Wijkatlas. IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkatlas. IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD"

Transcriptie

1 Wijkatlas IJsselstein-Noord IJSSELSTEIN-NOORD

2 Maak van uw idee een succesvolle activiteit Voor het stappenplan ga naar Onsijsselstein.nl 1 4 Draagvlak en samenwerking Buurtbewoners informeren en enthousiasmeren om mee te doen. Ruimte huren Er kan gekozen worden om gebruik te maken van een (huur)ruimte. 2 5 Financiën De gemeente IJsselstein stelt iedere jaar een wijkbudget beschikbaar en er zijn mogelijkheden via fondsen. Het wijk- en straatbarbecue budget kunt u aanvragen via het aanvraagformulier. Collectieve vrijwilligersverzekering De vrijwilligersverzekering is door de gemeente geregeld. 3 Vergunning aanvragen Voor buitenactiviteiten is het aanvragen van een vergunning vereist. 6 Publiciteit Bekendheid werven voor de door u georganiseerde activiteit, hiervoor kunt u onder ander gebruik maken van de nieuwsbrief van onsijsselstein.nl. Wijkgericht werken In IJsselstein wordt het wijkgericht werken gecoördineerd door Stichting Pulse. Laat u informeren en inspireren: neem contact op via of kijk op Wijkteams leefbaarheid, dat zijn: Het opbouwwerk Het jongerenwerk De bewonersondersteuners De wijkbeheerder De wijkagent De ambtenaar veiligheid De ambtenaar openbare ruimte De actieve bewoners van bewonersgroepen Heeft u een vraag of wilt u graag iets delen met het wijkteam? Neem dan contact op via of via Bewonersgroepen & werkgroepen Elke wijk heeft actieve bewoners: zij zetten zich in voor de wijk in bewonersgroepen en werkgroepen. Bijvoorbeeld de Knijperploeg in Noord en Actief Zenderpark in Zuid. Lees meer op de wijkpagina s van

3 Inhoud 1 IJsselstein-Noord fysiek: wonen, inrichting en leefbaarheid IJsselveld-Oost IJsselveld-West Europa- en Oranjekwartier Bereikbaarheid Woningbouw Waardering woonwijk Groen 8 2 Wie wonen er in IJsselstein-Noord? Bewonerskenmerken Inkomensverdeling in de wijk 10 3 Voorzieningen in IJsselstein-Noord Wijkeconomie Mening bewoners over voorzieningen Sport, cultuur en recreatie Onderwijs en kinderopvang Geloofsgemeenschappen Zorg, welzijn en buurtcentra Sociaal Team en Jeugdteam Integraal Wijkteam 18 4 Veiligheid in IJsselstein-Noord Aantal en soorten misdrijven Criminaliteit in IJsselstein-Noord Veiligheidsbeleving Overlast Buurtbemiddeling 22 5 Sociale samenhang en participatie Betrokkenheid en binding Bewonersgroepen IJsselstein-Noord Participatie in de wijk WMO-aanvragen in IJsselstein Inwonerspanel over maatschappelijke ondersteuning 26 6 Wijkagenda IJsselstein-Noord Afsluiting 30 8 Bronnen voor de samenstelling van de wijkatlas 30 Bijlagen 31 1

4 Voorwoord Samen zorgen voor een zo prettig mogelijk leefklimaat in de wijk: dat is wijkgericht werken. Iedereen die in de wijk woont of met de wijk te maken heeft, speelt hierin een rol: bewoners, gemeente, woningcorporatie, zorg- en welzijnsorganisaties, sportverenigingen, scholen en alle andere vrijwilligers- en professionele organisaties. Wijkgericht werken is het vinden van de juiste antwoorden op knelpunten en het benutten van mogelijkheden in de wijk. Dat kan alleen maar als we weten wat er speelt en wat ieders bijdrage is aan het leefklimaat. En dat leest u in deze wijkatlas van IJsselstein-Noord. De wijkatlas is een bundeling van feiten en meningen. Van statistische informatie uit databanken en onderzoek, beschrijvende informatie en analyses tot interviews met bewoners en professionals. De wijkatlas gaat zowel over de sterke kanten als de zwakke kanten van de wijk. De schaal is de wijk zelf, maar in de wijkatlas wordt ingezoomd op de verschillende buurten als er verschillen binnen de wijk zijn. In de tekst zijn opvallende zaken opgenomen, uitspraken van bewoners en professionals. Wilt u meer over het betreffende onderwerp lezen? Bekijk dan de tabellen en grafieken in de bijlage. De wijkatlas is de basis voor het opstellen van een gedeeld beeld van de wijk en de ambities voor de wijk. De wijkatlas is ook de basis voor het opstellen van integrale wijkplannen. De wijkatlas geeft inzicht in wat de bur- gerkracht in en van de wijk is. Kijken de bewoners naar elkaar om, zijn ze bereid zich in te zetten voor de wijk en voor elkaar? Want dat wordt steeds belangrijker: denk maar aan de vergrijzing en de ontwikkelingen op het gebied van zorg. Informele netwerken waarop buurtbewoners kunnen terugvallen zijn van groot belang, nu al en in de toekomst zeker. Mensen zijn dynamisch, wijken zijn dynamisch, en daarom willen we van deze atlas ook een dynamisch instrument maken. We hopen dat deze atlas ook aanzet tot denken en discussie. Dat u op sommige punten verrast wordt, en wie weet zelfs sommige conclusies helemaal niet herkent. Al die reacties horen wij graag, zodat we - samen met u de wijkatlas bij kunnen stellen waar nodig. Achterin deze atlas vindt u hoe u commentaar, ideeën, wensen of aanpassingen kunt doorgeven. Ik wens u veel leesplezier. Stichting Pulse, Marion Wiendels, directeur/bestuurder 2

5 1 IJsselstein-Noord fysiek: wonen, inrichting en leefbaarheid IJsselveld-West Achterveld West IJsselstein-Noord is het gebied aan de Noordkant van IJsselstein, aan de ene kant grenzend aan de weidse Nedereindse Plas en het open gebied Rijnenburg, aan de andere kant dicht bij het centrum van IJsselstein. Over dé wijk IJsselstein-Noord kun je volgens bewoners niet spreken: de buurten IJsselveld-Oost, IJsselveld-West, Europa/Oranjekwartier en het kleine gebiedje IJsseloevers verschillen daarvoor teveel van elkaar, zowel in bouw en opzet als in samenstelling van de bewoners. Wat zijn die verschillen? En hoe typeren bewoners en professionals de wijk? Dat leest u in dit hoofdstuk. Achterveld Noord Achterveld Zuid Groenvliet Het Staatse De Rivieren Achterveld Oost Kasteelkwartier Het Hart IJsseloevers Eiterse Waard Binnenstad Het Podium De Hoven Nieuwpoort De Tuinen De Wereldsteden Benschopperpoort Oranjekwartier De Boomgaard Bedrijventerrein De Corridor Hazenveld IJsselveld-Oost Europakwartier Paardenveld Overwaard Panoven IJsselstein-Noord is een woonwijk met veel groen, zowel tussen de pleinen en straten als rondom de wijk. De meeste bedrijvigheid vindt plaats rond het winkelcentrum Clinckhoeff, de Jumbo aan de Televisiebaan en bij het sportpark IJsseloever. Er zijn veel activiteiten in buurthuis Studio 10 en de Ontmoetingskerk. Ligging Aan de noordkant van de wijk ligt de Nedereindse plas en het open gebied Rijnenburg. Aan de zuidkant grenst IJsselstein-Noord aan de Utrechtseweg en de Zomerdijk. Het spoor van de sneltram is de fysieke barrière tussen de wijken IJsselveld-Oost en -West en de wijken Europaen Oranjekwartier. Deze laatste wijken liggen tegen de binnenstad aan, gescheiden door de Utrechtseweg. De Poortdijk is een veelgebruikte route tussen Europa/ Oranjekwartier en het centrum. Markante gebouwen en locaties Sporthal Poortdijk Moskee al-taouba De stadsvijver De sportvelden Zwembad Hoge Waerd Pleintje voor de Jumbo Winkelcentrum de Clinckhoeff Tramhalte Hooghe Waerd De Nieuw Testamentische Gemeente de Startbaan De Boka, tijdelijke opvang voor daklozen aan het Hitteschild Multifunctioneel Centrum de Sterrenwacht Ontmoetingskerk Buurthuis Studio 10 Hoofdkantoor van woningcorporatie Provides Ouderen, jongere mensen, studenten, starters en gezinnen. Veel verschillende culturen en achtergronden. In Noord vind je het allemaal! Professional 3

6 1.1 IJsselveld-Oost IJsselveld-Oost is een waterrijke en groene buurt. De eerste woningen werden hier in 1969 gebouwd. Nu staan er drie type woningen: veel portiekflats van vier hoog, daarnaast rijtjeswoningen met een plat dak en rijtjeswoningen met een schuin dak. De eengezinswoningen zijn grotendeels koopwoningen in het goedkopere segment. Kenmerkend voor IJsselveld-Oost zijn de portiekflats rondom pleinen als Kameraplein, Monitorplein, Eurovisieplein en Nipkowplein. Door IJsselveld-Oost loopt een rondweg, die achtereenvolgens Televisiebaan, Ruimtevaartbaan en De Baan heet. Vanaf het midden loopt in westelijke richting het fiets- en wandelpad Hitteschild. Bewoners en professionals beschrijven de wijk als divers en multicultureel. Ik ken veel mensen uit de buurt, van allerlei verschillende culturen. Dat vind ik leuk en leerzaam. In IJsselveld-Oost is er never a dull moment. Bewoner Het is een sociale wijk: in de zin dat de wijk het gevoel geeft van een oude buurt, waar iedereen zicht heeft op elkaar. Mensen staan er voor elkaar. Door de portieken vormen de mensen kleine gemeenschappen. Soms schelden ze elkaar de keet uit, maar er is wel contact. Er gebeurt veel in de wijk. En ondanks het gemopper wonen de mensen er ook graag. De woningen zijn relatief ruim. Professional Wijkvernieuwing IJsselveld-Oost Gemeente IJsselstein, woningcorporatie Provides en welzijnsorganisatie Pulse zijn in 2009 zijn gestart met een integraal wijkvernieuwingsplan, met als doel om op lange termijn (2025) van IJsselveld-Oost een hoogwaardige, gewilde en levensloopbestendige woonwijk te maken. De aanpak is integraal: tegelijkertijd werken aan fysieke, sociale en veiligheidsvraagstukken, zodat de wijkvernieuwing structureel effect heeft. Verbetering Het project bevindt zich in de eerste fase ( ). Begin 2012 is een tussentijdse analyse uitgevoerd, waaruit geconcludeerd werd dat de inspanningen in IJsselveld- Oost geleid hebben tot een wezenlijke verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. De resultaten zijn bemoedigend, maar worden met voorzichtigheid beschouwd, de duurzaamheid moet zich nog bewijzen. Zorgen Zorgen over de wijkvernieuwing zijn er ook. Sinds de start van het project heeft de economische recessie de financiële mogelijkheden van alle betrokken partijen beperkt en worden weinig subsidiemogelijkheden van het rijk of provincie verwacht. Nieuwbouw en zwerfvuil Concreet zijn in 2014 de eerste woningen gesloopt, onder andere aan het Omroepplein, en is gestart met de eerste nieuwbouw. Een deel van de nieuwbouwwoningen wordt verkocht, de verkoop daarvan verloopt gestaag. Er is groot onderhoud geweest aan de pleinen en er wordt gezamenlijk door bewoners en organisaties toegezien op afspraken over zwerfvuil. Bewoners geven aan blij te zijn met de nieuwbouw, maar tegelijkertijd overlast te ervaren van de bouw, zoals van straten die openliggen en bouwverkeer dat wegen blokkeert. Investering in veiligheid Op sociaal gebied hebben vooral de extra investering in veiligheid en het functioneren van het buurthuis Studio 10 gezorgd voor significante verbetering van de veiligheid. De inzet bestaat uit intensieve surveillance door 4

7 1.2 IJsselveld-West We zijn ons ervan bewust dat bewoners een drempel ervaren om deel te nemen aan activiteiten in Studio 10. Het is een buurthuis voor alle mensen in de wijk. De drempel moet omlaag, daar gaan we aan werken. Professional Doordat er bezuinigd moet worden, moeten we in 2015 opnieuw nadenken over de invulling van het vernieuwingsproject IJsselveld-Oost. Waar we het eerst hadden over het slopen van flats, moeten we nu kijken of we dat meer moeten faseren, of dat we over moeten gaan op grondig renoveren. We zullen nu minder snel kiezen voor sloop- en nieuwbouw, want dat zijn kostbare projecten. Professional IJsselveld-West is een buurt met twee verschillende gezichten: aan de ene kant de flats van woningcorporatie Provides, aan de andere kant de eengezinswoningen van de Edelstenenwijk, waarvan het merendeel koopwoning is. Deze woningen zijn veelal gebouwd in hofjes met groen en kleine speelplekken. De wijk is gebouwd tussen 1972 en De buurt is nog groener dan IJsselveld-Oost, door de voormalige boomgaarden als groenzones en grotere waterpartijen. Ten zuiden grenst de buurt aan het sportpark IJsseloever. Ten noorden van de wijk ligt Rijnenburg. Ten westen sluit de buurt aan op IJsselveld-Oost en Oranjekwartier. Door IJsselveld-West loopt een rondweg, gevormd door De Baan, Edelstenenbaan en Zomerdijk. IJsselveld-West is een rustige wijk. Mensen laten elkaar met rust. Er mag soms wel wat meer gebeuren, maar mensen hebben elkaar gewoon niet zo hard nodig. Bewoner Een ideale buurt voor kinderen: veel speeltoestellen en je kan er sporten. Bewoner politie, gemeentelijke streetcoaches en BOA s (Bijzondere Opsporingsambtenaren), in combinatie met cameratoezicht en voorlichtingsactiviteiten. Deze inzet leidde tot een sterke verbetering van (het gevoel van) veiligheid in de wijk. In 2012 werd daarom besloten de veiligheidsinzet op gemiddeld IJsselsteins niveau voort te zetten. Nadat sinds eind 2013 weer een toename van overlast in de wijk werd geconstateerd, zijn in 2014 weer extra maatregelen genomen om deze situatie te veranderen. Deze extra inzet bestaat onder andere uit meer en intensievere surveillance en toepassen van nieuwe methodieken ten aanzien van overlastgevende jongeren door het jongerenwerk, streetcoaches en de politie. Functioneren Studio 10 De inzet is tevens gericht op het verbeteren van de sociale kwaliteit van de wijk, en het verlagen van de kwetsbaarheid van bewoners. Een belangrijk punt is het functioneren van Studio 10. Het gebouw is 6 avonden per week open voor jongeren. Daardoor wordt in de buurt minder overlast ervaren. De afgelopen jaren heeft Studio 10 zich breder ontwikkeld tot multifunctioneel buurtcentrum voor de buurt. Bewoners ervaren echter soms nog een drempel om het buurthuis binnen te gaan. Het buurthuis wordt veelal gezien als iets van jongeren met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond. Door de jaren heen hebben echter steeds meer verschillende groepen en meer activiteiten hier een plek gevonden. Huis aan Huis Aanpak Een andere pijler, de Huis aan Huis Aanpak, werd eerst door de gemeente uitgevoerd en is in 2013 overgeheveld naar Pulse. De aanpak houdt in dat een wijkwerker op bezoek gaat bij iedereen die nieuw in IJsselveld-Oost komt wonen. De wijkwerker geeft dan informatie over alle voorzieningen en mogelijkheden in de wijk. Als er vragen zijn of behoefte aan hulp, verwijst de wijkwerker door naar adequate zorg en ondersteuning. Op vindt u meer informatie over het wijkvernieuwingsproject. 5

8 In Europa/Oranjekwartier staan koop- en huurflats door elkaar heen. Hier woont iedereen, het is een goede afspiegeling van de samenleving. En dat gaat goed. Dat vind ik belangrijk, daarom zijn we hier gaan wonen. Zo wil ik leven. Bewoner 1.3 Europa- en Oranjekwartier Europakwartier is een buurt met veel speel- en groenvoorzieningen, dichtbij het centrum. De buurt is gebouwd tussen De bouw is gevarieerd: er staan zowel middelhoogbouw als geschakelde eengezinswoningen en twee-onder-een-kap-woningen. Oranjekwartier is een van de oudste buurten van IJsselstein. Maar liefst 35 woningen in deze buurt staan op de monumentenlijst. Het oudste gedeelte van de buurt stamt uit 1911 en heet het Rode Dorp, vanwege de rode daken van de huizen. Het dorp ligt aan het Imminkplein en de Poortdijk. De rest van Oranjekwartier stamt uit de periode De wijk bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen en een strook middelhoogbouw. In Oranjekwartier werken we aan binnen- en buitenrenovatie van de flats. Woningen brengen we naar energielabel B. Er komt dubbel glas, daken worden aangepast. Professional De belangrijkste ontsluitingswegen naar Europa- en Oranjekwartier zijn de Europalaan en de Oranje Nassaulaan. De buurten ligt min of meer ingeklemd tussen de Utrechtseweg in het zuiden en de trambaan aan de noordzijde. Het wandel- en fietspad Poortdijk loopt vanaf IJsselveld-Oost door Europa/Oranjekwartier naar de binnenstad. Doordat er geen winkels zijn, heeft de buurt geen echte kern. Er is een aantal speelplekken, maar geen ontmoetingsplek voor bewoners. Het is hier groen en veilig. Je loopt naar de stad, zwembad, tram, winkels. Je hoeft de auto weinig te gebruiken. Dat zorgt voor een bepaald sfeertje. Er zijn veel fietspaden, dat geeft een veilig gevoel. Bewoner IJsseloevers Naast deze vier buurten bestaat er nog een klein gebied in IJsselstein-Noord dat IJsseloevers wordt genoemd: het ligt tussen de Hollandse IJssel, de Oranje Nassaulaan en de Zomerdijk. Hier wonen slechts 71 mensen. In IJsseloevers is het gelijknamige sportpark gevestigd, woningcorporatie Provides houdt hier haar kantoor, en de voormalige gemeentewerf ligt hier. De afgelopen jaren zijn hier ook vrijstaande woningen gebouwd. In dit gedeelte van de wijk wordt nu ook een aantal hoogbouwwoningen gebouwd, waardoor het aantal bewoners flink zal toenemen. In 2013 verwoestte een grote brand in een bedrijfs- 6

9 verzamelgebouw aan de Zomerdijk zo n 14 bedrijven, waaronder een sportschool, kledingwinkel en de studio van de lokale omroep RTV9. De verhouding sociale huurwoningen en koopwoningen is in IJsselstein-Noord niet gelijkmatig verdeeld. En dat merk je. In deze wijk wonen wat meer kwetsbare mensen dan in de andere wijken. Professional 1.4 Bereikbaarheid IJsselstein-Noord heeft goede verbindingen met de rest van de gemeente, zowel voor automobilisten als fietsers, voetgangers en mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer. De autoverbindingen leiden snel naar de Utrechtseweg en van daaruit richting het centrum of de N210 en de A2. Met de bus en met de sneltram zijn Utrecht en Nieuwegein goed bereikbaar. De bus en tram richting het centrum maken eerst een rondje door de wijk Achterveld. Per fiets is de binnenstad dichtbij en voor voetgangers uit IJsselveld-Oost en Europa/ Oranjekwartier is de afstand tot het centrum zelfs goed te belopen: de Poortdijk leidt er rechtstreeks naar toe. 1.5 Woningbouw IJsselstein-Noord heeft zo n 1500 koop- en 2000 huurwoningen. Van de huurwoningen is het overgrote deel (80%) van woningcorporatie Provides. Van de vier buurten heeft alleen Oranjekwartier meer koop- dan huurwoningen. IJsselveld-Oost heeft veel grote huurwoningen: 5-kamerwoningen van ca. 95 m2. Dit trekt grote gezinnen. De kleinste woningen zijn de 2-kamerwoningen van 39 m2. Een groot aantal appartementen en eengezinswoningen is de afgelopen jaren in de verkoop gezet, waardoor het aantal huurwoningen afneemt. Europa/ Oranjekwartier heeft kleinere sociale huurwoningen. De schakelflats in IJsselveld-West zijn ruim; het merendeel heeft drie of vier kamers, zijn voorzien van een lift en liggen dichtbij wijkvoorzieningen. Om IJsselveld-Oost aantrekkelijk te houden, werkt woningbouwverenigingen Provides aan de uitstraling van de buurt. Flats worden gerenoveerd of gesloopt en er komt nieuwbouw. De buurt krijgt een herkenningspunt in de vorm van een nieuwe, 7-laags-flat met hoogwaardige appartementen. Deze wordt eind 2015 opgeleverd. Ook de renovatie van winkelcentrum Clinckhoeff is in 2014 van start gegaan: het winkeloppervlak wordt vergroot, het winkelaanbod verbreed en de infrastructuur wordt verbeterd. Daarnaast komen er nieuwe woningen boven en rond het winkelcentrum. De huidige flat aan de Cape Kennedy wordt gesloopt. Hier komt een nieuwe flat te staan van 13 verdiepingen hoog. 1.6 Waardering woonwijk Uit de Monitor Veiligheid en Leefomgeving (2104), uitgevoerd door Dimensus in opdracht van de gemeente IJsselstein, blijkt dat de meeste bewoners van Noord hun buurt als prettig of zelfs zeer prettig ervaren. Alleen IJsselveld-Oost wordt door 21% van de bewoners als (zeer) onprettig ervaren. IJsselsteiners geven de eigen buurt gemiddeld het rapportcijfer 7,5. Alle wijken in Noord zitten onder dit gemiddelde. IJsselveld-West krijgt van de bewoners een 7,4, Oranje- en Europakwartier een 7,3 en IJsselveld-Oost scoort met 6,8 het laagst van IJsselstein. Aantal bewoners dat de woonbuurt (zeer) prettig en (zeer) onprettig vindt, naar buurt (%) IJsselveld-West Achterveld West/Zuid/Groenvliet Achterveld Noord/Oost 35% 34% 26% 63% 65% 73% zeer prettig prettig (zeer) onprettig IJsselstein Zuidwest 25% 71% 4 IJSSELSTEIN 25% 72% 3 IJsselstein Centrum 21% 77% 2 IJsselstein Zuidoost 19% 79% 2 IJsselveld-Oost Oranje- en Europakwartier 18% 18% 61% 80% 21% 2 Bron: Monitor Veiligheid en Leefomgeving, Gemeente IJsselstein

10 1.7 Groen Het vele groen in de wijk is een sterk punt van IJsselstein-Noord, bewoners waarderen dit zeer. De gehele wijk is goed bedeeld, behalve de grote parkeerterreinen tussen de pleinen in IJsselveld-Oost. Een van de bewonersgroepen wil in deze wijk graag notenof fruitbomen plaatsen. Hierover vindt overleg plaats met de gemeente. Vooral de Edelstenenwijk in IJsselveld-West is een zeer groene buurt. In de andere buurten concentreert het groen zich meer op bepaalde, niet aaneengesloten plekken, zoals het Journaalplantsoen, het Oostenrijkplantsoen, de boomgaard, het gebied richting de Nedereindse Plas en langs de randen van de wijk. Het groen in IJsselveld-Oost is vanuit de wijkvernieuwing al op veel plekken omgevormd en opgeknapt. De pleinen Eurovisieplein, Kameraplein, Monitorplein en Nipkowplein zijn in 2013 aangepakt. Onderhoud van de wijk kan beter Uit de Dimensus Monitor blijkt dat inwoners van IJsselstein gemiddeld een 6,6 geven voor het onderhoud en schoonhouden van de buurt. Het meest tevreden zijn bewoners over de vuilophaal en schoonhouden bij winkelcentra en bij winkels. Bewoners in Noord zijn op bijna alle gebieden iets minder tevreden dan gemiddeld. Met name de vuilophaal in Oranje- en Europakwartier en De Bomenridders IJsselstein De Bomenridders IJsselstein maakt zich sterk voor het behoud van bomen en ander groen in IJsselstein. Hiervoor lobbyt de groep bij de politiek, ambtenaren en gemeentediensten. Dat doen zij ook voor behoud van groen in IJsselstein-Noord. Vroeger haalde ik op een ochtend vier tot vijf zakken vuilnis op, nu is dat twee tot drie. Bewoner en deelnemer knijperploeg, die iedere maand zwerfvuil opruimt in IJsselveld-Oost. IJsselveld-Oost scoort beneden gemiddeld. In IJsselveld- Oost zijn mensen minder tevreden over het schoonhouden van straten en pleinen. In IJsselveld-West zijn bewoners minder tevreden over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes. De vuilcontainers aan de pleinen zijn regelmatig vol, bewoners plaatsen het afval dan naast de containers. Dat maakt een rommelige indruk, bewoners ergeren zich daaraan. Al geven bewoners ook aan dat de overlast minder is dan een paar jaar geleden. Speeltuin Glennhof Met een bijdrage van euro uit het project Wijkwens werd in 2013 op initiatief van bewoners een speeltuin aan het Glennhof gerealiseerd. De speeltuin in IJsselveld-Oost kreeg de naam De Regenboog. Met een voetbalveld, kabelbaan, glijbaan, waterkraan, tafeltennistafel en klim- en draaitoestellen is de speeltuin geschikt voor alle leeftijden. Picknicktafel en bankjes bieden ouders de mogelijkheid om het vertier in de gaten te houden. In de eerste periode na opening was er veel rumoer in en rondom de speeltuin. Er werden ook vernielingen aangebracht. Ondanks de inzet van professionals en betrokken bewoners zijn er zo nu en dan nog steeds problemen op de Glennhof. Adopteer groen Sinds een aantal jaren kunnen bewoners een stukje groen in de buurt adopteren. Dit is het zogenaamde zelfbeheer groen. Bewoners sluiten daartoe een overeenkomst met de gemeente, waarin onder andere staat wat de bewoners doen en wat de gemeente voor haar rekening neemt. Het aantal afgesloten contracten is nog zeer beperkt maar neemt wel toe. Hier liggen in IJsselstein-Noord veel mogelijkheden. 8

11 2 Wie wonen er in IJsselstein-Noord? Hoe oud of jong zijn de bewoners in IJsselstein-Noord? Wat is hun inkomen? Welke nationaliteiten wonen er in Noord? In dit hoofdstuk lichten we een aantal bewonerskenmerken uit. Voor een volledig en gedetailleerd overzicht, verwijzen we u naar de bijlagen Bewonerskenmerken IJsselstein had op 1 januari 2014 in totaal inwoners. IJsselstein-Noord heeft inwoners; 24% van het totale aantal inwoners van IJsselstein. De meeste mensen in Noord wonen in IJsselveld-West. Toen IJsselveld-West net opgeleverd was, woonden er veel jonge gezinnen. Omdat die mensen hier nog steeds wonen, is de wijk wel wat vergrijsd. Bewoner Leeftijdsopbouw in de wijk Het aantal senioren (65+) is relatief hoog in Europa/ Oranjekwartier en IJsselveld-West, gemiddeld zo n 22%. IJsselveld-Oost heeft in vergelijking met de omliggende buurten een relatief jonge bevolking met slechts 11% senioren en 23% kinderen tussen de 0 en 15 en 14% jongeren tussen 15 en 20 jaar. Ook in IJsseloevers wonen relatief veel kinderen en jongeren, respectievelijk 10 en 24%. In Europakwartier en IJsselveld-Oost zijn veel eenpersoonshuishoudens: 36% en 35%. Voor heel IJsselstein is dit 29%. De gezinsgrootte zit rond het gemiddelde van IJsselstein: 2,4. In IJsseloevers en IJsselveld-Oost wonen relatief de meeste huishoudens met kinderen. LEEFTIJDSOPBOUW PER BUURT IN IJSSELSTEIN-NOORD, 2014 Leeftijd per wijk IJsselveld-Oost IJsselveld-West Europakwartier Oranjekwartier IJsseloevers Totaal (23%) 462 (16%) 276 (18%) 158 (18%) 7 (10%) (14%) 280 (10%) 153 (10%) 89 (10%) 16 (24%) (30%) 637 (22%) 383 (24%) 217 (24%) 13 (19%) (22%) 830 (29%) 419 (27%) 232 (26%) 31 (46%) (11%) 661 (23%) 344 (22%) 198 (22%) 1 (1%) 1510 Totaal 2703 (100%) 2870 (100%) 1575 (100%) 894 (100%) 68 (100%) 8110 Bron: Gemeentelijke basisadministratie, 2014 Nb. De gegevens over de leeftijdsopbouw zijn op een ander moment in 2014 opgenomen. Daarom verschilt het totaal iets met het totaal aantal inwoners. Bekijk alle cijfers in de bijlage. 9

12 AANTAL INWONERS NAAR MANNEN EN VROUWEN PER BUURT IN IJSSELSTEIN-NOORD, 1 JANUARI 2014 Buurt M V totaal Europakwartier IJsseloevers IJsselveld-Oost IJsselveld-West Oranjekwartier Totaal IJsselstein Bron: Gemeentelijke basisadministratie, Verschillende nationaliteiten IJsselstein-Noord wordt getypeerd als een etnisch gemengde wijk: er wonen gemiddeld 24% allochtonen, waarvan inwoners met Marokkaanse wortels de grootste groep is. Er zijn wel verschillen tussen de buurten. In IJsselveld-Oost is 46,5% van de bewoners allochtoon, in Europakwartier 27,8% van de bewoners. Het aantal allochtonen in heel IJsselstein is al een aantal jaren stabiel: iets boven de 20%. Bron: Gemeentelijke basisadministratie, 2014 Per 1 januari 2014 had IJsselveld-Oost inwoners, 8% van de totale IJsselsteinse bevolking. IJsselveld-Oost is een zogenaamde multiculturele buurt, 46% is allochtoon. Onder allochtonen verstaan we zowel westerse als niet-westerse allochtonen: mensen waarvan tenminste één ouder in het buitenland is geboren. AANTAL INWONERS MET BETREFFENDE NATIONALITEIT PER WIJK Per 1 januari 2014 had IJsselveld-West inwoners, ruim 8% van de totale IJsselsteinse bevolking. Er wonen relatief veel mensen tussen de 45 en 65. Per 1 januari 2014 had Europakwartier en Oranjekwartier 894 inwoners, bij elkaar ook bijna 8% van de totale IJsselsteinse bevolking. Er zijn relatief veel eenpersoonshuishoudens in deze buurt (36%) en met name in Europakwartier wonen veel allochtonen (27,8%). Nationaliteit IJsselveld- IJsselveld- Europa- Oranje- IJsseloevers Oost West kwartier kwartier Nederlands Marokkaans Turks Brits Duits Italiaans Overige Bron: Gemeentelijke basisadministratie, 2014 Nb. 1. Aantal nationaliteiten is iets anders dan aantal allochtonen, veel allochtonen hebben de Nederlandse nationaliteit (zie ook bovenstaande definitie van allochtonen). Nb. 2. Er zijn meerdere mensen met meerdere nationaliteiten. Het totaal van het aantal nationaliteiten komt daarom niet overeen met het totaal aantal inwoners. 2.2 Inkomensverdeling in de wijk IJsselveld-West heeft het hoogste gemiddelde inkomen van IJsselstein-Noord. Voor heel Noord geldt dat het gemiddelde inkomen onder het gemiddelde van IJsselstein zit. INKOMEN PER BUURT, 2012 Huishouden IJsselstein IJsselveld- IJsselveld- Europa- Oranje- IJsseloevers Oost West kwartier kwartier % Laag inkomen x % Hoog inkomen x Gemiddeld inkomen 2012 in euro x Bron: 10

13 3 Voorzieningen in IJsselstein-Noord Het aanbod aan voorzieningen in IJsselstein-Noord is groot en divers. Bewoners zijn hier over het algemeen zeer over te spreken. Er zijn veel voorzieningen en activiteiten op het gebied van wonen-welzijn-zorg te vinden, vooral rond het Multifunctioneel Centrum De Sterrenwacht aan het Marinus Vermeerplein. Ook de Ontmoetingskerk trekt veel bewoners aan voor activiteiten en bijeenkomsten, taallessen, workshops en cursussen, themabijeenkomsten en vergaderingen van diverse maatschappelijk betrokken organisaties. 3.1 Wijkeconomie In IJsselveld-West ligt winkelcentrum De Clinckhoeff, met onder andere een supermarkt en een apotheek. Dit overdekte winkelcentrum heeft een wat naar binnen gekeerde uitstraling. Het centrum en de omgeving wordt vernieuwd: het aantal voorzieningen wordt uitgebreid en er komen sociale huurwoningen bij. Er is gestart met de bouw van een nieuwe parkeerterrein aan de overkant van de trambaan. Hierna staat de verbouwing van de bestaande winkels op de planning. IJsselveld-Oost heeft geen echte kern; als centrale plek van de wijk wordt het gebied gezien rondom de school De Overkant, supermarkt Jumbo, de snackbar, Studio 10 en het Journaalplantsoen met een grote voetbalkooi en een speelplek. Alles is hier. Je kunt hier blijven wonen van je geboorte totdat je tussen zes planken weggaat. Bewoner Jongerenontmoetingsplaatsen Naast winkelcentrum de Clinckhoeff bevindt zich aan de ene kant de trambaan en de sporthal met daaraan grenzend een parkje waar jongeren zich vaak ophouden. Er wordt regelmatig overlast gemeld. Op sportpark IJsseloever was tot voor een aantal jaar geleden een officiële Jongerenontmoetingsplaats (JOP). Deze heeft plaats gemaakt voor een vierde hockeyveld. Tot voor kort was er een andere jongerenontmoetingsplek bij de Clinckhoeff. Deze heeft plaatsgemaakt voor parkeerruimte. Bewoners, jongerenwerk en het Integraal Wijkteam willen graag dat er na de verbouwing van de Clinckhoeff weer een nieuwe ontmoetingsplek in de buurt komt. In Europa/Oranjekwartier zijn geen winkels, wel een aantal (kleine) bedrijven. Belangrijke trekpleister is het overdekte zwembad De Hooghe Waerd. Er zijn twee basisscholen, een kleine sportzaal met bar en vergaderruimte in de Poortdijk en een grotere sporthal aan de rand van Oranjekwartier, de IJsselhal. In een van de basisscholen is de voorschoolse educatie van Pulse gevestigd, evenals een BSO. De Ontmoetingskerk, Pauluskerk en de moskee zijn de belangrijkste markeringspunten in Europakwartier. 11

14 3.2 Mening bewoners over voorzieningen De bewoners van Noord zijn volgens de monitor Veiligheid en Leefomgeving over het algemeen zeer tevreden over de voorzieningen in hun wijk. Gesprekken met bewoners bevestigen dit. De inwoners van IJsselveld- Oost zijn het meest tevreden over de voorzieningen van alle IJsselsteiners, 77% is zeer tevreden. Bewoners van IJsselveld-West zijn minder tevreden, 69% geeft aan zeer tevreden te zijn. Alleen in IJsselstein Zuidoost (De Tuinen, Het Hart, De Boomgaard en De Hoven) zijn bewoners minder tevreden over de voorzieningen. In alle buurten is ongeveer 10% niet tevreden over de voorzieningen. Lage tevredenheid over voorzieningen jongeren Volgens de monitor Veiligheid en Leefomgeving 2014 zijn bewoners het minst tevreden over voorzieningen voor jongeren ten opzichte van andere voorzieningen. Gesprekken met bewoners bevestigen de cijfers. Voorzieningen voor jongeren in Noord zijn volgens welzijnswerkers redelijk. Het buurthuis Studio 10 wordt goed gebruikt door leeftijdsgroepen variërend van 9 tot 18 jaar. Bewoners geven aan dat dit echter wel geldt Activiteiten voor jongeren in Studio 10 worden voor alle jongeren georganiseerd, niet alleen voor een bepaalde groep. Er komt alleen een selecte groep jongeren op af, maar ik heb niet het idee dat dat voor de jongeren zelf een probleem is. Andere doelgroepen gaan naar andere locaties elders in IJsselstein, veel meiden gaan bijvoorbeeld naar Xperience in Achterveld. Zo groot is IJsselstein niet. Professional voor een beperkte groep jongeren. Er zou volgens bewoners meer gedaan kunnen worden om een meer diverse groep jongeren te bereiken. In IJsselveld-West scoort het aandeel bewoners dat tevreden is over jongerenvoorzieningen ver onder het gemiddelde in IJsselstein. Die hangplekken worden hier soms weggenomen door de overheid. Dan gaan jongeren ergens anders vertier zoeken en kunnen ze anderen tot last zijn. Dat moet je zien te voorkomen. Je moet zorgen dat de jeugd zijn ontspannenheid kan hebben, meer sportactiviteiten organiseren, en een eigen plek creëren waar ze kunnen ontspannen en samen kunnen praten. Bewoner AANDEEL (ZEER) TEVREDEN INWONERS OVER VOORZIENIN- GEN IN DE BUURT, 2013 EN AFWIJKING TEN OPZICHTE VAN HET GEMIDDELDE VOOR IJSSELSTEIN (%) Ongunstiger dan gemiddeld (>5%) Gunstiger dan gemiddeld (>5%) IJsselstein Zuidwest IJsselstein Zuidoost Achterveld West/ Zuid en Groenvliet Achterveld Noord/Oost IJsselstein Centrum Oranje- en Europakwartier IJsselveld-Oost IJsselveld-West Gemeente IJsselstein Bron: Monitor Veiligheid en Leefomgeving, Gemeente IJsselstein 2014 Basisonderwijs Winkels dagelijkse boodschappen Gezondheid en welzijnsvoorzieningen Sportmogelijkheden Openbaar vervoer Verenigingsleven Straatverlichting Toegankelijkheid minder validen Speelmogelijkheden Voorzieningen ouderen Parkeergelegenheid Voorzieningen jongeren Gemiddelde score

15 Parkeerproblemen Bewoners zijn over het algemeen niet tevreden over het aantal parkeerplekken: met name in Europa/ Oranjekwartier en in IJsselveld-West geven bewoners aan last te hebben van een tekort. Enerzijds omdat steeds meer huishoudens twee auto s bezitten, anderzijds omdat mensen die in het centrum moeten zijn, hun auto in Europa/Oranjekwartier gratis parkeren. Ook voor bewoners buiten Noord IJsselstein-Noord heeft een aantal voorzieningen waar bewoners van buiten de wijk gebruik van maken, zoals de sportparken en -verenigingen, winkelcentrum Clinckhoeff, de Jenaplanschool, stichting Boka en de Nieuw Testamentische Gemeente de Startbaan. Bewoners van het landelijke gebied buiten Noord maken ook gebruik van de zorg- en welzijnsfaciliteiten in IJsselstein-Noord. Parkeren is in Edelstenenwijk een gigantisch probleem. Daar zijn we als bewonersgroep al jaren mee bezig. Bewoner 3.3 Sport, cultuur en recreatie Er zijn in Noord twee sporthallen, de IJsselhal en sporthal Poortdijk, zwembad Hooghe Waerd en sportpark IJsseloever. In 2013 heeft de gemeente op sportpark IJsseloever een vierde kunstgrashockeyveld aangelegd en extra parkeerplaatsen gerealiseerd. De gemeente IJsselstein heeft toestemming gegeven om te starten met de nieuwbouw bij de sporthal IJsseloever. Direct aan de clubaccommodaties van handbalvereniging Shot 73 en korfbalvereniging Fortissimo wordt een sporthal gerealiseerd die geschikt is voor gebruik door zowel het onderwijs als de sportverenigingen. De beoogde oplevering is september Een overzicht van alle sportverenigingen en -locaties vindt u op Kies onder menu voor sport en bewegen. Het platteland van Rijnenburg en de Nedereindse Plas liggen in de achtertuin van de wijk. Daar zijn veel mogelijkheden voor buitenrecreatie. Aan de Noord IJsseldijk 107 ligt jachthaven Marnemoende. Er zijn twee ateliers/galerieën voor beeldende kunst in IJsselstein-Noord. Een aan de Noord IJsseldijk 109/A en een aan de Zomerdijk 11. Hier worden ook workshops en muzieklessen gegeven. Kunst aan de IJssel Tweejaarlijks in september vindt het kunstevenement Kunst aan de IJssel plaats, waar kunstenaars hun werk laten zien in de ateliers aan de Noordijsseldijk 109A en in een botenloods van jachthaven Marnemoede. De IJVO IJsselsteinse Vakantie Ontspanning Jaarlijks wordt aan de Noord-IJsseldijk de IJVO-week gehouden. Deze vakantieweek voor basisschoolkinderen is een traditie: sinds 1966 wordt er in de laatste week van de schoolvakantie een activiteitenprogramma voor kinderen aangeboden. Sport en cultuur voor jongeren Ook in en vanuit buurthuis Studio 10 en MFC de Sterrenwacht worden culturele en sportactiviteiten georganiseerd, zoals Sport als Middel, een sportproject dat zich met name richt op kinderen en jongeren van 9 t/m 17 jaar in IJsselveld-Oost. Naast trainingen worden er zaalvoetbaltoernooien georganiseerd. Ook is er WhoZnext, waarbij jongerenwerkers oudere jeugd of kinderen stimuleren om zelf sportactiviteiten te bedenken, mee te organiseren en uit te voeren. Kinderen vanaf 11 jaar kunnen zelf een WhoZnextteam samenstellen. 13

16 Mobiliteit 75-plussers In 2013 interviewde Pulse 232 zelfstandig wonende 75-plussers in IJsselstein-Noord in het kader van het Huisbezoekproject 75-jarigen. Bijna één op de vijf 75-plussers (20%) gaf aan soms tot regelmatig vervoersproblemen te hebben, waardoor ze niet ergens naar toe konden waar ze wel heen hadden gewild. 72% van de 75-plussers kent de regiotaxi en 20% maakt wel eens gebruik van deze taxi. Ruim de helft (53%) van de 75-plussers die gebruik maakt van de regionale taxi, is hier tevreden over. Wanneer de 75-plussers met een mobiliteitsbeperking buiten de regio vervoer nodig hebben, kunnen ze gebruik maken van Valys, vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Ruim de helft (54%) van de 75-plussers is hiermee bekend, 25% maakt AANTAL 75-PLUSSERS IN IJSSELSTEIN-NOORD DAT GEBRUIK MAAKT VAN VERVOERSMIDDEL Lopen Auto, partner, familie of kennis rijdt Fietsen Auto, ik rijd Tram hier ook gebruik van. Driekwart (74%) van de gebruikers heeft aangegeven tevreden te zijn met Valys. In IJsselstein kunnen de 75-plussers gebruik maken van het ouderenvervoer van Pulse. Driekwart van de ouderen in Noord is bekend met het ouderen vervoer en 21% maakt hier gebruik van. Van degene die gebruik maken van het ouderenvervoer is 89% hier tevreden mee. Horeca In het buitengebied, aan de Noord IJsseldijk, ligt een restaurant en pannenkoekenrestaurant. Bij de jachthaven Marnemoende is een restaurant gevestigd, in winkelcentrum de Clinckhoeff een Chinees-Kantonees restaurant. Daarnaast is er in Noord een cafetaria en een sportcafé. Bij de aanschuiftafel in MFC Sterrenwacht kunnen mensen tegen een lage prijs samen eten. De aanschuiftafel is een initiatief van welzijnsorganisatie Pulse. 3.4 Onderwijs en kinderopvang Er zijn in Noord vijf bassischolen: een in IJsselveld- West, een in IJsselveld-Oost en drie in Oranjekwartier/ Europakwartier. Stichting Pulse biedt Voorschoolse Educatie (VVE) in basisschool de Brug. Kinderkwartier aan de Televisiebaan biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang (bso). Kinderopvang t IJsseldijkje (onderdeel van SKIJ) bevindt zich aan de Planetenbaan. BSO IJsselstein heeft een locatie aan de Planetenbaan. Er zijn plannen voor een nieuw multifunctioneel schoolgebouw aan de Duitslandstraat. Daar krijgen de basisscholen de Paulusschool, de Brug, de BSO en de Voorschoolse Educatie van Pulse een plek. Het is ook de bedoeling dat het gebouw meer een algemene ontmoetings- en activiteitenfunctie voor de wijkbewoners gaat krijgen. Basisscholen in IJsselstein-Noord IJsselveld-West Katholieke Basisschool Agnesschool Zomerdijk 43 Dalton Basisschool de Tandem Planetenbaan 40 IJsselveld-Oost Jenaplanschool De Overkant Televisiebaan 106 Oranjekwartier/Europakwartier Katholieke Basisschool Paulusschool Duitslandstraat 11 PC Basisschool De Brug, locatie Jan v.d. Wijngaard Poortdijk Geloofsgemeenschappen In IJsselstein-Noord zijn twee kerken en een moskee gevestigd: > Moskee al-taouba aan het Finlandpad 2 > Nieuw Testamentische Gemeente, aan de Duitslandstraat 9 > Protestantse gemeente IJsselstein in de Ontmoetingskerk aan de Andorrastraat 2 14

17 3.6 Zorg, welzijn en buurtcentra Huisartsen en apotheek Huisartsenzorg IJsselstein, locatie IJsselveld, in MFC Sterrenwacht, Marinus Vermeerplein 2 Apotheek IJsselveld, De Clinckhoeff 21 Reinaerde - Zorg voor mensen met een beperking Dagcentrum De Weiderij De Weiderij is een werk- en dagbestedingscentrum voor mensen met een beperking. In de avonduren en de weekenden kunnen ook initiatieven van buiten Reinaerde gebruik maken van deze locatie. Zo is het een van de locaties voor Kursusproject IJsselstein, waar bewoners cursussen in onder andere kunst, cultuur, persoonlijke ontwikkeling, automatisering en taal volgen. > Prins Bernhardlaan 22 Kursusproject IJsselstein: Buitenlocaties van De Weiderij Jachthaven Marnemoende in IJsselstein biedt werk- en dagbesteding aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Bij Hockey Club IJsseloever (HCIJ) is werk voor mensen met een verstandelijke beperking die het leuk vinden om op een kleinschalig terrein van een hockeyclub te werken. Reinaerde New Limits Binnen het wooncomplex New Limits huurt Reinaerde studio s en appartementen voor 18 mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. De cliënten wonen individueel en krijgen ondersteuning bij het structureren en organiseren van de dagelijkse zaken. > Pandora 61 De IJsselburg Op de IJsselburg wonen 19 cliënten in de leeftijd van 20 tot 73 jaar. De ondersteuningsvragen zijn zeer divers: van het geven van enige ondersteuning tot het bieden van veel structuur en duidelijkheid. De meeste cliënten hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Een aantal cliënten is meervoudig beperkt. > Duitslandstraat 5 Kleinschalige woonvoorzieningen In IJsselveld-Oost biedt Reinaerde in kleinschalige woonvoorzieningen begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking die op meerdere levensgebieden (intensieve) ondersteuning nodig hebben. Ambulante dienstverlening Door heel IJsselstein biedt Reinaerde, in samenwerking met het Sociaal Team, Pulse en eventueel andere partners, ambulante ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking,in de eigen woning. Meer weten over de voorzieningen van Reinaerde? Kijk op Lister - begeleiding en huisvesting aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen in en rondom Utrecht Lister IJsselstein Lister IJsselstein in IJsselstein bestaat uit twee teams: team IJsselveld en team Vianen. De twee teams bieden ambulante begeleiding en Volledig Pakket Thuis (VPT) aan mensen met psychiatrische problematiek die zelfstandig wonen. > Eurovisieplein 1 Meer weten over Lister? Kijk op Woningcorporatie Provides Provides is de grootste woningcorporatie van IJsselstein. De corporatie verhuurt ongeveer 3500 woningen in IJsselstein. > Zomerdijk 14 Poortdijk 34 Aan de Poortdijk 34 bevindt zich een fysiotherapiepraktijk, logopediepraktijk, pedicure/manicure en gezichtsverzorging en Yogacentrum Artemis. 15

18 Welzijnsorganisatie Pulse Pulse is de welzijnsorganisatie voor inwoners van IJsselstein. Pulse werkt samen met bewoners aan de kwaliteit van wonen en leven, thuis en in de buurt. Pulse werkt vanuit negen locaties in IJsselstein. Het hoofdkantoor is gevestigd in woonzorgcentrum Ewoud. > Jan van der Heydenweg 2C, Locatie Kameraplein (voorheen Wijk Informatie Centrum) Op het Kameraplein 73 vinden verschillende maatschappelijke organisaties hun plek. De wijkbeheerders van Provides zijn regelmatig aanwezig, de sociaal werkers van Pulse die advies op maat bieden bij eenzaamheid of sociaal isolement hebben hier hun werkplek, de inloopspreekuren van buurtbemiddelingen vinden hier plaats, evenals de spreekuren van het Sociaal Team. Daarnaast is de locatie te huur voor buurtactiviteiten en wordt de plek gebruikt als vergaderlocatie door bewonersorganisaties. > Kameraplein 73 Locatie Multifunctioneel Centrum De Sterrenwacht In dit centrum organiseert Pulse diverse activiteiten. Ook worden veel activiteiten door bewonersorganisaties of andere vrijwilligersinitiatieven georganiseerd. Iedere woensdagavond kunnen bewoners tegen een lage prijs samen eten aan de Aanschuiftafel. Iedere dinsdag en donderdag is er een huiskamer, met koffie, een activiteit en een goed gesprek. Daarnaast zijn er taallessen en computercursussen. Bovendien is er iedere woensdagochtend inloopspreekuur voor mensen die hulp willen bij het op orde brengen van hun administratie. > Marinus Vermeerplein 1 Studio 10 Studio 10 is oorspronkelijk opgezet als tijdelijke jeugdlocatie. In 2013 hebben bewoners kenbaar gemaakt dat ze het buurthuis graag willen behouden. Sindsdien heeft Studio 10 een permanente vergunning. Er zijn jongerenwerkers aanwezig die activiteiten met jongeren ondernemen, of gewoon met ze praten. In de loop der tijd is geïnvesteerd in het multifunctioneel maken van de locatie. Dat is tot op zekere hoogte gelukt. Vooral in de ochtenden en middagen tot 4 uur wordt Studio 10 voor andere activiteiten gebruikt dan jongerenactiviteiten. Studio 10 biedt bijvoorbeeld ruimte aan een kookclub, een naaiwerkclub, een handwerkclub en computerondersteuning. Ook is de locatie het vertrekpunt voor vrouwenwandelingen door IJsselstein. Bewoners geven aan dat de ruimte laagdrempeliger mag zijn. Aan de studio kleeft nog erg het imago van een jongerencentrum voor jongeren met een niet-nederlandse achtergrond. > Televisiebaan 143 Kijk voor alle activiteiten in De Sterrenwacht op Wilt u een ruimte huren bij Pulse? Kijk dan op Fokus woonproject Het Fokus woonproject ligt in IJsselveld-West, vlakbij de sneltramhalte en winkelcentrum Clinckhoeff. De 18 fokuswoningen zijn bestemd voor mensen met een ernstige lichamelijke beperking, die onafhankelijk en zelfstandig willen wonen. Het is een combinatie van een aangepaste woning met 24-uurs dienstverlening op afroep. Meer weten? Kijk op Toekomst Studio 10 Studio 10 werd in 2009 door de gemeente gebouwd om een tijdelijk onderdak te bieden aan jongeren en andere wijkbewoners voor sociaal-culturele activiteiten. Begin 2014 is een definitieve omgevingsvergunning verleend aan Studio 10. Het gebouw is eigendom van de gemeente, en staat op de lijst af te stoten vastgoed. Met Pulse is een huurovereenkomst afgesloten tot eind Hierna beslist de gemeente hoe verder. Een van de belangrijkste redenen om Studio 10 neer te zetten was dat er jongerenoverlast was. Die overlast is voor 95% verdwenen. Bewoner IJsselveld-Oost 16

19 BOKA IJsselstein In de wijk IJsselveld-Oost staat het gebouw van de tussenvoorziening BOKA, een tijdelijke opvang voor mensen uit de regio Utrecht die dak- en/of thuisloos zijn geworden. De ene keer gaat het om een gezin met kinderen of een echtpaar, de andere keer om een alleenstaande volwassene of om een jongere die niet meer bij zijn ouders kan wonen. BOKA heeft 16 kamers en 2 gezinsappartementen. Mensen kunnen hier maximaal 8 weken blijven. > Hitteschild 6 Meer informatie over BOKA vindt u op 3.7 Sociaal Team en Jeugdteam Om de inwoners goed te ondersteunen op het gebied van zorg, is de gemeente met een aantal maatschappelijke partners het Sociaal Team gestart. Het sociaal team ondersteunt inwoners in kwetsbare situaties. Er wordt uitgegaan van de kracht van de inwoner en zijn netwerk, de medewerker ondersteunt bij het vinden van oplossingen. Het Sociaal Team is er voor alle hulp- en zorgvragen, zoals vragen over werk, inkomen, wonen, gezondheid en schulden. In het Sociaal Team zitten hulpverleners met verschillende deskundigheden. Zij adviseren elkaar over de verschillende hulpvragen en zorgen ervoor dat de hulp op elkaar wordt afgestemd. De inwoner krijgt te maken met één hulpverlener als vast aanspreekpunt. Samen met die hulpverlener maakt hij of zij een plan waarin alle hulpvragen aan de orde komen. Op deze wijze wordt de inwoner sneller en efficiënter geholpen. Voor kinderen en jongeren is een apart Jeugdteam geformeerd met medewerkers van jeugdorganisaties. Dit team richt zich volledig op vragen rondom gezin, jeugd, opvoeden en opgroeien. Sociaal Team WAC (Wijkactiviteitengebouw Achterveld) Heemradenlaan 34A Open op maandag, dinsdag en donderdag van tot uur Jeugdteam Wijk Ontmoetingscentrum (WOC) Merkelbachlaan EX IJsselstein / Decentralisatie sociaal domein Er verandert op dit moment veel in de zorg. De gemeente IJsselstein is sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen, extramurale ondersteuning voor bewoners met een beperking, chronisch zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben gemeenten nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel de decentralisatie van het sociaal domein. De gemeente IJsselstein heeft het sociaal team en het jeugdteam opgericht om deze taken zo goed mogelijk en voor iedere bewoner op maat uit te kunnen voeren. Inzet informele netwerk 75-plussers Het inzetten van het informele netwerk wordt steeds belangrijker. Aan 232 zelfstandig wonende 75-plussers is gevraagd van wie zij financiële, emotionele en praktische hulp kunnen krijgen indien zij dat nodig hebben. Eén op de zeven (14%) 75-plussers in IJsselstein-Noord heeft aangegeven dat zij geen financiële steun kunnen krijgen van partner, (klein)kinderen, andere familie of vrienden/ kennissen. Ook kan 6% niet bij hun netwerk terecht voor emotionele steun en 8% niet voor praktische steun. Bron: huisbezoekproject 75-jarigen, Pulse,

20 Zorg en zelfredzaamheid 75-plussers 25% van 232 ondervraagde zelfstandig wonende 75-plussers in IJsselstein-Noord heeft wekelijks hulp bij het huishouden van de thuiszorg. 21% van de ouderen heeft een particuliere hulp in de huishouding. Naast huishoudelijk hulp wordt er ook hulp bij de persoonlijke verzorging en medische hulp gegeven. Van de 75-plussers ontvangt 13% wekelijks hulp bij de persoonlijke verzorging en 6% ontvangt wekelijks medische hulp, bijvoorbeeld bij het verzorgen van wonden, geven van injecties. HULP AAN EN VERZORGING VAN 75-PLUSSERS PER WIJK IN IJSSELSTEIN-NOORD Oranje-/Europa- IJsselveld- IJsselveldkwartier Oost West Hulp thuiszorg wekelijks 20% 27% 28% Hulp particulier zorg wekelijks 22% 15% 25% Persoonlijke verzorging wekelijks 8% 16% 16% Medische hulp wekelijks 4% 15% 1% 9% van de 75-plussers heeft aangegeven dat ze behoefte hebben aan extra ondersteuning of aanpassingen. Dit zijn 21 van de in totaal 232 bezochte 75-plussers. De dagelijkse boodschappen, het bereiden van de warme maaltijden en het licht huishoudelijk werk doen de 75-plussers vooral zelf. Voor het invullen van formulieren (46%) en de kleine reparaties in en bij het huis/ tuinonderhoud (54%) roepen zij vaak de hulp van partner, familie en kennissen in. Voor het zwaar huishoudelijk werk maken zij vaak gebruik van de thuiszorg en de particuliere hulp (45%). Bron: huisbezoekproject 75-jarigen, Pulse, 2013 Een grand café of een lunchroom met een terrasje, dat zou nou leuk zijn! Bijvoorbeeld bij het nieuwe winkelcentrum! Zodat je als oudere even een kopje koffie kunt drinken. Bewoner 3.8 Integraal Wijkteam In IJsselstein Noord is het Integraal Wijkteam actief, dat bestaat uit medewerkers van woningcorporatie Provides, politie, gemeente, welzijnsorganisatie Pulse en vertegenwoordigers van bewonersgroepen. Het team richt zich met name op de leefbaarheid van de wijk en de openbare ruimte en ondersteunt bij het realiseren van initiatieven voor de wijk. Iedere zes weken komt het team bij elkaar en bespreekt wat er in de wijk speelt en stemt de acties met elkaar af. Op verzoek schuiven deelnemers van andere organisaties aan, zoals bijvoorbeeld uit de zorg, het onderwijs of het bedrijfsleven. Sinds eind 2013 neemt ook een lid van de bewonersgroep deel aan de wijkteamoverleggen. Individuele bewoners die situaties of signalen willen bespreken kunnen op verzoek ook deelnemen. 18

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt

KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt KANSEN VOOR KALSDONK! Kansen voor de Philipsbuurt Subsidieaanvraag Roosendaal in het kader van de 40+ regeling VROM 26 februari 2010. 1 Voorwoord VROM wil via de zogeheten 40+ subsidieregeling een impuls

Nadere informatie

HATERT ONDER DE PANNEN

HATERT ONDER DE PANNEN HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom dit rapport? 3 1.2 Hoe is het rapport gemaakt?

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Bureau Onderzoek, mei 2004 in samenwerking met de Vensterschool Hoornse Wijken

Bureau Onderzoek, mei 2004 in samenwerking met de Vensterschool Hoornse Wijken 3 Corpus den Hoorn Noord Jeanine Vosselman, Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Harriët Timmermans, Vensterschool Hoornse Wijken, Groningen Karin Braakman, HVD/GGD Gemeente Groningen Bureau Onderzoek,

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015

Integraal Veiligheidsplan. Houten 2011-2015 Integraal Veiligheidsplan Houten 2011-2015 Samenvatting Missie/Visie Houten is een veilige gemeente. We willen het niveau van veiligheid dat we nu hebben bereikt graag vasthouden en waar mogelijk verhogen.

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan

Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan Gemeente Den Haag Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan Het Verdrag van de Schilderswijk is geschreven door de gemeente Den Haag ism Haag Wonen. Vele partners hebben bijgedragen aan het totstandkomen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Gemeentescan Barendrecht

Gemeentescan Barendrecht Gemeentescan Barendrecht Rotterdam Mei 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg 2 2.1 Landelijke ontwikkelingen 2 2.2 Regionale ontwikkelingen 6 3 Gemeente in beeld 9 3.1 Kenmerken

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Zuid

Samenleven met verschillen in Zuid Samenleven met verschillen in Zuid Spanningen en vertrouwen in de Marathonbuurt, Diamantbuurt en Buitenveldert Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boer Merel van der Wouden Ellen Lindeman

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Buurthuizen in zelf beheer

Buurthuizen in zelf beheer Buurthuizen in zelf beheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Buurthuizen in zelfbeheer Benodigde kwaliteiten voor succesvol zelfinitiatief Astrid Huygen Maart 2014 Reiziger,

Nadere informatie