Yugen Budo Shinkokai nieuwsbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Yugen Budo Shinkokai nieuwsbrief 2013-2"

Transcriptie

1 Yugen Budo Shinkokai nieuwsbrief

2

3

4 nummer YBS-nieuwsbrief 4

5 YBS-nieuwsbrief De Yugen Budo nieuwsbrief is een gratis uitgave van Yugen Budo Shinkokai en is een informatieblad voor de leerlingen die het Yugen-ryu trainen. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. HOOFDREDACTIE Maarten Jansen EINDREDACTIE Cees Janssen, Henk Arnold en Matthijs van der Zanden 13 e jaargang, december 2013 nummer 2 AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE Remco Vrancken Henk Arnold Cees Janssen Matthijs van der Zanden Bram Göttgens Stefanie van Vorselen Bert Peeters Brian Apon REDACTIEADRES YBS nieuwsbrief E. E. M ONTWERP EN OPMAAK Maarten Jansen UITGEVER Yugen Budo Shinkokai LEDENSERVICE Abonnementen / adreswijzigingen via je leraar dan wel via redactie E. LIDMAATSCHAP YBS-nieuwbrief Leden van YBS ontvangen automatisch twee keer per jaar de nieuwsbrief YBS. Meer informatie over het lidmaatschap is verkrijgbaar via de uitgever. YBS Apeldoorn (Kaizen-dojo) T E. W. YBS Arnhem (Ogami-dojo) T E. W. YBS Huissen (Kokoro-dojo) T. E. W. ww.betuwe.net/~shinmukan/ YBS Venlo (Shinzou-dojo) T E. W. REPORECHT Het verlenen van toestemming tot publicaties in deze nieuwsbrief houdt in dat de uisluiting van ieder ander onherroepelijk door de auteur is gemachtigd de door derden verschuldigde vergoeding van kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2 van Auteurswet 1912 en in het Koninklijk Besluit van 20 juni 1974 (Stb. 35) ex art. 16b van de Auteurswet 1912 te innen en/of daartoe in en buiten rechte treden. YBS-nieuwsbrief/YBS, Apeldoorn, Arnhem, Huissen en Venlo Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 5 YBS-nieuwsbrief nummer

6 Inhoud STAGEVERSLAG BO JUTSU STAGE pagina 9 UITGELICHT WAZA: HET BELANG VAN DAGELIJKE TRANING pagina 13 WAZA ZWAARD INZICHTEN: MAE KOTE OTOSHI pagina 19 STAGEVERSLAG HYOHO NITEN ICHI RYU STAGE pagina 27 nummer YBS-nieuwsbrief 6

7 Servicepagina KUNIYOSHI DE TEKENINGEN Tot en met 22 juni 2014 kunt u genieten van een bijzondere selectie schetsen van de Japanse prentkunstenaar Utagawa Kuniyoshi ( ) wordt met Hokusai, Hiroshige en Kunisada als een van de vier grote meesters van de Japanse prentkunst gezien. Het bestaan van deze collectie schetsen is uniek. Tekeningen werden indertijd nooit bewaard omdat ze, na het drukken van de prenten, geen functie meer hadden. Daarom is deze tentoonstelling een exclusieve gelegenheid om de uit de collectie van Volkenkunde afkomstige schetsen, te bezichtigen. Gelijktijdig met deze tentoonstelling opent in Japanmuseum SieboldHuis de expositie Helden, Humor, Horror Japanse prentkunsten van Utagawa Kuniyoshi, waar 135 prenten van deze grootmeester te bewonderen zijn. De Japanse kunstenaar Utagawa Kuniyoshi is naast zijn afbeeldingen van katten vooral bekend om zijn historische voorstellingen. Hiermee brak hij omstreeks 1827 door toen hij zijn serie portretten van de 108 Helden van de Chinese roman Suikoden maakte. In de tentoonstelling zijn hiervan enkele schetsen te zien. Daarnaast biedt een aantal tekeningen, waarvan de verschillende versies tentoongesteld worden een uniek inzicht in Kuniyoshi s aandacht voor een direct aansprekende compositie. Wie na een bezoek aan de tentoonstelling in Rijksmuseum Volkenkunde, de prenten die Japanmuseum SieboldHuis vanaf 7 december 2013 in twee delen presenteert, wil bezichtigen, kan gebruik maken van een voucher. Dit aan de kassa van Volkenkunde te verkrijgen voucher, biedt 1,50 korting op de entree van de tentoonstelling Helden, Humor, Horror in Japanmuseum SieboldHuis. Rijksmuseum Volkenkunde KUNIYOSHI De tekeningen t/m Toegang 11,- (groep >10 personen 8,- pp) Japanmuseum SieboldHuis Deel I: Helden, horror en mooie vrouwen t/m Deel II: Landschappen, komische prenten en acteurs t/m Toegang 8,- (groep >10 personen 6,50 pp met reservering) STAGE AGENDA Datum Locatie Stijl Omschrijving 4 en 5 januari Amsterdam Wadoryu Seminar Wadoryu karate olv. Kazutaka Otsuka 18 en 19 Wijk bij Karate Karate seminar pratical bunkai olv. Iain Albernethy januari Duurstede 25 en 26 januari Utrecht Event Ishido cup 2014, Iaido en Jodo event olv. Chris Mansfield 1 en 2 maart Terneuzen Karate/Kobujutsu Stage karate en kobujutsu olv. Julian Mead en Dirk Heene. 6 april Maasbree Dim Mak Stage Kyusho-Jitsu en Dim Mak olv. Theo De Gelaen 8-12 mei Veldhoven Koryu Uchinadi Seminar Koryu Uchinadi Kempojitsu olv. Patrick McCarthy 7 YBS-nieuwsbrief nummer

8 Nieuws REDACTIONEEL Osu budoka, De maand december is inmiddels grotendeels voorbij en het nieuwe jaar kan goed beginnen met deze tweede editie van de YBS 2013 nieuwsbrief. Vergeet niet om het jaar traditioneel te openen met een tachigiri geiko training met 2014 slagen. Deze (misogi) training werkt reinigend en verlost de geest van onnodige gedachten (angst, weemoed, hoop en jaloezie) kortom een goede mentale staat om het nieuwe jaar mee te beginnen. Het afgelopen halfjaar heeft ons weer een hoop geboden op budo gebied. Veel stages, demonstraties en nieuwe inzichten.. Namens de redactie wil ik alle schrijvers en fotograven heel hartelijk danken voor hun inzet en moeite. Het is en blijft dankzij hen dat we twee keer per jaar deze nieuwbrief kunnen uitbrengen In deze editie aandacht voor de diepere lagen van Kaizen, een verdiepend artikel over Waza, diverse stage en demoverslagen en een nieuwe editie van de Shinmukan zwaardinzichten. Ik wens jullie veel lees plezier en een heel gezond en sportief 2014 tegemoet. Gezond en sportief 2014! nummer YBS-nieuwsbrief 8

9 Stageverslag BO JUTSU STAGE 2013 Op 3 november jl. hebben wij inmiddels voor de tweede keer een bo jutsu stage gegeven in onze Kaizen dojo. Op traditionele kaizen wijze zijn wij dit maal aan de slag gegaan met de bo kata Matsu Higa no Kon. Zoals ik de vorige nieuwsbrief schreef komt er bij het organiseren van een stage meer kijken dan alleen het lesgeven. Met dit artikel wil ik jullie wederom een kijkje geven achter de schermen. We zijn deze keer dieper ingegaan op de praktische toepassing van kaizen (streven naar verbetering) en het doorbreken van conditionering. Verdieping: conditionering Vanaf de basisschool worden we in het Westen over het algemeen geconditioneerd op aantallen. In vaste vormpjes en hoeveelheden krijgen we hapklare brokken informatie aangereikt. Dit komt ook veel voor in de krijgskunst. We kennen allemaal de warming-ups waarbij we geconditioneerd op tel 10 push-ups, 20 sit-ups en 30 squats maken. Als je aan krachttraining met gewichten doet, zul je merken dat dit nog veel meer het geval is. Veelal wordt er dan getraind in reps. (repetities) van 6, 10 of 15 keer en dat in een vast aantal sets. Ons lichaam en onze geest raken hierdoor geconditioneerd. Zeker bij krachttraining zoals push-ups zul je op een gegeven moment merken dat het vaste aantal reps. gemakkelijker gaat. Je lichaam wordt op dat punt niet meer uitgedaagd en raakt zo geconditioneerd. Op zichzelf niet erg aangezien we op deze wijze [door herhaling] het makkelijkst zaken onthouden. Het aanreiken van nieuwe informatie in deze hapklare brokken is prima, maar zodra je geconditioneerd raakt gaat er iets anders spelen. Het wordt bijvoorbeeld een ander verhaal wanneer je leraar niet stopt bij 10 reps., maar doortelt tot de 20 reps. Fysiek zal dit voor de meeste nog geen uitdaging zijn, alleen je zult merken dat dit vooral een aanslag is op je geest. Door de conditionering is je lichaam niet voorbereid op de 10 extra reps. en dat heeft zijn uitwerking op je geest. Dat is best kwalijk, zeker in de krijgskunst waar we naar een lege (muga mushin), parate (zanshin) en onbeweeglijke (fudoshin) geest streven. Dan mag het niet zo zijn dat het afwijken van een vast aantal ons op die wijze van ons à propos brengt, hoe moet dat dan in een echt gevecht? Verdieping: doorbreken van de conditionering Vaste vormen/aantallen helpen ons dus bij het opnemen van (nieuwe) informatie, een valkuil hiervan is dat we geconditioneerd raken in lichaam en geest. In de sportwetenschap wordt vaak gesproken van conditionering bij training op een lage of gemiddelde intensiteit. Dit is het intensiteitniveau waar we toch zeker 80% van onze tijd op trainen. De vaste aantallen die je op een bepaald makkelijk aankunt. Een manier om deze conditionering te doorbreken is het trainen op een hoge intensiteit (HIT) of nog beter hoge interval intensiteit training (HIIT). Er zijn verschillende HIIT programma s waaronder: Jones; Little; Tabata; Turbulance. Tijdens de stage hebben we de deelnemers laten kennismaken met HIIT in combinatie met lage tot gemiddelde intensiteit oefeningen. 9 YBS-nieuwsbrief nummer

10 HII training Voordat je aan HIIT begint is het belangrijk om een goede warming-up te doen, waarbij de nadruk vooral ligt op het losmaken en voorbereiden van de spieren op intensieve training. We hebben HIIT toegepast voor het trainen van de grote spiergroepen (benen, buik, armen/schouders en rug). Hierbij hebben we gebruik gemaakt van Tabata training. Bij deze variant van HIIT worden 8 sets uitgewerkt waarbij 20 sec. vol intensief (alsof er een leeuw achter je aan zit) getraind afgewisseld met 10 sec. absolute rust. Op deze wijze kun je een training van 1 uur op stabiele (lage/gemiddelde) intensiteit afwerken in 4 min. Doordat de insteek van Tabata training uitgaat van maximale intensiteit zul je jezelf steeds moeten blijven pushen tijdens de 8 herhalingen. Je zult merken dat de oefening met iedere herhaling zwaarder wordt en vereist een lege, parate en onbeweeglijke geest. De groep was erg gevarieerd met beginners en twee bruine banders. Ik vond het leuk te zien dat door jaren van conditionering de bruine banders vooral in het begin moeite hadden met de trainingswijze, of terwijl het doorbreken van hun conditionering. Conditionering en kaizen In het tweede deel van dit artikel ga ik in op de praktische toepassing van kaizen. We hebben deze keer bewust gekozen voor een bo kata die buiten het curriculum Yugen Budo Kobudo ligt. De kata Matsu Higa no Kon is een lastige energetische kata en kent een aantal alternatieve bo technieken/bewegingen die niet (standaard) binnen alle YBS scholen worden onderwezen. Deze technieken lijken veel op technieken en oefeningen die binnen het YB Kobudo worden aangeleerd tot het shodan niveau. Dit alles met als doel de conditionering met de bo te doorbreken. Om dit te bereiken hebben we gebruik gemaakt van kaizen (streven naar verbetering). Het streven naar beter slaat in dit geval enerzijds op het doorbreken van de conditionering en anderzijds op het aanleren van nieuwe technieken en oefeningen. En zoals we zojuist hebben kunnen concluderen is herhaling een belangrijk onderdeel van ons leerproces. Om het effect van kaizen op de (dagelijkse) training te demonstreren hebben we de kata ontleed tot individuele technieken en bewegingen. Tijdens de stage hebben we de deelnemers gedurende 1 uur 6 nieuwe in de kata veel voorkomende technieken/bewegingen aangeleerd. Ook hierbij was duidelijk de conditionering van de bruine banders te zien. Door de conditionering ontbreekt een kneedbare geest (junanshin) en laten ze zich beïnvloeden door hun kennis en ervaring met de bo. Dit hoeft overigens niet bewust te zijn. Afsluiting In het laatste uur hebben we de kata aangereikt. Het ging hierbij niet zo zeer om de vorm van de kata, maar om het trainen van de nieuwe technieken. Uiteindelijk is kata een vorm om technieken te trainen. De praktische toepassing van kaizen in dit geval is het ontleden van de kata en het trainen van de techniek (waza). Wij hopen dat jullie zelf aan de slag gaan met jullie andere kata. Maarten Jansen (Itachi-san) Kaizen-dojo nummer YBS-nieuwsbrief 10

11 Het is een hele goede lering om eens op een andere manier bezig te zijn met technieken Erg leerzaam en toch ook wel intensief, ook samenhangend met de manier van warming-up en de hoeveelheid stof in een les. -Stefanie van Vorselen 11 YBS-nieuwsbrief nummer

12 De stage was zéker de moeite waard! Er was een goede opbouw met leuke en bijzondere technieken. Een volgende stage kan ik iedereen aanbevelen. -Bert Peeters nummer YBS-nieuwsbrief 12

13 Uitgelicht WAZA: HET BELANG VAN DAGELIJKSE TRAINING Waza ( 技,techniek) elke (krijgs)kunstenaar krijgt er mee te maken. Vanaf de eerste seconde wordt d e jonge leerling al verteld hoe hij moet buigen en met welke voet hij de dojo moet binnenstappen. Nog onwetend over de immense diepte van deze waza, volgt hij braaf de instructies op van zijn leraar. Of dat nu instructies zijn over het zwaard, de bo, een kwast of hoe je een kopje thee zet maakt voor dit verhaal niet uit. Waza het alfabet van de kunstenaar In eerste instantie leert de leerling technieken (waza). Hij zal er achter komen dat waza de drijfveer is van iedere kunst. Waar kata het woordenboek is, zijn waza de letters. De leraar zal blijven hameren op een juiste uitvoering van de waza. Vaak ondersteunt met de stelling: dagen om een waza te leren dagen om hem te polijsten (vervolmaken). Hoewel de fixatie op een goede waza niet uniek is voor de Japanse kunst, is de gedrevenheid waarmee deze waza wordt beoefend wel kenmerkend voor de Japanse kunsten. Waza wordt binnen de Japanse kunst, in tegenstelling tot meer westerse kunsten, tot in den treuren beoefend en zal vele leerlingen ontmoedigen. Vaak zijn het maar enkele leerlingen die zich zonder zichtbaar doel een leven lang kunnen laven aan dagelijkse training. Voor diegene die doorzetten zal het trainen van waza een andere betekenis krijgen. Waar het eerst een manier is om technische volmaaktheid te bereiken, zal het voor sommige beoefenaars omslaan naar een viering van het moment. Een moment waarop de techniek wordt gebruikt om een onnoembaar gedeelte tot uiting te brengen. Alleen in dat moment wordt de krijgskunst met recht kunst. Wanneer waza kami-waza wordt Musashi schreef hierover in de vertaling van Kenji Tokitsu: Het is dat moment waar de beheersing van de beweging, postuur, gedachten, adem, samenkomen als één ondeelbare eenheid. In kunst: niet aflatende herhaling van technische handelingen is de manier waarop een beoefenaar vooruitgang boekt op zoek naar de perfectie die hij zoekt. Voor de Japanner geldt dat - aangaande kunst - perfectie menselijk is, en fundamenteel gelinkt aan techniek. Dit zie je overal terug in de Japanse kunstvormen, of dat nu de martiale arts zijn, of bloemschikken, kalligrafie, schilderen enz. Op dit allerhoogste niveau schikt een mens zich naar het ritme van het universum, waar hij onlosmakelijk - net als alle dingen - mee is verbonden. Men noemt dit kami-waza ( 神 技, goddelijke techniek). Hier gaat een persoon totaal op in de handeling die hij uitvoert. De uitgevoerde handeling van het moment is het enige wat bestaat. Een vertaling van het woord waza uit de Kokugo dai-jiten verteld ons dat waza betekent: een betekenisvolle handeling die wordt uitgevoerd met gerichte intentie; iets bewust uitvoeren. In deze vertaling ziet men duidelijk dat de handeling (en dus de mens) zich in de techniek bevindt. Lichaam en geest worden dan gezien voor wat ze werkelijk zijn: een onnoembare eenheid. En zo ontstaat spontaan en zonder moeite de goddelijk techniek, even het 30 jaar eindeloos herhalen buiten beschouwing gelaten. Het is in mijn bescheiden mening dat dit het doel moet zijn van iedere serieuze beoefenaar, in welke kunst dan ook. En dat de rol van een stimulerende leraar maar tot enige hoogte wenselijk is. 13 YBS-nieuwsbrief nummer

14 Eenwording met de techniek Indien op de wijze waarop Musashi dat beschrijft technieken dagelijks worden getraind, zal het uitvoeren van de technieken op zichzelf uitermate vervullend zijn. De uitvoering van techniek zal dan spontaan, vrij en ontdaan zijn van alle regels die even daarvoor nog zo belangrijk waren, de cirkel is dan rond. Het verwerven van de kami-waza is te vinden in het herhalen van de alledaagse handelingen. Het is de beoefenaar zelf die het (kami-waza) zal herkennen wanneer het zich aandient. Hij zal het herkennen in de belangrijkste onderdelen van zijn kunst (bijvoorbeeld: een zwaardslag, een streek met een penseel of het zingen van de juiste noot), maar ook in de andere onderdelen van zijn training (bijvoorbeeld: het buigen voor de kami, het schikken van de sageo, het uitvoeren van noto, het maken van inkt, maar ook het vastpakken van een microfoon). Al zijn handelingen zullen een uitdrukking zijn van kami-waza. Op deze wijze wordt het kleinste onderdeel verheven tot het grootste en de grootse tot het kleinste. De vergelijking met Zen komt hier duidelijk aan het licht. Henk Arnold Yugen Ryu Menkyo Kaiden Ogami-ha nummer YBS-nieuwsbrief 14

15 Demoverslag DEMOVERSLAG TMA GALA 2013 Op 1 december jl. werd voor de tweede keer het Top Martial Arts Gala georganiseerd in Almere. Na Bercy en een geannuleerd 7 Masters Festival waren we op zoek naar een ietwat kleiner platform om onze demonstratie scherp te houden. Een veel belovend programma De opzet van het gala klonk veel belovend. Het gala zou worden geopend met een seminar kickboxen o.l.v. meervoudig K1 kampioen Ernesto Hoost (mr. Perfect), gevolgd door een Taekwondo seminar o.l.v Olympisch Taekwondo-team. Nadien zouden 12 demonstratieteams afgewisseld met kickbokswedstrijden hun kunsten vertonen, waaronder ons YBS demonstratieteam. Daarnaast was een vechtsportbeurs beloofd met grootste merken. Helaas werden niet alle beloften waargemaakt. De vechtsportbeurs bestond uit slechts een paar stands en enkele billboards. En alle kickbokswedstrijden waren jeugdpartijen. De organisatie leek nog ervaring te missen voor een dergelijk groot gala en zoekende te zijn. Het gala was al met al slecht bezocht: de meeste plaatsen bleven onbezet. Het licht en geluid lieten te wensen over. De showhost was bijvoorbeeld niet te verstaan. Kortom, voldoende ruimte voor verbetering. YBS demo hernieuwde inzichten Desondanks was de sfeer gemoedelijk en hebben we enkele zeer goede demonstraties gezien. Voor onszelf was het een goede gelegenheid om onze nieuwe demonstratie (3 man synchroon Seme Kata) te testen en de Bercy demonstratie onder druk van publiek, camera s, licht en geluid nog eens te oefenen. De demo ging zeker niet verkeerd en op onderdelen zelfs goed, maar het kan altijd beter. Op camera zie je elke kleine fout; slechte shisei, verkeerde hoeken van de bo, rommelig gaan zitten, etc. etc. etc. Belangrijkste vind ik dat de sfeer en soberheid van de Japanse Krijgskunst de overhand had. Wat ik van de andere demonstraties heb gezien, waren wij de enige die geprobeerd hebben op deze wijze het klassieke budo te laten zien. Geen prijs wel sushi De demonstraties werden gehouden in de vorm van een wedstrijd. Helaas hebben wij met onze demonstratie geen prijs gewonnen. We hebben echt enkele hele goede demonstraties gezien. Waarschijnlijk gebruikte de jury andere uitgangspunten dan die wij als fundament voor onze demonstratie gekozen hadden. Evengoed was ook in mijn optiek de nummer 1 (Danla Shaolin Gong Fu) de terechte winnaar! Een sfeervolle demonstratie in Chinese stijl met prachtige sprongen, breektesten en variëteit aan wapens. Het was zeker geen tweede Bercy, maar desondanks een prima gelegenheid om de demo weer eens live te oefenen. Bovendien was het heerlijk om weer eens met de boys op stap te zijn en uiteraard zijn we nadien bij Sapporo in Almere lekker sushi gaan eten, dat was onze prijs. Maarten Jansen (Itachi-san) Kaizen-dojo De video is terug te vinden op youtube: (http://www.youtube.com/watch?v=cwkt6uzgtv 8). 15 YBS-nieuwsbrief nummer

16 nummer YBS-nieuwsbrief 16

17 Uitgelicht EEN UIT DEN OUDE DOOS: WAAR TRAINEN WIJ MEE? In de nieuwsbrief van het jaar 2000 uitgave nummer 2 staat het volgende artikel over het snijwapen de Kama. Deze informatie is vandaag de dag nog steeds relevant, vandaar een herdruk. Het laatste wapen voor zwarte band ex amen We vervolgen de rubriek waar trainen wij mee? deze keer met de Kama. In ons Kobudo is de Kama het vierde wapen waar je mee leert omgaan. Het is tevens het laatste wapen voor het zwarte band examen. Als je kijkt naar de ontwikkeling die je tot dan doorlopen hebt kun je zien dat die ontwikkeling veel te maken heeft met de verschillende wapens waarmee je traint. Je begint met de Bo, het moederwapen. Hiermee begint de eerste ontwikkeling van je lichaam gericht op Kobudo. Je werkt met twee handen, maar beide op een wapen. Vervolgens ga je over op de Tonfa. De kracht en de kime gaat in je techniek komen. Er ontstaat een verbinding met de aarde. Als derde komt de Sai die je geestelijk kant zal aanboren. Je bent niet meer zo beschermt met dit wapen en dat vraagt om aanpassing. Kama, het eerste snijdende wapen Maar nu zijn we dan zover dat we leren omgaan met de Kama. Het eerste snijdende wapen. Snijwapens bezitten iets bijzonders wat je in geen van de andere wapens zult terugvinden, ofschoon ieder type wapen dat wel heeft. Je techniek zal verfijnder moeten worden en je kiai zal een nieuwe impuls krijgen. Jaren later komen al deze aspecten nog eens terug in je ontwikkeling en zul je eigenlijk pas gaan begrijpen wat je toen leerde. Maar goed het gaat nu om de Kama. De Kama is misschien wel het meest authentieke wapen wat je binnen het Kobudo zult aantreffen. Het wordt immers nog steeds gebruikt op het platteland voor dezelfde bezigheden als eeuwen geleden. Ook voor het gebruik in het Kobudo zijn er altijd maar weinig aanpassingen geweest. Een van de bekendste hiervan is de Kusarigama. Een sikkel verbonden met een gewicht door middel van een koord of ketting. Het belangrijkste kenmerk van de Kama is de kwaliteit van het snijden. Eigenlijk zou je direct met een scherpe Kama moeten gaan trainen. Dit leert je de juiste houding en respect voor het wapen op te brengen. Gevoel en affiniteit met het wapen Houding (discipline) en respect zijn een zeer belangrijk onderdeel van je Kobudotraining. Door het scherpe blad gedwongen zul je voorzichtig en secuur te werk moeten gaan. En dat is nodig om de affiniteit met en aanvoelen van het wapen te ontwikkelen. Degenen onder ons die laido of laijutsu beoefenen weten wel wat ik bedoel. Water (en later wind) is het aspect wat dit wapen vertegenwoordigt. Vloeiende ontspannen bewegingen zijn dan ook kenmerkend. Maar snijden kan ook heel hard zijn en strak en heel krachtig, dus vergis je niet. Kracht zit niet alleen in spieren. De kracht van de geest is sneller dan het lichaam. Kata voor Shodan: Kanegawa no nichougama, Tozan en Hangetsu 17 YBS-nieuwsbrief nummer

18 Wist je dat WIST JE DAT? Examenuitslagen Wist je dat er afgelopen het halfjaar een heleboel examens zijn geweest? Namens alle leden van het Yugen Budo wil ik de geslaagden van harte feliciteren met hun geweldige prestatie! Rectificatie: In de vorige nieuwsbrief stond helaas niet vermeld dat ook Remco Vrancken zijn examen katori met goed succes had afgerond. Ook hem feliciteren wij van harte met zijn 2e dan. Examens katori Wist je dat ieder jaar rond 1 juli de examens in het Katori Shinto Ryu worden afgenomen in de Ogami-dojo? Zaalhuur Wist je dat je zelf ook een zaal kan huren? Heb je zin om vaker te trainen, neem dan eens contact op met de zaalverhuurder in jouw gemeente. Je kunt vaak al een zaal huren voor tussen de 10,- en 20,- per uur. Als je samen iets afspreekt kun je de kosten onderling ook nog eens verdelen! 7Masters event Het 7Masters event dat op 6 oktober jl. zou worden georganiseerd werd helaas op het laatste moment afgelast. Wij vinden het allemaal erg jammer. Laatste nieuws is dat de NFK begin 2014 een nieuwe poging zal doen. Houdt daarom de website van de NFK in de gaten. Informele Iaido les Wist je dat Henk sensei op donderdagavond van 19:30 21:00 uur in de Ogami-dojo informeel Iaido les geeft? Heb je zin om te komen trainen kom dan gerust. Neem dan wel je zwaard of boken mee. Wereld record ju tameshigiri Wist je dat het wereldrecord (snelste tijd) voor het snijden van stromatten met een zwaard 36 min en 4 seconden is? Dit record werd behaald op 19 september 2007 op de set van The Best House 123 in Tokyo en staat op naam van Isao Machii. Dat is iets meer dan 2 seconden per matje en dat 36 minuten achter elkaar! Nieuwsbrieven Wist je dat alle nieuwsbrieven online kunt nalezen? Sinds afgelopen juli staan nu alle nieuwsbrieven sinds 2000 online, met dank aan Rutger. Deze schat aan informatie mag je missen, kijk dus snel op euwsbrieven Heb je zelf nieuws? Heb je zelf een leuke wist je dat gerelateerd aan sport of budo laat het mij dan weten. EXAMENUITSLAGEN Naam Dojo Stijl Behaald Naam Dojo Stijl Behaald Remco Vrancken Ogami Katori 2e dan Marco Peters Kokoro Kobudo 3e kyu Coen Beurskens Shinzou Kobudo 1e kyu Pim Meer Shinzou Kobudo 3e kyu Willem Verstraten Shinzou Kobudo 1e kyu Hans Overbeek Kokoro Kobudo 3e kyu Nic Magis Shinzou Kobudo 2e kyu Louis Belderok Ogami Kobudo 4e kyu Sjoerd Brauer Shinzou Kobudo 2e kyu Bram van den Bor Kaizen Kobudo 5e kyu Xander Wiardi Shinzou Kobudo 2e kyu Jim van Avesaath Shinzou Kobudo 5e kyu nummer YBS-nieuwsbrief 18

19 Waza ZWAARD INZICHTEN MAE KOTE OTOSHI Sinds 2012 is het artikel zwaardinzichten een vast onderdeel van de YBS nieuwsbrief. In deze serie van in totaal vijf korte kumite worden enkele Yugen-ryu zwaardinzichten gedeeld. In deze aflevering behandelen we een techniek waarin uke (verdediger) vooruit wordt geworpen op zijn eigen pakking ( mae kote otoshi ). Uitgangspositie Het bijzondere aan deze kumite is dat de zwaardkant (seme) de kumite initieert, door zijn zwaard te trekken. In veel andere zwaardstijlen wordt het zwaard getrokken vanuit een ukepositie (verdediger). Ook in mae kote otoshi reageert uke door het trekken van het zwaard te blokkeren (met zijn rechterhand) (foto 1). Foto 1 Foto 4 Vervolgens plaats je jou linkerhand over de degenknop ( 柄 頭, tsuka-gashira), het einde van het handvat (foto 3). Voorwaartse beweging (mae) Als je deze beweging langzaam uitvoert is het makkelijk voor seme om los te laten. Daarom is het belangrijk dat je gebruik maakt van zijn intentie om vast te pakken. Je zult dan merken dat je zijn beweging makkelijk door kunt zetten in een omhooggaande cirkelende voorwaartse beweging. Deze beweging resulteert in druk op de pols van uke, waardoor hij naar voren uit balans wordt gebracht (foto 4). Controle van de pols (kote) Nog voordat de grip van uke (Remco Vrancken) compleet is breng je de tsuka verticaal omhoog (foto 2). Foto 2 Foto 3 19 YBS-nieuwsbrief nummer

20 Werpen van de tegenstander (otoshi) Om vanuit deze positie uke naar voren te kunnen laten vallen (werpen) zul je zelf aan de kant moeten gaan. Dat doe je door op de plaats om je as te draaien (foto 4), let op de voeten. Trekken van het zwaard (nuki) Door je linkervoet naar achteren te verplaatsen creëer je ruimte om het zwaard goed te kunnen trekken (foto 8) Tegelijkertijd bevrijdt je jezelf hiermee ook van zijn polspakking. Zorg ervoor dat je tijdens het draaien de tsuka voor je centrum blijft houden en beweeg over de lengte as vanuit tori gezien (foto 5). Foto 7 Foto 5 Breng in de tweede helft van de draai je rechterknie naar de grond. Dat is niet perse noodzakelijk, maar maakt de techniek wel makkelijker en dwingender. Foto 8 De laatste actie bestaat uit het controleren van uke met het scherp van de snede (foto 9). Foto 6 Seme wordt vanuit zijn gezichtspunt met een cirkelvormige beweging eerst omhoog en dan omlaag geworpen. De omhooggaande en voorwaartse beweging brengt hem uit balans en de neerwaartse beweging doet hem voorover vallen. Foto 9 Dit was zwaardinzicht nummer drie. Wordt vervolgd. Cees HM Janssen Yugen Ryu Menkyo Kaiden Shinmukan-ha nummer YBS-nieuwsbrief 20

21 21 YBS-nieuwsbrief nummer

22 Literatuur DIEPERE LAGEN VAN EEN KRIJGKUNST Een kunst is pas een kunst als er iets meer meespeelt dan alleen goede technische vaardigheid. Dit schimmige gedeelte kan soms moeilijk onder woorden worden gebracht. Via metaforen kan men proberen te verwijzen naar deze onderstroom die vrijwel elke kunst met zich meedraagt. Henk sensei is al enige tijd gegrepen door de zachte samurai kunst van haiku. Van zijn hand verschenen eerdere bundels als Verzonken maan en Een lawine Haiku. In zijn laatst verschenen bundel Doka krijgsverzen van de klassieke kunsten tracht hij via haiku de subtiele onderstromen van de krijgskunst inzichtelijk te maken. Bestellen Bestel nu Doka krijgsverzen van de klassieke kunsten in elke online boekenwinkel (ISBN ), of mail: Verkoopprijs: 15,95 (exclusief verzendkosten). Ook te koop Naast deze laatste bundel zijn ook zijn andere werken online te verkrijgen of mail: Eerdere boeken: - Een lawine Haiku. - De vlinder tilt de kat op. - Verzonken maan. - Hogere leringen van de Japanse krijgskunst. - In gevecht met boeddha. Doka Een doka is een vers in haiku of tankavorm, die enigszins cryptisch verwijst naar de verborgen lagen van een (krijgs)kunst. Zoals vele van jullie weten houdt Henk sensei zich al meerdere decennia bezig met de oosterse krijgskunsten. In die zin is hij een echte krijgskunstenaar met een filosofische inslag. Deze bundel brengt zaken als haiku/tanka, ura en (krijgs)kunst samen. Krijgsverzen van de klassieke kunsten Het beoefenen van technieken binnen een krijgskunst wil nog niet zeggen dat de beoefenaar een kunst beoefent. Het kunst aspect wordt pas actief als men door de technische fase heen breekt en contact maakt met de binnenkant (ura), Vooral dit aspect kunst heeft voor Henk sensei een grote aantrekkingskracht. De krijgskunsten die in deze bundel met doka worden belicht zijn: Katori Shinto Ryu, Okinawa Kobudo, Eishin Ryu Iaido. Deze bundel is een verheerlijking van kennis voor iedereen die geïnteresseerd is in de Japanse krijgskunst. Een oude bergwind tussen hemel en aarde is hij meester. Zo gedecideerd; Een Kata voor een echte heer - eerst vegen! nummer YBS-nieuwsbrief 22

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007)

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) -Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) inhoudsopgave Inhoudsopgave blz Over Verkopersonline.nl 2 Verkopen is een vak 4 Richte Lommert De 8 verkoopwetten van

Nadere informatie

De URIM-Code. 1 Inhoud

De URIM-Code. 1 Inhoud De URIM-Code Verzameling informatie en reacties over de energetische Stoelen Voor ondersteuning bij het thuisgebruik en als aanvulling in een praktijk. 1 Inhoud 1 De energetische Stoelen: Urim-Code, Thummim-Code

Nadere informatie

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar In 10 stappen Online Zichtbaar, Meer Omzet en Vrijheid door Erno Hannink Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/hannink 2 Verdubbel jouw coachingsbedrijf

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske Voorwoord Met veel inspiratie maar vooral ook transpiratie is het gelukt. Het handboek voor instructeurs is geboren en zie daar het resultaat: een eerste versie van de handleiding die bewijst dat zeilles

Nadere informatie

Sportkrant Amstelland.nl

Sportkrant Amstelland.nl Sportkrant Amstelland.nl Huis aan huis krant voor De Ronde Venen, Groene Hart, Uithoorn, Aalsmeer en omstreken editie november 2014 Aikido Groene Hart 06 Nu vijf locaties! 15 Spel en Sport DRV Ook voor

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

INTRODUCTIE MINDLIFT LEARNING [WWW.PRESENTERENALSEENPRO.NL]

INTRODUCTIE MINDLIFT LEARNING [WWW.PRESENTERENALSEENPRO.NL] INTRODUCTIE Hoi! Ik ben Kasper van der Meulen; spreker, trainer en schrijver bij MindLift Learning. Ik wil je persoonlijk welkom heten bij het boek Presenteren als een PRO! Voordat je begint met lezen

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Mensenkinderen. Ouders en school

Mensenkinderen. Ouders en school Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s Ouders en school p a r t i c i p a t i e e n b e t r o k k e n h e i d g e z a m e n l i j k e v e r a n t w o

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Colofon Inhoud Colofon en inhoud....................... 1 Woordje van de voorzitter................. 2 Discussie..............................

Colofon Inhoud Colofon en inhoud....................... 1 Woordje van de voorzitter................. 2 Discussie.............................. Colofon INzicht is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en verschijnt vier keer per jaar. Leden ontvangen INzicht gratis. De kosten voor een los abonnement

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie