet terug Oplossen van problemen duurt langer. Meer afschuiven op collega's Doorlooptijd van (boeken)controles is te lang, ongestructureerd en bureaucratisch Elektronische aangifte Maken meer gebruik van gegevens die voor andere doeleinden zijn verstrekt. Helaas veel automatiseringsproblemen Elektronische aangifte Wij bemerkten geen verbetering maar ook geen verslechtering Geen specifieke veranderingen gemerkt Sommige dingen zijn door internet vereenvoudigd, sommige dingen blijven ingewikkeld en je loopt tegen een log systeem aan Je krijgt vaak alleen de helpdesk te spreken. Voor eerste lijn werkt het voor specifieke vragen niet Komen afspraken niet na; zijn slecht bereikbaar; maken in hun geautomatiseerde? Systemen veel adm. Fouten Door overleg vooraf krijgt de Bd meer gevoel voor onze problemen. Echter de behandelingstijd van problemen is gemiddeld genomen lang Fouten in aanslagen, ronduit aanmatigende toonzetting in correspondentie Omdat meer automatische verwerking plaatsvindt gaan sommige dingen beter en sommige dingen slechter. Het hangt vaak van de persoon af Geen waarneembaar mindere administratieve belasting. Wat links wordt gewonnen, komt er rechts direct weer bij Veel verloop van kwalitatief goede inspecteurs. Voorheen meer gefundeerde afweging binnen de belastingdienst. Beschikkingen komen laat. Gedoe met zzp-ers/freelancers in de zorg. Rigide opstelling. Late reacties Slecht (met name telefonisch) bereikbaar Op diverse niveau's wordt langs elkaar heen gewerkt, omdat zowel afdelingen (mensen) en gebruikte systemen niet op elkaar afgestemd lijken, hierdoor stijgt de bureaucratie en druk op bedrijven. Betere en vlottere contacten. Tevens vriendelijkheid is groot pluspunt.

18 Met name op gebied van tijdige respons op correspondentie en afhandeling aangiften. Geen eenduidigheid meer automatisering en iets simpeler regelgeving 1. Matige kennis bij Helpdesk, 2. Ontbreken accountmanager, 3. slechte bereikbaarheid (doorverbinden) Tussen schakelen van kennisgroepen werkt vertragend. Kennis bij Belastingtelefoon is soms ontoereikend. Is voor mij wel verbeterd omdat ik nu meer directe contactpersonen heb en dat is prettig. Contact eigen belastingkantoor is prima(service, kwaliteit). Algemene belastingtelefoon is onder de maat (bereikbaarheid, kwaliteit informatie) Meer toegankelijk en meer open voordiscussie Geen verandering gemerkt in communicatie en snelheid. Slechte bereikbaarheid, Late informatie verstrekking van o.a gedifferentieerde premies WAO en WGA in 2007 De terugkoppeling is verbeterd. moeilijk te bereiken, keuzemenu telefoon te complex Door 1e lijn adviseurs wordt gestelde vraag nu meer dan eerder wel beantwoord (algemeen nummer) Nogal procedureel gericht en weinig begrip voor de kleine ondernemer die zich niet kan permitteren om de balstingopgave te laten invullen. Reageren vriendelijk, tijdig en consequent. Laatste tijd lastiger. Er zijn veel capabele mensen vertrokken bij de belastingdienst. Daarnaast heeft het Ministerie minder invloed gekregen op de belastingdienst en zijn daar ook veel capabele mensen vertrokken die in het verleden een belangrijke invloed hadden op de kwaliteit van de belastingdienst De kantoren zijn niet meer direct te bereiken. Alles gaat via callcenter. Antwoorden krijg je dus niet direct en duren vaak langer dan de 2 dagen omdat als teruggebeld wordt moet je ook maar weer bereikbaar zijn. Wijzigen of herstellen van gegevens of aangiften bijna onmogelijk. Opgave jaaropgaven aangiften kunnen nu via internet worden aangeleverd antwoord op vragen is bijna alleen nog mogelijk door te zoeken op internet, persoonlijk contact is bijna ondoenlijk. Omdat er veel fouten worden gemaakt in standaard processen, en de enige manier om dit kenbaar te maken is de belastingtelefoon, waar een aantal scholieren zit die een standaard instructie afspelen. Te streng, teveel formulieren en onbetrouwbaar in lange termijn afspraken. Men gaat steeds vaker op stoel ondernemer zitten. Meer klantgericht. Men probeert met de klant mee te denken. minder bereikbaar Steeds meer kan en gaat elektronisch wat een vermindering van de invulling van allerlei documenten met zich meebrengt Uitvoering en theoretische uitleg staan wel een haaks op elkaar

19 Bijlage 2 Vraag 7 Kunt u uw antwoorden op voorgaande drie vragen over de elektronische aangifte toelichten automatiseren is altijd beter mits het WERKT Koppeling met boekhoudpakket is mogelijk en daarmee een groot voordeel. Met huidige boekhoudsystemen is doen van elektronische aangifte veel eenvoudiger en verminderd kans op fouten als je het nu met een pen op papier of een toetsenbord in een programma moet toetsen, het werk blijft hetzelfde! dat scheelt een hoop papierwerk en werkt efficiënter. Zelf geen ervaring met vraag 24 en 25 aangezien dit via accountant gebeurt Werkt sneller en efficiënter tegenwoordig gaat veel meer elektronisch, papierwerk is toch ouderwets en zorgt alleen maar voor meer rommel, digitaal bewaar je alles ook veel makkelijker en overzichtelijker De hoeveelheid werk tot aan het invullen van een papieren of digitaal formulier is gelijk. De tijd die nodig is om het formulier handmatig of digitaal in te vullen is vrijwel gelijk. Voor de ondernemer maakt in tijd dus eigenlijk niets uit. Sneller, minder kans op fouten Loonheffing: wel snel, maar moet zelf s.v.w.-premies bepalen en zo nodig corrigeren. Vpb: gaat redelijk. BTW: dit zou 10 jaar geleden al via de giro digitaal worden aangegeven. Het is een verbetering Elektronisch is efficiënter en sneller Kan rechtstreeks uit bestaande bestanden worden aangeleverd via elektronische weg, bespaart veel tijd. Gemakkelijker werken Meer werk voor accountant Je moet erg goed opletten geen fouten te maken. Voordeel elektronische aangifte is dat er binnen 24 uur een bevestiging van ontvangst wordt gegeven Dit rechtstreeks via de accountant is ideaal! Kan zelf geen aangifte LB doen. Kost dus nu geld. Kan bij VPB-aangifte geen documenten voegen ter verklaring aangifte. Idem IB. Het feit dat elektronische aangifte geen ruimte biedt voor toelichting of het meezenden van stukken is beperkt. Efficiënt en snelle afhandeling mogelijk Lastig met wachtwoorden in mijn specifieke situatie Elektronisch aanleveren is efficiënt en vermindert de kans op fouten Minder papierwerk.

20 Efficiënter Snelheid bevorderend De LH + OB wordt maandelijks ingevuld maar de VPB kan verschillen + dan weer 2008, dan (veel keer met terugwerkende kracht) Elektronisch is veel efficiënter dan op papier Elektronisch aangeven loonbelasting heeft veel te wensen overgelaten Aangifte loonheffingen en Vpb wordt door ons uitbesteed; Elektronische aangifte BTW werk praktischer Het scheelt een hoop werk Omslachtiger en daardoor tijdrovender. Op een vraag waar nvt geantwoord moet worden kun je alleen ja of nee invullen, anders kun je niet verzenden Werkt meestal sneller Als systemen werken ja; correcties leveren vaak problemen op of zijn niet te herstellen Walvis heeft tot grote problemen geleid. Huidige elektronische aangifte is veel te uitgebreid en complex. Bij de Vpb-aangifte moeten gegevens worden verstrekt die in de elektronische aangifte niet meegegeven kunnen worden, dus moet er óók een hardcopy verzonden worden. Extra werk dus. Niet nodig, spreekt voor zich OB en LB: elektronische aanlevering werkt efficiënt + minder fouten. Vpb-aangifte: is uitbesteed Ik heb weinig zicht op dit onderdeel, omdat mijn accountant alles afwikkelt Helemaal eens met elektronische aangifte, ze zijn er alleen veel te laat mee begonnen Eenvoudiger Veel minder tijd, dus minder papierwerk, overzichtelijk Altijd al elektronisch aangifte gedaan dus geen vergelijk met 'oude' papieren procedure. Scheelt tijd en herhaling van aantal handelingen. Minder kans op fouten. Aangifte loonheffing + VPB zijn uitbesteed. Voor OB werkt het goed. Status aangifte is altijd terug te vinden. Idee dat aangifte sneller op de juiste plaats aankomt en sneller verwerkt wordt. Voor loon- en VPB-aangifte maken wij gebruik van ADP en E&Y omzet belasting, dus veel tijd schelen doet het niet. In deze tijd van digitalisering van gegevens loont het extra om elektronisch aangifte te doen ipv via een handgeschreven formulier Digitale snelweg gaat altijd boven 'papier' Het blijft een hele toer om dit in orde te maken. De administratieve lasten zijn er nauwelijks minder op geworden Het doen van elektronische aangifte blijkt geen garantie voor niet zoekraken. Software bevat fouten. Er is geen adequate foutafhandeling Elektr. aangifte loonheffingen is zeer bewerkelijk en dus kostenverhogend; elektr. aangifte OB is redelijk, doch de ICT-aangifte daarbij is bijzonder veel meerwerk tov verleden Aangifte LH is één druk op de knop in het systeem, BTW nog niet

21 In opzet is dergelijke procedure beter, maar de werking en effectieve toepassing schiet tekort Correctie berichten en WBSO afhandeling is omslachtig Makkelijker door de mail gewaarschuwd wanneer de aangiften binnen moeten zijn Snel voorkomt fouten. Opm: de aangifte IB-47 is erg omslachtig Maakt niets uit Efficiënter en gemakkelijker Meer gemak De loonheffing en Vpb hebben teveel variabelen om elektronisch aangifte te kunnen doen. Vooral bij grote bedrijven werkt elektronische aangifte Vpb niet. De fiscus kan er niets mee en voor de bedrijven is het vaak arbeidsintensief en lastenverzwarend Elektronische VPB aangifte is teveel gecorrigeerd en voor de LB binnen de huidige systematiek te foutgevoelig Ik doe zelf alleen de BTW-aangifte Werkt sneller De elektronische aanlevering is verbeterd, bevordert de snelheid en gemak. Echter, de backoffice sluit hier niet op aan, callcenter achtige omgevingen. Elektronisch aanleveren is goedkoper en spaart tijd. Verbeteringen zijn nog niet optimaal, m.n. wanneer f.e. uit een grote groep ondernemingen bestaat kunnen niet alle details elektronisch worden meegezonden waardoor altijd vragen komen en aanvullende informatie moet worden verstrekt. over het algemeen iets minder tijdrovend Veel tijd en kosten moeten maken mbt programmatuur (eigen software voor Loonheffing) in de aanloopfase aantal 'hokjes' in vpb aangifte erg groot voor bijvoorbeeld kleine vennootschappen. IB aangifte zit bijvoorbeeld veel meer structuur aan. Minder kans op fouten en vertraging Persoonlijke voorkeur, met goede software efficiënt. Softwarematige problemen, houdt geen rekening of in onvoldoende rekening met situatie in de grensregio Voor ons gaat het sneller. De softwareleveranciers hebben het er lastiger meegehad. vooral snelheid is beter geworden De elektronische aangifte Vb is opgesteld voor de meest complexe bedrijven. als eenvoudige eenmanszaak is er zovel extra bij dat dit meer tijd kost dan het mij oplevert. Uiteindelijk ben je een relatieve leek, die allerlei voorgelegd krijgt die niet altijd passen binnen je denkwereld. Eenvoudiger, sneller en weinig correcties achteraf T.a.v. van de LB is het proces uitbesteed. T.a.v. de VPB hebben wij software moeten aanschaffen (omdat de fiscus geen software had voor grote fiscale eenheden). Hiermee hebben wij ons interne proces kunnen verbeteren. Echter de belastingdienst kan weinig met de elektronisch aangeleverde informatie en wil van ons alsnog de papieren gegevens hebben zoals we die in het verleden ook aanleverden. Richting fiscus is er dus geen verbetering opgetreden.

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen

Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen Belastingdienst Toelichting meldingen na het verzenden van de aangifte loonheffingen 1 Inleiding Deze toelichting is bestemd voor iedereen die aangifte loonheffingen doet: werkgevers en andere inhoudingsplichtigen,

Nadere informatie

Opgaaf jaarloongegevens 2015

Opgaaf jaarloongegevens 2015 Opgaaf jaarloongegevens 2015 Inhoud In het kort... 1 Waarom opgaaf?... 1 Slechts 1 op de 463 werkgevers moet insturen... 2 Wanneer insturen?... 2 Hoe stuurt u de jaarloongegevens in?... 2 Salarismutaties

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Salaris Stap 1. Leg uw personeels- en salarisgegevens eenvoudig vast in Personeel Online! Stap 2. Een salarisexpert van Personeel

Nadere informatie

RAET AL-Connect. een nieuw product van. RAET E&C Services bv

RAET AL-Connect. een nieuw product van. RAET E&C Services bv RAET AL-Connect een nieuw product van RAET E&C Services bv 1 RAET AL-Connect een nieuw product van RAET E&C Services bv Als werkgever bent u de afgelopen jaren veelvuldig geconfronteerd met de Wet Administratieve

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon?

Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon? Hoe doe ik digitale aangifte loonheffingen met Loon? Inhoud In het kort...... 1 1 Loon Aangifte-Service... 1 1.1 Aanmelden voor de Loon Aangifte-Service... 2 1.2 LoonBapi?... 2 2 Aangifte loonheffingen

Nadere informatie

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE MAAKT TIJD VOOR ONDERNEMEN SALARISSERVICE EN -SOFTWARE CBBS Salarisservice is opgericht in 1960 en daarmee één van de langst bestaande zelfstandige salaris verwerkers. Wij zijn uit - gegroeid tot een allround

Nadere informatie

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten

Jaarboek 2011 Werkgeversdiensten. Werkgeversdiensten Jaarboek 2011 12 3 U bent niet alleen ondernemer, maar ook werkgever. En omdat u werkgever bent, hebt u een aantal verplichtingen ten aanzien van uw personeel. Dit vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst;

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog!

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! pakketten en prijzen Voor elke ondernemer een passend pakket. Classic Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! 2013 SnelStart Inhoud 2 Introductie...3 Onze software...4

Nadere informatie

Klantmeting Bijzondere bijstand. Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Bijzondere bijstand. Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Bijzondere bijstand Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2010 1 Samenvatting In september en oktober 2010 heeft

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 1 uniform loonbegrip 1 aangiftesystematiek 1 loket voor loonheffing en premies sv Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 Mei 2005 / Nummer 4 In dit nummer onder andere: Blijf op de hoogte met E-alert/Informatie

Nadere informatie

ZZP-pakket boekhouden online.

ZZP-pakket boekhouden online. ZZP-pakket boekhouden online. Wij bieden de volgende pakketten voor de ZZP-er en/of freelancer - ZZP-er online (Basis) - ZZP-er compleet pakket (Meekijkabonnement +) - ZZP-er totaal pakket (Online +) De

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER

INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters toch wel leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn In

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 april 2007 Rapportnummer: 2007/077

Rapport. Datum: 26 april 2007 Rapportnummer: 2007/077 Rapport Datum: 26 april 2007 Rapportnummer: 2007/077 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Amsterdam niet uit eigen beweging personen met een zogenaamde

Nadere informatie

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL De nieuwe website van de gemeenteraad van Purmerend: raad.purmerend.nl In opdracht van: De griffie Uitgevoerd door: Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ons kantoor en onze diensten... 3 3. Waarom dit dienstverleningsdocument?... 4 4. Onze gegevens... 4 5. Wat mag u van ons verwachten... 5 6.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0070, d.d. 28-1-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Controle Belastingdienst aangiften BTW-compensatiefonds 2003-2008. Vaststelling brief aan de gemeenteraad BESLUITEN Behoudens advies van

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952

KISS4KIDS. Kinderopvangregeling Online. Postbus 505 5460 AM Veghel. tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 Kinderopvangregeling Online Informatie voor werkgevers 2006 KISS4KIDS Kinderopvangregeling Online Postbus 505 5460 AM Veghel tel. 0900-kiss4kids (80 cent per minuut) fax (0413) 351952 info@kiss4kids.nl

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Rapport. "Gevecht tegen windmolens" Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de

Rapport. Gevecht tegen windmolens Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Rapport "Gevecht tegen windmolens" Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen gegrond. Publicatiedatum: 11 februari 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Versie 1.0 1 mei 2005 op 01-03-2012 opnieuw vastgesteld als onderdeel beleidsplan SDSP INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Wat zijn de bankgegevens van Services for ICT?

Wat zijn de bankgegevens van Services for ICT? FAQ Veelgestelde vragen Onlangs zijn alle relaties van IMD, per brief, geïnformeerd over het afronden van de laatste fase van de migratie tussen IMD en HP CDS. Wij kunnen ons voorstellen dat deze migratie

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp RA0612546 18 december 2006 Samenvatting Door een gemeentelijke fout

Nadere informatie

Iedere vorm van reclame is fiscaal aftrekbaar. Schakelt u een reclamebureau in, dan zijn ook deze kosten volledig aftrekbaar.

Iedere vorm van reclame is fiscaal aftrekbaar. Schakelt u een reclamebureau in, dan zijn ook deze kosten volledig aftrekbaar. 2.26. Reclame Uw BV maakt reclame vanuit zakelijk oogpunt. U wilt uw bedrijf promoten of profileren om zo nieuwe klanten aan te trekken. Het staat u vrij om zelf te beslissen op welke manier u reclame

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Klantreis Stichtse Vecht Ik wil een onderneming starten Persona Harry Smölders Neemt leiding Direct Hoffelijk/Spontaan Oplossingsgericht Leeftijd: 36 jaar Privé-situatie:

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Trage behandeling restitutieverzoek

Trage behandeling restitutieverzoek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage behandeling restitutieverzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West RA0612517 21 december 2006 Samenvatting Op 9 januari 2004 wijst verzoekster

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Ik wil bijzondere bijstand aanvragen

Ik wil bijzondere bijstand aanvragen Vereniging van Nederlandse Gemeenten Klantreis Ik wil bijzondere bijstand aanvragen Gemeente Almere Jeffrey - Structuurzoeker Burger incidenteel: aanvrager Zorgzaam Ik-mentaliteit Familieman Kort lontje

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes

BTW-nieuwtjes BTW-nieuwtjes-18-2016 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum e info@btwadvies.com w www.btwadvies.com t 085-0403220 KvK Arnhem 09136209 1. Creditnota niet voldoende voor teruggave

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Een no-nonsense en recht-door-zee mentaliteit

Een no-nonsense en recht-door-zee mentaliteit Administratiekantoor Kouwets richt zich met name op ZZP ers en het MKB in de regio Groot Amsterdam, alhoewel particulieren bij ons ook van harte welkom zijn. Diensten van Kouwets hebben onder andere betrekking

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers

Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.5 Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht voor ondernemers brochure bronnen Digitaal aangifte doen bij Belastingdienst verplicht; www.antwoordvoorbedrijven.nl

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas

Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Presentatie 1 Wilke van Nuland en Peter Meulepas Afschaffing VAR per 1 mei 2016 Status VAR / DBA VAR = Verklaring Arbeids Relatie vervalt per 1 mei 2016 Per 1 mei 2016 Wet Beoordeling Deregulering arbeidsrelaties

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 augustus Rapportnummer: 2011/225

Rapport. Datum: 4 augustus Rapportnummer: 2011/225 Rapport De verrekenmachine Onderzoek uit eigen beweging naar de wijze waarop de Belastingdienst burgers informeert over het verrekenen van aanslagen. Verantwoordelijk bestuursorgaan het Ministerie van

Nadere informatie

U rekent zich rijk Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

U rekent zich rijk Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman U rekent zich rijk Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 18 december 2009 RA0945988 Samenvatting Aan een bedrijf wordt een voorlopige aanslag Verontreinigingsheffing

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN INHOUDSOPGAVE SKVR Freelance tarieven...3 Wat zijn de uurtarieven voor freelancers?...3 Waarom is het uurtarief voor een payroller lager?...3 Wat is het beleid van SKVR

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer'

Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer' Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer' Formeel bent je ondernemer vanaf het moment waarop je begint met stroom leveren aan het netwerk, dus vanaf de installatiedatum. Als je de btw op

Nadere informatie

Payroll Monitor Projectvoorstel 2013

Payroll Monitor Projectvoorstel 2013 Payroll Monitor Projectvoorstel 2013 Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness Inhoudsopgave 1 Sociale verzekeringen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Onze dienstverlening... 4 2 Payroll Monitor...

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP

VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP VEEL GESTELDE VRAGEN ZZP INHOUDSOPGAVE Systeem...3 Ik ben mijn wachtwoord /inlognaam vergeten. Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord?...3 Elke keer als ik mijn wachtwoord invul wordt er aangegeven dat dit

Nadere informatie

MEMORANDUM: Naarden, 30 april 2004 ED/D-10015. Geachte cliënt, Betreft: fiscale ontwikkelingen vanaf fiscaal jaar 2004, 2005 en 2006

MEMORANDUM: Naarden, 30 april 2004 ED/D-10015. Geachte cliënt, Betreft: fiscale ontwikkelingen vanaf fiscaal jaar 2004, 2005 en 2006 Naarden, 30 april 2004 Betreft: fiscale ontwikkelingen vanaf fiscaal jaar 2004, 2005 en 2006 Het zal U ongetwijfeld niet ontgaan zijn, maar het tijdperk van aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026

Rapport. Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026 Rapport Datum: 28 januari 2011 Rapportnummer: 2011/026 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet bereid is om hem ter zake van de afkoop van een lijfrenteverzekering een vrijwaringsbewijs

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Debiteurenbeheer Dunning Partners

Debiteurenbeheer Dunning Partners Debiteurenbeheer Dunning Partners Dunning, ofwel alle activiteiten en alle vormen van communicatie om facturen betaald krijgen, is voor de continuïteit van elk bedrijf of organisatie van belang. Dunning

Nadere informatie

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012

Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Mededeling fiscus teruggave ZvW-bijdrage 2012 Inhoud In het kort...1 Uitleg situatie...1 Brieven van de fiscus...2 Invoeren teruggaaf werknemer in het Loon-pakket...3 Gevolgen salarisstrook...4 Grondslagen...4

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Salarisservice en Software

Salarisservice en Software Salarisservice en Software Het wordt steeds lastiger om de weg te vinden in het woud van regelgeving over salarissen, premies en steeds weer nieuwe regelingen. CBBS is gespecialiseerd in die regelgeving.

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte?

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder?

Belastingen Administraties Adviezen Financiële planning. De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties voor de creatieve ondernemer; hoe nu verder? Dennis Ketelaars Danny Pieters Introductie van VAR naar de Wet DBA VAR vanaf 2005 (200.000 zzp ers) Wet DBA

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

Zakelijk declareren veroorzaakt veel onnodige problemen. Bonnetjes die kwijtraken, vermoedens van fraude,verwarring met privé-uitgaven, nodeloze

Zakelijk declareren veroorzaakt veel onnodige problemen. Bonnetjes die kwijtraken, vermoedens van fraude,verwarring met privé-uitgaven, nodeloze Zakelijk declareren veroorzaakt veel onnodige problemen. Bonnetjes die kwijtraken, vermoedens van fraude,verwarring met privé-uitgaven, nodeloze discussies en tijdverlies. Een groot landelijk onderzoek

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst.

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Erven, belasting en rente Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Oordeel De Nationale ombudsman vindt de klacht over de Belastingdienst gegrond. Datum: 19 maart 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190 Rapport Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012 Rapportnummer: 2012/190 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK hem in het kader van zijn eigen bijdrage Zorg met Verblijf lange

Nadere informatie