Overzicht mogelijkheden financieringsbijdragen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht mogelijkheden financieringsbijdragen"

Transcriptie

1 Overzicht mogelijkheden financieringsbijdragen Veel amateurkunstgroepen vinden het lastig de juiste weg te vinden naar subsidie- en sponsormogelijkheden. Art-fact servicepunt voor amateurkunst helpt hier graag een handje bij door het bieden van een overzicht. Dit document is een overzicht van diverse mogelijkheden voor het aanvragen van financiele bijdragen voor amateurkunst. Hierbij valt te denken aan subsidieverlening, sponsoring en overige financiële ondersteuning. Het document is opgesplitst in de volgende delen: - Gemeentelijke subsidie- en sponsormogelijkheden - Provinciale subsidie- en sponsormogelijkheden - Landelijke subsidie- en sponsormogelijkheden - Acties - Websites - Ondersteunende organisaties Er worden niet alleen fondsen en stichtingen benoemd, maar ook een aantal commerciële bedrijven. Veel bedrijven staan er voor open een bijdrage te leveren aan cultuur of amateurkunst. De genoemde bedrijven dienen ter inspiratie. In uw omgeving kent u vast andere bedrijven of contacten die bereid zijn tot een sponsorbijdrage. Heeft u aanvullingen of tips, laat het weten via Art-fact servicepunt voor amateurkunst. Met vriendelijke groet, Art-fact, servicepunt voor amateurkunst juni

2 INHOUD Gemeentelijke subsidie- en sponsormogelijkheden blz. 3 Art-fact servicepunt voor amateurkunst blz. 3 Gemeente Tilburg blz. 4 Stichting Jacques de Leeuw blz. 6 Tivolifonds blz. 6 Jongerensubsidie jongerenambassadeurs blz. 6 Kattafonds: fonds voor jongereninitiatieven blz. 7 Van Lanschot Bankiers blz. 7 Rabobank Tilburg-Goirle blz. 7 Provinciale subsidie- en sponsormogelijkheden blz. 8 Kunstbalie blz. 8 Provincie Noord-Brabant blz. 9 Brabants Kenniscentrum voor kunst & cultuur (BKKC) blz. 10 KoBra (Stichting Kunst en Onderneming Brabant) blz. 11 Prins Bernhard Cultuurfonds (Noord-Brabant) blz. 12 Overige fondsen Noord-Brabant via Prins Bernhard Cultuur Fonds blz. 12 Landelijke subsidie- en sponsormogelijkheden blz. 13 Fonds voor Cultuurparticipatie blz. 13 Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) blz. 13 Nederlands Fonds voor Podiumkunsten (NFPK) blz. 14 Pekoenja (Jongerenfonds Stichting Kinderpostzegel) blz. 15 Oranje Fonds blz. 16 Mondriaan Stichting blz. 16 Stichting DOEN blz. 17 Together 2 blz. 17 VSB Fonds blz. 18 Cultuurfonds BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) blz. 18 SNS Reaal Fonds blz. 19 Shell Nederland blz. 19 Overig blz. 20 Acties blz. 21 Anjeractie Prins Bernhard Cultuurfonds blz. 21 Grote Club Actie blz. 21 Websites blz. 21 Fondsenwervingonline.nl blz. 21 Startpagina subsidies blz. 21 Subsidie Startkabel blz. 21 Ondersteunende Organisaties blz. 22 Art-fact servicepunt voor amateurkunst blz. 22 Kunstbalie blz. 22 Kunstfactor blz. 23 Stedelijk Jongerenwerk Attak blz. 23 Contour blz. 24 2

3 GEMEENTELIJKE SUBSIDIE- EN SPONSORMOGELIJKHEDEN ART-FACT SERVICEPUNT VOOR AMATEURKUNST Art-fact servicepunt voor amateurkunst heeft tot doel het bevorderen van de amateurkunst in de gemeente Tilburg. De stichting biedt ondermeer financiële ondersteuning en kent hiervoor diverse subsidieregelingen. Structurele subsidie: FBB-regeling FBB staat voor Financiële Basis Bijdrage. Deze subsidie is een structurele bijdrage in de kosten van bestaande amateurkunstverenigingen. FBO-regeling FBO staat voor Financiële Bijdrage Opleidingskosten. Deze subsidie is een bijdrage in de opleidingskosten van verenigingen/stichtingen die een Financiële Basis Bijdrage ontvangen. Het doel van deze subsidie is het versterken of vernieuwen van de (artistieke) kwaliteit. FBX-regeling FBX staat voor Financiële Bijdrage Externe Begeleiding. Hierbij gaat het om begeleiding, coaching en advies op beleidsterrein en organisatorisch en artistiek terrein. Externe begeleiding kan ook een opleiding, training of een cursus omvatten voor bepaalde tijd, mits dit past binnen het kader van het algehele begeleidingstraject. Incidentele subsidie: BKA-regeling BKA staat voor Bijzondere Kunst Activiteiten. Het gaat om een incidentele subsidie voor activiteiten van amateurkunst op het gebied van vocale muziek, instrumentele muziek, toneel, volksdans, vormkunst (= foto, film, beeldende kunst) of een combinatie daarvan. Nieuwe groepen: FBN-regeling FBN staat voor Financiële Bijdrage Nieuwe Groepen. Nieuwe groepen zijn groepen die gezamenlijk opereren op het brede terrein van de amateurkunst. Art-fact servicepunt voor amateurkunst ondersteunt de initiatieven van nieuwe groepen die gericht zijn op culturele productie en/of presentatie. Aan deze regelingen is een aantal voorwaarden verbonden. Deze zijn te vinden via de site van Art-fact servicepunt voor amateurkunst. (Adres per 1 januari 2010) Art-fact servicepunt voor amateurkunst Koningsplein WG Tilburg T: W: E: 3

4 GEMEENTE TILBURG Omschrijving De gemeente kent verschillende soorten subsidies. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven. Voor meer informatie kunt u ook bellen naar de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, team Instrumenten, Subsidies & Kwaliteit, tel Zaalhuur amateurgezelschappen Met deze subsidie biedt de gemeente Tilburgse amateurgezelschappen de mogelijkheid om in 2010 gebruik te maken van de volgende professionele Tilburgse podia: 013 (Dommelschzaal, Kleine Zaal, Bat Cave) Theaters Tilburg ( Schouwburgzaal, Studiozaal, Concertzaal) Theater De NWE Vorst Paradox De Schalm Het Plein Midi Factorium In aanmerking komen amateurgezelschappen die in Tilburg zijn gevestigd en die een rechtspersoonlijkheid bezitten kunnen het gehele jaar door subsidie aanvragen. Deze subsidie kan worden aangevraagd middels een aanvraagformulier via Kunst en Cultuur Incidentele kunstactiviteiten, beeldende kunst en vormgeving Professionele activiteiten met een positieve, vernieuwende en versterkende werking. Bijzondere aandacht voor projecten waarbij meerdere organisaties betrokken zijn. Incidentele kunstactiviteiten, podiumkunst en kleine festivals Professionele activiteiten op het gebied van muziek, toneel, dans, mime en audiovisuele media. Zaal huur voor amateurkunstgezelschappen voor het gebruikmaken van professionele podia Incidentele letterenactiviteiten Activiteiten, projecten en producties die de belangstelling voor de letteren bevorderen. De uiting moet belangrijk zijn voor Tilburg en gericht zijn op de inwoners van de stad. Bijzondere aandacht voor ontmoetingen tussen schrijvers, lezers en intermediairs en projecten waarbij meerdere instellingen betrokken zijn. Cultuureducatie Cultuureducatieve projecten op school. Wonen: Impulswijken Het betreft de wijken Stokhasselt, Groenewoud, Kruidenbuurt, Groeseind- Hoefstraat en Trouwlaan-Uitvindersbuurt. Bijzondere aandacht: ideeën over opleiding, werk en inkomen zijn welkom. Elke wijk heeft een commissie die de ideeën beoordeelt. Verrijk je Wijk Het betreft ideeën om de leefbaarheid en de onderlinge betrokkenheid 4

5 te vergroten. De wijkorganisaties bepalen of de aanvraag in aanmerking komt voor subsidie. Zorg en Welzijn: Welzijnsproducten voor ouderen Ouderen actief deel uit laten maken van de Tilburgse samenleving door ontmoetingen met anderen. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers Incidentele subsidie voor organisaties die veel met vrijwilligers werken. Cursus/training voor vrijwilligers. Internationale samenwerking: Incidentele activiteiten Internationale Samenwerking Activiteiten waarbij Tilburgers een beter beeld krijgen van de leefomstandigheden (armoede, milieu, ongelijkheid) van mensen uit andere culturen. Begrip en inzicht voor elkaars cultuur. Draagvlak voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Multiculturele samenleving vergroten. Verrijk je stad Verbeteren van contact tussen verschillende bevolkingsgroepen. Gemeente bepaalt toekenning van de aanvraag Onderwijs & Jeugd: Jongeren Activiteiten voor en door jongeren tussen de 10 en 23 jaar. Jongerenambassadeurs beoordelen de activiteiten. Bijzondere aandacht: originaliteit Evenementen: Festiviteiten & Evenementen Festiviteiten en evenementen die zonder steun niet op het gewenste kwaliteitsniveau plaatsvinden. Bijzondere aandacht voor: bijdrage leveren aan aantrekkelijk leefklimaat en vergroting van de aantrekkingskracht van de stad op bedrijven, recreanten en toeristen. Naast bovengenoemde subsidieregelingen, heeft de gemeente Tilburg ook diverse subsidies voor instellingen zoals budgetsubsidie, genormeerde subsidie voor instellingen, waarderingssubsidie voor instellingen. Ook zijn er subsidieregelingen voor particulieren. Gemeente Tilburg Stadhuisplein TC Tilburg Centraal nummer gemeente Tilburg: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling: W: > subsidies 5

6 STICHTING JACQUES DE LEEUW Deze stichting is opgericht door Jacques de Leeuw. De Stichting biedt financiële ondersteuning aan diverse activiteiten voor (oud)medewerkers van Audax en Beatus in Nederland en België en kent ook een Studiefonds voor opleiding. Daarnaast verleent het Jacques de Leeuw Fonds financiële ondersteuning aan activiteiten op diverse gebieden waaronder amateurkunst. Amateurkunstgroepen kunnen per post een aanvraag tot financiële ondersteuning indienen. Deze aanvraag dient een projectomschrijving en een begroting te omvatten. Een belangrijke voorwaarde is dat de amateurkunstgroep uit Tilburg of omstreken komt. Berkenlaan BM Loon op Zand E: T: TIVOLIFONDS Het Tivolifonds subsidieert voornamelijk initiërende en vernieuwende activiteiten, om zo een bijdrage te leveren aan een investering die door een vereniging wordt gedaan. Hierbij gaat het om activiteiten op ideëel, sociaal, cultureel, educatief en sportief gebied. Het fonds subsidieert uitdrukkelijk geen budgettaire kosten, exploitatiekosten of verkapte salarissen. Een belangrijke voorwaarde is dat de activiteit in Tilburg (of zeer directe omgeving) plaatsvindt en dat de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Tivolifonds Cenakel KK Tilburg T: E: JONGERENSUBSIDIE JONGERENAMBASSADEURS Deze subsidie biedt financiële ondersteuning aan activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar. Een voorwaarde aan de activiteit is dat jongeren het idee hebben bedacht en de activiteit (gedeeltelijk) gaan uitvoeren. Verder is het belangrijk dat de activiteit openbaar is en in Tilburg plaatsvindt. Jongerenambassadeurs t.a.v. Jordy Sweep Veemarktstraat CT Tilburg W: E: 6

7 KATTAFONDS: FONDS VOOR JONGERENINITIATIEVEN Het Kattafonds verleent financiële bijdragen aan jongeren tussen de 16 en 26 jaar die ideeën hebben om een vernieuwende activiteit te organiseren voor andere Tilburgse jongeren. Veemarktstraat CT Tilburg T: W: E: VAN LANSCHOT BANKIERS Van Lanschot Bankiers vindt de zorg voor maatschappij en cultuur belangrijk. Dit wordt vertaald in de deelname aan diverse activiteiten op het gebied van muziek, kunst, cultuur en maatschappelijk ondernemen. Op deze gebieden kunnen sponsorverzoeken worden ingediend. Bredaseweg NA Tilburg Van Lanschot Bankiers E: W: RABOBANK TILBURG-GOIRLE Rabobank Tilburg ziet sponsoring als een samenwerking waarbij twee partijen elkaar van dienst zijn. De bank besteedt aandacht aan Kunst & Cultuur en ondersteunt op maatschappelijk en sociaal gebied kleinere initiatieven door middel van faciliteiten, menskracht, knowhow en/of geld. De ondersteuning richt zich voornamelijk op projecten die van plaatselijk belang zijn. Rabobank Tilburg en Omstreken T.a.v. afdeling Marketing & Communicatie Postbus AS Tilburg T: E: W: /sponsoring/ 7

8 PROVINCIALE SUBSIDIE- EN SPONSORMOGELIJKHEDEN KUNSTBALIE Kunstbalie richt zich op de ondersteuning van zowel amateurkunst als cultuureducatie in de provincie Noord-Brabant. De instelling is ontstaan uit een fusie tussen Centrum voor Amateurkunst en BisK. Op het gebied van amateurkunst kent Kunstbalie de volgende subsidies: Incidentele activiteiten Subsidie voor bijzondere projecten, voorstellingen en festivals die kwaliteit hebben, vernieuwend zijn en een regionale uistraling hebben. De activiteiten dienen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling in ruime zin van één of meer cultuursectoren. Openluchtregeling Deze subsidieregeling valt onder de subsidie voor incidentele activiteiten in de open lucht. Subsidie aan koepelorganisaties Subsidie voor (basis)activiteiten van de provinciale Koepelorganisaties Amateurkunst. Naast financiële ondersteuning, biedt Kunstbalie ook ondersteuning op het gebied van advies en informatie. Kunstbalie Bezoekadres: Kunstbalie Ringbaan Oost CA Tilburg Postadres: Postbus AP Tilburg T: F: E: W: 8

9 PROVINCIE NOORD-BRABANT Subsidie Cultuur Het doel van deze subsidieregeling culturele instellingen helpen om nieuwe educatieve producten te maken. Culturele instellingen of producten kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die een groter of andersoortig publiek aantrekken. Ook activiteiten die de bestaande relatie van het publiek met cultuur verstevigen, komen voor deze subsidie in aanmerking. Deze subsidie kan worden aangevraagd bij de Provincie Noord-Brabant. Professionele Podiumkunsten Projectsubsidies: Deze subsidies richten zich op de professionele podiumkunsten en film binnen de disciplines: muziek, theater, dans, nieuwe media, film en crossovers. Doel van deze subsidies is het ondersteunen van de ontwikkeling van artistiek en belangwekkend aanbod binnen de genoemde disciplines. Makerssubsidies Meerjarige subsidies: deze subsidies stimuleren de versterking en ontwikkeling van het aanbod in de professionele podiumkunsten en film in Noord-Brabant. Deze subsidies richten zich op het kleinschalige, gesubsidieerde aanbod op het terrein van theater en dans op Brabantse podia. Bezoekadres Provincie Noord-Brabant Brabantlaan TV 's-hertogenbosch Openingstijden: alle werkdagen van 9.00 tot uur. Postadres Provincie Noord-Brabant Postbus MC 's-hertogenbosch T: (073) F: (073) E: W: 9

10 BKKC (BRABANTS KENNISCENTRUM KUNST & CULTUUR) Het BKKC is een fusie van Noord-Brabantse Kunsttichting (NBKS), Vereniging van Brabantse Filmtheaters (VBF), Muziek in Brabant (BRAM) en Literair Informatiepunt Brabant (LiBra). BKKC verleent uiteenlopende subsidies in diverse disciplines. De meeste subsidies zijn gericht op professionele kunstbeoefening. Beeldende Kunst (professioneel) Deze subsidies hebben tot doel het publieksbereik van de beeldende kunstactiviteiten te stimuleren. Verder staat de ontwikkeling op het vakgebied centraal en wordt middels deze subsidie het cultureel ondernemerschap van de beeldend kunstenaar gestimuleerd. Presentatie Beeldende Kunst en Vormgeving Beeldende Kunst en Vormgeving in de Openbare Ruimte Ontwikkeling van het aanbod Beeldende Kunst en Vormgeving Muziek (professioneel) Activiteitensubsidie Subsidie ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van producties, composities, festivals en concertseries door professionele, in Noord-Brabant gevestigde podia, instellingen, ensembles en musici. Ook beginnende ensembles en podia kunnen een beroep doen op het budget voor activiteitensubsidie. Podiumsubsidie actuele muziek Subsidie voor professionele, kleinschalige podia voor actuele muziek in Noord-Brabant. Podium subsidie is beschikbaar voor een geselecteerd aantal podia in de provincie Noord-Brabant. Nieuwe Talenten Subsidie Subsidie ter ondersteuning van groepenpresentaties van popcollectieven of podia, waar beginnende bands hun eerste podiumervaring kunnen opdoen. Het gaat om bands die bij deze organisaties repeteren in de oefenruimte of uit de directe omgeving afkomstig zijn. Festival Subsidie Subsidie ter ondersteuning van Brabantse festivals met een duidelijke Brabantse inbreng. Project Subsidie Deze subsidie is beschikbaar voor poporganisaties, bands en muzikanten en bijvoorbeeld muziekscholen. Onder de projectsubsidie vallen alle aanvragen die niet onder een van bovenstaande regelingen vallen. Literatuur Verdeelsubsidie letteren Subsidie voor literaire activiteiten, zoals projecten, manifestaties/festivals, vertalingen, lezingen, symposia met een bovenregionaal karakter, schrijfopdrachten en publicaties. In de laatste categorie vallen zowel proza en poëzie als essay en teksten voor theater (voor jeugd en volwassenen). Deze subsidie is bedoeld voor literaire organisaties, instellingen en particulieren die een project of manifestatie op het gebied van de literatuur willen organiseren, een opdracht wensen te verstrekken aan een literair auteur of een literaire uitgave voorbereiden. 10

11 Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur Postadres: Postbus AB Tilburg Bezoekadres: Spoorlaan 21 I-K 5038 CB Tilburg T: (013) E: W: KOBRA (STICHTING KUNST EN ONDERNEMING BRABANT) KoBra is een samenwerkingsverband tussen Theaters Tilburg en aan aantal Midden- Brabantse ondernemingen. KoBra brengt bedrijven uit de regio op informele wijze met elkaar in contact. Een deel van de deelnemersbijdragen van de KoBradeelnemers (15%) is bestemd voor cultuursponsoring. Door middel van deze cultuursponsoring worden diverse culturele initiatieven financieel ondersteund. KoBra (Stichting Kunst en Onderneming Brabant) via het formulier op de website: 11

12 PRINS BERNHARD CULTUURFONDS (NOORD-BRABANT) Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur- en natuurbehoud in Nederland door het verlenen van subsidies. Aan het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn diverse Anjerverenigingen verbonden met een eigen bestuur en een eigen beslissingsbevoegdheid. Subsidie wordt verleend aan (niet-professionele) aanvragers die een activiteit zelf uitvoeren en bedenken. Activiteiten met de volgende kenmerken worden gewaardeerd: Producties waar gemeenschappen aan werken: gemeenschapskunst die een breed en omvangrijk publiek aanspreekt. Producties waarin de locale geschiedenis wordt belicht: projecten die een combinatie in zich hebben van kunst en erfgoed. Samenwerkingsprojecten waarbij sprake is van combinaties van verschillende disciplines. Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus MC s-hertogenbosch T: (073) F: (073) E w: OVERIGE FONDSEN NOORD-BRABANT VIA PRINS BERNHARD CULTUURFONDS CULTUUR AMATEURFONDS BRABANT Het Cultuur Amateurfonds Brabant ondersteunt gezamenlijke projecten van vrijwilligersorganisaties op cultureel terrein in de provincie Noord-Brabant. Aanvragen worden ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. LOTHARIUS FONDS Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van kunst- en cultuureducatie in de provincie Noord-Brabant. Aanvragen worden ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. MARIA DE LEIJER FONDS Het financieel ondersteunen van in de provincie Noord-Brabant te realiseren projecten op het gebied van de klassieke muziek en kunst. Aanvragen worden ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. 12

13 LANDELIJKE SUBSIDIE- EN SPONSORMOGELIJKHEDEN FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Het Fonds voor Cultuurparticipatie is een landelijk fond kunst en cultuur voor en door iedereen stimuleert. Vanaf 1 januari 2010 is de Plusregeling Cultuurparticipatie van kracht. Het uitgangspunt van deze regeling is actieve cultuurparticipatie. Deze regeling richt zich op het stimuleren van kwalitatief hoogstaande (experimentele) projecten op het gebied van kunst, erfgoed en nieuwe media. De regeling is bestemd voor amateurs, vrijwilligers, docenten, scholieren en liefhebbers van volkscultuur. Daarnaast bestaat het stimuleringsprogramma Het beste van twee werelden. Hiermee wil het fonds een impuls geve aan de samenwerking tussen amateurs en professionals. Dit programma is gericht op het aangaan van een duurzame betrokkenheid van culturele instellingen bij amateurs. Vanaf 2010 kunnen binnen dit programma projecten ondersteund worden die zich richten op de artistieke ontwikkeling van de amateurkunst en cultuur, het verbeteren van faciliteiten (zoals podia en koorbegeleiding) of de doorstroming van talentvolle amateurs op het gebied van urban arts, circustheater en creative design naar kunstvakonderwijs. Fonds voor Cultuurparticipatie Postadres Postbus AL Utrecht Bezoekadres Kromme Nieuwegracht HL Utrecht T: E: W: FONDS VOOR BEELDENDE KUNSTEN, VORMGEVING EN BOUWKUNST (BKVB) Dit fonds verleent subsidie aan individuele beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars. Kwaliteitsbevordering van de beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst in Nederland is de belangrijkste doelstelling. De subisidies zijn voornamelijk gericht op de beroepspraktijk van de beeldend kunstenaar. Meer informatie: Bezoekadres: Brouwersgracht HG Amsterdam 13

14 Postadres: Postbus AT Amsterdam T: F: E: W: NEDERLANDS FONDS VOOR PODIUMKUNSTEN (NFPK) Tweejarige subsidies Eenmalige subsidie voor projecten op het gebied van dans, muziek, muziektheater en theater. De projecten dienen een kwalitatieve bijdrage te leveren aan de meerjarige artistieke ontwikkeling en het cultureel ondernemerschap van de instelling gedurende een periode van maximaal 2 jaar. Projectsubsidies (en daarbinnen de subsidie voor Producerende instellingen) Deze projectsubsidie kent vijf verschillende subsidievormen: 1. Productie in Nederland: subsidie voor de productie en uitvoering van één project op het gebied van dans, muziek, muziektheater en theater. 2. Reprise: subsidie voor het in reprise nemen van een al eerder met succes gespeeld(e) voorstelling of concert. 3. Presentatie in het buitenland: subsidie voor de productie op een podium of festival in het buitenland van een al eerder in Nederland vertoonde productie. 4. Praktijkgericht onderzoek: subsidie voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op het gebied van dans, muziek, muziektheater en theater. 5. Voorbereiding voor muziekproducties: voorbereidingssubsidie voor muziekproducties of concerten. Projectsubsidies (en daarbinnen de afnamesubsidie voor een festival) Subsidie is bestemd voor specifiek te benoemen, risicovolle programmaonderdelen en voor het ontwikkelen en bereiken van publiek. Subsidies zijn mogelijk voor één of twee jaar. Nederlands Popmuziek Plan Subsidie voor een festival ten behoeve van opkomende en minder bekende bands in Nederland. De subsidie dekt een deel van het tekort tot een vastgesteld maximum waardoor het financiële risico voor het festival vermindert. Subsidies voor een podium Projectsubsidies (en daarbinnen de Afnamesubsidie voor een podium) Subsidie voor de programmering en marketing van podia in Nederland, die daarmee een kwalitatieve bijdrage leveren aan de meerjarige artistieke ontwikkeling en marketing van dat podium. Nederlands Popmuziek Plan Subsidie voor een podium ten behoeve van opkomende en minder bekende bands in Nederland. De subsidie dekt een deel van het tekort tot een vastgesteld maximum waardoor het financiële risico voor de podia vermindert. Regeling Kleinschalige Podia Subsidie voor de programmering van podia gericht op jazz, geïmproviseerde muziek, hedendaagse muziek en kamermuziek. Instellingen dienen een minimaal aantal professionele concerten/optredens te organiseren om voor subsidie in aanmerking te komen. 14

15 Individuele subsidies Subsidie ten behoeve van de persoonlijke en artistieke ontwikkeling van een podiumkunstenaar of componist. Subsidies in de vorm van compositieopdrachten, een- of driejarige honoreringen en voor specifieke compositieprojecten. Subsidies Internationaal project Gebundelde presentatie: subsidie voor het presenteren van een combinatie- en randprogramma van concerten en/of al eerder in Nederland vertoonde voorstellingen van podiumkunstinstellingen. Internationaal samenwerkingsproject: subsidie voor de samenwerking tussen Nederlandse en internationale podiumkunstenaars, gericht op presentaties in binnen- en buitenland. Bijzondere internationale presentatie in Nederland: subsidie voor de (rand) programmering van internationaal podiumkunstaanbod op Nederlandse podia, Bijzondere Nederlandse presentatie in het buitenland: subsidie voor een reeks Nederlandse concerten/voorstellingen op diverse podia/festivals in een aaneengesloten periode. Meer informatie: Nederlands Fonds voor Podiumkunsten Bezoekadres: Bankastraat EM Den Haag Postadres: Postbus CR Den Haag T: F: E: W: PEKOENJA (JONGERENFONDS STICHTING KINDERPOSTZEGEL) Pekoenja verleent subsidie aan jongeren tussen de 11 en 22 jaar die een activiteit willen opzetten of onder de aandacht willen brengen. Pekoenja wil jongeren door financiering de kans geven om actief betrokken te zijn bij hun eigen (leef)omgeving en daar ook verantwoordelijkheid voor te dragen. Pekoenja Postbus AD Leiden T: (071) / 55 E: W: 15

16 ORANJE FONDS Het Oranje Fonds verleent financiële ondersteuning aan uiteenlopende projecten op het gebied van sociale participatie en sociale cohesie. Organisaties die actief zijn aan de sociale kant van de samenleving kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. De pijlers waar het Oranje Fonds zich op richt zijn: Diversiteit Actief Burgerschap Samenhang in de Buurt Oranje Fonds Postadres: Postbus AB Utrecht Bezoekadres: Maliebaan CP Utrecht T: (van 9.00 tot uur) F: E: W: MONDRIAAN STICHTING De Mondriaan Stichting is een (inter)nationaal stimuleringsfonds en verstrekt subsidies op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Stichtingen, instellingen en bedrijven kunnen bij de Mondriaan Stichting financiële ondersteuning aanvragen voor projecten op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, erfgoed, internationale activiteiten, cultuureducatie en nieuwe media. Belangrijk voorwaarde is dat het project een toegevoegde waarde heeft aan de culturele projecten in Nederland. Het project dient vernieuwend te zijn. De impact op de samenleving is belangrijk. Hierbij kan men denken aan bijzondere internationale samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of het belichten van een onderwerp vanuit een verrassende hoek. Mondriaan Stichting Jacob Obrechtstraat KN Amsterdam T: F: E: W: 16

17 STICHTING DOEN Stichting DOEN is het fonds van de goededoelenloterijen. Stichting DOEN volgt de werkterreinen van de drie loterijen en steunt jaarlijks rond de 250 initiatieven op het gebied van Duurzame Ontwikkeling en Sociale Cohesie (Nationale Postcode Loterij), Cultuur (Bank Giro Loterij) en Welzijn (Sponsor Bingo Loterij). DOEN ondersteunt zowel kleine als grotere initiatieven vanuit de kernwaarden duurzaam, ondernemend en eigenzinnig. Op het gebied van Cultuur ondersteunt DOEN initiatieven die zich richten op de kracht en maatschappelijke rol van cultuur. Stichting DOEN ondersteunt projecten die op structurele wijze de betrokkenheid bij en deelname aan cultuur stimuleren, zonder daarbij de kwaliteit en eigenheid van de uiting uit het oog te verliezen. Stichting doen richt zich op de volgende drie aandachtsgebieden: - Cultuurparticipatie: projecten die de toegankelijkheid van kunst en cultuur bevorderen. - Maatschappelijke betrokkenheid: projecten die via kunstuitingen onverschilligheid in de samenleving doorbreken en de betrokkenheid bij de samenleving vergroten. - Cultuur & Economie: projecten die een brug slaan tussen de culturele sector en het bedrijfsleven. Stichting DOEN Postadres: Postbus AP Amsterdam Bezoekadres: Van Eeghenstraat GK Amsterdam T: F: E: W: TOGETHER 2 Together 2 is er voor verenigingen met ideeën, plannen en activiteiten waaruit een bijzondere maatschappelijke betrokkenheid spreekt. Belangrijke kenmerken om in aanmerking te komen voor deze financiële bijdrage is dat het initiatief de betrokkenheid bij de samenleving op een grensverleggende manier invult en dat de activiteit de reguliere activiteiten van de vereniging overstijgt. De gelden die Together2 kan toekennen aan ingezonden aanvragen zijn beschikbaar gesteld door de Grote Clubactie. Secretariaat Together 2 Postbus AK TILBURG T: E: W: 17

18 VSB FONDS Het VSB Fonds zet zich in voor de kwaliteit in de Nederlandse samenleving. Het Fonds kent donaties toe aan projecten die een duidelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Het vergroten van de individuele ontwikkeling van de mens en diens betrokkenheid bij de ander en de samenleving staan hierbij centraal. Hierbij kan het zowel gaan om projecten met regionale uistraling als projecten met landelijke uistraling. De aandachtsgebieden van het VSB Fonds zijn Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. VSB Fonds Newtonlaan BH Utrecht T: E: W: CULTUURFONDS BNG (BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN) De Bank Nederlandse Gemeenten heeft de Stichting Cultuurfonds BNG in het leven geroepen om activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. BNG ondersteunt: Incidentele subsidieaanvragen van kunst- of cultuurprojecten Belangrijk is dat het project een uniek, inhoudelijk bijzonder, nieuw, experimenteel of voor andere gemeenten voorbeeldstellend karakter heeft. Een voorwaarde die hieraan wordt gesteld is dat het project in principe door minimaal twee Nederlandse gemeenten financieel wordt ondersteund. Stimulering jong talent Het Cultuurfonds BNG wil de culturele infrastructuur op lokaal gebied nieuwe impulsen geven door het in zoveel mogelijk gemeenten stimuleren van jong, Nederlands talent bij het realiseren van hun producties. (Hiervoor kunnen geen aanvragen worden ingediend, omdat deze bedragen door het fonds worden toegekend.) Cultuurfonds BNG Postbus GH Den Haag T: E: W: 18

19 SNS REAAL FONDS SNS Reaal Fonds biedt financiële ondersteuning bij vernieuwende projecten op het gebied van cultuur, cultuureducatie en wetenschap. Spraakmakende initiatieven worden zeer gewaardeerd. SNS Reaal Fonds Postadres: Postbus LJ Utrecht Bezoekadres: Maliebaan 14, Utrecht T: (030) (Projectadvies) (030) (Secretariaat) F: (030) E: W: SHELL NEDERLAND In het kader van Social Investment verleent Shell Nederland aan diverse projecten financiële ondersteuning. Shell ondersteunt projecten die zich richten op: uitwisselen van kennis stimuleren van vrijwilligerswerk stimuleren van innovatie promoten van technische studies en beroepen sociale cohesie studiegerelateerde activiteiten (extra aandacht vanuit Shell) Shell Nederland B.V. Afdeling Social Investment Postbus CK Den Haag E: 19

20 OVERIG Overzicht van een aantal cultuurfondsen op naam. Aanvragen verlopen via het Prins Bernhard Cultuurfonds. ADRI EN GREET BOS-DE JONG FONDS Het financieel ondersteunen van projecten die de culturele ontwikkeling van mensen in een achterstandspositie stimuleren. ANNIE LANGELAAR FONDS Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de muziek, ter stimulering van de muzikale ontwikkeling van het jonge kind vanaf de prenatale fase tot en met einde basisschool. EGBERT KUNST FONDS Het financieel ondersteunen van bijzondere projecten op het gebied van de fotografie. JOSINE DE BRUYN KOPS FONDS Het financieel ondersteunen van vrouwelijke beeldend kunstenaars tot 40 jaar. MAAIKE HELENA DE GAAIJ REISFONDS Het financieel ondersteunen van optredens van amateurgezelschappen (muziek en theater) tijdens manifestaties in het buitenland en onderzoek in het buitenland door amateuronderzoekers. PATIJN-STROINK FONDS Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de podiumkunsten door of voor groepen die de culturele diversiteit van de Nederlandse samenleving weerspiegelen. SCATO GOCKINGA FONDS Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de podiumkunsten, met een voorkeur voor het terrein van toneel en kostuums. WIM BARY FONDS Het financieel ondersteunen van, bij voorkeur jonge, scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de theater- en muziekwereld. Meer informatie: W: 20

Overzicht mogelijkheden financieringsbijdragen

Overzicht mogelijkheden financieringsbijdragen Overzicht mogelijkheden financieringsbijdragen Veel amateurkunstgroepen vinden het lastig de juiste weg te vinden naar subsidie- en sponsormogelijkheden. Art-fact servicepunt voor amateurkunst helpt hier

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

6. Toekenning van een bijdrage blijft twee jaar na datum van de Cultuurfondsbrief van kracht, tenzij anders wordt bepaald.

6. Toekenning van een bijdrage blijft twee jaar na datum van de Cultuurfondsbrief van kracht, tenzij anders wordt bepaald. 1 ALGEMENE BIJDRAGEREGELINGEN VOOR AMATEURKUNST ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN GELDEND VOOR DE BIJDRAGEREGELINGEN VAN HET PRINS BERNHARD CULTUURFONDS DRENTHE VOOR DE AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING.

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 16 september BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven,

Nadere informatie

Enquête Kunstenaars in de WWIK

Enquête Kunstenaars in de WWIK Enquête Kunstenaars in de WWIK We zouden u graag een aantal vragen willen stellen over uw werkzaamheden en positie als kunstenaar. Eerst komen een paar algemene vragen aan de orde. 1. Wat is uw geboortejaar?

Nadere informatie

ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! CURSUS EN COACHING VOUCHERS. VOOR WIE? De vouchers zijn bedoeld voor: &

ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! CURSUS EN COACHING VOUCHERS. VOOR WIE? De vouchers zijn bedoeld voor: & ZES VOUCHERS VOOR JOUW ARTISTIEKE ONTWIKKELING! DIT BOEKJE IS 2850,- WAARD. DE VOUCHERS KUN JE INWISSELEN VOOR EEN CURSUS OF COACHINGSESSIE(S) BIJ EEN CENTRUM VOOR DE KUNSTEN IN BRABANT. CURSUS EN COACHING

Nadere informatie

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten?

BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten. 1. Wat zijn podiumkunsten? BIJLAGE Aanvullende achtergrondinformatie podiumkunsten 1. Wat zijn podiumkunsten? De kunstdisciplines muziek, theater en dans vormen de podiumkunsten. Het gaat hier om professionele kunsten, wat wil zeggen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Groningen Nr. 2790 28 juni 2017 Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de subsidieverlening Pronkjewail

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling cultuurparticipatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling cultuurparticipatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40032 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling cultuurparticipatie Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel

Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel Bijlage 1: Deelverordening subsidies amateurkunst na aanpassing Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel Beleidsterrein Subsidieterrein Doel subsidies: Subsidievorm: Kunst en Cultuur Amateurkunst

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

ZES vouchers voor jouw

ZES vouchers voor jouw ZES vouchers voor jouw artistieke ontwikkeling! Dit boekje is 2850,- waard. De vouchers kun je inwisselen voor een cursus of coachingsessie(s) bij een Centrum voor de Kunsten in Brabant. Cursus en Coaching

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst De uitvoering van deze subsidieregeling ligt bij Scholen in de Kunst. Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

"Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur"

Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur "Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur" ONS DOEL Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil financiële drempels

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Interregeling ecultuurprojecten

Interregeling ecultuurprojecten Interregeling ecultuurprojecten Met ingang van 15 april 2007 stimuleren de Mondriaan Stichting, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties ook gezamenlijk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2015 BIJLAGE 1

BELEIDSPLAN 2011-2015 BIJLAGE 1 BELEIDSPLAN 2011-2015 BIJLAGE 1 AMATEURKUNST IN BEWEGING www.art-fact.nl Amateurkunst in beweging Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Een blik terug 4 2. Uitkomsten beleid 6 2.1 Beleid gericht op handhaving en

Nadere informatie

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur MD Zaaknummer: 583313 Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, overwegende: dat de gemeenteraad in de

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Deel A: Algemene informatie Deel B: Begroting Deel C: Ondertekening Deel D: Checklist projectomschrijving Bijlage voorbeeld begroting Deel A: Algemene informatie

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 7412. Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. 9 november 2015

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 7412. Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. 9 november 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 7412 9 november 2015 Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 Het bestuur van het AFK Gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te investeren in kunst

Nadere informatie

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities.

Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. N e e r, 2 6 m e i 2 0 1 0 Visie & Beleid Beste lezer, Wij vinden het erg fijn dat u geïnteresseerd bent in onze visie en ambities. Indien u opmerkingen, suggesties of vragen heeft, laat ons dit weten.

Nadere informatie

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement van

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2018-2019 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

Nadere regeling Subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring Gemeente Best

Nadere regeling Subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring Gemeente Best college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best; Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening 2013, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst

Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen. Nieuwe tekst Nadere regel tot wijziging van de nadere regels subsidie gemeente Groningen Artikel I A. aan artikel 6:1 begripsbepalingen wordt toegevoegd: : t. cultuurnota: het document met de titel Cultuurstad Groningen,

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur

Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur Inleiding Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op een gezonde stedelijke culturele sector. Een sector waarin zoveel

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

SEZ/U200600082 Lbr. 06/09

SEZ/U200600082 Lbr. 06/09 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8022 onderwerp handreiking en typetest popbeleid Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk SEZ/U200600082 Lbr. 06/09 bijlage(n) 4 datum

Nadere informatie

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt VERSLAG. Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag. Koorenhuis, 9 december 2014

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt VERSLAG. Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag. Koorenhuis, 9 december 2014 Den Haag, je tikt er tegen en het zingt Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag Koorenhuis, 9 december 2014 VERSLAG. De zaal wordt verwelkomd met een flitsend optreden van Green Dance Studio,

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Den Helder

Cultuureducatiebeleid. in Den Helder Cultuureducatiebeleid in Den Helder Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente met plattelandskernen Regiofunctie centrumgemeente

Nadere informatie

Vereniging Levenstroom zaaknr

Vereniging Levenstroom zaaknr Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kan uw college nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit vast te stellen de: Subsidieverordening culturele activiteiten Enschede 2014

Besluit vast te stellen de: Subsidieverordening culturele activiteiten Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede; Gelezen het voorstel van het college van (datum; nummer); Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne

Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Subsidie aanvragen bij gemeente De Marne Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente De Marne. Algemeen De gemeente De Marne subsidieert activiteiten van uiteenlopende instellingen,

Nadere informatie

Amateurkunst & publiek

Amateurkunst & publiek Amateurkunst & publiek 2011 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6671 3 mei 2010 Regeling Het beste van twee werelden 9 april 2010 Het Bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

Nadere informatie

Cultuuragenda Tilburg 2011-2015

Cultuuragenda Tilburg 2011-2015 Analyses, keuzes en aanbevelingen voor de kadernota cultuur Cultuuragenda Tilburg 2011-2015 Tilburg : Podium voor Amateurs, Talent en Productie De instellingen* staan voor een cultuur van openheid, verbinding,

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend Cultuureducatiebeleid in Purmerend Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie cultuur gemeente Nunspeet Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; overwegende dat het gewenst wordt geacht dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van culturele activiteiten;

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Wanneer dit formulier invullen? Alle verenigingen en stichtingen die zich actief bezighouden met amateurkunst en gevestigd zijn in de gemeente

Nadere informatie

Er zijn voor deze tranche 3 aanvragen voor projectsubsidie ingediend. Hieronder worden deze aanvragen inhoudelijk toegelicht.

Er zijn voor deze tranche 3 aanvragen voor projectsubsidie ingediend. Hieronder worden deze aanvragen inhoudelijk toegelicht. Collegevoorstel Inleiding De gemeenteraad heeft op 11 november 2008 de Kadernota Subsidiebeleid Gemeente Heusden 2008 vastgesteld. In deze kadernota wordt in hoofdlijnen aangegeven hoe de gemeente Heusden

Nadere informatie

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT Beleidsnota 2013-2016 in het KORT Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat in Nederland alle kinderen en jongeren kennismaken met (klassieke) muziek. Ook wil het Prinses Christina Concours

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Toelichting. Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

Toelichting. Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 1/6 Toelichting Deelregeling Nederlands Popmuziek Plan 2009-2010 van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ Toelichting op artikel 1- Definities In de definitie van een Kernpodium wordt gesproken over

Nadere informatie

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES REGLEMENT SPOT SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting Stroom

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement

Nadere informatie

Wie we zijn en waar we vandaan komen

Wie we zijn en waar we vandaan komen Wie we zijn en waar we vandaan komen Het Utrechtse Catching Cultures Orchestra is in 2015 ontstaan uit een samenwerking tussen blazersensemble De Tegenwind en de Band Zonder Verblijfsvergunning geleid

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie