onderwijs en onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderwijs en onderzoek www.wiegerinck.nl"

Transcriptie

1 onderwijs en onderzoek

2 profiel Wiegerinck werkt aan projecten in de wereld van gezondheidszorg, wonen met zorg, onderwijs en hoogwaardig onderzoek. Projecten met een gevoelige context van betrokkenen, programma en techniek. Nieuwsgierigheid naar nieuwe mogelijkheden is wat ons drijft. We zoeken naar beheerste architectuur en een samenwerking die uit gaat van integratie van vakdisciplines. Vanuit een werkwijze die gebaseerd is op kennis en vragen stellen maken we robuuste gebouwen. houding We maken gebouwen die pas iets vertellen als je ze wat vraagt. We brengen ordening aan om vrijheid te scheppen voor het leven. We zoeken een ingetogen architectuur waar ruimteverhoudingen en gevoel voor materiaal, licht en kleur samen rust creëren. werkwijze Ons bureau wordt door kennis gedreven. De uitdagingen van onze projecten vragen ervaring en deskundigheid. We proberen de wensen van gebruiker en opdrachtgever te doorgronden. Maar we vragen ook door naar de toekomst. Een gebouw staat in dienst van de mens. robuustheid Een gebouw grijpt blijvend in op zijn omgeving. Dat vraagt behoedzaamheid. We zoeken dan ook naar mogelijkheden voor verwacht en onverwacht toekomstig gebruik. Een gebouw dat aanpasbaar is, heeft de robuustheid die een lange levensduur rechtvaardigt. samenwerking In ieder project draait het om het succes van de samenwerking. Tussen de opdrachtgever, de gebruikers, de adviseurs, de uitvoerende partijen en investeerders. Dat brengt iedere keer een andere dynamiek. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de integratie van ieders inbreng.

3 partners Koen Arts algemeen directeur senior-partner Hans Beekhoven architect senior-partner Jarno Nillesen architect senior-partner Frank Pörtzgen architect senior-partner Roy Pype manager marketing associate-partner Jörn-Ole Stellmann architect associate-partner Tom Vlemingh architect associate-partner

4 diensten Als Integraal Werkend Architectenbureau staan wij voor het ontwerp van een gebouw, het projectmanagement, de complete bouwtechnische uitwerking en directievoering tijdens de uitvoering. Voor opdrachtgevers die een stap verder willen gaan, zijn we een professionele partner op gebied van haalbaarheidsstudies, duurzaamheidsaspecten, investeringskosten en onderhoudsplanningen. Historie Wiegerinck is opgericht in Medewerkers Wiegerinck wordt gevormd door een groep professionals die in omvang varieert van 40 tot 50 personen. Onze rol kan variëren van de traditionele contractvorm tot het meest geïntegreerde bouworganisatiemodel. Van totaaladvisering tot advies op onderdelen: Bezoekadres Eusebiusbuitensingel HZ Arnhem > haalbaarheidsstudie > stedenbouwkundig ontwerp > architectonisch ontwerp > interieurontwerp > projectmanagement > duurzaam bouwen > bouwtechnische uitwerking > begroting > bestek > bouwkostenbeheersing > aanbesteding > directievoering > toezicht > financiële bouwbegeleiding > oplevering > onderhoudsplanning Postadres Postbus CE Arnhem Contact + 31 (0) Social media U kunt Wiegerinck volgend via Linkedin Bank gegevens Handelsregister Arnhem: IBAN: NL18ABNA btw nr.: NL B.01 Algemene voorwaarden Wiegerinck hanteert DNR 2011

5 portfolio

6 Brains Unlimited Maastricht Topinstituut voor hersenonderzoek Brains Unlimited maakt de vertaalslag van het functioneren van het gezonde brein naar hersengerelateerde aandoeningen. Brains Unlimited wil de kennis op het gebied van cognitieve neurowetenschappen verder ontwikkelen, toepassing van de verworven kennis stimuleren en ondernemerschap op dit gebied aanmoedigen. Samenwerking tussen onderzoekers en bedrijfsleven zorgt ervoor dat er nieuwe therapieën en medicijnen ontwikkeld kunnen worden. Om dit te faciliteren is een gespecialiseerde incubator NeuroPartner, huisvesting voor de vakgroep cognitieve neurowetenschappen en een ultrahigh fmri scanner faciliteit gerealiseerd. Hier kunnen kennisinstellingen en bedrijven gebruiken maken van een 7Tesla en 9.4Tesla full body MRI scanner. Binnen Brains Unlimited wordt een intensieve samenwerking met de industrie nagestreefd en dan in het bijzonder op het gebied van ontwikkeling van psychofarmaca en MRI imaging. Tevens is er aan het initiatief een opleidingsinstituut gevormd rondom neurofysica. Brains Unlimited is de eerste fysieke uitbreiding van de Maastricht Health Campus waar kennisinstellingen en bedrijven voor economische groei en wereldwijde wetenschappelijke erkenning zullen zorgen. programma > Instituut voor hersenonderzoek met onderwijs- en onderzoekslaboratoria opdrachtgever > Maastricht University, Maastricht Stichting Life Sciences Incubator, Maastricht gebruiker > Faculteit Psychology and Neuroscience, Maastricht Stichting Life Sciences Incubator, Maastricht medewerkers > Jarno Nillesen, Frans Frederiks, Joost de Jong, Roy Pype, Bert Timmer, Tom Vlemingh adviseurs > AT Osborne, Arup, Poelman Reesink aannemers > Cofely, Laudy Bouw&Ontwikkeling, Siemens, Van Wijnen fotograaf > Leon Abraas, Kim Zwarts start ontwerp > 2009 oplevering > 2012 oppervlakte > m² duurzaamheid > BREEAM Very Good (ontwerp) organisatievorm > Total Engineering 3534

7 Situatie Legenda 01 atrium 02 foyer 03 auditorium onderwijsruimte 05 kantoor 06 scannerruimte 07 bedienruimte 08 techniek 09 vergaderruimte Begane grond Brains Unlimited Maastricht

8 Brains Unlimited Maastricht

9 Onderzoeksgebouw Helix Wageningen Innovatiekracht en nuchterheid Voor Wageningen UR (University & Research centre) ontwerpen Wiegerinck en Arup een nieuw onderwijs- en onderzoeksgebouw voor de Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG). Het gebouw biedt onderdak aan de acht verschillende leerstoelgroepen van AFSG. De nieuwbouw wordt gerealiseerd binnen het masterplan van De Born op de universiteitscampus. Het gebouw omvat ruimten voor onderzoek en onderwijs, voornamelijk in de vorm van laboratoria en (kantoor)werkplekken. Het gebouw krijgt een aansluiting met het naastgelegen Restaurant van de Toekomst en het meetingpoint Impulse. In de opgave zijn als kernwoorden voor het gebouw meegegeven: functionaliteit, flexibiliteit, concentratie en synergie. De gewenste uitstraling combineert innovatiekracht met nuchterheid. De nieuwbouw ontleent haar naam Helix aan de DNA-structuur van eiwit. De helixvorm komt in het gebouwontwerp terug in de vorm van vier hoge atria die om een centrale kern heen draaien. In deze atria bevinden zich ontmoetings- en vergaderruimtes. Hierdoor ontstaat een interessant ruimtelijk stelsel, dat uitnodigt tot bewegen. programma > Onderzoeksgebouw met kantoren en laboratoria opdrachtgever > Wageningen University & Research gebruiker > Agrotechnology & Food Sciences Group medewerkers > Frank Pörtzgen, Martijn Akkerman, Joris Alofs, Frans Frederiks, Joost de Jong, Arthur Klijn, Arend van Maanen, Roy Pype, Tom Vlemingh, Karin Wennink adviseurs > ABT, Arup, Ex Interiors, Poelman Reesink aannemer > Friso Bouwgroep, Lammerink Installatiegroep, Potteau visualisatie > Wiegerinck start ontwerp > 2011 oplevering > 2015 oppervlakte > m² duurzaamheid > Greencalc organisatievorm > Total Engineering 3567

10 Situatie Legenda 01 atrium 02 laboratorium 03 vergaderruimte kantoor 05 studentenwerkplek 06 ondersteunende ruimte 07 vide Verdieping Onderzoeksgebouw Helix Wageningen

11 Legenda 01 verblijfsruimte wachtruimte 03 collegezaal baby/kind lab 05 spraak lab 06 two eye-move lab 07 EEG lab 08 overlegruimte 09 kantoor 10 gasten 11 directeur Verdieping Max Planck Instituut Nijmegen Onderzoekslaboratorium Het Max Planck Instituut für Psycholinguistik maakt onderdeel uit van de Duitse Max Planck Gesellschaft. Het instituut houdt zich bezig met het fundamentele onderzoek naar de basis van taal ten opzichte van psychologische, sociale en biologisch aspecten. Doel van het onderzoek is de hersenactiviteiten ten opzichte van taal in beeld te brengen. programma opdrachtgever gebruiker > Uitbreiding onderzoeksafdeling en laboratoria > Heinle, Wischer und Partner Freie Architecten Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften > Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek Door de toename van hun onderzoek was het noodzakelijk het bestaande instituutsgebouw uit te breiden met zowel laboratoria, specifieke onderzoeksruimten als kantoren. Tevens wordt het auditorium in oppervlakte verdubbeld. Het bestaande gebouw wordt ruimtelijk door een magistrale gekarakteriseerd. De uitbreiding versterkt het thema door het verlengen van de magistrale. Er ontstaat een U-vormig volume dat op twee plekken met het bestaande gebouw is verbonden. Zowel de ruimtelijke relatie als ook de uitstraling van het gebouw, continueren enerzijds de ruimtelijkheid en architectuur van het bestaande, maar vormen tegelijkertijd een zelfstandige identiteit die het ensemble van oud en nieuw op een vanzelfsprekende manier completeert. medewerkers adviseurs visualisatie aannemers > Jarno Nillesen, Jan de Jonge, William Middelbeek Geert Jan van de Rakt, Stefan Opitz, Jörn-Ole Stellmann > ABT, BBC Bouwmanagement, Gertec, Heinle, Wischer und Partner, Nobel advies > Heinle, Wischer und Partner > WBC Bouwgroep, Instaan, Rijkaart start ontwerp > 2011 oplevering > 2013 oppervlakte > 2900 m² duurzaamheid > Geen label organisatievorm > Total Engineering Begane grond 3564

12 Klinisch laboratorium Nederland Concentratie en samenwerking Een aantal samenwerkende ziekenhuizen heeft het initiatief genomen intensief samen te werken voor specifieke laboratoriumfuncties. Deze samenwerking creëert synergie tussen de diverse instituten, laboranten en medici. Daarnaast leidt de concentratie van de laboratoriumactiviteiten tot de noodzakelijke bedrijfsmatige efficiëntie. Daarmee ontstaat ruimte om te investeren in kennisopbouw en expertise. Een vervolgstap in de ontwikkeling van het gemeenschappelijk laboratorium is de realisatie van een nieuwe locatie. De nieuwbouw zal onderdak bieden aan de benodigde laboratoria en kantoren. Het wordt de centrale locatie om de klinische dienstverlening voor de ziekenhuizen te verzorgen. Een auditorium, restaurant en bijhorende onderwijs- en vergadermogelijkheden geven daarnaast invulling aan de ambitie op gebied van onderzoek, innovatie en opleiding. programma > Klinisch laboratorium opdrachtgever > Van Looy Group gebruiker > Klinisch laboratorium medewerkers > Roy Pype, Bastiaan Buurman, Martijn van Bentum, Frans Frederiks, Tim Loeters, Jörn-Ole Stellmann adviseurs > Van Looy Group, Ex Interiors visualisatie > Wiegerinck start ontwerp > 2013 oplevering > 2015 oppervlakte > 3575 m² duurzaamheid > BREEAM organisatievorm > Turnkey Bij de visievorming van het project staan nieuwe samenwerkingsvormen binnen de kantoor- en laboratoriumomgeving centraal. Het Nieuwe Werken is een leidend begrip bij het ontwerp en de inrichting van alle gebouwonderdelen. De nieuwbouw is georganiseerd rondom een centraal ruimtelijk hart waarin ontmoeting, samenwerking en communicatie vanzelfsprekend plaatsvindt

13 Life Science Incubator Utrecht Continuïteit via Design&Build De Universiteit Utrecht en Stichting Incubator zijn voornemens om een nieuwe Life Sciences Incubator te ontwikkelen. Het betreft een uitbreiding van de reeds bestaande Incubator, het Alexander Numangebouw. In de Life Sciences Incubator kunnen startende bedrijven met een Life Sciences achtergrond bedrijfsruimte huren inclusief de bijbehorende services. In de incubator worden kantoren, laboratoria en ondersteunende ruimtes opgenomen. De ontwerpvisie anticipeert op de vaak onbekende en continu veranderende wensen en behoeftes van huurders binnen een incubator. Een gebouw voor startende onderzoekers moet van binnenuit ontworpen worden. Huurderswensen, indelingsmogelijkheden en het stimuleren van ongedwongen ontmoeting dienen centraal te staan. Dit wordt bereikt door te streven naar universaliteit en flexibiliteit. programma > Kantoren en laboratoria opdrachtgever > Universiteit Utrecht gebruiker > Universiteit Utrecht medewerkers > Roy Pype, Eric Pfijfers, Rogier Penning, Martijn van Bentum, Jörn-Ole Stellmann adviseurs > Arcadis, Hurks Bouw, Imtech, Van Looy Group visualisatie > Wiegerinck start ontwerp > 2011 oppervlakte > 6100 m² duurzaamheid > BREEAM Excellent organisatievorm > Design&Build De ontwerpvisie is ontwikkeld binnen een Design&Build consortium. De ontwerpbeslissingen zijn genomen op basis van uitgebreide lifecyclekost-berekeningen voor alle gebouwonderdelen. De ambitie voor BREEAM Very Good is vertaald in diverse actieve en passieve ontwerpoplossingen. Daarnaast zijn de projectrisco s beheersbaar gemaakt met een uitgebreid risicoen kansendossier en Systeemgerichte Contractbeheersing

14 Diagnostisch Centrum VUmc Amsterdam Verhelderend licht In het Diagnostich centrum VUmc wordt onderzoek verricht in de beste traditie van de wetenschap: het werpt een verhelderend licht op ingewikkelde materie, met als doel verbetering van de gezondheid en de kwaliteit van leven. Dit onderzoek vindt grotendeels plaats in beslotenheid, zonder direct contact met patiënten. Wel is het een kwestie van samenwerking. Vele medewerkers uit verschillende disciplines geven samen het onderzoek gestalte. Daarmee wordt niet alleen licht geworpen op wetenschappelijke vragen, maar wordt de wetenschap ook zichtbaar gemaakt voor de buitenwacht. programma opdrachtgever gebruiker medewerkers adviseurs visualisatie > Laboratoriumgebouw voor Universitair medisch centrum > Vumc Amsterdam > Vumc Amsterdam > Frank Pörtzgen, Joost de Jong, Bert Muijres, Roy Pype, Tom Vlemingh > AT Osborne, Van Looy Group > Wiegerinck In onze opvatting beweegt het gebouw zich dan ook actief tussen de binnenwereld van het onderzoek, met zijn concentratie en diepgang, en de buitenwereld van openbaarheid en uitwisseling. De ontwikkelde visie biedt beslotenheid en discretie waar dat nodig is, maar communiceert ook nadrukkelijk met zijn omgeving. Het straalt het maatschappelijk belang uit van het werk dat er verricht wordt. Wetenschappelijk onderzoek is immers een hoopvol proces, dat in het aanzicht van de buitenwereld zou mogen plaatsvinden. start ontwerp > 2012 oppervlakte > m² duurzaamheid > BREEAM Excellent organisatievorm > Traditioneel Inrichtingsvarianten

15 DIFFER Eindhoven Communicatie als drager voor fundamenteel onderzoek Op het TU-terrein in Eindhoven wordt de nieuwbouw voor het FOM instituut DIFFER (Dutch Institute For Fundamental Energy Research) gerealiseerd. Onderzoek naar plasma s waarin kernfusie zich afspeelt, zal hier plaatsvinden. De onderzoeksgroepen van FOM en externe partners zullen samen het onderzoek verrichten. Bij de opgave van de nieuwbouw speelt ontmoeting op tal van niveaus een rol. Uit ontmoeting kan verbinding ontstaan, als de omstandigheden gunstig zijn. Die voorwaarden worden geschapen via een communicator. Onze visie beoogt in essentie het creëren van een communicator op alle niveaus. Het ontwerp is gericht op het stimuleren van ontmoeting. Een ruimtelijk stelsel in het hart van het gebouw is de verbeelding van de gedachte dat ontmoeting, openheid, en verbinding de kern vormen van DIFFER. In zijn architectonische expressie straalt het gebouw uit wat DIFFER beoogt te zijn. Transparantie, ontmoeting, optimisme, duurzaamheid en een onderzoekende geest gaan hand in hand met een beeld dat een eigen identiteit genereert; een combinatie van openheid, eenvoudige maar verfijnde techniek en duurzaamheid. programma > Onderzoekscentrum voor fusiefysica opdrachtgever > Stichting FOM gebruiker > Stichting FOM medewerkers > Frank Pörtzgen, Joost de Jong, Arthur Klijn, Stefan Opitz, Roy Pype adviseurs > Arup, Aronsohn, Kraan visualisatie > Wiegerinck start ontwerp > 2011 oppervlakte > m² duurzaamheid > BREEAM Excellent organisatievorm > Total Engineering

Masterplan. Maastricht Health Campus

Masterplan. Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus 4 Management Samenvatting Visie De Maastricht Health Campus (voorheen Maastricht Life & Science Campus) zal in de toekomst een internationaal

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Chemie in de verbindingen

Hogeschool Leiden. Chemie in de verbindingen Hogeschool Leiden Chemie in de verbindingen 21 22 Inleiding Het cluster Techniek van Hogeschool Leiden bestaat uit vier onderwijsafdelingen: de afdeling Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO), Centrum

Nadere informatie

LEIDEN BIO SCIENCE PARK

LEIDEN BIO SCIENCE PARK LEIDEN BIO SCIENCE PARK Key to discovery Nederlands PROFIEL HOLLANDSE CAMPUS ONTSTAAN TOEKOMST kenmerken, gebouwen, ligging, indeling, concept geschiedenis, beroemde geleerden, groei, uitbreiding, visie

Nadere informatie

Driven to move the future 1

Driven to move the future 1 Driven to move the future 1 DRIVEN TO MOVE THE FUTURE Visie 2014-2018 2 Driven to move the future Driven to move the future 3 Technology, Talent & Traffic CONTENT 05 Introductie 33 08 The world s 39 13

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw reputatie integr DBFMO efficiëntie atie Wij bedanken de volgende personen voor hun bijdrage aan

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

ZICHTBAAR, HERKENBAAR GEZAGWEKKEND EN FUNCTIONEEL

ZICHTBAAR, HERKENBAAR GEZAGWEKKEND EN FUNCTIONEEL Rijksgebouwendienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties ZICHTBAAR, HERKENBAAR GEZAGWEKKEND EN Gerechtsgebouw Amsterdam Ambitiedocument voor de geïntegreerde aanbesteding van nieuwe

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

food podium Doorontwikkeling Floriadeterrein

food podium Doorontwikkeling Floriadeterrein food podium Doorontwikkeling Floriadeterrein 01 Introductie 3 Enige weken geleden heeft u ons gevraagd om in een beeldend concept onze visie te geven voor de doorontwikkeling van het Floriadeterrein.

Nadere informatie

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!!

!!!!! !!!! !!! katalysator voor duurzaam samen wonen!!! Bidbook 2014!! katalysator voor duurzaam samen wonen Bidbook 2014 communitymakelaar Contactpersoon : Ronald Luiten Mobiel : 06 413 500 59 e- mail : ronaldluiten@communitymakelaar.nl internet : www.communitymakelaar.nl

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Korte samenvatting. Juli 2013, Amersfoort

Korte samenvatting. Juli 2013, Amersfoort Korte samenvatting Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande, die vragen om een nieuwe kijk op organiseren en de manier waarop organisaties met hun klanten omgaan. De grootste uitdaging voor de

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Els van Haasen, manager Services Facilitaire Campus Organisatie VU Amsterdam. VU is verder kijken

Els van Haasen, manager Services Facilitaire Campus Organisatie VU Amsterdam. VU is verder kijken Els van Haasen, manager Services Facilitaire Campus Organisatie VU Amsterdam VU is verder kijken Uiteenlopende doelgroepen bedienen in een politieke en hiërarchische organisatie met lange beslistrajecten.

Nadere informatie

Van kennis naar kunde naar kassa

Van kennis naar kunde naar kassa Van kennis naar kunde naar kassa INNOVATIEAGENDA 2010 voor de regio Zuidoost-Nederland TTR-ZON Innovatieagenda 07-07-05 1/23 SAMENVATTING Binnen de Europese Unie neemt de regio Zuidoost-Nederland 1 een

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs

publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs publiek-private business modellen in het nederlandse beroepsonderwijs Opleidingshuis Onderzoekshuis Leven lang leren Laboratorium Projectbureau Marketingorganisatie Netwerkorganisatie Loket verkoopkantoor

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

Technocentrum: jongeren aan het werk in de technische sector. Jongeren en technisch onderwijs bijeen brengen.

Technocentrum: jongeren aan het werk in de technische sector. Jongeren en technisch onderwijs bijeen brengen. MAC 3 PARK krant Innovatie & Groei JAARGANG 8 - NUMMER 2-2009 DTC ontvangt Boeing en Airbus op Creative Campus De Flevolandse firma Dutch Thermoplastic Components (DTC) van directeur David Manten verhuisde

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie