Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant"

Transcriptie

1 Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

2 Document nr Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving Contact UWV Vragenlijst Ervaringen banenmarkt raadsleden Uitwerking resultaten... 5 Hoofdstuk 2. Resultaten Persoonlijke kenmerken Bekendheid cliëntenraad Evaluatie banenmarkt Opmerkingen evaluatie banenmarkt E-dienstverlening Opmerkingen werk.nl en Opmerkingen over de werkcoach Suggesties cliëntenraad Resultaten 2012 vergeleken met Hoofdstuk 3 Conclusie en aanbevelingen Persoonlijke achtergrond Bekendheid cliëntenraad Banenmarkt E-dienstverlening Suggesties cliëntenraad Communicatie verslag Bijlage 1. Vragenlijst Banenmarkt 2012 Werkplein Bijlage 2A. Uitwerking vragenlijst banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven Bijlage 2B. Uitwerking vragenlijst banenmarkt 2012 Werkplein Den Bosch Bijlage 2C. Uitwerking vragenlijst banenmarkt 2012 Werkplein Tilburg Bijlage 2D. Uitwerking vragenlijst banenmarkt 2012 Werkpleinen Midden & Oost Brabant Landelijke banenmarkt 2012 Pagina 1

3 Inleiding De regionale cliëntenraden UWV evalueren de dienstverlening van UWV en geven adviezen om de kwaliteit van de dienstverlening op uitvoeringsniveau te verbeteren. Ook geven de raden signalen door van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening van UWV. Bij UWV vindt er een versnelde ontwikkeling van de online dienstverlening (e-dienstverlening) plaats aan alle werkzoekenden via werk.nl. Hoe ervaart de cliënt deze verandering van een face to face benadering naar een ondersteuning op afstand? De cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant heeft dit tijdens de landelijke Banenmarkt op 11 oktober 2012 aan cliënten op de werkpleinen Eindhoven, Den Bosch en Tilburg gevraagd. De resultaten, conclusies en aanbevelingen leest u in dit verslag. Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant 15 februari 2013 Landelijke banenmarkt 2012 Pagina 2

4 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving UWV organiseerde begin oktober 2012 een landelijke banenmarkt met verschillende activiteiten op de werkpleinen. De cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant wilde daar graag aanwezig zijn. Het is een goede manier om in contact te komen met cliënten van UWV en daar in korte tijd veel signalen op te halen van cliënten over de kwaliteit van de dienstverlening op de werkpleinen. De cliëntenraad heeft op de werkpleinen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen. 1.1 Contact UWV De cliëntenraad kreeg vooraf alle medewerking van UWV om op de banenmarkt aanwezig te zijn en deelnemers te vragen de vragenlijst in te vullen. De banenmarkt zou een andere opzet hebben dan in In het werkpleinoverleg Eindhoven hebben de afgevaardigde raadsleden hierover uitleg gekregen. De cliëntenraad wilde graag de vragenlijst van de banenmarkt op het aangeboden programma aanpassen. Het exacte programma was toen nog niet duidelijk. Dit werd pas vlak van tevoren aangeleverd. De enquête kon niet meer aangepast worden. De cliëntenraad wil in 2013 vroegtijdig betrokken worden bij de organisatie van de banenmarkt en op tijd de volledige informatie ontvangen. Hierdoor kunnen wij zelf ook deelnemen aan bepaalde programmaonderdelen tijdens de banenmarkt. Op de banenmarkt zijn we vriendelijk ontvangen door UWV-medewerkers en voorzien van de benodigdheden. De cliëntenraad kreeg een eigen stand waarin wij ons als cliëntenraad konden presenteren. 1.2 Vragenlijst Ontwikkeling vragenlijst De vragenlijst van 2012 is een aangepaste versie van de vragenlijst 2011 waardoor onderdelen met elkaar te vergelijken zijn. De vragenlijst vindt u in bijlage 1. De onderwerpen zijn: Bekendheid cliëntenraad: De cliëntenraad wilde graag weten of de deelnemers bekend waren met het bestaan van de cliëntenraad en of ze meer informatie over de cliëntenraad zouden willen hebben. Evaluatie banenmarkt: De cliëntenraad wilde graag weten hoe de deelnemers de banenmarkt ervaren hadden. E-dienstverlening: De cliëntenraad wilde graag weten hoe de deelnemers de verschillende onderdelen van e- dienstverlening op het werkplein ervaren. Persoonlijke gegevens: De cliëntenraad wilde graag enkele achtergrondgegevens hebben van de deelnemers. Suggesties voor de cliëntenraad: De cliëntenraad wilde graag weten of deelnemers suggesties wilden meegeven aan de cliëntenraad. Bij verschillende vragen was er een open ruimte waar de deelnemers suggesties ter verbetering konden noteren. Invullen van de vragenlijsten Op de werkpleinen in Eindhoven, Tilburg en Den Bosch waren verschillende cliëntenraadsleden aanwezig. De raadsleden hebben aan zo veel mogelijk deelnemers gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Veel van de deelnemers hebben deze vraag als aangenaam ervaren. Een groot aantal mensen heeft ook de moeite genomen om persoonlijke opmerkingen en suggesties op te schrijven. Deelnemers deelden graag hun persoonlijke ervaringen met de cliëntenraadsleden. Er zijn veel gesprekken gevoerd en vragen beantwoord. De inhoud van deze gesprekken is meegenomen tijdens de evaluatie van de banenmarkt. Landelijke banenmarkt 2012 Pagina 3

5 In Tilburg hebben 210 deelnemers de vragenlijst ingevuld, in Den Bosch 165 en in Eindhoven 84. De hoeveelheid ingevulde vragenlijsten had te maken met het aantal deelnemers op de banenmarkt, het aantal raadsleden en de bestede tijd, de zichtbaarheid van de raadsleden en de manier waarop raadsleden deelnemers gevraagd hebben de vragenlijst in te vullen. Een zichtbare plek bij de deur voor de stand en het kunnen bevragen van de deelnemers bleek goed te werken. Er waren deelnemers die geen tijd meer hadden om het ter plekke in te vullen, maar hadden het graag thuis ingevuld. Een goed idee zou kunnen zijn om over antwoordenveloppen te beschikken. Of om de vragenlijst ook digitaal aan te bieden. Evaluatie vragenlijst In eerste instantie had de cliëntenraad begrepen dat de banenmarkt bestond uit: - een informatie markt - op dag één; - voorbereidende workshops/trainingen - op dag twee; - sollicitatiegesprekken/speeddaten met werkgevers op dag drie. Zo komt dit ook in terug de vragenlijst. Maar te laat bleek dat het daadwerkelijke programma van de banenmarkt anders was. Op de eerste twee dagen waren voorbereidende presentaties en workshops waar vooraf geselecteerde deelnemers voor uitgenodigd waren. Werkgevers hebben vooraf ook informatie gekregen. De derde dag stond in het teken van meet & greet met werkgevers. Werkgevers toonden in stands hun vacatures en de deelnemers konden daarop solliciteren. De raadsleden hebben daarom het een en ander mondeling moeten toelichten. Uit de opmerkingen van de deelnemers bij deze vragen bleek ook dat de verschillende onderdelen voor de deelnemers niet geheel duidelijk waren. In de uitwerking van resultaten zijn de opmerkingen over de onderdelen van de banenmarkt daarom samengenomen. Het heeft tot weinig problemen geleid omdat uit de opmerkingen wel duidelijk is geworden hoe de deelnemers de banenmarkt ervaren hebben. Aan de opmerkingen over e-dienstverlening te zien, was voor deelnemers niet altijd duidelijk wat het verschil was tussen werk.nl en Daarom zijn de opmerkingen bij de vragen samen genomen in de uitwerking van de resultaten. De evaluatie van werk.nl zou vervangen kunnen worden door de evaluatie van uwv.nl. We hadden de vragenlijst nog wel een keer extra moeten controleren, de genoemde data van de banenmarkt dagen klopten niet. Daar werden we meerdere keren op gewezen. 1.3 Ervaringen banenmarkt raadsleden De raadsleden hebben zelf de banenmarkt ook kunnen ervaren. Enkele ervaringen per werkplein. Tilburg De banenmarkt was erg druk. De accommodatie en catering was uitstekend verzorgd. Veel van de bedrijven waren uitzendbureaus. In de workshop waar aan de orde kwam hoe je schriftelijk en fysiek zo sterk mogelijk kunt presenteren aan een werkgever werden duidelijke adviezen gegeven. Den Bosch Vlak voor de banenmarkt was er storing met de server van het UWV waardoor uitnodigingen pas laat in de mailboxen werden bezorgd, soms zonder (een te openen) bijlage. Mensen kwamen al s morgens, terwijl het 's middags begon. Lijst met werkgevers kan duidelijker. In het begin hebben de raadsleden de lijst met werkgevers staan uitdelen, later werd dit overgenomen door UWV-medewerkers. Naam werkgever is niet zichtbaar als er mensen om de tafel staan. Banners of borden boven de tafels hangen. Het programma vermeldde niet dat er een Wajongmarkt met workshops waren. De massale ontvangst bracht veel onzekerheid bij de Wajongers. De workshop van een re-integratie bureau over hun mogelijkheden om Wajongers te begeleiden was veel te kort. Landelijke banenmarkt 2012 Pagina 4

6 De andere workshop over het daadwerkelijk aan het werk helpen van Wajongers in de praktijk was niet duidelijk omdat de diversiteit van de Wajongers te verschillend was. De CV-dokter werd goed gevonden door deelnemers, alleen was er meer tijd nodig om het te begeleiden. Cliënten werden niet geattendeerd dat op die dag geen mogelijkheid was voor reguliere dienstverlening. Jammer dat sommige UWV-medewerkers op die dag pas kennis maakten met het bestaan van een cliëntenraad. Eindhoven We hebben goede eerste informatie gekregen en zijn goed ontvangen op de dag zelf. Het is fijn dat volgend jaar een stand bij de uitgang geregeld wordt voor de cliëntenraad, dan zijn we zichtbaarder. De communicatie over de banenmarkt kon beter. Deelnemers kregen heel laat een uitnodiging. Niet alle cliënten wisten van de workshops, waren niet alle drie de dagen uitgenodigd. Mensen die niet officieel uitgenodigd waren, waren niet welkom. De banenmarkt oogde ook wat onoverzichtelijk, waar moesten mensen zich aanmelden, waar stonden welke werkgevers. Bijna alle vacatures kwamen van uitzendbureaus, waar veel cliënten al ingeschreven stonden. Een regelmatige terugkomende vraag was of wij van het UWV waren. Bij het doorvragen bleek vaak dat men argwanend was om met ons te spreken omdat dit mogelijk gevolgen kon hebben voor hen persoonlijk. Duidelijk is geworden dat veel UWV-medewerkers niet bekend zijn met het bestaan van de cliëntenraad. Bij de "Brede Beroepen Organisatie" werd informatie gegeven over omscholing in een andere richting. Er werden vijf keer vijf minuten lezingen gegeven van de Kennis Centra (K.C.) uit de regio, gevolgd door voorlichting en het stellen van vragen. Wat opviel was dat mensen zich toch aanmelden bij de K.C. waar ze een diploma voor hebben om zich zelf voor te stellen bij potentiële werkgevers in de sector waar zij diploma's voor hebben. Er waren geen cliënten of medewerkers vanuit de gemeente, het bleek dat het door de gemeente Eindhoven aangewezen werkverschaffingsbedrijf geweigerd heeft toestemming te verlenen om mensen naar de banenmarkt/workshops te laten gaan. 1.4 Uitwerking resultaten De resultaten zijn elektronisch verwerkt in microsoft office word. De cliëntenraad had niet de mogelijkheden en de middelen om het te verwerken in een statistisch computerprogramma. UWV faciliteerde hier ook niet in. Bij de vereniging BUS (Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen) konden we wel gebruik maken van computers om gezamenlijk de resultaten te verwerken. Wij willen de vereniging BUS hiervoor bedanken. Het voordeel van een statistisch computerprogramma is dat de resultaten beter weergegeven en vergeleken kunnen worden. We hadden dan bijv. inzichtelijk kunnen maken of jongeren en ouderen de e-dienstverlening verschillend ervaren. Nu hebben we in het algemeen iets kunnen zeggen over de persoonlijke achtergrond van de deelnemers op de verschillende werkpleinen. Landelijke banenmarkt 2012 Pagina 5

7 Hoofdstuk 2. Resultaten De vragenlijst bestond uit vijf onderwerpen. De resultaten worden per onderwerp weergegeven. De onderwerpen bestonden uit open en gesloten vragen. De gesloten vragen zijn per werkplein apart en in het totaal verwerkt. Per vraag is weergegeven hoeveel deelnemers de vraag hebben ingevuld en welk antwoord ze hebben gegeven in absolute aantallen en in percentages weergegeven. Deze cijfers kunt u in bijlage 2 vinden. In dit hoofdstuk worden de percentages in grafieken weergegeven en de resultaten tekstueel samengevat. Bij de open vragen hebben de deelnemers veel opgeschreven, niet alleen suggesties, maar ook positieve en negatieve ervaringen. In dit hoofdstuk is voor elk onderwerp een samenvatting gegeven. 2.1 Persoonlijke kenmerken Geslacht deelnemers (G1) Van welke instantie een uitkering? (G2) 68,4 31,6 59,7 man 40,3 vrouw 56,9 43,1 52,7 47,3 94,9 UWV gemeente geen uitkering 85 74,4 81,5 15,3 2, ,6 2, ,3 7,9 Leeftijd (G3) < 27 jaar jaar jaar > 55 jaar 40 38,8 32,5 35,1 36, ,3 36,5 24,5 22,3 21,5 15 6,2 7,9 8,1 7,7 Hoe lang werkzoekend? (G4) < 3 maanden 3-6 maanden 6-12 maanden > 12 maanden 35,4 29,2 25,6 9,8 10,6 20,4 29,6 39,4 32,3 29,3 24,4 26,4 24,1 24,1 19,9 19,5 In totaal waren er net wat meer mannelijke deelnemers, 52,7 %. In Eindhoven lag het percentage mannelijke deelnemers wel een stuk hoger, 68.4 %. En in Tilburg waren er juist meer vrouwelijke deelnemers (G1). Deelnemers met de leeftijd tussen en waren het meest vertegenwoordigd, vooral in Eindhoven. Landelijke banenmarkt 2012 Pagina 6

8 Het minst vertegenwoordigd waren de jongeren, in totaal 7,7%. De 55-plussers waren in Den Bosch het meest vertegenwoordigd, 24.5 % (G3). In totaal had 81.5% van de deelnemers een uitkering van UWV. De andere deelnemers hadden een uitkering van de gemeente, 10.6%, of geen uitkering, 7.9%. In Eindhoven waren de meeste deelnemers met een UWV-uitkering, 94.9%, en in Tilburg het minst, 74,4% (G2). In totaal waren de meeste deelnemers langer dan 12 maanden werkzoekend, 32.3%. De minste deelnemers, 19.5%, waren minder dan drie maanden werkzoekend. Alleen in Tilburg waren juist de meeste deelnemers minder dan drie maanden werkzoekend (G4). 2.2 Bekendheid cliëntenraad Bekendheid cliëntenraad (G5) Informatie over de cliëntenraad (G6) bekend onbekend wel behoefte geen behoefte 9,6 90,4 78,8 84,7 83,6 21,2 15,3 16,4 53,8 46,3 66,5 33,5 76,5 23,5 68,6 31,4 Eindhoven Den Bosch Tilburg totaal In totaal wist 83.6 % van de deelnemers niet van het bestaan van de cliëntenraad en geeft 68,6 % aan meer informatie te willen over de cliëntenraad. In Eindhoven wisten de minste deelnemers van het bestaan van de cliëntenraad en zij hadden ook het minste behoefte aan meer informatie (G5 en G6). 2.3 Evaluatie banenmarkt De banenmarkt een goed idee? (G7) Een goede informatiemarkt? (G8) ja nee ja nee 95 99,4 99,5 98,7 67,9 73,3 32,1 26,7 58,1 41,9 66,1 33,9 5 0,6 0,5 1,3 Goede voorbereidende workshops? (G9) Goede sollicitatiegesprekken? (G10) ja nee ja nee 52,4 47,6 71,3 28,7 55,2 44,8 60,9 39,1 83,3 16,7 74,5 25,5 65,3 34,7 73,1 26,9 Op zes deelnemers na, vonden 448 deelnemers de banenmarkt een goed initiatief (G7). Maar de deelnemers waren niet allemaal tevreden over de kwaliteit van de georganiseerde activiteiten. Landelijke banenmarkt 2012 Pagina 7

9 Over de sollicitatiegesprekken waren deelnemers het meest tevreden, 73,1 % vond dit goed (G10). Over de voorbereidende workshops waren de deelnemers het minst tevreden, 60,9 % vond dit goed (G9). In Den Bosch waren de deelnemers het meest tevreden, alleen over de sollicitatiegesprekken waren deelnemers in Eindhoven het meest tevreden. In Tilburg waren de deelnemers het minst tevreden (G7, G8 en G9) Opmerkingen evaluatie banenmarkt Eindhoven Positieve ervaringen over de banenmarkt in het algemeen: "Een erg goed initiatief", "Leuk om casual te kunnen praten met de werkgever", "Meer contacten gelegd dan waar ik eigenlijk voor kwam" en "Vacatures (5). Na de herfstvakantie uitnodiging voor gesprek". Veel deelnemers gaven aan dat ze hadden verwacht met werkgevers te praten, maar dat het uitzendbureaus en tussenpersonen waren. Een voorbeeld: "Wat werkgevers, het zijn uitzendbureaus". Deelnemers gaven aan dat de communicatie vooraf niet goed was: "Ik wist niet van het bestaan er van", "Kreeg het gisteren pas te horen, daardoor te weinig voorbereidingstijd". Suggesties ter verbetering waren: informatie beter verspreiden, uitnodigingen op tijd versturen, volledige informatie geven. Verschillende deelnemers gaven aan dat de organisatie rommelig was. Suggesties ter verbetering waren: "Betere uitleg bij binnenkomst", "Plattegrond stands", "Duidelijkere borden met beschrijvingen", "Tafelnummers op volgorde zetten" en "Groter opzetten". Ook werd aangegeven de banenmarkt niet te laten samenvallen met Career Event in Utrecht. Verschillende opmerkingen gingen over de aansluiting van het banenaanbod en de vraag van deelnemers. Bijvoorbeeld: "Wordt niet echt geholpen in de baan die je zoekt", "Ze kijken niet wat bij je past". Suggesties die ter verbetering waren: "Kennis en ervaring beter laten aansluiten bij banenaanbod", "Voorselectie", "Alle vacatures vooraf inzichtelijk maken en mogelijkheid geven direct te reageren, dan alleen afspraak maken met passende banen". Den Bosch Ervaringen van deelnemers over de banenmarkt in het algemeen: "Niet veel kunnen bereiken", "Weinig informatie voor mij persoonlijk, ze hadden geen banen voor mij". Deelnemers gaven aan dat de communicatie vooraf niet goed was: "Uitnodiging kwam te laat, tijd en plaats was onduidelijk", "Niets van bekend dat er activiteiten waren op andere dagen". Suggesties ter verbetering: de uitnodiging op tijd versturen, ook per post, volledige informatie geven en van te voren aangeven welke werkgevers komen. Er zijn verschillende opmerkingen gemaakt over organisatie van de banenmarkt: "Rommelig", "Onoverzichtelijk", "Slechte communicatie, informatie en aanwijzingen", "Te druk", "Veel in de rij moeten staan", "Betere uitleg bij binnenkomst", "Overzichtelijker maken", "Mensen over meerdere dagen verdelen", "Meer bedrijven bemiddelen en groter opzetten", "Nieuwe ontwikkelingen in kaart brengen. Er blijkt dat er te specifiek gezocht wordt naar personeel, er zijn veel generalisten" en "Niet laten samenvallen met Career Event in Utrecht". Veel deelnemers gaven aan dat ze hadden verwacht met werkgevers te praten, maar dat het uitzendbureaus en tussenpersonen waren. Deelnemers gaven aan al bij de uitzendbureaus ingeschreven te staan. Een suggestie ter verbetering was dus ook: "Meer werkgevers". Verschillende opmerkingen gingen over het aanbod van banen: "Er was geen aanbod voor Land van Cuijk", "Regio is te groot", "Te weinig aanbod van mijn niveau (HBO-niveau)", "Te weinig banen in mijn vakgebied (genoemd zijn: bouw, ICT, kinderopvang, onderwijs, verkoop, administratief)" en "Geen part-time banen". Suggesties ter verbetering waren: meer regiogebonden banen, banen van verschillende niveaus, meer HBO niveau banen, meer gericht op verschillende doelgroepen. Veel deelnemers geven aan niets te weten van workshops. Andere deelnemers gaven aan wel te willen deelnemen, maar dat de workshops al snel vol zaten. Deelnemers gaven ook aan: "Ik mocht niet naar Landelijke banenmarkt 2012 Pagina 8

10 binnen, ik had me niet ingeschreven". "Ik mocht er niet bij zijn, omdat ik me niet goed had aangemeld, jammer van de hele morgen. De suggestie ter verbetering was dus ook: meer inschrijvingen voor workshops. Deelnemers die wel hadden deelgenomen aan de workshops gaven aan: "Linked In workshop was een goede bijeenkomst", "Bij Linked In te veel mensen die vragen stelden over wat en hoe, i.p.v. de inhoud. Er zou strenger geselecteerd moeten worden ", "Tijd is te kort om iedereen een oefening te laten doen". Over het speeddaten gaven deelnemers de volgende opmerkingen: werkgevers waren vriendelijk, ze namen onvoldoende tijd voor een kennismakingsgesprek, het contact was vluchtig, te weinig inhoud, te vrijblijvend en de opstelling van de tafels om te speeddaten was veel te krap. Tilburg Ervaringen van deelnemers over de banenmarkt in het algemeen: "Organisaties presenteren zich op een mooie manier", "Leuke gesprekken, maar weinig aanbod", "Nergens werk, je kunt informeren wat er wel zou kunnen", "Ik heb er zelf weinig aan gehad" en "Weinig keus, weinig ruimte". Ook hier gaven deelnemers aan dat ze hadden verwacht met werkgevers te praten, maar dat het uitzendbureaus en tussenpersonen waren. Een voorbeeld: "Het betreft hier alleen maar uitzendbureaus, ik zou hier ook bedrijven rechtstreeks aantreffen". Deelnemers gaven aan dat de communicatie vooraf niet goed was, een voorbeeld: Onduidelijke informatie vooraf. Cliënten gaven aan niet op de hoogte te zijn en geen uitnodiging gehad te hebben. Suggesties ter verbetering waren: "Betere informatievoorziening vooraf", "Aangeven welke bedrijven er zijn en wat ze te bieden hebben (ook ter plekke), zo dat je het goed kunt voorbereiden" en "Gericht selecteren op basis van opleiding en ervaring". Positieve ervaringen over de organisatie waren: "Ik vind de organisatie goed", "Meestal goed georganiseerd", "Alles goed geregeld". Negatieve ervaringen waren: te druk, onoverzichtelijk, kon niet overal bij komen, aanspreekpunt stands niet altijd duidelijk, te rumoerig, te warm. De suggesties ter verbetering waren: minder massaal, vacatures moeten duidelijk zijn, goede plattegrond geven bij binnenkomst, meer informatie op papier geven, bezoekers beter verdelen, meer banenmarkten organiseren, ook bijv. in gebied West, misschien interessant om een bedankje mee te geven zodat je niet voor niets komt, een stand voor de economische veranderingen (eerlijke situatie) naar de werkzoekende toe. Verschillende suggesties gingen over het aanbod van banen: "Meer activiteiten voor 55-plussers", "Meer HBO-banen", "Meer horecabanen", "Meer aandacht voor parttime banen" en "Actuele vacatures aanbieden". Deelnemers gaven aan niets te wisten over workshops, een voorbeeld: Niet uitgenodigd, vraag me af waarom niet. Deelnemers die wel hadden deelgenomen aan de workshops gaven aan: De inhoud was goed. Veel tips gekregen in een ontspannen sfeer. Suggesties ter verbetering waren betere berichtgeving over de workshops en de workshops uitbreiden. Over het speeddaten werd de suggestie gedaan om tijd voor het gesprek langer te maken. 2.4 E-dienstverlening Wordt er gewerkt met de (G11) ja nee ,7 82, ,3 17,7 10 Is de gebruiksvriendelijk? (G12) ja nee 74, ,7 63, ,3 36,8 25,3 Landelijke banenmarkt 2012 Pagina 9

11 In totaal werkt 82,3 % met de De deelnemers in Eindhoven werken het meest en in Tilburg het minst met de (G11). Dat in Tilburg het aantal deelnemers zonder uitkering of met een uitkering van de gemeente het grootst is en in Eindhoven het kleinst zou een verklaring kunnen zijn. Van de deelnemers vindt echter wel 36,8% de gebruiksonvriendelijk. De deelnemers in Den Bosch vinden de wel duidelijk gebruiksvriendelijker dan de deelnemers in Eindhoven en Tilburg (G12). Hoe vaak wordt werk.nl bezocht? (G13) > 1x per week 1x per week > 1x per maand 1x per maand nooit 61,9 68, ,4 14,3 16, , ,613,6 10,7 4,8 2,4 4,5 3,6 4,5 4,5 4,5 3,9 De meeste deelnemers bezoeken werk.nl, 3,9 % heeft aangeven nooit op werk.nl te komen. De deelnemers komen ook regelmatig op werk.nl, 63,4 % bezoekt werk.nl meerdere keer per week (G13). Wel geeft 30,8 % van de deelnemers aan niet gemakkelijk de informatie te vinden die ze zoeken. De deelnemers in Den Bosch komen het vaakst op werk.nl en kunnen ook het makkelijkst de informatie vinden (G14). Toch is het aantal deelnemers dat het een goed idee vindt dat het werkplein veel digitaal regelt het grootst in Eindhoven, 80,8 %. In Tilburg vindt 68,4% dit maar een goed idee (G15). Dat in Tilburg het aantal mannelijke deelnemers het kleinst en in Eindhoven het grootst zou een verklaring kunnen zijn (G3). Gemakkelijk zoeken op werk.nl? (G14) Is digitaal regelen een goed idee? (G15) 63 ja nee 72,6 69,9 69,2 80,8 ja nee 72,7 68, ,4 30,1 30,8 19,2 27,3 31,6 28 Maar hoe wordt er dan nu contact onderhouden met de werkcoach? In totaal toch maar 52,6 % digitaal via de (G16). In Eindhoven ligt dit percentage het laagst, 50,7 % (G16), terwijl in Eindhoven de meeste mensen werken met de (G11). In Eindhoven hebben de deelnemers juist veel telefonisch en face to face contact met de werkcoach. In Tilburg heeft 22,3 % helemaal geen contact te hebben met een werkcoach, in Eindhoven is dit maar 2,2 % (G16). Dat in Tilburg het aantal deelnemers zonder uitkering of met een uitkering van de gemeente het grootst is en in Eindhoven het kleinst zou een verklaring kunnen zijn (G2). Landelijke banenmarkt 2012 Pagina 10

12 Hoe wordt contact onderhouden met de werkcoach? (G16) via telefonisch face to face geen contact 50,7 56,8 51,3 52,6 27,2 19,9 15,6 12,7 14,9 13, ,3 16,9 15,5 15 2, Opmerkingen werk.nl en Website in het algemeen Positieve ervaringen met de website in het algemeen: "Tegenwoordig gebruiksvriendelijker geworden", "Na de laatste release is het prima, wordt steeds beter", "Door dit digitaal te communiceren gaat alles heel snel, wordt het bijgehouden en is het actueel", "Het is prettig om gegevens in te voeren, maar ook tijdrovend" en "Wel duidelijk beschreven, maar kost wel veel tijd". Suggestie ter verbetering waren: "Werk aan een betere benaming","rekening houden met de beperkingen van iemand". Technisch functioneren Veel opmerkingen gingen over het technisch functioneren van de website: vaak onbereikbaar, veel storingen, trage site en het werkt niet op een tablet. Gezegd werd: "Digid is afschuwelijk om mee te werken" Suggestie ter verbetering waren: maak het inloggen makkelijker en kan digitaal niet een applicatie ontvangen worden. Gebruiksgemak Veel opmerkingen gingen over het gebruiksgemak van werk.nl en de De site is: niet gebruiksvriendelijk, te complex, onoverzichtelijk, onduidelijk en verandert steeds. En de daarbij passende suggesties te verbetering waren dan ook om de site helderder, overzichtelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Gezegd werd dat je veel tijd kwijt bent met vele stappen, je te veel handelingen moet verrichten. Suggesties ter verbetering waren: verbeter de navigatie, een eenvoudiger menu, een betere zoekfunctie, gebruik Jip en Janneke taal. Een tip was: kijk bij pilot project voor jongeren, goede intuïtieve site. Verschillende mensen geven aan dat het een tijd duurde voordat ze wisten hoe de functioneerde. Gezegd werd: "Een cursus is bijna noodzakelijk om het goed te doen", "Niet iedereen is computervaardig en het geeft dan veel problemen". Suggesties ter verbetering waren: een goede instructie (voor mensen die niet zo goed met de computer om kunnen gaan) voordat je begint met de werkmap en een handleiding. CV Verschillende opmerkingen gingen over het CV-gedeelte. Gezegd werd dat het uploaden van de CV niet lukt of moeilijk is. De lay-out verandert helemaal. Het aanmaken en actueel houden is moeilijk. Je moet verplicht kiezen uit vooraf gedefinieerde functies en opleidingen, wat maakt dat je de functie en je opleiding niet kunt invullen. Gezegd werd: "Er is geen mogelijkheid om zelf beroep in te vullen", "De mogelijkheid tot ingeven van behaalde diploma's ontbreekt" en "Dwing mensen niet in passend keurslijf bij invullen CV". Landelijke banenmarkt 2012 Pagina 11

13 Vacatures Verschillende opmerkingen gingen over de vacatures: geen vacatures die passen bij je CV, eenzijdige vacatures, geen/weinig aanbod van vacatures, er zitten veel Engelse termen in vacatures, de vacatures worden niet actueel gehouden, ze zijn soms al vervuld of verlopen, de links in de vacatures kloppen niet altijd. Enkele deelnemers zeggen dat ze de vacatures zelf kunnen vinden. Suggesties ter verbetering zijn: functies beter aanpassen op werkafstand, actuele vacatures kunnen selecteren op één werkdag i.p.v. laatste drie werkdagen. Gezegd wordt ook: "Vaak is een specifieke benaming nodig, als je een woord net iets anders opschrijft dat matcht er niets met je cv. Maar je ziet zelf wel passende vacatures". Verwerking gegevens Er waren opmerkingen over het invullen van gegevens: bij invoering sollicitatieactiviteit is wijzigen niet meer mogelijk, soms onduidelijk waar je wat moet invullen, in aanvraag WW staan vragen die niet te snappen zijn. Er waren opmerkingen over het opslaan van gegevens. Gezegd werd: "Niet alle informatie wordt opgeslagen (gedane sollicitaties)", "Veelal staat wat je gedaan hebt er niet in" en "Alle gegevens niet zichtbaar", "Als je iets ingevuld hebt blijft deze na verzending steeds staan, dan begin je aan jezelf te twijfelen of je het goed gedaan hebt". Berichten Er waren opmerkingen over het verzenden en ontvangen van berichten: contact leggen kan niet rechtstreeks, krijg geen antwoord op mijn vragen, ik heb niet zoals beloofd binnen twee dagen antwoord gehad. Suggesties ter verbetering: versturen en verzenden van berichten iets minder ingewikkeld maken, minder handelingen, een alert sturen als een bericht in je map komt. E-dienstverlening Veel deelnemers zeggen dat e-dienstverlening onpersoonlijk is. Deelnemers willen niet alleen digitaal contact, maar ook persoonlijk contact. Deelnemers zeggen persoonlijk contact te missen. Ze vinden persoonlijk contact prettiger, belangrijk en waardevol. Gezegd wordt: "Het is soms lastig om per mail echt goed en duidelijk te communiceren over en weer" en "Ik wil graag advies op maat, dat ontbreekt. Het is een log systeem. Als je belt word je standaard verwezen naar werk.nl of de mensen van UWV niet capabel genoeg zijn om je vragen te beantwoorden". Suggesties ter verbetering zijn: "Je moet ook op het werkplein hulp kunnen krijgen", "Eerst intake dan digitaal", "Meer mogelijkheid hebben af te wijken van digitaal systeem al mensen dit niet lukt" Opmerkingen over de werkcoach In de vragenlijst konden deelnemers suggesties ter verbetering van het contact met de werkcoach opschrijven. Bij suggesties ter verbetering van de gaven veel deelnemers meer persoonlijk contact aan al als suggestie. Bij deze vraag werd dit nog duidelijker. e-dienstverlening Deelnemers vinden e-dienstverlening onpersoonlijk. Gezegd wordt: "Het is net of je een nummer bent" en "Ik weet niet eens de naam van mijn werkcoach". Deelnemers geven aan liever persoonlijk contact te hebben, ze willen terug naar de persoonlijke coach, vanaf het begin dezelfde. Gezegd wordt: "Goed om elektronisch te doen, maar jammer van het contact met de werkcoach, persoonlijk contact blijft belangrijk". Deelnemers willen eerder en meer persoonlijk contact. Gezegd wordt: "In 1,5 jaar tijd nog geen contact gehad", "Pas na drie maanden, had wel eerder gemogen", "Minimaal 1 keer per jaar mogelijkheid hebben voor een persoonlijk gesprek, komt nog hoop ik" en "Graag sneller contact, eerste maand werkeloosheid". Landelijke banenmarkt 2012 Pagina 12

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 Rapport Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hem onvoldoende begeleiding heeft gegeven

Nadere informatie

EINDRESULTATEN ONDERZOEK FNV NAAR WERK.NL

EINDRESULTATEN ONDERZOEK FNV NAAR WERK.NL EINDRESULTATEN ONDERZOEK FNV NAAR WERK.NL AANLEIDING VERLOOP VAN HET ONDERZOEK OPZET ONDERZOEK Wie hee& deel kunnen nemen? De vragenlijst is online gepubliceerd. Iedereen kreeg de mogelijkheid om hem in

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

UWV en School Ex Elize de Bar

UWV en School Ex Elize de Bar UWV en School Ex Elize de Bar 9 december 2013 Brief voor de jongere Beste MBO-afgestudeerde, Ben je op zoek naar werk? UWV helpt je daarbij op weg via www.werk.nl. Op werk.nl kun je werk zoeken, informatie

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 de nr. 1 vacaturebank voor de sport HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 In deze handleiding maakt u kennis met SportCareer waarmee u al vacatures online kunt brengen. De website van SportCareer werkt zeer

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Een toelichting op de ontwikkeling van de tevredenheid over de dienstverlening van UWV van onze werkzoekende klanten Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Datum 2 van 10 Inhoud

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Voor u en door u. De cliëntenraad van UWV. www.clientenraad-uwv.nl

Voor u en door u. De cliëntenraad van UWV. www.clientenraad-uwv.nl Voor u en door u De cliëntenraad van UWV www.clientenraad-uwv.nl Inhoud Waarom deze folder? 4 Wat doet de cliëntenraad? 5 Ideeën? Suggesties? Laat het ons weten! 7 Waar is de cliëntenraad niet voor? 8

Nadere informatie

Rapport evaluatie publiek private samenwerking UWV en uitzendbranche. Juli 2013

Rapport evaluatie publiek private samenwerking UWV en uitzendbranche. Juli 2013 Rapport evaluatie publiek private samenwerking V en uitzendbranche Juli Auteurs: Femke Kooijman, Beleidsmedewerker onderzoek AB Judith Huitenga, medewerker Servicepunt Flex Met medewerking van V, AB, NBB

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016 BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING Joost van der Zanden 2212130 19/05/2016 Inhoudsopgave INTRODUCTIE METHODOLOGIE RESULTATEN CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 3 5 6 8 Introductie WAT IS FUNDYFRIEND? Fundyfriend

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Internet jaarrapportage werk.nl 2013

Internet jaarrapportage werk.nl 2013 werk.nl 2 van 10 Samenvatting In stond de online dienstverlening van UWV veel in de belangstelling. Werkzoekenden en werkgevers maken steeds meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen

Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Een toelichting op de ontwikkeling van de tevredenheid over de dienstverlening van UWV van onze werkzoekende klanten Hoe UWV-klanten Werk.nl waarderen Datum Status Concept

Nadere informatie

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken

Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Verkorte handleiding Tevredenheidsonderzoeken Opzet De enquêtes worden uitgevoerd m.b.v. de online mogelijkheden op tevreden.nl. Elke apotheek heeft hier zijn eigen account en kan ook zelf de resultaten

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

UITWERKING webcase solliciteren & vacature

UITWERKING webcase solliciteren & vacature UITWERKING webcase solliciteren & vacature mijn leerbedrijf Solliciteren, opdracht 3 opdracht 1 1. Mijn vijf tips voor het mailen van een sollicitatiebrief zijn: Je mailt jouw sollicitatiebrief als de

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Evaluatie FysiohuisTraining

Evaluatie FysiohuisTraining Evaluatie FysiohuisTraining 2014 INLEIDING Sinds 2013 is er binnen het Fysiohuis de mogelijkheid voor oud-patiënten en andere geïnteresseerden onder begeleiding van een fysiotherapeut te trainen. Het doel

Nadere informatie

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Publieksversie 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Trendcijfers werk.nl... 4 1. Klanttevredenheid werkzoekenden en werkgevers... 5 1.1 Werkzoekenden... 5 1.2 Werkgevers...

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

Klantmeting Bijzondere bijstand. Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Bijzondere bijstand. Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Bijzondere bijstand Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2010 1 Samenvatting In september en oktober 2010 heeft

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Wat kun je meenemen? Werk zoeken Dit thema gaat over werk zoeken in Amersfoort en omgeving. Onderwerpen Vacatures zoeken Het UWV-werkbedrijf Uitzendbureaus Netwerken Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen? printfoto nr.47

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf.

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Les 1 Werk en inkomen (1) Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Evert en Monica -2 Rijbewijs Monica is jarig.

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Ik heb een klacht. uwv.nl werk.nl. Als u niet tevreden bent over UWV. Wilt u meer weten?

Ik heb een klacht. uwv.nl werk.nl. Als u niet tevreden bent over UWV. Wilt u meer weten? uwv.nl werk.nl Ik heb een klacht Als u niet tevreden bent over UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie over de klachtenprocedure bij UWV. Als u na het lezen nog vragen heeft, kijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Mobiliteits Centrum. www.azm-jobcenter.nl

Handleiding Digitaal Mobiliteits Centrum. www.azm-jobcenter.nl Handleiding Digitaal Mobiliteits Centrum www.azm-jobcenter.nl Versie 09 03 2011 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 1. INLEIDING...3 2. HOE KOM IK OP DE SITE?...3 3. EN VERDER?...4 4. MIJN TRAJECT...5 Mijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Baan op eigen kracht

Baan op eigen kracht Baan op eigen kracht Groepsbijeenkomst Kennis maken met Baanbrekers Visie Baanbrekers Opdrachten inspanningsperiode voor 4 weken Randvoorwaarden Participatiewet & Arbeid Tips en uitleg CV Sociale kaart

Nadere informatie

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012.

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. In totaal legden 42 mensen deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Heb je dit schooljaar contact gehad met Kans? Ja 90.48% Nee 9.52% Statistieken

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

UWV Kennisverslag

UWV Kennisverslag UWV Kennisverslag 2018-1 Kaj Bots Ilse Hento SOLLICITATIE- EN REGISTRATIEGEDRAG Welke sollicitatieactiviteiten verrichten WW ers en hoe registreren zij deze? Kenniscentrum UWV Januari 2018 Het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen?

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Waarom deze brochure? Uw werkgever heeft financiële problemen en kan uw loon niet meer betalen. De situatie is zo

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE Resumé bevindingen Inleiding Ekdé werk&mobiliteit BV is juli 07 gestart met een screening van samenlopers ingeschreven bij de gemeente Zwolle. Over elke kandidaat is

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder.

Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder. Veel gestelde vragen Hulpvrager Noordoostpolder. Is er gegarandeerd een schoonmaakondersteuner voor mij? Zodra u een aanvraag heeft gedaan, gaat het systeem op zoek naar een schoonmaakondersteuner voor

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

CP1. op zoek naar werk

CP1. op zoek naar werk CP1 op zoek naar werk Als u in Nederland op zoek gaat naar werk, kunt u zich inschrijven bij het CWI of een uitzendbureau. Bedrijven die vacatures hebben, geven dat door aan het CWI of uitzendbureau. Ook

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente Rapportage Cluster Twente April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Congres Het congres is in 2013 voor de 1e keer in de

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Deze brochure is belangrijk voor iedereen die bij DWI een bijstandsuit kering aanvraagt of al een uitkering of stagevergoeding van ons krijgt.

Deze brochure is belangrijk voor iedereen die bij DWI een bijstandsuit kering aanvraagt of al een uitkering of stagevergoeding van ons krijgt. Op weg naar werk In deze brochure 3 Iedereen werkt mee 3 DWI helpt u 5 Op traject 5 Trajecten 6 Wennen aan activiteiten buiten huis 7 Werken aan vaardigheden 7 Wennen aan werk 7 Snel aan het werk 9 Schema:

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

De cliëntenraad bij UWV...

De cliëntenraad bij UWV... Ik overweeg lid te worden van de cliëntenraad UWV! De cliëntenraad bij UWV......is dat iets voor mij? www.clientenraad-uwv.nl Inhoud Waarom deze brochure? 3 Lid van een cliëntenraad 3 Aan het lidmaatschap

Nadere informatie

Clientenraden UWV. Handleiding Website cliëntenraad-uwv.nl

Clientenraden UWV. Handleiding Website cliëntenraad-uwv.nl Clientenraden UWV Handleiding Website cliëntenraad-uwv.nl Versie: 19 juli 2011 Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. BrinQer B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. BrinQer B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Nederlandse Arbeidsmarkt Plaats je CV

Nederlandse Arbeidsmarkt  Plaats je CV Nederlandse Arbeidsmarkt www.nederlandsearbeidsmarkt.nl Plaats je CV De homepage Op de eerste pagina van de website zie je twee opties. Je bent opzoek naar een baan en wilt je CV plaatsen? Kies de groene

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie

EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie EVALUATIE NIEUWE WEBPAGINA SCHULDHULPVERLENING Vindbaarheid en kwaliteit van de informatie Onderzoek en Statistiek De diensten die de gemeente Helmond aanbiedt in het kader van schulddienstverlening zijn

Nadere informatie

De JOBBÖRSE via www.arbeitsagentur.de. Simpel en snel een nieuwe baan vinden. Bundesagentur für Arbeit

De JOBBÖRSE via www.arbeitsagentur.de. Simpel en snel een nieuwe baan vinden. Bundesagentur für Arbeit De JOBBÖRSE via www.arbeitsagentur.de I N F O R M AT I E VO O R W E R K N E M E R S Simpel en snel een nieuwe baan vinden Bundesagentur für Arbeit NIEUWE MANIEREN OM WERK TE ZOEKEN Sneller passend werk

Nadere informatie

Jouw toekomst. Havo 5

Jouw toekomst. Havo 5 Jouw toekomst. Havo 5 2011-2012 LOB havo 5 Havo 5 Fase 4 = Beslissen: Deze fase ga je in als je in Havo 5 zit. Je stelt nu je definitieve top 2 vast. Je gaat nog een keer naar de beroepenavond, je organiseert

Nadere informatie

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten harmonie Advies en Faciliteiten Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 Fax (038) 498 28 59 GJ.Willighagen@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie