ESPAD Vlaanderen Het Europese schoolonderzoek over alcohol en andere genotmiddelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ESPAD Vlaanderen Het Europese schoolonderzoek over alcohol en andere genotmiddelen"

Transcriptie

1 ESPAD Vlaanderen Het Europese schoolonderzoek over alcohol en andere genotmiddelen Codenummer respondent niets invullen hier OPGELET: Alvorens te starten met het invullen van de vragenlijst, LUISTER AANDACHTIG NAAR DE INTRODUCTIE DIE WORDT VOORGELEZEN! Deze vragenlijst gaat over tabak, alcohol, geneesmiddelen en illegale genotmiddelen. 1. We behandelen jouw antwoorden strikt vertrouwelijk. Schrijf nergens je naam op de vragenlijst of op de omslag. 2. Dit is geen test of examen. Wij zijn enkel geïnteresseerd in jouw mening. Er bestaan geen juiste of foute antwoorden. 3. Lees aandachtig de instructies bij de vragen en beantwoord ze zo eerlijk en zo volledig mogelijk. Antwoord door een kruisje te zetten bij je keuze, bv. je eet graag chocolade: ja neen Wanneer je een verkeerd hokje aankruist, kan je dit aanduiden door een leeg hokje er naast te tekenen. In het voorbeeld slaap je niet weinig maar gewoon. weinig gewoon veel ik slaap Het duurt ongeveer 40 à 45 minuten om de vragenlijst helemaal in te vullen. Werk goed door. 5. Vul de vragenlijst alleen in, zonder je buurman of buurvrouw te raadplegen of te vergelijken. 6. Steek na het beantwoorden van de vragenlijst, deze vragenlijst in de enveloppe en kleef hem met de kleefstrip dicht. Datum van vandaag: dag maand Leer: 1 ste leer 2 de leer 3 de leer 4 de leer 5 de leer 6 de leer 7 de leer Zit je in het 3 de leer of hoger, welke onderwijsvorm volg je dan? Onderwijsvorm: ASO (algemeen secundair onderwijs) TSO (technisch secundair onderwijs) KSO (kunstsecundair onderwijs) BSO (beroepssecundair onderwijs) Modulair onderwijs BuSO (Buitengewoon secundair onderwijs) DBSO (Deeltijds beroepssecundair onderwijs)

2 DE EERSTE VRAGEN ZIJN ALGEMENE VRAGEN OVER JOU EN DE DINGEN DIE JE DOET. 1. Ben je een jongen of een meisje? jongen meisje 2. Wanneer ben je geboren? Jaar Anders, namelijk: Maand januari april juli oktober februari mei augustus november maart juni september december 3. In welke gemeente woon je? Gemeente:... (indien je in een kleine gemeente woont en vreest voor herkenbaarheid van jezelf bij het invullen van deze gegevens, gelieve enkel de eerste twee cijfers van het postnummer in te vullen en de fusiegemeente op te geven) Postnummer: Ik woon in een : dorp stad (minder dan inwoners) grootstad (meer dan inwoners) 4. Hoe vaak doe je de dingen die hieronder genoemd worden? nooit een paar keer per één of twee keer per maand ten minste één keer per week bijna elke dag computerspelletjes spelen sporten of trainen een boek lezen voor je plezier (schoolboeken tellen niet mee) s avonds uitgaan (naar een café, fuif, dancing, enz.) andere hobby s (muziekinstrument bespelen, zingen, tekenen, enz.) met vrienden rondhangen (op straat, op pleinen of parken, enz) internet gebruiken voor ontspanning (chatten, muziek downloaden, online spellen spelen,enz) op een gokautomaat spelen (het soort waarmee je geld kan winnen) 5. Van hoeveel schooldagen heb je DE AFGELOPEN MAAND (laatste 30 dagen) één of meerdere lessen gemist? geen 1 dag 2 dagen 3-4 dagen 5-6 dagen 7 dagen of meer omdat je ziek was omdat je spijbelde of broste om een andere reden

3 6. Als je denkt aan je laatste rapport, hoe waren dan je gemiddelde schoolprestaties? zeer goed goed voldoende onvoldoende zeer onvoldoende DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER ROKEN. 7. Hoe moeilijk zou het voor jou zijn om aan sigaretten te geraken, als je dit zou willen? onmogelijk heel moeilijk nogal moeilijk nogal makkelijk heel makkelijk ik weet het niet 8. Duid aan of je al eens sigaretten hebt gerookt (minstens 1 sigaret) en hoe vaak je dit doet. nooit ooit, maar niet het laatste (laatste 12 maanden) 1x per maand of minder meerdere malen per maand 1x per week meerdere malen per week dagelijks 9. Hoe vaak in je leven heb je sigaretten gerookt? of vaker 10. Hoeveel sigaretten heb je gemiddeld gerookt IN DE AFGELOPEN MAAND (laatste 30 dagen)? ik heb de afgelopen maand (laatste 30 dagen) niet gerookt minder dan 1 sigaret per week minder dan 1 sigaret per dag 1-5 sigaretten per dag 6-10 sigaretten per dag sigaretten per dag meer dan 20 sigaretten per dag 11. Hoe oud was je toen je VOOR HET EERST de volgende dingen deed? nooit gedaan 9 of jonger 10 je eerste sigaret roken iedere dag sigaretten roken j aar of ouder

4 DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER HET DRINKEN VAN ALCOHOL. DAT WIL ZEGGEN: BIER, ALCOPOPS, WIJN OF STERKE DRANK. 12. Hoe moeilijk zou het voor jou zijn om aan de volgende middelen te geraken, als je dit zou willen? onmogelijk heel moeilijk nogal moeilijk nogal makkelijk heel makkelijk bier alcopops, breezers of premixed drankjes (bv. Bacardi breezers, Eristoff ice, ) wijn sterke drank (puur: whisky, cognac, en mixed drankjes zoals gin-tonic, wodka-orange, enz) opgelet: met mixed drankjes worden drankjes bedoeld die ter plaatse worden gemengd zoals cocktails en shooters, geen premixed drankjes! dus geen alcopops, geen breezers die in een flesje of een blik worden verkocht! 13. Duid aan of je al eens ALCOHOL hebt gedronken (minstens 1 glas) en hoe vaak je dit doet. nooit ooit, maar niet het laatste (laatste 12 maanden) 1x per maand of minder meerdere malen per maand 1x per week meerdere malen per week dagelijks 14. Hoe vaak heb je alcoholische dranken gedronken? ik weet het niet in je hele leven tijdens de laatste 12 maanden tijdens de laatste maand (30 dagen) 15. Duid aan op hoeveel GELEGENHEDEN (zoals bij het uitgaan, op een fuif/feestje,...) je de AFGELOPEN MAAND een of meerdere van deze alcoholische dranken hebt gedronken? aantal gelegenheden bier alcopops, breezers (bv. Bacardi breezers, Eristoff ice, ) wijn sterke drank (puur: whisky, cognac, en mixed drankjes zoals gin-tonic, wodka-orange, enz) DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER DE LAATSTE DAG DAT JE ALCOHOL DRONK. 16. Wanneer dronk je VOOR HET LAATST alcohol? ik dronk nog nooit alcohol (ga verder met vraag 18) 1 7 dagen geleden 8 14 dagen geleden dagen geleden 1 maand 1 geleden langer dan 1 geleden

5 17. Denk terug aan DE LAATSTE DAG waarop je alcohol dronk. ik dronk nog nooit alcohol (ga verder met vraag 18) a) Welke van de volgende dranken heb je toen gedronken? Kruis alles aan wat van toepassing is bier (alcoholvrij en alcoholarm bier niet inbegrepen) alcopops (breezers en andere premixed drankjes) wijn sterke dranken c) Heb je DE LAATSTE DAG dat je alcohol dronk, bier gedronken. Zo ja, hoeveel? (alcoholvrij en alcoholarm bier niet inbegrepen) (abdij- of trappistenbier moet je dubbel, voor 2 drankjes tellen) b) DE LAATSTE DAG dat je alcohol dronk, was een? maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag d) Heb je DE LAATSTE DAG dat je alcohol dronk, alcopops (breezers of pre-mixed drankjes) gedronken. Zo ja, hoeveel? ik dronk nog nooit bier ik dronk die laatste keer geen bier minder dan één glas/flesje/blikje bier 1 glas/flesje/blikje bier 2 glazen/flesjes/blikjes bier 3 glazen/flesjes/blikjes bier 4 glazen/flesjes/blikjes bier 5-6 glazen/flesjes/blikjes bier 7-8 glazen/flesjes/blikjes bier 9 of meer glazen/flesjes/blikjes bier e) Heb je DE LAATSTE DAG dat je alcohol dronk, WIJN (schuimwijn en champagne) gedronken. Zo ja, hoeveel? ik dronk nog nooit alcopops ik dronk die laatste keer geen alcopops minder dan één glas/flesje/blikje alcopops 1 glas/flesje/blikje alcopops 2 glazen/flesjes/blikjes alcopops 3 glazen/flesjes/blikjes alcopops 4-6 glazen/flesjes/blikjes alcopops 7 of meer glazen/flesjes/blikjes alcopops f) Heb je DE LAATSTE DAG dat je alcohol dronk, sterke dranken gedronken. Zo ja, hoeveel? ik dronk nog nooit wijn ik dronk die laatste keer geen wijn minder dan één glas wijn 1 glas wijn 2 glazen wijn 3 glazen wijn 4-6 glazen wijn 7 of meer glazen wijn (één fles of meer) ik dronk nog nooit sterke drank ik dronk die laatste keer geen sterke drank minder dan één (druppel- of borrel-) glas sterke drank 1 (druppel- of borrel-) glas sterke drank 2 (druppel- of borrel-) glazen sterke drank 3 (druppel- of borrel-) glazen sterke drank 4-6 (druppel- of borrel-) glazen sterke drank 7 of meer (druppel- of borrel-) glazen sterke drank g) Geef op een schaal van 1 tot 10 aan hoe zat of dronken je was op DEZE LAATSTE DAG dat je alcohol dronk? (als je je helemaal niet dronken voelde, kruis 1 aan) helemaal niet zwaar dronken, zo erg dat ik bv. niet meer op mijn benen kon staan

6 DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER HET ALCOHOLGEBRUIK TIJDENS DE VOORBIJE MAAND (DE LAATST 30 DAGEN). 18. Denk eens terug aan de AFGELOPEN MAAND (de laatste 30 dagen). Hoe vaak heb je in die tijd in een winkel bier, alcopops, wijn of sterke drank voor jezelf (zonder toestemming van je ouders) gekocht? (Een winkel kan een supermarkt, benzinestation, snackbar, nachtwinkel of een ander verkooppunt zijn) of meer bier (alcoholvrij/-arm bier telt niet mee) alcopops (breezer/ pre-mixed drankjes) wijn sterke drank 19. Denk eens terug aan de AFGELOPEN MAAND (laatste 30 dagen). Hoe vaak heb je in die tijd (met toestemming) bier, alcopops, wijn of sterke drank in een café, restaurant, gedronken? of meer bier (alcoholvrij/-arm bier telt niet mee) alcopops (breezer/ pre-mixed drankjes) wijn sterke drank 20. Denk eens terug aan de AFGELOPEN MAAND (de laatste 30 dagen). Hoe vaak heb je in die tijd bij één gelegenheid ZES OF MEER alcoholische drankjes gedronken? (één drankje = 1 glas bier, 1 glas wijn, 1 (druppel- of borrel-) glas sterke drank, 1 flesje alcopops of 1 cocktail). (opgelet: een zwaar bier zoals trappist of abdijbier moet je voor twee drankjes tellen) nooit 1 keer 2 keer 3-5 keer 6-9 keer 10 of meer keer DE VOLGENDE VRAGEN GAAN EVENEENS OVER ALCOHOL. 21. Hoe vaak ben je van alcohol drinken zo dronken geweest, dat je bijvoorbeeld wankelde bij het lopen, niet in staat was verstaanbaar te praten, moest overgeven en niet meer wist wat er gebeurde? in je hele leven tijdens de laatste 12 maanden tijdens de laatste maand (30 dagen) 22. Hoe oud was je toen je VOOR HET EERST de volgende dingen deed? nooit gedaan 9 of jonger 10 alcohol drinken (1 glas of meer) bier drinken (1 glas of meer) alcopops drinken (1 glas of meer) wijn drinken (1 glas of meer) sterke drank drinken (1 glas of meer) dronken worden of ouder

7 23. Hoeveel kans denk je dat één van de volgende dingen met jou zal gebeuren als je alcohol drinkt? heel weinig kans weinig kans weet ik niet veel kans heel veel kans me ontspannen voelen problemen met de politie krijgen mijn gezondheid schaden me gelukkig voelen mijn problemen vergeten niet meer kunnen stoppen met drinken een kater krijgen me vriendelijker en spontaner voelen iets doen waar ik spijt van krijg veel lol hebben me ziek voelen 24. Hoe vaak heb je de AFGELOPEN 12 MAANDEN het volgende meegemaakt omdat je alcohol had gedronken? betrokken geraakt in een vechtpartij een ongeluk gehad of gewond geraakt ernstige problemen met je ouders gekregen ernstige problemen met je vrienden gekregen slecht gepresteerd op school of op je werk slachtoffer geweest van diefstal of beroving problemen met de politie gekregen in ziekenhuis opgenomen/bij spoedgevallen beland seks gehad zonder een condoom te gebruiken seks gehad waar je de volgende dag spijt van had DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN, SLAAP- OF KALMERINGSMIDDELEN EN OPWEKMIDDELEN Slaap- en kalmeringsmiddelen, zoals Valium, Librium, Seresta, Temesta, Tuinal, Lexotan, Loramet, Vesparax, Mogadon, Stillnoct,... worden soms door een dokter voorgeschreven om iemand te helpen rustiger te worden, beter te kunnen slapen of zich beter te kunnen ontspannen. Een apotheker mag deze middelen niet zonder voorschrift verkopen. 25. Heb je ooit slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt omdat een dokter je gezegd had dat je ze moest innemen? nee nooit ja, maar minder dan 3 weken lang ja, 3 weken of langer Iemand met ADHD kan heel druk zijn of moeite hebben om zich te concentreren. De dokter kan hiervoor soms geneesmiddelen voorschrijven zoals Relatine, Concerta, Dexedrine, Stimul, Heb je ooit geneesmiddelen voor ADHD gebruikt omdat een dokter je gezegd had dat je ze moest innemen? nee nooit ja, maar minder dan 3 weken lang ja, 3 weken of langer

8 DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER CANNABIS (JOINTS, HASJ, WIET, MARIHUANA,...). 27. Hoe moeilijk zou het voor jou zijn om aan CANNABIS (hasj, marihuana, joints, wiet) te geraken, als je dat zou willen? onmogelijk heel moeilijk nogal moeilijk nogal makkelijk heel makkelijk ik weet het niet 28. Duid aan of je al eens CANNABIS (hasj, marihuana, joints, wiet) hebt gebruikt, en zo ja, hoe vaak je dat doet. nooit ooit, maar niet het laatste (laatste 12 maanden) 1x per maand of minder meerdere malen per maand 1x per week meerdere malen per week dagelijks 29. Hoe vaak heb je CANNABIS (hasj, marihuana, joints, wiet) gebruikt? in je hele leven tijdens de laatste 12 maanden tijdens de laatste maand (30 dagen) 30. Heb je gedurende de VOORBIJE 12 MAANDEN cannabis (hasj, marihuana, joints, wiet) gebruikt? nee (ga verder met vraag 31) ja, zijn de VOORBIJE 12 MAANDEN de volgende dingen gebeurd? heb je ooit cannabis gebruikt in de voormiddag? nooit zelden af en toe vrij vaak heel vaak heb je ooit cannabis gebruikt terwijl je alleen was? heb je ooit geheugenproblemen gehad wanneer je cannabis gebruikte? hebben je vrienden of familie gezegd dat je minder cannabis zou moeten roken of zou moeten stoppen? heb je ooit geprobeerd te minderen of te stoppen met cannabis, zonder dat dit lukte? heb je ooit problemen gehad als gevolg van je cannabisgebruik (ruzie, gevecht, ongeluk, slechte schoolresultaten,...)? 31. Hoe oud was je toen je VOOR HET EERST cannabis (hasj, marihuana, joints, wiet) probeerde? nooit gedaan 9 of jonger cannabis gebruiken of ouder

9 32. Heb je OOIT IN JE LEVEN de mogelijkheid gehad om cannabis (hasj, marihuana, joints, wiet) te proberen, maar het toen niet gedaan? in je hele leven DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER ENKELE ANDERE ILLEGALE GENOTMIDDELEN 33. Hoe moeilijk zou het voor jou zijn om aan de volgende middelen te geraken, als je dat zou willen? onmogelijk heel moeilijk nogal moeilijk nogal makkelijk heel makkelijk amfetamines (peppillen, speed, bommetjes, ) slaap- of kalmeringsmiddelen (zonder voorschrift van dokter) ecstasy/xtc (bol, menten, adam, eva, ) snuifmiddelen (zoals lijm) cocaïne (coke, wit, snow, C,...) ik weet het niet 34. Hoe vaak heb je andere illegale drugs dan cannabis (dus CANNABIS NIET INBEGREPEN) gebruikt? in je hele leven tijdens de laatste 12 maanden tijdens de laatste maand (30 dagen) 35. Hoe vaak heb je ecstasy (XTC, bol, menten, ) gebruikt? in je hele leven tijdens de laatste 12 maanden tijdens de laatste maand (30 dagen) 36. Hoe vaak heb je iets gesnoven (thinner, lijm, spuitbus, enz.) om high te worden? in je hele leven tijdens de laatste 12 maanden tijdens de laatste maand (30 dagen) 37. Hoe vaak heb je amfetamines (pep, speed, bommetje,...) gebruikt? in je hele leven tijdens de laatste 12 maanden tijdens de laatste maand (30 dagen)

10 38. Hoe vaak heb je in je leven onderstaande drugs gebruikt? slaap- of kalmeringsmiddelen (zonder doktersvoorschift) middelen voor ADHD (zonder doktersvoorschrift) LSD of ander middel om te hallucineren crack cocaïne (snow, wit, C, coke,...) NTSC (juxio, ditto, flower, ) heroine (horse, smack, junk H, chineeske, ) paddo s/ magic mushrooms (champi s, ) GHB (vloeibare,..) anabole steroiden drugs die met een naald ingespoten worden (zoals heroïne, cocaïne, amfetamine,...) alcohol tegelijk met pillen om high te worden alcohol tegelijk met cannabis 39. Hoe oud was je toen je VOOR HET EERST de volgende dingen deed? nooit gedaan 9 of jonger 10 andere illegale drugs dan cannabis proberen amfetamines proberen slaap- of kalmeringsmiddelen (zonder doktersvoorschrift) proberen ecstasy (XTC) proberen snuiven (bv. lijm) om high te worden alcohol samen met pillen proberen om high te worden alcohol samen met cannabis proberen of ouder 40. Hoe vaak heb je de AFGELOPEN 12 MAANDEN het volgende meegemaakt omdat je illegale drugs had gebruikt (zoals cannabis, ecstasy, amfetamines, )? betrokken geraakt in een vechtpartij een ongeluk gehad of gewond geraakt ernstige problemen met je ouders gekregen ernstige problemen met je vrienden gekregen slecht gepresteerd op school of op je werk slachtoffer geweest van diefstal of beroving problemen met de politie gekregen in ziekenhuis opgenomen/bij spoedgevallen beland seks gehad zonder een condoom te gebruiken seks gehad waar je de volgende dag spijt van had

11 DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER VERSCHILLENDE GENOTMIDDELEN. 41. Denk eens terug aan de AFGELOPEN MAAND (de laatste 30 dagen). Hoeveel GELD heb je uitgegeven aan tabak, alcohol en cannabis. aantal euro 0 4 of minder of meer tabak alcohol cannabis (marihuana of hasj) 42. Hoeveel van je vrienden doen volgens jou de volgende dingen? sigaretten roken niemand heel weinig sommigen de meesten allemaal alcohol drinken (bier, wijn, alcopops, sterke drank) dronken worden cannabis (joints, wiet, hasj, marihuana) gebruiken amfetamines gebruiken (pep, speed, bommetjes) slaap- of kalmeringsmiddelen gebruiken (zonder voorschrift van de dokter) ecstasy (XTC) gebruiken snuifmiddelen gebruiken (zoals lijm) alcohol samen met pillen gebruiken alcohol samen met cannabis gebruiken 43. Heb je een oudere broer of zus die de volgende dingen doet? Ik ben een enig kind (heb dus geen broer of zus) Ik heb geen oudere broer of zus ja nee ik weet het niet sigaretten roken alcohol drinken (bier, wijn, sterke drank) dronken worden cannabis roken (joint, pot, wiet, marihuana of hasj) slaap- of kalmeringsmiddelen slikken (zonder voorschrift van een dokter) ecstasy gebruikt of gebruikt dit nog steeds snuifmiddelen gebruiken of middelen om te inhaleren (zoals lijm) 44. Hoe SCHADELIJK denk je dat het is (lichamelijk of op andere vlakken) wanneer iemand... niet schadelijk beetje schadelijk nogal schadelijk erg schadelijk af en toe sigaretten rookt elke dag één of meer pakjes sigaretten rookt bijna elke dag één of twee glazen alcohol drinkt bijna elke dag vier of vijf glazen alcohol drinkt elk weekend vijf of meer glazen alcohol drinkt één of twee keer cannabis (marihuana of hasj) probeert af en toe cannabis (marihuana of hasj) rookt regelmatig cannabis (marihuana of hasj) rookt één of twee keer ecstasy (XTC) probeert regelmatig ecstasy (XTC) gebruikt één of twee keer amfetamines probeert (pep, speed, bommetjes) regelmatig amfetamines gebruikt ik weet het niet

12 DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER JE OUDERS. ALS JE VOORAL DOOR PLEEG- OF STIEFOUDERS WORDT OPGEVOED, OF DOOR ANDEREN, IS HET DE BEDOELING DAT JE DEZE VRAGEN VOOR HEN INVULT. HEB JE BIJVOORBEELD EEN STIEFVADER ÉN EEN NATUURLIJKE VADER, DAN BEANTWOORD JE DEZE VRAGEN VOOR DEGENE DIE HET BELANGRIJKSTE IS VOOR JE OPVOEDING. 45. Wat is de hoogste opleiding van je vader? geen onderwijs succesvol afgerond (geen diploma) lager onderwijs succesvol afgerond (heeft een diploma lager onderwijs) secundair onderwijs niet succesvol afgerond (heeft enkel een diploma lager onderwijs) secundair onderwijs succesvol afgerond (heeft een diploma secundair onderwijs) hoger of universitair onderwijs niet succesvol afgerond (heeft enkel een diploma secundair onderwijs) hoger of universitair onderwijs succesvol afgerond (heeft een diploma hoger onderwijs of universiteit) ik weet het niet niet van toepassing 46. Wat is de hoogste opleiding van je moeder? geen onderwijs succesvol afgerond (geen diploma) lager onderwijs succesvol afgerond (heeft een diploma lager onderwijs) secundair onderwijs niet succesvol afgerond (heeft enkel een diploma lager onderwijs) secundair onderwijs succesvol afgerond (heeft een diploma secundair onderwijs) hoger of universitair onderwijs niet succesvol afgerond (heeft enkel een diploma secundair onderwijs) hoger of universitair onderwijs succesvol afgerond (heeft een diploma hoger onderwijs of universiteit) ik weet het niet niet van toepassing 47. Wat is/ was het beroep van je vader? (Vul dit beroep zo precies mogelijk in, onder beroep verstaan we de juiste naam die aan het werk wordt gegeven, bv. bediende, leraar, postbode, landbouwer,...) beroep:... Probeer in één zin te omschrijven welke taken het beroep van je vader met zich meebrengt (vb. klasseren van documenten, les geven aan het eerste leer, instaan voor postbedeling,...): Taakomschrijving: 48. Wat is/ was het beroep van je moeder? (Vul dit beroep zo precies mogelijk in, onder beroep verstaan we de juiste naam die aan het werk wordt gegeven, bv. bediende, lerares, postbode, landbouwer,...) beroep:... Probeer in één zin te omschrijven welke taken het beroep van je moeder met zich meebrengt (vb. klasseren van documenten, les geven aan het eerste leer, instaan voor postbedeling,...): Taakomschrijving:

13 49. Wat is de huidige arbeidssituatie van je VADER en MOEDER: vader moeder land- of tuinbouwer zelfstandige, handelaar, bedrijfsleider kaderlid, vrij en wetenschappelijk beroep (leider van een ploeg, wetenschapper, ingenieur, arts, journalist, ) middenkader (leerkracht, docent, verpleegkundige, technicus, ) administratief of commercieel bediende (secretaresse/-is, receptionist/-e, hulpboekhouder/-ster, verkoper/-ster, kassier/-ster ) arbeider (al dan niet in een fabriek: landarbeider, loodgieter, elektricien, slager, kapper/-ster, taxichauffeur, soldaat, ) student gepensioneerd werkloos huisman, huisvrouw andere ik weet het niet DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER JEZELF, JE GEZIN EN JE VRIENDENKRING. 50. Hoeveel rijker is je gezin in vergelijking met andere gezinnen in Vlaanderen? heel veel minder rijk veel minder rijk minder rijk ongeveer even rijk rijker veel rijker heel veel rijker 51. Heb je thuis een eigen slaapkamer? ja neen 52. Hoeveel wagens hebben jullie thuis? geen 1 2 meer dan Hoe vaak ben je met je gezin vorig op vakantie geweest? niet 1 keer 2 keer meer dan 2 keer

14 54. Hoeveel computers hebben jullie thuis? (geen spelcomputers zoals Playstation, Nintendo, X-box, ) geen 1 2 meer dan Heb je thuis een internetaansluiting? ja neen 56. Met welke mensen woon jij in één huis? Kruis alles wat van toepassing is aan ik woon alleen vader stiefvader moeder stiefmoeder broer(s) en/of zus(sen) grootouder(s) andere familieleden andere mensen die geen familie zijn 57. Hoe tevreden ben je meestal over... helemaal niet tevreden niet erg tevreden niet tevreden & niet ontevreden vrij tevreden heel tevreden je relatie met je moeder je relatie met je vader je relatie met je zus(sen) je relatie met je broer(s) je relatie met je lief je relatie met je beste vriend(in) je relatie met je vriend(inn)en heb ik niet 58. Uit hoeveel vrienden bestaat je vriendenkring? aantal vrienden of vaker 59. Hoeveel weeg je (in kg)? Mijn lichaamsgewicht is:... kg.

15 60. Hoe vaak hebben de volgende uitspraken betrekking op jou? bijna nooit zelden af en toe vaak mijn ouders hebben duidelijke regels over wat ik thuis mag doen mijn ouders hebben duidelijke regels over wat ik buitenshuis mag doen mijn ouders weten met wie ik 's avonds omga mijn ouders weten waar ik 's avonds ben ik kan gemakkelijk warmte en aandacht van mijn moeder en/of vader krijgen ik kan gemakkelijk emotionele steun van mijn moeder en/of vader krijgen ik kan gemakkelijk geld lenen bij mijn moeder en/of vader ik kan gemakkelijk geld krijgen van mijn moeder en/of vader ik kan gemakkelijk warmte en aandacht van mijn beste vriend(in) krijgen ik kan gemakkelijk emotionele steun van mijn beste vriend(in) krijgen 61. Weten je ouders waar je op zaterdagavond heen gaat? ze weten het meestal niet ze weten het soms ze weten het meestal wel ze weten het altijd 62. Als je wel eens CANNABIS hebt gebruikt, zou je dat dan in deze vragenlijst vertellen? ik heb reeds verteld dat ik het gebruikt heb zeker niet waarschijnlijk niet waarschijnlijk wel zeker wel 63. Hoe vaak heb je de afgelopen 12 maanden INFORMATIE GEZOCHT over: bijna altijd tabak alcohol geneesmiddelen cannabis andere illegale drugs/genotmiddelen 64. Waar heb je deze INFORMATIE (over tabak, alcohol, geneesmiddelen, cannabis/ andere illegale drugs) gezocht? ik heb nog nooit informatie over deze middelen gezocht in de openbare bibliotheek bij een telefonische hulplijn (druglijn, kinder- en jongerentelefoon,...) op het internet bij je vrienden bij je ouders bij je broer of zus bij je huisarts bij een leerkracht bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) bij een Jongeren Advies Centrum (JAC) bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bij de jeugddienst van je gemeente bij je apotheker

16 65. Hoe vaak heb je de afgelopen 12 maanden HULP GEZOCHT omdat je PROBLEMEN had met: tabak alcohol geneesmiddelen cannabis andere illegale drugs/genotmiddelen 66. Waar heb je HULP (voor deze problemen met tabak, alcohol, geneesmiddelen, cannabis of andere drugs) gezocht? ik heb nog nooit hulp voor deze problemen gezocht bij een telefonische hulplijn (druglijn, kinder- en jongerentelefoon,...) op het internet bij je vrienden bij je ouders bij je broer of zus bij je huisarts bij een leerkracht bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) bij een Jongeren Advies Centrum (JAC) bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bij een zelfhulpgroep bij een Comité voor Bijzondere Jeugdbijstand bij je apotheker bij een spoedgevallendienst/ziekenhuis bij een wijkgezondheidscentrum bij een psycholoog/(psycho)therapeut IN HET VOLGENDE DEEL WILLEN WE HET HEBBEN OVER HOE JE OVER JEZELF DENKT 67. Hieronder staat een lijst van uitspraken over je eigen gevoelens helemaal oneens oneens eens helemaal eens ik ben over het algemeen tevreden met mezelf soms denk ik dat ik nergens goed in ben ik voel dat ik een aantal goede kwaliteiten bezit ik kan dingen doen net zoals de meeste andere mensen ik denk dat ik niet veel heb om trots op te zijn ik voel me op bepaalde momenten waardeloos ik denk dat ik een waardevolle persoon ben, op zijn minst evenwaardig aan anderen ik wou dat ik meer zelfrespect had al bij al ben ik geneigd me een mislukkeling te voelen ik heb een positieve kijk op mezelf

17 68. Gedurende de voorbije 7 dagen, hoe vaak... nooit of nauwelijks soms regelmatig meestal had je geen eetlust,wou je niet eten had je moeite om je te concentreren bij iets wat je wou doen voelde je je depressief voelde je dat je taken grote moeite en inspanning kosten was je verdrietig was je niet in staat te werken (thuis, op school of op je werk) DE VOLGENDE VRAGEN GAAN OVER GEDRAG WAARDOOR SOCIALE REGELS/WETTEN OVERTREDEN WORDEN. WE HOPEN DAAROM DAT JE ALLE VRAGEN WILT BEANTWOORDEN. DESONDANKS, ALS JE OP EEN BEPAALDE VRAAG GEEN EERLIJK ANTWOORD KUNT OF WILT GEVEN, VUL DIE VRAAG DAN NIET IN. DENK ERAAN DAT JE ANTWOORDEN ANONIEM ZIJN. 69. In welke mate ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken helemaal oneens oneens ik weet het niet je mag de meeste regels overtreden als ze niet geldig lijken te zijn ik hou me aan die regels waaraan ik me wil houden in feite zijn er enorm weinig algemeen geldende regels het is moeilijk iets te vertrouwen, want alles verandert voortdurend in feite weet niemand wat van hem/haar verwacht wordt in het leven je kan in je leven nooit van iets zeker zijn eens helemaal eens 70. Tijdens de laatste 12 maanden, hoe vaak...? heb je één van je leerkrachten geslagen raakte je betrokken in een gevecht op school of werk nam je deel aan gevechten waarbij jouw vriendengroep het opnam tegen een andere groep verwondde je iemand zo ernstig zodat deze diende verzorgd te worden of een dokter nodig had gebruikte je een wapen om van iemand iets te bekomen nam je iets weg dat niet van jou was met een geldwaarde boven de 10,00 nam je iets mee uit een winkel zonder hiervoor te betalen stak je met opzet iemand anders eigendom in brand vernielde je met opzet dingen van de school kwam je in de problemen met de politie voor iets dat je gedaan had 71. Hoe vaak heb je gedurende de LAATSTE TWEE JAAR de volgende dingen gedacht of gedaan? Onder jezelf opzettelijk pijn doen of beschadigen verstaan we: krassen, slaan, snijden, branden met sigaret,... nooit eenmalig er aan gedacht om van huis weg te lopen voor meer dan één dag van huis weggelopen voor meer dan één dag er aan gedacht om jezelf opzettelijk pijn te doen of te verwonden jezelf opzettelijk pijn gedaan of verwond er aan gedacht om zelfmoord te plegen gepoogd jezelf van het leven te beroven twee keer 3-4 keer 5 keer of meer

18 TOT SLOT, NU JE HET EINDE VAN DE VRAGENLIJST BEREIKT HEBT, WILLEN WE JE NOG ENKELE VRAGEN STELLEN. ENKELE LIJKEN HEEL STERK OP VRAGEN DIE JE REEDS BEANTWOORDDE, MAAR ZE ZIJN NIET HELEMAAL HETZELFDE. 72. In welke mate ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken? helemaal oneens oneens noch eens, noch oneens mijn moeder laat me mijn eigen plannen maken voor de dingen die ik doe mijn vader gedraagt zich koel en onvriendelijk als ik iets doe wat hij niet graag heeft als ik een slechte uitslag haal op school, zorgen mijn ouders ervoor dat ik me schuldig voel. als er in ons gezin iemand thuis komt of weggaat, dan zegt hij/zij dat aan de anderen thuis. mijn moeder wil niets meer samen met mij doen, als ik iets doe wat zij niet graag heeft. als ik een slechte uitslag haal op school, moedigen mijn ouders me aan om het beter te doen. ik kan op mijn vader rekenen om mij te helpen als ik één of ander probleem heb. mijn moeder helpt me met mijn huiswerk als ik iets niet begrijp. ik vind het erg gemakkelijk om openhartig met mijn moeder te praten. Ik kan op haar vertrouwen en ik vind het fijn wanneer zij op mij vertrouwt. Zij is net zo sterk betrokken bij mijn leven als ik wil. mijn ouders proberen te weten te komen waar ik na school ben. als ik een slechte uitslag haal op school, stellen mijn ouders voor om me te helpen. mijn ouders weten echt wat ik in mijn vrije tijd doe. mijn ouders beklemtonen dat ik geen ruzie mag maken met volwassenen. mijn ouders zeggen dat ik er beter aan doe om bij meningsverschillen toe te geven in plaats van andere mensen kwaad te maken. als ik een slechte uitslag haal op school, maken mijn ouders mij het leven zuur. mijn vader wil niets meer samen met mij doen, als ik iets doe wat hij niet graag heeft. mijn vader helpt me met mijn huiswerk als ik iets niet begrijp. mijn ouders weten echt waar ik s avonds naar toe ga. mijn ouders weten meestal precies waar ik ben na schooltijd. mijn ouders maken tijd om zomaar wat met mij te praten. mijn ouders weten echt waar ik na school ben. als ik een goede uitslag haal op school, laten mijn ouders hun goedkeuring en bewondering blijken. mijn moeder gedraagt zich koel en onvriendelijk als ik iets doe wat zij niet graag heeft. met ons gezin doen we regelmatig samen iets leuk. ik kan op mijn moeder rekenen om mij te helpen als ik één of ander probleem heb. mijn vader laat me mijn eigen plannen maken voor de dingen die ik doe. mijn ouders proberen te weten te komen waar ik s avonds naar toe ga. mijn ouders zeggen dat hun ideeën correct zijn en dat ik ze niet in vraag mag stellen. mijn ouders reageren op mijn argumenten door iets te zeggen als Je zult wel beter weten als je volwassen bent. mijn ouders proberen te weten te komen wat ik in mijn vrije tijd doe. eens helemaal eens

19 73. Hoe vaak komen de volgende uitspraken bij jou thuis voor? bijna nooit zelden soms vaak vertel je spontaan aan je ouders over je vrienden (waar je met je vrienden rondhangt en hoe zij over bepaalde dingen denken en voelen)? wil je vaak iets aan je ouders vertellen over je school (je relatie met je leerkrachten, wat er op school gebeurt, hoe je toetsen/examens verliepen)? heb je voor je ouders heel wat geheimen over wat je doet tijdens je vrije tijd? verberg je voor je ouders wat je tijdens het weekend doet? vertel je wanneer je thuis komt van het uitgaan, je ouders wat je die avond gedaan hebt? bijna altijd 74. Hoe dikwijls zijn de volgende uitspraken van toepassing voor jou? bijna nooit zelden soms vaak praten je ouders met de ouders van je vrienden? hoe vaak praten je ouders met je vrienden wanneer ze bij jou thuis zijn (vragen wat ze doen en hoe zij over dingen denken en voelen)? hoe vaak starten je ouders een gesprek met jou over je vrijeijdsbesteding? hoe vaak starten je ouders een gesprek met jou over dingen die tijdens een normale schooldag gebeuren? vragen je ouders hen iets te vertellen over dingen die gebeuren tijdens je vrije tijd (wie je tijdens het uitgaan ontmoette, welke activiteiten je deed,...) bijna altijd 75. Hoe vaak ben je DRONKEN geweest door het drinken van alcohol? in je hele leven tijdens de laatste 12 maanden tijdens de laatste maand (30 dagen) 76. Denk eens terug aan de AFGELOPEN MAAND (laatste 30 dagen). Hoe vaak heb je in die tijd bij één gelegenheid VIJF OF MEER alcoholische drankjes gedronken (bv. tijdens een fuif of bij een avondje uit)? (één drankje = 1 glas bier, 1 glas wijn, 1 (druppel- of borrel-) glas sterke drank, 1 fles alcopops of 1 cocktail). (opgelet: een zwaar bier zoals trappist of abdijbier moet je voor twee drankjes tellen) nooit 1 keer 2 keer 3-5 keer 6-9 keer 10 of meer keer 77. Na hoeveel glazen alcohol (bier, wijn, alcopops en sterke drank) denk je zo dronken te zijn dat je... (één glas alcohol = 1 glas bier, 1 glas wijn, 1 (druppel- of borrel-) glas sterke drank, 1 fles alcopops of 1 cocktail). (opgelet: een zwaar bier zoals trappist of abdijbier moet je voor twee drankjes tellen) Vul op iedere rij één cijfer in. een lichte verstoring van je aandacht, controle en beoordelingsvermogen vertoont volgens de wet niet meer met je fiets, bromfiets of brommer mag rijden je bewustzijn verliest je spraakzamer en socialer voelt, meer ontspannen bent en je licht opgewekt voelt je verward, duizelig, gedesoriënteerd (dit is niet meer weten waar je staat of naar toe moet) of emotioneel opgewonden voelt aantal glazen...glazen...glazen...glazen...glazen...glazen

20 Einde van de vragenlijst. ALVAST HARTELIJK DANK VOOR JE DEELNAME EN MEDEWERKING Doe de vragenlijst in de omslag en PLAK HEM DICHT. Eens de omslag dichtgekleefd is, kan hij door niemand worden geopend zonder we dat merken.

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Als je ouder. drugs gebruikt. Tips. Wat kan ik doen? Hoe ga ik om met mijn gevoelens?

Als je ouder. drugs gebruikt. Tips. Wat kan ik doen? Hoe ga ik om met mijn gevoelens? Als je ouder Wat kan ik doen? drugs gebruikt Hoe ga ik om met mijn gevoelens? Tips Inhoud Wie ben ik? Waarom gebruikt mijn vader of moeder drugs? Wat is het? Wat doet het? Wanneer zijn drugs een probleem?

Nadere informatie

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting Nesda-nummer:. Schriftelijke Vragenlijst I Nederlandse Studie naar Depressie en Angst Tweede meting Wilt u hier de invuldatum invullen?.dag..maand.jaar Wilt u hier uw geboortemaand en jaar invullen?.maand.jaar

Nadere informatie

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt ALCOHOL EN DRUGS Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Jan Bemelmans Illustraties: AA, CMO en zijn licentiegevers, Channel 4, Dependency, High Amsterdam, Jellinek, MedicalFacts,

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Hoeveel Vlaamse jongeren gebruiken alcohol of drugs?

Hoeveel Vlaamse jongeren gebruiken alcohol of drugs? OUDERAVOND JONGEREN, ALCOHOL EN ANDERE DRUGS CGG AHASVERUS ALCOHOL- EN DRUGPREVENTIE 2 CGG Ahasverus www.ahasverus.be Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vestigingen in Asse, Halle, Vilvoorde en Grimbergen

Nadere informatie

Adolescenten & Alcohol

Adolescenten & Alcohol Adolescenten & Alcohol De achtergronden van alcoholgebruik door jongeren in de gemeente Teylingen: Interviews met 15-jarige jongeren en hun moeders Winnie Gebhardt, Sarie van Torenburg, Marloes Vooijs,

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

BIG Win! Gokken. Altijd Prijs! Gratis! SUPER Bonus!

BIG Win! Gokken. Altijd Prijs! Gratis! SUPER Bonus! BIG Win! Gokken Altijd Prijs! Gratis! SUPER Bonus! Inhoud Moet ik mij zorgen maken over mijn gokgedrag?.... p. 2 Wanneer gok ik en wat kost het mij?.... p. 14 Hoe kan ik minderen, stoppen of blijven stoppen

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Jongeren en druggebruik

Jongeren en druggebruik Jongeren en druggebruik een leidraad voor ouders Voorwoord Ouders - en ook andere opvoeders - zijn als de dood voor "drugs". Blijkbaar zorgt dit thema, door hun bezorgdheid en liefde voor opgroeiende kinderen,

Nadere informatie

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure Over deze brochure Heb je een kinderwens of is er een kindje op komst? Dan wil je er alles aan doen om een gezonde baby te krijgen. De meeste mensen weten wel dat roken en drinken tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure Over deze brochure Heb je een kinderwens of is er een kindje op komst? Dan wil je er alles aan doen om een gezonde baby te krijgen. De meeste mensen weten wel dat roken en drinken tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Mijn vader zit in de gevangenis

Mijn vader zit in de gevangenis Mijn vader zit in de gevangenis een boekje over hoe kinderen CAW t Verschil biedt laagdrempelige, cliëntgerichte en daarop reageren kwaliteitsvolle hulp, preventie en onthaal aan mensen die het moeilijk

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Hoeveel drink ik eigenlijk?

Hoeveel drink ik eigenlijk? Hoeveel drink ik eigenlijk? 2 >> Inhoud In deze brochure 3 Hoeveel is teveel? 4 Stap 1 Meet en weet hoeveel u drinkt 8 Stap 2 Bekijk uw score 11 Stap 3 Beslis of u wilt minderen 16 Stap 4 Maak een plan

Nadere informatie

BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE

BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE BIJSLUITER LEVEN MET HIV-MEDICATIE LOTGENOTEN Roland (59) Toch ongelofelijk hé, wat die pillen doen pag.4 An (38) Met de therapietrouw gaat het denk ik wel lukken pag.7 Pieter (28) Door de medicatie voel

Nadere informatie

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's

Nederlands. Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland. opvattingen, feiten en risico's Nederlands Alcohol, tabak, drugs en medicijnen in Nederland 1 opvattingen, feiten en risico's Bijna overal ter wereld... Bijna overal ter wereld gebruiken mensen alcohol, tabak en drugs. Voor de smaak

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Wat zijn neurologische aandoeningen?

Wat zijn neurologische aandoeningen? Thema Neurologische aandoeningen Wat zijn neurologische aandoeningen? Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie