OEGSTGEEST IN BEWEGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEGSTGEEST IN BEWEGING"

Transcriptie

1 Foto: Wil van Elk OEGSTGEEST IN BEWEGING

2 AAN HET WOORD laten passeren en deze nog een keer aan je gedachten voorbij te laten trekken. Daarnaast vind ik het ook fijn om vooruit te kijken, wat willen we verder als organisatie en als dorp. Als laatste wil ik nog zeggen dat Oegstgeest voelt als een warm bad. Oegstgeest heeft betrokken mensen, we hebben gewoon plezierige inwoners in ons dorp. BURGEMEESTER WAAIJER AAN HET WOORD Een burgemeester heeft een bijzondere rol. Het gaat om verbinden naar meerdere richtingen, mensen en diverse soorten organisaties. Je moet de goede toonhoogte vinden in die gesprekken en ontmoetingen. Een burgemeester moet herkenbaar en zichtbaar zijn. Oud-burgemeester Els Timmers van Klink was een zichtbare burgemeester. Burgemeester zijn is geen 8 tot 5 baan. Burgemeester Timmers was dan ook op allerlei momenten in actie. Ik dank haar voor haar inzet en toewijding. De oud-burgemeester is vertrokken als burgemeester van een dorp met een actieve en meelevende bevolking. Inwoners die zich inzetten voor de samenleving. Ik heb gemerkt dat de mensen wat voor elkaar over hebben. EEN TERUGBLIK Wanneer we terugkijken op 2013 gaan mijn gedachten naar het begin van het jaar. Het nieuwe college is toen met volle overtuiging van start gegaan. Zij wilden het geschade vertrouwen herstellen, zodat de bevolking weer vertrouwen kon hebben in het college. Eén van de opdrachten die het nieuwe college kreeg is de organisatie doorlichten. Onder de noemer integriteitsonderzoek kwamen diverse zaken aan het licht die vallen onder de noemer plichtsverzuim: zaken of handelingen die je van een ambtenaar in zijn rol mag verwachten maar die niet zijn gebeurd. Er zijn geen strafbare feiten gepleegd. Zoals wethouder Haanstra destijds al heeft gezegd: Men heeft met de beste bedoelingen hard gewerkt, maar heeft voor wat betreft bepaalde taken zijn verantwoordelijkheid niet genomen. De rapporten zijn niet openbaar gemaakt om de levenssfeer van betrokkenen te waarborgen. Het onderzoek heeft pijn achtergelaten. Wanneer mensen tegen het licht worden gehouden is dat gevoelig. We zitten nu in een herstelproces en we gaan er doorheen om beter te worden. Dat was de minder leuke kant van Uiteraard is er ook veel positiefs gebeurd. Ik denk bijvoorbeeld aan de vele avonden die voortkomen uit Oegstgeest in Beweging. Iedere keer komen er meer mensen. Het is echt een ontmoetingsmoment waar allerlei nieuwe contacten en ideeën ontstaan. Die betrokkenheid zag je ook terug toen inwoners konden meedenken over het onderwerp samenwerken of samengaan. De hoeveelheid aan reacties en het aantal geïnteresseerden tijdens de meedenkavond was groot. Ook ben ik trots op ons eigen Repair Café. Zoveel mensen die er heen komen om iets te laten repareren en anderen die het maken. Een burgerjaarverslag gaat altijd over een jaar terug en dat is goed. Het is prettig de tijd te nemen om onderwerpen de revue te VOORUITBLIK We hebben een nieuwe gemeenteraad met ambitie. Er is een dorpsagenda met daarin een prominentere rol voor inwoners. De raad kan haar rol als volksvertegenwoordiger hierbij goed vervullen. De raad is de antenne voor de energie en mogelijkheden in onze samenleving. Want die energie die is er. Kijk maar naar Oegstgeest in beweging en alle activiteiten en initiatieven die er zijn en ontstaan. Het is prettig als inwoners zich als partner opstellen en niet als consument. Het voelt goed wanneer individuele burgers bijdragen aan het klimaat binnen de gemeente. Het college vindt het belangrijk om te zorgen dat het dagelijkse leven van onze inwoners kwalitatief en op een goede manier verloopt. We leven ook in een tijd dat een college niet alleen lokaal haar werkt doet. Ook in de regio heeft zij de positie om aan maatschappelijke processen die gemeente overschrijdend zijn haar bijdrage te leveren. We zorgen voor een bestuur dat in de regio zijn rol goed vervuld. Daarnaast werken we aan een gemeentelijke organisatie die ons in staat stelt als zelfstandige gemeente een goed voorzieningen niveau te bieden. Het is soms best lastig om een juist besluit te nemen, omdat we te maken hebben met conflicterende belangen. Dat betekent dat we onze beslissingen goed gemotiveerd moeten nemen en dat ze duidelijk zijn voor betrokkenen en inwoners. Als gemeente hebben we de ambitie om prima producten te leveren binnen de gestelde termijn. Inwoners vragen iets en willen het goede tijdig ontvangen. VOLGEND JAAR Wanneer we volgend jaar terugblikken op 2014 dan zou ik echt gelukkig zijn wanneer de gemeenteraad een weloverwogen en goed besluit neemt over de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest, dat breed gedragen wordt door zowel de raad zelf als onze inwoners. Burgemeester Waaijer

3 Bron: OEGSTGEEST IN BEWEGING De gemeente wordt steeds minder leidend. Zij krijgt een meer regisserende rol. Dit past goed bij de rol die inwoners wensen, krijgen en innemen. Een paar jaar geleden is het eigenlijk al gestart. Mensen starten zelf initiatieven. Zijn bijvoorbeeld actief op twitter, facebook of schrijven een blog. Daarmee heeft de schrijver gereedschap in handen om invloed uit te oefenen en wellicht een beweging te starten. Die invloed kan breed zijn maar ook lokaal. We merken als gemeente dat inwoners zelf actief betrokken willen worden bij hun leefomgeving en er invloed op uitoefenen. Binnen die nieuwe manier van denken en doen past de toekomstvisie van Oegstgeest. De rode draden daarin zijn: potentieel benutten, verbindingen leggen, opstellen als meewerkkracht en duurzaamheid. Er is in 2013 een partnership tussen gemeente Oegstgeest en Dorpslab gestart. Deze samenwerking heeft al vele vruchten afgeworpen. De gemeente is heel blij met haar betrokken inwoners en heeft waardering voor hen en hun initiatieven. De gemeenschap in Oegstgeest is bijzonder ondernemend. Er ontstaan voortdurend nieuwe initiatieven die kunnen rekenen op een groot draagvlak. Voorbeelden daarvan zijn Repair Café. Dat is inmiddels één van de succesvolste Repair Cafés van heel Nederland. Een ander voorbeeld is SOEK (Stichting Oegstgeester Kringloop) en Oogstoverschot. SOEK treft voorbereidingen voor het openen van een kringloopwinkel in Oegstgeest en via Oogstoverschot kunnen mensen onder andere het teveel aan groenten en andere levensmiddelen uit hun moestuin met elkaar uitwisselen. VIRTUEEL EEN STAPJE TERUG De gemeente geeft ruimte aan de betrokken en actieve gemeenschap en doet daar zelfs virtueel een stapje voor terug. Dorpslab heeft het initiatief genomen voor een webportaal. Het webportaal wordt de voorpagina, de virtuele ingang voor Oegstgeest. Deze voorpagina geeft tekst en beeld bij alles wat er in Oegstgeest speelt en leeft. Vaste onderdelen zijn de Oegst-agenda en het uitlichten van bepaalde kenmerkende evenementen en activiteiten in het dorp. Het portaal biedt ook direct toegang tot de gemeentesite. Met het portaal geven we ook vorm aan Dorpsmarketing. In samenspraak met de gemeente heeft het Dorpslab de rol van dorpsmarketing opgepakt en is in 2013 begonnen met activiteiten zoals Oegst.nl - de uitagenda voor Oegstgeest, en ook de Oegstgeester Midzomerweken in samenwerking met de Oegstgeester Courant. Dorpsmarketing krijgt een krachtig vervolg in 2014 nu een van de wethouders het onderwerp dorpsmarketing als volwaardige portefeuille heeft. Het Dorpslab is sterk van start gegaan en zal deze koers in 2014 aanhouden en de plannen verder uitbouwen. Bron: repaircafe.nl/oegstgeest

4 VRIJWILLIGERS In Oegstgeest zijn ruim 2500 vrijwilligers actief. Gemeente Oegstgeest hecht veel waarde aan hun inzet. Jaarlijks vergadert de wethouder Welzijn met alle organisaties die met vrijwilligers werken. In deze vergadering bespreekt de gemeente het vrijwilligersbeleid en worden nieuwe plannen voorgelegd. Onze vrijwilligers zien we terug bij (sport) verenigingen, op scholen, bij evenementen en ter ondersteuning van senioren en bij de brandweer. Soms vergeten we dat vrijwilligers als goud zijn voor een organisatie. Zij houden evenementen levendig of zorgen voor een glimlach en een kop koffie in verzorgingshuizen. De gemeente is blij en trots zo veel betrokken inwoners te hebben. VRIJWILLIGERS KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN In 2013 zijn meerdere van onze dorpsgenoten koninklijk onderscheiden voor hun inzet voor de samenleving: vaak waren dat vrijwilligers, soms ook een combinatie van werkgerelateerde prestaties en vrijwillige inzet. Afgelopen jaar speldde de burgmeester bij de volgende inwoners van Oegstgeest zo n bijzondere onderscheiding op: De Koninklijke Onderscheidingen gingen dit jaar naar: De heer Drs. J. A. de Breet, Ridder in der Orde van Oranje-Nassau De heer G. H. van Delft, Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer R. van Furth, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer drs. H.L.F. s Gravesande Pannekoek, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer Prof. dr. R.H.C. Janssen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw drs. B.W. van Knippenbergvan den Berg, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer A. van der Luit, Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw P. Mandema-Wynia, Lid in de Orde van Oranje-Nassau De heer H. L. G. M. van Mierlo, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer C.J.H. van de Velde, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Kabinet op het gemeentehuis of via Via die website kunt u ook de aanvraag indienen. Wilt u de onderscheiding uit laten reiken rondom Koningsdag 2015? Zorg er dan voor dat uw aanvraag vóór 1 augustus 2014 in ons bezit is.

5 NLDOET NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Het evenement zet vrijwillige inzet in de schijnwerpers en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Ook burgemeester, wethouders en medewerkers van gemeente Oegstgeest laten jaarlijks in maart zien hoe waardevol en leuk vrijwilligerswerk is. Zo EREPENNINGEN Herman Klaver ontving in maart een gemeentelijke erepenning in zilver uit handen van de burgemeester. voegen zij de daad bij het woord en hopen ze nog meer inwoners van Oegstgeest te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk. DUURZAAMHEID DAG VAN DE DUURZAAMHEID IN OEGSTGEEST De gemeente werkt aan het uitvoeren van het eigen duurzaamheidsbeleid. Dit merken inwoners doordat hiervoor meer aandacht is dan voorheen, bijvoorbeeld in de Economische Agenda voor de Leidse Regio. Ook het huisvuil wordt zo duurzaam mogelijk verwerkt en alle openbare verlichting is net als de stroom in het gemeentehuis van duurzame herkomst. In 2013 zijn er drie extra oplaadpunten voor elektrische auto s geplaatst, zodat er nu in totaal vijf zijn. De gemeenschap in Oegstgeest is heel daadkrachtig. De gemeente stimuleert mensen om duurzame initiatieven te ontplooien via de werkgroep duurzaamheid en ondersteunt financieel. Een voorbeeld hiervan is de coöperatie Lokaal Energie Opwekken Oegstgeest (www.leoo.nl), waar elke inwoner lid van kan worden en op die manier goedkoop zelf duurzame energie kan opwekken via bijvoorbeeld zonnepanelen of mini-windmolens. In Poelgeest zijn geregeld avonden met duurzaamheid als centraal thema, in het dorp worden activiteiten georganiseerd zoals een open duurzame huizenroute en de Oudenhofmarkt waarin oude ambachten en duurzame moderne vaklieden hun producten en diensten toonden aan bezoekers. Zeer succesvol waren de talkshow-uitzendingen van Zaaamspraak op Unity TV, op initiatief van en georganiseerd door betrokken inwoners, waarin bedrijfsleven, onderwijs, inwoners en overheid met elkaar in gesprek gingen over duurzame onderwerpen. SAMENWERKEN OF SAMENGAAN? Op 10 oktober opende wethouder Roeffen de landelijke Dag van de Duurzaamheid op Gevers-Deutz Terweeschool. Ook dit jaar daagde initiatiefnemer Urgenda alle particulieren, bedrijven, overheden, scholen en organisaties uit om zich op van hun groenste kant te laten zien met het statement: Laat het zien op 10-10! Leerlingen van groep 7 van de Gevers-Deutz Terweeschool hebben een goed idee wat duurzaam betekent: energie opwekken, energie besparen, recyclen/spullen hergebruiken. Oegstgeest is een zeer aantrekkelijke, verzorgde en veilige woongemeente, met veel groen en uitstekende voorzieningen. En dat willen we graag zo behouden en waar mogelijk versterken. Tegelijkertijd zorgen steeds meer ontwikkelingen ervoor dat Oegstgeest zich nadrukkelijk oriënteert op haar bestuurlijke toekomst. Onder het motto de toekomst voor Oegstgeest is samen, zijn verschillende samenwerkingsmogelijkheden met omliggende gemeenten in kaart gebracht. Uit dit onderzoek kwamen drie mogelijkheden voor verdergaande samenwerking naar voren (1, 2, en 3). De gemeenteraad heeft daar nog een te onderzoeken variant aan toegevoegd (4): 1. Zelfstandigheid in een verdergaande samenwerking in de Leidse regio met de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. 2. Zelfstandigheid in een verdergaande ambtelijke samenwerking met de gemeente Katwijk. 3. Een samengaan met gemeente Leiden met eventueel Leiderdorp erbij. 4. Zelfstandigheid in een verdergaande samenwerking met Katwijk en Noordwijk.

6 MEEDENKEN Om erachter te komen hoe inwoners en (maatschappelijke) organisaties over het onderwerp samenwerken of samengaan dachten, zijn in het najaar inwoners en (maatschappelijke) organisaties op verschillende manieren actief betrokken bij dit onderwerp en de vier samenwerkingsmogelijkheden. Inwoners lieten op de zeer goed bezochte discussieavond duidelijk hun stem horen hoe zij dachten over de verschillende mogelijkheden voor verdergaande samenwerking en vooral ook wat zij belangrijk vonden of wat hen zorgen baarde. is voortgekomen uit het ontwikkelen van de Toekomstvisie Oegstgeest in beweging (in 2012) werd ook zeer actief meegedacht. De betrokkenheid bij het onderwerp is groot in het dorp. Dat bleek ook wel op de speciaal daarvoor ingerichte website waar door inwoners veel werd gediscussieerd. Dit alles leverde uiteindelijk een schat aan waardevolle informatie en aandachtspunten op voor de gemeenteraad. In december heeft de raad besloten om de noodzaak van verdergaande bestuurlijke samenwerking verder te onderbouwen. De samenwerking in de regio is in 2014 ook nog onderwerp van gesprek en onderzoek. Vanuit (maatschappelijke) organisaties en de zogenaamde expertgroep, een groep actieve en betrokken Oegstgeestenaren die Samenwerken of Samengaan? Denk mee! BEGROTING Raadsleden en inwoners gaan met elkaar in gesprek over bezuinigingsmaatregelen en bespreken ideeën om de lastenstijging beperkt te houden. (foto: Willemien Timmers) In november is ieder jaar de begrotingsraad. Tijdens die gemeenteraadsvergadering bespreekt de gemeenteraad de begroting voor de komende 4 jaar. Met de programmabegroting legt het college een basis om grip te krijgen op de financiën, te investeren in de kwaliteit van de eigen organisatie, de noodzakelijke bezuinigingen door te voeren en de lastenstijging beperkt te houden. TOEKOMSTVISIE Het college wilde de lastendruk voor inwoners niet meer dan het landelijke gemiddelde laten stijgen. Dit ondanks de gevolgen van de bezuinigingen van het Rijk waardoor de gemeente meer taken met minder geld moet uitvoeren. Daarnaast zijn er in de begroting bezuinigingsvoorstellen opgenomen die diverse instellingen, organisaties en verenigingen vanaf 2014 gaan raken. Voorstellen welke ook voortvloeien uit de toekomstvisie van Oegstgeest, waarin meer en meer toegewerkt wordt naar een andere rol van de gemeente; namelijk als meewerkkracht. De gemeente blijft onverminderd aandacht houden voor veilig wonen, werken en recreëren. STABIEL VAARWATER Het zijn evenwichtige maatregelen die Oegstgeest de komende jaren in een stabiel en toekomstbestendig vaarwater moeten brengen. Oegstgeest voldoet meer dan volledig aan de eisen die de toezichthouder stelt.

7 DIENSTVERLENING WE LEREN VAN U Ook leren we van u. Inwoners sturen ons gevraagd en ongevraagd opmerkingen en suggesties over onze dienstverlening. Indien mogelijk passen we onze dienstverlening of informatievoorziening aan naar aanleiding van deze berichten. NIEUWE WEBSITE Sinds oktober heeft Oegstgeest een nieuwe website. De nieuwe website is een van de onderwerpen die staan beschreven in de visie op dienstverlening. De gemeentelijke informatie is digitaal te vinden via www. oegstgeest.nl. Inwoners, ondernemers en het bestuur hebben een eigen tab ; via die ingang is informatie over dat onderwerp te vinden. Hoe kunnen we optimaal rekening houden met de behoeften van onze inwoners en daarbij toch zo effectief en efficiënt mogelijk werken? Hoe is de Oegstgeester inwoner te typeren en wat zegt dat over de klantbehoefte? Het antwoord op onder andere deze vragen speelt een rol bij allerlei onderwerpen op het gebied van dienstverlening, zoals de inrichting van de website, de openstelling van het gemeentehuis, het opstellen van servicenormen, de inrichting van ons Klant Contact Centrum. Deze onderwerpen zijn teruggekomen in onze visie op dienstverlening. Deze visie is in april vastgesteld door de gemeenteraad en is ontstaan met medewerking van inwoners en klanten, raadsleden en eigen medewerkers. We werken de visie op dienstverlening in 2014 verder uit met als doel onze bedrijfsvoering efficiënt en effectief in te zetten om zo onze dienstverlening naar een hoger plan te krijgen en zo goed mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. ONDERZOEK De Kamer van Koophandel heeft bij gemeenten onderzoek gedaan naar de dienstverlening. Zo ook bij Oegstgeest. Wij scoren zeer goed op de dienstverlening per . Op het onderdeel telefonische bereikbaarheid echter scoorde de gemeente minder. Met de visie op dienstverlening als uitgangspunt gaan we onder andere onze telefonische bereikbaarheid verbeteren. Een van de belangrijkste onderdelen van een website is het zoeken. De lezer komt naar de website met een reden en wil snel vinden wat hij zoekt. Op de homepage hebben we daarom de onderwerpen geplaatst die u het meeste zoekt. Voor andere onderwerpen kunt u het menu gebruiken of de zoekmachine. De webstatistieken gebruiken we om de website te verbeteren. Op basis van die webstatistieken is de homepage ingericht en komen bepaalde onderwerpen wel of niet op de website voor. DIGITAAL AANVRAGEN In het digitaal loket vindt u informatie over alle producten en diensten van de gemeente. Een deel van die producten of diensten zijn digitaal aan te vragen. U betaalt via Ideal. Heeft u de website al gebruikt voor het aanvragen van bijvoorbeeld een uittreksel of parkeervergunning blauwe zone? Dan heeft u gemerkt dat u na het inloggen met DigiD niet meer uw gegevens hoeft in te geven; deze verschijnen vanzelf. In 2014 gaan we verder met het uitbreiden van functionaliteiten op de website en nemen we de vormgeving onder de loep. De oude en de nieuwe website EIGEN WEBSITE GEMEENTERAAD De gemeenteraad heeft een eigen website. Alle informatie van en over de gemeenteraad en commissies is te vinden op In september 2013 is deze nieuwe website met raadsinformatie opgeleverd. Het raadsinformatiesysteem (RIS) zoals de website ook wel genoemd wordt heeft een betere zoekmachine. De zoekmachine doorzoekt ook automatisch de gemeentelijke website. De komende tijd zijn we nog aan het werkt om de site aan te vullen met zaken die handig zijn voor raadsleden én burgers. GEMEENTERAAD IN BEELD Helemaal nieuw voor Oegstgeest is de mogelijkheid om via de gemeenteraads website live de commissie- en raadsvergaderingen te volgen (april 2014). De app Raad digitaal voor de IPad geeft de mogelijkheid direct alle stukken van oude en nieuwe vergaderingen te lezen.

8 VEILIGHEID IN OEGSTGEEST OEGSTGEEST NÓG VEILIGER MAKEN DOEN WE MET U Oegstgeest is een prettige gemeente om in te wonen. Inwoners voelen zich over het algemeen veilig thuis en in het dorp. De vakantietijd en donkere dagen hebben we aangegrepen om inwoners te informeren en betrekken in het veiliger maken van de omgeving. De kans op inbraken neemt toe in die periodes. Met het einde van het jaar in zicht komt brand in huis vaker voor. Daarom heeft de gemeente samen met politie en brandweer veiligheidsavonden georganiseerd. Voor ondernemers is het onderwerp overvallen en hoe je deze kunt voorkomen een belangrijk thema. In samenwerking met ondernemers en politie hebben we tijdens een bijeenkomst daar aandacht aan gegeven. Tijdens de bijeenkomsten hebben we ook inbreng gekregen van inwoners en ondernemers voor ons veiligheidsbeleidsplan. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. inwoners daders van misdrijven en vermiste personen kunnen worden opgespoord. De politie kan een Burgernetactie starten na bijvoorbeeld een melding van een inbraak, beroving of vermissing van een persoon. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of een voertuig. Deelnemers kunnen informatie rechtstreeks doorgeven aan de politiemeldkamer, via het gratis Burgernetnummer Die informatie wordt direct doorgegeven aan politie in de buurt. NOG MEER VEILIGHEID OP STRAAT In Oegstgeest hebben we twee Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA). U ziet ze misschien wel eens lopen op straat of voorbij komen op de fiets. Maar wat doen de GOA s eigenlijk? Handhaven op de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is de basis. In de APV staan de regels die voor Oegstgeest gelden en die door onze gemeenteraad zijn vastgesteld. Wanneer een GOA ziet of merkt dat de regels worden overtreden dan krijgt de betreffende persoon een boete. De GOA mag er voor kiezen een waarschuwing te geven. Ook treden de GOA s op bij bijvoorbeeld overlast. Verder handhaven zij op de Drank- en Horecawet. Op de jaarlijkse Kindervrijmarkt zijn de GOA s als hulpverlener actief. En wist u dat zij elk jaar betrokken zijn bij de fietsexamens op de basisscholen? Uiteraard is er een nauwe samenwerking met de wijkagenten van Oegstgeest. BURGERNET OOK IN OEGSTGEEST Op 30 september 2013 gaf burgemeester Els Timmers, samen met de teamchef politie Leiden Noord, het officiële startsein voor Burgernet. Met het geven van dit startsein maakt nu ook Oegstgeest deel uit van het veiligheidsnetwerk waarmee met hulp van

9 STATISTIEKEN 2013 HUWELIJKEN 2013 Huwelijken Partnerschap Digitale producten 2013 Digitaal Totaal % Digitaal In en om het gemeentehuis Andere locaties Melding openbare ruimte ,34% Eigen Verklaring rijbewijs ,99% Aangifte verhuizing ,22% Aanvraag bewijs van in leven zijn ,10% Aanvraag parkeerontheffing blauwe zone ,85% Aanvraag Uittreksel Burgerlijke Stand ,64% Aanvraag uittreksel GBA ,95% Melding APV ,03% Totaal ,84% TELEFONIE In totaal ontvingen de dames van het Telefonisch Infomatiepunt (TIP) telefoongesprekken. Deze gesprekken duurden gemiddeld 1 minuut en 56 seconden. De telefoontjes werden binnen 2 seconden opgenomen. Daarmee komt het serviceniveau op 90,6% PUBLIEKSZAKEN Verstrekte documenten 2013 Paspoort 3086 Identiteitskaart 1166 Rijbewijs 1529 Uittreksel BRP* 791 Verklaring omtrent het gedrag 655 Bewijs van in leven zijn 81 Naturalisaties 19 * BRP staat voor Basisregistratie personen (voorheen GBA) HUWELIJKSJUBILEA 50-jarig huwelijk jarig huwelijk jarig huwelijk jaar of ouder 6 GEMEENTEARCHIEF Het gemeentearchief is in maal voor onderzoek bezocht. Twaalf bezoekers deden onderzoek naar hun stamboom. De overige 196 bezoekers waren onder meer geïnteresseerd in gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, vroegere burgemeesters en wethouders, kasteel Oud- Poelgeest, oude kaarten en de brandweer. Ook handelde onze archivaris 210 verzoeken om inlichtingen of fotokopieën af. Archiefstukken over het thema Macht & Pracht kon u tijdens het Open Monumentenweekend bekijken in de raadzaal van het gemeentehuis. DIGITAAL FOTOARCHIEF Het Digitaal Fotoarchief kunt u via bekijken bezoekers, afkomstig uit 41 verschillende landen deden dat. Zij bekeken in totaal pagina s (gemiddeld ruim 12 pagina s per bezoek). In het Digitaal Fotoarchief staan inmiddels foto s. GEMEENTERAADSINFORMATIE Er zijn in 2013 tien gemeenteraadsvergaderingen geweest, waaronder een installatieraad voor het nieuwe college. Veel onderwerpen hadden te maken met het verbeteren van de bedrijfsvoering en de financiële positie van de gemeente.twee gemeenteraadsleden hebben afscheid genomen van de gemeenteraad, te weten: mevrouw Kroon en de heer Klaver (beiden VVD). Ze zijn opgevolgd door de heren De Rotte en Spaargaren. Schriftelijke vragen op basis van artikel 37 van het Reglement van orde zijn dertien keer gesteld. COMMISSIES De commissies zijn 28 keer bij elkaar gekomen om te vergaderen: elf keer Commissie Burger, tien keer Commissie Ruimte, vier keer Commissie Regio en drie keer de Commissie Audit. Daarnaast is rondom zwembad Poelmeer een hoorzitting geweest waarin burgers en verenigingen/organisaties input konden geven aan raadsleden over de toekomst van het zwembad. KLACHTEN Het college informeert de gemeenteraad jaarlijks over de afhandeling van klachten van burgers over gedragingen van de bestuursorganen of medewerkers van de gemeente. Oegstgeest vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met klachten van inwoners om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. In 2013 zijn elf klachten behandeld. Negen klachten zijn in overleg

10 opgelost, zonder dat het college een oordeel heeft geveld over de gegrondheid van de klacht. Twee klachten zijn wel aan het college voorgelegd: één klacht is gegrond en één klacht is ongegrond verklaard. OVERZICHT KLACHTEN OEGSTGEEST 2013 Samenvatting van de klacht Afhandeling Onderwerp 1 Telefonische klacht over Telefonische reactie Incorrecte afhandeling niet schriftelijk reageren 2 Klacht over werkwijze van Hoorzitting Onheuse bejegening een schuldhulpverlener 3 Telefonische klacht over niet Schriftelijke reactie Incorrecte afhandeling tijdig reageren op een brief 4 Klacht over beperkte interventie Formele afhandeling Incorrecte afhandeling door gemeente bij langdurige ongegrond geluidsoverlast 5 Klacht over niet tijdig reageren Reactie per mail Incorrecte afhandeling op een mail via 6 Klacht over niet reageren Telefonische reactie Incorrecte afhandeling 7 Klacht over onbevoegd Schriftelijke reactie Incorrecte afhandeling verstrekken GBA-gegevens 8 Klacht over de wijze waarop Hoorzitting Incorrecte afhandeling een aansprakelijkstelling is afgehandeld 9 Klacht slechte communicatie/ Formele afhandeling Incorrecte afhandeling bereikbaarheid van de gemeente gegrond 10 Klacht over niet kunnen Hoorzitting Incorrecte afhandeling wijzigen van GBA-gegevens 11 Klacht over niet behandelen Telefonische reactie Incorrecte afhandeling aansprakelijkstelling BEZWAARSCHRIFTEN Jaartal Ingediend Advies Ingetrokken/ Hoorzittingen uitgebracht ambtshalve herzien Op 31 december 2013 waren nog twee bezwaarschriften in behandeling. De meeste bezwaarschriften gingen over omgevingsrecht en verkeersbesluiten. De commissie houdt over het algemeen elke drie weken op woensdagavond hoorzitting. Of een zitting doorgaat hangt af of er bezwaarschriften te behandelen zijn.

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

Burgerjaarverslag 2012

Burgerjaarverslag 2012 Burgerjaarverslag 2012 Burgerjaarverslag 2012 2 Voorwoord De gemeente is een baken in de complexe samenleving. U mag van uw gemeente daarom verwachten dat ze houvast biedt en duidelijkheid verschaft. Daarvoor

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix.

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix. Missie Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het panel wil hiermee een positieve bijdrage

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Verder in gesprek. Haarlemse stijl van communiceren. Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem

Verder in gesprek. Haarlemse stijl van communiceren. Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem Verder in gesprek Haarlemse stijl van communiceren Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem februari 2014 1 Inleiding Op 20 juni 2013 heeft de commissie Bestuur het voortbestaan van de Stadskrant besproken.

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie

- 1 - Registratienummer 2009035092

- 1 - Registratienummer 2009035092 Registratienummer 2009035092 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal over de BEGROTING 2010 gehouden op donderdag 12 november 2009 om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Sociale media praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Inhoud Netwerken via sociale media Twitteren tijdens de raadsvergadering Gemeentelijke communicatie via sociale media Burgers betrekken

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie