GEERTEBRIEF. Onontkoombaar geraakt. Niet-gebonden spiritualiteit. Acht weken aandachtig. Remonstrantse Gemeente Utrecht. p. 4. pag. 3. pag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEERTEBRIEF. Onontkoombaar geraakt. Niet-gebonden spiritualiteit. Acht weken aandachtig. Remonstrantse Gemeente Utrecht. p. 4. pag. 3. pag."

Transcriptie

1 GEERTEBRIEF Remonstrantse Gemeente Utrecht Onontkoombaar geraakt pag. 3 Juli 2012 Niet-gebonden spiritualiteit p. 4 Acht weken aandachtig pag. 5

2 Leesrooster Onder het stof van het feestgedruis van de afgelopen maanden komt de evangelist Marcus weer tevoorschijn. Hij is eigenlijk de leidraad van ons lezen in het zogenoemde B-jaar. In de liturgische kalender worden A-, B- en C-jaren onderscheiden. Na het Tweede Vaticaans Concilie is een lezingencyclus van drie jaren ingesteld. Dat maakt het mogelijk een groter deel van de bijbel te lezen. Voor het evangelie wordt achtereenvolgens gelezen uit Mattheus (A-jaren), Marcus (B-jaren) en Lucas (C-jaren). Meer weten? Zie een boeiende en in bepaalde opzichten ook vernieuwende site. Op papier: Paul Oskamp en Niek Schuman, De weg van de Liturgie Tradities, achtergronden, praktijk (1998). Dat is ook het studieboek van onze werkgroep Eredienst. Marcus schreef als eerste zijn goede berichten, ongeveer in de jaren 60 tot 65. Van harte beveel ik de studerende lezertjes aan om mee te lezen in de Naardense vertaling het klinkt inspirerend fris! 24 juni Marcus 4:35-41 Jezus slaapt dwars door een storm heen. Welke storm wordt er eigenlijk bedwongen? De harde wind die het schip vervaarlijk doet slingeren of de storm van de doodsangst die zijn leerlingen uitstaan? Wat is mijn houvast voor als het er werkelijk op aankomt? Heb ik dat? Vind ik het nodig? 1 juli Marcus 5:22-43 Twee doodzieke vrouwen, de één volwassen en de wanhoop nabij, de ander een meisje van twaalf meer dood dan levend. De grote uitdaging van dit verhaal is dat wij nu geloofwaardig omgaan met de vertelde inhoud. De tekst kan uiterst gevoelige, droevige dan wel intieme aspecten raken van de levensgeschiedenis van vrouwen, ouders en kinderen. Voorzichtig dus, goed luisteren niet meteen met adviezen komen. 8 juli Marcus 6:1-6(a) Onbegrip over, misverstanden rond en weerstand tegen Jezus manier van doen. Híj wil steeds verwijzen naar Gods Koningsschap, en zijn wonderen zijn slechts een middel om het te verduidelijken. Men staart zich blind op die wonderen en wil hem dáárom volgen de rest van de theorie boeit niet zo. Hoe ligt voor mij de balans tussen leven in hier-en-nu en wat er daar-en-straks zal zijn? 15 juli Marcus 6:6(b)-13 Ik moet meteen aan pelgrims denken als ik dit lees. Hoewel ze meestal een hele rugzak vol bij zich hebben, leven zij vooral van wat de weg hun brengt. Wel een mooie tekst aan het begin van de vakantie: wat heb ik echt nodig en wat doet het me om het vertrouwde, vaste even te laten voor wat het is? Of is eenvoud een luxeprobleem? 22 juli Marcus 6:30-44 Hé, vers 32: ze varen met de boot weg naar een plek in de woestijn?! Nat en droog liggen toch mijlenver uit elkaar? Woestijn staat in de bijbel meestal voor plek van bezinning en beproeving. Het Griekse woord ervoor (erèmon) is verwant met de heremiet - de kluizenaar. Maar van terugtrekken komt niets: de mensen volgen, hongerig naar geestelijke voeding. Als het laat geworden is moet Jezus ook letterlijk zorgen voor hun natje en hun droogje. Als je gericht bent op delen lukt dat ook nog. 29 juli Marcus 6:45-52 (56) Ook hier zie je dat wéér: na weer een intense ontmoeting met alle mensen trekt Jezus zich terug om met God te zijn. Ook hij moet eerst loslaten (vs. 45). Wijsheid voor iedereen: op gezette tijden loslaten, op jezelf durven zijn en de Diepte zoeken. Niet bang zijn het kan chaotisch wezen daarbinnen. Water is het klassieke bijbelbeeld voor chaos (zie bv. het verhaal van Jona). Wie vertrouwen heeft, kan eroverheen komen. Dit beeld, ook in z n allegorische uitleg, is niet altijd makkelijk vind ik. 5 augustus Marcus 7:1-23 Deze tekst laat zich niet zo één-twee-drie kraken. Het gaat over de manier waarop met geboden omgegaan moet worden. Deze slechts naar de letter uitvoeren is geestdodend. De geboden zijn er voor de mens, de mens is er niet voor de geboden. De redenering die Jezus voorlegt aan de farizeeën is op rabbijnse wijze vormgegeven: met bijbelcitaten. Om die te doorgronden heb ik meer tijd nodig, maar het lijkt me leuk om er eens een keer over te preken. 12 augustus Marcus 7: Een buitenlandse vrouw heeft een kindje dat bezeten is. Jezus wil haar eerst niet helpen, maar als zij met een slimme repliek komt, gaat hij overstag en helpt. Ik vind dit één van die krappe momenten van Jezus (er zijn er meer). Deze korte scène doet me onmiddellijk denken aan de klacht van mensen in het ziekenhuis dat ze o zo mondig moeten zijn om tot hun arts door te dringen. Maar ik hoor ook van therapeuten en artsen dat hun het werken soms onmogelijk gemaakt wordt door de mondige patiënt, die alle mogelijke behandelingen en voorzieningen eist die hij/ zij op het internet heeft gezien. 19 augustus Marcus 7:31-37 Bij het woord Effatha klinkt voor u misschien ook meteen dovenwerk mee. Deze tekst is de herkomst ervan. Waardoor zou de dove genezen worden? Doordat hij apart werd genomen en eindelijk gezien werd? Of door de aanraking en de aandacht van Jezus? M.a.w. zat het meer tussen zijn oren dan in zijn oren? Dit zijn eigenlijk allemaal vragen om onder de onverklaarbaarheid van Jezus wonderen uit te komen. Die wonderen hebben weliswaar allemaal ook een allegorische betekenis, maar hij kan mensen genezen. Dat is bovenbegrijpelijk bijzonder en het maakt even sprakeloos. Alleke Wieringa 2

3 Thuiskomen Europa is te groot, de reikwijdte van onze geest te klein. Bij Amersfoort houdt het eigenlijk op. De Gelderse vallei gaat nog net. Maar vanaf de Veluwe, daar begint een andere wereld. Ander volk. En we hebben het nog niet eens over Groningen. Het lijkt erop dat wij als Hollanders de verder weg liggende delen van Europa, zoals Transsylvanië, alleen interessant vinden voor zover er armoede is. Ha fijn, arme mensen! De weldoener in ons mag weer uitrukken. Kijk nou toch, wat erg allemaal, hoe de mensen daar moeten leven! In de Pinksterdienst in onze unitarische partnergemeente te Szent György, klinkt aan het begin een oude, gedragen en wat droevige Hongaarse hymne. Die wordt met hart en ziel gezongen. Onontkoombaar word je geraakt. Aan het einde van de dienst mogen Tina en ik, naast de eigen predikanten, bij de uitgang handen geven aan de gemeenteleden. Zo n 260 mensen komen voorbij. Mannen, vrouwen, jonge en oudere mensen. In mijn studietijd was ik actief in de leerhuisbeweging rond de Folkertsmastichting in Hilversum. Ik ging vaak mee als er lezingen werden gegeven. Ook in Arnhem was een grote leerhuisgroep. Op een gegeven moment mocht ik daar bij een remonstrantse mevrouw thuis boeken komen uitzoeken. Ik weet niet meer waarom ze die kwijt wilde, maar wel dat ik dáár mijn exemplaar van Buber s De weg van den mensch (Boucher, Den Haag 1952) heb gevonden. Het is een piepklein boekje: 43 bladzijdjes tekst, maar met een stevige impact. Buber laat een aantal chassidische vertellingen de leidraad zijn voor een leven ten overstaan van de Eeuwige Gij, die ons steeds weer vraagt: Mens, waar ben je? Wie was Buber, wat is het chassidisme Alles wat menselijk is, wordt voelbaar. Ik ga open. Veel verdriet bespeur ik, pijn en hardheid. Of is het flinkheid? Er is ook veel warmte, zachtheid en kwetsbaarheid, vooral bij de jongere mensen. Veel mensen zijn open, anderen blijven gesloten. Alles wat menselijk is komt voorbij en ik kom thuis. Een paar dagen later zien we in de regen een paard en wagen rijden. Zigeuners zo te zien. Ik bedoel een vader en een zoon naast elkaar op de bok - in de regen. Het lijkt hen niet te deren. Ze zijn met elkaar in een levendig gesprek. Ze lachen naar elkaar. Ze houden van elkaar en ik kom thuis in dat godvergeten land van Roemenië. Europa is groot. En je kunt er overal thuiskomen. Alleen die Veluwe... dat weet ik nog niet. Florus Kruyne Pastorieavond I: De Weg van de Mens Martin Buber en hoe verbinden wij zijn vragen met ons bezigzijn? Ik nodig u van harte uit bij mij thuis voor een avond over Martin Buber, het Chassidisme en De Weg van de Mens op woensdagavond 4 juli vanaf uur. Alleke Wieringa Op zoek naar de ziel De ziel van Europa, dat was het thema van de dienst op 20 mei. De schriftlezing was afgestemd op de lezingen in onze partnergemeente in Roemenië, waarmee de RGU inmiddels tien jaar een steeds hechter wordende vriendschap onderhoudt. In de Pinkstereditie van de Geertebrief werd hierover al uitvoerig bericht. Toch maakten de persoonlijke getuigenissen van leden van de Bruggroep veel indruk in de door hen voorbereide dienst. Toen Oost Europa eenmaal bevrijd leek van het communistische juk, bleek juist de band met een vrijzinnige partnergemeente van onschatbare waarde. Wat voor de Wende onder de terreur van de Stasi niet kon, een lidmaatschap van een christelijke kerk zonder dat men er zijn carrière voor moest opgeven, werd nu mogelijk. Maar er bleef nog grote behoefte aan morele en materiële ondersteuning. Tijdens de dienst kreeg ieder de gelegenheid om met omzittenden te brainstormen over de vraag: wat is voor jou de ziel van Europa? In het Geertecafé, ditmaal met koffie in de kerkzaal, ontspon zich over dit thema een levendig gesprek. Politiek is Europa in deze tijd een item dat overschaduwd wordt door de financiële crisis. De bezieling die ooit de Europese gedachte deed ontstaan, moet niet verloren gaan. Het is goed ons te realiseren dat de kerk daar een positieve bijdrage aan kan leveren. Immers, zo luidde de slotconclusie, de ziel van Europa - dat zijn wij zelf. Een goed einde van een inspirerende dienst. Annelies Oldeman Proeven van mindfulness Kennismaken met mindfulness? Voor wie de aandachtstraining (zie artikel op pag. 5) aan den lijve wil ervaren, geeft predikant/mindfulnesstrainer Florus Kruyne op woensdag 4 juli van tot uur een workshop in Yogacentrum Bunnik, Smalleweg 8A, 3981 CT Bunnik. Opgave: uiterlijk 2 juli bij Florus Kruyne, of telefoon

4 Pastorieavond II: Nieuw-wij Pastorieavond III: Vrij man De pastorieavond van woensdag 18 juli in Bunnik gaat over De Multi religieuze Identiteit (MRI) en het nieuw-wij. Veel mensen in deze tijd laten zich niet meer in een religieus of spiritueel hokje indelen van christelijk, joods of ook boeddhistisch. Zij worden onder andere aangeduid als niet-gebonden spirituelen. In onze samenleving zien we eens steeds verdergaande individualisering en diversiteit. Tegelijkertijd is er, als het gaat om waarden en wat mensen ten diepste aangaat, een zoeken naar verbinding en het gemeenschappelijke in onze samenleving. Leidraden daarbij vormen het werk van Manuela Kalsky en anderen. Wat kunnen deze ontwikkelingen betekenen voor ons remonstranten? We praten er op 18 juli over onder leiding van ds. Florus Kruyne. Tijd: tot uur, adres: Arie van de Heuvelstraat 29, Bunnik. Vanaf uur bent u welkom. Opgeven graag vóór maandag 16 juli bij (tel ) of (tel ). Gezien de beperkte ruimte is er een limiet van 22 mensen. Op dinsdag 14 augustus houden we in Odijk een pastorieavond over Vrij man, de nieuwe roman van Nelleke Noordervliet. Een schitterend boek over de tijd van Spinoza en Adriean Koerbagh. Hoofpersoon Menno zoekt de groten van zijn tijd en bespreekt met hen zijn prangende vragen. Adriean Koerbagh ( ) studeerde Utrecht en Leiden. Hij werd doctor in de medicijnen en meester in de rechten. Koerbagh verwierp zowel de kerk als de staat. In navolging van Spinoza stelde hij de autoriteit van de rede boven die van het kerkelijke dogma. Onder het pseudoniem Vreederijk Waarmond schreef hij Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd: een verklaring van de diverse vreemde woorden waarmee de kerk het volk volgens hem misleidde. Hierdoor moest hij naar Culemborg (destijds een vrijplaats) vluchten, waarna hij onderdook in Leiden. Adriaan Koerbagh richtte zich vervolgens tot het gewone volk. Hij keerde zich fel tegen de protestantse religie, in een boek met als titel Een Ligt schynende in duystere Zomersluiting plaatsen, om te verligten de voornaamste saaken der Godsgeleerdtheyd en Godsdienst. Hij werd verraden door zijn drukker die hem aangaf bij de politie. Adriaan werd samen met zijn broer Johannes gearresteerd en veroordeeld tot 10 jaar verbanning en een boete van 6000 gulden. Hij stierf in 1669 in het Rasphuis te Amsterdam aan de gevolgen van de doorstane ontberingen. Zijn broer Johannes werd vrijgelaten; de boeken werden door de overheid vernietigd. Het lot van de gebroeders Koerbagh laat goed zien dat vrijheid en verdraagzaamheid bepaald niet onomstreden waren in de internationaal destijds als vrijburg te boek staande stad Amsterdam. Nelleke Noordervliet heeft over deze tijd, waarin velen voor de keus stonden een nieuwe weg in te slaan, haar recent verschenen Vrij Man geschreven. Een echte aanrader. We praten erover door op dinsdag 14 augustus om uur aan de Gaspeldoorn 10 in Odijk. Leiding: ds. Heine Siebrand. U kunt zich opgeven bij het kerkelijk bureau, telefoon Maximaal aantal deelnemers: 25, koffie en thee vanaf uur. Evenals vorige jaren zal het kerkelijk bureau een deel van de zomer gesloten zijn. Tussen 30 juli en 27 augustus is er niemand aanwezig. Ingesproken berichten (tel ) worden wel beluisterd; ook worden uw s gelezen en indien nodig beantwoord. Bovendien geeft het antwoordapparaat inlichtingen over wie te bellen in ernstige situaties, zoals bij een sterfgeval. Ik reken op uw begrip. Aalke Blindenbach-Ringers, secretaris kerkenraad 4

5 Mindfulness: oefenen in aandacht In het najaar van 2012 begint de tweede Mindfulnesstraining, een van de cursussen die ik geef als RGUpredikant. We komen bij elkaar op acht woensdagmiddagen in oktober en november; inbegrepen is ook één stilte(zater)dag. Praktische informatie zult u aantreffen in het nieuwe programmaboekje. In dit artikel vertel ik iets meer over de inhoud en achtergronden. In gesprekken en uiteenlopende publicaties duikt het woord mindfulness vaak op. Het lijkt een nieuw soort hype in onze samenleving. Wat betekent het precies? Letterlijk wil mindfulness zeggen: volheid van geest of volheid van aandacht. Vrij vertaald is het opmerkzaamheid of kortweg aandacht. Dat laatste heeft mijn voorkeur. Beter nog kun je spreken van aandacht-training, want zonder training vervluchtigt die aandacht tot niets. Mindfulness- of aandachttraining heeft een specifieke vorm gekregen door het werk van Jon Kabat-Zinn, een Amerikaanse hoogleraar in de moleculaire biologie. In het ziekenhuis waaraan Kabat-Zinn verbonden was, zag hij veel mensen met chronische somatische of psychische klachten. Mensen die bij medische behandelingen geen baat meer hadden. Vanuit zijn persoonlijke praktijk van zenmeditatie en yoga ontwikkelde hij begin jaren tachtig een trainingsmodel van acht weken, waarbinnen uiteenlopende aandachtsoefeningen werden gedaan. Deze training staat nu bekend als de Mindfulness Based Stress Reduction training, kortweg MBSR-training. De deelnemers werden uitgenodigd om, in plaats van hun ongemakken te ontvluchten of te bestrijden met nog meer medicatie en behandelingen, zich voorzichtig open te stellen voor hun pijn, angst, vermoeidheid, malende gedachten, agressiviteit en dergelijke. Zij oefenden zich erin zulke ongemakken tegemoet te treden met milde, niet-oordelende aandacht. De resultaten waren veelbelovend; uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft de effectiviteit van deze training inmiddels bevestigd. In Kabat-Zinns benadering is de wijsheid van boeddhistische meditatie herkenbaar: ongeacht welke ervaring welkom heten, om uiteindelijk als het ware aandachtsruimte te wórden. Aandachtsruimte waarbinnen het prettige wel wordt genoten maar niet vastgehouden, en het onprettige niet wordt weggemaakt maar toegelaten - als een ervaring met evenveel bestaansrecht als de aangename. Het wonderlijke is: als je deze aandacht een poosje traint, ga je merken dat je niet meer zo volledig samenvalt met je ervaring. Je bent niet helemaal meer je pijn, je somberheid, je obsederende gedachtestroom. Daarmee doet een stukje vrijheid zijn intrede: er komt meer ruimte voor keuzen en de innerlijke kalmte neemt toe. Stress en lijden Mindfulnesstraining beoogt de vermindering van stress of spanning. Stress is een automatische biochemische reactie van het lichaam op waargenomen reëel of vermeend gevaar. Het is een bio-psychologisch begrip, maar in ruimere zin gaat het hier om lijden. Zoals zichtbaar wordt bij mensen die door chronische stress te kampen hebben met allerlei chronische en moeilijk verklaarbare aandoeningen. Spanningen en pijn zijn echter inherent aan ieders leven. In mindfulnesstraining gaat het erom enerzijds onnodig lijden te beperken, en anderzijds meer ruimte te creëren voor menselijk geluk. Je stress vermindert dan niet door rechtstreekse ingrepen, maar doordat je leert om te gaan met wat spannend en pijnlijk is aan het alledaagse bestaan. Onder mindfulness-trainers wordt verschillend gedacht over de vraag of de training in wezen vooral een therapeutische techniek is, of meer past in spirituele tradities zoals die van het boeddhisme. Het antwoord blijkt in de praktijk mede afhankelijk van trainer, doelgroep en context. Als inmiddels gediplomeerd mindfulnesstrainer schaar ik me graag aan de kant van de spirituele traditie, omdat ik de training geef vanuit mijn levensbeschouwelijke ondergrond: de wijsheidstradities van zowel het christendom als het boeddhisme. Mensen met ernstige psychische en/of lichamelijke klachten, zoals depressiviteit, angststoornissen of chronische pijn en vermoeidheid, verwijs ik bij voorkeur naar een trainer die ook psycholoog of psychiater is. Deze kan als aanvulling op de regu- Lees verder op pagina 6 5

6 Vervolg van pagina 5 liere therapie een training geven met een meer therapeutische inslag, de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). De training die ik die zelf geef (MBSR) is vooral bedoeld voor wie de kwaliteit van zijn of haar leven wil verbeteren. Voor wie daar aandacht in wil brengen, en beter wil omgaan met het menselijk lijden waaraan niemand ontkomt. Binnen de RGU De mindfulnesstraining sluit aan bij de rode draad die door mijn predikantschap loopt: die van aandacht. Alle cursussen die ik in de afgelopen jaren heb gegeven beoogden het cultiveren van aandacht, als een opstap of misschien wel een voorwaarde voor elke geestelijke discipline. Naar mijn overtuiging sluit de training ook goed aan bij het belang dat we er binnen de RGU aan hechten om inzicht te krijgen in verschillende vormen van spiritualiteit. Niet alleen via intelligente en vernieuwende verhalen, maar ook via ervaringsgerichte verdieping. Wat houdt de mindfulnesstraining in? Acht weken achtereen komen de deelnemers elke week gedurende een dagdeel bij elkaar. In die acht weken is ook een stiltedag opgenomen. Er wordt met uiteenlopende aandachtsoefeningen gewerkt, zoals lichaamsmeditatie, zit- en loopmeditatie, yoga-oefeningen en speciale oefeningen voor momenten van spanning en pijn. De deelnemers wisselen hun ervaringen uit en bespreken allerlei thema s rond deze momenten, zoals automatisch optredende reacties en wijzen van waarnemen. Aan de hand van door de trainer ingesproken cd s met basisoefeningen wordt thuis verder geoefend, dagelijks gedurende drie kwartier. Daarnaast worden de deelnemers uitgenodigd hun aandacht bij bepaalde momenten in het dagelijkse leven te betrekken, maar zonder zich in die situaties helemaal te verliezen. Persoonlijke inzet Voor het welslagen van de aandachtstraining wordt een grote persoonlijke inzet gevraagd van zowel de deelnemers als de trainer. Alleen dan zullen zij gaan merken wat de aandachtstraining vermag. In een voorgesprek moet duidelijk worden of de MBSRtraining werkelijk geschikt is voor de geïnteresseerde of dat hij/ zij zich beter elders kan vervoegen. Van vrienden en leden van de RGU die de training willen volgen, vragen we een financiële bijdrage van 250,-. Deelnemers van buiten de RGU betalen 350,- Deels worden hiervan de gemaakte kosten betaald (huur ruimte in Bunnik, cd s, werkboek), deels is de bijdrage het sluitstuk van de inzet. De ervaring leert dat zonder financiële inzet de vrijblijvendheid er al gauw insluipt. Omdat ik deze training geef in mijn functie van predikant, is er geen sprake van enig winstoogmerk. Na aftrek van de kosten vloeit ieders financiële bijdrage rechtstreeks in de RGU-kas. Mocht de bijdrage voor sommige gegadigden een probleem zijn, dan is reductie altijd bespreekbaar. Praktische informatie kunt u nalezen in het nieuwe RGU-programmaboekje en op mijn website: Om u de gelegenheid te geven met deze aandachtstraining praktisch kennis te maken, geef ik een workshop op 4 juli; zie het bericht elders in dit nummer. U bent van harte welkom! Florus Kruyne Kerkenraad Kort werkzaamheden. Nel werd hartelijk bedankt voor haar jarenlange grote inzet. Zij zal een aantal taken achter de schermen blijven verrichten, zoals inkoop, begeleiding schoonmaak, de was en het bakken van In de ALV heeft de penningmeester een toelichting gegeven op de jaarrekening De jaarrekening laat nog eens duidelijk zien dat de verhuur van de Geertekerk voor de RGU noodzakelijk De Commissie Exploitatie Geertekerk heeft de plannen inzake de aanpassing van Geertekerk grondig herzien. Aanleiding vormden de reactie van de gemeente Utrecht en de gewijzigde financieel-ecomische omstandigheden. Aan de hand van schetsen is op de ALV duidelijk gemaakt hoe met beperktere middelen en minder grootschalig een foyer, toiletten, Op vrijdagavond 25 mei hebben de nieuwe leden en vrienden kennis gemaakt met de kerkenraadsleden. In de pinksterdienst zijn twee leden bevestigd en 26 vrienden verwelkomd. Een feestelijke In de ALV van 31 mei is Paul Winkler herkozen in de functie van penningmeester. Agnes Blokker is voor een halfjaar herkozen in de functie van vice-voorzitter en Marian van Leeuwen is voor diezelfde functie kandidaat vanaf het najaar van Teun van Dorp is benoemd tot gedelegeerd lid voor de West-Betuwe als opvolger van Hans De vacature voor het Jeugd- & Jongerenwerk heeft onze volle In de ALV heeft de voorzitter meegedeeld dat Nel Cornelissen op haar eigen verzoek zal stoppen met haar kostersen vergaderruimte in de kerk annex kosterswoning kunnen worden De ledenvergadering heeft ermee ingestemd het partnerschap met de Unitarische gemeente Sfantu Gheorghe met vijf jaar te Op 2 juni hebben Arthur Modderkolk, Aalke Blindenbach en ondergetekende de Algemene Vergadering van Bestuur van de Remonstrantse Broederschap bijgewoond. Hier zijn belangrijke beslissingen genomen over de plaats van het Remonstrants Seminarium en de benoeming van twee docenten ter opvolging van prof. Marius van Leeuwen, die met emeritaat gaat. In het komend nummer van AdRem en op de website van de landelijke remonstranten kunt u hier meer over lezen. Agnes Blokker, vice-voorzitter kerkenraad 6

7 Vacaturebank Voor onderstaande activiteiten zoeken we nog vrijwilligers. Nieuwe vacature aanmelden of vacature vervuld? Neem even contact op met Madelon Kapteyn: Activiteit Verteluur Cantorij Muziek in dienst Bloemen in dienst Plakploeg Autodienst - Spoed! Collecteren Bibliotheek en boekentafel (Technische) klussen Inlichtingen Barbara Schouten: Gonny van der Maten: Gonny van der Maten: Kerkelijk bureau: Kerkelijk bureau: Kerkelijk bureau: Liesbeth Orthel: Arie Nico Verheul: Sytske Scheltema: Adressen en colofon Remonstrantse Gemeente Utrecht Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht website: Kerkelijk bureau in de Geertekerk geopend di. t/m vrij uur tel Predikanten ds. F. Kruyne Arie van de Heuvelstraat CT Bunnik tel. spreekuur ( ) wo. do. vr uur ds. H.J. Siebrand Gaspeldoorn 10, 3984 AX Odijk tel. spreekuur ( ) ma t/m do uur Mw. ds. A.L Wieringa Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten tel. spreekuur ( ) di, wo en do uur Diaconale Commissie Mw. C. Sluyterman van Loo, secretaris, Hengeveldstraat 54, 3572 KJ Utrecht INGbank rek.nr t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht INGbank rek.nr t.n.v. penningmeester Diaconale commissie RGU Voor overige gegevens: zie jaarboek en programmaboek, verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau. Redactie Geertebrief Simon Knepper (eindredactie) Wim Edelman, Annelies Oldeman Redactieadres: Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht Lay-out: Pixels and Pencils, Houten De volgende Geertebrief (startnummer) verschijnt op 24 augustus. Kopij inleveren op uiterlijk donderdag 9 augustus vóór 10 uur v.m. 7

8 Kerkdiensten Zie: Rooster autodienst Remonstrantse Gemeente Utrecht Geertekerk, Geertekerkhof 23 Aanvang uur 24 juni ds. A.L. Wieringa, mmv Cantorij, afscheid oudste kinderen Verteluur, crèche 01 juli ds. Th. M. van Leeuwen 08 juli ds. C.M. Geels 15 juli ds. E. de Clerq (Do-Re gemeente Nijmegen) 22 juli Geen dienst in Geertekerk, zomer dienst in Doopsgezinde Kerk, mw. ds. G.A. van der Burgt (aanvang uur) 29 juli Geen dienst in Geertekerk, zomerdienst in Doopsgezinde Kerk, ds. A. van der Zijpp (aanvang uur) 05 aug mw. W. Dijkstra 12 aug ds. H.J. Siebrand, Woord en Tafel 19 aug ds. T.R. Barnard 26 aug ds. H.J. Siebrand Remonstrantse werkgroep West-Betuwe R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen Aanvang 9.30 uur. Geen diensten in de maanden juli en augustus Doopsgezinde Gemeente Utrecht Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270 Aanvang uur; zie: utrecht.nl EUG Oekumenische Studenten Gemeente Janskerk, Janskerkhof 28 Aanv uur; zie NPB Amerongen/Leersum Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen Tel Aanvang: uur (1e, 3e, 5e zondag + kerkelijke feestdagen) NPB Bilthoven Woudkapel, Beethovenlaan 21 Tel Aanvang: uur NPB Doorn De Ludenkapel, Berkenweg/Ludenlaan Tel Aanvang uur NPB Driebergen Parklaan 7 Tel Aanvang uur NPB Maarssen/Breukelen Wilhelminaweg 7, Maarssen Tel Aanvang uur (om de 14 dagen) NPB Zeist Kerkweg 19-23, Tel Zondagse ontmoetingen: Aanv uur Zie voor NPB: Onderstaand het rooster voor de autodienst gedurende de maanden juli en augustus. Als u van de auto naar de Geertekerk gebruik wilt maken, kunt u zelf contact opnemen met de dienstdoende chauffeur (vóór vrijdagmorgen uur). 24 juni ( ) mw. T.J.E. Maris tel juli dhr. P. Pols tel juli dhr. K. Rinsma/mw. L. Smit tel juli dhr. K. Hardeman tel en 29 juli geen diensten in Geertekerk 05 aug mw. M. Smits tel aug dhr. C.P.M. Görts tel aug dhr./mw. Fournier tel aug dhr. J.T. Bergstra tel Concerten in de Geertekerk Vrijdag 22 juni uur Nacht van Bach. Bach-evenement t.g.v. 45-jarig bestaan van de Utrechtse Bachcantatediensten. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop. Zaterdag 23 juni uur Concert Blone Apphrodite door Vocaal Ensemble Venus. Werk van o.a. R. Escher, E. Elgar en B. Britten. Zondag 24 juni uur Opera per Tutti! Aria s uit bekende en minder bekende opera s. Vrijdag 29 juni uur Concert Projektkoor UCK o.l.v. Paul van Roemburg met Carmina Burana van C. Orff. Zaterdag 30 juni uur Concert VU-kamerorkest Amsterdam met werk van I. Strawinsky, F. Mendelssohn en L. Beethoven (Pianoconcert nr. 5). Zondag 1 juli uur Utrechtse Bachcantatedienst: J.S. Bach, Lutherse mis in F (BWV 233). Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop. Vrijdag 24 augustus t/m zondag 2 september: Festival Oude Muziek Thema is Van Sweelinck tot Bach. Informatie over programma en kaarten: (De kaartverkoop is inmiddels gestart.) Van Sweelinck 8

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie is hij toch? Die vraag klinkt

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Yvonne Kuijsters Kennismaken met mindfulness Wat is mindfulness Wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Aandacht Aandacht is een vorm van oplettendheid.

Nadere informatie

Inspiratie. Werkplaats Aandachtig Leven. Mindfulness betekent aandacht geven op een bepaalde manier gericht in het hier en nu niet (ver)oordelend.

Inspiratie. Werkplaats Aandachtig Leven. Mindfulness betekent aandacht geven op een bepaalde manier gericht in het hier en nu niet (ver)oordelend. Werkplaats Aandachtig Leven WERKPLAATS AANDACHTIG LEVEN: INSPIRATIE, BEZIELING, SPIRITUALITEIT, LEVENSWERK PSYCHO-SOCIAAL THERAPIE, SABBATICAL COACHING, MINDFULNESS TRAINING Nieuwsbrief 3 februari 2011

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

Mindfulness en aandachttraining

Mindfulness en aandachttraining Mindfulness en aandachttraining Wat verstaan we onder mindfulness? Mindfulness laat zich niet eenvoudig uit het Engels vertalen. Aandachtgerichtheid of opmerkzaamheid worden wel als synoniemen gebruikt.

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Trouw zijn in de onrechtvaardige mammon

Trouw zijn in de onrechtvaardige mammon Achtste zondag van de Zomer TUINDORPKERK - UTRECHT 11 augustus 2013 (Jan Luyken, 1649-1712) Ga gauw zitten en schrijf: vijftig Trouw zijn in de onrechtvaardige mammon voorganger: dr. Roelf Haan organist:

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

but you can learn how to surf. JON KABAT-ZINN

but you can learn how to surf. JON KABAT-ZINN Inhouds opgave Wat is Mindfulness? 6 Jon Kabat-Zinn 8 6 manieren om mindful te zijn 9 Minder en meer 14 Wetenschappelijk onderzoek 16 Maak de balans op 17 Zingeving is key 18 Zingeving voor jou 20 Opruimlijstje

Nadere informatie

"Bidden, meditatie en mindfulness: over vorm, inhoud en iets "meer" Introductie: - aanleidingen en achtergronden - vraagstelling

Bidden, meditatie en mindfulness: over vorm, inhoud en iets meer Introductie: - aanleidingen en achtergronden - vraagstelling 1 "Bidden, meditatie en mindfulness: over vorm, inhoud en iets "meer" Introductie: - aanleidingen en achtergronden - vraagstelling 2 Aanleidingen en achtergronden 1 Aanleidingen en achtergronden 2 Aanleidingen

Nadere informatie

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Palliatieve zorg Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 3 mrt. tot febr. tot vr. 10 mrt.

Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 3 mrt. tot febr. tot vr. 10 mrt. Nieuwsbrief De Lichtbron 2016 vr. 3 mrt. tot febr. tot vr. 10 mrt. Lichtbron-inspiratie Als je bidt, trek je dan terug in je binnenkamer, en bid tot de Vader die in het verborgene ziet. (Matt.6:6) In de

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Zomer 2009. Plannen?

NIEUWSBRIEF. Zomer 2009. Plannen? NIEUWSBRIEF Zomer 2009 En in September Voor individuele Gestalt Therapie, relatie therapie, supervisie etcetera zijn we vanaf Dinsdag 1 september weer wekelijks beschikbaar van Dinsdag tot en met Donderdag

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Vorming en Toerusting. Programma 2012-2013. Ontmoeting en verdieping van religie, kunst en cultuur. Het Witte Kerkje Huis ter Heide

Vorming en Toerusting. Programma 2012-2013. Ontmoeting en verdieping van religie, kunst en cultuur. Het Witte Kerkje Huis ter Heide Vorming en Toerusting Programma 2012-2013 Ontmoeting en verdieping van religie, kunst en cultuur Het Witte Kerkje Huis ter Heide In het seizoen 2012-2013 zet Het Witte Kerkje de traditie van Vorming &

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Marcus 1:12,13 35-38. Jesaja 30:15-18. Gemeente van onze Here Jezus Christus

Marcus 1:12,13 35-38. Jesaja 30:15-18. Gemeente van onze Here Jezus Christus Marcus 1:12,13 35-38 Jesaja 30:15-18 Gemeente van onze Here Jezus Christus Het gebedsleven van Jezus is voor ons een wat onbekend terrein. Dat moet het ook wel een beetje blijven. Hoe Hij met zijn Hemelse

Nadere informatie

In de serie Twee op de kansel. Thema: Wat is ons essentieel?

In de serie Twee op de kansel. Thema: Wat is ons essentieel? In de serie Twee op de kansel Rabbijn Albert Ringer (Liberale joodse gemeente Rotterdam) Dr Christiane Berkvens-Stevelinck (Remonstranten Rotterdam) Thema: Wat is ons essentieel? Lezing : Deuteronomium

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar!

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar! Over De Veenbrug Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014 Deze eerste Over De Veenbrug van 2014 willen we natuurlijk niet beginnen zonder u en jullie allemaal eerst: alle goeds en gezondheid en natuurlijk

Nadere informatie

Ik ben...! En wie ben jij?

Ik ben...! En wie ben jij? Ik ben...! En wie ben jij? IK ben de Opstanding en het Leven Pasen 2015 viering in de Keizersgrachtkerk zondag 5 april 2015 Ik ben! En wie ben jij? De filosoof Martin Buber heeft de Jezus van het Johannesevangelie

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juli 2011 Johannes 15,1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De wijnstok is een struik die heel wat verzorging

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

rouw, verliesverwerking en spiritualiteit Oncologiedagen 2014

rouw, verliesverwerking en spiritualiteit Oncologiedagen 2014 rouw, verliesverwerking en spiritualiteit Oncologiedagen 2014 Jacqueline van Meurs: geestelijk verzorger/consulent spirituele zorg Gerda Bronkhorst: oncologieverpleegkundige/verpleegkundig consulent palliatieve

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen voorganger : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten orgel : Kees van den Berg 2 De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

OPLEIDING MINDFULNESS Utrecht. 22 en 28 maart; 12, 19 en 26 april; 24, 31 mei en 7 juni 2013 MAXIMAAL 12 DEELNEMERS

OPLEIDING MINDFULNESS Utrecht. 22 en 28 maart; 12, 19 en 26 april; 24, 31 mei en 7 juni 2013 MAXIMAAL 12 DEELNEMERS OPLEIDING MINDFULNESS Utrecht 22 en 28 maart; 12, 19 en 26 april; 24, 31 mei en 7 juni 2013 MAXIMAAL 12 DEELNEMERS MINDFULNESS Opleiding inclusief profiel op website INLEIDING Mindfulness: de trend voorbij.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik hoop voor u dat u ooit eens flink verliefd bent geweest. Niet zo n beetje van: die of die vind ik best aardig. Misschien wordt dat nog wel eens wat

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Mindfulnesstraining. Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid

Mindfulnesstraining. Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid Mindfulnesstraining Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid Mindfulnesstraining Een lichamelijke ziekte en/of chronische klachten, zoals pijn en vermoeidheid, gaan vaak gepaard met intense emoties,

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Cursusboek Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Beste cursist, De eerste stap is gezet! U gaat starten met een mindfulnesstraining van 8 lessen.

Nadere informatie

Mindfulness. Kernkwaliteiten De Jong en Vermeulen. Training Begeleiding Workshops

Mindfulness. Kernkwaliteiten De Jong en Vermeulen. Training Begeleiding Workshops Mindful Masters in opleiding coaching werkplek begeleiding organisatieverandering Kernkwaliteiten De Jong en Vermeulen Mindfulness Training Begeleiding Workshops Wat is Mindfulness? Mindfulness verwijst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Van de redactie

NIEUWSBRIEF. Van de redactie maart 2017 4e jaargang #3 Van de redactie Ook deze maand weer een keur aan activiteiten in en rond Het Anker en de St. Maarten. Los van de zondagse diensten is er nog zoveel meer te doen. Moge deze nieuwsbrief

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST

AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST ZONDAG 21 AUGUSTUS 2016 09:30 (deuren open 09:00) AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST VREDEHORST WEEKTEKST IK STA VOOR DE DEUR EN KLOP AAN. ALS IEMAND MIJN STEM HOORT EN DE DEUR OPENT, ZAL IK BINNENKOMEN

Nadere informatie

Mindfulness op het Werk

Mindfulness op het Werk Mindfulness op het Werk CONTACTGEGEVENS Carucha Schwencke Praktijk voor Mediteren-in-eenvoud Marnixstraat 61 2518 PW Den Haag (070) 887 41 74 info@caruchaschwencke.nl www.caruchaschwencke.nl www.mediteren-in-eenvoud.org

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten!

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten! Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Thema: In donkere dagen niet te snel om licht vragen Epifanie. De drie magiërs vinden het kerstkindje. Zondag 5 januari 2014 voorganger: ds. Joep de Valk organist:

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Workshop Mindful Werken in de Thuiszorg Thuiszorgcafé 9 november 2016

Workshop Mindful Werken in de Thuiszorg Thuiszorgcafé 9 november 2016 Workshop Mindful Werken in de Thuiszorg Thuiszorgcafé 9 november 2016 Ida Tuinhof Mindfulness- en compassietrainer Bedrijfsfysiotherapeut Programma Introductie Wat is mindfulness + achtergrond Wat is mindful

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 18 mei 2017

Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 18 mei 2017 Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 18 mei 2017 Ida Tuinhof Mindfulness- en Compassietrainer Bedrijfsfysiotherapeut Ida Tuinhof Bedrijfsfysiotherapeut Mindfulness- en Compassie trainer

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober. aandachtig-zijn, liefdevol-zijn, samen-zijn, gezond-zijn, puur-zijn, gevoelig-zijn. Klankschaalhealingconcerten

Nieuwsbrief oktober. aandachtig-zijn, liefdevol-zijn, samen-zijn, gezond-zijn, puur-zijn, gevoelig-zijn. Klankschaalhealingconcerten Nieuwsbrief oktober Wat zou het fijn zijn als ieder mens zichzelf zou mogen zijn. Het is zo natuurlijk. Even natuurlijk als ademhalen en nog natuurlijker dan spreken. Je hoeft niet je best te doen om te

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten

Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten De diagnose longkanker is ingrijpend en roept vaak veel emoties en reacties op. Niet alleen bij uzelf maar ook bij uw naasten. Uit wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Nieuws om door te geven

Nieuws om door te geven 3 Nieuws om door te geven Info 153 (oktober 2014) Haarlem, 25 september 2014 Inhoud 1. Bijbel in Gewone Taal: activiteiten in heel Nederland 2. Nieuw: Bijbel in Gewone Taal 3. Bijbel in Gewone Taal: duidelijk

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 13 januari 2012. Een gesprek in de nacht

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 13 januari 2012. Een gesprek in de nacht Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 13 januari 2012 Een gesprek in de nacht voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Aria

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Weet je wel hoeveel God van je houdt? Het evangelie, het optreden van Jezus, laat ons dat steeds weer opnieuw zien. Een paar weken geleden zijn we begonnen

Nadere informatie

Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd. Beste mensen,

Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd. Beste mensen, Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd Liturgie: Welkom Gezang 172: 1,3,4 Begroeting Psalm 139: 1,2 Gebed Projektlied: Nieuw leven Kindernevendienst Schriftlezing:

Nadere informatie

gevraagd, maar wel gekregen hebben. We worden als vanzelf naar de vraag wie de echte redder, de bevrijder is in dit alles, toegedreven.

gevraagd, maar wel gekregen hebben. We worden als vanzelf naar de vraag wie de echte redder, de bevrijder is in dit alles, toegedreven. Verkondiging Maartenskerk 8 maart 2015 Johannes 2, 13-22 Teun Kruijswijk Jansen I Wie is Jezus voor u, voor jou, eigenlijk? Dat bleek van de week bij de voorbereiding een spannende vraag. Stel dat het

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Heeft u m al gezien? Misschien al een stukje in gelezen? Dit jaar is er een bijzonder boek uitgekomen, en het haalde gelijk grote verkoopcijfers. Ik

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Stressreductie Informatie over stresshantering en stressreductie door middel van een training

Stressreductie Informatie over stresshantering en stressreductie door middel van een training Patiënteninformatie Stressreductie door aandachttraining/ mindfulness Informatie over stresshantering en stressreductie door middel van een training Stressreductie door aandachttraining/ mindfulness Informatie

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Stille week 2014 levend water

Stille week 2014 levend water Stille week 2014 levend water Stille week 2014 Dit jaar is er voor de stille week gekozen voor het thema water. De verbeelding in het midden van de kerk laat dit duidelijk zien. Iedere dag van de stille

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7

Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7 Zondag 24 april 2016 - Verlangen naar liefde Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7 Enige discussie in de afgelopen week aan de keukentafel. Kunnen we dit lezen?

Nadere informatie

Traject24-4 oktober 2015

Traject24-4 oktober 2015 Traject24-4 oktober 2015 Matteüs 11:1-6 Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 10 november 2016

Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 10 november 2016 Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 10 november 2016 Willem de Groote Mindfulness- en Compassietrainer Bedrijfsfysiotherapeut Willem de Groote Bedrijfsfysiotherapeut Mindfulness- en Compassie

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 februari 2011

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 februari 2011 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 6 februari 2011 voorganger ds Joost Röselaers met medewerking van Marjolijn van Heemstra organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Heinrich Scheidemann,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

GEERTEBRIEF. Zorg dat je erbij komt. Elk verteluur is weer. Kijkje achter de schermen. anders. Remonstrantse Gemeente Utrecht. pag. 3. pag. 5. pag.

GEERTEBRIEF. Zorg dat je erbij komt. Elk verteluur is weer. Kijkje achter de schermen. anders. Remonstrantse Gemeente Utrecht. pag. 3. pag. 5. pag. GEERTEBRIEF Remonstrantse Gemeente Utrecht Zorg dat je erbij komt pag. 3 Juli 2011 Elk verteluur is weer pag. 5 anders Kijkje achter de schermen pag. 8 Leesrooster Geen leesrooster in dit laatste nummer

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Iedere tijd heeft zijn handvatten. Ultieme huisartsenzorg? Palliatieve zorg. Hoe noemen we het?

Iedere tijd heeft zijn handvatten. Ultieme huisartsenzorg? Palliatieve zorg. Hoe noemen we het? Ultieme huisartsenzorg? Iedere tijd heeft zijn handvatten NHG, 23 Mei 2013 Prof dr Carlo Leget, Universiteit voor Humanistiek www.zorgethiek.nu Palliatieve zorg Hoe noemen we het? Palliatieve zorg is een

Nadere informatie