I. Het debat over legalisering van drugs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Het debat over legalisering van drugs"

Transcriptie

1 Les 2: VN en debatteren / Bijlage I I. Het debat over legalisering van drugs Dat drugsgebruik met alle mogelijke middelen bestreden moet worden, is sinds begin twintigste eeuw het leidende uitgangspunt van vrijwel alle overheden. De laatste decennia worden daar vraagtekens bij gezet, door wisselende coalities van wetenschappers, politici, bestuurders, zorgverleners en gebruikers. Vooral over de mogelijke legalisering van softdrugs worden al jarenlang felle discussies gevoerd. De argumenten die voor- en tegenstanders daarbij gebruiken, zijn steeds dezelfde. Pro Bescherming volksgezondheid Zolang drugs illegaal zijn, kan de overheid geen goed toezicht houden op bijvoorbeeld de kwaliteit van de middelen. Vanuit die gedachte gezien is de volksgezondheid juist niet gebaat bij een verbod op drugs. Op een legale markt, waar zowel de productie als de verkoop aan strikte overheidsregels is gebonden, kunnen gebruikers er op vertrouwen dat ze geen slechte middelen tot zich nemen. Wie kwalitatief slechte drugs aan de man probeert te brengen, zal dan daarvoor wettelijk vervolgd kunnen worden. Geen toename van gebruikers Als drugs legaal verkrijgbaar zijn, zal dan het aantal gebruikers toenemen? Nee, zeggen de voorstanders, onder verwijzing naar de Nederlandse gedoogervaringen. Uit cijfers van binnen- en buitenlandse onderzoeken blijkt dat het gebruik van softdrugs in Nederland op een vergelijkbaar niveau ligt met het gebruik in andere landen in Europa. In de VS ligt het zelfs op een wezenlijk hoger niveau. Ook telt Nederland relatief weinig drugsverslaafden: 1,6 per duizend inwoners. In Portugal ligt dat bijvoorbeeld op 4,5. Bestrijding kost veel geld Voorstanders van legalisering van drugs wijzen er graag op dat de war on drugs wereldwijd miljarden kost, zonder dat het veel resultaat oplevert. Vooral in landen als de Verenigde Staten wordt bovendien veel moeite en dus geld gestoken in de vervolging van kleine gebruikers. Alleen al door het legaliseren van softdrugsgebruik vallen veel overtreders weg. Bij een gecontroleerde verstrekking van harddrugs hoeven verslaafden hun gewoonte niet meer te financieren uit criminele activiteiten, zo denkt men. Mensen mogen zelf beslissen Waarom moet er voor drugs een ander beleid gelden dan voor roesmiddelen als alcohol en sigaretten? Laat iedereen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen keuzes, zo stelt in Nederland bijvoorbeeld de Stichting Drugsbeleid, een bundeling van een aantal politici, wetenschappers, zorgverleners en ondernemers. Aan de overheid is dan de taak om te zorgen voor zaken als goede informatie, preventie, toezicht op telers en verkopers en de gecontroleerde verstrekking van drugs via de huisarts. Criminaliteit wordt minder Zowel in de discussie over de (beperkte) legalisering van harddrugs als in de voorstellen om de productie van softdrugs toe te staan, is het argument dat daardoor veel criminaliteit zal verdwijnen. Verslaafden breken geen auto s open omdat ze het leuk vinden, maar omdat hun legale inkomsten niet voldoende zijn om de straatwaarde van de drugs te kunnen betalen. Wanneer er sprake is van legale verkoop en/of productie zullen de prijzen snel dalen en wordt de drugsbranche voor criminelen vanzelf minder aantrekkelijk.

2 Les 2: VN en debatteren / Bijlage I Huidig beleid is tweeslachtig Het Nederlandse softdrugsbeleid is gespleten: coffeeshops mogen wel drugs verkopen, maar ze mogen deze niet inkopen. De teelt van hennep valt niet onder het gedoogbeleid. Vooral lokale bestuurders klagen al jaren dat deze tweeslachtigheid het onmogelijk maakt om de drugssituatie in hun gemeenten te controleren. In 1994 stelde de Stichting Drugsbeleid een rapport op met aanbevelingen om de toevoer van drugs naar de coffeeshops te legaliseren. Deze voorstellen werden overgenomen door een groep van twintig burgemeesters. Contra Gebruik zal toenemen Als op iedere straathoek drugs verkocht zouden mogen worden, zal het aantal gebruikers automatisch sterk stijgen. Dat geloven althans de tegenstanders van legalisering van drugs. Vooral jongeren, die toch al een kwetsbare groep vormen, zullen daardoor sneller in de verleiding komen om drugs te te gebruiken. Tegenstanders menen dat dat leidt tot een stijging van de kosten voor de maatschappij: meer jongeren zullen hun school niet afmaken en meer mensen zullen hun baan verliezen (of nooit aan het werk komen), waardoor het aantal uitkeringen zou stijgen. Drugsgebruik is immoreel De felste tegenstanders van legalisering van drugs beroepen zich bij voorkeur op dit argument. Vooral in de Verenigde Staten spelen emoties van oudsher een grote rol in de discussie over drugs. De gedachte dat drugs het karakter van mensen aantasten en het gebruik uiteindelijk leidt tot het moreel verval van de maatschappij is pas later in de twintigste eeuw in Europa overgenomen. Nederland, dat via de koloniën goed verdiende aan de opiumhandel, heeft zich in de discussies heel lang als pragmatisch koopman opgesteld. Gebruik zal toenemen Als op iedere straathoek drugs verkocht zouden mogen worden, zal het aantal gebruikers automatisch sterk stijgen. Dat geloven althans de tegenstanders van legalisering van drugs. Vooral jongeren, die toch al een kwetsbare groep vormen, zullen daardoor sneller in de verleiding komen om drugs te te gebruiken. Tegenstanders menen dat dat leidt tot een stijging van de kosten voor de maatschappij: meer jongeren zullen hun school niet afmaken en meer mensen zullen hun baan verliezen (of nooit aan het werk komen), waardoor het aantal uitkeringen zou stijgen. Criminaliteit verdwijnt niet Tegenstanders van legalisering zetten grote vraagtekens bij de aanname dat de criminaliteit minder wordt als drugs uit het illegale circuit worden gehaald. Het is een illusie, zo zegt bijvoorbeeld de Amerikaanse Drug Enforcement Administration, om te denken dat criminelen zomaar afstand zullen doen van een profijtelijke bedrijfstak. Het Nederlandse kabinet wees vorig jaar om die reden een motie af van de Tweede Kamer om de productie van wiet in Nederland te legaliseren. Bedreiging volksgezondheid Er is geen land ter wereld waar drugs als gezond worden beschouwd. Wel lopen de meningen sterk uiteen wanneer het gaat over de mate waarin bepaalde drugs verslavend zijn en over de vraag of er onderscheid gemaakt moet worden tussen lichamelijke en geestelijke verslaving. Wat in het buitenland vaak tot onbegrip leidt, is het feit dat in Nederland de volksgezondheid juist een reden is om softdrugs te gedogen: achterliggende reden is dat gebruikers van softdrugs zo niet in een illegaal circuit verzeild raken, waar ze met harddrugs in aanraking kunnen komen.

3 Les 2: VN en debatteren / Bijlage I Internationale verdragen Landen kunnen niet op eigen houtje besluiten om het gebruik of de productie van een of verscheidene drugs te legaliseren. Vrijwel alle landen zijn gebonden aan afspraken in internationaal verband over de bestrijding van soft- en harddrugs. Nederland heeft te maken met verdragen van de VN en met wetten en regels die gelden binnen de Europese Unie. Het Nederlandse kabinet verwijst voortdurend naar de toch al gespannen verhouding met andere landen. Door legalisering ook uit te strekken tot de teelt van cannabis zou het huidige gedoogbeleid van gebruik wel eens zwaar onder vuur kunnen komen te liggen, zo denkt men. Van softdrugs naar harddrugs Wanneer jongeren eenmaal zijn begonnen aan softdrugs, is het nog maar een kleine stap naar harddrugs, zo zeggen tegenstanders van elke vorm van legalisering. Deze stepping stone-theorie is voor veel landen ook reden om tegen iedere vorm van drugs te zijn. De ervaringen in Nederland lijken erop te wijzen dat de overstap geen automatisme is. Veruit het grootste deel van de cannabisgebruikers [stopt] voor hun dertigste met het gebruik zonder ooit harddrugs te hebben gebruikt, schrijft het ministerie van Justitie van Nederland in de nota Het pad naar de achterdeur.

4 Les 2: VN en debatteren / Bijlage II II. Achtergrondinformatie voor het debat over de doodstraf De doodstraf is verboden in Europa In 2010 hebben minstens 1700 mensen de doodstraf gekregen in 23 verschillende landen (van veel landen zijn er geen gegevens beschikbaar). Een belangrijk argument in de discussie over doodstraf is de kosten die het al dan niet met zich mee brengt. Hieronder enkele uitspraken van mensen met de nodige kennis die zeggen dat de doodstraf meer kost (contra) en van mensen die zeggen dat het minder kost (pro) dan een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vrijlating. PRO 1) Executions do not have to cost that much. We could hang them and re-use the rope. No cost! Or we could use firing squads and ask for volunteer firing squad members who would provide their own guns and ammunition. Again, no cost. (Chris Clem, JD) CONTRA 1) The death penalty is the most expensive part of the system on a per-offender basis. Millions are spent to achieve a single death sentence that, even if imposed, is unlikely to be carried out. Thus money that the police desperately need for more effective law enforcement may be wasted on the death penalty The principal reason why the death penalty is so expensive can be summed up in one phrase: death is different Every stage of a capital case is more time-consuming and expensive than in a typical criminal case. Jury selection takes much longer; more mental health and forensic experts will be needed; two trials will be required - one for guilt and one for sentencing; and the appeals will be far more complex, focusing on both the conviction and the death sentence. Two attorneys are usually appointed for the defence, so that issues of guilt and sentencing can be separately explored. The prosecution has to respond with equal or greater resources since they have the burden of proof...there is no reason the death penalty should be immune from reconsideration, along with other wasteful, expensive programs that no longer make sense. (Richard C. Dieter)

5 Les 2: VN en debatteren / Bijlage II PRO 2) Many opponents present, as fact, that the cost of the death penalty is so expensive (at least $2 million per case?), that we must choose life without parole ( LWOP ) at a cost of $1 million for 50 years. Predictably, these pronouncements may be entirely false. JFA estimates that LWOP cases will cost $1.2 million - $3.6 million more than equivalent death penalty cases. There is no question that the upfront costs of the death penalty are significantly higher than for equivalent LWOP cases. There also appears to be no question that, over time, equivalent LWOP cases are much more expensive... than death penalty cases. Opponents ludicrously claim that the death penalty costs, over time, 3-10 times more than LWOP. (Dudley Sharp) 3) It is not cheaper to keep a criminal confined, because most of the time he will appeal just as much causing as many costs as a convict under death sentence. Being alive and having nothing better to do, he will spend his time in prison conceiving of ever-new habeas corpus petitions, which being unlimited, in effect cannot be rejected as res judicata. The cost is higher. (Edwin H. Sutherland) CONTRA 2) The death penalty is much more expensive than life without parole because the Constitution requires a long and complex judicial process for capital cases. This process is needed in order to ensure that innocent men and woman are not executed for crimes they did not commit, and even with these protections the risk of executing an innocent person cannot be completely eliminated. If the death penalty was replaced with a sentence of Life Without the Possibility of Parole, which costs millions less and also ensures that the public is protected while eliminating the risk of an irreversible mistake, the money saved could be spent on programs that actually improve the communities in which we live... More than 3500 men and woman have received this sentence in California since 1978 and NOT ONE has been released, except those few individuals who were able to prove their innocence. (Death Penalty focus) 3) If the death penalty had been abolished on July 1, 2004, state government expenditures for processing murder cases would have fallen by $10.8 million per year... The bottom line is that the death penalty is a financial burden on the state and a resource-absorbing burden on the trial courts. (Phillip J. Cook)

6 Les 2: VN en debatteren / Bijlage III III. Achtergrondinformatie voor het debat over abortus De Abortus wet Abortus is sinds 3 april 1990 geen strafbaar feit meer als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Dit gegeven is bij weinig Belgen bekend. De abortus wet bepaalt dat er geen strafbaar feit is gepleegd als er voldaan wordt aan een aantal punten: Het eerste consult en de uiteindelijke ingreep moeten uitgevoerd worden in een abortuscentrum of ziekenhuis met abortushulpverlening. Dit zijn zogenaamde inrichtingen van gezondheidszorg. Beide instellingen moeten beschikken over een abortus voorlichtingsdienst. Er moet een team aanwezig zijn dat de vrouw op meerdere vlakken (multidisciplinair) kan begeleiden tijdens de abortus. Dit abortus begeleidingsteam moet haar kunnen informeren over abortus wetgeving en haar ondersteunen bij het oplossen van problemen. Abortus is een noodsituatie. De vrouw moet een verklaring geven waarin zij aangeeft zich in een noodsituatie te bevinden. De abortus wet geeft geen invulling aan wat een noodsituatie is. De vrouw is de enige die beslist of ze een abortus wil of niet. De vrouw is de enige die beoordeelt of er sprake is van een noodsituatie. Naast de vrouw mag er niemand op de hoogte gebracht van de abortus. Tijdens het eerste consult wordt de huidige situatie besproken. Als een vrouw beslist een abortus te laten uitvoeren, moet ze wellicht worden opgevangen. De mogelijkheden hiervoor worden tijdens het consult besproken. Als de vrouw een beslissing voor een abortus heeft genomen, moet ze deze beslissing op de dag van abortus schriftelijk vast leggen. Na het eerste consult is er een wettelijke wachttijd van 6 dagen voordat de abortus mag worden uitgevoerd. Het is dus belangrijk op tijd een afspraak te maken met een abortuscentrum. Abortus mag uiterlijk in de elfde week van de zwangerschap. Samenvatting abortus wet Abortus is sinds 1990 niet meer strafbaar in België. Een vrouw die ongewenst zwanger is geworden kan een naar een arts gaan om haar te laten doorverwijzen voor een abortus. Een arts mag dit om verschillende redenen weigeren. Het is dus van belang van te voren te vragen of de arts een abortusverwijzing zal afwijzen zodat een meewerkende arts kan worden gezocht. In België mag een abortus na de veertiende week alleen nog plaatsvinden als het kind geboren zal worden met een ongeneeslijke afwijking of als de zwangerschap een gevaar is voor het leven van de vrouw. Bron:

7 Les 2: VN en debatteren / Bijlage III Heb ik voor een abortus als minderjarige de toestemming nodig van mijn ouders? Neen. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat de zwangere vrouw zelf beslist. Een arts mag dus op verzoek van een minderjarige een abortus uitvoeren. Natuurlijk zal een arts rekening houden met je leeftijd en de wijze waarop je de beslissing genomen hebt. Misschien zal hij oordelen dat je te jong bent om een dergelijke beslissing alleen te nemen. De arts mag jouw ouders echter niet op de hoogte stellen, maar kan wel weigeren de ingreep uit te voeren. Hij moet je dan doorverwijzen naar een andere arts. Bovendien is elke hulpverlener, dus ook de arts, gebonden aan het beroepsgeheim. Ze mogen je ouders dus niet op de hoogte brengen van je vraag tot abortus of van een eventuele ingreep. Als de arts merkt dat je in een situatie zit die zorgwekkend is voor jou of je gezondheid, kan hij je wel aanmoedigen om je ouders er toch bij te betrekken. Als de abortus onder algemene verdoving plaatsvindt in een ziekenhuis, dan heb je voor deze verdoving wel de toelating van je ouders nodig. Bron:

8 Les 2: VN en debatteren / Bijlage IV IV. Achtergrondinformatie voor het debat over vrouwenquota Daar heb je de quota weer De Standaard - donderdag 23 februari 2012 Eén vrouwelijke topambtenaar bij de federale overheid, en niet zo gek veel in het niveau eronder. Wat is dat toch met die vrouwen: kunnen ze niet, willen ze niet of mogen ze niet? Hebben ze een duwtje in de rug nodig (of betere kinderopvang)? Zit het rollenpatroon hen decennia na women s lib en Dolle Mina nog altijd in de weg? Vrouwen zijn het er vanzelfsprekend zelf niet allemaal over eens. Maar gedecideerde meningen hebben ze wel: LIESBETH HOMANS (N-VA, op Vlaams niveau in de meerderheid) is tegen quota voor vrouwen, GWENDOLYN RUTTEN (Open VLD, op federaal niveau in de meerderheid) is voor. En allebei weten ze waarom. Natuurlijk niet Met het invoeren van quota, bereik je als wetgever net het tegenovergestelde van wat je wil bereiken. Want vrouwen moeten zich door deze positieve discriminatie dubbel en dik bewijzen en lopen het risico de stempel van excuustruus te krijgen. Ook vooroordelen als carrièrevrouwen zijn slechte moeders en een man die thuisblijft, is een sloef, help je er de wereld niet mee uit. Baas in eigen hoofd Het zal vreemd klinken uit mijn mond, maar heb vandaag maar eens het ongeluk een man van om en bij de 35 jaar met talent en ambitie te zijn. De kans dat je in je carrière wordt voorbijgestoken door een vrouw die dat eigenlijk niet wil, wordt met de dag groter. En dat is maar een van de perverse nevenwerkingen van verplichte quota voor vrouwen. Wat heeft iedereen toch met vrouwenquota, vraag ik me dikwijls af. Een of ander Bijbels schuldbesef of een vorm van frustratie? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat vrouwen zich niet steeds de vraag willen stellen of ze een topfunctie nu te danken hebben aan hun vrouw-zijn of aan hun kwaliteiten. De volgende in de intussen lange rij voorstanders van quota is staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V). Quota moeten voortaan ook voor topambtenaren vindt hij. Met nostalgie denk ik aan mijn vrouwelijke voorgangers die een jaar of vijftig geleden baas in eigen buik schreeuwden. Mag een vrouw dan anno 2012 ook nog baas in eigen hoofd zijn en zelf keuzes maken? Vrouwen die willen en kunnen, komen er echt wel. Dat bewijzen ze elke dag. Vlaanderen kent intussen een pak zelfbewuste dames die ertoe doen. Zoals de door deze krant aan het woord gelaten Monique De Knop (DS 21 februari). Ze is topmanager bij de federale overheid, zag het glazen plafond nog nooit en wist haar

9 Les 2: VN en debatteren / Bijlage IV carrièrekansen niet door mannen gefnuikt. Wel ziet ze gewoon weinig vrouwen die zich aanbieden voor de top. Spijtig genoeg voegde ze eraan toe dat je als vrouw een keuze móet maken tussen gezin en carrière. Alsof wie carrière maakt, geen gezin kan runnen. En alsof je onvermijdelijk moet kiezen voor een of ander klassiek rollenpatroon, die tijd ligt toch achter ons? Laten we ook de eerbare strijd voor meer vrouwen aan de top alsjeblief niet verwarren met strijden voor gelijk zijn. Er zijn nu eenmaal minder vrouwen dan mannen die koste wat het kost die carrièreladder willen opklimmen. Daar is niets op tegen. Er zijn ook minder mannen die voor de zorgsector kiezen. Maar ik hoor niemand pleiten voor mannenquota voor verplegers. Met een man als de mijne... Kijk, het zou mooi zijn mochten mannen meer zorgtaken in het gezin op zich willen nemen. Het zou de verdeling tussen man en vrouw vast en zeker evenwichtiger maken. En het is helemaal te hopen dat we in de toekomst naast het klassieke rollenpatroon ook huismannen en carrièrevrouwen op eenzelfde niveau weten te waarderen. Maar dit is een geleidelijk proces dat zich niet laat forceren door een overheid die ons zegt wat we wel en niet moeten nastreven. Quota zadelen vrouwen op met het label excuustruus en de taak om zich tegenover de mannelijke collega s dubbel te bewijzen. Een overheid kan hooguit overwegen, zoals Vlaanderen dat doet, om bij gelijkwaardige kandidaten en een duidelijke ondervertegenwoordiging, de vrouw de voorkeur te geven. Alles wat verder gaat is nefast en oneerlijk. Vrouwen en mannen die carrière willen maken, verdienen gelijke kansen, dat staat vast. Maar ik heb er helemaal geen behoefte aan om op een dag te ontwaken met baardgroei en testosteron in mijn lichaam. Laat mij maar gewoon vrouw zijn. En moeder. En carrièrevrouw. Met een man als de mijne, die zich niet te man voelt om hier en daar in te springen en het hoongelach er voor een keer bijneemt, lukt dat allemaal best. Liesbeth Homans Natuurlijk wel Zelden een debat gezien waar doorgaans intelligente mensen zoveel onzin uitkramen als wanneer het gaat over vrouwen aan de top. Voor de ene ligt het aan de vrouwen zelf, voor de andere zijn de mannelijke netwerken de oorzaak. Volgens sommigen is het slechts een kwestie van willen, terwijl het voor anderen niet eens de moeite loont om te proberen. Helemaal te gek wordt het als bij het formuleren van oplossingen mannen zich geroepen voelen om te bepalen hoe vrouwen zich bij die remedies moeten voelen. Zo zouden quota beledigend zijn voor vrouwen, omdat ze niet op basis van hun competenties maar op basis van hun geslacht worden gekozen (Ben Weyts van N-VA in DS 22 februari). Excuseer? Ja, ik voel me inderdaad beledigd. Niet door de quotaregeling die het voor mij en vele anderen mogelijk maakte om verkozen te worden, maar door de dwaasheid van die uitspraak. Wie suggereert dat met het instellen van quota het geslacht belangrijker wordt dan bekwaamheid, liegt. Nooit zal een bekwaam ingenieur het moeten afleggen tegen de poetshulp, omdat die laatste een vrouw is. Quota doen geen afbreuk aan competenties. Selectieprocedures moeten op alle niveaus uitgaan van talent, vaardigheden en kenmerken die iemand nodig heeft om een bepaalde functie succesvol uit te oefenen. Maar selectieprocedures zijn ook keuzes die mensen maken. Dat maakt het ontzettend moeilijk - zo niet onmogelijk - om objectief te zijn.

10 Les 2: VN en debatteren / Bijlage IV Dat onhandelbare brein van ons Wij zijn namelijk mensen met een brein dat, in interactie met ons lichaam en onze zintuigen, niet altijd zo helder of objectief handelt of denkt als we zouden willen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben ons cartesiaans denkbeeld zelfs dood verklaard. In de plaats komen nieuwe inzichten over intuïtie, priming en selectieprocessen. En die inzichten zijn schokkend - zeker voor wie zichzelf graag voorstelt als een rationeel wezen dat bekwaamheid in alle gevallen boven geslacht zal stellen. Volgens Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman gebeurt ons denken voor 98 procent onbewust, emotief en intuïtief. Je kan een mens als denkend wezen ook niet los zien van zijn verleden en de cultuur waarin we leven. Zelfs recente informatie of berichtgeving beïnvloedt de werking van onze geest zonder dat we het zelf beseffen. Als u pas aan eten hebt gedacht of met eten bent bezig geweest, bent u tijdelijk beter in staat om het woordfragment sop in soep te veranderen dan in stop, bijvoorbeeld. Hetzelfde effect speelt als we associaties maken met ouderdom. We denken dan niet alleen aan ouder worden, we gedragen ons onbewust ook anders, meestal trager. Dat is slechts een van de fenomenen die meespelen in selectieprocessen. De neiging om te kiezen naar beeld en gelijkenis is nog zo n typische gedraging. Mensen reflecteren hun eigen belevingen als ze anderen selecteren en een carrière maken of kraken. Het verklaart waarom oudere mannen - die historisch nu eenmaal vaker in leidinggevende posities zitten - vaker kiezen voor jonge mannen in wie ze zichzelf of hun zonen menen te herkennen. Het verklaart misschien zelfs waarom vrouwen die louter op eigen kracht aan de top zijn geraakt, vinden dat anderen dat ook zo moeten doen. Onbewuste associaties en impulsen in het brein geven bij selecties vaak de doorslag, maar zijn nauwelijks te objectiveren. Horen, zien en... niet zwijgen Als die intuïtieve en associatieve indrukken worden uitgeschakeld, is het resultaat vaak verrassend anders. Dat leert bijvoorbeeld het experiment waarbij muzikanten voor een orkest geselecteerd moesten worden. De eerste keer gebeurde dat door een jury die de kandidaten kon zien. Daarna door een jury die de kandidaten alleen kon horen spelen. Het resultaat was bij de blinde test opmerkelijk meer divers dan de eerste keer. Deze en andere inzichten leren ons dat het onzin is om te denken dat discriminaties spontaan zullen verdwijnen en dat het allemaal een kwestie van tijd is. Los van de bereidheid om zo lang te wachten, is dat gewoon onwaar. Er zijn net iets meer vrouwen dan mannen in ons land. Er zijn meer meisjes hogeropgeleid dan jongens. Tenzij we denken dat ondanks deze basisgegevens 90 procent van de bekwaamheid bij mannen zit, is het tijd om de verschillen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Oplossingen voor verticale loopbaanverschillen beginnen met het inzicht dat we als samenleving veel meer ons best moeten doen om te stimuleren en te objectiveren. Dat we bewust moeten worden van wat onbewust allemaal invloed heeft. Dat kan door andere selectiemethodes te hanteren of door selectiepanels zo divers mogelijk samen te stellen. Dat kan ook door minder te focussen op aanwezigheid, anciënniteit of ervaring, maar meer op competentie. Door als overheid genderneutrale ondersteuning te bieden bij de combinatie tussen werken en gezin. Door als ouder niet in stereotypen te vervallen. Door met rolmodellen te werken, in de media maar ook bij selecties aan de top. En dus ja, ook quota zijn een middel om resultaat te boeken, al was het maar omdat ze bij een keuze tussen bekwame mensen het geslacht als onbewust criterium uitschakelen. Gwendolyn Rutten

11 Les 2: VN en debatteren / Bijlage V V. Debattechnieken Voorbereiding debat Onderzoek over het onderwerp Zoek op voorhand informatie op over je onderwerp zodat je feiten/argumenten correct zijn, er is niks pijnlijker dan verwijzen naar iets dat niet juist is. Deze zullen je geloofwaardigheid aantasten en de tegenstanders een serieus voordeel geven. Je kan beter niets zeggen dan iets dat fout is. Vergeet zeker niet als je statistieken/quotes aanhaalt, ook de bron erbij te vermelden. Dit toont aan dat je onderzoek hebt gedaan en maakt je geloofwaardiger. Onderzoek over de standpunten pro en contra Het is essentieel dat je beide standpunten begrijpt en hun redenering snapt. Twijfels of onzekerheden over je eigen standpunt worden heel snel achterhaald omdat de tegenstander actief op zoek gaat naar de gaten in je redenering waarvoor je geen uitleg hebt. Daarom is het ook belangrijk om het standpunt van je tegenstanders te begrijpen, hierdoor zal je sneller hun zwakke punten kunnen opsporen en gebruiken. Structuur van je argumenten en thema s Zorg dat de mensen gemakkelijk je redenering kunnen volgen. Begin met een kleine introductie. Dit kan ofwel een kleine anekdote zijn of een uitleg over de relevantie van jouw argument voor het debat. Begin daarna pas met je argumenten en je bevindingen over het onderwerp uiteen te zetten. Vergeet niet verbanden te maken en te refereren naar het thema van het debat. Dit toont aan dat je niet naast de kwestie aan het praten bent en dat je weet waarover je praat. Sluit af met een conclusie of een kleine samenvatting. Dit is de boodschap die je wilt meegeven aan het publiek, dus maak deze kort en bondig zodat de boodschap duidelijk is voor iedereen. Tijdens debat Eerste indruk Het is belangrijk dat je een goede eerste indruk geeft, dus kleed je verzorgd en praat op een rustige en zelfverzekerde manier. Heb geen schrik om traag en luid te praten, maar overdrijf hier natuurlijk niet in. Oefen je speech op voorhand met je teamgenoten zodat je feedback kan krijgen over je stemritme en volume. Debat wordt ook bepaald door de manier waarop je het presenteert. Formuleer je argumenten duidelijk en helder Wees er maar zeker van dat je tegenstander dubbelzinnigheden in de redenering zal uitbuiten. Zorg dat je argumenten niet op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden, want dan bestaat de kans dat je verkeerd begrepen wordt. Heb geen schrik om je doel of idee expliciet te vermelden. Bijvoorbeeld: Dus wat ik wil zeggen is dat bananen krom zijn.

12 Les 2: VN en debatteren / Bijlage V Word niet persoonlijk op een debat Probeer het argument van je tegenstander onderuit te halen en niet de persoon die het argument zegt. Dit zal voor een zeer gespannen sfeer zorgen die niemand ten goede komt. Het zal eerder als een wanhoopspoging overkomen en scoort zelden bij het publiek. Zorg dat je na het debat de tegenstanders nog in de ogen kan kijken! Blijf kalm Als je een argument of topic verliest, is het belangrijk kalm te blijven. Soms krijgt men dan het gevoel om heviger, wanhopig zelfs hun standpunt te bewijzen wat je een gemakkelijke prooi maakt om redeneringfouten te maken. Bijvoorbeeld oorzaak en gevolg door elkaar halen, de argumenten van je tegenstander in het belachelijke trekken, feiten verkeerd interpreteren,... Vergeet niet dat er nog topics komen waar jij de overhand kan in halen. Bij debat kijkt het publiek naar het totale plaatje en niet naar die ene nederlaag.

KIEZEN VOOR OUDERSCHAP?! overwegingen en redeneringen van vrouwen en mannen over het krijgen van kinderen

KIEZEN VOOR OUDERSCHAP?! overwegingen en redeneringen van vrouwen en mannen over het krijgen van kinderen KIEZEN VOOR OUDERSCHAP?! overwegingen en redeneringen van vrouwen en mannen over het krijgen van kinderen Dijkstra, onderzoek en advies september 2003 Auteurs: Sietske Dijkstra, Joke van der Zwaard, Linda

Nadere informatie

6.1 U bent wat u schrijft

6.1 U bent wat u schrijft 6 Communicatie De gave om duidelijk te schrijven zou wel eens de belangrijkste vaardigheid kunnen zijn voor iemand in een open source-omgeving. Op de lange duur speelt dit een grotere rol dan programmeertalent.

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Waarom is er relatief een lage participatie van vrouwen in topfuncties? Laura Jacobs en Joëlle Koot, 6VWO Economie & Maatschappij, maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Colofon Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Auteurs Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007)

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) -Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) inhoudsopgave Inhoudsopgave blz Over Verkopersonline.nl 2 Verkopen is een vak 4 Richte Lommert De 8 verkoopwetten van

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

Een nieuw drugsbeleid?

Een nieuw drugsbeleid? Een nieuw drugsbeleid? Voor- en nadelen van de legalisering van drugs Dr. J.C. van der Stel Overzichtsstudie in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs Tilburg University Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2013 Link to publication

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Aanwezig: Philip Nijenhuis, CEO, voorzitter Remy Cuny, CFO Vic Tee, Commissaris

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Hoe lees je deze syllabus... Hoe is de cursus opgebouwd...

Hoe lees je deze syllabus... Hoe is de cursus opgebouwd... Good presenters are like good bloggers both speak "in a human voice." Those who speak in a human voice are not afraid to show some emotion. Good presenters emphasize logic, reasoning, and evidence, but

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie