GEERTEBRIEF. Onontkoombaar geraakt. Niet-gebonden spiritualiteit. Acht weken aandachtig. Remonstrantse Gemeente Utrecht. p. 4. pag. 3. pag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEERTEBRIEF. Onontkoombaar geraakt. Niet-gebonden spiritualiteit. Acht weken aandachtig. Remonstrantse Gemeente Utrecht. p. 4. pag. 3. pag."

Transcriptie

1 GEERTEBRIEF Remonstrantse Gemeente Utrecht Onontkoombaar geraakt pag. 3 Juli 2012 Niet-gebonden spiritualiteit p. 4 Acht weken aandachtig pag. 5

2 Leesrooster Onder het stof van het feestgedruis van de afgelopen maanden komt de evangelist Marcus weer tevoorschijn. Hij is eigenlijk de leidraad van ons lezen in het zogenoemde B-jaar. In de liturgische kalender worden A-, B- en C-jaren onderscheiden. Na het Tweede Vaticaans Concilie is een lezingencyclus van drie jaren ingesteld. Dat maakt het mogelijk een groter deel van de bijbel te lezen. Voor het evangelie wordt achtereenvolgens gelezen uit Mattheus (A-jaren), Marcus (B-jaren) en Lucas (C-jaren). Meer weten? Zie een boeiende en in bepaalde opzichten ook vernieuwende site. Op papier: Paul Oskamp en Niek Schuman, De weg van de Liturgie Tradities, achtergronden, praktijk (1998). Dat is ook het studieboek van onze werkgroep Eredienst. Marcus schreef als eerste zijn goede berichten, ongeveer in de jaren 60 tot 65. Van harte beveel ik de studerende lezertjes aan om mee te lezen in de Naardense vertaling het klinkt inspirerend fris! 24 juni Marcus 4:35-41 Jezus slaapt dwars door een storm heen. Welke storm wordt er eigenlijk bedwongen? De harde wind die het schip vervaarlijk doet slingeren of de storm van de doodsangst die zijn leerlingen uitstaan? Wat is mijn houvast voor als het er werkelijk op aankomt? Heb ik dat? Vind ik het nodig? 1 juli Marcus 5:22-43 Twee doodzieke vrouwen, de één volwassen en de wanhoop nabij, de ander een meisje van twaalf meer dood dan levend. De grote uitdaging van dit verhaal is dat wij nu geloofwaardig omgaan met de vertelde inhoud. De tekst kan uiterst gevoelige, droevige dan wel intieme aspecten raken van de levensgeschiedenis van vrouwen, ouders en kinderen. Voorzichtig dus, goed luisteren niet meteen met adviezen komen. 8 juli Marcus 6:1-6(a) Onbegrip over, misverstanden rond en weerstand tegen Jezus manier van doen. Híj wil steeds verwijzen naar Gods Koningsschap, en zijn wonderen zijn slechts een middel om het te verduidelijken. Men staart zich blind op die wonderen en wil hem dáárom volgen de rest van de theorie boeit niet zo. Hoe ligt voor mij de balans tussen leven in hier-en-nu en wat er daar-en-straks zal zijn? 15 juli Marcus 6:6(b)-13 Ik moet meteen aan pelgrims denken als ik dit lees. Hoewel ze meestal een hele rugzak vol bij zich hebben, leven zij vooral van wat de weg hun brengt. Wel een mooie tekst aan het begin van de vakantie: wat heb ik echt nodig en wat doet het me om het vertrouwde, vaste even te laten voor wat het is? Of is eenvoud een luxeprobleem? 22 juli Marcus 6:30-44 Hé, vers 32: ze varen met de boot weg naar een plek in de woestijn?! Nat en droog liggen toch mijlenver uit elkaar? Woestijn staat in de bijbel meestal voor plek van bezinning en beproeving. Het Griekse woord ervoor (erèmon) is verwant met de heremiet - de kluizenaar. Maar van terugtrekken komt niets: de mensen volgen, hongerig naar geestelijke voeding. Als het laat geworden is moet Jezus ook letterlijk zorgen voor hun natje en hun droogje. Als je gericht bent op delen lukt dat ook nog. 29 juli Marcus 6:45-52 (56) Ook hier zie je dat wéér: na weer een intense ontmoeting met alle mensen trekt Jezus zich terug om met God te zijn. Ook hij moet eerst loslaten (vs. 45). Wijsheid voor iedereen: op gezette tijden loslaten, op jezelf durven zijn en de Diepte zoeken. Niet bang zijn het kan chaotisch wezen daarbinnen. Water is het klassieke bijbelbeeld voor chaos (zie bv. het verhaal van Jona). Wie vertrouwen heeft, kan eroverheen komen. Dit beeld, ook in z n allegorische uitleg, is niet altijd makkelijk vind ik. 5 augustus Marcus 7:1-23 Deze tekst laat zich niet zo één-twee-drie kraken. Het gaat over de manier waarop met geboden omgegaan moet worden. Deze slechts naar de letter uitvoeren is geestdodend. De geboden zijn er voor de mens, de mens is er niet voor de geboden. De redenering die Jezus voorlegt aan de farizeeën is op rabbijnse wijze vormgegeven: met bijbelcitaten. Om die te doorgronden heb ik meer tijd nodig, maar het lijkt me leuk om er eens een keer over te preken. 12 augustus Marcus 7: Een buitenlandse vrouw heeft een kindje dat bezeten is. Jezus wil haar eerst niet helpen, maar als zij met een slimme repliek komt, gaat hij overstag en helpt. Ik vind dit één van die krappe momenten van Jezus (er zijn er meer). Deze korte scène doet me onmiddellijk denken aan de klacht van mensen in het ziekenhuis dat ze o zo mondig moeten zijn om tot hun arts door te dringen. Maar ik hoor ook van therapeuten en artsen dat hun het werken soms onmogelijk gemaakt wordt door de mondige patiënt, die alle mogelijke behandelingen en voorzieningen eist die hij/ zij op het internet heeft gezien. 19 augustus Marcus 7:31-37 Bij het woord Effatha klinkt voor u misschien ook meteen dovenwerk mee. Deze tekst is de herkomst ervan. Waardoor zou de dove genezen worden? Doordat hij apart werd genomen en eindelijk gezien werd? Of door de aanraking en de aandacht van Jezus? M.a.w. zat het meer tussen zijn oren dan in zijn oren? Dit zijn eigenlijk allemaal vragen om onder de onverklaarbaarheid van Jezus wonderen uit te komen. Die wonderen hebben weliswaar allemaal ook een allegorische betekenis, maar hij kan mensen genezen. Dat is bovenbegrijpelijk bijzonder en het maakt even sprakeloos. Alleke Wieringa 2

3 Thuiskomen Europa is te groot, de reikwijdte van onze geest te klein. Bij Amersfoort houdt het eigenlijk op. De Gelderse vallei gaat nog net. Maar vanaf de Veluwe, daar begint een andere wereld. Ander volk. En we hebben het nog niet eens over Groningen. Het lijkt erop dat wij als Hollanders de verder weg liggende delen van Europa, zoals Transsylvanië, alleen interessant vinden voor zover er armoede is. Ha fijn, arme mensen! De weldoener in ons mag weer uitrukken. Kijk nou toch, wat erg allemaal, hoe de mensen daar moeten leven! In de Pinksterdienst in onze unitarische partnergemeente te Szent György, klinkt aan het begin een oude, gedragen en wat droevige Hongaarse hymne. Die wordt met hart en ziel gezongen. Onontkoombaar word je geraakt. Aan het einde van de dienst mogen Tina en ik, naast de eigen predikanten, bij de uitgang handen geven aan de gemeenteleden. Zo n 260 mensen komen voorbij. Mannen, vrouwen, jonge en oudere mensen. In mijn studietijd was ik actief in de leerhuisbeweging rond de Folkertsmastichting in Hilversum. Ik ging vaak mee als er lezingen werden gegeven. Ook in Arnhem was een grote leerhuisgroep. Op een gegeven moment mocht ik daar bij een remonstrantse mevrouw thuis boeken komen uitzoeken. Ik weet niet meer waarom ze die kwijt wilde, maar wel dat ik dáár mijn exemplaar van Buber s De weg van den mensch (Boucher, Den Haag 1952) heb gevonden. Het is een piepklein boekje: 43 bladzijdjes tekst, maar met een stevige impact. Buber laat een aantal chassidische vertellingen de leidraad zijn voor een leven ten overstaan van de Eeuwige Gij, die ons steeds weer vraagt: Mens, waar ben je? Wie was Buber, wat is het chassidisme Alles wat menselijk is, wordt voelbaar. Ik ga open. Veel verdriet bespeur ik, pijn en hardheid. Of is het flinkheid? Er is ook veel warmte, zachtheid en kwetsbaarheid, vooral bij de jongere mensen. Veel mensen zijn open, anderen blijven gesloten. Alles wat menselijk is komt voorbij en ik kom thuis. Een paar dagen later zien we in de regen een paard en wagen rijden. Zigeuners zo te zien. Ik bedoel een vader en een zoon naast elkaar op de bok - in de regen. Het lijkt hen niet te deren. Ze zijn met elkaar in een levendig gesprek. Ze lachen naar elkaar. Ze houden van elkaar en ik kom thuis in dat godvergeten land van Roemenië. Europa is groot. En je kunt er overal thuiskomen. Alleen die Veluwe... dat weet ik nog niet. Florus Kruyne Pastorieavond I: De Weg van de Mens Martin Buber en hoe verbinden wij zijn vragen met ons bezigzijn? Ik nodig u van harte uit bij mij thuis voor een avond over Martin Buber, het Chassidisme en De Weg van de Mens op woensdagavond 4 juli vanaf uur. Alleke Wieringa Op zoek naar de ziel De ziel van Europa, dat was het thema van de dienst op 20 mei. De schriftlezing was afgestemd op de lezingen in onze partnergemeente in Roemenië, waarmee de RGU inmiddels tien jaar een steeds hechter wordende vriendschap onderhoudt. In de Pinkstereditie van de Geertebrief werd hierover al uitvoerig bericht. Toch maakten de persoonlijke getuigenissen van leden van de Bruggroep veel indruk in de door hen voorbereide dienst. Toen Oost Europa eenmaal bevrijd leek van het communistische juk, bleek juist de band met een vrijzinnige partnergemeente van onschatbare waarde. Wat voor de Wende onder de terreur van de Stasi niet kon, een lidmaatschap van een christelijke kerk zonder dat men er zijn carrière voor moest opgeven, werd nu mogelijk. Maar er bleef nog grote behoefte aan morele en materiële ondersteuning. Tijdens de dienst kreeg ieder de gelegenheid om met omzittenden te brainstormen over de vraag: wat is voor jou de ziel van Europa? In het Geertecafé, ditmaal met koffie in de kerkzaal, ontspon zich over dit thema een levendig gesprek. Politiek is Europa in deze tijd een item dat overschaduwd wordt door de financiële crisis. De bezieling die ooit de Europese gedachte deed ontstaan, moet niet verloren gaan. Het is goed ons te realiseren dat de kerk daar een positieve bijdrage aan kan leveren. Immers, zo luidde de slotconclusie, de ziel van Europa - dat zijn wij zelf. Een goed einde van een inspirerende dienst. Annelies Oldeman Proeven van mindfulness Kennismaken met mindfulness? Voor wie de aandachtstraining (zie artikel op pag. 5) aan den lijve wil ervaren, geeft predikant/mindfulnesstrainer Florus Kruyne op woensdag 4 juli van tot uur een workshop in Yogacentrum Bunnik, Smalleweg 8A, 3981 CT Bunnik. Opgave: uiterlijk 2 juli bij Florus Kruyne, of telefoon

4 Pastorieavond II: Nieuw-wij Pastorieavond III: Vrij man De pastorieavond van woensdag 18 juli in Bunnik gaat over De Multi religieuze Identiteit (MRI) en het nieuw-wij. Veel mensen in deze tijd laten zich niet meer in een religieus of spiritueel hokje indelen van christelijk, joods of ook boeddhistisch. Zij worden onder andere aangeduid als niet-gebonden spirituelen. In onze samenleving zien we eens steeds verdergaande individualisering en diversiteit. Tegelijkertijd is er, als het gaat om waarden en wat mensen ten diepste aangaat, een zoeken naar verbinding en het gemeenschappelijke in onze samenleving. Leidraden daarbij vormen het werk van Manuela Kalsky en anderen. Wat kunnen deze ontwikkelingen betekenen voor ons remonstranten? We praten er op 18 juli over onder leiding van ds. Florus Kruyne. Tijd: tot uur, adres: Arie van de Heuvelstraat 29, Bunnik. Vanaf uur bent u welkom. Opgeven graag vóór maandag 16 juli bij (tel ) of (tel ). Gezien de beperkte ruimte is er een limiet van 22 mensen. Op dinsdag 14 augustus houden we in Odijk een pastorieavond over Vrij man, de nieuwe roman van Nelleke Noordervliet. Een schitterend boek over de tijd van Spinoza en Adriean Koerbagh. Hoofpersoon Menno zoekt de groten van zijn tijd en bespreekt met hen zijn prangende vragen. Adriean Koerbagh ( ) studeerde Utrecht en Leiden. Hij werd doctor in de medicijnen en meester in de rechten. Koerbagh verwierp zowel de kerk als de staat. In navolging van Spinoza stelde hij de autoriteit van de rede boven die van het kerkelijke dogma. Onder het pseudoniem Vreederijk Waarmond schreef hij Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd: een verklaring van de diverse vreemde woorden waarmee de kerk het volk volgens hem misleidde. Hierdoor moest hij naar Culemborg (destijds een vrijplaats) vluchten, waarna hij onderdook in Leiden. Adriaan Koerbagh richtte zich vervolgens tot het gewone volk. Hij keerde zich fel tegen de protestantse religie, in een boek met als titel Een Ligt schynende in duystere Zomersluiting plaatsen, om te verligten de voornaamste saaken der Godsgeleerdtheyd en Godsdienst. Hij werd verraden door zijn drukker die hem aangaf bij de politie. Adriaan werd samen met zijn broer Johannes gearresteerd en veroordeeld tot 10 jaar verbanning en een boete van 6000 gulden. Hij stierf in 1669 in het Rasphuis te Amsterdam aan de gevolgen van de doorstane ontberingen. Zijn broer Johannes werd vrijgelaten; de boeken werden door de overheid vernietigd. Het lot van de gebroeders Koerbagh laat goed zien dat vrijheid en verdraagzaamheid bepaald niet onomstreden waren in de internationaal destijds als vrijburg te boek staande stad Amsterdam. Nelleke Noordervliet heeft over deze tijd, waarin velen voor de keus stonden een nieuwe weg in te slaan, haar recent verschenen Vrij Man geschreven. Een echte aanrader. We praten erover door op dinsdag 14 augustus om uur aan de Gaspeldoorn 10 in Odijk. Leiding: ds. Heine Siebrand. U kunt zich opgeven bij het kerkelijk bureau, telefoon Maximaal aantal deelnemers: 25, koffie en thee vanaf uur. Evenals vorige jaren zal het kerkelijk bureau een deel van de zomer gesloten zijn. Tussen 30 juli en 27 augustus is er niemand aanwezig. Ingesproken berichten (tel ) worden wel beluisterd; ook worden uw s gelezen en indien nodig beantwoord. Bovendien geeft het antwoordapparaat inlichtingen over wie te bellen in ernstige situaties, zoals bij een sterfgeval. Ik reken op uw begrip. Aalke Blindenbach-Ringers, secretaris kerkenraad 4

5 Mindfulness: oefenen in aandacht In het najaar van 2012 begint de tweede Mindfulnesstraining, een van de cursussen die ik geef als RGUpredikant. We komen bij elkaar op acht woensdagmiddagen in oktober en november; inbegrepen is ook één stilte(zater)dag. Praktische informatie zult u aantreffen in het nieuwe programmaboekje. In dit artikel vertel ik iets meer over de inhoud en achtergronden. In gesprekken en uiteenlopende publicaties duikt het woord mindfulness vaak op. Het lijkt een nieuw soort hype in onze samenleving. Wat betekent het precies? Letterlijk wil mindfulness zeggen: volheid van geest of volheid van aandacht. Vrij vertaald is het opmerkzaamheid of kortweg aandacht. Dat laatste heeft mijn voorkeur. Beter nog kun je spreken van aandacht-training, want zonder training vervluchtigt die aandacht tot niets. Mindfulness- of aandachttraining heeft een specifieke vorm gekregen door het werk van Jon Kabat-Zinn, een Amerikaanse hoogleraar in de moleculaire biologie. In het ziekenhuis waaraan Kabat-Zinn verbonden was, zag hij veel mensen met chronische somatische of psychische klachten. Mensen die bij medische behandelingen geen baat meer hadden. Vanuit zijn persoonlijke praktijk van zenmeditatie en yoga ontwikkelde hij begin jaren tachtig een trainingsmodel van acht weken, waarbinnen uiteenlopende aandachtsoefeningen werden gedaan. Deze training staat nu bekend als de Mindfulness Based Stress Reduction training, kortweg MBSR-training. De deelnemers werden uitgenodigd om, in plaats van hun ongemakken te ontvluchten of te bestrijden met nog meer medicatie en behandelingen, zich voorzichtig open te stellen voor hun pijn, angst, vermoeidheid, malende gedachten, agressiviteit en dergelijke. Zij oefenden zich erin zulke ongemakken tegemoet te treden met milde, niet-oordelende aandacht. De resultaten waren veelbelovend; uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft de effectiviteit van deze training inmiddels bevestigd. In Kabat-Zinns benadering is de wijsheid van boeddhistische meditatie herkenbaar: ongeacht welke ervaring welkom heten, om uiteindelijk als het ware aandachtsruimte te wórden. Aandachtsruimte waarbinnen het prettige wel wordt genoten maar niet vastgehouden, en het onprettige niet wordt weggemaakt maar toegelaten - als een ervaring met evenveel bestaansrecht als de aangename. Het wonderlijke is: als je deze aandacht een poosje traint, ga je merken dat je niet meer zo volledig samenvalt met je ervaring. Je bent niet helemaal meer je pijn, je somberheid, je obsederende gedachtestroom. Daarmee doet een stukje vrijheid zijn intrede: er komt meer ruimte voor keuzen en de innerlijke kalmte neemt toe. Stress en lijden Mindfulnesstraining beoogt de vermindering van stress of spanning. Stress is een automatische biochemische reactie van het lichaam op waargenomen reëel of vermeend gevaar. Het is een bio-psychologisch begrip, maar in ruimere zin gaat het hier om lijden. Zoals zichtbaar wordt bij mensen die door chronische stress te kampen hebben met allerlei chronische en moeilijk verklaarbare aandoeningen. Spanningen en pijn zijn echter inherent aan ieders leven. In mindfulnesstraining gaat het erom enerzijds onnodig lijden te beperken, en anderzijds meer ruimte te creëren voor menselijk geluk. Je stress vermindert dan niet door rechtstreekse ingrepen, maar doordat je leert om te gaan met wat spannend en pijnlijk is aan het alledaagse bestaan. Onder mindfulness-trainers wordt verschillend gedacht over de vraag of de training in wezen vooral een therapeutische techniek is, of meer past in spirituele tradities zoals die van het boeddhisme. Het antwoord blijkt in de praktijk mede afhankelijk van trainer, doelgroep en context. Als inmiddels gediplomeerd mindfulnesstrainer schaar ik me graag aan de kant van de spirituele traditie, omdat ik de training geef vanuit mijn levensbeschouwelijke ondergrond: de wijsheidstradities van zowel het christendom als het boeddhisme. Mensen met ernstige psychische en/of lichamelijke klachten, zoals depressiviteit, angststoornissen of chronische pijn en vermoeidheid, verwijs ik bij voorkeur naar een trainer die ook psycholoog of psychiater is. Deze kan als aanvulling op de regu- Lees verder op pagina 6 5

6 Vervolg van pagina 5 liere therapie een training geven met een meer therapeutische inslag, de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). De training die ik die zelf geef (MBSR) is vooral bedoeld voor wie de kwaliteit van zijn of haar leven wil verbeteren. Voor wie daar aandacht in wil brengen, en beter wil omgaan met het menselijk lijden waaraan niemand ontkomt. Binnen de RGU De mindfulnesstraining sluit aan bij de rode draad die door mijn predikantschap loopt: die van aandacht. Alle cursussen die ik in de afgelopen jaren heb gegeven beoogden het cultiveren van aandacht, als een opstap of misschien wel een voorwaarde voor elke geestelijke discipline. Naar mijn overtuiging sluit de training ook goed aan bij het belang dat we er binnen de RGU aan hechten om inzicht te krijgen in verschillende vormen van spiritualiteit. Niet alleen via intelligente en vernieuwende verhalen, maar ook via ervaringsgerichte verdieping. Wat houdt de mindfulnesstraining in? Acht weken achtereen komen de deelnemers elke week gedurende een dagdeel bij elkaar. In die acht weken is ook een stiltedag opgenomen. Er wordt met uiteenlopende aandachtsoefeningen gewerkt, zoals lichaamsmeditatie, zit- en loopmeditatie, yoga-oefeningen en speciale oefeningen voor momenten van spanning en pijn. De deelnemers wisselen hun ervaringen uit en bespreken allerlei thema s rond deze momenten, zoals automatisch optredende reacties en wijzen van waarnemen. Aan de hand van door de trainer ingesproken cd s met basisoefeningen wordt thuis verder geoefend, dagelijks gedurende drie kwartier. Daarnaast worden de deelnemers uitgenodigd hun aandacht bij bepaalde momenten in het dagelijkse leven te betrekken, maar zonder zich in die situaties helemaal te verliezen. Persoonlijke inzet Voor het welslagen van de aandachtstraining wordt een grote persoonlijke inzet gevraagd van zowel de deelnemers als de trainer. Alleen dan zullen zij gaan merken wat de aandachtstraining vermag. In een voorgesprek moet duidelijk worden of de MBSRtraining werkelijk geschikt is voor de geïnteresseerde of dat hij/ zij zich beter elders kan vervoegen. Van vrienden en leden van de RGU die de training willen volgen, vragen we een financiële bijdrage van 250,-. Deelnemers van buiten de RGU betalen 350,- Deels worden hiervan de gemaakte kosten betaald (huur ruimte in Bunnik, cd s, werkboek), deels is de bijdrage het sluitstuk van de inzet. De ervaring leert dat zonder financiële inzet de vrijblijvendheid er al gauw insluipt. Omdat ik deze training geef in mijn functie van predikant, is er geen sprake van enig winstoogmerk. Na aftrek van de kosten vloeit ieders financiële bijdrage rechtstreeks in de RGU-kas. Mocht de bijdrage voor sommige gegadigden een probleem zijn, dan is reductie altijd bespreekbaar. Praktische informatie kunt u nalezen in het nieuwe RGU-programmaboekje en op mijn website: Om u de gelegenheid te geven met deze aandachtstraining praktisch kennis te maken, geef ik een workshop op 4 juli; zie het bericht elders in dit nummer. U bent van harte welkom! Florus Kruyne Kerkenraad Kort werkzaamheden. Nel werd hartelijk bedankt voor haar jarenlange grote inzet. Zij zal een aantal taken achter de schermen blijven verrichten, zoals inkoop, begeleiding schoonmaak, de was en het bakken van In de ALV heeft de penningmeester een toelichting gegeven op de jaarrekening De jaarrekening laat nog eens duidelijk zien dat de verhuur van de Geertekerk voor de RGU noodzakelijk De Commissie Exploitatie Geertekerk heeft de plannen inzake de aanpassing van Geertekerk grondig herzien. Aanleiding vormden de reactie van de gemeente Utrecht en de gewijzigde financieel-ecomische omstandigheden. Aan de hand van schetsen is op de ALV duidelijk gemaakt hoe met beperktere middelen en minder grootschalig een foyer, toiletten, Op vrijdagavond 25 mei hebben de nieuwe leden en vrienden kennis gemaakt met de kerkenraadsleden. In de pinksterdienst zijn twee leden bevestigd en 26 vrienden verwelkomd. Een feestelijke In de ALV van 31 mei is Paul Winkler herkozen in de functie van penningmeester. Agnes Blokker is voor een halfjaar herkozen in de functie van vice-voorzitter en Marian van Leeuwen is voor diezelfde functie kandidaat vanaf het najaar van Teun van Dorp is benoemd tot gedelegeerd lid voor de West-Betuwe als opvolger van Hans De vacature voor het Jeugd- & Jongerenwerk heeft onze volle In de ALV heeft de voorzitter meegedeeld dat Nel Cornelissen op haar eigen verzoek zal stoppen met haar kostersen vergaderruimte in de kerk annex kosterswoning kunnen worden De ledenvergadering heeft ermee ingestemd het partnerschap met de Unitarische gemeente Sfantu Gheorghe met vijf jaar te Op 2 juni hebben Arthur Modderkolk, Aalke Blindenbach en ondergetekende de Algemene Vergadering van Bestuur van de Remonstrantse Broederschap bijgewoond. Hier zijn belangrijke beslissingen genomen over de plaats van het Remonstrants Seminarium en de benoeming van twee docenten ter opvolging van prof. Marius van Leeuwen, die met emeritaat gaat. In het komend nummer van AdRem en op de website van de landelijke remonstranten kunt u hier meer over lezen. Agnes Blokker, vice-voorzitter kerkenraad 6

7 Vacaturebank Voor onderstaande activiteiten zoeken we nog vrijwilligers. Nieuwe vacature aanmelden of vacature vervuld? Neem even contact op met Madelon Kapteyn: Activiteit Verteluur Cantorij Muziek in dienst Bloemen in dienst Plakploeg Autodienst - Spoed! Collecteren Bibliotheek en boekentafel (Technische) klussen Inlichtingen Barbara Schouten: Gonny van der Maten: Gonny van der Maten: Kerkelijk bureau: Kerkelijk bureau: Kerkelijk bureau: Liesbeth Orthel: Arie Nico Verheul: Sytske Scheltema: Adressen en colofon Remonstrantse Gemeente Utrecht Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht website: Kerkelijk bureau in de Geertekerk geopend di. t/m vrij uur tel Predikanten ds. F. Kruyne Arie van de Heuvelstraat CT Bunnik tel. spreekuur ( ) wo. do. vr uur ds. H.J. Siebrand Gaspeldoorn 10, 3984 AX Odijk tel. spreekuur ( ) ma t/m do uur Mw. ds. A.L Wieringa Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten tel. spreekuur ( ) di, wo en do uur Diaconale Commissie Mw. C. Sluyterman van Loo, secretaris, Hengeveldstraat 54, 3572 KJ Utrecht INGbank rek.nr t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht INGbank rek.nr t.n.v. penningmeester Diaconale commissie RGU Voor overige gegevens: zie jaarboek en programmaboek, verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau. Redactie Geertebrief Simon Knepper (eindredactie) Wim Edelman, Annelies Oldeman Redactieadres: Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht Lay-out: Pixels and Pencils, Houten De volgende Geertebrief (startnummer) verschijnt op 24 augustus. Kopij inleveren op uiterlijk donderdag 9 augustus vóór 10 uur v.m. 7

8 Kerkdiensten Zie: Rooster autodienst Remonstrantse Gemeente Utrecht Geertekerk, Geertekerkhof 23 Aanvang uur 24 juni ds. A.L. Wieringa, mmv Cantorij, afscheid oudste kinderen Verteluur, crèche 01 juli ds. Th. M. van Leeuwen 08 juli ds. C.M. Geels 15 juli ds. E. de Clerq (Do-Re gemeente Nijmegen) 22 juli Geen dienst in Geertekerk, zomer dienst in Doopsgezinde Kerk, mw. ds. G.A. van der Burgt (aanvang uur) 29 juli Geen dienst in Geertekerk, zomerdienst in Doopsgezinde Kerk, ds. A. van der Zijpp (aanvang uur) 05 aug mw. W. Dijkstra 12 aug ds. H.J. Siebrand, Woord en Tafel 19 aug ds. T.R. Barnard 26 aug ds. H.J. Siebrand Remonstrantse werkgroep West-Betuwe R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen Aanvang 9.30 uur. Geen diensten in de maanden juli en augustus Doopsgezinde Gemeente Utrecht Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270 Aanvang uur; zie: utrecht.nl EUG Oekumenische Studenten Gemeente Janskerk, Janskerkhof 28 Aanv uur; zie NPB Amerongen/Leersum Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen Tel Aanvang: uur (1e, 3e, 5e zondag + kerkelijke feestdagen) NPB Bilthoven Woudkapel, Beethovenlaan 21 Tel Aanvang: uur NPB Doorn De Ludenkapel, Berkenweg/Ludenlaan Tel Aanvang uur NPB Driebergen Parklaan 7 Tel Aanvang uur NPB Maarssen/Breukelen Wilhelminaweg 7, Maarssen Tel Aanvang uur (om de 14 dagen) NPB Zeist Kerkweg 19-23, Tel Zondagse ontmoetingen: Aanv uur Zie voor NPB: Onderstaand het rooster voor de autodienst gedurende de maanden juli en augustus. Als u van de auto naar de Geertekerk gebruik wilt maken, kunt u zelf contact opnemen met de dienstdoende chauffeur (vóór vrijdagmorgen uur). 24 juni ( ) mw. T.J.E. Maris tel juli dhr. P. Pols tel juli dhr. K. Rinsma/mw. L. Smit tel juli dhr. K. Hardeman tel en 29 juli geen diensten in Geertekerk 05 aug mw. M. Smits tel aug dhr. C.P.M. Görts tel aug dhr./mw. Fournier tel aug dhr. J.T. Bergstra tel Concerten in de Geertekerk Vrijdag 22 juni uur Nacht van Bach. Bach-evenement t.g.v. 45-jarig bestaan van de Utrechtse Bachcantatediensten. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop. Zaterdag 23 juni uur Concert Blone Apphrodite door Vocaal Ensemble Venus. Werk van o.a. R. Escher, E. Elgar en B. Britten. Zondag 24 juni uur Opera per Tutti! Aria s uit bekende en minder bekende opera s. Vrijdag 29 juni uur Concert Projektkoor UCK o.l.v. Paul van Roemburg met Carmina Burana van C. Orff. Zaterdag 30 juni uur Concert VU-kamerorkest Amsterdam met werk van I. Strawinsky, F. Mendelssohn en L. Beethoven (Pianoconcert nr. 5). Zondag 1 juli uur Utrechtse Bachcantatedienst: J.S. Bach, Lutherse mis in F (BWV 233). Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop. Vrijdag 24 augustus t/m zondag 2 september: Festival Oude Muziek Thema is Van Sweelinck tot Bach. Informatie over programma en kaarten: (De kaartverkoop is inmiddels gestart.) Van Sweelinck 8

GEERTEBRIEF. Zorg dat je erbij komt. Elk verteluur is weer. Kijkje achter de schermen. anders. Remonstrantse Gemeente Utrecht. pag. 3. pag. 5. pag.

GEERTEBRIEF. Zorg dat je erbij komt. Elk verteluur is weer. Kijkje achter de schermen. anders. Remonstrantse Gemeente Utrecht. pag. 3. pag. 5. pag. GEERTEBRIEF Remonstrantse Gemeente Utrecht Zorg dat je erbij komt pag. 3 Juli 2011 Elk verteluur is weer pag. 5 anders Kijkje achter de schermen pag. 8 Leesrooster Geen leesrooster in dit laatste nummer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren Gaandeweg augustus / september 2014 Samen leren Curieweg 14 8013 RA ZWOLLE T 038-4601981 M 06 53649405 @ info@aannemersbedrijfeikenaar.nl Aannemersbedrijf Eikenaar is gevestigd op industrieterrein Marslanden

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin Themanummer Tolken Nederland telt 1,5 miljoen mensen met een auditieve beperking, waarvan 25.000 doofgeborenen en 10.000 plots- en laatdoven. Voor zwaar slechthorende en dove mensen kan een tolkvoorziening

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

De URIM-Code. 1 Inhoud

De URIM-Code. 1 Inhoud De URIM-Code Verzameling informatie en reacties over de energetische Stoelen Voor ondersteuning bij het thuisgebruik en als aanvulling in een praktijk. 1 Inhoud 1 De energetische Stoelen: Urim-Code, Thummim-Code

Nadere informatie

investeren in je relatie

investeren in je relatie jaargang 8 nummer 1 april 2008 investeren in je relatie bij elkaar, ondanks de crisis > in therapie: emdr geloof en hulpverlening > interview met laura > voor mij geen roze wolk columns > de weg terug

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie