OEGSTGEEST IN BEWEGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEGSTGEEST IN BEWEGING"

Transcriptie

1 Foto: Wil van Elk OEGSTGEEST IN BEWEGING

2 AAN HET WOORD laten passeren en deze nog een keer aan je gedachten voorbij te laten trekken. Daarnaast vind ik het ook fijn om vooruit te kijken, wat willen we verder als organisatie en als dorp. Als laatste wil ik nog zeggen dat Oegstgeest voelt als een warm bad. Oegstgeest heeft betrokken mensen, we hebben gewoon plezierige inwoners in ons dorp. BURGEMEESTER WAAIJER AAN HET WOORD Een burgemeester heeft een bijzondere rol. Het gaat om verbinden naar meerdere richtingen, mensen en diverse soorten organisaties. Je moet de goede toonhoogte vinden in die gesprekken en ontmoetingen. Een burgemeester moet herkenbaar en zichtbaar zijn. Oud-burgemeester Els Timmers van Klink was een zichtbare burgemeester. Burgemeester zijn is geen 8 tot 5 baan. Burgemeester Timmers was dan ook op allerlei momenten in actie. Ik dank haar voor haar inzet en toewijding. De oud-burgemeester is vertrokken als burgemeester van een dorp met een actieve en meelevende bevolking. Inwoners die zich inzetten voor de samenleving. Ik heb gemerkt dat de mensen wat voor elkaar over hebben. EEN TERUGBLIK Wanneer we terugkijken op 2013 gaan mijn gedachten naar het begin van het jaar. Het nieuwe college is toen met volle overtuiging van start gegaan. Zij wilden het geschade vertrouwen herstellen, zodat de bevolking weer vertrouwen kon hebben in het college. Eén van de opdrachten die het nieuwe college kreeg is de organisatie doorlichten. Onder de noemer integriteitsonderzoek kwamen diverse zaken aan het licht die vallen onder de noemer plichtsverzuim: zaken of handelingen die je van een ambtenaar in zijn rol mag verwachten maar die niet zijn gebeurd. Er zijn geen strafbare feiten gepleegd. Zoals wethouder Haanstra destijds al heeft gezegd: Men heeft met de beste bedoelingen hard gewerkt, maar heeft voor wat betreft bepaalde taken zijn verantwoordelijkheid niet genomen. De rapporten zijn niet openbaar gemaakt om de levenssfeer van betrokkenen te waarborgen. Het onderzoek heeft pijn achtergelaten. Wanneer mensen tegen het licht worden gehouden is dat gevoelig. We zitten nu in een herstelproces en we gaan er doorheen om beter te worden. Dat was de minder leuke kant van Uiteraard is er ook veel positiefs gebeurd. Ik denk bijvoorbeeld aan de vele avonden die voortkomen uit Oegstgeest in Beweging. Iedere keer komen er meer mensen. Het is echt een ontmoetingsmoment waar allerlei nieuwe contacten en ideeën ontstaan. Die betrokkenheid zag je ook terug toen inwoners konden meedenken over het onderwerp samenwerken of samengaan. De hoeveelheid aan reacties en het aantal geïnteresseerden tijdens de meedenkavond was groot. Ook ben ik trots op ons eigen Repair Café. Zoveel mensen die er heen komen om iets te laten repareren en anderen die het maken. Een burgerjaarverslag gaat altijd over een jaar terug en dat is goed. Het is prettig de tijd te nemen om onderwerpen de revue te VOORUITBLIK We hebben een nieuwe gemeenteraad met ambitie. Er is een dorpsagenda met daarin een prominentere rol voor inwoners. De raad kan haar rol als volksvertegenwoordiger hierbij goed vervullen. De raad is de antenne voor de energie en mogelijkheden in onze samenleving. Want die energie die is er. Kijk maar naar Oegstgeest in beweging en alle activiteiten en initiatieven die er zijn en ontstaan. Het is prettig als inwoners zich als partner opstellen en niet als consument. Het voelt goed wanneer individuele burgers bijdragen aan het klimaat binnen de gemeente. Het college vindt het belangrijk om te zorgen dat het dagelijkse leven van onze inwoners kwalitatief en op een goede manier verloopt. We leven ook in een tijd dat een college niet alleen lokaal haar werkt doet. Ook in de regio heeft zij de positie om aan maatschappelijke processen die gemeente overschrijdend zijn haar bijdrage te leveren. We zorgen voor een bestuur dat in de regio zijn rol goed vervuld. Daarnaast werken we aan een gemeentelijke organisatie die ons in staat stelt als zelfstandige gemeente een goed voorzieningen niveau te bieden. Het is soms best lastig om een juist besluit te nemen, omdat we te maken hebben met conflicterende belangen. Dat betekent dat we onze beslissingen goed gemotiveerd moeten nemen en dat ze duidelijk zijn voor betrokkenen en inwoners. Als gemeente hebben we de ambitie om prima producten te leveren binnen de gestelde termijn. Inwoners vragen iets en willen het goede tijdig ontvangen. VOLGEND JAAR Wanneer we volgend jaar terugblikken op 2014 dan zou ik echt gelukkig zijn wanneer de gemeenteraad een weloverwogen en goed besluit neemt over de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest, dat breed gedragen wordt door zowel de raad zelf als onze inwoners. Burgemeester Waaijer

3 Bron: OEGSTGEEST IN BEWEGING De gemeente wordt steeds minder leidend. Zij krijgt een meer regisserende rol. Dit past goed bij de rol die inwoners wensen, krijgen en innemen. Een paar jaar geleden is het eigenlijk al gestart. Mensen starten zelf initiatieven. Zijn bijvoorbeeld actief op twitter, facebook of schrijven een blog. Daarmee heeft de schrijver gereedschap in handen om invloed uit te oefenen en wellicht een beweging te starten. Die invloed kan breed zijn maar ook lokaal. We merken als gemeente dat inwoners zelf actief betrokken willen worden bij hun leefomgeving en er invloed op uitoefenen. Binnen die nieuwe manier van denken en doen past de toekomstvisie van Oegstgeest. De rode draden daarin zijn: potentieel benutten, verbindingen leggen, opstellen als meewerkkracht en duurzaamheid. Er is in 2013 een partnership tussen gemeente Oegstgeest en Dorpslab gestart. Deze samenwerking heeft al vele vruchten afgeworpen. De gemeente is heel blij met haar betrokken inwoners en heeft waardering voor hen en hun initiatieven. De gemeenschap in Oegstgeest is bijzonder ondernemend. Er ontstaan voortdurend nieuwe initiatieven die kunnen rekenen op een groot draagvlak. Voorbeelden daarvan zijn Repair Café. Dat is inmiddels één van de succesvolste Repair Cafés van heel Nederland. Een ander voorbeeld is SOEK (Stichting Oegstgeester Kringloop) en Oogstoverschot. SOEK treft voorbereidingen voor het openen van een kringloopwinkel in Oegstgeest en via Oogstoverschot kunnen mensen onder andere het teveel aan groenten en andere levensmiddelen uit hun moestuin met elkaar uitwisselen. VIRTUEEL EEN STAPJE TERUG De gemeente geeft ruimte aan de betrokken en actieve gemeenschap en doet daar zelfs virtueel een stapje voor terug. Dorpslab heeft het initiatief genomen voor een webportaal. Het webportaal wordt de voorpagina, de virtuele ingang voor Oegstgeest. Deze voorpagina geeft tekst en beeld bij alles wat er in Oegstgeest speelt en leeft. Vaste onderdelen zijn de Oegst-agenda en het uitlichten van bepaalde kenmerkende evenementen en activiteiten in het dorp. Het portaal biedt ook direct toegang tot de gemeentesite. Met het portaal geven we ook vorm aan Dorpsmarketing. In samenspraak met de gemeente heeft het Dorpslab de rol van dorpsmarketing opgepakt en is in 2013 begonnen met activiteiten zoals Oegst.nl - de uitagenda voor Oegstgeest, en ook de Oegstgeester Midzomerweken in samenwerking met de Oegstgeester Courant. Dorpsmarketing krijgt een krachtig vervolg in 2014 nu een van de wethouders het onderwerp dorpsmarketing als volwaardige portefeuille heeft. Het Dorpslab is sterk van start gegaan en zal deze koers in 2014 aanhouden en de plannen verder uitbouwen. Bron: repaircafe.nl/oegstgeest

4 VRIJWILLIGERS In Oegstgeest zijn ruim 2500 vrijwilligers actief. Gemeente Oegstgeest hecht veel waarde aan hun inzet. Jaarlijks vergadert de wethouder Welzijn met alle organisaties die met vrijwilligers werken. In deze vergadering bespreekt de gemeente het vrijwilligersbeleid en worden nieuwe plannen voorgelegd. Onze vrijwilligers zien we terug bij (sport) verenigingen, op scholen, bij evenementen en ter ondersteuning van senioren en bij de brandweer. Soms vergeten we dat vrijwilligers als goud zijn voor een organisatie. Zij houden evenementen levendig of zorgen voor een glimlach en een kop koffie in verzorgingshuizen. De gemeente is blij en trots zo veel betrokken inwoners te hebben. VRIJWILLIGERS KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN In 2013 zijn meerdere van onze dorpsgenoten koninklijk onderscheiden voor hun inzet voor de samenleving: vaak waren dat vrijwilligers, soms ook een combinatie van werkgerelateerde prestaties en vrijwillige inzet. Afgelopen jaar speldde de burgmeester bij de volgende inwoners van Oegstgeest zo n bijzondere onderscheiding op: De Koninklijke Onderscheidingen gingen dit jaar naar: De heer Drs. J. A. de Breet, Ridder in der Orde van Oranje-Nassau De heer G. H. van Delft, Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer R. van Furth, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer drs. H.L.F. s Gravesande Pannekoek, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer Prof. dr. R.H.C. Janssen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw drs. B.W. van Knippenbergvan den Berg, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer A. van der Luit, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw P. Mandema-Wynia, Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer H. L. G. M. van Mierlo, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer C.J.H. van de Velde, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Kabinet op het gemeentehuis of via Via die website kunt u ook de aanvraag indienen. Wilt u de onderscheiding uit laten reiken rondom Koningsdag 2015? Zorg er dan voor dat uw aanvraag vóór 1 augustus 2014 in ons bezit is.

5 NLDOET NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Het evenement zet vrijwillige inzet in de schijnwerpers en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Ook burgemeester, wethouders en medewerkers van gemeente Oegstgeest laten jaarlijks in maart zien hoe waardevol en leuk vrijwilligerswerk is. Zo EREPENNINGEN Herman Klaver ontving in maart een gemeentelijke erepenning in zilver uit handen van de burgemeester. voegen zij de daad bij het woord en hopen ze nog meer inwoners van Oegstgeest te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk. DUURZAAMHEID DAG VAN DE DUURZAAMHEID IN OEGSTGEEST De gemeente werkt aan het uitvoeren van het eigen duurzaamheidsbeleid. Dit merken inwoners doordat hiervoor meer aandacht is dan voorheen, bijvoorbeeld in de Economische Agenda voor de Leidse Regio. Ook het huisvuil wordt zo duurzaam mogelijk verwerkt en alle openbare verlichting is net als de stroom in het gemeentehuis van duurzame herkomst. In 2013 zijn er drie extra oplaadpunten voor elektrische auto s geplaatst, zodat er nu in totaal vijf zijn. De gemeenschap in Oegstgeest is heel daadkrachtig. De gemeente stimuleert mensen om duurzame initiatieven te ontplooien via de werkgroep duurzaamheid en ondersteunt financieel. Een voorbeeld hiervan is de coöperatie Lokaal Energie Opwekken Oegstgeest (www.leoo.nl), waar elke inwoner lid van kan worden en op die manier goedkoop zelf duurzame energie kan opwekken via bijvoorbeeld zonnepanelen of mini-windmolens. In Poelgeest zijn geregeld avonden met duurzaamheid als centraal thema, in het dorp worden activiteiten georganiseerd zoals een open duurzame huizenroute en de Oudenhofmarkt waarin oude ambachten en duurzame moderne vaklieden hun producten en diensten toonden aan bezoekers. Zeer succesvol waren de talkshow-uitzendingen van Zaaamspraak op Unity TV, op initiatief van en georganiseerd door betrokken inwoners, waarin bedrijfsleven, onderwijs, inwoners en overheid met elkaar in gesprek gingen over duurzame onderwerpen. SAMENWERKEN OF SAMENGAAN? Op 10 oktober opende wethouder Roeffen de landelijke Dag van de Duurzaamheid op Gevers-Deutz Terweeschool. Ook dit jaar daagde initiatiefnemer Urgenda alle particulieren, bedrijven, overheden, scholen en organisaties uit om zich op van hun groenste kant te laten zien met het statement: Laat het zien op 10-10! Leerlingen van groep 7 van de Gevers-Deutz Terweeschool hebben een goed idee wat duurzaam betekent: energie opwekken, energie besparen, recyclen/spullen hergebruiken. Oegstgeest is een zeer aantrekkelijke, verzorgde en veilige woongemeente, met veel groen en uitstekende voorzieningen. En dat willen we graag zo behouden en waar mogelijk versterken. Tegelijkertijd zorgen steeds meer ontwikkelingen ervoor dat Oegstgeest zich nadrukkelijk oriënteert op haar bestuurlijke toekomst. Onder het motto de toekomst voor Oegstgeest is samen, zijn verschillende samenwerkingsmogelijkheden met omliggende gemeenten in kaart gebracht. Uit dit onderzoek kwamen drie mogelijkheden voor verdergaande samenwerking naar voren (1, 2, en 3). De gemeenteraad heeft daar nog een te onderzoeken variant aan toegevoegd (4): 1. Zelfstandigheid in een verdergaande samenwerking in de Leidse regio met de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. 2. Zelfstandigheid in een verdergaande ambtelijke samenwerking met de gemeente Katwijk. 3. Een samengaan met gemeente Leiden met eventueel Leiderdorp erbij. 4. Zelfstandigheid in een verdergaande samenwerking met Katwijk en Noordwijk.

6 MEEDENKEN Om erachter te komen hoe inwoners en (maatschappelijke) organisaties over het onderwerp samenwerken of samengaan dachten, zijn in het najaar inwoners en (maatschappelijke) organisaties op verschillende manieren actief betrokken bij dit onderwerp en de vier samenwerkingsmogelijkheden. Inwoners lieten op de zeer goed bezochte discussieavond duidelijk hun stem horen hoe zij dachten over de verschillende mogelijkheden voor verdergaande samenwerking en vooral ook wat zij belangrijk vonden of wat hen zorgen baarde. is voortgekomen uit het ontwikkelen van de Toekomstvisie Oegstgeest in beweging (in 2012) werd ook zeer actief meegedacht. De betrokkenheid bij het onderwerp is groot in het dorp. Dat bleek ook wel op de speciaal daarvoor ingerichte website waar door inwoners veel werd gediscussieerd. Dit alles leverde uiteindelijk een schat aan waardevolle informatie en aandachtspunten op voor de gemeenteraad. In december heeft de raad besloten om de noodzaak van verdergaande bestuurlijke samenwerking verder te onderbouwen. De samenwerking in de regio is in 2014 ook nog onderwerp van gesprek en onderzoek. Vanuit (maatschappelijke) organisaties en de zogenaamde expertgroep, een groep actieve en betrokken Oegstgeestenaren die Samenwerken of Samengaan? Denk mee! BEGROTING Raadsleden en inwoners gaan met elkaar in gesprek over bezuinigingsmaatregelen en bespreken ideeën om de lastenstijging beperkt te houden. (foto: Willemien Timmers) In november is ieder jaar de begrotingsraad. Tijdens die gemeenteraadsvergadering bespreekt de gemeenteraad de begroting voor de komende 4 jaar. Met de programmabegroting legt het college een basis om grip te krijgen op de financiën, te investeren in de kwaliteit van de eigen organisatie, de noodzakelijke bezuinigingen door te voeren en de lastenstijging beperkt te houden. TOEKOMSTVISIE Het college wilde de lastendruk voor inwoners niet meer dan het landelijke gemiddelde laten stijgen. Dit ondanks de gevolgen van de bezuinigingen van het Rijk waardoor de gemeente meer taken met minder geld moet uitvoeren. Daarnaast zijn er in de begroting bezuinigingsvoorstellen opgenomen die diverse instellingen, organisaties en verenigingen vanaf 2014 gaan raken. Voorstellen welke ook voortvloeien uit de toekomstvisie van Oegstgeest, waarin meer en meer toegewerkt wordt naar een andere rol van de gemeente; namelijk als meewerkkracht. De gemeente blijft onverminderd aandacht houden voor veilig wonen, werken en recreëren. STABIEL VAARWATER Het zijn evenwichtige maatregelen die Oegstgeest de komende jaren in een stabiel en toekomstbestendig vaarwater moeten brengen. Oegstgeest voldoet meer dan volledig aan de eisen die de toezichthouder stelt.

7 DIENSTVERLENING WE LEREN VAN U Ook leren we van u. Inwoners sturen ons gevraagd en ongevraagd opmerkingen en suggesties over onze dienstverlening. Indien mogelijk passen we onze dienstverlening of informatievoorziening aan naar aanleiding van deze berichten. NIEUWE WEBSITE Sinds oktober heeft Oegstgeest een nieuwe website. De nieuwe website is een van de onderwerpen die staan beschreven in de visie op dienstverlening. De gemeentelijke informatie is digitaal te vinden via www. oegstgeest.nl. Inwoners, ondernemers en het bestuur hebben een eigen tab ; via die ingang is informatie over dat onderwerp te vinden. Hoe kunnen we optimaal rekening houden met de behoeften van onze inwoners en daarbij toch zo effectief en efficiënt mogelijk werken? Hoe is de Oegstgeester inwoner te typeren en wat zegt dat over de klantbehoefte? Het antwoord op onder andere deze vragen speelt een rol bij allerlei onderwerpen op het gebied van dienstverlening, zoals de inrichting van de website, de openstelling van het gemeentehuis, het opstellen van servicenormen, de inrichting van ons Klant Contact Centrum. Deze onderwerpen zijn teruggekomen in onze visie op dienstverlening. Deze visie is in april vastgesteld door de gemeenteraad en is ontstaan met medewerking van inwoners en klanten, raadsleden en eigen medewerkers. We werken de visie op dienstverlening in 2014 verder uit met als doel onze bedrijfsvoering efficiënt en effectief in te zetten om zo onze dienstverlening naar een hoger plan te krijgen en zo goed mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. ONDERZOEK De Kamer van Koophandel heeft bij gemeenten onderzoek gedaan naar de dienstverlening. Zo ook bij Oegstgeest. Wij scoren zeer goed op de dienstverlening per . Op het onderdeel telefonische bereikbaarheid echter scoorde de gemeente minder. Met de visie op dienstverlening als uitgangspunt gaan we onder andere onze telefonische bereikbaarheid verbeteren. Een van de belangrijkste onderdelen van een website is het zoeken. De lezer komt naar de website met een reden en wil snel vinden wat hij zoekt. Op de homepage hebben we daarom de onderwerpen geplaatst die u het meeste zoekt. Voor andere onderwerpen kunt u het menu gebruiken of de zoekmachine. De webstatistieken gebruiken we om de website te verbeteren. Op basis van die webstatistieken is de homepage ingericht en komen bepaalde onderwerpen wel of niet op de website voor. DIGITAAL AANVRAGEN In het digitaal loket vindt u informatie over alle producten en diensten van de gemeente. Een deel van die producten of diensten zijn digitaal aan te vragen. U betaalt via Ideal. Heeft u de website al gebruikt voor het aanvragen van bijvoorbeeld een uittreksel of parkeervergunning blauwe zone? Dan heeft u gemerkt dat u na het inloggen met DigiD niet meer uw gegevens hoeft in te geven; deze verschijnen vanzelf. In 2014 gaan we verder met het uitbreiden van functionaliteiten op de website en nemen we de vormgeving onder de loep. De oude en de nieuwe website EIGEN WEBSITE GEMEENTERAAD De gemeenteraad heeft een eigen website. Alle informatie van en over de gemeenteraad en commissies is te vinden op In september 2013 is deze nieuwe website met raadsinformatie opgeleverd. Het raadsinformatiesysteem (RIS) zoals de website ook wel genoemd wordt heeft een betere zoekmachine. De zoekmachine doorzoekt ook automatisch de gemeentelijke website. De komende tijd zijn we nog aan het werkt om de site aan te vullen met zaken die handig zijn voor raadsleden én burgers. GEMEENTERAAD IN BEELD Helemaal nieuw voor Oegstgeest is de mogelijkheid om via de gemeenteraads website live de commissie- en raadsvergaderingen te volgen (april 2014). De app Raad digitaal voor de IPad geeft de mogelijkheid direct alle stukken van oude en nieuwe vergaderingen te lezen.

8 VEILIGHEID IN OEGSTGEEST OEGSTGEEST NÓG VEILIGER MAKEN DOEN WE MET U Oegstgeest is een prettige gemeente om in te wonen. Inwoners voelen zich over het algemeen veilig thuis en in het dorp. De vakantietijd en donkere dagen hebben we aangegrepen om inwoners te informeren en betrekken in het veiliger maken van de omgeving. De kans op inbraken neemt toe in die periodes. Met het einde van het jaar in zicht komt brand in huis vaker voor. Daarom heeft de gemeente samen met politie en brandweer veiligheidsavonden georganiseerd. Voor ondernemers is het onderwerp overvallen en hoe je deze kunt voorkomen een belangrijk thema. In samenwerking met ondernemers en politie hebben we tijdens een bijeenkomst daar aandacht aan gegeven. Tijdens de bijeenkomsten hebben we ook inbreng gekregen van inwoners en ondernemers voor ons veiligheidsbeleidsplan. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. inwoners daders van misdrijven en vermiste personen kunnen worden opgespoord. De politie kan een Burgernetactie starten na bijvoorbeeld een melding van een inbraak, beroving of vermissing van een persoon. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of een voertuig. Deelnemers kunnen informatie rechtstreeks doorgeven aan de politiemeldkamer, via het gratis Burgernetnummer Die informatie wordt direct doorgegeven aan politie in de buurt. NOG MEER VEILIGHEID OP STRAAT In Oegstgeest hebben we twee Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA). U ziet ze misschien wel eens lopen op straat of voorbij komen op de fiets. Maar wat doen de GOA s eigenlijk? Handhaven op de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is de basis. In de APV staan de regels die voor Oegstgeest gelden en die door onze gemeenteraad zijn vastgesteld. Wanneer een GOA ziet of merkt dat de regels worden overtreden dan krijgt de betreffende persoon een boete. De GOA mag er voor kiezen een waarschuwing te geven. Ook treden de GOA s op bij bijvoorbeeld overlast. Verder handhaven zij op de Drank- en Horecawet. Op de jaarlijkse Kindervrijmarkt zijn de GOA s als hulpverlener actief. En wist u dat zij elk jaar betrokken zijn bij de fietsexamens op de basisscholen? Uiteraard is er een nauwe samenwerking met de wijkagenten van Oegstgeest. BURGERNET OOK IN OEGSTGEEST Op 30 september 2013 gaf burgemeester Els Timmers, samen met de teamchef politie Leiden Noord, het officiële startsein voor Burgernet. Met het geven van dit startsein maakt nu ook Oegstgeest deel uit van het veiligheidsnetwerk waarmee met hulp van

9 STATISTIEKEN 2013 HUWELIJKEN 2013 Huwelijken Partnerschap Digitale producten 2013 Digitaal Totaal % Digitaal In en om het gemeentehuis Andere locaties Melding openbare ruimte ,34% Eigen Verklaring rijbewijs ,99% Aangifte verhuizing ,22% Aanvraag bewijs van in leven zijn ,10% Aanvraag parkeerontheffing blauwe zone ,85% Aanvraag Uittreksel Burgerlijke Stand ,64% Aanvraag uittreksel GBA ,95% Melding APV ,03% Totaal ,84% TELEFONIE In totaal ontvingen de dames van het Telefonisch Infomatiepunt (TIP) telefoongesprekken. Deze gesprekken duurden gemiddeld 1 minuut en 56 seconden. De telefoontjes werden binnen 2 seconden opgenomen. Daarmee komt het serviceniveau op 90,6% PUBLIEKSZAKEN Verstrekte documenten 2013 Paspoort 3086 Identiteitskaart 1166 Rijbewijs 1529 Uittreksel BRP* 791 Verklaring omtrent het gedrag 655 Bewijs van in leven zijn 81 Naturalisaties 19 * BRP staat voor Basisregistratie personen (voorheen GBA) HUWELIJKSJUBILEA 50-jarig huwelijk jarig huwelijk jarig huwelijk jaar of ouder 6 GEMEENTEARCHIEF Het gemeentearchief is in maal voor onderzoek bezocht. Twaalf bezoekers deden onderzoek naar hun stamboom. De overige 196 bezoekers waren onder meer geïnteresseerd in gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, vroegere burgemeesters en wethouders, kasteel Oud- Poelgeest, oude kaarten en de brandweer. Ook handelde onze archivaris 210 verzoeken om inlichtingen of fotokopieën af. Archiefstukken over het thema Macht & Pracht kon u tijdens het Open Monumentenweekend bekijken in de raadzaal van het gemeentehuis. DIGITAAL FOTOARCHIEF Het Digitaal Fotoarchief kunt u via bekijken bezoekers, afkomstig uit 41 verschillende landen deden dat. Zij bekeken in totaal pagina s (gemiddeld ruim 12 pagina s per bezoek). In het Digitaal Fotoarchief staan inmiddels foto s. GEMEENTERAADSINFORMATIE Er zijn in 2013 tien gemeenteraadsvergaderingen geweest, waaronder een installatieraad voor het nieuwe college. Veel onderwerpen hadden te maken met het verbeteren van de bedrijfsvoering en de financiële positie van de gemeente.twee gemeenteraadsleden hebben afscheid genomen van de gemeenteraad, te weten: mevrouw Kroon en de heer Klaver (beiden VVD). Ze zijn opgevolgd door de heren De Rotte en Spaargaren. Schriftelijke vragen op basis van artikel 37 van het Reglement van orde zijn dertien keer gesteld. COMMISSIES De commissies zijn 28 keer bij elkaar gekomen om te vergaderen: elf keer Commissie Burger, tien keer Commissie Ruimte, vier keer Commissie Regio en drie keer de Commissie Audit. Daarnaast is rondom zwembad Poelmeer een hoorzitting geweest waarin burgers en verenigingen/organisaties input konden geven aan raadsleden over de toekomst van het zwembad. KLACHTEN Het college informeert de gemeenteraad jaarlijks over de afhandeling van klachten van burgers over gedragingen van de bestuursorganen of medewerkers van de gemeente. Oegstgeest vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met klachten van inwoners om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. In 2013 zijn elf klachten behandeld. Negen klachten zijn in overleg

10 opgelost, zonder dat het college een oordeel heeft geveld over de gegrondheid van de klacht. Twee klachten zijn wel aan het college voorgelegd: één klacht is gegrond en één klacht is ongegrond verklaard. OVERZICHT KLACHTEN OEGSTGEEST 2013 Samenvatting van de klacht Afhandeling Onderwerp 1 Telefonische klacht over Telefonische reactie Incorrecte afhandeling niet schriftelijk reageren 2 Klacht over werkwijze van Hoorzitting Onheuse bejegening een schuldhulpverlener 3 Telefonische klacht over niet Schriftelijke reactie Incorrecte afhandeling tijdig reageren op een brief 4 Klacht over beperkte interventie Formele afhandeling Incorrecte afhandeling door gemeente bij langdurige ongegrond geluidsoverlast 5 Klacht over niet tijdig reageren Reactie per mail Incorrecte afhandeling op een mail via 6 Klacht over niet reageren Telefonische reactie Incorrecte afhandeling 7 Klacht over onbevoegd Schriftelijke reactie Incorrecte afhandeling verstrekken GBA-gegevens 8 Klacht over de wijze waarop Hoorzitting Incorrecte afhandeling een aansprakelijkstelling is afgehandeld 9 Klacht slechte communicatie/ Formele afhandeling Incorrecte afhandeling bereikbaarheid van de gemeente gegrond 10 Klacht over niet kunnen Hoorzitting Incorrecte afhandeling wijzigen van GBA-gegevens 11 Klacht over niet behandelen Telefonische reactie Incorrecte afhandeling aansprakelijkstelling BEZWAARSCHRIFTEN Jaartal Ingediend Advies Ingetrokken/ Hoorzittingen uitgebracht ambtshalve herzien Op 31 december 2013 waren nog twee bezwaarschriften in behandeling. De meeste bezwaarschriften gingen over omgevingsrecht en verkeersbesluiten. De commissie houdt over het algemeen elke drie weken op woensdagavond hoorzitting. Of een zitting doorgaat hangt af of er bezwaarschriften te behandelen zijn.

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie

BURGERJAARVERSLAG 2014

BURGERJAARVERSLAG 2014 BURGERJAARVERSLAG 2014 Inhoud... 1 Voorwoord... 3 Inwoners... 4 Onderzoek onder inwoners... 4 Contact met de gemeente... 5 Sociale media... 5 Burgernet... 5 Officiële publicaties... 6 Klachten... 6 Bezwaren...

Nadere informatie

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Optimale dienstverlening Tegenwoordig kunt u de gemeente Ommen op veel verschillende manieren benaderen. Naast een telefoontje, brief of bezoek aan de balie kunt u

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtenafhandeling

Jaarverslag Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel Afdeling Bedrijfsvoering Sascha Beekman Datum: 28 februari 2017 Jaarverslag Klachtenafhandeling

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester. Gemeente in verandering

Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester. Gemeente in verandering Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester Gemeente in verandering Hardinxveld-Giessendam is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Deze profielschets geeft informatie over onze gemeente en beschrijft

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Service code Gouda. Zo zijn we u van dienst

Service code Gouda. Zo zijn we u van dienst Service code Gouda Zo zijn we u van dienst oktober 2009 Voorwoord Goudse Service Code Beste inwoner van Gouda, Het is mij een genoegen om u de service code van de gemeente Gouda aan te bieden. Als gemeente

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2015

Jaaroverzicht klachten 2015 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2014 heeft een aantal klanttevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden Kwaliteitshandvest Servicenormen waaraan u ons mag houden Wat is een kwaliteitshandvest? In dit handvest staan beloften van de gemeente Lochem over de dienstverlening. Deze beloften noemen we servicenormen.

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

MEMO. Gemeentelijke website ZAAKNUMMER: AST/2016/ : Commissie Algemene Zaken en Control

MEMO. Gemeentelijke website ZAAKNUMMER: AST/2016/ : Commissie Algemene Zaken en Control MEMO ZAAKNUMMER: AST/2016/016840 AAN : Commissie Algemene Zaken en Control VAN : Burgemeester H.G. Vos, NAMENS DEZE : I. (Isabelle) Ruyters, taakveld webcoördinatie DATUM : 19 augustus 2016 ONDERWERP :

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2008

Jaarverslag klachten 2008 Jaarverslag klachten 8 Inleiding Sinds 2 hebben wij een klachtenregeling, deze regeling is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betreft het interne klachtrecht. Intern

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Kwaliteits handvest Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Februari 2014 KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE ROERMOND afspraak is afspraak De gemeente Roermond is er voor u. Wat wij doen, doen we voor

Nadere informatie

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand.

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand. Dossiernummer 2016 099 Rapport Verzoeker De heer B. hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november 2016. Het betreft de gemeente Twenterand. Klacht

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

****, SINT-MICHIELS%STEL

****, SINT-MICHIELS%STEL ****, SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 19 mei 2016 ons kenmerk uw brief van behandeld door uw kenmerk doorkiesnummer

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw N. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Informatie over gratis parkeervergunning

Nadere informatie

Aangenaam! Landerd. Een boekje over service

Aangenaam! Landerd. Een boekje over service Aangenaam! Landerd Een boekje over service 1 Welkom bij de gemeente Landerd De gemeente Landerd heeft ongeveer 15.000 inwoners. Alle inwoners hebben te maken met de gemeente Landerd. Zij zijn net als u:

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2014

Jaaroverzicht klachten 2014 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger. Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte

Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger. Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte Colofon Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Zien. Doe mee met Burgernet!

Zien. Doe mee met Burgernet! Horen Zien Bellen Doe mee met Burgernet! Burgernet, dat bent u! U voelt zich betrokken bij de veiligheid van uw buurt of wijk. Wonen en leven in een veilige omgeving vindt u belangrijk. U bent alert en

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013

Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Jaarverslag klachtbehandeling gemeente Hillegom 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Overzicht ingediende klachten... 3 3. Formeel behandelde klachten... 4 4. Klachten ingediend bij de Nationale ombudsman...

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk Datum: 27 december 2011 Rapportnummer: 2011/365 2 Klacht Verzoekster

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042. Dossiernummer 2012 042 RAPPORT Verzoeker De heer J.S. M. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de reactie van de staatssecretaris van Financiën op zijn klacht dat bij de ondertekening van zijn aangifte voor de inkomstenbelasting 2007 ook de DigiD-code van

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

U heeft een klacht over ons!

U heeft een klacht over ons! De klachtenprocedure van de gemeente Helmond U heeft een klacht over ons! Als u ontevreden bent over ons.. De klachtenprocedure van de gemeente Helmond Als u ontevreden bent over ons... Wij helpen u graag

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021 OPSCHRIFT Vergadering van 13 januari 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen VVD over: voorgenomen landelijke sluiting van circa

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden.

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. s-hertogenbosch, 20 december 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. Marianne van der Sloot 1 Jeugdlintjes

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/279

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/279 Rapport Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/279 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de beheerder van het regionale politiekorps Drenthe verzoekers brieven van 6 december 2006, 29 december 2006

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 1 OPINIËRENDE NOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 oktober 2010 Raadsvergadering

Nadere informatie

Burgernet deelnemersinformatie

Burgernet deelnemersinformatie Horen Zien Bellen Burgernet deelnemersinformatie Informatie voor deelnemers Burgernet in het kort Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving

Nadere informatie

Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014

Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014 Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPS- EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. klacht: een uiting van ongenoegen over

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

Hoe veilig was Haarlemmermeer in 2014?

Hoe veilig was Haarlemmermeer in 2014? Hoe veilig was Haarlemmermeer in? Haarlemmermeer is in veiliger geworden. Het aantal misdrijven is in vergelijking met 213 met 13 procent gedaald. Toch blijft veiligheid volop aandacht krijgen. Want misdrijven,

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Dossiernummer 2012 027 OORDEEL Verzoekster Mevrouw N. G. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Betreft

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2014 Inleiding Dit jaarverslag geeft inzage in de adviezen die

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Afdeling Bestuursondersteuning en Personeelszaken maart 2005 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Klachtenregeling 5 3. Communicatie 10 4. Samenvatting en aanbevelingen 10 2 1.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 Rapport Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum in zijn beslissing van 15 november 2004 niet

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Hieronder ziet u de interne servicenormen voor het KCC van de ABG-organisatie. We beginnen met de algemene servicenormen per kanaal, vervolgens

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 mei 2004 Rapportnummer: 2004/180

Rapport. Datum: 18 mei 2004 Rapportnummer: 2004/180 Rapport Datum: 18 mei 2004 Rapportnummer: 2004/180 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Haaglanden geen nader onderzoek heeft ingesteld naar aanleiding van zijn aangiften van

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden Jaarverslag klachten 21 Gemeente Heusden Inhoud 1. Inleiding 1 2. Klachten 2 a. De cijfers 2 - Aantal klachten in 21 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling 3 - De inhoud van de

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Woningcorporaties Leiden. de Sleutels Woningstichting Ons Doel Portaal Leiden

Jaarverslag Geschillencommissie Woningcorporaties Leiden. de Sleutels Woningstichting Ons Doel Portaal Leiden Jaarverslag 2016 Geschillencommissie Woningcorporaties Leiden de Sleutels Woningstichting Ons Doel Portaal Leiden ALGEMEEN Inleiding Op 1 januari 2005 is het Reglement Lokale Geschillencommissie Woningcorporaties

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Groen Dichterbij 8 november 2014 Jan Hassink, Carlijn Wentink en Evelien Janssen Jan.hassink@wur.nl Voorbeelden van groene burgerinitiatieven

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden,

Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden, Oegstgeest, 15 januari 2015 Beste gemeenteraadsleden, college van B&W en overige belangstellenden, Ik ben Rob Bergers, voorzitter van de Stichting Oegstgeester Kringloop, ook wel SOEK genoemd Vandaag aanwezig

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium.

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium. Voor de raadsvergadering van 29 maart 2011 M.b.t. agendapunt gelegenheid tot het stellen van vragen. Betreffende: Verzoek om aansluiting bij Burgernet. Voorzitter, Enkele jaren geleden heeft BGL een verzoek

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

Bezoekadres Raadhuisplein CP WOUDRICHEM. Postadres Postbus ZG WOUDRICHEM

Bezoekadres Raadhuisplein CP WOUDRICHEM. Postadres Postbus ZG WOUDRICHEM GEMEENTE WOUDRICHEM Bezoekadres Raadhuisplein 1 4285 CP WOUDRICHEM Postadres Postbus 6 4285 ZG WOUDRICHEM Telefoon (0183) 308100 Telefoon meldpunt (0183) 308100?? Net als verderop in het document Fax (0183)

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Algemene Privacy folder. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Algemene Privacy folder. Wet Bescherming Persoonsgegevens Algemene Privacy folder Wet Bescherming Persoonsgegevens A.C. Roeper December 2015 Algemene informatie Wet bescherming persoonsgegevens Op 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door.

Indien u belt naar ons centrale nummer , nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal 2 keer door. Kwaliteitshandvest Zaltbommel De gemeente Zaltbommel streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente Zaltbommel

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlem: 1. gegevens met betrekking tot haar persoonlijke omstandigheden

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014

Jaarverslag klachten 2014 Jaarverslag klachten 204 Inleiding Een klacht levert vaak concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van dienstverlening. Onderzoek van de klachten levert een belangrijk leereffect. Actiepunten

Nadere informatie

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015

De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 De Ervaring Leert! Programma voor Provinciale Statenleden 2015 Inhoud De ervaring Leert! 3 Workshops 4 1. Krachtenveld Provincie 2. Simulatie Statenvergadering 3. Rollen en instrumenten 4. Integriteit

Nadere informatie