22 DE ROTTERDAM, ROTTERDAM 27 QUOTE: GER HUKKER INHOUD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "22 DE ROTTERDAM, ROTTERDAM 27 QUOTE: GER HUKKER INHOUD"

Transcriptie

1 JURYRAPPORT

2 In 2014 heeft een onafhankelijke jury van deskundigen voor de dertiende keer de FGH Vastgoedprijs toegekend aan een van de meest toonaangevende vastgoedprojecten in Nederland van dit moment. In dit juryrapport vindt u behalve het oordeel van de jury over de drie genomineerde projecten ook haar overwegingen die tot de uiteindelijke keuze van de winnaar hebben geleid.

3 JURYRAPPORT 2014

4 INHOUD 3 DE PRIJS 4 DE JURY 6 GENOMINEERDEN 8 OVERWEGINGEN VAN DE JURY 10 DE MARKIES, DEN HAAG 15 QUOTE: WILLEM HEIN SCHENK 16 HOOFDKANTOOR GASTERRA, GRONINGEN 21 QUOTE: JAN VAN ZANEN In 2014 heeft een onafhankelijke jury van deskundigen voor de dertiende keer de FGH Vastgoedprijs toegekend aan een van de meest toonaangevende vastgoedprojecten in Nederland van dit moment. In dit juryrapport vindt u behalve het oordeel van de jury over de drie genomineerde projecten ook haar overwegingen die tot de uiteindelijke keuze van de winnaar hebben geleid. 22 DE ROTTERDAM, ROTTERDAM 27 QUOTE: GER HUKKER

5 3 DE PRIJS DDe FGH Vastgoedprijs is in 1989 ingesteld door FGH Bank en werd in 1990 voor het eerst uitgereikt. Inzending staat open voor Nederlandse vastgoedprojecten die in de twee jaar voorafgaand aan het jaar van de uitreiking in gebruik zijn genomen en een vloeroppervlak hebben van minimaal m². Zowel nieuwbouw- als herontwikkelings- en transformatieprojecten komen in aanmerking. De FGH Vastgoedprijs levert de winnaar niet alleen waardering op voor het door hem gerealiseerde project, maar biedt hem bovendien onderscheidend vermogen ten opzichte van zijn vakgenoten. Tevens leidt het winnen van de FGH Vastgoedprijs tot de nodige publicitaire aandacht. De prijs is tastbaar gemaakt in de vorm van een oorkonde en een fraai bronzen plastiek van beeldhouwster Ella van de Ven. Iedere winnaar krijgt zijn unieke exemplaar uitgereikt. Samen met de FGH Vastgoedprijs wordt ook een bronzen plaquette overhandigd, die in of bij het winnende project wordt geplaatst. De jury heeft de mogelijkheid één of meerdere eervolle vermeldingen toe te kennen aan projecten die zich op deelgebieden onderscheiden. De initiatiefnemer ontvangt in dat geval een oorkonde en een kleinere bronzen plaquette, die in of bij het onderscheiden project kan worden opgehangen.

6 INZENDINGEN Alle inzendingen worden eerst nauwkeurig getoetst aan de hand van de criteria die zijn vastgelegd in het Reglement van de FGH Vastgoedprijs, zoals te vinden op de website Vervolgens worden de vastgoedprojecten tot in detail beoordeeld op een reeks van criteria. De echte kanshebbers zijn de projecten die goed scoren op een zestal hoofdcriteria, te weten: ondernemerschap, projectrisico, projecteconomie, architectuur, duurzaamheid en maatschappelijke impact. Uiteindelijk wordt een aantal projecten geselecteerd en bezocht door de voltallige jury. De jury wil zo deze inzendingen persoonlijk verder toetsen aan de informatie die zij al heeft, en belangrijker een beter gevoel krijgen bij het vastgoedproject en de onderneming en/of de ondernemer die voor de totstandkoming verantwoordelijk is. In het aansluitende juryberaad worden de nominaties vastgesteld. DE JURY De projecten worden na twee beoordelingsrondes door een onafhankelijke vakjury genomineerd. De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van toonaangevende organisaties die professioneel betrokken zijn bij het commercieel vastgoed in Nederland, en de winnaar van de voorgaande editie van de FGH Vastgoedprijs. JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs 2014 DE JURY WERD IN 2014 GEVORMD DOOR: 4 De inzendingstermijn voor de FGH Vastgoedprijs 2014 sloot op 31 december Op dat moment waren er 20 projecten aangemeld. mr. J.H.C. van Zanen Burgemeester van Utrecht, juryvoorzitter mr. drs. L.C. Brinkman President-commissaris FGH Bank, vice-juryvoorzitter L. Bamberger Algemeen directeur Kroonenberg Groep, winnaar FGH Vastgoedprijs 2012 ir. W.J. Bodewes Voorzitter Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom)

7 5 V.l.n.r. M.J.M. Verhagen, L. Bamberger, P.C. Keur, H. Jagersma, W.J. Bodewes, J.H.C. van Zanen, W.H. Schenk, L.C. Brinkman en G.W. Hukker. G.W. Hukker Algemeen voorzitter Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) drs. H. Jagersma Voorzitter Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) P.C. Keur Directievoorzitter FGH Bank ir. W.H. Schenk Voorzitter Bond van Nederlandse Architecten (BNA) drs. M.J.M. Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland De heer ing. M.C. de Ruiter MRE MRICS RT is secretaris van de jury; mevrouw S.J. Meijer voert het secretariaat van de FGH Vastgoedprijs.

8 GENOMINEERDEN JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs FGH VASTGOEDPRIJS 2014 HOOFDKANTOOR GASTERRA, GRONINGEN Triodos Vastgoedfonds, Zeist De geslaagde herontwikkeling van een al vier jaar leegstaand en gedateerd kantoorpand tot een aantrekkelijke, flexibele en daardoor toekomstbestendige werkomgeving. Achter de nauwelijks gewijzigde gevel zijn ingrijpende maatregelen genomen om ook uit oogpunt van duurzaamheid maximaal te kunnen presteren. De realistische aanpak strekt het kansarm kantoorvastgoed in Nederland tot voorbeeld. DE ROTTERDAM, ROTTERDAM MAB Development, Den Haag; OVG Real Estate, Rotterdam Met deze verticale stad aan de Maasoever heeft de Rotterdamse skyline opnieuw een iconisch element erbij gekregen. Het indrukwekkende bouwvolume van de speels gestapelde, strak vormgegeven bouwblokken geeft stedelijke multifunctionaliteit alle ruimte, zonder concessies te doen op het gebied van kwaliteit. Het is letterlijk en figuurlijk wonen, werken en recreëren op hoog niveau.

9 7 DE WINNAAR De jury heeft Movement Real Estate uitgeroepen tot winnaar van de FGH Vastgoedprijs 2014 voor de herontwikkeling van De Markies in Den Haag. De prijsuitreiking vond plaats op maandag 3 november 2014 in de Polarzaal van het Media Plaza in de Jaarbeurs in Utrecht. DE MARKIES, DEN HAAG Movement Real Estate B.V., s-hertogenbosch Op een lastige, binnenstedelijke locatie werd in hoog tempo een onooglijk winkelcomplex getransformeerd tot blikvanger én publiekstrekker van het Haagse kernwinkelgebied. De deels behouden historische gevel in combinatie met de strakke stedelijke architectuur en een geheel aanpasbare winkelplattegrond zijn sterke kwaliteiten van een project dat ondanks tegenslag toch winstgevend bleek.

10 OVERWEGINGEN VAN DE JURY JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs De vastgoedsector gaat door een diep dal, zo bleek tijdens de jurering voor deze editie van de FGH Vastgoedprijs. Hoewel het aantal inzendingen ongeveer gelijk was, viel van veel aangemelde projecten af te lezen dat er op alle fronten een stapje terug moest worden gezet. Het is niet meer realistisch om in de huidige economische en financiële situatie voor het hoogst haalbare te gaan. Daar heeft de jury ook alle begrip voor. Zo bezien is het een goede zaak te kunnen constateren dat de gemeentelijke overheid regelmatig haar verantwoordelijkheid neemt en projecten zowel financieel als organisatorisch de nodige ondersteuning biedt. Zorgwekkend is het feit dat de crisis ertoe heeft geleid dat er steeds minder partijen actief, in staat, of bereid zijn om daadwerkelijk kwaliteit aan het stedelijk weefsel toe te voegen. Partijen die dit in het verleden hebben gedaan, zijn daarmee gestopt of hebben de blik inmiddels op het buitenland gericht. De vraag is daarmee actueel of er in de toekomst nog voldoende capaciteit aanwezig zal zijn om de complexe stedelijke opgaven van Nederland met verstand van zaken op te pakken. De stedenbouwkundige ontwikkelaar lijkt een uitstervend ras te worden, mede vanwege het feit dat er in het verleden soms te makkelijk te grote risico s zijn genomen, waardoor de nodige averij is opgelopen. Toch bieden de drie genomineerde projecten voldoende aanleiding voor enig optimisme. Alle drie bieden zij namelijk een antwoord op actuele problemen en probleemgebieden van het Nederlandse vastgoed. Met de even ingrijpende als duurzame renovatie van het hoofdkantoor van GasTerra is volgens de jury aangetoond dat er van versleten kantoorgebouwen wel degelijk succesvolle business cases zijn te maken. Hoezeer het hier ook een voordeel was dat de huurder al bekend was en zich ook bereid en betrokken genoeg toonde om een langjarige verbintenis aan te gaan. Op zijn beurt illustreert De Rotterdam vooral de potentie van intensief ruimtegebruik als ontwikkelingsstrategie in stedelijk gebied. Die blijkt enorm te zijn, zeker wanneer er, zoals in dit geval, voldoende oog is voor de belevingswaarde en er geen concessies worden gedaan aan het noodzakelijkerwijs hoge kwaliteitsniveau van het gebouw. Overigens is hier nog wel de vraag wat er gaat gebeuren met de ruimte die de gemeente Rotterdam als huurder elders achterlaat. De Markies tot slot is het levende bewijs dat er nog altijd voldoende mogelijkheden zijn om objecten van hoge kwaliteit aan het commercieel vastgoedsegment toe te voegen. Tegelijkertijd toont dit project aan dat voor het welslagen ervan een nauwe betrokkenheid van en goede samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk is. Een hoge mate van stressbestendigheid is daarnaast ook een welkome karaktereigenschap.

11 9 DE WINNAAR Hoewel de merites van alle drie de genomineerde projecten evident zijn, heeft de jury na lang en intensief beraad Movement Real Estate verkozen tot winnaar van de FGH Vastgoedprijs Uit de wijze waarop De Markies tot stand is gekomen, spreekt namelijk voor alles de kwaliteit van het getoonde vastgoedondernemerschap. Met grotendeels eigen vermogen zijn forse risico s genomen, die zich uiteindelijk ook hebben uitbetaald in de vorm van een marktconform rendement. Knap is verder dat er bij aanvang van het project met het nodige enthousia sme is ingezet op een hoog ambitieniveau, en dat daar vervolgens aan is vastgehouden, ondanks alle problemen die er in de loop van het traject zijn gerezen. Bijzonder is bovendien dat de ontwikkelaar erin is geslaagd om alle neuzen in dit project uiteindelijk toch dezelfde kant op te krijgen. Vooral het feit dat er samen met de gemeente is gezocht naar oplossingen voor stroperig verlopende procedures verdient wat de jury betreft elders in het land navolging. De Markies is het bewijs dat problemen rond de (her)ontwikkeling van vastgoed sneller en effectiever kunnen worden bestreden, wanneer gemeenten en ontwikkelaars de handen ineen slaan. Ronduit verbazingwekkend vindt de jury de bijzonder korte ontwikkel- en bouwtijd die met de realisatie van De Markies is gemoeid. Het is niet alleen lovenswaardig dat er in zo n kort tijdsbestek zoveel kwaliteit is neergezet. Het biedt ook de nodige hoop voor de toekomst.

12 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs

13 11 DE MARKIES, DEN HAAG INITIATIEFNEMER Movement Real Estate ARCHITECT VOCUS architecten bna HOOFDAANNEMER Bouwgroep Moonen s-hertogenbosch BELEGGER Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft Met de grandeur van de chique warenhuizen van Parijs en Londen als inspiratiebron is in hartje Den Haag een winkelcomplex met twee gezichten gerealiseerd: imposant waar mogelijk, op de Hollandse maat gesneden waar nodig. Ondanks talrijke problemen nam de feitelijke bouw van De Markies slechts zeven maanden in beslag. En het resultaat mag er zijn, vinden de gerenommeerde kledingwinkels die er zijn gevestigd. Getuige de stijgende bezoekersaantallen is het winkelend publiek het daar helemaal mee eens. IN IJL TEMPO NAAR GROOTS WINKELPLEZIER

14 Ambities zijn relatief snel gesteld. Heel wat meer moeite kost het om die ambities vervolgens ook te verwezenlijken. Die les hebben alle betrokkenen bij de binnenstedelijke herontwikkeling van De Markies inmiddels wel geleerd. Toch is er dwars door alle problemen heen in buitengewoon rap tempo een kwalitatief hoogstaand en verrassend rendabel project gerealiseerd, dat bovendien perfect aansluit op de bestaande gebouwen in de omgeving. JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs De opgave leek bij aanvang van het project niet al te complex. De Markies moest aan de ene kant, op de hoek van de Grote Marktstraat en de Wagenstraat, het visitekaartje worden van de grootstedelijke winkelboulevard met internationale allure, die de gemeente Den Haag al enige tijd voor ogen staat. Aan de andere kant, richting de Vlamingstraat, diende juist een relatie te worden gelegd met de typisch Hollandse gevelpartijen en winkelpanden uit de negentiende eeuw. Het geraffineerde en bijzonder fraai gedetailleerde gevelontwerp voldoet in dat opzicht aan alle gestelde eisen. Achter de gevel werd het echter heel wat ingewikkelder. De daar aanwezige wirwar van gebouwen en functies moest plaatsmaken voor één groot en flexibel indeelbaar winkelcomplex, bestaande uit drie gebouwen van meerdere verdiepingen met grote vloeroppervlaktes en wisselende plafondhoogtes. Op die manier zouden namelijk toonaangevende kledingwinkels als Zara, Marks & Spencer en Hennes & Mauritz er het beste mee uit de voeten kunnen. Dat vergde een combinatie van sloop, vervangende nieuwbouw, herbestemming, herontwikkeling en renovatie, maar leidde tegelijkertijd tot het nodige procedureleed en hoge kosten, vanwege het feit dat een groot aantal eigenaren en andere belanghebbenden moesten worden uitgekocht. Gezien de omvang van de problemen en de desondanks bereikte hoge kwaliteit

15 13 van het eindresultaat is het bijna niet te geloven dat er met de ontwikkeling als geheel slechts drie jaar is gemoeid. Dat is vooral te danken aan de goede samenwerking met de gemeente, een gezonde portie lef, de nodige inventiviteit en goed ondernemerschap, in combinatie met een goede communicatie met de eigenaren, zittende en aspirant-huurders en andere belanghebbenden in het gebied. Het feit dat zulke toonaangevende modewarenhuizen zich inmiddels in het complex hebben gevestigd, geeft het vertrouwen dat de voornaamste ambitie uiteindelijk ook zal worden gerealiseerd. Met De Markies kan winkelstad Den Haag de komende 100 jaar vooruit.

16 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs OORDEEL VAN DE JURY Ondanks alle tegenslag blijven geloven in de kracht van het project en er uiteindelijk ook een succes van maken. Dat kenmerkt de ware vastgoedondernemer. Movement Real Estate heeft indruk gemaakt op de jury van de FGH Vastgoedprijs 2014 met zijn doorzettingsvermogen, de risico s die zijn genomen, de wijze waarop problemen zijn omgezet in oplossingen, het betrachte tempo en de hoge kwaliteit van het eindresultaat. Het indrukwekkende gevelbeeld illustreert dat de hoge snelheid niet ten koste is gegaan van het oog voor detail. De wijze waarop het gebouw aan beide kanten is ingepast in de directe omgeving is al even prijzenswaardig. En de maximale aanpasbaarheid van de winkelplattegrond wordt eveneens gewaardeerd, omdat hiermee de bruikbaarheid van de gebouwen ook na een eventueel vertrek van de huidige huurders is gegarandeerd. De Markies laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om in tijden van crisis toekomstbestendig te bouwen.

17 QUOTE Achter een fantastisch plan zit vrijwel altijd een ontwikkelaar die belang hecht aan de kwaliteit van de architectuur. Dat is de ervaring van Willem Hein Schenk als jurylid van de FGH Vastgoedprijs. Veel mensen verwarren architectuur ten onrechte met design. Want het vak is, zeker in vergelijking met tien jaar geleden, alleen maar breder geworden. De architect van nu kijkt integraal naar de organisatie van een gebouw, de technische prestatie die het moet leveren en het functioneren ervan in zijn omgeving. Hij maakt kortom nadrukkelijk onderdeel uit van de oplossing. De beste Goede architectuur blijkt uit veel meer dan design alleen ontwikkelaars begrijpen dat. Lees het complete interview op Willem Hein Schenk Voorzitter Bond van Nederlandse Architecten

18 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs

19 17 HOOFDKANTOOR GASTERRA, GRONINGEN INITIATIEFNEMER Triodos Vastgoedfonds ARCHITECT De Zwarte Hond HOOFDAANNEMER BAM Utiliteitsbouw BELEGGER Triodos Vastgoedfonds Geen facelift maar een open hartoperatie was ervoor nodig om een gedateerd, energie-slurpend kantoorgebouw uit de jaren tachtig nieuw leven in te blazen. Een indrukwekkende trappartij met vides bracht ruimte, licht en kleur in het gebouw, de kantoorruimtes werden geschikt gemaakt voor het nieuwe werken, en het energieverbruik werd tot een derde van het oorspronkelijke niveau teruggedrongen. Het nieuwe hoofdkantoor van GasTerra kan aan KANSRIJK BEGIN VAN EEN TWEEDE JEUGD zijn tweede jeugd beginnen.

20 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs De Nederlandse markt is ervan vergeven. Leegstaande kantoorgebouwen uit de laatste decennia van de vorige eeuw, die niet meer aan de eisen van deze tijd kunnen voldoen en daardoor al snel het predicaat kansloos krijgen opgeplakt. Sloop en eventueel vervangende nieuwbouw lijkt voor deze categorie gebouwen de enige oplossing te zijn. Een dertig jaar oud kantoorgebouw in het centrum van Groningen leek eenzelfde lot beschoren. Ondanks de goede locatie, op steenworp afstand van het centraal station, stond het gebouw namelijk al vier jaar leeg, omdat de bouwfysische en architectonische kwaliteit ervan te wensen overliet, de gebruiksmogelijkheden beperkt waren, en de energieprestatie bedroevend slecht was. De even ingenieuze als duurzame renovatie van het kantoorpand heeft gelukkig tot een veel positiever toekomstperspectief geleid. Dankzij een groot aantal duurzame en bouwkundige ingrepen heeft Triodos Vastgoedfonds het gebouw namelijk weer helemaal up-to-date laten brengen en geoptimaliseerd voor een nieuw leven als hoofdkantoor van GasTerra, een internationaal opererende handelsonderneming in aardgas. Door onder andere de plaatsing van nieuwe kozijnen met driedubbel glas, zonnepanelen en een warmte-koudeopslag is het energielabel verbeterd van G naar A+. Daarmee werd een green lease -contract mogelijk. Dit betekent dat de huurder een huurprijs betaalt, die gebaseerd is op de totale exploitatiekosten van het gebouw. Omdat de energiekosten zijn teruggedrongen, liggen de huurlasten lager dan die van een vergelijkbaar, nietduurzaam gerenoveerd gebouw.

21 19 De keuze voor duurzame techniek heeft niet alleen tot een forse energiebesparing geleid. Ook kon het aantal technische installaties fors worden teruggedrongen, waardoor op het dak van het gebouw ruimte ontstond voor een nieuwe opbouw. Vanuit de hier ingerichte ontmoetings- en vergaderruimte wordt nu een prachtig uitzicht over de historische binnenstad van Groningen geboden. Een ronduit gedurfde operatie was het uitzagen van de vides in het hart van het gebouw, die dankzij een royale, felgeel gekleurde trappartij de verschillende verdiepingen op spectaculaire wijze met elkaar verbinden. De vides en trappartij brengen kleur en daglicht in het gebouw, en zorgen bovendien voor fraaie zichtlijnen. Vanzelfsprekend is het gehele kantoor geschikt gemaakt voor het nieuwe werken. De flexibel ingerichte werkplekken in de omgeving van de vides zijn in dat kader vooral gericht op ontmoeting en samenwerking. Hoe verder de werkplekken van de trappartij af zijn gelegen, hoe rustiger de werkomgeving is. Het gebouw kan nu iedere moderne kantoorgebruiker van dienst zijn. En dat is geen geringe prestatie voor een gebouw dat nog niet eens zo lang geleden als kansloos te boek stond.

22 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs OORDEEL VAN DE JURY Zelfs na jaren van kostbare leegstand werd in dit project niet voor de gemakkelijkste oplossing van sloop en nieuwbouw gekozen, maar voor een aanpak die weliswaar veel duurzamer maar ook veel complexer is. Dat getuigt in de eerste plaats van lef en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar bovendien toont het aan dat gebouwen die al lijken te zijn afgeschreven wel degelijk uitzicht kunnen bieden op een gezond rendement. Zeker als hierbij maximaal gebruik wordt gemaakt van zowel energie- en kostenbesparende technieken als bouwkundig vernuft. Het was absoluut een voordeel dat de huurder vooraf bekend was, omdat daardoor het kantoor volledig op maat kon worden gemaakt. Dat maakt het geheel iets minder kopieerbaar dan de jury uit oogpunt van leegstandsbestrijding wenselijk zou hebben gevonden. Toch kan uit de gedurfde wijze waarop hier te werk is gegaan de nodige inspiratie worden gehaald voor de aanpak van de voorraad leegstaande kantoren.

23 21 De FGH Vastgoedprijs is als een spiegel voor de samenleving QUOTE Jan van Zanen heeft de smaak te pakken als nieuwe voorzitter van Jan van Zanen Burgemeester van Utrecht de FGH Vastgoedprijs. Deze prijs is zeer de moeite waard en is meer dan alleen de waar dering voor een goed gebouw. Vastgoed is de zichtbare vertaling van hoe onze samen leving zich ontwikkelt in wonen, werken en recreëren. De projecten die meedingen naar de FGH Vastgoedprijs illustreren perfect welke ambities en kwaliteit we in de 21ste eeuw met elkaar nastreven. Het niveau van de projecten heeft me ook enorm verrast. Het strekt de vastgoedsector tot eer dat zij ondanks het zware weer zoveel creativiteit laat zien. Lees het complete interview op

24 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs

25 23 DE ROTTERDAM, ROTTERDAM INITIATIEFNEMER MAB Development en OVG Real Estate ARCHITECT Rem Koolhaas OMA HOOFDAANNEMER Züblin BELEGGER WONINGEN Amvest De combinatie van een internationaal vermaard architect met de opgave een ongekend groot bouwvolume op een relatief bescheiden kavel te realiseren, heeft Rotterdam opnieuw een iconisch gebouw opgeleverd. De Rotterdam blijft de bezoeker om meer dan een reden bij. Natuurlijk vanwege zijn massa en uiterlijke verschijningsvorm, maar zeker ook door de ingenieuze wijze waarop verschillende stedelijke functies werden gecombineerd. De verticale stad heeft met De Rotterdam een spectaculair gezicht gekregen. STEDELIJK SPEKTAKEL OP EEN POSTZEGEL

26 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs Bij de oplevering van De Rotterdam op 15 november 2013 sneuvelden vele records. Die van het grootste multifunctionele gebouw van Nederland bijvoorbeeld. Het gebouw voegt maar liefst m² vloeroppervlak aan de Rotterdamse voorraad toe, waarvan m² is aangemerkt als kantoorruimte, en de overige m² is bestemd voor 240 woningen (70 huuren 170 koopappartementen), een viersterrenhotel met 280 kamers, diverse horeca- en leisurevoorzieningen en een parkeergarage met 670 plaatsen. Op een kavel welteverstaan, die nauwelijks groter is dan een voetbalveld. Daarmee is De Rotterdam ook meteen het dichtstbebouwde én bevolkte stukje Nederland. Met de gemeente is een overeenkomst gesloten voor de huur van het grootste deel van de middelste van de drie 150 meter hoge torens die samen De Rotterdam vormen. Hier vindt de Dienst Volkshuisvesting & Stedenbouw haar nieuwe thuisbasis. Gedurende 15 jaar wordt m² afgenomen, waarmee het object als kantoorbelegging een solide basis heeft gekregen. De woningen bevinden zich verdeeld over 44 etages van de westelijke toren en zijn verkocht aan Amvest. De overige kantoren en het hotel zijn gesitueerd in de oostelijke toren. Voor het beheer van het hotel is een meerjarige overeenkomst gesloten met NH Hoteles. De horecavoorzieningen in de 30 meter hoge plint zijn eveneens al bij diverse exploitanten ondergebracht. Daarmee is het grootste deel van de ruimtes die De Rotterdam telt gevuld. Ook dat is een prestatie van formaat. Uit oogpunt van duurzaamheid presteert De Rotterdam eveneens op hoog niveau. Tijdens alle bouwfasen is rekening gehouden met de uiteindelijke milieu- en energieprestatie van het gebouw, zelfs tot in de bouwkeet aan toe. Met een BIO WKKinstallatie en een warmte-koudeopslag wordt voor een belangrijk deel in de eigen energie behoefte voorzien. Bijzonder is in dat verband dat het water van de Maas wordt ingezet voor verwarming en koeling. Al met al waren de prestaties voldoende om het GreenCalc A+ label te verkrijgen. In de toekomst zal worden geprobeerd ook outstanding te scoren in de beoordeling van Breeam. Hoewel het nog zeker een jaar zal gaan duren om alle aanwezige ruimte in het gebouw te vullen, zijn alle randvoorwaarden aanwezig om De Rotterdam ook daadwerkelijk als een verticale stad te laten functioneren. De verwachting is dat de combinatie van wonen, werken en recreëren zal leiden tot tenminste 18 uur levendigheid per dag. Hoewel de torens en de daarin gehuisveste functies grotendeels van elkaar gescheiden zijn, is de enorme centrale hal de plaats waar het tot ontmoeting van de diverse gebruikers en bezoekers zal komen. Rotterdam heeft er een nieuw stadscentrum bijgekregen.

27 25

28 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs OORDEEL VAN DE JURY De Rotterdam bewijst dat binnenstedelijk bouwen in hoge dichtheden wel degelijk hand in hand kan gaan met ruimtelijke, bouwkundige en architectonische kwaliteit. Het is buitengewoon knap dat er zoveel vierkante meters op deze postzegellocatie zijn gecreëerd, en dat er vervolgens ook zoveel stedelijke functies in zijn en worden verenigd. Daarmee is dit project alleen al op het gebied van intensief ruimtegebruik een lichtend voorbeeld voor de vastgoedsector. De kwaliteit van met name de kantoren en appartementen is opvallend hoog, zo oordeelde de jury. Dat geldt ook voor de architectuur. De welhaast kubistische wijze waarop Rem Koolhaas de torens heeft vormgegeven, de beperkte afstand tussen de verschillende bouwdelen en de ligging op een belangrijke zichtlocatie aan de oever van de Maas maken De Rotterdam tot een van de meest markante gebouwen van de stad. Er is lef voor nodig om in deze tijd een gebouw als De Rotterdam te realiseren. Getuige het resultaat was die eigenschap in ruim voldoende mate aanwezig.

29 27 Vastgoed is niet zo vanzelf sprekend als het lijkt QUOTE Hoe trots, enthousiast en vol ambitie de mensen waren, die hebben meegedaan. Dat heeft Ger Hukker als kersvers jurylid van de FGH Vastgoedprijs misschien wel het meest getroffen. Maar hij vond het jureren niet alleen daarom een geweldige ervaring. Het is verbazingwekkend hoezeer vastgoed, als eenmaal alle barrières zijn genomen, zich lijkt te voegen in zijn omgeving. De doorsnee gebruiker ziet niet welke problemen er allemaal overwonnen moeten worden om een project te realiseren. Voor hem is het al snel iets vanzelfsprekends, terwijl dat toch zelden het geval is. Heel knap. Lees het complete interview op Ger Hukker Voorzitter Nederlandse Vereniging van Makelaars

30 COLOFON EINDREDACTIE FGH Bank N.V. Jacquelien Meijer TEKST Eric Harms FOTOGRAFIE Rob ter Bekke Lex Draaier ONTWERP Volta_thinks_visual, Utrecht DRUK Drukkerij Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam SECRETARIAAT FGH VASTGOEDPRIJS FGH Bank N.V. Leidseveer 50 Postbus GE Utrecht T (030)

31 EERDERE WINNAARS FGH VASTGOEDPRIJS 2012 Kroonenberg Groep Herontwikkeling van The Bank, Amsterdam 2000 Foruminvest B.V. Ontwikkeling winkelcentrum De Tuinen, Naaldwijk 2010 OVG Projectontwikkeling BV Ontwikkeling van de Maastoren, Rotterdam 1998 Kantoren Fonds Nederland Management B.V. Ontwikkeling WTC Amsterdam Airport Eervolle vermelding: Provastgoed Nederland B.V. Transformatieproject De Hogenhout, Den Haag W Vastgoed bv en Multi Vastgoed bv Ontwikkeling winkelcentrum Entre Deux, Maastricht 1996 Gemeente Den Haag Realisatie van het Stadhuis/Bibliotheekcomplex, Den Haag 2006 Maatschap Des Indes Renovatie Hotel Des Indes, Den Haag 1994 Hopmangroep B.V. Realisatie van het project Foreburg, Voorburg Eervolle vermelding: Circus theater Scheveningen C.V. Ontwikkeling Circustheater Scheveningen 2004 Bouwbedrijf Maas-Jacobs B.V. Herontwikkeling binnen stedelijk woon- en winkel gebied t Sas, Breda 2002 Amstelland Ontwikkeling Vastgoed B.V. Realisatie van kantoorgebouw Forum, Amsterdam 1992 MBO Maatschappij voor Bedrijfsobjecten N.V. Realisatie van het kantoren verzamelgebouw Atrium, Amsterdam-Zuid Eervolle vermelding: BAM Vastgoed Ontwikkeling B.V. Realisatie van het project De Leidse Bocht, Amsterdam 1990 Multi Vastgoed bv Ontwikkeling van het kantoor van de Nederlandse Dagblad Unie, Rotterdam Eervolle vermelding: InterNed Nederland B.V. Renovatie van het gebouw De Rode Olifant, Den Haag

32

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie voor

Nadere informatie

The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit.

The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit. april 2015 #4 The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit. BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling In-Use Nieuwbouw en Renovatie Sloop en Demontage Vijf vragen aan Sannie Verweij, BREEAM-NL

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2012 FGH Real Estate Report 2012

FGH Vastgoedbericht 2012 FGH Real Estate Report 2012 FGH Vastgoedbericht 2012 FGH Real Estate Report 2012 investeren in krediet investing in credit Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Aanpak Leegstand Kantoren: Arno van der Voort, Frank Strolenberg, Nieuwsbrief. Interviews met:

Aanpak Leegstand Kantoren: Arno van der Voort, Frank Strolenberg, Nieuwsbrief. Interviews met: Aanpak Leegstand Kantoren: Arno van der Voort, Frank Strolenberg, Jean Baptiste Benraad, Olaf Prinsen, Saskia Beer, FRITS VAN DONGEN, REMCO VAN LUNTEREN en Roel van de Bilt Interviews met: 2014 Colofon:

Nadere informatie

transformatie kantoren rotterdam

transformatie kantoren rotterdam transformatie kantoren rotterdam Transformatie van leegstaande gebouwen in Rotterdam Rogier van den Berg Wat is er nodig voor de succesvolle herontwikkeling van leegstaande gebouwen in de stad? Dat is

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen. BNA Onderzoek & TU Delft

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen. BNA Onderzoek & TU Delft ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen BNA Onderzoek & TU Delft Zorg voor leegstand Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen BNA Onderzoek &

Nadere informatie

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? 15 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten > Amsterdam < Kantorenmarkten 2015 Plaatsnaam 159 15 de Nieuwe Werkelijkheid van de kantorenmarkt

Nadere informatie

Studierapport Verdienen aan leegstaande kantoren

Studierapport Verdienen aan leegstaande kantoren Studierapport Verdienen aan leegstaande kantoren Kansrijke businessmodellen voor een nieuwe markt SBR: hét kenniscentrum voor de bouw De bouw heeft te maken met veel innovaties en snel veranderende wet-

Nadere informatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Utrecht,

Nadere informatie

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM THEMANUMMER 7, JUNI 2014 STRATEGISCH VASTGOED VISIE MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM DE CIRKEL ROND DE PIJNPUNTEN VAN DECENTRALISATIE

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN

DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN DE KRACHT VAN ANDERS DENKEN 2 3 WE ZORGEN ERVOOR DAT WE DE RELATIE EN ZIJN BUSINESS KENNEN 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding 05 Familiebedrijf 09 Ambitie 13 Activiteiten 17 Onderscheidend 21 Anders denken 28 Anders

Nadere informatie

Wie niet aan marketing doet gaat honger lijden

Wie niet aan marketing doet gaat honger lijden INHOUD dertiende jaargang nummer 69 / april / 2010 8 Wie niet aan marketing doet gaat honger lijden De vastgoedsector verkeerde tot voor kort in een luxepositie. Wat werd gemaakt, werd ook verkocht. De

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

Vergroenen van grijze gebouwen Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven

Vergroenen van grijze gebouwen Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven Vergroenen van grijze gebouwen Kansen voor verduurzaming van leegstaande kantoren in Eindhoven Martin Kraaij Universiteit: Opleiding: Masterprogramma:

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED. Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities

DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED. Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities 2 Duurzaamheid en commercieel vastgoed Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities Voorwoord

Nadere informatie

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit Grote gebouwen Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit 1 Aanloopproject afstuderen Het Grote Generieke Gebouw Begeleiders: ir. M. Willems prof. ir. J. Westra November 2008 Dit boekwerk

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift.

Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. HET GEZICHT VAN TBI TBI is een groep van ondernemingen die zich kenmerkt als een wendbare netwerkorganisatie. Alle TBI-ondernemingen

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Ruimte voor duurzame energie in 2050

Ruimte voor duurzame energie in 2050 Making Projects p.4 11 Herbestemmen als gebieds opgave In een nieuwe, rijksbrede strategie voor rijksvastgoed streeft het rijk naar een beter financieel én maatschappelijk rendement op haar vastgoed. Tegelijk

Nadere informatie

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele

NATIONAAL BUSINESS. adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. Het bureau werkt voor institutionele T H E M A BUSINESS NATIONAAL In een krappe arbeidsmarkt hebben medewerkers steeds meer voor het uitzoeken waar ze willen werken. Bedrijfshuisvesting is daarom zowel een belangrijke arbeidsvoorwaarde als

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

dr. N. Kok, in samenwerking met Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Groen Goud De financiële meerwaarde van duurzaam vastgoed

dr. N. Kok, in samenwerking met Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Groen Goud De financiële meerwaarde van duurzaam vastgoed dr. N. Kok, in samenwerking met Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Groen Goud De financiële meerwaarde van duurzaam vastgoed Triodos Vastgoedreeks nr. 1 Copyright Triodos Bank / dr. N. Kok, 2009 Deze uitgave

Nadere informatie

Groen licht voor duurzame kantoren?

Groen licht voor duurzame kantoren? Een onderzoek naar de relatie tussen duurzame kantoren en hun financiële prestaties. MRE master proof Drs. Jelena van den Broek 2007-2010 Begeleiders ASRE: NS Poort: dr. Nils Kok mr Ellen Boersma Voorwoord

Nadere informatie

Andere tijden. Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4. Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10

Andere tijden. Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4. Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10 Andere tijden Corporate magazine 01 Juni 2010 Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4 Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10 De Groene Zaak strijdt voor verduurzaming

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw reputatie integr DBFMO efficiëntie atie Wij bedanken de volgende personen voor hun bijdrage aan

Nadere informatie