OEGSTGEEST IN BEWEGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEGSTGEEST IN BEWEGING"

Transcriptie

1 Foto: Wil van Elk OEGSTGEEST IN BEWEGING

2 AAN HET WOORD laten passeren en deze nog een keer aan je gedachten voorbij te laten trekken. Daarnaast vind ik het ook fijn om vooruit te kijken, wat willen we verder als organisatie en als dorp. Als laatste wil ik nog zeggen dat Oegstgeest voelt als een warm bad. Oegstgeest heeft betrokken mensen, we hebben gewoon plezierige inwoners in ons dorp. BURGEMEESTER WAAIJER AAN HET WOORD Een burgemeester heeft een bijzondere rol. Het gaat om verbinden naar meerdere richtingen, mensen en diverse soorten organisaties. Je moet de goede toonhoogte vinden in die gesprekken en ontmoetingen. Een burgemeester moet herkenbaar en zichtbaar zijn. Oud-burgemeester Els Timmers van Klink was een zichtbare burgemeester. Burgemeester zijn is geen 8 tot 5 baan. Burgemeester Timmers was dan ook op allerlei momenten in actie. Ik dank haar voor haar inzet en toewijding. De oud-burgemeester is vertrokken als burgemeester van een dorp met een actieve en meelevende bevolking. Inwoners die zich inzetten voor de samenleving. Ik heb gemerkt dat de mensen wat voor elkaar over hebben. EEN TERUGBLIK Wanneer we terugkijken op 2013 gaan mijn gedachten naar het begin van het jaar. Het nieuwe college is toen met volle overtuiging van start gegaan. Zij wilden het geschade vertrouwen herstellen, zodat de bevolking weer vertrouwen kon hebben in het college. Eén van de opdrachten die het nieuwe college kreeg is de organisatie doorlichten. Onder de noemer integriteitsonderzoek kwamen diverse zaken aan het licht die vallen onder de noemer plichtsverzuim: zaken of handelingen die je van een ambtenaar in zijn rol mag verwachten maar die niet zijn gebeurd. Er zijn geen strafbare feiten gepleegd. Zoals wethouder Haanstra destijds al heeft gezegd: Men heeft met de beste bedoelingen hard gewerkt, maar heeft voor wat betreft bepaalde taken zijn verantwoordelijkheid niet genomen. De rapporten zijn niet openbaar gemaakt om de levenssfeer van betrokkenen te waarborgen. Het onderzoek heeft pijn achtergelaten. Wanneer mensen tegen het licht worden gehouden is dat gevoelig. We zitten nu in een herstelproces en we gaan er doorheen om beter te worden. Dat was de minder leuke kant van Uiteraard is er ook veel positiefs gebeurd. Ik denk bijvoorbeeld aan de vele avonden die voortkomen uit Oegstgeest in Beweging. Iedere keer komen er meer mensen. Het is echt een ontmoetingsmoment waar allerlei nieuwe contacten en ideeën ontstaan. Die betrokkenheid zag je ook terug toen inwoners konden meedenken over het onderwerp samenwerken of samengaan. De hoeveelheid aan reacties en het aantal geïnteresseerden tijdens de meedenkavond was groot. Ook ben ik trots op ons eigen Repair Café. Zoveel mensen die er heen komen om iets te laten repareren en anderen die het maken. Een burgerjaarverslag gaat altijd over een jaar terug en dat is goed. Het is prettig de tijd te nemen om onderwerpen de revue te VOORUITBLIK We hebben een nieuwe gemeenteraad met ambitie. Er is een dorpsagenda met daarin een prominentere rol voor inwoners. De raad kan haar rol als volksvertegenwoordiger hierbij goed vervullen. De raad is de antenne voor de energie en mogelijkheden in onze samenleving. Want die energie die is er. Kijk maar naar Oegstgeest in beweging en alle activiteiten en initiatieven die er zijn en ontstaan. Het is prettig als inwoners zich als partner opstellen en niet als consument. Het voelt goed wanneer individuele burgers bijdragen aan het klimaat binnen de gemeente. Het college vindt het belangrijk om te zorgen dat het dagelijkse leven van onze inwoners kwalitatief en op een goede manier verloopt. We leven ook in een tijd dat een college niet alleen lokaal haar werkt doet. Ook in de regio heeft zij de positie om aan maatschappelijke processen die gemeente overschrijdend zijn haar bijdrage te leveren. We zorgen voor een bestuur dat in de regio zijn rol goed vervuld. Daarnaast werken we aan een gemeentelijke organisatie die ons in staat stelt als zelfstandige gemeente een goed voorzieningen niveau te bieden. Het is soms best lastig om een juist besluit te nemen, omdat we te maken hebben met conflicterende belangen. Dat betekent dat we onze beslissingen goed gemotiveerd moeten nemen en dat ze duidelijk zijn voor betrokkenen en inwoners. Als gemeente hebben we de ambitie om prima producten te leveren binnen de gestelde termijn. Inwoners vragen iets en willen het goede tijdig ontvangen. VOLGEND JAAR Wanneer we volgend jaar terugblikken op 2014 dan zou ik echt gelukkig zijn wanneer de gemeenteraad een weloverwogen en goed besluit neemt over de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest, dat breed gedragen wordt door zowel de raad zelf als onze inwoners. Burgemeester Waaijer

3 Bron: OEGSTGEEST IN BEWEGING De gemeente wordt steeds minder leidend. Zij krijgt een meer regisserende rol. Dit past goed bij de rol die inwoners wensen, krijgen en innemen. Een paar jaar geleden is het eigenlijk al gestart. Mensen starten zelf initiatieven. Zijn bijvoorbeeld actief op twitter, facebook of schrijven een blog. Daarmee heeft de schrijver gereedschap in handen om invloed uit te oefenen en wellicht een beweging te starten. Die invloed kan breed zijn maar ook lokaal. We merken als gemeente dat inwoners zelf actief betrokken willen worden bij hun leefomgeving en er invloed op uitoefenen. Binnen die nieuwe manier van denken en doen past de toekomstvisie van Oegstgeest. De rode draden daarin zijn: potentieel benutten, verbindingen leggen, opstellen als meewerkkracht en duurzaamheid. Er is in 2013 een partnership tussen gemeente Oegstgeest en Dorpslab gestart. Deze samenwerking heeft al vele vruchten afgeworpen. De gemeente is heel blij met haar betrokken inwoners en heeft waardering voor hen en hun initiatieven. De gemeenschap in Oegstgeest is bijzonder ondernemend. Er ontstaan voortdurend nieuwe initiatieven die kunnen rekenen op een groot draagvlak. Voorbeelden daarvan zijn Repair Café. Dat is inmiddels één van de succesvolste Repair Cafés van heel Nederland. Een ander voorbeeld is SOEK (Stichting Oegstgeester Kringloop) en Oogstoverschot. SOEK treft voorbereidingen voor het openen van een kringloopwinkel in Oegstgeest en via Oogstoverschot kunnen mensen onder andere het teveel aan groenten en andere levensmiddelen uit hun moestuin met elkaar uitwisselen. VIRTUEEL EEN STAPJE TERUG De gemeente geeft ruimte aan de betrokken en actieve gemeenschap en doet daar zelfs virtueel een stapje voor terug. Dorpslab heeft het initiatief genomen voor een webportaal. Het webportaal wordt de voorpagina, de virtuele ingang voor Oegstgeest. Deze voorpagina geeft tekst en beeld bij alles wat er in Oegstgeest speelt en leeft. Vaste onderdelen zijn de Oegst-agenda en het uitlichten van bepaalde kenmerkende evenementen en activiteiten in het dorp. Het portaal biedt ook direct toegang tot de gemeentesite. Met het portaal geven we ook vorm aan Dorpsmarketing. In samenspraak met de gemeente heeft het Dorpslab de rol van dorpsmarketing opgepakt en is in 2013 begonnen met activiteiten zoals Oegst.nl - de uitagenda voor Oegstgeest, en ook de Oegstgeester Midzomerweken in samenwerking met de Oegstgeester Courant. Dorpsmarketing krijgt een krachtig vervolg in 2014 nu een van de wethouders het onderwerp dorpsmarketing als volwaardige portefeuille heeft. Het Dorpslab is sterk van start gegaan en zal deze koers in 2014 aanhouden en de plannen verder uitbouwen. Bron: repaircafe.nl/oegstgeest

4 VRIJWILLIGERS In Oegstgeest zijn ruim 2500 vrijwilligers actief. Gemeente Oegstgeest hecht veel waarde aan hun inzet. Jaarlijks vergadert de wethouder Welzijn met alle organisaties die met vrijwilligers werken. In deze vergadering bespreekt de gemeente het vrijwilligersbeleid en worden nieuwe plannen voorgelegd. Onze vrijwilligers zien we terug bij (sport) verenigingen, op scholen, bij evenementen en ter ondersteuning van senioren en bij de brandweer. Soms vergeten we dat vrijwilligers als goud zijn voor een organisatie. Zij houden evenementen levendig of zorgen voor een glimlach en een kop koffie in verzorgingshuizen. De gemeente is blij en trots zo veel betrokken inwoners te hebben. VRIJWILLIGERS KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN In 2013 zijn meerdere van onze dorpsgenoten koninklijk onderscheiden voor hun inzet voor de samenleving: vaak waren dat vrijwilligers, soms ook een combinatie van werkgerelateerde prestaties en vrijwillige inzet. Afgelopen jaar speldde de burgmeester bij de volgende inwoners van Oegstgeest zo n bijzondere onderscheiding op: De Koninklijke Onderscheidingen gingen dit jaar naar: De heer Drs. J. A. de Breet, Ridder in der Orde van Oranje-Nassau De heer G. H. van Delft, Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer R. van Furth, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer drs. H.L.F. s Gravesande Pannekoek, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer Prof. dr. R.H.C. Janssen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw drs. B.W. van Knippenbergvan den Berg, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer A. van der Luit, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw P. Mandema-Wynia, Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer H. L. G. M. van Mierlo, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer C.J.H. van de Velde, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Kabinet op het gemeentehuis of via Via die website kunt u ook de aanvraag indienen. Wilt u de onderscheiding uit laten reiken rondom Koningsdag 2015? Zorg er dan voor dat uw aanvraag vóór 1 augustus 2014 in ons bezit is.

5 NLDOET NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Het evenement zet vrijwillige inzet in de schijnwerpers en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Ook burgemeester, wethouders en medewerkers van gemeente Oegstgeest laten jaarlijks in maart zien hoe waardevol en leuk vrijwilligerswerk is. Zo EREPENNINGEN Herman Klaver ontving in maart een gemeentelijke erepenning in zilver uit handen van de burgemeester. voegen zij de daad bij het woord en hopen ze nog meer inwoners van Oegstgeest te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk. DUURZAAMHEID DAG VAN DE DUURZAAMHEID IN OEGSTGEEST De gemeente werkt aan het uitvoeren van het eigen duurzaamheidsbeleid. Dit merken inwoners doordat hiervoor meer aandacht is dan voorheen, bijvoorbeeld in de Economische Agenda voor de Leidse Regio. Ook het huisvuil wordt zo duurzaam mogelijk verwerkt en alle openbare verlichting is net als de stroom in het gemeentehuis van duurzame herkomst. In 2013 zijn er drie extra oplaadpunten voor elektrische auto s geplaatst, zodat er nu in totaal vijf zijn. De gemeenschap in Oegstgeest is heel daadkrachtig. De gemeente stimuleert mensen om duurzame initiatieven te ontplooien via de werkgroep duurzaamheid en ondersteunt financieel. Een voorbeeld hiervan is de coöperatie Lokaal Energie Opwekken Oegstgeest (www.leoo.nl), waar elke inwoner lid van kan worden en op die manier goedkoop zelf duurzame energie kan opwekken via bijvoorbeeld zonnepanelen of mini-windmolens. In Poelgeest zijn geregeld avonden met duurzaamheid als centraal thema, in het dorp worden activiteiten georganiseerd zoals een open duurzame huizenroute en de Oudenhofmarkt waarin oude ambachten en duurzame moderne vaklieden hun producten en diensten toonden aan bezoekers. Zeer succesvol waren de talkshow-uitzendingen van Zaaamspraak op Unity TV, op initiatief van en georganiseerd door betrokken inwoners, waarin bedrijfsleven, onderwijs, inwoners en overheid met elkaar in gesprek gingen over duurzame onderwerpen. SAMENWERKEN OF SAMENGAAN? Op 10 oktober opende wethouder Roeffen de landelijke Dag van de Duurzaamheid op Gevers-Deutz Terweeschool. Ook dit jaar daagde initiatiefnemer Urgenda alle particulieren, bedrijven, overheden, scholen en organisaties uit om zich op van hun groenste kant te laten zien met het statement: Laat het zien op 10-10! Leerlingen van groep 7 van de Gevers-Deutz Terweeschool hebben een goed idee wat duurzaam betekent: energie opwekken, energie besparen, recyclen/spullen hergebruiken. Oegstgeest is een zeer aantrekkelijke, verzorgde en veilige woongemeente, met veel groen en uitstekende voorzieningen. En dat willen we graag zo behouden en waar mogelijk versterken. Tegelijkertijd zorgen steeds meer ontwikkelingen ervoor dat Oegstgeest zich nadrukkelijk oriënteert op haar bestuurlijke toekomst. Onder het motto de toekomst voor Oegstgeest is samen, zijn verschillende samenwerkingsmogelijkheden met omliggende gemeenten in kaart gebracht. Uit dit onderzoek kwamen drie mogelijkheden voor verdergaande samenwerking naar voren (1, 2, en 3). De gemeenteraad heeft daar nog een te onderzoeken variant aan toegevoegd (4): 1. Zelfstandigheid in een verdergaande samenwerking in de Leidse regio met de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. 2. Zelfstandigheid in een verdergaande ambtelijke samenwerking met de gemeente Katwijk. 3. Een samengaan met gemeente Leiden met eventueel Leiderdorp erbij. 4. Zelfstandigheid in een verdergaande samenwerking met Katwijk en Noordwijk.

6 MEEDENKEN Om erachter te komen hoe inwoners en (maatschappelijke) organisaties over het onderwerp samenwerken of samengaan dachten, zijn in het najaar inwoners en (maatschappelijke) organisaties op verschillende manieren actief betrokken bij dit onderwerp en de vier samenwerkingsmogelijkheden. Inwoners lieten op de zeer goed bezochte discussieavond duidelijk hun stem horen hoe zij dachten over de verschillende mogelijkheden voor verdergaande samenwerking en vooral ook wat zij belangrijk vonden of wat hen zorgen baarde. is voortgekomen uit het ontwikkelen van de Toekomstvisie Oegstgeest in beweging (in 2012) werd ook zeer actief meegedacht. De betrokkenheid bij het onderwerp is groot in het dorp. Dat bleek ook wel op de speciaal daarvoor ingerichte website waar door inwoners veel werd gediscussieerd. Dit alles leverde uiteindelijk een schat aan waardevolle informatie en aandachtspunten op voor de gemeenteraad. In december heeft de raad besloten om de noodzaak van verdergaande bestuurlijke samenwerking verder te onderbouwen. De samenwerking in de regio is in 2014 ook nog onderwerp van gesprek en onderzoek. Vanuit (maatschappelijke) organisaties en de zogenaamde expertgroep, een groep actieve en betrokken Oegstgeestenaren die Samenwerken of Samengaan? Denk mee! BEGROTING Raadsleden en inwoners gaan met elkaar in gesprek over bezuinigingsmaatregelen en bespreken ideeën om de lastenstijging beperkt te houden. (foto: Willemien Timmers) In november is ieder jaar de begrotingsraad. Tijdens die gemeenteraadsvergadering bespreekt de gemeenteraad de begroting voor de komende 4 jaar. Met de programmabegroting legt het college een basis om grip te krijgen op de financiën, te investeren in de kwaliteit van de eigen organisatie, de noodzakelijke bezuinigingen door te voeren en de lastenstijging beperkt te houden. TOEKOMSTVISIE Het college wilde de lastendruk voor inwoners niet meer dan het landelijke gemiddelde laten stijgen. Dit ondanks de gevolgen van de bezuinigingen van het Rijk waardoor de gemeente meer taken met minder geld moet uitvoeren. Daarnaast zijn er in de begroting bezuinigingsvoorstellen opgenomen die diverse instellingen, organisaties en verenigingen vanaf 2014 gaan raken. Voorstellen welke ook voortvloeien uit de toekomstvisie van Oegstgeest, waarin meer en meer toegewerkt wordt naar een andere rol van de gemeente; namelijk als meewerkkracht. De gemeente blijft onverminderd aandacht houden voor veilig wonen, werken en recreëren. STABIEL VAARWATER Het zijn evenwichtige maatregelen die Oegstgeest de komende jaren in een stabiel en toekomstbestendig vaarwater moeten brengen. Oegstgeest voldoet meer dan volledig aan de eisen die de toezichthouder stelt.

7 DIENSTVERLENING WE LEREN VAN U Ook leren we van u. Inwoners sturen ons gevraagd en ongevraagd opmerkingen en suggesties over onze dienstverlening. Indien mogelijk passen we onze dienstverlening of informatievoorziening aan naar aanleiding van deze berichten. NIEUWE WEBSITE Sinds oktober heeft Oegstgeest een nieuwe website. De nieuwe website is een van de onderwerpen die staan beschreven in de visie op dienstverlening. De gemeentelijke informatie is digitaal te vinden via www. oegstgeest.nl. Inwoners, ondernemers en het bestuur hebben een eigen tab ; via die ingang is informatie over dat onderwerp te vinden. Hoe kunnen we optimaal rekening houden met de behoeften van onze inwoners en daarbij toch zo effectief en efficiënt mogelijk werken? Hoe is de Oegstgeester inwoner te typeren en wat zegt dat over de klantbehoefte? Het antwoord op onder andere deze vragen speelt een rol bij allerlei onderwerpen op het gebied van dienstverlening, zoals de inrichting van de website, de openstelling van het gemeentehuis, het opstellen van servicenormen, de inrichting van ons Klant Contact Centrum. Deze onderwerpen zijn teruggekomen in onze visie op dienstverlening. Deze visie is in april vastgesteld door de gemeenteraad en is ontstaan met medewerking van inwoners en klanten, raadsleden en eigen medewerkers. We werken de visie op dienstverlening in 2014 verder uit met als doel onze bedrijfsvoering efficiënt en effectief in te zetten om zo onze dienstverlening naar een hoger plan te krijgen en zo goed mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. ONDERZOEK De Kamer van Koophandel heeft bij gemeenten onderzoek gedaan naar de dienstverlening. Zo ook bij Oegstgeest. Wij scoren zeer goed op de dienstverlening per . Op het onderdeel telefonische bereikbaarheid echter scoorde de gemeente minder. Met de visie op dienstverlening als uitgangspunt gaan we onder andere onze telefonische bereikbaarheid verbeteren. Een van de belangrijkste onderdelen van een website is het zoeken. De lezer komt naar de website met een reden en wil snel vinden wat hij zoekt. Op de homepage hebben we daarom de onderwerpen geplaatst die u het meeste zoekt. Voor andere onderwerpen kunt u het menu gebruiken of de zoekmachine. De webstatistieken gebruiken we om de website te verbeteren. Op basis van die webstatistieken is de homepage ingericht en komen bepaalde onderwerpen wel of niet op de website voor. DIGITAAL AANVRAGEN In het digitaal loket vindt u informatie over alle producten en diensten van de gemeente. Een deel van die producten of diensten zijn digitaal aan te vragen. U betaalt via Ideal. Heeft u de website al gebruikt voor het aanvragen van bijvoorbeeld een uittreksel of parkeervergunning blauwe zone? Dan heeft u gemerkt dat u na het inloggen met DigiD niet meer uw gegevens hoeft in te geven; deze verschijnen vanzelf. In 2014 gaan we verder met het uitbreiden van functionaliteiten op de website en nemen we de vormgeving onder de loep. De oude en de nieuwe website EIGEN WEBSITE GEMEENTERAAD De gemeenteraad heeft een eigen website. Alle informatie van en over de gemeenteraad en commissies is te vinden op In september 2013 is deze nieuwe website met raadsinformatie opgeleverd. Het raadsinformatiesysteem (RIS) zoals de website ook wel genoemd wordt heeft een betere zoekmachine. De zoekmachine doorzoekt ook automatisch de gemeentelijke website. De komende tijd zijn we nog aan het werkt om de site aan te vullen met zaken die handig zijn voor raadsleden én burgers. GEMEENTERAAD IN BEELD Helemaal nieuw voor Oegstgeest is de mogelijkheid om via de gemeenteraads website live de commissie- en raadsvergaderingen te volgen (april 2014). De app Raad digitaal voor de IPad geeft de mogelijkheid direct alle stukken van oude en nieuwe vergaderingen te lezen.

8 VEILIGHEID IN OEGSTGEEST OEGSTGEEST NÓG VEILIGER MAKEN DOEN WE MET U Oegstgeest is een prettige gemeente om in te wonen. Inwoners voelen zich over het algemeen veilig thuis en in het dorp. De vakantietijd en donkere dagen hebben we aangegrepen om inwoners te informeren en betrekken in het veiliger maken van de omgeving. De kans op inbraken neemt toe in die periodes. Met het einde van het jaar in zicht komt brand in huis vaker voor. Daarom heeft de gemeente samen met politie en brandweer veiligheidsavonden georganiseerd. Voor ondernemers is het onderwerp overvallen en hoe je deze kunt voorkomen een belangrijk thema. In samenwerking met ondernemers en politie hebben we tijdens een bijeenkomst daar aandacht aan gegeven. Tijdens de bijeenkomsten hebben we ook inbreng gekregen van inwoners en ondernemers voor ons veiligheidsbeleidsplan. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. inwoners daders van misdrijven en vermiste personen kunnen worden opgespoord. De politie kan een Burgernetactie starten na bijvoorbeeld een melding van een inbraak, beroving of vermissing van een persoon. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of een voertuig. Deelnemers kunnen informatie rechtstreeks doorgeven aan de politiemeldkamer, via het gratis Burgernetnummer Die informatie wordt direct doorgegeven aan politie in de buurt. NOG MEER VEILIGHEID OP STRAAT In Oegstgeest hebben we twee Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA). U ziet ze misschien wel eens lopen op straat of voorbij komen op de fiets. Maar wat doen de GOA s eigenlijk? Handhaven op de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is de basis. In de APV staan de regels die voor Oegstgeest gelden en die door onze gemeenteraad zijn vastgesteld. Wanneer een GOA ziet of merkt dat de regels worden overtreden dan krijgt de betreffende persoon een boete. De GOA mag er voor kiezen een waarschuwing te geven. Ook treden de GOA s op bij bijvoorbeeld overlast. Verder handhaven zij op de Drank- en Horecawet. Op de jaarlijkse Kindervrijmarkt zijn de GOA s als hulpverlener actief. En wist u dat zij elk jaar betrokken zijn bij de fietsexamens op de basisscholen? Uiteraard is er een nauwe samenwerking met de wijkagenten van Oegstgeest. BURGERNET OOK IN OEGSTGEEST Op 30 september 2013 gaf burgemeester Els Timmers, samen met de teamchef politie Leiden Noord, het officiële startsein voor Burgernet. Met het geven van dit startsein maakt nu ook Oegstgeest deel uit van het veiligheidsnetwerk waarmee met hulp van

9 STATISTIEKEN 2013 HUWELIJKEN 2013 Huwelijken Partnerschap Digitale producten 2013 Digitaal Totaal % Digitaal In en om het gemeentehuis Andere locaties Melding openbare ruimte ,34% Eigen Verklaring rijbewijs ,99% Aangifte verhuizing ,22% Aanvraag bewijs van in leven zijn ,10% Aanvraag parkeerontheffing blauwe zone ,85% Aanvraag Uittreksel Burgerlijke Stand ,64% Aanvraag uittreksel GBA ,95% Melding APV ,03% Totaal ,84% TELEFONIE In totaal ontvingen de dames van het Telefonisch Infomatiepunt (TIP) telefoongesprekken. Deze gesprekken duurden gemiddeld 1 minuut en 56 seconden. De telefoontjes werden binnen 2 seconden opgenomen. Daarmee komt het serviceniveau op 90,6% PUBLIEKSZAKEN Verstrekte documenten 2013 Paspoort 3086 Identiteitskaart 1166 Rijbewijs 1529 Uittreksel BRP* 791 Verklaring omtrent het gedrag 655 Bewijs van in leven zijn 81 Naturalisaties 19 * BRP staat voor Basisregistratie personen (voorheen GBA) HUWELIJKSJUBILEA 50-jarig huwelijk jarig huwelijk jarig huwelijk jaar of ouder 6 GEMEENTEARCHIEF Het gemeentearchief is in maal voor onderzoek bezocht. Twaalf bezoekers deden onderzoek naar hun stamboom. De overige 196 bezoekers waren onder meer geïnteresseerd in gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, vroegere burgemeesters en wethouders, kasteel Oud- Poelgeest, oude kaarten en de brandweer. Ook handelde onze archivaris 210 verzoeken om inlichtingen of fotokopieën af. Archiefstukken over het thema Macht & Pracht kon u tijdens het Open Monumentenweekend bekijken in de raadzaal van het gemeentehuis. DIGITAAL FOTOARCHIEF Het Digitaal Fotoarchief kunt u via bekijken bezoekers, afkomstig uit 41 verschillende landen deden dat. Zij bekeken in totaal pagina s (gemiddeld ruim 12 pagina s per bezoek). In het Digitaal Fotoarchief staan inmiddels foto s. GEMEENTERAADSINFORMATIE Er zijn in 2013 tien gemeenteraadsvergaderingen geweest, waaronder een installatieraad voor het nieuwe college. Veel onderwerpen hadden te maken met het verbeteren van de bedrijfsvoering en de financiële positie van de gemeente.twee gemeenteraadsleden hebben afscheid genomen van de gemeenteraad, te weten: mevrouw Kroon en de heer Klaver (beiden VVD). Ze zijn opgevolgd door de heren De Rotte en Spaargaren. Schriftelijke vragen op basis van artikel 37 van het Reglement van orde zijn dertien keer gesteld. COMMISSIES De commissies zijn 28 keer bij elkaar gekomen om te vergaderen: elf keer Commissie Burger, tien keer Commissie Ruimte, vier keer Commissie Regio en drie keer de Commissie Audit. Daarnaast is rondom zwembad Poelmeer een hoorzitting geweest waarin burgers en verenigingen/organisaties input konden geven aan raadsleden over de toekomst van het zwembad. KLACHTEN Het college informeert de gemeenteraad jaarlijks over de afhandeling van klachten van burgers over gedragingen van de bestuursorganen of medewerkers van de gemeente. Oegstgeest vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met klachten van inwoners om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. In 2013 zijn elf klachten behandeld. Negen klachten zijn in overleg

10 opgelost, zonder dat het college een oordeel heeft geveld over de gegrondheid van de klacht. Twee klachten zijn wel aan het college voorgelegd: één klacht is gegrond en één klacht is ongegrond verklaard. OVERZICHT KLACHTEN OEGSTGEEST 2013 Samenvatting van de klacht Afhandeling Onderwerp 1 Telefonische klacht over Telefonische reactie Incorrecte afhandeling niet schriftelijk reageren 2 Klacht over werkwijze van Hoorzitting Onheuse bejegening een schuldhulpverlener 3 Telefonische klacht over niet Schriftelijke reactie Incorrecte afhandeling tijdig reageren op een brief 4 Klacht over beperkte interventie Formele afhandeling Incorrecte afhandeling door gemeente bij langdurige ongegrond geluidsoverlast 5 Klacht over niet tijdig reageren Reactie per mail Incorrecte afhandeling op een mail via 6 Klacht over niet reageren Telefonische reactie Incorrecte afhandeling 7 Klacht over onbevoegd Schriftelijke reactie Incorrecte afhandeling verstrekken GBA-gegevens 8 Klacht over de wijze waarop Hoorzitting Incorrecte afhandeling een aansprakelijkstelling is afgehandeld 9 Klacht slechte communicatie/ Formele afhandeling Incorrecte afhandeling bereikbaarheid van de gemeente gegrond 10 Klacht over niet kunnen Hoorzitting Incorrecte afhandeling wijzigen van GBA-gegevens 11 Klacht over niet behandelen Telefonische reactie Incorrecte afhandeling aansprakelijkstelling BEZWAARSCHRIFTEN Jaartal Ingediend Advies Ingetrokken/ Hoorzittingen uitgebracht ambtshalve herzien Op 31 december 2013 waren nog twee bezwaarschriften in behandeling. De meeste bezwaarschriften gingen over omgevingsrecht en verkeersbesluiten. De commissie houdt over het algemeen elke drie weken op woensdagavond hoorzitting. Of een zitting doorgaat hangt af of er bezwaarschriften te behandelen zijn.

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie

BURGERJAARVERSLAG 2014

BURGERJAARVERSLAG 2014 BURGERJAARVERSLAG 2014 Inhoud... 1 Voorwoord... 3 Inwoners... 4 Onderzoek onder inwoners... 4 Contact met de gemeente... 5 Sociale media... 5 Burgernet... 5 Officiële publicaties... 6 Klachten... 6 Bezwaren...

Nadere informatie

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Optimale dienstverlening Tegenwoordig kunt u de gemeente Ommen op veel verschillende manieren benaderen. Naast een telefoontje, brief of bezoek aan de balie kunt u

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2014 heeft een aantal klanttevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2008

Jaarverslag klachten 2008 Jaarverslag klachten 8 Inleiding Sinds 2 hebben wij een klachtenregeling, deze regeling is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betreft het interne klachtrecht. Intern

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden Kwaliteitshandvest Servicenormen waaraan u ons mag houden Wat is een kwaliteitshandvest? In dit handvest staan beloften van de gemeente Lochem over de dienstverlening. Deze beloften noemen we servicenormen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Kwaliteits handvest Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Februari 2014 KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE ROERMOND afspraak is afspraak De gemeente Roermond is er voor u. Wat wij doen, doen we voor

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 1 OPINIËRENDE NOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 oktober 2010 Raadsvergadering

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

U heeft een klacht over ons!

U heeft een klacht over ons! De klachtenprocedure van de gemeente Helmond U heeft een klacht over ons! Als u ontevreden bent over ons.. De klachtenprocedure van de gemeente Helmond Als u ontevreden bent over ons... Wij helpen u graag

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Afdeling Bestuursondersteuning en Personeelszaken maart 2005 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Klachtenregeling 5 3. Communicatie 10 4. Samenvatting en aanbevelingen 10 2 1.

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021 OPSCHRIFT Vergadering van 13 januari 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen VVD over: voorgenomen landelijke sluiting van circa

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst!

Wij zijn u graag van dienst! Wij zijn u graag van dienst! Wij doen dit open, eerlijk en duidelijk en vertellen in deze folder hoe onze service eruit ziet www.nijmegen.nl Wij zijn u graag van dienst Wat wij als gemeente doen, staat

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest Gemeente Gilze en Rijen Kwaliteitshandvest Versie 1.1, datum 01 augustus 2014 Inhoudsopgave Welkom bij uw gemeente... 3 Waar en wanneer kunt u ons bereiken?... 4 Wat mag u van ons verwachten?... 6 Iets

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Groen Dichterbij 8 november 2014 Jan Hassink, Carlijn Wentink en Evelien Janssen Jan.hassink@wur.nl Voorbeelden van groene burgerinitiatieven

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden,

Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden, Oegstgeest, 15 januari 2015 Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden, Ik ben Rob Bergers, voorzitter van de Stichting Oegstgeester Kringloop, ook wel SOEK genoemd Vandaag aanwezig

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN 2 Inhoud pagina Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Instelling van de commissie 5 3. Samenstelling van de commissie

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

Burgerjaarverslag 2010

Burgerjaarverslag 2010 Burgerjaarverslag 2010 VOORWOORD Beste inwoner, In dit beknopte jaarverslag leest u wat we in 2010 op het gebeid van burgerparticipatie, dienstverlening en de afhandeling van klachten en bezwaarschriften

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium.

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium. Voor de raadsvergadering van 29 maart 2011 M.b.t. agendapunt gelegenheid tot het stellen van vragen. Betreffende: Verzoek om aansluiting bij Burgernet. Voorzitter, Enkele jaren geleden heeft BGL een verzoek

Nadere informatie

Burgernet deelnemersinformatie

Burgernet deelnemersinformatie Horen Zien Bellen Burgernet deelnemersinformatie Informatie voor deelnemers Burgernet in het kort Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/279

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/279 Rapport Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/279 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de beheerder van het regionale politiekorps Drenthe verzoekers brieven van 6 december 2006, 29 december 2006

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw A. te Rotterdam over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Dienstverlening, vakeenheid Belastingen Dossiernummer:

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlem: 1. gegevens met betrekking tot haar persoonlijke omstandigheden

Nadere informatie

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden.

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. s-hertogenbosch, 20 december 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. Marianne van der Sloot 1 Jeugdlintjes

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda?

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda? Burgerinitiatief Heeft u een concreet idee of plan? En wilt u hier serieus werk van maken? Denk dan eens aan het indienen van een burgerinitiatief bij uw gemeenteraad. Burgerinitiatief Heeft u wel eens

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Rapport. Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011. Rapportnummer: 2011/106

Rapport. Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011. Rapportnummer: 2011/106 Rapport Rapport over de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Leiden. Datum: 11 april 2011 Rapportnummer: 2011/106 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Commissie voor

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS

6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS 6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, leidinggevenden Voorbeeld van een servicecode

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg

Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Jaarverslag klachten 2014 Gemeente Middelburg Middelburg, 12 februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De klachtenprocedure 3. Het verslag in cijfers 3.1 Aantal klachten in 2014 3.2 Wijze van afdoening

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

draadswijzer week 01 Zwolle

draadswijzer week 01 Zwolle draadswijzer week 01 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 11 januari 2016 Raadzaal Besluitvormingsronde 19.30 uur Start besluitvormingsronde met de volgende hamerstukken: - Nota van Uitgangspunten MPV 2016*

Nadere informatie

Aan: Wethouder Financiën Utrecht. Hr. J. Kreykamp. Van: Adjunct Directeur BghU. Mr J. Vonk. Utrecht, 11 maart 2015

Aan: Wethouder Financiën Utrecht. Hr. J. Kreykamp. Van: Adjunct Directeur BghU. Mr J. Vonk. Utrecht, 11 maart 2015 Aan: Wethouder Financiën Utrecht Hr. J. Kreykamp Van: Adjunct Directeur BghU Mr J. Vonk Utrecht, 11 maart 2015 EVALUATIE PILOT MIJN WOZ LUNETTEN/HOOGRAVEN 2014 Aanleiding Op 18 september 2013 zijn in de

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6043 Inboeknummer 14bst01553 Beslisdatum B&W 21 oktober 2014 Dossiernummer 14.43.151 Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording Inleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Voorwoord De gemeente Borne is er voor de inwoners van en de ondernemers in Borne, Zenderen en Hertme. U kunt voor allerlei diensten bij ons terecht. Van het aanvragen van een legitimatiebewijs tot het

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe

Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe Over honden, voor baasjes Hondenbezit in gemeente Overbetuwe Samen prettig buiten. U woont met uw hond(en) in gemeente Overbetuwe. Wij vinden het belangrijk dat u de ruimte krijgt om samen te genieten

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014

Jaarverslag klachten 2014 Jaarverslag klachten 204 Inleiding Een klacht levert vaak concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van dienstverlening. Onderzoek van de klachten levert een belangrijk leereffect. Actiepunten

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente van 16 maart 2007 wendde verzoekster zich opnieuw tot de Nationale ombudsman.

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente van 16 maart 2007 wendde verzoekster zich opnieuw tot de Nationale ombudsman. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster had een aanvraag ingediend om een WVG-voorziening, die de gemeente Wageningen had afgewezen, en het bezwaar dat verzoekster hiertegen had ingesteld, had de gemeente ongegrond

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Service op een hoger niveau Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Samen werken wij aan Kwaliteit. Weten waar u aan toe bent! Dat is wat wij bij de gemeente Haarlemmermeer belangrijk vinden. Daarom

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer Fractie Beter Oss T.a.v. Joop van Orsouw Litherweg 64 5346 JE Oss Juridische Zaken Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042. Dossiernummer 2012 042 RAPPORT Verzoeker De heer J.S. M. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2013 wordt gewijzigd vastgesteld.

1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2013 wordt gewijzigd vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos mw. E.C. Konijn-Vermaas J.P. Nagengast MBA mw.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337

Rapport. Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337 Rapport Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Utrecht is omgegaan met de op 9 december 2004

Nadere informatie

Dankzij Burgernet was mijn weggelopen dochtertje binnen een half uur gezond en wel weer gevonden

Dankzij Burgernet was mijn weggelopen dochtertje binnen een half uur gezond en wel weer gevonden Filmpje Het kenteken van dat verdachte busje kon ik mooi rechtstreeks doorgeven aan de meldkamer dankzij Burgernet Dankzij Burgernet was mijn weggelopen dochtertje binnen een half uur gezond en wel weer

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE EN KLANTTEVREDENHEID IN HET SOCIAAL DOMEIN Gemeente Amstelveen en gemeente Aalsmeer

KLACHTENPROCEDURE EN KLANTTEVREDENHEID IN HET SOCIAAL DOMEIN Gemeente Amstelveen en gemeente Aalsmeer KLACHTENPROCEDURE EN KLANTTEVREDENHEID IN HET SOCIAAL DOMEIN Gemeente Amstelveen en gemeente Aalsmeer INHOUDSOPGAVE 1.INLEIDING... 2 1.1 KLACHTEN... 2 1.2 KLANTTEVREDENHEID... 3 2.BEGRIPPENKADER... 3 3.UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk Datum: 27 december 2011 Rapportnummer: 2011/365 2 Klacht Verzoekster

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

[welkom] Dames en Heren, welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oostzaan.

[welkom] Dames en Heren, welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oostzaan. Nieuwjaarspeech Rob Meerhof januari 2016 [welkom] Dames en Heren, welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oostzaan. Wat fijn dat u hier allemaal bent! En samen met ons het glas wil heffen op het

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie