Overzicht mogelijkheden financieringsbijdragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht mogelijkheden financieringsbijdragen"

Transcriptie

1 Overzicht mogelijkheden financieringsbijdragen Veel amateurkunstgroepen vinden het lastig de juiste weg te vinden naar subsidie- en sponsormogelijkheden. Art-fact servicepunt voor amateurkunst helpt hier graag een handje bij door het bieden van een overzicht. Dit document is een overzicht van diverse mogelijkheden voor het aanvragen van financiele bijdragen voor amateurkunst. Hierbij valt te denken aan subsidieverlening, sponsoring en overige financiële ondersteuning. Het document is opgesplitst in de volgende delen: - Gemeentelijke subsidie- en sponsormogelijkheden - Provinciale subsidie- en sponsormogelijkheden - Landelijke subsidie- en sponsormogelijkheden - Acties - Websites - Ondersteunende organisaties Er worden niet alleen fondsen en stichtingen benoemd, maar ook een aantal commerciële bedrijven. Veel bedrijven staan er voor open een bijdrage te leveren aan cultuur of amateurkunst. De genoemde bedrijven dienen ter inspiratie. In uw omgeving kent u vast andere bedrijven of contacten die bereid zijn tot een sponsorbijdrage. Heeft u aanvullingen of tips, laat het weten via Art-fact servicepunt voor amateurkunst. Met vriendelijke groet, Art-fact, servicepunt voor amateurkunst juni

2 INHOUD Gemeentelijke subsidie- en sponsormogelijkheden blz. 3 Art-fact servicepunt voor amateurkunst blz. 3 Gemeente Tilburg blz. 4 Stichting Jacques de Leeuw blz. 6 Tivolifonds blz. 6 Jongerensubsidie jongerenambassadeurs blz. 6 Kattafonds: fonds voor jongereninitiatieven blz. 7 Van Lanschot Bankiers blz. 7 Rabobank Tilburg-Goirle blz. 7 Provinciale subsidie- en sponsormogelijkheden blz. 8 Kunstbalie blz. 8 Provincie Noord-Brabant blz. 9 Brabants Kenniscentrum voor kunst & cultuur (BKKC) blz. 10 KoBra (Stichting Kunst en Onderneming Brabant) blz. 11 Prins Bernhard Cultuurfonds (Noord-Brabant) blz. 12 Overige fondsen Noord-Brabant via Prins Bernhard Cultuur Fonds blz. 12 Landelijke subsidie- en sponsormogelijkheden blz. 13 Fonds voor Cultuurparticipatie blz. 13 Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) blz. 13 Nederlands Fonds voor Podiumkunsten (NFPK) blz. 14 Pekoenja (Jongerenfonds Stichting Kinderpostzegel) blz. 15 Oranje Fonds blz. 16 Mondriaan Stichting blz. 16 Stichting DOEN blz. 17 Together 2 blz. 17 VSB Fonds blz. 18 Cultuurfonds BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) blz. 18 SNS Reaal Fonds blz. 19 Shell Nederland blz. 19 Overig blz. 20 Acties blz. 21 Anjeractie Prins Bernhard Cultuurfonds blz. 21 Grote Club Actie blz. 21 Websites blz. 21 Fondsenwervingonline.nl blz. 21 Startpagina subsidies blz. 21 Subsidie Startkabel blz. 21 Ondersteunende Organisaties blz. 22 Art-fact servicepunt voor amateurkunst blz. 22 Kunstbalie blz. 22 Kunstfactor blz. 23 Stedelijk Jongerenwerk Attak blz. 23 Contour blz. 24 2

3 GEMEENTELIJKE SUBSIDIE- EN SPONSORMOGELIJKHEDEN ART-FACT SERVICEPUNT VOOR AMATEURKUNST Art-fact servicepunt voor amateurkunst heeft tot doel het bevorderen van de amateurkunst in de gemeente Tilburg. De stichting biedt ondermeer financiële ondersteuning en kent hiervoor diverse subsidieregelingen. Structurele subsidie: FBB-regeling FBB staat voor Financiële Basis Bijdrage. Deze subsidie is een structurele bijdrage in de kosten van bestaande amateurkunstverenigingen. FBO-regeling FBO staat voor Financiële Bijdrage Opleidingskosten. Deze subsidie is een bijdrage in de opleidingskosten van verenigingen/stichtingen die een Financiële Basis Bijdrage ontvangen. Het doel van deze subsidie is het versterken of vernieuwen van de (artistieke) kwaliteit. FBX-regeling FBX staat voor Financiële Bijdrage Externe Begeleiding. Hierbij gaat het om begeleiding, coaching en advies op beleidsterrein en organisatorisch en artistiek terrein. Externe begeleiding kan ook een opleiding, training of een cursus omvatten voor bepaalde tijd, mits dit past binnen het kader van het algehele begeleidingstraject. Incidentele subsidie: BKA-regeling BKA staat voor Bijzondere Kunst Activiteiten. Het gaat om een incidentele subsidie voor activiteiten van amateurkunst op het gebied van vocale muziek, instrumentele muziek, toneel, volksdans, vormkunst (= foto, film, beeldende kunst) of een combinatie daarvan. Nieuwe groepen: FBN-regeling FBN staat voor Financiële Bijdrage Nieuwe Groepen. Nieuwe groepen zijn groepen die gezamenlijk opereren op het brede terrein van de amateurkunst. Art-fact servicepunt voor amateurkunst ondersteunt de initiatieven van nieuwe groepen die gericht zijn op culturele productie en/of presentatie. Aan deze regelingen is een aantal voorwaarden verbonden. Deze zijn te vinden via de site van Art-fact servicepunt voor amateurkunst. (Adres per 1 januari 2010) Art-fact servicepunt voor amateurkunst Koningsplein WG Tilburg T: W: E: 3

4 GEMEENTE TILBURG Omschrijving De gemeente kent verschillende soorten subsidies. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven. Voor meer informatie kunt u ook bellen naar de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, team Instrumenten, Subsidies & Kwaliteit, tel Zaalhuur amateurgezelschappen Met deze subsidie biedt de gemeente Tilburgse amateurgezelschappen de mogelijkheid om in 2010 gebruik te maken van de volgende professionele Tilburgse podia: 013 (Dommelschzaal, Kleine Zaal, Bat Cave) Theaters Tilburg ( Schouwburgzaal, Studiozaal, Concertzaal) Theater De NWE Vorst Paradox De Schalm Het Plein Midi Factorium In aanmerking komen amateurgezelschappen die in Tilburg zijn gevestigd en die een rechtspersoonlijkheid bezitten kunnen het gehele jaar door subsidie aanvragen. Deze subsidie kan worden aangevraagd middels een aanvraagformulier via Kunst en Cultuur Incidentele kunstactiviteiten, beeldende kunst en vormgeving Professionele activiteiten met een positieve, vernieuwende en versterkende werking. Bijzondere aandacht voor projecten waarbij meerdere organisaties betrokken zijn. Incidentele kunstactiviteiten, podiumkunst en kleine festivals Professionele activiteiten op het gebied van muziek, toneel, dans, mime en audiovisuele media. Zaal huur voor amateurkunstgezelschappen voor het gebruikmaken van professionele podia Incidentele letterenactiviteiten Activiteiten, projecten en producties die de belangstelling voor de letteren bevorderen. De uiting moet belangrijk zijn voor Tilburg en gericht zijn op de inwoners van de stad. Bijzondere aandacht voor ontmoetingen tussen schrijvers, lezers en intermediairs en projecten waarbij meerdere instellingen betrokken zijn. Cultuureducatie Cultuureducatieve projecten op school. Wonen: Impulswijken Het betreft de wijken Stokhasselt, Groenewoud, Kruidenbuurt, Groeseind- Hoefstraat en Trouwlaan-Uitvindersbuurt. Bijzondere aandacht: ideeën over opleiding, werk en inkomen zijn welkom. Elke wijk heeft een commissie die de ideeën beoordeelt. Verrijk je Wijk Het betreft ideeën om de leefbaarheid en de onderlinge betrokkenheid 4

5 te vergroten. De wijkorganisaties bepalen of de aanvraag in aanmerking komt voor subsidie. Zorg en Welzijn: Welzijnsproducten voor ouderen Ouderen actief deel uit laten maken van de Tilburgse samenleving door ontmoetingen met anderen. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers Incidentele subsidie voor organisaties die veel met vrijwilligers werken. Cursus/training voor vrijwilligers. Internationale samenwerking: Incidentele activiteiten Internationale Samenwerking Activiteiten waarbij Tilburgers een beter beeld krijgen van de leefomstandigheden (armoede, milieu, ongelijkheid) van mensen uit andere culturen. Begrip en inzicht voor elkaars cultuur. Draagvlak voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Multiculturele samenleving vergroten. Verrijk je stad Verbeteren van contact tussen verschillende bevolkingsgroepen. Gemeente bepaalt toekenning van de aanvraag Onderwijs & Jeugd: Jongeren Activiteiten voor en door jongeren tussen de 10 en 23 jaar. Jongerenambassadeurs beoordelen de activiteiten. Bijzondere aandacht: originaliteit Evenementen: Festiviteiten & Evenementen Festiviteiten en evenementen die zonder steun niet op het gewenste kwaliteitsniveau plaatsvinden. Bijzondere aandacht voor: bijdrage leveren aan aantrekkelijk leefklimaat en vergroting van de aantrekkingskracht van de stad op bedrijven, recreanten en toeristen. Naast bovengenoemde subsidieregelingen, heeft de gemeente Tilburg ook diverse subsidies voor instellingen zoals budgetsubsidie, genormeerde subsidie voor instellingen, waarderingssubsidie voor instellingen. Ook zijn er subsidieregelingen voor particulieren. Gemeente Tilburg Stadhuisplein TC Tilburg Centraal nummer gemeente Tilburg: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling: W: > subsidies 5

6 STICHTING JACQUES DE LEEUW Deze stichting is opgericht door Jacques de Leeuw. De Stichting biedt financiële ondersteuning aan diverse activiteiten voor (oud)medewerkers van Audax en Beatus in Nederland en België en kent ook een Studiefonds voor opleiding. Daarnaast verleent het Jacques de Leeuw Fonds financiële ondersteuning aan activiteiten op diverse gebieden waaronder amateurkunst. Amateurkunstgroepen kunnen per post een aanvraag tot financiële ondersteuning indienen. Deze aanvraag dient een projectomschrijving en een begroting te omvatten. Een belangrijke voorwaarde is dat de amateurkunstgroep uit Tilburg of omstreken komt. Berkenlaan BM Loon op Zand E: T: TIVOLIFONDS Het Tivolifonds subsidieert voornamelijk initiërende en vernieuwende activiteiten, om zo een bijdrage te leveren aan een investering die door een vereniging wordt gedaan. Hierbij gaat het om activiteiten op ideëel, sociaal, cultureel, educatief en sportief gebied. Het fonds subsidieert uitdrukkelijk geen budgettaire kosten, exploitatiekosten of verkapte salarissen. Een belangrijke voorwaarde is dat de activiteit in Tilburg (of zeer directe omgeving) plaatsvindt en dat de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Tivolifonds Cenakel KK Tilburg T: E: JONGERENSUBSIDIE JONGERENAMBASSADEURS Deze subsidie biedt financiële ondersteuning aan activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar. Een voorwaarde aan de activiteit is dat jongeren het idee hebben bedacht en de activiteit (gedeeltelijk) gaan uitvoeren. Verder is het belangrijk dat de activiteit openbaar is en in Tilburg plaatsvindt. Jongerenambassadeurs t.a.v. Jordy Sweep Veemarktstraat CT Tilburg W: E: 6

7 KATTAFONDS: FONDS VOOR JONGERENINITIATIEVEN Het Kattafonds verleent financiële bijdragen aan jongeren tussen de 16 en 26 jaar die ideeën hebben om een vernieuwende activiteit te organiseren voor andere Tilburgse jongeren. Veemarktstraat CT Tilburg T: W: E: VAN LANSCHOT BANKIERS Van Lanschot Bankiers vindt de zorg voor maatschappij en cultuur belangrijk. Dit wordt vertaald in de deelname aan diverse activiteiten op het gebied van muziek, kunst, cultuur en maatschappelijk ondernemen. Op deze gebieden kunnen sponsorverzoeken worden ingediend. Bredaseweg NA Tilburg Van Lanschot Bankiers E: W: RABOBANK TILBURG-GOIRLE Rabobank Tilburg ziet sponsoring als een samenwerking waarbij twee partijen elkaar van dienst zijn. De bank besteedt aandacht aan Kunst & Cultuur en ondersteunt op maatschappelijk en sociaal gebied kleinere initiatieven door middel van faciliteiten, menskracht, knowhow en/of geld. De ondersteuning richt zich voornamelijk op projecten die van plaatselijk belang zijn. Rabobank Tilburg en Omstreken T.a.v. afdeling Marketing & Communicatie Postbus AS Tilburg T: E: W: /sponsoring/ 7

8 PROVINCIALE SUBSIDIE- EN SPONSORMOGELIJKHEDEN KUNSTBALIE Kunstbalie richt zich op de ondersteuning van zowel amateurkunst als cultuureducatie in de provincie Noord-Brabant. De instelling is ontstaan uit een fusie tussen Centrum voor Amateurkunst en BisK. Op het gebied van amateurkunst kent Kunstbalie de volgende subsidies: Incidentele activiteiten Subsidie voor bijzondere projecten, voorstellingen en festivals die kwaliteit hebben, vernieuwend zijn en een regionale uistraling hebben. De activiteiten dienen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling in ruime zin van één of meer cultuursectoren. Openluchtregeling Deze subsidieregeling valt onder de subsidie voor incidentele activiteiten in de open lucht. Subsidie aan koepelorganisaties Subsidie voor (basis)activiteiten van de provinciale Koepelorganisaties Amateurkunst. Naast financiële ondersteuning, biedt Kunstbalie ook ondersteuning op het gebied van advies en informatie. Kunstbalie Bezoekadres: Kunstbalie Ringbaan Oost CA Tilburg Postadres: Postbus AP Tilburg T: F: E: W: 8

9 PROVINCIE NOORD-BRABANT Subsidie Cultuur Het doel van deze subsidieregeling culturele instellingen helpen om nieuwe educatieve producten te maken. Culturele instellingen of producten kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die een groter of andersoortig publiek aantrekken. Ook activiteiten die de bestaande relatie van het publiek met cultuur verstevigen, komen voor deze subsidie in aanmerking. Deze subsidie kan worden aangevraagd bij de Provincie Noord-Brabant. Professionele Podiumkunsten Projectsubsidies: Deze subsidies richten zich op de professionele podiumkunsten en film binnen de disciplines: muziek, theater, dans, nieuwe media, film en crossovers. Doel van deze subsidies is het ondersteunen van de ontwikkeling van artistiek en belangwekkend aanbod binnen de genoemde disciplines. Makerssubsidies Meerjarige subsidies: deze subsidies stimuleren de versterking en ontwikkeling van het aanbod in de professionele podiumkunsten en film in Noord-Brabant. Deze subsidies richten zich op het kleinschalige, gesubsidieerde aanbod op het terrein van theater en dans op Brabantse podia. Bezoekadres Provincie Noord-Brabant Brabantlaan TV 's-hertogenbosch Openingstijden: alle werkdagen van 9.00 tot uur. Postadres Provincie Noord-Brabant Postbus MC 's-hertogenbosch T: (073) F: (073) E: W: 9

10 BKKC (BRABANTS KENNISCENTRUM KUNST & CULTUUR) Het BKKC is een fusie van Noord-Brabantse Kunsttichting (NBKS), Vereniging van Brabantse Filmtheaters (VBF), Muziek in Brabant (BRAM) en Literair Informatiepunt Brabant (LiBra). BKKC verleent uiteenlopende subsidies in diverse disciplines. De meeste subsidies zijn gericht op professionele kunstbeoefening. Beeldende Kunst (professioneel) Deze subsidies hebben tot doel het publieksbereik van de beeldende kunstactiviteiten te stimuleren. Verder staat de ontwikkeling op het vakgebied centraal en wordt middels deze subsidie het cultureel ondernemerschap van de beeldend kunstenaar gestimuleerd. Presentatie Beeldende Kunst en Vormgeving Beeldende Kunst en Vormgeving in de Openbare Ruimte Ontwikkeling van het aanbod Beeldende Kunst en Vormgeving Muziek (professioneel) Activiteitensubsidie Subsidie ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van producties, composities, festivals en concertseries door professionele, in Noord-Brabant gevestigde podia, instellingen, ensembles en musici. Ook beginnende ensembles en podia kunnen een beroep doen op het budget voor activiteitensubsidie. Podiumsubsidie actuele muziek Subsidie voor professionele, kleinschalige podia voor actuele muziek in Noord-Brabant. Podium subsidie is beschikbaar voor een geselecteerd aantal podia in de provincie Noord-Brabant. Nieuwe Talenten Subsidie Subsidie ter ondersteuning van groepenpresentaties van popcollectieven of podia, waar beginnende bands hun eerste podiumervaring kunnen opdoen. Het gaat om bands die bij deze organisaties repeteren in de oefenruimte of uit de directe omgeving afkomstig zijn. Festival Subsidie Subsidie ter ondersteuning van Brabantse festivals met een duidelijke Brabantse inbreng. Project Subsidie Deze subsidie is beschikbaar voor poporganisaties, bands en muzikanten en bijvoorbeeld muziekscholen. Onder de projectsubsidie vallen alle aanvragen die niet onder een van bovenstaande regelingen vallen. Literatuur Verdeelsubsidie letteren Subsidie voor literaire activiteiten, zoals projecten, manifestaties/festivals, vertalingen, lezingen, symposia met een bovenregionaal karakter, schrijfopdrachten en publicaties. In de laatste categorie vallen zowel proza en poëzie als essay en teksten voor theater (voor jeugd en volwassenen). Deze subsidie is bedoeld voor literaire organisaties, instellingen en particulieren die een project of manifestatie op het gebied van de literatuur willen organiseren, een opdracht wensen te verstrekken aan een literair auteur of een literaire uitgave voorbereiden. 10

11 Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur Postadres: Postbus AB Tilburg Bezoekadres: Spoorlaan 21 I-K 5038 CB Tilburg T: (013) E: W: KOBRA (STICHTING KUNST EN ONDERNEMING BRABANT) KoBra is een samenwerkingsverband tussen Theaters Tilburg en aan aantal Midden- Brabantse ondernemingen. KoBra brengt bedrijven uit de regio op informele wijze met elkaar in contact. Een deel van de deelnemersbijdragen van de KoBradeelnemers (15%) is bestemd voor cultuursponsoring. Door middel van deze cultuursponsoring worden diverse culturele initiatieven financieel ondersteund. KoBra (Stichting Kunst en Onderneming Brabant) via het formulier op de website: 11

12 PRINS BERNHARD CULTUURFONDS (NOORD-BRABANT) Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur- en natuurbehoud in Nederland door het verlenen van subsidies. Aan het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn diverse Anjerverenigingen verbonden met een eigen bestuur en een eigen beslissingsbevoegdheid. Subsidie wordt verleend aan (niet-professionele) aanvragers die een activiteit zelf uitvoeren en bedenken. Activiteiten met de volgende kenmerken worden gewaardeerd: Producties waar gemeenschappen aan werken: gemeenschapskunst die een breed en omvangrijk publiek aanspreekt. Producties waarin de locale geschiedenis wordt belicht: projecten die een combinatie in zich hebben van kunst en erfgoed. Samenwerkingsprojecten waarbij sprake is van combinaties van verschillende disciplines. Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus MC s-hertogenbosch T: (073) F: (073) E w: OVERIGE FONDSEN NOORD-BRABANT VIA PRINS BERNHARD CULTUURFONDS CULTUUR AMATEURFONDS BRABANT Het Cultuur Amateurfonds Brabant ondersteunt gezamenlijke projecten van vrijwilligersorganisaties op cultureel terrein in de provincie Noord-Brabant. Aanvragen worden ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. LOTHARIUS FONDS Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van kunst- en cultuureducatie in de provincie Noord-Brabant. Aanvragen worden ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. MARIA DE LEIJER FONDS Het financieel ondersteunen van in de provincie Noord-Brabant te realiseren projecten op het gebied van de klassieke muziek en kunst. Aanvragen worden ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. 12

13 LANDELIJKE SUBSIDIE- EN SPONSORMOGELIJKHEDEN FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Het Fonds voor Cultuurparticipatie is een landelijk fond kunst en cultuur voor en door iedereen stimuleert. Vanaf 1 januari 2010 is de Plusregeling Cultuurparticipatie van kracht. Het uitgangspunt van deze regeling is actieve cultuurparticipatie. Deze regeling richt zich op het stimuleren van kwalitatief hoogstaande (experimentele) projecten op het gebied van kunst, erfgoed en nieuwe media. De regeling is bestemd voor amateurs, vrijwilligers, docenten, scholieren en liefhebbers van volkscultuur. Daarnaast bestaat het stimuleringsprogramma Het beste van twee werelden. Hiermee wil het fonds een impuls geve aan de samenwerking tussen amateurs en professionals. Dit programma is gericht op het aangaan van een duurzame betrokkenheid van culturele instellingen bij amateurs. Vanaf 2010 kunnen binnen dit programma projecten ondersteund worden die zich richten op de artistieke ontwikkeling van de amateurkunst en cultuur, het verbeteren van faciliteiten (zoals podia en koorbegeleiding) of de doorstroming van talentvolle amateurs op het gebied van urban arts, circustheater en creative design naar kunstvakonderwijs. Fonds voor Cultuurparticipatie Postadres Postbus AL Utrecht Bezoekadres Kromme Nieuwegracht HL Utrecht T: E: W: FONDS VOOR BEELDENDE KUNSTEN, VORMGEVING EN BOUWKUNST (BKVB) Dit fonds verleent subsidie aan individuele beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars. Kwaliteitsbevordering van de beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst in Nederland is de belangrijkste doelstelling. De subisidies zijn voornamelijk gericht op de beroepspraktijk van de beeldend kunstenaar. Meer informatie: Bezoekadres: Brouwersgracht HG Amsterdam 13

14 Postadres: Postbus AT Amsterdam T: F: E: W: NEDERLANDS FONDS VOOR PODIUMKUNSTEN (NFPK) Tweejarige subsidies Eenmalige subsidie voor projecten op het gebied van dans, muziek, muziektheater en theater. De projecten dienen een kwalitatieve bijdrage te leveren aan de meerjarige artistieke ontwikkeling en het cultureel ondernemerschap van de instelling gedurende een periode van maximaal 2 jaar. Projectsubsidies (en daarbinnen de subsidie voor Producerende instellingen) Deze projectsubsidie kent vijf verschillende subsidievormen: 1. Productie in Nederland: subsidie voor de productie en uitvoering van één project op het gebied van dans, muziek, muziektheater en theater. 2. Reprise: subsidie voor het in reprise nemen van een al eerder met succes gespeeld(e) voorstelling of concert. 3. Presentatie in het buitenland: subsidie voor de productie op een podium of festival in het buitenland van een al eerder in Nederland vertoonde productie. 4. Praktijkgericht onderzoek: subsidie voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op het gebied van dans, muziek, muziektheater en theater. 5. Voorbereiding voor muziekproducties: voorbereidingssubsidie voor muziekproducties of concerten. Projectsubsidies (en daarbinnen de afnamesubsidie voor een festival) Subsidie is bestemd voor specifiek te benoemen, risicovolle programmaonderdelen en voor het ontwikkelen en bereiken van publiek. Subsidies zijn mogelijk voor één of twee jaar. Nederlands Popmuziek Plan Subsidie voor een festival ten behoeve van opkomende en minder bekende bands in Nederland. De subsidie dekt een deel van het tekort tot een vastgesteld maximum waardoor het financiële risico voor het festival vermindert. Subsidies voor een podium Projectsubsidies (en daarbinnen de Afnamesubsidie voor een podium) Subsidie voor de programmering en marketing van podia in Nederland, die daarmee een kwalitatieve bijdrage leveren aan de meerjarige artistieke ontwikkeling en marketing van dat podium. Nederlands Popmuziek Plan Subsidie voor een podium ten behoeve van opkomende en minder bekende bands in Nederland. De subsidie dekt een deel van het tekort tot een vastgesteld maximum waardoor het financiële risico voor de podia vermindert. Regeling Kleinschalige Podia Subsidie voor de programmering van podia gericht op jazz, geïmproviseerde muziek, hedendaagse muziek en kamermuziek. Instellingen dienen een minimaal aantal professionele concerten/optredens te organiseren om voor subsidie in aanmerking te komen. 14

15 Individuele subsidies Subsidie ten behoeve van de persoonlijke en artistieke ontwikkeling van een podiumkunstenaar of componist. Subsidies in de vorm van compositieopdrachten, een- of driejarige honoreringen en voor specifieke compositieprojecten. Subsidies Internationaal project Gebundelde presentatie: subsidie voor het presenteren van een combinatie- en randprogramma van concerten en/of al eerder in Nederland vertoonde voorstellingen van podiumkunstinstellingen. Internationaal samenwerkingsproject: subsidie voor de samenwerking tussen Nederlandse en internationale podiumkunstenaars, gericht op presentaties in binnen- en buitenland. Bijzondere internationale presentatie in Nederland: subsidie voor de (rand) programmering van internationaal podiumkunstaanbod op Nederlandse podia, Bijzondere Nederlandse presentatie in het buitenland: subsidie voor een reeks Nederlandse concerten/voorstellingen op diverse podia/festivals in een aaneengesloten periode. Meer informatie: Nederlands Fonds voor Podiumkunsten Bezoekadres: Bankastraat EM Den Haag Postadres: Postbus CR Den Haag T: F: E: W: PEKOENJA (JONGERENFONDS STICHTING KINDERPOSTZEGEL) Pekoenja verleent subsidie aan jongeren tussen de 11 en 22 jaar die een activiteit willen opzetten of onder de aandacht willen brengen. Pekoenja wil jongeren door financiering de kans geven om actief betrokken te zijn bij hun eigen (leef)omgeving en daar ook verantwoordelijkheid voor te dragen. Pekoenja Postbus AD Leiden T: (071) / 55 E: W: 15

16 ORANJE FONDS Het Oranje Fonds verleent financiële ondersteuning aan uiteenlopende projecten op het gebied van sociale participatie en sociale cohesie. Organisaties die actief zijn aan de sociale kant van de samenleving kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. De pijlers waar het Oranje Fonds zich op richt zijn: Diversiteit Actief Burgerschap Samenhang in de Buurt Oranje Fonds Postadres: Postbus AB Utrecht Bezoekadres: Maliebaan CP Utrecht T: (van 9.00 tot uur) F: E: W: MONDRIAAN STICHTING De Mondriaan Stichting is een (inter)nationaal stimuleringsfonds en verstrekt subsidies op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. Stichtingen, instellingen en bedrijven kunnen bij de Mondriaan Stichting financiële ondersteuning aanvragen voor projecten op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, erfgoed, internationale activiteiten, cultuureducatie en nieuwe media. Belangrijk voorwaarde is dat het project een toegevoegde waarde heeft aan de culturele projecten in Nederland. Het project dient vernieuwend te zijn. De impact op de samenleving is belangrijk. Hierbij kan men denken aan bijzondere internationale samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of het belichten van een onderwerp vanuit een verrassende hoek. Mondriaan Stichting Jacob Obrechtstraat KN Amsterdam T: F: E: W: 16

17 STICHTING DOEN Stichting DOEN is het fonds van de goededoelenloterijen. Stichting DOEN volgt de werkterreinen van de drie loterijen en steunt jaarlijks rond de 250 initiatieven op het gebied van Duurzame Ontwikkeling en Sociale Cohesie (Nationale Postcode Loterij), Cultuur (Bank Giro Loterij) en Welzijn (Sponsor Bingo Loterij). DOEN ondersteunt zowel kleine als grotere initiatieven vanuit de kernwaarden duurzaam, ondernemend en eigenzinnig. Op het gebied van Cultuur ondersteunt DOEN initiatieven die zich richten op de kracht en maatschappelijke rol van cultuur. Stichting DOEN ondersteunt projecten die op structurele wijze de betrokkenheid bij en deelname aan cultuur stimuleren, zonder daarbij de kwaliteit en eigenheid van de uiting uit het oog te verliezen. Stichting doen richt zich op de volgende drie aandachtsgebieden: - Cultuurparticipatie: projecten die de toegankelijkheid van kunst en cultuur bevorderen. - Maatschappelijke betrokkenheid: projecten die via kunstuitingen onverschilligheid in de samenleving doorbreken en de betrokkenheid bij de samenleving vergroten. - Cultuur & Economie: projecten die een brug slaan tussen de culturele sector en het bedrijfsleven. Stichting DOEN Postadres: Postbus AP Amsterdam Bezoekadres: Van Eeghenstraat GK Amsterdam T: F: E: W: TOGETHER 2 Together 2 is er voor verenigingen met ideeën, plannen en activiteiten waaruit een bijzondere maatschappelijke betrokkenheid spreekt. Belangrijke kenmerken om in aanmerking te komen voor deze financiële bijdrage is dat het initiatief de betrokkenheid bij de samenleving op een grensverleggende manier invult en dat de activiteit de reguliere activiteiten van de vereniging overstijgt. De gelden die Together2 kan toekennen aan ingezonden aanvragen zijn beschikbaar gesteld door de Grote Clubactie. Secretariaat Together 2 Postbus AK TILBURG T: E: W: 17

18 VSB FONDS Het VSB Fonds zet zich in voor de kwaliteit in de Nederlandse samenleving. Het Fonds kent donaties toe aan projecten die een duidelijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Het vergroten van de individuele ontwikkeling van de mens en diens betrokkenheid bij de ander en de samenleving staan hierbij centraal. Hierbij kan het zowel gaan om projecten met regionale uistraling als projecten met landelijke uistraling. De aandachtsgebieden van het VSB Fonds zijn Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. VSB Fonds Newtonlaan BH Utrecht T: E: W: CULTUURFONDS BNG (BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN) De Bank Nederlandse Gemeenten heeft de Stichting Cultuurfonds BNG in het leven geroepen om activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. BNG ondersteunt: Incidentele subsidieaanvragen van kunst- of cultuurprojecten Belangrijk is dat het project een uniek, inhoudelijk bijzonder, nieuw, experimenteel of voor andere gemeenten voorbeeldstellend karakter heeft. Een voorwaarde die hieraan wordt gesteld is dat het project in principe door minimaal twee Nederlandse gemeenten financieel wordt ondersteund. Stimulering jong talent Het Cultuurfonds BNG wil de culturele infrastructuur op lokaal gebied nieuwe impulsen geven door het in zoveel mogelijk gemeenten stimuleren van jong, Nederlands talent bij het realiseren van hun producties. (Hiervoor kunnen geen aanvragen worden ingediend, omdat deze bedragen door het fonds worden toegekend.) Cultuurfonds BNG Postbus GH Den Haag T: E: W: 18

19 SNS REAAL FONDS SNS Reaal Fonds biedt financiële ondersteuning bij vernieuwende projecten op het gebied van cultuur, cultuureducatie en wetenschap. Spraakmakende initiatieven worden zeer gewaardeerd. SNS Reaal Fonds Postadres: Postbus LJ Utrecht Bezoekadres: Maliebaan 14, Utrecht T: (030) (Projectadvies) (030) (Secretariaat) F: (030) E: W: SHELL NEDERLAND In het kader van Social Investment verleent Shell Nederland aan diverse projecten financiële ondersteuning. Shell ondersteunt projecten die zich richten op: uitwisselen van kennis stimuleren van vrijwilligerswerk stimuleren van innovatie promoten van technische studies en beroepen sociale cohesie studiegerelateerde activiteiten (extra aandacht vanuit Shell) Shell Nederland B.V. Afdeling Social Investment Postbus CK Den Haag E: 19

20 OVERIG Overzicht van een aantal cultuurfondsen op naam. Aanvragen verlopen via het Prins Bernhard Cultuurfonds. ADRI EN GREET BOS-DE JONG FONDS Het financieel ondersteunen van projecten die de culturele ontwikkeling van mensen in een achterstandspositie stimuleren. ANNIE LANGELAAR FONDS Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de muziek, ter stimulering van de muzikale ontwikkeling van het jonge kind vanaf de prenatale fase tot en met einde basisschool. EGBERT KUNST FONDS Het financieel ondersteunen van bijzondere projecten op het gebied van de fotografie. JOSINE DE BRUYN KOPS FONDS Het financieel ondersteunen van vrouwelijke beeldend kunstenaars tot 40 jaar. MAAIKE HELENA DE GAAIJ REISFONDS Het financieel ondersteunen van optredens van amateurgezelschappen (muziek en theater) tijdens manifestaties in het buitenland en onderzoek in het buitenland door amateuronderzoekers. PATIJN-STROINK FONDS Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de podiumkunsten door of voor groepen die de culturele diversiteit van de Nederlandse samenleving weerspiegelen. SCATO GOCKINGA FONDS Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de podiumkunsten, met een voorkeur voor het terrein van toneel en kostuums. WIM BARY FONDS Het financieel ondersteunen van, bij voorkeur jonge, scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de theater- en muziekwereld. Meer informatie: W: 20

Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout

Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout TRIAS B.V. Venlo, september 2012 Inhoudsopgave Subsidieresultaten...3 1 VSBfonds...3 2 Oranje Fonds...6 3 Rabobank Foundation...8

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001

Bestuurssecretariaat. Betreft cie MO: Aktieplan Cultuurbereik Programma 2001 gemeente Eindhoven Concernstaf Bestuurssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

1? OKT 2012 U. G:\T2312. prowincie. RABO Zwolle 39 73 41 121. PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr.

1? OKT 2012 U. G:\T2312. prowincie. RABO Zwolle 39 73 41 121. PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten van Overijsselyp^ OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

FONDSEN. Laatste update juni 2006

FONDSEN. Laatste update juni 2006 Laatste update juni 2006 FONDSEN 1. Stichting VSBfonds... 1 2. NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)... 3 3. Fonds Verstandelijk Gehandicapten (voorheen Nationale Collecte Verstandelijk

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

State of the ART Het Noorden van Nederland

State of the ART Het Noorden van Nederland State of the ART Het Noorden van Nederland 17 december 2002 Luchiena Lanjouw Nicolette Klein Bleumink 1 Inhoudsopgave State of the Art Het Noorden van Nederland Inleiding 3 1. Korte demografische en sociaal

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr.

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. 15 17 Op welke wijze worden in het mediabeleid voorwaarden

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

KADERNOTA SUBSIDIEBELEID GEMEENTE HEUSDEN 2008. Versie 28 oktober 08

KADERNOTA SUBSIDIEBELEID GEMEENTE HEUSDEN 2008. Versie 28 oktober 08 KADERNOTA SUBSIDIEBELEID GEMEENTE HEUSDEN 2008 Versie 28 oktober 08 Inhoudsopgave 1. OPZET KADERNOTA SUBSIDIEBELEID 4 1.1 Reikwijdte van deze Kadernota 4 1.2 Wat aan deze kadernota vooraf gaat. 4 1.2.1

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

N ederlands. letterenfonds dutch foundation for literature. Beleids

N ederlands. letterenfonds dutch foundation for literature. Beleids N ederlands letterenfonds dutch foundation for literature Beleids plan 2013 2016 Het boek is nog niet uit Lucebert Inleiding 3 Hoofdstuk 1 7 Auteursbeleid Nieuw beleid: zichtbaarheid auteurs 7 Regelingen

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

Advies: 1. Kennis te nemen van de volgende documenten van het Burgerinitiatief Brediuspark te weten:

Advies: 1. Kennis te nemen van de volgende documenten van het Burgerinitiatief Brediuspark te weten: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: V. Reintjes Tel.nr. : 8512 Geraadpleegd consulent Datum: 16 januari 2014 Team: Realisatie en Beheer Financieel: Tekenstukken: Ja Bijlagen: 6 Afschrift aan:

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie