Bibliotheek en studentenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bibliotheek en studentenhuis"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Wolweverslaan GK - De Meern +31 (0) De Meern, 3 april 2015 Bibliotheek en studentenhuis 2014 Was een zeer succesvol jaar. De stichting HCC heeft twee grote projecten kunnen realiseren, namelijk het studentenhuis is Phnom Penh en de bouw van de multifunctionele bibliotheek voor de Angroka middelbare school in Takeo. Voor het komend jaar staan er nieuwe projecten op stapel, zoals het project Child- Friendly Schools in Takeo. Ook het studiebeurzenproject en het koeienproject hopen we in 2015 te kunnen uitbreiden. Door de inzet en betrokkenheid van veel vrijwilligers, de giften en donaties van particulieren en bedrijfsleven en de ondersteuning van de Wilde Ganzen, Impulsis, Gemeente Utrecht, konden er in 2014 veel projecten gerealiseerd worden. Financiële doelstelling De Stichting Hopeful Children Center is volledig transparant en er op gericht om met zo weinig mogelijk middelen zo veel mogelijk te bereiken. In Nederland wordt er 0% aan overheadkosten, salarissen, administratiekosten, onkostenvergoedingen, werving en actie kosten uitgegeven. Alle reis- en verblijfskosten zowel in Nederland als Cambodja worden door de bestuursleden en vrijwilligers uit eigen zak betaald. Onze stichting betaald alleen een klein bedrag aan bankkosten, maar deze kosten worden ruimschoots gedekt door de rente inkomsten. Ieder project dat we realiseren wordt zowel met kennis als financiën ondersteund door Impulsis, Gemeente Utrecht of de Wilde Ganzen. Voor ieder project wordt er door onze stichting HCC een uitgebreide projectaanvraag ingediend en na beëindiging van het project volgt er een uitgebreide financiële verantwoording en verslaggeving. Door middel van diverse kleinschalige projecten en het bieden van goed onderwijs hebben we veel kansarme kinderen en hun families structurele hulp kunnen bieden. Dankzij de inzet van onze lokale partner, Channy Kim, kunnen we snel en efficiënt werken. Channy is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle projecten. Ons bestuur heeft via de mail of Skype dagelijks contact met Channy. Hij is verantwoordelijk voor de financiële administratie. Alle uitgaven worden door ons bestuur gemonitord en gecontroleerd.

2 Studentenhuis Na drie jaar voorbereidingen en onderzoek op de huizenmarkt, heeft de Stichting HCC een studentenhuis in Phnom Penh kunnen aankopen. Dit huis biedt de meisjes die afkomstig zijn van het platte land en gaan studeren in Phnom Penh, een onderkomen waar ze veilig kunnen wonen en studeren. Het huis is groot en er kunnen 18 studenten in wonen. De ligging is centraal, dicht bij de verschillende universiteiten en de werkplekken van de studenten. De studenten betalen iedere maand een kleine bijdrage voor de lopende kosten en onderhoud. Alle studenten die in het huis wonen krijgen via onze stichting een studiebeurs. Zij hebben naast hun studie een fulltime baan. De ouders zijn te arm en kunnen hun kind financieel niet ondersteunen, ze moeten in hun eigen levensonderhoud voorzien. De Stichting heeft het huis kunnen financieren door een legaat van mevrouw Wil Sol- Bruinsma en de financiële ondersteuning van de Wilde Ganzen. Het Studiebeursproject Voor arme talentvolle studenten heeft de stichting een studiebeursproject opgezet. Vooral op het platteland van Cambodja schiet het onderwijs ernstig tekort. Arme kinderen komen vaak niet verder dan een paar jaar basisschool. De arme kinderen die wel met succes hun highschool hebben kunnen afronden, kunnen veelal niet verder studeren omdat de ouders hun studie niet kunnen betalen. Ze gaan dan werken in de textielfabriek, rijstvelden, huishoudens of worden gedwongen te gaan trouwen. HCC wil de kansarme maar talentvolle studenten een toekomstperspectief bieden door hen een studiebeurs te geven. Onze stichting betaalt het collegegeld rechtstreeks aan de Universiteit. Iedere student krijgt een tweedehands laptop, fiets en schooluniform. HCC selecteert, volgt en controleert de prestaties van de student tijdens de duur van de studie. De studenten wonen in het studentenhuis in Phnom Penh. De studiebeurs bedraagt 500,- per jaar en de studieduur is 5 jaar. Periodieke giften (tenminste 5 jaar) voor dit studiebeursproject zijn fiscaal aftrekbaar. Het studiebeursproject helpt écht: het is de meest duurzame vorm van ontwikkeling. In 2014 zijn de eerste twee studenten afgestudeerd met een Bachelor s degree in English language. In oktober hebben 5 nieuwe studenten via onze stichting een studiebeurs gekregen. In Phnom Penh studeren 14 studenten en in Angtasom 2 studenten. Komend jaar hopen we ons studiebeursproject te kunnen uitbreiden en nieuwe weldoeners te vinden die een kansarme student een studiebeurs willen geven.

3 Multifunctionele bibliotheek gereed! In 2014 heeft HCC een multifunctionele bibliotheek voor de De Angroka highschool gerealiseerd. De bibliotheek is 24 meter lang, 9 meter breed, en bestaat uit twee ruimten. Een studeer-, informatie-, voorlichtings- en vergaderruimte en een afgesloten gedeelte waar de boeken, stellingen, computers en de administratie zijn ondergebracht. Sponsoren bibliotheek Onze stichting heeft deze bibliotheek kunnen financieren door de donaties van; Gregorius College in Utrecht, Conclusion Future Infrastructure Technologies en Rotary Club Tervuren. De Gemeente Utrecht en Impulsis hebben de opbrengsten van de acties verdubbeld. Doel van de multifunctionele bibliotheek Wij willen de kwaliteit van het onderwijs van de Angroka highschool (ruim 2200 leerlingen en 60 docenten) verbeteren, zodat de score op het eindexamen en daarmee het aantal geslaagde kandidaten toeneemt. Om dit doel te kunnen bereiken, hebben de leraren en scholieren een bibliotheek en een studieruimte nodig. De bibliotheek wordt gebruikt als: - Bibliotheek voor de gehele gemeenschap - Studiecentrum voor scholieren en leraren - Vergaderruimte voor leraren - Ruimte voor examentraining - Kennis- en voorlichtingscentrum (bijv. HIV- AIDS, hygiëneleer) - Culturele ruimte voor dans en kunst Inrichting bibliotheek De Stichting Read to Grow, heeft 3500 Engelse lees- en studieboeken geleverd voor de bibliotheek. Deze (gebruikte) boeken zijn afkomstig van Internationale scholen uit Nederland. Stichting Sawasdee heeft het transport per zee container voor onze stichting verzorgd. Alle bibliotheek meubels, boeken en andere hulpgoederen zijn door Stichting de Emmaus Domstad gratis vervoerd naar de zeecontainer. Conclusion uit Utrecht heeft 6 laptops geschonken. De studenten kunnen nu ook op de computer gegevens opzoeken en hun kennis vergaren. In de bibliotheek is door onze vrijwilligers elektriciteit aangelegd en zijn er ventilatoren aangesloten. De school ligt aan de hoofdweg en sinds kort is er elektriciteit en een internet verbinding. Een projector en scherm zijn aanwezig zodat de bibliotheek voor presentaties gebruikt kan worden. Acties Afgelopen jaar werden er weer tal van acties gevoerd ten behoeve van onze stichting. De leerlingen van het Gregorius College uit Utrecht hebben door de vele acties die zij georganiseerd hadden tijdens de vastenactie, een fantastisch bedrag gedoneerd. Door de enorme inzet met de sponsor loop en de creativiteit acties van de leerlingen waren de opbrengsten veel hoger dan verwacht. De leerlingen van het Mgr. Frencken college uit Oosterhout, hadden een benefiet concert georganiseerd, waarbij de opbrengst bestemd was voor ons studiebeursproject. Zondag 30 november werd voor de vijfde keer bij Transportbedrijf G. Kuijf de Austin Healey onderdelen dag gehouden. De opbrengst van de catering, huur en de donaties van de leden, kwamen geheel ten goede aan onze school en de humanitaire ondersteuning aan vele arme gezinnen.

4 Onze school Het aantal leerlingen is in 2014 toegenomen; er zijn 160 leerlingen. We hebben het aantal lesuren uitgebreid en een nieuw leraar aangetrokken. Voor veel kinderen is ons center tevens een ontmoetingsplaats waar ze met hun vriendjes kunnen spelen. Vooral als er vrijwilligers zijn, is er altijd een gezellige drukte rond het center. In onze school wordt er op diverse niveaus in verschillende klassen Engelse les gegeven. De vrijwilligers ondersteunen de Cambodjaanse Engelse leraren en geven creatieve lessen, sport en spel, computer les en voorlichting over hygiëne en gezondheid. De meeste kinderen uit omliggende dorpen gaan naar de openbare school, maar ze krijgen slechts drie uur les per dag, daarnaast zijn er heel veel feestdagen en vakanties en is de kwaliteit van het openbaar onderwijssysteem ronduit slecht. De kinderen uit onze gemeenschap zijn zeer arm en hebben geen speelgoed. Er is ook geen kleuteronderwijs. Ze gaan pas met zes jaar naar school. Wij proberen het onderwijs aantrekkelijker te maken door ook sport, spel en creatieve lessen te geven zodat de kinderen zich ook sociaal kunnen ontplooien. Weeshuisindustrie Recent was er ophef in de media over weeshuizen in Cambodja. Dit had te maken met misstanden in de malafide weeshuisindustrie. Het weeshuis- toerisme is een lucratieve business. In werkelijkheid is 80% van de kinderen in weeshuizen helemaal geen wees. De kinderen verblijven er om allerlei andere redenen. Vaak worden de kinderen door de directeur gebruikt om donaties te kunnen incasseren. Onze stichting Hopeful Children Center heeft geen weeshuis. Onze doelstelling is om de (wees)kinderen zo veel mogelijk bij hun familie te laten opgroeien en deze families te ondersteunen. In ons center wonen 2 kinderen; Saran 18 jaar en Kuhr 14 jaar, zij willen op eigen verzoek in ons center wonen. HCC ondersteund vele (wees)kinderen en kinderen die door hun ouders verwaarloosd worden, met liefde en aandacht, rijst, kleding, fietsen en andere eerste levensbehoeften. Koeienproject Het koeienproject is een van de succesvolle kleinschalige projecten van onze stichting. Dankzij donaties hebben we in 2014, 4 koeien kunnen aankopen en deze aan arme gezinnen in bruikleen gegeven. Een koe is in Cambodja een kostbaar bezit, het dier wordt gebruikt als trekdier voor de kar of ploeg op de rijstvelden. Een koe wordt aan een arm gezin in bruikleen gegeven; deze koe wordt gedekt en gevaccineerd. Als er een kalf wordt geboren en het 9 maanden oud is, wordt de koe aan een andere familie in bruikleen gegeven, en kan het proces opnieuw beginnen. Waterpompen en waterfilters Afgelopen jaar hebben we twee nieuwe waterpompen kunnen plaatsen en inmiddels zijn er nu 86 waterpompen door onze stichting geïnstalleerd. Dankzij de acties van onze vrijwilligers hebben we afgelopen jaar ruim 300 waterfilters kunnen geven aan de arme kinderrijke gezinnen. Ook zijn er sportprojecten op de middelbare school gerealiseerd die door de vrijwilligers werden gefinancierd door de door hun georganiseerde acties.

5 Vrijwilligers Ieder jaar zijn er weer tal van vrijwilligers die hun handen uit de mouwen steken voor de kansarme kinderen in Cambodja. Ze bieden ondersteuning bij de Engelse les, geven les op gebied van hygiëne, creativiteit, sport en spel en computer. Ze geven liefde en aandacht aan de kinderen die dat vaak thuis niet krijgen. In ieder persoon schuilt een talent. Afhankelijk van de ervaring, interesse en opleiding van de vrijwilliger, voerden ze zelfstandig een eigen project uit. Ze financieren hun project door giften van vrienden en familie en het voeren van acties. Nieuwe projecten 2015 Bestuursvoorzitter Carola Käller gaat 2 maanden naar Cambodja om de projecten te monitoren, controleren en om ondersteuning te bieden aan de uitvoering van de nieuwe projecten. De koers van de US dollar is zeer sterk gestegen in de afgelopen maanden. De begroting van de lopende projecten zullen daarom aangepast moeten worden. Door de sterk stijgende prijzen in Cambodja en de zwakke Euro zullen we ruim 20 % meer moeten uitgeven dan begroot. Op de balans staat een bedrag ad gereserveerd voor een bedrijfsproject. Omdat er in de omgeving van ons center nog geen elektrische stroom is, kunnen we dit project niet opstarten. Met de donor zal worden besproken of we deze donatie wellicht kunnen aanwenden voor een tweede studentenhuis. De aankoop van het studentenhuis in januari 2014 bleek een zeer goede investering te zijn. Voor de arme studenten uit onze dorpen, die willen studeren in Phnom Penh, is er veel behoefte aan een betaalbaar en veilig onderkomen. De donatie van EMB staat reserveert voor een nieuw studentenhuis. Voor de Angroka bibliotheek staat een bedrag van 3000,- gereserveerd. Het reserveerde bedrag voor het studiefonds wordt besteed aan het collegegeld van de huidige studenten en de kinderen uit ons center euro staat gereserveerd voor het project Child friendly school in Takeo zijn afkomstig van de Gemeente Utrecht en Impulsis en zullen aangewend worden voor dit nieuwe project. Acties 2015 Voor de financiering van het Child Friendly schools project zullen er diverse acties gevoerd. Op de Drie Koningenschool in de Meern zal er tijdens de vastenactie activiteiten gaan plaatsvinden voor dit project. Onze stichting gaat les materiaal en filmmateriaal ontwikkelen en presentaties geven voor de basisscholen, om de kinderen bewust te maken over de leefomstandigheden van hun leeftijdsgenootjes. Ook met andere scholen en service clubs lopen er aanvragen voor de financiering van het project. Dankzij de toezegging van een sponsor, hopen we het koeienproject in 2015 te kunnen uitbreiden. Door de enorm gestegen prijzen van de koeien en de slechte dollarkoers zijn de prijzen bijna verdubbeld ten op zichtte van 5 jaar geleden, toen we met dit project begonnen. In 2010 hebben we het koeienproject opgezet. Inmiddels is het succesvol gebleken: er zijn vele kalfjes geboren en zijn de bruikleen koeien aan andere arme gezinnen doorgegeven! Afhankelijk van de donaties van weldoeners en acties, hopen we ons studiebeursproject, koeienproject, waterpompen en waterfilters project te kunnen uitbreiden.

6 Child- Friendly Schools in Takeo Voor 2015 hebben we een nieuw scholenproject op stapel staan. In 2013 realiseerde onze stichting het alle kinderen naar school project. Gezien het succes daarvan gaan we dit uitbreiden naar andere scholen in de regio. Het onderwijs op de basisscholen op het platteland is slecht, de leraren zijn onvoldoende opgeleid. Er zijn leraren die geen enkele opleiding hebben genoten, zij zijn na het Pol Pot regime voor de klas gaan staan omdat de leraren waren omgekomen tijdens de burgeroorlog. Er zijn te weinig leer- en leesboeken, lesmateriaal en faciliteiten op de scholen. De eerste schooljaren zijn belangrijk want er is geen kleuteronderwijs, de kinderen gaan pas naar school als ze 6 jaar zijn. Spelen is leren, ieder kind hoort er bij en ieder kind heeft een talent! Meer kindvriendelijk en leerlinggericht onderwijs op de basisschool. Het percentage kinderen dat onregelmatig naar school gaat en het percentage kinderen dat vroegtijdig de school verlaat, willen we verminderen. We willen de scholen voorzien van boeken, educatief spel en lesmateriaal en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door de kinderen naast taal- en rekenen ook les te laten geven op gebied van creativiteit, spelletjes en sport. Door het aanbieden van informatieve boeken en leesboeken willen we het lezen stimuleren en hun algemene ontwikkeling bevorderen. Child- Friendly Schools Voor tien scholen is ons plan: Een nieuwe bibliotheek bouwen Bibliotheken inrichten in bestaande klaslokalen Speeltuinen bouwen Een fiets, schooluniform en tas voor arme kinderen die te ver van school wonen Training en voorlichting aan leraren en directeuren over kindvriendelijk onderwijs Drop- outs en schoolverzuim verminderen: een plan van aanpak Voorlichting geven op gebied van hygiëne en gezondheidsleer Onderwijs is de meest duurzame vorm van ontwikkeling! Met onze onderwijsprojecten hopen wij de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken Carola Käller Bart Käller Dorine van Tuijn

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

ChildsLife Investors Book 2015-2016

ChildsLife Investors Book 2015-2016 2015-2016 Van de Directeur Toen ik bijna 20 jaar geleden ChildsLife oprichtte was het mijn bedoeling om met mijn ervaring opgedaan bij grotere organisaties, kinderen, waar dan ook geboren, de kans te geven

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Stichting. Derde Wereldgroep Soest

Stichting. Derde Wereldgroep Soest Stichting Derde Wereldgroep Soest JAARVERSLAG 2012 Stichting Derde Wereldgroep Soest Postbus 389 3760 AJ Soest Tel: 035-609 00 74 ING: 5634327 Rabobank: 3799.29.813 dwgsoest@hotmail.com www.derdewereldgroepsoest.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

www.milanbindu-nepal.nl

www.milanbindu-nepal.nl Nieuwsbrief 2014 Uitgave nummer 10 Stichting Milan Bindu Nepal 10 Jaar Stichting Milan Bindu Nepal 10 Jaar alweer, wat vliegt de tijd en wat is er veel gebeurd in die 10 jaren. De officiële oprichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

bouwprojecten 2015 bouwen aan verandering

bouwprojecten 2015 bouwen aan verandering bouwprojecten 2015 bouwen aan verandering in deze brochure... Ga ook mee! Een project is goed geregeld kt Hier wer rvants! e S ld Wor Informatie over alle projecten Wat hadden we een lol met de lokale

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN 2012-2016 (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster.

ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes. Dit is Alice Moeder van 3 kinderen. Besmet met HIV. Zelfstandig onderneemster. NIEUWSBRIEF In deze nieuwsbrief: Van de directeur, pag 3 Chances for Children in 2013, pag 5 Alleen studeren en geen ontspanning is maar saai!, pag 6 ChildsLife ondersteunt vrouwen en meisjes Dit is Alice

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Oprichting De Nederlandse Stichting Docenten voor Afrika is statutair gevestigd te Velsen, opgericht op 12 maart 2009. Registratie De stichting is ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría Jaarverslag 2013 Stichting Casa de la Alegría 1. Inleiding Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we besteed aan het vormgeven van de stichting

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking)

Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking) Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Bestuur 21 oktober 2010 AB10.01006 CN2010.025 Gemeente Bussum Invulling beleid internationale samenwerking 2010

Nadere informatie