Kazerneplein ET Arnhem Dhr. Henk Dassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl"

Transcriptie

1 Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling artistiek en cognitief, sociaal en emotioneel. Ook de samenleving is erbij gebaat: kunstbeoefening draagt bij aan participatie, integratie, sociale cohesie, leefbaarheid, welzijn en gezondheid. (bron: website Kunstfactor 2012) 1

2 Inhoud Inleiding 3 1. Algemene informatie Huis van Puck: centrum voor amateur-podiumkunsten in de regio Arnhem 4 Visie, doelstellingen en ambities Werken aan artistieke inhoud, kwaliteit en talentontwikkeling Vernieuwende en onderzoekende projecten Laagdrempelige activiteiten Publieksbereik Cultureel ondernemerschap Facilitaire functie (optreden en repeteren) Pr functie Netwerkfunctie Realisatie en uitvoering 7 2. Activiteitenoverzicht Vrijwilligers De foyer Verhuur faciliteiten Cursus theatertechniek Deeltijdopleiding Theatermaker voor de amateurkunst Informatieavonden Theaterlab De Schuur Open Podium Dans Openpodium Pucks Preview Dansproeverij Sprookjesfestival UITboulevard Puck s talent cabaret Festival Hoogte Theatergroep cactus Samenwerking met partnerorganisaties in de stad Stichting Huis van Puck als paraplu Pr functie en netwerkfunctie De website Puck s digitale nieuwsbrief Maandflyers Huis van Puck Persberichten en offline media Sociale media Doelen voor Financieel beleid Bijlagen 2

3 Inleiding De quote op het voorblad geeft naar onze mening goed weer wat de functie is van de activiteiten van Huis van Puck voor de doelgroep. Met deze brede missie in ons achterhoofd formuleren wij iedere keer weer nieuwe doelen en vertalen dit naar concrete activiteiten. Zo denken wij ook voor 2014 een inhoudelijk aantrekkelijk activiteitenpakket te hebben samengesteld voor de amateur podiumkunsten de regio Arnhem. Sinds onze intrek in een nieuw gebouw in de 2 e helft van 2012 hebben wij veel meer ruimte tot onze beschikking. Hierdoor kunnen wij een groter aanbod aan activiteiten en faciliteiten bieden. Het gebouw wordt sinds de opening 7 dagen per week van s morgens vroeg tot s avonds intensief gebruikt. Dit betekent dat, ondanks de economische crisis, er nog steeds een heel grote vraag is naar de faciliteiten voor de podiumkunsten.(repetitieruimten en een theater waar je kan optreden). Daarnaast is er iedere keer weer veel belangstelling voor de specifieke activiteiten en die Puck organiseert voor de doelgroep. Voor ons geeft dit aan dat wij beleidsmatig de goede koers varen. In ieder geval voldoet het aan een duidelijke behoefte bij onze klanten. Dit mag er echter niet toe leiden dat wij op onze lauweren gaan rusten. Iedere keer opnieuw moeten we scherp blijven en moeten we anticiperen op de ontwikkelingen in het werkveld. Door bezuinigingen (van o.a. provincie Gelderland) moeten wij onze taken vanaf 2014 uitvoeren met minder subsidie. Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn te kiezen voor een meer zakelijkere aanpak. In 2013 hebben wij in ons ondernemingsplan voor de periode aangegeven wat dit concreet inhoudt. In grote lijnen komt het er op neer dat er van de klant een grotere financiële bijdrage wordt gevraagd en dat er alleen activiteiten worden georganiseerd als deze aan een duidelijke behoefte voldoen en/of kostendekkend zijn. Hierbij blijven we met nadruk letten op de kwaliteit van de producten die wij aanbieden. Het idee hierachter is dat kwaliteit door de doelgroep gewaardeerd wordt en nieuwe klanten oplevert. Huis van Puck is een organisatie is voor de amateurkunsten maar is zeker niet amateuristisch. Alleen door een professionele benadering en werkwijze kan Huis van Puck ook in de toekomst haar belangrijke functie voor de doelgroep blijven vervullen. 3

4 1. Algemene informatie Huis van Puck: centrum voor amateur-podiumkunsten in de regio Arnhem 1.1. Visie, doelstellingen en ambities Bij Huis van Puck kan de men terecht voor vragen, informatie en activiteiten die direct of indirect te maken hebben met de podiumkunsten op gebied van: repetitieruimtes, theaterpodium, advies en ondersteuning, activiteiten zoals festivals en theaterdagen, theaterlaboratorium, informatieloket, website, cursussen, nieuwsbrief enz. Huis van Puck is de spin in het web van de amateur-podiumkunsten in de regio Arnhem en toenemende mate ook de provincie Gelderland. Puck richt zich voornamelijk op theater, dans, kleinkunst en singer-songwriters Huis van Puck is een basisvoorziening voor de amateurkunsten in stad en regio en wil dat in de komende jaren verder continueren en waar mogelijk uitbreiden. Geen enkele andere organisatie in de regio heeft, op deze schaal, dezelfde bijzondere functie en werkwijze. Puck vindt het belangrijk dat mensen in hun vrije tijd voldoende mogelijkheden krijgen om zich te kunnen ontplooien door deel te nemen aan een vorm van amateur(podium)kunst. Dit heeft een belangrijke recreatieve en sociale functie (samenwerken en ontmoeten van andere mensen) maar ook een educatieve functie. Puck zorgt daarom via een actief en offensief beleid dat spelers, regisseurs en nieuw publiek actief gaan deel nemen aan het maken van voorstellingen of het bezoeken ervan: het kan hier bijvoorbeeld gaan om laagdrempelige activiteiten voor een groot publiek maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat er activiteiten worden georganiseerd voor een kleine bijzondere doelgroep met een afgebakend onderwerp of thema. 1.2.Werken aan artistieke inhoud, kwaliteit en talentontwikkeling Podiumartiesten worden bij Huis van Puck in de gelegenheid gesteld te werken aan meer diepgang. Men kan zich verder ontwikkelen via workshops, toegesneden activiteiten en cursussen. Men wordt in de gelegenheid gesteld technieken en methoden uit te diepen en nieuwe invalshoeken te onderzoeken. Huis van Puck speelt hierbij in op de behoeften van artiesten, spelers, regisseurs en technici om zich verder te ontwikkelen naar een hoger niveau. Voor de uitvoering van trainingen wordt de expertise van de aangesloten instellingen, maar ook van derden ingezet. (activiteiten die in dit kader o.a. worden aangeboden zijn: 3 jarige opleiding Theatermaken, Theaterlab De Schuur, ontwikkeltrajecten (Puck s talent cabaret): diverse cursussen (o.a. theatertechniek) en diverse workshops: Pr, financiën, sponsoring/fondsenwerving enz. Deze activiteiten worden alleen georganiseerd als blijkt dat er duidelijk behoefte aan is en deze niet al door collega-instellingen worden georganiseerd. 1.3.Vernieuwende en onderzoekende projecten Door Puck s theaterlaboratorium De Schuur worden diverse projecten ontwikkeld die door bestaande groepen, verenigingen, regisseurs en individuele spelers niet of nauwelijks gerealiseerd kunnen worden. Het Theaterlab is additioneel en voegt iets extra s toe aan het bestaande aanbod van voorstellingen en activiteiten in het theaterveld. Er moet flink geëxperimenteerd kunnen worden. Projecten zijn soms grensverleggend voor de deelnemer maar ook voor een publiek. Het gaat niet altijd om het resultaat, ook het maakproces is belangrijk. In het Theaterlab kan men op zoek naar verbreding en verdieping van de eigen mogelijkheden en interesses. (zie 2.6.) 4

5 1.4. Laagdrempelige activiteiten Naast activiteiten die gericht zijn op diepgang organiseert Huis van Puck door hele jaar heen laagdrempelige activiteiten. Deze zijn erop gericht om beginners de ruimte te bieden hun eerste prille producties te laten zien aan een publiek. Zo is er maandelijks een Openpodium en worden er dans openpodia georganiseerd. Hierbij Huis van Puck biedt beginners de ruimte om het eventuele talent verder te ontwikkelen. Dit kan o.a. via de activiteiten van Huis van Puck of via toegesneden cursussen e.d. bij collega instellingen (zie hoofdstuk 2) 1.5. Publieksbereik Een zo groot mogelijk publiek wordt bereikt door de zichtbaarheid van de amateur podiumkunsten te vergroten; o.a. door een opvallend publiciteitsbeleid, bijzondere in het oog springende activiteiten voor alle niveaus en locatieprojecten. Een deel van deze activiteiten wordt ontwikkeld in samenwerking met partnerorganisaties zoals Het Kunstbedrijf Arnhem, roc Rijn IJssel, ArtEZ (hoge school voor de kunsten), Kunst en Cultuur Gelderland (KCG) regionale culturele instellingen, De Driestroom en natuurlijk de bij Huis van Puck aangesloten verenigingen en groepen (zie hoofdstuk 2) 1.6. Cultureel ondernemerschap! Een definitie waar wij ons in kunnen vinden: een cultureel ondernemer is een producent van kunst die hiervoor zo veel mogelijk betalend publiek probeert te interesseren en tegelijkertijd streeft naar een sluitende exploitatie van zijn 'onderneming'. Cultureel ondernemers onderscheiden zich van klassieke ondernemers doordat dat zij oog hebben voor meer dan de markt alleen; de kunstzinnige waarde van hun 'product' is voor hen even belangrijk als het streven naar maximale winst tegen minimale kosten. Bovenstaande benadering hanteren wij, in toenemende mate, al een aantal jaren. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij alleen activiteiten organiseren waaraan een duidelijke behoefte is. Er wordt daarbij sterk gelet op de verhouding tussen de kosten en de baten. Het publiek zal er aan moeten wennen dat veel activiteiten duur zijn om te organiseren en dat hieraan dus een substantiële bijdrage wordt gevraagd van de deelnemer/ bezoeker. Van Huis Puck mag verwacht worden dat er kwaliteit wordt geleverd. Het beleid van Puck is er op gericht de doelgroep langzamerhand te laten wennen aan deze benadering. Zo bereken wij bijvoorbeeld een toeslag van 1,00 op ieder verkocht kaartje van voorstellingen in de theaterzaal. Deze euro wordt gebruikt als bijdrage voor het organiseren van specifieke activiteiten Huis van Puck zoals workshops, theaterdagen, cursussen, masterclasses. Hiermee ondersteunen de ontwikkeling van kennis en expertise bij onze doelgroep Extra inkomsten worden er gegenereerd door op werkdagen (in kantooruren) de ruimtes te verhuren aan de theater- en dansopleidingen van het roc Rijn IJssel (Musical Academie). Doordat de amateur-groepen vooral gebruik maken van de ruimtes in de avonduren en weekends worden de ruimtes zeer efficiënt gebruikt (van s morgens vroeg tot s avonds laat.) Door het karakter van de activiteiten zal het voorlopig nog nodig zijn dat de overheid en/of sponsors een financiële bijdrage leveren. Gebeurt dit niet dan zullen de activiteiten alleen toegankelijk zijn door mensen die het zich kunnen permitteren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Huis van Puck zal ook altijd laagdrempelig moeten blijven als het een brede doelgroep wil blijven bereiken. (Een verdere uitwerking van het cultureel ondernemerschap vertaald in concrete stappen en activiteiten in de te vinden in ons ondernemingsplan ) 5

6 1.7. Facilitaire functie (optreden en repeteren) Optreden in het theater Huis van Puck stelt groepen en individuele podiumartiesten in de gelegenheid tegen betaalbare tarieven op te treden in ons theater. Per seizoen worden ongeveer 90 voorstellingen en activiteiten georganiseerd. Artiesten en publiek uit het hele land weten het Huis van Puck theater te vinden. Daarnaast organiseert Huis van Puck ongeveer 10 optredens en activiteiten op locatie. Van de 90 activiteiten per jaar die plaatsvinden zijn +/- 45 voorstellingen van groepen die de zaal huren. 45 activiteiten worden door Huis van Puck zelf georganiseerd o.a.: presentaties, workshops, cursussen, Openpodia e.d. (zie hoofdstuk 2) Repeteren Huis van Puck beschikt over een aantal ruime en kwalitatief zeer goede repetitieruimten voor theater, dans, koren en musicalgroepen e.d. Ook is er een speciale compleet ingerichte oefenruimte voor bandjes. Per week gebruiken in de avonduren en weekenden maken +/- 30 vaste huurdergroepen gebruik van de ruimten. Daarnaast worden de zalen ook vaak gebruikt voor incidentele/tijdelijke verhuur. In kantoortijd maken de Podiumkunstopleidingen van het roc Rijn IJssel o.a: Nederlandse Musical Academie (voorheen Willem Nijholt academie, +/- 40 lessen per week) en Driestroom (theater door en voor gehandicapten) gebruik van de ruimtes. (zie hoofdstuk 2) 1.8. Pr functie Naast het bekend maken van de eigen activiteiten informeert en anticipeert Huis van Puck op veranderingen in het werkveld. Puck verzamelt zoveel mogelijk informatie uit het werkveld. Via Pr instrumenten als websites, sociale media, nieuwsbrief en persoonlijk contact wordt informatie zo breed als mogelijk toegankelijk gemaakt voor belangstellenden. (zie hoofdstuk 3) 1.9. Netwerkfunctie Huis van Puck werkt samen met verschillende culturele instellingen en organisaties en participeert in diverse overleg en uitwisselingsplatformen. Door meer en efficiënt samen te werken wordt het werkveld versterkt, kennis gedeeld en wordt dubbel en overbodig aanbod vermeden. Huis van Puck hecht veel waarde aan een goede samenwerking, mits dit op een efficiënte en doelmatig wijze gebeurt. Puck maakt zijn netwerk ook toegankelijk voor de klanten. Bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling is een goed functionerend netwerk van groot belang. Diverse netwerken: Cultuurpact regio Arnhem Cultuurnetwerk Arnhem (CNA). Servicepunten amateurkunst van de provincie Gelderland Diverse collega organisaties in de culturele sector Onderwijs instellingen: roc Rijn IJssel (podiumkunsten) en Artez Groepen en individuele artiesten 6

7 1.10. Realisatie en uitvoering door: 7 vaste medewerkers: artistiek coördinator, publiciteitsmedewerker, administratief medewerker, vrijwilligers/ techniekcoördinator, 2 beheerders en een directeur (totaal 5.fte) Binnen Huis van Puck zijn gemiddeld 30 vrijwilligers actief. Deze zijn onmisbaar voor de organisatie. Voor, rond en tijdens activiteiten verrichten zij diverse werkzaamheden b.v.: kaarverkoop, bardiensten, theatertechniek.enz. gemiddeld 2 stagiaires (CMV en MBO) diverse freelancers: o.a. productieleider, regisseurs, technici, docenten enz. een theater (80 zitplaatsen) + foyer, 3 theater/dans oefenzalen en een popoefenruimte. samenwerking met en inzet van partnerorganisaties inkomsten uit: exploitatie en subsidies: (gem. Arnhem, Provincie Gelderland, fondsen Bovenstaande punten zijn samen te vatten in de onderstaande algemene doelstelling: Huis van Puck organiseert activiteiten voor de amateur-podiumkunsten in de regio Arnhem en in toenemende mate voor de Provincie Gelderland. Door het leveren van faciliteiten, educatieve activiteiten, talent-ontwikkeltrajecten, service en kennis biedt Huis van Puck een totaalpakket voor de actieve podiumartiest en het publiek. Huis van Puck werkt samen met de belangrijkste organisaties op het gebied van de podiumkunsten in de regio Arnhem. Door deze samenwerking wordt een bijdrage geleverd aan verbetering van de kwaliteit en vergroting van de deelname. 7

8 2. Activiteitenoverzicht 2014 Huis van Puck organiseert door het seizoen heen een groot aantal activiteiten. Vaak gebeurt dit in samenwerking met collega-instellingen. Groepen uit stad en regio worden via een intensief publiciteitsbeleid en middels persoonlijke contacten aangemoedigd om de activiteiten van Huis van Puck te bezoeken. Daarnaast stellen we groepen en individuele podiumartiesten in de gelegenheid tegen betaalbare tarieven op te treden in ons theater. Per seizoen worden ongeveer 90 voorstellingen en activiteiten georganiseerd. Groepen en publiek uit het hele land weten het Huis van Puck theater te vinden. Daarnaast organiseert Huis van Puck ongeveer activiteiten op locatie. (b.v. UIT-Boulevard, Hoogte 80, Nacht van de Mode enz) 2.1 Vrijwilligers Binnen Huis van Puck zijn gemiddeld 30 vrijwilligers actief. Zonder deze vrijwilligers is het niet mogelijk Huis van Puck goed te laten functioneren. Puck vindt het erg belangrijk dat de relatie met en inzet van vrijwilligers goed georganiseerd is. Zij worden ingezet bij de +/- 90 activiteiten per jaar. Bij elke activiteit of voorstelling die gespeeld wordt zijn +/-5 vrijwilligers actief. Zij zorgen ervoor dat het publiek en de optredende groepen goed worden bediend en begeleid. De vrijwilligers worden aangestuurd en begeleid door de vrijwilligerscoördinator Werving vrijwilligers Het werken met vrijwilligers is een dynamisch gebeuren. Voor de werving van vrijwilligers worden verschillende middelen gebruikt. Er staan altijd vacatures in de vacaturebank van de vrijwilligerscentrale. Regelmatig worden er vacatures geplaatst in kranten en op vele plekken in stad en regio zijn wervingsfolders te vinden. Gemiddeld meldt er zich elke week wel een nieuwe vrijwilliger. In een intakegesprek wordt wederzijds kennisgemaakt en gekeken of de persoon binnen de organisatie past en welke competenties hij of zij heeft. Bij aanname wordt iemand ingewerkt door een ervaren vrijwilliger of beroepskracht. Daarna is het de bedoeling dat de vrijwilliger zoveel als mogelijk zelfstandig leert werken. Vrijwilligersbeleid In 2013 hebben we het vrijwilligersbeleid opnieuw geformuleerd zodat het weer aangepast is aan de huidige actuele situatie. In 2014 zal dit verder worden geïmplementeerd. Om de betrokkenheid van de vrijwilligers te vergroten, te enthousiasmeren en te zorgen voor de nodige continuïteit worden er diverse activiteiten georganiseerd. Regelmatig zijn er activiteiten die gericht zijn op ontspanning, educatie, kennisvergroting en teambuilding. Zo worden er per jaar diverse activiteiten georganiseerd: bijvoorbeeld: een EHBO cursus, vrijwilligersfeest, een dag naar een theaterfestival, een creatieve groepsactiviteit en een kerstborrel. Ook worden de techniekvrijwilligers in de gelegenheid gesteld de techniekcursus te volgen. Het is de bedoeling dat ook in 2014 een groot deel van deze activiteiten weer worden uitgevoerd. 8

9 2.2. Foyer In ons gebouw wordt een foyer geëxploiteerd. Deze is er voor de bezoekers en het personeel. Samen met het Kunstbedrijf zorgen wij ervoor dat de foyer voldoende continuïteit krijgt. Twee medewerkers van het Kunstbedrijf voeren de dagelijkse werkzaamheden uit. Bij voorstellingen en activiteiten worden ook vrijwilligers van Huis van Puck ingezet. Hierbij is het van belang dat de randvoorwaarden, waarbinnen de vrijwilligers werkzaam zijn, goed zijn geregeld. De planning, communicatie en aansturing gebeurt in overleg met de vrijwilligerscoördinator. Een goed georganiseerde werkomgeving is van belang. Deze punten zijn verder uitgewerkt in het vrijwilligersbeleid Verhuur van faciliteiten Vele groepen maken gebruik van onze faciliteiten. Wij beschikken over diverse kwalitatief zeer goede repetitieruimten en een theater. 2 grote repetitiezalen (multifunctioneel) 1 klein repetitielokaal 1 muziekoefenruimte voor popbandjes 1 theaterzaal voor voorstellingen Wanneer beschikbaar en nodig, maken we ook gebruik maken van de voorzieningen van het Kunstbedrijf. (en vice versa) Het gebouw is 7 dagen per week in gebruik van s- morgens tot s avonds. (openingstijden: van 8.30u tot 23.30u) Op werkdagen (kantooruren) gebruiken de theater- en dansopleidingen van het roc Rijn IJssel (Musical academie) en Driestroom de ruimtes. In de weekenden en avonden zijn de amateurs actief. (Hiervoor is er ook ruimte gehuurd van het Kunstbedrijf) Samenwerking met Kunstbedrijf Huis van Puck deelt zijn gebouw met het Kunstbedrijf. Afgesproken is dat beide organisaties intensief samenwerken in het beheer en onderhoud van het gebouw. Dit wordt dan ook in gezamenlijkheid uitgevoerd. Wel is het zo dat iedere organisatie nadrukkelijk zijn eigen doelgroep, identiteit en profiel behoudt. Het is de bedoeling dat alle ruimtes in het gebouw zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Beide organisaties kunnen waar mogelijke gebruik maken van elkaars voorzieningen. Dit gebeurt o.a. door inzicht in elkaars verhuurroosters. Doelstellingen en prognoses voor 2014 Aantallen bezoekers/deelnemers (afgerond in )* Deelname aan cursussen/workshops per jaar 250 Aantal bezoekers van de 90 voorstellingen en presentaties per jaar 3800 Aantal optredende amateur-spelers/artiesten 1250 Deelname artiesten / publiek externe activiteiten 3000 Deelname aan repetities per jaar (minimaal 30 vaste groepen / +/- 25 incidenteel) Deelname inzet vrijwilligers per jaar (30) 750 Totaal aantal bezoekers/deelnemers/gebruikers ruimten per jaar (amateurs): Gemiddeld aantal bezoekers per dag: +/- 75 (7 dagen per week, 45 weken) Deelname aan lessen Musical academie/roc kunstopleidingen per jaar: +/- 10 groepen per dag a 10 personen a 40 weken: (aantal studenten +/- 150) Totaal aantal bezoekers/gebruikers van de faciliteiten van Huis van Puck +/-:

10 Geschatte verdeling afkomst doelgroep in 2014 Van de voorstellingen die in de theaterzaal worden gegeven is +/- : 65 % groepen uit Arnhem en omgeving (regio) 30 % groepen uit de provincie 5 % groepen van buiten de provincie In 2013 trok een voorstelling gemiddeld 38 bezoekers. Aan het einde van 2014 willen we +/- 40 bezoekers per voorstelling bereiken Cursus(sen) Theatertechniek (Licht en geluid; 3 blokken van elk 2 lessen) In de 2 e helft van 2013 is de cursus theatertechniek geheel vernieuwd. Ook is er een nieuwe docent aangesteld. Dit is o.a. gebeurd om de cursus te actualiseren en om de rechten in eigen hand te krijgen. De cursus is ontwikkeld voor de vrijwilligers van Huis van Puck zodat men snel praktisch aan de slag kan in de theaterzaal van Huis van Puck. Door interesse van andere theatermakers is er voor gekozen de cursus ook te geven voor belangstellenden buiten Huis van Puck. Regisseurs, theatermakers en aspirant technici die regelmatig in het kleine zalencircuit werken weten nu de cursus te vinden. De cursus wordt ook ieder jaar gegeven aan de studenten van het roc Rijn IJssel, (opleiding Eventsupport.) Doelstellingen en prognoses voor 2014: De cursus wordt 2 keer aangeboden De cursus bestaat uit 6 avonden en een praktijkdag: Basiscursus lichttechniek ( les 1 en 2) Theater geluidtechniek ( les 3 en 4) Lichtontwerp en kleurenleer ( Les 5 en 6) Praktijkdag ( waarbij alle lesstof nog eens voorbij komt in praktische opdrachten) 2.5. Deeltijdopleiding Theatermaker voor de amateurkunst Vanaf september 2011 biedt Huis van Puck de driejarige opleiding theatermaker voor de amateurkunst aan theaterliefhebbers met regieambitie, maar ook aan bijvoorbeeld docenten die binnen hun lessen met theater willen werken. Daarnaast is de opleiding interessant voor iedereen die iets met een groep mensen wil bereiken en daar de technieken die theater biedt bij in wil zetten. Huis van Puck verwacht een grote spin-off van de opleiding, bijvoorbeeld door een directe betrokkenheid met theatermakers en regisseurs. De bij Huis van Puck opgedane kennis over het hedendaags maken van theater vloeit uit naar de groepen in de regio, die daardoor nog meer geneigd zullen zijn hun voorstellingen in de zaal van Puck te komen spelen. Bij voldoende animo wordt ernaar gestreefd om iedere twee of drie jaar met een nieuwe lichting deelnemers te starten. In februari 2014 wordt een nieuwe poging gedaan. 10

11 Huis van Puck heeft de opleiding in 2011 overgenomen van KCG. De afgelopen 20 jaar heeft de KCG deze opleiding aangeboden. Er zijn ambitieuze plannen gemaakt. De opleiding is gemoderniseerd en aangepast: er zijn 3 nieuwe hoofddocenten aangesteld die de opleiding een meer hedendaags karakter hebben gegeven. de inhoud van de opleiding is breder gemaakt; de geleerde stof kan nu bijvoorbeeld ook toegepast worden in community-art projecten. De opleiding zal speciale aandacht besteden aan het sociaal maatschappelijke aspect van theater maken de basis blijft het landelijke Raamleerplan, dat in 2004 door Kunstfactor is opgesteld. de opleiding is gecertificeerd door Stichting Certificering Kaderopleidingen September 2013 zijn 11 enthousiaste deelnemers aan de opleiding hun laatste stagejaar ingegaan. Waar het eerste jaar in het teken stond van kennismaking en de eerste grondbeginselen leren, zochten we in het tweede jaar de verdieping. Wie ben je als theatermaker en wat heb jij het publiek te vertellen en hoe pak je dat aan? In het huidige derde jaar van de opleiding brengen de deelnemers het geleerde in praktijk. Gedurende het seizoen zullen ze met een amateur-theatergroep uit de regio werken aan een avondvullende voorstelling. Doelstellingen en prognoses voor 2014: Uitvoeren 3e jaar Aantal cursisten: 11 Opstarten nieuwe 3 jarige cursus (februari) De cursus kan starten met minimaal 16 cursisten De opleiding wordt gefinancierd uit opbrengsten van de lesgelden Informatieavonden Huis van Puck organiseert weer een tweetal informatieavonden die een bepaald aspect van het maken van een voorstelling of het organiseren van een theatergroep uitlicht. In seizoen waren dat de avond van de financiën en de avond van de PR. In seizoen zal dat zijn de avond van het projectplan en de avond van de PR. Aan beide avonden zal er de mogelijkheid geboden worden om dieper op de materie in te gaan in een korte cursus van 3 bijeenkomsten. Doelen: Aantal bezoekers van de avond van : 80 Deelnemers korte cursussen: 16 11

12 2.7. Theaterlab de Schuur Theaterlab De Schuur bouwt een naam op met kleinschalige, uitdagende theaterprojecten die op een eigenzinnige, experimentele wijze de grenzen verkennen van het hedendaags theater. Binnen een Schuurproject zoekt een theatermaker samen met een groep ervaren spelers creatieve antwoorden op artistieke vragen die hem of haar bezighouden. In een maakproces van ongeveer 12 weken worden op de speelvloer ideeën verdiept, verbeeld, uitgeprobeerd en gerepeteerd. In een eindpresentatie toont de groep haar werk aan publiek. Huis van Puck vindt het belangrijk om zijn achterban van makers en spelers de kans te geven zich verder te ontwikkelen, hun spel te verdiepen en horizon te verbreden en wil daar de mogelijkheid, het podium en de faciliteiten voor bieden. Criteria die Huis van Puck zelf daarbij hanteert zijn dat het aanbod een meerwaarde geeft aan het amateurtheaterveld en niet vergelijkbaar is met het aanbod dat bij een andere instelling is ondergebracht. Jaarthema, Theaterlab de Schuur werkt met een jaarthema. Het jaarthema is actueel, inspirerend en geeft zowel de makers als de spelers focus en houvast, maar is altijd ruim te interpreteren. Het jaarthema is de rode draad die de projecten met elkaar verbindt. Onderzoeken In 2014 zullen er 2 onderzoeken plaatsvinden. Een ervaren maker dient een onderzoeksplan in bij Theaterlab de Schuur. Het artistieke team van het Theaterlab selecteert en gaat met de maker het gesprek aan. Door middel van auditie wordt er een betrokken, en meedenkende spelersgroep gevormd. In een repetitieperiode van 12 weken op een doordeweekse avond en een enkele zondag wordt er op de theatervloer gezocht en geëxperimenteerd. De artistieke leiding, bestaande uit theatermaker Nelleke Verweij en dramaturg Patrick Feijen hebben hierin de functie van sparringpartner voor zowel de maker als de spelers. Tijdens dit proces worden antwoorden op de onderzoeksvragen door makers en spelers geformuleerd. Deze worden tijdens de presentatie aan het publiek voorgelegd. Omdat het theatrale leermoment niet enkel in de presentatie zit, maar veel meer in het 12 weekse ontdekkingstraject daar heen, houdt de Schuur het project zo openbaar mogelijk, zodat geïnteresseerd publiek het experiment kan volgen. De maker schrijft een wekelijkse blog, halverwege het project vindt er een openbare repetitie plaats, de presentatie wordt ingeleid met een expositie van het werkproces en na afloop is er een discussie tussen maker, speler, publiek en de artistieke leiding van de Schuur. Doelstellingen en prognoses voor 2014: - 2 onderzoeken en presentaties: 12 deelnemers bezoekers (presentaties en openbare repetities) - financiering uit eigen inkomsten en bijdragen fondsen Verder letten wij op de volgende punten: -de artistieke kwaliteit van de presentaties en voorstelling. (te meten via recensies, publieksreacties) -deelname van vrijwilligers aan het productieproces (b.v. in techniek, productie) -publieke belangstelling (kaartverkoop) -belangstelling en interesse van andere theatermakers en groepen (bezoek van voorstellingen) -belangstelling van regisseurs (aantal plannen dat wordt ingediend) -belangstelling van media voor de voorstellingen middels vooraankondigingen /recensies (deze worden geregistreerd en gearchiveerd) 12

13 2.8. Open Podium Puck organiseert een maandelijks laagdrempelig open podium waar beginners en gevorderden in alle podiumdisciplines een act aan het publiek kunnen laten zien. Het open podium is al meer dan 10 jaar een vast onderdeel van de programmering en heeft een duidelijke functie als springplank voor mensen die hun eerste stappen op het toneel zetten. Maar het dient ook voor een grote groep artiesten die regelmatig willen optreden en het landelijke netwerk van open podia daarvoor gebruiken. In de afgelopen jaren is gebleken dat het open podium niet alleen laagdrempelig is voor deelnemers, maar ook voor het publiek. De diversiteit van de avond en de lage toegangsprijs zorgen ervoor dat een publiek dat niet zo snel een toneelvoorstelling zou bezoeken toch het theater bezoekt. Talentvolle artiesten die wij leren kennen tijdens de open podia worden door ons gevraagd zich te presenteren op de verschillende festivals en activiteiten die Huis van Puck verder nog organiseert of aan deel neemt. Op die manier werkt het open podium ook als springplank voor artiesten die zich verder willen ontwikkelen. Als wij aanvragen binnen krijgen van bedrijven of particulieren die op zoek zijn naar acts, kunnen wij doorverwijzen naar onze poel van podiumartiesten. Deze lijn willen we nog verder uitbouwen zonder dat het open podium zijn laagdrempeligheid verliest. Voor seizoen hebben we Jan Gipman als vaste presentator aangetrokken. Hij gaat voor meer continuïteit van het open podium zorgen en het een vast gezicht geven. Doelstellingen en prognoses voor 2014: 10 Open Podia : 500 bezoekers 60 deelnemende artiesten / groepen 2.9. Dans Open Podium Ook dit seizoen zal Huis van Puck 3 dans open podia organiseren en daarmee zijn naam als danspodium verder uitbouwen. Als danspodium is de theaterzaal niet optimaal. De ruimte is beperkt en vrij smal, maar toch merken we dat steeds meer dansgroepen de weg naar Huis van Puck weten te vinden. Momenteel hebben we Dansplaats Oost als vaste huurder. Zij geven in onze danszaal danslessen. Ook heeft Versteegh Dance masters een aanvraag gedaan om aan het einde van het seizoen een dansvoorstelling in de zaal te geven als afsluiting van hun seizoen. Al deze contacten zijn gelegd tijdens de dans open podia. Na het wegvallen van de Dansplaats Arnhem in de Nijhofstraat is de behoefte aan podia voor dans alleen maar toegenomen. Huis van Puck probeert onder andere met het organiseren van deze open podia in deze behoefte te voorzien. Net als bij de reguliere open podia zijn afwisseling, kwaliteit en laagdrempeligheid de steekwoorden van waaruit we werken. Doelstellingen en prognoses voor 2014: 3 dans Openpodia en 180 bezoekers 13

14 2.10. Pucks Preview Huis van Puck organiseert jaarlijks halverwege het seizoen Pucks Preview. Hier kunnen groepen een scène uit een nog uit te komen voorstelling presenteren. Pucks Preview is voor groepen uit de regio een interessant platform om reclame te maken. Daarnaast is het een manier om groepen kennis te laten maken met elkaars repertoire en werkwijze. Bij de samenstelling van elke Preview wordt geprobeerd de diversiteit van het amateur-theaterveld in deze regio zichtbaar te maken. Daarnaast is het voor de verschillende groepen een goede gelegenheid om te netwerken. Met Pucks preview duiken we ook in het maakproces van een voorstelling. Wat komen theatermakers tegen in het proces? Hoe werken zij met de spelers? Wat is de inspiratiebron? Tijdens Pucks Preview proberen we de dialoog tussen de podiumkunstenaars op gang te brengen en het maakproces zichtbaar te maken. Doelstellingen en prognoses voor 2014: Minimaal 6 deelnemende groepen Dansproeverij Halverwege 2012 is Huis van Puck door KCG benaderd met de vraag of wij met ondersteuning van KCG een Dansproeverij wilde organiseren. Dansproeverij is een concept van KCG dat al een aantal jaren meegaat. Gelderse dansmakers krijgen de kans hun werk te tonen aan nieuw danspubliek. En het publiek krijgt de kans om gratis te proeven aan dans. Doel is om nieuw danspubliek te creëren. Huis van Puck geeft een nieuwe draai aan dit concept door er een participatiegedeelte aan toe te voegen. In 2013 zullen er gratis korte workshops gegeven worden en een presentatie van deze workshops in het avondprogramma. Dansproeverij 2013 organiseert Huis van Puck in samenwerking met Kunstbedrijf Arnhem en Versteegh Dance Masters. Dansproeverij is een activiteit die Huis van Puck graag wil behouden ook al zal de (financiële) ondersteuning van KCG er volgend jaar niet meer zijn. Hoe Dansproeverij 2014 eruit zal komen te zien zal duidelijk worden na de evaluatie van DP 2013 met de betrokken partijen. Doelstellingen en prognoses voor 2014: Voortgang van het project Zoeken nieuwe samenwerkingspartners Zoeken van nieuwe financiële dekking Sprookjesfestival Ieder jaar gaat Huis van Puck een samenwerking aan met het Sprookjesfestival. Samen met Karin Terwisse van Stichting theaterprojecten kijkt Huis van Puck naar welke producties het beste tot hun recht kan komen in een zaal als Huis van Puck. Huis van Puck ligt behoorlijk uit de route, dus we zoeken altijd naar speciale producties met een speciaal publiek. 14

15 Doelstellingen en prognoses voor 2014: Programmeren geschikte productie 120 bezoekers Uitboulevard Bij dit jaarlijks terugkerend festival is Huis van Puck inmiddels een bekende deelnemer, waarnaar men de weg goed weet te vinden. Tijdens Uitboulevard 2013 bracht Huis van Puck een doorlopend programma. Huis van Puck vindt het belangrijk dat de amateur podiumkunsten bij een groot publiek onder de aandacht wordt gebracht. Podiumartiesten worden steeds ambitieuzer. De voorstellingen worden niet alleen gemaakt om te participeren in een project maar zijn het waard om gezien te worden door een groot publiek.. Doelstellingen en prognoses voor 2014: 12 deelnemende groepen 500 bezoekers Puck s talent; Cabaret Dit cabaretfestival biedt de vele cabaretiers die naar ons open podium komen de gelegenheid om zich te presenteren en om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. Er zal een auditieavond zijn waarin twaalf cabaretiers zullen strijden om een plaats in de battle. Ieder krijgt 5 minuten de tijd om zich te bewijzen. In de battle strijden 6 overgebleven cabaretiers om een finaleplaats. Tijdens de battle kan ieder zijn programma uitbreiden naar 15 minuten. Er blijven drie cabaretiers over die samen een avond mogen vullen in de theaterzaal en bovendien krijgen zij een workshop aangeboden om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. De winnaar zal een jaar lang het boegbeeld zijn op de festivals waar Huis van Puck aanwezig is. Doelstellingen en prognoses voor 2014: 12 deelnemende cabaretiers 180 bezoekers Winnaar speelt op diverse festivals Hoogte 80 Huis van Puck vindt het belangrijk om haar gezicht te laten zien tijdens de theaterfestivals die Arnhem kent. Hoogte 80 sluit daarbij het beste aan bij het profiel van Puck. Tijdens hoogte 80 in 2014 zal Huis van Puck samenwerken met roc Rijn IJssel, De Nederlandse Musicalacademie en Dansatelier Velp. Gezamenlijk zal er een productie neergezet worden, dat gedurende Hoogte 80 gespeeld kan worden en waarmee ook op andere festivals gespeeld kan worden. Huis van Puck neemt de productieleiding op zich en werft amateur-spelers van bijvoorbeeld NJMS en theatergroep Cactus. Doelstellingen en prognoses voor 2014: Breed programma met meerdere voorstellingen en activiteiten in een theatertent Bereiken van een productieve samenwerking tussen de betrokken organisaties Minimaal 1000 bezoekers 15

16 2.16. Theatergroep Cactus Theatergroep Cactus is al jaren een belangrijke samenwerkingspartner van Huis van Puck. Huis van Puck ondersteunt het werk van theatergroep Cactus vooral op organisatorisch gebied. Theatergroep Cactus zorgt voor input bij evenementen waar Huis van Puck vertegenwoordigd is, zoals de Uitboulevard, Wijken voor kunst, Hoogte 80 e.d Huis van Puck werkt samen met partners uit de stad Wijken voor kunst Wijken voor kunst is een jaarlijks terugkerend evenement in de wijken Klarendal, St. Marten en Spoorhoek. Kunstenaars, professioneel en amateur, krijgen de gelegenheid om hun kunsten te tonen. Deze laagdrempelige kunstroute sluit naadloos aan bij het streven van Huis van Puck om een podium te bieden aan amateurtheatergroepen. Jaarlijks zullen groepen en de vaste huurders de gelegenheid krijgen gebruik te maken van de theaterzaal. In 2013 zullen dat Theatergroep Cactus en Biodanza zijn. Docks, de nacht van de mode Huis van Puck heeft zich aangesloten bij de ondernemersvereniging van Klarendal, Docks. In 2013 hebben we geparticipeerd in de Nacht van de Mode. Een aantal bekende Open podiumacts hebben zich gepresenteerd op het Kapelplein. De opzet is voor verbetering vatbaar. Daar gaan we ons in 2014 hard voor maken. Zeer waarschijnlijk is ook dat Huis van Puck een rol gaat spelen in de organisatie van de Nacht van de Mode. Kunstbedrijf Kunstbedrijf Arnhem was natuurlijk al langer een belangrijke samenwerkingspartner van Huis van Puck. Met het betrekken van de Coehoornkazerne is deze alliantie nog sterker geworden. Met name Huis van Puck zoekt voortdurend toenadering en mogelijkheden tot samenwerking. In 2014 hopen we de samenwerking verder te kunnen uitbreiden. Huis van Puck sluit aan bij het overleg van de Cultuurscouts, we organiseren samen de Dansproeverij en hebben een nauwe samenwerking in de verhuur van de ruimtes van de Coehoornkazerne, zodat deze optimaal benut worden. roc Rijn IJssel De samenwerking met het roc Rijn IJssel is behoorlijk geïntensiveerd met de komst van de Nederlandse Musical Academie naar de Coehoornkazerne. Niet alleen geeft de Musicalacademie al haar lessen in ons gebouw, maar ook worden er plannen gemaakt over het maken van gezamenlijke producties en presentaties. (o.a. t.b.v. festival Hoogte 80) De link met de Nederlandse Jeugd Musicalschool is snel gelegd en een leerlijn voor musical, waarvan alle afdelingen onderdak vinden bij Huis van Puck, is een feit Stichting Huis van Puck als paraplu In de regio Arnhem is het aantal vaste zelfstandige theatergroepen in de afgelopen jaren afgenomen, maar er zijn door een aantal regisseurs wel nieuwe projecten opgestart. De organisatie van deze projecten wordt vaak gedaan door een wisselend team van medewerkers rond een regisseur die als motor dient voor het project. Regisseurs die op deze manier werken willen het liefst zo veel mogelijk hun energie steken in het creatieve proces en zo min mogelijk in de organisatorische rompslomp. De afnemende animo van regisseurs en groepen om een rechtsvorm (meestal een stichting of vereniging met bestuur) voor projecten op te richten zorgt ervoor dat het eigenlijk niet mogelijk is om subsidie aan te vragen voor een project. Huis van Puck kan in een aantal gevallen voor dit probleem een oplossing bieden. Regisseurs die geen rechtsvorm voor hun club spelers hebben, maar wel subsidie willen ontvangen kunnen, onder strikte voorwaarden, onder de paraplu van de stichting Huis van Puck deze productie maken. Dit gebeurt alleen met bij Huis van Puck bekende regisseurs waar Puck vertrouwen in heeft en er worden goede afspraken gemaakt over planning, budget en verantwoording. 16

17 3. De Pr en netwerkfunctie van Huis van Puck De (amateur) podiumkunsten zijn veelvormig en aan verandering onderhevig. Er zijn traditionele toneelgroepen groepen die al jaren bestaan, ad-hoc groepen die eenmalig een voorstelling maken en, in toenemende mate, van samenstelling wisselende groepen rond een regisseur of maker (zgn. spelerskernen). Daarnaast is er de snel groeiende groep van cabaretiers, dansers, kleinkunstenaars en singer-songwriters. Er zijn grote verschillen betreft het artistieke niveau van groepen / spelers, artiesten en regisseurs. Dit heeft o.a. te maken met de ambities en motivatie van de amateurs. Kortom een zeer veelzijdig en gevarieerd werkveld. Huis van Puck informeert en anticipeert op veranderingen en verzamelt zoveel mogelijk vragen uit hierboven beschreven werkveld. Via Pr instrumenten als een website, nieuwsbrief en persoonlijk contact wordt informatie zo breed als mogelijk toegankelijk gemaakt voor belangstellenden. Huis van Puck werkt aan klantenbinding. marketing is een belangrijk middel om dit voor elkaar te krijgen. Hierdoor worden nieuwe relaties opgebouwd en worden de bestaande verstevigd. Vaste klanten zijn goud waard! De voordelen van marketing zijn: gericht je doelgroep bereiken snel respons is goed meetbaar laagdrempelig timing is nauwkeurig te bepalen lezers persoonlijk aanspreken interactief Als je marketing effectief inzet, levert dit je heel veel op: je verkoopt meer bestaande klanten blijven klanten potentiële klanten worden klanten je werft nieuwe klanten je krijgt meer bezoekers op je website je vergroot je naamsbekendheid Ook in 2014 wordt er verder gewerkt aan het in kaart te brengen van, en het contacten leggen met (nieuwe) actieve podiumartiesten. Dit is een continu proces. Men wordt vervolgens geïnformeerd en aangemoedigd mee te participeren in het netwerk. Bij de werkzaamheden zijn betrokken de PR medewerker, artistiek leider en de directeur van Huis van Puck. Ook worden er diverse stagiaires ingezet voor praktische werkzaamheden zoals het updaten van de website en contacten leggen met groepen spelers en regisseurs. Vrijwilligers dragen bij aan de verspreiding van het PR materiaal. 17

18 3.1. Website Voorbeeld homepage website: De website is hét centrale verzamelpunt voor de publiciteit. Nieuwsberichten, activiteiten, advertenties en voorstellingenagenda worden hier gepubliceerd. Zo ontstaat er een overzicht van activiteiten en voorstellingen van de komende periode. De website is te verdelen in: informatievoorziening, bemiddeling en informatie over faciliteiten. In 2011 is de website vernieuwd t.b.v. een nog duidelijker profilering van Huis van Puck als regionaal informatiepunt. De website kreeg een nieuwe (en meer op jongeren gerichte) dynamische uitstraling. Het navigeren op de website is eenvoudiger en overzichtelijker geworden. Het vernieuwen van de website heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Voordat de website goed en wel draaide was het zomer Nadat we ruim een jaar met de nieuwe website hebben gewerkt, hebben wij geconcludeerd dat de mogelijkheden van de nieuwe site niet geheel voldoen aan onze verwachtingen. De website is moeilijk zelf bij te houden/aan te passen, het kaartverkoopsysteem werkt niet naar behoren en er is dikwijls sprake van miscommunicatie tussen ons en het bedrijf dat de website heeft gebouwd en onderhoudt. We hebben er dan ook voor gekozen om met een ander bedrijf in zee te gaan. De website zal gaan draaien met een ander, eenvoudiger, beter en besturingssysteem (Wordpress). Het omzetten van de website zal ongeveer een maand in beslag nemen. De huidige website blijft in de tussentijd gewoon online. Naast een verandering van besturingssysteem zullen er ook veranderingen/uitbreidingen aan de buitenkant van de website doorgevoerd worden. Extra aandacht krijgen de volgende onderdelen: informatie/nieuws over organisaties die raakvlakken hebben met amateur-podiumkunsten (onderwerpen als subsidiebeleid, theaterscholing, enz.) uitbreiding op onze eigen agenda met voorbeschouwing, recensie, link en teruglink naar theatergezelschappen en goed fotomateriaal agenda met voorstellingen van theatergezelschappen in de regio (incl. tekst, foto, voorbeschouwing, recensie, link en teruglink naar theatergezelschappen) databank met links naar relevante sites m.b.t. amateurtheater databank met cv en foto van kwalitatief goede regisseurs uit Gelderland. 18

19 Huis van Puck wil bereikbaar zijn voor een grotere doelgroep in een groter gebied. Als je dit wil bereiken zal de website natuurlijk goed vindbaar moeten zijn. Je kunt nog zo n goede website hebben maar als hij niet gevonden wordt, mist het zijn doen. De vindbaarheid van de nieuwe website zal geoptimaliseerd worden door middel van: het instellen van verbeterde zoekwoorden voor Google het schrijven van artikels op de website tags en afbeeldingen met een juiste opmaak toevoegen aan het niet zichtbare gedeelte van de website het promoten van de website via social media en andere bij de doelgroep bekende websites adverteren op Google via een adwords campagne. Doelen 2014: Voordat de nieuwe website de lucht in ging waren er ongeveer 8500 bezoekers per maand op de website. Vorig jaar waren dat er gemiddeld 9000 per maand. Dit seizoen streven we ernaar gemiddeld bezoekers per maand naar de site te trekken Puck s digitale nieuwsbrief Voorbeeld van de huidige nieuwsbrief; Ook in 2014 zal Huis van Puck een maandelijkse nieuwsbrief versturen. De inhoud van de nieuwsbrief zal bestaan uit: een vooraankondiging van activiteiten die intern bij Huis van Puck plaatsvinden (zowel door onszelf georganiseerd als door externe amateur-groepen) informatie/nieuws over organisaties die raakvlakken hebben met amateur-podiumkunsten (onderwerpen als subsidiebeleid, theaterscholing, enz.) uitlichten van één van de vaste huurders om zo extra promotie/aandacht voor het desbetreffende gezelschap te generen. 19

20 De nieuwsbrief bevat geen uitgebreide achtergrondartikelen maar communiceert informatie die aanzet tot het bekijken van de website. De nieuwsbrief wordt als ware gebruikt om een tipje van de sluier op te lichten van wat Huis van Puck de komende maand doet. De lezers als het ware nieuwsgierig te maken om de website te bezoeken en hier meer te weten te komen over de voorstellingen en evt. achtergrondinformatie. De nieuwsbrief werd in sept verstuurd naar 1234 leden per maand. Dit is een verhoging van 300 leden t.o.v. vorig jaar. Echter zijn wij van mening dat dit aantal nog fors kan groeien. De kans ligt hierbij in het actief benaderen van potentiële- en huidige bezoekers met de vraag of ze zich willen inschrijven voor de nieuwsbrief. Dit is nog niet eerder gedaan. We willen dit bereiken door: promoten van de nieuwsbrief op social media visitekaartjes op de stoelen leggen voorafgaand aan een voorstelling visitekaartjes uitdelen na afloop van een voorstelling visitekaartjes uitdelen op momenten dat Huis van Puck zich buiten de muren van de Kazerne promoot (festival, etc.) acties opzetten waarbij mensen beloond worden als ze zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Voorbeeld visitekaartje; Nieuwsbrief verschijningsfrequentie: 10 keer per jaar. Momenteel maken wij gebruik van het YourMailinglistProvider-programma om onze nieuwsbrieven op te maken en te versturen. Hier zit een kleine maandelijkse vergoeding aan vast. Binnenkort willen wij dit om gaan zetten naar het gratis MailChimp programma. MailChimp is een online dienst die zich volledig richt op het opmaken en versturen van nieuwsbrieven. De bouwers zijn permanent bezig met het perfectioneren van de techniek waarmee de nieuwsbrieven verstuurd worden. Gezien de strengere eisen die worden gesteld aan de (technische) kwaliteit van nieuwsbrieven, wetswijzigingen door overheden en instanties alsook de software updates van programma s is het van belang constant het nieuwsbrief-systeem up-to-date te houden. Door het permanente onderhoud en de actieve testfases is MailChimp een uitstekende dienst om maximaal rendement te hebben op verstuurde nieuwsbrieven. Doelen 2014: Streven is om 1750 inschrijvingen voor de nieuwsbrief te hebben. Dit is een stijging van 500 leden voor het komende jaar Maandflyer Huis van Puck Bij de start van het seizoen heeft de maandelijkse flyer van Huis van Puck een nieuwe uitstraling gekregen. Deze A5 flyer is nu zodanig vormgegeven dat ook het publiek dat niet bekend is met amateur podiumkunsten ook bereikt wordt. 20

Activiteitenplan 2013

Activiteitenplan 2013 Activiteitenplan 2013 1 Inhoud 1. Inleiding (pag.3) 2. Algemene informatie (pag.4) 2.1. Huis van Puck: de organisatie voor de amateur podiumkunsten in de regio Arnhem 2.2. Kort overzicht activiteiten 2.3.

Nadere informatie

Activiteitenplan Huis van Puck Kazerneplein ET Arnhem Huisvanpuck.nl contactpersoon: Henk Dassen

Activiteitenplan Huis van Puck Kazerneplein ET Arnhem Huisvanpuck.nl contactpersoon: Henk Dassen 1 Activiteitenplan 2017 Huis van Puck Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem 0263510510 Huisvanpuck.nl contactpersoon: Henk Dassen henk.dassen@huisvanpuck.nl 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Huis van Puck in vogelvlucht

Nadere informatie

Jaarverslag Huis van Puck 2014 Centrum voor de podiumkunsten

Jaarverslag Huis van Puck 2014 Centrum voor de podiumkunsten Jaarverslag Huis van Puck 2014 Centrum voor de podiumkunsten Naam instelling: Stichting Huis van Puck Vestigingsadres: kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Contactpersoon: Henk Dassen (directie) Telefoonnummer:

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind De werelden

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Jaarverslag Huis van Puck 2015

Jaarverslag Huis van Puck 2015 Jaarverslag Huis van Puck 2015 Centrum voor de podiumkunsten Naam instelling: Stichting Huis van Puck Vestigingsadres: kazerneplein 6-2, 6822 ET, Arnhem Conta ctpersoon: Henk Dassen (directie) Telefoonnummer:

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Jaarverslag Huis van Puck 2012 Servicepunt amateurkunst

Jaarverslag Huis van Puck 2012 Servicepunt amateurkunst foto s kropot.nl Jaarverslag Huis van Puck 2012 Servicepunt amateurkunst Naam instelling: Stichting Huis van Puck Vestigingsadres: Klarendalseweg 193 6822 GJ Arnhem Contactpersoon: Henk Dassen (directie)

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Docenten vergadering 12.12.2014. Auteur: Emilia Simion

Docenten vergadering 12.12.2014. Auteur: Emilia Simion Docenten vergadering 12.12.2014 Auteur: Emilia Simion AGENDA 1. Wie ben ik - pg. 3 2. Resultaten docentenonderzoek de barn - pg.4-8 3. VUA missie en visie - pg.9 4. Feiten - pg.10 5. Wat hebben we al gedaan-

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK MIK KUNST & CULTUUR Waarom Kunst en Cultuur? BELANGRIJKSTE CONCLUSIES Waarom MIK? Beoordeling cursussen 7,7 Redenen voor het kiezen voor kunst & cultuur is volgens de respondenten:

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Behoefteonderzoek koorzang, theater en dans

Behoefteonderzoek koorzang, theater en dans Behoefteonderzoek koorzang, theater en dans Onderzoek uitgevoerd door &Concept Mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Knelpunten 4 2. Sterkten 4 3. Behoeften 5 4. Contact 5 Conclusies en aanbevelingen 6

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden -

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - PREMIUM & BASIS ABONNEMENT - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - Premium & Basis Belangrijkste verschillen. Met groepskracht presenteren levert extra bezoekers. RTV Maastricht faciliteert deze

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Surf Plank. Doe jij offline? Doen wij online. made with

Surf Plank. Doe jij offline? Doen wij online. made with Surf Plank Doe jij offline? Doen wij online. made with Inhoud 1. Wat doe jij? 2. Wat doen wij? 3. Hoe werken wij? 4. Wat kost dat? 5. Referentie 6. Maak een afspraak Wat doe jij? De meeste bedrijven beginnen

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion. Pop - Jazz - Latin. [Datum ] [Locatie]

Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion. Pop - Jazz - Latin. [Datum ] [Locatie] Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion Pop - Jazz - Latin [Datum ] [Locatie] INHOUD 1. Algemene informatie 1.1 Korte projectschets blz 3 1.2 Projectdoelstellingen blz 3 1.3 Organisatie blz 3 2. Drum-Fusion

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Jaarverslag Huis van Puck 2013

Jaarverslag Huis van Puck 2013 Jaarverslag Huis van Puck 2013 Huis voor de (amateur)podiumkunsten Naam instelling: Stichting Huis van Puck Vestigingsadres: kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Contactpersoon: Henk Dassen (directie) Telefoonnummer:

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres organiseert, moet alles

Nadere informatie

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop BV. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011. Een verkenning onder zelfstandig kunstenaars en amateurkunstverenigingen in de gemeente Oosterhout

Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011. Een verkenning onder zelfstandig kunstenaars en amateurkunstverenigingen in de gemeente Oosterhout Inventarisatie Kunst & Cultuur Oosterhout 2011 Een verkenning onder en in de gemeente Oosterhout juni 2011 Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: afdeling Service en Ondersteuning, taakgroep

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan, te acteren, te zingen of misschien wel te dansen? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek aan het juiste adres!

Nadere informatie

Wie we zijn en waar we vandaan komen

Wie we zijn en waar we vandaan komen Wie we zijn en waar we vandaan komen Het Utrechtse Catching Cultures Orchestra is in 2015 ontstaan uit een samenwerking tussen blazersensemble De Tegenwind en de Band Zonder Verblijfsvergunning geleid

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SNAD

BELEIDSPLAN STICHTING SNAD BELEIDSPLAN STICHTING SNAD 1. INLEIDING Stichting snad is een initiatief tot het maken en faciliteren van voorstellingen gebaseerd op beweging zoals dans of danstheater en sinds een paar jaar circus als

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle Wat is RTV Focus Zwolle? RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat 08720 Artiest muziek 10-04-2008 08:37 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als muzikant Artiest Muziek Wat laat je zien? Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht Je zet ideeën om in concepten

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

Workshop Facebook voor bedrijven. Facebook marketing

Workshop Facebook voor bedrijven. Facebook marketing Workshop Facebook voor bedrijven Persoonlijk profiel Profiel en omslagfoto altijd zichtbaar Je kunt een persoonlijk profiel volledig afschermen Wat kan je niet met een persoonlijk profiel? Geen statistieken

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Werken als SoundDesigner

Werken als SoundDesigner 08722 Artiest Sounddesign 29-05-2008 14:22 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 Werken als SoundDesigner Artiest SoundDesign Wat laat je zien? Je maakt opnames en produceert zelfstandig en in opdracht Je creëert

Nadere informatie

Jonge startende ondernemer. en wat nu?

Jonge startende ondernemer. en wat nu? Jonge startende ondernemer en wat nu? Inleiding We zijn op onderzoek uitgegaan op zoek naar jonge startende ondernemers dit hebben we op verschillende manieren gedaan: - we zijn bij bedrijven langs geweest

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken.

1.1. Onze missie is: werken aan het normaliseren van hiv door het stigma aan te pakken. BELEIDSKADER 2015-2019 STICHTING HELLO GORGEOUS Titel: Doe normaal over hiv! Inleiding In Nederland leven naar schatting 25.000 mensen met hiv, waarvan 6.000 niet op de hoogte zijn van hun hiv-status.

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare en betaalbare inzet hebben

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie