22 DE ROTTERDAM, ROTTERDAM 27 QUOTE: GER HUKKER INHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "22 DE ROTTERDAM, ROTTERDAM 27 QUOTE: GER HUKKER INHOUD"

Transcriptie

1 JURYRAPPORT

2 In 2014 heeft een onafhankelijke jury van deskundigen voor de dertiende keer de FGH Vastgoedprijs toegekend aan een van de meest toonaangevende vastgoedprojecten in Nederland van dit moment. In dit juryrapport vindt u behalve het oordeel van de jury over de drie genomineerde projecten ook haar overwegingen die tot de uiteindelijke keuze van de winnaar hebben geleid.

3 JURYRAPPORT 2014

4 INHOUD 3 DE PRIJS 4 DE JURY 6 GENOMINEERDEN 8 OVERWEGINGEN VAN DE JURY 10 DE MARKIES, DEN HAAG 15 QUOTE: WILLEM HEIN SCHENK 16 HOOFDKANTOOR GASTERRA, GRONINGEN 21 QUOTE: JAN VAN ZANEN In 2014 heeft een onafhankelijke jury van deskundigen voor de dertiende keer de FGH Vastgoedprijs toegekend aan een van de meest toonaangevende vastgoedprojecten in Nederland van dit moment. In dit juryrapport vindt u behalve het oordeel van de jury over de drie genomineerde projecten ook haar overwegingen die tot de uiteindelijke keuze van de winnaar hebben geleid. 22 DE ROTTERDAM, ROTTERDAM 27 QUOTE: GER HUKKER

5 3 DE PRIJS DDe FGH Vastgoedprijs is in 1989 ingesteld door FGH Bank en werd in 1990 voor het eerst uitgereikt. Inzending staat open voor Nederlandse vastgoedprojecten die in de twee jaar voorafgaand aan het jaar van de uitreiking in gebruik zijn genomen en een vloeroppervlak hebben van minimaal m². Zowel nieuwbouw- als herontwikkelings- en transformatieprojecten komen in aanmerking. De FGH Vastgoedprijs levert de winnaar niet alleen waardering op voor het door hem gerealiseerde project, maar biedt hem bovendien onderscheidend vermogen ten opzichte van zijn vakgenoten. Tevens leidt het winnen van de FGH Vastgoedprijs tot de nodige publicitaire aandacht. De prijs is tastbaar gemaakt in de vorm van een oorkonde en een fraai bronzen plastiek van beeldhouwster Ella van de Ven. Iedere winnaar krijgt zijn unieke exemplaar uitgereikt. Samen met de FGH Vastgoedprijs wordt ook een bronzen plaquette overhandigd, die in of bij het winnende project wordt geplaatst. De jury heeft de mogelijkheid één of meerdere eervolle vermeldingen toe te kennen aan projecten die zich op deelgebieden onderscheiden. De initiatiefnemer ontvangt in dat geval een oorkonde en een kleinere bronzen plaquette, die in of bij het onderscheiden project kan worden opgehangen.

6 INZENDINGEN Alle inzendingen worden eerst nauwkeurig getoetst aan de hand van de criteria die zijn vastgelegd in het Reglement van de FGH Vastgoedprijs, zoals te vinden op de website Vervolgens worden de vastgoedprojecten tot in detail beoordeeld op een reeks van criteria. De echte kanshebbers zijn de projecten die goed scoren op een zestal hoofdcriteria, te weten: ondernemerschap, projectrisico, projecteconomie, architectuur, duurzaamheid en maatschappelijke impact. Uiteindelijk wordt een aantal projecten geselecteerd en bezocht door de voltallige jury. De jury wil zo deze inzendingen persoonlijk verder toetsen aan de informatie die zij al heeft, en belangrijker een beter gevoel krijgen bij het vastgoedproject en de onderneming en/of de ondernemer die voor de totstandkoming verantwoordelijk is. In het aansluitende juryberaad worden de nominaties vastgesteld. DE JURY De projecten worden na twee beoordelingsrondes door een onafhankelijke vakjury genomineerd. De jury is samengesteld uit vertegenwoordigers van toonaangevende organisaties die professioneel betrokken zijn bij het commercieel vastgoed in Nederland, en de winnaar van de voorgaande editie van de FGH Vastgoedprijs. JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs 2014 DE JURY WERD IN 2014 GEVORMD DOOR: 4 De inzendingstermijn voor de FGH Vastgoedprijs 2014 sloot op 31 december Op dat moment waren er 20 projecten aangemeld. mr. J.H.C. van Zanen Burgemeester van Utrecht, juryvoorzitter mr. drs. L.C. Brinkman President-commissaris FGH Bank, vice-juryvoorzitter L. Bamberger Algemeen directeur Kroonenberg Groep, winnaar FGH Vastgoedprijs 2012 ir. W.J. Bodewes Voorzitter Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom)

7 5 V.l.n.r. M.J.M. Verhagen, L. Bamberger, P.C. Keur, H. Jagersma, W.J. Bodewes, J.H.C. van Zanen, W.H. Schenk, L.C. Brinkman en G.W. Hukker. G.W. Hukker Algemeen voorzitter Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) drs. H. Jagersma Voorzitter Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) P.C. Keur Directievoorzitter FGH Bank ir. W.H. Schenk Voorzitter Bond van Nederlandse Architecten (BNA) drs. M.J.M. Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland De heer ing. M.C. de Ruiter MRE MRICS RT is secretaris van de jury; mevrouw S.J. Meijer voert het secretariaat van de FGH Vastgoedprijs.

8 GENOMINEERDEN JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs FGH VASTGOEDPRIJS 2014 HOOFDKANTOOR GASTERRA, GRONINGEN Triodos Vastgoedfonds, Zeist De geslaagde herontwikkeling van een al vier jaar leegstaand en gedateerd kantoorpand tot een aantrekkelijke, flexibele en daardoor toekomstbestendige werkomgeving. Achter de nauwelijks gewijzigde gevel zijn ingrijpende maatregelen genomen om ook uit oogpunt van duurzaamheid maximaal te kunnen presteren. De realistische aanpak strekt het kansarm kantoorvastgoed in Nederland tot voorbeeld. DE ROTTERDAM, ROTTERDAM MAB Development, Den Haag; OVG Real Estate, Rotterdam Met deze verticale stad aan de Maasoever heeft de Rotterdamse skyline opnieuw een iconisch element erbij gekregen. Het indrukwekkende bouwvolume van de speels gestapelde, strak vormgegeven bouwblokken geeft stedelijke multifunctionaliteit alle ruimte, zonder concessies te doen op het gebied van kwaliteit. Het is letterlijk en figuurlijk wonen, werken en recreëren op hoog niveau.

9 7 DE WINNAAR De jury heeft Movement Real Estate uitgeroepen tot winnaar van de FGH Vastgoedprijs 2014 voor de herontwikkeling van De Markies in Den Haag. De prijsuitreiking vond plaats op maandag 3 november 2014 in de Polarzaal van het Media Plaza in de Jaarbeurs in Utrecht. DE MARKIES, DEN HAAG Movement Real Estate B.V., s-hertogenbosch Op een lastige, binnenstedelijke locatie werd in hoog tempo een onooglijk winkelcomplex getransformeerd tot blikvanger én publiekstrekker van het Haagse kernwinkelgebied. De deels behouden historische gevel in combinatie met de strakke stedelijke architectuur en een geheel aanpasbare winkelplattegrond zijn sterke kwaliteiten van een project dat ondanks tegenslag toch winstgevend bleek.

10 OVERWEGINGEN VAN DE JURY JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs De vastgoedsector gaat door een diep dal, zo bleek tijdens de jurering voor deze editie van de FGH Vastgoedprijs. Hoewel het aantal inzendingen ongeveer gelijk was, viel van veel aangemelde projecten af te lezen dat er op alle fronten een stapje terug moest worden gezet. Het is niet meer realistisch om in de huidige economische en financiële situatie voor het hoogst haalbare te gaan. Daar heeft de jury ook alle begrip voor. Zo bezien is het een goede zaak te kunnen constateren dat de gemeentelijke overheid regelmatig haar verantwoordelijkheid neemt en projecten zowel financieel als organisatorisch de nodige ondersteuning biedt. Zorgwekkend is het feit dat de crisis ertoe heeft geleid dat er steeds minder partijen actief, in staat, of bereid zijn om daadwerkelijk kwaliteit aan het stedelijk weefsel toe te voegen. Partijen die dit in het verleden hebben gedaan, zijn daarmee gestopt of hebben de blik inmiddels op het buitenland gericht. De vraag is daarmee actueel of er in de toekomst nog voldoende capaciteit aanwezig zal zijn om de complexe stedelijke opgaven van Nederland met verstand van zaken op te pakken. De stedenbouwkundige ontwikkelaar lijkt een uitstervend ras te worden, mede vanwege het feit dat er in het verleden soms te makkelijk te grote risico s zijn genomen, waardoor de nodige averij is opgelopen. Toch bieden de drie genomineerde projecten voldoende aanleiding voor enig optimisme. Alle drie bieden zij namelijk een antwoord op actuele problemen en probleemgebieden van het Nederlandse vastgoed. Met de even ingrijpende als duurzame renovatie van het hoofdkantoor van GasTerra is volgens de jury aangetoond dat er van versleten kantoorgebouwen wel degelijk succesvolle business cases zijn te maken. Hoezeer het hier ook een voordeel was dat de huurder al bekend was en zich ook bereid en betrokken genoeg toonde om een langjarige verbintenis aan te gaan. Op zijn beurt illustreert De Rotterdam vooral de potentie van intensief ruimtegebruik als ontwikkelingsstrategie in stedelijk gebied. Die blijkt enorm te zijn, zeker wanneer er, zoals in dit geval, voldoende oog is voor de belevingswaarde en er geen concessies worden gedaan aan het noodzakelijkerwijs hoge kwaliteitsniveau van het gebouw. Overigens is hier nog wel de vraag wat er gaat gebeuren met de ruimte die de gemeente Rotterdam als huurder elders achterlaat. De Markies tot slot is het levende bewijs dat er nog altijd voldoende mogelijkheden zijn om objecten van hoge kwaliteit aan het commercieel vastgoedsegment toe te voegen. Tegelijkertijd toont dit project aan dat voor het welslagen ervan een nauwe betrokkenheid van en goede samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk is. Een hoge mate van stressbestendigheid is daarnaast ook een welkome karaktereigenschap.

11 9 DE WINNAAR Hoewel de merites van alle drie de genomineerde projecten evident zijn, heeft de jury na lang en intensief beraad Movement Real Estate verkozen tot winnaar van de FGH Vastgoedprijs Uit de wijze waarop De Markies tot stand is gekomen, spreekt namelijk voor alles de kwaliteit van het getoonde vastgoedondernemerschap. Met grotendeels eigen vermogen zijn forse risico s genomen, die zich uiteindelijk ook hebben uitbetaald in de vorm van een marktconform rendement. Knap is verder dat er bij aanvang van het project met het nodige enthousia sme is ingezet op een hoog ambitieniveau, en dat daar vervolgens aan is vastgehouden, ondanks alle problemen die er in de loop van het traject zijn gerezen. Bijzonder is bovendien dat de ontwikkelaar erin is geslaagd om alle neuzen in dit project uiteindelijk toch dezelfde kant op te krijgen. Vooral het feit dat er samen met de gemeente is gezocht naar oplossingen voor stroperig verlopende procedures verdient wat de jury betreft elders in het land navolging. De Markies is het bewijs dat problemen rond de (her)ontwikkeling van vastgoed sneller en effectiever kunnen worden bestreden, wanneer gemeenten en ontwikkelaars de handen ineen slaan. Ronduit verbazingwekkend vindt de jury de bijzonder korte ontwikkel- en bouwtijd die met de realisatie van De Markies is gemoeid. Het is niet alleen lovenswaardig dat er in zo n kort tijdsbestek zoveel kwaliteit is neergezet. Het biedt ook de nodige hoop voor de toekomst.

12 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs

13 11 DE MARKIES, DEN HAAG INITIATIEFNEMER Movement Real Estate ARCHITECT VOCUS architecten bna HOOFDAANNEMER Bouwgroep Moonen s-hertogenbosch BELEGGER Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft Met de grandeur van de chique warenhuizen van Parijs en Londen als inspiratiebron is in hartje Den Haag een winkelcomplex met twee gezichten gerealiseerd: imposant waar mogelijk, op de Hollandse maat gesneden waar nodig. Ondanks talrijke problemen nam de feitelijke bouw van De Markies slechts zeven maanden in beslag. En het resultaat mag er zijn, vinden de gerenommeerde kledingwinkels die er zijn gevestigd. Getuige de stijgende bezoekersaantallen is het winkelend publiek het daar helemaal mee eens. IN IJL TEMPO NAAR GROOTS WINKELPLEZIER

14 Ambities zijn relatief snel gesteld. Heel wat meer moeite kost het om die ambities vervolgens ook te verwezenlijken. Die les hebben alle betrokkenen bij de binnenstedelijke herontwikkeling van De Markies inmiddels wel geleerd. Toch is er dwars door alle problemen heen in buitengewoon rap tempo een kwalitatief hoogstaand en verrassend rendabel project gerealiseerd, dat bovendien perfect aansluit op de bestaande gebouwen in de omgeving. JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs De opgave leek bij aanvang van het project niet al te complex. De Markies moest aan de ene kant, op de hoek van de Grote Marktstraat en de Wagenstraat, het visitekaartje worden van de grootstedelijke winkelboulevard met internationale allure, die de gemeente Den Haag al enige tijd voor ogen staat. Aan de andere kant, richting de Vlamingstraat, diende juist een relatie te worden gelegd met de typisch Hollandse gevelpartijen en winkelpanden uit de negentiende eeuw. Het geraffineerde en bijzonder fraai gedetailleerde gevelontwerp voldoet in dat opzicht aan alle gestelde eisen. Achter de gevel werd het echter heel wat ingewikkelder. De daar aanwezige wirwar van gebouwen en functies moest plaatsmaken voor één groot en flexibel indeelbaar winkelcomplex, bestaande uit drie gebouwen van meerdere verdiepingen met grote vloeroppervlaktes en wisselende plafondhoogtes. Op die manier zouden namelijk toonaangevende kledingwinkels als Zara, Marks & Spencer en Hennes & Mauritz er het beste mee uit de voeten kunnen. Dat vergde een combinatie van sloop, vervangende nieuwbouw, herbestemming, herontwikkeling en renovatie, maar leidde tegelijkertijd tot het nodige procedureleed en hoge kosten, vanwege het feit dat een groot aantal eigenaren en andere belanghebbenden moesten worden uitgekocht. Gezien de omvang van de problemen en de desondanks bereikte hoge kwaliteit

15 13 van het eindresultaat is het bijna niet te geloven dat er met de ontwikkeling als geheel slechts drie jaar is gemoeid. Dat is vooral te danken aan de goede samenwerking met de gemeente, een gezonde portie lef, de nodige inventiviteit en goed ondernemerschap, in combinatie met een goede communicatie met de eigenaren, zittende en aspirant-huurders en andere belanghebbenden in het gebied. Het feit dat zulke toonaangevende modewarenhuizen zich inmiddels in het complex hebben gevestigd, geeft het vertrouwen dat de voornaamste ambitie uiteindelijk ook zal worden gerealiseerd. Met De Markies kan winkelstad Den Haag de komende 100 jaar vooruit.

16 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs OORDEEL VAN DE JURY Ondanks alle tegenslag blijven geloven in de kracht van het project en er uiteindelijk ook een succes van maken. Dat kenmerkt de ware vastgoedondernemer. Movement Real Estate heeft indruk gemaakt op de jury van de FGH Vastgoedprijs 2014 met zijn doorzettingsvermogen, de risico s die zijn genomen, de wijze waarop problemen zijn omgezet in oplossingen, het betrachte tempo en de hoge kwaliteit van het eindresultaat. Het indrukwekkende gevelbeeld illustreert dat de hoge snelheid niet ten koste is gegaan van het oog voor detail. De wijze waarop het gebouw aan beide kanten is ingepast in de directe omgeving is al even prijzenswaardig. En de maximale aanpasbaarheid van de winkelplattegrond wordt eveneens gewaardeerd, omdat hiermee de bruikbaarheid van de gebouwen ook na een eventueel vertrek van de huidige huurders is gegarandeerd. De Markies laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om in tijden van crisis toekomstbestendig te bouwen.

17 QUOTE Achter een fantastisch plan zit vrijwel altijd een ontwikkelaar die belang hecht aan de kwaliteit van de architectuur. Dat is de ervaring van Willem Hein Schenk als jurylid van de FGH Vastgoedprijs. Veel mensen verwarren architectuur ten onrechte met design. Want het vak is, zeker in vergelijking met tien jaar geleden, alleen maar breder geworden. De architect van nu kijkt integraal naar de organisatie van een gebouw, de technische prestatie die het moet leveren en het functioneren ervan in zijn omgeving. Hij maakt kortom nadrukkelijk onderdeel uit van de oplossing. De beste Goede architectuur blijkt uit veel meer dan design alleen ontwikkelaars begrijpen dat. Lees het complete interview op Willem Hein Schenk Voorzitter Bond van Nederlandse Architecten

18 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs

19 17 HOOFDKANTOOR GASTERRA, GRONINGEN INITIATIEFNEMER Triodos Vastgoedfonds ARCHITECT De Zwarte Hond HOOFDAANNEMER BAM Utiliteitsbouw BELEGGER Triodos Vastgoedfonds Geen facelift maar een open hartoperatie was ervoor nodig om een gedateerd, energie-slurpend kantoorgebouw uit de jaren tachtig nieuw leven in te blazen. Een indrukwekkende trappartij met vides bracht ruimte, licht en kleur in het gebouw, de kantoorruimtes werden geschikt gemaakt voor het nieuwe werken, en het energieverbruik werd tot een derde van het oorspronkelijke niveau teruggedrongen. Het nieuwe hoofdkantoor van GasTerra kan aan KANSRIJK BEGIN VAN EEN TWEEDE JEUGD zijn tweede jeugd beginnen.

20 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs De Nederlandse markt is ervan vergeven. Leegstaande kantoorgebouwen uit de laatste decennia van de vorige eeuw, die niet meer aan de eisen van deze tijd kunnen voldoen en daardoor al snel het predicaat kansloos krijgen opgeplakt. Sloop en eventueel vervangende nieuwbouw lijkt voor deze categorie gebouwen de enige oplossing te zijn. Een dertig jaar oud kantoorgebouw in het centrum van Groningen leek eenzelfde lot beschoren. Ondanks de goede locatie, op steenworp afstand van het centraal station, stond het gebouw namelijk al vier jaar leeg, omdat de bouwfysische en architectonische kwaliteit ervan te wensen overliet, de gebruiksmogelijkheden beperkt waren, en de energieprestatie bedroevend slecht was. De even ingenieuze als duurzame renovatie van het kantoorpand heeft gelukkig tot een veel positiever toekomstperspectief geleid. Dankzij een groot aantal duurzame en bouwkundige ingrepen heeft Triodos Vastgoedfonds het gebouw namelijk weer helemaal up-to-date laten brengen en geoptimaliseerd voor een nieuw leven als hoofdkantoor van GasTerra, een internationaal opererende handelsonderneming in aardgas. Door onder andere de plaatsing van nieuwe kozijnen met driedubbel glas, zonnepanelen en een warmte-koudeopslag is het energielabel verbeterd van G naar A+. Daarmee werd een green lease -contract mogelijk. Dit betekent dat de huurder een huurprijs betaalt, die gebaseerd is op de totale exploitatiekosten van het gebouw. Omdat de energiekosten zijn teruggedrongen, liggen de huurlasten lager dan die van een vergelijkbaar, nietduurzaam gerenoveerd gebouw.

21 19 De keuze voor duurzame techniek heeft niet alleen tot een forse energiebesparing geleid. Ook kon het aantal technische installaties fors worden teruggedrongen, waardoor op het dak van het gebouw ruimte ontstond voor een nieuwe opbouw. Vanuit de hier ingerichte ontmoetings- en vergaderruimte wordt nu een prachtig uitzicht over de historische binnenstad van Groningen geboden. Een ronduit gedurfde operatie was het uitzagen van de vides in het hart van het gebouw, die dankzij een royale, felgeel gekleurde trappartij de verschillende verdiepingen op spectaculaire wijze met elkaar verbinden. De vides en trappartij brengen kleur en daglicht in het gebouw, en zorgen bovendien voor fraaie zichtlijnen. Vanzelfsprekend is het gehele kantoor geschikt gemaakt voor het nieuwe werken. De flexibel ingerichte werkplekken in de omgeving van de vides zijn in dat kader vooral gericht op ontmoeting en samenwerking. Hoe verder de werkplekken van de trappartij af zijn gelegen, hoe rustiger de werkomgeving is. Het gebouw kan nu iedere moderne kantoorgebruiker van dienst zijn. En dat is geen geringe prestatie voor een gebouw dat nog niet eens zo lang geleden als kansloos te boek stond.

22 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs OORDEEL VAN DE JURY Zelfs na jaren van kostbare leegstand werd in dit project niet voor de gemakkelijkste oplossing van sloop en nieuwbouw gekozen, maar voor een aanpak die weliswaar veel duurzamer maar ook veel complexer is. Dat getuigt in de eerste plaats van lef en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar bovendien toont het aan dat gebouwen die al lijken te zijn afgeschreven wel degelijk uitzicht kunnen bieden op een gezond rendement. Zeker als hierbij maximaal gebruik wordt gemaakt van zowel energie- en kostenbesparende technieken als bouwkundig vernuft. Het was absoluut een voordeel dat de huurder vooraf bekend was, omdat daardoor het kantoor volledig op maat kon worden gemaakt. Dat maakt het geheel iets minder kopieerbaar dan de jury uit oogpunt van leegstandsbestrijding wenselijk zou hebben gevonden. Toch kan uit de gedurfde wijze waarop hier te werk is gegaan de nodige inspiratie worden gehaald voor de aanpak van de voorraad leegstaande kantoren.

23 21 De FGH Vastgoedprijs is als een spiegel voor de samenleving QUOTE Jan van Zanen heeft de smaak te pakken als nieuwe voorzitter van Jan van Zanen Burgemeester van Utrecht de FGH Vastgoedprijs. Deze prijs is zeer de moeite waard en is meer dan alleen de waar dering voor een goed gebouw. Vastgoed is de zichtbare vertaling van hoe onze samen leving zich ontwikkelt in wonen, werken en recreëren. De projecten die meedingen naar de FGH Vastgoedprijs illustreren perfect welke ambities en kwaliteit we in de 21ste eeuw met elkaar nastreven. Het niveau van de projecten heeft me ook enorm verrast. Het strekt de vastgoedsector tot eer dat zij ondanks het zware weer zoveel creativiteit laat zien. Lees het complete interview op

24 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs

25 23 DE ROTTERDAM, ROTTERDAM INITIATIEFNEMER MAB Development en OVG Real Estate ARCHITECT Rem Koolhaas OMA HOOFDAANNEMER Züblin BELEGGER WONINGEN Amvest De combinatie van een internationaal vermaard architect met de opgave een ongekend groot bouwvolume op een relatief bescheiden kavel te realiseren, heeft Rotterdam opnieuw een iconisch gebouw opgeleverd. De Rotterdam blijft de bezoeker om meer dan een reden bij. Natuurlijk vanwege zijn massa en uiterlijke verschijningsvorm, maar zeker ook door de ingenieuze wijze waarop verschillende stedelijke functies werden gecombineerd. De verticale stad heeft met De Rotterdam een spectaculair gezicht gekregen. STEDELIJK SPEKTAKEL OP EEN POSTZEGEL

26 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs Bij de oplevering van De Rotterdam op 15 november 2013 sneuvelden vele records. Die van het grootste multifunctionele gebouw van Nederland bijvoorbeeld. Het gebouw voegt maar liefst m² vloeroppervlak aan de Rotterdamse voorraad toe, waarvan m² is aangemerkt als kantoorruimte, en de overige m² is bestemd voor 240 woningen (70 huuren 170 koopappartementen), een viersterrenhotel met 280 kamers, diverse horeca- en leisurevoorzieningen en een parkeergarage met 670 plaatsen. Op een kavel welteverstaan, die nauwelijks groter is dan een voetbalveld. Daarmee is De Rotterdam ook meteen het dichtstbebouwde én bevolkte stukje Nederland. Met de gemeente is een overeenkomst gesloten voor de huur van het grootste deel van de middelste van de drie 150 meter hoge torens die samen De Rotterdam vormen. Hier vindt de Dienst Volkshuisvesting & Stedenbouw haar nieuwe thuisbasis. Gedurende 15 jaar wordt m² afgenomen, waarmee het object als kantoorbelegging een solide basis heeft gekregen. De woningen bevinden zich verdeeld over 44 etages van de westelijke toren en zijn verkocht aan Amvest. De overige kantoren en het hotel zijn gesitueerd in de oostelijke toren. Voor het beheer van het hotel is een meerjarige overeenkomst gesloten met NH Hoteles. De horecavoorzieningen in de 30 meter hoge plint zijn eveneens al bij diverse exploitanten ondergebracht. Daarmee is het grootste deel van de ruimtes die De Rotterdam telt gevuld. Ook dat is een prestatie van formaat. Uit oogpunt van duurzaamheid presteert De Rotterdam eveneens op hoog niveau. Tijdens alle bouwfasen is rekening gehouden met de uiteindelijke milieu- en energieprestatie van het gebouw, zelfs tot in de bouwkeet aan toe. Met een BIO WKKinstallatie en een warmte-koudeopslag wordt voor een belangrijk deel in de eigen energie behoefte voorzien. Bijzonder is in dat verband dat het water van de Maas wordt ingezet voor verwarming en koeling. Al met al waren de prestaties voldoende om het GreenCalc A+ label te verkrijgen. In de toekomst zal worden geprobeerd ook outstanding te scoren in de beoordeling van Breeam. Hoewel het nog zeker een jaar zal gaan duren om alle aanwezige ruimte in het gebouw te vullen, zijn alle randvoorwaarden aanwezig om De Rotterdam ook daadwerkelijk als een verticale stad te laten functioneren. De verwachting is dat de combinatie van wonen, werken en recreëren zal leiden tot tenminste 18 uur levendigheid per dag. Hoewel de torens en de daarin gehuisveste functies grotendeels van elkaar gescheiden zijn, is de enorme centrale hal de plaats waar het tot ontmoeting van de diverse gebruikers en bezoekers zal komen. Rotterdam heeft er een nieuw stadscentrum bijgekregen.

27 25

28 JURYRAPPORT FGH Vastgoedprijs OORDEEL VAN DE JURY De Rotterdam bewijst dat binnenstedelijk bouwen in hoge dichtheden wel degelijk hand in hand kan gaan met ruimtelijke, bouwkundige en architectonische kwaliteit. Het is buitengewoon knap dat er zoveel vierkante meters op deze postzegellocatie zijn gecreëerd, en dat er vervolgens ook zoveel stedelijke functies in zijn en worden verenigd. Daarmee is dit project alleen al op het gebied van intensief ruimtegebruik een lichtend voorbeeld voor de vastgoedsector. De kwaliteit van met name de kantoren en appartementen is opvallend hoog, zo oordeelde de jury. Dat geldt ook voor de architectuur. De welhaast kubistische wijze waarop Rem Koolhaas de torens heeft vormgegeven, de beperkte afstand tussen de verschillende bouwdelen en de ligging op een belangrijke zichtlocatie aan de oever van de Maas maken De Rotterdam tot een van de meest markante gebouwen van de stad. Er is lef voor nodig om in deze tijd een gebouw als De Rotterdam te realiseren. Getuige het resultaat was die eigenschap in ruim voldoende mate aanwezig.

29 27 Vastgoed is niet zo vanzelf sprekend als het lijkt QUOTE Hoe trots, enthousiast en vol ambitie de mensen waren, die hebben meegedaan. Dat heeft Ger Hukker als kersvers jurylid van de FGH Vastgoedprijs misschien wel het meest getroffen. Maar hij vond het jureren niet alleen daarom een geweldige ervaring. Het is verbazingwekkend hoezeer vastgoed, als eenmaal alle barrières zijn genomen, zich lijkt te voegen in zijn omgeving. De doorsnee gebruiker ziet niet welke problemen er allemaal overwonnen moeten worden om een project te realiseren. Voor hem is het al snel iets vanzelfsprekends, terwijl dat toch zelden het geval is. Heel knap. Lees het complete interview op Ger Hukker Voorzitter Nederlandse Vereniging van Makelaars

30 COLOFON EINDREDACTIE FGH Bank N.V. Jacquelien Meijer TEKST Eric Harms FOTOGRAFIE Rob ter Bekke Lex Draaier ONTWERP Volta_thinks_visual, Utrecht DRUK Drukkerij Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam SECRETARIAAT FGH VASTGOEDPRIJS FGH Bank N.V. Leidseveer 50 Postbus GE Utrecht T (030)

31 EERDERE WINNAARS FGH VASTGOEDPRIJS 2012 Kroonenberg Groep Herontwikkeling van The Bank, Amsterdam 2000 Foruminvest B.V. Ontwikkeling winkelcentrum De Tuinen, Naaldwijk 2010 OVG Projectontwikkeling BV Ontwikkeling van de Maastoren, Rotterdam 1998 Kantoren Fonds Nederland Management B.V. Ontwikkeling WTC Amsterdam Airport Eervolle vermelding: Provastgoed Nederland B.V. Transformatieproject De Hogenhout, Den Haag W Vastgoed bv en Multi Vastgoed bv Ontwikkeling winkelcentrum Entre Deux, Maastricht 1996 Gemeente Den Haag Realisatie van het Stadhuis/Bibliotheekcomplex, Den Haag 2006 Maatschap Des Indes Renovatie Hotel Des Indes, Den Haag 1994 Hopmangroep B.V. Realisatie van het project Foreburg, Voorburg Eervolle vermelding: Circus theater Scheveningen C.V. Ontwikkeling Circustheater Scheveningen 2004 Bouwbedrijf Maas-Jacobs B.V. Herontwikkeling binnen stedelijk woon- en winkel gebied t Sas, Breda 2002 Amstelland Ontwikkeling Vastgoed B.V. Realisatie van kantoorgebouw Forum, Amsterdam 1992 MBO Maatschappij voor Bedrijfsobjecten N.V. Realisatie van het kantoren verzamelgebouw Atrium, Amsterdam-Zuid Eervolle vermelding: BAM Vastgoed Ontwikkeling B.V. Realisatie van het project De Leidse Bocht, Amsterdam 1990 Multi Vastgoed bv Ontwikkeling van het kantoor van de Nederlandse Dagblad Unie, Rotterdam Eervolle vermelding: InterNed Nederland B.V. Renovatie van het gebouw De Rode Olifant, Den Haag

32

REGLEMENT FGH VAST GOED PRIJS

REGLEMENT FGH VAST GOED PRIJS REGLEMENT FGH VAST GOED PRIJS De FGH Vastgoedprijs is een initiatief van FGH Bank en wordt om de twee jaar uitgereikt. De prijs werd voor het eerst uitgereikt op 25 oktober 1990. Sindsdien vindt de uitreiking

Nadere informatie

Hoofdkantoor GasTerra, Groningen

Hoofdkantoor GasTerra, Groningen Hoofdkantoor GasTerra, Groningen Programma Herontwikkeling bestaand bankgebouw tot duurzaam kantoor Opdrachtgever Triodos Vastgoed Fonds GasTerra Locatie Groningen Setting Centrum Omvang 7.1 BVO Jaar 212-21

Nadere informatie

De Veilige Veste. Architectuur Transformatie van kantoorgebouwen 115 AWM 50. 1 kamer 2 gemeenschappelijke ruimte 3 trappenhuis 4 patio

De Veilige Veste. Architectuur Transformatie van kantoorgebouwen 115 AWM 50. 1 kamer 2 gemeenschappelijke ruimte 3 trappenhuis 4 patio 114 AWM 50 Van kantoor naar... Kinderdagverblijf, hotel, school, zorgvoorziening, studentenwoningen of reguliere woningen. In leegstaande kantoorgebouwen zijn allerlei andere programma s onder te brengen.

Nadere informatie

Kantoorobject Poort van Deventer.

Kantoorobject Poort van Deventer. Kantoorobject Poort van Deventer Bergweidedijk 10-40 7418 AA DEVENTER Ka n to o r o b j e c t Poort van Deventer Kantoorgebouw Poort van Deventer ligt op een unieke plek in Deventer, de tweede stad van

Nadere informatie

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL SHOPS OP EEN RIJ: ruim 37.500 passanten per dag overdekte passage perfect bereikbaar,

Nadere informatie

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

Het geheim van Den Haag m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver

Het geheim van Den Haag m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver Het geheim van Den Haag 5.410 m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver v i j v e r b e r g i i i Inhoudsopgave 2 Het geheim van Den Haag: Vijverberg III 4 Modern

Nadere informatie

Johanna Westerdijkplein, Den Haag

Johanna Westerdijkplein, Den Haag 115 Johanna Westerdijkplein, Den Haag AANGENAAM WERKEN Op een van de mooist herontwikkelde locaties in Den Haag staat het moderne kantoorgebouw Poseidon, een naam die de aanwezigheid van water verraadt.

Nadere informatie

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig Privaat vastgoed Optimaal renderend en toekomstbestendig Duurzaam huisvesten Royal HaskoningDHV is sinds jaar en dag een betrouwbare partner in commercieel vastgoed. Als adviseurs hebben wij mede het aanzicht

Nadere informatie

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen Waal Vlaardingen Opdrachtgever Waal, Vlaardingen Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam Projectarchitect Arnold

Nadere informatie

POSTHOORNSTRAAT 494, 3011 WD ROTTERDAM

POSTHOORNSTRAAT 494, 3011 WD ROTTERDAM POSTHOORNSTRAAT 494, 3011 WD ROTTERDAM Huurprijs 2.750,- per maand POSTHOORNSTRAAT 494, 3011 WD ROTTERDAM TE HUUR! Zeer luxe 4-kamer appartement op de 27e verdieping (inclusief parkeerplaats in parkeergarage)

Nadere informatie

Wie zitten in het netwerk van Refill?

Wie zitten in het netwerk van Refill? Wat is Refill? Refill is een netwerk van vooraanstaande grote, innovatieve en kleinere bedrijven dat leegstaande kantoorgebouwen in kennissteden voorziet van een duurzame, multifunctionele invulling. Refill

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Breda

Avans Hogeschool. Breda Avans Hogeschool Breda Avans Hogeschool Breda Situatie Renovatie en nieuwbouw Het project betreft een complete renovatie en omvangrijke nieuwbouw van de Avans Hogeschool te Breda. Met de nieuwbouw wordt

Nadere informatie

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury Lieven de Key Penning 2015 Rapport van de jury Haarlem, 24 november 2015 Inleiding De Lieven de Key Penning is een prijs die in 2009 is ingesteld door de gemeente Haarlem op voorstel van de stadsbouwmeester

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

In 2016 heeft een onafhankelijke jury van deskundigen voor de veertiende keer de FGH Vastgoedprijs toegekend aan een van de meest toonaangevende

In 2016 heeft een onafhankelijke jury van deskundigen voor de veertiende keer de FGH Vastgoedprijs toegekend aan een van de meest toonaangevende JURYRAPPORT In 2016 heeft een onafhankelijke jury van deskundigen voor de veertiende keer de FGH Vastgoedprijs toegekend aan een van de meest toonaangevende vastgoed projecten in Nederland van dit moment.

Nadere informatie

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL PENT-OFFICES: uniek uitzicht vanaf de twaalfde verdie- ping over de stad Leiden schitterende

Nadere informatie

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL OFFICES OP EEN RIJ: hoogwaardige kantoorruimte met moderne uitstraling multifunctioneel concept met hotel, restaurant,

Nadere informatie

LENTEHOF CERESSTRAAT, BREDA

LENTEHOF CERESSTRAAT, BREDA Object: Oppervlakte: Parkeren: Huurprijs: Huurtermijn: Op het voormalige terrein van brouwerij Inbev wordt door AM Wonen het gebied de 3 Hoefijzers ontwikkeld. Het 3 Hoefijzers terrein is een nieuwe centrumlocatie

Nadere informatie

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Artikelen over duurzaam bouwen en renoveren buitelen over elkaar heen. Maar Nederland bouwt tegenwoordig al erg duurzaam. En het energieverbruik is al fors teruggedrongen.

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Renovatie Chrysalis Den Bosch

Renovatie Chrysalis Den Bosch Renovatie Chrysalis Den Bosch Renovatie Chrysalis Den Bosch Concept Een duurzame ontwikkeling Het voormalige Essent 3 gebouw aan de Koningsweg in Den Bosch maakt een verouderde indruk. In een competitie

Nadere informatie

Bronsweg 7. Bronsweg 7, Lelystad. Huurprijs: vanaf 250,- per maand

Bronsweg 7. Bronsweg 7, Lelystad. Huurprijs: vanaf 250,- per maand Bronsweg 7. Huurprijs: vanaf 250,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Businesscenter Oostervaart Kantorencentrum met diverse faciliteiten. Dit kantoorpand is vrijwel direct gelegen aan de Rijksweg A6

Nadere informatie

Van kantoren naar wonen aan de gracht

Van kantoren naar wonen aan de gracht Joost Zonneveld Zelfstandig journalist en onderzoeker, onder meer voor Het Parool en Nul20 26 november 2014 PROJECT ARCHITECTUUR HERONTWIKKELING KANTOREN WONEN WONINGBOUW Van kantoren naar wonen aan de

Nadere informatie

Totaal circa 1.461 m² vvo TE HUUR. Oude Stadsgracht 1 Eindhoven Kantoorruimte gelegen op markante zichtlocatie in hartje Centrum Eindhoven

Totaal circa 1.461 m² vvo TE HUUR. Oude Stadsgracht 1 Eindhoven Kantoorruimte gelegen op markante zichtlocatie in hartje Centrum Eindhoven Totaal circa 1.461 m² vvo TE HUUR Oude Stadsgracht 1 Eindhoven Kantoorruimte gelegen op markante zichtlocatie in hartje Centrum Eindhoven OMGEVINGSFACTOREN Het voor verhuur beschikbare object maakt onderdeel

Nadere informatie

Wonen in kantoren, werkt dat?

Wonen in kantoren, werkt dat? Wonen in kantoren, werkt dat? De lettergrootte voor bijschriften is 12 Erik Cremers Adviseur Duurzame Leefomgeving Inleiding DGMR heeft uitgebreide ervaring renovaties en herbestemmingen Advisering van

Nadere informatie

Te huur Maanplein DEN HAAG Maanplein1,7,20,128,138 en146

Te huur Maanplein DEN HAAG Maanplein1,7,20,128,138 en146 Te huur Maanplein DEN HAAG Maanplein1,7,20,128,138 en146 Locatie Bereikbaarheid Zes representatieve kantoorgebouwen gelegen rondom een park met diverse waterpartijen en terrassen. Het totaal voor verhuur

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Olympiaweg 4-14 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Olympiaweg 4-14 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Olympiaweg 4-14 te Rotterdam Object In het gerenoveerde en gemoderniseerde kantoorgebouw Green Stand gelegen op een fantastische zichtbare en bereikbare locatie

Nadere informatie

Beleggen in duurzaam vastgoed

Beleggen in duurzaam vastgoed Beleggen in duurzaam vastgoed Beleggers kunnen via Triodos Vastgoedfonds in duurzaam vastgoed investeren. Het fonds belegt voornamelijk in kantoren die duurzaam gebouwd zijn en duurzaam beheerd worden.

Nadere informatie

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer Pakhuis Ten Hove Werken op de mooiste plek van Deventer Werken in één van de leukste wijken van Deventer. In een buurt waar gewoond én gewerkt wordt. Op een inspirerende plek waar u elke dag opnieuw met

Nadere informatie

UPC duurzaam kantoor en callcenter

UPC duurzaam kantoor en callcenter UPC duurzaam kantoor en callcenter Het UPC kantoor en callcenter in Leeuwarden heeft als eerste opgeleverde gebouw het BREEAM-NL Excellent certificaat ontvangen. Met een GPR score van 8.3 gemiddeld, is

Nadere informatie

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7

Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Te huur kantoorruimte te De Meern Rijnzathe 7 Locatie Dit eigentijdse kantoorgebouw met een herkenbare en zeer representatieve uitstraling biedt de mogelijkheid om kantoorruimte op maat te huren tegen

Nadere informatie

Fase 2. 6 vrije kavels

Fase 2. 6 vrije kavels Fase 2 6 vrije kavels Zes vrije kavels te koop in Vinkeveld Grote ramen tot aan de grond met vrij uitzicht op de tuin? Een ruime hal met een open trap naar een vide op de eerste verdieping? Een bijkeuken

Nadere informatie

Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden. Bargelaan 180, Leiden

Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden. Bargelaan 180, Leiden Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden Bargelaan 180, Leiden Ontworpen door Meyer en Van Schooten Circa 477 m² kantoorruimte Per direct beschikbaar www.dtz.nl Naast het Centraal Station

Nadere informatie

De Fabriek Delfshaven

De Fabriek Delfshaven De Fabriek Delfshaven Projectpresentatie Rotterdam Architectuurprijs 2013 Credits Locatie: Mathenesserdijk 410, 3026 GG Rotterdam Programma: Bedrijfsverzamelgebouw 3560 m2 Ontwerp: Mei architecten en stedenbouwers

Nadere informatie

BROUWTOREN CERESSTRAAT, BREDA

BROUWTOREN CERESSTRAAT, BREDA Object: Oppervlakte: Parkeren: Huurprijs: Huurtermijn: Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers is één van de meest kenmerkende panden in Breda met een rijke historie. In dit monument was een belangrijke brouwerij

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE DE ROTTERDAM WILHELMINAKADE 135 TE ROTTERDAM

VERHUURINFORMATIE DE ROTTERDAM WILHELMINAKADE 135 TE ROTTERDAM VERHUURINFORMATIE DE ROTTERDAM WILHELMINAKADE 135 TE ROTTERDAM Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Postbus 24040 3007 DA ROTTERDAM tel. 010 424 88 88 fax 010 424 88 89 www.ooms.com 2 3 VERHUURINFORMATIE

Nadere informatie

Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement Huishoudelijk regelement Versie: Augustus 2015 Stichting Lodewijk van der Grinten Ondernemersprijs KvK 12053680 Postbus 3050 5902 RB VENLO 1 www.lvdgprijs.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Ontstaan... 3

Nadere informatie

DuoPlan. utiliteitsbouw. projektrealisatie. tekenbureau CAD projektbegeleiding bouwkundig adviseurs

DuoPlan. utiliteitsbouw. projektrealisatie. tekenbureau CAD projektbegeleiding bouwkundig adviseurs w utiliteitsbouw De wat complexere bouwwerken uit de utiliteitsbouw zijn door ons regelmatig uitgewerkt. Kantoorgebouwen, parkeren, scholen, bedrijfsruimten, winkels en een aantal gecombineerde projecten.

Nadere informatie

Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie. Cosunpark 1-5, Breda

Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie. Cosunpark 1-5, Breda Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie Cosunpark 1-5, Breda Diverse verhuurmogelijk heden Parkachtige omgeving Op korte afstand van de A16 www.dtz.nl Een markant kantoorgebouw met een onderscheidende

Nadere informatie

Kantoorobject. Kroonbastion. Kroonpark 10, 6831 GV Arnhem.

Kantoorobject. Kroonbastion. Kroonpark 10, 6831 GV Arnhem. Kantoorobject Kroonbastion Kroonpark 10, 6831 GV Arnhem www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Kroonbastion Object : Hoogwaardig, zeer fraai en luxe kantoorgebouw genaamd Kroonbastion, op een zichtlocatie

Nadere informatie

TE KOOP Bouwgrond nieuwbouw Cornelisland Ridderkerk

TE KOOP Bouwgrond nieuwbouw Cornelisland Ridderkerk TE KOOP Bouwgrond nieuwbouw Cornelisland Ridderkerk VANAF 2.500 M 2 TURN-KEY BEDRIJFSPAND OP EEN TOP-ZICHTLOCATIE OP DE KOP VAN HET NIEUWE BEDRIJVENTERREIN CORNELISLAND TE RIDDERKERK OMSCHRIJVING Op de

Nadere informatie

JURYRAPPORT. Nationale Renovatie Prijs 2009. H. Westra A.F. Thomsen. 13 mei 2009. Juryrapport Nationale Renovatie Prijs 2009

JURYRAPPORT. Nationale Renovatie Prijs 2009. H. Westra A.F. Thomsen. 13 mei 2009. Juryrapport Nationale Renovatie Prijs 2009 JURYRAPPORT Nationale Renovatie Prijs 2009 H. Westra A.F. Thomsen 13 mei 2009 1 Juryrapport Nationale Renovatie Prijs 2009 3. Categorie Utiliteitsbouw Renovatie 3.1 Inzendingen In de categorie Utiliteitsbouw

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

Te huur Haagse Veste IV Den Haag Regulusweg 1

Te huur Haagse Veste IV Den Haag Regulusweg 1 Te huur Haagse Veste IV Den Haag Regulusweg 1 Locatie Blok 2 Verdieping Omschrijving Begane grond 1010 1e 755 2e 755 3e 755 4e 755 5e 748 6e Totaal beschikbaar Het gebouw is gelegen nabij de hoek van de

Nadere informatie

Dit grachtenpand is voorzien van een riante vide met veel sfeer en daglichttoetreding.

Dit grachtenpand is voorzien van een riante vide met veel sfeer en daglichttoetreding. Brouwersgracht 83 3901TK Veenendaal 429.000,- v.o.n., 39.500,- p.j. Winkel Kantoor Praktijk Een Kameleon heeft de eigenschap zich aan te kunnen passen aan zijn omgeving en is dus flexibel in elke situatie.

Nadere informatie

TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE

TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE DELFLANDLAAN 1 AMSTERDAM Delflandlaan 1 te Amsterdam ALGEMEEN

Nadere informatie

GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1.

GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1. GELEGEN IN HET NIEUWE RAAKS-GEBIED RECENTELIJK STIJLVOL GERENOVEERD NAAST PARKEERGARAGE GEMEENSCHAPPELIJKE LOUNGE RUIMTE HUURPRIJS 1.350,- PER MAAND PROJECTINFORMATIE WILHELMINASTRAAT 1 HAARLEM Wilhelminastraat

Nadere informatie

Te huur: Representatief kantoorgebouw op prominente locatie te Helmond

Te huur: Representatief kantoorgebouw op prominente locatie te Helmond Te huur: Representatief kantoorgebouw op prominente locatie te Helmond Locatie Huuruitgangspunten Huurprijs Kantoorruimte 115,00 per m² per jaar. Parkeerplaatsen Binnen: 750,00 per plaats per jaar. Buiten:

Nadere informatie

PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG

PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG PARKSTRAAT 99 TE DEN HAAG TE HUUR CIRCA 1.580 M² KANTOORRUIMTE + 10 VANAF 150 M² HUURPRIJS: 175,- PER M² PER JAAR, TE VERMEERDEREN MET BTW GELEGEN IN HET CENTRUM VAN DEN HAAG INFO@HEERENVANSTEEN.NL 070

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Delftse Poort Weena 505 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Delftse Poort" Weena 505 te Rotterdam Object Op de beste locatie direct naast het Centraal Station in het Rotterdam Central District, vind u Delftse Poort,

Nadere informatie

Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015

Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Een initiatief van Stichting Voorne-Putten inqbate. Voorne-Putten heeft te maken met vergrijzing en bevolkingskrimp. De beste manier

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE TITUS VAN RIJNSTRAAT 198 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE TITUS VAN RIJNSTRAAT 198 AMSTERDAM MULTIFUNCTIONEEL TE HUUR ZICHTLOCATIE DYNAMISCHE OMGEVING ZELFSTANDIGE UNIT + P HUURPRIJS 2.350- PER MAAND CIRCA 174 M² PROJECTINFORMATIE TITUS VAN RIJNSTRAAT 198 AMSTERDAM ALGEMEEN Deze zelfstandige bedrijfsruimte,

Nadere informatie

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Stationsstraat 17-19 te Tilburg

Vrijblijvende projectinformatie Te huur Stationsstraat 17-19 te Tilburg Vrijblijvende projectinformatie Te huur Stationsstraat 17-19 te Tilburg Adres Stationsstraat 17-19 te Tilburg Algemeen In deze twee karakteristieke kantoorpanden gelegen in het stadscentrum van Tilburg

Nadere informatie

Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving 2.1 De Brabantse Stijlprijs 2017 wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant.

Artikel 2. Uitschrijver en uitschrijving 2.1 De Brabantse Stijlprijs 2017 wordt uitgeschreven door de provincie Noord-Brabant. Reglement De Brabantse Stijlprijs 2017 Provincie Noord-Brabant s - Hertogenbosch, 12 januari 2017 Vooraf Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver van de prijs, de deelnemers

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE

UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE UNIEK OBJECT UITSTEKEND BEREIKBAAR 2.375 M² DEELVERHUUR VANAF CIRCA 500 M² KANTOORRUIMTE TE HUUR HUURPRIJS 160,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE HAGEDOORNPLEIN 2, AMSTERDAM NOORD VOORMALIGE ST. RITA

Nadere informatie

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet Dutch Health Tec Academy, Utrecht 100% transformatie van leegstaande bedrijfshal met kantoor naar onderwijsgebouw en kenniscentrum 90% hergebruik van bestaand casco winnaar van de VGME Award 2011 Voor

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 van Dongen Koschuch Architects & planners Schouwburg de Kampanje Den Helder EEN MARITIEM ENSEMBLE HET PROGRAMMA

Nadere informatie

TE HUUR. BEDRIJFSRUIMTE ca. 2.100 m 2 vvo ca. 800 m² vvo KANTOORRUIMTE HEERLERBAAN 243 HEERLEN

TE HUUR. BEDRIJFSRUIMTE ca. 2.100 m 2 vvo ca. 800 m² vvo KANTOORRUIMTE HEERLERBAAN 243 HEERLEN BEDRIJFSRUIMTE ca. 2.100 m 2 vvo ca. 800 m² vvo KANTOORRUIMTE HEERLERBAAN 243 HEERLEN TE HUUR HUURPRIJS TOTALE OBJECT: EUR 120.000,- PER JAAR, TE VERMEERDEREN MET BTW HUURPRIJS BEDRIJFSRUIMTE: EUR 75.000,-

Nadere informatie

Europoint torens Rotterdam Studie

Europoint torens Rotterdam Studie Europoint torens Rotterdam Studie Maria Haag architectuur Ir. Maria Haag Laan op Zuid 73 3072 DB Rotterdam tel. 010 4738030 info@mariahaag.nl www.mariahaag.nl Met dank aan: Ir. Yannick Boidin, architect

Nadere informatie

Nieuwbouw. Veelgesteldevragenover BREEAM-NL Aleenhetbesteisgoed genoegvoorlely Pionierslateneigen woningcertificeren

Nieuwbouw. Veelgesteldevragenover BREEAM-NL Aleenhetbesteisgoed genoegvoorlely Pionierslateneigen woningcertificeren Veelgesteldevragenover BREEAM-NL Aleenhetbesteisgoed genoegvoorlely Pionierslateneigen woningcertificeren Veelgestelde vragen over BREEAM-NL De Dutch Green Building Council krijgt regelmatig inhoudelijke

Nadere informatie

Huur winkelruimte op Markt 0 ong te Asten 140 per vierkante meter per jaar

Huur winkelruimte op Markt 0 ong te Asten 140 per vierkante meter per jaar Huur winkelruimte op 140 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl Omschrijving - STERK IN

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

TE HUUR. Totaal m 2 vvo kantoorruimte te huur va. 302 m²

TE HUUR. Totaal m 2 vvo kantoorruimte te huur va. 302 m² Totaal 4.333 m 2 vvo kantoorruimte te huur va. 302 m² TE HUUR Bogert 2-28 Eindhoven Moderne kantoorvleugels in zeer markant gebouw op zichtlocatie tegen Eindhoven-centrum. OMGEVINGSFACTOREN Het gebouw

Nadere informatie

Te huur Eurogate II te Rotterdam

Te huur Eurogate II te Rotterdam Te huur Eurogate II te Rotterdam Locatie Het kantoorgebouw is gelegen in de directe nabijheid van winkelcentrum Alexandrium en trein-, bus- en metrostation Rotterdam Alexander. In de omgeving zijn vele

Nadere informatie

Te huur: Representatief kantoorgebouw op prominente locatie gelegen aan de Panovenweg 12 te Helmond.

Te huur: Representatief kantoorgebouw op prominente locatie gelegen aan de Panovenweg 12 te Helmond. Te huur: Representatief kantoorgebouw op prominente locatie gelegen aan de Panovenweg 12 te Helmond www.prominentinhelmond.nl Locatie Kantoorruimte Dit bijzonder hoogwaardig en onder fraaie architectuur

Nadere informatie

JHK Architecten DE BLEEK 1

JHK Architecten DE BLEEK 1 JHK Architecten DE BLEEK 1 Colofon De Waal Beheer O.G. Euclideslaan 2 3584 BN UTRECHT 030-266 14 24 www.dewaalbeheer.nl JHK Architecten JHK Architecten Hondiuslaan 44 3502 GH Utrecht 030-2964060 www.jhk.nl

Nadere informatie

Kantoorobject. Batavia. Laan van Nieuw Oost Indië , 2593 BM Den Haag.

Kantoorobject. Batavia. Laan van Nieuw Oost Indië , 2593 BM Den Haag. Kantoorobject Batavia Laan van Nieuw Oost Indië 123-125 - 127, 2593 BM Den Haag www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Batavia Batavia is een zelfstandig kantoorgebouw, strategisch gelegen op een zichtlocatie

Nadere informatie

Uiterst hoogwaardige kantoorruimte op TOPlocatie gelegen aan het Kennedyplein 200 te Eindhoven

Uiterst hoogwaardige kantoorruimte op TOPlocatie gelegen aan het Kennedyplein 200 te Eindhoven Uiterst hoogwaardige kantoorruimte op TOPlocatie gelegen aan het Kennedyplein 200 te Eindhoven Het object Het kantorencomplex Kennedy Toren heeft een unieke uitstraling en maakt onderdeel uit van het Kennedy

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE KEIZERSGRACHT 125-127 AMSTERDAM CENTRUM

PROJECTINFORMATIE KEIZERSGRACHT 125-127 AMSTERDAM CENTRUM MONUMENTAAL IN UITSTEKENDE STAAT LEVENDIGE OMGEVING TURN-KEY, GEMEUBILEERD & DIRECT PLUG & PLAY BEMANDE RECEPTIE UNITS VANAF CIRCA 7 M² BESCHIKBAAR PROJECTINFORMATIE KEIZERSGRACHT 125-127 AMSTERDAM CENTRUM

Nadere informatie

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Locatiesynergie (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Inhoud 2 < Waardeketens < Multidisciplinaire benadering < Meerwaarde van samenhang < Samenhang door samenwerking

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Samen Bouwen in Geldermalsen De Plantage. De Buitenplaats

Samen Bouwen in Geldermalsen De Plantage. De Buitenplaats Samen Bouwen in Geldermalsen De Plantage De Buitenplaats Welkom in Geldermalsen Wonen in de Betuwe Nieuwbouwproject De Plantage, dé plek voor heerlijk wonen, lekker leven. Jonge stellen, gezinnen met kinderen

Nadere informatie

Kantoorobject. Triptygon A & B. Luidsprekerstraat 2-24, 1322 AX Almere.

Kantoorobject. Triptygon A & B. Luidsprekerstraat 2-24, 1322 AX Almere. Kantoorobject Triptygon A & B Luidsprekerstraat 2-24, 1322 AX Almere www.hanzevastverhuur.nl Kantoorobject Triptygon A & B De kantoorgebouwen Triptygon A & B zijn gelegen op een prachtige zichtlocatie

Nadere informatie

CROSS TOWERS ANTONIO VIVALDISTRAAT 150 AMSTERDAM ZUIDAS

CROSS TOWERS ANTONIO VIVALDISTRAAT 150 AMSTERDAM ZUIDAS CROSS TOWERS ANTONIO VIVALDISTRAAT 150 AMSTERDAM ZUIDAS TE HUUR ca. 6.030 m 2 1 LOCATIE & BEREIKBAARHEID ZUID-AS NS STATION ZUID NS STATION RAI Het gebouw is gelegen op de Zuidas, waar nationale en international

Nadere informatie

REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2015 31 maart 2015

REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2015 31 maart 2015 REGLEMENT ABE BONNEMA ARCHITECTUURPRIJS 2015 31 maart 2015 Artikel 1: Doel a) De ir. Abe Bonnema Stichting beoogt door het uitreiken van de Abe Bonnema Architectuurprijs een bijdrage te leveren aan het

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Adres: Buitenop 8, 6041 LA Roermond Huurprijs 125,00 per vierkante meter per jaar

Adres: Buitenop 8, 6041 LA Roermond Huurprijs 125,00 per vierkante meter per jaar Adres: Buitenop 8, 6041 LA Roermond Huurprijs 125,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Algemeen: Het betreft een in 2002 opgeleverd kantoorgebouw gelegen aan het Buitenop te Roermond. Het ontwerp

Nadere informatie

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden Atrium28 Brengt mensen en ambities samen Storkstraat 12, Leusden algemeen Brengt mensen en ambities samen Atrium28 doet haar naam alle eer aan. Open, representatief, praktisch, een tikkeltje theatraal,

Nadere informatie

In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam

In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam In Den Vergulden Harinckton Prins Hendrikkade 14, Amsterdam TE HUUR Kantoorpand van circa 775 m² Gerestaureerd rijksmonument Gesitueerd recht tegenover het Centraal Station In Den Vergulden Harinckton

Nadere informatie

Randstad Randstad , Almere-Stad Almere. Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar

Randstad Randstad , Almere-Stad Almere. Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar Randstad 22 151 Huurprijs: 115,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie Representatieve en flexibele kantoorruimte op Kantorenpark Randstad Adres: Randstad 22-149 en/of 151 te Almere Stad. De

Nadere informatie

GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 1.417 M² IN UNITS VANAF CIRCA 237 M² KANTOORRUIMTE 110,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE

GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 1.417 M² IN UNITS VANAF CIRCA 237 M² KANTOORRUIMTE 110,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 1.417 M² IN UNITS VANAF CIRCA 237 M² KANTOORRUIMTE 110,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE SATURNUSSTRAAT 17-23 HOOFDDORP ALGEMEEN Het gebouw gelegen aan de Saturnusstraat

Nadere informatie

Juryrapport. Uitreiking Duurzaamheidsprijs. De Gouden Kikker 2009

Juryrapport. Uitreiking Duurzaamheidsprijs. De Gouden Kikker 2009 Juryrapport Uitreiking Duurzaamheidsprijs De Gouden Kikker 2009 Inhoudsopgave Pagina Waarom De Gouden Kikker? 3 Nominaties 2009 4 Eerste prijs 5 Eervolle vermelding 9 Derde plaats 12 www.degoudenkikker.org

Nadere informatie

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden

Reglement Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden Reglement voor de Rotterdamse emancipatieprijs voor roldoorbrekend opvoeden. In het kader van het gemeentelijk Emancipatiebeleid Afdeling: Afzender: Onderwerp: Scholing en Integratie Jeugd, Onderwijs en

Nadere informatie

TE HUUR. Appartement met vaste parkeerplaats. Mariagardestraat 143 Roermond

TE HUUR. Appartement met vaste parkeerplaats. Mariagardestraat 143 Roermond TE HUUR Appartement met vaste parkeerplaats Mariagardestraat 143 Roermond WILT U WONEN IN HARTJE CENTRUM ROERMOND MET EEN EIGEN PARKEERPLAATS OP EEN AFGESLOTEN TERREIN EN VOOR EEN AANTREKKELIJKE HUURPRIJS?

Nadere informatie

VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE

VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE DE RUYTERKADE 112 AMSTERDAM De Ruyterkade 112 te Amsterdam

Nadere informatie

34 vrije sector & 101 sociaal beschikbaar. 135 appartementen. Rotterdam. te huur aangeboden. Katendrecht

34 vrije sector & 101 sociaal beschikbaar. 135 appartementen. Rotterdam. te huur aangeboden. Katendrecht 135 appartementen Rotterdam te huur aangeboden Katendrecht 34 vrije sector & 101 sociaal beschikbaar HUREN OP KATENDRECHT MET UITZICHT Waar vroeger de schepen binnenvoeren, de kranen draaiden en de arbeiders

Nadere informatie

Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam

Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam Te huur Port City IV Waalhaven Z.z. ong, Rotterdam Hoogwaardige nieuwbouw Prominente zichtlocatie in W aalhaven Circa 8.000 m ², vanaf 3.500 m² www.dtz.nl Het betreft het vierde kantoorgebouw in de succesvolle

Nadere informatie