Toekomst In de 3 Krone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomst In de 3 Krone"

Transcriptie

1 AMBITIE EN AANPAK Een groeidocument voor het gesprek met partners in de buurt, bewonersorganisaties, instellingen en gemeente Utrecht.

2 2 Inhoudsopgave Onze bedoeling 3 1. Aanleiding 4 2. Doel en functies 5 3. Activiteiten 8 4. Partners 9 5. Ambitie voorwaarden Meerwaarde voor de stad Middelen, begroting en financiering Organisatie Huisvestingsscenario's 14 Bijlagen A. Binnenstad Utrecht vergeleken 15 B. Functies en activiteiten 17 C. Type buurthuizen 18 D. Analyse buurten in de binnenstad 20 E. Scenario's F. Brief aan de gemeente 22 Auteurs: vrijwilligers, beheergroep en bestuur In de 3 Krone Ondersteuning: Gert Dijkstra, Akina Datum: 30 maart 2015 Aangeboden aan Margriet Jongerius, Kees Geldof en Paulus Jansen, allen wethouder van de gemeente Utrecht; als ook aan Hans Dortmund, voorzitter van de Wijkraad Binnenstad Utrecht.

3 3 Onze bedoeling In de 3 Krone staat op een belangrijk punt in haar bestaan. Vanaf augustus 2013 is In de 3 Krone een buurthuis in zelfbeheer. Wij zijn bewoners die zelf het huis open houden en met vele anderen een plek laten zijn waar alle bewoners zich thuis kunnen voelen, een plek "thuis in de buurt". Maar die plek is niet vanzelfsprekend (meer) omdat onze huisvesting onzeker is. Wij willen u graag als lezer laten zien dat In de 3 Krone met een relatief kleine ruimte nu al heel veel betekent voor de binnenstad van Utrecht. Meer nog, we willen u graag inspireren om mee te doen of ons te steunen om die plek nog meer van betekenis te kunnen laten zijn. Daarom hebben wij als bestuur, beheergroep en actieve vrijwilligers onze ambities opgeschreven, inclusief een aanpak waarop wij samen met u die ambities werkelijkheid willen laten worden. De voorliggende tekst is een foto van wat wij nu doen en wat wij graag nog meer zouden willen en kunnen. En van deze foto maken we graag samen met u een film over de toekomst van ons huis In de 3 Krone. Voor die toekomst werken we graag met u samen; met bewonersorganisaties en ondernemersorganisaties actief in de Binnenstad en ook met bijv. woningcorporaties, zorginstellingen en gemeente Utrecht. Voor die toekomst is een passende huisvesting nodig, mogelijk met zelfs (iets) meer ruimte dan nu in ons huis aan de Oudegracht 227. Aan ons allen om dat waar te maken. Inloop en plek voor bijeenkomsten Cursussen in kunst, salsadans en schilderen Buurtdiner met Resto Van Harte Kledingsbeurs, kidsclub en yoga Ruimte voor zangkoren en theatergroepen

4 4 1. Aanleiding In augustus 2013 is het buurthuis aan de Oudegracht 227 van kleur verschoten. Na vele jaren (vanaf 1990) te zijn gerund door de gesubsidieerde welzijnsorganisatie Cumulus en haar voorgangers heeft een zelfbeheergroep van gebruikers en bewoners de exploitatie van het buurthuis overgenomen. Met de doorstart kwam er een nieuwe naam, In de 3 Krone, een verwijzing naar de historie van het pand als korenbeurs, vastgelegd in een gevelsteen. Nog belangrijker, het buurthuis werd een sociale wijkonderneming, in eigen beheer en georganiseerd door bewoners van de binnenstad, voor en door bewoners en niet alleen voor ouderen, maar voor iedereen: rijk en arm, jong en oud. Het was in 2013 niet de eerste keer dat het voortbestaan van het buurthuis ter discussie stond, getuige een protestlied van Grachtensmart, een bewonerskoor en gebruiker van het buurthuis, van meer dan twintig jaar terug (uit 1994). Het lied werd in 2013 opnieuw gezongen en het lijkt er op dat het dit jaar weer uit de kast kan (refrein): Ons buurthuis staat op 't oude grachie. En daar is waar het ook blijft staan. U snapt dus wel we blijven open. Die sluiting moet echt van de baan. De sluiting aan het Oude Grachie is allerminst van de baan. Per 1 juli a.s. eindigt het huurcontract en staat In de 3 Krone op straat. Dit terwijl in de afgelopen anderhalf jaar grote stappen gezet zijn in een succesvolle exploitatie van het buurthuis. De twee zalen van het buurthuis zitten door de week alle dagdelen vol: ochtend, middag en avond. Ook in het weekend zijn er regelmatig activiteiten. Een kleurrijk palet schildert het doek tot aan de zomer van 2015: van Yoga tot Salsa, van schilderen voor zowel kinderen als volwassenen, met cursussen over kunst & cultuur van Utrecht (de Domstad,... een kunstschat), over kunstgeschiedenis, gericht op persoonlijke ontwikkeling (Cursus in Wonderen), een training opvoedingsondersteuning voor moeders (Betere Start), ruimte voor drie grote koren (Grachtensmart, Zangria en Zeeliederen aan de Gracht), twee toneelgroepen (Brood en Spelen en Dat geloof ik niet), een kledingbeurs, buurtdiners met Resto Van Harte, een open inloop voor de buurt en vergaderruimte voor groepen bewoners en bewonersverenigingen zoals de NV Tuingroep. Ondertussen heeft het buurthuis In de 3 Krone in 2014 in samenwerking met Academie van de Stad en SOON actief bijgedragen aan een handleiding voor buurthuizen met "doe-het-zelfbeheer" en is er een ondernemingsplan opgesteld als handvat voor de exploitatie van het eigen buurthuis. Kortom, het bruist in ons buurthuis In de 3 Krone en tegelijkertijd is het voortbestaan in een eigen ruimte onzeker. Dat past niet bij elkaar en vraagt dringend om een perspectief. Dat bieden we door in het voorliggende plan van aanpak concreet te laten zien: waar we voor staan en gaan als buurthuis (par.2), aan welke activiteiten voor en door bewoners in de binnenstad behoefte is, die we deels al doen en deels onze ambitie zijn om te gaan starten (par.3), met wie we dat graag willen en kunnen doen (par.4), wat er dan nodig is om die ambities ook echt waar te kunnen maken (par.5), waarmee we een meerwaarde zijn voor de stad Utrecht (par.6), wat dat gaat betekenen voor onze middelen, begroting en financiering (par.7), als ook voor de eigen organisatie (par.8). Daarmee schetsen we een toekomstperspectief voor ons buurthuis In de 3 Krone. Maar dan begint het pas. Daarna nemen we u als lezer mee met: hoe de huisvesting van invloed is op onze plannen met het buurthuis (par.8), en wat de gemeente Utrecht daarin kan betekenen (bijlage F). Het plan van aanpak Toekomst buurthuis In de 3 Krone is wat ons betreft de basis voor een gesprek met alle partners, inclusief de gemeente, met als doel om gezamenlijk na te gaan en af te spreken hoe we samen dat perspectief kunnen realiseren. Misschien niet aan ons Oude Grachie maar dan op z'n minst wel ergens op een bereikbare en zichtbare plek en in een toegankelijke, prettige en inspirerende ruimte in onze binnenstad.

5 5 2. Doel en functies Alles begint of hoort te beginnen met een missie. Waarom zijn we er? In onze statuten van Stichting In de 3 Krone wordt het als volgt verwoord (art.2, lid 1): "... het bevorderen van de sociale samenhang tussen de bewoners van de binnenstad." Waar staan en gaan we dan voor als buurthuis? Wat is ons doel? Hoe denken wij (visie) dat onze missie werkelijkheid kan worden? In het ondernemingsplan uit 2014 wordt dat vertaald in een viertal rollen voor In de 3 Krone: partner voor buurtorganisaties, door "ruimte uit te wisselen, samen te werken in activiteiten of een podium/etalage te bieden aan deze organisaties", laagdrempelige en uitnodigende plek, om als buurthuis "mensen bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door het organiseren van inloopmomenten", contact stimuleren, door als buurthuis "haar zalen en vrijwilligers in te zetten om activiteiten te organiseren waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en iets kunnen delen", bijvoorbeeld in de vorm van een maaltijd of een kledingbeurs, ruimte voor inspirerende activiteiten ("creatieve, leerzame, muzikale, sportieve, levensbeschouwelijke, literaire of culinaire activiteiten"), door het aanbieden van de zalen aan huurders die "nergens anders kunnen experimenteren vanwege te hoge kosten". Dat is het denken. Echter, een missie en doel worden pas echt werkelijkheid als het denken wordt omgezet in doen, in concrete functies voor ons buurthuis. Welke functies of type activiteiten gaan ons doel realiseren? In de omschrijving van de rollen worden ze deels genoemd en op dit moment vinden er in ons buurthuis reeds vele activiteiten plaats, die samen nu al goed laten zien welke buurtfuncties anno 2015 worden gerealiseerd, namelijk: Ontmoeten: een plek waar bewoners elkaar leren kennen, zich deel voelen van een 'groep' bewoners (zodoende minder eenzaam) en (nog) beter weten waar en bij wie ze terecht kunnen voor vragen. Ontspannen: een plek om te kunnen ontspannen van een drukke werkweek, als afleiding van de dagelijkse zorgen of gewoon om te genieten van het goede leven. Leren: als een ruimte waarin iemand een cursus of training kan volgen of geven. Actief kunnen zijn als vrijwilliger: om als bewoner zinvol (onbetaald) bezig te kunnen zijn. Benutten van ruimten: als een locatie waar je een ruimte kunt huren en waar de ruimte efficiënt door meerdere groepen gebruikt kan worden. Wordt daarmee onze missie, het bevorderen van sociale samenhang, nu al voldoende ingevuld? We denken dat er net iets meer nodig is en kan zijn. Extra buurtfuncties die we daarom in de komende periode (verder) willen ontwikkelen zijn: Ondersteunen: het bij elkaar brengen van bewoners die steun vragen en die steun willen bieden (met burenhulp), bijv. in het doen van boodschappen of het bijhouden van de tuin. Werken: om als (werkloze) bewoner ervaring op te doen, mogelijk op weg naar betaald werk. Integreren: een plek waar krachtige en kwetsbare bewoners samen komen, arm en rijk, hoog en laag opgeleid, uit Nederland en van elders zodat begrip voor elkaar groeit (en segregatie in de binnenstad wordt voorkomen). Leefbare buurt: een schakelpunt voor bewonersgroepen en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor een veilige en prettige binnenstad, bijv. door (in zelfbeheer) een publieke binnenruimte of openbare buitenruimte te beheren. Ontzorgen van de overheid: een trefpunt waarmee of van waaruit taken in de binnenstad worden opgepakt en over gepakt van de overheid, bijv. als buurtbedrijf of wijkcoöperatie. Uniek is dat we ons daarin richten op iedereen; alle Utrechters in en van de gehele binnenstad: buurtbewoners en buurtondernemers (bijv. met een ZZP café), werklozen en mensen met (betaald) werk, krachtige en kwetsbare bewoners (bijv. met een informatiebalie zorg, welzijn en wonen), kinderen en jongeren, jonge starters en studenten, als ook senioren (55+) en ouderen (65+). Samengevat: onze ambitie voor 2020 is om echt iedereen te bereiken en bij elkaar te brengen.

6 6 De enige serieuze uitzondering is dat we geen opvangplek willen en kunnen zijn. Bewoners kunnen elkaar wel ondersteunen, maar voor opvang is betaalde professionele inzet nodig. Dat geldt zowel voor bijv. peuters en kleuters als ook voor drugsverslaafden, dementerenden of mensen die (even) psychisch in de war zijn. Maar zult u zich afvragen: "een buurthuis dat zich richt op maar liefst 10 functies en blijkbaar alles wil, heeft dat nog een eigen gezicht, waar is dan nog de focus, wat doet er echt toe?" Anders gezegd, wat zijn de belangrijkste functies van buurthuis In de 3 Krone en zijn leidend in ons doen en laten, in het maken van plannen en keuzes, past het best bij onze identiteit (wie wij zijn) en imago (hoe we gezien willen worden) en sluit het best aan bij de behoeften van bewoners in de Binnenstad van Utrecht? Beheergroep en bestuur van stichting In de 3 Krone kiezen daarin vooral voor de volgende drie functies voor ons als buurthuis, namelijk: het "ontmoeten", het elkaar waar nodig "ondersteunen" en daarin samen ons inzetten voor een "leefbare buurt". In een figuur komen zodoende de functies van ons buurthuis als volgt bij elkaar (met rood omlijnd de nog verder te ontwikkelen functies): FOCUS FUNCTIES Ontmoeten Ondersteunen Leefbare buurt ONDERSTEUNENDE FUNCTIES Ontspannen Benutten van ruimten Actief als vrijwilliger Leren Integreren Werken Ontzorgen van de overheid Wat we willen doen en ons voor willen inzetten Dat de bewoners in de binnenstad elkaar zouden willen ontmoeten past bij het imago van onze wijk. Maar dat de binnenstad behoefte heeft aan het elkaar ondersteunen en aan inzet van bewoners voor een leefbare buurt is minder vanzelfsprekend. Is een buurthuis daar wel bij nodig? De binnenstad van Utrecht is toch een 'rijke en witte wijk' met honderden cafés, zalen en podia. Is er eigenlijk überhaupt wel behoefte aan een buurthuis in zo een welvarend deel van onze stad? En als er dan bewoners zijn die een buurthuis nuttig vinden en er zich graag voor inzetten, is het dan wel nodig dat de gemeente Utrecht zich er aan verbindt en zich inzet voor de beschikbaarheid van voldoende ruimte voor dat buurthuis?

7 7 De nota "Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer, visie en uitvoeringskader" (oktober 2013) laat dat nog bewust open en geeft aan dat de gemeente steun kan geven aan minimaal 0 en maximaal 830 m² buurthuisruimte in de binnenstad van Utrecht (bijlage 2 van de nota). Dat is begrijpelijk, omdat de binnenstad niet alleen rijk en wit is en ogenschijnlijk veel voorzieningen heeft (waar de hele stad en vele passanten gebruik van maken) maar tegelijkertijd een wijk is met eigen behoeften en 'noden'. De binnenstad van Utrecht is namelijk een wijk met: bijna (op Leidsche Rijn na) de 'jongste' wijk van de hele stad met veel bewoners van 'buiten' die (nog) geen binding hebben met de stad, met een extreem hoog percentage alleenstaanden (3 van de 4 bewoners woont alleen), een grote groep van ca bewoners heeft een uitkering (WW, Bijstand, WAO), veel bewoners, ca. 800, geven aan zich geïsoleerd te voelen staan, relatief een hoog percentage (een kwart) van de bewoners heeft overlast van jongeren (alleen Overvecht en Zuidwest scoren slechter), van criminaliteit en drugsoverlast - en voelt zich onveilig (op straat), velen hebben ook last (meer dan elders in Utrecht) van de verkeersproblematiek in ruime zin (o.a. parkeeroverlast), van vervuiling en (te) slecht beheer van de openbare ruimte, zo geeft slechts 1 op de 5 bewoners aan tevreden te zijn met de speelgelegenheden in de wijk, hetgeen elders in de stad vele malen hoger ligt (min. de helft is dan tevreden). bijna nergens in de stad zijn bewoners zo ontevreden (alleen Noordwest scoort nog slechter) over het gemis aan ruimte voor bewonersactiviteiten in de buurt (meer dan een kwart), tegelijkertijd is de bereidheid om iets met en voor buren te gaan doen dan wel actief te willen worden voor een veiligere en prettigere buurt nergens zo groot als in diezelfde binnenstad, zowel als het gaat om de bereidheid de openbare ruimte (in eigen beheer) schoon te houden, het groen er in te onderhouden, voor inzet op buurtpreventie, bij zorg of hulp aan buren, dan wel bij het organiseren van een buurtfeest. Meer achtergrondinformatie is beschreven in bijlage A: Binnenstad Utrecht vergeleken. Kortom, de binnenstad heeft daadwerkelijk behoefte aan een eigen type buurthuis die bewoners, (buurt)ondernemers en bezoekers slim met elkaar verbindt; ook met de gemeente.

8 8 3. Activiteiten Voor het invullen van alle functies zijn meerdere activiteiten nodig. Veel van die activiteiten vinden nu al plaats in ons buurthuis In de 3 Krone, georganiseerd door eigen (vaste) vrijwilligers of door derden voor een eigen besloten groep van bewoners of deelnemers. Om de ambitie voor 2020 waar te kunnen maken willen we de activiteiten graag verder (kunnen) uitbreiden. Dat telt op tot de volgende lijst van (potentiële) activiteiten voor : Activiteit Aanwezig in 2015 Ambitie voor 2020 Koffieplek (ontspannen) 1x per week 3x per week Inloopplek (voor nieuwe bezoekers, om te ontmoeten) Elke woensdagmiddag Dagelijks: elke werkdag en regelmatig in het weekend Volgen van cursus of training Drie cursussen per week Door derden: met een nog groter aanbod dan nu Vergaderlocatie Voor vooral eigen bestuur en beheergroep In de 3 Krone Regelmatig: voor en van meerdere bewonersgroepen Eetgelegenheid 1x per maand, vrijdagavond diner i.s.m. Resto Van Harte Wekelijks, bijv. i.s.m. studenten koksopleiding Kledingsbeurs 1x per maand Mogelijk meerdere beursen per maand Oefenruimte voor muzikanten Drie koren Door derden: mogelijk ook voor kleine voorstellingen Theater of toneelpodium: als oefenruimte en met voorstellingen Oefenruimte voor twee theatergroepen Door derden: mogelijk ook voor kleine voorstellingen Zaalverhuur Stichting GOUD Vaste verhuur aan mogelijk meerdere organisaties Wijkvoorlichting X Continu, o.a. via etalage Bridgeclub of vergelijkbare X Continu speel/hobbyverenigingen Computerles en -reparaties X Wekelijks Makelpunt burenhulp, bijv. op hulp in X Continu huis, als oppas en met budgetbeheer Informatiebalie over zorg, welzijn, wonen, enz. X Continu, met specifiek spreekuur wekelijks Meldplek met bijv. spreekuur X Maandelijks wijkagent ZZP café X Maandelijks, bijv. laatste vrijdag van de maand Huren werkplek X Dagelijks overdag Startplek gidsroutes binnenstad X I.s.m. musea en vereniging Gastheerschap en Cultuur Gesprekspodium of debatcentrum X Wisselend of maandelijks, afhankelijk van de actualiteit Lezingen, filmavonden X Wekelijks of maandelijks Met dit totaal aanbod van activiteiten worden de diverse functies goed ingevuld. Dat wordt zichtbaar in de figuur zoals uitgewerkt in bijlage B: Functies en activiteiten.

9 9 4. Partners Iets doen en ondernemen wordt pas leuk als je dat met elkaar doet. En ook al zou je dat willen, een doel realiseren kan meestal niet alleen. Samen sta je sterk(er). Sterker nog, als buurthuis In de 3 Krone weten we dat wij het vaak niet zijn die het doen maar dat we eerder een trefpunt zijn voor anderen, een ruimte waar anderen eigenaar kunnen zijn van de eigen activiteit, een makelpunt waar vragers en aanbieders bij elkaar kunnen komen, een startpunt voor enthousiastelingen die samen aan de slag willen met een verandering, verbetering of kanteling voor, van en in onze binnenstad. Als buurthuis zijn we een plek en een fysieke ruimte voor vele activiteiten maar net zo belangrijk, zo niet nog belangrijker, is dat we een sociale plek zijn waar Utrechters van de binnenstad zich met elkaar (kunnen) verbinden. Dat is de reden waarom we veel belang hechten aan het samenwerken met allerlei partners in de binnenstad. Op dit moment zijn er contacten en werkt In de 3 Krone al samen met verschillende partners in de buurt, variërend van een bewonersgroep als Beheergroep NV Tuin, met de Wijkraad Binnenstad, als verspreidingspunt voor de Binnenstadskrant en met instellingen zoals Doenja Dienstverlening en Wijkbureau Binnenstad. Juist hier - in het ons verbinden met diverse buurtpartners - willen we de komende jaren meerdere stappen gaan zetten. Vooral ook omdat we merken dat nog niet alle groepen voldoende bekend zijn met ons bestaan en onze mogelijkheden en de weg naar ons toe nog te weinig hebben gevonden. Dat heeft o.a. te maken met: de nog (te) bescheiden bekendheid van ons buurthuis In de 3 Krone, ons imago dat we er vooral zouden zijn voor de meer volkse of kwetsbare bewoners, de idee dat In de 3 Krone vooral een buurthuis is voor het zuidelijke deel van de binnenstad en de nog (te) gesloten uitstraling van gevel en ruimte. Uiteindelijk willen we graag alle actieve bewonersgroepen in de binnenstad kunnen faciliteren, als ook de belangenorganisaties, buurtondernemersverenigingen, als mede instellingen en werkorganisaties actief in de binnenstad, o.a. van de gemeente Utrecht. In de volgende figuur wordt dat brede en veelzijdige netwerk van groepen en organisaties in een overzicht bij elkaar gebracht: Alle genoemde type groepen en organisaties zijn bij ons welkom en we zoeken ze graag op om in het gesprek na te gaan hoe we (nog) meer voor elkaar kunnen betekenen.

10 10 5. Ambitie voorwaarden Buurthuis In de 3 Krone is ambities. We zoeken een uitbreiding in functies en activiteiten omdat de binnenstad er beter van wordt, een nog leefbaardere en vitale wijk van kan worden en omdat het voorziet in een behoefte bij buurtbewoners in de binnenstad. Ambitieus zijn en uitstralen is inspirerend en gaat er voor zorgen dat vele bewoners er bij willen zijn en mee willen doen. Tegelijkertijd moet die ambitie ook realistisch zijn om teleurstellingen van vrijwilligers, gebruikers en deelnemers te voorkomen. Daarom hebben we de (belangrijkste) voorwaarden voor het kunnen realiseren van onze ambities bij elkaar in een overzicht samen gebracht: RUIMTE EN LOCATIE UREN INZET EN UREN OPEN COMMUNICATIE EN SAMENWERKING NODIG (EIS) Knusse laagdrempelige koffieplek Vaste betaalde coördinator min. 24 uur/week Meer zichtbare publiciteit Meer actieve vrijwilligers Meer samenwerken met bewonersgroepen NUTTIG (WENS) Alles op 1 locatie, liever niet verdeeld over 2 locaties Passend imago voor hoog en laag opgeleid PRETTIG (WENS) Uitnodigende gevel Minimaal elke (week)dag open Aan belangrijke looproute Koffie/inloopplek is minimaal 3x/week Voorwaarden voor onze ambities Willen we een stap naar meer en duurzaam maken dan is het kunnen bekostigen van een vaste betaalde coördinator (voor bijv. 24 uur/week) een belangrijke voorwaarde en daarmee samenhangend het kunnen organiseren van een grotere groep van actieve vrijwilligers. Het ons verbinden met meerdere bewonersgroepen is eveneens van wezenlijk belang: om dubbels te voorkomen en juist waar mogelijk elkaar te kunnen versterken. Dat alles vraagt ook om meer zichtbare publiciteit zodat de meeste bewoners in de binnenstad ons ook weten te vinden. Maar mogelijk de belangrijkste eis is wellicht dat we, veel meer dan nu, een 'knusse laagdrempelige koffieplek' nodig hebben: een Binnenstadskamer In de 3 Krone. Thuis in de buurt! De huidige ruimte aan de Oudegracht 227 nodigt daartoe (nog) onvoldoende uit. De koffieplek (en bar) zit achterin een lange diepe zaal, nauwelijks zichtbaar vanaf de straat, zelden open (alleen op de woensdagmiddag) en zonder een vaste en uitnodigende zitruimte. Een dergelijke ruimte kan de verbindende schakel zijn voor degenen die nog niet actief zijn met de buurt en de buren en degenen die dat al wel zijn, of voor degenen die graag hun buren ergens mee willen helpen en die bewoners die juist enige ondersteuning vragen en nodig hebben. Voor onze nieuwe huisvesting wordt het kunnen opnemen van een binnenstadskamer cruciaal. Dan zal die ruimte aan de volgende criteria moeten voldoen: klein en knus, met de uitstraling van een woonkamer, direct zichtbaar vanaf de straat, laagdrempelig binnen kunnen lopen, zonder als bezoeker direct op te vallen.

11 11 6. Meerwaarde voor de stad Verschillende functies en activiteiten van buurthuis In de 3 Krone bieden een meerwaarde (inclusief een financiële waarde) voor enkele organisaties in de stad, zoals de gemeente Utrecht. Het zijn daarmee diensten die het buurthuis feitelijk levert aan deze organisaties en waarvoor een (kosten)vergoeding kan worden gevraagd. Dan gaat het om de volgende diensten voor deren en meerwaarde voor de stad, in het bijzonder voor de gemeente Utrecht: Activering en participatie van bewoners Dienst: het organiseren van activiteiten die (mede) als doel hebben vrijwilligers te vinden, te begeleiden, op te leiden of te binden aan buurthuis In de 3 Krone dan wel aan andere bewonersgroepen in de binnenstad. Meerwaarde voor de gemeente: minder inzet van ambtenaren nodig in de publieke dienstverlening omdat door de inzet van vrijwilligers bij het buurthuis minder bewoners met hun vragen nog terecht komen bij de gemeente. Dagbesteding voor (kwetsbare) ouderen Dienst: het organiseren van ontmoeting en ontspanning voor ouderen (65+ of 75+) die daarmee "andere mensen ontmoeten en activiteiten ondernemen" hetgeen een invulling van 'dagbesteding' is. Juist de (kwetsbare) ouderen, met soms ook een lichamelijke handicap in het bewegen of anderszins, voelen zich zodoende langer prettig en veilig in de eigen woning en de eigen buurt. Meerwaarde voor de gemeente: minder aanvragen WMO van (kwetsbare) ouderen. Ondersteuning aan buren Dienst: het organiseren van vormen van burenhulp, bijv. hulp bij het leren omgaan met een computer, bij het samen oplossen van computerproblemen, bij het ondersteunen van (minder mobiele) buren in het doen van de boodschappen, het bijhouden van de eigen tuin, hulp bij de kleinere klusjes in het huis of het soms bijdragen aan een voorjaarsschoonmaak van het huis. Meerwaarde voor de gemeente: minder aanvragen WMO van die bewoners die zich niet meer volledig "zelfstandig redden in het huis". Zelfbeheer van (openbare) ruimten Dienst: het stimuleren en bieden van ruimte aan groepen bewoners die een deel van de openbare ruimte in zelfbeheer nemen. Meerwaarde voor de gemeente: lagere beheer- en onderhoudskosten van de openbare ruimte omdat direct door het buurthuis zelf of indirect door In de 3 Krone gefaciliteerde groepen van bewoner (meer) zelf (delen van) de openbare ruimte gaan beheren. Informeren en betrekken van bewoners Dienst: het informeren van bewoners over hoe het werkt bij de gemeente, hoe de weg te vinden bij de gemeente en hoe bewoners (structureel en incidenteel) kunnen meedenken of meedoen bij actuele zaken, van belang voor bewoners en de gemeente, die spelen in de binnenstad op bijv. het gebied van infrastructuur en sociale cohesie. Meerwaarde voor de gemeente: minder kosten publieke dienstverlening en minder kosten in de voorbereiding van projecten, als mede een snellere en betere realisatie van die projecten.

12 12 7. Middelen, begroting en financiering De huidige begroting van In de 3 Krone (2015) sluit op een totaal bedrag van ca ,-. Deze middelen worden besteed aan de huisvesting (40%), activiteiten en organisatie (15%) en voor het inhuren van specifieke expertise en coördinatie (45%). In uiterlijk willen we in staat zijn om een parttime betaalde professional/coördinator aan ons te verbinden. Bij gelijkblijvende overige kosten neemt daarmee de begroting (in 2016) iets toe, namelijk tot ca ,-. Om extra te kunnen investeren in activiteiten en publiciteit en eveneens ruimte te hebben voor de mogelijk hogere huisvestingskosten zal die begroting in nog net iets groter moeten zijn, zo tussen de ca ,- en ca ,-. Inzet is dat we in onze huisvesting ruimte blijven houden voor het verhuren van zalen/ruimten aan derden. Dat betekent een gelijkblijvende bron van inkomsten van jaarlijks ca. (min.) ,-. Om de toename in de kosten mogelijk te kunnen maken zijn - buiten het mogelijk kunnen vergroten van de verhuurinkomsten (sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van te verhuren ruimten) - twee opties mogelijk: het vergroten van de eigen inkomsten, bijv. door nadrukkelijker voor activiteiten een (iets hogere) 'eigen bijdrage' van de deelnemers te vragen en door mogelijk - bijv. middels een Vrienden van In de 3 Krone - middels crowd funding een ledenbijdrage te vragen van bewoners (en buurtondernemers) in de binnenstad (wellicht naar het voorbeeld van de wijkcertificaten zoals actief in Tilburg), de diensten die we (nu deels al) leveren aan derden, in het bijzonder aan de gemeente Utrecht, expliciet(er) omschrijven en vergoedingen voor deze diensten aanvragen (zoals activiteiten die mede gefinancierd kunnen worden vanuit de WMO of leefbaarheidsbudget) Totale kosten Inkomsten uit verhuur ruimte Inkomsten uit eigen activiteiten Inkomsten voor diensten derden Meerjarenbegroting In de 3 Krone De gemeente zal kunnen bijdragen voor de door ons aan hen geleverde diensten. Het beleid van de gemeente biedt die ruimte ook. Volgens Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer (oktober 2013) en de bijbehorende subsidieregeling is de gemeentelijke bijdrage gebonden aan een range. Voor de binnenstad geldt een range voor steun aan buurthuizen van minimaal 0 m² en maximaal 830 m².

13 13 8. Organisatie In de 3 Krone is een buurthuis in zelfbeheer. Dat betekent concreet dat het wordt beheerd door vrijwilligers c.q. bewoners uit de buurt. Dit lijkt logisch en dat is het ook, maar is niet vanzelfsprekend en het gaat elders daarom nog wel eens anders. Dat komt omdat een vrijwilligers organisatie in zelfbeheer kwetsbaar is. Vrijwilligers zijn namelijk zelden fulltime beschikbaar en verbinden zich vaak voor een kortere tijd, verwachten flexibiliteit in de inzet en willen veelal graag zelf kunnen bepalen wat ze doen en wat niet. De voordelen zijn daarentegen vele malen groter. Een buurthuis in zelfbeheer bij bewoners weet namelijk veel beter wat er leeft in de buurt, bepaalt zelf waar het energie en geld in steekt en hoe de inkomsten en uitgaven worden beheerd waardoor de gebruikers en vrijwilligers zich meer 'eigenaar' en daarmee verantwoordelijk voelen voor het reilen en zeilen van het buurthuis. Dat alles maakt dat een buurthuis in zelfbeheer een deel van de taken van de overheid en professionele werkorganisaties soms ook goedkoper en effectiever kan doen met tegelijkertijd een grotere betrokkenheid en beschikbaarheid (buiten de kantooruren). Daarnaast kan de besparing op de relatief kostbare inzet van professionals worden benut voor de activiteiten zelf. Een informele sfeer is kenmerkend en bepaalt mede de noodzakelijke aansluiting bij wisselende behoeften van de bewoners. De uitstraling van de accommodatie moet laagdrempelig zijn en meerdere groepen aanspreken. Jong en oud, rijk en arm kunnen zo elkaar ontmoeten en wat voor elkaar betekenen. Voor het inrichten van het zelfbeheer maakt In de 3 Krone gebruik van een beheergroep, een actief bestuur en een groep actieve vrijwilligers. De Beheergroep voert het dagelijks beheer volgens richtlijnen die opgesteld zijn door het bestuur en de beheergroep samen. Het stichtingsbestuur van In de 3 Krone bestuurt veelal op afstand, stelt samen met de beheergroep een jaarplan op met daarin omschreven de doelen voor het komend jaar en de bevoegdheden van de beheergroep en de (overige) actieve vrijwilligers en medewerkers, zowel betaald als onbetaald. De beheergroep zoekt naast de vaste algemene medewerkers c.q. vrijwilligers die inzetbaar zijn voor meerdere activiteiten in het buurthuis, ook losse vrijwilligers die een enkele klus willen doen voor de buurt, bijvoorbeeld als hulp in de keuken of bij het inrichten van een kledingbeurs. De betrokkenheid bij de buurt en de gezelligheid is vaak een hoofddoel voor deze buurtbewoners, actief als medewerker/vrijwilliger in het buurthuis. Om verder te kunnen uitgroeien in functies en activiteiten is het nodig dat In de 3 Krone in de (nabije) toekomst een professional als betaalde coördinator kan aantrekken. Dit voor bijv. 24 uur/week. Deze coördinator is nodig voor de volgende werkzaamheden: Eerste aanspreekpunt kunnen zijn voor bewoners, professionals, partners en iedereen die maar wil weten wat er te doen is in het buurthuis, waar je aan kunt deelnemen en wat je er zelf kunt gaan doen. Het nagenoeg bijna de gehele week (en weekend) open hebben en houden van het buurthuis, deels vanwege de eigen aanwezigheid en deels door een goed gepland sleutelbeheer met de beheergroep en mogelijk enkele andere actieve vrijwilligers. Traceren, vragen/uitnodigen, aanmoedigen en koppelen van (nieuwe) vrijwilligers/bewoners die zich inzetten op de activiteiten van het buurthuis In de 3 Krone. Vangnet zijn voor de vrijwilligers en voor zover nodig de inzet coördineren van de actieve groep van vrijwilligers. Verhuren van ruimten, inclusief optimaal aanbieden van ruimten (zalen, vergaderruimte, koffieruimte, enz.) als ook het inplannen en het met gebruikers verrekenen van de vergoedingen c.q. de huur. Een andere belangrijke voorwaarde om onze ambities te kunnen realiseren is het versterken van onze bekendheid. Op dit moment zijn (nog) te weinig bewoners bekend met onze activiteiten. Volgens de Wijkraadpleging Binnenstad (november 2014) komt ca. 4% bij ons langs, zijnde ca. 700 bewoners. In de komende periode willen wij ons daarom (nog) actiever inzetten op het bereiken van alle bewoners in de binnenstad. Dat betekent dat we de communicatie/publiciteit meer gaan organiseren, namelijk door: actiever beheren en het verder uitbouwen van onze website, maandelijks publiceren van ons programma en onze mogelijkheden in de Binnenstadskrant, regelmatig eigen nieuwsbrieven maken (bijv. 2x per jaar) en deze huis-aan-huis verspreiden, etalage verlevendigen.

Vakgemeenschap Sociale Stijging Platform31: Holendrecht, 22 mei 2014

Vakgemeenschap Sociale Stijging Platform31: Holendrecht, 22 mei 2014 Vakgemeenschap Sociale Stijging Platform31: Holendrecht, 22 mei 2014 Casa Jepie Makandra: Een voorbeeld.? 1. Wie, waar en wat? 2. Wanneer werkt het? 3. Waarom doen wij mee en wanneer dus niet? 4. Wat kost

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg gesprek met wie: Jan van Esch, voorzitter bestuur en Cristel Priemus, penningmeester door wie: Astrid Huygen wanneer: (donderdag 31 mei en) 8 juni 2012 waar: In de Boomtak,

Nadere informatie

Verslag presentatie Welzaam

Verslag presentatie Welzaam Verslag presentatie Welzaam INLEIDING De nieuwe organisatie Welzaam presenteerde zich in het voorjaar 2013 in 3 bijeenkomsten aan 80 mensen van drie doelgroepen: 1. aan vrijwilligers van Portes en bewoners

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Prettig wonen in Zwolle

Prettig wonen in Zwolle Samen Prettig Wonen Onze visie op wonen Beter een goede buur dan een verre vriend. Dit oud-hollandse gezegde is een mooie vertaling van waar het bij Openbaar Belang om gaat. Wij zien graag dat elke klant

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

Veranderingen in het Sociaal Domein

Veranderingen in het Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Veranderingen in het Sociaal Domein Themabijeenkomst Ouderen in Leidsche Rijn 13 november 2013 Decentralisaties van Rijk naar Gemeente: AWBZ Jeugdzorg Participatiewet

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Krachtig Winssen 20 September 2017 1. Krachtige Kernen 2. Diepte-interviews 3. Exploratieve workshop

Nadere informatie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie De Pelikaan is een buurthuis in de wijk Rosarium in Krommenie. Een wijk van 18.000 mensen en een rijk verenigingsleven. Het gebouw stamt uit 1985 en heeft een

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

t Huukske, Lombok, Arnhem

t Huukske, Lombok, Arnhem t Huukske, Lombok, Arnhem gesprek met wie: Willem Beumer, voorzitter bestuur en Trijnie (beheergroep) door wie: Titus Schlatmann, Lonnie Ploegmakers, Astrid Huygen wanneer: donderdag 6 juni 2012 waar:

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate.

1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate. Vragen aan college betreffende het Jeugdcentrum in de Gruitpoort 1-12-2011 D66 heeft de volgende vragen voor het college: 1. Kunt u aangeven aan welke kaders u wel of niet voldoet en in welke mate. Zie

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk

Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Samenvatting Leefbaarheid in kaart voor sociale wijkteams Land van Cuijk Onderzoek naar de wensen, behoeften en bijdragen van inwoners uit Padbroek, Cuijk Alex de Veld, Daniëlle Damoiseaux MSc., dr. Martha

Nadere informatie

CONCEPT STEDELIJK PLAN. Amersfoort

CONCEPT STEDELIJK PLAN. Amersfoort CONCEPT STEDELIJK PLAN Amersfoort Amersfoort, 9 november 2016 INLEIDING De gemeente Amersfoort werkt wijkgericht, met als basis een wijkplan en stedelijk plan. In de plannen beschrijven we de doelen en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016 Strategieplan 2017 Uitkomst werksessies nov dec 2016 1 Missie Utrecht in dialoog Utrechters van 8 tot 80, die elkaar anders niet zouden spreken, met elkaar in gesprek brengen over thema s die maatschappelijk

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Maak de gemeente Doetinchem mooier door haar te delen!

Maak de gemeente Doetinchem mooier door haar te delen! Maak de gemeente Doetinchem mooier door haar te delen! www.makelpunt-doetinchem.nl Zoekt u een ruimte voor uw activiteit of plan? Of heeft u een locatie beschikbaar in de gemeente Doetinchem? Makelpunt

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

WELZIJN ZONDER ZORGEN. Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland

WELZIJN ZONDER ZORGEN. Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland 1. AANLEIDINGEN WELZIJN ZONDER ZORGEN Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland AANLEIDING: Wijkontwikkelingsplan Leiden Zuidwest: Project

Nadere informatie

t Huukske, Lombok, Arnhem

t Huukske, Lombok, Arnhem t Huukske, Lombok, Arnhem Gesprek Met wie: Willem Beumer, voorzitter bestuur en Trijnie (beheergroep) van t Huuske. Door wie: Titus Schlatmann, Lonnie Ploegmakers, Astrid Huygen van Verwey-Jonker Instituut.

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Wij bieden jongeren een nieuwe start

Wij bieden jongeren een nieuwe start Wij bieden jongeren een nieuwe start singelzicht.nl Gelijke kansen voor iedere jongere Zwerfjongeren, een waardevaste investering Iedere investeerder zoekt naar het hoogste rendement. Dat geldt ook voor

Nadere informatie

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking In Utrecht samenwerking niet nieuw Al jarenlange samenwerking op verschillende onderwerpen, zoals: - Collectiviteit voor uitkeringsgerechtigden en minima - Gezamenlijke

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN Organisatie: Stichting: Senioren Hobby Centrum gemeente Mill en Sint Hubert (SHC) Doelstelling SHC: Het Senioren Hobby Centrum is de plek waar ontspanning en inspanning samengaan.

Nadere informatie

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen en werken in één en hetzelfde gebouw. Een buurthuis-plus.

Nadere informatie

Sport en ontmoeten in Oss NW. Verslag bijeenkomst 1 Woensdag 2 juli

Sport en ontmoeten in Oss NW. Verslag bijeenkomst 1 Woensdag 2 juli Sport en ontmoeten in Oss NW Verslag bijeenkomst 1 Woensdag 2 juli Agenda 2 juli 20:00 uur start bijeenkomst Korte toelichting op de agenda en het doel van de avond Opdracht: Elevator Pitch door verenigingen

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Junipeiling 2014: Warenmarkt Vredenburg Voor de gemeente Utrecht maar

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opgesteld door: Vilans in opdracht van coöperatie WeHelpen Datum: 9 juni 2013 Versie: 1.0 Opstart met WeHelpen In dit document bieden we een aantal handvatten

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/ Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

koppen bij elkaar voor wijk- en kerngericht werken

koppen bij elkaar voor wijk- en kerngericht werken bij elkaar voor wijk- en kerngericht werken Gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn T. 14 0172 E. gemeente@alphenaandenrijn.nl www.alphenaandenrijn.nl Eenheid in verscheidenheid

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO

Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Geslaagde, gevarieerde en geanimeerde informatiebijeenkomst WMO Op woensdag was er in het gemeentehuis een informatiemiddag van de WMO raad Soest. Het thema was deze keer Omzien naar elkaar. Op de middag

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2016 5 Doelen 2016 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE Resumé bevindingen Inleiding Ekdé werk&mobiliteit BV is juli 07 gestart met een screening van samenlopers ingeschreven bij de gemeente Zwolle. Over elke kandidaat is

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Leden van de commissie Mens en Samenleving Behandeld door J.J. van Luxemburg Doorkiesnummer 030-28 62315

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie