UROLOGIE HFDST 1: HET ONDERZOEK VAN DE UROLOGISCHE PATIËNT 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UROLOGIE HFDST 1: HET ONDERZOEK VAN DE UROLOGISCHE PATIËNT 6"

Transcriptie

1 UROLOGIE INHOUDSOPGAVE HFDST 1: HET ONDERZOEK VAN DE UROLOGISCHE PATIËNT 6 1. DIAGNOSTIEK 6 2. ANAMNESE ONDERVRAGING NOTEREN IN DOSSIER GESPREKSTECHNIEK 6 3. KO 6 4. UROLOGISCHE URGENTIES LEVENSBEDREIGENDE! ORGAANBEDREIGENDE! PIJN INDRUKWEKKEND SYMPTOOM + ANGST 7 5. BEGRIPPEN HEMATURIE: BLOED IN DE URINE FREQUENTE OORZAKEN 7 6. UROLOGISCHE ANAMNESE EN KLINIEK ABDOMINALE PIJN SCROTALE PATHOLOGIE MICTIEKLACHTEN 14 HFDST 2: INCONTINENTIE 19 LEERDOELEN CASUS 1: STRESSINCONTINENTIE GRADEN OORZAAK ETIOLOGIE ANATOMIE ASSESSING STRESS INCONTINENCE ONDERZOEK BIJ VERMOEDEN STRESSINCONTINENTIE BEHANDELING STRESSINCONTINENTIE STRESSINCONTINENTIE BIJ DE MAN CASUS 2: OAB 26 1

2 2.1. INLEIDING OAB CASUS 3: NEUROGEEN LIJDEN BLAASOVERACTIVITEIT EN SLUITSPIEROVERACTIVITEIT ZIN VAN URODYNAMICA INDELING VAN INCONTINENTIE PRINCIPES MEDICALE THERAPIE VERMINDEREN URINEPRODUCTIE MEDICALE AANGRIJPINGSPUNTEN THERAPIEKEUZE BIJ NEUROGENE BLAAS 36 HFDST 3: SEKSUELE DYSFUNCTIE PREVALENTIE ORGASME BEHANDELING SNELLE EJACULATIE RETROGRADE EJACULATIE ERECTIESTOORNISSEN ERECTIEMECHANISME FYSIOLOGIE SLAAPERECTIEANALYSE CONSULTATIE MEDICATIE PREVENTIE MANNELIJKE SUBFERTILITEIT OORZAKEN KO CASUS THERAPIE 50 HFDST 4: TRAUMATISCHE UROLOGISCHE LETSELS INLEIDING NIER KLASSIFICATIE PEDIKELTRAUMA INVESTIGATIES R/ 54 2

3 3. URETER INVESTIGATIES R/ BLAAS TYPES RUPTUUR EPIDEMIOLOGIE KLINISCHE PRESENTATIE INVESTIGATIES R/ COMPLICATIES URETHRA ANATOMIE POSTERIEURE URETHRARUPTUUR ANTERIEURE URETHRARUPTUUR PENIS SLEEVE HEMATOOM BIJ PENISFRACTUUR SCROTUM EN TESTIS TESTICULAIRE ANATOMIE SCROTALE ANATOMIE INVESTIGATIES R/ 64 HFDST 5: NIEUWE TECHNIEKEN IN DE BEHANDELING VAN UROLOGISCHE TUMOREN LOKALE BEHANDELING VAN HET VROEGTIJDIG PROSTAATCARCINOOM BRACHYTHERAPIE HIFU VOOR GELOKALISEERDE PROSTAATKANKER ALTERNATIEF: CRYOTHERAPIE RADIOFREQUENTE ABLATIE VOOR KLEINE NIERTUMOREN INTRODUCTIE PRINCIPES INDICATIES PROCEDURE OPVOLGING COMPLICATIES PREDICTOREN VOOR FALEN VAN RFA ALTERNATIEF: CRYOTHERAPIE 72 3

4 HFDST 6: KINDERUROLOGIE: PRAKTISCHE KINDERUROLOGIE VOOR DE DAGELIJKSE PRAKTIJK WAT IS KINDERUROLOGIE WAT IS DE FUNCTIE VD PENIS DE VOORHUID FEITEN VRAGEN CIRCUMCISIE HYPOSPADIE ONTWIKKELING REDEN? VOORBEELDEN PROBLEMEN R/: DAGCHIRURGIE SPECIALE VORM: INTERSEX CRYPTORCHIDIE NORMALE FACTOREN GEVOLGEN DOEL R/ DEFINITIES KO RETRACTIELE TESTIS NIET PALPEERBARE TESTIS/TESTES VARICOCOELE INCIDENTIE ONDERZOEK ERNST - GRAAD DIAGNOSE ASSOCIATIE INDICATIE TOT CHIRURGIE MANAGEMENT OBSERVATIE 83 HFDST 7: KINDERUROLOGIE: PLASPROBLEMEN EN BEDWATEREN ONTWIKKELING BLAASFUNCTIE FOETUS 84 4

5 1.2. ZUIGELING ZINDELIJK WORDEN: KIND-VOLWASSENE DEFINITIES ENURESIS INCONTINENTIE NORMAAL? KLINIEK EPIDEMIOLOGIE PLASPROBLEMEN ANAMNESE ANAMNESE + KLINISCH EVALUATIE CONSULTATIE EVALUATIE AMBULANT EVALUATIE/INVASIEF MOTIVATIE!!! R/ BEDWATEREN: ENURESIS NOCTURNA R/: HOE HET NIET MOET R/: HOE HET WEL MOET ENURESIS: DE KOSTEN GOUDEN RAAD VD DOKTER 92 5

6 Hfdst 1: Het onderzoek van de urologische patiënt 1. Diagnostiek Anamnese KO DD en synthese TO Werkdiagnose of definitieve diagnose R/; proef of definitief Evolutie Prognose 2. Anamnese 2.1. Ondervraging Hoofdklacht Nevenklachten Systeemanamnese: Cardiovasculair, locomotorisch, urogenitaal Antecedenten Medisch Chirurgisch Medicatie Klassieke medicatie OTC 2.2. Noteren in dossier Systematisch Uitwisselbaar 2.3. Gesprekstechniek Vrije open conversatie Gestructureerd Voorbereid bv. vragenlijst Aandacht voor sociale of psychologische aspecten 3. KO Onderzoek regio hoofdklacht Systematisch onderzoek Systeem KO Tools Zintuigen Handen + eenvoudige hulpmiddelen Ervaring! ~ GRIJP IEDERE KANS 6

7 4. Urologische urgenties 4.1. Levensbedreigende! Sepsis 4.2. Orgaanbedreigende! Torsio Priapisme Paraphimosis 4.3. Pijn Nierkoliek Urineretentie 4.4. Indrukwekkend symptoom + angst Macroscopische hematurie Hemospermie Frenulumscheur Urethraal secreet (Mstl banaal) 5. Begrippen 5.1. Hematurie: bloed in de urine Macroscopisch of microscopisch Pijnloos of pijnlijk ~ pijnloos is tumor tot tegendeel bewezen is! Deze dingen moeten op verwijsbrief staan Initieel, totaal of terminaal Bloed is impressionant patiënt is bang, maar mstl banaal Cfr. Deel nefrologie - urologie 5.2. Frequente oorzaken Blaaspoliep Urethrale prolaps 7

8 5.2.3 Uretersteen Blaaslithiase 6. Urologische anamnese en kliniek Abdominale pijn, flankpijn Scrotale pijn Koorts Scrotale massa Mictieklachten (Ongewild urineverlies) (Sexuele stoornissen) (Preventief onderzoek) 6.1. Abdominale pijn Anamnese Voorgeschiedenis: lithiase, ingrepen, infecties Lokalisatie en uitstralingspatroon Aard: koliekpijn versus peritoneale prikkeling (ernstiger) (dr lekken vloeistof in peritoneum) Koliek: acuut, kronkelend van de pijn, bewegingsdrang Peritoneaal: pijn bij bewegen, algemeen ziek, spierverzet Duur en intensiteit Galblaas Maag, duodenum Nieruitstraling: draait rond lichaam schaamstreek (typisch) 8

9 Orthopedische pijn (LRP) Gynaecologische (gerefereerde) pijn Palpatie Rechter nier palpabel Kinderen Magere volwassenen Linker nier Niet palpabel (onder ribbenboog Patiënt (ontkleed) liggend op hard tafel Warme handen Naast bed zitten Beginnen ver vd pijn Met twee handen Lokalisatie nierpijn costovertebrale hoek, onder de 12 rib, lateraal van de musculus sacrospinalis (percussie met vuist) 9

10 6.1.4 Abdominaal onderzoek Typische nierkoliek Acute, zeer hevige koliekpijn Bewegingsdrang +++ Typische uitstraling Nausea, braken Begeleidende symptomen? Koorts Hematurie Dysurie DD Beeld Buikpijn Spierverzet Nausea /braken Bewegingsdrang Koorts Urine sediment Appendicitis Galkoliek /- + - Nierkoliek + - +/- + +/- >38.5 Pyelonefritis + - +/- - + >38.5 +/- + Retentie /- +/-!CAVE: atypische nierkoliek (klassieke tekens) Aneurysma van de aorta? Pulserende massa Auscultatie: geruis Sigmoiditis, appendicitis Gynaecologische problematiek Orthopedisch (discushernia) Vooral bij geriatrische patiënten zeer zorgvuldig onderzoek! 10

11 6.1.6 Abdominaal geruis Stenose van de a. renalis, vooral indien continu (systolisch & diastolisch) Aneurysma van de arteria renalis Aneurysma van de aorta abdominalis Arterio-veneuze fistel TO Urinesediment Sticks, microscopie Hematurie, pyurie? RX NSE, BSE Verkalkingen, lithiase Echo nieren en blaas of echo abdomen Nierstuwing, lokalisatie van de lithiase Andere organen 6.2. Scrotale pathologie Anamnese Duur en evolutie Uitlokkende factoren Krachtinspanning, trauma, sexuele activiteit Begeleidende symptomen T, mictieklachten, GI Kind versus volwassene KO Inspectie: Grootte Zwelling (symmetrisch asymmetrisch) Infectietekens: rubor, dolor, calor, tumor Hoogstand testis Inguinale zwelling Scrotale huid Inguinale regio Palpatie MET WARME HANDEN! Testis, epididymis, funiculus en wand In rust en tijdens Valsalva (~ varicocoele of spatader) Scrotumwand: warm, pijnlijk, hard... Scrotum inhoud: Testis en epididymis: pijnlijk, pijnlijk, zwelling, fluctuatie, reduceerbare massa? Zaadstreng Oplichten van scrotum Doorlichtingsproef 11

12 Lieskanaal! (je kan er alleen in bij inguinale hernia) Rectaal toucher Vergelijk met heterolateraal Onderzoek staand en liggend (~ meer detail) Palpatie lieskanaal Intrascrotale zwelling? Bij intrascrotale pathologie kan je boven de zwelling komen ~ Tumor, cyste Bij extrascrotale pathologie niet Hernia inguinalis- cryptorchidie Niet ingedaalde testis Retractiele testis Daalt in bij rust en warmte Cryptorchidie Daalt niet spontaan in Retraheert bij contractie Testis nooit intrascrotaal gezien buikspieren Niet uitstrijkbaar Ouders hebben ooit testis gezien Soms abnormaal gevormd Uitstrijkbaar (tevoorschijn als erover wrijven) (epididymo-deferentiële dissociatie) Normaal gevormd Belang warme handen; staand & liggend onderzoek Scrotale pijn DD Infectie: epididymitis-orchitis Torsio testis Torsio appendix testis Torsie-detorsiefenomeen Ingeklemde liesbreuk Uitstralingspijn: lithiase, PUJ stenose 12

13 Torsio testis!!!elk PIJNLIJK SCROTUM BIJ HET KIND IS EEN TORSIO TESTIS TOT HET TEGENDEEL BEWEZEN IS!!! Heelkundige exploratie binnen de 6 uur!!! Acuut Heel pijnlijk, gaat niet weg Als geen pijn meer na paar uur: teelbal afgestorven Epididymiscyste hydrocoele Sulcus voelbaar sulcus niet voelbaar Scrotale massa: anamnese en KO Duur Evolutie Aard Pijn Doorlichting Diagnose Kort Snel Keihard - - Tumor Lang Traag Gespannen +/- + Epididymiscyste Lang Traag Gespannen/zacht - + Hydrocoele Lang Traag Spaghetti - - Varicocoele Variabel Variabel Zacht +/- - Hernia Normale teelbal = duimmuis Tumor zo hard als knokkels 13

14 6.3. Mictieklachten LUTS: lower urinary tract symptoms IRRITATIEVE (blaas) Pollakisurie of frequency Urge Nycturie, nocturie OBSTRUCTIEVE (urethra) Hesitancy Intermittency Straal URINEVERLIES Stress incontinentie Urge incontinentie Pollakisurie of frequency 8 maal per 24h Aandacht voor: Uitlokkende factoren bv. diuretica Vochtinname Preventieve micties om incontinentie te voorkomen? Polyurie bv. diabetes, polydipsie Urge, urge incontinentie Aandrang, te laat op toilet Aandacht voor Uitlokkende factoren: Koude, stromend water Infectie Aangeleerd gedrag Stress incontinentie Inspanningsgebonden urineverlies (bij intra abdominale druk) Graad 1: hoesten, niezen, lachen, coïtus Graad 2: tillen, wandelen Graad 3: bij minimale inspanning Aandacht voor Hoeveelheid verlies: opvangmateriaal Inlegkruisje versus Tena Lady Plus Subjectieve hinder 14

15 Dysurie: moeizame mictie Hesitancy: aarzelende start Intermittency: onderbroken urinestroom Persmictie: Valsalva- mictie Zwakke straal Benigne prostaathypertrofie KO bij mictieklachten Meatus urethrae Meatusstenose Fimosis Prostaat onderzoek Rectaal toucher, PPA Rectaal toucher Inspectie anale regio Hemorroïden, marisken Introductie wijsvinger in anaal kanaal Sfinctertonus Prostaatevaluatie Rectale wand Rectale inhoud 15

16 PPA: prostaat Mediane en laterale sulci Vinger naar binnen kantelen; als voorbij kringspier voel je 2 kwabben vd prostaat Pijn Warm aanvoelend Consistentie Nodules Consistentie Uitbreiding In sulci Zaadblaasjes Middellijn Sfincter Rectumwand PPA: houdingen Staand Genupectorale houding Gynaecologische houding Zijlig Voorovergebogen KO bij incontinentie bij de vrouw Abdomen Globus? Vaginaal Prolaps blaas, uterus, koepel, rectum Hypermobiliteit blaashals en urethra Contractiliteit bekkenbodem Provocatietest: hoesten, Valsalva Neurologisch Bulbocavernosusreflex Sensibiliteit 16

17 Vaginaal onderzoek Inspectie Vaginale atrofie Caruncula Littekens (post episiotomie bv.) Zichtbare prolaps Operatielittekens Vaginaal toucher Pijnlijke zones Prolaps: Vinger kan alleen onder de prolaps ~ Cystocoele Vinger kan alleen boven de prolaps ~ Rectocoele Zichtbaar urineverlies bij hoesten of Valsalva? (van opzij kijken) Opm.: Combined: cystocoele + rectocoele ~ PPA Bekkenbodemkracht Gehaakte vinger achter m. pubovaginalis (bij aanspannen spier zou vinger nr binnen getrokken moeten worden) Schaal = geen contractie 5 = actieve contractie tegen weerstand Uithouding Herhaling Proprioceptie Cystoscoop 17

18 Uroflowmetrie Bedside urodynamics ~ Drukken meten 18

19 Hfdst 2: Incontinentie Deeldomeinen specialismen terminologie, benadering Urologie Gynaecologie Gastro-enterologie Abdominale HK Kinesitherapie Leerdoelen Stress en urge incontinentie leren herkennen en eerste lijnstherapie instellen Basisbegrippen neurogeen blaaslijden Farmacologie van de anticholinergica Principes van de belangrijkste ingrepen voor incontinentie 1. Casus 1: Stressincontinentie "Een 68 jarige vrouw klaagt van ongewild urineverlies. Het verlies treedt op bij hoesten, niezen en lachen. Het bestaat al jaren en is begonnen na de geboorte van haar vierde kind. Recent verliest ze ook urine bij het wandelen en dat vindt ze vervelend. Een paar uur voor ze gaat winkelen, drinkt ze niet meer om urineverlies te voorkomen. Ze is bang dat mensen rondom haar het urineverlies kunnen ruiken. Haar vriendin heeft een kleine ingreep ondergaan voor een soortgelijk probleem en is er goed mee geholpen. Ze wil zo snel mogelijk een doorverwijzing voor chirurgie. Bij de arts is ze gekend met arteriële hypertensie en obesitas. Ze rookt 15 sigaretten per dag. Ze neemt geen medicatie." (Meeste mensen komen niet nr dokter hulpmiddeltjes, sociale isolatie) = inspanningsgebonden/stressincontinentie door P abd ~ insufficiëntie sluitspier 1.1. Graden Graad 1: bij hoesten, niezen, lachen, coïtus Graad 2: wandelen, stappen, trappen lopen Graad 3: rechtkomen uit zit, spontaan 1.2. Oorzaak Onvoldoende sluiting van de mid-urethra 19

20 1.3. Etiologie PREDISPOSE Gender Race Collagen Neurologic Muscular Anatomic INCITE Childbirth Hysterectomy Vaginal Surgery Radical Surgery Radiation Injury PROMOTE Constipation Occupation Recreation Obesity Lung Disease Smoking Infection Medications Menopause INTERVENE Behavioral Pharmacologic Devices Surgical Abnormal Stress Function Normal DECOMPENSATE Aging Dementia Debility Disease Environment Medications Vaginale partus Risico stijgt sterk bij 1kind > 4 kg of meer dan 4 kinderen Obesitas Chronische stressors v/ d bekkenbodem Chronische hoest, constipatie Genetische factoren Deficiënt collageenmetabolisme Leeftijd Vroegere heelkunde voor prolaps of incontinentie!wanneer incontinent: te laat om op etiologie in te grijpen 1.4. Anatomie Ureter in hangmat opgehangen 2 fascia structuren Vagina voorwand Afsluiten: dr externe urethrale sfincter + beweging M. levator ani Sfincter is niet volledig circulair, meer hoefijzervormig = compressiefenomeen dr verslappen achterwand (peri-urethrale fascia) 20

21 1.4.1 Compressor urethrae Vagina M. compressor urethrae Active urethral closure Compressor urethrae Peri-urethral fascia M. pubococcygeus M. levator ani Vagina Integral Theory Stress incontinence Laxity of hammock Laxity of pubourethral ligament Urge incontinence Premature micturition reflex Stretching of stretch receptors prox. urethra and BN 21

22 1.5. Assessing stress incontinence Normal Hypermobile Fixed Urethral position Bladder function Normal Atonic Overactive Urethral function Normal Borderline Deficient 1.6. Onderzoek bij vermoeden stressincontinentie Anamnese Typisch verhaal van urineverlies bij inspanning Vaak ook urgency/ frequency Aangeleerd gedrag om SI te voorkomen Soms echt gemengde incontinentie (overactief blaaslijden) Welke vorm is dominant? Objectiveren van incontinentie Mictiedagboek KO Gynecologische houding met volle blaas Provocatie test: bv. hoesten, persen Rotatoire descensus van de urethra: hypermobiliteit Lead pipe urethra: intrinsieke sfincterdeficiëntie (tgv operaties) Eventueel pad test 1 uur 24 uur ~ Weging Eventueel urodynamica Bij gemengde incontinentie Voor heelkunde Bij secundaire pathologie 22

23 1.7. Behandeling stressincontinentie Bekkenbodemtherapie olv bevoegd kinesist Voorschrift 9 sessies, 1 maal te verlengen Succes bij lichte vormen ( Gr I) > 70% Afhankelijk van motivatie patiënt en kinesist Medicale therapie Duloxetine ( Yentreve) 2 X 20 mg/d tot 2 X 40 mg/d SNRI: constipatie, slapeloosheid, nausea (antidepressivum) In trials succesvol, in real life??? (ontzettend placebo effect; in USA: niet goedgekeurd) Sling chirurgie! Bieden van nieuwe achterwand waartegen de ext. urethrale sfincter kan samentrekken Meestal synthetisch polypropyleen, soms autoloog of heteroloog (~ netje) Positionering Thv mid-urethra Tension-free Via retropubische of transobturator route Complicaties Bloeding Perforatie urethra, blaas, andere organen Erosie van het synthetisch materiaal Persisterende incontinentie DE NOVO URGENCY! ATFP 23

24 TVT sling Zeer eenvoudig, ingrepen Retropubisch Netje niet vastgehecht! Transobturator foramen: via naald op vinger prikken ( maten) 90% slaagpercentage op 10 jaar Nog steeds HNP of overactief blaaslijden: anamnese 24

25 1.8. Stressincontinentie bij de man Meestal iatrogeen Na TUR prostaat < 2 % Na radicale prostatectomie Na 1 maand 50% Na 1 jaar tot 5% Behandeling: Sfincterprothese Silicon manchette en pressure regulating mechanism: pompje in balzak ~ ballon met vocht verbonden met manchet rond urethra Unconditional pressure Success rate 90% Revision rate 25% in 5 year "Sling" voor mannen Net achter urethrale sluitspier Komt naar buiten Dagen postop ~ aanspannen 25

26 2. Casus 2: OAB Een man van 74 jaar klaagt van ongewild urineverlies. Hij neemt al geruime tijd een alfa-blocker (terasozine) tegen hypertensie. Zijn vorige arts had hem verteld dat deze medicatie ook goed was voor zijn prostaat en dat zijn klachten wel zouden beteren. Hij plast wel wat vlotter, maar de plotse onhoudbare plasdrang is zeer vervelend. Deze week nog stond hij in de bank en kon hij de drang niet onderdrukken en werd heel zijn broek nat. s Nachts moet hij verschillende keren opstaan. Hij lijdt tevens aan milde hartsdecompensatie en neemt een diureticum Inleiding Definitie en etiologie Symptomen van urgency en frequency +/- incontinentie zonder locale factoren Blaas-overactiviteit: urodynamic observation of involuntary detrusor contractions, spontaneous or provoked Neurogenic detrusor overactivity Detrusor overactivity incontinence Idiopathic detrusor overactivity Other conditions Prevalentie volgens leeftijd en geslacht Prevalence by Age and Gender Prevalence of OAB, % Men Women Age Group, years 14% van de bevolking Irwin DE et al. Abstract presented at EAU

27 2.1.3 Prevalentie LUTS bij mannen Prevalence of LUTS in Men Prevalence, % Nocturia Storage 11.1 Urgency 6.4 Frequency 5.1 Incontinence 14.8 Terminal dribble Slow stream Voiding Straining Nocturia: waking to void 1 times per night (ICS 2002). Frequency: subject feels he/she urinates too often during the day 2.8 Intermittency Postmicturition 13.3 Incomplete emptying 5.1 Post-micturition dribble Irwin DE et al. Abstract. EAU Nocturie/urgency/frequency/incontinence ~ voiding Lijkt op prostaatklachten meeste worden R/ met prostaatmedicatie (verkeerd in 1/4) Men With LUTS Are Predominantly Treated With BPH Agents Rather Than OAB Agents Patients Receiving Treatment, % OAB symptoms." *Data *Data were were obtained obtained from from medical medical and and pharmacy pharmacy claims claims database database of of diverse diverse managed managed care care plans. plans. Rx Rx = treatment. treatment No Rx BPH Rx OAB Rx only only *Type of Treatment Diagnosis OAB & BPH (n (n = 4806) OAB & No BPH (n (n = 12,192) OAB & BPH Rx Jumadilova Z et et al. al. Abstract. Abstract. ICS ICS "In a pharmacy database review of more than 12,000 male OAB patients without baseline BPH, only 11% were prescribed an OAB medication alone, whereas 22% were prescribed an agent for BPH only, and 6% were prescribed combination therapy. The remainder received no prescription for their 27

28 2.2. OAB Overactief blaaslijden Frequentie > 8/ 24h Onuitstelbare drang Nocturie Evt. met urge incontinentie ( OAB wet) Typisch verhaal Plotse onvoorspelbare drang / incontinentie Soms uitgelokt Warm/koud Horen lopen van water Thuis komen Medicatie ( bv. diuretica) Opmerkingen:!Cave neurologisch lijden Parkinson, dementie,. Bij mannen vaak ondergediagnosticeerd Meestal beschouwd als prostaatlijden Vaak idiopathisch (overgrote groep) Oorzaken (Lokale factoren: infectie, TCC, stenen ) Neurologische aandoeningen SCD, Alzheimer, Parkinson Bladder outlet obstruction BPH Iatrogeen (bv. heelkunde voor stress incontinence) Functioneel: sfincter dyssynergia Vrouwen Gemengde incontinentie Detrusor overactivity and impaired contractility in the elderly Hypersensitiviteit Idiopathic (overgrote groep) Diagnose Typische anamnese Mictiedagboek!!! Noteren van uur, volume en subjectieve gewaarwordingen Onderscheid tussen Polyurie Nachtelijke polyurie vs. nocturie Polyurie: > 1/ 3 van de urineproductie tijdens nacht 28

29 2.2.3 Lokale of metabole factoren UTI Malignant/premalignant conditions Calculi Pregnancy Interstitial cystitis Diabetes Diuretics Polydipsia!!!ALARMSYMPTOMEN: HEMATURIE PIJN Behandeling Bekkenbodemtherapie Relatief succesvol mits aanleren correct drinkgedrag en blaastraining Anticholinergica Inhibitie van muscarine receptor Efferent effect Afferent effect Anticholinergica Brain M (+,-) M (+) Urothelial receptors M2 M3 M1,3 (+) ACh M2,4 (-) Ganglia M (+) = muscarinic receptor M (+,-) Spinal Cord 29

30 Ach vrij bij stretch myofibroblasten Stretch P2X/P2Y ATP ACh MR Efferent nerve Myofibroblast P2Y MR ACh Electrical-chemical communication Spinal Cord Afferent nerve Oxybutinin hydrochloride 5mg Dosis: 2 x 2,5mg / d tot 3 x 5 mg/ dag Ditropan, Driptane, generisch Bijwerkingen: droge mond, constipatie, cognitief, visusstoornissen Werkingsduur 5 uur Terugbetaald bij neurogeen lijden Tolderodine Dosis 2 x 2mg ( werkingsduur 12 u) of 4 mg retard (werkingsduur 24 u) Detrusitol 2mg of Detrusitol Retard 4mg Detrusitol retard terugbetaald bij neurogene blaas na falen van oxybutinin Solifencacin Dosis 5 of 10 mg/d, werkingsduur > 24h Laatste nieuwe Vesicare Niet terugbetaald (55 /maand) 30

31 Probleem: 80% stopt met medicatie ~ Onvoldoende efficiëntie (+++) ~ Nevenwerkingen (30%) Patiënt opvolgen Overall Persistency on Medications for OAB Based on Prescription Data Percent Chui M, et al. Value in Health. 2004;7: Tolterodine Tolterodine XL Oxybutynin Oxybutynin XL Months "There are still differences in real world practice; This shows data from the US retail pharmacy database on persistency with treatment, and is based on almost 20,000 patients data during a 12 month period Over half the sample only filled one prescription for an OAB medication during the 12 month period This does indicate that that medications are not well received as indicated by their low persistency and high discontinuation rate There was little difference between the medications although the sustained release formulations had slightly higher on therapy rates in the early months" Reasons for First-line Drug Failure Female 55 Years of Age Female >55 Years of Age In Employment/Activity Working Why Do Patients Stop Taking Antimuscarinic Therapy? Male Retired/Unemployment OAB Dry Pure UUI Mixed UI 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Insufficient efficacy Dosing convenience % Intolerable side effects Other reasons 9 Soms paradoxale bevindingen bij oudere patiënten Urge kan uitgelokt worden door: Anticholinergica Antipsychotica Sedativa Lisdiuretica 31

32 2.2.5 Therapieresistentyoe OAB Sacrale Zenuwstimulatie Chronische afferente stimulatie van S3 (~ pacemaker) 70% effectief op lange termijn Specifieke terugbetalingsregeling Botulinetoxine injectie Verminderde OAB klachten na injectie van Botulinetoxine in de blaaswand (20 à 30 plaatsen inspuiten via naald) Duur: 9maanden tot 1 jaar Kostprijs: 25O per flacon Definitief implantaat Intra detrusor injection Neurogeen: E Botox = 2-3 flacons E Dysport = 2 flacons Niet-neurogeen 100 E Botox = 1 flacon 500 E Dysport = 1 flacon 1 flacon: 250, niet terugbetaald! 32

33 3. Casus 3: Neurogeen lijden Een 25 jarige man is in een rolstoel terechtgekomen na een dwarslaesie T10-T11 tgv een zwaar verkeersongeval. Hij moet vier maal per dag intermittent sonderen, maar verliest nog urine tussen de sondages door. Cerebraal pons Overactieve blaas CVA Parkinson Dementie Ruggenmerg S2-4 Overactieve blaas +/- overactieve sfincter Dwarslesie MS compressie Perifeer Anat. L1 Onderactieve blaas+/- onderactieve sfincter Klein bekken heelkunde Diabetes Radiotherapie 3.1. Blaasoveractiviteit en sluitspieroveractiviteit Onwillekeurige blaascontractie Spastische sluitspier Drang, startproblemen, onvolledige mictie, incontinentie Gevolgen van blaas - en sluitspier overactiviteit Blaasoveractiviteit: samentrekken als niet moet Sluitspieroveractiviteit: voelen/niet voelen Blaaswand verdikt (" trainen dr samentrekken tg aangespannen blaassfincter) Reflux nier: schade als 40 cmh 2 O druk 33

34 detrusor Rest urine Onregelmatige verdikte blaaswand Vesico-ureterale reflux sphincter urethra 3.2. Zin van urodynamica Neurogeen blaaslijden: beschadiging van de nieren treedt op vanaf een bepaalde blaasdruk (40cm H2O) wanneer er reflux kan ontstaan Incontinentie: oorzaak te wijten aan blaas of sfincter fillingphase emptying cough Detrusor overactivity Pves Pabd Pdet Q Phasic detrusor overactivity Pves Pabd Pdet Q EMG 34

35 Terminal overactivity Pves Pabd Pdet Pdet open Pdet max Pdet Qmax Q EMG 3.3. Indeling van incontinentie ste indeling (symptoombeschrijvende classificatie) Stress: inspanningsgebonden Urge: drangincontinentie Overloop: atone blaas met overloop de indeling Reservoirfunctie gestoord ( failure to store) Oorzaak in de blaas: Detrusor overactiviteit: urgeincontinentie, neurogeen Verminderde rekbaarheid van de blaas: radiotherapie Sensorisch: infectie, psychische urge Oorzaak in het sfincterapparaat Stressincontinentie Ledigingsstoornis Oorzaak in de blaas: Atone blaas na klein bekkenchirurgie Oorzaak in het sfincterapparaat Urethrastenose Benigne prostaathypertrofie! Residu na mictie 3.4. Principes medicale therapie Vergemakkelijken van de blaaslediging Verhogen van de blaasdruk Parasympaticomimetica, prostaglandines KLINISCH NIET WERKZAAM! Verminderen weerstand sluitspiercomplex Gladde spier: α-agonisten Bv. Terasozine, tamsulosine, alfusozine Gestreepte spier: Botox, dantrolen, baclofen 35

36 3.4.2 Urine ophouden vergemakkelijken Verminderen blaascontractie: Anticholinergica, tricyclische antidepressiva Vanilloids: capsaicin, resiniferatoxin Botulinetoxine Opdrijven weerstand sluitspiercomplex α-agonisten, tricyclische antidepressiva Bv. Anti rhinitis medicatie 3.5. Verminderen urineproductie Desmospressin: Double blind crossover study (Valiquette et al 96): 17 patients Nachten met nocturia: 97% 66% 4/17 (24%): hyponatremie, dosis gerelateerd 3.6. Medicale aangrijpingspunten Blaasspier zelf cholinerg bezenuwd. Anticholinergica: verminderde contractie van de blaas Bv. Ditropan, Detrusitol, antidepressiva Bijwerkingen: droge mond, constipatie, visusstoornis, verwardheid Cholinergica Bv.? Geen beschikbaar in België Geen klinische werkzaamheid 3.7. Therapiekeuze bij neurogene blaas Handfunctie Intelligentie Persoonlijke voorkeur van patient Prognose Leeftijd Keuze mogelijkheden Goed reservoir slechte blaaslediging ~ Medicatie, intermittente sondage Goede blaaslediging slecht urine ophouden ~ Opvangmateriaal, verblijfssonde, derivatie Verbeteren reservoir Sluitspier niet beïnvloed 36

37 Goede blaaslediging: sluitspier open Constant urineverlies: opvangmateriaal Nupie 't Olifantje Intermittente sondage "Gouden standaard" (itt verblijfssonde) België: angst vr infectie 1950: Guttman Verblijfsonde voorkomt urospepsis niet Introductie Steriele I.S. 1970: Lapides Vermijden van hoge drukken en regelmatige lediging is belangrijker dan steriliteit in het voorkomen van complicaties Introductie CLEAN I.S.! Toch reflux mogelijk! nierlijden (NI of pyelonefritis) Procedure Handen wassen Meatus met water en zeep Glijmiddel Verzorgers dragen NIET steriele handschoenen Sonde spoelen na gebruik en bewaren in alcohol ofwel droog Infectie Steriel (30%) Bacteriurie zonder infectie (30%) Chronische bacteriurie (40%) Klinische infectie met koorts (7%) Chirurgie voor reservoirstoornis Blaasaugmentatie Incisie van de blaas van ostium naar ostium Inhechten van gedetubulariseerde darm Gevolgen Fysiek vergrote capaciteit Demping van contracties Deriatieve chirurgie Als benen niet open: via navel sonderen 37

38 Hfdst 3: Seksuele dysfunctie Orgasme/libido is normaal als voor beide partners 1. Prevalentie Mannen: Premature ejaculatie 21% Erectiele dysfunctie 5% Low sexual desire 5% Total Prevalence 31% 2. Orgasme 38

39 Orgasm Plateau Excitement Males Females 3. Behandeling snelle ejaculatie Topical: Lignocaine, EMLA, SS-cream, anesthetic spray Oral: SSRI s (beste: Paroxetine), TCA, dopamine antagonisten, benzodiazepines Psycho-sexual: start-stop Biofeedback Squeeze technique Masturbation Progressive sensate focus Coïtus without thrusting Combination : SSRI s + psycho-sexual/ +Sildanefil/ +topicals 4. Retrograde ejaculatie "Geen ejaculatie" Man: 2 sfincters: gladde sfincter toe en gestreepte open tijdens ejaculatie Vaak oudere patiënt: interfereert niet veel met seksuele activiteit Na bepaalde operaties thv prostaat, blaas Benigne prostaat hypertrofie: α 1 -blokker kan retrograde ejaculatie geven 39

40 5. Erectiestoornissen Minimal ED 17% Moderate ED 25% Complete ED 10% No ED 48% Ten gevolge van het ouder worden: aderverkalking & minder soepele zwellichamen (elastische vezels fibrine vezels) Beïnvloed door de manier van leven: factoren die atherosclerose bevorderen Het dodelijk "quartet" Diabetes, obesitas, hypertensie, dyslipidemie Erectiestoornissen ~ cardiovasculair probleem (~ penis antenne vh hart?) Ook psychologische factoren, maar vaak secundair: als probleem met erectie zenuwachtig worden (adrenaline) slecht invloed op erectie Nieuwe relatie op 40 jaar: stress problemen Organische factoren psychologische factoren 40

41 5.1. Erectiemechanisme Corpus spongiosum (ook glans): bloedafvoer bij orgasme Corpora cavernosa: erectie (functioneel geheel, niet gescheiden) Alle vasculaire bundels en zenuwen dorsaal, urethra ventraal Seksuele stimulus RM mlc vrij thv penis gladde spieren zetten uit holte wordt groter negatieve druk bloed aangezogen Seksuele stimulus Neurale initiatie Vasculaire respons Tumesecentiefase: penis vult zich wel, maar ook afvoer, dus niet echt harde erectie; pas als afvoer stopt (door zwelling bloedvaten dichtgedrukt) Dus: erectiemechanisme = vasculair fenomeen 41

42 5.2. Fysiologie NO Cholinerge zenuwen erectie: NO cgmp: gladde spieren Adrenerge zenuwen Θ erectie 5.3. Slaaperectieanalyse Rigiscan Jonge mannen Omtrek duur rigiditeit soorten slaap (REM = rapid eye movement) 's Nachts beste erecties die je kan hebben ~ vasculaire status Als erectie 's nachts psychologisch probleem Ochtenderectie wil niet zeggen dat er geen probleem is Als wakker worden tijdens REM ~ erectie Ochtenderectie anamnestisch niet relevant 5.4. Consultatie Arts Patiënt Partner R/ verbetert eigen erectie Goed uitleggen dat het een vasculair fenomeen is (niet partner niet graag zien ed) Vragen of vrouw akkoord 42

43 5.5. Medicatie Viagra, Cialis, Levitra : PDE 5 inhibitor: vertraagt afbraak cgmp Betere erectie onafhankelijk van welke oorzaak Nupie 't Olifantje PK/PD T max : ± 1u (Viagra, Levitra ) T 1/2 : 4-5u Rapid Onset Pharmacokinetic/Pharmacodynamic considerations Plasma concentrations may predict response Plasma Vardenafil (µg/l) T max T 1/2 = hours = 4-5 hours 10 mg 20 mg Time (hours) Plasma concentrations help predict when drug activity will occur Activity may occur before maximum concentration is reached Activity may continue for longer than one half life Klotz T et al. World J Urol 2001, 19:

44 Cialis : Werkt minder snel (2-3u op voorhand innemen) Werkt lang (24-36u) Iets minder straf Viagra : vaak na 1/2u al voldoende effect; minder efficiënt na zware maaltijd, maar onbelangrijk Cialis : jonge patiënt Levitra, Viagra : slecht vasculaire toestand ouderen Beginnen met hoogste dosis: bij 1 ste inname nog zenuwachtiger Volledige doos proberen vooraleer resultaat te beoordelen Best kort, snelwerkend als heel zenuwachtig (Viagra, Levitra ) 44

45 Bijwerkingen Vasculaire effecten thv hoofd: rood, verstopte neus, hoofdpijn(zelden heel erg) Als door Levitra Cialis Als door Cialis Levitra of Viagra In begin last, als blijven nemen gaat beter Ook effect op gladde spieren elders spierpijn (Cialis ) Priapisme? Nee Slecht voor het hart? Nee Interactie met nitraten (medicatie instabiele angor) drastische BD C h a n g e in S B P ( m m H g) Effect van sublinguaal GTN 0,4mg op de liggende bloeddruk na inname van VIAGRA 100mg Gemiddelde variatie van de systolische bloeddruk tegenover de basislijn per periode 5 na toediening van VIAGRA of placebo: groep A Time post sildenafil/placebo (h) Placebo Systolic Sildenafil Systolic Andere opties PDE 5 inhibitor + testosterone als toch nog niet IM: meest gebruikt Serumpiek- en dalwaarden Sustanon PO: niet efficiënt Dosis gemakkelijk aan te passen Undestor TD: beter, maar duur (recent beschikbaar) Betere dosage en minder weerslag op de lever Androderm, TestodermTTS, Andractim, Androgel IM esters Oral Transdermal , , , ,3 45

46 Spuitjes (lateraal) als PDE 5 inhibitor niet werkt (teveel atherosclerose) Patiënt geneest niet, zichzelf telkens inspuiten (aanleren) Niet fysiologisch, wel gevaar vr priapisme lage dosis en traag opvoeren Erectie maximum 1u, anders gevaar trombus Indicaties: RM probleem, radicale prostatectomie (PDE 5 inhibitor heeft geen aangrijpingspunt meer want zenuwen zijn weg) Prothese: nadeel: er is geen weg terug enkel als injecties niet werken 5.6. Preventie "Voorkomen is beter dan genezen" Atherosclerose vermijden ~ voeding ~ roken 6. Mannelijke subfertiliteit 15% van de koppels niet zwanger na 1 jaar onbeschermde coïtus In 50% is de man medeoorzaak 30% alleen afwijkingen bij de man 20% afwijkingen bij beide 6.1. Oorzaken Pre-testiculaire Testiculaire Post-testiculaire Pre-testiculaire oorzaken Hypofysaire insufficiëntie (denk je niet onmiddellijk aan) bv. Hypofyse tumoren Laag Testosteron, lage gonadotrofines Hyperprolactinemie Libidoverlies, impotentie, galactorrhee, gynecomastie Laag testosterone, normaal LH, FSH Hemochromatose Exogene hormonen, hormoon producerende tumoren Anabole steroïden bij bodybuilders Testiculaire oorzaken Varicocoele: spataders op teelbal ~ kwaliteit sperma temp, hypoxie Cryptorchidie Toxines Bestraling, chemische producten ( benzeen), chemor/ Medicatie: nitrofuranen, cimetidine, alcohol.. (1 x zwaar alcohol tot 3 maanden slecht zaadkwaliteit) Drugs: marijuana, heroin, methadon, roken Pesticiden, lood 46

47 Orchitis / trauma boforchitis Chromosomale afwijkingen Klinefelter syndroom Sertoli cell only ( kiemcel aplasie) Bilaterale anorchie ( vanishing testis syndroom) Post-testiculaire oorzaken Gestoord transport Congenitale afwezigheid ductus deferens Associatie met mucoviscidose dragerschap!!! (als dragen en vrouw ook kind 1/4!) Verworven (meestal) Tgv infecties bv. met Chlamydia Post-vasectomie Post inguinale chirurgie Functioneel Gebrekkige peristaltiek bv. na dwarslaesie Gestoorde spermamobiliteit of functie Bv. maturatie arrest, epididymisfunctie, antistoffen Infectie Ejaculatoire disfunctie: obstructie 6.2. KO Tekens van feminisatie of oestrogeen overwicht Gynecomastie Galactorrhee Obesitas Scrotaal onderzoek (staand en liggend) Testisvolume Verworven atrofie Congenitaal ( Klinefelter syndroom?) Nodules Ductus deferens en epididymis aanwezig? Varicocoele? Littekens vroegere ingrepen scrotaal of inguinaal? PPA Zaadblaasjes, prostaat 47

48 6.3. Casus Een jongeman van 26 jaar en zijn vrouw van 25 komen op raadpleging omwille van onvervulde kinderwens. Zij is met de pil gestopt sinds 1,5 jaar en ze vrijen minstens twee keer per week. Ze heeft sindsdien zeer regelmatige menses. De man is een goed gespierde kerel, die regelmatig naar de fitness gaat. Hij rookt niet - buiten soms een joint- en drinkt weinig alcohol Basisevaluatie Uitgebreide anamnese Klinisch onderzoek Sperma analyse Hormonale screening KO Klinisch zien we een goed gespierde man van het bodybuilders type. Geen gynecomastie Opvallende kleine testis bilateraal Als adolescent waren ze groter De volumeafname is een jaar of twee bezig Normale ductus, epididymis Geen littekens PPA: zaadblaasjes te voelen Sperma-analyse Minimum 2 stalen (liefst 3) (paar weken tussen) Best 2-3 dagen abstinentie Per dag abstinentie ( tot 1 week) Ejaculaat +0.4cc milj/cc Zo vers mogelijk in zkh of van thuis warm en dicht bij lichaam bewaren/vervoeren Cave! Verschillende waarden naargelang labo en onderzoeksmethode zijn mogelijk. Diagnoses Azoospermie Oligo-, astheno-, teratoospermie ( OAT) (te weinig, te traag, slecht gevormd) Volume > 2.5cc Pathologisch <1.5cc en > 5cc (geen goede ph buffering meer > 5cc) Concentratie > 20 miljoen/ ml Motiliteit > 50% % op totaal aantal % met lineair progressieve motiliteit (beste parameter motiliteit) Morfologie > 30% ph Geen pyospermie Normaal fructose gehalte ( zaadblaasjes functie) 48

49 Hormonologie LH kent een diurne variatie Testosteron kent een diurne variatie met een piek in de ochtend Ochtendlijke bloedname FSH kent een stabielere vrijzetting Meest betrouwbaar als screening van hypofysaire functie Hormonologie bij OAT/azoospermie FSH T Laag Laag Hypogonadotroop hypogonadisme Vaak secundaire testiculaire disfunctie Hoog Hoog Hypergonadotroop hypogonadisme Vaak primaire testiculaire disfunctie Nl Nl Primair testiculair? Obstructief? Testisbiopsie te doen Genetisch onderzoek Steeds in geval van niet obstructieve azoospermie Klinefelter syndroom- karyotypering 47 XXY bij 1/500 jongens Laag testosteron Osteoporose, vermoeidheid, weinig spiermassa Op volwassen leeftijd lange armen en benen Concentratiestoornissen bij nl IQ Substitutie therapie met Testosteron Infertiliteit is permanent (genetisch) DAZ ( deleties azoospermie) op Y chromosoom Uitsluiten mucoviscidose dragerschap Indicaties voor testisbiopsie Diagnostisch Normaal FSH met OAT of azoospermie Obstructieve azoospermie met bewaarde spermatogenese Biopsie voor anatomopathologie Biopsie voor cryopreservatie Torenhoog FSH met testisatrofie Blijvende ernstige kiemcelschade met definitieve infertiliteit Eigenlijk geen indicatie 49

50 6.3.4 Resultaat sperma-analyse (casus) Sperma analyse toont OAT Testosterone is zeer laag en FSH ook Vermoeden van hormonaal probleem Illegale inname anabole steroïden Irreversibel 6.4. Therapie Varicocoele behandeling Concentratie en motiliteit verbeteren Herstel obstructie Bv. na vasectomie Hormonaal Indien aantoonbare en omkeerbare hormonale afwijking Kunstmatige inseminatie Lage spermcount IVF en ICSI Adoptie 50

51 Hfdst 4: Traumatische urologische letsels 1. Inleiding Uro-genitale traumata: zelden geïsoleerd Nieren-ureters-blaas diep in het lichaam & beschermd dr omliggende organen Polytraumapatiënt => geëigende multidisciplinaire opvang Wordt onderschat! 10-20% van alle traumapatiënten Morbiditeit op lange termijn: Impotentie Incontinentie Wanneer vermoeden? Macroscopische hematurie +/- shock Microscopische hematurie +/- shock Zwelling in de flank Bloed uit de externe urethrale meatus +/- scrotaal hematoom +/- palpabele blaas Penetrerende wond in blaas- of nierregio Polytrauma met vermoeden multipel-orgaanletsel Lokalisatie Hogere urinewegen Nieren Ureters Lagere urinewegen Blaas Urethra Externe genitalia 2. Nier Retroperitoneaal orgaan Omgeven door het perinefrische vet Fascia van Gerota T10 - L4 Ribben Enkel gefixeerd door de pedikel 1.2 L bloed / min 51

52 Stomp trauma: 80-90% Snelle deceleratie / Direct trauma MOET vermoed worden bij Trauma van rug / flank / thoraxbasis / bovenste buikverdieping Flankpijn / lage rib # Hematurie / ecchymose thv de flanken Plotse deceleratie / Val van hoogte Lumbale processus transversus # 2.1. Klassificatie Graad I Contusie Hematurie Urologische investigaties normaal Hematoom Subcapsulair Niet expanderend Parenchym normaal Graad II Hematoom Perirenaal Niet expanderend Laceratie < 1,0 cm Enkel niercortex Geen extravasatie van urine Graad III Laceratie > 1.0 cm Enkel niercortex Geen extravasatie van urine Intact pyelo-calicieel systeem 52

53 2.1.4 Graad IV Laceratie Niercortex Medulla Pyelo-calicieel systeem Vasculair Arterieel/veneus letsel v hoofdstam met beperkt hematoom Graad V Laceratie Volledig verbrijzelde nier (cortex-medulla-pcs) Vasculair Avulsie van de hilus (pedikel) met devascularisatie van de nier 2.2. Pedikeltrauma 53

54 2.3. Investigaties IVP Was gouden standaard Zeer slechte sensitiviteit voor penetrerende traumata Beperkingen bij de staging van niertraumata Niet meer 1ste keuze CT nieren met contrast Hét onderzoek bij stabiele patiënt Grotere sensitiviteit en specificiteit bij staging Detecteert eveneens andere abdominale letsels Penetrerende traumata: CT nieren bij ALLE patiënten (MO: 9% GEEN hematurie) CT nieren bij stompe traumata indien: Macroscopische hematurie Microscopische hematurie ( 5 RBC/hpf) + shock (BD 90) Ieder kind met > 50 RBC/hpf 2.4. R/ Absolute indicaties voor heelkunde: Oncontroleerbare renale bloeding Verbrijzelde nier Graad V Avulsie van de hilaire vaten Penetrerende wonden Graad I-II conservatief Graad III-IV conservatief indien hemodynamisch stabiel Graad V heelkunde In +/- 90% van alle nierletsels is een conservatieve houding mogelijk! Alternatief voor chirurgie: super-selectieve arteriële embolisatie Kan worden gebruikt in graad I-IV letsels 54

55 3. Ureter Minder dan 2% van de urologische traumata Gewoonlijk iatrogeen (gynaecologische chirurgie) Uitzonderlijk secundair aan penetrerende wonden!cave: Wonde thv de lage rugstreek met urinelekkage 3.1. Investigaties IVP/CT: Extravasatie van contraststof op de plaats van de laceratie 3.2. R/ Stenting Psoas Hitch Boari procedure (Trans)uretero-ureterostomie Ileale ureter Stenting van de gelaceerde ureter Psoas Hitch 55

56 3.2.3 Boari procedure Transueretero-ureterostomie Ileale ureter 56

57 4. Blaas Volwassene: Extraperitoneaal orgaan Blaasdak = zwakke punt Stomp: 60-85% Belangrijk om te herkennen, want: Necrose/abces van pelvis/abdominale wand Peritonitis Intra-abdominale abcessen Sepsis / Dood 4.1. Types ruptuur Extra-peritoneaal (44%) Intra-peritoneaal (48%) Extravasatie van urine in abdomen Plotse kracht op volle blaas (>300 cm H 2 O) Geassocieerde letsels +++ Gecombineerd intra- en extraperitoneaal (8%) 4.2. Epidemiologie >85% van patiënten met blaasruptuur: ernstige geassocieerde letsels en mortaliteit van 22-44% 83% bekken # Pubistak # 55% Ant. en post. bekkenring # 12% Comminutief 12% Acetabulum 11% 12% van bekken # zijn geassocieerd met blaasruptuur! 4.3. Klinische presentatie Specifieke symptomen: Onmogelijkheid om te urineren Foley catheter geeft geen urine Laattijdige symptomen: Koorts Micties afwezig Peritoneale prikkeling Stijgende ureum/creatinine ratio 57

58 4.4. Investigaties Cystografie: Gouden standaard CT Cystografie: Nieuwe trend 58

59 4.5. R/ Penetrerende traumata: heelkunde Stompe traumata Intra-peritoneaal: meestal heelkunde Extraperitoneaal: transurethrale sonde 7-10d, soms heelkunde 4.6. Complicaties Abces (retro-peritoneaal, intra-peritoneaal, pelvisch) Fistel (vesico-peritoneaal, -enterisch, -retroperitoneaal, -cutaneous) Incontinentie +/- impotentie tgv blaashals trauma en/of bekken # Bladder outlet obstruction / blaashals contractuur 5. Urethra 5.1. Anatomie 5.2. Posterieure urethraruptuur 59

60 Exclusiviteit voor de man Significante morbiditeit! Strictuur Incontinentie Impotentie Indien niet herkend: partiële volledige ruptuur! Hevige externe kracht Bekken # bij 90% Bekken # 5-25% trauma van de posterieure urethra Klinische presentatie Macroscopische hematurie bij 98% Retentie / Globus Bloed thv de meatus Peniel / scrotaal / perineaal hematoom Hoog gelegen prostaat / vaag omlijnde massa bij PPA (hematoom) Vlinderhematoom Diagnose: retrograde urethrografie Injectie van +/- 25ml wateroplosbaar contrast Verschillende technieken RX na 15ml en na 25ml Indien mogelijk: postmictionele opname Interpretatie 60

61 Contrast extravasatie + contrast in blaas partiële ruptuur Contrast extravasatie alleen volledige ruptuur R/ Partiële ruptuur Voorzichtig plaatsen van Ch siliconen TUSonde Bij weerstand: SPSonde Complete ruptuur: SPSonde Indien TUSonde, maar suspect voor ruptuur: TUSonde ter plaatse laten Modified urethrogram naast de sonde R/ = urologisch Volledig vs Partieel Posterieur vs anterieur BS minstens 14 d Suprapubische catheter Open heelkunde / Endoscopie Meestal laattijdig herstel (na 3m) TUSonde Niet indien urethraletsel wordt vermoed (bekken #, hematurie, bloed op meatus) Steeds eerst urethrografie Gevaar dat partieel letsel in een volledig letsel wordt geconverteerd Succesvolle passage volledig letsel Verwijder nooit een BS indien onderliggend een urethraletsel wordt vermoed Kleur urine geel hematurie tot tegendeel bewezen! Bulbaire/membraneuze stricturen: expositie 61

62 Nupie 't Olifantje End-to-end anastomosis Urethraruptuur bij bekkenfractuur: delayed end-to-end anastomose 5.3. Anterieure urethraruptuur Direct trauma Gewoonlijk geen bekken # Bloed op meatus Onmogelijkheid tot urineren Peniele/Scrotale/Perineale Contusie Hematoom Vochtcollectie Vochtcollectie 62

63 5.3.1 Investigatie: urethrografie R/ Geen TUSonde bij vermoeden van letsel Eerst Retrograde Urethrografie Meestal chirurgische behandeling (vroeg-laat) 6. Penis 6.1. Sleeve Hematoom bij penisfractuur R/ Conservatieve behandeling: 30-40% last van kromstand of pijn bij erectie Chirurgie: in alle acute presentaties. Sluiten van de tunica albuginea Sluiten van geassocieerde urethraletsels 7. Scrotum en testis 63

64 7.1. Testiculaire anatomie Nupie 't Olifantje Bloedsvoorziening Arterieel A. spermatica interna (aorta) A. ductus deferentis (iliaca int) A. cremasterica (epigastrica inf) Veneus plexus pampiniformis Vormt v spermatica vanaf de inw liesring R draineert in vena cava inf L draineert in L vena renalis 7.2. Scrotale anatomie Huid Tunica Dartos 3 fasciale lagen Externe Spermatische Fascia (m. obl ext) Cremaster (m. obl int) Interne Spermatische Fascia (fascia transv) Septum 7.3. Investigaties Scrotale echografie Kleuren-Doppler om vascularisatie na te gaan 7.4. R/ Intratesticulair hematoom / beperkt scrotaal hematoom conservatief Ruptuur tunica albuginea / vasculair bedreigd / groot scrotaal hematoom hlk 64

65 Hfdst 5: Nieuwe technieken in de behandeling van urologische tumoren 1. Lokale behandeling van het vroegtijdig prostaatcarcinoom Heelkunde Actieve monitoring EBRT Brachytherapie Investigationele behandelingsmethoden (HIFU, cryotherapie) Vroegtijdig prostaatca Geen capsulaire invasie. Geen aantasting van zaadblaasjes. Geen lymfeklieraantasting. T2a(-b), ipsa 10 µg/l, Gleasonscore Brachytherapie Permanente implantatie van Iodium-125 of Palladium-103 zaadjes (gelijkwaardige resultaten). Implantatie alléén of in combinatie met EBRT. Eventueel neoadjuvante totale androgeenblokkade om prostaatvolume te verkleinen (ideaal prostaatvolume: tussen 20 en 50 cc). 65

66 1.1.1 Permanente Implantatie: complicaties Weinig majeure complicaties. Urinaire frequency, urgency en dysurie. Acute urinaire retentie (± 10%). Embolisatie van geïmplanteerde zaadjes. Late complicaties zoals irritatieve plasklachten, persisterende urinaire incontinentie of retentie, rectale urgency, bloeding of ulceratie, fistels en impotentie HIFU voor gelokaliseerde prostaatkanker = High Intensity Focused Ultrasound Het Sonablate 500-PC systeem Het Ablatherm systeem Segment 1-2 Ant segm 1-2 Segment 3-4 Mid segm 3-4 Segment 5-6 Post segm

67 1.2.1 Resultaten Outcome to be expected: H.M., 78 yo, Stage T2aN0M0 PSA (ng/ml) 90 79, Negative biopsies ,4 13 5,41 10 H 1,35 0,12 0,11 0,14 0,19 0,24 0,23 0,36 0,25 0,41 0,43 0,42 0,45 0 Jan 99 Mrz 99 Mai 99 Jul 99 Sep 99 Nov 99 Jan 00 Mrz 00 Mai 00 Jul 00 Sep 00 Nov 00 Jan 01 Mrz 01 Mai 01 Jul 01 Sep 01 Nov 01 Jan 02 Date Vgl negatieve biopsie ratio s Brachy 3D-CRT XRT CRYO HIFU Vijfjaars resultaten (Biochemische 5-jaars biochemische progressievrije overleving) RP Brachy 3DCRT HIFU Low riks 76-98% 78-89% 76-87% Moderate risk 60-76% 66-82% 51-58% 70-71% Definities variëren, maar zijn vergelijkbaar 67

68 1.2.2 Morbiditeit Urinaire Incontinentie: Graad I: % Graad II: % Retentie: % Impotentie: 33 52,7% Recto-urethrale fistel: % Conclusies HIFU resultaten tonen een vroegtijdige efficiëntie aan. HIFU wordt vrij goed getolereerd Verdere technische ontwikkelingen zullen zich vermoedelijk vertalen in nog toegenomen efficaciteit en verminderde morbiditeit Nog onvoldoende elementen om HIFU als volwaardige therapie voor gelokaliseerd PCa te aanzien: protocol 1.3. Alternatief: cryotherapie In België en Europa slechts zelden gebruikt Maakt gebruik van holle naalden die doorheen het perineum in de prostaat worden gebracht. Argongas wordt dan doorheen de naalden gepompt Dit geeft aanleiding tot bevriezen van het weefsel tot -40 C Morbiditeit Urinaire incontinentie: laag risico Impotentie: hoog risico 68

69 2. Radiofrequente ablatie voor kleine niertumoren 2.1. Introductie Ongeveer 3% van alle tumoren bij de volwassene zijn renaal cel carcinoma (RCC) RCC wordt steeds frequenter en steeds vroeger ontdekt wegens het toenemend gebruik van echo / CT-scan / MRI-scan voor andere indicaties Radicale nefrectomie Partiële nefrectomie Laparoscopische radicale/partiële nefrectomie Minimaal invasieve methoden Cryotherapy RFA (first renal RFA reported by Zlotta in 97) 2.2. Principes Hoog-frequente stroom die doorheen een electrode wordt uitgezonden in het doelweefsel. Ionische agitatie waardoor frictie-geïnduceerde warmte ontstaat T > 60 C denaturatie van proteïnen smelten van de cel membranen, verlies van enzymatische functie, destructie van cytoplasma T > 105 C weefsel verkoling 69

70 Nupie 't Olifantje 2.3. Indicaties Solide tumor, verdacht voor RCC < 5 cm Verhoogd peri-operatief risico 2.4. Procedure 70

71 Pre Dadelijk post 2.5. Opvolging CT met contrast 3m 6m 12m 18m 24m SUCCES = afwezigheid van contrast in het letsel pre 3 m 12 m MRI met contrast pre 6 m 71

72 2.6. Complicaties Peri-renaal hematoom 2.7. Predictoren voor falen van RFA Centraal gelegen tumoren, tumoren groter dan 3 cm Tumor 3 cm 100% succes na 1 ablatie Tumor > 3 cm 69-73% succes na 1 ablatie Perifere tumor 100% succes na 1 ablatie Centrale tumor 50-90% succes na 1 ablatie 2.8. Alternatief: cryotherapie Weinig populair in België / Europa Meeste ervaring met laparoscopische applicatie Slechts weinig ervaring met percutane applicatie Principes Bevriezen van weefsel tot -40 C Extracellulaire, gevolgd door intracellulaire ijskristallen: coagulatieve necrose Secundaire apoptose Resultaten Succesratio van laparoscopische cryotherapie en percutane cryotherapie zijn zeer vergelijkbaar met deze van RFA. Er is reeds langduriger ervaring met cryotherapie, waardoor het stilaan een algemeen aanvaarde therapie wordt. 72

73 Hfdst 6: Kinderurologie: praktische kinderurologie voor de dagelijkse praktijk 1. Wat is kinderurologie Problemen van de voorhuid: fimosis/hypospadie Cryptorchidie frequent in huisartspraktijk Varicocoele Blaasfunctiestoornissen Urineweginfecties Diagnose en behandeling van urine-transportstoornissen (aangeboren en verworven) Vesico-ureterale reflux Tumoren van de nier, urinewegen en geslachtsorganen Sexuele differentiatiestoornissen (intersex, hermafrodiet) Epispadie-exstrofie-complex Urolithiase 2. Wat is de functie vd penis Verlengbuis om te plassen Seks Voortplanting 3. De voorhuid 3.1. Feiten 80% op 3J leeftijd = loskomen van de balanopreputiale vergroeiingen + fysiologische vernauwing Psychisch : beginnen of < 2,5j of > 5j (niet in de genitale ontwikkelingsfase) Kindje met erectie zegt doet pijn Prepubertair: voorhuid = mucosaal, niet elastisch (rood) Pubertair: voorhuid wordt elastisch (als het moet ) ~ Seksuele functie: voorhuid moet over eikel kunnen bewegen ~ Oiv eigen testosterone BPV komen altijd los (zonder hulp), verdwijnen op fysiologische wijze DUS > 3J meatus zichtbaar = OK > 5J atraumatische wijze fimosis vermijden 73

74 3.2. Vragen Ontstoken? ("rood" = normaal) Kamillosan zitbaden/lokale baden Wit = etter? Neen! Smegma = vet+cellen (steriel afblijven; = bescherming) Infectie? Kamillosan zitbaden/lokale baden Geen perorale AB Geen oorzalf (Terra-cortril )! Nadelen Terra-cortril ~ terramycine tandverkleuring Eczeem (R/ CS) ~ Zalf = vettig ~ vochtig, donker, warm ontsteking WEL CS (matig potent) + crème (vb. Betnelan V crème): hydrateert en maakt elastine vezels los voorhuid versoepelen, "fimosis vermijden" Zo 90% operatie vermijden Crèmes: Locoid crème, Dermovate crème, Betnelan V crème Opmerking: Laat BPV gerust! Traumatisch + recidief (huid = droog) 3.3. Circumcisie Indicaties Recidiverende balanitis Parafimosis Gevaar op UWI zuigelingen Wens van de ouders Feiten 10x geringere kans UWI zuigelingen Geen kans op fimosis/parafimosis Verminderde kans op penis- en cervixca Verminderde kans op SOA Hoe Pasgeborene: Plastibel Partiële? / Knipke? (Nee)/ Dilatatie? Normale circumcisie = verwijderen litteken = verwijderen niet elastisch weefsel (ziek) = behoud van penishuid+buitenblad = glans zichtbaar + penis wordt (optisch) langer (evt glans terugstoppen erna penis optisch korter) 74

75 Plastibel Pasgeborene (tot ca 6 maand) Sedatie (Sevorane ) + LA! (Marcaine ) Snel (5 ) "Nuchter" = 3-4h Ambulant Geen hechtingen, geen pijn, minimaal stress Normale circumcisie De belangrijke stappen Partiële? Of = glans niet zichtbaar? 75

Stressincontinentie bij de vrouw

Stressincontinentie bij de vrouw Stressincontinentie bij de vrouw P.L. Venema J.M. van Geelen P.J.M. Kil J.W. van Capelle N.P. Tjon Pian Gi D. de Ridder Tj. Wiersma Namens de commissie Kwaliteit Deze richtlijn werd op 9 mei 00 in de ledenvergadering

Nadere informatie

SCALPEL TUR-SYNDROOM ANESTHESIEPROBLEMEN. BIJZONDERE BEROEPSTITELS. klinidrape EN VERDER IN DIT NUMMER

SCALPEL TUR-SYNDROOM ANESTHESIEPROBLEMEN. BIJZONDERE BEROEPSTITELS. klinidrape EN VERDER IN DIT NUMMER DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT - VERENIGING VAN VLAAMSE OPERATIEVERPLEEGKUNDIGEN NR 59 - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2005 SCALPEL TUR-SYNDROOM V. U. CASTELEYN JAN, EINDSTRAAT 3, B - 3910 NEERPELT AFGIFTEKANTOOR

Nadere informatie

Blaaskatheters in het verpleeghuis

Blaaskatheters in het verpleeghuis Blaaskatheters in het verpleeghuis Een praktische handleiding. Auteur: Hein Reedijk, specialist ouderengeneeskunde. H.R. Blaaskatheters in het verpleeghuis 30 09 09 (2).docx Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Capita selecta Cursus Inhoud

Capita selecta Cursus Inhoud Capita selecta Cursus Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Pathofysiologie... 5 2.1 Allergie door type I allergie... 5 2.2 Anafylaxie... 6 3 Klinische manifestaties... 7 4 Gradatie van de ernst bij een acute allergische

Nadere informatie

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP Pijn & Symptoomcontrole Afdeling Kwaliteitsbevordering Domus Medica vzw- Commissie Zorg voor het Levenseinde HIPP-project Peter De Meulenaere Versie 12

Nadere informatie

Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) Hoe frequent is MSA? Wie heeft MSA? Wat betekent MSA? De verschillende afkortingen staan voor:

Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) Hoe frequent is MSA? Wie heeft MSA? Wat betekent MSA? De verschillende afkortingen staan voor: Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) is een progressieve neurologische aandoening, die zowel volwassen mannen als vrouwen treft. MSA wordt veroorzaakt door afsterven van zenuwcellen in specifieke

Nadere informatie

KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS

KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS CONCEPT KLINISCHE RICHTLIJN OSTEOPATHISCHE INTERVENTIE VAN DE NEK EN HALS Bunnik, 5 januari 2015, versie 4.0 Uitgevoerd door de SWOO Richtlijn CWK Samenvatting De richtlijn biedt een handvat voor de osteopaat

Nadere informatie

BEKKENBODEMKLACHTEN BIJ VROUWEN BEKKENBODEMCENTRUM SINT FRANCISCUS GASTHUIS

BEKKENBODEMKLACHTEN BIJ VROUWEN BEKKENBODEMCENTRUM SINT FRANCISCUS GASTHUIS BEKKENBODEMKLACHTEN BIJ VROUWEN BEKKENBODEMCENTRUM SINT FRANCISCUS GASTHUIS 17983 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe werkt de bekkenbodem?... 3 Klachten van de bekkenbodem... 3 Waardoor ontstaan bekkenbodemklachten?...

Nadere informatie

LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN

LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN 18-12-2012 LEVEND HANDLETSELBOEK VOOR SEH-ARTSEN Handletselboek voor dummies en mensen die van plaatjes houden S. de Klerk 10 Inhoudsopgave Hoofdstukken: algemeen Hoofdstuk 1..anatomie 3 Hoofdstuk 2 anamnese

Nadere informatie

acta GROENINGE CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE

acta GROENINGE CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE acta GROENINGE NR 10 - D E C E M B E R 2 0 0 8 CT-ENTEROGRAFIE ABDOMINAAL COMPARTIMENT SYNDROOM BORSTPLASTIE NA AMPUTATIE INTENSITEITS GEMODULEERDE RADIOTHERAPIE TRIAGE OP DE SPOEDOPNAME MULTICOLOR FLOWCYTOMETRIE

Nadere informatie

Richtlijn Prolaps. INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Richtlijn Prolaps. INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie Richtlijn Prolaps INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen Nederlands

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Psychogeriatrie. DEEL 2 Klinische aspecten. Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers

Hoofdstuk 5. Psychogeriatrie. DEEL 2 Klinische aspecten. Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers DEEL 2 Klinische aspecten Hoofdstuk 5 Psychogeriatrie Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers 246 Dementie M. Vandewoude Dementie is één van de belangrijkste syndromen binnen

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

GERECHTELIJKE GENEESKUNDE

GERECHTELIJKE GENEESKUNDE GERECHTELIJKE GENEESKUNDE Samenvatting van de slides + lesnota s Leerstof = alles van slides Examen = MC met giscorrectie Geen cursustekst meer, wel handboek bij Acco (45 ) INHOUD 1. Arts en Justitie 2.

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14 Infobrochure voor studenten Inwendige 3 Neurologie Straat 14 Infobrochure inwendige 3 straat 14 2 INHOUD INHOUD...2 ALGEMENE GEGEVENS...4 Globale omschrijving van de afdeling:...4 Functies:...4 GRONDPLAN...5

Nadere informatie

Open partiële nefrectomie

Open partiële nefrectomie Open partiële nefrectomie www.urologischcentrum.be Geachte heer, geachte mevrouw, Onlangs heeft u van de arts vernomen dat er zich een letsel bevindt in één van uw nieren waarvoor een heelkundige behandeling

Nadere informatie

Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het rectumcarcinoom

Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het rectumcarcinoom FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010 2011 Klinische versus pathologische respons na preoperatieve chemoradiatie voor het Pieter-Jan DE MUNCK Promotor: Prof. Dr. Wim Ceelen

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. 2 Editorial

Inhoud. Colofon. 2 Editorial NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine.

Nadere informatie

Blaasresidu na een voorwandplastiek

Blaasresidu na een voorwandplastiek Blaasresidu na een voorwandplastiek Een retrospectief onderzoek naar oorzaken Anja van Ommering van Wanroij Masteropleiding Physician Assistant Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Cohort 2010 Februari

Nadere informatie

Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs W.L. van der Pol M.C. de Rijk (voorzitter) C. Verhamme P.W. Wirtz

Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs W.L. van der Pol M.C. de Rijk (voorzitter) C. Verhamme P.W. Wirtz BOERHAAVE SYMPOSIUM Prinses Beatrix Fonds symposium neuromusculaire ziekten Acute zorg en chronische problemen bij neuromusculaire aandoeningen Onder redactie van: N. van Alfen C.G. Faber, dr. B.C. Jacobs

Nadere informatie

Kinderen met een stoma

Kinderen met een stoma Kinderen met een stoma Nederlandse Stomavereniging Colofon Eerste druk 2005 Oplage 2500 Teksten: Arnoud Kluiters Eindredactie: Rietje Krijnen Ontwerp en lay-out: Van den Oever Vormgeving, Deil Inhoudelijke

Nadere informatie

Leven met CMP VLAANDEREN

Leven met CMP VLAANDEREN Leven met DE ZIEKTE VAN WALDENSTRÖM CMP VLAANDEREN Colofon Grafische vormgeving: MB Grafische Creaties, Wetteren Druk en afwerking: CTP, Turnhout Uitgiftedatum: oktober 2013 Uitgegeven door CMP Vlaanderen

Nadere informatie

Chronische nierschade

Chronische nierschade Chronische nierschade A a n d a c h t s p u n t e n v o o r c l i n i c i 2 Chronische nierschade Chronische nierschade 3 Inleiding: Waarom deze brochure? 5 Methoden om de nierfunctie te berekenen 6 Chronisch

Nadere informatie

IVF In vitro fertilisatie

IVF In vitro fertilisatie Medisch Spectrum Twente Verloskunde en Gynaecologie IVF In vitro fertilisatie Voorwoord In vitro fertilisatie (IVF) / intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is een ingrijpende gebeurtenis. U beiden

Nadere informatie

medische dossiers op mobiele pc

medische dossiers op mobiele pc medische dossiers op mobiele pc Op een handzaam beeldschermpje dat past in zijn of haar binnenzak kan de arts of verpleegkundige binnen een paar seconden het actuele medische dossier van patiënten raadplegen

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure BEKKENBODEMKLACHTEN BIJ VROUWEN

NVOG Voorlichtingsbrochure BEKKENBODEMKLACHTEN BIJ VROUWEN NVOG Voorlichtingsbrochure BEKKENBODEMKLACHTEN BIJ VROUWEN BEKKENBODEMKLACHTEN BIJ VROUWEN Bekkenbodemklachten komen vaak voor, maar er wordt weinig over gepraat. Veel vrouwen vinden het lastig om problemen

Nadere informatie

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010-2011 MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE Steffen WESTELINCK Promotor: Prof. Dr. Romain

Nadere informatie