I. Het debat over legalisering van drugs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Het debat over legalisering van drugs"

Transcriptie

1 Les 2: VN en debatteren / Bijlage I I. Het debat over legalisering van drugs Dat drugsgebruik met alle mogelijke middelen bestreden moet worden, is sinds begin twintigste eeuw het leidende uitgangspunt van vrijwel alle overheden. De laatste decennia worden daar vraagtekens bij gezet, door wisselende coalities van wetenschappers, politici, bestuurders, zorgverleners en gebruikers. Vooral over de mogelijke legalisering van softdrugs worden al jarenlang felle discussies gevoerd. De argumenten die voor- en tegenstanders daarbij gebruiken, zijn steeds dezelfde. Pro Bescherming volksgezondheid Zolang drugs illegaal zijn, kan de overheid geen goed toezicht houden op bijvoorbeeld de kwaliteit van de middelen. Vanuit die gedachte gezien is de volksgezondheid juist niet gebaat bij een verbod op drugs. Op een legale markt, waar zowel de productie als de verkoop aan strikte overheidsregels is gebonden, kunnen gebruikers er op vertrouwen dat ze geen slechte middelen tot zich nemen. Wie kwalitatief slechte drugs aan de man probeert te brengen, zal dan daarvoor wettelijk vervolgd kunnen worden. Geen toename van gebruikers Als drugs legaal verkrijgbaar zijn, zal dan het aantal gebruikers toenemen? Nee, zeggen de voorstanders, onder verwijzing naar de Nederlandse gedoogervaringen. Uit cijfers van binnen- en buitenlandse onderzoeken blijkt dat het gebruik van softdrugs in Nederland op een vergelijkbaar niveau ligt met het gebruik in andere landen in Europa. In de VS ligt het zelfs op een wezenlijk hoger niveau. Ook telt Nederland relatief weinig drugsverslaafden: 1,6 per duizend inwoners. In Portugal ligt dat bijvoorbeeld op 4,5. Bestrijding kost veel geld Voorstanders van legalisering van drugs wijzen er graag op dat de war on drugs wereldwijd miljarden kost, zonder dat het veel resultaat oplevert. Vooral in landen als de Verenigde Staten wordt bovendien veel moeite en dus geld gestoken in de vervolging van kleine gebruikers. Alleen al door het legaliseren van softdrugsgebruik vallen veel overtreders weg. Bij een gecontroleerde verstrekking van harddrugs hoeven verslaafden hun gewoonte niet meer te financieren uit criminele activiteiten, zo denkt men. Mensen mogen zelf beslissen Waarom moet er voor drugs een ander beleid gelden dan voor roesmiddelen als alcohol en sigaretten? Laat iedereen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen keuzes, zo stelt in Nederland bijvoorbeeld de Stichting Drugsbeleid, een bundeling van een aantal politici, wetenschappers, zorgverleners en ondernemers. Aan de overheid is dan de taak om te zorgen voor zaken als goede informatie, preventie, toezicht op telers en verkopers en de gecontroleerde verstrekking van drugs via de huisarts. Criminaliteit wordt minder Zowel in de discussie over de (beperkte) legalisering van harddrugs als in de voorstellen om de productie van softdrugs toe te staan, is het argument dat daardoor veel criminaliteit zal verdwijnen. Verslaafden breken geen auto s open omdat ze het leuk vinden, maar omdat hun legale inkomsten niet voldoende zijn om de straatwaarde van de drugs te kunnen betalen. Wanneer er sprake is van legale verkoop en/of productie zullen de prijzen snel dalen en wordt de drugsbranche voor criminelen vanzelf minder aantrekkelijk.

2 Les 2: VN en debatteren / Bijlage I Huidig beleid is tweeslachtig Het Nederlandse softdrugsbeleid is gespleten: coffeeshops mogen wel drugs verkopen, maar ze mogen deze niet inkopen. De teelt van hennep valt niet onder het gedoogbeleid. Vooral lokale bestuurders klagen al jaren dat deze tweeslachtigheid het onmogelijk maakt om de drugssituatie in hun gemeenten te controleren. In 1994 stelde de Stichting Drugsbeleid een rapport op met aanbevelingen om de toevoer van drugs naar de coffeeshops te legaliseren. Deze voorstellen werden overgenomen door een groep van twintig burgemeesters. Contra Gebruik zal toenemen Als op iedere straathoek drugs verkocht zouden mogen worden, zal het aantal gebruikers automatisch sterk stijgen. Dat geloven althans de tegenstanders van legalisering van drugs. Vooral jongeren, die toch al een kwetsbare groep vormen, zullen daardoor sneller in de verleiding komen om drugs te te gebruiken. Tegenstanders menen dat dat leidt tot een stijging van de kosten voor de maatschappij: meer jongeren zullen hun school niet afmaken en meer mensen zullen hun baan verliezen (of nooit aan het werk komen), waardoor het aantal uitkeringen zou stijgen. Drugsgebruik is immoreel De felste tegenstanders van legalisering van drugs beroepen zich bij voorkeur op dit argument. Vooral in de Verenigde Staten spelen emoties van oudsher een grote rol in de discussie over drugs. De gedachte dat drugs het karakter van mensen aantasten en het gebruik uiteindelijk leidt tot het moreel verval van de maatschappij is pas later in de twintigste eeuw in Europa overgenomen. Nederland, dat via de koloniën goed verdiende aan de opiumhandel, heeft zich in de discussies heel lang als pragmatisch koopman opgesteld. Gebruik zal toenemen Als op iedere straathoek drugs verkocht zouden mogen worden, zal het aantal gebruikers automatisch sterk stijgen. Dat geloven althans de tegenstanders van legalisering van drugs. Vooral jongeren, die toch al een kwetsbare groep vormen, zullen daardoor sneller in de verleiding komen om drugs te te gebruiken. Tegenstanders menen dat dat leidt tot een stijging van de kosten voor de maatschappij: meer jongeren zullen hun school niet afmaken en meer mensen zullen hun baan verliezen (of nooit aan het werk komen), waardoor het aantal uitkeringen zou stijgen. Criminaliteit verdwijnt niet Tegenstanders van legalisering zetten grote vraagtekens bij de aanname dat de criminaliteit minder wordt als drugs uit het illegale circuit worden gehaald. Het is een illusie, zo zegt bijvoorbeeld de Amerikaanse Drug Enforcement Administration, om te denken dat criminelen zomaar afstand zullen doen van een profijtelijke bedrijfstak. Het Nederlandse kabinet wees vorig jaar om die reden een motie af van de Tweede Kamer om de productie van wiet in Nederland te legaliseren. Bedreiging volksgezondheid Er is geen land ter wereld waar drugs als gezond worden beschouwd. Wel lopen de meningen sterk uiteen wanneer het gaat over de mate waarin bepaalde drugs verslavend zijn en over de vraag of er onderscheid gemaakt moet worden tussen lichamelijke en geestelijke verslaving. Wat in het buitenland vaak tot onbegrip leidt, is het feit dat in Nederland de volksgezondheid juist een reden is om softdrugs te gedogen: achterliggende reden is dat gebruikers van softdrugs zo niet in een illegaal circuit verzeild raken, waar ze met harddrugs in aanraking kunnen komen.

3 Les 2: VN en debatteren / Bijlage I Internationale verdragen Landen kunnen niet op eigen houtje besluiten om het gebruik of de productie van een of verscheidene drugs te legaliseren. Vrijwel alle landen zijn gebonden aan afspraken in internationaal verband over de bestrijding van soft- en harddrugs. Nederland heeft te maken met verdragen van de VN en met wetten en regels die gelden binnen de Europese Unie. Het Nederlandse kabinet verwijst voortdurend naar de toch al gespannen verhouding met andere landen. Door legalisering ook uit te strekken tot de teelt van cannabis zou het huidige gedoogbeleid van gebruik wel eens zwaar onder vuur kunnen komen te liggen, zo denkt men. Van softdrugs naar harddrugs Wanneer jongeren eenmaal zijn begonnen aan softdrugs, is het nog maar een kleine stap naar harddrugs, zo zeggen tegenstanders van elke vorm van legalisering. Deze stepping stone-theorie is voor veel landen ook reden om tegen iedere vorm van drugs te zijn. De ervaringen in Nederland lijken erop te wijzen dat de overstap geen automatisme is. Veruit het grootste deel van de cannabisgebruikers [stopt] voor hun dertigste met het gebruik zonder ooit harddrugs te hebben gebruikt, schrijft het ministerie van Justitie van Nederland in de nota Het pad naar de achterdeur.

4 Les 2: VN en debatteren / Bijlage II II. Achtergrondinformatie voor het debat over de doodstraf De doodstraf is verboden in Europa In 2010 hebben minstens 1700 mensen de doodstraf gekregen in 23 verschillende landen (van veel landen zijn er geen gegevens beschikbaar). Een belangrijk argument in de discussie over doodstraf is de kosten die het al dan niet met zich mee brengt. Hieronder enkele uitspraken van mensen met de nodige kennis die zeggen dat de doodstraf meer kost (contra) en van mensen die zeggen dat het minder kost (pro) dan een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vrijlating. PRO 1) Executions do not have to cost that much. We could hang them and re-use the rope. No cost! Or we could use firing squads and ask for volunteer firing squad members who would provide their own guns and ammunition. Again, no cost. (Chris Clem, JD) CONTRA 1) The death penalty is the most expensive part of the system on a per-offender basis. Millions are spent to achieve a single death sentence that, even if imposed, is unlikely to be carried out. Thus money that the police desperately need for more effective law enforcement may be wasted on the death penalty The principal reason why the death penalty is so expensive can be summed up in one phrase: death is different Every stage of a capital case is more time-consuming and expensive than in a typical criminal case. Jury selection takes much longer; more mental health and forensic experts will be needed; two trials will be required - one for guilt and one for sentencing; and the appeals will be far more complex, focusing on both the conviction and the death sentence. Two attorneys are usually appointed for the defence, so that issues of guilt and sentencing can be separately explored. The prosecution has to respond with equal or greater resources since they have the burden of proof...there is no reason the death penalty should be immune from reconsideration, along with other wasteful, expensive programs that no longer make sense. (Richard C. Dieter)

5 Les 2: VN en debatteren / Bijlage II PRO 2) Many opponents present, as fact, that the cost of the death penalty is so expensive (at least $2 million per case?), that we must choose life without parole ( LWOP ) at a cost of $1 million for 50 years. Predictably, these pronouncements may be entirely false. JFA estimates that LWOP cases will cost $1.2 million - $3.6 million more than equivalent death penalty cases. There is no question that the upfront costs of the death penalty are significantly higher than for equivalent LWOP cases. There also appears to be no question that, over time, equivalent LWOP cases are much more expensive... than death penalty cases. Opponents ludicrously claim that the death penalty costs, over time, 3-10 times more than LWOP. (Dudley Sharp) 3) It is not cheaper to keep a criminal confined, because most of the time he will appeal just as much causing as many costs as a convict under death sentence. Being alive and having nothing better to do, he will spend his time in prison conceiving of ever-new habeas corpus petitions, which being unlimited, in effect cannot be rejected as res judicata. The cost is higher. (Edwin H. Sutherland) CONTRA 2) The death penalty is much more expensive than life without parole because the Constitution requires a long and complex judicial process for capital cases. This process is needed in order to ensure that innocent men and woman are not executed for crimes they did not commit, and even with these protections the risk of executing an innocent person cannot be completely eliminated. If the death penalty was replaced with a sentence of Life Without the Possibility of Parole, which costs millions less and also ensures that the public is protected while eliminating the risk of an irreversible mistake, the money saved could be spent on programs that actually improve the communities in which we live... More than 3500 men and woman have received this sentence in California since 1978 and NOT ONE has been released, except those few individuals who were able to prove their innocence. (Death Penalty focus) 3) If the death penalty had been abolished on July 1, 2004, state government expenditures for processing murder cases would have fallen by $10.8 million per year... The bottom line is that the death penalty is a financial burden on the state and a resource-absorbing burden on the trial courts. (Phillip J. Cook)

6 Les 2: VN en debatteren / Bijlage III III. Achtergrondinformatie voor het debat over abortus De Abortus wet Abortus is sinds 3 april 1990 geen strafbaar feit meer als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Dit gegeven is bij weinig Belgen bekend. De abortus wet bepaalt dat er geen strafbaar feit is gepleegd als er voldaan wordt aan een aantal punten: Het eerste consult en de uiteindelijke ingreep moeten uitgevoerd worden in een abortuscentrum of ziekenhuis met abortushulpverlening. Dit zijn zogenaamde inrichtingen van gezondheidszorg. Beide instellingen moeten beschikken over een abortus voorlichtingsdienst. Er moet een team aanwezig zijn dat de vrouw op meerdere vlakken (multidisciplinair) kan begeleiden tijdens de abortus. Dit abortus begeleidingsteam moet haar kunnen informeren over abortus wetgeving en haar ondersteunen bij het oplossen van problemen. Abortus is een noodsituatie. De vrouw moet een verklaring geven waarin zij aangeeft zich in een noodsituatie te bevinden. De abortus wet geeft geen invulling aan wat een noodsituatie is. De vrouw is de enige die beslist of ze een abortus wil of niet. De vrouw is de enige die beoordeelt of er sprake is van een noodsituatie. Naast de vrouw mag er niemand op de hoogte gebracht van de abortus. Tijdens het eerste consult wordt de huidige situatie besproken. Als een vrouw beslist een abortus te laten uitvoeren, moet ze wellicht worden opgevangen. De mogelijkheden hiervoor worden tijdens het consult besproken. Als de vrouw een beslissing voor een abortus heeft genomen, moet ze deze beslissing op de dag van abortus schriftelijk vast leggen. Na het eerste consult is er een wettelijke wachttijd van 6 dagen voordat de abortus mag worden uitgevoerd. Het is dus belangrijk op tijd een afspraak te maken met een abortuscentrum. Abortus mag uiterlijk in de elfde week van de zwangerschap. Samenvatting abortus wet Abortus is sinds 1990 niet meer strafbaar in België. Een vrouw die ongewenst zwanger is geworden kan een naar een arts gaan om haar te laten doorverwijzen voor een abortus. Een arts mag dit om verschillende redenen weigeren. Het is dus van belang van te voren te vragen of de arts een abortusverwijzing zal afwijzen zodat een meewerkende arts kan worden gezocht. In België mag een abortus na de veertiende week alleen nog plaatsvinden als het kind geboren zal worden met een ongeneeslijke afwijking of als de zwangerschap een gevaar is voor het leven van de vrouw. Bron:

7 Les 2: VN en debatteren / Bijlage III Heb ik voor een abortus als minderjarige de toestemming nodig van mijn ouders? Neen. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat de zwangere vrouw zelf beslist. Een arts mag dus op verzoek van een minderjarige een abortus uitvoeren. Natuurlijk zal een arts rekening houden met je leeftijd en de wijze waarop je de beslissing genomen hebt. Misschien zal hij oordelen dat je te jong bent om een dergelijke beslissing alleen te nemen. De arts mag jouw ouders echter niet op de hoogte stellen, maar kan wel weigeren de ingreep uit te voeren. Hij moet je dan doorverwijzen naar een andere arts. Bovendien is elke hulpverlener, dus ook de arts, gebonden aan het beroepsgeheim. Ze mogen je ouders dus niet op de hoogte brengen van je vraag tot abortus of van een eventuele ingreep. Als de arts merkt dat je in een situatie zit die zorgwekkend is voor jou of je gezondheid, kan hij je wel aanmoedigen om je ouders er toch bij te betrekken. Als de abortus onder algemene verdoving plaatsvindt in een ziekenhuis, dan heb je voor deze verdoving wel de toelating van je ouders nodig. Bron:

8 Les 2: VN en debatteren / Bijlage IV IV. Achtergrondinformatie voor het debat over vrouwenquota Daar heb je de quota weer De Standaard - donderdag 23 februari 2012 Eén vrouwelijke topambtenaar bij de federale overheid, en niet zo gek veel in het niveau eronder. Wat is dat toch met die vrouwen: kunnen ze niet, willen ze niet of mogen ze niet? Hebben ze een duwtje in de rug nodig (of betere kinderopvang)? Zit het rollenpatroon hen decennia na women s lib en Dolle Mina nog altijd in de weg? Vrouwen zijn het er vanzelfsprekend zelf niet allemaal over eens. Maar gedecideerde meningen hebben ze wel: LIESBETH HOMANS (N-VA, op Vlaams niveau in de meerderheid) is tegen quota voor vrouwen, GWENDOLYN RUTTEN (Open VLD, op federaal niveau in de meerderheid) is voor. En allebei weten ze waarom. Natuurlijk niet Met het invoeren van quota, bereik je als wetgever net het tegenovergestelde van wat je wil bereiken. Want vrouwen moeten zich door deze positieve discriminatie dubbel en dik bewijzen en lopen het risico de stempel van excuustruus te krijgen. Ook vooroordelen als carrièrevrouwen zijn slechte moeders en een man die thuisblijft, is een sloef, help je er de wereld niet mee uit. Baas in eigen hoofd Het zal vreemd klinken uit mijn mond, maar heb vandaag maar eens het ongeluk een man van om en bij de 35 jaar met talent en ambitie te zijn. De kans dat je in je carrière wordt voorbijgestoken door een vrouw die dat eigenlijk niet wil, wordt met de dag groter. En dat is maar een van de perverse nevenwerkingen van verplichte quota voor vrouwen. Wat heeft iedereen toch met vrouwenquota, vraag ik me dikwijls af. Een of ander Bijbels schuldbesef of een vorm van frustratie? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat vrouwen zich niet steeds de vraag willen stellen of ze een topfunctie nu te danken hebben aan hun vrouw-zijn of aan hun kwaliteiten. De volgende in de intussen lange rij voorstanders van quota is staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V). Quota moeten voortaan ook voor topambtenaren vindt hij. Met nostalgie denk ik aan mijn vrouwelijke voorgangers die een jaar of vijftig geleden baas in eigen buik schreeuwden. Mag een vrouw dan anno 2012 ook nog baas in eigen hoofd zijn en zelf keuzes maken? Vrouwen die willen en kunnen, komen er echt wel. Dat bewijzen ze elke dag. Vlaanderen kent intussen een pak zelfbewuste dames die ertoe doen. Zoals de door deze krant aan het woord gelaten Monique De Knop (DS 21 februari). Ze is topmanager bij de federale overheid, zag het glazen plafond nog nooit en wist haar

9 Les 2: VN en debatteren / Bijlage IV carrièrekansen niet door mannen gefnuikt. Wel ziet ze gewoon weinig vrouwen die zich aanbieden voor de top. Spijtig genoeg voegde ze eraan toe dat je als vrouw een keuze móet maken tussen gezin en carrière. Alsof wie carrière maakt, geen gezin kan runnen. En alsof je onvermijdelijk moet kiezen voor een of ander klassiek rollenpatroon, die tijd ligt toch achter ons? Laten we ook de eerbare strijd voor meer vrouwen aan de top alsjeblief niet verwarren met strijden voor gelijk zijn. Er zijn nu eenmaal minder vrouwen dan mannen die koste wat het kost die carrièreladder willen opklimmen. Daar is niets op tegen. Er zijn ook minder mannen die voor de zorgsector kiezen. Maar ik hoor niemand pleiten voor mannenquota voor verplegers. Met een man als de mijne... Kijk, het zou mooi zijn mochten mannen meer zorgtaken in het gezin op zich willen nemen. Het zou de verdeling tussen man en vrouw vast en zeker evenwichtiger maken. En het is helemaal te hopen dat we in de toekomst naast het klassieke rollenpatroon ook huismannen en carrièrevrouwen op eenzelfde niveau weten te waarderen. Maar dit is een geleidelijk proces dat zich niet laat forceren door een overheid die ons zegt wat we wel en niet moeten nastreven. Quota zadelen vrouwen op met het label excuustruus en de taak om zich tegenover de mannelijke collega s dubbel te bewijzen. Een overheid kan hooguit overwegen, zoals Vlaanderen dat doet, om bij gelijkwaardige kandidaten en een duidelijke ondervertegenwoordiging, de vrouw de voorkeur te geven. Alles wat verder gaat is nefast en oneerlijk. Vrouwen en mannen die carrière willen maken, verdienen gelijke kansen, dat staat vast. Maar ik heb er helemaal geen behoefte aan om op een dag te ontwaken met baardgroei en testosteron in mijn lichaam. Laat mij maar gewoon vrouw zijn. En moeder. En carrièrevrouw. Met een man als de mijne, die zich niet te man voelt om hier en daar in te springen en het hoongelach er voor een keer bijneemt, lukt dat allemaal best. Liesbeth Homans Natuurlijk wel Zelden een debat gezien waar doorgaans intelligente mensen zoveel onzin uitkramen als wanneer het gaat over vrouwen aan de top. Voor de ene ligt het aan de vrouwen zelf, voor de andere zijn de mannelijke netwerken de oorzaak. Volgens sommigen is het slechts een kwestie van willen, terwijl het voor anderen niet eens de moeite loont om te proberen. Helemaal te gek wordt het als bij het formuleren van oplossingen mannen zich geroepen voelen om te bepalen hoe vrouwen zich bij die remedies moeten voelen. Zo zouden quota beledigend zijn voor vrouwen, omdat ze niet op basis van hun competenties maar op basis van hun geslacht worden gekozen (Ben Weyts van N-VA in DS 22 februari). Excuseer? Ja, ik voel me inderdaad beledigd. Niet door de quotaregeling die het voor mij en vele anderen mogelijk maakte om verkozen te worden, maar door de dwaasheid van die uitspraak. Wie suggereert dat met het instellen van quota het geslacht belangrijker wordt dan bekwaamheid, liegt. Nooit zal een bekwaam ingenieur het moeten afleggen tegen de poetshulp, omdat die laatste een vrouw is. Quota doen geen afbreuk aan competenties. Selectieprocedures moeten op alle niveaus uitgaan van talent, vaardigheden en kenmerken die iemand nodig heeft om een bepaalde functie succesvol uit te oefenen. Maar selectieprocedures zijn ook keuzes die mensen maken. Dat maakt het ontzettend moeilijk - zo niet onmogelijk - om objectief te zijn.

10 Les 2: VN en debatteren / Bijlage IV Dat onhandelbare brein van ons Wij zijn namelijk mensen met een brein dat, in interactie met ons lichaam en onze zintuigen, niet altijd zo helder of objectief handelt of denkt als we zouden willen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben ons cartesiaans denkbeeld zelfs dood verklaard. In de plaats komen nieuwe inzichten over intuïtie, priming en selectieprocessen. En die inzichten zijn schokkend - zeker voor wie zichzelf graag voorstelt als een rationeel wezen dat bekwaamheid in alle gevallen boven geslacht zal stellen. Volgens Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman gebeurt ons denken voor 98 procent onbewust, emotief en intuïtief. Je kan een mens als denkend wezen ook niet los zien van zijn verleden en de cultuur waarin we leven. Zelfs recente informatie of berichtgeving beïnvloedt de werking van onze geest zonder dat we het zelf beseffen. Als u pas aan eten hebt gedacht of met eten bent bezig geweest, bent u tijdelijk beter in staat om het woordfragment sop in soep te veranderen dan in stop, bijvoorbeeld. Hetzelfde effect speelt als we associaties maken met ouderdom. We denken dan niet alleen aan ouder worden, we gedragen ons onbewust ook anders, meestal trager. Dat is slechts een van de fenomenen die meespelen in selectieprocessen. De neiging om te kiezen naar beeld en gelijkenis is nog zo n typische gedraging. Mensen reflecteren hun eigen belevingen als ze anderen selecteren en een carrière maken of kraken. Het verklaart waarom oudere mannen - die historisch nu eenmaal vaker in leidinggevende posities zitten - vaker kiezen voor jonge mannen in wie ze zichzelf of hun zonen menen te herkennen. Het verklaart misschien zelfs waarom vrouwen die louter op eigen kracht aan de top zijn geraakt, vinden dat anderen dat ook zo moeten doen. Onbewuste associaties en impulsen in het brein geven bij selecties vaak de doorslag, maar zijn nauwelijks te objectiveren. Horen, zien en... niet zwijgen Als die intuïtieve en associatieve indrukken worden uitgeschakeld, is het resultaat vaak verrassend anders. Dat leert bijvoorbeeld het experiment waarbij muzikanten voor een orkest geselecteerd moesten worden. De eerste keer gebeurde dat door een jury die de kandidaten kon zien. Daarna door een jury die de kandidaten alleen kon horen spelen. Het resultaat was bij de blinde test opmerkelijk meer divers dan de eerste keer. Deze en andere inzichten leren ons dat het onzin is om te denken dat discriminaties spontaan zullen verdwijnen en dat het allemaal een kwestie van tijd is. Los van de bereidheid om zo lang te wachten, is dat gewoon onwaar. Er zijn net iets meer vrouwen dan mannen in ons land. Er zijn meer meisjes hogeropgeleid dan jongens. Tenzij we denken dat ondanks deze basisgegevens 90 procent van de bekwaamheid bij mannen zit, is het tijd om de verschillen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Oplossingen voor verticale loopbaanverschillen beginnen met het inzicht dat we als samenleving veel meer ons best moeten doen om te stimuleren en te objectiveren. Dat we bewust moeten worden van wat onbewust allemaal invloed heeft. Dat kan door andere selectiemethodes te hanteren of door selectiepanels zo divers mogelijk samen te stellen. Dat kan ook door minder te focussen op aanwezigheid, anciënniteit of ervaring, maar meer op competentie. Door als overheid genderneutrale ondersteuning te bieden bij de combinatie tussen werken en gezin. Door als ouder niet in stereotypen te vervallen. Door met rolmodellen te werken, in de media maar ook bij selecties aan de top. En dus ja, ook quota zijn een middel om resultaat te boeken, al was het maar omdat ze bij een keuze tussen bekwame mensen het geslacht als onbewust criterium uitschakelen. Gwendolyn Rutten

11 Les 2: VN en debatteren / Bijlage V V. Debattechnieken Voorbereiding debat Onderzoek over het onderwerp Zoek op voorhand informatie op over je onderwerp zodat je feiten/argumenten correct zijn, er is niks pijnlijker dan verwijzen naar iets dat niet juist is. Deze zullen je geloofwaardigheid aantasten en de tegenstanders een serieus voordeel geven. Je kan beter niets zeggen dan iets dat fout is. Vergeet zeker niet als je statistieken/quotes aanhaalt, ook de bron erbij te vermelden. Dit toont aan dat je onderzoek hebt gedaan en maakt je geloofwaardiger. Onderzoek over de standpunten pro en contra Het is essentieel dat je beide standpunten begrijpt en hun redenering snapt. Twijfels of onzekerheden over je eigen standpunt worden heel snel achterhaald omdat de tegenstander actief op zoek gaat naar de gaten in je redenering waarvoor je geen uitleg hebt. Daarom is het ook belangrijk om het standpunt van je tegenstanders te begrijpen, hierdoor zal je sneller hun zwakke punten kunnen opsporen en gebruiken. Structuur van je argumenten en thema s Zorg dat de mensen gemakkelijk je redenering kunnen volgen. Begin met een kleine introductie. Dit kan ofwel een kleine anekdote zijn of een uitleg over de relevantie van jouw argument voor het debat. Begin daarna pas met je argumenten en je bevindingen over het onderwerp uiteen te zetten. Vergeet niet verbanden te maken en te refereren naar het thema van het debat. Dit toont aan dat je niet naast de kwestie aan het praten bent en dat je weet waarover je praat. Sluit af met een conclusie of een kleine samenvatting. Dit is de boodschap die je wilt meegeven aan het publiek, dus maak deze kort en bondig zodat de boodschap duidelijk is voor iedereen. Tijdens debat Eerste indruk Het is belangrijk dat je een goede eerste indruk geeft, dus kleed je verzorgd en praat op een rustige en zelfverzekerde manier. Heb geen schrik om traag en luid te praten, maar overdrijf hier natuurlijk niet in. Oefen je speech op voorhand met je teamgenoten zodat je feedback kan krijgen over je stemritme en volume. Debat wordt ook bepaald door de manier waarop je het presenteert. Formuleer je argumenten duidelijk en helder Wees er maar zeker van dat je tegenstander dubbelzinnigheden in de redenering zal uitbuiten. Zorg dat je argumenten niet op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden, want dan bestaat de kans dat je verkeerd begrepen wordt. Heb geen schrik om je doel of idee expliciet te vermelden. Bijvoorbeeld: Dus wat ik wil zeggen is dat bananen krom zijn.

12 Les 2: VN en debatteren / Bijlage V Word niet persoonlijk op een debat Probeer het argument van je tegenstander onderuit te halen en niet de persoon die het argument zegt. Dit zal voor een zeer gespannen sfeer zorgen die niemand ten goede komt. Het zal eerder als een wanhoopspoging overkomen en scoort zelden bij het publiek. Zorg dat je na het debat de tegenstanders nog in de ogen kan kijken! Blijf kalm Als je een argument of topic verliest, is het belangrijk kalm te blijven. Soms krijgt men dan het gevoel om heviger, wanhopig zelfs hun standpunt te bewijzen wat je een gemakkelijke prooi maakt om redeneringfouten te maken. Bijvoorbeeld oorzaak en gevolg door elkaar halen, de argumenten van je tegenstander in het belachelijke trekken, feiten verkeerd interpreteren,... Vergeet niet dat er nog topics komen waar jij de overhand kan in halen. Bij debat kijkt het publiek naar het totale plaatje en niet naar die ene nederlaag.

Les 2: VN en debatteren

Les 2: VN en debatteren Les 2: VN en debatteren praktisch theoretisch Vakken Nederlands, PAV, gedragswetenschappen, godsdienst, zedenleer Doelstellingen en eindtermen Studenten: kunnen kritisch denken kunnen een eigen mening

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

BIM Mythes. 'Broodje BIM' in het kader van Bouwlokalen 2012. Marcel van Bavel Léon van Berlo Hans Hendriks Dik Spekkink

BIM Mythes. 'Broodje BIM' in het kader van Bouwlokalen 2012. Marcel van Bavel Léon van Berlo Hans Hendriks Dik Spekkink 'Broodje BIM' in het kader van Bouwlokalen 2012 Marcel van Bavel Léon van Berlo Hans Hendriks Dik Spekkink ? Mythes Investeringen komen bij andere partijen terecht (kan zijn, dus doe er wat aan!) BIM is

Nadere informatie

Lieke Drukker Ninja van der Honing september 2012

Lieke Drukker Ninja van der Honing september 2012 Lieke Drukker Ninja van der Honing september 2012 Wij Jullie Afstemmen verhaal op jullie vragen Iedereen stopt tijd en vooral energie in het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Enquete resultaten Normen en Waarden 2014

Enquete resultaten Normen en Waarden 2014 Enquete resultaten Normen en Waarden 214 Deze enquête is afgenomen in de derde en vierde klas op de middelbare school de Guido de Bres in Amersfoort. Dit zijn de statistieken van de anwoorden die de leerlingen

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Daylight saving time. Assignment

Daylight saving time. Assignment Daylight saving time Daylight saving time (DST or summertime) is the arrangement by which clocks are advanced by one hour in spring and moved back in autumn to make the most of seasonal daylight Spring:

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Raadsman bij het politieverhoor

Raadsman bij het politieverhoor De Nederlandse situatie J. Boksem Leuven, 23 april 2009 Lange voorgeschiedenis o.a: C. Fijnaut EHRM Schiedammer Parkmoord Verbeterprogramma Motie Dittrich: overwegende dat de kwaliteit van het politieverhoor

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een 4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL Dez e t r a i n i n g i s e c h t een a a n r a d er o m t e l ere n m e n s e n e c h t t e b e t re k k e n e n t e r a k e n m e t j o u w v er h a a l.

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

PERFECTIONISME. www.berenvanjouwweg.nl info@berenvanjouwweg.nl Boomstraat 127A, 5038 GP Tilburg, 06-154 08 602

PERFECTIONISME. www.berenvanjouwweg.nl info@berenvanjouwweg.nl Boomstraat 127A, 5038 GP Tilburg, 06-154 08 602 PERFECTIONISME overgenomen uit; Teaching gifted kids in the regular classroom. Susan Winebrenner, free spirit, 2001. Vertaald en aangepast door Marita van den Hout, 2011, Beren van jouw weg. Het zal u

Nadere informatie

Coffeeshop. Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl. 1 Als je denkt aan coffeeshops. Waar denk je dan aan? (Zie alle antwoorden in de bijlage)

Coffeeshop. Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl. 1 Als je denkt aan coffeeshops. Waar denk je dan aan? (Zie alle antwoorden in de bijlage) Coffeeshop Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl 1 Als je denkt aan coffeeshops. Waar denk je dan aan? (Zie alle antwoorden in de bijlage) 1 120,0% 100,0% 80,0% 2 Heb jij de afgelopen maanden cannabis

Nadere informatie

Op zoek naar de vrouw áchter de lesbo

Op zoek naar de vrouw áchter de lesbo LANG LEVE DE DI VER SI TEIT tekst Saskia Doorschodt fotografie Dorien Grötzinger Op zoek naar de vrouw áchter de lesbo Ik ben lesbisch. Velen van ons hebben dit wel eens hardop tegen iemand anders gezegd.

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Eén van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland is van de componist

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

GENETISCHE SELECTIE EN HET PROCREATIVE BENEFICENCE PRINCIPE

GENETISCHE SELECTIE EN HET PROCREATIVE BENEFICENCE PRINCIPE GENETISCHE SELECTIE EN HET PROCREATIVE BENEFICENCE PRINCIPE Katrien Devolder Bioethics Institute Ghent Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen Universiteit Gent katrien.devolder@ugent.be Nu zwanger

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dossier Abortus. Abortus is een ander woord voor een opzettelijke, vroegtijdige afbreking van een zwangerschap.

Dossier Abortus. Abortus is een ander woord voor een opzettelijke, vroegtijdige afbreking van een zwangerschap. Dossier Abortus 1. Wat is abortus? Abortus is een ander woord voor een opzettelijke, vroegtijdige afbreking van een zwangerschap. 2. Wanneer is abortus legaal in België? Sinds de wet van 1991 is abortus

Nadere informatie

Jane in de universitaire jungle

Jane in de universitaire jungle Jane in de universitaire jungle INLEIDING Nog los van een basisprincipe van gelijke rechten, wordt het belang van diversiteit binnen een organisatie tegenwoordig breed erkend. Diversiteit draagt bij aan

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

Emoties, wat is het signaal?

Emoties, wat is het signaal? Emoties, wat is het signaal? Over interpretatie en actieplan dr Frits Winter Functie van Emoties Katalysator, motor achter gedrag Geen emoties, geen betrokkenheid, geen relaties Te veel emoties, te veel

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

DOSSIER: Abortus. Dossier Abortus. Abortus is een ander woord voor een opzettelijke, vroegtijdige afbreking van een zwangerschap.

DOSSIER: Abortus. Dossier Abortus. Abortus is een ander woord voor een opzettelijke, vroegtijdige afbreking van een zwangerschap. Dossier Abortus 1. Wat is abortus? Abortus is een ander woord voor een opzettelijke, vroegtijdige afbreking van een zwangerschap. 2. Sinds wanneer is abortus legaal in België? Sinds de wet van 1991 is

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Ouderraad De Werveling. Ben Tiggelaar

Ouderraad De Werveling. Ben Tiggelaar Het Optimistische Kind Ouderraad De Werveling Ben Tiggelaar 1. De postbode belt aan. Hij wil je een brief overhandigen, maar wil eerst je paspoort zien. Wat denk je? a) Ik krijg waarschijnlijk een dwangbevel.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Maagdenhuisbezetting 2015

Maagdenhuisbezetting 2015 Maagdenhuisbezetting 2015 Genoeg van de marktwerking en bureaucratisering in de publieke sector Tegen het universitaire rendementsdenken, dwz. eenzijdige focus op kwantiteit (veel publicaties, veel studenten,

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

Ong e pland. zwanger Onverwacht? Ongewenst? Wat nu?

Ong e pland. zwanger Onverwacht? Ongewenst? Wat nu? Ong e pland zwanger Onverwacht? Ongewenst? Wat nu? Alles over ongeplande zwangerschap Fara, luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuze tel. 016 38 69 50 www.faranet.be met Xtra voor jongeren LUNA

Nadere informatie

Ong e pland. zwanger Onverwacht? Ongewenst? Wat nu?

Ong e pland. zwanger Onverwacht? Ongewenst? Wat nu? Ong e pland zwanger Onverwacht? Ongewenst? Wat nu? Alles over ongeplande zwangerschap Fara, luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuze tel. 016 38 69 50 www.faranet.be met Xtra voor jongeren LUNA

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Denkfouten. hoofdstuk 6. De pretbedervers. De zwarte bril

Denkfouten. hoofdstuk 6. De pretbedervers. De zwarte bril hoofdstuk 6 Denkfouten We hebben al gezien dat sommige van onze brandende automatische gedachten ons in de weg zitten. Ze geven ons een onprettig gevoel of weerhouden ons ervan dingen te doen. Het probleem

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

VOORBEELD CASUS. Wat is de winst van wachten tot het laatste moment? een socratisch gesprek uitgeschreven

VOORBEELD CASUS. Wat is de winst van wachten tot het laatste moment? een socratisch gesprek uitgeschreven VOORBEELD CASUS Wat is de winst van wachten tot het laatste moment? een socratisch gesprek uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 1 1/2 uur, in 5 stappen. Voor

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste

Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste Eerste druk, 2014 2014 Emelie van Laar isbn: 9789048434497 nur: 775 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Je gezicht en houding. spreken boekdelen!

Je gezicht en houding. spreken boekdelen! Ronald Dingerdis Je gezicht en houding 5 spreken boekdelen! Iedereen lekt non-verbale communicatie. Het is menselijk en het gebeurt gewoon. Het is ook logisch want communicatie bestaat voor het grootste

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan ggz voor doven & slechthorenden Verslaving Als iemand niet meer zonder... kan Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving Herkent u dit? Veel mensen gebruiken soms

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Vrij maken of vrij laten?

Vrij maken of vrij laten? Vrij maken of vrij laten? Dilemma's voor de bemoeizuchtige staat Rutger Claassen Universiteit Leiden Congres Ouderen en alcohol, 23 april 2012. Overview 1. Vrijheid wat is dat? 2. Schade aan een ander

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend.

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432172 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Schade per beleidsmethode

Schade per beleidsmethode Legalisering harddrugs: Een last of een deugd? 16 april 2016 D66 Congres 103 Arnhem Moderator: Jeffrey van Haaster (fractievoorzitter D66 Leiden) Panel: Daan van der Gouwe (Trimbos instituut) Has Cornelissen

Nadere informatie

Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur

Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur Blok 3. Gesprekstechnieken, 2 uur Wat is communicatie LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen) Open vragen stellen Waarderend gesprek Hoe geef je feedback (doorlopend proces) Oefenen d.m.v. rollenspellen

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Emoties, wat is het signaal?

Emoties, wat is het signaal? Emoties, wat is het signaal? Over interpretatie en actieplan dr Frits Winter Functie van Emoties Katalysator, motor achter gedrag Geen emoties, geen betrokkenheid, geen relaties Te veel emoties, te veel

Nadere informatie

Naam: Datum: Ik-Wijzer

Naam: Datum: Ik-Wijzer Ik-Wijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk

Nadere informatie

WAT ZIJN JE RECHTEN?

WAT ZIJN JE RECHTEN? Je bent een minderjarige als je onder de 18 jaar bent ALLEENSTAANDE MINDERJARIGE VREEMDELING IN BELGIE WAT ZIJN JE RECHTEN? EEN AANTAL NUTTIGE ADVIEZEN EN CONTACTEN OM JE TE HELPEN Medegefinancierd door

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie