Wijkatlas. IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkatlas. IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD"

Transcriptie

1 Wijkatlas IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD

2 Maak van uw idee een succesvolle activiteit Voor het stappenplan ga naar Onsijsselstein.nl 1 4 Draagvlak en samenwerking Buurtbewoners informeren en enthousiasmeren om mee te doen. Ruimte huren Er kan gekozen worden om gebruik te maken van een (huur)ruimte. 2 5 Financiën De gemeente IJsselstein stelt iedere jaar een wijkbudget beschikbaar en er zijn mogelijkheden via fondsen. Het wijk- en straatbarbecue budget kunt u aanvragen via het aanvraagformulier. Collectieve vrijwilligersverzekering De vrijwilligersverzekering is door de gemeente geregeld. 3 Vergunning aanvragen Voor buitenactiviteiten is het aanvragen van een vergunning vereist. 6 Publiciteit Bekendheid werven voor de door u georganiseerde activiteit, hiervoor kunt u onder ander gebruik maken van de nieuwsbrief van onsijsselstein.nl. Wijkgericht werken In IJsselstein wordt het wijkgericht werken gecoördineerd door Stichting Pulse. Laat u informeren en inspireren: neem contact op via of kijk op Wijkteams leefbaarheid, dat zijn: Het opbouwwerk Het jongerenwerk De bewonersondersteuners De wijkbeheerder De wijkagent De ambtenaar veiligheid De ambtenaar openbare ruimte De actieve bewoners van bewonersgroepen Heeft u een vraag of wilt u graag iets delen met het wijkteam? Neem dan contact op via of via Bewonersgroepen & werkgroepen Elke wijk heeft actieve bewoners: zij zetten zich in voor de wijk in bewonersgroepen en werkgroepen. Bijvoorbeeld de Knijperploeg in Noord en Actief Zenderpark in Zuid. Lees meer op de wijkpagina s van

3 Inhoud 1 IJsselstein-Noord fysiek: wonen, inrichting en leefbaarheid IJsselveld-Oost IJsselveld-West Europa- en Oranjekwartier Bereikbaarheid Woningbouw Waardering woonwijk Groen 8 2 Wie wonen er in IJsselstein-Noord? Bewonerskenmerken Inkomensverdeling in de wijk 10 3 Voorzieningen in IJsselstein-Noord Wijkeconomie Mening bewoners over voorzieningen Sport, cultuur en recreatie Onderwijs en kinderopvang Geloofsgemeenschappen Zorg, welzijn en buurtcentra Sociaal Team en Jeugdteam Integraal Wijkteam 18 4 Veiligheid in IJsselstein-Noord Aantal en soorten misdrijven Criminaliteit in IJsselstein-Noord Veiligheidsbeleving Overlast Buurtbemiddeling 22 5 Sociale samenhang en participatie Betrokkenheid en binding Bewonersgroepen IJsselstein-Noord Participatie in de wijk WMO-aanvragen in IJsselstein Inwonerspanel over maatschappelijke ondersteuning 26 6 Wijkagenda IJsselstein-Noord Afsluiting 30 8 Bronnen voor de samenstelling van de wijkatlas 30 Bijlagen 31 1

4 Voorwoord Samen zorgen voor een zo prettig mogelijk leefklimaat in de wijk: dat is wijkgericht werken. Iedereen die in de wijk woont of met de wijk te maken heeft, speelt hierin een rol: bewoners, gemeente, woningcorporatie, zorg- en welzijnsorganisaties, sportverenigingen, scholen en alle andere vrijwilligers- en professionele organisaties. Wijkgericht werken is het vinden van de juiste antwoorden op knelpunten en het benutten van mogelijkheden in de wijk. Dat kan alleen maar als we weten wat er speelt en wat ieders bijdrage is aan het leefklimaat. En dat leest u in deze wijkatlas van IJsselstein-Noord. De wijkatlas is een bundeling van feiten en meningen. Van statistische informatie uit databanken en onderzoek, beschrijvende informatie en analyses tot interviews met bewoners en professionals. De wijkatlas gaat zowel over de sterke kanten als de zwakke kanten van de wijk. De schaal is de wijk zelf, maar in de wijkatlas wordt ingezoomd op de verschillende buurten als er verschillen binnen de wijk zijn. In de tekst zijn opvallende zaken opgenomen, uitspraken van bewoners en professionals. Wilt u meer over het betreffende onderwerp lezen? Bekijk dan de tabellen en grafieken in de bijlage. De wijkatlas is de basis voor het opstellen van een gedeeld beeld van de wijk en de ambities voor de wijk. De wijkatlas is ook de basis voor het opstellen van integrale wijkplannen. De wijkatlas geeft inzicht in wat de bur- gerkracht in en van de wijk is. Kijken de bewoners naar elkaar om, zijn ze bereid zich in te zetten voor de wijk en voor elkaar? Want dat wordt steeds belangrijker: denk maar aan de vergrijzing en de ontwikkelingen op het gebied van zorg. Informele netwerken waarop buurtbewoners kunnen terugvallen zijn van groot belang, nu al en in de toekomst zeker. Mensen zijn dynamisch, wijken zijn dynamisch, en daarom willen we van deze atlas ook een dynamisch instrument maken. We hopen dat deze atlas ook aanzet tot denken en discussie. Dat u op sommige punten verrast wordt, en wie weet zelfs sommige conclusies helemaal niet herkent. Al die reacties horen wij graag, zodat we - samen met u de wijkatlas bij kunnen stellen waar nodig. Achterin deze atlas vindt u hoe u commentaar, ideeën, wensen of aanpassingen kunt doorgeven. Ik wens u veel leesplezier. Stichting Pulse, Marion Wiendels, directeur/bestuurder 2

5 1 IJsselstein-Noord fysiek: wonen, inrichting en leefbaarheid IJsselveld-West Achterveld West IJsselstein-Noord is het gebied aan de Noordkant van IJsselstein, aan de ene kant grenzend aan de weidse Nedereindse Plas en het open gebied Rijnenburg, aan de andere kant dicht bij het centrum van IJsselstein. Over dé wijk IJsselstein-Noord kun je volgens bewoners niet spreken: de buurten IJsselveld-Oost, IJsselveld-West, Europa/Oranjekwartier en het kleine gebiedje IJsseloevers verschillen daarvoor teveel van elkaar, zowel in bouw en opzet als in samenstelling van de bewoners. Wat zijn die verschillen? En hoe typeren bewoners en professionals de wijk? Dat leest u in dit hoofdstuk. Achterveld Noord Achterveld Zuid Groenvliet Het Staatse De Rivieren Achterveld Oost Kasteelkwartier Het Hart IJsseloevers Eiterse Waard Binnenstad Het Podium De Hoven Nieuwpoort De Tuinen De Wereldsteden Benschopperpoort Oranjekwartier De Boomgaard Bedrijventerrein De Corridor Hazenveld IJsselveld-Oost Europakwartier Paardenveld Overwaard Panoven IJsselstein-Noord is een woonwijk met veel groen, zowel tussen de pleinen en straten als rondom de wijk. De meeste bedrijvigheid vindt plaats rond het winkelcentrum Clinckhoeff, de Jumbo aan de Televisiebaan en bij het sportpark IJsseloever. Er zijn veel activiteiten in buurthuis Studio 10 en de Ontmoetingskerk. Ligging Aan de noordkant van de wijk ligt de Nedereindse plas en het open gebied Rijnenburg. Aan de zuidkant grenst IJsselstein-Noord aan de Utrechtseweg en de Zomerdijk. Het spoor van de sneltram is de fysieke barrière tussen de wijken IJsselveld-Oost en -West en de wijken Europaen Oranjekwartier. Deze laatste wijken liggen tegen de binnenstad aan, gescheiden door de Utrechtseweg. De Poortdijk is een veelgebruikte route tussen Europa/ Oranjekwartier en het centrum. Markante gebouwen en locaties Sporthal Poortdijk Moskee al-taouba De stadsvijver De sportvelden Zwembad Hoge Waerd Pleintje voor de Jumbo Winkelcentrum de Clinckhoeff Tramhalte Hooghe Waerd De Nieuw Testamentische Gemeente de Startbaan De Boka, tijdelijke opvang voor daklozen aan het Hitteschild Multifunctioneel Centrum de Sterrenwacht Ontmoetingskerk Buurthuis Studio 10 Hoofdkantoor van woningcorporatie Provides Ouderen, jongere mensen, studenten, starters en gezinnen. Veel verschillende culturen en achtergronden. In Noord vind je het allemaal! Professional 3

6 1.1 IJsselveld-Oost IJsselveld-Oost is een waterrijke en groene buurt. De eerste woningen werden hier in 1969 gebouwd. Nu staan er drie type woningen: veel portiekflats van vier hoog, daarnaast rijtjeswoningen met een plat dak en rijtjeswoningen met een schuin dak. De eengezinswoningen zijn grotendeels koopwoningen in het goedkopere segment. Kenmerkend voor IJsselveld-Oost zijn de portiekflats rondom pleinen als Kameraplein, Monitorplein, Eurovisieplein en Nipkowplein. Door IJsselveld-Oost loopt een rondweg, die achtereenvolgens Televisiebaan, Ruimtevaartbaan en De Baan heet. Vanaf het midden loopt in westelijke richting het fiets- en wandelpad Hitteschild. Bewoners en professionals beschrijven de wijk als divers en multicultureel. Ik ken veel mensen uit de buurt, van allerlei verschillende culturen. Dat vind ik leuk en leerzaam. In IJsselveld-Oost is er never a dull moment. Bewoner Het is een sociale wijk: in de zin dat de wijk het gevoel geeft van een oude buurt, waar iedereen zicht heeft op elkaar. Mensen staan er voor elkaar. Door de portieken vormen de mensen kleine gemeenschappen. Soms schelden ze elkaar de keet uit, maar er is wel contact. Er gebeurt veel in de wijk. En ondanks het gemopper wonen de mensen er ook graag. De woningen zijn relatief ruim. Professional Wijkvernieuwing IJsselveld-Oost Gemeente IJsselstein, woningcorporatie Provides en welzijnsorganisatie Pulse zijn in 2009 zijn gestart met een integraal wijkvernieuwingsplan, met als doel om op lange termijn (2025) van IJsselveld-Oost een hoogwaardige, gewilde en levensloopbestendige woonwijk te maken. De aanpak is integraal: tegelijkertijd werken aan fysieke, sociale en veiligheidsvraagstukken, zodat de wijkvernieuwing structureel effect heeft. Verbetering Het project bevindt zich in de eerste fase ( ). Begin 2012 is een tussentijdse analyse uitgevoerd, waaruit geconcludeerd werd dat de inspanningen in IJsselveld- Oost geleid hebben tot een wezenlijke verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. De resultaten zijn bemoedigend, maar worden met voorzichtigheid beschouwd, de duurzaamheid moet zich nog bewijzen. Zorgen Zorgen over de wijkvernieuwing zijn er ook. Sinds de start van het project heeft de economische recessie de financiële mogelijkheden van alle betrokken partijen beperkt en worden weinig subsidiemogelijkheden van het rijk of provincie verwacht. Nieuwbouw en zwerfvuil Concreet zijn in 2014 de eerste woningen gesloopt, onder andere aan het Omroepplein, en is gestart met de eerste nieuwbouw. Een deel van de nieuwbouwwoningen wordt verkocht, de verkoop daarvan verloopt gestaag. Er is groot onderhoud geweest aan de pleinen en er wordt gezamenlijk door bewoners en organisaties toegezien op afspraken over zwerfvuil. Bewoners geven aan blij te zijn met de nieuwbouw, maar tegelijkertijd overlast te ervaren van de bouw, zoals van straten die openliggen en bouwverkeer dat wegen blokkeert. Investering in veiligheid Op sociaal gebied hebben vooral de extra investering in veiligheid en het functioneren van het buurthuis Studio 10 gezorgd voor significante verbetering van de veiligheid. De inzet bestaat uit intensieve surveillance door 4

7 1.2 IJsselveld-West We zijn ons ervan bewust dat bewoners een drempel ervaren om deel te nemen aan activiteiten in Studio 10. Het is een buurthuis voor alle mensen in de wijk. De drempel moet omlaag, daar gaan we aan werken. Professional Doordat er bezuinigd moet worden, moeten we in 2015 opnieuw nadenken over de invulling van het vernieuwingsproject IJsselveld-Oost. Waar we het eerst hadden over het slopen van flats, moeten we nu kijken of we dat meer moeten faseren, of dat we over moeten gaan op grondig renoveren. We zullen nu minder snel kiezen voor sloop- en nieuwbouw, want dat zijn kostbare projecten. Professional IJsselveld-West is een buurt met twee verschillende gezichten: aan de ene kant de flats van woningcorporatie Provides, aan de andere kant de eengezinswoningen van de Edelstenenwijk, waarvan het merendeel koopwoning is. Deze woningen zijn veelal gebouwd in hofjes met groen en kleine speelplekken. De wijk is gebouwd tussen 1972 en De buurt is nog groener dan IJsselveld-Oost, door de voormalige boomgaarden als groenzones en grotere waterpartijen. Ten zuiden grenst de buurt aan het sportpark IJsseloever. Ten noorden van de wijk ligt Rijnenburg. Ten westen sluit de buurt aan op IJsselveld-Oost en Oranjekwartier. Door IJsselveld-West loopt een rondweg, gevormd door De Baan, Edelstenenbaan en Zomerdijk. IJsselveld-West is een rustige wijk. Mensen laten elkaar met rust. Er mag soms wel wat meer gebeuren, maar mensen hebben elkaar gewoon niet zo hard nodig. Bewoner Een ideale buurt voor kinderen: veel speeltoestellen en je kan er sporten. Bewoner politie, gemeentelijke streetcoaches en BOA s (Bijzondere Opsporingsambtenaren), in combinatie met cameratoezicht en voorlichtingsactiviteiten. Deze inzet leidde tot een sterke verbetering van (het gevoel van) veiligheid in de wijk. In 2012 werd daarom besloten de veiligheidsinzet op gemiddeld IJsselsteins niveau voort te zetten. Nadat sinds eind 2013 weer een toename van overlast in de wijk werd geconstateerd, zijn in 2014 weer extra maatregelen genomen om deze situatie te veranderen. Deze extra inzet bestaat onder andere uit meer en intensievere surveillance en toepassen van nieuwe methodieken ten aanzien van overlastgevende jongeren door het jongerenwerk, streetcoaches en de politie. Functioneren Studio 10 De inzet is tevens gericht op het verbeteren van de sociale kwaliteit van de wijk, en het verlagen van de kwetsbaarheid van bewoners. Een belangrijk punt is het functioneren van Studio 10. Het gebouw is 6 avonden per week open voor jongeren. Daardoor wordt in de buurt minder overlast ervaren. De afgelopen jaren heeft Studio 10 zich breder ontwikkeld tot multifunctioneel buurtcentrum voor de buurt. Bewoners ervaren echter soms nog een drempel om het buurthuis binnen te gaan. Het buurthuis wordt veelal gezien als iets van jongeren met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond. Door de jaren heen hebben echter steeds meer verschillende groepen en meer activiteiten hier een plek gevonden. Huis aan Huis Aanpak Een andere pijler, de Huis aan Huis Aanpak, werd eerst door de gemeente uitgevoerd en is in 2013 overgeheveld naar Pulse. De aanpak houdt in dat een wijkwerker op bezoek gaat bij iedereen die nieuw in IJsselveld-Oost komt wonen. De wijkwerker geeft dan informatie over alle voorzieningen en mogelijkheden in de wijk. Als er vragen zijn of behoefte aan hulp, verwijst de wijkwerker door naar adequate zorg en ondersteuning. Op vindt u meer informatie over het wijkvernieuwingsproject. 5

8 In Europa/Oranjekwartier staan koop- en huurflats door elkaar heen. Hier woont iedereen, het is een goede afspiegeling van de samenleving. En dat gaat goed. Dat vind ik belangrijk, daarom zijn we hier gaan wonen. Zo wil ik leven. Bewoner 1.3 Europa- en Oranjekwartier Europakwartier is een buurt met veel speel- en groenvoorzieningen, dichtbij het centrum. De buurt is gebouwd tussen De bouw is gevarieerd: er staan zowel middelhoogbouw als geschakelde eengezinswoningen en twee-onder-een-kap-woningen. Oranjekwartier is een van de oudste buurten van IJsselstein. Maar liefst 35 woningen in deze buurt staan op de monumentenlijst. Het oudste gedeelte van de buurt stamt uit 1911 en heet het Rode Dorp, vanwege de rode daken van de huizen. Het dorp ligt aan het Imminkplein en de Poortdijk. De rest van Oranjekwartier stamt uit de periode De wijk bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen en een strook middelhoogbouw. In Oranjekwartier werken we aan binnen- en buitenrenovatie van de flats. Woningen brengen we naar energielabel B. Er komt dubbel glas, daken worden aangepast. Professional De belangrijkste ontsluitingswegen naar Europa- en Oranjekwartier zijn de Europalaan en de Oranje Nassaulaan. De buurten ligt min of meer ingeklemd tussen de Utrechtseweg in het zuiden en de trambaan aan de noordzijde. Het wandel- en fietspad Poortdijk loopt vanaf IJsselveld-Oost door Europa/Oranjekwartier naar de binnenstad. Doordat er geen winkels zijn, heeft de buurt geen echte kern. Er is een aantal speelplekken, maar geen ontmoetingsplek voor bewoners. Het is hier groen en veilig. Je loopt naar de stad, zwembad, tram, winkels. Je hoeft de auto weinig te gebruiken. Dat zorgt voor een bepaald sfeertje. Er zijn veel fietspaden, dat geeft een veilig gevoel. Bewoner IJsseloevers Naast deze vier buurten bestaat er nog een klein gebied in IJsselstein-Noord dat IJsseloevers wordt genoemd: het ligt tussen de Hollandse IJssel, de Oranje Nassaulaan en de Zomerdijk. Hier wonen slechts 71 mensen. In IJsseloevers is het gelijknamige sportpark gevestigd, woningcorporatie Provides houdt hier haar kantoor, en de voormalige gemeentewerf ligt hier. De afgelopen jaren zijn hier ook vrijstaande woningen gebouwd. In dit gedeelte van de wijk wordt nu ook een aantal hoogbouwwoningen gebouwd, waardoor het aantal bewoners flink zal toenemen. In 2013 verwoestte een grote brand in een bedrijfs- 6

9 verzamelgebouw aan de Zomerdijk zo n 14 bedrijven, waaronder een sportschool, kledingwinkel en de studio van de lokale omroep RTV9. De verhouding sociale huurwoningen en koopwoningen is in IJsselstein-Noord niet gelijkmatig verdeeld. En dat merk je. In deze wijk wonen wat meer kwetsbare mensen dan in de andere wijken. Professional 1.4 Bereikbaarheid IJsselstein-Noord heeft goede verbindingen met de rest van de gemeente, zowel voor automobilisten als fietsers, voetgangers en mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer. De autoverbindingen leiden snel naar de Utrechtseweg en van daaruit richting het centrum of de N210 en de A2. Met de bus en met de sneltram zijn Utrecht en Nieuwegein goed bereikbaar. De bus en tram richting het centrum maken eerst een rondje door de wijk Achterveld. Per fiets is de binnenstad dichtbij en voor voetgangers uit IJsselveld-Oost en Europa/ Oranjekwartier is de afstand tot het centrum zelfs goed te belopen: de Poortdijk leidt er rechtstreeks naar toe. 1.5 Woningbouw IJsselstein-Noord heeft zo n 1500 koop- en 2000 huurwoningen. Van de huurwoningen is het overgrote deel (80%) van woningcorporatie Provides. Van de vier buurten heeft alleen Oranjekwartier meer koop- dan huurwoningen. IJsselveld-Oost heeft veel grote huurwoningen: 5-kamerwoningen van ca. 95 m2. Dit trekt grote gezinnen. De kleinste woningen zijn de 2-kamerwoningen van 39 m2. Een groot aantal appartementen en eengezinswoningen is de afgelopen jaren in de verkoop gezet, waardoor het aantal huurwoningen afneemt. Europa/ Oranjekwartier heeft kleinere sociale huurwoningen. De schakelflats in IJsselveld-West zijn ruim; het merendeel heeft drie of vier kamers, zijn voorzien van een lift en liggen dichtbij wijkvoorzieningen. Om IJsselveld-Oost aantrekkelijk te houden, werkt woningbouwverenigingen Provides aan de uitstraling van de buurt. Flats worden gerenoveerd of gesloopt en er komt nieuwbouw. De buurt krijgt een herkenningspunt in de vorm van een nieuwe, 7-laags-flat met hoogwaardige appartementen. Deze wordt eind 2015 opgeleverd. Ook de renovatie van winkelcentrum Clinckhoeff is in 2014 van start gegaan: het winkeloppervlak wordt vergroot, het winkelaanbod verbreed en de infrastructuur wordt verbeterd. Daarnaast komen er nieuwe woningen boven en rond het winkelcentrum. De huidige flat aan de Cape Kennedy wordt gesloopt. Hier komt een nieuwe flat te staan van 13 verdiepingen hoog. 1.6 Waardering woonwijk Uit de Monitor Veiligheid en Leefomgeving (2104), uitgevoerd door Dimensus in opdracht van de gemeente IJsselstein, blijkt dat de meeste bewoners van Noord hun buurt als prettig of zelfs zeer prettig ervaren. Alleen IJsselveld-Oost wordt door 21% van de bewoners als (zeer) onprettig ervaren. IJsselsteiners geven de eigen buurt gemiddeld het rapportcijfer 7,5. Alle wijken in Noord zitten onder dit gemiddelde. IJsselveld-West krijgt van de bewoners een 7,4, Oranje- en Europakwartier een 7,3 en IJsselveld-Oost scoort met 6,8 het laagst van IJsselstein. Aantal bewoners dat de woonbuurt (zeer) prettig en (zeer) onprettig vindt, naar buurt (%) IJsselveld-West Achterveld West/Zuid/Groenvliet Achterveld Noord/Oost 35% 34% 26% 63% 65% 73% zeer prettig prettig (zeer) onprettig IJsselstein Zuidwest 25% 71% 4 IJSSELSTEIN 25% 72% 3 IJsselstein Centrum 21% 77% 2 IJsselstein Zuidoost 19% 79% 2 IJsselveld-Oost Oranje- en Europakwartier 18% 18% 61% 80% 21% 2 Bron: Monitor Veiligheid en Leefomgeving, Gemeente IJsselstein

10 1.7 Groen Het vele groen in de wijk is een sterk punt van IJsselstein-Noord, bewoners waarderen dit zeer. De gehele wijk is goed bedeeld, behalve de grote parkeerterreinen tussen de pleinen in IJsselveld-Oost. Een van de bewonersgroepen wil in deze wijk graag notenof fruitbomen plaatsen. Hierover vindt overleg plaats met de gemeente. Vooral de Edelstenenwijk in IJsselveld-West is een zeer groene buurt. In de andere buurten concentreert het groen zich meer op bepaalde, niet aaneengesloten plekken, zoals het Journaalplantsoen, het Oostenrijkplantsoen, de boomgaard, het gebied richting de Nedereindse Plas en langs de randen van de wijk. Het groen in IJsselveld-Oost is vanuit de wijkvernieuwing al op veel plekken omgevormd en opgeknapt. De pleinen Eurovisieplein, Kameraplein, Monitorplein en Nipkowplein zijn in 2013 aangepakt. Onderhoud van de wijk kan beter Uit de Dimensus Monitor blijkt dat inwoners van IJsselstein gemiddeld een 6,6 geven voor het onderhoud en schoonhouden van de buurt. Het meest tevreden zijn bewoners over de vuilophaal en schoonhouden bij winkelcentra en bij winkels. Bewoners in Noord zijn op bijna alle gebieden iets minder tevreden dan gemiddeld. Met name de vuilophaal in Oranje- en Europakwartier en De Bomenridders IJsselstein De Bomenridders IJsselstein maakt zich sterk voor het behoud van bomen en ander groen in IJsselstein. Hiervoor lobbyt de groep bij de politiek, ambtenaren en gemeentediensten. Dat doen zij ook voor behoud van groen in IJsselstein-Noord. Vroeger haalde ik op een ochtend vier tot vijf zakken vuilnis op, nu is dat twee tot drie. Bewoner en deelnemer knijperploeg, die iedere maand zwerfvuil opruimt in IJsselveld-Oost. IJsselveld-Oost scoort beneden gemiddeld. In IJsselveld- Oost zijn mensen minder tevreden over het schoonhouden van straten en pleinen. In IJsselveld-West zijn bewoners minder tevreden over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes. De vuilcontainers aan de pleinen zijn regelmatig vol, bewoners plaatsen het afval dan naast de containers. Dat maakt een rommelige indruk, bewoners ergeren zich daaraan. Al geven bewoners ook aan dat de overlast minder is dan een paar jaar geleden. Speeltuin Glennhof Met een bijdrage van euro uit het project Wijkwens werd in 2013 op initiatief van bewoners een speeltuin aan het Glennhof gerealiseerd. De speeltuin in IJsselveld-Oost kreeg de naam De Regenboog. Met een voetbalveld, kabelbaan, glijbaan, waterkraan, tafeltennistafel en klim- en draaitoestellen is de speeltuin geschikt voor alle leeftijden. Picknicktafel en bankjes bieden ouders de mogelijkheid om het vertier in de gaten te houden. In de eerste periode na opening was er veel rumoer in en rondom de speeltuin. Er werden ook vernielingen aangebracht. Ondanks de inzet van professionals en betrokken bewoners zijn er zo nu en dan nog steeds problemen op de Glennhof. Adopteer groen Sinds een aantal jaren kunnen bewoners een stukje groen in de buurt adopteren. Dit is het zogenaamde zelfbeheer groen. Bewoners sluiten daartoe een overeenkomst met de gemeente, waarin onder andere staat wat de bewoners doen en wat de gemeente voor haar rekening neemt. Het aantal afgesloten contracten is nog zeer beperkt maar neemt wel toe. Hier liggen in IJsselstein-Noord veel mogelijkheden. 8

11 2 Wie wonen er in IJsselstein-Noord? Hoe oud of jong zijn de bewoners in IJsselstein-Noord? Wat is hun inkomen? Welke nationaliteiten wonen er in Noord? In dit hoofdstuk lichten we een aantal bewonerskenmerken uit. Voor een volledig en gedetailleerd overzicht, verwijzen we u naar de bijlagen Bewonerskenmerken IJsselstein had op 1 januari 2014 in totaal inwoners. IJsselstein-Noord heeft inwoners; 24% van het totale aantal inwoners van IJsselstein. De meeste mensen in Noord wonen in IJsselveld-West. Toen IJsselveld-West net opgeleverd was, woonden er veel jonge gezinnen. Omdat die mensen hier nog steeds wonen, is de wijk wel wat vergrijsd. Bewoner Leeftijdsopbouw in de wijk Het aantal senioren (65+) is relatief hoog in Europa/ Oranjekwartier en IJsselveld-West, gemiddeld zo n 22%. IJsselveld-Oost heeft in vergelijking met de omliggende buurten een relatief jonge bevolking met slechts 11% senioren en 23% kinderen tussen de 0 en 15 en 14% jongeren tussen 15 en 20 jaar. Ook in IJsseloevers wonen relatief veel kinderen en jongeren, respectievelijk 10 en 24%. In Europakwartier en IJsselveld-Oost zijn veel eenpersoonshuishoudens: 36% en 35%. Voor heel IJsselstein is dit 29%. De gezinsgrootte zit rond het gemiddelde van IJsselstein: 2,4. In IJsseloevers en IJsselveld-Oost wonen relatief de meeste huishoudens met kinderen. LEEFTIJDSOPBOUW PER BUURT IN IJSSELSTEIN-NOORD, 2014 Leeftijd per wijk IJsselveld-Oost IJsselveld-West Europakwartier Oranjekwartier IJsseloevers Totaal (23%) 462 (16%) 276 (18%) 158 (18%) 7 (10%) (14%) 280 (10%) 153 (10%) 89 (10%) 16 (24%) (30%) 637 (22%) 383 (24%) 217 (24%) 13 (19%) (22%) 830 (29%) 419 (27%) 232 (26%) 31 (46%) (11%) 661 (23%) 344 (22%) 198 (22%) 1 (1%) 1510 Totaal 2703 (100%) 2870 (100%) 1575 (100%) 894 (100%) 68 (100%) 8110 Bron: Gemeentelijke basisadministratie, 2014 Nb. De gegevens over de leeftijdsopbouw zijn op een ander moment in 2014 opgenomen. Daarom verschilt het totaal iets met het totaal aantal inwoners. Bekijk alle cijfers in de bijlage. 9

12 AANTAL INWONERS NAAR MANNEN EN VROUWEN PER BUURT IN IJSSELSTEIN-NOORD, 1 JANUARI 2014 Buurt M V totaal Europakwartier IJsseloevers IJsselveld-Oost IJsselveld-West Oranjekwartier Totaal IJsselstein Bron: Gemeentelijke basisadministratie, Verschillende nationaliteiten IJsselstein-Noord wordt getypeerd als een etnisch gemengde wijk: er wonen gemiddeld 24% allochtonen, waarvan inwoners met Marokkaanse wortels de grootste groep is. Er zijn wel verschillen tussen de buurten. In IJsselveld-Oost is 46,5% van de bewoners allochtoon, in Europakwartier 27,8% van de bewoners. Het aantal allochtonen in heel IJsselstein is al een aantal jaren stabiel: iets boven de 20%. Bron: Gemeentelijke basisadministratie, 2014 Per 1 januari 2014 had IJsselveld-Oost inwoners, 8% van de totale IJsselsteinse bevolking. IJsselveld-Oost is een zogenaamde multiculturele buurt, 46% is allochtoon. Onder allochtonen verstaan we zowel westerse als niet-westerse allochtonen: mensen waarvan tenminste één ouder in het buitenland is geboren. AANTAL INWONERS MET BETREFFENDE NATIONALITEIT PER WIJK Per 1 januari 2014 had IJsselveld-West inwoners, ruim 8% van de totale IJsselsteinse bevolking. Er wonen relatief veel mensen tussen de 45 en 65. Per 1 januari 2014 had Europakwartier en Oranjekwartier 894 inwoners, bij elkaar ook bijna 8% van de totale IJsselsteinse bevolking. Er zijn relatief veel eenpersoonshuishoudens in deze buurt (36%) en met name in Europakwartier wonen veel allochtonen (27,8%). Nationaliteit IJsselveld- IJsselveld- Europa- Oranje- IJsseloevers Oost West kwartier kwartier Nederlands Marokkaans Turks Brits Duits Italiaans Overige Bron: Gemeentelijke basisadministratie, 2014 Nb. 1. Aantal nationaliteiten is iets anders dan aantal allochtonen, veel allochtonen hebben de Nederlandse nationaliteit (zie ook bovenstaande definitie van allochtonen). Nb. 2. Er zijn meerdere mensen met meerdere nationaliteiten. Het totaal van het aantal nationaliteiten komt daarom niet overeen met het totaal aantal inwoners. 2.2 Inkomensverdeling in de wijk IJsselveld-West heeft het hoogste gemiddelde inkomen van IJsselstein-Noord. Voor heel Noord geldt dat het gemiddelde inkomen onder het gemiddelde van IJsselstein zit. INKOMEN PER BUURT, 2012 Huishouden IJsselstein IJsselveld- IJsselveld- Europa- Oranje- IJsseloevers Oost West kwartier kwartier % Laag inkomen x % Hoog inkomen x Gemiddeld inkomen 2012 in euro x Bron: 10

13 3 Voorzieningen in IJsselstein-Noord Het aanbod aan voorzieningen in IJsselstein-Noord is groot en divers. Bewoners zijn hier over het algemeen zeer over te spreken. Er zijn veel voorzieningen en activiteiten op het gebied van wonen-welzijn-zorg te vinden, vooral rond het Multifunctioneel Centrum De Sterrenwacht aan het Marinus Vermeerplein. Ook de Ontmoetingskerk trekt veel bewoners aan voor activiteiten en bijeenkomsten, taallessen, workshops en cursussen, themabijeenkomsten en vergaderingen van diverse maatschappelijk betrokken organisaties. 3.1 Wijkeconomie In IJsselveld-West ligt winkelcentrum De Clinckhoeff, met onder andere een supermarkt en een apotheek. Dit overdekte winkelcentrum heeft een wat naar binnen gekeerde uitstraling. Het centrum en de omgeving wordt vernieuwd: het aantal voorzieningen wordt uitgebreid en er komen sociale huurwoningen bij. Er is gestart met de bouw van een nieuwe parkeerterrein aan de overkant van de trambaan. Hierna staat de verbouwing van de bestaande winkels op de planning. IJsselveld-Oost heeft geen echte kern; als centrale plek van de wijk wordt het gebied gezien rondom de school De Overkant, supermarkt Jumbo, de snackbar, Studio 10 en het Journaalplantsoen met een grote voetbalkooi en een speelplek. Alles is hier. Je kunt hier blijven wonen van je geboorte totdat je tussen zes planken weggaat. Bewoner Jongerenontmoetingsplaatsen Naast winkelcentrum de Clinckhoeff bevindt zich aan de ene kant de trambaan en de sporthal met daaraan grenzend een parkje waar jongeren zich vaak ophouden. Er wordt regelmatig overlast gemeld. Op sportpark IJsseloever was tot voor een aantal jaar geleden een officiële Jongerenontmoetingsplaats (JOP). Deze heeft plaats gemaakt voor een vierde hockeyveld. Tot voor kort was er een andere jongerenontmoetingsplek bij de Clinckhoeff. Deze heeft plaatsgemaakt voor parkeerruimte. Bewoners, jongerenwerk en het Integraal Wijkteam willen graag dat er na de verbouwing van de Clinckhoeff weer een nieuwe ontmoetingsplek in de buurt komt. In Europa/Oranjekwartier zijn geen winkels, wel een aantal (kleine) bedrijven. Belangrijke trekpleister is het overdekte zwembad De Hooghe Waerd. Er zijn twee basisscholen, een kleine sportzaal met bar en vergaderruimte in de Poortdijk en een grotere sporthal aan de rand van Oranjekwartier, de IJsselhal. In een van de basisscholen is de voorschoolse educatie van Pulse gevestigd, evenals een BSO. De Ontmoetingskerk, Pauluskerk en de moskee zijn de belangrijkste markeringspunten in Europakwartier. 11

14 3.2 Mening bewoners over voorzieningen De bewoners van Noord zijn volgens de monitor Veiligheid en Leefomgeving over het algemeen zeer tevreden over de voorzieningen in hun wijk. Gesprekken met bewoners bevestigen dit. De inwoners van IJsselveld- Oost zijn het meest tevreden over de voorzieningen van alle IJsselsteiners, 77% is zeer tevreden. Bewoners van IJsselveld-West zijn minder tevreden, 69% geeft aan zeer tevreden te zijn. Alleen in IJsselstein Zuidoost (De Tuinen, Het Hart, De Boomgaard en De Hoven) zijn bewoners minder tevreden over de voorzieningen. In alle buurten is ongeveer 10% niet tevreden over de voorzieningen. Lage tevredenheid over voorzieningen jongeren Volgens de monitor Veiligheid en Leefomgeving 2014 zijn bewoners het minst tevreden over voorzieningen voor jongeren ten opzichte van andere voorzieningen. Gesprekken met bewoners bevestigen de cijfers. Voorzieningen voor jongeren in Noord zijn volgens welzijnswerkers redelijk. Het buurthuis Studio 10 wordt goed gebruikt door leeftijdsgroepen variërend van 9 tot 18 jaar. Bewoners geven aan dat dit echter wel geldt Activiteiten voor jongeren in Studio 10 worden voor alle jongeren georganiseerd, niet alleen voor een bepaalde groep. Er komt alleen een selecte groep jongeren op af, maar ik heb niet het idee dat dat voor de jongeren zelf een probleem is. Andere doelgroepen gaan naar andere locaties elders in IJsselstein, veel meiden gaan bijvoorbeeld naar Xperience in Achterveld. Zo groot is IJsselstein niet. Professional voor een beperkte groep jongeren. Er zou volgens bewoners meer gedaan kunnen worden om een meer diverse groep jongeren te bereiken. In IJsselveld-West scoort het aandeel bewoners dat tevreden is over jongerenvoorzieningen ver onder het gemiddelde in IJsselstein. Die hangplekken worden hier soms weggenomen door de overheid. Dan gaan jongeren ergens anders vertier zoeken en kunnen ze anderen tot last zijn. Dat moet je zien te voorkomen. Je moet zorgen dat de jeugd zijn ontspannenheid kan hebben, meer sportactiviteiten organiseren, en een eigen plek creëren waar ze kunnen ontspannen en samen kunnen praten. Bewoner AANDEEL (ZEER) TEVREDEN INWONERS OVER VOORZIENIN- GEN IN DE BUURT, 2013 EN AFWIJKING TEN OPZICHTE VAN HET GEMIDDELDE VOOR IJSSELSTEIN (%) Ongunstiger dan gemiddeld (>5%) Gunstiger dan gemiddeld (>5%) IJsselstein Zuidwest IJsselstein Zuidoost Achterveld West/ Zuid en Groenvliet Achterveld Noord/Oost IJsselstein Centrum Oranje- en Europakwartier IJsselveld-Oost IJsselveld-West Gemeente IJsselstein Bron: Monitor Veiligheid en Leefomgeving, Gemeente IJsselstein 2014 Basisonderwijs Winkels dagelijkse boodschappen Gezondheid en welzijnsvoorzieningen Sportmogelijkheden Openbaar vervoer Verenigingsleven Straatverlichting Toegankelijkheid minder validen Speelmogelijkheden Voorzieningen ouderen Parkeergelegenheid Voorzieningen jongeren Gemiddelde score

15 Parkeerproblemen Bewoners zijn over het algemeen niet tevreden over het aantal parkeerplekken: met name in Europa/ Oranjekwartier en in IJsselveld-West geven bewoners aan last te hebben van een tekort. Enerzijds omdat steeds meer huishoudens twee auto s bezitten, anderzijds omdat mensen die in het centrum moeten zijn, hun auto in Europa/Oranjekwartier gratis parkeren. Ook voor bewoners buiten Noord IJsselstein-Noord heeft een aantal voorzieningen waar bewoners van buiten de wijk gebruik van maken, zoals de sportparken en -verenigingen, winkelcentrum Clinckhoeff, de Jenaplanschool, stichting Boka en de Nieuw Testamentische Gemeente de Startbaan. Bewoners van het landelijke gebied buiten Noord maken ook gebruik van de zorg- en welzijnsfaciliteiten in IJsselstein-Noord. Parkeren is in Edelstenenwijk een gigantisch probleem. Daar zijn we als bewonersgroep al jaren mee bezig. Bewoner 3.3 Sport, cultuur en recreatie Er zijn in Noord twee sporthallen, de IJsselhal en sporthal Poortdijk, zwembad Hooghe Waerd en sportpark IJsseloever. In 2013 heeft de gemeente op sportpark IJsseloever een vierde kunstgrashockeyveld aangelegd en extra parkeerplaatsen gerealiseerd. De gemeente IJsselstein heeft toestemming gegeven om te starten met de nieuwbouw bij de sporthal IJsseloever. Direct aan de clubaccommodaties van handbalvereniging Shot 73 en korfbalvereniging Fortissimo wordt een sporthal gerealiseerd die geschikt is voor gebruik door zowel het onderwijs als de sportverenigingen. De beoogde oplevering is september Een overzicht van alle sportverenigingen en -locaties vindt u op Kies onder menu voor sport en bewegen. Het platteland van Rijnenburg en de Nedereindse Plas liggen in de achtertuin van de wijk. Daar zijn veel mogelijkheden voor buitenrecreatie. Aan de Noord IJsseldijk 107 ligt jachthaven Marnemoende. Er zijn twee ateliers/galerieën voor beeldende kunst in IJsselstein-Noord. Een aan de Noord IJsseldijk 109/A en een aan de Zomerdijk 11. Hier worden ook workshops en muzieklessen gegeven. Kunst aan de IJssel Tweejaarlijks in september vindt het kunstevenement Kunst aan de IJssel plaats, waar kunstenaars hun werk laten zien in de ateliers aan de Noordijsseldijk 109A en in een botenloods van jachthaven Marnemoede. De IJVO IJsselsteinse Vakantie Ontspanning Jaarlijks wordt aan de Noord-IJsseldijk de IJVO-week gehouden. Deze vakantieweek voor basisschoolkinderen is een traditie: sinds 1966 wordt er in de laatste week van de schoolvakantie een activiteitenprogramma voor kinderen aangeboden. Sport en cultuur voor jongeren Ook in en vanuit buurthuis Studio 10 en MFC de Sterrenwacht worden culturele en sportactiviteiten georganiseerd, zoals Sport als Middel, een sportproject dat zich met name richt op kinderen en jongeren van 9 t/m 17 jaar in IJsselveld-Oost. Naast trainingen worden er zaalvoetbaltoernooien georganiseerd. Ook is er WhoZnext, waarbij jongerenwerkers oudere jeugd of kinderen stimuleren om zelf sportactiviteiten te bedenken, mee te organiseren en uit te voeren. Kinderen vanaf 11 jaar kunnen zelf een WhoZnextteam samenstellen. 13

16 Mobiliteit 75-plussers In 2013 interviewde Pulse 232 zelfstandig wonende 75-plussers in IJsselstein-Noord in het kader van het Huisbezoekproject 75-jarigen. Bijna één op de vijf 75-plussers (20%) gaf aan soms tot regelmatig vervoersproblemen te hebben, waardoor ze niet ergens naar toe konden waar ze wel heen hadden gewild. 72% van de 75-plussers kent de regiotaxi en 20% maakt wel eens gebruik van deze taxi. Ruim de helft (53%) van de 75-plussers die gebruik maakt van de regionale taxi, is hier tevreden over. Wanneer de 75-plussers met een mobiliteitsbeperking buiten de regio vervoer nodig hebben, kunnen ze gebruik maken van Valys, vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Ruim de helft (54%) van de 75-plussers is hiermee bekend, 25% maakt AANTAL 75-PLUSSERS IN IJSSELSTEIN-NOORD DAT GEBRUIK MAAKT VAN VERVOERSMIDDEL Lopen Auto, partner, familie of kennis rijdt Fietsen Auto, ik rijd Tram hier ook gebruik van. Driekwart (74%) van de gebruikers heeft aangegeven tevreden te zijn met Valys. In IJsselstein kunnen de 75-plussers gebruik maken van het ouderenvervoer van Pulse. Driekwart van de ouderen in Noord is bekend met het ouderen vervoer en 21% maakt hier gebruik van. Van degene die gebruik maken van het ouderenvervoer is 89% hier tevreden mee. Horeca In het buitengebied, aan de Noord IJsseldijk, ligt een restaurant en pannenkoekenrestaurant. Bij de jachthaven Marnemoende is een restaurant gevestigd, in winkelcentrum de Clinckhoeff een Chinees-Kantonees restaurant. Daarnaast is er in Noord een cafetaria en een sportcafé. Bij de aanschuiftafel in MFC Sterrenwacht kunnen mensen tegen een lage prijs samen eten. De aanschuiftafel is een initiatief van welzijnsorganisatie Pulse. 3.4 Onderwijs en kinderopvang Er zijn in Noord vijf bassischolen: een in IJsselveld- West, een in IJsselveld-Oost en drie in Oranjekwartier/ Europakwartier. Stichting Pulse biedt Voorschoolse Educatie (VVE) in basisschool de Brug. Kinderkwartier aan de Televisiebaan biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang (bso). Kinderopvang t IJsseldijkje (onderdeel van SKIJ) bevindt zich aan de Planetenbaan. BSO IJsselstein heeft een locatie aan de Planetenbaan. Er zijn plannen voor een nieuw multifunctioneel schoolgebouw aan de Duitslandstraat. Daar krijgen de basisscholen de Paulusschool, de Brug, de BSO en de Voorschoolse Educatie van Pulse een plek. Het is ook de bedoeling dat het gebouw meer een algemene ontmoetings- en activiteitenfunctie voor de wijkbewoners gaat krijgen. Basisscholen in IJsselstein-Noord IJsselveld-West Katholieke Basisschool Agnesschool Zomerdijk 43 Dalton Basisschool de Tandem Planetenbaan 40 IJsselveld-Oost Jenaplanschool De Overkant Televisiebaan 106 Oranjekwartier/Europakwartier Katholieke Basisschool Paulusschool Duitslandstraat 11 PC Basisschool De Brug, locatie Jan v.d. Wijngaard Poortdijk Geloofsgemeenschappen In IJsselstein-Noord zijn twee kerken en een moskee gevestigd: > Moskee al-taouba aan het Finlandpad 2 > Nieuw Testamentische Gemeente, aan de Duitslandstraat 9 > Protestantse gemeente IJsselstein in de Ontmoetingskerk aan de Andorrastraat 2 14

17 3.6 Zorg, welzijn en buurtcentra Huisartsen en apotheek Huisartsenzorg IJsselstein, locatie IJsselveld, in MFC Sterrenwacht, Marinus Vermeerplein 2 Apotheek IJsselveld, De Clinckhoeff 21 Reinaerde - Zorg voor mensen met een beperking Dagcentrum De Weiderij De Weiderij is een werk- en dagbestedingscentrum voor mensen met een beperking. In de avonduren en de weekenden kunnen ook initiatieven van buiten Reinaerde gebruik maken van deze locatie. Zo is het een van de locaties voor Kursusproject IJsselstein, waar bewoners cursussen in onder andere kunst, cultuur, persoonlijke ontwikkeling, automatisering en taal volgen. > Prins Bernhardlaan 22 Kursusproject IJsselstein: Buitenlocaties van De Weiderij Jachthaven Marnemoende in IJsselstein biedt werk- en dagbesteding aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Bij Hockey Club IJsseloever (HCIJ) is werk voor mensen met een verstandelijke beperking die het leuk vinden om op een kleinschalig terrein van een hockeyclub te werken. Reinaerde New Limits Binnen het wooncomplex New Limits huurt Reinaerde studio s en appartementen voor 18 mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. De cliënten wonen individueel en krijgen ondersteuning bij het structureren en organiseren van de dagelijkse zaken. > Pandora 61 De IJsselburg Op de IJsselburg wonen 19 cliënten in de leeftijd van 20 tot 73 jaar. De ondersteuningsvragen zijn zeer divers: van het geven van enige ondersteuning tot het bieden van veel structuur en duidelijkheid. De meeste cliënten hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Een aantal cliënten is meervoudig beperkt. > Duitslandstraat 5 Kleinschalige woonvoorzieningen In IJsselveld-Oost biedt Reinaerde in kleinschalige woonvoorzieningen begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking die op meerdere levensgebieden (intensieve) ondersteuning nodig hebben. Ambulante dienstverlening Door heel IJsselstein biedt Reinaerde, in samenwerking met het Sociaal Team, Pulse en eventueel andere partners, ambulante ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking,in de eigen woning. Meer weten over de voorzieningen van Reinaerde? Kijk op Lister - begeleiding en huisvesting aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen in en rondom Utrecht Lister IJsselstein Lister IJsselstein in IJsselstein bestaat uit twee teams: team IJsselveld en team Vianen. De twee teams bieden ambulante begeleiding en Volledig Pakket Thuis (VPT) aan mensen met psychiatrische problematiek die zelfstandig wonen. > Eurovisieplein 1 Meer weten over Lister? Kijk op Woningcorporatie Provides Provides is de grootste woningcorporatie van IJsselstein. De corporatie verhuurt ongeveer 3500 woningen in IJsselstein. > Zomerdijk 14 Poortdijk 34 Aan de Poortdijk 34 bevindt zich een fysiotherapiepraktijk, logopediepraktijk, pedicure/manicure en gezichtsverzorging en Yogacentrum Artemis. 15

18 Welzijnsorganisatie Pulse Pulse is de welzijnsorganisatie voor inwoners van IJsselstein. Pulse werkt samen met bewoners aan de kwaliteit van wonen en leven, thuis en in de buurt. Pulse werkt vanuit negen locaties in IJsselstein. Het hoofdkantoor is gevestigd in woonzorgcentrum Ewoud. > Jan van der Heydenweg 2C, Locatie Kameraplein (voorheen Wijk Informatie Centrum) Op het Kameraplein 73 vinden verschillende maatschappelijke organisaties hun plek. De wijkbeheerders van Provides zijn regelmatig aanwezig, de sociaal werkers van Pulse die advies op maat bieden bij eenzaamheid of sociaal isolement hebben hier hun werkplek, de inloopspreekuren van buurtbemiddelingen vinden hier plaats, evenals de spreekuren van het Sociaal Team. Daarnaast is de locatie te huur voor buurtactiviteiten en wordt de plek gebruikt als vergaderlocatie door bewonersorganisaties. > Kameraplein 73 Locatie Multifunctioneel Centrum De Sterrenwacht In dit centrum organiseert Pulse diverse activiteiten. Ook worden veel activiteiten door bewonersorganisaties of andere vrijwilligersinitiatieven georganiseerd. Iedere woensdagavond kunnen bewoners tegen een lage prijs samen eten aan de Aanschuiftafel. Iedere dinsdag en donderdag is er een huiskamer, met koffie, een activiteit en een goed gesprek. Daarnaast zijn er taallessen en computercursussen. Bovendien is er iedere woensdagochtend inloopspreekuur voor mensen die hulp willen bij het op orde brengen van hun administratie. > Marinus Vermeerplein 1 Studio 10 Studio 10 is oorspronkelijk opgezet als tijdelijke jeugdlocatie. In 2013 hebben bewoners kenbaar gemaakt dat ze het buurthuis graag willen behouden. Sindsdien heeft Studio 10 een permanente vergunning. Er zijn jongerenwerkers aanwezig die activiteiten met jongeren ondernemen, of gewoon met ze praten. In de loop der tijd is geïnvesteerd in het multifunctioneel maken van de locatie. Dat is tot op zekere hoogte gelukt. Vooral in de ochtenden en middagen tot 4 uur wordt Studio 10 voor andere activiteiten gebruikt dan jongerenactiviteiten. Studio 10 biedt bijvoorbeeld ruimte aan een kookclub, een naaiwerkclub, een handwerkclub en computerondersteuning. Ook is de locatie het vertrekpunt voor vrouwenwandelingen door IJsselstein. Bewoners geven aan dat de ruimte laagdrempeliger mag zijn. Aan de studio kleeft nog erg het imago van een jongerencentrum voor jongeren met een niet-nederlandse achtergrond. > Televisiebaan 143 Kijk voor alle activiteiten in De Sterrenwacht op Wilt u een ruimte huren bij Pulse? Kijk dan op Fokus woonproject Het Fokus woonproject ligt in IJsselveld-West, vlakbij de sneltramhalte en winkelcentrum Clinckhoeff. De 18 fokuswoningen zijn bestemd voor mensen met een ernstige lichamelijke beperking, die onafhankelijk en zelfstandig willen wonen. Het is een combinatie van een aangepaste woning met 24-uurs dienstverlening op afroep. Meer weten? Kijk op Toekomst Studio 10 Studio 10 werd in 2009 door de gemeente gebouwd om een tijdelijk onderdak te bieden aan jongeren en andere wijkbewoners voor sociaal-culturele activiteiten. Begin 2014 is een definitieve omgevingsvergunning verleend aan Studio 10. Het gebouw is eigendom van de gemeente, en staat op de lijst af te stoten vastgoed. Met Pulse is een huurovereenkomst afgesloten tot eind Hierna beslist de gemeente hoe verder. Een van de belangrijkste redenen om Studio 10 neer te zetten was dat er jongerenoverlast was. Die overlast is voor 95% verdwenen. Bewoner IJsselveld-Oost 16

19 BOKA IJsselstein In de wijk IJsselveld-Oost staat het gebouw van de tussenvoorziening BOKA, een tijdelijke opvang voor mensen uit de regio Utrecht die dak- en/of thuisloos zijn geworden. De ene keer gaat het om een gezin met kinderen of een echtpaar, de andere keer om een alleenstaande volwassene of om een jongere die niet meer bij zijn ouders kan wonen. BOKA heeft 16 kamers en 2 gezinsappartementen. Mensen kunnen hier maximaal 8 weken blijven. > Hitteschild 6 Meer informatie over BOKA vindt u op 3.7 Sociaal Team en Jeugdteam Om de inwoners goed te ondersteunen op het gebied van zorg, is de gemeente met een aantal maatschappelijke partners het Sociaal Team gestart. Het sociaal team ondersteunt inwoners in kwetsbare situaties. Er wordt uitgegaan van de kracht van de inwoner en zijn netwerk, de medewerker ondersteunt bij het vinden van oplossingen. Het Sociaal Team is er voor alle hulp- en zorgvragen, zoals vragen over werk, inkomen, wonen, gezondheid en schulden. In het Sociaal Team zitten hulpverleners met verschillende deskundigheden. Zij adviseren elkaar over de verschillende hulpvragen en zorgen ervoor dat de hulp op elkaar wordt afgestemd. De inwoner krijgt te maken met één hulpverlener als vast aanspreekpunt. Samen met die hulpverlener maakt hij of zij een plan waarin alle hulpvragen aan de orde komen. Op deze wijze wordt de inwoner sneller en efficiënter geholpen. Voor kinderen en jongeren is een apart Jeugdteam geformeerd met medewerkers van jeugdorganisaties. Dit team richt zich volledig op vragen rondom gezin, jeugd, opvoeden en opgroeien. Sociaal Team WAC (Wijkactiviteitengebouw Achterveld) Heemradenlaan 34A Open op maandag, dinsdag en donderdag van tot uur Jeugdteam Wijk Ontmoetingscentrum (WOC) Merkelbachlaan EX IJsselstein / Decentralisatie sociaal domein Er verandert op dit moment veel in de zorg. De gemeente IJsselstein is sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen, extramurale ondersteuning voor bewoners met een beperking, chronisch zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben gemeenten nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel de decentralisatie van het sociaal domein. De gemeente IJsselstein heeft het sociaal team en het jeugdteam opgericht om deze taken zo goed mogelijk en voor iedere bewoner op maat uit te kunnen voeren. Inzet informele netwerk 75-plussers Het inzetten van het informele netwerk wordt steeds belangrijker. Aan 232 zelfstandig wonende 75-plussers is gevraagd van wie zij financiële, emotionele en praktische hulp kunnen krijgen indien zij dat nodig hebben. Eén op de zeven (14%) 75-plussers in IJsselstein-Noord heeft aangegeven dat zij geen financiële steun kunnen krijgen van partner, (klein)kinderen, andere familie of vrienden/ kennissen. Ook kan 6% niet bij hun netwerk terecht voor emotionele steun en 8% niet voor praktische steun. Bron: huisbezoekproject 75-jarigen, Pulse,

20 Zorg en zelfredzaamheid 75-plussers 25% van 232 ondervraagde zelfstandig wonende 75-plussers in IJsselstein-Noord heeft wekelijks hulp bij het huishouden van de thuiszorg. 21% van de ouderen heeft een particuliere hulp in de huishouding. Naast huishoudelijk hulp wordt er ook hulp bij de persoonlijke verzorging en medische hulp gegeven. Van de 75-plussers ontvangt 13% wekelijks hulp bij de persoonlijke verzorging en 6% ontvangt wekelijks medische hulp, bijvoorbeeld bij het verzorgen van wonden, geven van injecties. HULP AAN EN VERZORGING VAN 75-PLUSSERS PER WIJK IN IJSSELSTEIN-NOORD Oranje-/Europa- IJsselveld- IJsselveldkwartier Oost West Hulp thuiszorg wekelijks 20% 27% 28% Hulp particulier zorg wekelijks 22% 15% 25% Persoonlijke verzorging wekelijks 8% 16% 16% Medische hulp wekelijks 4% 15% 1% 9% van de 75-plussers heeft aangegeven dat ze behoefte hebben aan extra ondersteuning of aanpassingen. Dit zijn 21 van de in totaal 232 bezochte 75-plussers. De dagelijkse boodschappen, het bereiden van de warme maaltijden en het licht huishoudelijk werk doen de 75-plussers vooral zelf. Voor het invullen van formulieren (46%) en de kleine reparaties in en bij het huis/ tuinonderhoud (54%) roepen zij vaak de hulp van partner, familie en kennissen in. Voor het zwaar huishoudelijk werk maken zij vaak gebruik van de thuiszorg en de particuliere hulp (45%). Bron: huisbezoekproject 75-jarigen, Pulse, 2013 Een grand café of een lunchroom met een terrasje, dat zou nou leuk zijn! Bijvoorbeeld bij het nieuwe winkelcentrum! Zodat je als oudere even een kopje koffie kunt drinken. Bewoner 3.8 Integraal Wijkteam In IJsselstein Noord is het Integraal Wijkteam actief, dat bestaat uit medewerkers van woningcorporatie Provides, politie, gemeente, welzijnsorganisatie Pulse en vertegenwoordigers van bewonersgroepen. Het team richt zich met name op de leefbaarheid van de wijk en de openbare ruimte en ondersteunt bij het realiseren van initiatieven voor de wijk. Iedere zes weken komt het team bij elkaar en bespreekt wat er in de wijk speelt en stemt de acties met elkaar af. Op verzoek schuiven deelnemers van andere organisaties aan, zoals bijvoorbeeld uit de zorg, het onderwijs of het bedrijfsleven. Sinds eind 2013 neemt ook een lid van de bewonersgroep deel aan de wijkteamoverleggen. Individuele bewoners die situaties of signalen willen bespreken kunnen op verzoek ook deelnemen. 18

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht Houten 2016 Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht 2016 De Monitor Sociale Kracht: 7 pijlers Participatie De Monitor Sociale Kracht gaat uit van de beredeneerde veronderstelling dat de sociale kracht van

Nadere informatie

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom bevolking De buurten De Pol en Gelderse Blom tellen samen 3.805 inwoners; dat is 6% van de Veenendaalse bevolking. Omdat er in beide buurten vooral gezinnen wonen,

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein

Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht IJsselstein Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Wijkatlas. IJsselstein Centrum IJSSELSTEIN CENTRUM

Wijkatlas. IJsselstein Centrum IJSSELSTEIN CENTRUM Wijkatlas IJsselstein Centrum IJSSELSTEIN CENTRUM Maak van uw idee een succesvolle activiteit Voor het stappenplan ga naar Onsijsselstein.nl 1 4 Draagvlak en samenwerking Buurtbewoners informeren en enthousiasmeren

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U < 18 jaar. 0 18 tot 25 jaar. 3 25 tot 35 jaar. 7 35 tot 45 jaar 18 45 tot 55 jaar. 14 55 tot 65 jaar. 20 65 tot 75 jaar. 9 > 75 jaar 9 Totaal

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk!

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Wijkvisie De Volgerlanden December 2011 De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren?

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Augustus 2016 1 Vernieuwing buurtwinkelcentrum De Horden

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

CONCEPT STEDELIJK PLAN. Amersfoort

CONCEPT STEDELIJK PLAN. Amersfoort CONCEPT STEDELIJK PLAN Amersfoort Amersfoort, 9 november 2016 INLEIDING De gemeente Amersfoort werkt wijkgericht, met als basis een wijkplan en stedelijk plan. In de plannen beschrijven we de doelen en

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61 Huizen vanhendriks Azielaan 598, 3526 ST Utrecht Betaalbaar wonen Centrale ligging Park Vrij parkeren Winkelvoorzieningen H61 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar Tuin Garage Verwarming

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Gedichten Lentebijeenkomst Wijkgericht werken onder leiding van IJsselstein Schrijft 15 juni 2016

Gedichten Lentebijeenkomst Wijkgericht werken onder leiding van IJsselstein Schrijft 15 juni 2016 Gedichten Lentebijeenkomst Wijkgericht werken onder leiding van IJsselstein Schrijft 15 juni 2016 Naam: Andreas Buurt: Europakwartier - Oost Wat ben ik trots hoe groen mijn buurt is: Ruimte voor kinderen

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Project Cape Kennedy 5 april 2016

Project Cape Kennedy 5 april 2016 5 april 2016 1. Aanleiding Vanuit de integraliteit van het wijkvernieuwingsplan en de beleidskaders die in samenwerking met de gemeente zijn vastgesteld, is het wenselijk om het college van B&W inzicht

Nadere informatie

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2016 5 Doelen 2016 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II LEEFBAARHEID EN ZORG IN STEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN figuur 2 Woningen in de vier grote steden naar eigendom per 1 januari 2000 in procenten Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht X Y Z Nederland Het

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Nieuwbouw sport- en activiteitencentrum. Van activiteitencentrum naar centrum voor activiteiten

Nieuwbouw sport- en activiteitencentrum. Van activiteitencentrum naar centrum voor activiteiten Nieuwbouw sport- en activiteitencentrum Dawes april 2013 Van activiteitencentrum naar centrum voor activiteiten 6 1 2 3 4 Inleiding Locatie Voor Wie Planning en Contact 3 Inleiding 5 Huidige situatie 10

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Krachtig Winssen 20 September 2017 1. Krachtige Kernen 2. Diepte-interviews 3. Exploratieve workshop

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

PALENSTEIN WIJKVISIE PALENSTEIN. Dit zie je terug in de wijkvisie! jouwplekinzoetermeer.

PALENSTEIN WIJKVISIE PALENSTEIN. Dit zie je terug in de wijkvisie! jouwplekinzoetermeer. WIJKVISIE In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in sociale wijkprojecten, de renovatie van de Vestia flats en de openbare ruimte eromheen. Castellum Palensteyn is gebouwd, en de nieuwe Schoutenhoek

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd)

Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd) Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd) Geslacht Geslacht Man 24 Vrouw 18 Onbekend 16 Leeftijd

Nadere informatie

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 -

Gemeente Houten. Factsheets. Bijlage. 28 maart 2012 - 1 - Factsheets Gemeente Houten Bijlage 28 maart 2012-1 - Leeswijzer De factsheets zijn opgedeeld in 6 blokken. Van linksboven naar rechtsonder zijn deze als volgt: 1. Overzichtskaart van de locatie. In het

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d

B en W-nummer ; besluit d.d missie B en W-nummer 15.0023; besluit d.d. 13-1-2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Gillissen (VVD), inzake onderzoek studenten Hogeschool Leiden naar het welbevinden van

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie