Verslag bijeenkomst Aangepast Badminton en Badminton Nederland. Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag bijeenkomst Aangepast Badminton en Badminton Nederland. Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet"

Transcriptie

1 Verslag bijeenkomst angepast en Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet Datum: anwezig: zie bijlage Locatie: Nieuwegein Op dinsdagavond 21 september vond in Nieuwegein de eerste informatiebijeenkomst van met aangepast badmintonverenigingen plaats. Het doel ervan was om te bespreken hoe gezamenlijk het aangepast badminton actief kan gaan worden versterk, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het was een geanimeerde en constructieve avond waarin uitgebreid van gedachten werd gewisseld over een groot aantal onderwerpen en waarin alle aanwezigen veel van elkaar konden leren, zeker waar de verenigingen zo veel verschillende ervaringen hebben. Het proces van integratie van aangepast badminton binnen is na de ondertekening van een overdachtovereenkomst met Gehandicaptensport vanaf januari 2010 in gang gezet. Met het oog op het EK in mei 2010 werd eerst ingezet op de topsport selectie en daarna op de breedtesport. De bijeenkomst bevatte een korte terugblik, een analyse van de huidige stand van zaken, maar bovenal natuurlijk ook de plannen voor de toekomst. Daarbij is een goede samenwerking met de verenigingen die het aangepast badminton aanbieden cruciaal. Zij hebben immers de kennis en ervaring en verzorgen het aanbod aan de splers. lleen samen kunnen we ons actief richten op het behalen van de voorgelegde doelstellingen. De avond startte met een voorstelronde. Nadat Nanning van der Hoop, voorzitter van de avond, de overige deelnemers van en Rita van Driel van NOC*NSF had geïntroduceerd, was het de beurt aan de verenigingen. Iedereen vertelde kort zijn/haar ervaringen en positie binnen de vereniging. Vervolgens gingen we aan de slag met de stand van zaken en de toekomstplannen, met als doelstelling deze gezamenlijk op te pakken. an de hand van de resultaten van een enquête onder de verenigingen, die door Rogier Smid met ondersteuning van tabellen en grafieken werden gepresenteerd, werden een aantal kansen en speerpunten met elkaar gedeeld: deze liggen op het gebied van jeugd, kwaliteit van trainers en (vooral) het bereiken van de doelgroep. Daarbij werd af en toe ook uitgeweid over de problemen en drempels waar de verenigingen tegenaan lopen. Zo is gebleken dat de jeugd vaak moeilijk te bereiken is voor het spelen van aangepast badminton. Het is een uitdaging voor om hier samen met de verenigingen verandering in te brengen. Met de ervaringen die werden gedeeld in de hand (en ondersteuning van NOC*NSF) zullen plannen worden ontwikkeld hoe we bijvoorbeeld de jeugd wel kunnen bereiken.

2 Ook is het voor een aantal aangepast badmintonverenigingen lastig om zalen te plannen en te huren. Momenteel worden ze vaak geweerd in de revalidatiecentra (die zich zeer commercieel opstellen) en zit je in kleine zaaltjes achteraf! Om de doelgroep te bereiken is een ondersteuningspakket van gewenst. Uit de zaal kwam de vraag of dit al bestaat dan wel kan worden geregeld? Het antwoord luidt dat er nog geen pakket is, maar de ontwikkeling daarvan zeker hoog op de prioriteitenlijst staat. Na deze uitgebreide bespreking van de huidige stand van zaken was het de beurt aan Rita van Driel, die bij NOC*NSF de aangepaste sporten onder haar hoede heeft (en veel werk verricht aan een overkoepelende ondersteuning van verenigingen), maar tevens een zetel heeft in het bestuur van het International Paralympic Committee. Zij was op uitnodiging van de bond aanwezig om het proces van integratie van gehandicapte sport naar de nationale sportbonden uit te leggen. Haar zeer interessante presentatie bevatte goede voorbeelden van andere sportbonden en sportverenigingen die zeer actief met gehandicaptensport bezig zijn. Ook vertelde ze over diverse initiatieven van NOC*NSF (o.a. met provinciale/regionale steunpunten) waarmee bonden en verenigingen worden ondersteund om aangepaste sporters te bereiken en binnen te halen. Natuurlijk is het overkoepelende doel om de sportparticipatie van mensen met een handicap te verhogen. Een erg leuke motivatie om dit met de badmintonsport ook te bereiken. Naar aanleiding van de gepresenteerde speerpunten van werd soms hevig gediscussieerd over de punten breedtesport, (bovenal) wedstrijdsport, topsport en communicatie. Natuurlijk zijn de verenigingen cruciaal voor de invulling en uitvoering hiervan en viel er dus ook veel te leren van hun ervaringen, positief zowel als negatief. Op het gebied van breedtesport en aanbod staat groei van het ledenaantal (liefst vooral veel jeugd) en de kwaliteit van technisch kader centraal. lbert Valentijn presenteerde met betrekking tot de wedstrijdsport de toernooilijst en bijbehorende ranglijst voor het komend seizoen, de nieuwe spelregels zoals die overgenomen zijn van de BWF ( World Federation) en de planningsprocessen voor de toekomst. Ook werd aan de verenigingen toegezegd dat zij nog een instructiebijeenkomst zullen krijgen voor het gebruik van de Toernooiplanner, dat hen het leven bij de organisatie van toernooien een stuk gemakkelijker moet gaan maken. Met betrekking tot de puntentelling tijdens toernooien voor de ranglijst ontstond enige discussie. Enkelen hebben aangegeven dat er scheefgroei zou kunnen ontstaan omdat de toernooiplanner onvoldoende flexibiliteit zou bieden. fgesproken is dat bij de aangeboden instructie prominent zal laten zien wat er wel en niet kan. Bondscoach nnie van Daal gaf vervolgens een kort doorkijkje in de planning op het gebied van topsport: de samenstelling van een selectie en hun centrale trainingen, alsmede de mogelijkheden en onmogelijkheden voor uitzending naar internationale toernooien. Daarna werd nog even stilgestaan bij communicatie (zowel vóór, door als met de verenigingen), logischerwijs ook een erg belangrijk speerpunt. Input van de verenigingen is daarbij essentieel, vooral om het gezamenlijke beeld van het belang en de kansen van een goed aanbod aan gehandicapte sporters samen uit te dragen. De bond kan nationaal zo veel mogelijk aandacht besteden aan de sport, maar in de praktijk blijkt dat lokale en regionale PR door de verenigingen meestal veel effectiever is en meer zoden aan de dijk zet. Hierbij werd o.a. gesproken over de website, Clear! en mailings. Nanning van der Hoop deed een klemmende oproep aan de verenigingen om veel input te leveren over alles wat zijn doen, om gezamenlijk een sterk beeld te geven aan de buitenwereld. lle bestuurlijke en organisatorische ervaringen zijn belangrijk en welkom, en natuurlijk liefst zo veel mogelijk verslagen en foto s uit de praktijk. Hierna sloot Nanning van der Hoop de bijeenkomst af en bedankte iedereen voor de komst en met name de inbreng. Samen gaan we sterker op weg naar de versterking van de positie van aangepast badminton binnen de gehandicapte sport!

3 lle deelnemers betoonden zich na deze intensieve avond enthousiast. fgesproken werd om dergelijke bijeenkomsten voortaan minimaal één en liefst twee maal per jaar te organiseren, waarbij ook aan een workshopvorm kan worden gedacht. CTIE- EN BESLUITENLIJST ctie/ Besluit B WT Bijeenkomst zal minimaal één dan wel twee keer per jaar door worden georganiseerd Ondersteuningspakket samenstellen met informatie over aangepast badminton. Verenigingen kunnen dit vervolgens verspreiden. Informeren van de reguliere sportverenigingen over het aanbod aangepast badminton, met inbreng door de verenigingen over de bestaande activiteiten. WIE Organiseren van een bijeenkomst uitleg toernooiplanner B De afdeling Wedstrijdzaken neemt de onderwerpen spelregels en met name puntentelling voor de ranglijst mee in de eerstvolgende LCW (Landelijke Commissie Wedstrijdzaken) vergadering. l waar een beslissing zal worden genomen Input geven ten aanzien van communicatie naar de doelgroep zodat dit landelijk kan verspreiden (website, Clear!, mailings) Verenigingen

4 BIJLGE anwezigheidslijst NWEZIG 1. Nanning van der Hoop (Hoofd Dienstverlening & Wedstrijdzaken) 2. Rogier Smid (medewerker Dienstverlening & Wedstrijdzaken) 3. lbert Valentijn (lid LCW) 4. nnie van Daal (bondstrainer en coach) 5. Rita van Driel NOC*NSF 6. Eddy Boerman GBC Poona, Gaanderen 7. Timo Bakker KIS, Heemskerk mede namens BC rcade, lmere 8. Guus Maassen BC Velo, Wateringen 9. Bert van der Lubbe Redeoss, Delft 10. Lenie ten Hulscher Redeoss, Delft 11. Cees Wouters ISV Gouda, Gouda 12. Ilse van de Burgwal namens BC rcade, lmere 13. Edwin Roovers BC Culemborg, Culemborg 14. Hans Kool (voorzitter) Blijkklappers, Nederhorst den Berg 15. Ton Kamp (speler) Blijkklappers, Nederhorst den Berg 16. Mario Biekmann (contactpersoon en speler) Blijkklappers, Nederhorst den Berg 17. Leen van der Toorn Blijkklappers, Nederhorst den Berg 18. Ita Schreuder BV Shuttle Up, Sliedrecht 19. Gerardine van Ende MGS Maastricht, Maastricht 20. Oebele de Vries GSV Heuvelland, Hoensbroek 21. C. Huijnen GSV Heuvelland, Hoensbroek 22. S.I.Tan BC Flevoland, Lelystad 23. Frans Rutgers BC WIK 80, Enschede TOTL: 23 personen

5 FWEZIG (met kennisgeving) 1. Marcel Smouter BC rcade, lmere 2. Christel Donia BU, Utrecht 3. Willie Lammers VS de IJsselstreek, Didam 4. Hans Tabeling MSV Zeemacht, Den Helder 5. Catrien Bos HBC de Wadden, Harlingen 6. Ilse Schoonman BC Drachten, Drachten 7. Kitty Jacobs MGS Maastricht, Maastricht 8. Ton Velberg Voormalig TC, 9. Jan Nieswaag ISV Gouda, Gouda FWEZIG (zonder kennisgeving) 1. Willy Sliker TTV Irene, Tilburg 2. Peter Nefs TTV Irene, Tilburg 3. Gerben de Jong BC de Bever, Rijen 4. J. Smit BC Velsen, Velsen 5. Will Cattie GSV mersfoort, mersfoort 6. J. Wiggelaar Kameleon, Den Haag 7. Kris Dekkers Limzibad, Neeroeteren (BE) 8..van Leeuwen The Challengers, Den Haag 9. E. ten Dam De Tubanten, Enschede 10..van Broekhoven, Dhr. Bot BV Veenshuttle, Mijdrecht

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie I Personele samenstelling beroepskrachten NBB Directie Taken: Algehele leiding NBB-werkorganisatie, Ondersteuning Bondsbestuur, Ondersteuning Commissies

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD

Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD 20 De IMAGINEbijeen komsten zijn bedoeld om te inspireren en om instrumenten aan te reiken. Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD Onlangs startte een nieuw kwaliteitsprogramma

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

STARR REFLECTIES ELISE WALTA - 2035670 ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013

STARR REFLECTIES ELISE WALTA - 2035670 ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013 STARR REFLECTIES ELISE WALTA - 2035670 ADVANCED BUSINESS CREATION - E2B DINSDAG 7 MEI 2013 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer...... 3 Deel I Samenvatting TOP.... 4 Deel II Leidinggeven STARR 1 Plannen...... 7 STARR

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Onder redactie van Hans

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie